Sunteți pe pagina 1din 402

,

'

INV. NR. 106

ARHIVELE NATIONALE
,

,1

",
~,

"

"

BIROUL ARHIVE MEDIEV ALE FONDURI PERSONALE I COLECII

~,

...

..

'

 f'
'~

;
.;;;

"

COLECTIA
ACHIZITII
,
, NOI~
pach. MMLXI-MMCCCLXX

"

'".,

.:-f\'

'.~..",'

.~<.~
,~

.,

.
;;.
.~'..
'

1.-

._ 1851

uv.6.- 20.ifea soia rposatului


vram Mo.is ,
din Piatra mputernicete pe fratele
Siu Vingdr,
ginerile
lui Axon s-i fie vechi~ la judecat yentru

a_i scoate

inutului

zestrea.

Cu ntrirea

judectoriei

heamJg.

Orig.

1.-

Orig.

evre~se.
.'I~{III

1\

1.- /Pn

la 9 se-ata 1861/

Atanasiu

cu cum s dec Iare

la tribunalul

posibilul

c va face tot

sul pe car-e--I ar e fiind

povt ut e pe Hegrescriminal

s-I

ajute

din Iai
n proce-

de pr dar-e ,

nvinuit

Orie;

~.- ?in

la 1861 sept.
este

9.-

pri et enu1 lui

re la judectorie

. tanasiu
i

I.-

seri e cun trebuie

privitor

Atanasiu ain ordinul

jur lui Hegrescu c

lui

la nite

s dec Ia-

bani luai

de

Grigoriu.

l8/+~iul.
20.- 1endel fiul lui Moise din Tirgul Neamij
vinde lui Ioan Podoleanu o bucat de loc din locul cumprat de la fi-rea ~eam,
Cu ntrirea
m-rii

arhimcmdritului

]1, aamf

Orig.

.1.

cu 50

lei

stnjenul.

Beonil stareul

- 735
11L..iCV
1.-

1850 dac. 8.-

Enacali l:)ecar (2) las cu diat copiilor si Dimitrie i I\1arghioa1a casa cu livad ,
vite, cru+ , vin .a.Otig.

Divanul Apelati v al lloldovei' hoti=


r.te c Anica ;:;acar j2.1uitoar e, n=ar e nici

un

drept sa cean separarea zestrei ei din ave~ea


rmas de pe urma rp. ei so, trarul
Pavel decar. Pe temeiul a dou articole
din codul civil
:poate s cear
judec-Goriei a patra parte din a

verea rp.
copiei

ei so,

fiind

de Curtea de

srac

cu legalizarea

gel

Copie.
, :LXVI_

Gheorghe H.riste se nvoie

'te cu ser-

d.aru I Heculai Upa s rmn. ch:ri giu al hanului


Frumue ca , proprietatea.

orfanilor

r_: Balaa,

dndu-i 215 lei cu condi."ia ca la v::-emeascoaterii,


de ctre judec.torie, la mezat a ac eatu
han, el s-l

ia cu chirie

drnd un leu mai mult

peste :preul cel mai raar e ,


Cu ntr'irea

comisiei

din Piatra.

Orig.

2.- 1850 dec.~Fi&tra.la Ioan ?aladi

Gheorghe ~riste
epitropul

mai de la rposata

lui

averii
soie

lllchiriaz
orfanilo,

de

r-

BaIaa , hanul Frumu-

ica, cu 550 lei.


Orig.

3.-

l85~anr.
l2.Paladi epitr?pul
averii orfanilor
ramai d.e pe uama rposatei
sale sor- _:3~laan:'"
chiriaz3.

hanul Fr-umu Lca pe trei

de 28 galbelll pe an, pltibile


Cu ntrirea
1.-

Poliiei

.r:iML:'{VI I

an.t, cu chiri e
n dou ctiuri.

oraului

~iatra.

1850 oct. 15, T:::>gul-Frumos.- Meme


t Magi Pursolu
vinde lui Gheorghe Pl. l.lantu 6 plute grinzi,
3

f
l

plute

"Qi18i l 00 'ulapit

cu a usul

Gala'i i pri,l.rl0te, nainte,


Pe vcr so i Oa ,.,:-;te,rct :vecllilul

lor

la

3.';uO lei.-

lui ..tan.tra adever-eb e , la 2 Hl3.i 10G0, c a pX'imlt (=le la ju~~0c,:~toI'iai:(iuw.lui j"ee,m "5.697 lei, dintre
ca-

re C:.. 697 d ob nda 10.. ~,. 000 lei, ur-rrnd s2imai


pr Lmeaac un rest,
0 dob..nd , c c r?~,. lei.

l'

c.:.- 105.9 iun.

.,.., "l~
.J.:
ij.

l'7...L.G.Q.~i~=-

G"orge

I- ,.mlto

COl:'

jude-

eri toriei
in tului I'i en,m ce. ban i.L pe car-e trebuie el s p:c.ireaac c.e la casa rpo satu Iu t
Ahmet Pur soglu p()t'x'ivit ho"t,;'r rli aceli jude":'
ctor.i.i s le poat ric;.ica. bo i.e ru I' CosttUl oteri
'u :Lntrirea tribunttlului

civil

J..lls~.i o G (1"'::':':t'

1.-

din Covurlui.

l1F;;'St:.storii (lin

lhuG se obli.~

1877 g

apI'ilie

lei

s plteasc
~n[ la~ 1
c.ctorai 1uj. JLLn.it::u Zaha-

r\<:;scu din ac l~~ loc,

Ac tu I
1'iul lui
f'iice.. lui

perruru

o.e

casele.

c'~ s torie

cumprate.

s..2Lui Iosif

d in. satul Dtoni VG ti ~ a :ranci 1


;ulin cu c.':.i.':~tarea zescrc'i n sum de
2.961.1, fIol.'in:i. DI~gillt oec az-e primete c.l., Cu
HeI'(;i,

::nte.rr-ea ...inlstol.'ului

t:::cbilor

~tr(line.

IIre,duce-re C n evr-ee t e , 2 ex

manti

i soul

e::" :'::osii 'encrrt apf , nvlnuitul,

1
.
ez-nz,c eEC pe .Ja:V:L. rtagn8T ca Jue ece rn:E"Gen'~'i a zec La "',TI '-e' . ":~J c, .;. ~
J'st '1Ju,i, ze st.r ea de a
/.1.vf ~~
C4 -ee, al.
o . t.( 4-U.
2.
-F'~or
.:n.Jutei.J.. .....:...11 ve.i oare de 86:) I'Lori.
"'1

lill}?Ut

........'~

J'p

j~""

u le, a'l Lzurea

~:inisterului

i1rebilor

;; ..- 1834 noiembri,e 22:.-

....Invid .i.~agheI, arb i.t ru , ho-

ca :os1.f -~encntapf s,:-;


..-i 1:~sti tui3 80J
sale, b.anei +encnapf, zestr a <le c.500

t~~rn.\ie

iei
lorini

do argint.
Ou n-euri:e:ea l.liniste:r'ului

'-Cre; UCCl~ din nemote,

':;:rebilor .3.tr3.ine.
;:::ax.

......

1.":: l8Gl

"ictorina

. lnchiriaz de la
")odciGSCU d ou camer-e cu buctrr i e t cu

.l?r:~u1 de un Galben pe Lun,


(-,rtg.

1.-

~.57

4 ehi tru.'l.o eli berat e te propri etatea


moiei ..Jiri-Piatr'8 lui i'_le~u Hagi.u de 'plata
a 16 lei,
1 par.a Le, bezmn perrtmr 3 stnjeni
i 2 palme de loc din uli'a

Veche,

Imprimate.

1.-

1858 apr:. 30.- _ lUl~erul Dimitrie Gheorghiu mprumut,::" de la, V'ictorina .....
odeasca, :;00 galbeni cu
ntrirea
judoctoriei
inutului
lifeam'.
Orig.

L:Iv1LXXIIJ.
1.-

!56

mart. a!.
pe banul Panaite

. . . . . mputernicete

procesul

Cristea $--i fie vechiI n


pe care-l are cu reclamanta,
casa

r~.

frate,

lui

Iosip

fiul

lui

Buria, pentru

o moar din Trgul l~eam i documentele de

tovrie

pe o velni

toriei inutului
()rig.

Heam.

cu ntrirea

judec-

primi-t de la judect;oria

D.

inu-'(jului

un 'al :;;i' alyliar.'vu ale r.posat-ului

HBam

:;o2tcmd.in

Ireodox'u.
O:r':Lg.

'<;'C'"c
ma'!-_~
~. . ...l<:"I'<.A!:te~
?)..J- .
1.
nop:r' e t a t ea moi.ea
(1'-:1. Ul.
1 _ ....2.?O
l
Iosip fiul lui Hafi.m il- stn;jcni
de' pm~nt t
'"l:'f:"'-I

urmnc

ca el

s plteasc

de snjen,'p~
Imp imat.

''l

..J

bezm~Ul de 5 lei

an.

1.- 1347 aor-, Il Pie,t:ca.- vonstantin


ar 1'. sul se 0'01160. a-d, :[)lteascd. lui Costache ~tefaniu,
suma d.e 1.799 lei, pr~ yul ppuoiulu:i cUIIlr)~irat u la _ os La Ghic:2,02.nila term ....
n , la 20 Lu-

__

11ie - 1::'48.I

rlg.

1.-- 1 '-2 .ian..!.....?l~,Riat;t~::

J.

al.oru.L 1. AS:lChi pr'imete

de 10.. tribu!1L_lul civil,


inventarul
:l1abricii
I e J.1.:rtie/ pcrrbru lucl"'Urile i, urie Ltie Le fabl.icii

primite

Le )os8sorul

....
lt.cr - cu obligaia

s3._1

.inapoieze.
Orig.
..J'i W..lClI~-I
-....--

.:.>ofronic:, :..'.tropolitul

.:.olj.ovei,
olester:l til."'iounalulul ele Neam
pentru ailarea aJ.ev:irului aai pr a hotar'elo:c unui
loc din :1:'intra, cumpr-ati de cmi.naru L lacolai
:Iilo

c"i.e la I'<..:i.dosa:tulcomis .. :icolai

UrJ.s

VIile.

7-

s.,

de zestre

gint pentru

faxfur-i:l

dulcea, un inel

miirgritare,
i cele
li1i:n:(;e i alt~le.;-

de ar-

i linguria
necesare

cu rub.tm

0.0 mbrc-

ltJ..stase

)...
I'se11i0 el!, r epoa.t ei sale Zoi ta.
.
~
pal""tea de dughe an d:1.11S1l1'8 ~,abl-;a, pe C8..r'8
s-o ia il) stpn:Ll' e d.i n aep t , l2 184-6.
Cu adeverirea
foaia de zestre.

-- ..._marto
_
1.- ::::..::::.e:::
18 ;2

pl~imi.rii ...LucIuI'iloX' din


\

v
-,.
Gerhu
fiul

-;;
Cl._

lui J)asclti

sa ,~.ina li!.prum.utndu-BG

a
~.3.iCOD 'i:"
.;..J

d e laZa_ml'i~_'a
;';;arco-

viei eu 110 galbeni i a.Dis"U.r cu -:3-ocument'ele


unei G..ugheni ce o au n -::;rgul ?iu-cr'a n Uli'ia
L are - din zc atzr ea SO'iSl sale.
Cu. lE'S:~liztt.rea jud.ec6toriei

-inut-u.lui

Ne~)Jn

dun C i30tia 11li';erbu


a ar-Gat c 11-8'1.'0 nicio pr 2teni e asupr-a aughenij. ac: zest.r'c.Z. h.aI:Covici

18\)0 mar t , l - pJ.:'ime0 te de


la stolnicul
Iorgu .Givechi banii i embaticul
i 'jiclulole de plat-a bezmenului
p. la 1858 .a.lo..-Cul.'atede ctre

-.

.f

#./

a cte 10 lei
pl'ef'ectUI'B. de 11:tw1.

_ _------

1862..ian.-aQi?23./Ion-'eci8.k
n pos('sie

- (hcle..r2~cQ a luat

de La Ll:~Lo:r:lJ.l J:"lecu Asach i, o filbric

ce

hI'tie
l)0St0 apa Jistl.'iei
cu t oat e hE:-'iu.i:'ile
i ce.se Le l'abrJcanilor
cu locuI'ile
lor- de pe
Eogi9. l'etro-Dava

pe 'cimp de 9- an.i , pl:tindu-i

cte 3U,) gn1Deni bla:nci, pe an n 3 c.ti uX'i


i cu Lnverroaru l respectiv
..='I'ig.

2.- /J...?c:,/ apl'!.._C:9 r0ro..::~.!._


tribunalul

Lai()X'!J.l

(."':b1'ic" ,-l 0.:".".


"
v h
...........
vJ. e ae.op"D' J:JJ.S t J."'J.YU
ce a
dat-o De ~ a.ni ll:i Tohari .re:ciC'.h, cu condiia
Cel ac e s'sa s-ti) asigure cu plo.ta regulatE, a c -.
7'.

;:'!IA
~.
-

..(.\

.
.;..

.
.J.

ueLoz-:tl1 fondul uned, mor'i i ca locul stiu mai


sus ele podul

~~ist:ri
ei .

lm:IIiIXXI I
1.- !Q..Q. ~ru:h 2.-

;;3tefan .tJl.la:I.tru primete na-

poi 0.E.o la judcc:{torie

6 documerrce pe care le are

c.:Jlnanet (le la p01.''U.niC''ul GJ;igo~:'e iarlaam.


Grig.

1.- l.24.iul.
.
1UJ.

20.-

onetrl an arhi"!:i18l1dr-l tui i stare

") +- "
. Vl:C::i.m.DouO1.neanu

1 2

. .
St"
-J.DJ2n1.

J.

d:

...
J.lumtrs
......
,:c c..l.te

de loc la uli i 16 s~njeni n lungul ogr&zii, perrGru 8-i' f~ce bina pe el pentru care
si: plut/casc
bez nn - ;5 lei.
Otig.

Avraam. })'eludri p Lties t e bez2.~ 1847 noienbrie~men - o cea ceara. t.'l-rii 1~C3ffi' i Secu pentru o
u/Cie

d.ugheanf:V.

Imprimat.
.'. :)

18'1.',-8~ li ee.

Zin(~el,

c:'ll
.. .~

fiul

lui

AV1"'SU

tete m.-rilor Heam; i SecuI,


pentiru

o ua

mprimav
4.-

pL-,

bezffien o oca cear,

! 6e dushoan~;.Y.
rom. .

Zindel, l'iul
tete

1nenduri

b ez emn o oc

cear

lui Avram 31ea.d.u.ci:plm-rilor

Neam i Secu

pentru. o u e Ide dugheani.


Lmprima.'li rom.

5.- }-b5~JJl:l'. 25.Jan3.stirilor

llarcu, fiul
:('eam. :fi

lui kirron, plD.tetc


bOCU, bezemn
o oca cear

pentru

Ide dU5hean?'i/.

o ue

Imprimat

r-om,

6.- -......--..------1851 noiembr1.e .26.~


-- Zindel fiu;}. lui .lvrwn :J'londor
pltote
minstirilor
Leamu ":L Secu, be zmen o OCEl.
oc cear- p entrru
u:1/de dughean.j.
Imprimat.
.....

7.-

1822 no!embrie 19_~~ Zindel, i"iul Iu::' Avram, pltete


m.irsciri1o.r ~eam" i decu, o oca c aar ,

beznenul

pentru
Il1iPl~. rom

o ue file d.ughea.ni.

8 ~-_13!22 :I2:~~bri~.lO .,- Zinc el;

te mnstir'ilor
ce cear, pentiru
Imp.r. rom."

fiul ~ui /cvram, pl:'iteNeam i Secu - be aemn. _ o oca


0

ue /de dughean/.

Zindel,
fiul
lui Avr am, pliitete mnts"(jirilor 1Team i ~
...
ecul - bezmen _ o oc de

cear perrbzu o U /da cluG'hean:l/.


Imprimat rom...

"10.- 1855 iane .-2l.- Z~md.il, :fiul lui .i~vram, pliitete


m.l'.li.stirilor NetUn si .secu - bezmen - o oca
de c ear....

pentru

Imprimat

rom...

11.- !826 i.f"ill.! 30!.':_

Zindel

o u. /ue

dugh sanj' ..

'71ondor pl,te"CG m-xilor

Heam i Secu bezmen - o cea ceartii, pentx.'u. o

12.~

.:-rca beaul'y i ~-?ecul pr"ime"t;o o


oc cear- , de la Z;ind.el :?loder, bezmn pen uru
o us de du~hearul.
Impr.

!85&~[~bI ~~

v"

 i.

,
::;.1./

_1_8~2._
~ , 2':1."-"'-./ a an

,..,.'" 1
LJlllc.e

'

~
1
ono.er
PL
a-"'c8s'te lIi-ri_or
.

J.!' 1

Neamv i Secu

bezmen - o oca cear


o u e ./ de elugheau<-'i/.
Imprimat

"'4 .1,

- pentru

rom.

1 i~c:,r7'
~'r::
."..
J..,'.sccu
~_2:8.:!:l...!-.~.d.!..lL-]:,oa ',-l~eam.:J
pr~ille-ve (18 1a
Zindcl .B'londer o oc a ce ar-, 'bezmn .pontrru o
l'

de d.ughoan.
Imprimat.

15.- 1.;Z8 iag. 25.... 'Zindel i?lodri


l' ",

'

pltete
minustirilor
o oea cear-. pentru o u-

1 ....
- .....l

e i ne c.ug aeanaz

Impr. rom.
16.-

1838 i~
25.:\:-roa lleam i ;::',ecul primete
ZinCiel }!'locler o oea cear
b ez.n en pentru

de la
o u

de dugheani1.
Impr.

17.-

1829 ian.
22.~ . Zindel rHonc-Ler p Lt e t e mine.stirilor
1'~eam-., i becu bem;en - o cea cear pentru o u

de dUBhee:n/.
I:mpr. rom.

18.-

pltete
mnst~iri1or
1860 iane 2.:h=- Zindel Elloder
lfeaIll i 0ccult
bezmen .. o ce a ae cear pentru. o
u:~i/do dugheaJ:1~.
Impr'f;

19.- 1,8L19 iul."f-Ll'!.eamu:...::.


~,1. Zindel. liul
se cu cumnatul su iu.. l:lud.i fiul

lui
lui

s':::-.torit cu sora sa Ita i sora lor


mp<"xt cele rma se o.e la r-po-satul
-

prin

"J;sterhaz i
lor printe

i de la rposatul
lor frate
extractele
ce se fac dup pravi1e

AVY'aI!l

,rnduiala

ocrmuirii.

ll'rad. r-om,

Avram MoiTosp c-

Toivii
"L dup

..'j24}

1837 (50981),~

20 dublet 21.-

hJV

~t.

1 greal' pt.

5:'598.- loim ZaJ.mn fiul


lui Hercu i Iancu fiul lui loim din Tirg-Neam
mrturisesc c au fost faii la schimbul ce s-a
fcut ntre clironomii rposatului Iic - asupra
averii rmase de la acesta - adic intre Iana,

Ester Ghial i M. Zindel copiii. acestuia.


:I'iilmciri

22,

23.-

Orig. evreeti.
__IJrM~IV_

1.-

1860
febr . 24.-........_----

Enach .8aidicar

(mest ez- arginte.:r)

garanteaz cu f'onduil locului i


pe el oe-1 are n or~~ul r:i.atr-8.
iete,

:p2 ntru

Mare tot
Zailin

o dughean cu locul

n Piatra,

Galberg1.l
,

9:-1 58

d~9.!.-l. -

jud-

luat prin mezat de la


inut-ului

Neam.

U3cI:lnturc'.evreet e) ine,

- n-'cI'-un caiet, evidena


ce are cu Bergu,

Ore;. rom.

ei din ulia

cu 603 galbeni.

Ou legelizarea
OrLg , rom.

1.l 2.f...2.Q.b..j.

el caselor- de
n care locu-

socotelilor

b?i.neti

de liber~i .re.cere d.Ln .i. ustro-Ungaria


n u!oldova Jrin t:eectoe.:rea: 'Col."Ilu,l Eunc.l.L cu Vizolo

re spectn.ve ,

..

Tmpr , germ

pricina

r ec Lamatr .Ie Arhiria

m-rii .3istriYo.,
o ca s cu locul
cu locul

Eledltex':lu

asupra

nchinat
Sf,; iiormnt - pentru
ei - hotir nd C8, aceast
cas

(;1 stpnit

pmnA atunci

t.ri l;:)i s se i.ntoaxc n stti:pnix'ea


Cu LegaLi.zar-ea

judeului

de TIl-rea

Ris-

c;lironomilor.

ileam.

Orig.

2.- 184 6.e~~.::


Grigore Ghica fd. n urma anafon.lei
Andrei Ba ob , Alecu qa.targiu i al'i dregtori,

lui

asupra. pricinii

d Lntn-e Arhirie j!;lef'GE?X'ie i M-rea


Bistriei,
nchinat ~f. j~ormnt, pentru. un loc
cu ca s din trgul Pietrii,
a crei ~juc1ecats"::a
nchis de ctre, divanul domnesc 'i cel apelativ,
prin pierdere de a.pel, porunce t.e s se urmeze dup
leGiuirea regulenentului.
Cu adeverirec1 6.ep arta.mentului dreptii.
Oopie.

:;.~ I22 iun . 2!'::""'"


Gand.ielatul judectori ei inutului
Neam
ho+r-rri.c e t e (n urma poruncii depD.l"tamentului
dreptii)
un loc cu cas (lin trgul
l"ietr'ii pr'opr'Le.t at e rzeasc5. i ctigat
prin anaf'onaoa .

m-rea

domnescului divan de Arghiri Vasile, de la


Eistria
nc:b.inate iS:fintului ~;loI'Ill.nt.
Cu primirea n ste.pflire a locului de' 7. Arghiri.
Cu Lega Li aar ea jud.
Jopie

legalizat.

Heam.

748
scrie

lui ,Gost~whe-Popcvl cf, , directorul

bunalului iiis"trictului
Piatra ca s-i
tii con+r-ac tu'I liea.m.ului prin cel ce-i

scrisoarea,

c.p 1
-1861
__ .:f:..!_:::::.

tl'imi-

aduce

avnd nevoie ele el pentru face-

rea catagrai'iei
Orig.

l .-

tri-

~ cii a van i.t ~r:f';vizo.rul.

... "O
. t ar-a moJ..eJ.
,,. .. luara
"".r,I..I
..t~
-"!..na
Del. ~ ""
tJ.!'opr1.8
~al-

Piatra primete de la \fi GdEU:- ginerele


lui
.Aron,
12 lei i 12 :Q~l'ale bezmen P011t.rtl 2 stnjeni i
4 palme d@ loc din Ulia l\:lare.-

:'nrpr. rcm,
lB6~_t.1.-

Ana BaI, proprietara


moiei li .iiri~iatra p~imete de 1& ~se~ gin~rele lui _u~on

lei i 12 paz e.Le - bel~

Ulia

p entzru un_ loc din

?\!~are, de 2 s~cin;jenl.- i 4 palme.

Impr'. rom.

1.-

I869_1-~~.::....
1:'.I'oprietatea,

ill~iei I~!r~li-Piatra 'pri-

mete de la cerbu Zlato 1':':'lei i 29 parr lE',


'
2 S .L.'.

1 PU_.E!1J.
1"
1. pa_1
bazmen pe un .oe
1
CJ_e
l.J-nJ0n~,
_
mace d.in Ulita dare.Impr. rom.

2.- 1861~

Proprieta,tea

moiei furi-:f'iatra

prime-

Zle.te, 1) lei i 29 parale b ezmen pentru un loc de 2 slJnjeni,


o 'palm. i o
te de la Cerbul

1.
m:
pa 1mace , o.i.n
U._l':;:a ~'are.
Lmp r ,

I'om

.3- l6~_!,~.1.!..
- FI'opr i etatea

moi ei i'.'Irjl tii-Pie. 't;ra, pri-

mete de la Gerou Zlete, 10 lei i 29 par aLe ,


bezmen, pentru un loc d.e 2 sginjeni,
1 pa Im
i 1 pa Imac e ,

1.-

~O

f..._~~
t

me

1?r'oprietatee" moiei
ele
Grefk."Vu
la

iran

r.iri-Piatra
3
e111
ga1b

priezmen

pentru un loc d.in llJiri

.imprimat.
,
2.- ,..........,'............-,..
18,61 f ....1.--...........

l'rorpietatea

m.oiei ill!.1.r3.:~i-Piatra

.3 galbeni

me te de la ~'rcil1tGrefia.nu

pri-

b ezmen lJa

"i
un loc <lin mahalaua sabu.1Ul.- lrv~araa,
Imp:.:-imo.t
v

1.- !853 dece

'.::;\:CII

~~=- vasile

O~rnescu mprumut de .10. ne&t1-eorul Gheorghe Ivcnovici pe ttlJlP de 5 luni f:'r d ob.nd Suma de 2.9u6- lei i dac nu-i va pL-,
tt 1&. +er-n en s.ii-_ vnd

,
Catalinca

din aver-ea

G. Ivanoschi

mei ~~a2.900 lei

adeverete

i a ciobi zii

sa mictoare.
:primirea. su-

do 520 lei

i :)2

parale.
Cu obligai
fiscului
pr-ef'ec bur-a ..LIistric-tului

i adevera r e dat de
1eam,. 1860.

Orig.

1
._.-

1:::9 ien..!-12.:-":'
In0:;)'\

1J 

.L'ocaiconomul

garanteaz3. cu fon-

i al case.Lor ee pe' el din OZ-a9u1 lie.t ra , p:xoppiereate rz(~easc~~_,.in care locuiete


pentru o cas cu locul ei i alt lpc Bte~~ ce
l-a luat la mezat Le la ..u!1i ",'asliu, n valoare
dul locului

de '7.402 lei.Cu legalizarea

juicc:-?toriei

inutului

team

urma decl&raiei
soiii lui..
Econonm L c nu
are rrLc o pretenie
ele ze st.r:'e asupr-a acelui loc.
.J.

Orig.

CIV

1.- 1835 iul.

c.:l.-

(oernn5.tura. evrsete)

primete de la on
plute scinduri din

ia 13roteni
cu d obnd ,

obligmij.du-se s i le inapoieze

Drie;.

__ _~

2~- ---_.
1836 f'eb r , 18~(Selllnat, evr'eete) se oblig c..,.
..
tre comisia satului
j):coteni ca in termen de 1+
sptiimini 2.3. dea -id.u.'la lui Vasile IlioVici
care a luat cele 16 piliute de la ~on 0o~zu din
ca ce. 83. i le (Lea lui ruehmet Im.1Z~'i pentru
torie;
iar (te nu, va r,Izpunde
plute.
Ou adeveriI.'ea comisiei.

3.-

1838

el pentru

Bo~d.a-

ace Le

s~j;*. !-.2e-:... J'ucl)c~,- inutului


Neam Lu nd in' tra"bare .f>.i.. LcLna (:~ntre turcul LJ.ahmet lzal~'i i Hercu ca lmn ,iin flatrs. pentr-u 16 plute sc..ncu rd ,

pe car e Cel d.in urm le clatox'a ce lui

dintii,

'hotii:r'nd ca s se achi te '::.atoria.


Copie leg.

L~._

!8~~ q~2.1.- _ Her cu C&lm~ se oblig fa ele hiehLlet Izagi, prin vechilul
acestuia, ca s-d..pL-.
I t easc
CE;,' le
16 plu.te ac.ndur-L n 21 zile.
)rig.

,/

Iill1\r1XCY
1.- rSL~2-ial1. 2~Gq9
fei.vis
2u),
oto::tT}-i..vz-an TJoi...
sii :'::-:-ibil an compania se ohlig. Ci1-!;:':'EI l\:arcu
!yvari. ca s-d, rs nind la termen n luna lui
iisan (ap:rilie)
~i 2'.5 par-a Le ,
S:r(~cu.tde
l'uG_
"'''b''VJ

..p;;
.
l;
~_tl

anul curen t

11.(-3.1"'0\1

SUJua

~vro i ctre

do ':;1.938 lei
Ham fiul

,.,.~Cl..';
C bI';
._~~~_e.

Oopie ntriv.

30 lei

bezmen pe v01ni{t. cu loc-ul ei.

lui

748

om.

a<iever:irea poliiei

or aulu':'

i'"

eanl'

vrig .
2.-

l,g~noicmb'pie
LJ-.I.cgu.torul Co.s"tachc .;jtef'::'niu e.
pltit
~lli.nst:L1ii He:a.m are cuvenit p,- anu.I in
curs L~ galboni,
Cu adeverirea

3b lei i 2(1 parale.


poliiei
or-a u.LuL l~eaJl.

Orig.

J.- 1660 ma.I:t. 18.-

{;assa pose.ai.e L moLcf trgctl l:cclln


primete C.c la casa I'2.]?osatului
D. G08tachi Ostri-ehi bezmenul pe locul su d.e velni:i
n sum de

30 lei,

pc a:n.ul 1850.. Cu adevar'ir-ea poliiei

oraului

Iream.

Orig.

4. - 1860~trul

i3utnaru cum.p5.r de la cucoana


.::u:ghioala ;tefaniu
patru - antia Le cu preul eie

160 lei - platindu-i


imediat.
Ou legalizarea
politiei
o.rau.Iu Lj erun.

5.-

1860 aug;. 2.L~.- Ioan nomovici ia de la jicnicereasa


i~tefQ.niu 19 doage bune i 3 rele cu 2 ri.Yl.T
duri cu pre .e 45 lei - pentru ce.re se db1ip<1s
r-spund cu ban.i c o- nr e de luat pe 11IDnul:i,le de

..aria

cear ce i le-a dat la ruuormntare~ soului ei


.:}U legalizoI'ea poliiei
oraului i~earn.
Orig.
6.- 1860 s,e;pt. 3... 1.i.co La utamate
pentru
01.1

2 d.rumur-L fcute
legalizarea

poliiei

primete

36 lei ch.Lrd e

la judectorie.
oraului 1'l0a.m.

- OriG'

7.- 1860 sept.

14.-

f;tefaniu

-'. .J:'ol?ovici cumpt~r2. do la I..larghioale.

3 antale

. . . . .. ., .

de pus vin cu preul

de 1 galben

(~

8 -

1860 SCD-,::.!.-...I3.'- 2-'


Vasile

']
Iri.co

T
_00.'1

.G..o2

din Vntori

'.a.conom

i Nicolai

, 1 oan a 1uz.

J.Loo.u '( ," 11 Tg e ,

ITeam fac cunoscut 11ar:Lei CostalldJ.nu c 3U l)rE'"fiUi t 7 buc:4i lemn d.e brad cu 12 Lei., i ca le _
.
nul " :l,.'ost vechi.
Cu' adeverirea

or-aau Luf,

poliiei

eam ,

'trig.

9..
- 186() ........
dec
, 18.---'T--

Ilaria
de i'inan

ill0!ltului
rale

f;tfaniu pltete
J)eparta0.1:. oldovei 1.$ lei i jO paiP

Lm...
oozicu I .tunct.s

pontn-u o dughcan,

'pG trimestrul

I i II

pe ca.LcuL c e 37;.

I11IJr.

10.-

1860 deci ):9.==- Costachi tef'Jl1iu pltete


Departamentului de finane al ~:oldovei - 15 lei i 30 parale impzi eul
funciar pe tx'il:l.ostrul J:i II pen,
tru o du ghean a sa, pe calcul tie 5.)

Im:pr.

rODl.

11.- 1.~60 ii!~2~=-,w


:;,tefaniu ~/.)stachG pltete
mns+-.
1
.
....
.
, ,.
~
v;J...l:'l. OI' ht.am
J. ;::;0CU, uez mon ce c.! oc a CCDrD. pen-

tru

2 ui
Im.pr.

12.- 1861 mat.


O.

/de dughean./
:.C011.

1l...

30~

"'opovici,

adeveresc

tiuleoi

l}heorghe d.aac Iu L i

c s-au prelu:i.t

Srinzioare i Lf; c:ipriori


cu preul de 14 lei,
leran luat de , ar~iOc.la
Ut. J.a r';'posa"Ll..ll o-~ so

Costachi

q'befLiniu, pr::"n dac e de :2.eo...llu ce ae


fl,1 la tr.i. unal ..
: Cu leg8.1iza:cGa poliiei
Ori. g.
13.-

186~_aug.

20. __

oI'e.ulul

fI ee~l1

.A. PO,,)ovi~i i J1rlvi diu L lui

hrJ.everesc pr'in

a-

osip

Lzvod cELau primi b de la '.1~gl-:;.ioa]_a

soi~ rposat-L'!lui Costachi ~tefaniu suma do 386


lei i ~8 pal:'21e 'pontru max:fa,luatJ. din dughe ana
lor.

11t-.- !..1. 3.\lg- .24.-

COEtachi Ocnat and Ln prim.ete

i zvod de 19. maica

pentru

sa

cheltuielile

..

dc 629 lei i Yl bani


rlJ"i ..or;nintrii
p~r.intelui
SUITI"'.l

su )ostacl:d t0faniu
Cu aCeverirea

prin

i nevoi casn ce,

po.liiei

oraului

h081ll.

Cr:i.g .

15.- 1861 sept . 1.-

"'trul ~..ozn~::::pr-inete pz-i,n izvod


soie.

tefaniu

r.ponatului

suma de 3?5 lei

marfa luat din dugheena


Cu.

adeverirea

.Costachi

i 26 parale

pentrl

acestuia.

poli'yiei

org.uiui :~eam:.

01.'ig

. 16.-

1861 Se-Dt. 2..- ~;:ois. ;"iul lui S~'l Lancu, p:ci.


mete pr-Ln izvod. de la I.:.ar~ioala ;:;,t;e'~ll')iu
____

7"

suna de L~25 lei i 15 panaLe pe care i ntrebuineaz


pentru facerea unoi odi, de la
ciugheana din prtind a r~iposa.tului Coste.che "tef'arri.u.,

u adevcrirero

poliiei

oraului Leam:.

Oris-

.
17--

18.l s~_.
6~_ :"1ihail din 'Jn.tori cumpr un loc
cu 40 leit (din nota de pe verso).
:;u D.tieverirea poli~~iei ore.ului Ne81J.

evx ,

Grig.

---_ ..-- -_.-

1. _ 18151 ocn
....

..

il

26.-

V. 11covici

:face cunoscuti

pe term0n de 3 ani (1851-

Blejascu a nchiriat

1854) - o cl'a cu chelia


n care

a stat

c. Ion

ei r. maL -

Avram cu locul


l


f)i

casa

ei i li vadu unde

ade Purcel,

cu P::::'~'u:ld e 3 galb eru pe an


cite 7 galbeni le anumite termene _ iar IL... si'ri tul anilor
s dea toate aCa1.'e'tul'ile i gardurile n bun st ar o,
ar':''l..t,3.
ter:2:.inarea

I.l)e

i plCl.ta galbeni-

anilor

Lo r-,
~e prelunget~ contractul ~e lnc~ 3 [mi de
zile (1854 oct. 26), cu oc~dere de 10 galbeni
pentru casa n care a ezut V'ram.
Se pr~lunget0 contractul pe 1nc6 3 ani,
pre'ul de 2.0 galbeni pe an (18.57 oct , 26).

cu

01.'i{;.

..
2~- ---..~..--,
1852 S!'lpt.
3.-.... ..on :dE-culc"vinde lui
--

)i jum. cu 22 i '72 lei


lei pluta ghimelii
dusela ..m.al.

nu

Ioan ~negescu

pluta,

cu preul

~i cu 120 pluta

1 plut

de 250

grinzi e.

[J..-

S-au primit bani:' I ar plutele


s le fa.c;j p
la 1~sata secului de postul crs_ciunulu_.

-.

O1'ig.

3.- 18~~-E9l..embriEL..!.-:.Ion nEculae se


Blegescu cu 100 lei
ze .ntr-o lun.

l._

~&55

:GlPIU1Ilut.:l la Ioan

obligndu-se

sii-i inapoie-

185LJ. oet.
...

o.-x

-2.Ce '

26._ ----.-

V. Ilcovici primete <iela Ion


Blegescu 3
sumede galbeni dup cuprinsul contractului.
I

Drig.

5.-

J&22~:_--~Z~
chiria

6.-

unui

lli1_oet. 1.:,
ch':'ria.unui
Orig.

v,

Iliovici
han.

primete 10 galbeni din

'1. :-liovic-l prl.I1l0te

han.

.1.

215 lei elin

752
7.- ~858

iuo 24.- V. Iliovioi


primete de la Ion 31egescu 1085 lei din chiria hanului.
Orig.

8.- 18~~_sept._~--=--- V. 11:ioviei primete 17"ga1heni~din

banii oe-i are a-i da /Ion Blegesou/.


Grig.

v.

9.- 1859 Dai 2.-

Iliovioi

f'ac e cunoscut lui

cu s dea comisarului Costaohe


sum cu cure va fi sczut.

37

Bleges-

lei pentru

'

drum,

Orig.

10.- 159 i~
20.- V. Iliovici
14 galbeni din datorie.

primete

de la Blegescu

Orig.

11.-

.d .-

list

/de datorl1ici/,

cu specificarea

sUI!1elor.A

Orig.

1.- 1859 mai 9.caselor

Ienaoache Hrj~'u garanteaz


cu locul lor

halaua- Bistriei,
stohLicul
subpr efect

ou fondul

ce le are cu bezmen n ma-

preuite

Gheorghe nrju

la

3.700

lei,

pentru

pentru ca s-l

aleag

la un ocol din districtul

1 eam.

Orig .

18LJ2aur. 14.---~~.;;;....;..~
i cu fiii

Ghiorghe dasclul

cu soia

sa Saf ta

lor vnd lui Toader Crcoanul o ca-

s n Trgul

neamului pe Ulia

lJou cu suma de

2.140 lei pe care i-a i primit.


Cu ncredinarea
nstirilor
Orig.

l-eam

stareului

i Decu.

i c.ecasteriei

m-

-~1.-

1845

oete 24_'!..=- Vasile Heiscu cu/ soia


i alii

vind fetei

fecionl1ui

sa L.uria

lui . tndrei l'ricoehi

su Oostantin

toat

pa~ea

i
lor Qln

dlh

hotar~l C2ndeti, din cmp, din slite,


pdure i din alte pri.
Ju ntrirea
triei.

privighetorului

ocolului

Bis-

Orig.

2.-

Orig.

3.- 1861 sept.


riei

ruseti.
2L~.-

Iordache

~istrictului

cu locul

ei din Trg. Neam

Cu ntrirea

lui

conu se

l\eam.

Orig.

4,9.-

Orig.

scrie

~eam c a primit

t-o de la Gavril fiul


inutul

iaconul

evreeti

./.

pe care

judectoactul
"&

casei

cum.pra-

Gheor@1iBusu.

comunei I':.1:;mca:ni
din

- '154 1.- l85? noiembrie

26.- Grigori Isceanu mprumut de la


judectoria inutulu'i Neam 14.?lo lei ii 4 parale cu dobinda legiuit, asigur~du-i cu fondul locului i binalelor ce are n Tg.Piatra, pe
proprietate domneasc, obligndu-se a-i plti r
pn la 26 oct. 1858.Ou ncredinare.a judectoriei inu:bului
Neam i cu ndeplinirea legii timbrului.Orig.-

20- 1858 dec.lo.- Judectoria inutului Neam primete


de la banul Grigore Iscescu 1010 lei din capitalul. de 3.520 lei i 21 parale rmnnd de
plat 2.510 lei i 4 parale i dobnda respectiv~Orig.-

3.- 1858 dec.29.-

JudeQ~toria inutului Neam primete


de la banul Grigore Iscescu 1.100 lei ce-i
mprumutai de acesta la 26 noiembrie 185?Orig.

4.~1859 febr.12.-Judectoria
inutului Neam primte
.
de la banul Grigore Iscescu 352 lei i 2 parale din suma de 3.520 lei i 4 parale ce-i .
datoreaz.Origo50- 1859 sept.23.- JUdectoria inutului Neam primete
de la banul Iseescu Grigore 2. ?2? lei i 36
parale din suma ce o datoreaz banul mpreun
cu dobinda pn n aceax zi.Orig.6.-

1860 sept.l.- Judectoria inutului Neam primete


de la banul Grigore Iscescu 1.300 lei din
dobnda banilor ce i-a mprumutat acestuia
n 1857.Orig.-

./.

2.- 1860 oet.l?-Moise

~!i~a fiul lui Haim din Tg.


Neam face cunoscut judectorlei inutului
Neam c are de luat dup mr9iala Sa cu
Avram, fiul rposatului Ldal. Ohitariu, 1.277
lei i 30 parale, sum de se gsete la
banul Grigore Iscescu.
Cu ncredinarea judectoriei inut.Neam.
Or~g.
MMCIII
,

1.- 1839 oct.22.- Dumitrache

i Tabacu (1) i soia


sa Theodora dau ficei lor Zoia prin foaie de
zestre mai multe lucrur~ printre care; o icoan,
o dughean cu locul ei, o lad, o scoar,~icer,
coltugeli, un inel de argint, etc.Cu adeverirea ei de clucerul Dimitrie IconoIDn.Or:i;.

2.- 1829 oct.22:- Ioan- Uru~


(1) d ficei sale de zestre 1.500 lei, o puc 'franuteasc cu 2 evi n
valoare de 280 lei, o sabie tlrceascn valoare
de 140 lei i alte obiecte.Ori.,

3.- 1846 ian.1.- Mihail Grigore Sturza ~oevod, domnul Trii Moldovei, d lui Ioan Dornescu din Trgul
Piatra, inutul Neam, o pateRt de treapta a
3~a a corporaiei Ciobotari ~ pentru a-i executa meteugul' n toat
ara, pltind
la v,is.
.
.
tieria.rii suma de 5e~ lei pe an, i cte 8 parale la leu pe an pentru inerea sluj itorilor ~-,-,
i 5 lei pe an, dare la eforia oraului.Impr. rom....

4. - 1847. - Ana Bal primete de la Ioan Dorriescu b.ezmenul pe un loc de un stnjen,patru palme i ~
palmaoe.Orig.
/

./.

5;" 1848 apr. 10.-

'756

Ana Bal, proprietara


ei i tirgul Pietrii d lui Ion
cu bezmenin satll.l Mri, de 2
"
datorirea ca s-i plteasc ~te
Sf. Gheorghe.
Il,apr. rom.

moiei M.r':'
Durnescu un loc
'stinjeni cu in5 lei pe an la

Nstasi Athnsiu din Tg. Frumos, ~


punar. d lui Ion Dornescu socoteala asupra a 2?5
oea spun luate de -La dnsul.

6.- 1848 act. 10.-

Orig.

7.~1848

noiembrie f.z.- Ion Dominteprimete de la negutoral Brlea 2 contracte intrite de poliia trgului Piatra pentrtl' o su.m.
de 180 lei pe care i-a
primi t cu tovarii si i pentru care a mai rmas
dator, nepltind din ei decit ~~58 lei i 20 parale
- obligindu-se s plteasc f-pe ceilali.
Qrig.

B.- 1848 f.l.Ana Palladi proprietara moiei Mreni Piatra primete de la Ioan Dornescu su.made 8 lei i
21 parale. bezmenpentru un loc de 1 stinjen, 5
palme i ? palmaci ee se gsete' n Ulia Mare dinspre Rzei.
Imprimat

. .9.- 1849 25,iran.-

Preotul Mihail din Borleti i soia sa


dau Profirii,
sora preotesei la cstoria sa cu
Vasile Gaft~ mai multe obiecte prin foaie de zestre
Orig.

10.- 1849 iun.' 20.- Judec. inutului Neamserie lui Ion


Dorneseu din Piatra c este statornicit
prin jurnal epitrop. asupra orfanilor'i
averii casei r. poaatului Neculai Dornescu i s p!sease ingrdirile prviliceti.
.1.
Orig.
. .

11.- 1849 f.l.-

Proprietatea moiei Mr.~i-Piatra primete de.ola Ion Dornescu 8 lei i 21 parale bezmeDpe 1 stnjen-5 palme i 4 palmaci, loc din
Uli a Mare~'
Orig.

12.- 1850 mart'. 20.- Vasile CtInescu adeverete CWIlnatlllui su Ion Dornescu c s-au ~chitat de, toate socotelile ce~au avut ntre ei~
Martori.

arii.
13.- 1850 mai 31.~ Judectoria ~inutului Neamjface c~noseut lui Ioan Domescu epitropul casi rposatului tefan Domescu c poate al-i vnd boii
rmai de la p!posatu1 tefan - joia Viitoare
cud va. fi zi de iarmaroc n Piatra.
Orig.

14.-1850

iun. 15.Judectoria'inutului
Neamface
cunoscut lui Ioan Dornescu,. epitro~l
casei ~_
posatului tefan Dornescu, c nu poate vinde averea orfanilor lui tefan, Domascu, :pn ee nu se
va ntruni sfatul familie"",
Orig.
\

15:~I 1820I Ioan Dor.neseu 'pltete 8 lei i 21 parale


bezmenu1pe un loc din Ulia Mare dlnspre rzei:~
Impr.

16.- 1850 noiembrie 30.-

Judectoria inutului Neamanun pe Ioan Dornescu, epitropul casei rposatului tefan Dornescu c n urma. nv9irii sfatului familiei, poate s vnd averea I'i:posa.tului
tefan D. i c a dat aceast vinzare foilor oficiale spre publicare .pe timp de 40 zile.
Orig.

.1.

17. - _1_85~O;;.......id.
__
e_c-..3_0!..=:...

Prez. judec. inut1llui li eam. scrie


lui Ioan l)ornescu din Tg. Piatra,
epitropul Casei rlposatut.t tefanDor.nescu s grbeascl pu"81icarea 1n "File Steti tt a vnzrii lucrurilor
mictoare rlmase de la mart.
Orig.

18.-

1851 mai

9.-.

Dornescu pltete bezmenul pe un


lOG de 1 stnjen, 5 pa~e
i 4 parmaei cu 8 lei
i 21 parale (Prillitorul semnat evreete).
Ioan

Orig.
19.- ~851 1wi~ 25.-

Judectoria inutu.lu1 NesmV trimite


.
lui 1. Dornescu epi tropul casei rposatului ,tefan. Domescu, spre informare, copia de pe po~nca comisiei epitropieet~,
referitoare
la prici-

na ee o are cu. tefan Smntn.


Oomisia epitropiceasc~ PQruncete j~ectoriei inutului
Neam ca s nu se mai pun csu'ie de, epitr. casit- ntru judecat cu~~tefan
Smntn, i s'se 1Bcuviineze de comisie jurnalul fcut.'

Orig.
20~- 1851 iul. 21~- Judectoria inutului Neam poruncete lui Ion Dornescu epi tr(l)pul casei rposatu.lui
Reculai .Domescu din Pia1Jra - ca s aduc de urgen la-judectorie
seam de felul n care va
crmui averea r_~s de la rposat.
Orig.
/

-21.- 1852 ian. fe I Iai_=- Grigore .lex. Ghmcavv , dOJllnul rii Moldovei, d Q'patent de starea 3-a
lui Ioan fiul lui tefan Dornescu din Piatra prin
. care i d voie s fac negol numai eu ~~~~~.
in dughenile tirgului
rii, plttind ?
lei pe an dare la casa eforiei orau.lui.

Iaprimat.
.1.

'75

22.- 1852 iane ? .-.' Judectoria inutu.lui


Neam scrie
.
lui Ioan Dornescu epitropul casei rpoaatnlui

itefan Domescu ca s ad~c~ sama ocrmuirii


averii ll'masede la rposatul tefan Doi:nesou.:,
ca s aduc sama oc1rmuirii averii rmase de
la rposatul tefan Dorn~sel.l- la judectorie
imediat ce primete aceast ntiinare.
orig.
23.-

1852 apr. 28.-

Judectoria inutu.lui

Neam scrie
epitropuluicas8i
rposatnlui tefan Domescu,
numit Ioan Doinescu ea s duc la tribunal actul ce are asupra crmuirii a.verii rposatu.lu1..

~v1nd i inciviintarea comisiei epitropieeti


i ncheierea

planului.

Orig~

24.- 1852 .:er. 29-.-

Ioan JJornescu pltete bezmenul


pentru un loc de~l st1~jen, 5 palme i 4 parlI.aee n va:loar.ede a lei i 21 parale (Primitarul semnat evreete).
Orig.

25.- 1822 mai 2,

1824 mai

8ama oc1rmuirii averii


rposatului tefan Dor-ne acu , artndu-s~ veniturile, cheltuielile i alte datorii.
2.-

Orig.
/

26.- 1892 mai 2-1854 mai 2.-

Saia ocrmnirii averii rmase de la rposatul tefan Dornescu de la anul 1852 luna mai in 2 pul la 1854, luna mai
l). 2 - se arat veniturUe
i chel ttrlellle.'
Orlg.

27 .: 1852 aug~- 3."- Dimitri e 'Iconomu de la biserlo~


dia !g. -Frumos adeverete c Ioan Dominte i
Nastasi ce au fost trtistari,
in acel tirg n-au
fost cst~rii prin'cunuw1e.
,

28:-- 1852 oet-~"11~'LJudectoria 1nutu.lul Neam;' face eunoseun lulIoan Domescu, ep1tropul casei rposatului tefan Darnescu ncuviinijeaz suma nfiat asupra-ocrmuiril sus-amintitei averi,
aup ee a fost ncuvitn;at i de comisia ,ep1I

tropiceasc.

29;- 1852 iane 28.-

Catrina i Gheorghi Agaft_on~i druiesc :fiului lor Vasile un loc dOOlIlescn ma-

halaua Si'. Ion.


Orig.

30.- l85~iul. 6.-

Ion Dornescu face darea ~e seam de

crmuirea averii rposatului tefan Domescu


de 2 mai 1851- 2 Dl8.i 1853 cu veniturile ,i cheltuielile
respective.
J)
Cu l.ntrir~a sfatului familiei, dou men1jiu-. '/
ni de primiri de bani de ctre c:ironomul Andrei Dornescu, ad~verirea peli1jiei oraului Piatra i mentj.1unea c~redat
dare de seaa la judectorie i a primit restul de 15 lei, partea

clironomului Andrei.
Orig.

-.

,31.- 1853 f .1.Proprietatea


moiei Jl.ri-Piatra pri_ -mete ~e la Ion Dornescu ~
de 28 lei i 21
parale, bezmen pentru un loc de 1 stinjen, 5
palme i 4 palmaci ce se afl n "Glia Mare.
Imprimat.
32.- 1853 f.1.~na Bal proprietara moiei Mri-Piatra primete-de
la Ion
1 suma.. de
.
.'
10 lei, bezmen pentru un loc de 2 stinjeni, din
satul Mri
.
Imprimat.

,3~-

1854 gr. 25.-

Departamentul bisericesc
d lui Ioan
Dornescu prin contract~oia Orbieu din inutul

-/-

- ?
Neamului proprietatea m-~ei Bisericani pe timp
de un sn de zile,' de la 23 apr ~ 1854 - pe socoteala

casei rlposatnlui
comis. Lascar Rodt.
care n-a urmat cu plata citiurilor
dup legi:uitele strigrl la mezat.
Urmeaz punctele contractului~'
Grig.

34.- 1854 maiu 7.- Departamentul averilor bisericeti ,i


al inv. pu.blic prill.ete de la Ioan I)omescu Slma de 1.375 lei, c1tiul SI. Gheorghe, pentru
posesia moiei Orbieu, din inutal K5e8lll, proprietatea a-rei.Biserlcani.
Orig.
~

35-- 1824 aal 13.- Revizorul Depart~entulul

averilor ,1-

. serieeti
.i al inv~public ...face cunoscut lui
Ioan Dornescu din ora\1l Piatra, pasesoml Moiei Orbicul c a fixat la 1; mai termenul la
oare s-i ia in primire moia cu catagrafie.

Orig.
'6.-

182! mai 17.i alii

N. Oastea, starostele Necula1 Nucu


fac prel1uirea il. oatagrafisi.rea aca-

returilor afltoare pe moia Orbicul proprietatea m-rei Bisericani ce se dau lui Ioan Dornescu, noul posesor al acestei moii. .
Cu ncredinarea

comisarului tirguorului

Buhuoaia.
Oopie,' leg.

37.- 1854 iUD:. 10~-' Departamentul Cultului i al In-

structiei Publice primete" de la Ioan Dornescu


suma de ?4 lei, dtiul
Sf. Gheorghe dup contract pent1~ o moar de pe moia Orbicul am-rei
Bisericani.
. Orig~

39.-1854
-,

~Ol

de la Ioan Dorneseu; 10 lei bezmen pe un loc de 2


stnjeni ,din Ulia ~rei.Impr.
f.l.- Proprietatea moiei Mrei primete de la
Ioan Dornescu 8 lei i,5 parale,bezmen pe un loc
de 1 stnjen, 5 palma i 4- palmace.ce se gsete
n Ulia Mare.Impr.-

.-1854 f.l. Ichim arh:ilnandrituli un paharnic al ordinului Departamentului averilor bisericeti i al


nvmntului public arendeaz lui Ioan Dornescu
moia de pe prul moiei Orbicul proprietatea
m-ri Bisericani pe anul ~n curs ,cu pre de ~ galbeni pltindu-l n dou cmtiguri.-

~~.

41.- 1854 noiembrie 3.- Departamentul cultului i al Instr.


xublice primete de la Ioan D?rnescu,1375 lei ctiul Sf.Dimitrie pentru posesia moiei Orbicul
_ inut Neam,proprietatea m-rii Bis~ricani.Orig.\

42.~1854 dec.21.- Prezidentul Judectoriei inutului Neam


~napoiaz lui Ioan Dornescu, epitropul casei rposatului Stefan Dornescu din Piatra Sama ce a nfi at-o judectoria asupra averii rpos.tului
Stefan Dorhescu, pentru lipsuri. arjitate.Orig.-

42.-

1854 dee.3l.- Depart.cu1tului i al Instr.Publice prim.ete de la Ioan Dornescu suma de 74 lei ctiul Sf.
Dimitrie,pentru o moa~ de pe moia Orbicn inutul
Neam,proppietatea m-rii Biseri~ani.Or:ig.

44.- 1855 ian.3l.- Prezidentul judec.inut.Neam,scrie lui


Ioan Dornescu epitropul casei rposatului Stefan
Dornescu c i-a napoiat sama de ocrmuirea averii rposatul i stefan Dornescu,~onform n~heieri~
judect.pentru a o ~ndrepta cum a s-a men~onat a
a o napoia imediat.

.1.

45.- 1855 mart.7.- 1~6 mart.8.- Del prin care sfatul


o~enesc
Tg.Piatra arat c nsrcineaz
pe Ion Dornescu cndidat la acest sfat cu
diferite lucrri.Orig.
1.- 1855 mart.2.--Sfatul oraului Tg.Piatra nsrcineaz pe Ioan Rornescu candidat al acestui sfat
s cerceteze pricina dintre Iancu or i vornicul Vasili Dimitriu pentru'neexecutarea
confor-m.planului a unor binale ale celui' de pe urm,
de cel dint i.Orig.
.lJ

2.- 1855 mai 17.- Sfatul orenesc al ~ietrii face cnnoscut,candidatului su /Ioan Dornescu/c deocamdat este liber i c dac va mai fi nevoie
de complectarea sfatului va fi iari cijemat.
Orig.

3.- iB55iun.6.-

Sfatul oraului din Tg.Piatra nsrcineaz pe candidatul su Ioan Dornescu, ca s procure


o funie nou la cumpna de fn, n locul celei
ce a putrezit, cu un pre ct mai avantajo&.~
Meniune de executarea ordinului.Orig. z-om n,

4.- 1855 iun.15.- Sfatul orau~ui Tg.Piatra urmnd ca

de la 20 ale curentei s se in evidena tnului i gr~unelor consumate de caii aezwntului pojarnicesc (de pomp1er~),ns~~inaaz pe candidatul su Ioan Dornescu s msoare,
s nregistreze i s ia in :primire cantittile de fn i grune aflate n acel moment
la numitul aezmnt.Orig .

.1.

50- 1855 iun.lZ.- Sfatul oraului Tg.Piatra n urma


r-ap or-tu Lu'L -comandantuu de pompierii- nsrcineaz pe candidatul su Ioan Dornescu s cumpere
un cot de pnz american; 'o ppu de sfoar
""i o .su.L pentru a z-epaz-aebapur-Ll.e tulumbei.-:
Cu meniune de executarea ordinului.
Orig.6.-1855 iun.24.,- Sfatul oraului Tg.Piatra nsrcineaz pe candidatul su Ioan Dornescu s repare de
urgen fnarele stricate din ora, raportnd
ce s-a cheltuit.Orig.-

7.- 1855 iu108.-

Sfatul orenesc al Tg.Pietrii nsrcineaz pe ~~didatul


su Ioan'Dorneseu ca,mpre-'
una cu poliia oraului, 's cerceteze reclamaia
slugerului Gheorghe Tistu contra samavolniciei
ce i-a fcut preotul Nastachi de la biserica
Sf o Gheorghe prin clcare de loc
Or:ig.0-

8.- 1815 iul.21~- Sfatul orenesc" al Tg.Pietrii,la .


cererea comandantului companiei pompierilor
nsrcineaz pe candidatul su Ioan Dornescu
s repare cele 7 cpestre ale eilor~pojarniceti i s refere ct a costat.orig.-

9.- 1855

.
'

iul.21.- Sfatul oraului Tg.Piatra nsrcineaz pe candidatul su Ioan Dornescu ca s ~ngrijeasc de repararea hornuri~or i gogeacurilor
locuinelor,gsite n foarte ~ea stare de arhitectura oraului, pentru a nu fi oraul in
primejdie de incendiu.Orig

10.- 1855 iu1.25.- Sfatul oraului T~.Piatra nsrci-

.r.

- 'Z.6.5
neaz pe 'candidatul su Ioan Dornescu ca s ~e
duc la fabrica colonelului Mihail Coglniceanu
i s ridice postavurile pltite din primvar
i s le depun la sfat pentru confec~ionarea
hainelor
pompieriloroOrig.11..- 1855 iul.3l.- Sfatul oraului Tg.Piatra nsrcineaz pe c~didatul
su Ioan Dornescu s repare
fnarele oraului ce au fost stricate de grindina i furtuna acelei luni i s aib grij ea
s nu coste prea scump.Orig~-

12.- 1855 aug.lo.-

Sfatul oraului Tg. e~~ Piatra


nsrcineaz pe candidatul su Ion Dornescu; 's
mearg la fabrica de postav a col.M.Coglnmeeanu
i s ridice postavul necesarmbrcmntei
ttra.ngurilor de jos" din comanda pojarniceasc din ora,
ia de nu VEl;' gSi postavurile neC?esare s aduc
banii napo i la sfat.Be menioneaz felul i cantitatea postavului
necesar.Orig.\

l! .
- 1855 sept.lo.- Sfatul oraului Tg.Fiatra nsrcineaz
pe ~andidatul su Ion Dornescu s ridice de la
fabrica de postav. a colonelului.Mihail Koglniceanu anumite cantiti de postav comandate de
mai inainte, i d~c nu vor.fi ~ata sau de calitatea cerut s fac referat la sfat.Orig.
14.- 1855 sept.lo.- Sfatul oraului Tg.Piatra nsrcineaz
pe candidatu~ su Ion Dornescu ca s repare
fnarele oraului cu economie . i apoi s dea
~i~erat asupra costului acelor reparaii.-

Orig.-

./ .

