Sunteți pe pagina 1din 305

-

t-

'.1

,.".

'

.
\

.~

INV. NR. 118

ARHIVELE

NATIONALE

BIROUL ARHIVE MEDIEV ALE FONDURI PERSONALE I COLECII

o.

Q
.,'
fi ~

.'

COLECTIA ACHIZITII
NOI
,
pach. MMDCXL-MMDCLVIII

~. '''',

...~
'

"

...

-, 1

.!

li

.lor

ri-

~ 36 6 creiari.

ln"

,.cit P

.-

- n
.. cf
O "'li

.[

z nrj

J.

pend .

i:1- polo

14.- / Dup 1800 / scrie postelnicu1ui

Danu c paguba de 42.000 lei


.

i.

Vasile
este din pricina

.a.rnieulu
t..,..", " e

:r.

J.
"

.
I

..1.

e
c

1 10.
1t
00

. colt

lor

."cut.

ctur co
c _-

-..
.n

1-.C Q

"1

cu si .

....c
Tol

ca
t"n-

ode r

It

o o

l~-

ro..

In -.
1"11,

1 i "':J. .

r
'2;i

r1::J
?

./.

, co...:

..
1..
Al

"

, f

26

.-

:r

re rs
o

o HilJ.ul forultt

b.

~ tI"

nobil
.~nv

M"

vo ... _....t"i alui rel

lono

27.-

e.

--l "n.,tii
in :t. t la. al
1 a t;lai;)
1;"

... v ' ~: ;r c

t.

o.
Fo 1 no 111 r

"

o , .

no 1-o....

lOG
I

rar
,op'o . t

':1'
Xl

lon-

...

cu roc
(5- ro

o or rem t
tr

or

uIta preot s
Ei LoC SI -t ji
".U

car
c

a
1.')

co.ll

o i

:r

lt

tl

ribu

lu

Ion (}\
S
1 16 J:
. p-r1i lui
epu

- rme

..

.,"

co-

vr'o"

..

'.

"

. 3 .-

l'

'

./

...

40.

'O

ud

pl'"

o c

.:;.
..-

Epitropia spitalului Botoani face


44.- 1847_8l1g. 23.cunoscut lui Costachi~~l, consilier de curte,

ce roorlll ul su, 'Vaile. fiul lui !ro .. r a .fir.,..


avut
4.n s :\.rimatr
O;.'t" , a. font
dovov'!'\
de .oeto,rul G ~ic.o SC
f'';'
n . nfit

i,.

it.
.

ro

ccv

..i i eter .H1. n or


unui
tn r
la s
i ..

ui

elito

x-i- ..

...t

10'

lui
Johann,
zunc
1.....f caa~l).ra

an van
n.
GOvi-

n
re. .ot.nir:"i d la
]. 47 do 13 :f1.10
constru'r a case P rohiei
1e e rman ,
un O'v;! sk_

. "1" e
l~nn.a.F

fJ

dor-

~i cent 'bu1o
~ 33 :El

. kr.

<:-

~l~9

ne

an.

51.1
p

luI

--h

.1.-

.:>

. iod

c
d

la
i

.Of

l.

1,

pr c n
ere t.

Ju
ca a anco ca'- s:i
, , ep O~O tJJldu-s
davoI

....
1hao
t
?t~.
~ r:

-1

1 lt?c:.

bri

.
11, G

.1.

la

7'7::>

j do ti
I

-,
r la ....
t h r1

c ;te ca n,.l' =u
d

) C 'D.aJlca-

aralui Logoel
t'" _nul. o.:te
d

C!3-

t- 1
ili,

pu

,1.
I

,.

.1

~beni, aur, d

la

it

c..caba

."'1 :.L sa.le 1er '

rom .

u
:-..1

_. zach ...)'

t"u paxt!}a

..

uzach
D ..raor

au.Vin

p, n:"

:.g.
,1

eac
_9.

)r

Ioa.

.
cov.t

it\: 1
a 'or i

se

~ in-

o.
'ta t-ul c

91.1:'0 CI

os

c
p

:ui pl: o !e.rni1u

~ntr
Imprimat. -

l'."

1:;1 -

'} 1

cu

..
,t ..Vasilco.

noi

f:

rig. PO on

( 1..'

st 1 ecn ,
n

!'

I
j

t~ d
r
tilpd')

1
!li.

flo

,J"

fI

..

..

rl~ b
01-

0-

n ur

in Iai

. ii

I i voi

r"

..

.bt1.li

1'"

1 15.-

,),

. ra

25.-

d'v -

cu

urtnu-

c'"

4 O fl
1 o

cap't ul de
..

27

1
,rn u

.1

te . o.
:'1.

. It

. ch

tru 6 b to i

a s

d v r te

'- ... na
'Il'

31.- 1822 mai 17. Szabutka.-

l.

t c

Leon logoftul .adeverete


primirea a 100 duc~: drui1 de principele Alecu

(J

-1

...
11

.';1.

':ia,

3; .--
c

-.

-'

O~ig.

Ot:l..

33.-

lu'

,.

abo

tu.

Dorlu.

-:,

or. '" ooe

1i;

...-cu.

vea

v c n , Oic1Qeni
IIJ,.
n
-

"n

tul
el

o :Qomeneasc..

J..

u...

fu it

o nul i c

e ru
catra
u ....

D..veri' pr nt.

aa.Ie
coui' l.DC

"

'.:0
".
i

t;'

n' de

.1.

ro-

.' t

l'

(; r<m.itc .
OF'

1.

nc!'

lui
n ~ 1 . stolu"
'an 1, gin rel
~1
sa. al

.i

;j

c, I>
se.

i
1
1undu-se

_1~.

o oncz ,

.r,

n.....

--

.-

,-

;1

,-

z vo v

,"

o ;

.-

7-

ca

/.

1.

(!>

ev

i
d

le
le

sti
te .

n'-1
naam

..

(:;t
01;-

u tr

2
)

P
\

C ocu
f r-

'1

1:_ :

10

ot G
ca"

"n 1etr rulu.

.1.

li

i P nea .

U - '1

191:;
t

Un

9/5.

is' 1 t

c ~

19/6.
,

19/7.c .

01 _

IlO. ia.

ti.
,

.. / '

:> hot!:\t

a
1'0.

z.

,I

luch

cu

'OI

-----------~~-------------------------' -/-

ner nost an st""l,:Ln' ea

s .

par'- al

"anca"

donn

se o

19/1' .- ~

'\

f;;.

.-

.,
,.

I
ulu

i".r

om d

0'=

i ..

1 f]. tL 1u

...i.r.ccU c .

'-

0\

CI

0-

...

. z ..

..
c

/'

..
o~

=c'.~

;ju ~G<nt:" ,

e t

arott '.

la

CO

"oz.-

..
I
".

.
icle,..ti"

Chec

..

'-- .. .1

d,0 ro

..

. cie (.
V_'-

01..
GZ.-

ulu:

(i{)

vad

ent ru ace" ""t'<

VI' -

,..
...

.Sc'!!ieoa.1..e po un

vit1

l?"'t..

. 1
H;;tJ.J,al."e til.

e ..1.

")(L ~ ~ C6_ C

to re
t . a.

24/15.-

1256

(Z2~) iun. 5.- I~~rte poruncitoaro de la


Oehan Racovi ca s ia ncrisori1e zahar-otilor de la icletiu
Rez.

24/16.-

1~8 ~Z156l apr. 10.- "Carte

de mpreal a. .
lui Dubu logoftul, ~itraQcu
,fratele
i.sac I~ironescu i Tofana sora lor" ..

O~Ut

1ez ,

24/17.- 1~1

{Z269l aug. 25.-

IHotarnic de la arhinan-

dri~~l Calistrat

i de la avriil
pravnicul 'ucevii. ~~ntru cercet
lui Z,ahareti

tefan

is-

ea hotaru-

It

Rez.
24/18 .1792 aug ..27.- "Hotarnica generalului
supr~ l
retilor '.
Raz.
2lV19.-

1265

lecher a-

<Z2?,2) iun. 2.- Hotarnica episcopului Dosortei Hereocu ....i Oalistrat dichiul Sucevii i Kob~ln:ccanu stol c,.ispravn"cul ~ucevlif asupra iahare'Gilor.
:.CZ.

24/2.;.-

1639 (7147) aug. 28.- "apieoe


de la Vasile vod ,t'entru jumtate din satul
ncui ti

ez.
24/21.-

1266 iane 12.- "Jalba lui Mihail Checo c trre


domnul Ghica ca s nu se ntunece droptatoa
laharetilor.
r,OZ.

2~1-/22.-

1622l.7178) ..-

"Suret

de pe scrisoarea

./.

de nvoial

cu Dubu lo&~ftul'dup judecata ce a aVut


pentru cheltuial
ce a artat c a f'cut la
partea fiului su. din Zahareti, su-i dea
150 10i ca a: nu se amestece la partea lui

Ieremia" .
I-tez.
24/23.-

24/24.-

"Dana Ileni:" v~lculioae,


nepotului' su
Gheorghi logoftul,
p tru partea sa
n
Zahareti
Rez.-

f .d.

122!?::1757 I

f.:d.!.
turia

lUi

1) 176 -1262 ,
vrlnn Panaite i To d r

~e~i , oaaeni btrni de 6


Ioan Bogdan m.are logoftt.

tJahareti orfl
Rez.
1) ind a fost Io
24/25.-

1752

(7263) aug. :.-

ft

r- .

risc Qrni..

de ani. nt~ritu de

pentru stpnirea

Godan ve L log.

". ~rtu . e

U.e

la Toader

VOIniC de tirg tot pentru sti:' pm urea

li'

tldi-

za-

fl

uaretilor

Rez

24/26.-

1762 (7223)

tu.l. 22"-

rt'..lria lui
ojan :)'.:l.zil din Cer.nui~It

andu Zapo-

Uez.
2L~/2?- lZ56 'Z2Gl!) iul.

,.-

rturia mazilului avel :"orun de la sueeeva, ntrit


de 'ron ..ogdan ure logoft t tot pontru stpnirea laharen

tilor't
Rez'.

24/28.- 1762. (7273) iun .. l~tlf.!1rturie de la Necolai


Goiah ~i Ion Goion pentru stpnirea.
i chil
din Zahareti".
e'" .

./.

2l{

o -

U:C

"1

Z h

tie

~.l

da la Chi-

WlUlui lu'

,. e

d r Du
iv n",

3.

. ia 11,l,i

;;.4/3:; ....

ntru

IL ",:1
..".,
r '

lu
d

1.:.

..
"..:,.c.;.:ri:.SOl re

dn,l)i'!I )enl;Il1

r 9ti pe car --~ d:..,


l!li it postul .. eul n

ic 1., .

Ghioa ro
. ;rod~ .
iv
1 i 'OlQ.ov_.

te ae la G
d n

O..i.r-

tu~ui ~i d

24/~8.

~a

l~

resc

.l' . e CJ:rste
nt

~tii

vie

'.lul

Ci

~-

8:;.

z
J

.ro

tol o lui
Co~ta.chcp tl'U

rlb

ia
t '.

2:;./40 .

01

lui

,f'

11 i

2.14-/[

ub 'tu Logo

z
na.o

, [4./42.- 18

Ca:tmuc

Il

do n

i pen

sa
1.'

'o

,..

'"

n 1 gtu

,
26

.Ora

Co~tach '101 dor mprou . cu f,r:::l


"1 r
p se
or 1 sil .vaoi ':lae.'ci [...;i.:. c r p.f; te n

.1.

..tri
U

u i I'n tru c re

~ici r

fo
~i .'

o .. ru

ei, ~ o iilo

.Bxho
i
co.1 v:'zin
documeIL'tm. C cor c 1scU;c tico at ~cr' Doare a . "ti '1 v i vt . 1 10
2

ah
v

e .r

~in car
;al s

:-t Lncu

r'.

..

.:cig . .1:'0

c.8.-

ocat-ul alb

eri

nu -a a JV

ca-

cu

eri
a ch lt a

'

.ent....
u-

; s tirit!: ia1a: . s
ca a5 :~r pte pricina CU Crs-

.i ...
u

11 vie -1
te ""oi' i~r s

lt;- i le tri

c!.t

p ) tr-u

r-c

;,It

i'~,G 1

cei 1

(r tr -ar)

car

c. ti "
e..cesoJ.;' o

scrie

bOi

cu p~ c n

d.

du... ntr

? O

rimit 1
i . ro

.1.

lc'- :

r mal. ul

jr' c ta pe
a tel
....
-i

3 ...-

::'u
.ntruca ood8.t~
c
o

eul.

p t

C'!

"v

""t 1 1.-

v ehi

t. '"
p
u

..

1~

.._

'"

J.

Cu 1ntrirea departamentului pricini.lor

st.rine

cu 2 meniuni n limba german .


O.riginal rom.
-

vh

...t

II

ro

rig

3. I 1, 14 /.-

i .
-

t)

cr

Oh

Ia

c
u

la

ovic . 1 d

r
J

r",t

c"

fur-l

m- Prut pe .la Fovosuli la taia, deuv Iundu-dnum tul Toader Cirote i caracterul su t pentru care lucruri l blestem".
(rig.

34 /~

rOD.

ICI. Nanouschi prezint judectoriei


forului
nobililor cer-evea pri lor rI: odor hcongbe i
Ion Crnte care pentru pricina pe care' o au cu
stolnicul Ioan Cbecu care le cere jumdtate.

~i anca ct 91 pentru
rclzb terea satului Zahareti,
e roag s nu
ce in se !' de cererea stolnicului Ioan '1he-

din

09iile Berbomet

cu Mi el. s nu fie lipsii


de tjum tate
in
oiilG ,Berhome"te i Pene i nici s fie datori
a da seam~ de anii n care au stpnit aceste
moii.

Orig.
35.- 1814 ..,9 t.: 4
Voxac i

om.
Iasi.-

";oln'eul Ioan Ch cu scrie lui

~n pricina ae judecat pe carv o au


s depuic toati sili 'a. s coau ee isorile de.
pe un'e ~intt ~tiinv du-l c i-a trimis copii
c

de pe anaforalele juaecl;ilor ce le-a avut i c


va voni la ZITO itrte i la Ce:rnuu~it nt ebndu-l
totoo.at daca e voie s se tl'eb,cn vite de la. 'le1'nu"i la. Hotin.
'.
.
itiol icul IoI.'dach
ur lo ser le lui Do:xachi
.e-i trimite scrisoar a n leg5tur cu pricina ce
o are cu cr~totii.-

rig. rom.
36.

0'7
:;

.-

f8l? apr .~A .Fcavd~.- ia der Baronca


ocrle
stolniculLL~Iordache (ursule Si se ntlneasc cu
sto1nicu Ghecu i ~ se informeze n ce
ip s-a
f,Keut resul
pricinii
arOg. rom.

dintre ei pentru IucaV'.

1820 m i 18, lucavt.- I. Oirste ncrie sto1nicului


Iordachmrgulc
c stolnicul.I. Checu i-a scris
c le-a dat lor partea de motenire ce li se cuvine
i la banii pe care acesta ii are de luat, oi (!urguleeti1) n- u nici un drept, artnd totodat
c ei au plutit
lui Che-rcu apr-oape toi banii iar
cei ce au mai rmas nu-i mai poate da pn nu se
va rfU1 cu urmaii lui Checu pentru zestrea

i!;

rori1 sale. i pn.nu va ldmuri pricina, cu 'aaca, opunn(lu-i c el nici nail te n-a' fost dator
si:-i dea ceva lui Ohecu i .rUBndu-l s vin i
s-i compate moia sa.
"g 1'00.
I

~8.- l8~2 ogt.

12.-

Toader

reu1e scrie bdLii Doxache


c a nyeles c moul su tefanaehe Gheorghe'a
artat un rva al su
care el ~i se ia ,ndemnndu-l s ee.rgu la eterie <:;1c el tie i va
mrturisi 'c el nu l-a ndemnat niciodat ci :fiul
su Ionio' lheorghe care el' inscris cu 3 ani lia..i:

intlinte, il demna sJ. s


r1g. rom.

inscrie i el.
'

.- 1224 mart. 6.- .~iha11 Costandin SUUl vvd, la o .rerea


Iogo:tiltulu L Costandin Leonda.rf , ginor le trarului Jandu Qghinescu, ca pe baza protimisirii
rzeeti ce aii ' s ntoarc. marelui psharnic
ndrei'Iancu.
{ljo.nii pentru un loc I cumprat de acesta de 1~ I~zeulSirbu, intre mOQia ca de zac
tre Gliganu i moia Bcrhoschi a neamurilor ~~Io,
d. oarece ncalc mo ta sa J.ligwtir, de Jlu-i-~oate
scoate nic' un venit, porunc ebe paharncuu , teren de jud ~ce.t5.t in f~'~a di vanul'u , la 12 martie.
/17941 iar dac' nu va v ni va fi adus cu appod.
Ee verso Schia locul i ce calcu oiu Gl g u,

copt o

2.-

1'0=.

1297 oct . 22.~ Ispravnicii

de copii Dondurachi
iIut, .Gavril Bejan i Costund'tn BeJan, la porunca ce li s-a dat , de ispravnicul inutului
Crllgturii.
medelnicoru_l Nicolt:"G Cuza, raport eaa ca au hoturnicit
locul de a-a dat cm-.

narulu1 Dimitri Scarlo, din locul domnesct n


Trgu-umos
ling biserica domneasc, alturi cu locul medolnicrului Nicolai Cuza, ca
s-i fac orice fel de cas.
ig. 'rom.

.1.

..

1.

t.t.- I

Extras din pravila mprteasc.

IJ....
' 1
T

. c
u~tr.

ort.
c.

b lna.v, cu
1.

ul

li!

-erlg~ !t!C!)m.

.r.

C(;

in tim.-

"

.-

. - 1801

:n '

).-

do
, cu
t.
/

,~~.

&.- ..

, I

..

P:COpll1)}

dunar e" pentl:u

1 tU'lii

infi

na.vca. unu
.1

cent clnl. C.' l<.xr

Cl"'-Ol:'

Cocn':

- c.itro

Vtt.l, din

nu.m~'I'd

ED ~ i'n

(;t

ixat nrin pacea ue a Iai d' 17)2 9- t~e1 fir, .. llluri ti. lm ::::~du.Be la trai ,00 ri .t; _ .tru fi se

.ajuta
J

boieri.

}ev(.Lu;;':

petru.

un

"-'Ctnet

s;

f"

dob.in-

zi t' arte uoare .. _D ~~ sporirea.capitalului, ~jutorul :'celora. a cdr


VOl~Q se ~:lii 'a 0560!'6

din prlc'na

:li ;;i a on~d~:t p~'ecum

elil lo.r, apelor,

. l...;.'\ilol

etc ...
",'Tat;;. concept:

l.'?Jll.

. 15J.6.-

-*~S2_1.- ..,..ninarul

Dt!u:trl'.crd .bc:-- ba rbagi~ pe


sf'ctn' eul li.a t~in.U al impdratului .l\usiei senato ..
0.1 , ,~vanurilo' ti u.ovoi ;' V (;-l1 ahi ei 00-1
prie
a ce aze in u:t'm ccimb-lllui
.aria soia. Sllge.rului ,Leondar." pentru o
os i
jumtite.t din no:.]izl acel
-. ,.)5: cte ce~lslt:l-juYll
Consta' ~
cara dupt). (; an" !idicii ]';lrethn-il de .I?
lu-mdi
ami tul i 'ridici
f:ml.ll. :.efuc""lIava oX'j rJl se ;:nl't.'i(:~enentizu faCfJl'Cu

..

un..:_ ho

t:!

n1:eeJ

acum

\)1,eera

tl 1-i venitul ridicat

el

s-i :1:"1e r~t

.PPi' n-

drept (10 Urou.itllta.

t2ir .':'ci pcUtuc -sa~e l~oi,., Glibctru

t~~i

l..n t"Oia I:c,;ij'H~i t din ;i~utul

,;t1 n :1,
1..1_
re te ts ravnioulli i.nu.vul\ll .ui
~f cercet:tn<l ocrl.oolil.o i dov\~z1'lo li~i~or;:ilor,~~.~.
cijminarul
:1.t .~
c.\e v :1.'1. navoie, e1
trUlit. la. fa a. locului un mazil pentru 6. i so da.
i 1ll.tu:-turi hot" '-"'nic~:il- pe care nU o int.:l.l'eac:1 dac
dno. f!1~

!'de

indeplin

.I"

>It.., toa-t-econdflle

..

./.

'

~18.- :806 iun,. J;.J..::.:;.

'rap

'ii,i.'I'llic

Co;;:<;rte ocolailol'

de

,-

,1 1nl..'Ulu:t taGi I

porun.-

'

s'le:: ;lOOt: pe ...,1mton Bu.:roh1t ea a<l pldtea-set:. e .u~r'v.,lui1imitrnchi, ..


....
,carlo, 60 'lei, cu (fObl.l\M lor. 'ptm'tJ.1U u.n; stoG e fn,
p~'Ut;: s

)881;0

,fiilo.i, luat in leit'. ial' p\.n\...l~io ~1.tul


oolor. tz'el. vaci i un junc l.f. ;pe care ril'l. ~a . S
la mai deu iru'poi t i pe "V'a nc(lea d.in pt'euJ; dat;ol"lei.
p~

(1

(~OUll

I
,

19.-' 18t..6 tun. +-.:::. /


'-

<vnicia :n~ul
i _ai p
't'e
~apeiilor.rnduii cu st:r:'~
a ti!'lulJi manz:i.1Ur'1ilol" de la. ocolul r' niuu
ai n: ia in:I'b de
l~ moia Gli{jat'l ....
lui
ee..tG a~Jt ca treia:1 lj din
oia

":SX

W,J.cQtn1

ris. ron .
20.- 1.00 :tU}.., a ..2Z!::.

~ot;t~d.t.n l ,OJ:lal'i,
m;1:"'ulul ')iuU.txitch1 .. earlo. r-,,:i
ei1 .
pL':!.Jeasc bani'- i 10"'u1 din ttirfl};1 .. 't.ttaOS CG 1-.
dct ,in Sv. -l1fbuJ. ce e, ':cut eu OQl: b
pa :ro .t:!oi
"1:1'
.in tin:
l' ai deoal'ece
cinu: e'to ruprere me eilo.t'
lc

:rom.

{;l'ig_

21. - 18,,,6 ittth 27 .li4

~~.J~WII

""."o

nat'Ul il"
a lUmur1'prici

~.'"
;i4n~3ns TI cJ1~l-

'&;J.(l

,t~

uno'

care

~ la .!ai. P$. tr
~: r ~i d Il mo ... a J)D.ciilF:rj~
~ r...c
fi .', 01; pl.nOasa ;ulGC':::.ultl~

eoot=m.din .... ca bUl


proprietarul o 1011 1I.Je ~~~~.i,.~n mOi Bc:;nQl
a :f'ucut t1intrer c e t if.i:n.Zf' :!: r 1 S.\:', :0.'
ondru:

::<:)1tr'U.

ctUe

l1.I'

~lX.l

Oi1..G- ro,

lu.
runceaoc hotrnici:r(:>!',\

care
1

l'fa

f!}J. pe domn,

oQ1o' sale

c{l :no-

Gli~an11f ~e

~-

..
'. '

.....

tI'

se

~t

cu

-\iti ';1.
w

'O
r

23._

C'

U
,.

13

ba-

... n

t-

t.
le

ov"

1
ry~

eo.nu
e

'0

. lb

t~

rulU'
li

e,

1.

bo 'i

Dia, ~ r.i

1..

't le

,"-

ori

"lO

27.-

; a.lb
1

Vi
. .L.

ului

;>

.-

'V

"0 -

i 1-

t 1

joI

i. c

e
ou

s
c

iii....
u

2.

so a

r
/

.., ro"'!

i,

ct

C'

Oi

:u

lt

l.

s:
ou

'ci

.",

co t aa

01!l

1._

pa

3. 1

cu ea

du

to

il

ac_ O

o
l'l

. 'ttlllC1.

o:ie

urt

. Gl

..

ov

1
1-

'. .

"

'ui
c:--

o r.

a.i

ecndazJ

:l

ntr ...o

an

_S

o .L,
ii..U

(iOOnom,l.Co' )

. ne B. 10_ troa
a. ...oa

ser-

i-

t n

11' .

V.

c re '"

ul Di- itI'. e
\,"":'c'

c..

Os

ro' ru .
.cal" U
1
_o

c
ar c
c .

...

./.

ntru
s--a ho r it ~1
l-'

-.~

::r do
i
n

2.5'0 lei pe
.....", y1 ',le a. tpte -, eont.r:' ct.
Copie rom
~11A

JC

.1.zn

ehi

'(5

'fi

v,lni

W) -,an

~beltul,..

lserunna

,:,)

101'1 li

e ....
0.

'z;:'r

. a. do

Jculce,

,,'o

'

.1;0

;8.

l'..
'..
vl

,.i~

"::he

ghi S
o la.C" ;',

lo~

/1
,

't

o .
prium9

org e

2
Jlata.u~t de L,q,
4l.

or sula

40.1'10.;
....,hi . li .

ti

t cu

rei

contract
1.11,

ns. co .c t..:.

(!U

'n.

:fi

.,'UllC,.

"'rui. ti o
B ib 'l;h..'!
J.n

' / ..

"ri ~'. <mi.

11. \,;0

st

oat.lor

c
~~....

c'

ud

C-~ 'tort.

1c
nu

, _n u ,on' '1".

. C"'!al

PX'.:l

/5 .-

:1 OI'

_blice

P op1'::.. ta
.J
;r.:

pr.

.)purt

ttl ~c_
el ~

.t

:)

1~1.""

l' 52

't'OJ..:.

II ~.-

zu

cr}'r11
pl'. _

".,
" ..w.e

ril0

I'op_iet

'\91ic~

_T ~

pentru
1 l"5"':;
) .le _f.>

...

)?~

c
1

4,

t".;.

-Ln.

lUll' .

r S.. O

'1

.-

i ...
U

d;

la.

o e s ce

nt

Z ho

l~c:;..

:r

'1

1 :1..-

ri.

o.

51.b Z..J.C

n I:U o e s-

52 -

cu
a.Se ~ ne

sonnl) ~Qnciar

it co_t_1bu~ia,

p
Il
p

_8BO~1861,

185.,ti

rom.

..

. I

6....
CU

:t;l'

4 1 . ~i

1,.
l!

,.

,.

A apu, fo t ~are

a. JU.,
fo t
obl"r~.\1

'

~"lJ~odo.e

1 p:5r~ila
ecule.
l'

pc

"

lu,

o~&.'1tJ

!n tul
.a'D.:ru1u:i.
in
'a" E" .u

om-

ll-

"tru ~c;

scrie

lu

u1

pcert " n1\,\11 i

T utu lui s las


cu pci ut ie GX2

-\1l

da G . ca {oevod .

o.ll.! *. M1.!=.
ic~tep
i
Tune, n"
'ecl
anr llrl so':' 1 luL el'

6.J

t- 1 1 Grigo

U~echet
a e'l;i vec":'ni t .e uia,u
\:1 1'_- eculae ,Ure ho ,

oc

,1,

.r.:ttl,u"

.-

.,

,'

o ~l

ac :;i La in po!
~li veche i .p
Tna 1) 1 t.r'u un

..t :

g.

. (}.n cu (l

.,;~.L

." .:nd

o p

.r..

'h 1n .)'

'10

.vo ,

"

"

"'

..

o.

iJT-

.r

ac
d

'.

,
t, OpuI" tu .

rlaro log. 1t,':' G core:" d ntr


-j ter":':le

'. 1

-.1

"

1;;.-

.cul'l
\..

a 1.
:cd t

j;'O

_.ce _.
cevt: d

_ ...

1'1....
\

ar-

~ '" ,

P';"-.

fa 't

itor.i.

..

ri .r

rol'

il'

"

c 1.

6.

s ch .
~ ginele_
z -pricin

(iop e.

gh lu.t. ."
~

iO

.'.
I

('0<

1
tl._

oovod

to ..
, .cu-

a ~ir i,;

: ..
t

1)

(... ov e

11)

20.-

10

1ca

ro

ru

ulu

..

c ....

h(f~ -

eul

I~
.. .

e,.

'"

- g.

",.

u ,ul

n
u

s
trc

1
in

11,'1 Q..l.

CO,

.p.

.-*'~-i s

se

ul din .inu

ul

n':'

VOt'

so':a

o ldor

G. 1'0

26 .-

,.

c z" v r

1 O

tur-

.-

r 'c i Gob'
Ion .0

"'7-

t u

a i

cu

CD~te <;ii

cov.

- lei

. pe

------>

:J..

pnntru o but . tr.


1~ti lt' temeI'

;..!.;,.

ciulto-

i s ab . 1. pl' )~. ta

te

se
ig.

"lJ'

plti d to i

r~

l.on V 101

ll;.!C

i 12 le'

e ca.

ub
\
/

hot ~Al m iiei Milie.1:'0

. ju

i,. g'

ne

1 i la

.i
l:O

34 ....
./.

----

'

hat -

:""',
...r-

..

Buhu Alexandru hatman

l674T1682.-

Oopi

-.

np1 vn".c. u.1n


.,.

n ave de {:.

1e

r:

d'!)

cu;;
.d

:f.'L ae pentru cerc

..,:t. pin"

gtol-

s
le_,

"

~c.ri o "_101.' c

39-

au

o'

....
nt

on

a. vedea a

1,u1'"

alad:",

i e

'C

Con-

t.:>lnic, necu .one cu ',U


or
..pc'tl. 1 1:..t . itI'

c~~

2;/:..) 1 .

J.

11

'11

vi:

tu

10 o:-tul

-1 d

d ...
1

"
\ri'.

'.

O ..

..<>~.

11le r 1 st at:" ac
bolnav, 1

, 01 dor

i din

s:

paxt
Sa (il-fi .co " ~
d~tt..Z oht' soie s1
ie;. r ' .

!;.U

lui
ocest,

irz . pah

fiind

os

co r.em.neaz'

:toll

"ot si- se
(~c:ris r' le "'... v. 40-1\1
...
...

pe

CEr

. ,

l'lOsl.~
.

tji

:7

'li

strns acolo ..
,,1' .