15.- 1855 sept. 20.- Sfatul oraului tg. Piatra l.nsr.-c1neazl;pe .candidatul Su Ion Dornescu, eandi~at al sfatului ca s repare -podn L de pe apa
Iordanul~i de lng Ilie Stoleriu i s fac i
socoteala reparaiei.
Orig.
16~- 1855 oct.'

Z .- Sfatul oraului tg. Piatra nsrci-

neaz pe candidatul su Ion Dornescu, s. se duc la fabrica de postav a /eelonelului


M.' Koglniceanu/ ca s ridice pestavul comandati
pltit de sfat, pentru. mantaM'1.epompierilor
i s fac un referat asupra calitii
i culorii materialului 'primit.
I

17 ~- 1855 dee. 8.:'"


Sfatul orenesc al tg. Piatra. n-srcineaz pe candidatul du Ion Dornescu, s
mearg la stania fin ului eforicesc i s se
incredineze e a-a predat de antreprenor i
. s-au fcut stogari de fn i s ,le ingr.deasc
cu' ltunoi' (scindur groas).
Orig~
Sfatul oraului tg. Piatra nsreineaz pe candidatul su Ion Dornescu s fac
o alta sob n presudsvia statului deoarece a
venit anotimpul ru i soba cea veche e stricat i s dea i socoteala 'lucrrii peBtru a o
putea plti.
Orig.

18.- 1855 oet. 12.-

Sfatul oraului tg. Piatra nsrc1neaz pe candidatul su Ioan Dorneseu s cumpere un stinjen de lemne de toc i sl-l duc de
urgen la sfat, artnd i rostul lor
Orig.

19~- l5 iane 17.-

..

20.~1856.ian. 19.Sfatul oraului Piatra nsrcineaz,


pe candidatul Su Ion Domescu s cumpere de

.1-

ur,en

2 stinjeni de lemne pentru inclzirea


odilor ooalei, . eu preul cel mai moderat tI ,
lund de la profesorul ei i o chitan i-s
angajeze un rinda, tot la ooal pe un an de
zile "cu leafa ot s-ar j)utea mai m.odest" '

apoi s nainteze aeestet 2 acte la sfat pentru


a se plti lemnele i :r-nd.aul.
Orig.

211- 1856 mart. 8.-

Sfatul oraului Piatra nsrcineaz pe candidatul su Ion Dornescu s. mearg ~,


s '~
i al repare ingrditura stanei d~
fin a eforiei deoarece este slab i s-ar putea :fura din fn i s arate i ot va costa
pentru a se plti de ctn-e sfat
.orig.

48.-

1855 apr. 10.-

Tribunaul inutului

Neam face eunoscut lui Ioan Ot1nesou, vechilul Profirii, soia lui Vasile Agafton din tg. Pietrii
o n u~
plngerii sale referitoare la ndestularea acesteia eu zestrea ouvenit de
la brbatul ei, c trebuie s aduc mai n-isi! n tx-ibunal SUma de 13 .lei i 5 parale,'
pentru publicarea ce s-a 'fcut la redacia
foilor oficiale i i se nfieaz foaia de
zestre i documentele unai loc ce a fost n
pstrarea judectoriei.
Orig.

47,- 1855 noiembrie 17.-

Ion Enache din satul Gncetii primete de la jupnul .Ion


.. CtInescu .un
bo1oboc de fag mare, pe care i-1 dduse cu vin.
Orig

48.- 1825 dec. 5.- Ioan Vominte i soia sa Nastasia


se nvoiesc'-eu Ion Domeseu sl-1 fac 8.000
buci cr~d' adus la dughean i anume:

.r,

'1-. ('

,
,

""

... 4bb6~b~c."

~~!~.'~

~ti"'40 lei mia i 4000 bue ,

mici, cu-30 lei-mia, oblig1ndu-se s le-fac pn. la P.tl i s nu vind! la nmen1 nici o elrmid-.pn ce le va :facepe ale lui Ion -Dornescu.
, Orig.

49.- 1856 febre 16.-

Ana Ba1 proprietara moiei Mr-

ei~Tg. Piatra primete de la lan Durnesou beziaen , ,pentru un loc de 4 2'itnjem. ce se afl! in
ultva satului Mrii - adic cte 5 lei de

fiecare stnjen.
'Imprimat.

50.- 1856 mart~ 9.-

Vasile Ct.lnescu mrturisete o


fcnd socotelile
ee a avut eu cumnatUl 'Su Ion
. Dornescu,' a-au achitat unul fa de altul.'

Orig.
51.- 1826 mart . 30.-'
Tri'bunalul Districtului
Neamt face cunoscut lui Ioan Dorneseu, epi tropul casei
r.posatului tefan o.r.nescu.'- s !in la 'irlbunal s.primeasc eapi talul de 2.p lei i 15
parale a cror dob1nd pini atunc~ a fost ridi-

cat! de post. A1ecu Crupensehi.


,

Orig.

. - .

52.- 1856 mai 20.Izvod de cheltuielile


fcute de o
soie .cu ngroparea i prazm.iei1e soului ei.
Qrig'-

53.- 1856 iun. 20.- Insemnare de swaele p~tite de,Simion Grimi cirept chirie a unei pivni;i.
Be verso ,o ins~re
de cheltuielile
la un parastas de 40 zile.

f!eute

Orig.

54.~ 1856 iun. 24~- (Semnat evree,te) primete 145


lei pentru testcmelar ,!Z.ibasmaua ee s-au luat

pentru rlposatul Ion Durneseu.


Orig.

55- 1826 iul. 29.-

Preo~l Ioan primete de la


nepoata sa Zoia 444,le1 (12 glbeni) ee-i
!mprumutase pentru nmorm~tarea nepotului
su Ion Dor.nescu.
Orig. ~

56,- 1856 iul.

5?- ,-,

30.- Sama ocrmuirii averii rposa-

tulu1, tefan Dorneseu cu cheltuielile


veni tur1le ei.
Ou adeverirea sfatului familiei.

Orig.

58.- 1856 aug. 20.- Izvod asupra unor cheltuieli


ale 14arghioalei pentru o dJlghean;
Or1g,"

'

59 ~- 1856 aug. 30.- Nastasi, slPuntl:I'ul


din Tg'.Fru.,..
mos primete de la'Zoia, sOlia rposatului Ion Dorneseu 10 salbeni pentru slpunul
ee a fost luat de rAposat.
Or1g .

60-. 18,26 f ~l.-

/Proprietatea moiei Mrltei/ primete de-,la Ion Do:rnescu SWJla de 20 lei,


bezmen p.ntru un,loe din ulia ~atului
I4lri.
Orig.

61.-1856 f.l.Proprietatea moiei Mrli-Piatra


primete de la. Ion Dornescu,- suma de--10 lei,
bezmen pentru un loe de 2 stnjeni din ~_

r~,.
~pr.
62~- 1856 f.l.-

Proprietatea

moiei Mri-Piatra
primete de la Ioan D ~escu. 8 lei i 21

-~parale, bezmenpe un loc de 1 stnjen 5 palme


din Ulia .Mare.
IlI.pr.
63.- 1856 oct. 10.Preotul Ioan Darie din schitul M'oi prim~te de la soia lui Ion Dornescu, 14 lei
un srindar.
Orig.

64.- 1852 sug; 25.- Poliia oraului Piatra primete de


la vduva lui Ioan Dornescu a'lei i 10 parale pe
un loc de 1 stinjen. 4 palme -i 52 parmace.
Orig.

1852 f.l~- Proprietatea moiei Mri~Piatra pri-.


mete de.la Ioan Dornescu 8 lei i 21 parale
be~men pentru un loc de 1 .st14jen, 5 palme i
4 palmaee ce se afl n Ulia Mare.
Impr.
66.:" 1827 ~.l.~ Proprietatea moiei Mr!i-Piatra primete de la Ioan Dornescu 20 lei bezmen
pentru un loc din-MrVli-Piitrtcicl
de 4 stne
Im.pr.

fOiir;a.- 1857 f ~jl.-- Propriet,tea

moiei Kr-pi-Piatra pri-

mete de la Ioan Urinc, 10 lei, bezmen pentru


un loc din Mrei, partea Petricic, de 2 stn1

jeni.

Impr.
68.- 1858 f ."1.Proprietatea moiei Mr;i-Pi'atra
prime-te de la .Ioan Dornescu, 20 lei bezmen

pentru un loc de 4 stnjeni ce se gsete pe


ulia MrU.
Im.pr.

69.~1858.-

Proprietatea moiei Mri-Piatra primete


de la Ion Uriatpeu, 10 lei, bezmen pentru un
loc de 2 stnjeni ce se gsete in ulita Mereei.

,70.- 1858.- Proprietatea moiei Mri-Piatra pri-

- mete de la ~on Dornascu 8 lei i 21 parale, bezmen'pentru un loc de 1 sti~Jent 5


palme i 4 palmace ce se afl pe Ulia
Mare.
Im.pr.

71.'- /See. XIX/ Pavel Moraru :face list de sumele ce


.
ile datoreaz Dni.l Serghe pentru ~te alimente cumpr,ate.",
Otig.

.
?2I~ / Sec. XIX / ~st de cheltuieli pentru d,ifer~te
alimene i obiecte casnica.
Orig'.

73.- / Sec. XIX / Not de trimiterea unor hirtii la

Pre~eetur.
Orig.

74:- /.Sec.XIX L O list de articole de mbrcminte


i alimentare cumpratEt de o persoan, cu
specificarea preului.
Orig.'

75.- / See.' XIX I 9aree face list de cheltuielile fcute la moartea tatlui su, nainte i dup.
Orig.

76.-/8eo; XIX/ O nsemnare de diferite c~ntiti de


spun cu preVu1 respectiv.
()~g'

pu-c--

MMORT
1.- 1850 oct: 27.- Hercu-primete de la Catinca
lui ~oader 6 lei, ctiul sr, Dumit~.
Orig.
~
2.- 1850 noiembrie 19.- Hercu primete de la Catlnca
.

lui Ion a lui Toad~


Orig.

lemnele obinuite.

3.- 1851 apr.23.- N.Luan primete de ~a Catinca lui Ion


a lui Toader, 5 lei Ddetul Sf.Gheorghe
anul eurgtor.Orig.

pentru

4.- 1851 mai 31.- N.Luan primete de la Catinea lui Ion


a lui Toader lemnele anului acesta.Orig.

5.- 1851 oet. 26.- N.Luan primete de la Catriha,vduva


Cmpeneasa

6-1ei ade~l

Sf.Dimitrie.

6.- 1852 mart.26 Humuleti.- Icatermaa vduva rposatului -Ioan a lui Toader din Cmp ntret& prin
aceast diat averea ce a dat-o celor doi fii
i 5 fice ale ei ca zestre cind' s-au cstorit.Cu meniunea c aceast copie este scris de
pe diatCopie.

7.- 1852 apr.2.-

C.Theodo;r primeste de la Toader fiul


lui Ioan din Cmp,' suma de lei 14, 3 parale pe
ctiul 1 al anului n curs.~
Orig.

8.- 1852 apr. 28.- C-Theo4on primete de la Toader ~iu1


mi Ioan din Cmp, 14,3 lei pe etiul II al.
anului n curs.Orig.

9.- 1852 inl. 2.- C.Teodor primete de la Toader,fiul


lui Ioan diil Omp 1-4.lei pe etiul III al
anului ~n cur as-Orig.

"

, .1.

-~-

l
10.- 1822 noiembrie 11.C.Theodor primete de la
Toader fiul lui Ioan din Cm~ 14 lei clstiul pl IV-lea pe anul n Cur.Orig.

11.- 18.22 oct.I:2.- Stareul mnst:i,rilorNeam


i

SecuI face cunoscut c a dat lui Toader


fiul lui Ioan Cmp, un loc n Trgul
Ne~, proprietatea sa pe care s cldeasc
orice va voi afar de velni, cu bezmen
de o oca cear pe an i dup cldirea
binalelor s~ plteasc de fiecare u cte
o oea ceara +
Orig.
v

12. - 1856 iane 26.-

S.Anastasiu. primete de la Toa- .


der-fiul lui Ioan din Cmp, Il lei i 4
paaal.e sfertul nti din anul n curs.Orig.
I

13.- 1856 mai 31.-

S.Anastasiu primete de la 'oade~'


fiul lui Ion din.Cmpu 11,4 lei sfertul II
din ahul n curs.-

14.- 1856 aug.28 - S.Anastasiu primete de la Toader


fiul lui Ioan 11,4 lei, sfertul III
din anul n cuz-s;

Orig.-

"

-15.- 1856 J101-em.br1e -12.-= s, n~stasiu primete de la Toader, fiul lui Ion din C1mpu~ 11,4 lei, sfertul
4 pe anul in car s .
Or~g.

16.- 1857 iane 30.-

Dasclul ThomaMosorai soia sa


Ioana dau fiicei 1orMr,grinta la cstoria aeesteia.eu !heodor C1mpaaal.pri~ foaie de ~estre
o. cas cU .'. i eu locul ei, 5 laviare i alte necesare unei gospodrii,.
Ou adeverirea ocirmuirii tirgului NeamV.
Orig.
;

C.

17.- l85? noiembrie 3.~heQhari primete de la Toader


fiul lui Ion din Cmp, 9 lei i 30 parale pentru.
sfertul al patrulea. pe anul tn curs.
Orig.

~.

18.- 1858 febr. 5.o. Theoliari primete de la T08.der


fiul lui Ion din cmp, suma de 9 lei 3. parale.
r:

pe anul curent.
Orig.

~.

r,

19.- 1858 iun. l~.-

Preotul Dimitru BArzu de la bis. Tg.


Neam primete de la chir Toderic 1.140 lei
pentru un loc vndut acestuia.
Orig.

20.- '185(! iun. 17.- N. Marcu pitar primete de la Toader


din Cimp, 15 lei, cursul pi'evii cheltuii pentru
recrutaii.
Orig.
-,

21.-

1858 f.l.C,. ~oli


primete 'de la Oost. a Oatineli
adatul Sf. Ihmrl. tru.
Or1g.

22.- 1858 sept. 9.- N. Mareu pitar prmee de la ToatUr


fiul lui Ioan din Cimp, 13 lei i 10 parale, sfer-

....m _.
tul al treilea,

il} t

cu.rsu.lhazna11i.
.

-.

Orig.

',.

23.- 1829 mart. 17.- N. Marcu pitaru


dir fiul

primete de la Tolui Ion din Cimp, 9 lei i 10 parale;

Orig.'

'-.

J .

24.'- 1859 apr. 23.Gh. C~~botaru. primete de la 'roSdir Oilllpeanu 18 lei pentftJ:o tu.
Orig.

25.- 1859 a,pr. 22.din' O.Dlp"


Orig.

Gherase primete de la Toadiru


. adetul sr. Gheorghe.
-

"

.,

--

.
26.- 1859 mai 15.-

-N. Marca pitar

p,rimete de la Toadar fiul lui Ion din ctap, 9 lei i 5 parale,


dare pe anul urmtor.
-' .
Orig.'

. -

2?~-

1829 lul.

1.-

Preotul

Dimitriu din satul Schitul


Hangu1ui primete de la jup1nul Toaderichi, 3
galbeni pentru. 10 ve<J,reca,
Grig.

28.- 1859 aug; 4.~- N. Marca pi"tarttl primete de la Toader


fiul lui Ion din CDlpu, darea pe sfertul III al
urmtorului an, adic 9 1e~ i 5 parale.
Orig.

29.1.. 1~59noiembrie 17.- Gh. Cibotar ~rimete de la eedir 01mpanul


Orig.

ade tu 1 Si. Dumitru.

30~'- 1860 febre 19~'- C. Theodor - pl.'-im.etede la Toader


fiul lui Ion din Cimp, 9 lei i 20 parale pentru sfertul 1 al anului urmtor
la visterie.
..
Orig.

31.-;1860 mai 10.- Gh.Ciobotaru primte de la Toadir .Cimpinescu.~etul


Sf.Gheorghi.
Orig.
32;-'" 1860.-iul.11o';' Dumitrache ncredineaz pe Toader Cmpeanu c pentru suma de 15 galbeni c e-d, trebuie

s plteasc pentru o dughean luat cu contract


de la. negutoru~ Nica. Dighici ..se oblig. a-i
plti toi banii la nceputul anu1ui.-

. , ~..
-~....

- Orig .

330. 1860 iul.11.-

Nic Drugescu (1) nchiriaz de la Toader


Cmpeanul tot din oraul.Neam~ o dughean cu o ,odae,
cu pivnita i ograd. de pe ulia PrunQ.ului pe timp de
2 ani, obligindu-se.s-i
plt~as~
~umade
galbeni zimi, adic- 555 J.ei pe an, bezmenul de ceat
. ri, s. acoper-e dugheana i 81-i fac garduri.-

15

Orig.
34:- 1860 aug.4.G.V. primete 800 lei
orig.

de la Neculai.-

35.- 1860 dec.l,5.- Theodor Cm~ea.nu.


din Tg.Neamtrimite

statului orenesc al Tg.Neanr1;.,te.stamentu.l.


Q.in9
noiembrie 1860- cu care angajeaz cele de cuviin dup moartea sa asupra averii ve va r:Jmne
mQtenitorilor.Orig.-.

36.- f.d.

!iot. cttidulele de la Nr. 13 i14 aveta


grafice -s-au aat epitroUortf.Orig.

37.- ISea.XIX! O reet pentru boala vtmturii.-.lnsem~e

de sumeprimite pentru vin i fin.- Un


iZTOd de diferite
Surle datore..te de diverse.

persoane.i.

II!.

.1.

1.- 1858 iun.2 Flticeni.- David ~ercq ia d~ la-Ios~


Vaism.berg comp , _"6 Maihert';, cu preul de 447
lei pentru m-rea Neam.Se adeverete de Hercu Landamn.Cu adeverirea ach :ltri-itEpre~ ti.mQrului.Orig.evr~cu traducere.-2.- lS58 iun.12.- David Bercu i

de la Iosp Vaismberg
. et.comp. 82 oca. sp~, eu preul de 256 lei i
10 parale pentru m-rea Neamului - oblignduse s-i plteasc n opt zile.Cu adeverirea achitrii ts+ei. timbului~:Orig.evr. cu t::'aducere.-

3.-

1858 iup.19 Flticeni.- David Bereu ia,de la Iosp

Vais~berg et.c?mp. " 6 matiherU cupreul -de


462 lei pentru ,-rea Neam"obligndu-se
s-i
achite att pe acetia ct i pe ceilali ce
i mai datoreaz n cursul lunii iulie._Cu adever r-ea achitrii taxei timbrului la
ad.distr.Sucevii~Orig.evr.eu trad.rom.
4.- 1860.dec.14.- Jud.de Neam trimite Ministerului
Dreptii un raport t 3- alturri i.42 lei
( 1 galben, 1 ban i 4 lei turcesc i un leu
n cria.ri)
Origo
I

5.- 1860 f.l.- Pota. Iai din Moldova adeverete primirea ~ui'paehet sosit din Piatra nv+oare
de 42 lei pentru Departamentul Justiiei.Orig.
MMCVI

.
1.- 1844 mai 11.- Le~
,soia mortul~i F~ehe1 vinde
lui Mois Eusip croitoru1 dj.nTg. Piatra o cas cu locul ei cu suma de 3.200 lei-

."
--.1.

Ou ntrirea judecltoriei inutului Neam dup


publicarea acestei v1nzri n foile oficiala.
Orig.
2.~ 1856 f.l~da la
rale,
me i

Proprietatea moiei Mri-Piatra primete


Uois Iosp croitor ~a . de .26 lei i 18 pabezmenul pentru un loc de 5 stinjeni, 2 pal~ palmace ce.se afl n Ulia.Mare.

Imprimat.'

3.- l85? iul. 10.-

Tri fuDaionari de la judectoria districtului Ne8.lJl


au preluit o dughean cu mai mul
,te'odi i o cas ambele pe Ulia ~are din
tg. Pia
,
tra eu 650 galbeni, fiindu-i necesar pentru asigurarea unui imp~t
de 230 galbeni, de la tribunal.
Cu legalizarea ;judetul I inutului Neam.
Orig.

4~- 1857 iul. 12.-

(Isc. evreea~c) imprumut de la Elenco


nscut
Ghim.iei 230 lei din depozitul judec. Vin~
Neam pe termen de un an de zile i fiSe oblig s
dea banii inapoi'la tribunal, la termenul fixat,
depunnd drept garanie nite documente de propri
ti ale sale.
Orig.

5.- l857,f.l.-__ Proprietatea moiei Kri-Piatra primete de la Mois croitoru, 26 lei i 18 parale bezmen pentru un loc din Ulia Mare.
Impr.

6.- 1858 ~.l.- Ana Bal. proprietara moiei Mri-Piatra, primete d~ la Mois croitoru suma de 26 lei
i 18 parale, bezmen-penru un loc din Ulita Mare.
Imprimat.

7.- 1859 f.l.-

Ana Bal, proprietara moiei Mri-Fiatra, primete de la ,fois croitorul, sruma de 26

lei i 18 parale,
a Mare.
Impr.

bezmen pentru un loc din Uli-

DeVII
Iftimia'Asandului din Pir1ul Ursului
mprumut de la jupnul Hrcu t ginerele lui 1ie-, .55 lei, cu termen de plat pn la. Ispas.-

1.- 1831 apr._22.-

Orig~
2~- 1849 sept; 20~'- Isprvnicia
inutului N'eamnsrcineaz pe comisarul din Neam s se cerceteze
n fiina ambelor pri pricina ce o are Zindel
fiul lui Avram din Tg. Neam cu David, fiul lui
leac t pentru nite binale ee-i r~seser
primului ea motenire.
Orig.
\

3.- 1851 febre 13.-

Zindel fiu~ lui Avram d;n, g. Nea:tt


cere isprvniciei inutulai
Neam c s pun la
-cale s ia 600 lei dup un sinet de la Moise,
ginerele lui Cerbu, din. Neam.
Ou trimiterea jalbei spre cercetare.
Orig.

4'.- 1852 iane 29.an evrewsc 612.- Alter fiul lui IVie vinde tovarilor Zi'ndel fiul lui Avram i J:vrAm P1Dhsfiul
lui Oneiul 300 mere gru de la moia Dineti. cu
msura de 10 stamboale la mer;a de grbu scuturat
- primind t0ji banii iar dac nu va ave~ 300 mere
de griu la acea moie, pentru fiecare mer s-i _
inapoieze 30 de lei.
"(\

Orig.

5.- 18,52oet. 2, De1eti:-..

Gh. Iconomu Berie ;Jupnului


.Avramboiangiu din Iai. c cele 300 mere. de
griu ae afl n hambar i poate s ,trimit S
le ridice imediat.'
- Orig.

6'-- 1852 ien'"

700

29~-.

M. Giosan are de dat i de transportat


Marcu fiul lui Avram, 100 mere ppuoi

jupnului
la morile de pe apa Moldovei la Ursetii de Jos,

pentru care a primit i plata cuvenit..


Orig.
5mbt.

7.- ~~

sept.

?~-

David Iuster din Tg~Neam d voie lui

Zindel F1iandur,vecinu1-sn,
s-i prind bagdadia (acQperiul)
casei lui de cel al casei sale.
Orig.

8~'" 18.57 sept. 3, Neaa;.-:


an evreese gz .'.,.
Jleir Zindel fiul lUi Avram se
oblig! fa;l d-e Avram Boiangiu ca s-i plteasc.
cei 160 galbeni, ee 1-a iaprumutat, eu dobindi respectiv la termenul fixat.
!rad.

9.- 1858 :rebI.-; 'S;, .- Mai mul~q)10cu~tori din satul Davidenilor'fac cunoscut ,cancelariei moiei Hbeti c in urma contractului
incheiat intre spta-

mI

Aleou Sooreseu i negultorul

i trecut

Maiei Grumberg

1ItendelLang din Neamv, an


incrcat
de pe moia Hbeti, 54 merije i 2 dimirlii grim (cte Il dimirlii
scutu:rate i .rase,
la meri;).
negu.;ltorului

Orig.
lO~1- l~

e.-

febr~
GarP adeverete ncrcarea
a 54 mere i 2 dimirlil (ette Il d1mir111 scuturate i
rase la mer), de pe moia Rbe,ti de e.tre
locui tor ti satului ~avidenilor t n urma eentractu~ui fcut ntre negustorii Moise Grumberg i
Mendel Lang 'din Neam.

orig.
11.- 1852 febr~ 9.- Mendel Lang scrie vechilului moi.ei Hbeti, Dumitrache Oarp, ca
4
~ __~.

~~snri

lQC

i ehi tan1jale de pe. cele 10 trsuri


n aoeiai zi i s le fac factura

ncreate
la.un loc'-

Orig.

12.- 1858 febre 1~1.12;f4.= ~ei cete de locuitori din


satel~ Grumzeti, Trpeti i Ruceti arat
eantitAi1e de gru ce an ncreat de pe moia
Hbeti din eantitatea cumpra.t de Mende1
Lang din Neam de la Moid Grumberg.
Orig.

13.- 1858 febre

14.Oarpt adeverete incrcarea a 2l


mere i 5 1/2 dimirlii de grude ctre locui-

torii satului Ruceti din cel cumprat. de mendel Lang, de la moia. Hbeti'.Orig.
14.- 1858 febre 221- marta 19.~_ Cete de locuitori din
satele, Trpeti, Ruceti i Vereni adeveresc ncrcare~ a diferite cantiti de gru,
de pe moia Hbeti, cumprat de Mendel Lang
din Neam de la Mois Grumberg.'

Orig.

15~- 1859 apr. 9.-

Avramboiangiu din ora.ul Neamului

neunotiineaz ~udectoriei inutului Ne~v


a adus sinatul pentru banii ee are s-i ia
M.arin Zindel fiul lui J.'Vr~..m, dup cum i s-a
"
.'
poruncit.
Orig.
16, 21.-

- ?
MMCVIII
1.- 1852 dece 20.- Costachi'Fetil
se mprumutde la
judectoria inutului Neamdin fondul averilor
orfB~ceti cu 5.999 lei i 31 parale, asigurndu-d, prin amanetarea fU!)ildosu.lui
- un loc i binalele sa.e - ce le are la. poliia Pietrii,
pe
parte rzeasc.
Ou ncredinarea

judectoriei

!inutului

Neam.

Crig.

2.- 1861 aug.

23.-

, Fetil trei
zri de cas.
Orig.
,._

primete de la Costache
zapise din 1814 - 1819 pentru vn-

MMOIX

1.- 1839 ian. }l.Gavril Hra d fiului su, Petre drept /


zestre la cstorie- casa btrneasc i i cere
s-I ngrijeasc p.n la sfritul
vieii sale.
Orig.
2.- 1848 dec.' 7.Neculai primete de la Petre Hra 6
lei adetul Sf Dumitru.
Orig.

3.- 1851 ap~. 4.-

Gavril Rus, Nastasi ~s, Dumitrl 14oisi i Petrea Hrs. se alctuiesc ca s zideasc
n Ulia Tg. Vitelor G biseric cu hramul Sf.
Haral.-pie fcndu-i fiecare cte un fiu slu-jitor la ea.
Orig.

4.- 1852 ian~, Iai.-

Grigore Ghica.vv., d lui Petre


fiul 111iGavril Jroiu din Tg. Neamului, o patent de negustor de starea a II-a, dndu-i voie
s fac nego cu amnuntul n dugheni1e tirgu.:'"
rilor rii,
pltind la visteria statului - 8\1-

./.'

ma de 144 lei pe an unde intr '8 parale pentru inerea janda.rmi1or i


::deasupra ze~iuia1
de 12 lei pe an la casa Eforiei oraului.
Impr.

.-e

5;- 1852

~J~

act. 1, Tg. Neam.c. . primete de


la Petre Hra ? lei i 31 parale pentru 1 vadr t
5 aca de spirt aflate la data de sus.

Orig.
T

6~- 1855 iun. 28.-

Costinu (?) primete de la Ste~


ri Maftei argintar banii cferturilor pe 1854
i suma de 111 lei i 10 P8.l.'ale pentru 'c:fertu:'
riIe I i 2 ale lui 1855.
Orig.

?;- 1857 iane 2~

primete de la ~upnul Petre Hra un zapis al lui Vasile de

Moise Ghidali

156 lei.
Orig.

8.- ~85? oet.

Theodorovici, primete de la jupnu1 Petra, Hr .3?0 lei din datoria lui vsile Fota.
Orig. rom. scris eu creion.'
4~~

9~- 1858 apr.'28.~ Dumitru Moisiu d jupnului Petre


Rri'e un nsori s priI!. care l anunt c-i va
da dOumentele primite pentru un loc al lui
Manole Cmpeanu rlndut de Vasile fiul lui
Gheorghe Bodaproste.Orig.
10.'- 18.59 mart . 1'~-

primete
Hlra adetul'Sf. Gheorghe.
Orig.

11.L l859 sept. 2?-

Subprefectul ocolului de Sus

de la Petru

"

7~

punde negutorului Petri Hru din Trgul Neam


la suplica ace'stuia ctre prefectur c ar -avea
de luat de la unii vieu~tori ai oraului Neamv
su.made 9.000 lei. ca s vin la Taht spre a lmuri care sint datornicii.Orig.
12.- 1859 noiembrie 6.- Tribunalul jUdeial al Districtului Neam:y face cunoscut lui Petria Hra, membrul
siatului familiei interditei Nastasia Bejan din
Ileam ea la 2~ a lunii s se nfi,eze la tribunal pentU deliberarea cererii ei de a fi eliberat de sub curtori.
Orig.

13~- 1859 f.l.J. Manual primete de la Petrea Hra toate adeturile pe acest an.
Orig.
I

14.- 1860 apr. 20~- Judec.toria districtului Neam poftete pe Petrea Hrea din Neam ea mpreun cu
lazr Teodoru i cu tefan Bejan s fac preuirea locului i b~elor
ce-le are iconomul
G ~ghi: ~asillu n Tg. Neam.
Orig.

15.- 1860 iul. 26.- Petra Hra d lui Faibi Rosenbe~g


sineturile pentru" a-i scoate datoriile. Petrea
i va da 15% din banii scoi, va plti progomul
potei pentru candidat i publicare.
CU legalizarea poliiei.Yinutului Neam.
,
Orig.
16.- 1860 noiembrie 2.1~-Mon~ul loil roa~ pe ce-l c?
i-a scris s-i ingdu1asc pn la Sf. Vasile
cnd va primi un fel de lea i se ..
va achita
.Ori'g.

1,/.- 1832 dece 9.-

MMCX
JUdectoriainutulu1

Ne.amt judec
pricina dintre Vasile Foceneanu. ginerele lui

Ifttmle Roca, din Shigoeti,


eu Simion i
I
eostand1n Bor pentru pri din moia Negoeti i hotrte ca i Simion Bor s fie
primit prta eu Maria soia lui Roca, i
Oostandin Bor in prile din Negoe~.
Aceste pri fuseser cump~ate de Iftimie Roca cu banii din vittAarea Pir4!Ji,r
din Ghigoeti, pri ce fu.eser!
ale celor
trei frai; Maria, Simion i Costandin.
Copie. leealtaat.
,

2.- 1842 sept.

~1.- Ion Bari, fiul lui Simion din

satul Pstrveni-vinde lui Gheorghe.Negnliei


4 stinjeni moie in hotarul Negoetilor, inutul Neamului pe Valea Alb batinl de la tall
su , cu 120 lei ~jenul.
Orig.

3.- 1842 dee~ 28.Constantin A.nghel vinde lui GheQrghe Negulici, un stinjen o palm i 5 palmaee
mo,ie din hotarul Negoeti din cei ? stnjeni
druii tot de Gh. Neguliei prin invoiala din
lB4et cu 120 lei stnjenul.
Orig.
4.~ 1842 iane 13.'- Oostantin RGca d.n Borti vinde
lui Gheorghe Negu.liei, 2 stinjeni
de moie, batin de pe iIl18JAa sa, din hotarul Negoeti din
tinutul Neamului, pe Valea Alb, eu 120 lei
st1njenul.

Or1g;'

.-

5 1 1842 mart. l..::, Costantin Roea vinde lui Gheorghe Negulici, un stinjen de moie din cele 708
prjini,
schimbate eu vornieul Iancu Canta din
hotarul Negoetilor, p~ Valea llb, in inutul
Neamului, eu 120 lei stl.njenu1.
Orig.
.1.

6.-

!l

1843 Ilai ,30.'Ioan Bor d mrturie c dup ee vnduse lui Gheorghe Negulici 4 stnjeni moie din Negoeti i 3 stinjeni din Borceti primise la nceput 300 lei, urmnd ca restul de 300 lei s-i primease , iup! v1nzri; fratele alu Constantin, pe motivul rscumprrii cere zapis de datorie, scade
aceast sumdin cei 400 lei pe care i datora nsui lui Gh. Negulici. Totui Ion Bor primete ba
nii de la Gh. NeiUlic, cruia 11 d o copie de pe
jurnalul judectoriei inutului Neam adupra unei
pri de moie ce aparinea fratelui su Oonstanti
Orig.

7.- 1844 apr; 25.- Sndulaoha:?!


fi1ll lui Ilie' Herte! datorn
Zamfirii i Iliaei 90 lei pentru. 2 pmnturi i 8
pai se oblig s-i plteasc la af. Appstoli petr
i Pavel, iar de va ntrzia eu plata banilor a~
au voie s-i ia n locul banilor ce vor voi din a
1

verea sa.
Cteva

insemn.ri de primirea banilor.

Orig.
8.- 1844 Get'.' 6.Catinca soia rposatului Ion Roea cu
fiica sa Saf ta i cu fiul su Necula! vnd dvorea~
ninului Gheorghe Neguleciu, un. stnjen din NllJgoe
din btrinul de batin rmas de la rposatul ei
cu preul
Orig.

de 120 lei.

Sndulach1 ~~~
impreun cu
1842 noiemnrie 2.fiica sa Paraschiva din satul G~oeti,
tinutul
Neamului-vind lui Gjeorghe Negu~ciu o palm i
6 parmaee i jumtate din moia Negoe ti , :inutul
Ne8ll, 98 o are batin de pe tatl su Hrti, e

lei palma.
Cu ntrirea paznicilor satului Negoeti~
Orig.

10.- 1845 dac. ~

Casa,nd.!'a. fiica Nastasei

.%.

Gola i

008-

-~ ~tand~n Agach soului ei rzei din moia N$goetilor, inutUl Neamului vind lui Gheorghi
Negulici, 6 palme i 6 parmace Gospod - din
moia Negoeti din Btrnul Ioni! Galo - 140
lei stnjenul, adic in total' 118 lei.
Cu ntrirea paznicilor.
Orig.

11'.- 1846 mai 8.- Privigb.etelrulocolulu.i /de mijlocI po-

runcete paznicului Ioni! mazilul i Manolache


Adiaconului din Hlpeti s cerceteze la sa~l
Negoati mpresurarea prjii Catinchil Roca
de ctre Va~ile Rocneanu, i s raporteze.
Orig.
12.- 1846 mai 9.- 'Manolache Adiaconului i Ioni mazilu raporteaz pri vighetorw.lui ocolului /de mijloci c au cercetat la faa locului la satul Negoeti i au gsit c, Catinca
RO,ca are cinci st.njeni

O,rig.

13.- 1846 mai 91. Negoeti.-

Saf ta , Manolache, Necola! i


Catinca, fii lui Ion Roea vnd boieru.lui Gh.'
Negulici, 5 stnjeni cu parte de moar motenirea ce o~au de la printele lor, in Negoeti de
pe Valea Alb, cu 700 lei.
eu ncredinarea. paznicilor satului.
,

Orig.

Don
1.- 181.3 aug. 6.-

Rnd.uiii isprvniciei Neamului au a- ~


les la faa locului la Totoeti, pe Valea Alb ~n
inutul Neamului - in partea de ;jos partea de
moie a lui Vasili Oiocrlan i a Stlrorii sale
Maria - ete ? palme i un parmac.
Orig.

2~'- .1822. mai 9 .:.... Pintii.e

78,

Nacu vinde cumnatului su ~_

tei, 6 palme din moia Totoetilor din jumtatea


satLtlui de sus, pe Valea Alb n inutul Neamului,
cu 20 lei.

Orig.

3:-~36 apr.

Toader Bor vinde fiicei sale Soltana


un stnjen de moie i un loc de eas de' 10 prD1ni,/din Totoeti 'inutul Neam/ cu 150 lei.
Orig.
,
1.-

4.1 1832 mart. 1.3.-

Manola.cheNacu v:i,nd6g:i.nere~ui su
Ion Negril un stnjen de moie din satul Totoeti din inutul Neam (cumprat de la ~sae Cioci)
eu 100 lei.
Orig.

5.- 1839mai 9.- Tna$e fiul lui Toader Crciun i cu fi~ce~e sale din stul

Totoeti, pe Valea Alb; inutul'


Neamului vinde lui, Gheorghe Negulici 1 stnjen de
moie din, hotarul Totoeti din
. partea de sus, din
btrnul Ioni Geaai, ce Ci) are ,Batin de la mama sa Jncua, cu 110 lei, hotrind ea s nu :ie _
strmutat la nimeni acest stnjen de moie.
Se intrete i se nainteaz Divanului Apelativ
al ~rii de Sus - de ctre judeul inutului Nesn.

Orig.
6~L 1839 iul.

4.Gheorghe.Nacu vinde lui Simion Busuioc


un stnjen, din Totoeti, din j1Ulltateade sus cu
130 lei.

Orig.

.1-

1839 i'\11. 28.Toader Bar.' i fii si SimiG>n


i Iordache din sanl Bor.ti din inutul-Neam se impnJ4lut de la hagi Toma Onicescu, .vechi1ul moie~ Negoeti, cu 100 lei pe un an de zile i cu o dobnd de 3($ lei - punnd amanet un stinjen din moia
hotarul
e t
(

89- 8.- 1840 mai 18.- Ilei Brgoanudin tr~ Pietrii vinde lui GheorgheNeguleciu. un stnjen. 5 palme
din Totoe.ti, tiJlutl1l Neamului, ce o are de la
mamasa, c~ 110 lei s~tnjenui.
Ou ntrirea

jude-~ului inutului Neamdup.:


PUblicarea vnzrii n foaia steasc, din 1841
apr. 17.Orig~

9~1_ 1840 oct. 30.-

Toader Bo~,
din satul Boreti vinde
lui GheorgheNeculiai un 'stnjen din hotarul Totoeti, pe prul Valea Alb,~cu 100 lei.
Orig.

lo'~L 1840 dece 28.Vasile Gola vinde lui Vasile Bucur partea sa de moie din Totoeti. partea de
sus cu pre de 45 lei.
','

In 1842, februarie 4. Vasile Bt1cur.vinde i


el aceast bucat de moie lui Toma ginerele lui
Ianache Oiocirlan cu 50 lei~
Orig~
jt

11.- 1841 febr.22.~


Iordachi fiul Saftei d sotiei sale
Casandra, -partea sa de moie cu casa din To_
toeti oblignd-o s-I ngrijeasc de cele necesare dup maartea lui.
Grig.
12.- 1841 iun. 24.- Anghelui vtelul di mazil din
tro:r$ni, n urma poruncii pri vighetoru1ui ocolului de mijloc raporteaz c diata ce o are
soia lui Iordache fiul Saftei "de la rposatul ei, so, este bun.
Orig.
13.- 1841 iul. 28.Ioan, fiul lui Iordache Mitescu
din satul endreni inutul Vasluiului vtnde lui
GheorgheNegulici, 7 s1njeni i 4 palme gospod. c~ . ....

din hotarul Totoetilor partea din sus - din inutul


Neamului ~ pe Vale~ .Alb, eU '120 lei stnjenul,
adic 900 le i. Orig.14.-

1841 cet. 16.- Maria fata lui Grigot-8'Lucl:lian.d:tn- Uscai


inutUl Neam, vinde lui Gheo::ghe
Neguliei un stnjen, 2 palme i 4 parm~ce din hotarul Toto~tilor
de jos pe Valea Alb, eu Ilo lai stinjenul.Ou ntrirea judectoriei inutului N eamoOrig.

15.- 1841oet. 16.- Gheorghefiul lui 16ni Iancu.,.nel'otul


Luehienesei, din s~tul pstrv-eni i RU,xandra
nepoata Lucni~nesei din~satul Uscai,inutul
Neamvnd lui Gheorghe"Neguliei, un stnjen,
2 palme i 4 parmace din hotarul Totoetilor
pe Valea Alb in partea de JOs, cu 110 lei

stnjenul.Ou ntrirea

inutului Neam.-

Origo
16.- 1841 noiembrie 18,- Gheorghefiul Ancuei Lucheanu
din satul Hrti, inutul Neamului, vinde
dvoreaninul~i GheorgheNegu~eeiuun stnjen
2 palme i 4 parmace din mo~ia ~in hotarul
Totoetilor, pe Valea Alb n partea de joS,
.
din inutul Neameu 110 lei stnjenul.Cu intrirea judectoriei Neam.Orig.

17.-

1842 mai 26.- IIi Vicol nepotul lui Toadir Boru ,


din. satul Boret i inutul Neamvinde vornieului GheorgheNegulici un stnjen in hotarul
Totoetilor de pe Valea Alb inutul Neamin
.partea de sus i un loc de cas de 10 prj ini, cu
pre de.142 lei
Orig.-

180- 1842 aug.2.- Ruxandra fica lui Iordache Chiriescu


vinde.lui Gheorghe Negulici, 3 palme moie n
hoha.r~l '.Uo~oetilorpartea din jos de Valea
!.
'Alb cu 45 lei.-"
Orig.'

. -

190- 1842 augo27.- Simion Busuioc morar din satul Borsti vipde Torn. Gheorghe Negulic~ un s~nJeh
moie n hotarul moiei Totpetilor n part*a
de sus de pe Valea Alb n inutul Ne~am.cu 110 leioOrig.
20.- t842 aug.30.- Matei Croitoru din satul B9reti
din inutul Neamului, vinde lui Gheorghe
Negulici, 6 palme gospod!din To.toeti, de pe
Valea. Alb, n partea de sus, din mutul
Neam cu 90 l~i.Orig.-

fl.- 1842 sept. 15.- Alecu Chiriescu feciorul Anetei


Brgoaneii din Brgoani .vnde lui Gheorghe
...
~egulici,patru palme moie ln hotarul Totoetilor, n partea din jos pe Valea Alb, n inutul Neam cu 60 lei.Orig.
22.- 1842 sept. 17.-0 nsemnare prin care se
s-au luat 34 lei din banii a~tai
piS de vnzare a 4 palme pmnt de
1ar cursul l va primi acesta cnd
zapisul.Oone~pt

arat c
ntr-un zala Chiriescu,
se va publica

23.- 1842 noiembrie f.z. ~ie Necul las prin diat fratelui su Pintilei Nacul ~rile sale de mie
din Borseti,Totoeti i Useai,din Slite
din Pdure din vatra aat ul.u sau d.Ln.uaoar- ce
se vor alege de ceilali fra i drept partea

../.

- ~-.,;'

sa; iar ~cesta s-I ngrijeasc mai departe


iar dup moarte s-i fac cele de cuviin.
Orig.

.=

24.- 1842 dee. 20


Vasile fiul lui Mihalach~ vinde dvo. r..m~Gheorghe
Negul1ci, un stinjen din Totoei. cu 120 lei.' .
Orig.

3"-

25.- lBq.; iane


Ciocir1an
28 lei i
de ei lui

Costacbi 'Boure811u
primete de la Enachi
i 'de 1&Ion, ginerele lui Ciocr1an se indatorete'
s le scoat zapisul dat
Neculai Vas!li Bourean un ~apis de moie

'din Totoeti.
Orig.

26.- 1843 iane 4.-

...

,.

lui Toader Bori vinde


lui Gheorghe Ne~liei un stinjen i 2 palme de
moie din hotarul Totoetilor in partea din sUST
din inutul Neam" pe Valea Alb cu 120 lei sn ..
jenul.
. .. .
Orig.

27.- 1~3 ign.

4.-

Iordache fiul

Ion, fiul

lui Grigore Negrei, vinde

dvoreaninului Gheort;he Negu1ici, un st~jen de


moie (cumprat de la socUl su Manolachi Nacu)
din hotarul Totoetilor n partea din jos, din

inutul Neamului cu.110 lei.


'.

Orig."

28.- 1843 iane 16.-

Gheorghe Olin vinde lui Gheorghe Negulici, o p~~


de moie, in hotarul Totoeti. in
partea de jos din inutul Neamului.
Orig.

29.- 1843 lan. 18.- Pintilie Nacu vinde lui Gheorghe Negnliei patru palme i patru palmace moie, din
partea ce o are danie de la fratele su Ilie,

--~
prin diat.-,parte n Totoeti, pe Valea .Alb,
n inutul Neallf,cu 607 lei i 20 parale.
Grig.
30.- 18fl-2 iane 18.- Toma Isache din U..seivnde 1ui
-Gheorghe N-egulic1 patru p
e:''-i patru palmaoc moie n hotarul Totoeti, din inutul
Neam, cu 67 lei i 20par_ale.
Orig.

.Toma Nimini din __


Totoeti ginerele lui Enache Ciocrlan vinde lui Gheorghe Negulici, 4 palme moie. cumprtur cu za~
pis de la Vasile Bucur, din ~otarul Totoeti, r
din partea de sus, pe Valea lb n inutul
.
Neamtului, cu 60 lei.

31.~ 1843 ~an. 26.-

Orig.

,..

32.- 1843 apr. 1.- Zoia, fiica Saftei Dilioae cu fratele ei Costandin Oreacu din satul Totoeti din
inutul Neam se plnge judectoriei inutului
..
Neam asupra unef danii din moia. Totoeti de
.
pe Valea Alb, fout de fratele Saftei, rposatul Iordache soiei sale Oasandra - nstrin!nd astfel o parte din moia btrneasc'~ oare- s li se dea lor.
Copie

Zoia Delioae mputemicete ve


chil pe Iordachi Cerchez pentru a o reprezenta
la judecrea pricinii ce o are prt la judectoria jinutului Neam asflpra>Osandrei soia lui Iordachi DelEiu - pentru o danie de la
. soul ei .'din moia Totoeti de pe Valea Alb.
Cu ncredinarea judectoriei inutului

33.- 1843

~r._g~

Neam.

Orig.
.1.

79

"'-

,34.- 1843 apr. 26.Judectoria inutului Neam face


cunoscut dvoreaninului Gheorghe N&gu1ici ca s
se nfieze la 5 mai cu dovezile ce le are
pentru cumprarea a 6 stinjeni, din moia !Totoeti/ de pe Valea Alb, inutul Neam, in
urma pl&ngerii fcute de Costache Or,tescu i
Zoia Deleoae.Otig;

35:- 1843 mai 13:-

Ion O~teanu ginerele lui Toader Oiocrlan, din ,ot~eti vinde lui Gheorghe NegUlici
2 palLe moie, batin de la socrul su n hotarul Valea Alb din inutul.Neamului pe Valea Alb
cu 26 lei.
Orig.

36~~843 mai

12.-

Costantin i Ion Cioerlan feciorii lui


Toader Ciocrlan, vnd lui Gheorghe Negulici, 7
palme moie, batin de la tatl lor ~n hotarul
totoetilpr n partea de jos, pe Valea Alb n
inutul Neam, eu 100 lei.
Orig.

37.-

1843 mai 20.-

Casandra soia rposatului Iordache Bobu


~iul Saftei i Iordache Cerchez vind lui Gheorghe
Negulici 5 st~jen1 moie din hotarul - 'Totoeti,
n partea de jos, de pe Valea Alb, din inutul
Neamului, cu 120 lei Btnjen~, primind in total
330 lei.
Ori.g.

~ 38.- 184,2. dece 22.- Simion Calin, Iordache Calin, Iupu Nacu,
cu fii si i Ion Calistru vnd lui Gheorghe NeguM
lioi 3 stnjeni '$e moie n ~ot~l
Totoet~, n
partea din jos pe Valea Alb, din inutul Neamului, cu 120 lei stnjenul.
orig.

39.- 1846 iane 2.-

Ioan fiul lui Vasile Bovu i nepoata

- '195
,
sa Ilinca din Totoeti inutul Neamului vnd
lui GheorgheNegulici, 6 palme i 4 parmace
moie din satul Toteti, n partea de jos, de
batin, de la mamalor Bafta i o cas cu livad - cu 147 lei i 20 parale.
Cu ntrirea paznicilor satului Negoeti.
Grig.

tz.-

1.''- 1833 - 5592 Ur.1' apr.


Ber; tiul lui loim
Levitul. d soiei s e Ita, fiica lui Iosif
. David n faa lui Iupu fiul lui Moise (cn:f;reJi; la Sinagog) i a lui mil Moise (srv.i.tor'
s

tot la Sinagoga din, Neam)un act de contrazestre - i-i mpliae,te sumade 120 galbeRi fin~landezi. afar de hainele i odoarele ce i
le-a adus ea.
Wleverirea traducerii de ctre Ministerul
Trebilor Strine.
Orig. evreesc eu o trad. rom
OLt,"

..."

-"

e.-

1857

6lZ. Adar 1, fe~. f.z.Act de cstorie


intre holteiul
I.~iba fiul lui Jlr i Toba rriea lui Iosif Id.tman fiul lui- Her.
-.
Se arat ndatoririle
mirelui: s 8.i b 80
galbeni i cele ale tatlui fetei~ 30
galbeni, haine, aternuturi.
Cu adeverirea traducerii de ctre Ministerul Trebilor Strine.
"Orig. evreese cu o traducere.
MMCXIII'

i~ .-

1.- 1862 marta 13.-

Hereu ~inianu
primete din
eaneelari~ judectoriei inutului 'Neam~ act
din 1815 apr. 26T i empaticul pe anul 1836
al mo~iei Mrtt i dou idule de plata
bezem1IUlui.
- Orig;
J

~&..."

- 'fX)6 ....;

MMCXIV
1.- 1862 mart. 9.- Anioa Efimov, nscut tefan asigur
cu dugheana sa cu locul ei, ce o are n ulia
-Mare in tg. Piatra, snpus bezmenului, mrfa fratelui ,i Radion Efimov, c~ era nscris n liste
pentru a fi vndut la licitaie.
Cu legalizarea tribunalului civil al distric, tului Neam.
Orig.

DOXV
1.- 1860 mart. 15.MihaiJacbl. Chiriac nchiriaz de la
Il1halache Stere, o dughean ln Piatra! vecin
cu lupu, pe .3 ani (de la, 23 apr. 1860-23 apr.1864,
ca cite 510 lei pe an, 10 2 ctiuriz
255 lei la
Sf. Gheorghei 255 lei, la Sf. Dumitru.
Orig.
_ MMCXVI

1.- 1860 inl.- 1:2, Iai.Solomon'lucrman cump~ de la


Dimitrie Dimitriu 160 mare ~e gru de pe moia
Perieni din OGolulTuriu cu 90 lei chila - pe care le-a i plti t la primire.
Cu adeverirea comisiei despririi
a V-a din
Iai din 1862 iane 26.Otig.

2.- 1862 ian." 28'.- Iancu Zara:ful i David Vaismanau cumprat de la -Mi tici Dimitrie -842 merte popuoi de
pe moia Perieni, din ocolul Turii, cu preul de 50
lei chila n 1860, pe care primindu-le le-au pltit.
Orig.

MMCXVII

.-

1," 1857 sept.

7.-

Costaehi Gheorgniu garanteaz cu ave_


rea, sa pentru tefanaehi Anastasiu cruia i~au

.1.

revenit prin vinzare la mezat la judectoria inutului Neam 2 locuri sterpe din Neam, proprie~
tatea lui Toader Fasole, un Pre de 626 lei - pin ce acesta va plti la judectirie suma respectiv.
Cu legalizarea judecto:r;iei,inutului Neam.
Orig~
MMOXYIII

1.- 1828 aug. (588 \~

4) Dorohoi.-

Froim Fiel ben (fiul


lui)Her Begal, din Dorohoi primete in faa
lui Her, hahamul de Dorohoi i Iacob Her, ben
Avram, servitorul Sinagogei', de la socrul su .
.Bendet ben (fittl lui) David Axeb:r:.ad,
la esto- ria sa cu fiica acestu.ia Leca"estrea in valoare de 600 galbeni olandezis 280 galbeni olandezi
iar restul in vase de argint, haine i bijuterii.
1 traducere.
MMQXIX

1.- 1861 aug. 18.- _

(IscEilit evreete), vinde negu.tcrului AvralIl fiul lui Ilie o dughean cu locul
ei de 4 stinjeni 4 palme cot i 2 stinjeni lung
ce ~e gsete
oraul Piatra, pe Ulia Potei,
pentru care pltete i bezmen - cu preul de
5.000 lei.

tn

Orig.'
"
MMC:X:X:
1.- 1815 iul"" 15-.Hagiu Dima .tirgoveii i locuitorii
de pe moia din tg_ Pietrii, ce o au "miluire"
de la domnul Alexandru Ioan Calimah, adeveresc c Iftimie Paticioai a pltit pentru 28
,stinjeni din acea moie, suma deIe lei i
20 parale pentru innoirea hrisovu.lui domnesc .
Orig;

2.~ 1836 iane '21.-

- Maria so-yia lui

Iftimia ~a1iciu cu
lor Ileana vind

'1%'-

porunicului Gligore Vrlam din trupul locului


casei printeti,
partea sa, adic 6 stnjeni~
i"'~~'in lungime cu preul de
lei st.njenul domnesc, adic 280 lei, primind aceti bani la
facerea zapisului de vnza~e. .
Cu ntrirea epitropi ei bisericii domneti
Sf. Ioan din tg. Pietri!.
Cu nc 2 ns~risuri de vnzare ,< de pri
din acelai loc, intre aceleai pri, din 10
i 13 mai.
Drig.

35

18)8 iane 15.-

Iupu fiul lu! Alexandrud?elioiu


cu soia sa Maria i fiica lor Iliana vnd pe-runi~ului ~lig?rii Vrlam"obdeat de loeIae
4 stinjeni cu preul de 300 lei.
Cu ntrirea'judecltarie1,tinutului
Neam
dup publicarea vnzrii ~ foile oficiale:
Orig.

4";- 1829 aug. 21.-

lupul Pa,li,~iucu Marie, soia sa


.. ~
i cu fiica-l~r Ili&na v~nd.poronicului Gligori Vrlan nc, o bucat. de loc domnescde
"
14 s;!njeni n lun~me i 6' stnjeni n a_ime cu preul de 540 let' - primind doar 400, lei,
lei, iar cu restul de 60 lei 's ,ntmpine cheltuielile facerii actului.
Cu ncredinarea i ntrirea epitropiei
bis. Sf. Ioan din tg. Pietrii i a judectoriei inut,ului Neam.
-Orig.

CI'\.."

li'

5~- 1840 iul.

pietrar, cu so'tiia
-sa Maria i eu fiica lor ,Iliana vind poronieului Gligori V~lam:0' un loc - de 7 palme i
cu pivnia de sub case cu,preul de 52 lcp.
1.":

.Iupu ~ci()i,

 1.

~
J

- ~la 27 oct. i mai v1nd o bucat de loc.


Orig.

6.- 1840 oct. 25.- Lupu Palicioi cu soia sa Maria i

cu fiica sa-I1iana vind porunn1cului Gl4gori


Vr1aa, 4 stljeni i
. jum. domneti cu pre de )
.300 lei.
Cu ntrirea i adeverirea de ctre epitropul bisericii Domneti Sf. Ion din Piatra i a
judectoriei inutului Neam,
dup ee a fost
,
publicat in "Foile oficiala".
Orig.

'\

..

MMCXXI.

1.- 1863 ian. 31.Presvitera Elena primete inapoi


da .. a tribunal dania i documentele ce le-a
n!iiiat din 1860.
Orig

MMCXXII
,l.-.~.lul;

-(

15.- M-rea Neam d,vdu~ei tefania. fosta soie a rpo'satul1ii Grigore Cozma i fiului
ei I~ Ion~chl'Croitorul din Tg.' eam un alt
- Loc pentru a-i face o cas th josu.1 trgului.
in ulia. ce merge la shna , n locul celui
- din susul ,tirgului de lng sp~lta1 s plteasc
ca i ali megie1.
.. . bezmenul
.
. Orig~

2.-

1856

iane 25.II-rea Neam ~ SecuI primete de


la Ianachi Croitorul fiul lui Cozma 1/2 oc
') cear .bezlN:ln,.pentru o ua.
e

'3.'- 1857 iane 25.-' II-rea Neam i .SecuI primete de


la tefan C~z.a 1/2 oci cear, bezmen pentru
o u /de dugheanl.
Impr.

- -aoo-'4.- 1858 oct. 261.- M-rea Neam i SecuI primete de la


tefan Cozma 1/2 oc cear, bezmen pentru o u
Ide dughean/.Impr.

'"
}859 mai 7.- Enache Croitorul feciorul rposatului
Grigora a Cozmei las soiei sale Prohira i
la alte rude prin diat partea se de avere adic
617 lei, avnd grije ca s.rmn o parte din
bani i pentru el.
Orig.

-MMCXXIII
1.- 1858 mai 13.- Avram bel vinde prin mezat lui Avram
fiul lui , Solomon 1/2 din ograda
sa partea din~
spre Cojocaru cu 3.800 lei iar 1/2 cealalt cu
partea de case cuprinzto8.re n ograd lui Bereu
Harabagiu, iar acetia s se oblise a plti mai
departe pentru casele i ograda lui Avram. Abel,
bezmenul cuvenit m-l:ii Ne~, .pe locul creia
sn construt~.
Cu legalizarea i nt.riJ;ea~Q.c:tu1ui
de divanul ntri turil-or

r.:

..-

Orig.

. ..
J.

'

2.- 1859-sept. 30.- Avram finI lui Solomon vinde lui


Solomon Ciasornicaru,",Cu 70 galbeni 1/4 din
trupul locului cumprat prn mezat mpreun cu
socrul lui, Bercu Harabagiu prin judectoria
inutului "Neam de la Avr1:pD. A"Qel, loc siuat
, pe Uli a Mare n -Ifg. Neam;.
Orig.

;r4:..z.

MMCXXIV

1.'- 1858 mai 2.'- Costache Dimitriu mprumutnd de la


comisul Neculat ..Gridev 200 galbeni se obligfi
a-i rspunde ace ti bani mpreun cu o do~nd

-1.

8M

de 1 1/2% la 1 noiembrie anul ~urent.


Ou ~ntrirea prefecturii districtului
Neam prin plata timbrului de 40 lei.
Gridov primete din Trbunalul Districtului Neam banii i ~obnda la l~ apr. 1861.
Orig.