J'.

ro,.;. .

u1J

OI'

s- rcm.

t' lox'

ntl:

1\4.-

fr.~
i,

a
d

c ene
c

. c 10

a o
.-' 1

ti, pen't'r.'Uc~
tul d

1'\1-

, Ucol e G
ha. - che aUl:'
o t n Ui.

.-

li.

izv

n ievod

./.

...

u '

vin

,.

Le

el

u'
,

., .

, 10'1"0-,

~ _

f c

ei ..;1
.lUi

1-

h.

1.
Z

..

tj'n-

,n
vl ...
d
1,.,

ain-

etc

O' J.

..-

ie

tna s3. aduc d.

lui ~e1u

Vii

e
..
.Lo

di -

cru

odo't

gOl'e

tri

X: n

lui .Qn
or,
a ~ot n to....
_.Lor c'uc
1

Xt-

el

e'br
...

c ar

a,

Con.3 n

im1rie
diaco .
1 ~uJ.t:ori

li. G.i..
"il_e

rc.~,

\ l.i.J.lat' i el:

11e

!.1

i7!.OJ." ?i tc",h
usu 1 che:

'loc .1-p.t.-.t ta.


op

.- nu.

'

,.ont_u a-i

....
I

Iz'JO

c ii

at

e 1'- ia:!.
Xt

polpnez
v:r....iloi pen-

u ito

di

- loni . 10
pa

...

,e

..

z"n+-e

cu dOVQz' la
':J.nahti luat ..e n d pt e
.te--

c~

-10

r ~.

Pir rcee ~.~~.~.h s

o
.: 1

'londor

, ntru ~d '

esic

..l.O-Crt4

~ -r.r;1 e

Ul'lrl

ost"i

rana

CI

vo

1 l'
;::0

'"

"

i
ton.

f;r,;)

,1. 'u':'_ sY.


( S.l.C)

0_

I'!>.

""

"

r cu c

'

1.

~ce~stu p

e,

a, .

'U

o.in

r-

.. 1;'

vnov t;

.i: ...

culci"

~i

ehi
int

! ."

or c

OS~

do ..e.
aLll.p

rto oce&Stl

Ealagh.-...

ig. l.'om.

vech." 1 1

'It ..

eu

~o1, 't lt:Ltl ; olc

11

pX"n
ch:t, impreunA cu

de poa t, la p l~nca ;.ni~Xl1au

:potulu'
in

ro:n

C i

? .- I

.: (atl"

>~J..'~i'U

cea

astru,

.i
... ""...
y1.~Nl __

;OIi

eul-or.:; c

..itr
"011;u

. ,1

./.

>00

ve n

"Oi

a PUt"u .
'

.1.:10

.' . eri
t:

'1}.-

'Va Jeli
,i't-or ..'"1

20

cern , u-i ~f a:
~ fr re -'y
ig'.

1'0

o1'i 1. tri
c va tI',

entrt
a 1. trimii;

1.

1 '

se

r" .

C'

Q,

~~, 1 ~,
!f;\.4_

ain

tlce

el

ne. ao ,09 tlui

chz ....
b

ce i

lu"

ve 1 e od"'n_ 1 }O.P n'Grt c~.r~etaro.

ai.

'1'

75.ee

.r1.u
P

..CCU

i 111

...
n
c ;.t"li tv 'ci,
.t runce se lui
~ {<; a};,.~ 1.'<; ..tez
1 dobln t
a p;r;.ic 1i

"
socot,
a'la
r

zi1 ...ac ctio a

, ,

~or irul

J'

L::r e i
linivc ca
il ",,

1e;..

'i7

nvci
1

i,

nl

. c't:e.
1

o.

.o(

v-

tru
osi 'J.

Gobrlc .nul
r.<

9~

:t.l.r! -

CC'

pentru a p tra

.~,c~ 1.- o
',:.'

'U

d.orlt"1or.
'tf. . 1"0' ~

./.

la

):t1"

n' pc~t Vi d

"
,

~..

...o":t

:;

~zat~unui

l~ -

Qi

.:1..

1-

Costlcelli, 1 1r

..
,.,

aCi.. 1 t

",

r
j ...

...0

11

u.
i-

e ..lb

. to.

llY.

nit ..b
"oeai; 1

ebh:. lont

'r

o')

, ,

>

r.,

'0'1

,-

nQt

:i e

..

ron.

-are

le

..1.

a.


"'oan

H. :~o.

t.

b'

...

.'

;>.-

. al

ov '"
1....

./.

t.

7 -

. ne
.:

.-

uco

- ..

la

..

./.

"

.../

'""
c:

.-

~'tiv

culu
e la YO

.;~

S
V

r-.

I'

ul-

1 c" "
u,

lO

409

G i 'ore

26.- 18l~2

. e"u

b b11
's t' 1

iul
1,

p~i v" ghe 'orului

iret
'. 1;.1 iw.

oc "it 1'i1

G"OC c

1:t a 1 ot
n vcoh.- e
g. ro

.-

~rtu;ri-

Y..ic n

""j}Jlion

.' '"am.:-te
ei, cu 1

~Vtit )e moia

.Fig . 0

]. l:.c.i rus ar
o isa ia
r da

s: ctt:"

el

it'

.,

c~ t x: 0ft:.t C st ehi

arc

veCeU
l'

c,

El -

t lat

din Biceni \'1

ou

.
1::

'l...''-e

lui ux-

entlu :pr' ..., i ii


ru ..:1 cum 1- imp~ri tel.

. dus at'ticolil.
i ...
r easc
r.cr:n..

r' g

ova

~j

a c

d~u. n~tm;:l.
G la"

ce

. urJ.8. [lc,r' e

vi

n c- a sosit 1_ ~rte eo ~ic::"l .v p . ilor


tri:',s ril
treeu1.I la
l

dQil~

.L.ub .:.c ... tuI

i il roa - n" ma

1 lai'

"
d.ouQ

J
i .

.1'0,

.t,n

. oort ~

nor arace
~n mo cntn.l

o'

.i c nI!

fo di,
ref!'

primite;

CCll

costa a'_t (~.


.'t

scnae pf1Ja ~ u l1chid~ oa

rm: , ;.achf,

l'

u~Basarabie.
t pt~t 1 Tai
o , .. i

anun pe tatl su c cei ridicai

<lu

la. "'cin,
U f Sv tranop.ort
i .L _
~l.-l I'oagt: aZi convs ne;(. p r voluioJ~ i
t 1.:1. (;0. c
..,pontru -i c ra

'-'-~
<

"1

cei"",, d
:..
i). ro

'1.-

!.~ttS iU:-!,

22 -

Gon
~ilo:t' ~.J.i - a
1 cu Ol pe

~cu

la la':'

i(J.J;

re o

01"

ci iva I'n
*d

i
. etit

h leI'::

ac-uri ale a-

1 bo
..rig .. l'om.

C 01,

ia lu 1. .< ox! u
bu El ~ :ins
ucou can la V' an, nu pot t
in c z hol rei.
P ti' a a plec t
des:". 1: in';r tp
sosit la. Viena i ...
s: ro., lliste'~ul
ar J?t a s'v' o
1.- n ucsb' ter. an lJ.ps lo!. Il roaG5. s' amn a cot lucru pentruca. s" ...ic i ai pI' .
zC!ty
Il roag
- -i co . ce n
ee ro
SC._

p t' ;'

/:,1...,. ~

-""

~.v..a
'11 ':1'

r  ,.,~
"M

,.

o
l.

~wl'ila

eo
ap1.
furie,
nen ..

::'U'

dac

covn . holor
au 'uri t ci .
J.;nc~ -= aj
s d.

de o

./

I''ltt

plecat
nu au de . -1nd. Con-tlU

din ",n!..ldova i .!' rc n 'ci


st<.:.....'I'l.ti_ !:4ID.uz..,.lti/ este
Du brv i cu d-na
B~19 i
i. ~p~scopu , Procopovici 9: imitr~Gvicve.sorii
d aici EJi- uokovok' la
r

.....

...
~c

c'un

ut

c t
1.

te to
C',\t

e
el u

11'

8"'0

e- 10

-",-

publicat i
l' zi

riu

./.

pC.c;

ul r.

3;>.--

.t~ib

c (:,.t 11 c-..re.

( 1)

-12 1.
1i
2i rul.

nr

C'!

lu

'.

1.'

a.nu -

"fost

...

la
tr cut

It

.-

_o

u
o
0.-

l~
al

pe
"

1nu

1. al.

tot.-

r.ia p

atulu'P"
momo,I'ul ent

1 cr

c. )
up:-'pet<;
i

covn

au. d

.o c

c-o

o.

- 1

+o .

'J,~

i oe101l

"ct i

...

ti.

1 pUl:e

.1

>1

>

J~

~r
;i9

rr:

...

t_

ir
st,

in
i co

!'

or"eo so.r

...

~
J _i . i

sa.
:t'~ ui

noi

OrL.1

acu i' ...


r

ocru

_if~

9 -

.1

~i p

un ora ei zn ltc
ui

",S

ulatul

e..::J

lincl. e

,-

s
zach!

~au ban> ~n numol


i

1i -

I ~

Va

:r l t'

Ul

la

c.

J.

.:vi~. o.
lUI..

S.l . n

(10

li

;!.nt

opl3."':

de
1

L~lt

~1 o
in

J:t.

p.i.Za m: li ~i i.

I '

ni!

'::1: oi li

uuc e;r'L 4

plec"

au

n ora

ni.1 i
p.rejul'imi 1.e
ig

int

tlt

t"

xit 1t r',
.

ru.:.lnt t

- c::tc

)
t

.,.

n, antin v,
~s'pre

,.
..- I

v
OI

ti rul
e

UJ:'

G tit,

'"".

a luuint1
1.10

iJ.n ...chLb

e...~
01"U.Z,r ,

. .t

Sf'tlca t;
nult.

~r

1.:.

1._. ar

o:r ""'t-

....,.. .
...

B .-

e a se
ea .".
Loet :to-

el"

e~
r' or c
oitl~ .i e

1
n " d.

./.

.i

J""

Jp
l'/",.J.

n+ru
~

r :ul

p<

51

o zi

52.

ni

cu
;.J

.. ~ar

te 1 1 ~rt

,hi

fi

u
f

,',
v ~

.55.-

se.
ii r Qt
i

1. .

.-

vod
bul i':' 11 a ja
0

.wrul

s tul

.1.

c
utul
-

oi an :1: iirlutul
higheci"p ntru C T}
-'
ju"eeat cu Iv:, Uel.'"l c , l av D. de la I03n

.t'l:

voevod , cnd ac st

58.-

Luaso satele

de l'

':LUt.stir

It

.Eustr ti
abija vcevo in are te ro-X"
ml)r'-11 s tul
l'f.gu ,,0frti pe
hlui
n .u.nutul C_ li, a t'tll'ii ce
che""
ci'
t
1 ti, jUIn_.tate din Br' e.t' p ~O_dovtL,
tU.l
i

D lOrnicani

ltci, st .neon..ti ,

d. sub l>uinbruva

i sili ~tf.' D6Lnie~.

'lod nii ~ _'teti

Copie.
. 1100 X LVI

D,il.'ect'

1.-

J.."

1 co 1 i (lin

Io~n v. Zotta de ~l i
certificatul de clasa treia, ~
anul '$)ccl.r 1818.ar"

.'lig.

_.- l.~

aUfj~.lst

21,

"tonaJ.. ruper~.o:H:ci din

Ce.rni;ini.

Cern~ui, elibereaz Lu: C"'0.odL.,/ de Jumuz ....chi


elev ln clas~ a tr~i - cel; .. i'1cai.. II de studii
pc anul.colax

(..i.;

18~,.-

er an.
'iccdir

cto.rul pentru afu ii


... pr ....
e"orlJ.l

ea

Hurmuzaehi nrsout _a C rne~~n D~COy~naa audiat cur~ riIe de


:r: pt feudal:' la Univcrm. ta
din 'i"' ...
10s f Ieeb ..

nd'

re te

Gb...
orgh

it

sc-

n
promorl
_~,L nul , s..:iX'..,i tu 1 pr . ni
mstru C14 ~distlnc~e.
tot -cim.pul studi- lr)r .
a avut o comp _ ta.. e de ::v'" :t'i t ..
'..Jr.' g. b r an.

..1.

h  ~ _ ;t85

...
1_m.ai..~ ......
..;;..
;.:.:::;;;;;.;;~
_

dov

m -

TO

~1g
.l'llilu1;1.

olvi".:i

11

51.

ul col

ca

1 . of

~a:r'de

limon remin.

.
6 -

'C!. .
.

=..r.:;;......::=,:.:....,;::;:.t.~.;::.:::;:;:.::~G'::.;;e:;.::a:;;::.:.......
Gimn'lziul

e,.!:.

ucecea

Ioan. Zotta din ~oIi~'


1 ..) in

8-

absol-

~1 colar

g rro..

"'imn-e.zittl din Bucecc: a.'n ;o.r:-uJl EI. absolvit

lui co

aea str
.1.v al clrise' intia.
\ -it; {;erl. an.,

r,1852

C
I

Gi nnziul din Buceeca


a' absolvit
. . n mes'brul
doua, pe an 11 C '.tf !5'~,-

'I

imllaziul d.r
din ~or i a ueol& el fi.'e1.
do la,

v1t

.l

./

.-

't"i a /e

..,;.

.
'1

...

tl 1 l.n-

'

. 1

U. . CO ii

'

e cea

e c

.....

CI.

-(;)

1 .-

:tui aci -

s lv't

,-

:ul co-

vn
le:li al

'.

..-

Ot:!-

vi........

<.

ev-

O~D.' i:.';
Else',

. 1:

pe

. 1l

1-::'01,r

lm.XlU_ .

O:r:i

- .-

1... -

.i,....

..

:nul

'c!.c

'C nuiu,i

.-

i1u~.i.a.
1 lasei a
r

Zott dL
i
1 Las....

185:1.P.t

ul.
1.

alul

abeal

l'iiu'~

fi

a.:ul

01

mnul.

6.-

nt.

lsia

o!.)

~Jl

pen t.i.,t''U

nul d
n ~or~
X.~t

Zotta d~.

,
04.;.*

ti

"

Sl-U

i din 2
.~.it ;u dis....,

~'

""y' ~.

crsa .
,onduc

Zot

c'-

:Vl"O
s o pac._t

nu: ir.a

JO

":iJ

"eia"

om

'i; v

tru

.-

".

1.-

ucea-

ruri

2.-

22 a

aI"f)-r ..,.-

de

ii ...:'"
c r

:.te...

.. r ~uv
ridic.

./.

ivito

lui 1>.

oia. ~

~,

?/
u
pe

"II

v
./.

,a

l'

valoa.r do'GOG f'l r-idtcal d ao&st deasa


~:~~tuluitezaur C condii resti u- i dup~ n
tel' ..n .ne trei ('.ni.
It

z.
,

71
...

5-- ...O.;;..---.....,;..
1 18 dec.........
12,
~,

.<r-;;...;;;,..;...;;;.;o;..~

ra.l al
la

'gi van:,~cGllf. Qbli V.:.' di 21


- a
ei d' tt-2,\0 1'1. plu .;> la ro...

Gi
1 '

bl.'

drop,:

Consiliul de
urban
P0:6' i , ) n~ru inscrierea
io'toria. pro ri t te lui

t'" dobl.nzi~ ..i ..icat"

z'.t',

unde ar

U dO'JIl'

cel dai,

an contul

e 1, depoorfanului :,1.061:1'
a

~&nl'

~.

7/
10

6. - !3~J~~-::;.;;;;:......:;;;:;.~;;..;;;.;;~~_

con
El
,,.

contr ctulu

si l'

1.

ban i

d dIspo'witt

de ar

nd.ad

inscrie-

if precun'i

in ce pri:"
n1 PUllctu.lui 6 1 nu itului 00 ;l;8.ct
'P..;.tru d _ttnel.
rieinuite asu',o.Jte l';.~'PUn'lar
pra

Qie1 i

. 'te_ti

lt;c

' tU'en-

l1.Ula.

'

()?-(,

rta
t
ct rcaccn-

~~l)

ob~i
1 c,

..

C~

ti P d

l'

,r

di

tr e tlllu1.10

n-'

8.- 1
. l'

n i oo uni-

, u i,.lJo:tachi
".t.t<. re .i .
o

lo~r-

/.,(,

1 ato

in-

t' rv" dir""ct


1'1
v
n preze.u't''!tre
11 ntru susinerea

dreptului

'3'
~
;;.0
(GCU~lento

su.

, Orig_. gorm.

9.- !82?

osp cltudizicht, se
.:!1l1Vw' ".t cu :ra l-,,;l ta pti,ro,itu din partea 1 ,~ l)ox ki

uz ch':' ,p~ntrt 'un 'a.n:Jmit.

atU,

servic~u ~ oet ,.

0.-

tml,lz~.Jdn.~c.

11i, ca

cedeaz ,S9ului .su

r ;Ul
iilU'IUUzak

1)

oxach

t 'cil O din a dOlUt::'WI'ezecea

oiei sale )ern~~a.-

po.rto

.!ig. german,.
, In bsaa d c z';'~i do sxecu

m~1 1824 '~i203 il.


:ti ~at U.,oitn le,
c_ ltui li de judecat
p blieti tt m.p....
a .mO'':-1. .1orto~"'.a pro1H:'i tateo.
lu':'
~'1a;u.~iu;r;Giuv:'ttl, cu trc:t" v !."ma c: .g. a \gu . 6 c.o_ tem.b~ie )1 11 'etc ..vrie 18.,~. or n 9
do )l.nai

'1.

di: in ....
aa in loeal: 1 judec&.\#o~i~..

, -,

reijul (le

~trigare'; 31!t:98fl.

t}rll

z 'condi1Ue iieita~ie1

<iJ:'~g. gal.' 1ell.

"

1 ....

"

obi~~lQr hotd tc in c& C'Uze Di' '1.tri

't;.hu:giuv:.m

a 25.0)v d..
anua e ,.
O:.ci c" " 1 t.

.r.

lorini,

'lui
in

l~.-

_"'-' ...
o_c
;._~

.r.eI'nu~, !,- Opal' i ,ia. impozitelor de .


baL"- din 18,,?, a (10. niilor i comunelor din Bucovina care tr
ui.esc c1.i ta.
dup:-' noua reglet;;

1U\:.1l

r1

r-o B bem -il

14.- 181t-Q
cant'-. at
ori (3.

'"

'oag pe

r' isului s~u ~oru b in


sov ~i a 3J cartii e ,

on 3arf,eru ~ong pe Rur- u :pc wnb in can.t't te do -:D-~ .re

'a 34 grn e.

'it;. germ.
end r un i A~on
S3. pl.' d a trimisului

lor porumb in canti ta .' de

nio, p socoteal
Ori p.;. germ._
?_

1::

BarbQrU

.,....n "edea. trim' sului

onrie por

b 1n

34

.gr-

lor.
ren

:f

orete a

1,

roa,

su

pe ,._UI'-

se otealJ.

' Ok0~tie a 31

C' tit~te

ie.

"" g.. ger

n tk!Xbe

18.-

::,oo.Cf:pe

t.:a. i sului ,:;5.,;nozumb n


6.e 14 .koro;e a 34 ?arnie, pe 60COteala sa..

Hurmuzak'
o
"tat
tealu sa.

tril1lisu1lll .su p rt b

a 9.

n.

arnie. pe soco-

t- '}n B.; ~ e

zoo
,p

. OXIl!.

3',

1 oree

soco '~"pro ri

..2.1.-

21.- 184.0 iul:


p

. il

"U. _1

~p.

Ion

.' L)U

re.

l.

oe ...

.ul ;.:s U

51

....

an.
13 bej. 1. roa(;,"'. pa

lu',

p ru b

n c

.
b"

Z:UC1,

C~Jlt.t.ta'te

ni ..

on
su-

.o e;e poru ~.

}l'

cotie la Ler,
(ri crm.
r f

"tll~

~(:rn~uc
k.

dup ic

zatu,

liucoV'1n

i,

l'
;:;,,:e

1)

b zi!

Oop. ger'
...
te:- .

26.~

ilox..c .

tru
,

MicL11itri

~.te /lui

o not p oyitor~e ni p
"n on (1: co v nl.o
i

./.

lfS

Li, st-) dQ tii f~'';'

cat mnui.

r~u~iler~JFectiVOt
oth G~d lui /Doxachi

etc.' :' Boit

'1I'J::ll':'

'

~a ort ~liberat de Pre.i.~i.C:olc.

u,zuki,. noce-

Ce Diiu i an
~i

din

ili-ta..r
71 'n c_z

voie
accntu: paapo
tnrz ..
<jo
O. ig

. ge1'l'1

caut-ta. o
trimta
~,rig~

e ne-

pur'i;to~ului /

~upotriv~rile fi~ne

ti tQ

OI

raag[

rnuti _-:, TUbl J sttt


sti predea t "h'1U. lui
.

de 10

b .~ti

POI'U

ae;1 s

ro

in ........
ci 1
l:m.:ln

clan
st hil- .,

stor,

.lE:

2 - ko

n~ut ~d.-'

r. e a '34 p~
orz c pr ul
entvu ftecare cor .
r.ig-

e (fIor

el.'T'Ilan.

J. '

~ipio'

):. r c

i:r~su
I

zuchi , la 'i a
pr.

01-1'u,
"""\;.'

o cantl tate
b

,erm

"'bl
vI'

de 1 '"'
rig. ger an.

mi 'ului

S"U

1
t
";'lz in

~~c
..\.. t

a 34

..:1 ro

:;1

OL'U

b .....

1;

:;4 bat- i e. -

1.'0 '''; fl

;4.-

Am~t:r

" Ci?;

lu'"

tit te de
pe socotro l p 'cpne.
l;

~"'tlDll

ei r co andntro
U~

. '-'"

j6

c v~l r

ux~u-

1 f la Vi n'"
~ pl. C"erman .

i.ul cence ari i c': .:.


OI a lui
l1doxiu urmus i de a
s
V
~ s f C cc~cetri An ~rhiva curii inac'tolo ;:."e' ..1: troaxe la io'tol'1a ~ol ~ovei i a
"I"fal'iei el condiia ca ac st Lucru sa' e fecx
- e .id

;;;1:.;;;...;,-...;::;.;;;::.;:...-;;;.;:;..a.-.;...;;;..;;.;.;.:;--"

' supro:;:ve- .

. )ul orelor -de. sar'lriciu


d r eto lui.
.4

vi

":"f~m

fan

. eul':' t~i

I o eti:i
,L

t"

l\ov1zo.ri

o ,(16. conve t'

te

on

0-

..io ..(11:1

"

e...
i1.iul
u~
.. '1 il.'
,:;i
ccz .:! '8 ~.:.Lu o-y;.u
\ nuz".::i

../.

u ~.p

d'

JO$.:lA

_u

.
1/'>

, qel.'C.teze

!.lc

..
i.llnG ,c

rf)

. "

n;--;ult'c,1::.il "'c

fa. e

rv' c'u
l':l1or ob -Qnu.ite. ~ n

r: .

I -

<lt le l'.'e-1'el:'l...
. ~SOBC in. a
.

ttmV.11 ox 10!' de
cu 1 r a

1 de r~~bo"
\4.!'!.UZ '-i ...'i
O'

lu

re t " :. - ar.. cop", ezo 0.0CU1 :"'r'.le .unar


,.oarG s

e
1

11zboi

iv

nu

Viena

nl:'~. C' su rc.~veg eroa dir


"(l
serv~ciu.
i ,n

a fost

ctorului i

~ig.

-,on"'_l'ul

41.-

judec-

i .,
~
rnuz ehi
fV:c lt

e l~

.. l'

se face

o"

ch:tz

~potriva ni pentru datoria

I~enulla 5 apriiie . 1848.-

li

tOI'

cJ

-.......

...

Ori~.

42.-

~i
ak" cerc

Sta '"alui t actele

secret. 1:.r v erec


...,-0 .. 1
.., ocup

~cmi.rii.

.i istoriin

devere te ,
'.oxu HurmuzOl
i caro
.
"U
tud1 ',t'toricc acu )l'c;o. V'i""ilor duf

uco
~pro
ceri

ne:i i rdoalului ....


' baza unei
:in.l' 9, in par ea ini~t rului A-

oz '
l'n"'1 al Cse' .
eJ
~ul at i consult~ i in pre~ent ax itr 1

CUIv.-ii i batu' ut, du' 3


ce legt;; J..n ac

o .1

Casei
... -le prescr.ise

stU. pr.i:trina.

<,

Orl.g. ~r

./.

~()n\-

...
\1

)lobu. lui
.

.1:(

DJ

",

v, . u:rou ...~iti o

.Oy,.i'

...

ifJtoricc

n
p . v}t!;h

nn't cu

ti.

~'C

>

cercat

e ti el
~a Ioru

unigwn" i ~i .

car api ba~d


1 p;ct1v'

le o

..

.1

.
.a c

a lu

t3.1

....

v
dunren
1

.,

ox_u, Hur":"~

xntoc4

ro-

'"

1. . tier _ d

,..
a

e
,x'e-

l.

neccn:ttl
0.(. P r.oo _
i d ,0'
T

:u

ori

o Stpravogh re

.,..

.loat apro

lipa

D.ctaal

sor~'ciu

"g .
,

..

. iu.- st !mI do Rz _1. pI'ob


V'o. 1 '!'nlUZ

to ~~ consu1 ec~ 1

"1 d

P. 1 ne

,.

zbo d

'(jerulu d

m..

ct 1 r

t.)l.

ci pc anii opec r' ca;f

~e-

nod

00

11 ,:rea un

rect"a o
oxiu
e ~ cetra a.-'l.i~

prl..o1-

a. .C

Il

cc""c-

tu ii, Ta tre ou.i (


Xto -e . distr_ctuai /d..icindloc l:tate~ pentru

o iina a r-ob e

. . n V nn
. ol" cer

documentelor

.:' m

ac . z ' o at

':'ind ocupat
1

:.z.; .

cI

zslti

, 'oxtu

co

,.

r;

..

aratd
'1

tirt

1.

ci~ 1acu

o!\u. -d' n

pc

o:I.
,

:t"l.
SU

l:>

2:1,;1" '

v.' t Q-

1:

Ei'"

u,e1

in

lit;'
.

to.mintstra""ia
C T<(;l ar' v~ c ~
.. ,

ose pc tru
?i se ac r

:>1 n-

(() "j't'tn a.~e

dis"tr" ctilh Buc.ov.s:o.!"CllO-e."

Ji"m!nv

1)

"'li ta.

llt:.._U

<:'!

oi lloua Su-

:.;1"'1

tu 1k ~i.Itra- r~ul

:>.rut

u:'"_a. 11 x1tel~r cu c.?ndit':"a


l.n.tr~ ac~ ti
.J.'
l- 1.
. :.-9-

1\

a ~i .
';cuca v: t -le'
gube . Oo!elLia a fost ace pt

'tU

-i
produc"
,

\.;l.

li:?sa 1u'

co in ,

nea co

. c 't acel gi;llr'd dar . -fl


.) f'lc

'catre

,,~ {W<..J'./~

pa=-

a
~t p'1scut.e vr".b
a. ~"nu.at i i ..,

s~~k
'\l-

. ~. Oi

lUaI a pagttb i ~i
. "t..iJo.-

:"irig. ~ct ~
,.

ien:tl:U dell.ni..-

lot' .~articulare
z
a~

d lct de pro ~itta 1 1 Glieorie


1.'0. cssel.
.3. te emului din !'Il 'J.:u
..:,l'.1i

cu. 5

_.

'1
G
V si l(} fi gil'!l?:ra
lui
"1:itr k,' e
-1 ;;.it~:p1I
.f.'>a
..c_ pe veca , el copiii,
i noo.n..torii
1 ~'~
. 1..g.. ~ .t9.11.
~
Ol: 10.1

tt:icCu.l ,.:. 1.ot1.11 ..1c~i~J.i~, - Focot'"3r'';'


arilor incasate in ocolul Nistrului

al d.i
_pl."a

de Sua

"

"7(; 1

ru.

:..ei ' ,

tra: i, o.e
f.:nid serviciu,

d:;'.t

O O

1':)

,~in.1.-

le

i,,'
,&-

t ..

t;-

respec'b~ ve l'

t
iii e u_ re
voar 10. lui 11
a.
~ar

.J

ri'

~r~c

..")ct n

COl

l.ce rl lte

"

,rdach':

ro

't! l1urgule
"l)8 .3 n1C, c ~'i na..1.l1
1'0(: fi CU .ora i cumnatul
au po tru : osteni.... p':'ri teasc; dpeni din districtul
~,el i "'1 fi ,d pli
de ,dc.vo:ci ', no-

st m ::t1 sto_ ic

al.

1i

tI' bui ti s3. nnd

cont nua
ti, '

'1

ai11 satul
CumP~l~ ~i d colo \0
pz-o r:Lst te l-ui ~'ab
1. cu ca, ')
cu G

CCl."l1t

r~pr(:\ta..
i'la
ci
ar'",

da .

..;)

S:.L

n-t.

a vnu

ei1si t

al t

aceantE
_

m6ui

ia1:i C iltI'act 9::' a

}'.' on-vu
-,,~

ar

ce s,X

9i ei

Ei

:Co:.cd ki
9.Gv

.nc saoo

J.'

l?e

DJl~

-te.

ii

m nina .cu. P:Co'os de o 't


1 ....opu e (:In ou upe e 'Ii aceas

fJ11S

el

. 1 ,5 _' !'te din

!pot 'ti
lui
-i dea 6t'0:"'1
p ntru -1 d
};'''gub', :pe t:<a"lll poqti, './oi doi s':nt de aco ti, i
ca l,U'Ina' se inchei un contin ct intr
ei prin
car Io 'akhi i onl. m b"Ule~ sln-L; t ecu,..i (la

., .
1

p,r0p:r" t
t

"'!

e t

t~c c'

~1

.ai sat'.ll 1:1)0li se conbesrce

,.~nu ~1 elb vreo


, f"

- ta .. ' sat
1 " to' s.l-\!

oit? t

",P 1t;~

Jli

'Viu:;?em,

ti.
IUfl

__
'Ot).

st 1

lostin o eve
"iJ..o .
opil
P'

i
IIi

coct

~.n s tu1 J.pote"ti 1.

ele . . r '~fta .