1.:- 1859 mai 14~-. a.rd.arulDimitrie Calapod vinde

.."' '" .
,

...-

,
JJ

srdarului Pe~AJ.Inciu un loc in tg. Pietrii


F~~~'
de 48 stnjen:i.\f
n --:umgim'e 'cu preul de 10.000
lei, bani ce i-a i primit; acest loc fuses,e
cumprat de la Oozman Dimitrie.
~a Bal, proprietara moii ntrete vnzarea i-ii arat c s-i plteasc n con~
tinuare bezmenul hotrt.
Orig.

1.- 1828 apr. (21.-

P. -Vasiliu imprumutnd de la

g"

Gheorghe Ioan din


Neam 1.000 lei se
oblig~ a-i rspunde pn la sfritul lunii
noiembrie, iar de- nu se va ine' <fecuvnt s
se ndestuleze Gh. Ioan, din averea lui mi,
ctoare i nemictoare.
Pe verso, se arat p~i.mir~a a 100 le~.
din datorie i- dobnd
.Orig.
"

'"

"

2.- 1860 aug; 20.~ Coatachi Vasiliu garanteaz

fratehrl su mai mic, Gheorghe suma de 25


galbeni ce a imprumutat-o de 'la acesta, cu
partea sa din averea motenit de la prini
i se oblig s-i plteasc banii la Sf...
Dumitru.
.

_
..I

<O.

"

Se ncredineaz aceast garanie.


Orig~
MMCXXVII
1.- 1858 mart. 11.- Costache Dimitriu se nvoiete
cu banul Seuli Logoftul pentru o poli de 442
galbeni zimi mprumutai de la acesta s-i dea
.
tot atia galbeni n termen de 7 luni~
In 1859 mart. II Sculi logoftul ia acont
250-galbeni oland. ~n 442 galbeni de la Costaehe Dumitriu (orig. grec.)
In 1859 noiembrie 13 Costache Dumitriu mai d
lui Sculi 20 galb. _acont. In 1861 noiembrie 1 scu~
primete de la trb. Neam ~045.lei acont din 442
galbeni dup sinet.
.
Alturi adeverire~ satisfacerii timbrului pentru nerespeistarea termenului de plat.
Orig.

.'J

1861 mart. 15.- Iancu Manoliu garanteaz soiei sale


Eufrosina fiica rpos~~ima
Stroia swma banilor
cuvenii din motenire dup mpreala fcut,
prin fondul caselor lui cu locul lor din !.J5_.-.Eeam"tt
pe loc cu bezt2t.ll
pre1uit de cand , trib. Neam
la 23 'oct. 1860 n valoare .de 220 galbeni..
Cu 1egaliz~ea jude~4 distrc. Neam.

Orig.'

'"
t

MMCXXIX
1.- 1839 sept. 18.- Ion Gitan i soia lui Maria fac
schimbul urmtor cu Alexandru Theohari: p:cimii
au dat casele lor din Ulia Puundului din Tg.
Neamului lui Teohari, lund n schimb de la
acesta un loc din rspntia Uliei cu putine
lemne tot n Ulia Prundului, pentru a face pe
el dughene ,
afile
/

..

1.- 1857 iul. 3.Proprietatea moiei Mri din tg.


Piatra d lui Iftimie ginerele lui Gavril Bodronciu un loc-cu bezmn din mahalaua Potei (5
stnj. i 2 palme cu obligaia de a plti la Sf.
Gheorghe al fiecrui ~ cte 5 lei de stj.~avnd
voie a.~lface pe acest loc ori ce bina potrivit
cu mbuntirea trgului).
Cu a chitane primirea bezmenalui pe anii 1857 i l862.de'la Itimiei ginerele lui
Gavril Bodronci.
Orig.
'.

WCXXXI
1.- 1824 aEr. 28.- Andrei efner primete -de la Ana Bal
287
galbeni up's1netul'isclit de aceasta
din'4 dece 1853, cu care bani s-a pltit i acoperit termenul de 23 apr. 1854 din acela sinet.
Orig.

!.

2.- 1854 aug. 18, Piatra.-

+ndrei Sefner primete de la


, Ana B~ 225 galbeni dup sinetul isclit ~e acesta din 4 decemb~ie 1853. cu care bani s-a pltit termenul de'la Sf. Dumit 1854.
Orig. franc. hrt

....

3~~ 1856 febre 6~- Divanul ntriturilor adeverete c


~ primit 'in depozitul' divanului de la Ana Bal
500 galbeni albi cu zim~, dai n socoteala
datoriei lui Andrei efner.
Orig.

4.- 1854 noiembrie 29.-

Opis de ehitanele date de


Ana Bal la judectorie, pentru plata banilor,
n contul datoriei ce a avut a da rposatului
Andrei efener.
Orig.

.1.' MMCXXXIL

o .ro ie de z sua f'iicei sa


Joia la cstoria acesteia cu 10
fiul lui ~udoraehe ll;~oiu. cuprinz'toare de
ari

1.- bX>_,....._)_-""""............
"

one d

lucruri de cas3 mbrcminte, 2 junci? ~ yacu


cu viel i al~ele.
:u l1c:redi~aree. j ..
'~~catol'i

is -rtct-ului

OOl:l.

____ "":"'din'

lei,

3u

._-. \nQ,stase

'

.P0C01'

aevene ....te c:i a primit

.pozit1l1 '.cx'ibunalului ju 'ieiel." din eam 370


dupe cerex es J:'Qi.cutil tribun lul'ili de rit t:'...nea
(!

a.

Ori 0'.

IV
1.-

,"
1'i

~v.reesc." ~

2..'

-.
.1.

MMCXXXV

1.- 1854 marta 12.- ncuavduva, fosta soie a lui

Vasile Livezanu din tg. Piatra d fiului ei


ce ii8.l1.: mi
Costache o diat, prin care >1
las motenire toat partea ei de ban , o
foaie de zestre ce se afl la fostul ei ginere Sava Popovd cd, cu toate lucrurile din ea,
precum i o dughean din Vale ncredinat
acestuia cu ~zapis, alt dughean din deal de
la fiul ei Toader cu zapis ~i idule pentru
plata bezmnului, pentru ca s-i poarte de
grij dup moartea ei, iar din bani s dea
cte 50 lei fiicei acesteia Ecaterina vduva
.
i fiilor ei Gheorghe i Toader pentru pomenire.
Cu l~galizarea Starostiei Elinocriasc a
inutului Neam.
Orig.

,
/

-MMCXXXVI
1.- 1825 mai l5.=-

Ilie Gi~
s-a mprumutat de la
jupn Berc cu 17
lei, iar dac pn la Isata secului nu va avea s-i dea banii s-i dea
perje cu 2 lei mieru, iar de nu va avea nici
perje s-i dea: ppuoi cu 3 lei miera i
2
vedre brnz.

+-

Orig.
2.- 1831 aprilie 22.- Dumitru fiul Aursului din satul Pipirig d lui Enciu un zapis prec~ c
a luat banii pe un stnjen de lemne pentru a-l
aduce la velni pn la Sf. Maria Mare, iar de
nu le va duce la termenul .ficat toat cheltuiala s fie suportat de ei.
Orig.
3.- 1841 oct. 19.~

Preotul Fotie scrie jupnului

.1

.'
/

-~
Bercu rugn~u-l
pe care i le va
In 1841 dece
c a mai luat 3
Orig.

s-i dea 2 stamboale de gru


plti cinstit.
20 preotul Fotie mrturisete
stambmale de ppuoi.

4.- 1841 noiembrie 6.-

Gheorghe Apostu din Humuleti d


lui Moise Pipiregeanu un zapis precum c a-a ~prumutat de la acesta cu 55 lei i pentru aceti
bani se oblig s-i dea 5.000 ci1rmizi pn la
Ispasul viitor cnd i va da banii sau crmida,
iar de nu-d, va da nici -hartii nici crmida la
termenul fixat s se despgUbeasc .din. averea sa
iar cheltuiala ce se va face s fie suportat de

aM;. ;
~b

~u ntrirea privighetorului.
Orig. "

5~'-1843 mart. 26.- Ilie Cristea d lui David fiul lui


Bercu un zapis c a luat de "la el ;0 lei arvun
pentrU. nite chelcele ndatOrindu-se s i le dea
pin la Sf. Gheorghe, iar de nu-i va place, le
va ti:nde la altcineva, pltindu-i acestuia datoria cu dObind, iar dac nu-i va da nici banii nici" chelce~le la termenul fixat,
numitul
.'
David se poate despgubi din averea lui.
;
.orig.

...

-.~

6~-\843 ':tun. 24~j

Marin vornicul i paznicii satului


Pipirigu scriu jupinului'Moise fiul lui Berou
Negrlidin Tg. N 8amf ca pentru. 2+ ppuoi s.
dea lui Petre, Matei i Neculai al lui Gheorghe al lui Dumi trache, preul cu care se va putea tocmi, urmind s dea banii dup ce va primi
teslim de la sat.
Or!g.

1._ 1843 iul. 28.-

.'.

Gheorghe f}1t lui Iaco"", Ion Asavului

i alii mrturisesc c au rmas datori jupnului David fiul lui Bercu cu 240 lei de pe 10\:'
mare ppuoi ndatQrndu-se s-i achite pn
la lsata secului de postul Crciunului viitor,
garantnd unul pentru ai tul, contrar vor rspunde cu toat averea lor.
Orig.

8.'~ 1843 iul~

2V.-.

Ie.z!' Clbosu mrturisete c a mprumutat'dela Dudel Bercu Negru 200 lei cu

termen pi~ la Ziua Orucii.Orig.

....

'(

.~

",

'01

9.- 184'; iul~ 31.-

lazr Clbosu mrturis~.Nie c s-a ru-

gat-de David fiul lui Bercu Negru de l-a mprumutat cu 200 lei cu termen pn la Ziua Crucii.
Orig.

it.

10.- 1843aug. 5.-

Gavril Spum mprumut de la jup~nul


David fiul lui Bercu 18 lei cu termen pn la
Sf. Ilie viitor.
Orig.

11.- l84~ sept. 20.=

MafteiNican i'Neculai fiul lui


Gheorghe Dumitru din satul Pipirig dau lui Dudel fiul .lui Bercu Negru din .Tg. Neam un zapis prin care _turisesc
ca au cumprat de
la el'2 ~
mere ppuoi~~u 2~ lei mier~a
pa care le va plti piD la lsata sacului'de
postul Crciunului, i~ de nu-d, va plti la
termenul fixat se oblig s suporte toate
cheltuielile acestuia pentru scoaterea ~ilor de la ei.
Orig.

- sea-:.
12.- 1843 dece 16.Iacob Harahagiu din Ruceti mrturisete c este dator ~nului Mendel ginerele lui Bercu cu 24 lei, iar n termen de 2 sptmni s-i dea banii i dac nu va putea rspunde la termenul fixat ee oblig s suporte
toate cheltuielile acestui~ pentru scoaterea
banilor de: la el.
Orig.
1}.- 1844 febre 2.- Gheorghe liucescu din satul Sveti
d evreului David .Bercu, din Tg. Neam un zapis mrturisind c, a mprumutav de la acesta
suma de ~ lei, pe care i va plti pn la
Inlarea Domnului, adic la Ispasul viitor.
~,j
Orig.
(
Ioan Apopii mrturi sete c a m14.--1845 iane 25.prumutat de la Mendel fiul lui Barcu 24 lei,
obligndu-se s-i dea la primvar pentru aee~ti bani 4 chelcele de miel negru, iar de nui va ine obligaia va rspunde numitului Mendel orice ~ fel de pretenie va avea de la el.
Orig.

15.- 1845 mart. 1.- Toma Ungureanu din Blebea mrturisete c datoreaz jupnului Bercu Negru 50
lei din socoteala ce au avut, pe care barri i
va achita la diferite te~ene l2~
lei la
spas , 12~
la sr,' Ilie, la sr, Dumitru i
Crciun, obligndu-se s plteasc orice fel
de cheltuieli dac nu-i va achita la termenele
fixate.
Orig.

16.- 184~ mart. 5.- Ion Scrieriu1 mrturisete c a


luat de lajupnul Dudel fiul lui Bercu Negru
106 lei i 20 parale pentru che1cele de miel

.r;

negru cu termen s-i dea chelcelele la Sf. Gheorghe viitor cu dobnda banilor cte o para de leu
pe lun, obligndu-se s scad preul cu 10 parale la chelcic, i n acest timp s nu mai
vnd la nimeni.
Orig.
17.- 1851 iun. 6.-

Neculai fiul lui tefan Munteanu d


un inscris jupinului Dudel fiul lui Bercu Negru mrturisind. c a mprumutat de la acesta
66 lei obligndu-se s-i inapoieze pn la Sf.
Maria viitoare a anului urmtor sau i va lucra
ceva sau i va da ciirmid dac nu va avea

bani.

Orig.
18.- 1851 dec~ 3.-

Irina soia lui


eorghe irpan din
satul Cristeti d evreului David fiul lui Bercu din Tg, Neam un zapis prin care mr"turisete c s-a neles cu acesta s-I serveasc timp
de 1 an cu 80 lei iar la sfrit s-i cumpere
un tulpan nou, cu condiia c dac va prsi
serviciul i oriunde o va gsi s plteasc ori
ce pgubire va face.
Orig.

19.-

Orig. evreesc.
20.-

Orig.evreesc.

./

- -a
MMCXXXVII
.

1.- 1862 iul. 26.-

tefan Afrsinei din Neam

vinde lui Eduard Rigler un loc' n tg. Neam n mahalaua de jos, lat de 14 stinjeni i lung de 29
stinjeni, cu 555 lei. primind toi banii la facerea actului.
Cu adeverirea Consiliului Municipal al POliiei
Neam.
Ori.g.

MMCXXXVIII
.

1.- 1812 apr. 12.'-

luca Gheme, impreun cu soia sa Frusina i fii ior din Tg. Neam, vinde lui Ioan Rzmerl din satul Grumztl o crim i 0 dughean
cu acareturile lor ce snt pe moia mnstirii ,n
Tg. Neam cu 1.800 lei, ndatorindu-se s plteasc bezmnul dup cum este obiceiul.
Vecinti.

Cu ncredinarea stareului m~strii.


Orig. ,
MMCXXXIX

1.- 1857 sept. 19.- Moise Iosip croitorul se imprumut de


la (creditornI nemen1jionat) inf;itorul sinetu.lui cu 1.000 lei, cu obligaia s-i inapoieze n .
termen de 6 luni (Semneaz evreete).Orig.

"

2.-

1857 sept. 9~- ~oise Iosip croitorul se imprumut de la


inf!itorul sinetului (creditorul nemenionat) cu
5.000 lei, cu obligaia s-i napoieze n termen de 6
luni fr dobnd (semneaz evreete).
Orig.

3.~1859 marta 12.-

Moise Iosip croitarul se imprumut


de la Ioba Moisl din tg: Piatra cu 6.eOO lei obligindu-se s-i inapoieze intr-un an de zile, fr dobnd contrar, numi ~I
dreptul s-i scoat

.F.e

,.

banii din averea sa.


Cu meniunea martorilo~.
Orig.

1.- 1845 dece 12.- Rercu Grcineanu (se~nat evreete)


-se mprumut de la Catinca BUyiu cu 1.700 lei
pe timp de 1/2 an cu dobnd ce doi lei la sut pe lun, punnd amanet pentru siguran
documentele unui loc.
In 1846 mai 22, Catinca primete 204 lei 1/2
din dobinda banilor,.
_.
In 184'( iul. 1, Catinca mrturi sete c a
primit dup sinetul de la boie~ul Iacovache Palade
i Anica Palade nscut Babe suma de 1.700 lei,
dnd acestora amanetul ce l-a avut de la datoI'Dic mpreun cu-toate documentele.
Anica de Babe primete la J apr. 1853 banii
de la Iosip Haim, rmnnd ca aceasta s-i ia de
la datornic.
Orig.
2.'- 1846 noiembrie 6.-

Original evreesc hrtie.


;.-

1846 noiembrie 8.- Hercu Grcineanu mrturisete


J

c s-a mprumutat de la Neculai- Apostol Braoveanu


cu600 lei pe timp de 2 luni, fr dibnd.
Ou adeverirea comis. tg. Piatra.
Orig.

./.

8 2

4.- 1847 aug. 22.- ADna Pelle vinde lui Iordache Mtsaru
cu 170
2 stinjeni a palme i 4,palmaei d~eti

galbeni.
orig.
MMCXLI

1.- 1857 apr. 18.- Ioana fata lui Apostol Gurlan din satul Cndeti in urm~ pricinii de judecat ce a avut-o la judectoria inutului Neam cu Ioana rpos , fiica Mariei lui Gheorghe Chiru i Gheorghe Ohiru pentru o parte de moie din hqtarul
Oindeti, vndut i rscumprat de 'ctre aceasta, se nvoiete cu Iaana Ohiru nepoata sa ca.
nu va mai avea nici un fel de pretenie asupra acestei pri de mo,ie, aceasta r~innd n veci
stpin.
Cu adeverirea priv1gb.etorului oc olului Bistrita } 4
i legalizarea judectoriei inutului Neam.
Orig.
MMCXLII
1.- 1861 febre 10.Meletie Sardeon, It. de mitrop. al
Moldovei n urma adresei Departamentului ,Drept-ii
i a judectoriei inutului Neam cu privlY9 la
pricina dintre un numr de nagu~tori cherestegii
greci. i otomani din or~ul PiatraJ i Aga Gheorghe Mardarie precum c acesta. le-ar fi luat n
anii-trecui nite chere~tea din cheresteaualuat de apa Bistriei, a dispus cercetare la faa
locului n prezena ambelor pri i sub cartea de
blestem dat martorilor pentru a spune adevrul,
orig.

MMCXLIII
1.-

Ori g~' evree se


2.-

Orig ev:reesc.

3.-

Orig; evreesc.

4~-

Orig. evreesc.

"

5.-

Orig. evr. MMCXLIV


1.- 1858 sept. - Tablou de socoteala fcut evreilor:
Lazr Nisel. Stein Bercu i Iic I1isii, pentru
nite cherestea cumprat de~aim Bariu Sicalu
zis Haim fiul lui Hercu i Bratu Fie.l din Tg.
Pietrii.
Orig.
MMCXLV

--

'1;,'
dublat 2;.- 1859 iul. 7.- Foaia de zestre dat. Sevastii la cstoria ei cu comisul Ghi oimarul
cuprinznd lucruri de cas mbrcminte, 1"ite, i
altele n valoare de 28.331 lei.
Gh. oimul mrturisete c a primit toate lucrurile menionate n act. n valoarea artat.
Orig.
MMCXLVI

1.- 1857 iane 20.-

..

Monahia'Filofteia vinde negustorului


Aron fiul lui Leiba,-o dughean fde lemn cu locul
ei i o csu cu dou odi tot'din Lemn; din Ulia Mare a tg., Piatra, ce le are motenire de la
Ana Bal, cu 3.0QD lei, cu obligaia de a plti
bezmenul.
Cu ncredinarea sfatulu~ oraului Piatra i
ntrirea actului de ctre judectoria inutului
Neam.
Orig.

. .1.

MMCXLVII

."

1.- 1861 mart. 29.=- Curtea de ntrituri a Moldovei


ntrete lui Gheorghe Strtultescu, n urma
formalitilor de vnzare prin licitaie, stpnirea asupra unei dughene cu locul ei din Tg.
Neamului pe Ulia Prundului pe propriet. m-rii
Neam, a evreului Laisr Mnaic pentru o datorie de 7.600 lei a acestuia ctre numitul CEeditor la care se gseau documerte Le dughenei
'ca amanet.
Ou legalizarea Ministerului Justiiei a ac.tului de cumprare.
Orig

MMCXLVIII
1.- 1859 sept. 2~~
Saf ta vduva;'fosta soie a rpos.
Vasile Marga din mahalaua Valea Viei din Eg

Piatra, druiete bisericii Sf. vv. Mihail i


Gavril o cas cu tot locul ei cu pomii de pe
loc, cu ndatorieea de a sta n cas pn la
sfritul vieii i obligaia epitropilor de
a o nmormnta i a-i face cele necesare dup
moartea ei '.
OI.'ig.
MMCXLII
1.- 1862 iul. 26.- Scar1at Manole din Neam vinde lui
Eduard Rigler un loc sterp cumprat de el d<e
la tefan Afrsinei din mahalaua de jos a Tg.
Neam lat de 14 stnjeni i lung de 28 stinjeni cu
cu preul de V40 lei.'
Referat ncredintor al Municipiului poliiei Neam.
Orig.

~~

It 2.- 1856 mart. 2.-

Haim Barai d lui mil ben

../.

"

, -"63:6'" -

Ia?ob Leiba o mrturie pentru 1/2 moar


Ce a cumpr-atide la acests, dei n actul de la judec. se scrie c a cumprat
toat moara, ns se rreleg ca dup
ntrire Haim se oblig s-i dea lui
mil,act ntrit, pentru 1/2 moar,iar
galbenii mprumutai acestuia, valorificai la 600 lei, s-i napoieze n
termen de 4 luni, fr dobnd, eu eandiia c dac va ntrzia cu plata lor
peste termen s-i plteasc dobnda~Cu adeverirea Ministerului Trebilor
Strine.Orig.evreesc tradueere.\

,
MMCLl
1.- 1856 (616 yat 23) ian.22.~ Smil fiul lui Iancu Le'ibavinde lui Haim. Barai o
moar cu.hambaru3. ei de la Mrei
lng velni, ce o are'cumprat de la
Ana Bal, eu 560 galbeni i cu plata
bezmenului anual de 5.salbeni.Trad. din evreeteo
2.~ 1856 apr.lp.- Smil f1narul d.un nscris lui
Haim fiul lui Hercu prin 'Oare se n.elege
cu acesta s-i siujeasc la moar 5 luni,
cu 24 lei pe sptmn.Cu ncredinarea poliiei Piatra.Copie.-

3.- 1856 oct.16.- Smil finarul ia n arend


de la Haim Hercu moara acestuia
din Mrei de pe proprietatea Anic~i

./.

-~de Bal, pe timp de l.an, eu toate edecurile mprii, 2 case i altele cu 90


galbeni pltii n ctiguri.Copie.

MMCLII
1.- 1859 mart.20.-

Vornicul Co~taehe Catargiu


se mprumut de la 'logottul Stefan
Catargiu epitropul casei rposatului
vornic Manolache Miclescu, cu 2.115
galbeni austrieci pe timp de 1 an cu
dobnd cte 10 galbeni la suta de
. galbeni pe un an iar-pentru asigurarea
plii banilor i a dobnzii a pus
amanet moia sa Dobreni, cu slitea
din Drgoeti i prile din Dolheti
inutul Neamului.9u legalizarea Curii de confirm.
a Moldovei.Orig.

MMCLIII

1 .
- 1859 apr. 2.- Vornicu1 Co tache Catargiu
mprumut de la post. Costache Voia
nescu 2.260 lei pe timp de 1 an i
o lun cu dobnd, iar pentru asigurarea plii banilor a pus amanet moia sa Dopreni sUitea din
Drgoeti i pirile de moie
Dolheti inatul Neamului.Cu legalizarea Curii de Confirmarea
Moldovei.
Orig.
./.

D3LIV
1.- 1862 mart. 16.Ahna-Bal mrturisete c a primit adresa judectoriei nsoit de actul de
embatic dat pe numele lui Sideru Croitor~l
Orig.

MMCIN
1.- 1860 febre 3.-

Curtea de Apel a Moldovei n ur.ma


lucrrilor judec. inut. Neam, cu privire-la
procesul dintre Ita Zlata i Moise Daniil,
pentru o parte diAtr-o dughean cu bolt din
Tg. Neam, rmas de la prinii lor, stpnit ns numai de numitul Moise Danf.Ll, hotr te ca bolta eu locul ei s se !mpart n dou
i s se stpneasc i de ctre reclamanta
Ita BIata 1/2 de parte avndu-se n vedere venitul cuvenit ei din avere, iar lui Moise, pentru cheltuielile fcute cu ocazia morii tatlui lor.
Cu. legalizarea copiei de ctre Curtea de Apel.
Copie.

MMCLVI
l.\.-

Orig. evreesc .

.1.

MMC LVII
l~- 1855 oct. 18.- David Iustr vinde arenda~ului moiei Drguani 240 miere ppuoi cu 50 lei
miera, care ppuoi 1/2 l va transporta el
la moie iar 1/2 l va aduce cumprtorul scznd cte 8 lei la fiecare mier.
Orig;
2.- 1855 act. 25.- David Iustr mrturisete c a primit 200 ga1be~~ din ppuoiul vndut i se ndatore~z s-i"duc ppuoiul cumprtorului.
Orig.

3.- 1858 noiembrie 22.-

Judec. inutului Neam scrie sameului inutului Neam c lucrrile n pricina


dintre stolnicul Iorgu Glc i supusul austriac
evreul David Iustr, pentru nite ppuoi, au
trecut n lucrarea acestei judectorii.
Orig.
MMCLVIII

Serd. Neculai Jpa garanteaz


1.- 1855 iane l~.pentru orice persoan i chiar pentru el, ee
ar solicita imprumut pn la 1.200 galbeni,
prin binalele i locul lui din mahalaua Potei din tg. Piatra, preluite in suma de
2\.000 galbeni.
Ou legalizarea judec. inutului Neam.
In 1857 iane 31 menionata ~
este
primit pentru slujba de comisar a cpitanului
Ioan Deibus ca garanie.
In 185? febre 28 Ioan Deibus i ntoarce garania.
Orig.
~/.

'),

1.-

Orig. evr.
2.- 1840 oct. 28.- L. Greceanca scri~ lu~ chir Ene sa-1
trimi t anumite lucruri, asi gurndu-l cava p~
ti.
Orig. grec.

MMCIX

1.- 1861 mart. 15.- Necula! Jipa mrturisete c a primit


de la Zecder Croitorul embaticul pe 1 stnjen i
7 palme loc, ce are cumprat in tg. Piatra de la
ADnaBal, pentru a-l nfia la judectorie
pentru ntrire" dup care l va da napoi .
Cu meniunea c a~rimit i 2 idule de bezmen.
Orig.
2.~ 1861 apr. 9.Necula! Jipa d un nscris lui Seider
Croltorul din Iai, ,prin care mrturisete c,
locul ce acesta il are cumprat de la ADna Bal
n Ulia Mare a oraului Piatra i pe care el a
declarat judectoriei c l-a vndut numitul j pa" tot al lui, fiindc el nu i-a dat nici un
ban.
Orig.

MMcrn
1.'- 1860 iul.

10, Neamt. Hai.m fiul lui Etoh Iancu


lA.pcanudin Tg: Ne~'Flui las soiei sale,

~I

fiului su Cune Haimovici i fiicelor sale


Ru,hle i A.ltaun testament dup care s se
mpart ntre acetia toat averea lui: dughene, capital bnesc din negustorie marf,
galbeni, argint i altele.Cu adeverirea martorilor i a poliiei Tg.
"am.
Orig.
MMCIXII
1. 1857 oct. 16.c~/S

Gmstache Dimitriu are sAea luioIasub Marcu 103 lei pe 2 1/2 coii postav,l pe- .
reche pantaloni i 157 1/2 lei pe marf (ambele chitane sint anulate).
Oasieria Districtului Neam anexeaz, 2 obligaii, adeverind satisfacerea legii timbrului.
Orig.
t::

MMCInII
1.- 1857 iane 15, tg. Piatra.Iconomu1 Constandin din
satul Berti, preoii Ioan Jpu Iordache Brcau i Ioan Ge4dgescu din satul Cndeti ocolul
Bistria, inutul Neam mrturisesc c, pentru
a curma orice judecat, se invoiesc cu Vasile
al lui roni Afimeii pentru o parte de moie
rmas de ia preotul Gheorghe
s-i dea acestuia 10 prjini pe dealul din Ondeti, din
partea ce are motenire de la numitul preot.
Cu ncredinarea privighetorului ocolului
Bistria i cu legalizarea judectoriei inutului Neam.
Orig.

J:

MMCLXIV
1.- 1860 mart. 9.-

Gheorghe fiul lui Ioan Corbu din.

./.

- ~mahalaua Precistei d fratelui su Ioan


fiul lui Ioan Corbu din mahalaua Bistriei' un
inscris prin care ii druiete partea sa de
avere ce i s-ar cuveni, pentruc, cheltuind
cu boala i moartea fratelui lor Vasile, a.rmas numai cu o bucic de loc pe loc domnesc.
Orig.

MMCLXV

1.- 1856 ~oiembrie 6, Tg~ N~amy.- mil, fiul lui Hercu,


se oblig s plteasc infi~torului vexeIulu! suma de 90 galbeni i dobinda. lor cu 2
termene n timp de 2 ani. .
Cu ncredinarea hahanului.
Prefectura inutului Suceava adeverete c
la suma de 3.330 lei din sinet s-a alturat
taxa de 2~ lei, 1859 noiembrie ..29 se altur
o obligaie de 20 lei.
Copie i orig. evr.

MMeLXVI

1,

4.-

1853 febre 1-3.-

Dimitrie Pdureanu d note


pentru liberare de carne diferitor~ persoane.
Orig.

5, 17.- / 1853 / Treipprezece note de liberare de carne


ctre dif~rite persoane.
Orig. german.
MMCLX:VII

1.- 1860 iane 24.- Dumitru Iordache i soia sa dau o


foaie de zestre fiului lor Vasile cuprinznd 2
stinjeni loc, lucruri de cas, curte, vite i
altele.
Orig.

MMCIiX:VIII
1.- 1829 sept. 27.- Vasile Agapi mprumut de la Grigore Antohi 30 galbeni pn la crciun.
In 1861 iane 15 casieria inutului Neam adeverete c la sinetul lui Vasile Agapi prin cara ti datorete lui Grigore Antohi 1.110 lei i
al crui termen a expirat s-a alturat timbrul
ndoit, 2 coaIe a 10 lei.
Orig.

2.- 1860 sept. 28.Vasile Agapi datoreaz lui Grigore Antohi 730 lei rest dintr-un sinet de 30
galbeni .

In 1861 iane 15, casieria Neam adeverete


c la sinetul de 730 lei datoria lui Vasile Agapi ctre Grigore Antobi, i fiind termenul expirat s-a alturat t~bru1.
Orig.

MMCInL
1.- 1861 apr. 11.Vornicu1 Ioan Greceanu mprumut
de la Aga Nicolae Drosa 6.060 galbeni pe timp
de 1 an cu dobnd de 10% pe an, asigurndu-i
cu fondul moiei sala Boleti inutul Neam
i cu silitile ei Bucureti i a 4-a din
piurea Orbic i cu tg. Buhui i altele cu
condiiile specifieate n contractul de mprv.mut.
Cu legalizarea Curii de Intrituri a Moldovei i cu obligaia n valoare de 400 de lei.
Orig.

MMCLXX

1.- 1862mart. 31.Vornicul Ioan Greceanu mprumut


de la Iancu Poper 800 galbeni pe timp de 3
luni cu dobnd, asigurndu-i prin moia sa

. .

1.

Buhu1.
Cu legalizarea Curii de Intri turi din
Iai n 186, apr. 16 I. Popper adeverete o
a. primit de la tribunal 800 galbeni iar dovinda lor de 81 galbeni iar dobnda lor de
81 galbeni i ,6 lei rmne s primeasc Marou fiul lui Iuda Volf.
In 1863 mai ,1 aoesta mrturisetei o a
pr~~i'tb~'i C~emneaz ~vreete).
-,; ta:
&.~
~
6 r!J turig.
r

MMCLXXI
1.-

1863 apr. 17,.- r , A. Can.tac-q.zin


gar.an teaa suma de
1.600 galbeni, ce se vor da .din depozitul Tri-

bunalului lui Iordache Gheor~iu Mtsaru, bani mprumutai-de la acesta, cu fondul moiei
sale Podoleni i silitele ei din districtul
Neam.
Cu legalizarea Tribunalului judiciar al
districtului Neam.
~rig.

2.- 1863 mai 24.-

Iordache Gheorghiu Mtsaru d 2 ohitane: una a 471 galbeni a ,7 lei galbeniJi


alta d.e400 galbeni, primii .,din d epoz LtaiL Tribuna.lului Neam din suma de 1.600 gallieni ce cu
sinet are s ia de la Iancu Al~cu Cantacuzi~.
Orig.

MMClXXII.

1.- 1861 noiembrie 2, l~


l. A.,Cantacuzin scrie lui
Adamide ca la 4 noiembrie 1862 s plteasc bancherului Naisati duma de 2.000 galbeni din ctiul Sf. Dumitru 1862 ~
posesia moiei sale
podoleni .,
Cu anexarea adeverinei Pref. poliiei Iai
pentru satisfacerea legii timbrului.
Orig.
.1.

1f

-~.

2.-,1863 iane 8, Iai.Iancu Naiai d culmatului su


Hercu Gutman o procur de a strui pentru mezatul bunurilor banului Iancu Adamide de pe moia
Podoleni districtul Neam autorizndu-l s ncaseze i banii ce are s ia de la casa rposatului Adamide.
Cu adeverirea tribunalului civil din Iai.
Orig.

3.- 1863 febre 5.Hercu Gutman, p.rocuristul bancherului Iancu Naiati, primete pentru acesta
22.842 lei din 2.000 galbeni, sum acceptat de
rposatul Iancu Adamide, cVtiul Si. Dimitri-e_
pentru arenda moiei ~o~olenl.
Orig.
4.- 1862 apr. 10.-

St. Necorescu garanteaz pentru eliberarea n pstrarea sa a mobilelor ce Spiru Adamide le are la moia Podolerii cumprate cu
90 galbeni n fondul caslor cu locul lor din
oraul Piatra.
Cu legalizarea tribunalului civil al districtului Neam.
Orig.
-

5.- 1863 apr. 17.- Hez-cu Gutman, mputernicitul ban~


cherului Iancu Naia~i, cu procur prime te
pentru acesta 700 galbeni din 2.000 galbeni,
sum acceptat de rposatul ~ancu Adamide,
ctiul Sf. Dimitriu pentru arenda moiei
Podo1eni.
Orl.g.

-.

6.- 1863 apr. 22.~. Laba Mocl scrie preedintelui


tirbunalului-Neam s dea luotIancu Naiai
restul de 763 galbeni,restul ctiu1ui Sf.
Dumi~ru pentru arenda moiei Podoleni de la
casa rposatului Iancu Adamide, garantnd a-

1.

- ~ceast sum cu banii ce are s ia de la Oostaehe Catargiu prin vnzarea moiei Dobreni.
Cu rezoluia c, Ie.ba, Mocl are s ia.de la
c. Cat~giu 5.000 galbeni a.vnd sub ipotec
moia Dobreni, care, acum este vndut.
Cu o socoteal de 78 galbeni procentele cuvenite la sum.
Hercu Gutman imputernlcitul bancherului
Iancu Naiai primete restul de 761 galReni
i 21ei cu dobnd cu tot pentru Iancu Ni'ai.
Orig.

MMCLXXIII
1.- 1861 mai 30, Podoleni.~ I~ A. Cantacuzin scrie lui
Adamide s plteasc la 1 mai 1862 lui Mihel
Daniel suma de 2.000 galbeni. din banii ctiului Sf. Gheorghe al anului vii tor pe care
bani i-a primit de la acesta.
Adam~
mrturisete c primete i va plti la termenul insemnat.
Prefectura oraului Iai, elibereaz . 2.000
galbeni conform. poli .ut

MMCLXXIV
1.- 18 iu1. 1861,Paris.- 'EXtras de actele de datorii
ale E .Deneville, legi ~ altele vndute Annei
Bal .dt a Iai (Moldova).
CU certificarea tribunalului comercial al
Senei.
S~nturile delegailor.
Ministerul Afacerilor Externe certific semnturile.
Orig. franc. hlrtie.

MMCIJl.:K.V
1.- 1859 apr. 23.- Constandin 'Schidarul, epitropul casei
rposatului preot Negulai Eladi, adeverete c
a primit de la srdarul Alecu Hristea 510 lei,
c1tiul Sf. GheorgJJ.e,pentru cadre rposatului
preot lnchir&ate acestiia prin mezat.

2.- 1854 oct. 26.- Constandin Schidarul, epitropul


casei rposatului sache1ar Necu1ai E1adi. adeverete
a primit de la serd. A1ecu Hristea
510 lei t ctiul Si. Dumitru pentru anul 1859
pentru casele rposatului preot nchiriate acestuia.
Orig.

3.- 1860 iane 22.-

Serdarul Alecu Hristea face nsemnri de diferi te cheltuieli t cuptor, ui i altele.


Orig.

4-.j-

1861 sept. 2.- Casier:l.adistrictului Neam primete de la orfanii preotului Neculai Eladu
din Piatra districtul Neam 22 lei i 2 parale impozit funciar pe trim. I., II 1860 pe
calcul de 5%.
Impr.

5.- 1861 sept. lO~~


Casieria districtului Neam
primete de la orfani! preotului Neculai Eladu
din Piatra districtul ~eam 22 lei i 2 parale
impozit funciar pe trim. III, IV 1860 pe calcul
de 5%.
Impr.
6;- 1861 . pt. 12.- Casieria districtului Neam, primete de la orfanii preotului Neculai Eladu,
din Piatra districtului Neam Il lei i 1
para impozit funciar pe trim. I. 1861, pe
calcul de 5%.
Impr ..

?- 1861 sept. 12.-

Casieria dis~ictului Neam primete de la ~fanii preotului Neculai Eladu


din Piatr.a districtul Neam Il lei i 1 para
impozit funciar-" trim. II. 1861 pe calcul
de 5%.
- Impr.
.1.

-~8.- ~l

se~t~~
Casieria districtului Neam primete de, la orf'aniipre otului Necu1ai Eladu din
Pia.tra districtul Neam Il lei i li para impozit funciar pe trim. III 1861 pe calcul de ~.
Imprimat.

9.- 186l....a21embrie
22.Judectoria inutului Neam
primete de la Alecu Hristea 510 lei n 13 galbeni cte 37 lei moneda, etiul 'Sf. Gheorghe
pentru casIe rposatului preot Neculai Eladu.
Orig.
10.- 1861 noiembrie 23.-

Judec4tori.a inutului Neam primete de la Aleeu Hristea 111 lei n 3 galbeni


cite 37 lei unul, pentru casele rposatului
preot ..N'eeulai E1adu.
Orig.

11.- 1858 apr. 23-1859 act. ;0.Dou a.deverine ale


iconomului Ioan prin care ~rturisete c a primi t de la serd. Alecu Hristea n prima idul
de 485 lei pentru ctiul Sf. Gheorghe al anului trecut i n a doua 485 lei pentru otiul
Sf. Dumitru al anula1 trewt, pentru. casele ce
le are nchiriate de la rposatul saehelar Neculai Eladu din mahalaua Precista.
Orig.

MMC1KXVI
1.- 1858 apr. l4~
SrdaI.'UlNeculai Albu se ob11@ fa de administratorul inutului Neam ea s-i
prezinte dovezile de vnzarea cherestelii care n tovrie eu Iic llisi i Nisel tein
Barcu au transportat-o la Galai i Brila cu
condiia ca acetia s o vnd oamenilor ~are
U va recomanda el; pn la mplinirea sumei

.1.

ee acetia datoreaz diferitor creditari,


dintre care i el"este unul.
Ol.'ig.
MMOLXXVII

1.- 1866 dece 15.Iosp Leibu adeverete c a primit


documentele n numr de 5 buci i 13 idule
de plata blacului (btutul eerealelor).
Orig. '
MMCDJCVII:r
1.-

Orig. evreesc.
MMCLXXIX
l~- 1846 febr.,23.N. Constantin mrturisete c are
s dea Blaei Palade 174 lei i 16 parale.
Orig'.~
2.1-

1846 febre 2;5.- B1aa Palade face o not de diferite cumprturi," alimente i altele pentru care este datoare lui Panait Mtsar cu
175 lei i 12 parale.
Orig.
MMC!nX

1.- 1852 mai 24.-

Puna , -nscut Cazacu, vinde sp-

tarului Dimit~~ Ghe orghiadi casEt cu locul


lor din tg. piatra, locul de 4 st1njeni eum

p;at de la Toader Ciu,cu 140 galbeni de la


eare a pr imit toi banii.
Cu ncredinarea siatului orenesc al,Tgo
Piatra.Cu legalizarea judectoriei inutului Neam.
In 1856 iun.l" judec. inut. Neam. ntrete
actul de vnza.re.- in 1857 sept.20 Dimitrie
G~eorghiade mrturisete c a cumprat aceste
case pentru cmnar-u),Gheorghe Calapod cu
banii acestuia.Cu adeverirea judec.tinut.Neam 1858 sept.15.
Cu adeverirea epitropiei prilor rzeti
a Tg.Piatra.- C~ ncredinarea municipiului Tg.
Piatra 1860 iul.lo./'
Cu ntrirea tribunalului judiciar al dis-u/c
trictului Neam 1860 aug.31.Caiet ou or ig.

MMCLXXXI
1.- 1856 oct.23.- David i Naftule fiii ~posatului

Leiba Avramoviei din oraul Piatra m.Bturisese c in pricina ce a avut cu fratele lor
Iosip,pentru averea rma.sl de la tatL lor
se nvoiesc cu ace5a s-i dea 750 lel.-,
Cu legalizarea judeo.inutului Neam.Orig.

W.CLXXXII
1.- 1856 oct.23.- Avram Igner din Bacu ostorete
pe fiul su Iie cu Ruhel fata lui Ha1m ben
(sin) Iancu,primul ndatorindu-se a ntenra
pe fiul su Iic cu 200 galbeni i al te daruri
pentru mireas, iar al doilea. se ndatorste
a nzestra pe f1ca sa Ruhel cu 600 galbeni
n care intr i darurile mirelui,precum i
2 dughene cu casele i ograda lor din Neam
ns dup mo~tea lui, fixnd data nunii
i altele../.

-;. 1-

Cu legalizarea Min.isteru1ui Trebilor Strine.Traducere. din evreete.MMCLXXXIII


1.- 1856 mai 5.- Ioan Prpuu se nvoiete cu preotul
Oonstantin Rou i GheoI'ghe Popa fraii rposatei Ileana Mzrean s dea napoi lui Vasile
Agam pmntul din poiana. hotarului Muncel ce
l-a avut luat n arend de.la rposatul Gheorghe
Mzreanu i soia acestuia Ileana,mrturisind
c s-a despgubit de la numitul ~gam cu 560 lei
i'dobinda lor.Cu legalfzarea judectoriei inut Neam.:
Orig.
MMCLXXXIV

1.-1860
J/

mart.15.Necu1ai, fiul lui Gavril Iordache din


Neam, vinde ~ui EduardRigler 55 stnjeni
domneti in lime i 70 stinjeni lungime n
magalaua de jos a oraului cu 30 galbeni, cu
indatorrea cumprtorului de-a plti bezmenul
.legiuit~Cu adeverirea lIlinicipiuluioraului
Neam
..
Orig.MMOLZDV

1.- 1859 dec.4.- Zahman Vaisemberg din Flticeni,epitropul rposatului su frate Bercu Vaisemberg,
d procur vrului su Faibi Rozemberg din
Piatra, mJ)uternioindu-1 s!-l prezinta la.toate
instanele n vederea drepturilor casei rposatului Bercu.Ou nored~n area starostiei ageniei din
Piatra'.Orig.,

.1.

---C. Rujinschi
MMCLXXXVI

eandid- judeo. '

inutului Neam, n urma n~oinrii


date de
judeo. msoar i hotrnicete un loc din Ulia
Mare a tg. Piatra de pe proprietatea Anei Bal,
100 rmas motenire monahiei Sofia Alexandroviei fiica rposatului Alecu ~punarul, prin
acest aot dndu-i-se numitei monahii looul n
stpnire"
Orig.
2.- / 1859 / Proprietatea moiei Mri Piatra primete

de la (soris evreete) 5 lei i 31 parale bez~


men pe anul 1859 pe 1 ~tnjen, 1 palm i 2 pal- ~
maoi loc din (soris evreete.
Impr.
3.- / 1860'/ Propriet. moiei Mrei-Piatra primete de
la Gheorghe fiul lui Aleou 9 lei i 14 parale
bezmn pe anul 1860 pentru 1 stnjen, 6 palIDaoi
100,n Ulia Mare spre Petricica.
Impr.

~:- / !! /

Propriet. moiei Mr. ei-Piatra primete


de la Gheorghe Alecu 9 lei i 14 parale beamn
pe anul 1861 pentru 1 stnjen,6
palme i 6 pal.
nac , loc din Ulia Mare spre Petrioioa:
Impr.

MMCLXXXVII

1.- 1861 febre 20.- Vornicul Ioan Greceanu mprumu~


de la Ndejdea Marcu 14.000 galbeni pe timp de
l an ou dobnd de lef;pe an, asigu.rndu-i n
fondul moIei sale Bodeti inutul Neam cu
silitele ei Bucureti, pdurea de pe moia ~
b~ic i altele, oa condiiile ~ecificat n
actul de mprumut.

.1.

-~
Cu
ve~..
Cu
cerea

legalizarea Curii de Intri.turi a Moldo.


anexarea une~ obligaii pentru satisfalegii timbrului.
"

Orig.

MMC LXXXVI II
1.- 1862 noiembrie 19.~

Propriet: moiei Mri-Piatra d lui Ilie Croi torul fi. ul lui Cerbu Cotgaru un loc cu bezmen, pe Ulia din mahalaua
Potei, cu ndatorirea de a plti la Sf. Gheorghe n fiecare an cte 5 lei de stnjen cusurul vistieriei.
In 1863 ian 4, Ilie Croitorul trece actul
lui Co~tache Gheorghiu.
Cu legalizarea poliiei ~g. Piatra.
Orig.
MMC:u::xxrX

1.- 1857 sug. lO~-

Srd. Neculai Costandinov Jpa vinde Victorini Dodescu un loc din mahalaua Potei pe lng drumul ce merge la Drmneti,
cumprat de la Petrea Obreja, i fiul su Dumitrache, cu 135 galbeni.
Un nscris al nnei Bal privind acest
loc.
Ou legalizarea judectoriei inutului Neam.
Orig.

o.

- MMCXC
'.

1.- 1862 aug. 27.- Vartan Muhalcea garanteaz mpreun cu Vasile Marcovici suma de 9.993 lei i
29 parale capital bnesi, al casei rposa
Grigore Mihalcea rmas la Vartan,o printr-un
lQ~ 0; tU- blnal.ele de pe el ce au n oraul Piatra, pe Ulia mare, n sum de 940 gal~.,

. .

:/.

- .a~ob~gindu-se s-i plteasc imp~cu


dobinda lor,oricind i a-ar cere.
Cu legalizarea judeotoriei inutului Neam.
Orig.

2.- I 1864 I Propr. moiei Mri-Piatra primete de la

Arma Bal 22 lei i 20 parale bezmn pi anul 1864


pentru 4 stnjeni din Ulia Mare.
Impr.
MMCXCI
1.- 1861 mai 19.- G. Zaharia" mprumut de la Costache
Gheorghiu 157 galbeni pe timp de 6 luni fr
dobind n 1862 apr. 24 C. Gheor@1iu primete
Danii cu dobinda lor de la Elenca Albu.
Orig.

MMCXCII
1.- 1858 febre 27, Piatra.- Mendel or mprumut de la
comis" Neculai Gridov .OOO le1, pe timp de un
an cu dobind asigurnd aceti bani prin 2 documente ale dughenii sale din Ulia Mare a tg.
Piatra.
Cu ncredinarea judectoriei inutului Neam
c ambele pri sint mulumi te
.Orig.

2.- 1858 noiembrie~ Mend.elor mrturisete c suma de


287 lei mprumutat de la (creditorul nemenio.nat) se oblig s o plteasc nfitorului
n termen de 3 luni.
Casieria Neamului altur adeverirea satisfacerii legii timbrului de 4 lei, n 2 coaIe a
cte 2 lei, pentru nerespectarea termenului de
plat 1863 ~ebr. 27~Trad. din eU. cu 1 otig. n limb. evr

 1..
,

e'3

3.- 6l iul.

ltis,. Piatra.Mendel or mr turd see e c


sumadEt2 galbeni mprumutat de la (credi toru 1
nemenionat) se oblig s o plteasc oricui s-ar
prezenta cu sinetul n termen de 4 luni.
Casieria Neamanexeaz adeverirea satisfacerii legii timbrului n 2 coale a 2 lei, -pen-.
tru nerespect~ea termenului de plat.
Trad. din evreete cu un otig n limba evr.
_MMCXCIII
,

.. " .

1.- 1859 febre 6.- N. Popovici d o chitan; c primete de la evreul Mihil C:cimer800 lei i
23 parale din 404-2 lei i l5 parale dobnd
datorat judectoriei din care face i el parte, deosebit mai primete dobinda de la 808
lei pe un an, dobind ce ae vuvine surorii
sale Maria.
Cu ncredinarea poli iai tg. Piatra.
Orig.

2.~ 1861 apr. 14.Gheo~ghePopovici d o chitanv


c primete de la evreul Mihl Crimei' 242
lei i 16 parale dobinda cuvenit pe trei ani
pentru partea sa de 808 lei,
Cu adeverirea poliiei
tg. Piatra.
Orig.

3.- 1861 eept. 29.-

Judec. inutului Neamprimete


de la evreul Mihail Crimer 866 lei in moned
de 23 galbeni cite 37 lei unul pentru casa
rposatului sache1ar Ioan Dimitriu.
Otig-.
MMCXCIV

l.-

1834 iul. 9, Piatra.


se din. tg. Piatra,

Toader, fiul lui Ion Tnavinde evreului Haimi Strul

.1.

SJ6tot din Piatra o cas~ de pe locul bisericii,


v
cu bezman, cu locul ei 2 stj., i 2 palme fa i ograd ngrdit cu 650 lei primind toi
banii la facerea zapisului.
Cu o mrturie a lui Haim fiul lui Strul c
a ~umprat aceast cas.
Cu ntl1irea vornicului Corpan pe al crui
loc se afl casa cu bezmen.
Orig.

MMCXCV
1.- 1854 iane 28.Ioan Bejan i so;ia s~ Maria din
oraul Neam-dAu fiicei lor Marghioala i ginerelui lor Toader, fiul lui !oan Vlad o foaie de zestre, cuprinznd lucruri de cas, bani,
mbrcminte i altele.
CU adeverirea protopopului inutului Neam.
Orig.

MMCXCVI
1.- 1858 iuI. 2, Neam.Iancu fiul lui Nurhem cstorete pe nepotul su Hasnah fiul lui ulm,
cu Ruhlama fiica lui Marcu fiul lui Hanoh ndtorndu-se ca mirele s a~uc zestre 2/3 pri
dintr-o cas i 100 carboaye iar mireasa ia ca
zestre de la prinii ei 50 galbeni i altele.
Trad. din evr.

2.- 1859 sept. 8.- Hasnah Hi fiui lui Iic Pisalt,


Leiba Iic fiul lui mil Hanania fiica lui
loim Leiba Iic fiu~ lui lmim mrturisesc
c, Hasnah fiul lui ulm d soiei sale Ruhlama fiica lui Marcu un act de contrazestre,
cuprinznd lucruri de valoare, odoare argint
91 galbeni i altele.
Trad. din ev:t'

 1.

~ti:i:

MMCXCVII
1.- 1861 sept. 24.- Propr~ "moiei llrii i tg. Pietrii d! bisereii Catolice un loc de 13 stnjeni cu bezmen, n mahalaua Bistriei, cu ndatorirea de a plti la Sf. Gheorghe al fiecrui an cte 2 galbeni i 4 lei.
Impr.

MMcxeVIII

'

l~- 1862 dece 12, strpeti.- vlcu, scrie lui Costache


popovici din piatra c pentru a se nainta lucrirldlI
rile pentru primirea banilor ce are s ia de la
evreul Moise Blan i de la Vasile Bodaprcrste,
l trimite pe V~silic cu rspunsul poliiei cu
privire la propriet. qatornicilor, rugindu-l s
se interese~e de aceast chewtie i s fac publicri la redacie trimilndu-i numru~ p~ntru
a-l trimite la redacie la.lai pentru publicare, iar plata publicrii o triIllite,acum prin
Vasilic, rugndu-l s-i ncredineze acestuia
titlurile i sinetele datornicilor ce le are
la tribuna~pentru a i le aduce i va fi recunosctor.
Cu meniunea c ar.a primit sineturile din
tribunal.
Orig.

MMCX:CIX
l~-

1859

febre 10.Foaie de zestre dat Elenei


la cstoria ei cu Vasile fiul rpos diacon
Gheorghe Dimitr~u, cuprinznd lucruri de cas,
mbrcminte i 1/2 dUghean cu locul ei din
Ulia Mara.
Orig.
. MMCC

1.- 1834 dece 17.-

tefan, Costache i ali fii ai

.,

.1.

-~
polcov. Iordache Stavrei din'Tg. Neam vnd
lui Vasile Popa to ~in Neam o dughean rmas zestre de la tatl lor cu 200 galbeni i
o crm cu beciul ei ca schimb, cu obligaia
s plteasc bezmenuL obinuit m-rii Neam.
Cu' adeverire~ m-rii ~em.
Cu ncredinarea jUdectoriei inutului Suceava.
Orig.
MMCCI
1.- 1852 mai 25.-

Ion Ioreste i soia sa Paraschiva dau


fiicei lor,Marghioala o foaie de zestre, cuprinznd lucruri de cas mbrcminte, 50 galbeni i
o cas din ograd n care s- "Locu.La.sc
un an.de
zile.
(Foaie de zestre refcut intrucit originalul
a tf'ostars).
Orig.
MMCCII

1.- 1862 noiembrie 26.- Casieria Central din Iai a Ministerului de Finane primete.de
la prefec.
~
. .
distr. Neam suma de 5.23? lei"l. 20 parale din
suma de 16.879 lei" 21 1/2 bani predai de Iancu
Atanasievici in anul 1860.
Impr.

~.

MMCCIII
1.- 1859 dec. 10.- Copie de pe 'adresa Consiliului Municipal din Galai ctre Prefectur'prin care ii
face cunoscut c, in urma adresei aceteia cu
cererea dat de Ioan Melinte,
locurile. din malul
.,
Dunrii sint proprietatea oraului i dup dispoziia guvernului, aceste locuri se nchiriaz
anua.L, iar locul despre care ll1lIni tul Iean Melinte vorbete a fost pin n 1855 al rpos. chi-

..

./

rigiu State Gheorghiu, i de atunci figureaz


Neculai Sohine care a pltit chiria hotrt.
Copie.
2.-

1859 dece 19.- Prefect. inutului Galai scrie lui


Ioan Melinte, c n privina schelei de cherestea i se trimite n copie rspunsul municipalitii din Galai c Nedulai Sahine este recunoscut ~epozitar legal pe locul de cherestea
de la anul 1855.Cu meniuni n privina locului i a depozitarului.
Orig.

3.- 1860 iane 20~

Municip Galai rspunde Prefecturii, n urma adresei acesteia, prin care trimi te i suma de 30 galbeni pentru un loc de
cherestea de pe mal~l Dunrii, pentru cur~
tor ii rposat. ~state
Gqeorgniu, c nu-i poate primi, deoarece nu figureaz printre
chirigiii locurilor de cherestea.
Copie.

4.- 1860 iane 31, Gala~.- Prefectura Galai scrie


curt. fAlitului EfstatieGheorghiu c cei
30 galbeni trimii Consiliului Municipal '
din Galai pentru plata chiriei unui loc de
pe malul Dun~ii ocupat cu cherestea n-au
fost primii de municipalitate, i s rspund de primirea acestor 30 de gaIbent.Orig.

MMCCIY-

1.- .1843 iane 15.- Izrail fiul lui Iancu, mpreun cu Maria-Cerbu i Avram,-fraii i fiii
rposatuluiorancu fiul lui Mihail din tg. ~
Pietrii, vnd formal lui Raim ulem, deoarece la licitaia/fcut nu s-a gsit ni

84"0"

ciun cumpr tor, o dughean. din acest ora,


cu odi i csu n spate cu locul ei de 2
stinjeni i 2 palme in fa i spate cu ograd,
aflate cu bezmn pe propr. hatmanului Iordache
.Costache cu 2.850 lei.
Cu ntrirea trib. jUdectoriei inutului
Neam-.

Orig.
2.- / 1857 /.-propr. mo1e1 Mri-Piatra primete de
la Haim ulim 11 lei i 10 parale bezmn pe anul 1857 pentru 2 stj. i 2 palme.
Impr.

3.- / 1858 /

Propr. moiei Mri-Piatra primete de


la Haim ulm Il lei i 10 parale b ezmn pe anul 1858 pentru 2 stnjeni
L
palme loc n
Ulia Mare.
Impr.
-

4.- 1858 iul. 14, Tg. Piatra.Haim ulem, fiul lui


Iic Faltiee~mprumut
de la negustorul Laba. Mocul 300 galbeni pe timp de 3 ani cu dobnd de 20 galbeni pe an, cu ndatorirea de a-i
napoia n dou termene, iar pentru
sigurant
.
.
i-a amanetat dugheana din Ulia Mare a tg. Piatra de pe propr. Annei Bal.
Cu adeverirea judectoriei inutului Neam.
In 1962 Dct. 31 Laba Mocul primete din depozitul judectoriei 415 galb. 12 lei i 20
parale despgubirea banilor mprumutai lui
Haim ulem din vnzarea dughenii datornicului.
Orig.

5.- 1860 cet. 28.- Preedintele

trib. judectoriei din


Neam, scrie negust. evreu'Laba Moel s4uc
la tribunal suma de 12 lei i 36 parale, pentru

.1.

a putea publica la Monitorul Oficial licitaia


de 40 zile pentru vinzarea dughenii evreului
Iosip. Cldrarul de la care are s ia bani.
Adeverin de primirea a 46 lei pentru pub1i.
care de vnzare a dughenii evreului.
Orig.
MMCCV
--febr. 6, Iai .- Redacia, "Foilor Ofic1.1e"
primete, la lei pentru publicarea adresei prefecturii Neam din 30 oct. 1860.
Impr.
/

2.-

1861 mart. 2? Iai .- Redacia "Foilor Oficiale"


primete 30 lei i 15 parale pentru public~rea adresei Prefecturii Neam din 24 mart. 1861.
Impr.

3.- 1861 noiembrie 10, Iai.- Redacia ttFoilor Oficialetl primete 33 lei pentru publicarea adresei Curii de Con:fi~aii d~n 10 noiembrie
1861.
Impr.
4. 1861 dece 13, Iai.- Redacia rtFoilorOficialetl
primete 1009 lei pentru publicarea adresei
Curii 'de Confirmaijii din 16
noiembr,ie 1861.
Impr.
5.- 1861 dec.'"23 t Iai .-Redacia "Foilor Oficiale"
primete 16 lei pentru a~se publica adresa
Curii de Confirmaii din 23 dece 1861.
'Impr.
6.- 1862 iane 13, Ia!.!.::Redacia nFoilor Oficial~H
primete 51 lei pentru a se publica adresa

.r,

-~
eurii de Confirmaii din.f3 iane 1862.
Impr.

7.- 1862 febre 12, I~

Redacia. ItFoilor Oficiale"


primete 17 lei pentru a se publica .dresa
Curii de Confirmaii din 10 febre 1862.
Impr.
MMCCVI

1.- 1850 oct.

ae-

M-rea Neam, i Secu primete o oca


de cear de la Ioan Dimi triu,.bezmen pentru
o u de dughean.
Impr.

2.- 1851 oct. 26.-

M-rea lieam i Secu primete de


,,-s:
la Ioan Dimi triu o oc cear, bezmen pentru o r
ude d\1ghean.
Impr.

3.- 1852 oct. 26,-

M-rea Neam i Piatra primete de


la Ioan Dimitriu o oc cear, -b ezmen pentru
o u de-dughean.
Impr.

4.- 1853 oet. 26.-

M-rea Neam i Secu primete de


la Ioan Dimitriu o oc cear, bezmen pentru
o u de-dughean.
Impr.

5.- 1824 oct". 26.- M-rea Neam i SecuI primee de


la Ioan Dimitriu o oc cear ; bezmen pentru
o u de dughean.
Impr.

i Secu primete de
M-rea Neal!11;
la Ioan Dimitriu o oc de cear, bezmen pentru o u de augheaM.
Impr.
/:

6.- 1822 oct. 26.-

7.- 1856 oct. 26.- M-rea Nam i Secu primete-de la


Ioan Dimitriu
ghea.n..

1/2 oc cear pentru o u de du-

Impr.
8.- 1857 oct. 26.M-rea Neam i Secu primete 1/2
oc cear de la Ioan Dimitriu, bezmen pentru
o ui de dugnean.
Impr.

9.- 1858 oct. 26.- M-rea Neam i Secu primete de la


Ioan Dimitriu

1/.2 oc cear pentru o u de du-

ghean.
Impr.
J

'

10.- 1859 oct. 26.- M-rea Neam i Secu primete 1/2 oc


cear de la Ioan Dimitriu, bezmen pentru o u
de du ghe an ~ ~
Impr.

11,- 1860 oct. 26.-

M-rea Neam i Secu primete de la


Ioan Dimitriu 1/2 oc cear, bezmen pentru o u
de'"dugnean ,

Impr.

M-rea ~ eam i Secu prime te de


12.- 1861 oct. 26.la Ioan Dimitriu :1./2oc cear, bezmen pentru o u de dughean , -.
Impr.

13.- 1857 apr. 29.- Catinca Teodoru, nscut Mit~e,


mprumut de la moul su, Costache Sterea,
,3.f30 lei pentru diferi te cheltuieli i pentru
judecata de desprire de soul su, tefan
Teodoru ,. su.rIIlpecare Costache Sterea o ia
de la Dumitru Necu1au c~ia'i
trece sinetul..', avnd, nevoie de bani pentru o cltorie
./.

-~
n Basarabia.
Verso: Dumitru (Neculau) primete, pn la
1862 noiembrie 20, banii mprumutai cu procente le cuveni te.
Orig.

--MMCCVIII
1.- 1862 aug. 31.- Grigore Iscescu garanteaz cu casele i locul de pe Ulia 'spre Valea Viei' din oraul Piatra, valornd 313 galbeni pentra luarea
n posesie a vreunei'moii a cierului sau a unei case publice.

MMCCIX
1.- 1847 sept. 18.- Iacob Harabagiu i fiul su, Ion
mprumut dela casa rposatului Gheorghe.Albu
2.240 lei, pe care se oblig s-i plteasc n
dou vadele, garantnd cu casele din mahalaua
Bistri ii.
cU legalizru:.ea judeului inutului Neam.
Orig.
2.- 1856 iul. 7~
Prezidentul judectoriei inutului
Neam comunic Elenci Albu, epitroapa,casei
lui Gheorghe Albu, a. depun la jUdectorie 42
parale pentru pubI.car-ea vnzrii caselor lui
Iacob Haragagiu pentru ndestularea sa.
Orig.
3.- 1857 iul. 13.- Prezientul judeului inutului Neam
comunic Elenci Albu s depun la tribunal 19
lei 27 parale pentru publicarea vnzrii caselor rposailor Ion /fi Iacob Harabagiu.
Orig.
WCCX
---1.- 1862 iul. 25. - .V'8.sile,fiul lui Apostol Giuncu, cu

&;. .

-~.
soia lui Maria i iul, Dumitru, mprumut
de la Vasile Brustureanu din Neamu 4.600 lei
pe un an, fr dobnd, punnd amanet casele
din ulia Prundulu~, care vor fi vndute n
caz de nep1at la termen,
Origl
MMCCXI
1.- 1861 iun. 27.- c~ieria Tr~lulNeam
primete
d~a Gheorghe Papazog1u 22,33 1/2 lei, impo~
zit pe trim. 1 i 2/1860.
Impr.

2.- 1861 iun. 27.Casieria Trgului Neam primete


11,16 lei de la Gheorghe Papazoglu, impozit
pentru case pe trim. 21186i.
Impr.
3.- 1861 iUn. 27.- Casieria T~gu1ui Neam primete
de la Gheorghe Papazog1u 22,33 lei, impozit
pentru case, pe trim. 3 i 4/1860.
1mpr.
4.- 1861 iun. 27.- Casieria Trgului Neam primete de
de la Gheorghe Papazoglu 11,1? lei, impozit
pentru case pe trim. 1/1861.
Impr.

5.- 1861 sept. 24.- Casieria districtului Neam primete 11,16 lei de la Gheorghe Papazoglu,
,"
impozit pentru case pe trim. 3/1861.
Impr.
6.- 1861 dece 11.Casieria districtului Neam primete de la Gheorghe Papazog1u 11,16 1/2
leit impozit pentru case pe trim.4/1861.
Impr.

.1.

.:Bl+t)-

?- 1854 mai 11.- Dimitrie Ptru Iconomu i Elena Petru


presbitera dau zestre fiicei lor, Irina, 100
galbeni, argintrie, bijuterii, obiecte casnica
i de imbrcminte.
Orig.
2213
ore I?
15/1I/56

~CCXIII
1.- 1846 iane 15. I?i.= Feodor !vanov d zestre fiicei
sale, Ulita, la cstoria el.cu Radu Vasile Fedorovici din Tirgul Neam, icoane, cri religioase, argintrie, bijuterii, obieete casnice i
de mbrcminte.
Orig.

MMCCXIV
1.- 185~ec.
24.- V.-Dumitru imprumut pe Marghioala
tefaniu cu 2 galbeni pentru pomenirea de 40
zile a rposatului su so, Costache tefaniul.
Orig.

2.~ 1860 febra 10.Gheorghe a lui Ionic Anii primete de la Marghioala tefn~
7 lei pentru
o pereche cpute de ciubote. Cu adeverirea
poliiei oraului Neam.
Orig.
I

}.- 1861 iun. 14.- Neculai Botezatu primete de la Marghioala efaniu 20 lei, chirie pentru o dughean
din Piatra. Cu adeverirea poliiei Neamului.
Orig.

4.- 18Gl tun. 14.-

tefnescu
socoti t 5%'.
Impr: '

ehi tan de primirea de la Maria


a 15 lei 30 parale, impozitul fonciar

..

5.- 1861 iun. 15.- Ohitan de primirea de la soi~ rposatului Costache tefaniu a 30 lei, aditu1 locului de velni ce-1 stpnete.
,Orig.

6.- 1861 iun. 20.- Chitan de primirea de la Maria


tefnescu a 7 lei 35 parale, impozitul fonciar
pe trim. l. 1861.
Impr.

7.- 1861 iun. 2~.- Chitan de primiea de la Maria

-/

tefnEu a 7 lei 35 parale, impozitul fonciar


pe trim. 11/1861.
1mpr ..

8.- 1861 sept. 18.Chitan de primirea de la Constantin tefnescu a 11 eli'32 parale, impozitul
fonciar pe trim. 11I/1861.

9.- 1861 dece 10.-

Moise lic fiul lui trul Begal primete de la Maria tefniu 45 lei pentru 9 kg.
lumnri de seu. Cu adeverirea poliiei orului
Neam.
orig;

10.- 1861 dece 10.ISemntur evreiasc/ primete de


la Maria tefniu 90 lei 20 parale pentru obiecte de mbrcminte cumprate orfanei. eu
adeverirea poliiei Neam.
Orig.
)

11.- 1861 dece 10.- Aron B. primete de la Maria tefniu 37 lei pentru trei perechi de ghete eumlprat~ pentru orfan de la 29 martie pn la
sfritul lui decembrie

./.

Cu adeverirea
Orig.

poliiei

oraului Neam.

12.- 1861 dece 11.- Chitan de primirea de la tefnescu, proprietar de cas n Tg. Neam, a Il
lei 32 parale, impozitul fonciar pe trim. IV.
1861.

Impr.

13.- 1861 dece 20.- Profesoara

Casandra Grigoriu confirm primirea de la Maria tefnescu a 20 lei


.
22 parale pentru crile de cl.lI-a.
Cu adeverirea poliiei de Neam.
Orig.

14.- 1861 dece 30.- N. Ioanovici primete de la Maria


tefniu 80 lei pentru un stnjen lemne cumprat pentru nclzirea orfanei. Cu adeverirea
poliiei oraului Neamu.

15.-

1862 iul. 31.-

C. PORovici

primete de la Maria
tefnescu, epitroapa casei rposatului Costaehe tefaniu, 2 lei.
Cu adeverirea poliiei Neam.
Orig.

16.- 1862 oet. 1.Profesoara Grigoriu primete de


la Maria te:t:aniu28 lei pentru crile de el.
III-a.
Cu ncredinarea

poliei Neam.

Orig.

.
-Maria

17.- 1862 noiembrie 1.- !ron!. primete de la


~
tefniu 52 lei pentru trei perechi ghete.
Cu adeverirea poliiei oraului Neam.
Orig.

.1.

18.- 1862 noiembrie 1.N. Ioanovici primete de la


Maria tefniu, 80 lei pentru un stnjen le~
ne cumprate pentru orfana Ioana. Cu adeverirea poliiei Neam.
Orig.
19.- 1862 noiembrie 1.-

Moise Iic, fiul lui trul


Segal, primete de la Maria tefniu 51 lei
pentru 10 kg , lumnri de seu pentru nvtura orfanei.
Cu ncr~dinarea poliiei Ne~.
Orig

20.-

. ".Jl'

1862 noiembrie 1.- V. T. Imtdlmt declar c Maria

Stefniu a cheltuit 34 lei cu slujbele la


bis. Sf. Gheorghe din oraul Nean i cu pomenirea la mormntUl soului su
Orig.

21.-

1862 noiembrie 12.-

Alexandru Botezatu primete


de la Maria tefaniu 20 lei chirie pentru un
drum la Piatra.
Cu ncredinarea poliiei Neam.
Orig.

22.-

1862 noiembrie 12.-

Izvod de marfa cumprat de


Maria tefniu de la A. Popovici ntre 29
martie 1861 i 1862 noiembri-e 1, pentru par-astasale soului su. Cu ncredinarea poliiei
oraului Neam.,
Orig.

2~.-1862 noiembrie 12.-

Izvod de obiectele cumprate


de Maria tefniu d~n dugheana lui Popovici
pentru orfan de la 1861 marti~ 29 pn la
1862 Lan ,'1. Cu ncredinarea poliiei oraului
Neam.
D.rig.

..

.1.

24.- 1862 noiembrie 12.A. a Popovici primete de la


Maria tefniu 370 lei pentru marf~ cumprat

din dughe.ana sa pentru orfana Ioana de la 1


iane 1862 pn la sfritul lui decembrie.
CU ncredinarea poliiei Neam.
Orig.

MMCCXV
1.- 1846 dece 6.-

Preotul Nicolae cere lui Dumitru Costandin ceasornicul pentru trei zile, trebuind
s plece cu Teodoru la Roman .
Orig.

2.- ~7

iane 31.- Preotul Neculai cere cumna1lllui coti(. t


tTftm.din
oalul cumprat de la el la Roman i pen~
tru celelalte lucruri vndute s-i fac rva
la diaconul Ionic, iar din cei 35 lei primii,
li trimite un irmilic nou cernd altul bun, ru.
gndu-l s nu ntrzie cu plata restului de bani.
Orig.
,

3.- 1847 noiembrie 28.~ Preotul Nicolai primete de la


cumtrul Costandin 60 lei pe care-l va scdea
din sinetul ee-l are.
Orig.

4.- 1857 oet. 17.- Pitarul Costandin tefnescu i Pa- .


nai t tefnescu mprumut de la com su.LM. Manacati, 229 lei fr dobnd.
VersoY 1860 un, 12. M. Manacachi eonfirm
.primireaAvalorii de mai sus.
MMCCVL
1.- 1862.- Anna Bal proprietara moiei Mrei-Piatxa
primete- de la Cerbu Zlate 10 lei 29 parale
bezmen pe anul 1862 pentru 2 stnjeni 1 palm,
un parmac din Uli t-- .Mare
Impr. rom. Verso: evreesc.

, .1.

--85
MMCCXV1I
1.- Evreesc.

Evreesc.

MMCCXVIII
1.- 1863 apr. 13.-

\,

H. Ex~hul; cumprtprul

moiei
trgul Buhuoaiei, fost proprietate a lui
Ion Greceanu se oblig s plteasc timbrul
treb~itor actului de proprietate asupr~ acestei moii n cazul cnd acest timbru nu. este
desfiinat.
Orig.

2.- 1863 apr. 14.- H. Exarhul depune n tribunal sinetul lui Iancu Greceanu asupra datoriei ctre Maier Vaisinger pentru 1938 galbeni - preul cumprrii moiei BOdetii Buhuoaii, 0bligndu-se s rspund diferen n cazul f
cnd ainetul nu valoareaz suma pentru carel-a depus.
Orig.

MMCCXIX

1.- / 1830 I Adeverin prin care IOan ~eeaca recunoate c s-a socotit cu Alter n privina fabricii, rmnnd asupra sa reparaiile.

MMCCXX
1.- 1858 mai 2, Tg. Neam.Iic, fiul lui Moise mprumut 50 galbeni zimi pe 4 luni cu dobnd 2% pe lun.
Trad. din evreew de Faibi rgrdeanu
n 1859 noiembrie 25.Traducere.

.1.

s,2 MMCCXXI

1.- 1836 iane 15./Semntur evreeaso~ Marcu Blan/


vinde o dughean din Tg. Frumos a. soiei sale,
Haia Ieia, cumprnd cu banii luai alt 00ghean din tg. Piatra de la Moise Ieiba~
Orig.
2.- 1853 mai 18.- Marcu Blan vinde dugheana de pe ulia Mare din ~g. Piatra, luat cu banii de
zestre ai soiei sale, Hala !eia, cumprnd
n locul dughenii vndute, alta, de la pitarul
Hrlste Stavr.
Orig.
3.- 1860 mart. 1.- Nut Hercu i Aron, fiul Idei Leibu, mrturisesc c Marcu, fiul lui Pascl a
primit zestre la cstoria sa cu Haia Lela 60
galbeni, lucruri n valoare de 50 zloi argint,
ali 50 zloi argint i o cas n Tg. Frumos
rmas de la prin.i, pe care o poate vinde,
cUmprnd alta n Tg. Piatra, asigurnd" zestrea
soiei cu toat averea sa.
Orig. evreesc cu traducere.

..

MMCCxxrI
1-26.- 1860 dece 30 - 1860 sept. 22.- 26 reete i chitane pentru cumprturile fcute de Athanasie"
viei de la Camier.
Ml"v1CCXXIII

1.- l8aa apr. 23.lupu, fiul lui Mois Levitu, mil,


fiul lui Mois, Moisu melca, rabinul de Neam
i alii mrtur~sesc c Blima, fiica lui Zisu
i" soul ei, loim, fiul lui Elichim, druiesc
fiicei lor, Haia jumtate din dugheana din Tg.
Neam, cu jumtate din casa cu orgrada ei, ve./.

53-n tu L fiind al prinilor


.fetei.
Traducere.

pn la mri tiul

2- 1837 oct. 12.- loim, fiul lui E1ichiu, d fiicei sale, Hata, dou strane n sinagoga cea
mare pantzru rmia din ze strea ce mai are de
dat acesteia.
Traducere.

3.- 1838 ian.-

Hala, fiica lui Solomon, i so~ul


su, Iic, fiul lui Mois, se nvoiesc cu printele lor, olomon i fiii si s le dea dou strane n sinagoga cea mare pentru datoria
din zestre i pentru partea de motenire ce
li se cuvine. Cu ntrirea "isprvnicier de
Tg. Neam.
Traducere

. MMCCXXIV
1.- 1863 febra 27.-' Gatinca Iconomu garanteaz pentru luarea n posesiea vreunei moii sau
cu mprumut cu averea sa din Piatra evaluak ~..I6o()JA
~DLn
acest fond garania depus pn acum adic 8.775 lei, restul din averea rposatului Gostache Vasiliu i 4.894 ce se afl
. "
n tribunal.
Orig.

MMCCXXV

1.- 1858 mai 1.- Petrache Iciu prelungete termeJ&fJ nul sinetu1ui de 60 galbeni' pentru care i
s-a pltit procentul confirmnd i primi.rea a 12 galbeni din datorie.
Orig.

2.- 1858 sept. '20.-

Necul~/~pre

d adeverin pen-

-~tru 14 lei ce are de dat negutorului Marcu


Blan costul nirfii cumprat din dugheana sa..
Orig.

3.- 1858 noiembrie 10.- Necu1ai Opre recunoate c are


c ar e de dat lui Marcu Blan 4d..lei pentru marfa
luatI.
Orig.
4."- 1858 noiembbie, 10.-

Ivan Opr-ea daoreaz negutorului Marcu Balan 12 lei pentru marfa cumprat
de la acesta.

5.-

Ivan Oprea primete de la negutorul Marcu Blan 37 lei pentru cheltuialii.


Orig.

1859 mart. 6.-

6.- 1859 apr. 9.- D. Apostoliadi primete de la negutorul Marcu Balan 2 galbeni din dobnda banilor
mprumutai.
Orig.

?- 1859 aEr. 12.-

Ivan Oprea primete de la negutorul


Marcu Blan 10 lei 20 parale din socoteala ce au
ntre ei.
Orig.

o list de nclminte cumprat de Petrache


i list de socoteli.

Orig. rom. i evreesc.

9.- 1863 iane 5.-

Dr. Caliiano ce~tific c Faibi


Rozenberg sufer de flegmon la picior cauzat de
o lovitur.
Orig.

MMCCXXVI
i&iIosif fiul lui Veniamin Volf,
1.- 1847 apr. 26, Neam.

.1.

/Cffi

- ~~recunoate c sora sa MaIca i-a primit de


la soul su, Iosif Leib, fiul lui Zeilig levitul Neamanu, toat zestrea, acesta cheltuind
i cu ngrijirea nepoilor ei din averea ei i
a soului ei.'
Traducere.

MMcaXXVIr
1.- 184' mart. 30.- Hotarnica prilor de pmnt cuvani te preotului Iconomu Gheorghe, fiul dscliii Ioana, din hotarul moiei Mesteacnul
rzesc din inutul Neampului.
Copie.

MMCCXXVTII
1.- 1860 noiembrie 24.- Niculae Albu garanteaz cu moia Fntna-Maret districtul Suceava pentru
otcupurile vinului i rachiului de pe partea
rzasc i boiereasc a oraului Piatra hareciluite asupra sa pe 3 ani cu 50.503 lei pe
an. Cu legalizarea judectoriei Neamu.
Orig.

-MMCCXXIX_
l~- 1861 apr. 11.-

Gheorghe Zaharia primete de la


Neculae Albu 4 luni 392 galbeni austrieci pentru
plata ctiu1ui posesiei moiei Neguleti~
Ter~enul 1861 noiembrie 29, fiind expirat,
casieria de Neamu timbreazl inetl de mai
sus.
Orig.
MMCCXXX

1.~ 1861 mart. 7.- Gheorghe Vlad primete 34 lei de


la Lazr Theodoru, epitropul casei rposatului Vasile Ivan. pentru acoperiul binalei
rmase.
'T'
Ori g.

- 856 .
2.- 1861 apr. 4.- Gheorghe Vlad primete 10,20 1ei~
de la lazr Theodoru, epitropu1 casei lui Vasile Ivan, pentrU c a scos gunoiul din ograda
casei rmase.
Orig.

3.- 1861 i~

:27.Casieria districtului Neam primete de la Teodor Ivarl11,32 lei, impozit


fonciar pentru case pe trim. 3 i 4/1860.
Impr.

-.

4.- 1861 iun.,27.- Casieria districtului Neam primete


.
,de la Toader Ivan 11,33 lei, impozit dtonciar
pentru case pe trim. 1 i 2/1860.
Impr.

..
5.- 1861 iun. 27.- Casieria districtului Neam primete de la Teador Ivan 5,36 1/2 1e1, -impozit'
fonciar pentru case pe tri3. 2/1861.
,
Impr.
6.- 1861 sept. 18.Casier~a districtului Neam primete de la TeGdor lvan 5,36 1/2 lei, impozit
fonciar pentru case pe trim. 3/1861.
Intprimat

7.- 1861 oct. 15.-

B.

.".

primete

de la..!- Petra-

che o oc de ce~.
Orig.
8.- 1861 dece 11.-

Casieria dist~ictului Neam primete de la Teodor Ivan 5,36 1/2 lei, impozit
foneiar pentru case pe trim. 1J./1861.
Imprimat.

9.- 1862 mai 22.- /Casieria districtului Neam/ primete de la Petrache Nichitlh 19,13 lei, diferite impozite pe trim. l.
Impr.
./.

...

lO~-1862 aug. 18./CfiSl.eriadistrictului Neam/ primete de la Toader Ivan 4,29 lei, impozit personal pe trim. III.
Impr.
11.- 1862 sug. 21.- /Casieria district. Neam/ primete de la Toader Ivan 4,29 lei, impozit personal pe trim. II.
lmP:X:
12.- 1862 noiembrie 2./casieria distr. Neam/ primete de la Toader Ivan'4,29 lei,.impozit pe~sona1
pe tri~.IV.
. Impr.
MMCCXXXI
1.- 1862 oct. 25~

Moise, fiul lui Hercu, nchiriaz


- prin m~zat iui Avram, ~iu1 lui Solomon, o cas
n Tg. Neam cu dou odi i ograd cu 296 lei
cu condiia s plteasc n dou vadele, s pstreze casa n bun stare, fiind r~nztor
de pa~bele pricinuite de toc' i s plteasc
taxe1~ i drile legiuite.
Orig.
MMGC XXX 1 1

1.- ~62

aug. 17~- /Casieria district. Negm/ primete de la Maria tefni~ 6,13 lei, impozit
personal pe trim.3.Impr

2.- 1862 aug.

19~- /Casieria district. Neam/ pri-

mete 6,13 lei, de la,Maria tefnescu, impozit personal pe trim. 2.


Impr.

3.- 1862 dece 18.-

/C~sieria district. Neam/ ~rime./.

- .a;a
te 6,13 lei de la Maria tefniu, i~pozit persona.lpe trim. 4.
Impr.
4.- 1862 d'c. 19.- /Casieria dtstrict. Neam/ primete
de la Maria,tefniu 7,35 lei, impozit personal
pe trim. I .
Impr. '

5.- 1862 sept. 15.-

Marcu, fiul lui Moise Pipirigean,


d Mariei tefniu 70 lei pe dou antale de frasin rmase de la soul ei.Cu ncredinarea poliiei oraului.
Orig.

6:- 1.63iane 27.-_ Gheorghe, fiul lui Ioni Munteanu,


d Mariei tefniu24 lei chiria pentru o odi n care a stat 3 luni, Cu adeverirea poliiei
oraului Neam;.
Orig.
.MMC C XXXI II
.

Membrii sfatului
familiei casei
.,
rposatului Iordache BCl.r j.ovanuchezuiesc pentru epitroapa acestei case care Ya lua 4.000 lei
ai orfanilor de la judectoria Neamju, eu dobinda lor.
Cu adeveriea giudetului
. .. ..satului Hreti
. i
a Privighetori~i ocolului de Mijloc.
Orig .

1.- 1853 sept. 12.-

...

2.- 1853 sept. 24.Ecaterina Lelescu, mama i epitroapa orfanilor rmai de la soul su) Iordache Brjovanu, primete din jud. Neamu, n
u~
hotrrii sfatului f~liei,
3.216 lei 27
parale ai orfanilor t obligndu-se s.ind.eplineasc formaitile cerute.
Cu legalizarea judectoriei Neamu.
I

)/~

MMCCXXXIV
1.-

1858 iane 21, F1ticeirl.-

la or-

Trat de 5.000 lei

dinul lui Faibi rigrdeanu, plti tor fiind


Marcu Blan. Prefectur'a distric~tlui Suceava timbreaz trata.
Orig. german cu trad.

.-

2"

Orig. evreesc.
MMGCXX:XV
.'" .~

1.- 1862 febre 9.- Emanoil Luponi vinde lui Mehmet 8.oOflsalu 360 plute dulapi i 40 plute scinduri scoa se pe malul Bistriei pe moia Tarcu cu 1.500
galbeni.

Cu legajiEarea judeului Neam.


,Orig
,

..

MMC CXXXVI
1.- 1836 dec. 10.- . ;'i?roprie~ateamoiei Mrei prin l.
. Costachi vornc i c~-valer d lui Memel giu-vaergiu un loc de 3 stnjeni cu bezmen n Uli-

a Mare n tg. Piatra, cu 5 lei pe an de stnjen.'


Orig.

2.- 1841 pr. 28.Mendel, fiul lui Avram, vinde lui


. MOiS1Ml Al:bin Hab:i:tlt'
o du ghean cu pivni i

ograd cu :3.000 lei, primind de la cumpr tor i


adeverin d~ primi:,~$ documentelor doveditoare

dreptului su de proprietate asupra dughenei ce


i-a mai rmas sub acela acopermnt. Cu ncredin~ea judeului Neam.
Orig.

3.- 1850 aug. 16.- Avram, fiul lui David, v,nde lui
Haim ciobotaru o ~ughean pe Ulia Mare n Piatra, pe proprietatea moiei Mrei, sub acopermnt cu dugheana lui Meer crmaru, cu 5.000
lei.
Cu ntrirea judectoriei inutului Neam,
..
din 1852 iul. i a sfatulu1 ornesc al tr.
gului Piatra din 1852 mart. 12.Orig.
4.- / ~

/ Proprietatea moiei Mri-Piatra prime-

te de la Haim Ciobotaru1 9,2 lei, bezmen pentru un loc.


Impr.
5.- / 1856 / Proprietatea moiei Mrvi-Piatra primete 9,12 lei de la Haim Ciobotariu, bezmen pentru 6,3 stnjeni loc.
Impr.
6.- / 1857 / Proprietatea moiei Mr~Piatra

primete de la Haim Ciobotarul 9,12 lei, bezmen pentru 6,3 stnjeni loc.
Impr.

7.- 1858 iun. 16.- Haim ~iobotarul mprumut de la


medelnicerul Nicolae Ionescu 5.550 lei cu amanet dugheana cu locul din Piatra, pe proprietatea Anei Bal, pe 6 luni. Cu legalizarea judectoriei Neam, menionnd c bezilenarul se
scoate din proprietatea locului dac nu pltete bezmenul 3 ani, 1undu-i~se binale1ey
.
Orig.

-~8.- / 1858 / Proprietatea moiei Mri-Piatra primete


de la Haim Ciobotaru 9,12 lei, bezmen 1,3 stnjeni loc.'
Impr.

9.- 1859 aug. 18._-

N. Ionescu primete de la Haim'


cebotariul procentul de la 16 dec. 1858 pn
. la 16 aug , 1859, pentru banii mprumutai.
Orig;

10.- 1860 febre 8.- Trei adeverine de sumele pltite


!8~!m;t" de N. Ionescu i de judectoria inutului
Neam pentru publicarea necesar fixrii termenului vnzrii dughenii lui Haim ciubotariul.
Orig.
11.- 1862 sept. 25.N. Ionescu primete 'de la trib.
Neamu, prin cel de Iai s.I t 103 galbeni Xi
14 lei din suma datorat de Haim ciubotarul din
Piatra pltind la pot costul transportului.
Orig.

MMCCXXXVII

1.- I

122 /

Proprietatea moiei Mri-Piatra primete


de la Fiel Katz 12,36 lei, bezmen pentru 2,4
stnjeni.
Impr.

2.- I 1861 I Proprietatea moiei Mri-Piatra primete de la Fiel Katz 12,36 lei, bezmen pentru
2,4 stnjeni loc.
Imprimat.

MMCCXXXVIII
1.&ub1.2.- I 1860 / Proprietatea moiei Mri-Piat~a primete 28f21 lei de la Aron Ltpscanul,
bezmen pentru 5,5 stnjeni.
Impr.
.1.

-E~-

3.- / 1862 / Proprietat~a moiei Mri-Piatra primete


de la Aron Lipscanul 28,21 lei, bezmen pentru
5.5 stnjeni loc.
Impr.
MMCCXXXIX
1.- 1836 dece 10.-

Proprietatea moiei Mri prin vornicul i cavalerul I. Cost achi d lui I.az cantaragiul un loc d~ 2 stnjeni cu bezmn n Ulia
Mare din tg. Pietrei, cu 5 lei stnjenul pe an,
avnd voie s fac orice mbuntire pe acest loc.
Orig.

2.- 1847 oct. 20~-

Proprietatea moiei A~reit d prin ~


Anna Pal1adi lui lazr cazrtrar
agu un loc de doi
stinjeni cu bezmn pe Ulia Mare din Piatra cu 5
141 stinjenu1 anual, putnd 's clcleasc sau s
fac mbuntiri pe el.
Impr.

3.- 1856 -

1858.-

3 chitane de plata bezmenu1ui de c-

tre Lazr cantaragiu proprietii moiei Mri~


pentru un loc n Ulia Mare-Piatra.
Impr.
4.-

1858 auS. 21.-

I.e.z.r
Cantaragiu i soia sa mprumut de la pitreasa Marghioa1a Mano1iu 100 galbeni pe 6 :}itn1t p~anet
dugheana din Ulia
Mare, pe proprietatea Anei Bal. Cu legalizarea
judeului Neam, comunicndu-se creditoarei c
dup 3 ani, bezmenarul va fi scos din proprietate fr vreo pretenit...
pentru cldire i mbuntiri, dac nu va p1tl bezemnul.
Orig.
J

Prezidentul jUdeului Neamu ~ti5.~ 1859 iul. 8.ineaz pe pitreasa Maria Manoliu s depun 53
lei pentru publicarea vnzrii casei evreului L~

6.-

Evreesc.

-!MQCLL

1.- 1843 mai 20.-

Maria Boia, neputnd plti cminresei Catinca datoria de 100 galbeni, prelungete
cu un an mprumutul, dobnda de 580 lei trebuind
g-O plteasc la Sf. Ilie.
Verso: 1848 mai 4.C. Romanescu d cumnatului su Vasile Dumitriu, aceti bani pentru mplinirea zestrei."
Orig.
MMCCXLI

1.- 1858 iul. 4, 1861 noiembrie 22.-

19 reete de m~dica-

mente cu o scrisoare prin care Ge~ge Zaharia cere lui Camnir o datorie pentru copilul bolnav.
MMCCXLII

1.- 1838.-

primete de la Toader Ciocoiu pentru Pascal de la.Mestacn 11 lei, bezmenul pe

acel an.
Orig.
2.- 1842 iul. 5.Gheorghe Dima (1) primete de la
Pascal din Mestacn 22 lei bezmenul pe acel an.
Orig.

3.- 1843 iun. 21.-

Gheorghe Dima primete de la Pascal


din estacn 22 lei, bezmenul pe acel an.
Orig.

4.- 184

.-

Ion

a6~~Fiel Mrginean 22 lei, bezemn.


Orig.
5.- 1846 iun.6.Albu primete de la evreul Pascal bezmenul pentru 2 stinjeni.
Oreg.
6.- 1848 mai 25.- Vornicul Conachi (?) primete de la 'Fiel de la MrgineBi bezmen 'de 12 lei pentru doi
stnjeni.
Orig.
7.- 1849.Proprietatea moiei Mri-Piatra primete
de la Hascal Mori 12 lei, bezemnul pe anul 1849 .~pentru 2 stnjeni.
Impr.
8.- 1850.- Chitan de primirea de. la Pascal Mrgineanul
a 12 lei bezmenul pe 1850 pentru un loc n Ulia
Mare de doi stnjeni.
Impr.
9.- 1853 sept. 6...=. Haim Zaraf tazieru (1) primete de la
Fie1, fiul lui Solomon din Zneti 19 lei pe
efertul al doilea.
O
rig.

-.

Prorpietatea moiei Mrei Piatra primete


10.- 1860.de la Pascal 12 lei, bezmen pentru un loc din Ulia Mare spre Pe~cic.
Impr.
MMC C XLI II
1.- 1857 noiembrie 21.- Extract de ~ele
afl~te n depozitul jud. Neamu - total 52757 lei - trimii
Bncii Naionale n 67 gropuri t potrivit msurilor publicate prin Buletinul extraordinar.
Caiet Orig.

- ~MMCCXLrV

1.- 1855 dece 1.- Registru de banii'i lucrurile depuse


la trib. Neam, banii cau;ii10r dup condici; banii orfaniceti, cuprinznd averea rposatului
Vasile Ion;. lucrurile epitropiceti in care intr averea lui Ieiba BInescu, Const. i Ion
Teodoru; banii i lucrurile gsite la hoi.
Orig.
MMCCXLV
1.- 1858 mai 9.- Iconomul Gheorghe din Mastacnul, ocolul Bistrivei, las prin testament fratelui
su, dasclul Ioan i fetei sale, nastasj,a cu
soul ei, Constantin Popa., toat averea sa
s-i fac pomenirile orndui te; Preoilor satului le d vestmintle preoeti i bani ca
i preoilor din Borleti i B1anul pentru
a-i sluji srindarele.
Orig.
MMCCXLVI
1.- 1862 mart~
Iai.- Redacia Foilor Oficiale primete 28 lei pentru publicarea adresei Curii
de Intrituri.
Im.pr.
2.- 1862 act. 22, Iai.-

Tipografia Minervei primete 41 lei pentru publicarea unei adrese a


tribunalului de Neam.
Impr.
MMCCXLVII

1.- 1851 oct. 27.- Vasile Verde i soia sa, Marip~T


ra, dau zestre fiicei ~or, Profiria, 1.000
lei, argintarie, obiecte easnice~ i de mbrcminte.
Martori.
Orig.
.1.

-i6

2.- 1862 oct. 8. Brila.- Lupu Vasiliu imputemicete


pe
unchiul su, George'Mortier s-I repre~inte n
orice pricin'cu privire la partea sa de motenire din casa din mahalaua Maica Domnului din NeamUf trebuind s scoat i actele de motenire pentru
sora.lui, Elena, creia i-a cedat partea sa.
drig.

MMCCXLV1II
.1.- 1863 ~r. 25.- Judeii i vornicul satului Ta~pa (1rimie Chiril, Dumitru Gergela i Martin Gergela) adevefesc c posesorul moiei Ta~pa s-a prezentat's plteasc ctiu+ Sf. Gheorghe proprietarului moiei, Doicescu, care ns nu s-a prezentat pentru a-i ncasa ctiul.
Orig.
MMCcn..IX

13:

L.- 1863 mai 4.- Teodor TeodoroVici, n urma mijlocirii


prefecturii poliiei pe lng tribunal pentru darea n posesie a moiei Roznovu a lui Iorgu. Rosetu Rznovanu. pentru plata datoriilor proprietarului, declar c va aduce ctiurile datorate
dac i se va acorda poses~a moiei.
Orig.
,

MMCCXL

1.- 1863 apr. 24.-

Iosub Ieibuu din Tg. Neamu se mprumut de la nepotul su, Moise, fiul lui Itie,
cu 750 galbeni zimi pentru un an, cu amanet
bolta din Tg. Neam.
Orig.

MMCCLI
1.- / ~

/ Proprietatea moiei Mri-Piatra primete


de la Haim ciobotaru 9,12 lei, bezmen pentru 1,6
stnjeni loc: .
Imprimat

.r.

. -'86f -

2.- I 1860 I Proprietatea moiei Mri-Piatra primete de la Haim ciobotaru 9,12 lei, bezmen pentru 1,6 stnjeni loc.
Impr.

3.- / 1861 I Proprietatea moiei Mri-Piatra primete


de la Haim Ciobotarul 9,12 lei, bezmen pentru
1,6 stnjeni loc.
Impr.
4.-

I 1862 I Proprietatea moiei Mri~atra

primete de la ~Eaia Ciobotarul 9,12 lei, bezmen


pentru 1,6 stnoeni loc.
Impr.
_MMCCLII

1.- !2 mart. 23.Ministerul de Interne rspunde


preect"urii (de Neam) s trimit dosarul cu
datoriile lui Cazlariu la tribunal, ca acesta

r
s se pronune asupra dreptului de preferiii
ntre cei doi creditori ai lui Cazlariu: Blnescu sau 1~cal, ca s fie despgubi,i din
averea debitorului.\
Copie.
2.- 1863 apr. 14.- lTefectura judeului Neam trimite
lui Laba Macal copiebde pe ofioia Ministerului
de Interne dnd lmuriri n privina banilor
ce are de luat mpreun cu Petru Roset Batanescu de la Mihail Cazlaru, posesorul moiilor
Crligi i tCuciuleti", debitorul lor.
Orig.
3.'- 1863 mai 17.-

Procurorul trib. judeului !Neam/


comunic ministrului justiiei 'c Laba Macal
a pltit taxa Ugiuit pentru a putea nainta
petitia n procesul cu Petru Rost pentruxdte bani.
.1.
Imprimat.

- -868 -

MMCCLIII
1.-

1772 (7280) apr. 20.- Preoii Vasile i Simion fiul lui


Gheorghi SOlon~i
fratelui lui Simion, o bucat de loc -cu POIIiii~
i grdin cu 17 galbeni.
Martori.
Orig.
2.- 1861 mai 15.- Min!la.chi Ispir se mprumut de la Anica Petrovici n 31 galbeni pe 6 luni, garantind cu actul de proprietate al locului ca.selor sale.
Orig.

MMCCLIL-

~.- 1859 dece 1.- Ana Bal d in posesie lui trul Nemanu moara cu dou pietre din Gura Doamnei, pe
2 ani, cu 100 galbeni anual i mcinatul a.40
mere cu obligaia pentru proprietar de a nu
lua apa pentrrr ferstraie n caz de secet i
s-i dea lemnele pentru hambar, bordei i moar.
Orig.
2.- 1860 apr. 17.-

Arma :Bal primete de la Strul


Nemanu 50 ga1beii zimi ct.tul cuvenit p~p.tru posesia morii de la Gura Uoamnei.
Orig.

3.- 1860 act. 17.-

Anna Bal primete de la Strul


N enrann 50 .albeni zimi Cl. tiul Sf. Dimi trie ,
pentru moar<1 de la Gura Doamnei.
Orig.

'4.- 1'861apr.

~/+.- AnnaBal

primewte de la. trul


Nemanu 50 galbeni zimi ctiul morii de la
Doamna.
Orig.

.i;

-~MMCCLV
-$1mal""'fiuJ.p!.1jj.eBtltuieN.fijUft1.m'"
-

1.- 1860 febre 11.p!'WlU.ti.l tel1.anite~l!toNltIllEl crfi1i.l.:iluiolfld'tmlea,

400'"':gU.eni,pe lin an fr dobnd cu amanet dugheana cu locul cu bezmn din Ulia Mare-Piatra.
Cu ntrirea judectoriei inutului Neamu.
Otig.
MMCCLVI
1.- 1862 sept. 18.-

Mihel Danil primete de la Prefectura oraului Iai 900 galbeni trimii de judectoria de Neam un aconto din datoria de 2.000
galbeni a rposatului Iancu Adamide ctre Danil.
Ou adeverirea Prefecturii poliiei.
Orig.
MMCC LVI I

1.- 1862 mai. 10, Podoleni.-

S. Adamid recunoate c ~i-

dulele prezentate de Avram Orchidariu pe marfa


cumprat de la el i datoriile la oamenii casei
snt n valoare de 1.109 lei.
Orig;
MMCCEIII
1.- 1862 iane 2.-

S. Adamid se mprumut de la cminarul Hri stea Ovanes cu 100 galbeni pentru 15

zile, la nmormntarea tatlui su, Iancu Adamid..


Casieria Roman timbreaz obligaia.

Orig.
MlVICCLIX
1.- 1863 mai 27.- Calinic Miclescu H~inpoleojs.lo2?tenent de mitropolit al Moldovei, n urma cererii preedintelui trib.
civil Neamu de a da car,
te de blestem mpotriva vino.vailor de furturile n aver~a rposatului Iancu Adamide de la

.1.

....

moia POdoleni, hotr$~e s cerceteze,-supunndu-i blestemului pe cei ce ascund adevrul.


Orig.

MMCCLX
1.- 1852-!un. 13, Nisporeti.G. Lepuneanu primete
de, la cpitan~l potei Nisporeti din'ordinul lui
Iorgu Roznovanu 1.200 lei.
-.
O:vig.

2.- 1855.- Lmurire asupra sumei de 4.466 lei dai de


postelnicul Alecu Catargiu potei Ni~oreti,
cuprinz$nd 770 lei dai lui Ene Neculau, cpiaanul ~
potei,pentru cheltuieli apoi preul a 80 mere
ovz i 8 stoguri fn.
Orig.
':"

3.- 1855 febe. 4.Inaltul Divan, jUdecnd pricina dintre slugerul Negrescu i comisul Manolache Calino pentru sespgubirea cerut de Negrescu pentru' nepredarea la termen a 250 mere pOEUmb, hotrte c acesta mai are d'-eprimit 500 10ei din
4.000 dai lui Calino la ncheierea contractului,
restul de 6.500 lei depui pentru achitarea
porumbului, primindu-i din depozitul isprvniciei.
Copie.

4.- 1856 iul. 14.-

Nicolai Pdure nchiriaz potei casele din mahalaua Bordeilor din Piatra cu heiuriIe lor, cu 20 galbeni anual.
Orig.

'5.- 1856 oct. 20~-

Catargiu primete 100 galbeni pentru


fnul vndut potei Nisporeti.
Orig.

.1.

6.- 1856 noiembrie 2.- Administraia inutului Neam,


la ordinul Departamentulu~ de Finane nchiriaz pentru pot casIe lui Niculae Pdure din
Piatra cu locuin, grajd, hambar, ur i ograd cu 23 galbeni anual, reparaiile trebuind s le-fac proprietarul.
'.

7.- 1856 noiembrie 23.-

Nicolae Pdure primete de


la Iancu Atanasievici 46 ~ei, pentru reparaiile caselor potei Piatra, urmnd ca acesta s
ncaseze aceti bani de la Departamentul de
Finane n contul chiriei ce are ne primi"t de
la acest departament.
Orig.

8.- 1857 iane 15.-

Adeverin de primirea jalbei slugeru1ui Iancu Anastasiu impreun cu jurnalul


incheiat de jUd. inutului Neam referitor la
pnoc eeu l, cu Dimitrie Lconorru,'
Orig.

9.- 1857 apr. 4, N1sporeti.-

c.

Negrescu scrie lui


Ionic s scad pe Iancu cu 2 irmilici d~a
ce are la el din cumprarea fnului pentru c
i-a primi t de la Iancu.
Orig.

10.- 1827 apr. 28.- Ion Iconomu cere lui Iancu Atanasieviei s-i trimit 266 l~i c~ mai are.d~ pr~mi t din 340 lei dai pentru transportul ovzului de la moia Roznov pentru potele Piatra
i Borniu.
Orig.

11.- 1857 iul. 21.Supusul austriac, Frani Berecsati, se nvoiete cu postelnicul Iorgu Rosset Roznovanu, antreprenoru1 potelor Piatra,
Borniavi Ns~oreti s repare 15 crue i

.1.

-..a:;z2..s-i fac Il snii pentru pot pe timpul pn


la alU'. 1858 cu ~5 galbeni din care primete 20
galbeni la facerea contractului. Cu adeverirea
Starostiei din Piatra.
Orig.

12.- 1858 iane 16.-

Divanul de apil,- secia II, comunic


,slugerului Iancu Atanasievici.s se prezinte la
15 febre cu-toate dovezile pentru cercetarea pricinii dintre el i comisul Dimitrie Iconomu pentru o sum de banf, ,
Orig.

13.- 1858 febre 13.Iancu.Atanasievici fiind ntiinat


de,administraia inutal s se prezinte cu dovezile ce are la procesul cu comisul Dimitrie Iconomu pentru nite bani, cere.Divan~ui A~elativ
s cerceteze pricina, ~r a fi-el de fa i
s-i dea legiui tul curs.
Copie.
14.- 1858 febre 24.-. Divanul de apel comunic slugerului
Iancu Atanasievici amnarea termenului procesului cu comisul Dimitrie Iconomu la 12 aprilie
cind v~ trebui s se prezinte cu dovezile ce are.
Orig.

15;- 1858 mart. 26, Iai.Telegram prin care Catargiu, cere lui Iancu Anastasievici cpitanul po~
tei,_de"l.a-Piatra~, s-j.J trimit suma cheltuielilor i veniturilor potelor pe trei ani.
Orig.

16.- 1858 mart. 27.- Ohitan de primirea a 15 lei 30 .


parale pentru telegrama trimeas!! de Atanasievici lui Catargi la Iai.
Imprimat francez.

17.- 1858 mart. 30.- Direcia Potelor cere cpitanului

~v

-~potei Piatra s-i trimit condica pentru


nregistrarea blanchetilor,.care vor fi trecue n acelai fel n trimestrul urmtor.
Orig.

18.- 1858 apr. 26~ Alecu Catargiu trece lui Iordache


Grigorie contractul antreprizei potelor-Eorniu, i Piatra cu condiia s primeasc n
fiecare lun 6 cai pentru cJItoriile sale
ntre aceste"pote.
In 188 mai 10, iau potele de mai sus Iancu Atanasievici i Costachi Negrescu care renunnd la dreptul su, rmn numai pe .seama
.~

lui Atansievici
Orig.
apr. 29, Tupilai.Catargi anun Pe Iancu
Atanasievlci de cumprarea a d~i cai, scrii~du-i s vin s se socoteasc cu-vechilul pentru
fnul luat de la Tupilai'aducnd
i idulele
pentru banii dai vechiluiui i pentru progoanele luate i neplite.
Orig.
20.- 1858 mai 2.Ministerul de Fi~ane confirm luarea n antrepriz de ctre Alecu Catargiu de la
Petrache Mavroeni a,potelor Borniu i Piatra cu 24 cai cu cite 761 lei, calul pe an,
respectind condiiile publicate ~n broura care
nsoete
Orig.

actul.

Neculai Lctuu din tg. Piatra


21.- 1858 mai 12.se angajaz s repare 8 crue i s potcoveasc
24 cai ai potelor Piatra i Borniu, pe un an,
cu 40 ga.Lbeni,,
Orig.

.1.

22.- 1858 mai 13, Iai.Catargi telegrafiaz lui


Iancu Atanasievici la Piatra s duc la Negreti caii, cruele i hamUrile, pn la
sosirea sa.

23.- 1858 iun. 7.Adeverin de prlmlXea de la judectoria Neam a unui grop de 1.447 lei.
24.- 1858 iun. 19.- Direcia Potelor(prin V. Grigoriu,
director,) cere postelnicului Alecu ~atB~giu
s comunice numele cpitanilor ee pot rnduii la potele Borniul i Piatra, luate n
ant'repriz de el.
Orig.

25.- 1858 iun. 24.Direcia potelor ordon cpitanului saiei Borniu s dea la sfritul fiecrei luni b.a.niicuveni i antreprenorului de
pe enaIDurile ~irculate.
Orig.
26.- 1858 iun. 25.~
Direcia Potelor i delijanse~
lor, n -urma hotrrii ca direcia s plteasc transportul plicur~ilor la ~oman i de .la Roman, cere cpitanului potei Borniul s sea
curierului caii trebui tori sub chi tana sameului de Neam t pltindu-se transportul de ctre direc.ie la sfritul fiecrei luni. .
27.- 1858 iu~ 25.- Direcia Potelor .n umma hotrrii
ca Direcia ~otelor s plteasc transportul
plicuri10r de la Roman, i la Roman cere cpitanului potei Piatra s dea curierului caii
trebuitori sub chitana sameului de Neam, pltindu-se tr~nsportul de ctre direcie la sfritul fiecrei luni.
.., Orig

.1.

-~
28.- 1858 iun. 28, Iai.- Direcia Potelor, napoiaz
cpitanului potei Borniul'registrele blaneketelor particulare pe trim. ianuarie-martie,
scriindu-i s treac n acerai registre blanchetele
pe trim. iulie-septembrie,
s trimit registrele pe aprilie-iunie.
Orig.

29.- 1858 iun. 28, Iai .Direcia Potelor naI)Qiaz


cpitanului potei Piatra registrele blanchetelor particulare pe ianuarie-martie n care vor
fi trecute mai departe blanchetele pe iulie-'septembrie i cere registrele pe trim. aprilie-iunie.
Orig.

30.- 1858 iul. 4, Iai.=Uirecia Potelor cere cpitanului potei Piatra s trimtt Direciei registrul n c~e s-au trecut enamurile crmuirii trecute prin acea staie.
31.- 1858 iul. 4, Iai.- DireciaPotelor
cere cpitanului potei Borniu s trimit direciei registrul n care s-au trecut enamuri le crmuirii
trecute prin acea staie.,

32.- 1858 iul. 7, Iai'.- Direcia Potelor, cere cpi tanului staiei Piatra lista surugiilor de la aceea staie pentru a fi scutii de havalele lucrrii drumurilor.
Cu rspunsul staiei', din iulie 18.-

33.- 1858 iul. 11.- Iancu Atanasievici,

-exp ed.Ltror-u-

potei Piatra, adreseaz administraiei inutului Neamu o ntmpinare n legtur cu acuzaia c ar fi luat o poli din scrisoarea
lui Vigd.er, artnd c s-a dus la Iai ca s
mprumute de la cumnatul su' 25 galbeni, pentru
a plti lui Veintrop datoria fcut pentru bijuteriile cumprate soiei sale
Copie.
 1.

-~

34.- 1858 iul. 14.Direcia Potelor Modovei ordon cpitanului potei Borniul s dea potei Nisporeti banii progonului pentru cei doi cai trecui pn la Piatra cu maiorul Dimitrie Asache.
Orig.

35,- 1858 iul. I~J Iai.-

Direcia Potelor face cunoscut cpitanului staiei Borniu c a primit odat cu raportul i un enam oprit la acea staie
n luna iunie.

36.- 1858 iul. 14.- Direcia Potelor face cunoscut


. cpitanului staiei Piatra c a primit odat cu raportul i un enam circulat oprit la acea staie
n luna iulie.
37.- 1858 iul. 20.- Poliia oraului ilticeni, recunoate pe temeiul adeverinei lui Gh. Codrescu, c
nfietorul a cumprat un cal murg.
Orig.
38.- 1858 iul. 21.- Poliia oraului Flticeni recunoate c evreul Grinstein din Galiia a vndut lui
Iancu din Neam un cal murg.
Orig.
I

39.- 1858 iul. 23.-

Iancu Atanasievici cere administraiei s mijloceasc, prin poliia Capitalei, trimiterea lui Vlgder la Iai, pentru a se lmuri
pricina pentru 200 galbeni pe care caslerul bancherului Bic l acuz c i-ar fi ncasat cu polia scoas din scrisoarea trimeas;-',
de Vigder
lui Bie, acesta neputnd fi vechiI, fiind supus
strin i neavnd nscrisul cerut de lege.
Copie.
Admin~stratia ae Neam ordon efului biroului de expediie, Iancu Atanasievici

40.- 1858 iu~. 25-

11;'

-~s duc un plic Caimac anului la Iai s-I dea


chiar n mna lui
. Orig.

4-1.- 1858 iul. 25.- Pota Piatra cere administraiei


s intervie pentru a se plti progoanele pentru
4 cai dai paharnicului Costachi Son pentru a
merge cu un ofier de jandarmi la m-rea Vratecul i pentru ntoarcerea acestuia.
Copie.
,
-'-

42.-

1858 iul. 30.-

43.-

1858 i~'1. 30.-

Iancu Atanasiavici cere Departamentul~i din luntru s cerceteze pra bancherului Bic care l acuz~ c a scos o poli
din scrisoarea trimis de Vigder Flticineanului Bie la Iai i cu care el ar fi ncasat
200 galbeni.
Copie.

Plngerea lui Iancu A tnasievici


adresat Departamentului din luntru cu privire la acuzaia de a fi scos o poli din
sc~oarea lui Bigder adresat lui Bic.
Concept.

44.- 1858 iul. 31.-

Iancu Atanasievici cere Departa--'.:----;mentului din-luntru ip ndeplineaso formalitile necesare pentru a da curs procesului mpotriva lui Vigder i Bic care i-au
pretins s plteasc 200 galbeni pentru o
poli pe care el afirm c n-a primit-o.
Oopie.

45.- 1858 aug. 4.- C. Abramescu asigur pe cumprtori


c cei doi cai ce-i are de vnzare snt ai siy
Orig.
./.

46.- 1858 aug. 9.Iancu Atanasievici comunic administraiei inutale c fiind reinut de interesele serviciului, nu poate veni la Iai pen_
tru confruntarea i jurmntul propus n pricina pentru cei 200 galbeni ce i-ar fi ncaBat de la acesta cu o poli sustras dintr-o
scrisoare.
Copie.

47.- 1858 aug. 19.- Iancu Atanasievici cere Departamen~~lui din luntru s dispun ca procesul pricinii pentru cei 200 galbeni, pe care este acuzat c i-a ncasat de la bancherul ~ic, s
se judece la judectoria Neamu.
Copie
48.- 1858 sept. 1:- l. f. ~crie lui Iancu Atanasievici
c va da caimacarrwlui jalba ce o va trimite cu
privire la hotrrea de a depune garania de
200 galbeni i l anun c a intervenit la
minister n aceast chestiune; deasemenea
i mulumete pentru brnz i-l roag s se
intereseze la Bicaz pentru cacaval.
Orig.
49.- 1858 sept. 1, lai.r , Argenti scrie lui 1 Atanasievici, cerndu-i scuze c nu i-a trimis
jurnalul fgduit fiind mpmedicat de venirea
dasclilor nemi.
Orig.

50.- 1858 sept. 4.- 1 scrie lui Iancu


IAtanasievicil s-i comunice dac are ceva de
lucrat i s-i trimit dou hrzoape pstr~Vi
scznd din 25 galbeni, ce-1 are de luat, costul pstrvilor i al brneei": i l roag s
anune pe Z. Tutungiu c a dus porunca a Galai.
Orig

.1.

51.- 1858 sept. 23.-

Direcia Potelor comunic cpi tanului potei Borniul c a primit, pe lng raport, trei enamuri circulate.
Orig.

52.- 1858 oct. 2.-

Blanchet de pot eliberat de Direcia potelor ctre staia Iai pentru Neculae Bacal, a-i pune la dispoziie o trsur
i doi cai, ca s mearg la Piatra.
Impr.

53.- !58 act. 3.-

Blanchet de pot eliberat de


Direcia potelor ctre staia Iai pentru
Anton Bernachi, a-i pune la dispoziie o trsuri i doi cai, ca s mearg la Piatra.
Impr.

54.- 1858 oct. 5.- Blanchet de pot eliberat de Direcia potelor ctre staia Totoeti pentru
Mihi Roset, a~i pune la dispoziie o trsur i 4 cai, ca s mearg la Piatra.
Impr.

55.- 1858 cct. 6.- Cpitanul potei Piatra cere administraiei inutului Neam s intervie pe ling departament, s se plteasc potei progonul
pentru 4 cai dai paharnicului Costache Sion
din ordinul lui Alecu Catargiu pentru o cltorie la m-rea Neam.
Orig

.56.- 1858 cct. 9.-

l. Grigoriu

scrie lui Iancu Atanasieviei c, n urma depeii Ministerului de Interne, este chemat s dea lmuriri cu privire la 200 galbeni primii de la Rica i fit!
pentru a fi depui.
Orig.
.1.

57~- 1858 oct. 9.- I. Atanasiev1ci

cere administraiei
inutale s'completeze ou o cercetare actele
privitoare la pricina cu Bic i Vigder pentru
200 galbeni, Vigder trebuind s dea un nscris,
iar Bic s depuie ga ania legiuit pentru sechestru.
Orig.

58.- 1858 oct. 15.- Blancaet de pot eliberat de Direcia potelor ctre staia Piatra pentru Dominic Ai vas, a-i pune la di sp ozii e 2 cai, ca s
mearg la Iai nsoit de o persoan.
Impr.

59.- 1858 oct. 26,-

Io. N. l'dure, nchiriaz Ministerului de Finane o cas n Piatra pentru localul


potei, obligndu-se s fac reparaiile necesa-

re.
60.- 1858 oct. 27.Blanchet de pot eliberat de Direcia potelor ctre staia Piatra pentru serdarul Grigore Andrievici a-i pune la dispoziie
o cru i doi cai, ca s mearg la Iai cu o
slug.
Impr.

61.- 1858 oct. 31.- Blanchet de pot eliberat de Direcia potelor ctre staia Piatra pentru comisul
Manolachi Albu a-i pune la dispoziie 6 cai, ca
s mearg la Iai.
Impr.
62.- 1858 noiembrie

5.- Blanchet de pot el,iberat de Direcia potelor, ctre staia Piatra i cpitanii potelor de pe drumul Siretului, pentru serdarul George Ipuneanu, a-i pune la dispoziie
doi cai ca s mearg la Ia.i'.

Impr.

Blanchet de pot eliberat


63.- 1858 noiembrie 14.de Direciapotelor
ctre staia Iai i potele de pe drumul Siretului 'pentru un jandarm
cruia vor trebui s-i p~n la dispoziie o
trsur i doi cai pentru a merge la Piat-~.
Impr.
Blanchet de pot eliberat de
64.- 1858 noiembrie 16.Direcia potelor ctre staia Flticeni pentru
Costachi Neculau a-i pune la di~0tivie~2Jca,
ca s mearg la Piatra.
Impr.
65.- 1858 noiembrie 20.Direcia potelor
George Dimitriu,
sur cu doi cai,

Blanchet de pot eliberat de


ctr~ sta~ia Iai pentru.
a-i pune la dispoziie o trca s mearg la Piatra.

Impr.

Bla'nchet de pot eliberat


de Direcia
66.- 1858 dece 1..
potelor ctre staia Podul Iloaii pentru Vasile Condrea, a-i pune la di~oziie
o cru
cu doi cai, ca s mearg la Piatra.
Impr.

67.-

1858 dece 8.- Blanchet de po~, eliberat de Direcia potelor, ctre staia Iai, pentru 10.
goftul. Iancu Cantacuzin, a-i pune la dispoziie 6 cai la o sanie, ca s mearg la Piatra.
Impr.

68.- 1858 dece 8.- B1anchet de pot eliberat de Direcia potelor ctre staia Roman pentru
sptarul Iordachi Gheorgbiade, pentru a-i pune
la dispozie o trsur cu doi cai, ca s mearg la Piatra.
Impr.

.~.

69.- 1858 dec. 11.- Blanchet de pot e,liberat de 'pirecia potelor ctre staia Iai, pentru A1ecu
Ghica a-i pune la dispoziie 6 cai, ca s mearg la Piatra.
Impr.