~
a sd L

car

ave...i un

flo....
i
cpi_ --

din

tu

i;;;

....
1a...
op,

s
re

. -i bun

:rm..

om;

cu
n.vocmir

upr'in~4 \Ti1)t" lui


"'1 ~.!.enu l, din Oera.
cu tot ce- a r;ine,
j-1. pl~ti i e.e cu ptll.' tOI _
lui.

,-,8

ceI,tif' c

ri

ti

casei i

te

za
'I;r.e ii de (.;0>:1
fl.:

car

.e

ci-

, coc propri .:.

as '1 ,;1 s' t

cu aceao ':
A

comuni~~ acclu'~i ~

ev rin:le 'e cb~ri penlui in CU~S, pre tzutv

'l.nai t ...
ZC n te
tru a 2'$. a jum-: t t

u c rti icatel0 noe

.1.

cvive

caz 00ntr

'bil de' cven 3,1'9,


putoa ou':ol'l ac ed, caro mr-

,otit 'linl va fi fYlcu

r espon

'pn~ubG e care le-ar


tur'i ...(;.

r16- gar an.


8 b.- /

'U

caselor- date pena atlUlli ilitoo."

e p ima j'
. specifici'

ca

1'1 unitail

durB.t

pl."Op!'ietarul

1ndrept:"'i il la

ilitare

au ldctlJ.t acolo,

l.nartiruirii.

C'':II,',

chL.i

.-

t~ buie pli.'i -i:b'

retect\1ra

d,: dispo2'iti

ni

e,e oe c

n con Ol~nit .te cu


ia 1819 ... se meni ~l xn

cil'c"lnra di 1 27 fe~~a
bur i" star bar~cile ': colibele 1 E'atf: dry c: 're
tI ?0 P ter'ito iul COr;.en':ului sau la
i le
lu.' ,.J.
',1- DO' d' po~iiilni
trebu .e se SCl'io .;>
_9S ectate inLt lciunile pc tru cii
ciu .. aau paguo va 1'i suport::de dO' tu.

frig. german.
0.- 182' ..'eb,r .J&.., . Cel.tnau<L.;.-"='

JJ.

ci a rimit 20 dogalber.i
OriS- ~ar '

11.- !b 2

d~

-.JJ.a.

VOI'3t

la Doy~chi/Huxmuzaki.

z Fa riciu~ adcvo~t~
c pentru cei 3 ani p~ o'ro i-a servt la Dox ehi
ci

I"'lrJlJU.Zaki :tn 'uncia

nu mai ar

nicio

p u.r

pretenie

,.

la sus-nU!llitul

J.!ogdanov

Zotta lOd
-,.ci. polonez.

./.

fHit achit' t )i

4eve!:'0$te c a.

cn1.

(,,7

(.Oll~.i

it 1 .....
d

ur-

'

Lc

,0....

Zo- .

tta, tuto r i fiul i su:y 't .1.. n, c'- a


t
. spoz:tii
poz: tului - CO~O
C x: r~i intr dus d~ tutel
inoIilor ui cn ti Z tt

1il

aco Lo n

UI'

.~'
_SPO~_yl.

vn~ i'

ce

c56

':1.

depu. i

n ilo,

Ori tr.
11 ._

1824 i~~

~~~.

di.
Ilo
su ra

,..~

tJ

ic1Jt.l hl
lL au-

7~

p 'opr:letar

C3

pI' cur.

nu

Qi

l.O

coni .

c re

'\1

...

u-

10 co1.

'ilo
<J

admi
t
1/4 parte
1n

SI t\.i"

(J

d~cpt urban

..

anun pe"
ca rac" 1.1
.
a ~ Da:Vid

Zottci

;--

ro

a"
p ,tru

'prop -iet"':.. otr:~"e"'t"


e os pe
pr~ 1
B2E - 1834 cu o
_1.

ger. an.
16...
- s:

n.oUc -ii judici.

di

./.

"

1.

tin Zotta e aco. cu


tu to e
tno '1 i oan
1. noi:=.

.~~
ti>

rop!' . ",t '.1 . u h

cu dob
ieltle de r ...a
ito:rul . n

i
()

sit

OI'ii

t,.

la

re.....
s nt

o~

s: Z

cu
i ~.

,.:. lJ824

e: ce d:.tor

~., c
ne" p

la moia
!l
1
~iv te ceaI
B

roi....

Gon 'i11ul de d opt urb


ar"a

Conal1'ul
lui
a:vj.~.Iucu,'
0.1. e p
,tI,~tul

'.0

la

i - .era oere l.1lt bunch_ at la 4

182~ intre .m~;r5


.:a. Zotta. ~l Dana In~a~i~

./.

-'

'\

sup;r-a 1/1:,\ p1.r' din pro


, J s, p
'nteiva_

'0_'

je

1 34 . 183<)"

Or -.

1?to.ntru

gl;)rm

(..1.- /

e ,..

t~ t1

am t de pla:tl1
c
ch 'tato

'1"

_r-

,lui ox

't t:t'GC t
i IJozi-o 1

,hi

~tor ile i'

1 ;$1-1833.-

n" }.'e

nI'
,1' . t
,.,xnG .'
c e sS.nt tI' ,CU .O

in i
C

oz te,l

ui o,

tn .d.:1._

i ..,t ,i .....:.

li ~ P

J.;

1...1.2

!:!'"

p.

ia v.

. ceeer
i

ai'

,q.

BtJ ii

t1) 1
P C \' 1,1 11 al
'"
du p ntru F~ GHt la lasi

!')

'en-

..
"ului. su ~ tna , ~i
i
l~i

1
'i

1 .. ual pe t
Gh

03:'

1834

usap
clO
a to;~.cai

n"liexas

ax! .. "erma.n .
I

i.

1 77 ..fie "neu:; ol;.iil-

0"1

"

..

. at
~ IG

..
oblic: stel.

Pl'op-r e.. +ea

.ruchenthal supune
o. -,
f cturii
st
1 ",
n pr ,cea 1 c, 'ntrc ce
1 j.v. Luc - ~ai-~-cJ ,i 'pr'o t1 lJ.n OSOj~9 . ':r. coIae '12rsti c
n c - e reies
. rl ,roccsul va fi l.naintat uVo

intul .,

r pin 15 no" dispoziii Jrco-

ul p';9t;~eazfi 60. a i g!'dina


ceaot hot iJ.' est
conai {~.t'ata de vo;n l1U.chonthul .0. ",lin"
ost1 it te
~ertill1 00-1 . . 'de :protecia s

.,

eI'

Q.

.i.

(;8.-

..,-

.-

a din ~l'et se
uni-e

.'ro

t- otu_ ..
,

/"

--

acn~:

ul

i .ru a

~G

lu'

zacI' m exe~pl

....umei de
or. celu e
c bt"'i

Ci

C. de- 'M

1C

.na

di

l'

tI"

..

,~r pt

..I'O

us.C .., ~

.()

1 'ul" . lall,
=;t;c~i

() -u'liu

v.pt

;)1l1i:l1

. si Vlll
1- _ 1 ic()-

mo' oi
1..0:;'

..

,1

C~

l~

t,

di.v

'''1.lI:: VO' r o.
.,ont ae ;u ~

')a:rte r.J..8.l'1ui. 'i ...


irea. cu ax, ct:tti: te a cont!'c
1

u.,-I..<.:'\."-

ltl

.d

~i &

f'

ende1 le 4

,~ B.ru ~1 '

a 5 ..~

n "

(J.

t mp a
'4 .-

1,

'1

..rho

iei

_ . ic?lae '
zo t _S<iO 't eeu '~;. cu o da

u c

7l

1:

1"ct61'M\d~ t~

nerac
(it n ~ 1 ee~
C

1 ~L,

lu'- . '

.ro

~o t

,ur.

Zotta pentru 1ndepliniroa cu exactitate a con?


tra.ctu1.ui 9i !:l.ai.alespentru plata la timp a.ar'endei de ~OO f'L, anual'i
a impozitelor de la
Borui, pe toata durata arendei, de la 5 mai
I

1840 .:.. 5 mai 184!~


.-

O.rig. german.
34.- 1841 tab 14.~on Buchental se adreseaza prefecturii)i artnd c Guvernmntul n~ dj.n'31 mar- .
tie 1840 a hotrt s se fac o anchet de ctre
prefectur n vrocesul fostului preot al comUnei
hogojeti 1 LcoLae Yrisiuc acuzat e i-ar fi
nnu5i~ cteva terenuri rurale n comuna de mai
sus i- 2 case. Dei a mai
intervenit pentru, ur'..
nu
gentiar ea anchetei, totut}i s-a r:,cut nimic n
aceast privin, ori prin ntrzierea ei i S6
a...uc pagube n ce priv9Qte urbania1u1 .a . de ::..ceea roag din nou s~ se tl.'imi
tr ct mai curnd
un' comi8:11' care s fac acoas t anchet.
Orig. german.

35.- 1841 mart .31.,- Von.Buchenthal trimite pr.efecturii


. 2 pr-otrocoaf.e

cu preteniile lui Vasi 1 Ivanciuc i


tefan aidaniuc asupra celor 2 terenuri rurale cu
grdin ocupata de Pl~O~ll comunei Nicolae er-

stiuc n mod arbitrar. In continuare von Buchenthal


arat c amii ceteni .oi-au expus preteniile
bine ntemeiate i Domeniul ( ogojeti) nu gse~tG n:i.micmpotriva lor, ele fiind justificate
i adevnatre , Oum. aceast cbe stune este cu toiml
n favoarea celor' soi-ei avind de partea lor
toate d~vezile de drept prefectura aste rugata

s aduc o hotrre pentru a se pune capt acestui proces care se te.:ttG3-neoz


do atia ani.
S se intre n legalitate i si se restituie numi'~ilor ceteni
U!.ig. ge

averea

lor.

an.

./

oh

B~

iaverete c

rmuz,::.ki 500

~albe!1i in

21 iul.

fo~t traM--

tor'u . t c
cav ...
ler
._i

18!!-t

che hal

ge1'man

un;udcxitt
Iurlui
n ct.nta:li co sulatului
useec J.l\oo~~ de o nota a \
t;:i.ci
5 ianuar",
pri
car-e Vtls'l
ti1 1!:..,. op it d la
conf! 'marea t ns or5rii 'ptx ,1 1 i d
ropriet te el le. Ipot "t
eup'"a 1u aga fi, l:'m~z
p-ec
i ,de a se c re din .art
eli
d. nai

i;,'

'sua (V; urgule) o delcaraiv 4 c n'i consider


de valah':"1'"
dat-

lui

9 m~:.rti
t'

ox1u
Irig

C1/.}.U

de revoc""t5

I: 'udox1u

J)

'oua a

pe

r ~vce .....p OCU;f 1.ul ac s ..ati


va.
uz L -"J). original.

J.

t:r

'arJltaD

comunica
I

i-a

urmua

Co~iliul d~ ar'

la

eate

tur

an i

ri oroviei

cerore

..

1 ru.'!l t

.0') fl. din mo


15' . '
cec
i vsl'
i unul
.itru
eL am tovici
cu co.dl,ia intabu!r 1 '
....
\
1 ...
scl:i.se la
pru
turi, a'nxpr . ro t'ic'ttt 11cr
95 (,li 16"()t consu.t i tu ti' oapectivi i ~..ill!lC; .t'_ eul i >'..ri tru J.O_Li~. Jici
~ se .t ,apt .rispun . lor
se r zol
d

Ar" s- gel'. an
i 11. 2;;, Cernuv,

l'

.-

Co, cil:ul de drept urban


i
al al .Bucovin _ conuru.c Atmoi Gri ro,,'l.ci,
c sraba.t .L.m.p:rumutul ti 15 fl" dl..n depozi1;u1 tu.telru al' lu' Uumitr Gramatov:i ci cu 'ce
/~

':'a', . n-l:; ul r l.
t'~i ...eu nr. 96
L.

n':.r a ~

al

1.

una

up
_

160

J.:

d. pl_ ....

rigaaJ." an

i ur d

!?("p 'it:>

ti.nota. ..

Il

lui

.:ntt-

n . cii Glv' 1 dup'-

cu tl' ducerea

ein

cur
conv V'
Zott , ..epr ze

to

cu ea i

ma lor, _',~,~~dr~
Zot n,

,.

tuvO.

'l)r

130.1 s

...

b'ro
de

~1

f4-I.

-v

au c:1Z'U'{; d

. e~ Zott
co fi .

acoz

~i de

suma e 10,0
cclari d c

r~i
1

Consl" 1 de Cir pt ute uzsn r


Zotta,'
le

.,

i
i

conz cinta

./

nor' 10
ot,
c

::;ito

d~t.dispozii

ont ...c't"..llui . o , :endi.i lina


.1 t cu aetan lacubov';cc1 la' 2. cici.1l ~Io.ie 1852 aou.pra Ol'Op~"et:~i1 -trajetii
de. os.
Lg. g rlUan. .

43.- ~1~8~~~~~~~C~~_~~n
__~~~i~.Ann~~~
Lco1
~C' plcct de la

ced~azlui

du.p&ee
obinut satiwfacio'

-1 - obliga. 1 ea e 7( fl . i

uobinzi din an 1 l~~?, au ct.~ d~la obliguiur;po atul i tuIDitru Grio. ovic_ eu Cl\..-e l'a
...
nt,abulat

nou1?I'a propr1ct~t '.i d

b n .16C

:' . se

"

Consiliul

r .pt urb"'n
.0_ le

Gz?gOl.'0-

0_ 'l~1 IOtl

.5 pru:'te in
sub n~. 160, el o lea an cru:'Cs
1).
r
sil~ , . :l.\;igoI'ov.ic, 'este t . ecuc ca. pxop.... t!',.. al
ac ste;i. proor1 t~ oi .f.Jum1tru :t "1gro:c.vlci i
oraul Cam u1
ori .. ormon.
1

1j.5.-

ill iun

leol

1:'0 o St; ce eaz


lui
CI'igoro\l .ei
dup .. ce
o~ta.i-a p1o..t.:.t
1.15 rt ,
o 1:L ';a iune Ci J.n a
mai sas ,
.

-fi re
J

.
160

iat~ .e la sarcini e P'opr e

..

n "Consecn ;.... fi: o


o.. 'G:t'go..ovic~ 'In locul <;;au.~

j.n...abula-

e.nun-

46.

Zotta
e pnnl1t

c to-i- p:ropri

./.

dup i'_

(j(;)inn~t o dac ...

!)

ens'.l.l inf"iinarii
.Bucov"n

l.u:ax\tl

~at.f.1atn

un i coli de ~3iricultu.!'il in

'.

..,ste rugat s& completoze i 1 t: l!mia..'"Ul 3.l~turat li' s5.-1 trl it pe adncaa G.:.str!e"tulul
de .ad

af_'icultur'~ an uco an ':


d el', r vul, p ee
pe cor c; 1... i' P durat'a .

la'car

ga+-i':l

COl

'CI'"

Ui~

bli-

insi;itu"ici.
""Jt'"' g
.~e
48.-

vie":'

vi de l1i
/

ta t
cu re

ii . ta a ....tu
ace eu.
.. Jntit o. ~t 0 r60
pu r'l fVr o -cin2

1 do . .5"1 fl.

baa. 'con" _c"t1.l1" i

'_i sus jud, cutcri.:.

di tlctu 1& a
covi~ui ~ di ~OZ 1~
bulaJ! . pe nUmele lui Ioan G i o ov
de 13 .Jie r
l~?

ap~o ' t c r,~ ~ _~

o t n "to

eu nr."

. n te t;n_
mentul lu' Dr ltru
r~go ovi -t, I iar d spr ' aceaetn
',...or 'i'o&. :t C U10t 1. :Il' "'r b'1.i lui G or 'e, .B.~il.
ar:a

.i

a prop iat"'~ii

3. ;~

.1.

-.

;,

.;
I

d.'

stric-

ro'V'"ici c a dat dispoziie, - confo.-'m c03:'<?rfi lu.i


p ntl"tl ;!'adierea .oblie;aiune':'
17uO rosp.810 f'1.
.
la !tnc put pe n.umel A.nne ..nnJI1'i1tO 'J::it, apoi
ali
- icola ['otoescu
~ ..c.na P op:rie ...
'~ii

cu ~~ .1 O dn O

u~.

':J ~ rman

:Tig..

51

r.a",rge

....
ll"entar

1 ,o il 1

-,

Uu'Z,

..~l-

znc ozC...I.I

,Fo.::-

ghf) .d< .1.

,rig. fr

__~~~~~~

ccc ,

__1~~~t~V1en,~hV ~tavbor
t tati el

co.1.tlic . 1 .
1-

b ncrea
e. o
c

cus

d ? .000
a ...
i hipotlt

U meaza couaiil~ mp QU

cr:i gfO

germa

1'.

oan

strictuald .in
Gctgoz'ov.tci c 1:.- ce_ -

re Aruiei '!.::igoonci a dispus inta.bula.i. ea C()Ste La c pz o..r' t il


11 part
~i1 propri ....
troa
nsc i63. la n.r.96 usUpra creia n Ce; :-t(';a fundua-

er

nt bulat

a proprietar

poG.~ta r~cnti-

na Gr Gorovici ..
..
iri ~. b rDan.

ud c:tori
1';11- Ioan.

d:st ieuald

.
-I:).

.. 0_ OVl.C2 ca.

.....
...t_obat ce :C.. a lu': de Do S
. n oa.:!:'cina p ro
- do 5 i'l.
~u~icu n~. 160.~

Acaas~u s-a fuc~t In baza dee1ara~i

Via.-

i din 18

.renun La renta viac;el' de ;>'-' fi. anua I cu care


se oblig{ fa 'e' ea 109..11 t':'l~lgorov1.ei i CLU'e 'ntabul ta,MJpra )xo1;lrl.eti
:)0 111::.\;'. sus .
,e dau dispoziii_pentru. ~')t.th~;,.:!"oaro lor L'1te.reg~,i.

Orig .geman;

-'

'

"

55/1....18.22; s~p:_'!-f..a C'31'~}l~;i..---: Judec. toria di s'tt'ictJal' li


DucovinfJi .in. lU'ma doclnr'"Vi
1;i- cuta " 'e, na Gr=_"I'
r
gorovic.:' la 18 fJGpt. c 5-i d:~ cdn?inia.m1.nttl.il
s1 i,:e xa "la ti 'cu' p:t:'opr' ....
tat~a ~n'sc~'1s;~r
Ln nx -.
J

. 16 . ~.'"Ce.l'niiuV1 cu

Grie; oVlci,

bligs.io.

:ti.ulu'i C'U .Eo::ln

conro -ro 'ol'dinului

jtl~ec~ v 4;i 1. a'~:.;"


,,.,........~4...-.;.:...,II..,..1
. v. din 8 .....
p. ili
1859 (1, e. lift.:. '4'UltJl '
0.10.1 . o .t'on~. vingara. de./
i~l"...
rmuai . ea ~~-~
, .'
~:':il-;s.O
p. acest caz cu hipo .ec&." ~ a. )roJpr_ot~. ".loi
n.z-, top.96, din (!erl1:"'ttl;h
tl~~
'j'

~'.

..

(;u

~~,--

i c. f)~Tman

u z

56.- 1 60 oe~!wJ:,zi. sternu~J.--: DUec:i.a impozi telcr arD.tii


lui
091:1.i1. me.nd.e.tarul .. xend.rei Zo.tt.a. c la

ls_ucinile o~1el Strjetii de Jos 'r9st proprieat .;1 tl ,,' .riei Zotta mn prezent a, ra: norilor s : u-.
o::a~ t.odeste., Ienaki, Mihnil i bu .)~.~_ v. t.totta
s-a) J:lit....
bula,t in fbvoare~ naltului teza.ur t l.
baza :}J"tului. d' cau'!un.e d.Ln 20 iunie 1829 d 2 N
:rl~ ,v'l:';"vXU
asa zar-ea :ll1dep lin.irii ob liga;iuni l~r
lu ~:t.O 'l~ Zott'l
cnda :J chGstr.L'ater:le al l:0...
I' _.. '5..;ii fm "l_~i ,Zotts,. ..in 1.111' seleu. cu pr:ioL

i .e

!? nt;;u dr~p

!:ile, de arend ale lt:~i 'lIUv-ld.


Illcai e: ci. n.talmJ.o.te i 'ole la 'barc1nile aco1ea, . mo~

ce numitul ar n~". C!eche st-ratori-e i-a


1.
eplinJ.t obli ....
a.iunile decurgind din co tract
':.~.v:!a.1tll liezt 1) - 00 fo.rn cOIltmic.r i co i~..j,ei
l!pii

of

e l.m.o . _te

ten_o,

D:'

- elin 1.7 s~pt.,. nu mai are nic'i o p!'


c re ...
~ i i

J.

+- _;"mii

nsncaee
;' I'adieree,

do 2f) J fL. ci"


:f1. i.
t-1ji1. lui David. Lucai-evici. _

./.

U_

o 'ton.roa

Ct'l-

... ~.
l. or:.:. -

Orfg: german. -

"

...

57~-/ ~300

- 1870 / Iacob Gregorovici cere de la BaroRul


Hurmuzaki .un ajutor pentru Il18.W.a lui i pentru el;
amndoi fiind in cea mai neagr mizerie

.MI se prezint ca fiind :fratele lui


ton Gr orovici ~ caro An anul 1848 a. ..
c:ris o oper init la tii

ni viri aSupra
, S asupra aspi.ra',iilor
'Qri g 3 zraan,

timpului nostru
II
OI.'lenett>

il

i. mai

58-:. 1;86,2....~p:..

Ioan G=igorovic': vinde lui


an \f . dlco propr:letatea
(iin Ce:rnfrui de al. DI'.
1 , CQ ot C SG, -$e9~O pe ea, cu cl~i~ile princip le f; accesorii, cu pr ul d. . 3Q.O'Gl fl.#W!prtolul
19i a a obligatia Sa plteasc pe
. '(~:"'/

'i:;-oic ,. torii

igorovici, l:ntabl~latia.
~ .
supra aee'Dtei )I opn t~ii U!:1!t Ci ce. lui s-i plu'teasc n llnai di t: l'a ta de 1,.'73
1. parte in ba-'

lui

ean

U'

ni,

a't - pol .
rmoaz'" obllg~iilo'
care d~ u.rg din
Pl:' zcnt, pentru prile contractant
r'lg.
, german.
.

59.- 1898
"

contr~ctul

on asilco vind9 lui uonGt


n Zotta propr1 tatea elin Cernui- sub nr.' 160,
cu to te cl irile i eu tot ce-i apar; n..., cu
~, BOI'ut~:..

p'eul

ae

28.00

fi.
~~i ia ooligaia s pltea3C~ pc

Cumprtorul
toi creditorii intabulai asupra proprietaii ip~'
reSt\..tl de 14 )52 il. s-d achite vnztorului
irich iara contractului
Urmaazl"
'bl... i '1 CQ_e decurg
. n pre

la
C!

cont~act p n r pr' e contr ctante.


~ig. cu 2 - COpii ge
60.

Georg
i .6duard
n pr z na.lui

./.

'heodorino ~g?nt ce

rn.r:.
z

13

lbe

!Ii

:r-

cu t

l.n
"

CQntu
d

'"

ori

'il.

Burm

"ii

eonaid

li.....

6 1896

leo
i d

a-i
f ;04

lu o

i'

e 1.

o.

-1

1-

1765
n

l'

c
C 1:1
.~

.a1J""'V:..to

venai 1
ii. di diat iot
f

'nulu1
a

t
.
u.eovinii

1
..a

ce eo proS do ~ v :;i
, c
c p cont; 11'0ric<tuui,
pr,
t ni
no 111ca:
au oontr"bu 't L an .i.t

1o

II

t iu~s

ehi

.Jrop _el' 1

l_c d

r'zbo

portul

!! ..

1111lm
se 'ac

o r

"

covini~~ A; pr.ecotUzea.z in aceast o,rdonen


c la or~t1~arGa BLco7:\'nii ar trebui' a1 se vie
.. ne t:" do caracf r~l ete ogen ~~1jJo laiei i da
of lul li.imi~ttilui. se pune problema apurri'i, eu

ajuto~ ~ !ev.n1~O~;a necoiti1 unei eoloniztr ,n


c st scop saU. dac;" coas+a poate sa fie datZi
t

"

.
.,

:Ln

r..("tinai_or

,o'ncept . erD8.D..
4.a,bll-/_.~'?_1,.1. I \,ioflsl.liul ulic de f; zbat .1 c ne pri'h
S! . 11~ , t 1 r"fer.1tor
1'. or40 ~Ula aa
v:'2~) S.U:iUst
.ocrutarea de ei 'ctive din popult\ia :u.l:li, r-ontru
uza: cOl"donului (, reni 'tei) -:-i pennru '~ecur.h}o.te~
~e.. nio!.'s~nz c pon ru ..,e.t'v:!ci~ 1. adu ..e rasp c....
/

ti vii

'70

r!:tzPlr1fii '
/-

5.

JJ..2

'Z1:."lcela ia

~ l1icn.

e-

.r

"

'istrat'
"clt cu

""infunnio-

la rezolu~c.. !?iC,opiu eli~erato le d!$tl:'i(;t


rafa i toare la r -c~ript'J.l da.t
an care :1int indic t p:t'oco'e C )()Jjtx il mp5.ri ea
piJm.l.nt1 1 i J reglc,'!'t0D:tar~ - :t o zit ..i'O:t' $,11 bani i
in n tl.u'. Despre mersul acestoz' m:rur,~ "..trGbui (
clt i 60 ~d me tu!
.n,?'I'>al"tl.litarto ,Reo-:
cr:'ptul (lin 4 iuli
nu ia riic':o misu.p in e:"lzt..l
el icilor ..i aicilr. c
plecai ~ldova/
.:i.-@,l vI,.,nt .ooiile
tiin Eucovina locu ".tol'ilor de
at.e uni '1 d-in ez, i~ u virsa.t banii tesauruluJ.
sau .:t P ee .....
.tt cu 'ei. peste grenit;- d o rac
ac . ':; ~ Uit .se n .oldoya impozit le
JOI' e
l'

'.,.

.I.1 :y1ro

eu ;;

! (!;

It

I
l)il!:in.~ l'
'::: gl .. n+a ..e& impor:.it l.('H
covna ca r s ,U'1S 1.). o:r~oJ 3n; ,con$. 3:Uie de
rzboi din 5 noiembrie

.1.

1783. Acest raport

va fi

toc

l'i.nis

el cstliii

.reunii -eu ur proiect

010

de aplic3.re "" . 'eritelor,'


ur' aQr. in_strati,ve.
e i u..e a.dcrnt-:- ea un i o r.ot tui,i'
(~,1 fu Qi1 "
ain
covna 00 r l.ntsn:c ti _rtr-udu-l i pe l:i. ,
p 3. bunat5.i;ire!'l
situatiei
"~1.
l

~surile
p . tru rid"c'. ea
. ..

pozitc1or tr zy~ic$c

.luate. ii ndu-s
iz e. a Ci. pa!" O g':'a populaiei
~.uptse" - ~ pt'1>P n :L'llpoz:ttul ...10
1. So"vor'
..., bili?i
dir'ija rap l:tlr l~ ( el' ea.1ilo} din...
tr

propl1'otru:'

F.1i
are a. oui se.
cI' La ; a sta.bl-

2). 'o pr-opun


prm::ce:i. t t:

lean,~i-

1 1'. -.hl ce
'1

supui" at
c lor

p z
1
si tu ~.:

!\uC()Vl ,a

\' lor

""U

unu

t '~bui ce luate .1..1 lcei1tu.r

l;.1Cl'U "

BOnn..

Co :

7....

. is of.ioial,
~

el:

an b,

za.,

'_ela\

~11or c.
a b t- o, t1r pt
VIare b:1.l,tJ.

(} O" nl-

ci1'ie!..!:1:c l' t taa,

nr.limo<'l i rubri . 1

nac s~r

px om i r yul

de est.
a

00.

li

~e.z- c a adr _ aa lui


n~ d n r-o veche oblig~io i
ea

OI.

ltf 1 a
i'

face o la

CU
I

.
c

aotu

cunoQtin-

ber.

gez'man

...,.;:..,.......-..==;;;;:.J;O:!.;;;;..

.;;;..-:s ~

lPO

te~za

n iJr'- <tJiIl

l'1om 1 - .

-nor ~r.i1

ot-

1 pozitelor
i totoda,"a face cunoecub prin
'. donana Comand ntului Gener
"11tal: r sou-J.;"a ~~ p::i1rlre
la rnscu.mp
a p oprl. ril~r;

..

./.

'

- -t!d1-

ro!? ma

,~ducere- i ccnc :.ntrSI' "'" v l"ilo'r m_l 1


ti.:;'(. iti Ca! e sa
::eluat
d" Ur-toinint;ra'i e 'im, r eun cu oiilc: ,1 ici! I'
o_l':)i\ n "lodov
In PI'- \11. 't' for' !Ali t '.l.10r coz-e . drumr1 i
(l!t'

. propun

"

l';i.~,J~'"

ro se a lc

La C1 ot n1;a ;

iol~ov t ~
,2}Dac'" s Ae Gonfite
a .6,
se <lea $"')(~ct tUi~ d ' acest lt.1Cru '(
'

av r

3)C m ali~ 'vb~e aot


.o.t:i rin le. ""'l.n caz c
Cop gorz!!..

9. - / 1'7.82, 1.. Ioan

!1lnU1

ropr-et te,

1::. s\: vor preda~ ori . tel,

,
.l\'J.

10111 'stai.ca"

guvati v1lrn c ai al bo~eri.


4

tIb.ulQ~he Gi.ur-

mazi

;J'

t:;.ni din

,D!st!*ictul ce,rnu~t'lo!' 'e ad!' ena, Co' .


Ganeral ~li t ., j)~ l.ngl.n u-eo "e
.:....~':J"i e...
lbt t a. (;';.plic<J,_i' loGilor i _o
conso-

ciI

. ,t e alese d '.ntr ei 2....


} pG!'_
,..n ,. c ti (\ u dovedit leale ziouu: ee,1m. p~_
t~l intoc3ireau u comitet pe_t u e . ~~l~ 3 ani.
c sta dap1lun
jurtm "UnIt s
aa~vic1:.1.J. c..1.m1.nistr'
l. Buc ov' .;,.1, .. nt
restaurarea

"

..

JX

0_ ilE1l.

ig.

10.-

ontul General t'


t Cispoz ' i
V_st-'ictu,;.u.i ,. a :11i9tr~tv.o.l
BtccYin 1. J. ntru 11,
berar a ne
. copii dupa dccuaenn, 10 fJ. ._b ti alo unei

rnn~stir /-re r toare 1 ni t~ ooi1 ar nde~


cop' J. neoeaare arendad.L :r
e~t1vi.
Copi~

~orma ,~.
op.1. e '.ci

1 m'tar
..e
n

istric tul

ale ucovinoi 1782 ~u-

lccl!..:~"':c
ucovan i 1 8_ <:.
- J

cu 1 ce .ta-

a '1

e ~rnauca

~. bu_Jcul

po...t ~ieu! fjt~:f!) neri $]1 c are un act de st5.p.lure asupra lui;' Cum acuu... ins:.' A pe numele lui
tefan
ce. i nu .pa acela da lux .luza..<i se prosu~
lmlle cii oi .ii nd nru ili fi 'czut de acord c satul s fi~ a lui Hurmuzac1 caae suune cu 1l. atfi- ,
p~negte ~. l? :mi.
_n vot, cest timp.n-u avut neplceri cu nimeni.
~atu.l a wt semne de tl~lir. i tU.LO.imp.l: jur ~ar 'cea'
ai l!lare parte din teritoriu
esta aco~.~i tu de,

paduri~

12._

01'1g.. gornum.
J ol.'Gf~i
Hu!.'Illuzsitd. cez-e
,~4;..;u~~~i_~.........
Q,:in BuQqvina. s ia Jlsu:t'i mpotr~ va

;;;.;;...;;,..;;..,..:;::.-:;:;.;:..;:;::::;.::;;::.;;;;.~,......;;;;..;;.;;;rna
__

lui

"

Dt1l!t':~:P' cu

Scrab~,.

rana. ul

loiei

Ce.rn"a
X mp.llt; tva ~r.atolu~ ru Con~t ntn fi! !.'!!luzachi,
c ar e iop ...eunr _ cu
i tul arell.ay. te: ': .p;'-- durea
de e ac a ~~tti.:.r10 -t ., !:" 1.'& con~inl'9!1l'inti 1 SlU
."'uc

t .

ozach
pratulu ca:pr.n inte' 'e:.tiul loe".i -; ruao ( e
la 1o.u. s poat ob~ine .. n -part~a d.ivn.nu'.u.
'oldovei

fUnd nevtnovat n orima 1;;/v1.tl,:?it; p.r-ecum i


Sllspndarea
licitaii' i m.o~il<.H . J.c . cu' 0ni .i
6" 1e
Ce.:c~ ro fie ol'tF':;' 1 rsp-' der& 11ari
!'litrfla le"', . an -1 ca l-a d 185't t "~"l:ee. do la ..lalcoa i s S aprobe 'reCOloa ~ojil ~ ~ulcce ~i
'ieu .ni pe nu ele lub, fiil :;ml~aki.
erig.

el"

14 _ I 1812 I lor ache n

ei
6

r'

fi

rt.!Uz~c.ti

1nterm0u.';~ll

1:ie aprat do
evreu'

so

at~f.Ue

eare,a l~ un omo',
pr~ unu

e
t

li

~RCU

ce i a

,..'0

mu:iratului

"

lui.l. ~s

Austri-

ilar;iev-ici,.m

ne~_~ept', -& inotre o Itt r~ ~ sa t ~auf


aduc .,e ca t:t"e lOFPfii 1.."U:'l :
!

di,.n lai

ncntrucli

nu a. ;, .

sd- ,

obinut de,:L~ HUrT1Uzachi r.loiile


cea :l: Icueni. pe care aceata-, ~;
ca. s scape d :insistenele lui lordchi Can'ta,
le-a schimbat cu, "e...,?- na, ao 1 din Bucovina a
lui
xachi
urmuzach1~1Jots o
-buna.re] .
anta a trimit
pe~. ie.. tanca 1. aLcea une ~evastnd cn$~, aduce pa b 1 vala 'e d
;;0. ) r>iRtrii.,
O1'ig.
arm.
I

25.-

c~rlav lcx ndru alL ...


_ch1
c;t ov i* ...
.ace cuno ecu+ c Doxachi ono 8l'lt.:'n 1 11~ xandl.'u J1l1>r.lUZ al:i s _n'b pI'cprmetar
20" Iai."':.

la t tt

i st 'ilmo' i
lo!: au OCU_ rt netl1 n.cl.te i. ';1: fost oaae "li d
.
,
vot
.:ir:i '~i conducboz-alo:!' ei. c fie cmns.:.....
i (.t.A.mati pc viitor
ea. descendent! de
bo;'.ol'i C!i
8.. d a ta:t
consi,-eraia cerun
i{

i moil

r5.f" o d

101' t

i51 l.,:!'

ntarile

s.uton.t-

,,'lor
",ap'c n lim a

O~t.

de intabulare
t -e 1 mo' ei
co . si'

eovinei a f.1cut
ropriet~'i' j,in

011 iar

ce 'tJe 1"i p
a":Gs-i"sco ,

c i Va...l.1.:!.
'za.1t1
a

ruG
00:>

S C.
~

ic;...t'Ul.,

ntrs

anovic

v. ce t tI
satul v naucs, iar
ilor r1. it de la
ao
bunicul""u
un . ct

\ 1)rop1'1 t t

l}rivil'l1.
,
m ct'.:tl el . ropI etate e
f
Juca.;ii nu. d Hur ~uzald s
./.

at pa Dvo -

stUpme e ~ acesta - pe

tei Hurmuza~i .mea i

...

st

e tjtep

supun e(

il

erau l.U-udii 1 prin bun 1nTie'egere cu ci1zut


de acord e . s:".3,tul ro' apn:r.J.J'1::i lui. "11 u~aki
.'lces-t;a. il
tlp"ne te Ci 17 ani .:;i 1-', avub iscu ii c il11 ren
pri Vin a prc J; r ot i i. U
-e VI u act d!! ti limii;ru:-e la.
ntrebav ti
. l .....
Htlrmuzaki.a !'iippl. ns ci nu dar' u .,-ipl.l' t
,se 0 ti {lelimit 'e'"
..:e:j'UI', patte. coa ma!.
re ns Q rnpd lr't.tii.
"
1 _~. saa r 1 cOP.lis'a 'pun cit
~
,
~e..an mea a cit~tr t . c....
ast -0910 p intr-un
proces, :'. 1 ~ :ramiI'
~.ai. il .e _ Hu.rmuzaki
a f'os't mai tar
;..a .: ~..t:i -o e 1 , r
w.. a obi; nut
inc.: _ . un act de p- oplr~..;.,
__
__

__ ..
..

__

"

'

"

51:'~.,

'

t te

.rctoCvJ li eon~tnuu c

cernauca .

Oo .i. ,g~-.-:ma

JO

'u

ua.:r

t~ban

stliul

unet ~t In
tefen' 4otta.c~;
a apro t CG1"erea .4ui
oO.&t Bog.

c anov.lq
ca St
lui tv Zo ta

flor.

i,

:1

fowlU 1 p si 'V'

p opriot~il lui Jt. Zotta, ro i


nov a
/

18 .-

1840 -

. ~n

'0(;'71.

p~e

leu ~tcf~-

c. cul

Lot te- J..oca-

i, om
rig ge~m,

19.- 1843 ian.

'. tor~tl.

le i ba-ei. .

,
.1

du

. rtl_ unu '. m "'E"Zill d ..~al


'./

.:.S~~
-

'

op ..
1eta...

...'
n ...._I'n.U
.
!

.pl tu pont u
u }f'!'t t 110" . l u+ , n
}:18. bE.l~ma

z .-

'nlou_c os i:!2~551"1.

"'01 o:t

f_epus-.t.

11: 1 de

-:r . turban.
la c .r~r ~ lui _~pob .dc
i
zakl. r . l.'..!..tor la c;nli
de f:.:
t'l. t

c l' 1

':'car""a

L1;b

luO .L.

>0::::

c astru
i

.:tlc .....
r.a d... tr'F,lisul
ar-l~e' lui
r 0'.1:1:-1'\ ,d.

tlZ'

.,.,.

z~

nto

(z

mon

e\ie

ve-

t
.iti . oie
aP.
Zatu- *. . ~\
i
tI' cub

de mi' aci

nt

t ...ovea,

. r

1!lil"

ei

-cultt 1" .. V .......


t ebut.e C

ur.d..tol' les;", f'ilQlo-

I'ice.

tmo'

4;

jre:osn-

an! ai '
0.1:10"
lui
doxi
uz
leotti :t in. s, <?_

u ana ~cn.

do. fiica contelui


au.str.. e ,
'It ,t e i'- ri1 ni
re

.t!iU-

~1mal 1'1,4 ne,

fr'-osc

.r,

ari .i Gale ttt care


ctLov~.ci
s, aupu
om d llcrc,.
'1 C"l1ra
o
t

.l.1

bcr

-1

o .!'ului

"in
tutoror xev

:u' on ril

cu~

nil'
f'Q

:l 8

par
/

urlJIU;Z

to 00 1> et~
C ncept g rIn n,

1 ,~_to

cr
v .-n1-

C",-O'

na

ilS -

t.l n-

. 'el'"ut ti din

dcre re ono :_c

ct
i

pr.~.

ald.

1u!

Qi o cyr

SUTa

a ia

/!'

ntru

do, o 'a~1une .t;it d~ ~"mportan-ti.


1 r nu ai '1"
int ..
,
egai
i ' un"" .

1I1t.

o,.u.......J.l.i.

tIa t
1 iu~

p -

..

' ,

t~

CJ

~ Mt~

"1~-O-U;

26.-

~i22 ful.

f.z. Cernui.-

~ever Zotta alc&tuiete ge-

nealogia fomiliei ttleuli,


ctef'an Miculi este do 0rigine armean i se numea Axaru.an. liUII'lel0 d~ ieul s-~ adoptat in Moldova, maJori tatea reprezentanilor acoatei:familii fiind mici de statur.
In sec .iCV-XVII, armenii fiind fistipriti de turci,
prsesc Armenia i CQnstantinopolul ref'ugiindu-se
n apusul l!t1u~~pei,
Ardeal, Bucovina i Polonia.
"Cei din Bucovina i Folonia orau la tnceput orto-

doxi iar mai trziu


au trecut la catolicism.
111 soc. }."VIIfamilia ~Jiculi se afla n Moldova; pn la 19 O sint catolici,
dupa aceast dat trec
la ortoooxis

nu au avut blazon ci doar un inel

n sigiliu.

Un str.:lmo avea un nara magazin n


"1"" fi.'UmuseVoa i talentul muzical al buni-

Ia.i.
cii. Maria lJ.'a.renie. Miculi, ocup un Loc da frunte
n societatea melomanilor din Cernui. Printre
mombrii deoccnden1 se remarc Carol Narcis Miculi, Acerrtra renun~ la eariera de modic t pe care
o ncepuse i se dedic, muzicii. In 1841 ajunge
unul din strluciii elevi ai lui Ch~in la Paris.
"ici cuno aue p~ Itr..st. Wagner, Alfred de
5usset, .H.. Haine i George Sand. .in timpul revoluiei d.in 1848 se reintoarce la Cernui i COn~certenzu la Bucureti, Iai, Chiinu. Aiev.
Prin Eudoxiu Hurmuzaki cunoato i colaboreaz cu
v. Alexroldri. Intentione~z s scrie o op r de muzic romneasc: i s nfiineze un conservator la
Bucurel'}ti ,. dar nu reuete.
Dovine directorul con ..

servatorului din r~mberg i apoi nfiineaz o coal particular de muzic care. dup moartea sa o conduce soia sa tefania Clucenco. In 1879 public la
Idcpz;g operele complete ale lui Ohapin.
,,'lMDCL

1.- 1832 uuC;;. 2~. Cernuti.Maria Zotta face 1111 imprumut


<re i;.'':;UV f. UIn massa tutelar a lui Andrea Barq.;a..
teYdki, cu obliga.ia de a plti o dobnd dtJ 5%; iar
dac n-ar restitui
banii la timp s se fac ntabu area asupra propriet:'ii
Uoua"",Suli.
" . german.
vr~g.
2.- 1847 mai 20. ,184?Consiliul "de dropt urban i rural
1 TIuconnei anunt~ pe ltu..xandra ~otta cii s-a admis
~ 1-

CGrerea lui ~ihaol Zotta de a i se ridica tutela


asupra mnorului tefan Zott~ . In locul lui fost
numit Constantin Zotta care este invitat aU se prezinte pe ziua de. 24 iuni~ 1B47 spre a-i lua
primire obliga:-iilo de tutore iar Mihail Zotta s
depun decretul de tutel n termen de 8 z1le .
Orig. german ..

3.- !848 au~

25,. Carnu~i.-

Gonsiliul

de fu:Q~i

rural

1 Eucov~nei 'in "uilO't ineaz.U pe Eu.x.:mJ.r8 Zotta la


Borui c s-a admis absena ei de la termenul do
23 doc . roi Il no Leabz-Le (proceo)
tului medical inaintat ..

pe basa certifica-

Amenzila care decurg din hot1~rlle din 16 no-

iombrie i 30 dec. vor fi examinate i prile


incunotiinate .
L .-

Orig. germ.
1852 dec~ l~ Cernluti.- Consiliul de dropt urban i
provincial al Bucovinei; trimita lui Mihail de Zotba protocolul. ncheiat dospre depunerea ~endei
ele 10 J 15. 20 i 3r fr. a lui .ilhail Zotta, in

maosa tU00lar a lui 'tefan Zotta.


Cop. (;,erman.
5.- 1853_oct 6, B9rui.:: B'lsilius Cz~rctMJov~''"~
i'.lnc~ioII

naru L (pOl'cepitP.) a.deverete c.1 a primit de la.


~uAw'1da Zotta o amend de 75 f,,:, care 1 b sa unor dispozigi" curente a. fost ]:'odus le. 10 fr. ~;i
pe C ar e Ruxandr'a Zotta o pl{-'t;etc n numele lui
.1iha.ft 2,ot"ta.
Orig. gor11lQ.n
6.- 1828 no~embrie 2
Cersuti _.:: Tribunalul din Cernui
1:iI'imite motenitorilor
lui . tefan de Zotta hotr ea sa in privina proco~ului intentat lor de
c t.re Soa.ra.nda Caez-kavska , pentru o pl'opri etate t
care - spune ea - n baza. negocier'ilor .,n 13
s 'ptembric 1858 i....
a fo st recunoscut da drent ..
Tribunalul cere sa fac!! dow da cu martoei
n
termen de 14 zile de la darea hotrrii, n caz
contrar consider chestiunea ca ncheiat.
I,)rig. {ierman.
1..),

.1.
,

7.

~~ib nalul din Cern'ui


c a st{lUs ,spr~ CXaJlUn.

no

ax ti ller

rulu

am'n:istra.t . e pe

socoteliI

i torv luI

o la 1 oet. 1856-1 60 ale sale ca tuto _


re lu~ ~tGfan Zott , cu o 1 g ia de a-i 'spun. per a tribun lllui in t rmen de 3 zi1.
ig trr n
8.

tl'\

.4_.LO

's
'.

comue'

<.te

ee

1.

duc ia.. minol1U-

lui
.recI,

1 o ch 1

uai

.ibunal.

-ntruct copilul a cr
u-e , a 1'08 li
i:s d

cut i
catre

ig. 'gox'tna

ibunalul dAn C r,n-u' CG,uni~


b Z
'0 rr:rii di 30 oct. 1865

l'

trarva. in
Zot a ue v
(! .

ao temi:'

p .
put

e
ce

otenir':'
r:imao:O- dup:. r.'~
. a" d.trp" ach '.ta! ea taxelo

. I:e

l!Lnion0az~' t
1 e trebuiesc plat t ~-;
a . t:- c 1t[ihail Zott d cednd ft,r tedtament
ei
. o le u end.! a tJott "1 ::oevi 'le e dr. pt 1/2 "in partea
lui d
!:opri tate din moia l~oua SUli, i t: 'ro.ilo ....
lui .odeatu V 011co, ~
Zotta i Ioan Zott~t f_e,
ezua
el. te 1/6 <ti.Il motenire.
CI

enia

In f lul ~c sta. motem.reo.s


conci ra ce. J:nche
t' t isx' cei .in 't:resa1 urmeaz a .fi nc lnot':inya'

ol

"'ntl'e
oan Zotta
\finya num.oi, de 14.0')0

. da Z.>tt"" pe deoP d alt~ n pri-

"1. pe C' () J.ohanu de Zotta

d .orJuz,ma~ei sale.
tq.i..Iilir a

Concept

o llU.i do

'orman.

./.

chitar

c at .

e.

E'Uge c d~ l.~tt'ld

.......
r-;:.....-.;;...;;...::;.....;~'r..-:;~-=~.=;.:._

1'11ttel su

r5 c:-'.a

Ioan Zotta. o

reCOill-r

da 22.4 ) galbon . p ntru


i i ~r
~ rccuno.~inta.
gel:

1.

12.- 1870 dac. 2, ..&ir~ui.- .ro est; Vasilco d cl_rll


l:<:t f .....
utele ei rol Io"').an .1 , ~o tu'
.
'

2~.4OVgaJbeni c reco p~ns p


" o r" - :t
su roi"
i
ger

$U.

ti

a d~

ru p~.t -8 ei d

Orig.

-cu

.
'!'ribunal~l '.n C"rnul WlUn<tc" dind. C
ci reni l:
t
ord! C astl.'Ului 1) s i tabulcz 'pe . od sta Vasilco i fu na Zott~ pe partea
1 t :te din
oua 'JiU!'ii:"
innd
lor t cu
titlu do dot.
2 s 1.nte.bulez~ p :toa.n de Zota - 'fit' tele 1 r pro r1 tile dJ mai sus, p care el 1: -a c 11~lr!lt

..

de la suro.ri.:e J..ui.
,;)

g"

,.

'Se J:nte.buleze Eoan de Zott

ca singur

pr.i tar
1 u 1 uli~ .Orig.- german.
1!1-.- 1871. mai 25, Cerrp.ut~

'1'0 '.

1.

rin
In ce p::'i vetc c .

Original

15 -

C(~

i-o

ite o"

e 1 2 fl.~

roegiJ. s mai .vorbeusc

af~c rii pe

i trl

pe care ea Vl.'f)a s-i comande.


.
.
le.. ,0 1::1..ai e:, ' tri te,

accep pa 6 lu'_, in sum


J

I1eichl-er' ii mul1-;umete

ntiru s",.:cir>0a.re i

:)

;pro:"

dl. doctor asupra.

.ropus-o.:

germ .

J....~~4~::..;::...:.--.:::.;::;..&..;...;::;..::.;.;:::.;:.:::~

. trib~naluli

Zotte.. pance'Lare

U OI'

t r nuri oi an-.':

nduar , ' -.

--roducare lor in c :r e
i .. ge
n.
./.

'!'rlburu~lul d....
n Ce
:i amme pz . parcclarea
'3 ~ erota.ca~e i apart.; in i.
st l.~ile CO

-;:u p
:t

unor ter(nurl

lor ~n c ~tea ftlnduar.

s-au luat
,-- nentru nscriere

.. :41'. bur.alul din C Mui


ut;tinvee..z pe Ioan e Zo' t rlespre
1 u-ea unor
~rcnurii 'nt~odcera lor in c~ a 1undu~~.
T (~ g rman"
Fr'"

ente dint.rr-Ul1 concoj

Cu

n 'von

vo.

contr"'-!.ct

g"

s:

:0 'fI'

ent)

I'atclui

"'0 ~- I"

i polio' i-.
El

'"'.-I ~.;.,.=._-_1...;..8.zg

.J;Ug~n

Zot;.

t t

22.- I

Il: -

lZ9__~zg

_.Il

oa ;.~
r
1 ei
t"'f'i 1t ... duc ar poe'b li-

;rin u.nchi.'11 ,~,

2;1

:1 .-

i 'ug.ni de ~otta scr'e f telu' clu

I
r:.-a J_nscri c
bler de
1 . Zoleuca un j,
in'h it f'ac .1:, i anua ~
,ied c. tii v. fi tnd:, t' , ar ro acum
nevoae mar de 10.0
fl. pentru ). plt:1 r..ilito
d -:';0_ ii
I'gent,
ce. -(1l ro _gl- - conform
t

.. /.

pIomis1un;i..i- s-i trim' ta J.:ln' e cler


poli;f.' ,G 10 000 1.'1. pc n.wn.el
~ eter
_U t:' dG un

_eu. -

o
. In 'elul."'c stu
;plect ~lvat.

nu cene p'nt_t1
st
n r.u\J' nevo
cs i .Leo

o
en "a

d01.

a, .0..

t (;0

r'

rig .. german

~at
o o t
i e p r ~nt

v.
1

'=:.4.- /

.....,8'

-I

Zotta

70 - ~

c ntrae

tiri!

fi

v z~le n ces~

u " Mn 29 I.lec

p nt ~ ~tab11'r

l~'g.

2.....:~- I tin

25....

t'tb 1

sto

o bru al'f ~l

i Zot . cu

oa.rea

r cut ...,1,_c

i.-

Un tnb.:.l c

_ anii 1

choltl:l.i

l;ile

moiei

OU"

4. 19:5 ~i 1865.-

3a~i loc 11...


03:' eL

1._ 1'lG2
t

taI' 1
,
ZllC....

, nn

./.

....

cu '~rc

..
ox ehi

.xmuz ehi

-.J'.

in

. . uzak' o

- prin

s-

(jvs}';.y. p 11

zac .. o
1

n o nsttl cu.reia Doxa=-

1 al ..i p

t:teo.oc'"

e."

ov=;ky.

lui

4 ) _1 , iar
lumit'

-u

. toa
'1

. " ..

!....o

OI

ro.

t a.
con.

p ac

su

i.

'o :c_p; g maan

o "aki von Ii:tr~ uzaki

.;.-

:f ce o 00-

Buc~ ,.ne
...'tz Bta ....
h:
d.

ca

e To 1 ehi anonssa mI
novski in proceru 1
von UZ' ucs .i; pon:tir suma de 5
t1\rola care '::1(et min 00 coa!laI'toru.lu: de ra 1 $.: S

rn

ci
~1 i

tol

"'"

l'

an.
l~aKi I r oaapru.ca ~ proc ~~1

. o care i 1

_~et'n

.U

inten at v 'dUVll

nel

le

~ar

7"

O\4SKr.t t

pentru

a jl cea 1

j-

<lac 'tor:"a dist iot "_l~ vi u-l ca. ti ~...1v:lYo C


si )ur
r uit' t l r-oa ,'iS ro-l in;:' 1- <:'Xi_ nt
cu mcral In 0(' sulu':' i-i ul'ume~e.
Orig.

german.

-/.

--

_ ..d..,'"
l' c am

r-

t: ag,1 -.' .

91-

:0'1;"

urn z._t

lui

urrau ~$1~1 r-r

1'1 '.

.-

inan

reLe

(,;,1

.c 1.'s.n

dica

ing

i se

1:.

1 .uptr e
~ favo e fr t

lu_

n
1

./.

a ~t eu

1 ruf Lcr ~ .

11.-- I

..
C 't i

or 1
.. '
ce. le 1 ..
t"~ t 1 g;1

l 1 8/

ot:t

1.

"00

~to

in v l~ de fl.?3/4? ..

r1g.

,..

:LI'"'

i i i O'aco-

ist~ictul

i!

1 n;-'r!"\ttlu'

ro. .,\-.

dI o ael 10, ~12

01

1>

8000-

as

ort.z'

_m ei,
a.ctului

la

~~~d{;kv"~

...
.

~./

1 t ori u v ;

dr seaz
a uco-

Ei

CI..

cel,

u t:. ia.

1....

{
'

.. "

au _
.

st
.

~i~&/~~:4
t{

"...

ii
:r-

"'--Z'lol: i a ba.-

ii .' .uco

in

al

:lin 29 un; 184-6.

lic .....
~iq a

iau

ca

li-

ca din-'

.
t,

._

,Y..st

p nt_u ei.. ce toc

L ~..(.

.,.

"'t

~~~d';" ):J

znc trece
;usf'
1 ctatu ul

r;'eolu-

... necoi

roa. e a. 1 pli

1 d~'?t:n~L ~. e: ar- .t 10 n

po~oru

~a ~o1~eser sco l~l

:ri8. c lm.Jot ,'V

'U

ps:1

orit'tjil r

ucele ~
n' le nu 10

II

loi P

e""t

. bunu

;..1

E.!CU

10 , arat

un rilor

t: l

I.!i:O

lor

t:t'smul
c
vie

o.vou-uroril
ti 1 C

16 .-

....
0

ov:na.

:wt

el

tim

18lf9 .

vn
ritoat'o .ia
,

z g.

,
o .... . .r

i'li r'

p!:'ed~t de c'tr

rm

_oIi'

1'7..-

in

ic

\.i_",,-

1 la

1 p. el t cu c i
.lt1.g.

.eimct n
t L "lovi 'i :J.a tu

J~dol v ,
I

, 2 '01,,.. cU c:c'

,.

~d?l:f' v;
J

rt

t ..
i expe

c:;i

~otQ la Ta . 2 colet

..

ig.
un

10

...,lu "'-,

a de 1:'
povi.nt

:.GaLi

i
.
l.

nUlct

~ trie der polii;C

- ~juridic i adm<nistrativ.
1 a.rat'i'-;'c ucovina din cele mai vechi timpuri
a,fost o parte integrant a oldovei i n-a a"parinut nicio dat Galiiei. Dup,:.nco.rporarea.
ei la Austria a avut la nceput o adm istra1e
IDilitsr, iar apoi considerat ca un district
al
-''
n' trecut rob administraia acesteia.
n trii n est o situaie nonma L t ntruct niy

<'

ciod t nu vor putea coopera dou naiuni cu intor sei preocu9 '1 diferite,
legate forat
una de alta. cum este cazul dintre ruteni i
bucovineni. Este un p cat strigator la cer, ca
W

o naiune cu o populaie predominant s :fie condamna:t la o minoritate.


Arat apoi t_rania i

..

abuzurile autoritilor provinciale, pe!secuiile, desnaionalizarea prin "biseric i coal. Diploma din 29 sept. 1790 a impfiratului
Leopold i alte Diplome n urma ei au acordat
Bucovinei unele drepturi ulterior, ale ns n-au
fost respectate, situaia rmnnd aceeai.
Obieciunea c Bucovina n-ar suporta din
punct de vedere financiar o conducere i admi~istrBielproprie
nu este valabil(ntruc:.t o
mai bun or8nizare a fondurilor bisericeti
al' cont r Lbuf, nu numai la satisfacerea
dolean"elor de mai sus/dar ar aduce o prosperare a acestei provincii din punct de vedere economic i
eul tural. Aduce exemplul Dalma'yiei oare dei o
ar mic se conduce i admini streaz singur.
Este un atentat la cele mai sfmnta drepturi ale
unui popor, aceast stare de dependen n care se
gsete Bucovina.
Prin poziia ei la grani<a imperiului aceast
provincie ar trebui tratat~ cu mai mult atenie
i n loc de a fi expus la nemuluo.iri s se cau- te o C8fictf~
pentruc n mprejurri date J:il se
poat conta pe ea. Situaiile acestea. snt
punctul de plecare ai unor ncord,?i.ri
necunoscute
pn acum n acest col lini~tit, care n-a fost

.1.

-: c turburat de nic o pa s une pol" tic".


ua.rea. unor msuri justa s i p ne c att ma' mult
~
~
,
cu c t l.? prin iI? te nce:'G o cOllu!in' tn~ puternic
~en ~ e~tului naional i al inello. ,
de liberta.te!!>
. rig.

. .. .

1 su

rie
pa t

s i t.r IILlt ct
tul Cor o.nJ.~
'oldove:", de care a

22.- '/ 1842. I

doxiu v ,

u:r?lluzSk"

n pr:vina un 1 col bora~


4

celE, 18 na iunl al

Y ii

e ulam
nevo.re ,

pune id3il

ar on1oaae ntr

imp xi 1 .

"-

au

antruca s nu ~a o cala

- nat' onaLe une

t ebui

lepc:unii pOP?'r lor.


t

cup
ix

trebui

etic

'conduc

o l'inoe 1. p cvezbe.,
ornan,
23.-

13ol'u'
,t* obi a Ol"tO~O d"n
0ruui eliberoaza c +.i atul de bot z 1,
13t 1 ii
,le' ttmti 'Q lui ~tofDl 7.ott
i a.
x d
v.! aileo ntiscut~ 1n ~orui-la 2oet.
1839 'r'i otezat*
razen"a In "ilor Ioan d
Zo -ta :i. Consta.tin do il sileo u
ritul o.. oda . la t' ocb , d ctre p otul loo~,
i\L viei

Vor.~

. op , g !'1.!Uin.

./.

-or'to

d-

c-

a u
...
oi ...
ale
i

iu

Iiica lui

ut!
o

in

Zott ..

li

. z

.1

zi . 1
1'Jil:

Dlcovi

prln d reti 1

i
/

00

.-1

~ hl

d1-

p. da ' .

o"'cescul

pre

5
t

fl tr

c teza i co
ii

i trebui
.....
1 se i
e
doi...

coro-

CI!'!

tel r.
g.
. oan Zo t

1'

-ve

te-

u.~iversaltiul ~u
.. :r fiioa a
tori' ~i bani ul
la coal
ina ii
.I) cel
gi ren
car au la ,.1 :n sluj
mai
p . 1 aU;l oartea sa cte o

1_1i cit
Copie.

t te.

./"

ionar<; ._ arg
vor
~ anual iar ce1-

ii

..
rO ctu .l

dac

ia
1 97 -

,-o

;.

u<r1:ic

31.-


:1. d 1.

fu

r,

co

cr

do

u-

i tr-o f.

seu
c

u
v':'

1773 i

ta

po 'c'
111

t c

r.auza ....
ii ri
,
hol
1826 i- 41 tru
vi ~.l

/.

l~e
17

celui d
a
vun mult 10 tu i n

:fo-

.. ...

.fl'

Xi

tot avutul
ui

ana

c c
o

'~bia ;,;.
..

- t-ul
!A amon
1 n 'bi 1 i

:~1co
nul (

t.tOI'h 1)

d t un tit'

-a

u a co

de no 1 e

uz

st al urii

1 4

1" 1 26

,"!
-:

1,

ui .

o
i

Maidenijfl ei

tor

,,

d-

v.
tr- ec

.
l

'muz,

:ros

l1l

a-

on

1.1

dAc
elt
,.-unut P sti

.'

it

nic.

n con ,;. ua
"c
onte e ta proprietat
S f P
. cerul su
ur 1 c o
f"lC
llt,
uc.u d spr
~/

i9

actl1al-

o dc
l..nt

re

'e

do ei

i in-

_ se!"

ce

6. 1821

Q.~

liul cez 'o-c cOc al orului


la _oUa, Uc C ... r
lu n" p.r' .
...e . la judecatori
25.0 O d' lo~1n_
tul o1a':'
ca b
b ilo.

t:

la
care
pr o

su_ OZ't o
e s

C;;l.-

zid, la

in

V'

, r.s.i.lu

c z

porte
c Uio..
ca-a

dn

...
le i

n"-'" '\",

l.;::;.w.V'

ClU> ta! v

J.

tu

cu
ioa!' I coowt
ecui
1 :.;,

. 1.

z r -e~' c: e

1 o ulu;'

rol' a lui
t lUa a
e
"
lor

la

c
ud cto~'

enuntat i
temnonu ...

:d.

11

do

e. a.v

adao
Ori

1 o~
in v d r

lUL

1828

.' "

lat ..
s "11u

;.:

cez.'l.r
1

se

.,,

la.
tcnlOl~

vorie .

..

. 1

Glav-

..., ,.. ren la

Quo:r ei

mo:;i: . sa
d

fior'

1 da or .;i m _/). 1,llt

-/-

_SJ1l

"

..
'nd

de.a

.'

16

)t.

nio

i
i

17

n 11

\;11

o .u!?o iar a lu
-

1-

~Mihail, Constantin i Ioan Zotta care ar urma


s depun anual la casa forului cte 500 de florini, hotrte respingerea propunerii i paaa
imediat a datoriei sau vnzarea la mezat a moiei Ciortoria.
Orig. Lat
,

t ..

.-

nthal
lu
eli r

1
ii -temei

14 z11a.-

n continuar
noile

reten1i

hial

1183'-

von
ch t 1 ttt c fn: de
10. chix'iedin lipsa unei casa-p

0-

ale p\ otu1ui

Cirstiuc, a 1ntrapr_ns la 12
1 u ri
1838 o ,ilnchet ",rintre t;i1rani din .Rogoset~l croi :r;'ezultat an at aici Gpulb r' to t atirma~i le r otului d mai s.
De ac ea e re ind plinLrea ct ai ureg t a
unctelor procesului-v _b 1 al. tu.rat !ii anular
actelor fals
~ez ntate d "ioola Crat;uc pent~
susin rea t~ i sal
e extras din pr 006w l-verUrmoaz do 'par
s eere evacuarea' r otulu din o al. pr ne,
" a dxept ' m'\}t r
lui din
i g:r:d1:nli ocupate
o ojeti.
rman ,
conc 'pt
/

. 21

~~~Cerp.uti.-1. rafeo
lui/l adonia/ . von
ch t
cit

t. P

a P--..,"'t') ....ii domenuu


t'!-r t 11e

o
r uri .. l.'tll' 1 f
une ca
ch ot ~e a fo t naintat coni nu.m. i du. ;:; ce va pr imi r spun 1 _
a
i
o hotrir'

lui

aist

1(';0

22.
b.-

l{J '-{30j~2t1.-

tur

Von

ch .nhal

. t tras. pe era
10 tur eu plin erea din 15 ianuarie 18'7, ina~
tat t d domenu in privina ridicri un j c e
~ terenul rural, d catre p 'eotul udmin.istr t~
E'~

i ~~o

roag p:r t: cadu o i

Crstiuc.

e an
22.- 1827 4
~2. (I.fh".