70.- 1858 dece 11.-

Blanchet de pot eliberat de Direcia potelor, ctre staia Roman, pentru Aga
George Scorescu, a-i pune la di~ozi.ie
6
cai, ca s mearg la Piatra.
Impr.

71.- 1858 dece 11.- Administraia.inutului


Neam .nchiriaz de la N. Pdure case e din Trgul
Pietrii, pe 3 ani, pentru pota din acest ora,
cu 26 galbeni pe an.

72.- 1858 dece 12.

Blanchet 'de pot eliberat de Direcia potelor ctr.e staia Tg. Frumos i ,staiile de pe drumul Siretului pentru serdarul
Iosif Ghela, a-i pune la dispoziie doi cai,
ca s mearg la fiatra.
Impr.
BJa nchet de pot elib erat d~ Direcia potelor, ctre staia Nisporeti, pentru Alexandru Vasiliu, a-i pune la di spoziie o
cru i doi cai, ca s mearg la Piatra.

73.- 1858 dece 16.-

Impr.

74.- 1858 dece 16.-

Blanchet de po eliberat de,Direcia potelor, ctre staia Iai, pentru


Hristea Triandafilovicio, a-i pune la dispozi-,
ie o trsur cu doi cai pa s mearg la Piatra.
Impr.

.1.

/~

003?5.- 1858 dece 22.- B1anchet de pot eliberat de Direcia potelor ctre staia Iai pentru Maria Catz, a-i pune la dispoziie o trsur cu
doi cai, ca s mearg la Piatra, prin Roman.
Impr.
Direcia potelor i a dilijanseloT Moldovei cere cpitanului potei Piatra s trimit registrul de contabilitatea
blanchetelor particulare pe trim. iul.-sept.
Orig.

76.- 1858 dece 2~.-

'!\.

77.- 1858 dece 30.~

Blanchet de pot eliberat de


Direcia po$teloJ1 ctre staia Iai, pentru
cminarul A. Catinescu, a-i pune la dispoziie o trsur cu doi cai.
Impr.

78.- 1859 iane 22.- Blanchet de pot eliberat de Direcia potelor, ctre staia lai, pentru ADica Bal a-i pune la dispoziie 6 cai, ca s
mearg la Piatra.
Impr.

79.- 1859 febre 16.-

Grigorescu primete de la Iancu


Atanasievici i Costache Negresco 9.250 lei
datorai pentru materialul primit cu potele
Piatra i Borniul
Orig.

Adeverin de plata de ctre Ne80.- 1859 mai 15.culai Ictuu a 33 lei 10 parale, sfertul al
4-lea al anului 1858.Orig.

81.-

122 apr.

6.pitanului

Direcia potelor poruncete cpotei B?7~i ca de acum nainte

:a

s expedieze toate stafetele' prin surugii c'lri, dup ordinul Ministerului de Finane.
Orig.

82.- lS59 apr. 14.- Direcia potelor telegrafiaz cpitanului potei Piatra s trimit adeverin
pentru plicul expediat i s arate expediiei
c se va plti.

83.- 1859 apr. 15.-

Direcia Potelor trimite cpitanului potei Borni condica pentru nregistrarea


blanchetelor particulare pe trim. ap~ilie-iunie.
Orig.

84.- 1859 apr. 12.- Direcia potelor cere cpitanului


potei Borniu s trimit condica blanchetelor
pe trim. ian.-me~t.
Orig.

85.- 1859 apr. 20.-

Direcia potelor
potei Borniu s-i trimi~
registrarea blanchetelor la
trimestru, pentru a le putea
pentru cercetare.
Orig.

cere cpitanului
condica pentru nsritul fiecrui
nainta la vreme

86.- 1859 apr. 21.- Direcia potelor poruncete cpitanului potei Bomiu s trimit listele blanchetelor pe lunile ian.ymart.
Orig.

8?-

1859 mai 18.- Direcia potelor Moldovei, fiind


ntiinat-c pota Piatra nu a dat cru de
pot i toi caii necesari transportului banilor 5~vernului, face cunoscut cpitanului potei c va fi nlturat dac nu-i va face datoria.
Orig.
/

Direcia potelor trimite cpitanu88.- 1822 iun. 2Lt.lui potei Berniu un registru pentru nregistrarea blanchetelor particulare
.Orig.
89.- 1859 iun. 24.- Direcia potelor trimite cpitanului potei Piatra condica nregistrrii blanchelelor particulare, n care v?r fi trecute
cele 10 par. de cal pe ceas cuvenite fiscului.
Orig.

90.- 1859 iul. 10.- N. C. Pdure scrie lui lan cu (Atanasievici), c nu poate face reparaiile i mbuntirile necesare casei potei Piatra, pentruc banii chiriei casei i-au sechestrat datornicii.
Orig.

91.- 1859 aug. 10.- Ministerul

de Finane ntiineaz
pe N. Pdure c este obligat s fac reparaii
casei potei aPiatra, 'conform condiiilor contractului.
Copie.

FTefect~a
de N~am trimite cpi92.- 1859 ~g. 14.tanului potei Piatra copie de pe oficia Ministerului de Finane privitoare la ncperile
potei.
Orig.

93t~ 1859 aug. 18.-

Preectura de Neam ntiineaz pe


cpitanul potei Piatra s pregteasc la pota Borniu i Piatra caii pentru cltoria
doamnei lui Cuza, de la Bacu la Piatra.
Orig.

94.- 1859 sept. 12.-

~reectura

.1.

cere lui Iancu Ata-

...

nasiovici s spuie ce ~tie despre atacul evreului


I~eu Bl~~e~~~mpotr1va
lu~ Ioan !iciu, fiind de
fa la acest atac mpreun cu oimaru i Iordache Stavr.
Otig.

95.- 1859 oct. 17.-

Prefectura inutului Neamu, ngduie


cpi~anuluipotei
Piatra s fac mbuntirt~e
necesare casei nchiriate de la N. Pdure ,dup
contract.
Orig.

.
96.- 1859 oct. 22.-

N. C. pdure, neputind face mbuntirile impuse de contract caselor sale nchiriate


Ministerului de Finane pentru pota Piatra, se
nYoiete cu antreprenorul potei s renune la
chiria ce mai are de primit, nchiriindu-se pentru pot casIe lui Nicolai Jipa.
Orig.

-97.-' 1859 noiembrie 19.- N. Grigoriu scrie lui Iancu Atan,asievici c 'va plti lui Moi se 832 lei 8 par.
datorai de Iancu pentru 876 prjini din moia
Crlig!, cerndu-i s-i trimit aceti bani sau
un nscris pe numele posesorilor.
Orig.

98.1859 noiembrie 20.- Iancu.Atanasievici roag pe Moise


s-I amne 15 zile cu plata datoriei pentru 876
prjini din moia Crligi, cerindu-i i carul cu
boi.
Orig.

99.- 1859 noiembrie ~~


Atansievici

O. Negrescu datorete lui Iancu


275 lei, cursul visteriei, rmi

din progonul pn la 1 dece 1859

1.

sa-r (Verso): Insemnare


n lei a 22,irmi1ici
Orig.

prin care se arat valoarea


1/2 carboav.

100.- 1859 dece 1.- C. Negrescu recunoate c biroul expediiei are de dat pote1or Borniul i Piatra
18 lei 30 parale pentru 2 cai.
Orig.

101-. 1859 dece 10.- Iliovici cere lui Iancu Atanasievici su.meul, pentru a merge la Flticeni.
Orig.
f

102.- 1859 dece 10.- Prefectura dist~ictului Neamu ntiineaz pe Iancu Atanasievici s se prezinte cu sinetul de 40 galbeni ce are de luat
de la trul.
Orig.

103.- 1859 dec.~


Nisporeti.~_
Ilinovici scrie lui
Iancu Atanasievici despre cltoria sa la
Piatra,- ntinndu-l c banii datorai :iva
plti tatl su, pe care i cere m-l psuiasc, fiind bolnav.
Orig.

104.- 1859 dece 16, Piatra.peei telegrafice


de Apel - Iai.
Impr. francez.

Chitan de primirea detrimis de Jipa, Curii

3.-

105.- 1859 dece


MoghiU
scrie lui Iancu c a
trecut sinetul de 860 lei lui Aftinii de la care a primit aceti bani, urmnd ca Iancu s
plteasc datorie..noului creditor,c.h,;_ :..
:1.
o...,: cn:'
Orig.
jq)'L .2,

106.- 1860 ~ebr.

(~)

~.

./.

:DJi:mid;ill p.ee':? 1'l1i

.:>!-

- 888

Iancu Atanasievici s-i trimit o cru cu


4 cai pentru a se duce la Bozieni.
Orig.
107.- ~O

febre 31{sic) Iai.-

Direcia potelor Moldovei trimite cpitanului potei Borniu condica pentru nregistrarea blanchetelor particulare pe trim .ian.-mart.
Orig.

108.- 1860 febre 31,-Iei.-

Direc~a potelor Moldovei


trimite cpitanului potei Piatra condica pentru nregistrarea blanchet10r particulare pe
trim. Ian.-mart.
Orig.

109.- 1860 mart. 11.-

Ilievici scrie lui Iancu Atanasievici c din 16 irmilici 1 sorcov, cuvenii de pe enamuri, a cheltuit 10 irmilici pe
care-i va plti tatl su, urmnd a-i ~rimite
cu pota viftoare 6 irmilici rmai.
Orig.

110.- 1860 mart. 30.Direcia potelor trimite cpitanului potei Borni condica pentru nregistrarea blanchetelor particulare pe trim.
apr. - iun., cerndu~i s trimit direciei
condica pe trim. trecut.
Orig.
111.- 1860 dec. Piatra.-

Ilievici telegrafiaz lui


Iancu Atanasievici s-I nsoeasc n cltoria la Flticeni i s cear tatlui su bani
de drum.

112.- 1860 mai.-

Ilievici scrie lui Iancu Atanasievici


c datoria de 6 galbeni (219 1/2 lei) i-o v~

.1.

plti tatl su, ntruct el, fiind bolnav, a


cheltuit aceti bani, i nu mai are de unde
s-i dea.
Orig.
113.- 1860 mai 7, ~~to~ani.~ Ghica te1egrafiaz lui
Grigore Nicolau s revie pentru c nu are bani.
Orig. francez
ll~.- 1860 mai. 22.-

Atanasiu

scrie lui Iancu Atanasiu

dndu-i veti despre sntatea-sa,


du-l ce a fcut cu casele.
Orig.
.~

ntrebn-

l15~- 1860 iun. 28.Costache, fiul lui Irimia Sandu


vinde lui Iancu cpitan de pot toat iarba
din grdina sa cu 6 galbeni.
Orig.
116.- 1860 iun. 30.-

Blanchet de pot eliberat de


Direcia potelor, ttre staia ~orniu, i
cpitanii potelor de pe drumul Siretului,
pentru Ana Bal, a-i pune la dispoziia 6
cai ca s mearg la Piatra.
Impr.

117.- 1860 iu~. 25.- _Her scrie lui Iancu Atanasievici


c-i va da dimineaa urmtoare l~ lei, plata
potei.
Orig.

118.- 1860 iuI. 26. Piatra.Chitan de primirea unei


depee telegrafice expediat de Atanasievici
Minist. de Finane.
Impr. francez

.IQan Io~,~cu scrie cucoanei Ma-

~rioara n-a putut veni la ziua fixat din cauza


boalei mamei sale, cerndu-i s nu nainteze lucrarea pn la venirea sa.
Orig.

120.- 1860 sept. 15, Piatra.George telegrafiaz lui D.


tefnescu s stea pn duminica viitoare, fratele neputnd pleca - din cauza mamei.

121.- 1860 sept. 24, Nisporeti.Ilievici cere unui prieten 6 galbeni datorai, neavnd cu ce se ntoarce din cltorie.
Orig.

122.- 1860 sept: 26, ~iatra.Marcovici telegrafiaz din


Flticeni lui Iancu Atanasiu c va plti peste
o lun 102 galbeni mprumutai n contul su.

123.- 1860 o~~lO.=A. Solomon scrie lui Iancu Atanasiev~c~ c va veni la Piatra pentru a se nelege i n cazul cnd nu va veni, Iancu e liber
s fac pasul cuvenit.
Orig.

124. 1860 oct. Il, Brgoani.A. Solomon vinde lui Iancu


Atanasievici, antreprenorul potei Borniu, 3
stoguri fn, cu plata la ridicarea fiecrui stog.
Orig.

125.- 1860 noiembrie 2.- N. Prjolescu

scrie lui Iancu Atanasievici cerndu-i scuze c a uitat s nsemne


data din cauza oboselii, dndu-i unele lmuriri
cerute.
Orig.

l2~.- 1860 noiembrie

14.-

D. Seulevici primete de la c-

pitanul de pot Borniu 80 lei 4in suma de 135

ce are de luat pentru suhatul a 6 vite.


Orig.

127.- I 1858-1860 / lst de persoanele

care datoreaz

SQme de banii expediiei.


O~ig.
128.- ~

aprilie 1.- Foaie de abonamente la jurnalul militar i poli tic "Bo Ld.atruk Romn".
Impr.

129.- I 1854 I Marrutul diligenelor Moldovei pentru


zilele petei ordinare statornicite dup
proiectul nou ncuviinat.
Impr.
Brour de condiiile lurii
n antrepriz a potelor din Moldova, cu 2
tablouri de numrul cailor, trsu.rilor i oamwni10r trebuitori i cu marrutul potelor
din Moldova.
Impr.

131.- I 1860 - 1862 I Dr. Granovski scrie lui Iancm c


nu vine s-I vad din cauza purtrii
sale.
Orig.

soiei

132.- I 1860 - 1862 I Ist de materiale de vopsit.


Verso: list de persoane i gQffiede galbeni.

133.- / 1860 (, sept. 16.Iliavici scrie lui Iancu


s vie la Iai pentru ~uri,
ce are de
lua.t din Lnamurd , rugndu-l s aduc 3 burdufuri
de brnz i s-I servea.c pe Botezatu venit cu
o pricin, iar dac nu va putea veni, s-i
trimi t 6 galb eni'.
Orig.
.1.

l34."~ / 1860 mai I Ilievici scrie tatlui su, s plteasc lui Atnasiu, pe lng datoria de 6
galbeni, nc un galben mprumutat.
Orig.
135.- / 1860 I Ilievici

scrie lui Iancu c i se cuvin


l'~ ,e1 de pe emamuri i-i d poli pentru o datorie ce mai are de pltit, rugndu-l s comunice lui Strul, fiul lui Aron,
c suplica sa a fost trimis de minister
prefecturii s refereze.
OnLg ,

"-,

,
",

.:

.~. -

., .-

136"-' / l82! / List alctuit de C'- Negrescu' pentru 110


lei cursul halmelii, ce Catargiu are de dat
potei Piatra progon, pentru dou& cltorii
,

'

la Ia~1.Orig.
18/II.

',0

..

137.- I ~858-~860 It I. Zarinschi scrie lui Iancu cu pri-'


vire la 198 mere ovz trimis potelor Piatra
i Borni, cerindu-i s scad 14 staboale ce
vor fi pltite de crui.
Orig.
l38~- / 1858-1860/
Iast de sxmele date lui Negrescu
pentru: cumprturi i o nsemnare de 20 irmi11ci dai la Nisporeti.
Orig.
Iancu Icroi torull se.plnge Prefecturii de Neam c Grigore Andreevici i
cere 3 galbeni, pe care i-a pltit cu lucrul,
i 4 galbeni din sinetul de 6 galbeni mprumutai n 1856 pentru Iancu Atanasievici ~ pl-

139.- 1860 mart. 20.-

tii de acesta.
Roag prefectura s dispuie ca Andreevici
s-i dea sinetul pe,pare acesta ~usese c
el.

la rupt.

Copie

140.- I 1855 - 1860 /

Socoteala de 206 lei 36 parale


pentru material i lucrul hamurilor a 6 cai ai
lui Iorgu. Roznovanu - i o nsemnare de suma
dat lui Iordache pentru timpul ct a st~t
cu caii la Piatra. r
Orig.

L-

141.- / 1860 - 1860


Sosana Domaziu scrie nepoate lor
Ma.rgbi(}li-~ai Eproxia c nu a putut veni la
ziua hotrt, rugndu-le' -s cumpere 4 kg ,
psat pe care-l va plti cnd va veni, adu- .
cnd a~nci i ciorapii Epro:xiei.
Orig.

142.- / 1858 / Roznovanu scrie lui ~anctr jAtanasievici)


s mearg cu unterofie~ul s arate pe evreul
care a dat la pot un rva.
Ou diferite nsemnri
. . de la. 8 sept. ,185813 oet. 858.
Orig.
,

143.- / l858-l86~
apr.5.- Anastasiu recunoate c are
- de dat lui Iancu 59 lei din socoteala lunii
februarie cu o nsemnare c a dat lui Arghiri 18 lei .20 parale din care primete de la
Chihai 2 lei din datoria ce acesta are de dat
.
lui ArgRiri.
Orig.

144.- I 1858-1860 / oct. 13.-

Trei adrese ale potei Borniu trimise Direc-iei potelor prin care i
anun c n trim. iul.-sept. nu s-a ncasat
niciun ban, trimind enamul de circulaie pe
sept. i cernd ~ se plteasc potelor pentru 4 cai pui la dispoziie agentului turc
la ntoarderea
Copii.' .

sa.~a Iai.

.1.

. s'U ..oznov",.:'.lU-.CU

99 lei.

rtg.

1.-

!
?o ~oJ..cni.

l -

on c- nu ~-"P
to::,':'::' a Le Locus. '-o!'ilor,

i ~oy'ci _o~oleni

~~-

-'v2~b,l "boi r-escr lu::" G.e

71"
4'=.\...
s.
"'t'O . .,.,li l..!."~.'-. _.
P _~~_u, _vcv_~ 9- C ..~, ~ ~ ~l e ~T~C~duur~10...:'
ele (.e 10cLLi vl. du.te, i zvod e di:i'er':"te.
I

t"""

~~.

.",

t'""I

"...

'0../'

O.-:i
es+c .(;.e.tor 4

2-

pe ntrru

':~l,

Le ch~. ::'

Il

a 20

1.-

1..-

1
ut .....ce p-..9,J"'l""

- . oio. s , cu 6
- :' ci t." o zi

1....0

lei

eLacii ,

r"
0"1-';
.J".-0

1.-

(726'") i:,'l:'.
~

1~.1.:1

-.-

' "ii

Rocani:.

--_

.-.

wce __ at

GJ.::'-,:;01.S

"':ol6.ovoi lntc.cI'c9co
Qi Ho:::nJg
eti

1-

1.1-"i':" Rc:.. ~oiil

:S.c"2'" apa.

./.

l:.ic8 vv , ""0
h: uLui,

pentru .

c :;:
.i..~

~,ul eot La sa , l.aria


la u~l. in

.,.,i Po a

~O

'V

CoplG.
v c ~ u ....

e R z~l/ _ri

{ai3:"

in pa:CG0& Potlo'<illul"J.i
tru L

. ..1

Ion Da

z ii
-':'m._ntu rzeti
ot

<:.

11e.~o

1 ca ,

s '-7i capete

-11 U_'!l,
-.!

11

a':"

,::=,g,,-oani,

lIicul~~

Sv

t'ar'i

1 .
in e 1" <Ale h:::. _~n.u_U1,

:i or rcz~..e9ti
5

e e

-ginutul
lui :_ie

-,os a

-',
':"11

ni d.Ln
mo

i,

u s cu

o rece,acGsta i-~

jutat

':"U

i':' c - ez-a m)!'

suxat

" oiereti.

'Cl'e -:mrl-ile

0u n"l.,urirca. :voi"J.'liculu.i. d...e p.o:.c.l:t~, I pu


B 'jB.n.
01.'1.u
,

L:. - 1 ,:.'):.-__.

.......
-_

nVOle c ,.. ,
Vladoviei ~a 1 c~~ze )
ntu~ile
lui P UlL
an, iv..= v::r-' tul 8<1-_ dea :9:11t'~.i.. licului.. 1nq e b .ii
p:::i..li.;i.
'\

5.-

0hco!';1 e

1 1

B.L:!.'~c..OO,::1

i, ! 3":"12 '::i1i-,

1 .;

~'1-'-

soriS'o:rile

,_'-'.L

de -:..

.
;...llUl'~'~e
>.,rtea

1 cu,

sa

Qi

0:.in

d:'n ~

6.- 1

ei moia. i vor rspunde banii.Orig.-

6.- 1833 mart.15.-Ioni

Boian epitan ia n arend


de la paharnicul Vladovici din Iai 10 pmnturi ce are n partea rzeasc din Brg=
\ _ oa11icu suma de 100. lei.O!k~ .

7.-

1834 mart. 1.- Ioni Boiau cpitanul ia_n arend de la paharnicul Ioan Vladovici 10 pmnturi ee le are n Brgoani pe termen de un
an de zile cu 100 lei.-

8.- 1834 mart.14.-Ionii;


Boiau cpitan scrie lui
Ioni_ Vladoviei c rzeii au arat un loc
pe eare l. aemnaee din pmnturile luate
n arend,de dnsul i i promcitee-i va
plti banii respectivi iar el s nu se lase nelat de rzeii car-e vor s ia acel
i>mnt.Orig.

9.- ).,834iuI. 13e-Bzeii de pe moia din Brgoani


fac cul~scut Ispvniciei, din inutul
Neam c paharnicul Ioan Vladovici vrea s
vnd prim mezat 20 pmnturi din Brgoani,
'i cer s nu se vnd nimic' pn nu se face
alegerea,acestor pmnturi.-Oopie:-

10.- 1841 aug. 24.- Rzeii din moiile Ghileti i


Mecneti din :i,.n:utu1
Neam.ae nvo~esc au
pah~nicul Ioan .Vl~dovici s-i ia asupra sa
t o-axe Oltil;u",jet;;{i. s~ rwiaa~
u. o- ~
rzeii cu 'AgaUdhstantin Roset pentru mite pmnturi luate de acesta de la rzei i ea
dac va ctiga judecata s-i ia 20 pmnturi
din acelea iar de nu s nu-i ia nimic.Orig.-

-r.

- ~?
11.- 1844 febr.25.-Fragment

dintr-un raport de oercetare al unor boieri judectori (vornicul


Patrache Roset,vornicul Iordache Manolache ~a.)
prin care ntresc stpnirea prj.nului Stefan
Vogoride asupra moiei Brgoani.-

~. Co-r~

12~- 1848 lebr~25.- Ioan V1adovici pagarnic cere jude'ctoriei inutului Neam s~ i se aleag~ cele
20 pmnturi din mo ia_Ghi1et dup nvoiala fout cu rzeii.

~Cpr

13.- 1848 febr.25.-I6n Vladovici paharnicul cere vornieului Iordachi Catargi s eli~ereze lui Gheor~e Papazoglu 2 hrtii -i un rvel ctre
prezidentul inutului Neam n prieina Biletilor.Paharnicul Ioan Vladovici vilnde vornicului
Iordache Catargi cu 400 ga.Lbe: . moia rzeasc a Biletilor cu 20 galbeni blanci
un pmnt - n 1849 aepb s Lo s-. (Concept)
14.- 1849 m~t.9.-

Ioan Vladovici,paharnic scrie lui


Gheorghe Papazoglu c printr-o scrisoare anterioar
fcut cunoscut c m-rea caut
un scriitor pentru condicile moiilor mnstirii i s-ar putea ns~cina el cu aceast
treab.-

a-a

15.- 1849 noiembrie 20, Iai.-

Paharnicul Ioan Vladovici vinde boierului Tor-dach L Catargiu,vornic, 20 pmnturi n moia rzeasc, Bileti inutul Neam- ce .Le are.cu scrisori
rzeti, cu preul de 20 galbeni blanci un
paau.nt .Cu ncredinarea cminarului C-tin Chirui
i alii.v

Orig.-

.'

-~16.- 1851 mart. 10.Paharnicul Ioan Vladovici scrie


vornicului Iordache Catargiu s dea lui Gheorghe Papazoglu hrtia rzeasc pentru moia
BiIeti i rvaul ctre pr ezidentul inutului Neam, ca s puie n lucrare jalba sa.
Orig.

17.- 1851 mart. 10.0l.."

Paharnicul Ioan Vladovici mputernicete vechiI pe vrul su, c1ucerul Gheorghe Papazoglu ca s-I reprezinte la judectoria
inutului Neam: n pricina cu rzeii de pe moiea Bileti pentru 20 pmnturi ce le are, n
acel loc.

Cu ncredinarea

judectoriei

inutului

Iai.

Orig.

18.- !~un.
20.Ioan V1adovici scrie vrului su
Gheorghe i-l roag s citeasc hirtiile ce i
le-a trimis i s dea jalb la judectorie dupa ciorna trimis i s nu-i piard vremea cu
Ion Ceasomicaru
dup cum i-a fgduit.
Orig.
19.- 1856 iun. 7.Phrniceasa Maria Vladovici, soia
rposatului paharnic Ion Vladovici mputemicete vechiI pe Gheorghe
~pazul,
vrul soului su,
n pricina ce o are cu reeii din Bileti pentru 20 pmnturi.
Cu legalizarea judectoriei NeamV.Orig.

20.- 1856 iun. 17.- Pahrniceasa Maria Vladovici


cunoscut clucerului Gheorghe Popazul c
judecata ce o va avea acesta cu rzeii
le ti pentru 20 pmnturi', i d preul
pmnturi cu analogul lor iar dac-I va
i va mai da i preul a pmnturi cu
lor.
.Otig.

.1.

face
pentru
din Bia 6

ctiga
analogu

21.- 1856 sept. 27, Iai.-. Nr. 78 al Buletinului foaiei


publicaiilor oficiale - Principatul Moldovei
- se menioneaz printre altele c testamentul
lui Ion Vladovici se pub lic n termen de 100
zile, spre ivirea tuturor ce ar putea avea vreo
legiuit pretenie.
Impr.
Vechilul paharnicului Ioan Vlado22.- 1856 oet. 26.vici face cunoscut judectoriei inutului Neam
c este mputernicit ca s-I nlocuiasc pe I.
Vladovici n procesele sale cu rzeii din BiIeti i o roag ca s informeze arhiva ei'de
toate actele ce le are n aceasta pricin.
Orlg.
23.- 1856 noiembrie 22.Tribunalul judectoriei inutului Neam rspunde clucerului Gheorghi Papazoglu la suplica trimeas de acesta c i-a
cerut copia dup actul vnzrii fcute de rposatul so al Mariei Vladovici - vornicul
Iordache Catargi i i cere s nfieze do.vad legal c ar fi rmas reprezentantul soului Mariei Vladovici.
m orig.
24.- 1858 febre 11.- Judectoria inutului Neam r,pspunde clucerului Gheorghi Papazoglu, vechilul
phrnicesii Maria Vladovici la jalba trimeas,
c actul de vnzare ctre Iordachi Catargi a
fost trimis Arhivei St~tului ca fiind nelucrtoare i i cere s nfieze dovad legaL c soia rposatului Vladovici este singura reprezentant a rposatului.
Orig.

Comisarul
ce cunoscut vechilului

./.

oraului Neam, faMariei Vladovici,

Gheorghe Papaz~lu c se ~potrivete la plata


a 6le1
jUmtate la prefectura districtului pent~ alegerea pmnturilor" .c e le are n hotarul
moiei Bileti i s plt~asc, altfel va fi
mplinit de comisar.
Otig.

26.- / 1851 / Sp:.barulCatargi scrie lui Vladovici asupra primirii jalbei adus de clucerul Gheorghi
Papazoglu, la judectorie, n pric~na pmnturilor
din Bileti i cere s-i trimit tot prin clucer i docum.entele ce le- ma:i are despre moia
de la Negreti Bl~seti i Dolheti.
Orig.

MMCCIiXVII
1.- / 1840 - 1850 / iu!. 29, R~uceti.Iordachi roag
pe cuconul Gheorghe s primeasc puin unt, 50
ou, 2 cofe de vin i o cof ~, cirei i ahr
ca s-i fac cucoana Sftica o oca de dulcea,,
pentru care le rmne dator.
O not de diferite ~e
primite de la Iordache.

Orig.
2.- / dup 1846 marta 22 / Preotul, diaconul i dasclul,
slujitor la biserica Sf. Dumitru din Piatra, zi.dit i nzestrat de domnu 1 tef~ Vasile voevod cu hrisovul din 7169, se plnge mitropolitului pentru uzurparea drepturilor numitei biserici asupra averilor sale.
Orig.

3.- / 1850 - 1860 /

O persoan cere poliiei oraului


Neam
inapoieze argintria soiei sale pe
care o amanetase prin vrul su Petrache Stamate la paharnicul Ioan Gheor ghiu cind fusese

.
s-i

.1.

bolnav, pentru sum~ de 140 lei, bani pe ere


i-a pltit ntra timp eu '4 galbeni ii 1 ermenici
(158~ lei~
Orig.
,
.,.

4.- I 1850 - 1860 /


O dovad (daclad) prin care se arat c un j~luitor a ocupat mai multe slujbe;
cpi tan de margine la Zaatave Le , Burdujn.i,
Nimircenl i Cornu luncii; privighetor la ocolul Trgului Neam i Piatra unde s fac curturile, semnturile i cosrile de rezerv;
s ~ie~
prmeasc, s petreac i s na~tiruiasc la Tg.' Neam, batalionul 2 din polcul
Minse i batalioanele din polcul Vilna la
t~. Piatra.
J Orig.

5.- / 1850 - 1860 /


Ja1b ctre Pr-o toppu inutului
Neam pent1~ o datorie de 175 galbeni pe care jeluitorul are a-i lua de la printele Iconomul,
slujitor la biserica Sf. Ilie.
Concept.
6.- / 1850 - 1860 /
1. Mihalacu adeverete primirea
unui galben de la cuconul Gheorghe.
Orig.

7.- / 1850 - 1860 L c.

roag pe cuconul
Gheorghe s-i mprumute o bric ca s~i nvee caii la ham.
Orig.
D

8.- / 1850 - 1860 / Schema unei cldiri de 12 stnjeni


i 2 palme i lung de 5 ~njeni
n lat se~nat de Constantin

Mgan din Botoni,

:tfiul lui Oonstandin


gu din Neam;
Orig.

Ilie

din Neg:Let i Andrei Iau-

.1 ~

~9.- / 1851-1860 /

Slugerul Gheorghe PapaZioglu cere isprvniciei inutului Neam s se dea curs jalbei
lui pentru o datorie d~ bani de la clironomii rposatului Costache Iliescu, p~ntru vechilc.
Pe verso: jalb a profirei Theodor ctre protopopul inutului Neam.
Orig.

10.- / 1854 / O list de bani dai mprumut i dobnzile'


cuvenite la diferite termene ntre anii 1853-1854.
Orig.

11.- 1855 apr. 15..~.~.~. vinde lui Solomon ~iacr i


StDul Zaraf'ul 500 mer-e gru cu 1.600 lei, cumprate de el de la moia Flotneti, de la Aga Nicu Catargiu i Vasili Romala cu 65 lei marta,
pe care s le macine n morile sale de cai cu
condiiil~ contractului.
Obs. lipsete sfritul - verso fiind lipit
de ha~ta Moldovei.
Orig.

12.- / 1857 9 iane / O insemnare asupra raportului nr.15


al comisarului ctre poliie i asupra raportului 157 al poliiei ctre ~ravnic.
Orig.
13.- 1859 mai 20.- O adres la Di~ecia potelor pentru
a se trimite prefecturi~ de Suceava un act.
Cu rspunsul prefecturii de Suceava c a
primi t actul de la Arhivele Statului, la 31 aug,
1860.
Orig.
14.- I 1859 - 1865 /0 jalb prin care un om de peste
70 ani care slujise n felurite nscrinri,
statul i ne mai avnd cum s-i ntrein familia cere domnului Pr~ncipatelor Unite cu'

.1.

~"fierbini lacrimi' un loc pe care s se aeze. cu


familia lui, rmnnd acel loc ca venic pomenire.
Orig.

15.- / 1860 - 1865 / l. Manoil cere s se dea trsura


trimisului su.
Orig.

16.- / 1860 - 1865 / O nsemnare prin care se arat c


la 23 sept. s-a ntrit o foaie de zestre a
Smarandei Iliasca de ctre judectoria inutului Neam.
24 a.ugust 1860 nr , 20258 la pr-ef ec'tuaa de
Suceava pentru contraband de rachiu i ig- .
ri.
Orig.

17.- / 1860-1870 /

Boian scrie lui Gheorghe s fac


ct ma bun lucrarea pentru nfitor i-i
va rmne dator pentru totdeauna.
Orig.

18.-

/ 1836 / O ntmpinare

ctre prefectur n care


caut s dovedeasc netemeinicia olbigaiei
la.care a fost supus de a plti 60 de irmilici
clironomilor rposatului hagi Gheorghe Dimitriu.
Concept.

MMCCLX:VIII
1.- 1~8 sept.Sameul Aleeu Brzu, face situaia
ncasrilor de t~e din cuprinsul Ocolului de
Sus, pe lunile iulie, august i sept.
Orig.

3.- 1848 noiembrie 18~~

Samaul Aleeu Brzu primete ~


de la pri vighetorulOcolului ele Sus 191 lei .

 1.

-~i 60 bani datoria supuilor stri~i din gotina.oilor .i din deseatin.


Orig.

3.- 1848 noiembrie 27.- Alecu Brzu primete de la pr.ivighetoJlUl Ocolului de Sus cu raport suma de
1,29 lei din banii rmai neachitai din gotina oilor.
Orig.
Sameul Alecu Brzu, face situaia n4.- 1848 dec.casrilor de djdii din cuprinsul Ocolului" de Sus
din inutul Neam pe lunile octombrie, noiembrie
i decembrie
. Orig.

MMCCLX:IX
1.- 1835 ian . 22.-

Gheorghe Pa:pazo~
se nvoiete cu
Vasile Dumitru i cu Dumitri Alexiu ca pentru
datoria de 31.943 lei-ce o au de luat de la locuitorii satelor Farcaa, Stejarul, Prvu Pntii, Barca, Sbaa cu ctunele. respectiva, s
ncaseze el aceti bani s ia de la aceti locuitori pentru bani, plute sau n cherestea,
sau bani avnd i vechilimea pentru acest lucru urmeaz lista actelor pe baza crora va ncasa banii.
Copie.

2/

1836 mart. 4.-

Gheorghe Papazoglu imp~ut

la Vasile Dimitriu

de

10 carboave.

Copie.

3/

1836 mai 10.---

Gheorghe Papazoglu pDhaete de la

Difuitrii Alexiu 254 lei pentru drumurile sale


. Copie.

4/

1836 mart. 20.Gheorghe Papazoglu mprumut de


la Dimitrii stan 5 galbeni i se oblig a-i
plti la bun cerere.Copie.

51

1838 apr. ~l.- Gheorghe Papazoglu primete de


la Toader Furtun 6 galbeni mprteti, datorie ce trebuia achitat la Sf. Gheorghe.
Copie.

2.- 1858 aug. 28 -

v.

Neculau scrie clucerului


Gheorghe Fapazoglu c pitarul Costache Stere,
vechilul rposailor Dimitri Alexiu i Gheor-'
ghe Vasiliu arat c locuitorii satelor i
ctunelor - Farea.a, Ste jarul, Prul t Barca
i Sbaa trebuiau s dea pentru suma de
31.943 lei, cherestea, dar acetia neinndu-se de nvoial, i cere clucerului s cear banii de la ei.
Orig.

3~- 1858 dece 9.= Poliia oraului Neam poruncete


clucerului Gheorghe ~apazoglu s se prezinte
la administraia in. Neam pentru a da 30COteal pitarului Costache Stere de banii luai.
de la locuitorii satului Farcaa i din alte
sate.
Urmeaz copia adresei administraiei.
Orig. cu copie pe a II-a fil.
4,- 1859 mart. 18.- Prefectura districtului Neam poruncete clucerului Gheorghe Papazoglu s se
nfieze la prefectur pentru darea socotelDlor ctre pitaI~l Costache Stere (vechilul)
rposat Dimitrii Alexiu i Gheorghe Vasilescu
de baniincasai de la locuitor~i satelor
Farcaa, Sabaa, Borca i Stejarul

Orig.
./.

5.- 1859 u~E.! '18.Clucerul Grigore Papazoglu cere


~_efectu.rii Districtului Neam s refac lucrarea n pricina unor bani, i s se fac legiuita ndestulare scu~ndu-l de datoria ce i
se impune neavnd niciuna, ci din contra avnd
de pr imi t bani.
Orig.

6.- 1859 sept. 19.- Prefectura districtului Nemm face cunoscut lui Grigore Papazoglu ca s se
prezinte la prefectur la 10 oct. cu dovezile
. respective n pricina ce o are cu Qostachi
Stiria care l-a ~eclamat c este dator ~ sum
de bani rposai1or Dimitrii Alexu i George~
Vasliu .
Orig ..

7.- 1854 oct. 13.-

Prefectura districtului Neam face cunoscut lui Gheorghe ~apazoglu c deoarece nu se ndeplinise actul asupra reclamaiei
fcute de Costache stere asupra lui pentru banii datori rposai1or Dimitrii Alexu i Gheorghe Vasliu, n termenul fixat de pre~ectura districtului Neam i se d un alt termen la 5 noiembrie, anul urmtor i s vin cu dovezi.
Orig.

Prefectura Districtului Neam


8.- 1859 noiembrie 28.face cunoscut lui Gheorghe Papazoglu c n pricina banilor rposailor Dimitrie Alexu i
Gheorghe Vasiliu s-a amnat termenul judecii
deoarece nu s-au comp~etat actele i deci s
se prezinte cu ele la 10 dece
Orig.

9.- 1859 dec.' 20.-

Prefectur~ districtului Neam face cunoscut clucerului Gheorghe Papazoglu c

./.

r------....

- ~.termenul d~ plat a unei sume de bani c-o


tre Costachi Stere trecind~i~se d un alt
termen la 20 iulie l860 i dac nu se va nfia cu dovezile de aprare pn la acest
termen, pe va lua msura cuvenit.
Orig.
10.- 1859.Stan face o list de banii ce i-a dat n.
credintorului su Vasile Dumitru.
Orig.
11.- 1860 iane 17.Clucerul Gheorghe Papaz cg.lu face cunoscut poliiei oraului Neam o suplic asupra a 4 adeverine de banii ce i-a primi t de .La aga Dmi tru Stan' i Vas1i Dumitru,
bani .luai de la locuitorii satelor de munte.
Arat c dup r-ec.l amat La lui Dumi nu Oostache Stere a nfiat cele 4 adeverine diferi te, -n valoare de 881 lei, pe care o s-i
dea.
Se arat c Gheorghe Papazoglu se ndatorete ca pentru suma datoare de ctre locuitorii
satelor: Frcaa, Stejarul, Barca i altele,
dup zapise de 5 ani, s dea cherestea.
Orig.
12.- 1860 mart. 24.- Poliia oraului Neamu face cunoscut clucerului Gheorghe Papazoglu c a
primit de la prefectura oraului Nean deslegarea asupra raportului, referitor la banii
ce-i pretinde Costache Stere de la clucer i
i ordon s se prezinte cu dovezile originale.
pentru confruntare sau s dea banii.
Orig.

13.-

1860 oct .31-El. Poliia oraului Neam invit pe


Gheorghe Papazoglu s se nfieze la prefectur cu originalul ~~~ezii prin care conte st

~-datoria de 31.941 lei, reciamai de Costache


Sterea.
Orig.
j

14.- I 1860 I dece 12.-

Scrisoare ctre o instituie


jUdectoreasc artndu-se c pitarul Costachi Stere vechilul motenitorilor rposatului
Dimitrie Oroitorul l-ar fi reclamat pentru nite chestiuni bneti.
Concept.

15.- I 1860 /

/Clucerul Gheorghe Papazoglu/ raporteaz prefecturii districtului Neam n pricina


cu pitarul Gostache stere, vechilul mptenitorilor rp. Vasile Dimitriu ~ i Dimitrie
lexiu, penru datorie de bani.
Concept.

A-

lVlMCCLXX
1.- 1856 iun 8 - Trgul Neam.
Maria Botezatu ntiineaz pe Gheorghe /Papazoglu/ i ~cris dup
ce-i trimisese vorb prin Elie de l~ spierie,
la Iai, ca i-a liberat casele nchiriate de
la' el deoarece i-a cumprat i el case mai
spre centru.
Orig.
2.- / dup 1856 iun. 5/- /Gh. Papazul/ roag Departamentul Trebilor din luntru ca s porunceasc
pentru mplinirea celor 80 galbeni ce-i mai
ar-e de luat de lacmini:ireasa Maria Goce, adic
5 galbeni pentru ctiul 1 i 40 galbeni pentru
ctiul II - pentru chiria caselor sale dih
Trgul Neam.
Un izvod de starea n care a fost gsit
casa.
Concept.

.1.

3.- 1856

~-

iun. 27.- Vornicia cere lui Gheorghe Papazoglu


s-o ntiineze despre locuina srdresei Ecaterina Tacu pentru ndeplinirea hotrrii date
n pricina ce a avut cu rposatul Sachelarie Toma i cu casa rposatului Enache Adan.
Gheorghe Papazoglu scrie ctre Vornicie artndu-i c Ecaterina Tacu a r.posat i c a
rmaA fiica sa Smaranda n locuina n casele
de la poarta mnstirii Galiei la 2 iulie 1856.
Orig.

4.- 1856 aug. 12.Poliia oraului Neamu trimite


clucerului Gheorghe Papazu, copie de pe sc~isoarea cminresei Maria Coce de la care el
pretinde o ~
de bani, ntrebndu-~ cum poate cere bani cnd nu ar'eniciun nscris.
Copia scrisorii menionate.
Copie.
Clucerul Gheorghe Papazu rspunde
poliiei TrgUlui Neam i-i cere s-i mplineas~
c pn la 80 galbeni, chiria ceselor sale pe
1 an de zile de la cminreasa Maria Coca dup zdelca ce pstreaz n aceast pricin ~i
s-i ia n consideraie acest rspuns.
Cu rezoluia c fiind mplinit legea timbrului se ntorc h~rtiile asupra pricinii

5.- !,856 aug. 13.-

inapoi.
Orig.
6.- 1856 aug. 20.- Maria Cocii cminreasa rspunde
poliiei inutului Neam n pricina ce o are
cu Gh. Papazul referitor la nite case ale
acestuia nchiriate de dnsa, artnd c ei
se nvoiser naintea plecrii lui la Iai ca
s se desfac de acele case, iar cnd s-a ntors n-a vrut s-o mai primeasca n cas, i
adaug c dac Gh. Papazul are ceva cu dnsa,

.1.

7.- 1856 aug.21.-

Grigore Medelnicer r~unde clucerului Gheorghe Papazu n chestiunea ce o


are acesta cu Maria Coce referitor la chiria ce o pretinde clucerul de la Maria pentru
nite case, alurndu-i i copia r.punsu,,;,
lui Mariei Ooce.Orig.
/9Heorghe Papazul/ ,cere printr-o
suplic isprvniciei inutului Neam - s
lm~easca situaia nchirierii unor case
cminresei Maria Coce, pe un an de zile,
cu 80 galbenioSe mai cere ispr.inutului Neam s porunceasc oprirea ieirii din case a cminresii Maria Coce i s-i plteasc proprietarului partea de -chirie neach1.tat,
5 galbeni pentru cit~ul 1 i 10 galbeni
pentru citiul II i Sa se nfieze
cele dou pri la isprvnicie pentru
lmurirea pricinii.Concept.-

80- 1856'dec.8.-

..

9.- 1856.- Maria Coce, cm~easa,anun

pe Gheorghe
Popazu i prin scris, dup ce l-a anunat
verbal prin. Ilie ia la spierie care a
venit la Iai, c i-a deertat oasele n
oare edea cu ch-irie,~.nd interes s se
mute.Orig.

10.-1858

apr.21.- Administraia districtului Neam


scrie clucerului Gheorghe Papazoglu c n
pricina acestuia cu Maria Coce pentru nchirierea unei case, s mearg pe calea judecntoreasc../.

11.- 1858 iun.19.- Poliia or~u~


Neam scrie
clucerului Gheorghe Popazul c nu-i poate
satisf~ee cererea de a fi despgubit din
averea rposatului Toader, fost vtaf al
doctorului Fleischlein, deoarece nu are
din ce.':"
Orig.-

MMCCLXXI
-

1.- 1832 noiembrie 24.- Cneazul Alexandru Cantaouzino d'lui Ionic Hagi Datriu i tovarului su Dumitrache hagi Gheorghe moia Sa
Baia cu ctunele Cotul Bii, Zahaleia, SItio~a i Bogata de la inutul &'uceavape
timp de 4 arii cu cte 2~225 galbeni pe an. .
Cu i~credinarea ispreavniciei inutului
Sucevii ~
op Le ,
,

2.- 1833 oct.2o~- O not de suma vedrelor de vinul


gsit n fiecare vas la erui.Orig.

3.- 1833 noiembrie 29.-

Locuitorii satulu~ Bca din


ocolu~ Moldovii se plng
treburilor din luntru de
le-a fcut posesorul moiei
Hagiului, referitor la un

inutul~Sucevei
Departamentului
strmbtatea ce
Baia, Ioan fiul
coW~act~Hagiul promite locuitorilor acestui sat
c va cuta s le fac dreptate, dup dovezile ce vor avea.Copie.-

4.- 1824 febr.l?- Ioan Hagiul Dumitru d lui Gheogghe


Papazoglu vechilimea pentru a-l reprezenta
in pri~ina ce o are cu locuitorii satului.-

.1.

B'a
.... -

o
cn
"'"-

~'111_'
-'-.-

..,. i

C p:"e.

cu. pr::'-

"::'l'l.voit cu u.._nsu.l ce !3~


,...
cd.na dint=G .!...

il

CL1 cn. ,-"zLll ..


1

~i

1
.Ib

r':" .

.se.

~.e rg_.
ce le a!'

<=,.'

d':'i1SUL

"'J>.-

-c;i

, ",-

1 34 a: r. 12.-,..;;:-

Co

pe

t:r:u

:Lll'~i':"nJg ze

:in
":ci':"

sto.chi om

210

e_ al. J~am.e!1.tu t:S".1-

a.ns r..tr!.~::i oz t.:..iL.l~S n pr Lc.i.n


":" .!:-'os EO:'J.l

lui

10:..._....
g

Co :.~.

3.- 18- L~_~....!..

1 .-

unea zil
. ., Locuco r 10_
_.1.0

~; n

.n 1ll'::.1:.l r por":"c ria ce


ti -..:U

Buce va 1

1J ~p:... :.

u rma

::!

.1..

3000ru:'

au

1'.1"

_ <11u:"

":'C1..:'c

C.

:.a:'luI'l1i
cu L ..J. ,.:1.0' "10 La i cp supr
c;:c ~~r:i ~r~cinii
ocuitorilor 5a~ulu B-'a cu
. os ....SOI'1: 1 o.r , Ce.' .l4~i:,. sci. i'i"
a t ac e s tu La
i o."G:3.
_...:...
avea
ceva

c' ~~opri~ a ul S~ Sv ad_o3e~


iar ":"sp. Ed ab_ioe pc ro?rietar
c

'u,-- bi! e cu 10
._ tt:ll:.D_.

j~-cc~ o~i~i,
~_ s

Cap' ,.

creta..r.;ie p.rici''-'&in tI'


p' z z.u .i 10" 1 .15.-.;":" Di a. pan t~u
-,-';-'iinc.u-s

cele

'- p:..r;i Gh. __ az oIu i' Yv-

G.intl" ac e.stn, ':/~~ cneazul _lexall0:':u


nt. cuz Lno
i Locu.l -'-o::'ii
moi . :. ......
ia - illVO: n~-.'-se o::-i s.
fie tov,-.J." i oe a panz-a parte ....
in oie s u
J

si..!.i'ie
1 J.
..
_

sco s naLlte

rin

de ~nc'
..eplillirea

hot.1!.~r a st, '::ni_ii

sau.p ::'11uo.rC?~
e t

ce 5

T02"

Cu "ncr

con'trac-L-u-

ch-ltuielil

:f~ C cu cOll"crae,eul.

inut":.llui i

L.in8.1"e'" ju - e-

'-_~Q.

'Copie.
1 .-

Di. v cnu.l . ip

in -.rot -nia

paz

a aupz- , lui

al r; rii d
ce o aro ('.1 or[.he

ti

Ioan Hagi

tuirea pr'icinii

i..'"

pentru

dnii ?ent~~

us
0-

9.1c~moia

ai...

Cu ncr'Gdina
a copiei
bol ';~:riide isue ,

c"..e Di~i.'J.1U::'

Apelativ

Copie.

11.- l 3 dec. 17.go:feii

Gheorgh

apaz 9g1u e er 2' arFei"Lol.'ep-c6.ii .... porunc eaac Ci vanuIu

unor zo rme
de ctre judec. 'nutului ~eam i Qe.~ivrulul
Apelativ, caz-o i-au I'acut neajunsuZ'" serioase,
ca s tirmiti;.

idula

*,; .

sll"pr'

cl1ciirii

n pricina ce ar e cu Iancu hagi. Dimi tri e pentru


moia Baia.
Orig.

12.- / dup 1836 /


/Medelnicerul Gheorghe Papazoglu se adreseaz unei autoriti n pricina cu Ioan hagi
Dimitriu, arendaul moiei Baia / c pentru ostenelile lui ar fi folosit 50' gabeni, c s-a fi ngduit s fac nvoial c pe numitul l-ar fi desfiinat departamentul c el arfi struit pUin
vreme prin judectorie dnd a nelege c n-a putut face smbta cheltielile - nu s-ar fi folost
prin jUdecata ce ar fi urmat, c devreme ce folos~l
ce l-au adus n-au fost pentrU viitor ci.pentru anii trecui i c el s-ar fi folost cu 50 galbeni~
etc.
.
Concept.

13.- / 1830 /

O nsemnare prin care se arat c s-a luat

de la cuconul Gheorghe Eanu din Trgul Neamului,


.0 traist, un fru i 1 b.
Orig.

MM:GCLXXII'
J ~.-

1824 febre 17.- Dometian stare-ul face cuno.sc:utprintelui Casian ca s-i'fie neschimbate locurile,
unul de fna-i 3 ogoare ce le-a ayat date de
-rpos~tul egumen, otomanului Ali B~ectaru.
Orig.

2.- 1840 iul.

5.-

Cmraul

face cunoscut vtafului

Cos-

tache c i se cuvin locurile cluceru1ui Gheorghe


popazu vecf.ne cu grdina sa, n urma dovezilor
date.
Orig.

3.- 1842 mart. 16.-

Ali Briectari, otoman rtnde cluceru1ui Gh. Papazog1u locurile de fna i 3 ogoare
afar de ale jitari10r ce snt pe moia Tirgului
./.

~_

Neam.
Cu ntrirea poliiei
Orig.+ o copie

Tirgului Neam.

cere marelui boier,


4;5.- 1842 m~ . 16 .- Al; BaVr;ectari

Agalor d acne
' Catarg;...
s-I treac n extractul curturilor ce le lmurete.
Orig .D ecriL
6.- 1842 mai 16.=-

Ali biractarul (stegar) otoman se


jeluiete agi Iordache Catargi rugndu-l s-I
treac i pe el, n extrac~~l curturilor ce
lmurete cu un fna i 3 ogoare.
Copie.

7.- 1842 mai 31.-

Gheorghe Papazoglu, clucer, ntiineaz pe Iordache c a luat extractul


nainte de al face cunoscut privighetorului
care era dat la prescris, deoarece nu era n~
tocmai dup extractul msurtorilor ce fcuse, dup ~nsrcinarea ce primise i cere s
i se dea voie s-I refac dup adevratele
msurtori.
Orig.

8.- 1842 iul. 2~


t. D. face cunoscut clucerului
Gheorghe c mai are s-i dea 5 lei i 40 parale din socoteala ce o au, artndu-i totodat c este bolnav de diznterie.
O.rig.

9.- 1845 tun. 18.-

Isprvnicia

inutului Neam face cu-

noscut clueerului Gheorghe Papazoglu ca la


25 aug! s vin cu toate dovezile ce le are
referi tor la nite pmmntu.ri, n urma plnge- ~
ri1 slugerului Vasile Turcule-u,.posesorul me~~ei Tirgu neam - c i s-a fi r~~
o bucat de loc boi aresc, pe care l-ar fi luat
clucerul in stpnire cu toate Semnturile.
Otig.

- 916 -

10.- 1845 aug. 26.Lsp , in. Neam face.cunoscut prl'i __ .vighetoru1uiOcolu1ui de Sus c prin Jalba sa
c Lucerul .Gh. popazojn arat c n urma poruncii
date de ispr. slugerul Vasile Torcu1i i Chiriac
Fasole l-au strmutat din dreptul locu=ilor sale
i s-ar fi oprit urmarea trebilor.
Ori.g.

11.- 1845 oct. 22.- Timothei face cunoscut lui Gheorghe


Papazoglu, clucer, c printele stare i-a dat
voie s-i dea un stog de fn, 4 mere ppuoi.
Otig.
..M1IJICCnccIII
1. - 1831 aug. 28.-

Fraii, Ecaterina, Alecu i Iancu


fillui Constantin, dau surorii lor Sf~o
~
scrisoare prin care arat c nu au nici o pretenie asupra caselor din oraul Iai, casele
printeti, pe care il-ea dat de zestre paharnicul Ianache Adam anulnd zlogirea lor de acesta, n urma neplatei unei datorii rmase de
la rposatul lor printe.
Cu ntrirea decasteriei mitropolei Modovei.
Orig.

2.- 1832 marta 3.-

Divanul judectoresc al Prinipatului Moldovei face cunoscut c a primit n


scris rspunsul de la paharnicul Enache Adam
n legtur 'cu vnzarea unei bina.la din Trgul
iteam - fcut de' al. Mo;oc Orbul itii Gh. Papaz~~
i pentru care snt datori paharnicul e~aticul de 15 lei pe an adic s se mai adauge la vnzar'e i 700 lei.
Orig.

3'~- 183? apr. 10.- Divanul porunc e te judectoriei inutului Neam s fac cuveni-ta lucrare, referitoare la jalba dat divanului de ctre Bafta
Papazoglu.
./.
Orig.

- ~-4.- 1839iu1.~

Judeul inutului.Neam face cuno scut cluceresei Saf ta Papazoglu c s-a ncuviinat'nc un termen la l aug. pentru n::-iarea
cu dovezi n pricina ce. o are pentru a asigura
zestrea
.Orig.

Judectoria inutului Neam jUdec


pricina dintre clucerea.sa Sa~ta Pap azog Lu i
srdreasa Ecaterina Tacu,.pentru asigurarea
zestrei. celei dinti din cas~ aco ase n vnzar e pentru ndestularea sr<iresii cu preul
de J. 4.000 lei, hO~Jh~
ca banii ce vor iei din vnzarea arnan
. s fie depozitai
.
n tribunal pn la hotrre~ pricinii.
Cu ncredinarea copiei de jud~ in. Neam.
Copie ntrit.
?
,

6.- 1841 febre 19.-

Saf ta Papazoglu cere domnuiliui


s porunceasc jUdectoriei diva~ului s revizuiasc n divan i la judec. pricina ce o
are cu soul ei pentru zestrea sa ce i-ct dat-o credito~ilor s-i, srdresii Te~u i
paharnicul Enache Adam i s-i dea i anafora
prin care s fie despgubit.
Concept.
.

7.- I 1841 / Clucereasa Bafta Papazoglu proteste~;


la-divanul ~rii de Sus - contra nstrlnl:1:i zestrei (sal~ de ctre sotu L ei, creditorilor acestuia i cere ca s se dea 2 hotrri
asupra celor 2 pricini ale soului ei.
\

Gh. Pap az og Iu adeverete primirea.,Kntiinrii de la Divan i pro~ite c se va nfia n pricina zestrei soiei sale i pentru vechilimea la termenul fixat. la 24 dece
Copie.
8.- 184,3marta 4.- Cpmj.sarulTrg. Neam ntrete clucerului Gheorghe PapazQglu locul cumprat de la A./.

- ~Orig.

1ecu Romane scu ,

9.- 1844 dec. 4.-

Judectoria inutului Ne?Dl face cunoscut clucerului Gheorghe Papazo~s


se nfi~B:ZE
eze le Divan cu toate dovezile
23 decembrie, Xx
in pr:icina ce o are cu srdreasa Ecaterina el i
soia sa pentru zestre. -

li

arig.
,/

10.-

184L!dece 9.-

Judectoria inutului Neamt trimite


c1ucerului Gheorghe Papa~oglu, o citaie de ~a divan
Pe verso un protest.
orig.

11.- 1844 dece 9.Judectoria inutului Neam trimite


c1uceresei Saf ta Papazoglu o citaie a Divanului
rii de Sus.
,Orig.
12.-

18L~5mai 29.-

Judectoria inutului Neam face cunoscut clucerului Gh , Papazoglu s v.n i s primeasc copia jurnaluluinchis de desfiinatul Divan
Apelativ al' rii de Sus, pentru zestrea ncredin~toarei

soii sale.

. Orig
13.- 1847 iul. 7.Divanul Domnesc cere domnului s ntreasc anaforaua dat n urma ncheierii judecii~dintre Saf ta ~paaog~u i soul ei care a
dat srdresii Ecaterina Tacu i pahar.nicului
Enache Adam, creditorii si, zestrea soiei sale,
drept datoI-ia ce a avut-o la dnii; urmnd ca Bafta s fie despgubit.
CU ncredinarea copiei de Departamentul

Dep-

tii.
Copie.

14.- 1849 mart. 2~

Judec. ~~~tului Iai, secia II-a

arat c .prd.n anaforaoa ntrit de Di va.nul


Domnesc se arat.ncheierea pricinilor creditorilor clucerului Gh. Papazoglu.prin jurnalul.fcut
i~trimis la Arhivele Statului - i se face cunoscut cluceresii Saf ta - c dac dorete s-i urmeze procesul pentru lipsurile din zestre, s nceap printr-o .nou r eo Lamat i.e,'
Cu ntrirea copiei de judectorie.
011pie.
15.- I Sec .XIX I Bo:fUi-i negutorii Tirgului Nea.rnului
dau mrturie' paharnicului Costache Vele pentru
nite locuri de hran.
Concept.
lVlMCC LXXIV

1.- 1859 oct. 18.- Costache Apaogi i .soia sa Vaslca


cumpr de la clucerul Gh , Papazoglu o vac
porumb cu vi el n valoare de .260 lei, pentiru
care s-i lucreze pietrria.
Orig.

2.~1860 mai 16.-

Poliia orauluiNeamul cerceteazpricina dintre Iorgu Llveschi i Gh. Papazlu


, pentru o mnzat, artnd c n urma ordinului
comisarului s-a sdos mnzata din tnch~soarea
lui Gh. Popazlu i c se vor mai face cercetri
la faa locu~ui.
T. Vasiliu adeverete primirea jUllCii dup
ordin.
Orig.