Cer.n~u i.~ ~iBcopul \ an /Hacman / din

POX~oe. cons1storiului trimite

o not

d#o niului H -

go eti in care ar ta c in urma raportului ac atu


d

1: eh,

t preotul t colac

./.

tJ.UC

n f a

ti

de a . sa cer juet:r' car-ea p ,


t n ilor la chirie precum i evac .r:e:l taI' nur11ol:
r. ne.t,. acu
. consitoriul
:l-a c
t 'Pa sus-nu.
mit-u~ p~e6t . J:-a 1n~ru.mat;SJ?X e e iI' o e
tru.
consistoiului

J.

rlt

spun

unetilll su d
ceasna partea 1ndrapt t

_~z

it' tu.! va.

. comunicat do

..-

.i.

cu o
au i,
:f'r
C~.ratiue e.i a abuaez e Ci
ch nthal) .

LcoLae C,...~t ue
ent -u

r~

d.oved -c' nocrul

fo~tu

vsky

Il

o r.ietsr al

nu ui ,.'tefan o . onei, eei el


rop:riet
1
ei
t un contr' et f'a:J.,
in ru it s p t eo tt plii C' t a \md ar c n a .. 8t t n' ci od t.. un
do

l'

proprietar

cu

eeat nu e'la

j ~t1

1 e ni cont

t ~ pr

repttll.
ra tar urilo~ x
in sen
p ....
r"'t de la ni"
Cu st ..::el el e.cto Jir ot1ll r cola.
i a~Y..l~~~1~ tutu"'o.1
Bogo;jet
se G~
epi~eopului cbm

Ci

in c
in

s "cin'

u-l .
f ctu-

le il)

~in c re
l'a p 'Op.ri t~l
do < ceea fir

.1.

~n
c ase

ohi -

an.tul i

Ro~oj.ti c c~ist c~s paroh'al ~ut n de~ra't i. urm .az s~ el i din nou n?o iLsl.der o;pl'
. ez D J. i i 1 i. tiuo ro -eritor la
p1 .u chir: l ..

r- 0roh n-

V'll . :lct
tul
li eO,l
L.<.':L-~

1:0

i
i,
(n Il
f:o 't" t ocutz in

v.t'ei pI'Io1
,
'1"'1- an ll ~

:t

1, do

. locuit
col e Crstl1c
.K i

niului i locu' ori!


j

tJaIU

>

.
.crv;P'J ry

iji.

lui

C'~

1-

11.

'fi

5: 1'793 cl.ild fost num.t ' ee


tLi comUJltl z ~a
:us ia ~iapozlt;ie c ea pa.rol1a 1'.
ce sta:tat d
ctr ~ o cor.l!$1c a' 1>1'
otur ii "'~.
la venirea lui
e ist CUC" paroh1a1-.
't...,
'~t;ea socrului
fiu
,ic'Olae Cfrstiuc
~ .
c;.. P "ob.ial.
i

l'

dac

n-a : cu -o

i " ept )Iet

c r cum chir o.
oceut cn i a
cladit casa i n XC
'..1'1rural t deci a
ocupa terenuri~c G
p ]~r-1
po apal:uw
G~

1 cJ:t

&:renil

-u.-dat ,v<ichiul

e .te c z 1 s fi

li C;OI1S.;..ci

prie

1. p

ar.

:ia.

o el' adusll de

c:4.d

Ci.

Qti.

ic

~ )

"atluc d

..nr;lt:y,

ce

1 ~ al'Emds.> 1
.

- aleu i:l1it

~ s

pe acele tOr.0
cu appob ,ca lui jolaing~.
C ""e erri $.t. nd'lul
om n' u lt
t
u..:" lui v ;
Il nthr:1 nu m !l.Ii-t21
cr zare

1)

"ntrucl.t el

de

cuiva' ace. t
ici ~ U fap~

put a s

Ci.

'pt,. iar- 'ti


~1a'pe

'1

un-fcut

cara i-o trib- io cei


I

doi .

:rar d~ aceastu, ol:eotul ...l.~olae Clrst


lfidit casa 1n 183 w" ori Jc.:ul ola1n~ty
minat .c~~~~~~~

a.r

~clfn~ygerr{lan.

b. n

..

't

02;; t

'Y

,uc

1-"
terP 1-

--~--~~--~~~~

.- I TeodoEie I van ~ chen


arab pre . ctu.ri ce t_O'S O1.,,:('i le, ;r.ul: are ~ s:

om' protul

ad.ministr-_tiFt-

nsuit 1

od ~~bitra~

li10

e el - s f'.~e cupa e
r
ctur
e ~g nt z

date

deci
triv~ preotul

v-o.t~l:J;

r 'le

icol

~ ir .... uc . -1

-Q

_e'ze aly

c;f..1unc impuca el ou li r z
'JI'l.lll'- - ra i tt'opu -eac ); -

ca.ni sa

crate

Tetod. t

OPl.S--

copu
'te

tI

public~.r . , u el ncue in
ce pu.ri-p ohi i de 6::!tr .
'\

An

at

ce-

il

'cuz
--dministl'a cr
i ~e zi

ot

'1

e:

fi

ui}

eI'

tluc
prefec~-

B.

up ce fac un cur t . ,01:'ic 1 __


rocesuluif
a.4,'.t~. c" el
o at unui - -en t' r~'
ral

'C ~at

proo'tttlt i
ro 1 lL~.

nu -

ane
'Ii !.'

po te

fi

Si

f':J1

p,i co ul Hac

1
nmt

n i...

a.l c a publicc..t concurs an -

ocu ,-ar

a Olti

lie.:t lui
'stiuc e

el

ai c~lt",

onccpt gel~'
.....'p1.scopul
,U

r spu_
r

ln cfisa pa00

c it

cz.1 entru
ltog jeti,
actul of'ic:!.ul 1
pri it aEt~i
001 sori :1inul
inItlc rea pr <)'!;I..ll~

l~a

COllS

ocupo ~~n c u-

a _'va
,

. ..

.'

(cola

1_

rec
uU

,0
6~

ut .
9 .thal

1
6

e.,.t, l.-

.1

Grstiuc
t
'.

ch

'o

v..

tb 1

r.i

tr a preotului
r n c CUl"
00_

5. fi

din nou inloc


un

ii preot

ni .ni 1 .~te d
o
F ...
Yewi t$ li. !:br.u1
concura ,.,.~
cup P Q'

rea

1'0-

on lua

"'{

Ce

SlOI

ce '.i. - o;..
a p i at prin pr
1

_4

..
e r ~. icat
1

rea - tl

n . st o.t I"l..11u
..
' r norul oiLe'al apus

Girnt1uc

1 (v,

r" Vinu.

.sto -r
,

. ivet

m':'r ro cum U!

un ru::.
al' t t
rica

ta

.~_
, fI' cr

pre
d

o~ lli~
s

sta iru;"
:t
":1'
euuca
~e
c~ c . opu '1
.
/
o St.lpu". l? e
l{

<

1 ns. nu

ai

icc ~.;d ca

,p eo - dmin ...:1'

n s iau
',' r .....
spunz!L~or la o se 'imb
i dac'

Co ice

li

f:i in sn

t ~$

.n

'?le

t ferm' ot "1\ t, iar, ac ....


st
c"1v .i .le tru alii .

It

odo 1

/ vcn

CU tb.:l

scrie ~r fec
"1 r . rind -a 1 not conais1 . din ~ 'unie 1638 pr n car admin!str toah"ei
o
rst c
ntat
t
a hi
i e clt
1
r

"r_ aI

lui

_'0

scu ' _

'i

ref

i oar

o la

u :)

uehe t

35, 36.

~'

vsky",

"lui

._002"

o C1rstiuc

l~ te a~u 'le ru-

tu 1

ucne

1 1-

eu

s uo.

-'

cori ei d
i

ustr e au
i :nume:
ni

.;spozJ:i

o ojeti"'

Al

unn
'l~j

e5tre

n t in

locuit n ca

ctr

~dru

(';0J ti
ul

anii din co-

i-a cns~torit
ca lex tira. eu 11col e v"'~st uc e car l-a lua 11nt;1 1 ca cocpe-,
r tor,
cu
9:1 in c. (; aroh al'.:'.
doi
1,
inc put ru . r;bucne se eertu:r 1 ntr
s: i ..
ocru
ar'
ndasu de a
tunei '~olainsky p n
a lin:ti sp ritel i-a. ua
1 d.ispoziie lu
C"rstiu.c casa "l'neaoc.!1 caro
er goal ea' :--1 cui seu pro"J';.ro~r . o
iru sa
Il,

tiermna p oc sul t

curs 1

e nsistor'u

n't

lnere i _ocru
.n 1 ~5 ...oa,
.1 Z
o- (-'1 ~ El" jeol
.i.st uc
este numit preot-admfnistrativ n locul lui.El'nu
numai c r~ne
mai de arte in cas dar mai oc
v

od.

..
:..n
Ca.

SOu,c.:rt1

cn

Wv

t
,

te on.c ~
rol

;juotific
f c' ~c

o.e'"

i
i

'C

e
CO 'c pt
\

eodo

old c

34 -

o
~ lb ni

th 1

oln'
U!.

...
luti

ntruc.t

bda.r
Copie

:A!J

82

mo'"'i
o ul v
1 care

en 11 '1:0-.
$t5pL..L.', la 15

x .r"J.contr ~~

. a-

ma I c 'tre )Iefec~lr( edUL1Gir a f


da .roc
. u1 coaenuen utului ( )<'lU erilo ('.) pen-true cli
r:,'
a. cel' aprobar a do eniului.
incarti
in
\

..,i GI'~dina p r- .sit!l de potul

C'~

'opt mutat 1
ce
ce il
b
or c r

OC

on
od.o .

on u
atul

npa

terenuri ru-

i
f

r -

.:-.,.

:;.:
.

i respect'v'

'~~

au ~

;:t coseas

z nta't l. cot ne

lor,
anul 1

sold ti

cel
v

op

~u

r 10

0106

~f'

en

,tel: lu .. Iu
c c

in]: -

t
000'

cheIl.'ltD.l _
r

a-

ren

c
se 1: -

tuni
e

C4-

'.

ton az ci la 8 ap i te 18~9
c ~e a.

B_:' :.'tJ~

at

~l."tl-a!:'

t!l

a'"

e sa

ac 1
.

iar pl

fe ti

I'

lJl

c ar.
grunic er.11 o

a _ st
ancat c' po ta ta
pl'J1i c_

00-

Wna\~e .

p'-

t~ul d pro 1:1


SUG

o
3.

.,
3

.-

un

..;~ ':601:

t
g rm

3..

,
c
n ~_lor

te 1 c
tiu

a
c:-'

ri r
.. pr

O r

c
C:.1

1r

GO

./.

t"
r

,..

~.

11~

1 n

ch nt'

t.-ul

an

.l..

e_

an ..

' lintu

Pr
.i dOJUe.u

1 lor

lui

'ti

nu

~. t 1
01

f7"n

vine. ter nurilo unor- c


nic'

c-

27
tinp

ani

.
roa

e
vd

Ei au tx cu

atei

in c

~ i OCU
ab

1
"""0

va

1 fort"I'"

te,t ..

le

Jet

ite c

c s ho
i

un

.:.

o
t

c
u

1 olin

1-

f.k.;.

!ti

st.

,1

adr-

:" u

z ~uattie!.
g
rroan.

43.c
'"

in-

otul-a inio~ra. o ;oje ci


~.rtn
c

<

alo Iski au Dt
at ~r otul ~CO' e

11

t i

'.

>

tr

l~5

_ c

/
10

cot
'1 t

l'ilor
o
iQ

2
1.;'

0.1 g ~ an

./ ..

eh nth 1 in u.

fac

c ror i

J!._

ii p ez1ntt ac s

1-' u iri intr preotul

DO'

:fan.e.1

un pr cea v ~ba1 cu '


n pr'en pe tru .mpesuJ.'ate

flftp

tiuc . i t r

col

1.1c t

niuc .

'{

ah th 1 tr' .tite

lu

.,-.

b z__ or

cu frtl t

BaG

t: f ctl ri

~1

~ clarat ~potrva
'ua 1 - n
s1t e

:n consec1nv doem niul

"

ch

0-

r o-

s"
t
t

d Te doc p1; cens


a nicio ret n:

prvc

ti i

_ d

The

b i

,;

..

ite cor ul
/

c 1d

ehel

3; i P

1
la s lritlll lui ..

e.rto
1 go.

an.

./.

ris van

oh
00

c ].
1845 ~i

c te

c .....lo.o

in

co

't

ot

f.

.1orn1cul

1.-

s
n

1 eu) ,

'otlo

;;;.00

1
./-

os1

fost

'.

o c p1
i
,ol'l..li II d
t t"'~t\..
-r.

2.
-

~ti

lla
os' tulul.

"

t
oloi

:r
1e fIor
eol t d~ p r p

ia. 't.ro
1\

aria.
1 o-

11

g.

Il-.-

1, , c

d~eret t ato
ave

eaz

di~ etor

,t'ovie' 1 1 .l. CO'V:J noi


t de la Doxade pl'i ;.

iar instal te n
1
r,man.

../

te c'~a ma-

...

.urmuz

:1:'1

.n 1

&r
Ip t r;ti ':Va.

Y-l an
.. -

:r ct
cea

a:

ace

1:

ne'i ca o J.ntroc;
t

consu

e a da-

Ai a COUt a enie~
i ~ anun~ d_vanu1

1 pe pr1nci. asupr~

"

2 de zJ.l

nu

lui

iv

"

1"

onfo

- ~~~~~~~~~~.~___

tefan irvul

cu u-

..
hl Urs M si 30~;l.ei lui

.....
or ..

cor

cu b
c

mai

dac

~B

n l~ni

'iVin

...

eJ..l1.

'op':'

.-

co siI

"

e ro

1 r ....

tul

cuanatu

ut.

1 e drept urban

ador" n

hotJ:'J:J:le

t de ea, impotr'v

u Iord<.ch Ursachi

dat:"' f -

ntabu-

ca. propI.'ie-

al

vid. ni
acesi ui.:.. o

-u

co
con t.t-netu

eh. i r

-:)

a...

ga.lb&n1
. "fat la

ease

i.
d

t-

i- d

lUi

,-

"

0 1

rlz t pe

.zacie.

11.

tr cttl_ 1

..

"ac'!, :

0 ..
1"

"}i

juntat

tU

t!\.o

Ioa

ov: Q t
to~'lor no....
I il Conot ti ,
,t f

Sulit~ i

;op.

.f"!

:7erm~

;;;::""'-..:.::;;~:-.;:.L.....:;..::::.:r:.:;
=u:;.:It:.,.i;..::_;..--

feoi;ura cere

J."'I'

dom

ul

const

s olJ.lul

ogoJ ti.

x_i

. 1'1 n eree pe car


cuti-o :
}3 1an.183?
mpo ~ va 1. eo 1::l . i --t at
i co
cJ.:r-

stiu

,entru cl~

eutre' co...ta
19. erman.

oarte
oua

l~

_ urm-.

Ion
i

t r

i case)c

l>prei' ot)

ariei Zott

moiile

l1- ~ec n stpn1r a

1.

lui

,..;1','

e cea
c-tr

ce

sor

d. pun

Cad n st ~

\'l

:'

c ui . pe.tru p. rdar ..r vin

oAia '

t, .

p b':"l

ce

oontract
1 10

.-

..
":i.i
U

VJ.

in "er
te

r'p
u

.: lui

o;

::"

uran

TOl'daCh_ Urs ehi

nt buleze
soiei

.1. Go-o p

1 a

inti

.
vor fi incun t na c 1

:r a

20

in
lui

o re
o.~e5to.r
doxiu u_ uz
./.

tul
I

~it,. ne embr'

eu' 1

rJ42

~,:-r'i :LunarE.

sti.ea

'.f1J9

(l. e.st'O.l'...
e ,'

eman
,

1a'_

11t'.J. 1.;
1 u'
-~

(~upfrt'ea .e
l~ [.,.1 prop . t ta

::J.. .

:dil.'G

lu

"aida-

,.

rrtuc ,

lui

T'i.;._

,u'f-'t1'c ~n
ccurx

.Fl'

de ar: ~sta

f -cbura ,~~~ i

sit"'.
\a a an -confl:" .

t'

c, c-

ro

e tulati: c ,

. eri ele
1 oz':ci
ambel

praz
suj

nu' ....
0

d
apd,ral.",-~'ee.

~i c
d.

:ti

e '

clude c ....
u
c"d

X'.mi

C\iii. .

os.

ustii:ti .
. i'

,aria Zottn
4.

eli' ....i_

l..te lu.l.
u ia sa h'troe.
ma

tea.
l.nmor-

2)0 duc'='1 lui

cz-soane inul c ~

ottu
14ha

70t

t'tl 1 de curator cu

) """

cei l' c pii


dr ep t.iUl'l.1 Il
o teni .~
; ig- german.

25.- 181~

c~p'ssa un,i reco


{

ti! e

lu.,

~_:r

26.-

I'

00-

el soro
lui

aane

pe n

ee isa un
sa lu

ser':"ori
r

Cono

p
~'Ni1"'.

'1

trar

e-i

fur ur.>~

contr ct'..ll d
ie 1.
ino ne
i .ntra-y i ,1 a.

a.j'

o
re or
speci. .. ci
....
tr'atorului l.n beni r;' in natu;r~
n.

.,

...

1 de

l'GP t

urbi:l'tl ,
".:"1 'l:;U 'De _
-:'8. Urt o ...
': ... i
"

iVJ;
,

1ai .~

acUl: f1'lnd di.


"'~iha11

...1vul

"le SE: L 10 ti

..
ca s
lu:ce acu
. .etl . t (lup;'o

1>
o(.~

la

"

J.()

oai'

181~.

se vor

'.

, ,

f,. it

ernu',

Gl
:t;

c:l
a euzn a

':r

o Jn,tl' et 1,

e
om pune
lui :iteh 1at l: tre cest i
llA. ul. 1 :>5.,o1'1g germ

lui

1 c ntrac~lix )el", 1: la

o:

~5

s
t

n'or

t5

o i~

ta. v

, c-

uce
~ar-

.iv..,t

la

o
ihael, a

ast

'dr

COM d

ach t t

{;t'ig. (')er

l'

36.

orgen-

car
rot
va o r . d

d
1 '7

19 1

31

..

:)

1870
...

.
o

mis

1d

'"'

..

; 1,-

te 0, O lua
co ni
3ider ,Y"'i
sup- v:ic i patri t"ec
.lnlnt o ne.... op e
din Via lui p triotie
c pentru c tiM. U . u p"'iot n ~ nu-i SCCi.
patriotireul Il i 1I'U ~vi'e ,~ timpl-r'lQ lui
proprii ( le
i ,:viei) "'i v
.toa;

al
e
o

pentlu o eo~oti ie ai 1 be. pa


z
azi.
t p ;0 i

pt

",ni care. a' luptat. pent


cri~ o t "1 v ~n m

-Bll

pt

tein . 1 noe.put insa


t ru' social car tr buie
tin s: tulu
conte.
ult
f :pte
n c re
tri o i pen~ u ilustrar
-'

. ri '1

_\\1 4:

pa tru
.ctu! . intt; iaI'
e10r pol' tic
va lu, ca c bi ct pl:' p- ca.

b z

sia d

anv

. t..;."

nulu1 j
n 1 i li
n p,rimul ri .

inventariere

r-1

t moiei C
ue
tor 1 d strictua

c Tin i

! t trecui
ntul. ce.realel~ ~i cl'Ht rilc.
Co S r
... odor~'
ar :t:t i

ZO":1S~

aev

rmuza .1

sp

rOQt

b-

trs",al't.:: co por-al pe car-e


laur 1" t-o
d
c 1 de mal. sus - fI; Dt
ntru ea.,
r a tcut o p~ n.ar i
P f ctu d - i n ma
G "eio
It

r ten1

;,erman.
liul 'orului n bil:l

3.- 1811

00 OV lski de

csu

c ~ cro

i _u.rm eal;:i. _eo

a....
il ca

ah n-

'r ;1rea o iei C rs~ s trimxc lui Doe rovol y de Buch~nthal


a it clzatorul cit yi ac
I;

1.

la G aug~ or~l 9 dA '. la

z ii s se prezint
jUdeeitorie~

111

in caz contrs,.r.',cu toate

pro e ul s va ~ de

ig.

ref

1 ps.

!:ncuno{a'c p..in di ""'.1; o.l'Opt


ban, i. ];'Un apune 1 rapor;ul :i.enint t de
a de o i(;ei~,ll1il
Va ilo . }
,
..
p op :t.Cfiy"!
e no.uca l. -

.t.

fi _

-nterven-

It

t.r

rop,rie"1iari. m.nt
i i 1r& 'batere,
iar n punote 10

;)

d cur
t

v ).
5.-

din f ptul,c

'x'ata z dest-ul' d ' -

el une;

r le
l.g.. eor n,

lerntu;i..,- Jt.ld ctoria divtl.'ietlli':\.l a


.
.
Bucovfn i co
ie lui Doxachi de Ul'~UZ ehi ro
:fa ci raportul
int t' d Vasle :;;,.c: luo ."i
R'uxan'-ra
muz '..1' impo't va r"zolu i i din 5
ma:. "n p!ivin a imp:.r1rl:. 0:;101 f~ernauc3..
Curtea -de Apol a stabili

c:-

zez c

..~.~. nu a f' s't

hot~rrea
~ con ecin~
so va rid ~a de 1 . mp.ric~na.i Qi pe va nlocui ..: .
cu una nou. con-for , . cu hot5.,ri_'oa in sensul c
p durea tiat s se mpart in t'v!\;;i~.a..nct
fiea~e proprietar s ~ib partea lui
ig& germ.
redaotat~ cont m

CU

DomN iul

Cern.luca, 'tr' m-t .

cu li~ta era . cioilor de


decanul gr

!OOdOI'

dom",m. do ct
lsv.!ech1 u 000-

,"

l'

. ..
.

..

7
(1.0

_-",'.tI 1.

li

,0

1.
v'ne".

s ene mai ro )1 pe .". ., s d a diopoca. ti


eate .. cu :~le Qi i.>E;}-

zi'

ohoetrela
O

~x' ~

oilor im)ozite.

, miiu1. a-

n un

nal-

)robat n-

, za1.'i., Dumitru.
dona c

uOvvin.

u-

CCI:

pu
'l;~

e
vl.C

ntr:u.

11c1

adus

01

ve.
cuno

ce-stn.

~1~

ale.

ee-:d.\.

t p n

Ula

1 3e;, f

r~ir~~ o~~i Cer6 t.


11

unc
c

..

drolt

4-

ll.!'-

o~ac
0-

..
1.
1"

1 14-

ru

e o.'
1..... e r re

o i

"ntro eul
9
a.

turor mirti

ol'

a-

;prob
invair
t 163:'

5.-

u.:rmuz

ki

s:: cnost unc


ont
ri 1

_i
i

>

e.
.ehi

aC)

:u:l

--

ti

- , II
i

lJ

oot
c-t

o t

ii
e

1....

~ilr

< ,

.,

.. ....,,4 C

:r

3-

Cop

'm

o te

ara

t e ~

a.
i
te seci ci. e.
baie .:t.;t
o dc '1
'4'

0.1 b~tt~i

v nit

t;t

co

III

~)o

ri

un a

"1'\:1-

iea
1 73

o'Va

s~

aib un ran

. ac i r

lB.-

z ehi

concept gel"

zon I pen-

ui

1'-

eo ul

':'c lat-

-i i

.uco "::u
i al 130_
'2 ':i ....

de bo't

'd.

812
le: J: Pl'O-

('ut la 20

uceseuf

ocno

bi~ rice

nar-,

..

auca

ail nvtantin, ~Udoxiu,


i
pr c
icc1ac

se n-
,/ .!'DA

ea n
de trei

cu :np lI: i-

ei' c 'ului ~ a cheltu.


ac lca' {roptu:ri i ac

c
lilo:t

to

uz

juri

. 1.1
r

.136

'ix azu o

al

...

:J..

:i' cinat ic la fi
o g . fiu uz la

.rl.

ual .

o. c pt

al a

conse

u-

tu ulJ "ea la
_ 1.'1vile 1'iu f 5. d

nu

,1;0

lui
6).0;0fi eo~
e ti r.mu.zaki. propr' El ar
u religios.
e n . ii_
"
tului i
,
.o
intel*esai.
euno ti' nar

22.- __~~~~~~C~r_ntl~~u_Y_i~.Jud ct ia iatricual


pe l1sa turZ14 c' notaful

ar

besc e~'a

r zen

proc sul v rb 1 r

cum 91 protoeo ul inehei t eu ocaz a. oI ti


lui 1 ~andru v ur Z-" intmpl.o.t la eapol la 19
ti~'18?1 It" el' 1 l'do~1
fo~~late la Vi n la 15/3 dGC mbrie 187 se
eo1d r o t stamo t. Ca urmar George ~
t n1torul universsl. rooo 1.
aociot teQ e l1t s:....tu.r~ i cultura.
n,a' l

inori

lu.i

..

In

..

6 pl.'

pr .. gel.'tl.

Iose!. cont de He
eaa

tetn,

Iec et r . ritor
, . 1c

aplic LVreilor'
d jos. o cel

mit

'onoaz c
me~e ce unit'

vr l.lor

'., vor bon umai ind: Viduo. t n

fie' a e ro c
vor av a drept
'nu vor put a av
c -r' .. le

s ria
ls per-

, ele urm

brai

ceaa . S I~ li Of=' permit:- sii-r;':' ,~


n1l.m.!ll:'Ui nlocuint
unde o-au sta11ilit
-acolo una ~
nu sint s li se int rz ca at ....
b li ea,
tai _' u a.u
ptu
eo,l
w
t bi..t.e
c
d ct dac" nf'ineaz f brici i
'J.
cazul aceena 611 ac ...lew;;i drepturi c i
rupuii .c.retihi-, etc.-,
1'1 l' apecbanea decretului
de at suc atrage
dup~ fu.ne expulz ea lor CI.' n toate t . le . u

,,,

oi

t i 1.. (8 pag'

pr. german.

.1.

-~4*- _1
.71,....4_
.

..

1-.,;
..::.... G i or' e Goica Voevod

1
--..;

d un hri

ov

.. ole referitor la regla!Jlentarea


tor"! le ranilor de pe mo i11

td.re 'ti.trrisovul p:reve e d ptllril


i obligai 1 amlo~ pari, az'
ii i bo':erl.i, ai'spt e exe-

catarea lor.
'meaz

ieoirui

OXlJWl\::l'ea

C p _ g:rm

n parto.

p..
gini).

(li-

. te

ticol

Humuzaki

uc..di

rne adeve

inut

te

rn~'ulJi este a fralnic " 1 Hur uz ch '.. fiind cu p~._ul 1 ,l.' . tefsn
'008
o nic JJi .1;
1

ust"Z'

itfil

nr

z r

C~

istr t

r i

b roului

op. ro
nterne~ mito
ca
bot, lmi

it
n ~ cUi;

evr

ju .
o rele 1.0' pe

,
oi;'vnl

a c~tremoa

i
i copilului ..l
spun nes

'n1
nu

or-

pl t
<luea -,

s,'

chit>Q

,1 Q

luni..

O p., go:rHan.

o clr-

rz ce"'ea
nit_~
re do la m ru:t
H'!!lMP

.st

a:f

c ul
ca corpul

cal.

eul.

vr

as

oli n.olpsl-

uto 1tilo vor e ea la. e ,ec -ar a ac st:ui ordin, iar ce tr',.v i nii vo . p d p_
a i cu plata. une $ :un
rapor CJl v rea
care o posed.

n rta
lnic111 Dumitru

ilo!"

u1 e or

:x;
...

agen-

i ei s.u~tl'iec

...

z d 1, .~ i
egula v

ttu'ile

ce. ur

re 1

i'

5U

do eniu

tu! dom 11, rmaa

c rulu

vO

. d 1 i-

~t~n~'

Hurm

an....'m-

tin,

1'"

uc :r

s.

29

ee'tul 'e
cui rr
e

..

-celcu

Vi,

pu'

..

e c
ana vit
v

servl.tor 1 .

t,'

. poate

. ..;r v'izio ar a d la stat cu


e 1
bl i
o m' " sus

./ ..

..

iO)",

acu ;;'te .

'

l'
I ~;

an i
"

.ron

"

Hur!!! z

C; '1'1. ch 1u'li

1.

,onn~ 1. 1

1/3

...
001.1

i a

chita
U~""Q,i. . sale.

i strat' la

art

:f\11dUt; n1..

r "

.-

o o
cl:t;i ro tt 'ecet~,rii re-

il

nron

...

z
i_

5.0
Q

1 au

u-

:fl.-

t c rt+f'c t

...
1"

lJ -

1 P zi

C . }iui

c.;.9

a. -

ez.

ce

lV

50p 1}

-ca i~ti
ri e
,
1 ".lte, o: e ~.. le ia lld~:udec
p ia.tint.:. la t
r
c
ui roces

l'

el

-i

fj.

urb .'

on

ti ~C
ot
i
an C I oxaki ( ....
a
asia Vasile
'fac, de ar91rile neco are
li ~e
~ueze din
ceea una ceJtI: Z

1.

cu eri ori

sus(Iiux

o acz-Lsoar

muz ki), un pa.chet

....
h .il.

i ..
scopu

?>7.-

i Be

"0

va
.,

plLn

el

s-

ca o
a

ox
1.

c b s
r

eu

o
a
. lui _ordinrond .1.
0_ dOI

.'n

. oan

. 1 ~:;

t'ebr.

nal~,
i

ii

SI'

atti ...l
il'

(le

uhop

l.u.
$

g.L

s:

ovi a

ntult.

rate);:! tu

1838
ln

o-

1.'"10

utoritat
. p

rt..

tu

po te c f
ca tI' bue
cin; e
~ cr t. I c:
s c~ionat ~ r trJ.C
baz leg L .. mu.ilte
:~ri
lli:'sit- de

./.

pi

4 .-

ro
Il ..

_ opu .. ta

". stri"nt.

foZ.... " fie un" i "'n f ~

ti, .:. i ~
a
..;103.

'"

viz'

Cu

e f

li

. ,ra, ost_ cr

rt,

ordine, dr

n.

o"

~u' 1 iov

ete,c'

'liu

u de

SUD

s ~i

Dertea el;ar
, ....

,.
0-

a
c , 1

ela

45.- I

'ce

ii bun
1

ci

ce

1 e

c,
oii no.. r

nv..x'pt i t
-

e.
t

i s

t.

doI an le,

ia

n cone do aI

1 c~rin
anun 1

ar

_ ) il lUi

na onai ,
t:

l'

Dst

el f'~ n

t n

situn-'

ro

sa
c . lt

r'

c
rig. get'mB..n

1..

p~Cin-).

i
11

ca

:ra'

..

ul" ti

./.

....
<,;;,P1

unui

en-

lot cl

.ond

51

1.1l"S s

drl9-

on

utoriului

re

po.iI. a.
:rara car

n-

bis r~e~
lobr

tate mu_

cU.
f' .ce. Jlrin"u ....

,""e..pau c
1

ni; -

ul

_u
u1

. eol

ul telcr ..
1
eu ordinul di_
27 . )rilie
h:o;"':-,l'it ca : ....r st urarea ~i repa-

s s,a tr:uni t: p~"'1Ul

1 p~r ler

im o
r

ro an ca
I
raii

cu oe-llzi
op1

51.- ~85.oo.
r

(;0

,3.

fot

a e-

/II

1),;\"

lt-:"'" D. n 1nv t

dccun elitelor

1 miru st

ii

ri

tn

aoor' -

1;)

iile acordat
i vechi

do
1 p rtant din 15

el'

c~

se

"1

d& 1
$ r

o taia.

d ,-eli. averile

cpt. li. S

1;

rti

1490,

.nl1at

ena ..

fra:nielo 'tI n""ilv' ioi ';'- UD.f;~


i: <;1 .. tru .

,or-~ n.a~ 1

cea OI' <lOC

l' jet

tate comisiei pentru r gle. nt.


bie c yti d1 .lJUC 'Vina.

'"t
,

t iese u

stor'c'l

at un110r

C '1

.() tIuk c~
n

~nu tir

r z ,Jl-

,n

.1::'-

i.

Itit
R
t fan oel
~
ul 1J
du~ o lupt3 v' etorio
... otriv .~
';'lor ,
fost inzestrat de acesta, c
uIt
v,.
9 0000.r lJocll.'Uentole origin le a.le cestor dani! snt
p-st te "n i 'sti: e ~i au fost PU(!
diepozlia comi;;;;ii
hotr1 iciA in
t cu stabilixpropI'ietti'
in Bucovin
1 do i 1
lui .Iosi.&. II J:n 1~82.
.Il

'J

t mei x' al tlli~st1rii din anul 111-66prin care


.tefan col sare doneas instLri
satul
Vleo,
vul'
i:JUS.
l-t; den1i
sat
pl'ivilegil. i drepi
cu cut _ 't:fan c
~ in tot timpul vi
ii (15l)2) ia dup'
1
ii domn boieri i ctroo ii au ce tinua acest ob1c 1.
regle ~nt e
ch tiurdlor bi e' ic Q
d ct o SUV
ul uotrtae
'

1786 3.0' ste

:fi

1'1 conati

os

u partea esenial

J.

covlnai.

1serica ,or1.g1na.lli

a fost o if c ..~n Cl,lr 1 tim: ului


mnul, ustai D tju in 1662
cl,dit una no'~ deoarece ce
v eno am. in

. po... a
1766
inul
epi
i mai
t'1 n stire.
i privi
ii a.
t
p ii trebu
(
I

...
,ii) avea dr t d
t de p scuit.

00

in

n
n

'ia i Ga.l1:i
t a 1. s

din

e c
p 'eo':'

cu
1

tul su.r
s . s: 

'nas' r1

desc' ide ii
toc t de c--

tro

omisia C

te brie 1 56.
dritul

r iU't

X'ma:t' la COl'ere

sta.rulUi
n t:1. ii, s.xhim.
nBo tvik Q re a. i a't eonsf.s

toriu ui un r pa
. semn 1

0.. d

din 1/13 s~

1 d c~ in
cat'

se ,'s se ....
n

ser C~

fi l:nmormLn
lte persoane iator ea celobre.
Vizit torii ar dari "vad.ii tUori 1 cestora.
aa c
se obinu ~ e la '-ta ~n~st1rii in
strnut9.t C
nu vse eunoast(t
.:, C;l~
.
.intr
iui, nu ..,-a put: t
q!l~s ac ..te":' dorin . I.
l
sta da pr
j

e c

e st cavou s

t,. ntru a pu

f<

r*

d SChia "'i

t.

t raport

lu

di

ltu23 sop;.
4

gi

:ii

cu co

ul 1

opo11ilor
g

ia

con ta.tat
d

i oX'ul

schiso

'4;:

! .

vi tr-o
vzut c autorul
il

1 .t i.~

. c
,.

5~ ~

e.; c
,
,

ul .
I

,.

llV

ml.D

':t ",1

ui

ticU. rc:l
e ai

toriz t

au-

o
1

.r,

....

~O

'.

Ci

~cop in n ul ne :nariu

sci1ide

..

--

6;.- l867 nOiGmorio lS


~

nstru'C;iuni

.in~dteru ~ultelor i
o

anun;5. pa

- voma tu 111

Bucov ne.i c se tn ..
llin~az' o publioat i, oar' SG
va ocupa nuaai d~ Qt_ "'r.1..1econsi.ato i~lui ln ce
privc~ bis iea ~icoala.
Um c nstruc 'uni ref :rit are la f luI eum
s ~ V'U' pl"oced,a !Ln e.c ,ast pr vin; u.
l

,"

e;eI'I!l3.!l

"

nQ';tii

le ~.n .ucvin

s l.i.ul

in hoturl~ea
:3 iu ie

inizt

leacum

, ini.sten

e aC"! inain6

pe .ltr-u

l.ncu~i can-

l.D.

op. "

cum se fdeea '01i nu m..


'J!' x'atul
.

aaa patcn ,ei din 18 (.ec lJ:.->a.

an":'.
,

.
:' . i Bucovin

P ezid.l

1.

00-

or

lui

~lV

t ...PIJ
Il

scripiilor ~. da)~~t~ en~~~.rnr.J.J:t:ului - ii :re~p"\"nger.(a. unor -) tiID9'!Jl.V c dep~e c sfe.r


d activi. ta.te

ut':> i :-' tilor


,

ntu

un e au s

:t

v t~ ea conrlicv ,10

de pe urma uun'

nI de Interne tr ~e

+'t

te.

cara se pot

a i ter :retri f .1i1n: ,tc-t ni


fsllpra art. 11 al

legii din 24 eC(1lU.brle 1'~"7 ""n privina dreptului


~ pet_ionare al e t'-lj n.ilo~ comunolo i corf(.,..
.):Qraiilo.r. cu s'ngura condiii.) ca petd,iile eol1
~u,coni~u
ic ce ar p~teu n~ contr vin
le ,;ilor .

ni

,"

iVi

Oop. ge;.-mun.

"

Guv
...r ...p-. ilo'

~' ii

,:

....
omuni-

ti consiliului

mu,

~r h':i to.ri .1.01.'

, c,

co

170

te

.i

~'u

o
ill;; Ci.
<;>'

alte

e lu.

lnfi 1,11

,opi
1 Ollltelor ;.1
tr
IV
lilimin", lui
c v
u pa t.e
()sesor d
o to tt' av rea 11i p r on 1;-

66.-

iata

o i

o il
;provenien:-"

vine propr'

t t

El.

DUc

I llu.p
arte
ului
al.$.;l os

lai

uvezne "nrul

69.-

C ov:f.

" filo%' ~ cirC'um~ '.' p -".i r;:'


in loc lit~'~n le -tura

cu
U

ordinul

re::t'critoar
e. igra

r.fe:ritor 1_

l'

:in 'L',i

drc'/(,ul "e
v
st
.!..11
I

'lor

sr. " oonestorult:


s

gr. ort.

1.., ..COnsOI-

,,~on . t ,10

~zut noe sit,tea ca

s! ;(le
ct:qJilt van

OQt~ rl~F s~ s se p

ducovi la,
nt r-rivi.:o C' nonu cn.te e art ..
,;>It::t:reul .~.novscb . ~nt,;epu', r pa:t';3.\';ii
b'ser' c'a ~f. Gh or e an c re te sese mo teld of.
Ion 11
i
ucec.va. u
poz':'~ d
" icile

din Dr emin"",.

o atru-

1)."rcbJ:1l'ca planuri

caz contrar

o
SU$-

tru col~cti area


lustre): i n obil'erului v
ntr bu) .
c ...
~te pi s
ca anl,;."",

la. muz ul
i C iJ,J. ",c., -1; a val are rnl
11
s mina:r:u 2 ' n
U's de ni! nazoe de'
r~ "lOri p

V'

")

C pie

7i.-

ian ,

i ~ate~u~ de

pr~ iT

1 iti ~rea co t&lot

t::,...ia ult1erioa_c.t
,

nter e

arin i ~ 10
"-".vor fa e r etit' c~-le 1.
Copi. 'er <: ti

,.

di>;;tpozi ....i cu

ali,

pr'n c s-

in c e

8.

la, o

'1

cui.

vezn l.ntal Bucov1nei. color '.1 const l' i muca nu se respeet~ ordinul

f{

J.

.~ ni t l."Ului cre

lic 1857

:t"

nt rne i

tor la

am

;Ln cazu 1

,,;.. li!

aco Lo

t rn a dat
tori tv' . 1 bl. t

.ori

'?--

ele se

ct.
:' op

<.tin 8 ap

L."", 17

ns 1 ~.
dici

e
c a ii

VOi!:

licf/

ai eu an ,ca:

:r ce

;t,

un orxin

S'O

omise Cl.n
c.:t

uit
00

s
niier ~ pui p t
st ah li mai

'proccdu..l'a o
nI'

- ..
?Ln'~ ntul
ov'nei
ilor ? con~_l uca an b.
"'unltu-

lui

iu

stiuni c 19 1an a.tez uace r ccturilor


nu erist u. s tr .. ':toau 61vii1,;or s vor 'Iri .t la l:ri>i 9o ira ms rtpr 01' c
sp

colo
ve nauuntului,

in

u.

auto

;i

lh e z

en

de in viitor de c

c e t 4n'lc care vor


'pin
:uto...
:it i aze ornoului

Ce-l'nau;i. -

'-m1,ntul

c
t
p.' bl.

,+

_:c""

ozi'iun.i "

. .;:;J:v.

in ce p r av
1'.3 COJ:l.Unitdy~
vree'i (
i cere dovada c& resi vu~ a urmat o .c o la. FC au?.). in ca 'pl'~v...
'yl;o felul cu. se va xac
al t:;J
SI.
cond c'ltol:ilor,.I luI
o o are "'1 i1'OI ave .auto.t0'

ri t;"'yile n aceste
L-__~~--~------------------~--'--------~

a. {peri,

etc.-

Li.t o germ.

----------------

bll ~ixii c usi l ..


i lor

GuVOl'n .

ite~ului de 1nGu.inte 1 .poli 17lc


i:i 01

old-

Qvi cii,lb

i 01

.. t

76...-

1 -tlCovin i

00-

viito:'
i

scrlp~iil
forn'

oi,

t .i:

e: tll L,

(/ !>.

co

J.

conform

ei P
b "Il

convoet "rife c.iugate


aceaei icoane clar

oi,

Co-

eu d.l..

i .~
i t pr

ta.

..

. .. . .

:l. t; .10

_ r

.......

c v ni,
pr.:l

..
cre -i .

ar,
o v
:dto "(!r:uana.

,- ,

:'ni ).
-\

,,'
-: Lor . tI 1

t' cr i'

oua-

ti
, ,""-gio

"fu#

~(
1

-VUJ '

'79.-

etc .

n'l

atiz!.

rI

OI

. -o

tul Bucov'n
cr'p;i

or
n

eo

or

_t' ic
r

un

tric.n iu
c (lin
10
1.

int

Inst'"

Gu-:rni

1.-

mifl.tul Bueovirlei tri. ite

tu.-

i con~1 'ului municipal

./ ..

....
u..i.u loca.litat

~-

,Cop a

ot 1. oi
j iuli
.1 69,'
c
!:l~
la dae:rotul
. ~,st Iului d
tern
d . n 22 iunia 1 3 referitor
a
i
c y t;l.i J,. tre Urile I! p:t'oz tate
P' r
e t
Q.
ntr cozo a
";at'" -~nt~
cop tir
~p o-cu eL ..'" lilor
care.
to.; ? rman..

nzu

delo,usesc c L-.
p!j.l1nturi-

o ma ,

10 ~~n,ului r~ligios
Cop':'e ;) .rmanu41

~._

Bucovi ~i
1.

e ....oo.zu tuturor

pr

il r

.0

"

tate,

Cicar', t o.l.
1" ~nt4:obu~nt
(

8-

e, '

ao . i

a decne

jll_

leIi ',ins r , 01: nu


-et p~ntru susiner _

lu. ~colilort institutiilor-fiI ~t,pplee.


g'
fu da'iunll ' G1.'., orientale,
1ise~ien gre orl.enta
nu po ...
..:.
obl gat" 1.., eo ~ibuli an bani
sau donaIi natu I, ntru } alt,~ hiseri,C;; i
c Jr decr tul mini~terulu d Finane di
I

"

.'

'651,
i,

a fost obl~gat
asf el 0.0 conceastia s-a ,ecut f" ..
c o baa le-,
v

gal.

e 'n -, tu
o ilin i f e cunoscut uturor circ scrip:
i primaru
lui din ,locali tate
C~
inis'cer 1 d Intern. n n~elegere cu cel d
~tern au fixat unelo norme ref rito :e la c rarile supuilor turci (romn! pi~
la 1 ?8)~de a dev~i cot~cni austri ci.
Cap. e zman,
G ,vel.'n

~ntl.1

cov nef

ca unieu con(uotorilor

o ~~-c
-~ .py:'"
~~i
",.J.L' ~U;"'4"'C

._

" cr tul -' ni t :ro ui C lt 1


eli.n 7.n::.ttl 1789 cu
~ ~~
i~
~~4~
f +4~
~~.o
1a ~e 1 mentar a ae
~y
y ~
vit',y i co ni
VJ,; ,ti .
.v d

'f lul cu

.ox~lor
to

face al ~ ti conoomunitlf. i v e ~ci.

G
)

bz-ilOI'

VOi"

.;eI'lI!n.

'

.
in 1 lco\"'nei eo-
~cr' .ilor 'i eonat,liului
Guvern!"

-,

.le

irumrul

'u"

te .z'

~i-

dr

.-i or-

~1 .610 S
/

u pot

..
i

1.8

.i

pr';"

ai'
\

r" n
su

er-ec 'ncio

CIl

C~

:i or

z;omot

.3.$1;;;.

li;

ZX se fac~ prin c

ere

se "41 un ,
to german.
Coma.nd'"entul

87~- 1869 s

ucovne

n cl'd

: i

ligioa
~e vi u

_ .al

tri-

c '
(sect

nu

taJ. 1
01'  ger

g'

Li utilizavi in

10,. ei
l

miu

- l"?Q iane 202 Cer- "ui ~.. Pr zidil 1 '::r' i uc.ovi.n


ud ce
1 ctlnotin cuc lac 'iuiilor ordin 1 .; istelui de
te cne din 15 ia.nu ri ,1 70
la. ordinel
(11 decoz- 1;:lile . tI' 'inc ' cazur;..le in

c r

trebuiesc pr dav
rman.
op.
./ ..

".

..,

r
 c
ao ea sn ocaz.e ,

ron
u..
;-

i vii

critic

cu

.-!

",


i d~

ntt'11 o

ea "'n
:te

d -

,.

2:

'" l7.due1 acuz V' 10

...". _
U.:;J

n VJ.nzar< a.
').

JUi"

c;.:.-

ar c
o
"'i o i rev':-'

:flec~-

l'

a.- /

ut.

J,!-a

0.-

D-

. sti
s~

~eac averea pe

e tru E.--l

o:::s - ele :fric""-

st
a
a;l de

obill1or

11-

e nauca
'asilco c
.1, I proprie...,cut
c r re

uaurzue

i I'U-

L~._

ur uz

..:portul r
n

ropri.Ori.

g, illan.

Jud. c t

distrietualil
ui oxaohi
.urmuzak c
nt cbuare 3. tre.nz . ei ~udes #pt 1 13 nc -"ia' tr
ux n. Dox ehi ve HtLTIDtlZa ,:"" __n senflU 1
c de z '. (np e tolo' n?)

r
fi
oe

t~

UZ'

te~ i lui

l1t

c nt ul- e

6.- 1816
a d t c rs cererii

e vor ~na

CoJ. il'ul d tir t


,
'Ii pe o al\. von
andrei Hurmuz~ 1, e
,1

il,r

1
c'
oaza

,
/'

din 5 mai 1816, cei 2")0 fI. datorai

tranzacdei

de cel de, mai sus' 8.3. 1':'0 pltii


lui A.lois Fri1iach , conta-a J::Ilitan i nu la depozi1.J. '
. urig. g-erman.

7.- 1816

noiem~~ie, 21, Cernui.Consiliul


de'drept
urban i ~ura.l al Bucev.L ci neunotiineaz
pe George

gule

'tIU

la Doxaehi'

von Rur:1lUzal.::i, c

a dat ord.:'n crii


funduare pentru ntabularoa
la pe.s.i vu.L moiei Lucavt , p ropni etatea