3.-

1860 mai

17.-

Vasile Gavu~, Ilie Vezetu i alii


mrturisesc c junca ce au drui~-o lui Costache Aplaghie i soiei sale Vaslca c1ucerul
Gh. Pa~azoglu cea pe care spune dasclul Iordache c a cumprat-o de la ~vische.
Orig.~

.1

~'4.- 1860 mai 23.- Costache Apa1agie i Vas1ca soia


sa fac cunoscut poliiei oraului Neam c junca
druit lor de cluceru1 Gh. Papazog1u, despre care
dasclul Iordache apune c e a IUi,e a luI' i'pot
i jura, pentru care altur i o mntur e ,
Orig.
MMCCLX:XV

.=.

Maria Dimitri~ nscut Boian Hagica


1.- 1859 aug. 19
scrie cuconului Gheorghe c a gsi t prin hmrtiile r,aps'atuluiei so, hagi Ghi~ghi Dimitriu,
2 sineturi prin care acesta e dator rposatului,
suma de 5 galbeni i 60 irmilici, d~n ambele sineturi - i-l roag s-i dea banii cci are
nevoie.
O.rig.

2.- 1860 febre 2.IGheorghe PapazoglUi~ face cunoscut


prefecturii c motenitoarea rposatului hagi
Gheorghe Dimitriu l anun s plteasc banii
de'pe nite slnaturi ale sale, ce le tia desfiinate i deaceea roag prefectura s-I scuteasc de acea datorie, artind pentru ce nu
poate fi dator.'
.,
Orig.

3.- 1860 mart. 2.-

Prefectura distr- Neam face cunoscut lui Gheorghe Papazog1u'c pentru cercetarea ce o va face in pricina ce o are cu Maria Dimitriu nscut Boian, pentru o datorie de
1825 lei rmas~ de achitat rposatului Gh. Dimi triu soul Mariei D., s se ntlneasc cu
reclamenta n camera poliiei la 20 martie 186~
i s aduc i dovezile ce le are.
Orig .

4~~ 1860 mart. 29.Prefectura distr. Neam face cunoscut lui Gh. Papazoglu c neprezentndu-se la
termenul fixat la nfiarea cu Maria Dimitriu,
I

.1..

..
pentru o datorie a lui ctre ;rposatul ~(:r-.
al Mariei, se amn termenul pentru 20 apr.
1~60- ~ s vin neaprat i cU dovezile ce
le are.
Orig.

5.- 1860 apr. 16.-

Prefectura distra Neam face cunoscut lui Gh. Papazoglu ca s se prez nte
la prefectu~ la. 10 mai pent1~ chestiunea re.
clamat de t~ia hagi dimitriu nscut Boian
asupra
sa pentru suma de 1.025 lei; datorai
rposatului:ei so
. Orig.

..

6.- 1860 mai 11.- Prefectura districtului Neam face


cunoscut lui Gh. Papazoglu ca s se prezinte
la prefectur la data de la iun. 1860 pentru a
se lmuri n pricina ce o are cu Maria bagi
"
.
Dimi triu, pentru o datorie de bani ce a..r avea-o ctre rposatul ei so ~ i s se prezinte cu toate dovezile ce le 'are.
.(
Ong.

7.-

Prefectura dist~ictului Neam face cunoscut lui Gh. Popazoglu c deoarece nu


s-a prezentat la nfiprile anunate, la
prefectur, se d un nou terpien..la10 iu.:~.
,.
pentru ca s se lmureasc nenelegerea ce
o are cu Maria Dimitriu soia rposatului hagiu Gh. Dimitriu, pentru suma de 1025 lei, ce
ar fi dator acesteia.
Orig.

1860 iun. 12.-

MMCCLXXVI
1.- 1830 f.l.-

Simion ~iul lui Grigore Ghoerghiei d


cpitanului Dumitru Alexiu o list de banii
ce i":a primit de la el pri"n To'ader Furtuna
i ce mai datoreaz cu numele datornicilor i
cu zapisele acestora.
IvJrturiafui Simi
fiul lui Gro orie Gheor ..

ghie c mai datoreaz cpitanului Dumit~


Alexiu 1.500 de lei din 1831 oct. 20.
Cu ncredinarea judec. Ocolulu~ ~telui din 1835 iul. 12..
~ig.
2.- 1835 mart. 2.-

Departamentul treburilor din luntru poruncete i sprvniciei inutului Suceava


ca s cerceteze plngerile negUstorilor Dimitrie Stan i Dimitrie Vasiliu asupra nepltirii unor datorii de ctre locuitorii ctunelor
Fre.a.a, Stejarul etc.
Grigor~ Codreanu rspunde lui Matei refe.
ritor la porunca dat de departament pentru
cercetarea datoriilor de mai Sus.
Orig.

3.- 1835 iul. 28, Neam~

Gheorghe Papazoglu roag


pe domn s po~ceasc
unor anumi locuitori
din ctunur'ile Frcaa, Stejarul, Prul Pinta
i Sabaa ale m-rii R1ca i tpsesori ai numitelor ctunuri s-I despgubeas~ fiindc au
vndut veniturile pdurilor ncredintorilor
si Dimitrie i Dimitrie Alecsiu,
iar mai pe
,
urm unor negustori turci, lund ei toi banii i lui nedndu-i nimic.
Orig.

Dimitrie Alecsiu cere Dom4.- 1832 aug. 9, Piatra.nului ca s porunceasc s~ se pun la cale mplinirea datoriei ce o au locuitorii ctunelor
Fraca, Stejarul i altele, c tre d. nsu L - bani i cherestea pe timp de 4 ani rmas neachitat - axtnd c a mai cerut acest lucru
nc de 3 ori Departamentului trebulor din luntru care a dat porunci isprvniciei inutului
Suceava, dar acesta n-a rezo~vat nimic.
Prin rezoluia do~easc - se poruncete a'
se face cercetrile'necesare acestai pricini

./

..

- 9-23-_ departamentului

i acesta isprvniciei.

Otig.

5:-

~i~843~5~d~e_c_._2.~
Un extra~t cu toate zapisele de
datorie de 25.610,4 lei ce au de luat slugerul Dumitrachi Stan i cpitanul Dumitru Alexu de la locuitorii satelor: Stejarul, Prul Pnii, Frcaa, Saba:aJ.n,
ocolul Muntelui, inutul Sucevii.
Orig.

~ste de cantit~ de ~h~r~ea


date de
satele Frcaa, Stejarul, ~?rul Pntei, Sab~
Otig.

7-

Departamentul treburilor dih


1836 iul. 30.luntru poruncete'isprvnicie~
inutului 00-vurlui s sloboad vechililor
~posatului
Drecci Baa, c~eresteaua luat de isprvnicie,
c ar fi a lui Vasil~ Ioan i s ia i chitana.':"
Cu ncredinarea copiei de ctre PrcIbia
GUai.
Orig.

Isprvnicia inutului Suceavsr rnduiete pe privi~~~Iordache


Crbune
s mearg la fa~ lbcului1- s cerceteze'
datoria ce o au locuitorii satelor Stejarul,
Frcaa, Sbaa, Barca i Prul Pntii
ctre ~egustorul Dumitrie Btan i cu tov.
si.
Orig.

8.- 1836 aug. 5.-

9.- 1836 cet. 8~-

Li.ta de sumele de
bani i de lem,
ne pLtd.tie de locuitorii satului Frca . fcute nominal.
Orig .

~-

10.- 1836 oct. 13.Vasile DDmitriu primete de


Gheorghe Papazoglu suma de 2.127 lei i
parale strns din datoria locuitorilor
satul Frcaa, printr-o ~ist de sumele
tite i pesoanele respective.
Copie.

la
18
din
pl-

11.- 1836 oct. 13.Vasilie Dimitriu primete de la


Gheorghe Papazoglu vechilul lor, suma de
- 2.127 lei i 18 parale~ din datoria locuitorilor satului Frcaa.
Orig.
12.- 1836 dece 26.Iogo~eia comunlca divanului cum
s procedeze n ricina jeluitorilor locuitori Toader Fur tun , din 'satul Prul Pntii
i TOG-der Lungu, din satul Stejarul, pentru
banii ce li se cere de ctre Dimitrii Alexu.
Orig.

13.- I 1856

Mai multe liste de plata datoriilor locuitorilor din satele tejarul Prul Pntii
Sabaa i Frcaa menionndu-se sumele plti~e i numele locuitorilor respectivi.
Drig.

14.-, 1837 mai 27.-

Gheorghe Papazoglu vechilul slugerului Dimitrach~.Stan


~i Dumitru Vasiliu
ce~e Departame~tului
Treburilor Dinluntru
s judece pe locuitorii ToaderFurtun i al.i:::'
tov:,ariai lui din Frcaa, Prul Pntii, Stejarul i S.abaa din j. Suceava rmai
datQri s le porunceasc s-i achite datoorig.
riile.
Cminarul Vasile- Alimet raporteaz
Departamentului
despre nfptuirea poruncii
primite de la isprvnicie, ~ ~ cercetat ~

150-1840 ian.' 6.-

.1.

faa locul~i situaia datoniei ce o au de


pltit locuitorii satelor Frcaa,
tejarul,
Sabaa i Prul Pntii ce snt ale mnstirii Rca, lui Dimitrie Stan i lui Dimitrie
Alex~i
a naintat situaia datoriilor pltite i nepltite, cartea de blestem i extractul cercetrilor.
(lopie.

r. Ghica ministrul /Dep. Trebu16.- 1840 mart. 9.rilor Dinuntru! ,i cavaler, mare logoft
poruncete s se fac noi cercetri cu carte
de blestem asupra datoriilor de bani ce le
pretinde Dimitrie Stan i ~imitrie AIQcseu
prin vechilul lor clucerul Papazoglu, de la
locui torii satelor ]'rcaa, Stejarul i altele - ale m-rei ~ca, deoarece vechilula luat pentru datorie suma de 28.240 lei care e mult mai mare dect cea datorat, i
vor rmne rspunztori pentru aceasta sum
dac nu se vor nfia dreptii.
Copie.
.
17.- 1841 mart. 10.- Departamentul /Treb. Dinuntru/
d~ anaforaua prin care arat c deoarece
s-au pierdut unele zapi~e i idule de datoriile ce le-au avut de pltit locuitorii
din satele Frcaa, Stejaru~, Prul Pntii
i Sabaa, ale m-rii Rca, din inutul Sucevei vechilului Gh. Papazoglu mputernicit
de Dimitrii stan i Dimitrii Alexiu, pentru
cherestea, n vaioare de 60.000 lei, se
nch~le aciunea.
Cu o -nalt ntritur prin care se redeschide ac"iunea :pe baza" de carte de bLe stem
n lips de dovezi.
Copie.
-"

18.- 1844 mart. 3.--

/Dep. Treb. Dinuntru/,

.r,

n urma

-~.jalbii clucerului Gh. Papazoglu, vechilul lui


Dimittriu Stan i Dimitriu Alexseu pentru o sum de bani ce ar mai avea de luat de la locui torii satelor Frcaa, Stejarul i altele ale m-rei
R.ca din inutul Suceava, r.duiete pe. marele
serdar Iordache Vrgolici s faconou cercetare
dndu-i copii de pe anafora i carte de blestem.
Concept.

MMCCLXXVII
1.- 1831 aug. 2.morii.

Ista de banii cheltuii

la facerea

Vasile Iconomu i Smaranda Ilias2.- 1842 oct. 21.ca fac list de ~ucrurile ce mai au a primi din
foaia de zestre, cu specificarea valorii fie cazu,a, -,t.o.taliznd suma de 637 lei.
Orig.

3.- 1844 aug. ~.-

Mai mul~i oameni .~r.turisesc l~ Vasile IC9nomul ginerele lui Costache Ilie, c
moara rmas de la rposatul socru-su este cea
fcut de.acesta pe un loc cumprat de el de la
.
Petrea Ghemii, i nu cea fcut de rposatul
Chiriac Br oveanul i care e stricat de ploi.
Otig.

Petre Ghemi mrturisete lui Va'sile'Iconomul c rposatul Costache Iliescu a


cumprat de la dnsul un loc pe care a fcut ,o
moar i unul prin care a tras grla pentru

4.- 1844 aug. 5.-

moar.
Orig.

5.- 1844 aug. 5.- Negustorii i locuitorii din inutul


Neam roag judectoria inutului Neam ca s ntreasc mrturiile ce au dat lui Vasile. Iconomu

~/.

n pr'Lcna ce p are pentru o moar.


Cu adeverirea comisarului Trg. Neam.
Orig.
6.- 1844 aug. 5.Pet-L'eGhime din mahalaua Trg.
Neam cere jUdectoriei inutului Neam ca
s ntreasc mrturia ce a dat-o lui Vasile
Iconomu n pricina ce o are pentru o moar.
Cu adeverirea comisarului Trg. Neam.
Orig. ,

7.- 1844 sept. 18.-

Judectoria inutului Neam


face cunoscut lui Vasile Ioan fostul vechi~
al rposatului Iliei, c dac soia acestuia, Nastasia nscut Rristea va voi; i
va mputernici mai departe vechiI pentru a
lmuri n pricina despgubirii ~verii pretinse de acesta.
Orig.

Mihail Stura vvd-, , domnul Mol-


dovei, d lui Vasile, fiul lui Icono~ul
Ioan, din Trgul Neam, inutul Neam patent de negustor de a III-a' stare, avnd. dreptul de a face nego, numai cu amnuntul n
dughenile rii i s dobndeasc toate drepturile legiuite pentru acest' nego i s
plteasc, visteriei rii, suma de paten.t - adic 60 lei pe an i.cte 8 paral~.la
leu pe an pentru inerea slujitorilor.
Imprimat.

8.'- 1846 iane 1.-

9.- 1~6

aug. 26.Maria, soia rposatului oostachi Iliescu face o list~ de banii care s
se scad din banii vnzrii unei case.
Copie.

ld.- 1846 dec. 2.- Clucerul Gh , Papazoglu fostul


______

vechiI al mptenitorilor rposatului Oos...;t;..;;ache


Iliescu, din Trgul Neam-, care judec-

- ~toriei inutului Neam ca s-i fac legiuita ndestular~ dup cuprinderea zdelcii ce o
are, n pricina unor case cu Nastasica Cris"bea
ce le-a. ctigat prin hotrrea llivanului de Apel - i n al ta ce o are cu Iconomul Grigori,
epitropul bisercii
din Trg. Neam~
. Sf. Gheorghe
.
- nainte de a-i ncredina dovezile.
Orig.

11.- 1847 febre 21.Vasile IConomul la cerere, n


urma jalbei soacr-si, c ar fi furat din zestrea neveste-si
raporteaz judectoriei inutului Neam c. are de luat suma de 6.312 lei
din averea casei, zestrea soiei sale ~ pe care trebuie s i-o dea acesteia - i roag judectoria ca s.pun la cale despgubirea acestor bani.
Orig.
12.- 1847 dece 20.Isprvnicia inutului Neam poruncete comisarului Trgului Neam - ca s ~ac
ndestulare jeluitorului Gh. Papazoglu de la
motenitorii rposatului Costache Iliescu tot
din Trgul Neam, cu 4.500 lei dup zdelca ce
o p osed ,
Orig.

13.- 1847 dece 23.- Comisarul Trgului Neam face pDftLre cluc. Gh. Papazoglu ca s se prezinte la cancelarie ca s fie fa la preluire~ lucrrilor
mplinite de la Vasile fiul iconomului Gheorghe.
Orig:

14.- 1848 iane 14.- Judectoria inutului Neam scrie


cluce-mlui Gh. Papazoglu, n urma protestului
acestuia, ca s se prezinte la judectorie cu
dovezile ce le are n pricina.banilor ce i-i
datoresc clironomii rposatului Costache Ilie8cu, pe data de 9 febre
Cu adeverirea termenului.

10luceru.1 Gh. Papazoglu/ rspunde judec. in.


Neamla 3 feb~. c nu po.ate~spunSt nainte,
de a i se da. copie de pe pr-o beatuL primit de la
c1irol1omii rp.. Oostachi Iliescu.
~udec. inutului Neamface cunoscut
15.~ 1848 mart. 1.clucerului Gh. Papaz og.Iu ca la 4 martie s se
prezinte cu dovezile ce le are pentru cutarea
pricinii ce o are c~otenitorii,
rposatului Oostache Iliei,
n urma protestului acestora.
Orig.
I

16.- 1848 mart. 11.-

Judec. inutului Neamface cunoscut motenitorilor rposatului Costachi Iliei


ca s' vin cu toate dovezile 1anfiarea ee o
are cu c Inc eru.LGh. Papazoglu pentru vechilime
Cu o :raspisc prin care primete porunca judec. inutului Neam.
:Orig.

17.- 1848mart. 11.-

Judec. inutului Neamface cunoscut' c.Iucer-uuf, Gh. Papaz og'lu ' c n urma protestului dat de acesta n pricina ce o are cu
motenitoarea rJosatului Costachi lliei,
de la
care pretinde vebhi1imea; s-a hotrt al III-lea
ter:nen de nfiare la 30 aprilie.
Se adeveret~ copia de ctre comisia'Trgului
Neam Se anun pri vighetor.ului inu"tt-.llui
Neamc-n'pricina
ce o are Gh. Papazoglu n
motenitoarea rposatului c. Iliei,
are de
luat 4.500 le1".

18.- 1848 mart. 12.-

Maria Iliasca i SmarandaIliasca se plng judec. in. Neamn pricina ce o au


~mM~~}~.;,._p"paZOglU
i-i cer s opreasck-ucer a falsificat
lei.

o zdelc de 4.500

Otig.

t.

19.- 1848

-27-. "

Maria ,TJ.i~SCtFi,Smarande:Tlies-~
o"erLjudec,.in. Neam ca s conteneasc

lIla:r:t ..
O-U

J?rt::-

procesul intentat lor de clucerul Gh.


zoglu, fiindc are la baz o zdel~fa1sa,
fcut de numitul clucer ca din partea lor i
s ia cei 4.500 lei din averea lui.
Cop. leg.

20.- 1848 mai 17.-_ Clucerul Gh. Papazoglu protesteaz


la. judec. inutului Neam n urma cererii unui
alt termen de infi~e a clironomilor rposatului Costache Iliescu, pentru nlata datorii ce o au ctre dnsul.
Cu rezoluia judec. Vin.'Neam.
Orig.
.

21.-

1849 mart. 26,

_ Gh. ):;>anazot!lu
cere ispr. inutl
"ti

-1

~<A-

j,:udMfu-f!d;JU

ecc:

N~am ca)(suma~e 4.500-le1' ce-i snt datori clironomii rposatului Costache Iliescu, precum i
<1obnda lor.
Judec;ltoriainutulni neam rspunde acestei
cerceri a lui Gh. Papazoglu c nchizndu-se
dosarul aces . obiect s-a i trimisla Arhiva
. Statului prin Dep. dreptii.Orig.
22~- 1849 apr. 18.~
Judectoria inutu~ui Neam sCFie
clucerului Gh. Papazoglu c pricina sa cu motenitorii rposatului Cost~che Iliescu, pentru
suma de 4.500 lei s-a nchis numai n ce privete reclamaia motenitorilor i nu n ce privete cererea drepturilor sale.
Orig.

23.- 1849 mai 26.-

Judectoria inutului Neam scrie


cluceruluiGh. Papazoglu ca s struiasc pe
lng isprvnicia local ca s primeasc suma
de 4.500 lei ce-i datoresc c1ironomii rposa-

tului Costache Iliescu.


Orig.
.1.

------------------------------~

Isprvnicia inutului Neam


24; 25.- 1849 sept. 14.poruncete comisarului ,de Neam' ca s caute implinirea preteniei clucerului Gh. Papazoglu a,,,
supra clironomilor rposatulu~ Costache Iliescu
i s napoieze 4 boi srdarului Iconomul Ioan.
Otig.

26.- 1850 mart.-12~


Judectoria inutului Neam face
cUnoscut lui Vasile Iconomul s se prezinte la
31 martie la 'judectorie cu dovezile ce le 'are
n pricina cu Ionacbi Hominceanu, ormalnic vechiI al fostei sale soii Smaranda Iliescu,
pentru zestrea sa i alte cheltuieli.
Orig.

t
27.- 18'Q mai, 20.-

Isprvnicia inutului Neam rspunde


clucerului Gh. Papazoglu la-, jalba fcut de acesta c implinirea acelor bani (lj.500 lei datoria clironomilor rposatului Costache Iliescu),
este oprit de cererea j~dectoriei.
Clucerul Gh. Papazoglu arat ispr. inutului

Neam, c clironomii r osatului Costache Iliei


i sint datori '0 sum~e bani i c actele respective. se afl depuse la isprvnicie.
'

Otig.

28.- 1850 sept. 20~


Judectoria inutu~ui Neamv face
chemare clironomilor lui Iconomul Ioan dup
~oartea acestuia c la,22 cct. se va regula pricina reclamat de Enache Homiceanu vechilul Smar.ndei lliescu, asupra fostului ei so Vasile
Iconomu~ pentru zestrea sa i altele - i s
se prezinte la judecatorie cu dovezile ce are
n pricina

sa.

Orig.

29.- 1851 iane 23.- Judectoria inte Neam, face cunoscut clucerului Gh , Fapazoglu n urma cererii
sale c este ae datoria sa s nfieze is__ ~

__ ~

'__'~.J~.

~~~

-~prvniciei dovezile cerute pennru ndestulaTea sa cu 4.500 lei, plata unui vecsel de la
clironomii rposatului Costachi Ilieiu.
Ori s-

Ispr- inutului Neam rspunde clucerul~i Gh. Papazoglu c n urma poDdncii departamentului ~s
se urmeze pricina
prin mijlocirea judectoriei deoarece, ea este n competina ,aesteia, i fiindc s ferete a nfia ~ovezile ce pstreaz nu rmne
dect s fac alt lucrare pentru a nu rmne
nemulumit.
,
~

<00"

Orig.

31.- 1854 mai

Clucerul Gh', Papazoglu protesteaz?la ludec. inutului Neam asupra neprimirii sumei de 4.500 lei, vechilimea, de la clironomii
rposatului Costache Iliei i cere ca s se
ia n vedere plngerea de nainte ca s nu se
duc cu ea la instane mai nalte.
Cu rspunsul judectoriei c protestaia
~
este nentemeiat potrivit regulamentului.
Orig.
1.-

32.- '1854_noiembrie 22.-

Prezidentul judeullUi inu:tului Neam scrie clucerului Gh , Papaz og.Iu c dac are vreo pretenie n leg~
cu banii ce-i
pretinde de la clironomii rposatului Costache
Iliescu, s fac reclamaie nsoit de dovezi,
la ribunal.
0rig.

33.- 1856 iun. 25.-

Clucerul Gh. Pa~azoglu cere domnului


ca s-i ~toarc hotrrea Domnescului Divan ca

s redeschid judecata n pricina ce a avut-o


cu clironomii rposatului Costache Iliescu pentru plata unui vecsel de 4.500 lei, deoarece el
n-a cerut redeschide~eade
la nceput a procesului cu att mai mult cu ct el a cheltuit cu

~acest proces mai mult de' ct suma ce o avea


de luat de la clironomii amintii.
Otig.

34.- 182Z-mart. 20.-

Olucerul Gh. Papazoglu protesteaz


la jud..inutului Neam n'pricina ce o are
pentru suma de 4.500 lei ce-i datoresc clironomii rposatului Costache Iliescu, c nu are
drept s-l judece i s opreasc vnzarea caselor datornicilor deoarece el ~etinde
aceti
bani i dobinda lor.

Judectoria arat c pentru necuviincioase1e


cuvinte i se napoiaz ac tuL i c se va f'ac
vnzarea averilor datornicilor i apoi se va
ncheia jurnalul cuvenit.

Otig.

35.- 1857 iul. 17.Judec. in. Neam face cunoscut


clucerului Gh. Papazoglu c nu-i primete protes~tl
f~cut i-i napoiaz act~le trimise de.
oarece tribunalul nu pri~e~te n lucrare pricina sa.
Orig.

}6.~

1857 sept. 11.-

Departamentul Dreptii face.cunoscut c pe temeiul declaraiei sale i a zd eIcd,


ce posed asupra datorii ce o au la dnsul cli,
ronomii rposatului Costache Iliescu, Gh. Papazoglu, s-i urmreasc pricina prin partea
administrativ.
CU legalizarea

Departame.qtului Dreptii.

Oopie.

37.- 1857 sept. 27.-

Judectoria inutului Neam face cUr


noscut c1ucerului Gh. Papazoglu'c n pricina ce
o are cu clironomii rposatului Costache lliescu ~
pentru o sum de bani, ce-i snt"datori, Ministerul~ Dreftii a eliberat anafora prin care se
arat c acest proces trebuie
s rmn nchis
-,

~-

i s se cear banii prin partea, administrativ.


Cu adeverirea poliiei oraului Neam.
Orig.

38.- 1828 mart. 14.- Administraia Districtului 1 ea:m.


cere clucerului Gh. Papazog2u s-i nfieze
hotrrile judectoreti n pricinile ce le-a
avut cu clironomii rposatului Costache Iliescu .
~iverse nsemnri ~n legtur cu pricina susamintit.
Orig.

39.- 1858 noiembrie ~.-

V. Chiriac rspunde cucqnului

Gheorghe la scrisorile n'care i scrie de pricin cu HOmiceanca, c dac'aceasta a ~ost ntiinat de altcineva, isprvnicia nu poate
lua msuri aupra ei.
Orig.

40.-

1858 noiembrie .11.:.:: V. Chiriac primete de la cLu


cerul Gh. Papazoglu jalba i scrisorile acestuia
n pricina cu T1a i-i promite c se vor pune
n lucrare.
Orig.

41.- 1858 dece 10.Administraia inutului Neam scrie


t
clucerului Gh. Papazoglu c a rcub lucrarea dup anaforaoa, dat, invitnd' pe phrniceasa Zma
randa Homiceanca, singura clironoam a rposatului Costache I1iei --ca s-i ~ac indestuaare
prin-plata
vecselului.,
r

Orig.
42.- 1859 iul. 20.-" 1linisterul scrie poliiei Trgul
referitor la nenelegerea ce o are cluceru1
Papazoglu cu clironoama rposatului Costache
pentru plata unui vegsel n urma reclamaiei
tuia.
./.
Orig.

..

Neam
Gh.
Iliei
aces~-

- 93:;--:::43.- 1859 aug.

4.-

V. Chiriac scrie clucerului Gh.

Papazoglu ca Aga Gheorghiade sau Rsnoveanu


trebuie s se prezinte la poliia din Piatra
pentru motenire dar cel dint nu tie unde
este iar cel de-al II-lea este ocupat.
Orig.

44.- 1859 oct. 13.-

Judec. inutului Ne~ face cunoscut clucerului Gh. PapapogluVdup 30 de,.


\ zile de la primirea acestui nscris s se prezinte la judec. cu zdelca ce o are de la clironomii rposatului Costache Iliei, pentru plataa 4.500 lei.
Orig. ~

45.-

1859

oct. 13.Judec. inut. Neam poftete prefectura local ca s f~c cunoscut cluceru1ui
Papazoglu ca n termen de 20 zile s nfieze zdelca ce o are i s,e se fac ndestularea
acestuia dup obligaia clir9nomilor rposatului Costache ~liei.
Judec. inutului Neam lot face cunoscut clucerului Gh. Papazoglu c este chemat dup 30
zile de la primire~ acestei adrese la judec. ~
cu zdelca ce o are de la clironomii sus-amintiti~ pentru a se aranja cele de cuviin:
Copie.

46.- 1859.-

IJudectorial

inutului Neam scrie pre-

fecturii lGcale c n cazul celor 4.500 lei c


ce-i cere clucerul Gh. Papazoglu

drept vechi-

limea de la clironomii naposatului


.

Costachi

Iliei dup zdelca pe care o are de'la acetia


s urmeze dup anaforaoa dat, adic s se

47.-

ndrepte zdelca prin mplinirea ei.


Se cere prefecturii -ca s fac cunoscut n
term~ll"de 30 zile elllcerului Gh. Papazoglu inscrisul dup ncheierea 4ia~ii
i s-i fac
ndestulare dup zd.e Lc , iar de 'nu s se n-.
tiineze judec. ca s in 'lucrarea mai depar_
te.
Copie.,

1860 sept. 19.~


Trib. judiciar de Neam anun pe
"Gh. Papazoglu din Trg. Neam, ca s aduc la
tribunal plata de 73 lei, potrivit ncheierii
camerii, pentru publicarea n Monito~l
Oficial
n termen de 6 luni a vnzrii averii Zmarandei
Iliescu tot din Neam pentru cei ~.500 lei pe
cari 1-i datoreaz, plata -anu. vechilic.
Otig.

48.- / 1860

I /Clucerul- Gh. Papazoglul

arat mersul
procesului nceput din ordinul Ministerului,
din'tireel i Smaranda Iliescu clironoama rposatului Costache lliescudin. oraul Neam pentru
datoria de 4.500 lei ce i-o datoreaz aceasta,
drept ve?hilic i c aceast~ n-are d~de.S-i
p;t.teasc.
Concept. ,

49.- / 1861 1, iul.26.-

Judectoria/districtului
Neam
anun cluc., Gh., Papazoglu c s-a suspendat ter ....
menul pentru nfiarea n pricina ce o are cu
clironoama rposatului - Costacbe. lliei pentru
plata unui vechilic din ~auza necompletrii dosarului - i s d un alt termen :.la 26 august.
Otig.

......

face'cunoscut 16cui1.- 1830 sept. 12.torilor satelor Sabaa, Prul Pntii, Steja~ul
i Frcaa de la ocolul Bistriii ca s nu calce

~ nvoiala ce au cu el pentl~ tot venitul acelor moii -"i s nu ia banii de la alii pe


Gherestea ci numai de la e~, prin ~echilul EiR
su Toader furtun acum rnduit, iar de au
luat bani de la cineva s-i napoieze.
Orig.

Isprvnicia -J-inutului
1 eam tri2.- 1832 oet. 21.mite zapciu ea s mearg i s ia de la Toader
Iungu suma de 1.900 lei, .datq,riea' acestu.i;~:
ctre Dumiri~ Stan i Dumitriu YAlecseu iar
dac mai are ceva de spus s-I aduc la judecat.
Orig.

3~-.1834 oct. 2.-

Ispr:vnicia inutului Sucevii pronnce te privi ghetorului ocolului Muntelui ca


s oblige pe locuitorii satelor Frca t Stejarul, Prul Pntii i Sbaa ca s dea ~ui
Vasile Dimitriu din tr~l Pietrii cheresteaua ce o -daticr eaz pentru o sum de bani:
Drig .

- 40-

122

mai "11.Ispr~~cia
inutului Suceava rspunde la adresa din 1 mai ispr. in. Neam c cherestelele gsit de Gh. Papazoglu pe moiile satelor Frcaa, Stejarul, Pintoul Pntii i Sbaa snt ale po sesom Loz.cmmt telor moii i
nu le pot ridica pentru datoriile ce au locuitorii numitelor sate la Dimitrie Stan i la
tovarii acestuia, al cror vechiI este Gh.
Papazoglu. ~
Cu mcz-edinarea insf~. inutului :Neam.
Alturat,
adresa creia se rspunde.
,
2 copii.

5~- 1836 iane

/22,

Galai .-. 'IasiJ..ie


Ioan scrie viceeonBulatului ~~'
u"' ..e:b.:"
B"r a.t aTl..21;
.. ca supus

.1.

englez, rugndu-l s interv~n ntr-o pAcin ce a.re pen.tru cherestea.


Alturat scrisoarea lui Nicolae, cu
acelai cuprins.
Cop. grec'.
Iordache Dinu se nvoiete
6.- 1836 mart. 12.Gh. Papazoglu s-i susin interesele n
cina ce are cu Ion fiul lui.Dima, pentru
Baia, urmnd s,de in dou folosul ce va
Judectoria ncredineaz nscrisul.

cu
primoia
iei.

Grig.

7.- 1836 apr. 25.-

elucerul Costache Dimitriu~ reVizorul departamentului Trebilor dinluntl.u, adeverete c n urma poruncii date de departament, a despgubit pe negustorul Dimitrie Alecsiu cu cheresteaua destinat posesorului aflat
n satele Frcaa, Stejarul, prul Pntii i
Sabasa din -inutul Suc~ava, p entnru datoria ce
locuitorii aveau ctre numitul negustor.
Ou ncredinarea. isprvniciei Neamului.
Orig

.. 8.- 1832 apr ..Il., Piatra.D. Stan, eminar, roag


pe.cIue. Gh. Papazoglu ca s-I .nlezneasc
pe furtun i pe finul su Grigori ?
s se d~spgubease de 40 plute-grinzi.
Orig.

90- 1837 noiembrie 29.-

Vasili~ Di~trie
adeverete c
Gavril al Cristinii s-a achitat de toate datoriile ce le avea prin zapis ctre slugerul
Stan i Dimi triu Alecsiu'

.~

OI'ig."

10.- 1839 mai 26.- Vasi~ie Dimitrie primee de la Toader AImii, dup zapis, suma de 800 lei, datorie vechilu1ui su, clucerului Gh. Papazog1u.
Orig. '

"

."

11.- 1840 iane l~.- Isprvnicia inutului Neam poruncete comisaxului Tg. Neam ca. s ntiineze pe clucerul Gh. Papazoglu ca s se nfieze la cercetare cu toate dovezile ce le
are referitor la pricina ce o are cu locuitorii
satelor Frcaa, Stejaxul, Prul-Pntii i
Sbaa pentru o sum de bani ce o datoresc
acetia lui Dimitrie stan i lui. Dimitrie
'
.Aleeseu.
Se adeverete primirea rspunsului de la
clucerul Gh. Papazoglu.
Orig.
12.- 1840 marta 24.Isprvnicia inutului SucePii nurma poruncii Departamentului
scrie cluc , Gh ,
Papazoglu c i trimite copia raportului cminarului Vasli Climent artnd pretenia lui
Dimi trie Stan i Dimi trie Alexeu asupra unor
bani datorie a locuitorilor satelor Frcaa,
Stejarul, Pir.ul Pntii i Bbaa ,
Orig.'
---

."

:MMCC LXXIX

1.- 1829 oct. 30.Schimonahul Sevastian cmra d


ncredinare lui Gheorghie-Papazoglu,
epistatul Carantinii din inutul Neam, c cei 4 prini i cei 2 robi venii din ara de Jos, vor
face zilele hotrte pentru carantin.
Orig.
2.- 1829 oct. 31.Neguto~ii cretini i evrea
din Tirgul Neam dau adeverin lui Gheorghe
Papazoglu artnd c timp de o lun ct a
fost rndu:i..t
de ei ipistat al Carantinei, a
fost corect iar trgul a fost curat.'
Orig.

.1.

3.- 1830 oct. 10, Iai.GheorghePopovici supus rus


ctre consulatul rus din Moldovaprin care cere
un certificat
de cetenie, deoarece pe cel vechi
l-a pierdut din cauza unui incendiu~ izbicnit la
Iai n anul 1826.
Jrig. rus, hrtie dUBl, filigran.
4.- 1832 febre 14.Paharnicul Ianache Rale~ la porunca
divanului mrturisete ce tie n legtur cu pricina pentru un zapis de cumprare a unor case din
!Drgu,lNeamde ctre Gheorghed.e la un armean.
Pe verso nsemnare de actele caselor, lui Bacalbaa Constandin.
Orig.
1/ 1816 oct .30.- "Intri tu domnescpe casele ce au crn;-

prat Bacalbaa Costadin de la Calpacci baa


Costandin"
HeniUIl.e"

21

31

1816 oct. 24.-

"Zapisul de .cumpr ~aealbaa 008tandin de la Calpacci baa nite case prin mezati'",
Meniune.

1816 aug. 10..- Jalba mezatului lui Calpacci baa'";

Meniune.
11idula de mezat sfrit
4/ 1816 oct. 22.Meniune.- ,

51

cu haree.u",

1813 iun. 20.-

HZapisul de cumprare al lui Calpacci


baa de la fratele su protopopul Grigore i opt
hrtii
zapise, hotrmcii i jalbe vechi".
Meniune.'

6/ 1801 sept. 120"Zapisul ce vin~e Sarta lui Dumitru


crcimarul lui calf'a Costandin tre sLaruL'",
Meniune.

.1.

7/

1794 aug. 6.uZapisul de vinzare


tru Theodoru lui State fratele
Baba1cu"
.Meniune.

8/ 1811 sept. 26.tandin calfa


vornici

al lui Dumilui Costandin

"Jalba Stanci soiei .lui Oosde teslari


hotrtoare
de doi

de poart".

Meniune.

9/

1808 sept.

11.-

"Jalba

Calfa din Ei

dunn.ealui Costandin

ti

Meniune.

10.- 1801 oct.

"Por-unca de la Tordache Neciu

6.'-

pentru

o hudi;".

Meniune.
Zapisul

11/ au vleat moldovenesc (SiC} fjl.6.Mariei, sora lui Anghel.


Meniune.
l2J-1810

'Jalba I1enii lui Dumitru ce ceiun. 5.re / a i se -da / ei casa lui Gonstandin Ca1fa"
Meniune.
....

131 1811 aug. 2.-

"Jalba

fa de teslari

Stanci

lui

Costandin Cal-

ca s i se hotrasc

Locu L'",

Meniune.

5.- 1832 sept.


lui

16.-

Strostia

Putna an urma rtpe,tului

Gheorghe Papazoglu polinariul

Soveja cu privire
acelui

la neornduiala

Jllai-, ~datorit

pri~ighe-

nsrcineaz

s cerce-

de ocol,

teze i

s o anune de orice

Orig.

pentru

din paza

neglijenii

toru1ui

pe grani

plaiului

micare

se face

a nu se intDffipla abuzuri.

'-

~6.- 1833 a.pr. 12.'- Ca sa poliniei vitelor numete pe


Gheorghe Popazul (Papazoglu) cpi ten de margine
la Burduj.em, Nimirdenii i Cornul Luncii dmdu-i n grij ca supravegerea s fie foarte serioas pentru a nu face vreun abuz i s aib vechili pe Lazr i tefnache
etriu care s-d, raporteze t~tul n legtur cu slujba sa.
Orig.

7.- 183;~ aug. 31.-

Casa poliniei vitelor nsrcineaz


~pe Gheorghe Papazoglu s cerceteze pricina lui Toader loisiu Bosnceam
din Bucovina care a cacirdisi t vi tele de la plata poliniei, a+tur ndu-i
vechilimeaua i nite acte doveditoare trimise de
Anastase Ciure i sfatul de a se consulaa cu Ioan
Filipovici directorul judectoriei de Flticeni.
Otig.

Hagi Ioan cere lui Iancu (?)


8.- 1834 aug . 2.s dea sinetul .lui chir Gheorghe pentru 60 irmilici
ce i-a luat la Iai.
Orig.

9.- 1834 noiembrie 10.-

Vasile,fiul lui Toader tocilariu,


mpreun cu~fraii i surorile sale, vind lui Ion
Anghelinii casa printeasc cu livad de pomi i
loc de arat, cu 120 lei.
Orig.

.'

10.- 1835 iane 22" Trgy.l Pietrj.i. Vasile Dimi tr1u i alii
mputernieesc pe Gheorghe Papazoglu s le ridice
de la locuitorii din satele Farcai, Stejarul,
prul Pntii, Barca, Sabaa i ctunele lor, daxoria de 31,943- lei fie n plute fie n bani.
Orig.
, 11.- 1835 mart. 14.Gheorghe Papazoglu se mprumut
500 lei de la Vasile Iaon pentru trei luni.
Orig.

.1.

cu

-~-

12.'- 1836 apr. Il, Pi~tra.Zapisc pentru trimiterea


unei scrisori de ctr re isprvnicia inutului
/Neam/ ADici Hadeu Dipa prin strostia agen~iei mprteti.
Orig.
13.- 1836 mai 25, Iai.Spta1~l Grogori Plithos d
adeverin lui Gheorghe Papazoglu pentru a fi
recunosunt casiujitor apropmat al domnului.
Orig.
14.- 1836 iul. 7, Gala~i~H. Elefterie, Nicolache M. j
i alii, negustori la schela Galai, mrturi- .
sese ce cherestea a fost vndut acolo, de la
15 iunie pn. la zi.
Cu adeverire~ Consulatului britanic din
Galai.
Orig. grec.

15.- 1836 dece 27, Piatra.Srdarur (?}


scrie lui
Gheorghe Papazoglu c a primit rspunsul cu
privire la pricina lui; i trimite rspunsul adresat acestuia i-l roag ca atunci cnd l va
ntiina c trebuie s se n:tp.iezen pricina
cu sptarul Mlu, s treac pe la el ca- s ia
vechi.Lmeauac f. hIDrtiile necesare p antru proces.
Orig.

16.- 1837 apT. 24.-

Insemnare de actele depuse la judectorie pentru judecareq pricinii cu Toader


FUrtun.
Orig.

1/ ~830 sept. 12."Contractul lui Tpader i Grigore


Furt-un cu cane vnd protimisisul pdurilor i
s leag mpritori de bani. la ~ocuitorii lpr
i chezai platnici de primirea b~lor
8.000 lei.
Meniune.

.1.

2/ 18;30 dece 15.-

''Un sinet al lui Toader Furtun


- ~-de 9.789 lei c.au primit s-i m~rasc dup
cuprindea contractului It
Meniune.
...,

3/ 1831 oct. 25.Un sinet al lui Toader FurtQn de


3 450 ,lei". .
Meniune.
4/.

22 .-

f~n sinet al lui Toader Furtun de


2.000 lei, bez. 36065 lei ce au mai primit dup
izv:odul ce este alturat la dellI.

18,32 apr.

Meniune.

5/

1832 apr. 30.-

"Contractul lui Toader Furtun i'


cu al i -ai 1-w.prin care vinde pdure i s leag

rspUliztor platnic".
Meniune.

6/ 1834 dece 24.- "Un ccntrracf fcut din porunca depar~


tamentului~de ct datorie au dat Furtun pe lcui torii lui cu zapisi:S"
.:.
!I~eniune.

7/ 1835 dece 2.-

tlUncontract fcut din porunca nlimii

sale". '
Meniune.

'o copie de pe porunca depar-tramenbu


Iuf
8/ 1837 apr. 10.- . -.' ~ctre;:.isprvnicie".
Meniune.
~
9/ 1853 febre 20.-

"Zapi:sul lui Toader Iungu din care

are a- ma:i: -da- a. 000 lei


Meniune.

ti.

'

tlChezkia lui GheorgheArhan i al.ii


10/ 1833 fegr. 20.tot pentru ae e bani It.
/ .

~-------------------

..

11/- 1835 noiembrie

28.-

"M.r"t-uria
ch~zai1or Gheorghe
Arh~ i alii pentru datoriile lui
Furtun tre~
cute n extracturitl
Meniune.

12/ 1836 dece 26~-

"Copie deslegrii
ctre divan uu ne , 12634".
Menilme.

~rii

.logofeii

17 1837 tan. 1, I.i.- Autorizaie de rmnere n


ar eliberat lui Ghe9rghe ?apazog~u de consulatul grec de la Iai. Semna~entele.
I
Imprimat grec.

18.-

1837 mai 15, ?iatra.de grab~, la.el pe


gndu-l s-i aduc
dinat cu privire
Orig.

Serdarul
?
cheam
Gheorghe Papaz og.Iu , rtlhrtiile ..ce i le-a ncrela pricina cu sptarul Milu.
....

19.- 1837 sep. 26.-_

Jalb ctre doan cu privire la


pricina m-rii Neam cu trgoveii cretini i
evrei pentru plata bezmen~lui unei ve1nie de
pe moia acestei mnstirm.
Cu rezoluia domneasc ca jalba s se n~
drepte Logofeiei Dreptii.
Copie

20.- 1837 oct. f.z.Doclad cu privire la jalba lui


Gh. Pepaz og Iu ccur-e domn n care cere un rang
oa recompens

a slujbelor fcute, pe cnd era

cpitan de margine la zastavird Burdujeni,


ceni i Cornu Luncii.

Nimer-

e Concept).
Orig.

Sfatul admini stra tiv rap orteaz


domnului /Mihai~ Sturzal c Gheorghe Papazoglu

21"- 1838 aug. 4. -

1.

- 9'16

poate primi rangul cerut deoarece n timpul


ct a fost cpitan de grani la zastavi1ele
(Graniele Comu luncii i Nimirniceni. i-a fcut datoria aducnd folos rii "cu prindere de
controbonturi (contrabanditi).
Copie.

22.- 1838 noiembrie 19.- St"


:n-rii Neam roag Divanul de Ape1aie al rii de Sus s pun la
cale lmurirea rpicinei acestei m-ri pentru bezmenul moiei sale luat n posesie de aga .~ano1achi Miclescu.
Concept

23.- 1839 iane 26.-

Mihail Grigore Sturza, domnul


Moldovei, d lui Gheorghe Papazoglu cpitan
de margine la Zastavila Burdujeni, Nimirceni
i Co.rnu luncii, rangul de clucer poruncind
i sfatului administrativ s-l treac cu acest
titlu in actele crmuirii.
Orig. pecetie ,

24.- 1840 febre 4.-

Mi tropoli tul Venianlin face cunos~ cut divanului domnesc c la rezolvarea pricinii
dintre m-rea Neam i velnicerii din Trgul
Neamului pentru velniele fcute pe locul aces_
tei m-ri, trebuie luat n seam hrisorul din
1823 de la vod sturza dat naintea celui de
la domnul Callmah din 1838 care a fost prezentat la cercetarea f~cut de.vechilul m-rii.
Copie.

250- 1840 marta 8.-

Ob~tia T~gului Neam roag judectoria inutului Neam s anune instanele


mai inalte c clucerul Gheorghe Papazul (Papa~oglu) reprezint numai interesele celor isclii n vechilimeaua ce are asupra sa i nu ale
ntregii obtii cum vrea s se arte din pricina lui Alexandru Thohari cu m-rea Neam

-~pentru o moar i
Orig.

velni.

Cluccrul Gheorghe Papazoglu ve26.- 1840 oct. 24.chil ,al cretini lor mpreun cu Iosip Bolocan,
i r oi se Ghidale vechi li i evrei lor din Trgul
Neam reclam divanului domnesc nedreptile ce
t~goveV1idin partea m-rii Neam proprbpi'ietaDa acestui trg cu care au. un hrisov
din 1814, ntrit n urm de mitropolit i-l
roag s fac luare aminte ,pentru a nu mai mmne nici un cuvnt de rstlm.pcire al acelui
hrisov.
Orig.

.
27.- 1841 apr. 16.-

Divanul domnesc cercetnd pricina


m-rii N eam. cu trgove'~ii Gre tini i evrei din

Trgul Neam care i-au ridicat


cul m-rii i nu pltesc bezmenu1
vede hrisovul domnesc din 1838,
judectoriei inutului Neam .ca
Ori'g.

velnie pe loaa cum pretrimite della


s-i dea curs.

28.- 1841 iun. 22.Adres ctre logoftul dinluntru


pentru reluare~ unei jUdec,i prin carte de blestem, deoarece

la prima nfiare ,prile nu

au adus dovezi.
Orig.

29.- 1841 oct. 18.-

Spierul 'Grigore Pdure nchiriaz


de la slugerul Dimitrie Gheorghi o bolt dih
irul bolilor hanului clironomilor rposatu,
il
lui cminar Romnescu din Tct>rgulNeam cu odaia
ei i eu o alt odaie din irul odilor hanului
cu pivni dedesupt, pe trei ani cu 600 lei
pe an. Condiiile contractului.
Cu ntrirea poliiei Trgului Neam.
,

30.- 1842 aEr. 10.-

Judectoria

inutului Neam

seri e

- ~'isprvniciei din acest inut s aib ,n vedere


ordinul trimis de departament n urma jalbei obtei Trgului Neam- cu privire la asupr-lrea ce
sufer din partea posesorilor moiei trgului
care nu respect nvoiala ce au cu m-rea pentru
locurile de hran i fna~
Pe verso Zoia Panait tefniu npscut cpitan
Gheorghe GIean car~ judectoriei inutului
Neam nvoirea s vnd casele. rmase de la soul su i s ridice din preul lor t zestrea sa.
OI'g.

31.- 1842 iun. 23.Niculai Drghici mputernicete pe


fratele su Costachi s nainteze
ocr.mui~ii n
numele lui jalb mpotriva lui Toderic Drghici
i gi.nerelui acestuia Ioan care l-au btut al.turnd i mrturia lui Ioan Hagi brbierul care
i-a pus lipitori
.Origo
32,- 1842 iuno 27.-

Toader Drghiciu' se oblig s dea


norei' sale, Casandra) foaia de zestre dat fiului
lui Nicolae la cstorie.
Orig.

33.- 1842 sept. 19.-

Isppvnicia inutului Neam anun pe


locuttorii trgovei din Neam c- s-a fixat un
nou termen pen~ru judecarea pricDiii rec1amat
de clucerul :Po~iu
(Papazoglu) contra m-rei
Ne~ pentru locul de gran al trgovei lor.
Orig.

34.- 1842 dece 12.-

Alecu Romanescu lichideaz cu PaveI Neculau o veche datorie a acestuia ctre


tatl lui lI!oan Romane scu ,, din timpul cnd arau
tovari la o dughean din care datorie primind

./..

un rest de 100 lei, se declar mulumit i


rupe toate hrtiile acelei tovrii.
Cu ntrirea Poliiei Trgului Neam.
Orig.
35.- 1843 mart. 3.... Wdhalachi Ioan d chezie clucerului GheCilrghePopaiz (Papaaog.Iu) pentru un
vnztor de v:.n din cr .ma sa, care fiind i
aragagiu va duce n crua sa cu un cal pe o
cucoan la Iai i apoi dou luni va mai uihbla
i prin alte pri dup hran.
Orig.
I

/"

36.- 1843 apr. 3.- Departamentul trebilor dinlaunt~


anun pe eminarul Nicolai Milu c a fost
nsrcinat s cerceteze mpreun cu ispravnicul
inutului locurile de hran i fna luate obtiei. de ctre pose.sorii din Trgul Neam mpotriva. nvoielii ce au cu m.nstirea Neam din
anul l8~4, i ntrit n 1838.
Orig.
'".

37.- 1843 apr. 3.tepartamentul trebilor din luntru


poruncete isprvniciei inutului Neam s cerceteze mpreun cu cminarul Necolai Milu pricina reclamat de obtia Trgului Neam contrA posesorilor acestui trg, care le-au luat locuriIe de hran i fnat, mpotriva nvoielii
ce acetia aveau cu m-rea.Neam, i s pun
la cale ndestularea jluitorilor.
I

Otig.

38.- 1843 aEr. 24.-

Isprvnicia inutului Neam anun


,
obtea negatorilor din Trgul Neam c s-a
fixat +ermemi L pentru cercetarea pricinilor
cu posesorii din acel trg pentru locurile de

hran i fna, cercetare ce va fi fcut de isprcnicie mpreun cu cminarul Niculai N"lilo.

Orfug.
39.- 1843 mai 140- Isprvnicia inutului Neam anun
obtea Trgului
eam c s-a amnat termenul cercetrii pricinii acestora cu posesorii moiei
trgului i mnstrii Neam pentru locurile de
hran i.fina, la 22 mai.

Orig.
40.- 1843 deco 23./Isprvnicia in~tului Neam/ comunic clucerului Gheorghe Papazolu c cepcetarea pricinii sale cu mede1nicerul Petrache Pascal fcut de comisarul trgului a fost prtini
toare i-l sftuiete s se adreseze justiiei.
Orig.

41.-/1843/

Jalba obtiei Trgului Neam ctre domn cernd ~eptate


n pricin~ c~ are pe?tru nite locuri d,e hran i de fnai; cu posesorii acestui
trg care nu se recunosc nvoiala ce o au cu
ID-rea Neaa , .ntri t prin hrisovul de la Calimah
vod. (Fragment)

Orig.
Slugerul D. Gheorghiu mputernice42.- 1844 apr. 20.te pe clucerul Gheorghe Papazoglu s ridice n
numele su banii ce are de luat de la spierul
G~gore Pdure pentru ch.lrtLa unor bo~.i din 'frgul Neam.
Cu ntrirea

jud. in. Suceava."

Orig.

Divanul de Apelaie din ~ara de Sus


43.- 1844 dece 4.,
.
anun cluceresii Bafta Papazoglu c la judeca-

rea pricinii dintre ea i.srdreasa./.

Ecaterina

c ...':"-:...~

as~ p
zestre vechi
pe care l-a trimis, paharnicul Lazarachi-nu a a~t vechilimea
i deoarece s-a fixat un nou termen de judecat
o poftete s se nfieze personal sau prin
vechiI care s aibe acea vechilimea: dac nu
vor fi prezeni se va nc~ide procesul.
Orig.
entiru

Lu

44.- 1845 cct. 20.Insemnare de veniturile-ce are s ia


biserica Sf. Dumitru din Trgul realIluluiprin
hrisoave i cri vechi.
Copie.

"

.
1/1641

~7l4~), apr~-19.UUn ispisoc de la fericitul


ntru pomenire rposatul domn Vasile roevod scrie
n l?-mba srbeasc fi
Meniune.
. .-

2/ 1661 (7169)

mart.13."Un hrisov de la d.omnu.LIoan


Theodor urmat i ncuviinat dup vechi cri
i hrd.sovul de la rposatul domn Dunrl, tracu
Cantacuzinu Mihai Racovi ij i domnul Matei
Ghica aintoriu pentru a lua ~reoii vama
mic din tr~r,,'
la ziua trgului adic msuri
mici precum i de la ali oameni ce vor veni
'/
la ziua trgu~ui cu orice S9 de. vi te. i P~9~1lf!5dmx~ ?
ducturi i de. la negutorii ce umbl cu vite
prin ara ungu.reasc
Rezumat.
ti

3/ 1775 oct. 13 .\I~isovul de la rposatul domn Grigore "Alexandru Ghica atingt?r pentru morminte".
Meniune.

4/

W2.

<?261)

aug. ~
Matei Ghicatl
Meniune.
2

t~n hrisov de la domnul

0/

- ~2-

51 1765-

"Hrisovu1 de la domnul Grigore Alexandru


Ghica voevod i unchiul su domnul Grigore
Ghd ca"
Meniune.

61 1710 (72l8)J mai 11.lai Alexandru


,Meniune.

"Hrisovul de la.domnul UecuvoevGd'.

7/ 1728 (7236), aug. 1.- "Un hrisov de la domnul


lat Alexandru Calimahlt
Meniune. ._

3car-

8/ 1825 iane 27.- "Hrisov de la domnul Ioan Sturza vo e-vod ating tor c trgul este trecut cu totul in
stpnirea Sf. mnstiri de la Sfntul Dimitrie

Rezumat._

9/ 1762 (7270),iun. 24.-

nUn document atingtor de,stpnirea Redul popii rupt din Trgul Neamului".
Meniune.

10/ Icca. 1750/ "Copie de pe hrisovul domnului pt1standin


Mihai Racovi atingtor de stpnirea Redului
popii originalul dndu-se lui C~iriac Fasole ntr-o vreme ca s~l pstreze acum dup tiin i
dup niteJ'mprejurri nu voiete a-l da".
Meniune.

45.- 1846 iun. 10.-

jTltihailSturza vd.1 poruncete log.


dep. dinluntru s grbeasc punerea n aplicare a hrisovului din 1838 febre 9, n urma jalbei

lui /Gh. Papazoglu! pentru cercetarea pricinii


dintre m-rea Neam i obtia Trgului Neam
pentru locurile de hran.
:Pe verso clucerul

Gh. Papazoglu

roag depar-

tamentul trebilor dinl3.untru ca n locul cminarului Neculai tllu numit pentru cercetarea

.1.

-~
sus-amintitei pricini
Vasile Lazaracbi.
Orig.

46.-

s fie numit paharnicul

1846 iun. 30.-

Departamentul trebilor dinluntru anun comisia .rinduit p judece pricina


dintre obte~Trgului
Neam cu posesorii c
pentru grbirea lucrrii a fost numit n acea
comisie i pahanicul Vasile Iazarachi.
Orig.
t '

47.- 1847 iane 2, m-rea Vratic.~.


ghe Papazoglu s mearg s-I
ratic ca s-i dea o scrisoare
Iazarachi avnd i ceva s-i
Orig.

K. rOE@ pe Gheorvad la m-rea V-.


de la paharnicul
spun.'

48.- 1847 apr. 8.l. Catarg! cumpr de la clucerul


IGheorghe Papazoglu/- nite case n Tx'gUl
eam la ~lop cu 3.900 lei pe care-i scade dintr-o veche datorie a clucerului hotrnd ca loc
s rmie tot al acestuia.
Orig.

49.- 1847 iun. 20./

C'asandra nscut Teohar-i (Teohari)


mputernicete pe Gheorghe Papaz oLu s-i ridice zestrea de la ~oderic Drghici, pltindu-i pentru osteneal 800 lei.
Crig.

Judectoria inutului Neam


50.- 1847 noiembrie 20.la cererea clucerului Gheorghe Papazoglu, de
a fi despgubit de motenitQrii rpaatului
lliescu pentru datoria acestuia de 4.500 lei,
cu o moar ce fusese dat ntre timp bisericii
Bf. Gheorghe
.
. din Neam, i scrie s struiasc
la,isprvnicie pentru a primi din restul averii acea despgubire
Original

.1.

-~51.- 1847 dec. 20.-

Isprvnicia inutu lui Neam


scrie clucerului Gheorghe Papazoglu care ceru,
se postul de comisar. al Tmrgului l'{eamc din
porunc domneasc, transmis de departamentul
dinluntru, a fost numit in acest post medelnicerul Dimitrie Pelin.
Otig .

52.- 1848 febre

15.-

Departamentul t~ebalor din luntru nsrcineaz pe clucerul Gheorghe Papazoglu s struiasc ca toi locuitorii ocolu. lui de sus al inutului Neam s-i fac artur:iIrei smnturile ct mai timpuriu i pe
lng alte produse s-i fac grdini de zarzavat i s cultive i 5 prjini de cartofi.

53,-

1848 apr. 2.-

54,-

l8Lk9 mai 29.Departamentul treburilor din luntru


.mulumet'e elucerului Gheorghe Papa aog.Iu pentru zelul depus n timpul lucrrii arini lor
de rezerv n satele din ocolul de sus din inutul Neam i-l roag s struiasc i pentru
ridicarea coerilor n aceste sate.
Orig.

55.-

1848 iuna f. z"..


-

Departamentul trebilor dinluntu


nsrcineaz~pe clucerul Gheorghe Papazoglu
s supravegheze ca lucrarea coerilor de rezerv n toate satele s fie fcut dup in-'
struciunile ce s-au dat de ocrmuire.
Orig.

Isprvnicia inutului Neam n


urma ordtnului departament~lui dinluntru, cu
privire la reg~arisirea
a rinilor de rezerv n satele din acest inut nsrcineaz pe
clucerul Gheorghe Papa~oglu s grbeasc facerea corilor pentru pinea de rezerv precum i lucrarea a rinilor pentru asigurarea
hranei locuitorilor din aceste sate pe anu~

YLit~r~,
__~~~~~~

Administratorul inutului Ne~


56.- 1848 iul. 31.poftete pe clucerul Gheoghe Papazoglu s ocupe vremelnic, pn la alegeri, posv~l de privighetor din care fusese scos Neculai Prtu,
lund n primire cu chitan arhva, registrele i peceile ocolului.
Orig.

57.- 1848 sug. 6, Piatra.-

Stru1 scrie privighetorului


ocolului de sus, clucerul Gheorghe Papazoglu,
s depun struin n rezolvarea chestiunii
pe care i-a comunicat-o Iancu Velciu.
Orig.

58,,::" 18lJB f.l.-

Preoii de la biserica Adormirea Maicii Domnului din Trgul Neam mpreun cu negutorii cretini dau mrturie preotului Costachi fiul preotului Sava artrnd c Sava a
fost fiul preotului Cozma care a slujit la
pristolul acestei biserici mpreun cu prinii lor preoi Theodor Ioan Adam i Dimitrie,
car~ la btrnee s-a clugrit mpreun cu
soia sa iar o meaz- ce o aveau pe apa Neamului au druit-o m-rii Neam iar acum acea
moar e n minile lui Ieiba Burh.
Orig.

59.- I 1848 / Instruc'iuni trimise clucerului Gheorghe l?apazoglu rindui t de ocrmuire cu arpr avegherea construirii magaziilor de rezerv pentru asigurarea hranei locui trord.Lor satului
din ocolul de sus- Schia intel?i.orului i
exteriorului unei magazii.

60.- l~

Zaharia tranzmite clucerului


mart. 4.Gheorghe Papazoglu nsrcinarea primit de la
isprvnicia inutului Neam, prin care e pof./.

tit s mearg. la Temie.ti pentru a primi


batalionul 2 din polcul Minschi care va fi cuartiruit n Trgul Neam.
Orig.
61.- 1849 mart. 5.- Cpitanul ISvreinov, comandantul batalionului II din regimentl.l.l
de infante~
Minsc acord clucerului Gheorghe Papazuiu (Papazoglu) din oraul Neam atestat pentruconcu~sul
ce l-a dat armatei ruseti n mar de la trec..
toa~ea rului [oldova pn la oraul Neam.
Orig. rus, hrtie dubl, pecete aplicat.

62.- 1849 iun. 6, Piatra.Stanu comunic lui Gheorghe /papazoglul c a fost nsrcinat s primeasc la r,hmcel dou batalioane din polcul Vilca pe
care le va nsoi pn la Piatra, avnd grij
s nu le lipseasc ni~ic.
Orig.

63.- 1849 ~un. 13.Isprvnicia inutului Neam n urma adresei primite de la departamentul
trebilor
. .
dinuntu anun sosirea a dou batalioane din
polcul Vilca i nsrcineaz pe Gheorghe Papazoglu s le primeasc .laMuncel ~i s le ntovreasc pn la trgul Piatra avnd grij
s aib tot ce le trebuie.
Orig.

64.- 1849 iun. 25, Neam.Maiorul ..


comandantru L batalionului IV din regimentul de vntori
Vilnesc acord clucerului Gheorghe Papazoglu
din oraul Neam atestat p'entru concursul ce
l-a dat armatei ruse, cu ocazia trecerii ei de
la satul Muncel pn.la oraul Piatra.
Orig. rus, hrtie dubl~ filigran, pecete
aplicat.

-~
nsrcineaz pe clucerul Gheorghe Papazoglu
s supravegheze ndeaproape smnturile de
toamn n ocolul de. sus al inutului Neam i
n nelegere cu cminarul Neculai Milu s
aib grij ca fiecare locuitor s samene 20
prjini
scar.
Impr.
66.-

1849 sept. 6.-

Isprvnicia inutului' Neam poruncete comisarului din acest trg s pun n lucrare della privitoare la clironomia rposatului Costachi Iliescu.

67.- 1849 sept. 9.- _Isprvnicia

inutului "life31ll
anunf'
pe clucerul Gheorghe Papazoglu c pentru destoini~ia sa a fost prestovlisit jrecomandatj
departamentului trebilor dinuntru i rnduit
s pun la cale, ajutat de privighetorul ocolului, ar turile i semnttirile de toamn.
Orig.

68.- 1849 sept. 15.- Isprvnicia inutului Neanrt anun pe clucerul Gheorghe Papazoglu c prin adresa departamentului dinuntru a fost rnduit pentru ntreprinderea arturilor i semnturilor de toamn n ocolul de sus.
Ord.g ,

Preotul Costache nepotul preotu69.- 1849 oct. 12.lui-Cozma roag pe arhiman~itul


Neonil de
la mnstirile Neamul i SecuI s lmureasc
cum a ajuns moara lsat mnstirii de bunicul
su Cozma, .n minile lui Baruh, el fiind hotrt s lmur~asc aceast chestiune pe cale
judectoreasc
Orig .
"

70.-

1849 dece 19.-

Catargi roag pe vrul su Iascarache Catargi s struiasc ca satele din ocolul

- 958 -

zoglu, el fiind propus i de ocrmgire dup


slujbele svrite.
Orig.

71.- / 1849 / Slugerul Gheorghe Papazoglu roag judectoria inutului Iai s pun la cale preuirea
caselor cu loc deoma~sc ce are n capital, n
mahalaua Sf. Andrei motenire de la soia sa,
ale cror acte se afl la casa rposatului sptar Alecu Adam.
Orig.

",-

72.- 1850 iane 31.- Comisarul/oraului


Piatra/.comunic
cluceru1ui Gh. Papazoglu c' e nsrcinat de departa!l1en'iJu.1
trebilor dinuntru s cerceteze pr:iema reclamat de locuitorii din. satul Humuleti pentru ~ 400 lei luai de el n timpul cnd
era rnduit cu regularisirea arinilor de rezerv i mai trziu cnd era privighetorul ocolului
de sus pentru a-i scuti de rezerv i-i arat
c ar putea dovedi c e nvinuit degeaba prin
declaraia ce ar face~o slugeru1 Chiriac Fasole
prin care ar arta c aceti bani au fost mprumutai de acei locuitori de la dinsul pentru
nevoile steti.
Orig.

73.-

1850 mart. 29.Isprvnicia inutului Neam poftete pe clucerul Gheorghe Papaz og lu s se nfieze ~a trgul Piatra pentru a se lmuri abuzurile svrite de, el in satele ocolului de
sus n timpul cnd era nsrcinat cu regularisirea arinilor de rezerv.
Crig.

74.- 1850 iun. 26.- Postelnicul L.


lui Gh. Papazoglu termenul
rea noului privighetor al
poftete s se in;fieze

Mihalachi comunic
fixat pentru alegeocolului de sus i-l
n satul Mesteacnul

din inutul Neam cu toate dovezile necesare.


Orig.
75.- 1850 iun. 29.- Isprvnicia inutului Neam anun
c alegerea noului privighetor al ocolului' de
sus nu se ve: face la termenul ce i-l anunase
postelnicul Lascarache Miha~achi i c se va
fixa un alt termen.
Orig.

76.- 1850 oct. 7.-

M. R., .

vechi luI m-rii


Neam, cumpr in numele acestia casele c Iuce+
rului Gheorghe Papazu (Papazoglu) din uU a
mare, cuprinse ~ntre 'spierie i ~ital, cu
600 galbeni dndu-i mnstirea i 20 stinjeni
din locul cumprat de trarul Costachi Vasiliu. de la cminarul Ion Rmne scu pentru care
".
va; plti bez-men canti tatea ' obinuit de cear
i de la nti mai 1851 va-lsa casa m-rii
lund i maerialul de construcie ce-l are
pe locul acelei case.
Orig.

77.- 185.0 oct. 30.-

Clucerul Gh. Papazoglu primete


de la trarul Costachi Vasiliu 250 lei peste
cei pe care-i primise prin zdelc sub isclitura sa.Orig.

Judectoria inutului Neam


78.- / 1850 / dece 24.primete de la clucerul Gheorghe Papazoglu
bezmenul binale10r sale din Trgu~ Neam pe
anul 1848, pltit n 15 lei, ,cuprini ntr-un
irmilic argint socotit 14 lei i doi puiori
socotit cte 15 parale unul i doi greia.ri n

cinci parale.
Or-i.g ,

./.

/960

79.- / 1850 I G. Hrisoscoleu poftete pe Gheorghe ~apazoglu s aai.s'be la examenul ce se va ine la coala de biei.
Orig.

80.-

I 1850-L

Les: privitor la ordinul Ministerului


/Trebilor dinluntrul prin Care /clucerul Gheorghe Papazoglu/ urmeas a fi desp~gubit de Smaranda Eliasca, de datoria de 4.500 lei rmas de la
rpos~tul ei so, Costachi Eliescu.
Otig.

81.- / c.c. 1850

Insemnare de banii pentru care Gh.


ppaz'oglu-nainteaz jalb poli-ei i'rgului Ne,axa.
" (Concept).
Orig.

82.- / c.c. 1859 /

Porunc pentru isprvnicia inutului


Neam s~nscrie i pe c1uceru1 qheorghe Papazoglu
pe lista candidailor i la alegere~ privighetorilor ocolului de sus.
Orig.

83.-

1851 aprilie

7.- Cluceru1

Gh. Papazoglu

primete
de la trarul Costachi Vasiliu 50 galbeni~din
datoria de 35 galbeni pe cane acesta are~-o
plteasc pentru mnstirea Neam pentru locul
acareturi lor vndute de c1ucer mnstirii.
Orig.

84.- 1851 apr. 15.(In idi,) primete 45 lei de la c1ucerul Gheorghe,


glq:--C-Papazoglu)pltii pentru
Gheorghe Hemioru.
Otig. "

85.- 1851 apr. 15:-

tefanache

Theodor adeverete

cerul Gheorghe Popazu1(Papazoglu)

.~.

c clu-

a pltit pentru

96T"" -

..

Gheorghe N em.ioru pe trei sferturi din anul


28~8 pe trei sferturi din anul 1850 i pe un
sfert din anul 1851.
Gheorghe Nemioru isclete/de pr~m~rea sumei de 9Q lei i 10 parale de la Gheorghe Fapazoglu ca s-i plteasc banii patentei.
Orig.

86.- 1851 apr. 23.-

Clucerul
su Vasile Teodoru
nei vechi datorii,
dughean n Trgul
Orig.

Chiriac Fasole i fratele


nchiriaz pentru plata upaharnicului Ioan Velcea o
Neam pe 5 ani. (Concept)

Insemnare de banii primii de Andrei


Conin de la clucerul Gheorghe Popaz (Pap~zoglu) ,Orig.

87.- 1851 - 1852.-

88.- 1851 oct. 25.- Alexandru Vintu i Necolai Aniei _'


Paznicul i vornicul satului Hilioara' din in-.
Neam dau chezie clucerului Gheorghe Papazoglu pentru Iacob Olog i Gheorghe Ungureanu c
vor s~ri lucrul inceput la nite tavane (bagdade) pe care lucru au primit n faa lor plat
40 lei.
Orig.

89; 90.-1851.-

Raport /ctre caimacan/ cu pr~~re la cercetarea fcut de revizorul Gheorghe Hasma n


urma reclamaiei locuitorilor satelor Humuleti
Agapia Filioara, Ciahlieti mpotriva lui
Gheorghe ~pazoglu
care pe cnd era rnduit
cu regularisirea arinilor de rezerv n ocolul
de sus, ar fi luat bani de la locuitori, acuzaie care s-a dovedit nedreapt.
Copie n 2 exemple
4'

./.

-~91.- 1852 mai


, 28.-

Ionu Graul pietrar se nvoiete s


fac clucerului Gh. Papazoglu .un beci sub casele 'acestuia din faa uliei des.pre H~zoi cu materialul clucerului cu stlpi de piatr u dup
msurile cerute primind la nceput 100 lei, iar
restul n rate.
O:;-ig.

92.- 1852 iun. 25.-

Poliia oraului Neam conrru~ic


clucerului Gheorghe ;~apazoglu c costandin
Mogan care nu-i fcuse lucrarea de la casele
sale pentru care se angajase, nu este din acel
ora i nu posed nici o avere din care s-ar
putea de~pgubi i fiindc nu-l mai pot ine
sub arest, ar fi mai bine s-I oblige s-i
termine lucrarea.
Orig.

93%.- 1852 sept. 27 .::......Judectoria inutului]

eam primete de la clucerul Gheorghe Papazoglu o oc


cear galben plata bezmenului pe anul 1851
i pe anul n curs pentru un loc al su din
Trgul Neam.
Orig.
Spierul Grigore Pdure cer-e
poliiei trgului s pun la cale ca din bani~ pe care clucerul Gheorghe ~apazoglu i
are de luat de la Cantora otcupului s se opreasc 240 lei pe care acesta i datoreaz
pentru 8 mere ppuoi i 40 prjini fna.
'Pe verso; copia actului prin care Gh. Papazu
cumpr de'la Grigore Pdure ppuoiul i finul sus-pomenit.
Copie.

95.- 1853 apr. 23, Iai.L-

Departa~ntul
Lucrrilor
Publice cu chitana
.1393 primete 50 lei
~~~_________
lata termenului 1 al Sf. Dimitrie 1852 din