Lu; y'asile Vasile:p a transaciei
neheiate 'r:.trc George ,~urgule i Vasila
Vasileo cil t11.~, n privina arendei de 6 ani ;;1 a sume de 752 duo ,
oJ.andezl aur,

oI
I

pentru aceasta.

lsat

J:J0eumentele de ntabulare
nsne (lelo!, interesat'l..

urmeaz.

a fi

l.h1ll- -

)ri g. &e:c.man.

t.Tu

aria

ucovinci
ursul

'strictUal

pe Do~tru' v , '.

ina.1nta q
./UI'

,1 d

. ,. ,!."Q.
pel. n:in
sc.

ch' Hurmuzaki - nu

, f'l.

..ot:-'hiri!
e -'

(ilpl'.'O-

:"

ri

Q'

. noxa-
ie

2 -'o

la

f ctur
1 ..ii 21

9.-

coau . cii lui P tort,

ce e ,

dmis s

l'

fac

e 1

x spuno la corer
t .~
\

./

i B
or .inul p efe turii in22 unie pri
hiP n n 'vade ~ ca i termen de t_ i zile sti
te din' r tI de a.rn " toate' cont i iu:iilo ~ r

tv e de

vorn

. nd

veaz

ca, An c z conJrar ~

tetila B
01'18.

pe'cal

ge

n,

ch

fJU

domeniul'Q.i

.....
or.~ncaea p

. ~
.,f.;::.'atoI'.l.C

~9CO-

C$.

ot!i. a, aga2

':J

lui 'tcf'DJl

-j...

.J.1. cu diferite

da Hu.rmu3aki trimisa. ace atu.ia

'L-uri f' cuta de


spl: ~

ehi ta..r
I

ma .

..

- 11.-

"

ctUlIiG.ra-

confi~m~pr' 'r a

...

cons i 1

:rban i

nicu

vcn

H rID. -

esu

a hot

Iacob v;
p l:r.e

.va

cheat axe
dat;.

r ri

h.

ditrtr
tu.:. ""'0.

Vaia

oaka soldat ain aa


cii.a pri' . ii de la p pri tarul
lui s iar ul cuv nit i pI':ln aceassa se con.O

achit

adl'eseaz'"

ki
pu~ pe ~o~ia
hliile('c.

mauoa
~n

tp'

tie

neae i t

..~ z

ehest
iaul o:f1o! 1

i de

ai lIlUli

UnO!'
ig.

ar
Consili
ue ovnoL ~ni tii,ne

1d

drQ

j'

u.r an i

" pe j)oxach1 von


n lUma 10 . rui j de ..,t r ti J.n-

ele
'bliga

I....
i cu
ee lam "t;til ee:

ax: ehi Hu uz '''1 - os-a o

a
,J.

d.tat.a din taxele de ju

pt

lii't;it .'
ch: an~de

te p~'n
plt't ee

antu~
ea

il

eeu'f"-1 ~ .

S ~ e ~ 'unotii

Vi

lJ.:ic . t! a p ntru
u.nu~
- :. 53' ""1 . tu!

f.

Zlo+ar

o.

""',

18.

olsiliul d drept urban q1


uovinei.comuni
ei T." tu 1 c a..
'.
4aprobat lui I'~O
ski eunarozu ; .~reW'?
f'1 .in cei 21} fI ne e re
t,
i~ resttU de 2
d
'0;1\ i /cu

le

tar i - n tren

1.

o 3 zil:

aa

\.i

cili 1

n :..,

o~t despxe 1n-

foct un r
e uJ.nJare.

O:.t'ig.

gEl

" 9.

'ox ehi.
El

01

pen rll. n
\

urmuz i p~i e_
i ar a impo-

i func:1,3I'.

;rig.

er an.

ca

:- at notenir'e de c-

ai sus pentru
ca ;".~i 1nz

:r"

1.

disd

ai.pentru
viitor.
Orie;.

gei'man.

21.-

22.

(O~

"ti.

II d

rpt

u ban

unt~ pe Do~nki von ~


~ .. in P 'ocs..:.ul pe ca.re il crtte eu
eo'
li ps"n'tru ta' lire~ hotarului .rlt.l'e Vaslu .. 'J~ Cam ca s-a iy..st "pent u 'ziu
e 1 iu10 1847 QXa 9 "'m. cind a'nbel p;'>' ..,nt obli .
e te ~ e prez inta f in caz contre
vor :fi 8, V'o a' conform 1 gii.
bf';.lo:.r.''pe.r i

au

S1;

7 ..

s-a fiJ~at dat

do 31

,
(

ar
r Cla.mai
:f.tcut
le
d1ng :r imp tri va lt~i"i priv t~ u ei dat ~ii d 42?7 ..
, jud c' i in lip t:'!:'
in ca, de .
tare .

..
G4 -

. C.0pie

.rm.a:n"

a-t- i

uncn 1 alee.tui~ se un rap


ti .<.l.ce 'li plui ...00
Le li
:n Doxachl v; !tumuz

.tol.ul

,I

nv c pri

1
jus 1ifie.

,ntonla von etrovi ci tup tro-

'

e_. mai sus


t
1 1 x: la-

socof lilo:r:

in 1880

i
"

26.

l:a~3

ion1sie
vJ.:.n

"

+,'J tI'

90C~,cu

i..,

~n

. vuz2itGT>ilor qi a

teronulu.!. de
vil1ei ". elr r c apro

.1

funS

desch' der

v:~n:.tor'!

per
certif1c~ 2ntabulcr

.1~CL~'~~

li

1: temi

.ele

10 au ,

il

teren

;1

an.
von etro c'
, r. 2661 din
~l. d~ 'la .Banc

'cu obligatia
15 marti. i

y'"

intre

" 1'1 .

contarruaz-

sint

IJ

eu.tie cle.uz 1

ca

co t

.c-

:vinei se l.llt" bU.mai nu la

ti 1 . ruOl ea a

c nil
toni . Von ~e'~Qvio1
.orig.
an.

n f"' _
" .rea la Z'U-

ndua li

parc
toniei

scrisa li nr.

v.

t ovlei, n.

contraetul
din ,,0 d ce b
1883 a de.....
pl: ent din :3 mar 1....
84 etc. precun
insc
r
1,
i
dr' ptulu' d
~eovinci a pr
A

o ligRJ. ti 'in

Xl. te

12 sep i.

11. ..lte

...
opie ge.

2:9 .,

iu.nel d

apese

li

;;prob r -,

val.
i

ci' la
ca sarcinilor d-nei ,Anto -i
obI' g ~iei
n 13 aerpt. 1884.
'ri
1

"li

.1.

S-)1U iI

la
bl.'lconform

ini

t-:"

c" cce

c
tr tai

c
ca
J.

r..::l

:tla

bu...

"

...

au u'

le
o.

h,

er
on.

lat

2.-

r n,

dU!

ri

entu.l
tri i

l:"tat'

....
:ro-

-,

c,\"'

~n baza

c ...

lla ceze

1 el:

l1r

M-

ea

caro i-at
ie.

oii

Ori

3.-

to..
lUCJ:.'u-

1 li C istea ~vreilor ~tr ini care se


rit riulucevei,

ci d s~nt colo

p "t"l.ll. i.":

15 ':un. prriu
~ewni

"-

... ......,
. ca :.tn up1t se i punQ.e c

eel

aIc

c 1

10

cell e la
S\l-

srv rn5' . tl ~

U OV"

.'

ncJ.

CO-_

de-atu

a. ...

1.

te ,/ ;pr

. J.

an.
9 1 c.i.
1 Buc:lvir

&1.-_

co

cht t.

'

_.

cu; n
a:

.p-,

.i

n
c re
I'."

"ez

n~e e

'"

ia.
nu

oh

r'lor

alu

. 1 p.. _oectu.r ..:"

rea

bit; i

,,"tru

./.

lor

e d

n-

"ptul'~

ur~r_ ci

e-

"

din v

a, ar-it'" .

tulul.
vr-

,.

dr pt.

st i ce

g l'

.,
DI ca 11
(Ul1

n tz co: serul p:tt--

nt,e rat r 1 C3Ine al do la


asupr- c..,-

~n

a~

da ctr

b a. .dnistre

do e .ului

, !:3o:'j. I ojorl ta, Prundu


Boc~neti ~t Dorna; pentru
~
lor i a
p zite10r apu ~o asf asupza. b oi r s lUi ;
ori, vintoare, pas uit, te.
i
pa~te
c ~.r: ete fiecare pu ct
:\le'concluziI co se~in:, s pune n ve ec, _,arte ca e se cneue nedr pt:-'ita l" fac
.

<;;

l'e

co.r ..

1- ~ v r:n"m~n:t . n tel.' el)


d
;

imi a, 1 pr~f c
1 sept 1?81.
rig. ger

r',

./.

baza

14 z11e'd.G la

naltai patente

e z
s-i

ovn i cu
tr mi-~ ordinul'cu pr ccrpiil
1
unea p'ltitii
'care trebuie
I

,.

supu.,i .Ol:"

> .

_rIn n,

'.

D::"n

16.-

I~

ul

ul 1?87.
inul ca

..
li

cit

coYin .1. :'


al

...el.
nalul

entru confor. itnte


caz!' otarul

m-'

s:yer.

Cop. ger

o olu -1 mp
,

cr t

1:'

teri

~r

1 -us

separa-

r a. ucovinoi de c,tr~ GaliY;~. u ~ copere


do 1 l ..n.oi 1l'lbrie
indepc ent:',

c ovina VD.
o :p~oVi c'
ibtr ia va fi co UD

a Gal'i i.1786 se hotr~s ce. ucovtnz

cu ace

I
e
easc cu Galiia, fiine con si dOl"at:i c o cixc
n,c prive!}l1 3.,d nist~a
-:.crip- .. a aC.5 ei
lia '1i condu
dup' le gi C O.Cl.U: ~ ..rienta
a dQve it c i Grena
li~bVt obie
1ur!, O~ din'
.locuitoril
u favor_zea-

~n~

zu ace st comun ta~et


v

ace

a luat

ot~rire

s le sep r'e din _ou, ca in viitor


co na s nu
i fie conside:ra. ~' c: o parte
a Gali'ie , r::>ml.nl.nd de,Jendantii ,nua u1 in unE:le chest_ul . e
strati '.
Ip i

erman
Alo~s conte v.on ' Zu Uga te,

ii'

1.

,
'.t tttl pe -

00

do. i

J: - ei,

f_.

erman.

:ro ,t

nauc ,

"'cGlo~ cop

CG_1

te. medJ..'!.ll

ea ca e

clar

iar acasa

fccturi .-

o..:

u~ zal"i e
i refn 01...

~.

a.ki

1
/"

c r

Doxa:

s.;

.
tr

de

uz

con

!:ml1t

-i

<

'r

ti di
d ..n
i ul
/

al

Orig. ger

.ra.t1.l1u':'
n.

.r.

22 __
-

.....

f.~..,,~!:!'!: 28t, ..Cep.\~f}c~.,~,

"

da lfu.r-~a.k

DQxaki

- roe,-

.as-entie:t. ,
.
au.str:i ce (lin lai ce _eran sa :cefe.r1t'oare la
fix' ea. tQ ..M:W'-U de 15tJai~ pGn.~ru hotmic1a
": OUCU1.'eni din
,~ol(1ora'
o' ..
t~~_ (,.'J. piri 1....
5t torm 11 a. apliesr:.!'
De.
ebastrului., 1ntl'Ue.:Lt el;pint Ia <latt o.e mai SllS,
esta ooupal1 cu proeuX'(U. e a.ct: lo:e-.uee'es o pen-.
~

Bt;IJ:~o"rlnei rtransmi tL'i

pl'ei'ee.tnl!'Cl

...

".J'I

t~' do~edirea~ptltlu1
sru acu ~amoi~i 1potG:"'ti .
.

,.

Qr:ig" ge~a;n.

'Y4 V
d,2"esat eoncelo iai

ou

spr 4;) in lUi neee ar "sa !potG~,ti din 're.ol eva, spJ:l i)i
"'"ost
'ro~ ~Mt d~ ~gti~
s~a aprob~tc decretul
l:Q'

0,

. curti i din 30. decenibx1.$

Ull. ' .. 1.!i..p.e.r~..:

lt"

" ..

d.. ,'!.i.rf.du.z.

<

d~~sonzdopertam

se
e al

tului
&told'vei: i. ,dui); ce lt cit
x:' c , 1 ce
lLeiIL"'M" ...
..q..~.
tului
dint~e el ~i
0-.1 nanu cullmat-Jl dOlU.
,
ni'iio lui ~oldovc.i '''n priVin~e. ri!>'1~i Il' ,tc'i
prop
avea e~l ~ oteni:!e c..
la$!-. ar"
1 e ~n 'Iuru
.
.
gllley: vi. pe care ~oql
I,;anll voia, a. i..
o in-

su.'GIllSc tarzi' n101und'&pt.

c forul. d

ro~\g~

m.~

aus ~ mvu ~ dol~an~lelui e~~iu~t~ n acoasC :lX"t di,vamU.ui ~ _ d ci s.., il'.' b da. a de
1,5 i1lrl' pentI"'J. hot ~mieie
:fie, allUll:at 1.n t ".
P
(chiar. l.l.!1 cazul C' . ." ~
ohid~ pro~eeul
-v

l);>O tnai1 ~rua.n.uel Mm!u persisttt


i_l~ sae s'

Ba: sa il\~oduc

'pe' 1.

::i

protfJn~

se puna i

vede.L'O c' Qote obU-

o Cittn6

.Io?l.1!al la loou.rile
,

<

c<impetente mpotriva !ni" ...entru. ea el' Sa o poa ...


t.l G%~epta J:n ta:t:'rll'$n de 90 zile ,.i -abia d~. p3:l~-

.1,."

- '-<.. , .
,.

a d~om~:::L."':.le

dovei

1. .

pot
z-e
tu

ii

1 an

0-

pl t r feri:to
li 1831
.02,

Oon il .

.:

re eu

>

una

Jll-

c legali-

le

lu.i

.,

po t ()ju1 de
c stuia e n f a. Q. exaao1 p C~
l-a 1.' cut la 23 s: usii
c sar $:' e un e
e
,

17

vl-

voit

...

Iftj!~'
v.o. var i: a

(1)

er
'n

'lib -

an

. '-J

....u,...
\'

-tr

do

it

.'

eroului

de la tlge.n au tr
S

are se

Z.:..ntein
pr:U.Lt:r:-~ni,

Ia1

de ;>()

ui 'in

p ntru

--'

zmau

ermeu

Qln.iculu

1 P

..

-i'

te....
rm-

Lne eal-

J'

a-

d.ept

u dQ a
c!n

o'supune
...

de

osebir

guverne ...~~u
f,' r . . luenli~ti l.n
d

_81' :re c;':


d r al dr ~l'tulu

da vepa - f'i

in uoae t ce .ov..rt
.-1 tr
ne d pt, nu 'U t:
rot~cto r .
ve

cora 1et

e,

~i

.1.

putel'" .'

'

'5'1-- I ~.~
r

Ul

:~t .

nci1,

ZU.tete
1. .

un
7 oot.

l?
pro!'l-!
.1:i-

ten 1

.,

a,

const'

.
...."~

"'>

r.

~~

"o.:..z

lu.i
-end. i.
o:ii tJ
fUrci e le-

Oi

:nsecln'~f1 i c .:. res-

_tl. ,

d~

do":!

l.-.nain
rol'

..
l.n

c...

'i.I

'.
o~ c:

arat

El

:e-

~'care
p ose

S7Jl'e

meI'

situ

oii pentru

1)

t.

.re .....
zar

nec

er1
. l.!1pr

l._

.0

1 di

C mci; 1;i

Zott
,

'

~
~st~ lui
nul. eolar 85 .
pr.. e.rm.a *

111>s01-

o 1 elno.l

"

ce 1 !.i

lb-

eliv i

al

/'

v.

$i1 o
n in2

o-.

.>

cunoti

n a

e
ciplul p:i'

.U14u .

r ~ent~, ~ pr.e~ieo e

./.

,
44.- 1860 febre lQ. Cernuti.Liceul din Cernui olibereaz certi_icatul
de absolvire al ucmestrului
ni al clasei a patra lui- Mihae1 ae Zotta din
Borui, pe anul conlr 1860.
lmpr. german.
45.- 1860 iul. 15. Oernui.ceul din C rnui elibereaz lui fuihael de Zott~ din-Boraui centif1'catru.l de bso1vire al seillestI'lllui doi al clasei a patra, pe anul coalr 1860.
Impl'. german.
46.- 1860 aug. 12, Cernui.-

Asociaia invalizilor
de rzboi din Bucovina invit pe George de Hur~
muzal~i la adunarea gene ral care va avea loc
la 25 l.c. ~de se va face-raportul asupra activitii din tiecut, ale ere~ unui membru pentru veri- car-ea' socotcl.il<;>r i propuneri referitoare la administrarea viitoare a averii 89c1etii;
rigdmal german.

47. 1860 seEt. 28. Cernuti.George de HU1~UZruci ncheie un contract cu cruau1


lter Ru~f ca
8.-l transpo 'te cu intreaga lui familie, n
total, 4 ;ersoane, pn la ~rc t 10. ,,-4oesIt.
Oonvin
preul de 55 f. i st,bilesc condi-iilo de plat ale ac stai el e , Semneaz
i civa 'rtol"i.

Ia

Orie;. 'gerr:lB.n.

it-8._ 1861

din Ta pol eZotta certii'icatul


do
eLasa V, pe anul colar 1861....emestrul J.Impr.. polonez.

49.- 1861 m~t.


anunii pe Eudoxiu

Gimna.ziul

C~menduirca Pieii Viena


de lurmuzaki cu cererea lui

./.

J.

-I,
tr 1 -1.

aelat i
Totoa. tii "i p :emit,; .c
aju'tto ul
o
1! ligio

ata

co

1 1

e ,~o
o ~ .editat

;;.

ca
....
0 1 pentr'
on 1
e p
<,

ua

1.- a

:"..

e
ep

.. .

1' on ~' ijuu.vt:", n

54.-

II
I,

evore~ o
-

l.ll

1)

"

'-

uIt ~l

in t t

..... t:iJ!!!>

:}t:r.at

;1. --.

I-

II 1 .li

Ul

'

m ,11-

Cel;."1v

r tor

re

~8. /

_ allU

.
oiser:i.c

eno

tj.uni

q.

,1'

~.

e s-ver.
Alex

al

o d.

'ti

le: fU
a'Qs..
Ui
aval:
.~
100 iin a eas

".

',ital

s:

~: .

::'l,\':,"

)uin

li

'o
zat
r

..

in vale

lat .... nt,...


e

(1':'

' 102 _1.

e-

ii' ,

'" toz .f.',:_

61.-

:.

..

ca-

ar'"

[1.

~'.~Ju

c-

ue
Qt

!.

.t

n rs

O -

nud
valoare de 215 fI.
6r ig. german

-..

66.-

,1

.'

1860 / Deputaii

pentru

6 comand de mobile.

rooni Hurmuzaki, Stn-cea i Zotta


prezint guvern.9.mntului dolean.elB romnilor
Bucovinei i anume: 1) Numar ea vi.cs rului di<!?~
T:.1oraruAndrievici ca rnetropoli t e.;r. cr , n GermilIl1l.. 2) Introducerea limbii ramine la liceul
din buceava ridicat din banii fondul i religios
[:;r. or, 3) In:.'iinarea une i judec tori i (co le./.

e :

plic'

ta.

'7 ,.-

e i.

../.

'

o.

co

:luea":'
uZ'1ll: 'u.e tu
a,ia

r "V

ti -"
..

ro

il

rtp

1"

,1
l'

cele
l' pr1epe.rtiz te

ru
can-

Q~

. ..tid.ul.u i
t nr.v

1.

n-

...

::lu na c
arig.

or

~sto

..
..~OU'"

11

v , '1tI h[silc9
co

rii

ce

.reln.tiv la at.Ltu .i.inea prin


./.

Bu~c

ntm i.c just.~:!:"ic8.t2. a

"

'.

J..i ~

..lJ.
"

(3

tol

"'01.

v ,~-n

:.t.ll ...

D.al'ilo:r

eran.

'

..

!Ilp

v. eu

ce

zi,l'cl

1e 1

acU

turil r an toas

1'3-

lui

..

GG

.'.
i

~~

eo-:

C'

r/:.,..
/W

oceo

voro

l.-

ar 10
9.r al.

~.-/

ari;

ro ri ar ro.~

9 noa mora.IJ.,,;Je.,j rac t.c o provoc r


cu)':"
1e ':mp t ',va el
i
t
c

3.I

r
o

c
ac

eno',

GII

"

a.

d .
.'

,o.. ne

.e

_ 2n Eu

OV

le 1

t re
tllv ',r 1
1 : , t.f

iul'e

ne.

1> inir .:."a 4~


..:t'e - 3,116

TI.

!rof'

v ' it'

il-

Dartidului na+ional romin

"1

e .
ac pt
a
x

1-0 i

ul on
(i
t

./.

ro po

r p n:t-

ia
.aju
Sf.I '.

c~ri'

" ti
c

ul '

t b1.

"'ne. o
tor va fi
.act. 10 g

an

J
,

, ~.-

1_. ..;::f;x;0.:;;;.;:;.-r...'l"'"

r~opol": Sehon seraneaa un rspuns la un


"1 t. al Ulm .. o."l" c=
. an:z . h'm' dt il dl'er> .
t, t t1lpotrJ. v b ~itt .. Il nu e te> minc toru.l
evrei i e.t 'ndionat c--.tocmai acuma ci
SE:
i.
liniti
soixi tele G n 1 se mai "ud,vOC
I!l:,potr"va vreiml',
incepe 1 s c
cneascs
continuare l culific de Dt"st nebun, :f.ril
ca aceer , Vl'odniC d.e dispre etc.
t
pL'.
r n

7.-

ltruaia c~r nz1nd num 1. evreilor care lu..zif tn indu tr' e. lemnului,
)uc ~. 11&..
u ctilo go~.
'

CI

88 - J.902.11,;;.;.oi;;;;,;em=b;.;::;1!_i.::.e.....;2:;a...~=~~ ....

ud

:"'t.o ia. de 0001

d'nCornul

okc . i
zi>
ot9ni'1(p~o'p~i C (;:,> rto ia.) ve ve loe la. ;;
Ci c .. 1909 ora 9 di in aa.
e
errc e
c a6t~ dezbat ~
c 10 ntol' sa!
II a l.mp' adica 1 ar
In i ot-: !rt di par.tea jud
,
G.u.r:1 v

V'On

C'

pr '"
Uto gGtH

unndu se c, sn

',0

do aeol'd.

)0_

don P l' v:~ci ad..'J."

adjunct in intoaz un r curs 1


'ni ...t:cult~rii, cernu an !ar-a hot '1ri1 co-

sc l'nare [ fon
I

ri
tivul

C'

nor

o
ato'

x.li

or.

n...
t la
:.Le
ez- a slujI> .'...
..rav i ser-vi,C u

0-

"ta g rma.n.
Cel'nu

.-

)opovici consilier oolio i profesor u ore di


vtna .pz-ez :rnt
,
1\

Jopef

un-ri1el1o.rfur~l.15. 1npttra.t-UTul

I, I'ugndu-l

ca n interesul

./.

p" cii

co-

.F17enI
dintre

'.

;r' D'll.' 'i i rut .o.i, in b....


ser; ca or, ':"1 ucovna
,
'
s' aJ;lt'obe infi inarea uen.i e.iscopfi separate'

ven

ru ruteni1 ~.

ar.

ai

u'e i

Lita Jo:r' an'


9,1.-

!:ll. iaQ!..1.21 V1en .-: Dr. lul!

r. notar, a.u- ,
~ ~ tific& o copie 9U}:f.i Q let::)i ti"oi ea lui <Set'b~n
londor. lev in alas VIi ~ ~eresianum la Vie'
.
scub la 8.orojine in ueov1na.

uc ilo

germ.an~.

6 J.iCr:ib

'.
ei'ect

..

'

ain Ce:rnu.:i. ,,-,an;iocun se t' cance 'll.'i.ei c i i ce'.


a .,urm.uz 't !>l:opri ter la. C~r #Cu
cez
cuveni t dii
.

tl.':\

til.n

c-

"

llurmu-

td
in
p:x

In
jin 1 ac

ti

prou.i t

ca

Oii' .

e t-ae spr-

n ...6

}:)1'i velite

;,.;,
..ere. ai. c, 'lc,J;iV:-j~~~t,~
s . Le c . bun"voin. . jal.'
lur z l. es .~
- se
sau an p rs~.ana
SI).Up';t'intl.'-un ip t. l'nieit,
'P~nt.ru razol", r
cst .
un,~i.
op'::" ge:r7 arui.
biseric

. "

'ic. cu
I

reg tll~ R
ocazia .l~ irii ~~~~vi
tri veche ( usl.;i ep i .,rf!bTBtul ..entJ"u
tria) e c ~o robu!e sA se enr rt -i l.:r;t~:t'ederea c '-s: put
trib. J..L. ti ~i 1 S ;tOlil 1 t
(U C;'"
.;onvi ..;"ui.e_c .,,') un. ..
. jU!!.t:i.tlltB
i

'

fa.~ d~ c,ar.~nu a~ fost" niciod.at ln-e6eriii..


Ca ~nche~ere b~necuvJ.nteazmntoarcerea romnilor la patria mam. - Dactilo german

~ .f}:'/..

A~

1.

94.-

l~~ extTsse di volumUl


1 unoi luc~r1
e 'Iado-gen oloS1:'c "in 1st'ri- c ~ub ilor. d
!

bt-o a h1, ublic t


fol lorul c ua au}));
11

ic r.i e

..
om

iat o ramur

i,

ri Ger,m n
a
din ucuin C,rn ati,

3~ $ept~ -

CCD~e~a di
bl":. _

ale lui
i

;;.a'

.....:ca.t s

O'

o lv to:rul t

a resez:')
e'

1u-

~uzic

I'tlllZ

in
jilc

X'

an ,

96 - 1:.0.,

mun Din

sa

1.-

ucov1ne:
co

or, ca
, i

~iv

a h,?'ilor i
ec i .1 e ep

i.

icola1 Gafcncu,
t'

le "or
ICU.

lan-o.or,
se adreseaz

'istr' ctului n
U
-;

~'-

"

ovi

c it

,, .

..
..

r:".spund

obili
elorul
ul dill wl.4b

~ oo-

r. an.

n i.-

tr

oi~ i n zil1 din

comand
en~ ui din I mber$
pUI-tari a co paniilo""
e 11-

......
va relei

veni.
o

opt ger an

'.

"cft:-

Ei .oul de Rzbn. se
~.., b 8 prln
o
nt
al Ga i~ei r~fcri.0_

6.

lor din

e "'1:unea ;'1.' ~tului.


c wt seo

U7.

coua

~ viz10nare
i.

el'

o oeriei.

mI'
ne e

~e. 1 nt1
~e fn

CO~-

i se ~ co

ian

.1nisterul ~ fi' coi ~r..::


i 1tur' d5.n Gnl_ ia
ene:r-o.lul-m ior ~
1 1:
l:i.ni ; f.i ,!..

Prut.-

- ,daramure;

ca

o
.

'C

...ha,.c

ii ..,
W

s
r pectiv
.i

riei

rade' jud~c'"

.0-

aler"
1 Lea ca nc'
ili.taI> din Gal1,ia i LQ)
ll-v i -n
-

8."

do

n s:

. n

tiv

1.ctu.e-!'I1
gl"lmen la .

Ol.!

um ' imi

ali

ba--

aseaza

pl:t.n era

li
,.

.........
,
ntul il! t
al
p_ 'meu
~ o!' on.a.na.
c tie _ '!zboi la V'-na n
f it r 1. c eltt'
li 1 d aproeri "
~n a.r -' d.
ajdltri i
l'

f"!l

caV

KI.19

voma ~ nozrtu.L in Ga.li" a


:face. un rap or 't d ch 1tu le li supcr--

C-G

ven v i -.r.i;,"!se 1a
'.rig. b r ~a.n.

"'1 echiparea

comp i '10 .

rte ~

i oul

o p.aZb04 c.r 6omanntului \ie er 1 litar al Gali~iei sI J.odomu-iei ~i r


&lma de 1?9 fra~ci cheltuii p
t

e
ri

lven~i.

araI al Gali'ii' e: - u ma .re .('un" lui :t-ef "'r1tor la Ischl~' I Bucovi ei - O" ti~lt;ele ncc"'Jf1J~""-s o p ntru. J.nt"o"ui_ o acos te
A

, 'ti'ului leegler raseI' ptul

r t

n~:i.

I de ct ...e C nsll e... 1 o.Ulic

r zboi~ p'

.C

""i _ entru

e se

un 1 /seh . -1

..ntoc
a c
.z t

El.

tru
achi

cov1ni

e sare 1
i alte
i

j.n<:!trum nt

~ rnan.
"

1 iJ-l tar
p

t':' r ," ~ o e 1
le u .~C i
('Il - c Jl~ ti) in
ce O
c nsi te> i

ele biser c

i~ i' e.i copul r'~


viei .J.:ovlncisle f p.r' n

cer

niza . i de lo"u.'-.ctveniteo ~efie-

ru_ - Fl.' . r' c i"'m.e si cop.:.... lor: '.t,;


i, (!. i _1 il" lovici ,",,'il,ni.

.J:-,

vie

pu tina. _oeu -. .
loc li

1 t1strul e a zboi cere


. minJ.strativ al
covin i tra-

17 -

entel r de p opri ti al.e _op ie-

duc

tarilor

~------------~----

''l.

ti
. .--------~--------------~

ri lor din 1 lba


/

J...l.

n 't'efi'

~..

-11'1 --

i apoi in 1
g. -gerl!lZln

or'* 1
,,

c
ai

:!..-

'tir

cer
bli-

o u-

ce

naili ~l aulic

eu p

i -~ 1

rzboI d o

-iz r

: uai

lui in
i co i ti lor .,

entLtl

tn op

er

1.

-t in. aron'1

a1.i

a si~
t

i_ e r..... fie 't

.1

~n romne~

i n

iene pt

e .ea o" :po t

....folo

oficial

30rm
1utervino
dministrativ al Buc vinii
'lor ntru loc tnt CUV.~
i_oul d

~bo

6onsietorl

ri

1 'i

..

ri ~

.op stt.11

,jl...u~J.JO.~

tth r

L. ' ....ci

~zat'a.tio
,.,..
...
;JJ,
,
loc' ine.

)iscopal

t
i

ere t
r..l~bo1.

tura co uni ~ 1 i
nrin
o
t;
fel;eet~:~iil

ref
cii i

b ,

ar -

din 22 d

c za pre ni11o~ vut l'


09t inVi

turburlU'O

'

a'

:005

bl.:1

rti

ea .aur

SD.

il tVii

din
1
. 'a, _ ca

':'tor la

evine

o i

"'U1!lO.

sal

c.e

din. ~. pozitul
n

o~i

\ e

O!

siliul

. dispozie crii

'li

win

d:tlp 1e .tul<1 . fat'

ta

ca.ro,.L

':."motre I'e
i copiiI
t 00-1 intabu

-/.

(1.'

1:apt

;ro

ca dup
llakach' Z t_
01;1 i sa e _ar.t a

leul,
ze pe ac ~ti.a dre-p <:0-

PJ: op:. '

i ~!.SU)r o 0'1: 2./3 1


Zotta
u 'n': n El ce.
:.1 a l:nc::1
o .

tar

t:

ZI

('!i

Chi

fJ

b e

lJl.

con-

ile~
ehi

o
t

.
tOi

ju-

lncio-

UI' b

c:i'a

2 .~

c i s
t' S 1;

>

car

rin

e r ~;".ze C:':'n'

mo" ei
i
c et

i .Lt . n'

1 O.y-

to

.si le Vau, le

:<

1 il

~!'

ai t,

leI' ain

e. fie

tf.l.

.e , unel

f._. ese buA

unar

l.ei; cu
e i
-

o
utUl: .

:te;.

rIn.

pt u 'b

Zai!, .
n urcu Tacob ieul
pent
bucata de p"'8; . fost scoas d
b ech s rul

m
Li

eesulu

re

i i p-x: dat?i
eul v~*b 1 1"
ZU

t tul

~r

bo!or p"

."

....
1 ..

tU'

...
u: o

ot col

ot

rn

in.
2.1

in

:;

c
H

b' e
r

( bl.:..gni

1 ..Gu.

uzaki
~ toc 1111 Gat

~i doi.

tort-

18bt. Mf;~.1 {]i~


1 i .:..bQt

do :l o -,lui
_ v..
.iL\n ~rdue

etan c

P le

34.181

nton
it ',('al.

c-~ er a ev ~
. o an

..
ar a

Zot'ta ca

veniturile

oiei

ig
36.-

~-M~~_~~~r.

"e la cererea
ao i ~Stroa ti in 1 d

Zotta; pxoprietara
11.384 . s ac ou oscut c

f ~'de

acest 1 propri tvi in va.l,..'

n
3?-

1 ?~

c' tat

1~ .

pazit.

af croI' . uoovinei'
. t
J..nt
e 14 zlle nu se
na'

toaz. $'ctel pentru


W1uX.
pe pI'opr' eta. tea lui V sil
10 -un sus-numitul va i. pu

la dublu.

ar uca
uz

ovtp' fiul lu1

di

' je t 'i

ce o pet i

tit~u~ a nobl ' p 1 il"


za
ei" or
e 1ll t~1
tie 7

0-

a
\

0-

1
z. s

tr
1aria zott
e pe o
~ in v d r
tubU:1r'i'

ru roprietate'
'U

42

III -

i Zct-b'

','

loculit

,;::1~......
~;;.:,..,.:.;;.L..."-"';;~..=.:t.;.:;..;;....:;.;:.,;;..;;;.;:;.;;;;;.;

U ~ r' al U4. anu 1


propriet ii . 'ie Zo-

a pe~cap i

fel

Urb

ro-

al anual

-.,

....
~ariei

r d ole olu ni
~e~1strav1 perccpv"

din ~tro

" u pro,,_ ot~t a.

ta p

i cu

cel

fi

suu

pr

'1

zi-

lor d P proo
J?'
e an
cecua ea ve
-r.o ti in

duC!elo~pro r':'et.fo ~t in p:..


r '-

c>m.

Auto~it
esp

Stroj o o 'cul
oez-e 01,1 ui an u-

le

e " i.ctul pont%;


1 n s: c"unil
xe
,

e'bul i'aoe sunoscus


~

...

1 5... ..,-

.U

"

ce te

. mar

liliUnare
ri O' e 1 ~

atent (in 23

ale esp .ucine s


s

p'i'1n

pr ncipiil
.tul

bir'

1.
irlv1'taVl.

'1

$$nun-

,f

\.

px'o

un
or

cu
e

ex.circ 1

tr

1 'tutu-

ii in suc

o isi.ei
ieresc prin
u c' cui~a
..ost anunate \

'"stl"ale"u
el~r dis.
01:' autoritp etiv

pentru

cal-a,

ne p

Qup pm,ntl pe "Cal:' U


p p An ui 'P ca ~ ~- 'e.

l.n'tocmit
de 8

11.
togrro:

,i ~,impozi"e

.. fie

t in ti rmen

':1.,.. ,
<o.

t.
oua-

boieres-'
2rcular' co isie
ugaotntea,
eului
.. 19 artie i 2 :Luni 18;;4,cu
1.

e a f

r t:J dat

d-n

RtJv~nn~

7.n++-o

...

1:?3

,Protocolul ca~e se va intQymi s fie trimis in


eel ~ai curt timp.
Ori;. g l"'m.

tantului

r ferito~
.
sar'le.pentru despgubirea boiereacului
.tI' emis" d1rigin' or 91 cel '>rlalt ' OI'
c
t I.! exec~'Cares. a.....
estor Lu re:o', .
lj-se .alea ce au de l~ Vv
,
IoJC C l'
(;0. in caz
co " '1ict s~ f le
,

Dominical circular

la

vaa-

~re a fi

seziz~t~comi.ia.
Lito i impr.

ane nsl;'dic nCti e ,lat

ircu ~a.
erm.

x cutarv

m varul . in te 'inl 5_ Prentru d .S'p u'ou a b 1: r ,scuit o


rcular clor nsrcilucrrile
rb~ 'ial in care
cl'n 6 .. r ie r ecu .i prin

rbar'

1 J.n d: c :tul

e va face con-'
in 23') octi,
12 noi~mbri ~853.
tel:- an pin col ro. i

ini 'elal
...c at cop s.-a fixat u
sfi at
lU1 august.

clal:td;ii ~~-u

un u.lt:iJ.n t ernten
T

o g rm .
Prc;>tocol pl"iri care
.~ se face
lUlllldrei Zot'ta c loce.li.tat a
.0 a-Su~1a Stroe ti p
o tu l:nt'
er ea ei: aparin ' 1st.r1ctului. 1... e l.m,punero iar cont. c ircularei comi ei pentru desp birea bc er-escuu
d el. "a.iil
de urbarial pen r
onunee model din
stinata s punXn
plicru;'e
d1 trictul 1. snt
no.~ ibri

./.


pozite1e de b
Orig. germ.

oadastral

la. preurUe
1

Gr1go e , tfan roc i altii arat car sint veniturile'


anuala al moiei stroeti-Noua sulia.
Orig. germ.
J'

5~.- !.85m~". 6. ZastQvnC!-t.-

Zotta este 80mat de c~tre o~iciul ae 1as~ (t) ca in haz


edictului' din 26. d~c. 1 55 s plte sca i .
U./ anda

termen. e 14 zile suma de 4- fl rin!


ia oua- ul1.., n .cae contrar vo:

:pant1'u

. ,nevoit"

&-1 apli e sechestrul.


"
.,

56. - !2.Z...,..;:;;.;;;;.;;...- .......~~

__ .~ ........ ormalaI\
n

. .i

. pontru ..
l

c i pont
'-

z-o-

'to germ
r

"

blre pr-ee

au st r ....
inute de c'~tre emisia p - 'circ
Le

uespgubirii
.
ric "'er

rip-

boiero$ttlui.

Ordonana inis 'ere


.
i Finane in 2 iulie

r ne Interne,
Justiie
18.56.cu ei ct
I'n R gat;ul Galii i i Lodomer. ei, in areI

Ducat al Craeov~ei i Ducat\tl ucovinej. c


mar
inalteir'~ific~i din 1 iuli 1856
prin care s.o re '1 lent aa ac le p ateni! i
conflicte.
ri"

car

n curs 1 lucrrii despgubibo ez-escuku nu i...


u ~~it solu'' onarea
.p ,1

~,

.....
1 se l.efer""

c al

t:-

in

sl'ua-i

"t.ef

r.

uni

Nou-

si pre-

Oe .sarul

61.-

iniste
bire

'tefan z,ott
ii, t:

. -i

p:c

tu'.iOl:ele

o i ..ia
a bo e as 'ului

caa.lben.i.
t

in 29

en'
oct. 1 ;..,..

ontr

Il

"'....

on
G

at

9i

t~

vor fac

o c'.
re

O(

int

c
motenitorilor
\

--

~___

St~LJ.tin Zotta tutorele. J

00

si-a'
- nt.
lui ~tef'an

Zott. ...8.....

viI'

liU.

1 1
31! ..:11..

o,r nt

t,

l!

t ..'

~,
i Noua...

'"?

.te ...",l

-'
1

..

cu

.x.plce;

j.

"1-l'

ro .

, '.f

i
....

c
s'

moiei i-1 roage s-i trimit 150 de groi pentru


L

- ~a
p

1.lu

!':ote.

ec. }rlrtie.

n tantil.

..

. lor conf' 24
so~i~1
i s pot
tl~tul
. f l:'1

O
..

a
i

al a. i c'" o vo

aci

pstr

un

El

~t

b1.~er.ic
CO

~ de unt i bo-

ve

ori

ti despr

e
i

1t
'" h ltu

Of .

utint ixpr~
conv
enea eU, aa cum - ajutat
:pn acum il v ajut
i de cum inainte i:!
une n cont1nuar

u t

in

l-a.

"cu

J.

.J

ditel,'it
V'

ee nocos 't contaetl

ul
O:r:1.t5

t)l."'1.te

.con

eri

tatalUi

cu

u1-

el SO~'l11t ti.

t~

or

ugJ:.ud....
1

,!!v_i

_!,~!:~J~2t'..
espra

10p.

.tar a lui i . ti mw .:.


. r~
la !'indU-le c' l?-l le lip
te
.
~wntrua f furiei 1. decit~ze
t' or i a fr 'lo:r Ci. V'l:t'brndt ~Jl('}'" nu
a-ea l!l" j ocit attd':'cn 1 lln.pZ'te',
aflindl!-s cu pr"tul, la
Clesohidere cea r 1:ulu i ,1 -,
a
eU , c
1 a svu
. tU'. s
nap 12., 1-i VOI' "'nI. plini ~o UDe
lUJl! se vor mut la o ga.zM
". lefti. i:. 1
vduva lui, .ostal psnt!:'u ~ nu fac ch ...l"l;uie11
i, cl1 i ar t2:-11 t....
,. niel.o e el"tuj
..
1

dac ac as 1 e n-ar :fi at1t ti


roa.gl ~ 1 tJ:'uit
llU1 i, cOllti
nd ou expl icar-ea
e

,CEI

:t'c

cu el e

91' ct',

=r+:
q'

'b to

banii obi _
clttt
lll<>l.'
i - 10 de c 1.
/.

,,-,

e)

o ii
1~ -

tru

din

su sovaaa,

<J.

<iac v-q l.U

a.

vad-ea vre.o . t c ,1
t pmnt.
ua
lui an'i. arti a' inelapci
ii 'l. Il l;ittel.~tC1ii. 1W~1' 1.'6 c-i
cr-Le dintr-un sp1to.l. i c.
nu-! aj
car11e ee
t iar Oins'ltt"
lui m!n
e5,.ere e vi ul. Il nt eo' tilt c
e~is
Gh'-#rghel1 ce :t'ac~ acesta, 1i ar> e: eli a cu~cut la Liov p~ tr~tele lui 1.1 f6~H ~
,

./.

i-a .

ualutri

o p n cki ei

oa-

tor ..c

t ee iso r

.
c ~1na
r'.
__

pi

ui s

..1:nc e-

1
tinu

uc ~e u a sj

c ~t

rie tat

d.ut 14 zll

i e

cr

i cu

unte

gr o.

D.

lu

C 'l.e
d

18.

lun

s am

ur uz

GUp1.'

1/ f-

'0

,,-

ar ti -i c

"

.... cu

Ii

nevoi

b'"

, ziu

cu
,.

g:r c ,

lu
I

Q_

Ut1.

sa bucur

ei. i>i. :::-spu. d


i cii
e i pae foart
iaso
ete, ~nc
la C rnuYi. U ' e ral.~ citanor intun e cerul
p i ten1e 1 r fii'

-ti.

in:!; .

d& f' bul

,...d~ f

tul

zi

pcnt~u c'"
'

e
...., bu

:'~;L

ta

ui

to

zei
no
.0
S
upr 'scurt1WtiLv~ l1~
1 triat

1.

in1
ile,ce fa~e. spun nd c
#

ar .sa 1tir in
Uc vi
1 n-o

1, mi:,r
an o:" o al.
. cur1.1 li 00- d gro i
1) pc'.... i
inchinat t;) i;.;.~..L . ,

_~

__

~_..a- -_..

~~.~.~~'-

. le
. .tec

t.

.
"

ni.e bo

1-

s
. 1 :1'0

r bel,

itua-

..

c.

.uzae 1 .
r'

..

z11

o ,

ar o

u a-a

t om 1

in

-te 2

cu

ve e 2
:ta, 1i 'CI' io oun

.....
Papazc
.., e. pr .it

ti

a re"

oia
J

ii

as\:;: ne

en -

OCU

'e

ronul

lu

oxa-

c
i

ti

li
es

iJr u

te.

rovizo~ie a une~
urauzach., cuprinz.... d
ar ite
1

couti

res

e
\

ctiv.
verso

ur uz

:pec' ic

OXC

...

lu.I
a

re

24.

'.
i,

cu

..

-i

Ox

":..

01 1

ee

'

ei :oric
'1' ri

I:!.e

10 c
1

'C

e't

c e

.r,

au

59

"..cut

:p
d

'.
,

ec.

"

+;ru car-

e v
e

lu1 c

-, .

e. ,
c.

4;..,~',

u.r

u a:

\1

(e

iU

J.

ehi. ,', ri
do . 7)

'

b't

ll.t

1:

te

ao

r1.

- -

ioa

. "'ti de-i
d tOl.'i s-l

.el1c1t

:1.-

cu

U
i.

etc.
....
c.
d' 1

pr
1.

lnf'or oz

or
.1.

ar

0-

~cr:t..e t tiUui

t-oc.tox' n
in,
t fa t-t
. il -i
i

c
r

"

lu
rtl .

.t
i

cu

..

ai

...
"1
l.ll

ucest

34 ..
- 16';5
.i
."
.)

".-

en1a'u c 1.

mal; a

evo:i"
e

-,

~.u1t

200

ru ca icrr
r
"

"It

".

.,.-'

-1

.
t 11

e c

it

fi

. it

tr

la

llt

c '. n-e,

ca o.
etc.

V1!

\.

'.

4 .- 183

nimi

(C

oi
nimic
e acol

id

i pfun.nt

, it

.:...

" .-

n
in

i
din c

ul

El'IiOrii

./.

".

t1

'.

..
'

,.

e nu treas pr r-laiiil.r or
e

tii nt1:mpl

lUI.'t e.

v
f

"

primit ul

,;

-. l:1.
et ""
e despre Viu~r el) c.... '
9 zUe i 1-scr.1-

c o

o. te.

4 .-

-'
e

10'ul lui

".

"'r i

o cl.'ie soorului
ui c nu ~..

acu
t cu proceo
licit ie
lucruea

"u.!
a ia, dar p....
ll:'

tatlui
i

a;L:~111

.vi .;

eso.n.1 .

\U).

a~ero:t .o....

e nor C
'lece urr:l d
r ,

45.- 1

va "ii; i.t .

aau r

a !nv' fiuf
ld~1'1,

,p i-

.;
'"

..~:'
.",'

"eiun ban '


n"voit
fO de ~lor~.
f
a
i aoum 11 tI"
ieac
~
doil
rigul.'Os ,

ali

. :;..

..

'> .'

t::.;r

c.
o ehi it

./.

",

~48.- 1 40 aUD-

3, rai.-

j.

Ro

~anu sorie lui Daxac i

fiur1!,u'zaohi la "ernu."i. c a fost la logoi)ltul


A ecu Ghica n pricina cu Budmteacu,i aoesta
a &.1 .oJ.:'din .isprvn1ciei

ca s trimj.tJ

spre

execuie la. Cernui.

i scrie deasemenea ee a
pentru ilioi
.c.l.
ani i-i

f"cut in ricine.
rJl_ oiaz scr-Laoaz-ea lui

Eudoxiu, cum

i e do-

rin -a.
Origo grec

49.-

1840 oes ~ 14 Il elr;i.N. ROSnOVD..DUscrie . lagi Doxa~


ehi ul:'muzacl1~/, dup ibtre rile i comuiticri-

'.

de snt te c in urma notei a'eniei ctre

divan i a stru ine10r lui se va lua n cercetare 'pricina lui pentru a treie pe.rt din moia.
c eni i continu cu amnunt n ac ast p~icind i cu aLtele, persona e ,

g. grec.

tU.'

zei

u
in-o

.0.-

e la.
J,~ric11l: cu

arvo -

r 

miu

"

'-

01-16.

ro
o iu
s: uZch1
inti o 1

..

Ohiinu..,
dU~i bucuria de cele spuse, mai ales c a venit
00
cJ. ,e '1 o
e 1
lJ:l.i.
'"
P
f:Lorin1 t 1: ~ .
i ep n
c eri
ee it col diBt
ri ce.
. iIlminat' cel e 20{) d
2 scrisori

"

~----------~--------~~---------------'--------~~~----~---------

ei tu

cu

tia

.a.
p r-

55.- ~~~~

__~~ ~~~~

c.

tnc1.U1
el...

1.

. ~

Antil:.. pat iarhul


e mi:

lei,

OODSli

t inop 0-

01-

i n leg' tur' c
vj.t!!t!er\:lui
icolae

tor:"Le.i

. OV

tica. r"lin

Ulu' vlstier
in o e are g ad de, rud ni
Ou

p. g

oxa
c

1 ur.muzac i oc~io

u te
'J;'

m,

.'
c . se

t.

&

i-

c
, r

p
e

ave

al'
c rtit, ii i (.1
oat l CQL'I.l~u1,

ln ,rin c.~ ma:':' o


1..1.:; c'"
site acele ginerele lui Lupu, Vas11ic ~turza,
cu soia etc. pero~ale.
/.

- Orig. grec. hrt

erie

i Gheo

ult

-"

e u

de vr~

en'firo
tin

ilie

. lri.

a.'

UI'
~Q'L.I.U

e la j

",'" a e ,.1 o

en s-

':'tl16.

II

e tru

II
"T

/lui

1 s

O;:t'-

c le

eri
:i.'

u)

gli-

lllaou
nou n ar
lci-du-'e cu vrsura
i
i

...
i ..
lJ,P. ne

...
t

;/.

a :fost, atacat de un ho de drum, dar s-a l.etr~s


singur.
La Noua.Suli a vzut pe generalul Grape
cu familia car~ i salut i-i mu1"ume
sc ,pentru
tutunul trimis. Cucoana aatinc~ Ghiea nc nu
s-a ntors de la. Petzeogz-ad etc. etc., per sonal.e ,
amnunte inte+esante.
Orig. grec.

6~.- 1841 noiembrie 29, Cernu]i.- Doxachi Hurmuzachi


scrie fiului su Constantin c snt sntoi,
i descrie cum e vremea, despre anumite cunotine

comune.
La urm adaos n romnete de ctre mam-sa
, .
arat dragostea-i nermurit pentru
_"

el.
Orig. grec. rom.

67.-

1841 noiembrie

,3...Q, Cernui.-

Doxachi Hurmuzaehi scrie fiului su cons tann in , :cecomandndu-i mai ntoi ~e aductorul scrisorii,
Reohari
mare bar-on (?) din Anglia nepotul primului
ministru? Teohari, rugndu-l s-I ajute n deinerea formalitilor
pentru a merge la
Odesa.
Orig. grec.

68.- 1841 dece 8, I~i~


budoxiu Rurmuzachi scrie tatlui su cii a soa'b la Iai cu o sptmn
mai trziu de cumi scrisese n .uLtima scri__soare, pentru c Elenca a fost uor bolnav
la plmnul stng, iaI' la Iai au stat la nceput a ,Lt8,a.ucan,
care i-a invitat pentru cteva
zile la el, nc decnd nsui se afla la OhiInu , dup care au trecut la NecuLache Rosnovanu, care le-a primit cu o mare buno

./.

..

..

lll

te lu 2.;ur-1

scr';
$~nt
u..
u-

rs n

It

I5r

o i\1

. etic

t.a

sp

cu.lc. "'nconttnu'"

It

71.

ul-

'''''0

CIl

1-i

uIt

ntru

o. Va-

c
t 50
1

c.

cin'
'v" 1
l' ~ ni i-a

i~allut:L

CW:.1

ic.

.
".r o

supl:a

ului

'

.7

Doxachi'

uaac i sca: e

tu

tin,

19

. a. p,rim1t
ce

ei

e
1ndu-i

o
i

1J'Uturo'

-1~

C G

nu

[leu

(;0

a-

pl ce-

.~ p

ap "te, 1

lecu a veuit.>

l-a deza-a ooli' t eto


per-

., l.i parI.::'

n, e~
...
0.

_<.i

J:' J

41

75.

zac i ~cri
."..
_......
c. tocop i c"

..

edi t

ca

clatin.

1 in ..l.'ivin

on le.
i.

ec.
.. do.xiu
_7~

it

.i" -

uzach1 Bori"s

:nul'

lui. (1 ri-

.'

se cuprindea i una ctr


'0:cov'ici, .:..
, ''UIt' a se -'180ar in c)]
er u :al:tu::n te i t
refe 'il'
1 pr;ie:i.na cu
Ii- scx'i .apoi' e ,Pl'e
'ol"'oviei
,
care oa: e fi PI iv t c i t'ermi.nb.t'l. .m pr'
c ma cu
urmeae ;./' ma.i ....
~e el Q. \'orb
eu !~t. P iet~n.i.. l!QX i v
judec t;i.lor ie ,colo.
GUt!08..f.1 ,.

l.ootea-

Bo a ii i J?
S ,tir 1.

do l.l.l
.t

ll!'tlU'

acn ser' e ta:'~-

, ,1

p
u se

s ave, pant U

t.

a.
o
rtin

'hi Hurmui.a~hi
C ~ ,P] n

in ~:!'ezent
ucuc ca i_a

osei,
otrac,ht:. 11~'
c

. 'P~Lt.r

neti.

opoi de~deErp1!"G hesj.

doxiu

tu.'

Z'

ohi s~r

ii cr.is

du-l o
e ap:roo
':tat
n an

;L

unoscu ....

.r

Ii

d d

aai!
i
1 l'C.
"rtl.

'1.-

uz c i

ori

lt ia ...

or

1
joi~

./.

'U

a t

"'to

c r

t c.1:
j n

Xi

r e

un
cu

a'utor

.
do

ta-

1\1

scr-Lso e

ro~
est

scr~' ~e

c e ..,i Ion' "


. tro..:. a-te

10 P tu
Ouaoan Smrndia ii trimi

./.

o . '.!.li

<;

1'.:-

<

.,.
.

uz tla' i

.el uen .
un sfnet s1

s:

'

()

pr

et '.

EUdoxi

..

ct!venict

'eni

it

1, d

P e rcina CU

./.

~ u

ib

io'

M,rti-

l'

min

r-aonr e.

grec. cu n

ce

'e

min :Ln 1im-

;'

..

.
i38.- 1842 .

'

.t

,-

G~

er de o.
s

90.- 1842

do

zachi sc-r'ie. tatl;u1 s~u despre pricina


silic Murgule trffiinu-i i o copie
./.

u.cu Va-

..

. la consulatul

a divanului
fi:

.
domnesc,

rusa c, ~ potriva

unei hotrri

pentru moia Ipotet


e pr re s face. o nou i;' le{:;er0

Vas11c Murgule pentru

t,

CU

stpn:trea ac aei'

m?ii.-

Orig. grec.

hrt~e.

91.- 1842 aer. 51 Cernu1.-

Loxach Hurmuzachi ser-Le


fiUlui su Const~t:in c
priulit icrele pentru el i t:t~.i cutii cu rahat pentru mama.lui
care~l srut
i-i mulvumte pentru cele tr~~
mise. li ser-Le despre gr-eub ile intimpinate
'n t~!'ininarea un _1 lucru (~em-niona , pe care
Y

c pr
i -

u ien-

ca

in
c
...
r d- a 10 '. te.
/

l.'U

oe a

omnie
1'0

'v~

d s u

o s-i

;1'

4-'

0-

iu un uz C.l1: seri
-'lo

,
il odo

vr
~

'

..

'er-

ou

,.

1 QO

95.-

uz' uz

vit

te-

f
,1

a
a

zul;"
~rit ca

cu .0
gr

crie

ii

0-

as' ii ..
1

,1

i -pI'

UI

. esu.-

'"
ca l.n

o
u i-

.u.ioJ.

cu

i.
'i:r i

, tl."-

oen

"

.e

ua

i i

lului,
1l

..

1
,

:1

ia.
Pe

-1 lu
rU )

s:

.t

"&.1

.n -,

--e

es
vi

"J:'
.0

~t.
ti

it
1>

ba Aduri:t'U: .
0 ..
'cd

z ..

.'1 uc

"

. .'

- '{v
1

urm z

oru;b tu
WlOu1

ini

Viena etc
Ori ~. ,_

i pe
g

e
./.

na.l.

04.

e
il

i-"
~O$.""

~1t 1 fin---

" c

1 ~.

-i
I

C~"}

~oag s~ e scrie. ~i snt

.1.

...

~to :,tit mam"-s

ci
Clar

C'

c 'ia.

-a

in u . '1:
9ie a - u Cost 'ne

170
e,

rs

-l
cu

ru

a
<.;.

t"

.,

"

UZtC

lui'

dal",

cu

~i'

cun SCl
1 va. in-

.~

pu t tul iL. Ce
in 1
cu pc
d

1,,;;

tr cu

i ..,cr

ne
t: c.

'ti

CUI'5: .l.d

au

r n

ru-

ctur
Ult

?iu o"

r a

lt
t

i:

cu xin-

a
u

ea

. -8,.

b -

~
,x ~ Oy.l.
~~ t _una",oJ..
v
v~

cur- '"
t~.
Enn,
. z-: 'g
~ i Cc~t che
" ,.e 1:>, ani
e.z'" 'ii a specii

comun., a. G:-

vUC0a.n

1 'ohi
. up:

tare. Ii
lon'

i..:

G'.Iw:~a

re

rle

m.'

t se n
itrap lii:;un al

_op "p!" ...es


eu
M&-l c~tj~ etc.

pc

{;(

1 2.-

~lUZ

ehi nerle r i
apae p

inU' 1:

ll~.-

--

I 1842 I

,
o acno . U

".in u

anat

Q.

[.-0 ...-

urza,
'PI'C

ace .
uu '; lu-

seri lu
PAul J: vree
';or'e' z;, rue;'.ndu-l
c c

l'" in

are

v 1

1 ;;.-

,
1 ~

o
..
c
e_

ac
oat
rit

ir

ar fu'
re" eto.
r c.

,e
'.

'1 6.-

. uzac

oi

...
arie
autlo"'torul

tl'ti' . eate

din

vreo
i,inul
i are

. ,v

.(10

.,

entu

':ltit du

le

ea.

i.

-1 z-ocoaan
,qpi,s~ gre

1 7.-

' uZ'lcui

cr'
j

,cu.ta sint i 1. eu
r mult c 1 'rsa
ehe L'int . 'ndtoi i 1
d l' ti Il o'
3 ar te cuc nUlui Oost-, c
:1.
pl o te ' nc un
i 'ul u

te - 'i
sau .3 luni
1tl ;
1a

rul L:O - a
e v :;1
-1 c 1

unul )1

am

oesp

st

~ c~na

tel

't e c.~

ro

---~fO

8.- 1 43

c..l' ie

nu i.-

uz -

:riului

sint i
o
e.

uzac . "'cr, ta.C

.'

IJ.ducele

spriJ.in .
C

1.0-

c
ia.prt

r .." MI'

12

are eu

n ner

J r

C :L'

o sul,tul ~ses

e.

~ oxiu Runmuzaoni sori


'8. 1

pr.J.c

so

intr

ti r

lex

z
1>1 ci o

C
d

l~

e~uc' a btut~ po umb 1 1 a


ar'! p
b~
n~l
~ruorl:
uul e p. i.1r. c: r' <f)Lo,r ~
1rti~-------

vwt

~:.:-rrr.
ftl..,

121.- 1843 fuI. 102 ?

Doxacb

.1.

Hurmu~achi scrie

fiului

1::::2.-

-- ,
I

1 3

ene

gr o.
It

por
Pl:'

El

.gre
I

ac 'i

lai ..
08-

..
1

ntre

a.il

lu , G b n

g,.

;,u.a.\,'-4'

, ndu.ch a
vie i E ' 'c 1

u '. i-a

26

lui, "'i p1
tihl\,'~0,10
'ii (sti

ti

. iti cu pr--

tOI,.

e jie

t~lu

lLtJ.i

rl,.

j ! ul "1)

t te: la cumJ. ~

tr c,
-1.

e.

c 1 pen ....

eri

lu
f

c
l1t r:1

ze "In '1-1, ~.'-

ui

t
Q

ou.

ui

ie ~ 1
, nie ni.

,/

,2

.1 i

oln..v

onst

uz-

-.5:

uIt

t t

iale~

luni, pe tru.c sprij i pr1arie dea. e.le e de'pre

c
e

tul lui

ai ...ser
uiacni. l.n 'in

ti

ucui

rminare'
nt

cu

Orig.

etC!.

c.

n . act :'t.ra
ni te C l.estiuni
cu
es\;ea,
i

Orig. rac.

.1.

cr

'1 lui ~.
ti.
iD-

oxac 1

uza ..li ser i fiu u1


c C1.:p .it 1.', trziu
e pr-e II
lui etc. '
tU'

e.
" ec.

ig.

t. Cambol
c "lupul c.n .
lor' i me s
t

1.

l.1:;e

se duc
,

f'iD c
elep'

Ilui'O.

urmuz'chi/ in-

in 1 tie orb gelepu1ui Cost che


trine -t d vin jucri'
picmo' reo
intee. ~C lui. pr~ u S ~ i
v1-6dJ'LuJUC1;Ut .
e bine prin
i ( ) ce
t or~
'e se.- i v~nz bucabe a
u ~re tr~mito ~es actul
u

00 tac e.
c

,
cr
1~ c

lui
un (.

Il

~tache fur.1 ste

C ' ~ ta.

g Etc.

Do ...ae

scrie :fi c

31."~,

scrisori pentru
eu J. si i tran oit
l1Jt ri
.tiC?u. o l'
1 scr-ae Ci la L
berg, -c
au petr c :t p
~i lor
ai bine
~")l:l
er .. ca. au lii a -u copiii i! r;ur
I

putr

COdOI

i..m.pre

.J

\ .'

Yl

gr c

.o .1

aoh
u au achi c 'ie
c il c a pl:' mit .o,..:"oile
,
~
ii tu unul i 6"J: t s to.
lui f c
ap' i SDUDe c
i to a' bino, ar nu
eul tii nzc 1 nu ur e
1
o
e r1ziu e ee' ne! coal
)6 car
le-a
cetit.
artndu-i
cupnnsu C oS'f;iuni b 'net.i,
v

/'

etc

personale.

.t. Oamb'ole t'crie _ ui C.

curt"
o datorie
t: .a :
ele,

{ful ti . -

n-e

'Pl"eten i
per' ona.Le ,

Orig. grec.
l.

st v

t o ~c

~ndU-i - 't te,


oare de

.uruzi etc.

e lu

prim t o s

el

'tW:C;;;..

cu

j;

ui C.

b " e'll"
iepul '1 Ce. tache

C3I'S

urle - -

(ilizibil).
1.'i

,
J.}9 -

el i se ..

ox
u. pri

:;;..::;...;..e;...~~"";",L..o...;~  .;.;;;;.;;;;..;;...;;.....-;....

lui

xiuin

x-il:> ~ i e b cura. o
. cel i lucru. S...
a ucuz-atr,

11i

" L)'

c'

1-i ure
1

z&
de .

uliito ia. C' f"'cut l'


i'
ia. d . mama
lui e bolnav i neputincio ~ , f.ce bi te;
-

etc.

o rsonal
or1g. gr c. m.
Do ehi

ur uzachi $c~1 fiui

t-r; ()

cu

u so
rson

r . ee. rom.

.-

in

spre ei.

D xaoi Hur
clisc
sint ~

uda iU, la le:1" c a ri ':t


la el i ~e bucura c~ e nt" cum
~i
a lui chiar n ultimul timp. de

.r,

-6:5Y Lecar o di.ln1nJ a:~ 'ii t i ~


....
e
'-'t~c' cari
pl cat
pentru o ("aptC1 1. ii 1 ulc
l' L i-au spus c vor
~d~ la r.el"nui. et~. .... personala.
l?
cAeai
li1' ia i acz-e i alta persoan in
1 ba 'or anll
foac e )!i r-ec i ':n
'tlu,t.ci de la S'

Orige grea. roa,

'.'~ ..

'au

;,

~
1~~+,

"loxa

~;~~,

i Hurmuzac i' ser 10 f iudU- . p nt1\u iar-i-; ac multe


I

bu

El,

firit

g~tur8 eu ae~aat p al~ele arGon a.


Ori . ro
i

14}.- I 1842 I

c,rl.

ui

plliJca ';

il ..,

a."ot

..

urmuzachi c
~

1-1 ro&gei s-i

c.
cxae :i. 1urmuzac

. 1 scz-ae

f 1u-

ac'
primit se iao~l~ a. lui
ce a rb{tori l-i fac urrile
io)~ttt ...
aa
.$ tie
eu
1

nul

01

~i du.p" o. p c 1

1 etc. pareo

la.

X'

seri
~ a oump"

u
atul

cuza
eor
i
"ti oldov i c el' a :t prui, u '\
it i enW':1 i 10Il ~L mo:fca, rugxuln-l ~ -1
.
.
i ;:;. u spus c! ei vor cumi; 1 o
11 hivaIlofc
ia-au
'1

ute

l.illpl:U
,p ll:

pe ei

de ti

cu ()

.r.

l .

'

ac st

i tocm't n

gin

652

s tin

91-

op e ,
re

cedeze
n cazul ac s
.
acor.i 1 l.or.
Or' grec. h1 tie.

cu cte 9 ar
-1 scr:.L <;
s" pr
i despI:
lte a-

. u:r zac
80 ie
pr it seri o e n
1
d la
o a 1 car -1 scrie ,c toi ai lui au .ajuns S' ~toi la Vier~ d unde pste 4zil vor
1'1 ca la lt'lorena., c v t imite pe maic"-s' cu
. igen _ d
n...
eni. c . iist e c e
i
al v cti1u' c
uni bnet etc

:o

1.

grec.
ox

tov

hi'
muz c 1
Lena ..- '
'.i c ;ta.c
i ;l

e
e

e 1 vo

ern~ui.C nstunt
il 1"10 dos-'
u6 louste e 1
unr t u ajun'
ri t z $ r vara d
..' totul in e e or te e so

....
rom.
r gr
v

148.-

"~~~~~~~--~--~,--~--~
oxachi Hurmuz c i seri

, doxi~ la Vien c{ 1nda i c


c: isoarea lui,. cu ota a.in ace ai zi

~t

lui

ieul

tru 3 luni.
c

ai
Cr1g.
i

Le trimit

cu poat v

eri

indol:'ora 'auava .suri pemr-

uantr

tu
col- citev
c.

An'.

uz ehi

iane

.-8; r.sp

eu a dou
e 1 - t'tmis un pachet prin
voiajor, pentru,el i pentu
1 cu, e~pre erI

.r,

li i

des e i
t,-

ee.
iu-

uz ehi scrie

a
i

licit
i c
d "'pr

aspre Uit
pe te cel tI' ...

stu.r-

za cu eli t
le

Ori

,t

c.

ec.
seb u P

sc~ielui

11 HurfQarte
j ta
lin u-ese

de

rti
.sori
i

Vien.
UD dif ri:-t pz-e exte l. t tI; de d el; intre.bindu-l wlie ii" e feciorul

X2x

za

grec.
,154 -

e 'm, de ~Dr.poiQre.
,

oxach rIurmuzachi seJ.':\. fiului


la Vie o. c pe li
. te nenorociri

~..;.;::;....,:::;.-.=.;:;;:;;o;:;.::..;-.::-..;;r::.l2;..::;.:-;=

-,-

.,
t.
U;t'mes'z un

daO",

miri..

ser'

o %'
i

nas 1lU'la'

e at~ Iu

~e spun~'oe a f cut nontr


tl ()ser

.ri.

"

limba

'

r e.
se

sau,
fel wir

e c

cnd v

lte1e a

....n u-l

i lu

ri

u
1 s];or--ec

,.

l'

c.) ~iti p ~toa ui Dox -

1~?-

cr (: :a:.iu-

ZUCUl.

i/,
ac u
'u-l

V"

ii c

p<::.utru

ei.

'U

Do

c i
C

e c e mare m.:izel."ie :
oriclnClt i
I

ig.

(".fo

ec.
./.

,1 c

"i

'.

- t.

.4*

o~ta

"1

:~

.'

.
~.

"

i66.

_6 .-

c' 11

.,

, .....'

.,

,.

'.,

"J

. .~~.....
-

<.

..r

.~

1.

'

,0,;

..
.-,

.'

,.!".--,
J

..

lW.~I

..

$.

-'

."

188.- 1841 i
DOXfIChi Hu.rBlUZachi c l~a SOSi t rspunsul de la

Ghere;l'all. 11 trimite prin aducx'horul, aftgind


sti...
i d
3 sf' Vi pentI'u. drumul 'Pinii la Cern'ui.
:r:i.g. gre-ci.

l?la:t;

v:

A~.' -..iJI!

"li vtir~.

E.
Ve ific

'8, G 1UT.
t& I .GUo V"'~IIiE
~.'

DaetrllQgrafiat~

:Glli"U'U.
-K,"rrov~

L febl."u.a.rie 1226

C \OLll A.

~;a~j;tuZ..vf~~~f
d. ~Il (lm tVrw-t.~c,.0-(

(2
(,.;<'E-c

..;.