nr

------~

taxa pentru paveluirea i o~eluirea oraului Iai, pltii de casa cu nr.200 de pe


uli Sf. Andrei.
Form. tip.
96.- 1853 apr. 23.Departa~entul lucrrilor Publice primete cu chitana nr~1394 50 lei plata
termenului 1 al Sf. Gheorghe 1853 din taxa
pentru paveluirea i o se.luz-ea oraului Iai,
pltii de casa cu nr. 200 de pe ulia Sf.
Andrei.

9?- 1853 mai

1.-

C:J,.ucerul
Gheorghe Papazoglu mprumut de la medelniceru~ Dimitrie Pelin 1.200
lei pentru dou ltmi cu ~obnd un leu i jumatate pe Lun ,.'
garantind mprumutul cu actele caselor sale.
Orig.

98.- 1854 feb. 15.-

Gheorghe Gitan d prin foaie


de zestre fiului su Alexandru i lIurorii lui
Mri oara lucruri de cas mbrcminte i o dugheen.
Orig.

99.- 1854 febra 15.-

Manahia Ivenmia Tud urii d prin


foaie de zestre surorii sale Marioara lucruri
de cas, mbrcminte i450 lei.
Orig.

100.- 1854 febra 24.-

~ adeverete c pentru

locul cumprat de la Gh. Papazoglu va mai da


10 galbeni peste preul artat n actul de cumprare.
Orig.

101.-

1854

febre 24.-

. . . ?. face
./.

cunoscut c va

p~1:'s'onal
.doe:-'J:OC1l~,'~luc.e:rUlui
th.c.f!?a.1;ua~og-iu:.'ctir:~cU-t~
~e seama lui.
'bn.g ..

-l"sp:Unde

.? seri e lui Iuchian


102.- 1854 mart. 3.s dea lui ~apazoglu 3 galbeni primind adeverina.
Orig.

103.- / dup 1854 aug. 26 /

dresa ttr. 3833 din 26 aug.


1854 prin care pitarul Grigora
oimaru e rndui t epitrop al casei rposutului Ia.zr Gheor-

as

ghiu.
~e verso ~iune

c s-a raportat divanului


de ntrituri vnzarea unei dughene de ctre Maria Homiceanu lui Iencu Velcea, spre ntrire.
Orig.

104.- *854 aug. 21.-

Departamentul trebilor din luntru


nsrcneaz pe clucerul Gheorghe Papazoglu,ca
n colaborare cu dregtorul inutului Neam, s
supravegheze lucrrile agricole de toamn n satele ocolului de sus din acest inut.
Imprimat.

105.- 1854 sept. 6.-

Isprvnicia inutului Neam anun


pe clucerul Gheorghe Papazoglu c a fost rnduit de de~tamentul
dinluntru s pun la
cale mpreun cu-privighetornl ocolului de sus
semnturile de to~
n satele din acest
ocol.
Orig.

106.'- 1855 iane 2.- .Medelnicerul D. Pelin d nscris

"

pentru locul ce a cumprat de la medelnicerul


.Pelin (1) pentru care mai rmne dator s plteasc vnztorului un rest de 40 galbeni.
Otig.

. .

~-------------------------------------------

----~------------~------------

107~- 1855 iun. 26.- Grigori invit pe clucerul Gheorghe PQpazoglus


se nfieze aducnd i
dovezi la data fixat penru cercetarea necuviinelor pe care le-ar fi srit n satele Humuleti, Fntnile, Filipara i Ciah1.
.
eti n timpul cnd. era nsrcinat cu regularisirea arinilor de rezerv.
Orig.

Arhimandri tul Dio108.- 1856 febre 1, m-rea ~eam.nisie, stareul m-rii Neam, scrie printelui Climent de la Vntori s sloboad celui
care va prezenta biletul su, trei couri de .
piatr, trei stnjeni nuiele 'cu parii lor
de brad i doi stnjeni lemne fr plat de
jugri t.
Orig.
.

109.- 1856 mai 23.-

Vornicia poftete pe clucerul


Gheorghe Popazoglu s nfieze hotrrea
divanului domnesc din 6 noeembrie 1847 dat
n pricina dintre el, rposatul schelar Toma i casa rposatului Enachi Adam.
Orig.

110.- 1856 oct. 2~


Administrqvia districtului Neam
d mrturie c clucerul Gheorghe Eapazulu i-a
i

ndeplinit cu mult zel sarcina dat de isprvnicie, de a ncartirui n Trgul'~eam o divizie de nusard, mprteti.
Orig.

111.- 1856 noiembrie 24.- Ciulei (?) poruncete v~


tjelului Gheorghe s lase pe trimiii lui
Gheorghe Papazoglu s fac din ,parchetui

lucrtor 200 leauri slobozndu-le

i o -

dul pentru a-i scuti de plata vmii.


Otig.
,

. -/-

112 .
...:
1857 iun. 30.Adresa cimcmiei ctre redacia foilor oficiale pentru a se publica re- '
integrarea in toate drepturile a clucerului
Gheorghe Popazoglu dovedit vinovat de rufertar ea satelor din di strictul Neam n anul 1848
cnd se lucrau magaziile de rezerv.
Copie.
l1~.- 1857 aug. 30.Clucerul Gheorghe Popazoglu e anunat s plteasc redaciei Ifoilor ofmciale/
public8~ea neaf1rii sinetului-su referitor la
pricina dintre el i clironomii sachelarului
Toma.
Orig.
Sfatul municipal invit pe
114.- 1857 sept. 1, Iai .clucerul Gheorghe aPapazoglu care se afl pe
lista persoanelor ce au drept de a alege i a
fi alese la convocarea divanu1ui ad-hoc, s ia
parte la alegerea
din 5 sept.
,
Imprimat.

1~5.-

rdnisterul Dinluntru n urma reclamaviei adresat de c1ucerul Gheorghe Papazoglu, l anun c datorit nsuiri lor sale i
faptului c este proprietar, a fost inscris pe
listele electorale cu drept de a .Je ge i a fi

1857 sept. 2.-

ales n Capital.
Orig. ~
tlBuletinul oficial a prini116.- 1857 sept. 22, Iai.patului Moldavieifl.Nr. 75 ....
Impr.

117.- 1857 oct. ?Q, T~. Neam.Comisia alegerii privighetorilor de la inutul Neam ncheie un certificat prin care clucerul Gheorghe Papazoglu

.1.

-~
poate fi nscris n numrul
Ori.g.

candidailor.

118.- 1858 mai 5.Clucerul Gheorghe Papazoglu mprumut de la comisul Gheorghe Vrabie 14 galbeni.
Orig.

119.- 1858 iul. 7./Comisul Gheorghe! v.r~b1i.e:comunic


lui Gheorghe ,(.papazoglu/ c e1~i soia sa au
ajuns bine i-c aceasta l roag s-i trimit un bold.
Cu diamant , uitat la el.
Orig.
120.- 1858 noiembrie ~~.~: p10zadini roag pe Manolache
s-i fac
intervenie pe lng Zera pentru
un btrn caxe-l roag de mult vreme.
r

Qr:ig.
121.- 1858 dece 11.D. J. K. trimite un amanet lui
Gheorghe !Papazog1u/ prin pdurar i-1 pof

tete pe la dnsul.
Orig.
122.- 1858.Izvod de zestre al Catinci prin care capt-din casa printeasc lucruri pentI~ gospodrie, mbrcminte i umtate din ajutorul dat de Aga Dimitrachi Gheorghiadi.
Copie.

Jalb ctre departamentul din


123.- 1859 iane 14.Luntrru ca s porun.ceasc administraiei
inutului Neam executarea phrnicesei Smaranda HumeceaBca
i.Orig.

~entru o.datori~

veche. (Concept).

968' 12~.- 1859 iane 2~.Aron (1)


primete de la cluT
cerul Gheorghe Papazoglu un bold cu diamant uitate de soia sa la casa acestuia din Trgul
Neam i-i trimite i el o cma luat din
greal de soia sa de la e'o~ca custoria.
Orig.
125.- 1859 mai -2L.~
Toader Brzu , Toader Petir-eacu
Dasclu Gheorghe i troati obtea satului BZ'tii din inutul SUC6JIVa mputernicesc pe Vasile Stamate vomicu1
satului s plteasc 19
lei pentru bir deoarece Iftemi Tia a fugit
l~ Trgul ~eam.
.
Otig.

126.- 1859 sept. 25.Necolai Anecolesi las soiei


sale Nastasia o cas cu locul i cu lucrurile ei.
fuJartoriIconomul Iacob i clucerul Gheorghe
Papazul /papazoglu/
Cu ntrirea protopopiei inutului Neam.
Orig.

127.- 1859 iul. 29.- I. Manoil d ordin s se sloboad


un vas de slaten pentru casa Econoamiei.
Orig.

128.- 1860 ma:trt. 31.-

....?...

scrie lui
IL
lui Gheorghe Papazoglu 200

~ Toader s sloboad
liauri fr~ plat~
Toader Alexandru rspunde

1.

c nu se gsesc

leauri.
129.- 1860 iul. 17.- N. Vico1 preedintele- tTimunalului judicia.r al inutului Nea:Bl!li
p.ere lui Gheorghe Papazoglu s-i rspund dac mai, unmrete procesul nceput de el cu Alexandru Teohariu
i slugerul Chiriac Fasole, pentru plata unui
vecB:ilic, proces de care nu g..a mai interesat

-~niciuna din pri de 10 ani~.-.


Gh. Papazoglu rspunde c pretenia asupra
celor doi, a trecut-o colonelului Coglniceanu
de la care pot cpta informaii despre proces.
Orig.

130.- / 1860 I Insemnare despre adresa nn.2~258 tri~s


la Suceava, privitoare la contrabanda de rachiu
descoperit la 23 aug 1860 de Gh. Papazoglu.
Orig.
131.- / cc. 1860 I Cererea lui Gheorghe Papazoglu cu
privire la pricina cu clironomii raposatului
Costachi I1iescu.

(Fragment).

" Orig.
132.-/cc. 1860 I Gh. ~apazoglu roag ministerul s
dea o hotrre cu privire la pricina sa din
vimp.ai cnd era cpitan la graniele inutului 8ueevii la zastarilele Cornu Luncii, Nemirnicelu i Burdujeni
(Concept). '
Orig.
133.- f.d.-

Insemnare de bani luai dekVe1cea.

.
134.T f.d.
?
numr boie~lui

scrie lui Toader s dea cu


Gheorghe /Papazoglu/ ltunoii

(scndur groas) rmai


Orig.
, 135.- f.d.136.-

f.d.-

Caiet de socoteli.
Tast de doctorii.
(Fragment)
Orig .

.1.

ae

la Mendel.

MMCCU:XX

1.- 1830 marta 29.- Toader -neresteoariu i Iupu fiul


lui adeveresc c au primit bani de/la cpitanul
Dimitrei Alecsiu ca s-i duc 84 plute la X2atra,
lucrndu-le dup msurile ceru te.
Cu ntrirea privighetorul~i ocolului Muntele.
Orig.
2.- 1830 apr. 15.- Toader }'urtun din satul Pru~ Pntii mputernicit vechiI de iconomul Iftimie Stamati ca s nu ngduie niciunui negutor s dea
bani pe moia tejarul cu ctunurile Sabaa, .
Pru1 Pntii i Frcaa, primete "numai pe cpitanul Vasile Dimitriu s fac cherestea pnu
la nceputul ngheului din anu1183l,
primind
8.000 lei o
Orig.

3.- 1830 dece '15.primit de

oader:FUrtun adeverete c a mai


cpitanul Dimitrie Alecsiu '9.789

la

lei.
Cu ntrirea privighetorului

ocolului Muntelui.

Orig.

5.=-

4.- 1831 aprilie


Toader Furtun, Dumitru Andrie
i ali locuitori din ctunele Sabaa, prul
Pntii, tejarul i Frcaa ~e p~ moia m~pi
Rca din inutul Suceava se nvoiesc cu cpitanul Vasile Dimitriu, negutor din Trgul Pietrii s-i dea n acest an numai lui toat cheresteaua de care va avea nevoie, luat de pe
moia m-rii n urma contractului ncheiat cu
iconomul Eftimie Stamate.
/j
.
"
J ~__ . ,.
l
-1-.. ().
tf)(w-t~
?ri g G
,(J1. l,..CVl.{,dUA<
Iu 14
~tY~
J6.,U,nle.1ai.
6

L(.

! ..
g
.J

Toader Furtun mprumut 3.450 lei


5.- 1831 oct. 25.de la cpitanul Vasile Dimitriu de la Piatra
pentru o lun.

Cu ntrirea pri vighetorului


lui.
Orig.

6.- 1831 noiembrie 12.Dimitri Alecsiu


tr~heturi
mari
blig s le dea
malul Bistriei.
Cu ntrirea
tela;t.
Orig.

ocolului Munte-

Diaconu Costin primete de la


bani ca s-i lucreze dou plute
i una ricle mare pe care se on primire la Gura Sabsi pe
privighetorului

ocolului

[un-

Grigore Alui primete de la Dumitrachi Stan i cpitanul Dimitrie Alexiu banii


pentru dou plute grinzi n msurile cerute, scoase la malul Bistriei n Gur& Stejariului.
CU ntrirea privighetorului ocolului Muntele.
Orig.
8.- 1832 apr. 20.- Gheorghe Srm primete bani de la
Dumi trie .Alecsiu ca s-i lucreze 100 dulapi i
doua plute grinzi mari dup msurile cerut e ,
duse la Piatra.
Cu ntrirea privighetorului ocolului MunT
telui.

9.- 183~~~=-

Toader Furtun mprumut de la


cpitanul Vasile Dimitriu 125 irmilici pentru
dou luni cu dobnda legiuit

GQ ntrirea privighetorului
ocol. Muntelui.
Orig.

10.-

1832 apr. 30 .- Toader Fur tam , Duzdtzracu i ali

Locu i, tori din satele Fru-a; Prul Pntii,


tejarul i Sbaa, de pe moia m-rii Rca,
vnd pe un an cpitanului Ya~ileDimitriu :l:
lui Dumitrache Stan dreptul de protimisis pe

.1.

cheresteaua din pdurile acestei moii pe care le aveau prin contractul ngheiat cu Iconomul Eftimie Stamate posesorul moiilor i contractarul mnstirii, cu 1.000 lei.
Cu ntrirea privighet. Ocol. ]untele.

11.- 1832 ~iun. 14.- Vasile al lui Grigorie Gheorghie


mprumut de la Dimitrie Alecsiu 550 lei pn
la ziua Crucii. ~
CU ntrirea privighetorului ocolului Muntelui.
Orig.
12,- 1832 iun. 14.- Vasile al lui Grigorie Gheorghie
ia de la jupnul Dimitrie bani ca. s~i lucreze
200 dulapi mari, n msurile ~erute>scoi la Gura Stejarului.
Cu ntrirea privighetorului

ocolului Munte-

lui.
Orig.
imion fiul lui Grlgore Gheorghie
13.- 1832 oct. 15datoreaz 600 lei cpitanului Dumitru Alecsiu
luai de la Iosip orndarul din satul Steja.ru.l,
i se oblig s-i plteasc peste 4 luni.
.
Cu ntrirea privighetorului ocolului Muntele.
Orig.
14.- 1832 noiembrie 6.- Gheorghe Erhan cu fiul su Iacob i cu alii se nvoiesc s lucreze lui Dumitrache Stan i Dimitrie Alecsiu 11 plute eatarguri i catarge le dup msurile hotrte, cu
78 lei una, scoase la malul Bistriei n Gura
Stejarului legate i cu crmele lor.
~ Cu ntrirea priVighetorului ocolului Muntele.
Orig.

15.- 1832 noiembrie

13.-

Petre Eei, Toader Sibia i Pe-

tru Anton primeso bani de la Grigore Iscescu ca

~p-i lucreze dou plute catargele cu 78 lei


pluta, duse la Gura Stejarului i mprumut ~
de la acesta 8L1-lei pe care se oblig s-i napoieze la'Flori~ cu dobnda legiuit.
Cu ntrirea privighetorului ocolului ~untele.

16.- 1832 noiembrie 13.- Alexandru Blag~ din satul Frcaa primete bani de la Dumitrache Stan i Dumitru Alexiu ca s le lucreze o plut trincheturi i 150 dulapi mari dup msurile cerute.
Cu ntrirea priYighetoru~ui ocolului Muntele.
Orig.

17- l832"noiembrie 13.Dumitru rlenii din satul Barca primete bani de la Dumitrache Stan i Dimitrie Alecsiu ca s le lucreze dou plute catarguri' i catargele, trei plute scnduri, scoase
la mal n Gur a Frcai'i. ,IDO dulapi mari scoi
la malul Bistriei i 34 scnduri, toate dup
msurile ceru te.
Cu ntrirea pri vigh -.oc o l-, Muntele.
Orig.

18.- 1832 noiembrie

13.-

Ni urloi din satul Frcaa


recunoate c e dator lui Dimitrache Stan i
cpi t anului Dimi tri e Alexiu 3'00 lei, rmai din
ynvoiala avut cu acetia pentru lucrul a dou
plute catarguri i catargele i 5 plute scnduri, pe
pe care bani se oblig s-i plteasc pn la Sf.
Gheorghe. Cu ntrirea privighetorului de la
ocolul Muntele.
Otig.

19.- 1832 n0iembrie

13.-

Ni urloi d~n satul Frcaa


ia bani de la Dumitrache Sta i cpitanul Dimitrie Alexiu ca s le lucreze o plut catargttri
i o plut catargele scoase' la mal legate i cu

------------~--------------~---------

------------------------------------~,~ ..

crma i 5 plute scnduri n msurile ceru te.


Cu ntrlrea privighetorului ocolului Munte Iar'
Orig.

20.- 1532 noiembrie 20.Iacov Mn~ru din satul Frcaa


ia bani de la Dumitrachi Stan i cpitanul Dumitru Alexa ca s Le+Luc r ez e 400 du1a.pi mari, '1.000
dulpai. 4 plute i jumtate scnduri dup msurile cerute scoase pe mal la Gura Frcii.
Cu ntrirea privighetorului ocolului Muntele.
Orig.
(
I

21.- 1832 noiembrie 22.Ionic fiul lui Iacov Mndru ia


bani de la Dumi trache Stan i cpitanul Dumitru
Alecsa ca s le' lucreze 67 dulapi mari dup msurile cerute pe care se oblig s-i dea legai la
unda apei.
Cu ntrirea privighetor. ocolului Muntele.
Orig.
22.-

1832 noiembrie 24.. Iacob Abrnoai ia bani


Dimitrie Alecsiu ca s-i lucreze 2 plute
~tate
scnduri dup msurile cerute i
la ma.Lu.L Bistriei n gura Stufarului.
Cu ntrirea privigheto~lui
ocolului

de la
i juscoase
Muntele.

Orig.

23.- 1832 deco 11.- . Ioan Petrior ia bani de la Dumitracha Stan i Dimitrie Alecsa ca s-i lucreze pn n primvar 250 seinduri oftemsurile cerute.
Cu ntrirea privighetoru{ui de la ocolul
Muntele.
Orig.
24.- 1832 dece 12.-

Gheorghe fiul lu: Vasile Ccraz


ia bani de la Dumitrache Stan"i Dumitru Alexei
ca s-i fac 280 scnduri bune n msurile ceo

./.

-~
r~te pe care le va da n primvar legate la
mal, la gura Frcii.
Cu ntrirea privighet. ocolului Muntele.
Orig.
Andrei JOanca din satul Bu~ei ia
25.- 1832 dece 12.bani de la Dumitrache Stan i cpitanul Dumi~
tru Alecsa ca s-i fac o plut de scnduri bune n msurile, cerute, legate la malul apei.
Cu ntrirea privighet. ocolului Muntele.
Orig.
26.- 18~3 iane 8.- Vasile Ccraz din satul Frca primete bani de la Dumitrache Stau i cpitanul
Dumitru Alecsiu ca s le fac 400 scnduri'duse la gura Frcaii.
Ou ntrirea privighetorului ocolului Iuntele.
Orig.

27.- 1833 iane 17.-

Ilie Adedoaii ~a bani de la Dumitrache Stau i Dimitrie Alecsiu ca s le fac


100 du~pi mari i 3 plute scnduri dup m~uriIe cerute i scoase la malul Bistriii, i
se mprumut cu 150 lei pn la Sf. Gheorghe.
Cu ntrirea ocolului ~~ntele.
Orig.

28.- 1833 ian 17.-

Grigorie Apustei ia bani de la


Dumitrache Stan i Dimitrie Ale~siu ca s le
fac 300 dulapi mari cu 80 lei suta, 200 dulpai ~ 5 plute scnduri scoase toate la malul
B1h.striei.
Cu ntrirea privighetorului ocolului Muntele.
J

Orig.
,

Vasile Ailii vornic din sa~~l


29.- 1833 febre 1.Borca primete de la cpitanul Dumitru Grecul

./

-~
din satul Stejarul 80 lei ca s-i fac~OO
dulapi n msurile cerute, sco.i la gura Stej,arului.
Orig.

30.- 1833 febre

Ion ranu ia bani de la Dumi trrache Stau i Dimitrie Alecsiu ca s le luc~eze


o .plut eu catargele i una trin@;heturi dup
msurile cerute scoase la ma~ legate gata i
cu crme.
Cu ntrirea privighetorului ocolului Muntele.
Orig.
2.-

Petrea Mriuii cu fiul su Si?l.- 1833 febre 12.mion i ?~ alii mprumut de la Dimitrache Stan
. i Dimitrie Alecsiu 181 lei pn la Bf. Gheorghe
i de vor :putea lucra ceva pentru ei se va scdea din aceast datorie.
In 1833 febre 30 oi iau de la cei doi banii,
pentru a le lucra 150 dulapi mari i o plut I
grinzi mari ,n msurile cerute.
Cu ntBirea privighetorului ocolului Muntele.
Orig. '
I

Toader Lungu din satul Stejarul pune amanet lui DWilitrache Stan i Dimitrie Alexiu
4 boi, 2 vaci, 2 cai i jumtate din ~erestrul
la care e tovar cu Grigore Ciocnel, pentru
3.039 lei pe care se oblig' s-i plteasc n
trei rate pn n anul 1835 rugndu-i c dac
cineva din sat ar voi s-d., ia.pe garanie s-i

32.- 1838 febre 20.-

dea vitele ca s se poat ~~ni.


Orig.

33.- 1833 febre 20.-

Gheorghe Erhan~ Grigore Ciocnel


i Grigore Precop iau pe seama lor vitele amanetate de Toader Lungu din satul Stejarul pentru
3.039 lei'datorai
lui Dumitrache Stan i Dimi,

.1.

~'-

trie Alexiu pe care le napoiaz datornicului n~nte de achitarea ac estror bani ca s


se hrneasc.
Cu ntrirea privighetorului ocolului Muntele.

34.- 1833 mai 15.-_.

Dumitru Mcli i Mihil Checu


-din satul Sabaa adeveresc c snt datori. s
lucreze cpitanului Dimitriu' 200 scnduri pn
la Sf. Ilie pe care ~e var scoate la malul Bistriei n gura' Sabaei'.
Cu ntrirea privighetorului ocol. Muntele.
Orig.

.35.'- 1833 mai 17.-

Gheqrghe Pap az'og.Iu 1'0a.~judec'iftoria inutului Suceava s-i slob~ad obno aena
-.
,
cu privire
la
pricina
ce
are
cu
Vasile
Popa,
,
.
Dumitrache tefan i Nstase Andoniu, chiriaii si, ca s ia banii chiriei i s-i fie
date n primire casele.
(Concept)
Otig.

36.- 1833 sept. 12.Toader Alemie.i Toader Furtun


vnd cpitanului Vasile Dumitriu p .n la Sf.
Gheorghe al anului viitor ....pdurile din ctunu..
riIe Frcaa i Stejaru de pe moia m-rii Rca,
cu 1.000 lei.
eu ntrirea privighetoului ocolului Muntele.
Qrig.
...

37.-

38.-

1834 iane 2l~


Pontelei Agafii se oblig ca
pn la Sf. Gheorghe s achite cpitanului ~Dimitriu crmar 312 lei datorai de doi ani
pentru butur.
-Orig.

1834 mart. 20~


Petre fiul lui Yasile Alupulesei
mpreun cu fratele su Andrei i cu ali locui, tori din satul Frcaa primesc de la cpi tanu1

Dimitrie 62 lei ca s-i duc la schelele Pietrii 6 plute catarguril


Cu ntrirea privighetorului ocolului Muntele.
Orig.

39.- 1834 mai 23.-

Judectpria inutului Suceava invit


isprvnicia inutului Neam s ndeplineasc otenoenia (raportul) judectoriei cu privire la jalba lui Gheorghe Papazoglu i s pun la ca~e ndestularea jluitorului.
Orig.

40.- 1834 dec. 24.- "Extract pentru toate zapisele de da~


torii ce au d-lor Dunitrachi Stan i cpitanul
Demetrie Alecsiu pe la lcuitorii din satele StejarLll, Pnul Pntii, Frca~er i Sabaa, din anul
1832 i 1833u
Orig.

41.- 1835 ian.23.~


Dimitrie Stan i 7asile Dimitriu IDputernicet pe Gheorghe Papazoglu s le rezolve
~ pricina cu locui torn din satele Fr-o au , teja,.
ruL, Prul Pntii, Borca,
abasa i c tunur le
lor pentru nite cherestea pentru care au primit
bc~ii i acum nu vor s-o predea.
Orig.
I

Gheorghe Erhan i Grigore Cio'42.- 1835 noiembrie 28.cnel din satu,l Stejarul dau mrturie slugerului
jt~
DimitrachiVALecslu .ca au renunat la chezia ce
le dduser pentzru datoria de 3039 lei a lui Toader Iungu din satul lor ducnd n ograda cf.'edi
t~ "rilor vitele puse amanet de datornic i luate pe
se8~a lor deoarece acesta incepuse s vnd din
ele.
OU ntrirea

ocolului Muntele.

9rig.
43.- 1836 mai 11.-

Ocr'muitorul inutului

Neam primind

-~plngerea lui Gh. Papazoglu c privighetorul


ocolului de pus nu apus nc n execuie hotrrea tribunalului Suceava i porunca departamentului, cu privire la priyina sa i poruncete s pun imediat n urmrire pe ace negutori pri i jluitorul s fie de~gubit

Orig.

44.- 1826 mai 23.-

Isprvnicia inutului Neam scrie


privighetorului ocolului de sus c n pricina XR
lui Gheorghe Papazoglu cu Dimitrache Sfetcu i
.Anastase Andoniu din Tg. Neam cu privire la
nchiri erea unor case s se . conformeze hotrrii
.
d~partamentului, trebilor dinluntru i 'judectoriei inutului Suceava neav~nd voie s ncuviineze nimic mai mult i ~e acest lucru s anune i pe j:iluitorul Papaz og lu

Orig.
Mihil Checll, Toader fiul lui
.
Dum~.tru Bucua.ru dup rfuiale..avechilul Gheorghe Papazoglu, mrturidatoreaz slugerului Dimitrie Stan
pentru care se oblig s-i fac 100
scoase la malul Bistriei.

45.- 1836 act. 6.- __


Grigora
vut cu
sesc c
117 lei
scnduri

,i

Orig.
Grigore crmariu i Ilie croi46.- 1836 oct. 14.toru din satul Sabaa se ob lig s fac dou
plute rachie i o plut grinzi n msurile
ob!~e
pentru datoria de 105 lei din care
J
va fi sczut de Gheorghe Papazoglu, vechilul
slugerului Dimitrie

Stane

Orig.

47.-

Adeverin pentru 11.554 lei pri1837 det. 2.mii prin pitarul G~igore Dodescu, revizorul
departamentului ldin luntrul, de la Toader

'.1.

- ~'Furtuna posesorul satului*Frcaa i ctunurile


6D din inutul Suceava, pentru datoria ctre
slugerul Dimitriu Stan i Dumitru Alecsiu.
Orig.
48.- 1837 dece 9.ToaderAlecsiu rog pe cuconul Dumitrache s pun la cale napoierea celor 2
voi ai Lu Vasile Airi din Pr-ca a ce-i fuseser lua~i pentru 323 lei din care se oblig s
dea el peste dou sptmni 267 lei i 34 parale, iar restul de 55 lei i 6 pa na.Le l roag
s-i ridice de la locuitorii de pe moia-sa.
Orig
.,

49.- 1838 iane 25.-

Depar-tiamerrtu L trebilor dinlUJ."1tru


scrie isprvniciei i~utului Suceava c prin
revizorul acestui departament pi t ar-u.L Dudescu,
s-a achitat o parte din datoria lui Toader
Furtun ctre slugerul Dimitriu Stan i Dumitru Alecsiu iar de restul datoriei s fie ndestulai creditorii fr obijd~irea datornicului. Pe verSo nsemnarea sumelor datora te.
Oopie.

50.- 1838 febre 17.-

Insemnare de bani plti i cu un


an nainte lui Gheorghe Papazoglu pentru" datoriile locuitorilor din satele Stejarul i
Prul Pntii ctre slugerul Dumi trache Stan
i Dumitru'Alecsiu.
Orig.

51.- 1838 marta 8.-

Yasile Aursului Aidili din satul


Borea se oblig s plteasc pn la Sf. Gheorghe slugerului Dimitrie Stan i tovriei 75
lei datorai acestuia de Ilie Sosoman.
CU ntrirea poliiei Neam.
Orig.

52.- =1.;:;.83~8~=~-,--.....:-__ Insemnare de banii datorai de locui o ii din satul Frdaa.

/11/56. 53 .- 1838 apz 15 - Toader Alecsiu se obli ms


~ s nlz
teasc 5072 i 8q parale datorai de locuitorii din satele Frcaa, Stejarul, prul
Pntii i Sabaa cminarului Dimitrie Stan i
lui Dimitrie Alexiu prin Gheorghe Papazoglu,
vechilul acestora. lista datornicilor.
In 1839 iun. 6 Toader Aiecsiu dup achitarea sumei de mai sus, primete de la clucerul Gheorghe Papazog~,
zapisul su.
Orig.

/Clucerul Gh. Papazoglu/ primete prin cinovnicul ispvniciei, Ioan 8inescu, banii datorai de Toader Furtun slugerului Dumitru,Stan i lui Dumitu Alecsiu
primind 629 lei n bani i'pentru' re'stul'de

.54.- / 1838/ mai 3.-

385, doi cai.


Orig.

55.- 1838 dec. f.z.-

Insemnare de locuitorii din satul Frcaa i Ctunurile Sab-a, prul


.
Pntii, i Stejarul, executai de isprvnicie pentru datorii.
Copie.

56.- I

1838 I

Insemnare de banii datoriai de locuitorii din satele Sagaa, Prul Pntii i


Stejarul.
Orig.

57.- I 1838 I Insemnare de banii ridicai de la locui torii din satele Stejarul,. prul Pntii,
Sabaa i Frcaul.
Orig.
58.- 1839 mart. 23.- Clucerul Gh. Papazoglu primete ~0
850 lei de la revizorul Gheorghe Popovici
.cure-i primise la rndul su de la Toader
lecGiu cu o chitan care se anuleaz acum.

~---,~~-~~~

59. - 18L~.3.febr 16.Isprvnicia inu-tulu'il'"eamscrie


poliiei Trgului Neam s ndeplineasc hotrrea cuprins n copia jurnalului ce-1 va nfia clucerul Gh. Papazoglu n pricina acestuia cu polcovnicul Vasile Popa, Dimitrie Sfetcu i Nstsa~hi Andoniu pent1~ nchirierea
unor binale.
Orig.
o

60;- / 9c. 1850/


Dou foi de zestre date Efrosinii
61.cstoria sa cu .Gavrila Iat. (Concept).
Orig.

la

62.- 1858 iul. 3.- G~vril Iate se mpotrivete ca socrul su, clucerul Gheorghe ~apazoglu, s n~
zestreze pe fiica sa Catinca la cstoria ei cu
Neculai Niescu, deoarece i soia sa mai ~re
de pr~mit 300 galbeni din zestrea ce i a-a promis i roag judectoria inutului Neam s nu
nainteze nici o lucrare n acest sens anunnd
i divanul de ntrituri_
Orig.
63.-

18.'2t?.. dec. 5-.=.

dresele jUde?torieiinutului
Ne~
ctre Gheorghe Papazoglu cu privire la jalbele
adresate prin poliia Trgului Neam, de ginerele
acest~a,
GavriI Lati pentru izvodul de zeotre dat.
Orig.

MMCCLKXXI

1.- 1839 febre 23.- Judectoria inutului Suceava la ce, rerea medelnicerului Pscal, redeschide
procesul
,
.
contra ginerelui lui, Iancu Snescu, pentru risipirea .zestrei ce i-a dat i hotrte ca prtul
s mplineasc zestrea dup foaie din venitul
moiei Hreaca, iar pentru datoriile de bani,
constituin alt pricin, s se judece dup sine-

tele ce au.
Co ie.

2.- ,1839 iun. 16.- Petr'ache Pascal,

m.edel.nicer, d lui
Gheorghe Popazu nscris c s-a nvoit cu el, ~
prin formalnic vechilimea, s-I reprezinte la
jUdecat n pricina cu ginerele su, Iancu 8inescu, pentru zestre.
Orig.

3.-

1841 febre

5.- Dicasteria mitrop. Moldovei hot-

rte divorul Paraschivei fiica medelnicerului Petrache Pascal, de soul su, Iancu 3inescu,
.
pentru risipirea zestrei, aa cum a dovedit pudecata.
Copie.

4.- 1842 mart. 15.- Isprvnicia inutului Suceava scrie


medelnicerului Petrache Pascal c a primit rspuns de la judec. Suceava c nu se poate vinde
partea din Hreaca a ginerelui su Iancu Sinescu,
deoarece moia nu e mprit, pentru a mplini
zestrea risipit a fiicei sale.
Orig.
MIvICCL.iOCXII
scrie jupnului Haim s-i
trimit o oc cuie mari, pe socoteala lui.
Orig .

1..- 1856 dec. 24. -

M.' Laskaski

Un depozit de fier rLe d


2.- 1860 aug. 3, Brila.lui eibisch Pachernig not de diferite articole cumprate, n valoaIe de 2-070 de feni5~.
Orig. german.

3.- 1860 aug: 3, Brila.-

Un magazin de fierrie d
lui v7eibisch Pachemig
not de diferite articole cumpra.te
n valoa.re de 1.628 fenigi.
Orlg. germ.
,

4, 14.-

.-

~-

Otig.

,
Jl..l1viCC
LXXXIII

--

1.- .!.27.- Registru intitulat fI:l:alila


be Lurd Lor-" cUfc:'.:.:.-::I.
':
prinznd partizi pe persoane cu mncri i
buturi luate cu preul lor la cazinoul din
Piatra inut de clucerul I1imitrie Gheorghiu.
Orig.

2.- 1858 marta 31.- Registrul cazinoului din Piatra qe


datoriile diferitelor persoane cu trimitere, "ta_
bla ba.LurtLl.or-"
fila respectiv.
Orig.
I

3.- 1828 dece 6.-

Registru cuprinznd datoriile diferitelor persoane pentru ntreinere n cazinoul


din Piatra, ce l-au inut rpOSa .c1ucer Dimitrie
Gheorghiu.
Otig.

4.-

1858.-

Registru jurnal de mncri i ~utUIi ce se


servrsc persoanelor aflate n cazinoul din Piatra, cu preul lor.
Orig.

5;32.- / 1857 - 1858 / Registru cu diJler'sesocoteli bneti


datori, pentru mncare
din Piatra.
/

i buturi

la cazinoul

33.-'/ 1857 - 1858 / Registru cuprinznd datornici i datoriile acestora


Orig.

la cazinoul de la Piatra.

~'i

1.- ~

MMQC.LXX1.'TV _

dece 1.Vornicul Gostache Ghica admin. inutului Neam i sptarul Alecu Millu prezidentul
judectoriei inutului Sucevei mprun cu memex
brii i candidatul judec. Neam, conform oficiilor departe justiiei i.a celui din luntru s-au ntrunit pentru a da n priflire actualului director, sr-dar Dima Cos tinescu, toate
depozitele de bani i documentele aflate la judectoria Neamt conform condicelor, "cu invel1tar gsindu-se cu ocazia inventarierii nsemnate sume de bani lips depuse de diferii ceteni.
Orig.

'.

l~- 1842 iul. 28.Negutorii evrei Moise i Isac din Tg.


Neam vind lui tefan Burlacu 4 sgnjeni domneti 'n fa i 3 1/2 stnjeni n fund dispre
grl, An lungime de 22 stnjeni ce-i are n
Tg. Neam din locul velniei cu 100 lei st~jenul, cu obligaia ca, cumprtdrul s plteasc bezmenul m~stirii
pe tot anul, s nu fac
velnie sau berrii pe acel loc i s nu-l
dea la altc.ineva fr tirea m-rii.
Cu ncredina-rea stareulU1 i dicasteriei
m-rilor SecuI i Neam.
orig.
I

M:"rea Neam i SecuI prime2.- 1862 noiembrie 10.te de la tefan Burlacu loca' cear p errtrru una
u, pentru anul 1862, pentru care d chitan.
,
Impr.

~,1MCClXXXVI

'

1.- 1835 febre 28.Leiba Bonul,'fiul lui Haim,


vinde lui tefan fiul lui Iftimie Bejan 2
.2 ~2 stnjeni loc sterp n prund, din locul
ce-l are cumprat de la m-rea Neam, cu 120

.r,

986
lei cu obligaia ca, cumprtorul s plteasc
pe fiecare an bezmen m-rii precum i zeciuala.
Cu ncredinarea stareului m-tirii.
Orig.
2.- 1835 marto 23.-

Mois Her fiul lui Iosp Beir d


cumnatului su Leiba fiul lui Haim o ncredinare c, din suma de 6 stnjeni cuprini n documente lua-i cu .zapise de cumpr tur de la
stpnire i de la un ~umitru i trecui pe numele cunmatulu':"su s acestuia 4 stnjeni pe care i va face bina.
Trad. din evre~te.

3.- 1843 part. 16.- Iom1 Bjan se nvoiete cu Anastasia soia rpos. tefan Bjan pentru averea rmas de la acesta, ca s ia din avere 1.000 lei
C8~e
se cuprinde datoria de pe un sinet al lui
Vasile Vntoareanu ctre rpos. su frate i o
datorie de 200 lei a lui ctre rpos. su frate,
iar Anastasia s rmn stpnii pe toat averea.
Cu adever-irea comt s. Trgului Neam, a ase":'
sorului judectoriei inutului Neam i a judectoriei inutului Heam.
Orig.

4.- 1843 marto 16.Nastasia fosta soie a rposatului


tefan B~an d lui ~h
fiul lui Hatchel mrturie precum c, din datoria rposatului ei so
a pltit suma de lo382~ lei, rmnnd s-i mai
dea cu dobinq cu tot 1.400 lei, ndatorn~u-se
ca primii bani din vnzarea averii rposatului
s-i achite fr pricinuire.
Orig.

5.- l8~4 iul. 25.-

Anastas~a fiica lui Simion Gurm~zscu mrturisete c la cstoria ei cu tefan


fiul lui Simion a avut zestre 2 dughene cu ograd i grajd, 8 vase de vin, luc~~ri de cas,m-

brcminte i altele, iar 380 lei are s-i


ia cu zapis de datorie.
Orig.
Anastasia fiica Gurmzscului so6.- 1845 oct. 16.ia lui tefan Vrtceanu se ~prumut de +a
maica Fevronia Cuza pentru trebuinele lor cu
3.000 lei pe timp de un an cu dobnd de 1 leu
la sut pe lun amanetnd pentru aceti bani
dughene le din Tr gul Neam.
Orig.
7.-

1847 marto 15.-

Nastasia, fosta soie a rpos.


tefan Bejan din Tg. Neam d un nscris prin
care mputernicete deplinvechil pe al doilea
brbat al su tefan Vrticeanu prin care acareturile rmase de la primul ei brbat, tefan Bjan din Tg. Neam trec sub -oc rmutr-ea
lui i s fac ce va voi cu ele"
. . . Orig.

8.- 1847 sept. 18.. Isac Bodu, Petre Bunarul i alii dau lui tefan Vrticeanu mrturie c, la
cstoria acestuia cu Ana~~osta
soie
a rpos. tefan Bjan, s-au fyut numitului
rposat toate rnduielile de pcmenz e , srindare precum i desgrmpare ~a m2linirea vr~mii.
Orig.

9.-

1852 oct .20.-

poliyia Tg. Neam adeverete c


a primit jalba lui Gheorghe M;:rrteriadresat ispr. i care se va pune n lucru.
Orig.

10.-

1854

Judectoria inutului Neam n


mai 13.urma jalbei primit de la Gheorghe 1arteri cu
privire la banii ce monahia Fevronia Cuza are
s ia de la Nastasia B jan , i soul acesteia ~,~.

, ,

- ~de al doilea tefan Vrticeanu care bani numita


monahi i-a trecut'pe numele eromonahului egumen
al m-trii Horaia, ii scrie numitului Gheorghe
Marteei fcndu-i cunoscut s nfieze vechilimeaua ce o are de la arh. Ermoghin, contrar nu va
fi ascultat la judecat.
Orig.

11.- 1854 iul. 13.- La scrisoarea lui Gheorghe Marte~i


vech.L arhimandri tru.l-u Ermoghin ctre judec. inutului Ne&DIls continuie -lucrrile n procesul
cu~Nastasia Bgan perltru cei 3.000 lei pretini
de la numita Nastasia.
Judec. inutului Neam rspunde lui Gheorghe
Marteri s se prezinte la judectorie cu dovezi
le necesare la 27 aug.
Orig.
12.- 1854 aug.A. Partenie scrie ispr. inutului Neam
c, n urma nsrcin):'i
i i raportului pe lii ei
din Neam, pentru a cerceta dac datoria
de 3.000
~
lei cu dobnda lor ce Gheorghe Manteri vechilul
arhimandri t Ermoghin neo ea.l.nf.cu L schi tului Hora;'ta are s ia de la Nastasia Bjan i soul ei tefan Vrtceanu din Neam t Nastasia n-a tgfuit
c banii au fost luai de ctre brbatul ei Vrteceanu la rugminile ei pentru a plti nite datorii ale rposatului ei so tefan Ejru1.
Orig.

Nastasia Bjan scrie judect.


13.- 1854 noiembrie 24.inutului Neam c dup moarea soului ei a rmas de la acesta nite dughene i o datorie de
1.418 lei fcut de el, i sculndu-se neamurile
lui cu pretenie asupra zestrei rmas de la rpposatul ei so s-au nvoit s le dea 1.539 lei
pentru care s-a mprumutat i de aceti bani,
iar d.up un an jumtate de vduvie s-a cstorit cu al doilea brbat tefan Vartceanu

gsin-

'1
\

\
d-o CU datorie de 2.959 lei i pentru a plti
toat~ datoriile s-a imprumutat de la Fevronia
Cuza de la m-rea Vratecul cu 3.000 lei dnd
amanet documentele dughenelor i alte scrisori,
i mbolnvLndu-se i acest al doilea brbat a
murit, iar rqdele brbatului dinti i-au luat
lucrurile din cas, l:-a.U vndu..tdugheana iar ea
a r-mas muritoare de foame, rugnd pentru aceasta. pe numi ta judec. s c er-catieze acest caz., i
s-i dea acele 3.000 lei ce le datoreaz Fevroniei Cuza.
Orig.

14.- I 1850 - 1860 / Un pomelnic de ~i cuprinznd pe


Neculai, Efrosina, Ioan i Saf ta i tot neamul
lor.
Orig.

MMCCLXXXVll_
1.- 184L~iul. 1.-

Manolaehe Guu mprumut de la paltul


tefan Beldiman 4.400 lei cu dobnd, cu obligaia ca, oricnd numitul Be1diman i va cere s-i
dea imediat
Orig.

2.- 1860 apr. 11.~st de cheltuielile lui Costache


Catargiu la mngroparea. slugerului Manolache Guu.
In 1862 mart. 9 Costache Catargiu mrturisete
c a primit banii cheltuii cu nmormntarea lui
-.
Manolache Guu.
Orig.

3.- 1860 oct. 21,-

Ion
Guu 5 galbeni,
rposatului ei
Cu adeverirea
Orig.

Preda primete de la Catinca


preul unui juncan ce vndu-se
so.
poliiei Piatra.

..

.1.

-"'9'9'tr4.- 1861 a.E,r.8.trul Chitaru arat c Catinca, 1'6.


moartea soului su Manolache Guu, a cumprat
de la el 6 mere i 5 stamboa1e de fin de
gru cu cte 2 galbeni mera i 4 stamboale de
gru curat.
Cu adeverirea comisiei a IIT-a i a poliiei
OI' aul ui Pia tir a.
Orig.

5-. 1861 apr. 30.-

Ilina Gavrili primete 829,17


lei de la Catinca, soia rposatului Manolache
Guu, pentru slujba de buctreas.
Cu adeverirea comisiei a II-a i a poliiei
Piatra.
Orig.

6.": 1861 mai Z.. Raria Miron i Mihaiu - smarandei


mrturisesc c au primit cte o gonitoare de la
Catinca Guu pentru pomenirea soului su.
Cu adeverirea judeului satului Dobreni .
Orig.

7.-

Preoii din parohia Dobreni dau Ca1861 mai 7.tinci, soia rposatului M~olache
Guu adeverin c a fcut soului su toate soroacele.
Orig

J...:=- Ni Surugi u1 primete de la so-ia n-

. 8.- 1861 mai

posatului sluger Mano1ache Guu, Catinca, 192


lei, leafa sa pentru pzitul vitelor.
Cu adeverirea judeului satului Dobreni.
Orig.

9.- 1861 ma~~

Un evreu face nsemnare de marfa ce


a cumprat de la el Catinca, soia rposatului
sluger Manolache Gufu la pomenirile de 9,20 i
40 de zile.
Orig.

Mai multe femei care au. slujit la .


10.- 1861 mai 7.nmormntarea slugerului Manolache q.uu primesc unele cte 17,20 lei, altele cte 48,30
lei.
Orig_

11.- 1861 mai 8.- P. Niculau face nsemnare de marfa ce a luat-o de la el Catinca la pomenirea
de un an a lui Manolache Guu.
Cu adeverirea comisiei a III-a i a poliiei
Piatra.
Orig.
12.- 1861 mai 9.T. Apostoleanu arat~ ce marf a cumT
prat de la el Catinca pentru..pomenirea de un
an a rposatu1ui su so Manolache Guu.
Cu legalizarea poliiei onaului Piatra.
Orig.

13.~ 1861 mai 9.Necu1ai PIcintaru primete cte un


sorcov pentru fiecare din ce Le 48 oc de
colaci ce a fcut la el Catinca, la pomenirea
de un an a rposatului su so Manolache Guu.
Cu adevenLr-ea comisiei a III-a i a poli:iei oraul~ Piatra.
Orig.
14.- 1861 mai 11.- Raria Miron face nsemn~re de banii
ce au luat pe slujb de la Catlnca Guu.
Cu adeverirea judeului din satul Dobreni.
Orig.
o

15-- 1861 mai 14.- Pintilie Niculau face list de diferitele cumprturi fcute de la el de Catinca,
la pomenirealde junltate de an a rposatulul
Manolache Guu~Cu adeverirea comisiei a III-a i a poliiei
Piatra.
Orig.

16.- 1861 mai 14.~


P. Neculau face nsemnare de marfa ce
s-a luat de Catinca la pomenirea de 40 de zile a
rposatului Manolache Guu.

Cu adeverirea comisiei a 111-a i a poliiei

oraului Piatra
Orig.
17.- 1861 mai 14.- P. Neculau face list~ de marfa ce a
cumprat de la el Catincbi la pomenirea de 9 zile
a .lui Manolache G-uu.
Cu adeverirea comisiei a 111-a i a poliiei
Piatra.
Orig.
18.- 1861 a~. 8.- Prefecv~ra inutului Neam scrie lui
Grigore Iscescu, ple:n:ipotentul Catinci Guu
fcndu_i CUlloscut declaraia doctorului Udr~hi
c nu mai are nici o pretenie de bani asupra
soiei rposatului Manolache ~uu, pentru ngrijurea soului su.
Orig.

MMOC gxxVI 11_


1.- la6l apr.~Piatra.Maiorul Alexandru Asachi arel1'deaz negutorului Alter sin Lazer fabrica sa
de hrtie de peste apa Bistri'ei, din apropierea
Trgului Piatra pe timp de 4 ani cu 300 galbeni 'pe
an n condiii aratate n act.
Orig.

2.- 1861 apr. 23.-

"Inventarul tuturor uneltelor i mainriiler fabricii /de hrtie a maiorului Alexandru Asachi/ precum i a atenansurilor ei i a caselor de pe moie".
Orig.

3.- 1861 apr. 23, Piatra.Negutorul Alter sin Lazer


din trgul Piatra ,ia n arend de la maiorul Alexandru Asachi fabrica sa de hrtie de peste

apa Bistriei'cu toate depend~nele i locu~ .


riIe de pe moia numit Petro-dava din apropierea T~gului Piatra, pe timp de 4 ani cu
300 galbeni pe' an, n condiii artate n act.
Orig.
~.'IMCCrnxIX
1.- 1773 febre 22.I1inca Sargeron'd zestre gin~relui ei postelnicul Isar Penioar toat partea sa de moie din satul Onceti.
Orig.

2.- 1782 auge 9.~


?
pah. cerceteaz pricina po~
telnicului Isar Penioar cu Nicolae Top$al
Ioni Procop i -alii ~n Iugseti, inutul
Romanului, pentru nite f~ci iarb~ pe care
acetia din urn, au cosit-o de pe moia Onicani a postelnicului Isar P. i hotrte ca
postelnicul s-i ia fnul ce i se civine ns s plteasc! oamenilor pentruc laau co,

sit.
Orig.
3.- 1783 Aec. 15.- Preotul'Tnasie i ieromonahul .
Ioan Ciocan, rzci, se nvoiesc cu poste1nieul Isar s stpneasc fiecare prile lor
de moii din Sr~i, Ionicani i So~odolul
(n urma pricinii de judecat pe care au avut-o)
fr a mai cere nimio unii ~e la alii.
Orig.
4.- 1785 iul. 5.Postelnicul Petrache Hert cerceteaz pricina postelnicului Isar cu Vasile Butnar, Toader Cioban Baciu i ali ciobruLi i
. raporteaz isprvniciei c ac e tia nu vor s
dea postelnicului brnza ce i se cuvenea pentru timpul ct au a~t stna pe ~oia acesuia
Onceni.
Orig.

~5.- 1786 iane 16.?


scrie lui Antoh Ia7 rion i lui Vasile fiul lui !arion clugrul
din Vovrieti s fie fa la cercetarea pricinii de judecat a rzeiloF din Onicani, Sohodel i Srbi cu postelnicul Isar.
Orig.
6.-

<

Porunc ctre cmraul ~ftimie,


postelnicu1 Petrache H
Z&ll', loniJ9 Porcescu
ca s mearg la moi& Onceti i s cerceteze
pricina ce o are postelnicul Isar cu Vasile Scoran i cu ali rzei pentru. moia de acolo, pri- .
mul sp,un.
n 6
pri ~~ sa
i s
raporteze.
Orig

7.- 1298 aur. 18.-

Isprvnicia poruncete rzeilor


din Onceti s-I lase pe erban Pan s semene,
cele 5 pmnturi pe care i l,e-au dat s le are.
Orig.

8.- 1798 aur. 25~~

Insemnare n legtur cu nite m-

surtor-i.
Orig.

9.- 179~~~

28.-

Isprvnici.a inutului Neam- la pridina de judecat dintre Iordache Pan i vtafuI Vasile pentru nite flct de iarb hotrte ca Iordache Pan s-i ntoarc vtafului
Vasile toat cheltuiala ce a avut-o cu facerea
fnului i s-i ia fnul n stpnire.
Orig.

10.- 1801 mart. 29.Alexandru Ipsilante voevod poruncete vernicului de poart Gheorghe Iuga s cerceteze pricina i s aleag prile ~luitorilor,
fiii rpos~tului postelnic Isar, care au artat
c' au i ei pri de pmnt n moia Giuleti,
inutul Neam.

-~Srd.arul Iordacae Isar roag pe


11.- 1816 "aug. 8.domn s porunceasc s se publice.hotarnica
fcut asupra prilor sale din moiile Srbi t
Onieani i Onceti.
I

Oni.g ,

Iordache ~orun ia n arend ~ ~


12.- 1820 sept. 6.srdarul Iordache Isar toate prile acestuia
de moie din hotarele Onceti, Srbi i Onicani,
pe timp de 4 ani, cu 550 lei pe an i alte condiii artate n act.
Orig.

Opis de Il documente n legtur cu


13.- 1846 iul. 1.prile de moie ale rposatului Isari /Penioa:r/, documente care au f'ost;primite de desfiinatul Divan Apelativ al Trii de Jos.

Orig.

mccxc
1.-

1847 dece ~"

Fraii Grigor~
i Ioan Cantiacuzino " prumut de la Divanul . de Apel,
din ba.
nii cucoanei Ilinca Beldim~,
2.300 galbeni pe
tri mp de un an, cu dobnda cuven t. , g~antnd
mp~umutul cu moia lor Blteti de la inutul 1 eam.ului.
Cu adeverirea Divanului Apelativ.
Orig.

r..IMCcJ:. C I

Iancu Cantacuzino m_ B:J:iJm) .


1.- 1854 noiembrie 30, Iai..
p~ut
prin Divanul de Intrituri din zestrea

..

cucoanei Elencu Cazimir, 4.512 galbeni i 35.


lei, pe timp de 2 ani, cu dobnda ~venit
garannd mprumutul cu moia sa Pod.oLenf ,
CU ncredinarea Divanului Intritllrilor.
Orig.

_fJ!'lMCCXCII

1.- 1848 mai 4.) Romen.. Stoln:l.culMatei Mioglu din


Roman vinde mddelnicerului Co sbandd.n Albu elin
Piatra 64 flci, 8 prjini pmnt din moia sa
jtrineti, inutul Neam cu913 galbeni, 15 lei i
i 3 parale.
Cu ntrirea stpnirii cumprtorului de judectoria inutului Neam.
Orig.

MHCCXCIII

1.- 1858 iul. 2.- Spiru Darscu cerc divanului s amne


pn la l noiembrie 1859 scoaterea la mezat a moi ei I.1reiproprietatea cuc oanei Ana BaL , asie;ur nd pe aga Mano Lache .Palade care are s ia
. ,.'
2.0QO galbeni de la cucoana Ana Ba1 cu cei 20"000
galbeni pe care i el i are de luat de la numita
cucoan.
.
Cu legalizarea DiY. de Intrituri.
Orig.

lVIMCCXCIV

1.- 1859 iun. 26.- Gheorghe Sterian mprumut 321 gal~


beni din depozitul Curii de Corullirmaie, bani
din zestrea D. Elenco C1menti, garentnd pentru
aetia cu swnaOCa de 1.800 galbeni pe care fratele su Petrache Sterian i are ntabulai n
fondul moiei Fodoleni a vorncului Iancu Cantacuzin.
Cu legali~area Curii de Con irmaVie.
Orig.

zccxcv
----1.- 1S22-~oiembri~ 10.~ Ana Bal mprumut 700 galbeni
de la Spiru Derescu,-pe timp de un an i jumtate cu dobnda cuvenit, garantnd aceast sum~ cu moia sa ~rei

./.

-~
Cu legalizarea

obligaiei

de Cu~tea de Confir-

maie.
Orig.
NfMCCXCVI
1.- 1860 aug. 26.Iancu A. Cantacuziu, la
banului Petrache Sterian, garanteaz
sa Podoleni suma de 5434 de galbeni,
venii din vnzarea moiei Dobreana
Iv~

rugmintea
cu moia
bani prode~~otenentul

Botez ctre Petrache Sterian.


Cu legalizarea Curii de ntrit~uri.
Orig.

MMCCXCVII
1.- 1857 iun; 21, Iai.rtList de documentele ipotecate la Banca naional pentru suma -mprumuta't n temeiul obligaiei ntrit de divanul
ntri turilor".
Orig.
1 a.- 1851 iun. 8.-_ Logoftul tefan Catargiu cumpr de la fratele su vornicul Iordache Catargiu moiile Neg&.eti i Glteti i pr.i din
Dotti
i Habiile din inutul Ne~ului.
Cu ntrirea provizorie a divanului apelativ
i statornic-a divanului ntiiturilor.
Rez.-

2 b;

1 b; 1857 febre 24.-

Iogofturl
tefan Catargiu trece
n stpnirea fiului su Alexandru Catargiu
prile sale de moie din inutul Neam INegreti, GIteti, Dolheti i Habiile/.
Cu ntrirea Divanu~ui
Rez.

1.- 1857 aug. 21.-

de Intrire.

Mt1CCXCVIII
Postelnicul Gheorghe ~osit Rozno-

'

.r.

~.

'

vanu1 mputernicete pe postelnicul Dimitrie


Danul s intervin ~i s primeasc prin tribunal banii pe care vrea s-i mp~mute
de la
Banca Naional~
Cu legalizarea Divanului de In,!:jrituri.\
Vrig.

2.- 1857 sept. 6.- Divanul de Intrituri legalizeaz obligaia prin care postelnicul Roznovanul asig~r
mprumutul de 27.000 galbeni ce-l face de la
Banca Naional, cu floia sa Roznovu_l i silitaie ei i o d postelnicului Dimitrie Danul mputcrnicitul postelnic Rozovenul, trimind Bn~
cii opis de titlurile nfiate la Divan.
Orig.

3.- 1856 dece 22.-

Htmneasa Ruxanda. Roznovanu, soia


rposatului hatman Alecu Roznovanu mparte fiilor ei Iorgu i Adela aveIea,~mas: moiile
Struceni din inutul Botoani i Roznovul din
inutul Neamu, o jumtate de cas din Iai,
bani i argintrie.
Cu adeverirea provizorie i apoi statornic
a Divanului Intriturilor.
Orig.

4.- 18,24 sept. 6. Ia;i~


"Lista documentelor moiei
Roznovul cu ni1itele ei (CntiniciUl, Clima.Eul, ~egrileti i Obeni), proprietatea postelnicului Iorgu Roznovanul, ipotecat la Banc
pentru 27.000 galbeni n.
Orig.

5.- 1859 mart. ~~i.-_

Gheorghe Roznovanul primete de la-Banca Naional un ~lan topografic pe care l-a depus la banc dup opisul din
~ sept. 1857 i se ndatoreaz s-I napoieze
n. cel mai scurt timp.
Orig.

. "

m-"Ml;ICCXCIX
1.- 1862 apr. 27, Iai.-- Ana Bal mprumut 2.310 galbeni, 26 lei i la parale din depozit~l Curii de
Intrituri, bani din zestrea soiei colonelului
,
Costic~ Aslan, pe timp de 3 ani i jumtate, ~u
dobnda cuvenit, garantnd mprumutul cu moia .;
sa Mrei.
Legalizarea obligaiei de Curea de Intr::j..
turi.
Orig.

M~~CCC

1.- 1862 mai la, Iai~


Maria Bal mprumut 2.397 g~lbenl, 9 lei i 8 par~e din depozitul Curii de
Confirmaie bani din zestrea Eugeniei Aslan, pe
timp de 3 ani i 6 luni cu dobnda cuvenit, gara.ntnd mprumutul cu moia Mrei.
CU lcgaliuarea obligaiei de Curtea de Ihtrit'uri.
Orig .

MMCCCI
1.- 1862 mSi 16, Iai.- Ana Bal mprumut de la Curtea
de ntrituri, din banii lui Spiro Direscu 1.645
galbeni pentru a plti o parte din datoria de
5.800. gaLbeni, ctre Tereza Exar'ho, garantnd
mprumutul cu moia sa Mrei i obligndu-se
s depun la Curte dobnda banilor, la fiecare

6 luni.
Cu legalizarea obligaiei de Curtea de Intri '~UriIde.-~!U'~
Orl g. de. .Jl/tJ~

&i

A~

/MtUpj

~fiw//W

--

/l.u t--air/J!Le

:fuIMCCCII
1.-

1857 iun. 23.-

Haim Gruntein mprumut de la


Strul Sfar odat 30 galbeni cu termen pn
la ziua iaxmarocului din Flticeni, a 2-a oar 24 galbeni ~i a 3-a oar 10 galbeni.
Strul Sfar trece sinErtn!zl
de sus lui Lupu Bo Loc an ,

0-

Cu adeverirea administvaiei. inutului Neam,


c s-a anexat timbru n valoare de 10 lei.Orig.evr.cu o trad.
2.- 1859.- iun.18.- Abram Arginteanu i Haim Sticleanu
poftii de poliia oraului Piatra fac catagrafia zestrei ?
Meniune de primirea zestrei de ctre (nesemna
Orig. romin.

3.- 1859 apr.30.- Sura Rlica roag tribunalul

s-:i sechestreze zestrea pentru ca s nu o ia datornicii deoarece soul ei Abram Abasii i-a pierdut
banii ei de zestre, n n~gustorie,fcnd i
datorii.Orig..~'

~-

4.- 18620- losp~Unstein


comunic judectoriei districtului Neam c banii cu cari a achitat
sinetul de 1.700 ctre Ana Bal i cel de"
2.000 ctre Malca,d~toraliuae Hercu Grcineanu, i-a primit de la datornic,mpreUrl cu

.~:z.
(1'

dobnda lor.Orig.5.L~.-

24 liste evreeti'de
Orig. evreeti.-

cheltuieli.-

MMCCCIII
1.-'1850 mai 1.- Aga Dinu Catargiu mprumut de la judectoria in,utului Neam,din banii orfanei Ca- '
tinca Ueculai, 3.467 lei, pe ;timp de 6 luni
garantnd pentru ~prumut cu averea sa.Cu ncredinarea judectoriei inut Neam.Orig.-

MMCCCIV
1.- 1854 mai 31.- Banul Iancu Ene ~e nvoete s rscumpere cu 600 galbeni partea din moia Mesteacnul' ce revenea urmailor rposatului sptar Ioni Gorgos i d 100 galbeni la facerea
actuiui urmnd ca restul de 500 s-i dea n
termen de 6 luni.-

2.- 1854 mai 31.- D.Gorgos,epitropul casei rposatului


sptar Ion Gorgos,adeverete c banul Iancu
Ene urmeaz s rscumper~ partea urmailor rposatului sptar frin moia Mesteacnul, cu 6o
galbeni din care a dat ].00 galbeni urmnd ca
restul de 500 s-i dea n temmen de 6 lUni,
cu dobnda cuvenit iar dac nu va da banii
la timp ,va pierde nvoiala.Orig.MMOOOV
\

1.- 1861 dec.15 Iai.- M.Ourteanu mprumut de la vornieesa Anica Bogdan 2.160 galbeni pe timp de
UI.l. an de zile, cu dobnda cuvenit.Orig.MMCCCVI'

v:

1.- 1861 ian.18 Iai.- Redacia Foilor Oficiale primete 888 lei spre a se Dublica adresa Curii
de Oonf irma ie din 3 dee .1860.Impr.2.- 1862 febr.27 Iai.- Redacia foilor Oficiale pri-

mete 175 lei spre a se publica. adresa Curii


de Confirmaie din 17 febr.1862.Impr.
MMCCOVlr
1.- 1862 mai 2 Iai.- Vornicul Ioan Greceanu mpru- mut. de la Mayer We:hse:cgrUn, 2.4, o galbeni,
pe timp de 6 luni, cu dob.nda cuvenit,garan~nd mprumutul cu moia ~a BOdeti i
silitile ei.Cu legalizarea Ourii de Intrituri.In 1863 apr.ll, Mayer WeisengrUn trece
obligaia de sus n proprietatea lui Rristodor
Exarhu.Orig.,

.1.

_MMCCCVIJ;.;;;;I~_
1.-

tefan fiul lui Etinca Bejan las


dup moartea sa, toat averea (bani, cas, ~n)
soiei sale Anastasia, urmnd ca aceasta s plteasc toate datoriile i s "fac pomenile cuve.

1843 febre 20.-

nite. soiului ei.


Martori.
Orig.

~lMCCCIXmaer Ciobotarul vinde jupnului


1.- 1846 iun. 3.mi.L Cotariu, o dughean cu 2.200 lei.
Cu ncredinarea prov~zorie a judectoriei
inutului

Neam.
vrMCCCX

.l~- 1815 noiembrie 2.- Dima, mare cpitan i epitrop i


alii ntresc stpnirea lui Gheorghe Vlas Bardeche1e, asupra a 90 stnjeni pmnt de lng
Bzgan, la malul Bistriii.
Orig.
MMM:GCCXI
1.- 1840 apr. 26u-

Srdarul Alecu Hristea adeverete


c are s-i dea logoftului Ionic, 1.66~ lei,
pentru partea sa de moie de peste Moldova.
I eniune
~ s-au rfui t i a'rmas s-i"
mai des. deosebit, leafa sa.
In 1857 noiembrie 7 urmaii rposatu1ui
Ioan Gheorghiu trec sinetul de'sus, negutorului Leiba t1acal.
Or-i g ,

6. - 1846 seJ2h. 27.-

Judectoria

inutului Neam ce1'-

ceteaz reclamaiile creditorilor


Aleeu F.w:-istee.
i ~at c acetia

.1 ..

srdarului
(
snt liberi

.s porneasc

apelaie,

in te~men de 30 de zile.

Copie ncredin-at.
.,

MMCCCXII

1.- 1839 iun. 23.-

Divanul Apelativ cerceteaz pricina


jluitorului Iosip ~ Tobii cu srdarul Gavrila Hagiolu i Alecu ~ristea pentru tovria
ce au avut-o la o velni-y de. pe moia Cra~anii
i hotrte ca jluitorul s fie despgubit cu
4.587 lei, capitalul, cheltuielile velniii i
folosul ei precum i cu preul vaselor ce s-au
luat de pri i dobnda legiuit.
Copie legalizat.
'.
MMCCCXIII

1.-

184-7 sept.

6.:::.

Partenie schevofilaxul primete o


oc cear de la Gheorghe Rusu, embatic pentru
casa ce o are pe Locu L bisericii Sf. Gheorghe.
O1'ig.

2.- 1851 dece 2Q.=_

Partenie schevofi~lxul epitrop,


primete o oca lumnri de cear de la Gheorghe Rusu, embatic pentru casa sa de pe locul
bisericii Sfntul Gheorghe.
Orig

3.- 1852 iane 1.- Partenie schevofilaxul,

epitrop, primete o oca de cear de la Gheorghe Rusu,


bezmen pentru o cas cu locul ei, de pe moia
bisericii Sf. Gheorghe.
Orig. grec.

4.- 1853 f.l.- Partenie schevofilaA~l primete o oca~


lumnri det cear de la Cater~na, soia rposatului Gheorghe -Rusu, pentru casa ce o are
pe locul biseri~ii Sf. Gheorghe.
Orig

~lVlMCCCXIV
------1.- 185~a

r. 6.- Ion Constantinovici mprumut de la


Gheorghe Spiru, 60 lei, pe timp de o sptmn.
In apr, 16 mai primete nc 50 lei.
OI'ig.

2.- 1851 mai 8.-

Iordache Savin din,satul Cristeti


mprumut de la Gheorghe Spiru 140. lei cu
termen pn la Sf. Ilie. 20 luI. 1851
Orig.

3.- 1851 iul. 12.-

V. Ioan mprumut de la Gheorghe


Spiru Il galbeni. pe timp de o lun de zile.
Origo

L~._

1821 oct._28.- V. Ioan scrie cu conu.Iuf Gheorgble9c


i va napoia cei Il galbeni mprumutai,(cu
dobnda lor'), n termen de o sptmn.
Orig.

5.- 1852 iane 22, 1li21ueni.- Srdarul B. Iovanovici


ser-Le cuoonu1ui Glieorghie pomenind ntre altele
i de nite bani pe care ar e s-i dea acestuia.
Orig.
6.- 1853 marta 18.- Nastasia Munteanu mprumut de la
fratele ei Gheorghe Spiru,- 20 galbeni pe timp
de un an.
Orig.

7.- 1853 mai

1.0.=-

Tudorache Iancu mprumut de la


Gheorghe SpirU, 109 lei pe timp de o lun de zile.
Otig.

8. 1854 aug. 7, Oozmeti.Polcovnicul Drimer vinde


lui Gheorghe Spi~ un cal de clrie.
Orig. rusesc.

9.- 1855 sept. 16.dea cuconului

Itinschi adeverete c are s


Gheorghe Spiru 10 galbeni, ~70 lei.

Orig.
Li tinescu scrie cuconului Gheorghe
10.- 1856 febre 3.c la sfritul lunii i va trimite restul pe
care are s i-l dea.
Orig.
I

11.- 1856 mai 12.Iilitinescuroag pe cuconul Gheorghe


s-I mai amne cu 14 zile, pentru plata datoriei.
Orig.

MMCCCXV

1.- 1848 dece 4.-

Gheorghe Moli cu soia sa Catinca I


nzestreaz pe fiica lor Maria cu: o du ghearr,
bani, lucruri casnice etc .
Otig.

MMCCCVI
1.- 1851 febre 1.Anica Alcazi primete de la judectoria inutului Neam, 777 lei i o para,
asigurnd aceast sum cu ~ loc al ei cu cas
din Trgul Piatra; mahalaua Precestii.
Cu ncredinarea judec~toriei inut~lui Neam.
Orig.

MMCCCXVI1
1.- 1838 oct. 28.Polcovnicul Gheorghe
eniu las so~
iei i copiilor si pmnturile sale de cum~
pr~tr din moiile Gugoeti i Trudeti iar
casa i locurile de batin las s se mpart
i surorilor sale.
Martori.
Cu ncredinarea satului Gugoeti i a privighetorului ocolului Piatra.
Orig.

MMCCCXVIII
1.- 1856 aug. 7.- 'Pjriv"i"ghetorul
oculului Piatra poruncete vte1ului Ion Iozonschi i lui Ioni
Enache din satul Ghigoeti s cerceteze i s
fac drep~te maicii Mggdalena Gorgos dac
este dreapt plngerea ei mpotriva ginere~ui Iordache Filip Mari care nu mai vrea s-i
napoieze o diat i un zapis ce privesc nite pmnturi ale 5a1e.Orig.MIVICCCXIX
1.- 1841 sept.29o- Grigora Zgrof ~ soia sa linca
vnd lui Haim Csap, o dughian a lor din
Trgu:l Piatra, cu 2 .
000 lei.Cu adeverirea j~dectoriei inutului
Neam din 1841 oct.20 i din 1842 mai 6.Orig.

MMCOCXX:
1.'- 18,26 dece 10.- Vornicul i cavalerul Costache d
negutorului Hagi Gheorghe Dima 3 stnjeni
de loc cu bezmen, din Ulia Mare,Tg.Pia"iradin
proprietatea moiei Mr[i; aceasta din urm
"4iind obligat s plteasc la visterie,cte
5 'lei de stnjen,pe an.O ig.
2.- 1854.-Haim Csapu pltete 15 lei,bezm.en pentru
un loc din Ulia Mare.:-

Orig.
~

3.-

18550- Arma Ba1 primete de la Raim Csapu ::J.5

lei" bezmen pen,tru locul din Ulia Mare.


Orig.
4.- 1856 f.l.- Proprietatea moiei Mrei Piatra pri-

.1.

.
I

mete 15 lei d~ la Haim Oasapu,pentru un loc


din Ulia Mare.Impr.MMOOOXXI
1.- 1857 dece ~o- Oerbu Buzat vinde lui Maer fiul lui
Bercu, din Tg.Piatra, un loc al cucoanei
Ana BaL din mahalaua Potit.Martor.
Cu nvoirea Anei Bal.Orig.
MMCCO:XXII
1.- 1854 aug.28.- Nicolae Jepa.nchiriaz lui Iosip

PV1ovschi, hanul Frumuica al orfanilor rmai de.la rposata sa sor Blaa Palade,pe
timp de,un.an, cu 22 g~lbeni.Orig.
MMOCCXXIII
1.- 1858 sept.lo.- Iosif Pihovschii alii,la gererea lui Ion P~ade, raporteaz judectoriei inu ului Heam chiriile pe care
le-au pltit lui Nicolae Jepa pentru crima Frumuica din Tg.Piatra,a rposatei
Blaa Palade nscut Jepa.Or.ig.

1.-

.
185? marta

MMCCCXXIV

14.- Ion n urma socote1i- ,


lor pe care le are cu chir Stefnache Orescu urmeaz s-i dea acestu~a 4 plute,grinzi,n natur sau.n bani .
In 1858 iane 26 sinetul de sus e trecut ,_~l
lui Solomon ginerele ~ui Avr~ Zeliciu.Orig.-

./ .

-}6G.S..

--

AiIMCCCX:XV
---""--

1.- 1855 octo 12.Sachelarie Enache se ntovrete


cu srdarul Nicolai Jipa pentru o m~
pe care
o luase cu contract de la slug~rul Iaan Anastasie, n sept. 27.Or-i g ,

MlmCCXXVI
1.- 1858 dece 12.-

Iconomul Teodor din satul m-rii Bistriii d adeverin prin care recunoate c din
oile pe care le-a serut la Simion Bodese din Tg.
Piatra
i-au mai rmas Il. buci.
.
.
Izvod de veniturile i cheltuielile ce s-au
fcut cU oile.
Orig.
.'

1.-

1859 febr.. 9.-

1\]MOCC'1A'lTIL

.Tudorache Panait, Enache Radovici i

ali locuitori din Tg. Neam mrturisesc c Neculai Achii n urma morii s0crului su Gavril
Moraru i a soiei sale nica, a prpdit troatie
lucrurile casei, amanctnd i documentul casei
i c Vasile unul din cei 2 fii ai rposatului
Gavril Mor'aru a rscumprat casa i tot el a
cheltuit i cu nmormntarea tatlui su i cu
'creterea fratelui su Ioan.
Orig ..

MMCCC"LXVIII__

1.- 1855 ~pr. 23.-'

Obtea rzei10r st1pul~~ de jos


din ctunul Margi~ea nchiriaz negutorului

Avram fiul lui Iancu, o crcium

a lor, din numitul ctun, pe timp de 2 ani, cu 1.600 lei pe


an, n condiii artate n act.
.
Cu adeverirea privighetorul~i ocolului Neam
i cu legalizarea isprvniciei inutului Neam.
Orig.
./.

..

-.

Administraia de Neam scrie lui


2.- 1858 iun. 20.Avram, fiul lui Iancu, s urmreasc prin jua:e:e:X;ooRie
dectorie pretenia sa pent~u bani~ pe care ~
are de luat de la.rzeii din Uscai.
Orig.

l\WCCCXXIX
1- trad r<om.2.- 1850 iane 6.- Cerbu Hercu, fiul lui

Moise, mprumut 770 lei pe timp de o lun cu


dobnd legiuit de 2 la sut pe lun.
Orig. :evreesc.
~

MMCCCXXX

--:--

1.- 1822 mai 15.Vtelul Ion Lozonschi i Ioni .


Enache din Ghigoeti re~orteaz rivighetorului
ocolului Piatra cercetarea ce .au fcut-o n pricina dintre maica Magdalena Gorgos i ginerele
ei Iordache fiul lui Filip rJari i arat c
acesta, a mpresurat pmnturile maicii Magdalena i nu vrea s-i inapoieze documentele
pmntului.
Orig.

MMCCCXXXI
1; trad.2.-

1847 noiembrie 21t N~am.!..=_Leiba fiul lui


Lazr Froim mprumut 1.000 lei, pe timp de 4 .
luni, cu ~obnd de 2 la sut pe lun.
Cu adeverirea rabinu1ui.
Orig. evr ee sc ,
MMCCCliXXII

1; 2; tra~T 1845 noiembrie

li

Neam~
Ieiba ~iul lui %ax
Iazr Froim mprumut. 1.600 lei, :ge timp de 2 1..
luni cu do bnd de 2 la sut pe lun.
Cu adeverirea rabinului.
Ori g. evreesc.

_MMCCCXXXIII
1.- 18.'28mai 2.-

Canc~l~ria

d o adeverin

n car a-

lQ1..Cl.

rat c pitarul Vasile Neculae, amploiatul


judectoriei inutului Neam STa nfiat
la Arhiva Sta~tlui i a nd~plinit lucrarea
.pentru care a fost recomandat.
Orig.

MMC CCXXXI V
1.-

Otig. turcesc.

MfviCCCXXXV

1.- 1853 mai 30.- Divanul Ape1ati~ cercetnd pricina dintre Gheorghe ~vizeanu
pe de o parte i fraii
acestuia Toader i Costache mpreun cu mama lor
Ancua pe de alt parte, pentru mprealaa averii
rmase de la rposatul lor printe Vasile Ivizeanu,
se unete cu hotrrea judectoriei n toate privinele afar de cazul a 2 dugheni pentru care
Toader Livizeanul va trebui s rspund o sum de
bani, frailor si, dup cum se va face preluirea.
Copie adev.

:MMCCCDXVI
1.- 1854 noiembrie 22.D. Gheorghiade d lui Iordache Bnior 735 lei, 36 parale, banii ce s-au
cheltuit cu nmormmntarea lui Vasile Braoveanu.
Iasta cheltuielilor fcute.
Copie.
MlHCCCXX1.'"VII

1.- 1854 dece

5.-

Milo Nas~,-~c

primete de la sp-

tarul Dimitrie Gheorghiade 2 cai murgi, valorifica:2:ila 600 .Le , pentru a-i avea n pstrare.
Orig.

IvlMCCCxx:x:vIII
.
1.- 182a i~. 12.- Fevronia Cuza mputernicete vechiI
pe arhlmadri tru.I, Ermoghie, egumenul schi tu lui
Horaia, n pricina sa cu ur~aii rposatului
tefan Vratecaanul cruia i-a mprumut ati o
sun de bani.
Cu ncredinarea mnstirii i cu legalizarea judectoriei inutului Neam.

Brie
r.:f.MCCCT...cax
1.- 1804 dece 9.Rzeii din.satul Mesteacnul (din
stlpul Portreti i din stlpul Punga) fac
danie o bucat de loc, a lor, din munte, de
pe apa Nech.Ldu.Lu i., ca s se
. zideasc
.
. pe el un
Sfnt Lca ,
.
Actul e isclit de ieromonahul Isaia, monahul Calistu i de rzei.
Orig.
2.- 1837 marto 25.-

Polcovnic alege i hotrnicete prile de moie din hotarul Mesteaconul, pe care nacealincu
Sf. Schit, iez omonahu.L Isaia le are cumprtur i danie de
la rzei.
Ieromonahul Isaia i ali clugri mrturisesc c att-ei ct i urmaii lor nu au
voie s nchine acel lca vreunei m-stiri
greceti sau moldoveneti sau vreunui boier.
Orig.
?

MMCCCXL
1.- 1857 febre 24.-

Profira,

soia rposatului

negu~

tor Gheorghe Hristea cu copiii ei, ~nde fratelui su


torul Ghearg=h=e-=P==t=r~a~~c~u~un~

loc sterp din Tg. E2atra, pentru datoria de


16.675 lei pe care o avea. la acesta.
Orxi g ,

~CCCXLI
Judeciitoria inutului Neam cer1.- 1852 marto l~.cetnd preteniile creditorilor asupra rposatului Gheorghe ]Urnic ntre cari creditorii
se afl i Catinca soia lui Ioan Popovici cu
~na de 4.Lj-8 lei, hotrte ca aceasta s fie
despgubit din averea rpos~t~lui.
In 1856 aug. 23, Catinca Popovici adeverete c ~ primit cei 448 lei de la Dumitrie Nicolae i-l imputernicete pe acestas-i ridice
sinetul de la judectorie.
COpe legalizat i un argg. rom.
l1MCCCXLII
1.- 1854 iul. 24.- D. Costinescu, n urma socotelilor
cu Arghir Pana! tiu, d acestuia un nscri s de
despgubire cu 100 ir~lici noi, din averea rposatului Gheorghe Furnic, nscris pe care el
l avea tot de la Arghir Eanaitiu, din 1851.
Orig"
IvIMCCCXLIII
1.- 1848 apr. 21.-

Gheorghe Furnic trimite fratelui


su Toader Domescu
polia de 100 icusari noi
pe care acesta din urm trebuie s-i dea lui
Toderic, vorru cu L lui Arghir 1?anaitu.
Pe verso 2 meniuni de transmiterea POli~.
Orig.

1.-

1848 apr. 21.-

JlvrMCCCXLIV
Gheorghe Furnic ntiineaz

pe

fratele su Toderic c are de pltit o poli


de 100 icusari noi lui Arghiri ~anait.
Orig.

MMCCCXLV
1.- 1847 noiembrie 13.Gheorghe }llmic mprunutu
1.568 lei de la Elenca Albu; pe timp de 6 luni,
fr dobnd.
In 1851 febra 20 ~. Albu trece sinetu_ lui
Dimitrie Neculai.
Orig.

MrticCCXLVI

Gheorghe Furnic mpru~ut 1.000 lei


1.- 1848 iane 26.de la printele Fila~et Hagiul, de la fi-rea biseri cani , pe timp de 6 .luni cu dobnd cmte 1
leu la sut pe lunii.
In 1848 dece 15 m-tirea Bisericani primete
~uma a;:-tat,mai sus prin arhimandri tul Ioanichie.
Orig.
MI'I'lCCcXLVII

1.- 1856 Dct. 10.- Paharnicul D. Meriescu, curatorul


credi torilor, primete de la comisul Dimitrie
Nicolae, pentru dreptul curtoriei sale, 10 la
sut din va.Loar ea bd na Le Lor' rpcaatu Lui, Gheorghe Furnf c , vndute .la m'ezat,.rmnnd ca Dimi.trie 1'"icolaes-i primeasc banii de la
creditori.
Orig.

MIvICCCXLVIII
1.- 1852 mai 22.- C. Stere face cunoscu.t c din cei
500 sorocovei pe care i-a primit de la cminarul Neculae Milu spre a-i mpri la preoi i la sraci la nmormnt~ea
cmin. vasile
Ioan, s-au mprit 408 iar 92 s-au dat napoi.
Orig.

2.- 1855 ,mai 23, Piatra.-

Negutorul

.1.

Costache

Vasiliu

'primete de la Nedulai W~lu 1.334.1ei, pentru


marfa pe care a da-o la nmormntarea cmina'rului V. Ioan.
Cu legalizarea poliiei.
Orig.

3.- 1855 mai 27.-

Haim Iapacnu primete de la epitropul casei rposatului cminar Vasile I08n, suma
de.2.106 lei, 30 parale, pentru marfa ce a dat-o
la nmormntarea rposatului .
!ista cunprtorilor fcute.
Cu adeverirea poliiei Piatr~.
Orig.

,4.- 1855 ~.Iosip Chitariu primete de la cminarul


Neculai Mlo, 817 lei, 20 parale, pentru pomenile fcute i pinea dat la nmormntarea cminarului Vasile I08...n.
Cu n.credinarea poli-iei Piatra ..
Orig.

5.- 1855 mai 27.-

S.achelariul Costiand.npr-imete de la
c mi.naruL Necu Iae Milu, 684 lei, preul a 57
vedre vin, ce s-a consumat la inmo.rmntarea -cmt.naru Lut, Vasile Loan .
Cu adeverirea poliiei oraului Piatra.
Orig.
~

6.- 1855 mai 29.Ioan Iconomul, Costandin Sachelar


i lai slujitori de la bi serica Sit. Gheorgh.e..=
dim

Piatra primesc 400 lei de la cminaru 1 Neco lai


~lo pentru soboarele de 40 de zile pentru rposatul cminar Vasile .Ioan.,
Orig.

7.- 1855 iun. 1, Piatra.Neculai Milo,

D. Grazovschi. primete

de la
10 galbeni, pentru cura rposa

cminar Vasile Ion.


Orig.

8.- 1855 iun. 1.- A. Oiorec primete de la cnn.naru L Nicolae Milo, 92 lei, 15 parale, preul doc toriilor luate pen tru ca sa rposatului Vasile Ioan.
Orig.

9.- 1855 iun. 2.-

Croi tro.ruL Moise primete de la cminarul ..


iilo, 397 lei, pentru staele negre i, o
capel orfanilor rposatului cminar Vasile Ioan.
Cu ~ncredinarea poliiei Piatra.
Orig.

10.-

1855 iun. 4.-

Oroi torul .
,loiseIancu primete de la
cmina.rul Neculae IvIiLe 409 lei, 10 parale,
pentru 2 rnduri strae ce le-a fcut la 2 copii
ai lui Vasile Ioan.
.
Ou ncI edinarea poliiei Piatra.
Orig.

..

5.-

11.- 1855 iun.

Iconomul Ioan primete de la cminarol _ icolae TvmlQ 568 lei, pent.:rufacerea unui
rnd de veminte.
Orig.

12.- 1855\iUll. 18.- Ioan Pelin (?) primete de la cminarul eculae Milo, 6 galbeni, p entrru grijule pe
care le-a purtat rposatului cminar Vasile Ioan.
Orig. '
.1.

.j

1.- !.54 m'art, 3.-

Judectoria inutului Neam, primete de la D~mitrie Teodoru 47 lei, 39 parale,


plata cuvenit redaciei pentru publicarea vnzrii unui loc.
"" Orig.

I
1

,i

2.- 1854 mai 12.!.::....


parale
prat

Haiw. leiba primete

143 lei i 21

de la Dumitru Teodoru, pentru 'marfa cumde acesta pentru fratele su Ioan Teodoru

.1.

Cu ~credinarea
Orig.

poliiei Piatra.

3.- 1854 apr. 2.-

Croitorul Moise Iancu primete 60


lei de la Dumitrache ~eodoru, plata lucrului
straelor ce le-a fcut pentru fratele acestuia

Ioan Teodoru.
Cu ncrodin-area poliiei Piatra.
Orig.
4.- 1854 aug. 25~- . Ioan Teodor primete 37 lei,- de la
bdi ta. Dumi trache .
Cu incr-edinarea poliiei Piatra.
Orig

5.- I 185Lj-I

Proprietatea moiei Mri Piatra primete de la Ionic Teodoru, 20 lei, bezmen pe anul
1844 pentru un loc din Ulia Veche.
Impr.

6.- 1854 oct. 30.-' I. Feodor primete.de la fratele


su Dumitrache, 37 lei, pentru cheltuieli.
Cu ncredinarea poliiei Piatra.
Orig.

7.- 1854 noiembrie 30.Feodor primete 14 lei,


-de la fratele suIoan
Dumitrache, pentru cheltuial.
Cu ncredinarea poliiei Piatra.
Orig.

;,
8.- 1854 dece 22.- Ioan Feodor primete 28 lei de la
fratele su Dumitrache.
Cu ncredinarea poliiei Piatra.
Orig.

9.- 1854 dece 28.-

Un slujba (indescifr.) Ide la ocolul Piatra/ aseverete c s-a primit birul

__________

-.:..._
.....::d
e~7~3:....._1_e_i.....!....,
105 bani? de la c pteru 1 Ioan

---_._--

-~10.- 1852" febr., 29:.-~ Ocolul~Piatra.ad.everete:~

s-a

primit birul pe trifu. 1 de la cpterul


Ioan Tedo,rll).!.
Orig.

11.- 1855 mart. 26.- Ioan Feodor primete


la fratele su Dumitrache.
Cu incredinarea
Orig.

14 lei de

poliiei Piatra.

12.- !?22.._apr. 19.- _ Ioan .ceodor primete


de la fratele su Dumitrache.
Cu ncredinarea poliiei ~tra.

28 lei

Otig.

13.- 1855 iul. 5.-

ndrei /slujba la ocolul Piatra,/


adeverete c s-a primit birul de la cpterLll
Ioan Feodor, /10 lei i 301 paralel.
Orig.

14.- 1855 aug. 1.- Ioan Feodor primete un galbeni de


la ndi a Dumi tr ache

Cu ncredinarea

..
15_- ~

poliiei Piatra.

Orig
-

sept. 18.Albu adeverete c s-a primit


birul de 9 leit de la cpitanul Ioan Teodor.
Orig.

16.- 1855 dece 15.Albu adeverete c s-a primit


darea cuvenit, ,de la cpitanul Ionic Feodor.
Orig.
I

17.- I 1555 I Ana Ba1 adeverete c Ionic Feodor a


pltit 20 lei, bezmen pentru locul din Ulia
Veche.
Orig.

18.- 1856 iane 14.Ioan ~eodor primete 104 lei de


la bdia Dumitrache.
Cu ncredinarea poliiei Piatra.
Orig.

~.J.dCCCL
1.- 1857 iul. 3.Ieromonahul Ghesare Iorga primete
din depozitul judectoriei inutului 1 eanr ,

32 ~Y2 oca cear i 255 lei; bezmenuri cuvenite


mnstirii,
Orig.

dup lista ce a fost ntocmit

'iMCCCLI
1.- "1849 mart. 28.- Copiii rpsatului CQmlnar Gheorghe
Calino (luar'La
, Manolache Smaranda, Necu.Laj L
~ufrosina) se nvoiesc asupra felului cun s
mpart ntre ei averea" rmas de la prini:
.
moiile Cornii, Strmbii, Socii, Hriscani i alte pri de cumprtur cu acareturi i mori,
..
c
din inutului Neamului.
Copie legalizat.

2.- / 1849 I N. Calino scrie cuconului Iancu s-i dea


fratelui su ManoLach e harta ce e lsat la arhiva sa.
Orig.

-MMCCCLII
1.- 1856iane 14.- Maria onea primete de la caneelaria
judectoriei inutului Neam cartea de cstorie.
Orig.

MMCCCLIII

1.- 1857 ian.}l.-

I~ovici
i Costache G. Schela primesc de la-judectoria inutului-Neam actul unui loc druit de fraii Gheorghiadichi Bise~icii

SI. Gheorghe.
Orig.

.r,

- J4.a:9
'MMCCCLIV

1.- I 1853 I Proprietatea moiei Mri-Piatra pri~ete de la Ancua Livizeanu 15 lei, bezmen pentru
un loc din Ulia Mare.
Impr.
2.- I 1854 I Ancua Livizeanu pltete

15 lei, bezmen

pentru un loc din Ulia Mar e,


Impr.

3.- I 1856 I Proprietatea moiei Mri-Piatra

primete de la Toader Idvinul, l5lei"bezmen


pentru un loc din Ulia Mare.
Impr.

1.- 1856 iun. 30.- , Isprvnicia inutului IIeam, n


urma raportului poliiei oraului Neam, asupra cercetrii fcute n pricina lui tefnache Anastasie cruia i-a mpresurat Toader
Glodeanu, un loc, p~ouncete poliiei s
statoriniceasc pe t. Anastasie n stpnirea
locului iar prtul s fac gardul la loc i
s plteasc stricciunile fcute.
Orig.

lViMCCCLVI

~.- 1856 apr. 5.- Petrache, fiul lui Ion Vasile, prim.ete de la prini toat ze strea pe care
i-au fgduit-o i pe de~sup~a i o junc de
_o sut de lei.
Martori.
Orig.

MMCCCLVII

1.- 1899 oct. 26.-

Dumitrache Vasiliu primete de


la Vasilic Ivan /bezmenull cuvepit m-tirii
pentru o dughian i o cas.
Orig.

L-

------~~--~~-------~---------------------------.

....

?
primete de la 'Vasile
2.- 1830 iun. 8.Iv~ o oca i jumtate cear, /bezemn/ pentru
crma i casa sa.
Orig.

3.-, 1832,Iai .-

Sfatul Administrativ al Principat~lui


Moldovei Q lui Tasilic Ivan patent prin care
i se recunoate dreptul de negustor de sturea a
dou , urmnd ca acesta s plteasc la vistmria
.'iriisuma. hutrt de 120.lei pe an i 12 lei
zeciuiala pe darea sa.
Impr.

4.- 1832 oet. 26.- Ilie Bercovici primete

de l Va ai, leIvan o oea ,i jumtate cear, bezmen pentru


crm i cas
-Ord.g ,

5.- 1833 dece 17.-

Smar&"1.dai Vasile, copiii lu':"Gavril Cojocar, vnd moului lor Vasile Ivan o cas cu 300 lei, un cit de rochie, o cerg de ln
i o pereche scarpi.
Cu ncredinarea decast~riei Iconomiceti;l&.m-strilor Neam i becul, din 1836 iul. 11.~opie adeverit.

\,.

6.- 183L~ oct. 26.-

Grigora Grecu primete de la Vasile


Ivan o jumtate de oca cear /bezmen/ pentru casa sa.
Orig.

7.- 1836 mai 2,3.- Smaranda, soia lui Mihai Botezatul,


se plinge judectoriei inutului Neam c soul
ei a vndut fr voia ei casa sa de zestre, lui
Vasile Iv~, cernd s i se dea dreptul s-i.
rscumper e casa.
Orig.

8.- 1836 mai 27.-

~ __~

Judectoria

inutului Neam ntiin~

.L.~__~~--~------------~-

eaz pe Vasile Ivan din J:.Team


ca le. 10 Lun e s"
se nfieze la judectorie cu dovezile pe care
le are n.pricina cu soia lui Mihai Bot ezatu.
Orig.

9.- 1836 iun. 21.-

Vasile fiul lui Gabril Cojocaru incredineaz c


vndut de bun voia sa o jumtate de cas, moului su Vasilic Ivan i c el
nu are nici o ..pretenie
Martori.
Cu ncredin~rea poliiei din :flg.Neam.
Copie.

ltlai: muli

locui1Jori -.m.rturi
sesc .
c Vasilic IV2n din Tirgul Neam, dup moartea surorii sale, a ngrijit pe cei 2 copii
rmai de la aceasta i tot el a cheltuit i
cu ngroparea sUDorii sale.
Orig.

10.- 1836 iun. 23.-

11.- 1836 oct. 26.Grigora Grecu primete de la Vasile Ivan "jumtate OC8. cear, p entiru casa
acestuia~
Orig.

12.- 1837 aug. 26.Iordache Romacanu din Tg. Yea:m


se nvoiete cu moul su Vasile Ivan ca acesta s-i dea 2 ~alme de loc al su curmnd
a@tfel pricina de judecat ce 'a fost ntre ei,
pentru vecintate.
Cu ncredinarea comisarului Tg. Neanrt ,
Copie .

13.- 1832 noiembrie

23.-

. .? . primete

oc cear de la Vasilic
Orig.

Ivan.

14.- 1839 oet. 19.Gheorghiu primete de la Vasile


Ivan o oca cear, pentru casa: din Ulia Mare.

a .

15.- 1839 oct. 26.Ioan Miha1e ia de la jupnul Vasilic


Ivan crma acestuia cu 175 vedre de vin, pe timp
de un an, cu 6 J..eivadra de vin, urmnd s-i dea
banii n rate.
MartoI'i.
Orig.
16.- l83~oiembrie
13.- Judectoria inutului Neam face
cunoscut lui Vasile I~Qn c n pricina pe care o
- are cu Smaranda soia lui Mihai Botez'at pentru rscumprarea unei case, -s intervin s se ffac valori~icarea (preluirea) pentru a 2-a oar i s se
prezinte imediat la judectorie.
Orig.

17.- 1840 iane 20.j

Asesorii Alexandru Popovici, clucer


( (
i Alecu Ureche srdar cerceteaz pricmna Smarande , soia lui Mihai Botezatu cu Vasile 1van , pe~tru o cas i hotrsc ca pricina s fie nchis
deoarece 'jluitoarea nu s-a interesat de loc .d.e
ea i din raportul starostelui de negutori din
Tg. Neam reiese c jluitoarea ax fi ajuns la
nvoial cu prtul.
Copie ncredinat.

18.- 18LjOoct. 26.-

Vasile.....
primete o jumtate
oca cear de la Vasile Ivan, bezmen pentru casa sa...
Orig.

19.- i842 iane 12.-

Vasile primete de la Vasile


Ivan o jumtate oca cear, bezmen pentru casa sa.
Orig.

20.-

l8~9 oet. 26.~Buru primete bezmnul de o jumta.te


oca cear, de la Vasile lvan.
Or L g.

21.- 1843 noiembrie

26.-

Buru bezmenar primete de la Va-

22.- 1845 a;pr. 1. - Mede1niceru1 Dumi tru Pelin primet,e


o jumtate oca cear de_ la Vasile IV81l, :pentru
casa sa din Ulia Mare.
Orig.
23.- 1847 oct. 28.Vasilic Ivan pltete bezmen pentru
o u (cas) o jumtate oca cear.
Imprimat.
_ ..
24, 25, 26.- 1848 - 1851.Trei ehi tane prin care B1aa lui Yasile Ivan pltete bezmen. pentru o
u (cas' cte o jumtate oea cear pe an.
Imprimate.

27.- 1851 Il!ai15.-

Comisa.rul Trgului Hearn d femeii


Ileana din satul Ciohlinai (?) adeverint
c
are o vac porumb cu viel. .
Orig.

M-rea Neamru i ~ec~ primete o


28.- 1851 oct. 26.oc cear de la Blaa Vasile, bezmen pentru o
u.
Imprimat.

29.- 1852 mai

./..?

..

imputernicit de m-stirea
Neam cumpr'de la Blaa, sOia-rposatului
Vasile 1van , casele sale de 1nSd $Pital cu
3.000 lei i o dughean.
Orig.
1.-

30

1852 act. 26 31, 1854 iane ~~


Trei chitane prin care Blaa v32.duva pltete bezmen pentru o u (cas) cte
o oca cear pe an m-rii Ne~u i Secu.
Imprimat .,

33.- 1852 iun. 1~


lazr Grecu primete de la lelia
Blaa 1.700 lei pentru a-i pstra pn cnd

./.

.::

aceast~ i va mrita fata cea mare, urmnd s-i


dea Blaei dobnda cuvenit.
~
.
Pe verso adeverirea din 1853 iun. 17 i 1854
'iun. 17 c s-a primit dobnda.
Orig.

..

34.- 1855 iane 25.-

~-rea Neamu i Secu primete de la


Blaa Vasile o oca ce~r, pezmen pentru o u
de dughean.
Imprimat.

35.- 1855 oct~ f.z.-

Mnstirea l~eam i SecuI d Blaei) soia rposatului Vasile Ispas act de stpnire asupra unei dugheni din trgul vitelor
pe care m7stirea i-a dat-o n s~himbul caselor
de lng spital, urmnd ca numita Blaa s plT
teasc bezmenul cuvenit m-stirii.
Orig.

36.- / 1836 /1 .H'loareamrturisete

c fratele ei Vasilic
Ivan a cheltuit cu ngroparea prinilor lor, c
el a nzetrat i pe sora lor mijlocie i tot el
l.da- a i ngropat-o i a cres~t pe cei 2 copii rmai
tat
de la ea.
dup

455/9.

37,
38.-

Orig. evree~ti.-

./.

~I\@lOeCLVIII

1.- 1852 ian.-f~z.,

Iai.- Grigorie Alexandru Ghika voevod d lui Gheorghe Ghcrasim Popovici din Tg.
Neam patent prin care se recunoate acestuia
drepturile de meter de a;eata a 3-a, urmind ca
el s plteasc cte 60 lei pe an i zeciuial
de 5 lei pe an.
~
Im.primat.

2.- 1854 iul. 2L~.Ncolae fiul lui Constantin Chttariu vinde lui Gheorghe Popovici un loc din Tg.
Neam (partea sa i a fratelui su lexand.ru),.
cu 444 lei.
Orig.
-;

3.- 1854 iul. 25.Gheorgije Popovici


Ioan Hofman din Tg. Neam 2~
lun i jumtate.
Martori.

mprumut de la
lei, pe timp de o

4~- 18.54 noiembrie 8.Smaranda, fiica lui Constantin


Chitariu, cu fiul ei CmBtache i vecinul Costache ,Parfenie se nvoiesc cu Gheorghe Popovici i
dau adestuia drum de trecere spre uli de la
, locul pe care Gheorghe Popovici l-a cumprat de,
la Nicolae, fratele Smarandei, primnd de la numitul
Gh. Popovici 42 lei i 20 parale.
,
Orig.

5.- 1855 iane 1.- Manolache serdar se nvoiete cu jupnul Gheorghe Pppovici s-i dea pe fiul su
Iordache, pe timp de 4 ani, s-I nvee meteugul cojocriei.
\ Orig.
6.- 1855 marta 6.Dumitru Steu din trgul Lespezi
se nvoiete cu jupnul Tudorache fiul lui Panait
din Tg. Neam s-i lucreze 150 piei de miel cu
cte un leu pielea.

.1.

~
\

cu

adeverirea
Orig.

7.-, 1856 oct.

poliiei

oraului Neam.

Dumitru, fiul lui Nicoar, se nvoiete cu Gheorghe Popovici s lucreze la acesta met~ugul cojocriei pn la crciunul viitor urmnd s primeasc 120 lei de fiecare sut de piei
de oaie i de miel.
Orig.
26.~

8.- 1856 iane 25.Caterina vduva lui Gheorghe Popovici


plteta-o jumtate oca cear, bezmen pentru o
u (cas).
Impr.

9.- /

1855 / Monahul

Sofronie
Popovici.

Gheorghe
Orig.

Gndu msoar un loc a lui

26 chitan~

de plata sferturi10r
bir de ctre Gheorghe Popovici.
Orig.

10.- 1850 - 1856.-

de

11.- 1857.'Opis de hrtiile ce s-au sit rmase d~p


rposatul Gheorghe Popovici sau Cojocarul din Tg.
Neamului It
Ori g

.
'

MMCCCLIX'
1.- ~90 (6998),martie 9.- tefan voevod ntrete vnzarea pe care o face Iosif fiul lui Toader Hurduga ctre Sima i fratele su Avr i anume a
3-a parte din satul Ghigoeti, partea dinspre Trudeti, pe valea Neagr, cu 80 zloi ttrti.
Trad. rom.

2.-

1797 febre 18~


verilor

si

Constantin fiul lui Costache vinde


Savin, Iftimie etc.) o parte a
,.....
_<>..;LLJ.......,.""'-"".w..!o1~o..-IL<h
tu 1 Nea

- )f#~-

..
\

3.- 1818 marto 20.-

"

Iordache Mincu, la porunca isprvnlclel, adus de Gheorg~e fiul lui Cozma


Neniu i nepotul ~e fa al lui Ion Juncu, pentruc unul dintre feciorii lui. Ion Juncu semnase pe o artur fcut de el pe moia rrudeti, mparte ntre feciorii lui Ion Juncu prile cuvenite acestora din moiile Ghigoeti,
Trudeti i Bunge~i.
Orig.

"4.- 1819 marto 25.-

Ioni fiul lui Savin Ciocan i


fraii ci, din satul Hociungi, inutul Neam=
ului, fac schimb cu moul.lor Iordache Miron
dndu-i acestuia 2 pmnturi din a 3:-a:parte
din satul Ghigoeti i pnLmnnd 2 pmnturi n
Porceti i o parte n Broteni.

Doi boieri hotarnici (Ion . ci/l.:B o/L;~aA. ? i Sandu Lozonschi) aleg~


Savin CiOCffil,din Ghigoeti,~rudeti i Bel~eti, inutul Neam,.
Orig.

5.- 1822 iun. 14.-

6.- 1822 au~

,.,

1.-

Ioni Ciocan vinde lui Gheorghe Neniu i lui Iordache Mitescu prile sale de
moie din hotareleY Ghigoeti, Trudeti, Bungeti i Belceti,~cu 200 lei.
Martori.
Orig.

7.- 1822 noiembr. 18.- Doi boier~ hotarnici (Ion


i Sandu Iozonschi) aleg prile de
batin i de c mprtur ale lui Savin Ciocan
din Ghigoet~ ~nudeti i Belceti
Orig.

8.- 1822 dece 14.Gheorghe i Ilie iocan ncredin-.


-.eaz vnzarea prilor lor de moie din Ghi-

f'cu'b de fratele

lor roni ctre Gheorghe Nenf.u i Iordache ~ e:te cu.


Orig,

9.- 1823 marto 27.Un boier hatrnic (Ion


?
) alege p':.r~ilede pmnt ale lui Gheorghe
Neniu, din satele Ghigoeti, Trudeti i Belceti
inutul Neam, pri pe care le are cumprate de
+a fraii Ciocan.
Qriginal.

10.- ~825 aug. 10.andu IoZOllschi i Sand.ulache Gorovei, polcovnic, raporteaz ispr~vnici~i cerceta~
rea fcut n pricina polcovnicului Gheorghe Neniu, pentru moia ofrQceti, inutul Neam.
Orig.

11.- 1830 de2. 15.- Grigore Tiron primete 25 lei, 27


parale de la polcovnicul Gheorghe H eniu pentru
3 pmnturi i 8 pai d'n a '~a parte din satul
Ghigoeti, dealul Troi~nului.
Pe versa adeverirea lui Grigore Tiron din
1834 febre 18, c a primit 39
. lei,
. de la Gheorghe Neniu tot pentru 3 pmnturi de pe dealul
Troianului.
Martori.
Orig.
12.- 1831 apr. 20.-

Iordache Butman face schimb de pmnt cu polcovnicul Gheorghe 1 eniu, dnd acestuia un pmnt n Ghigaeti i unul n Trudeti
.
i primind un pmnt n satul Mitcti .
Martori.
Cu ncredinarea isprvnicieiinutului
Neam t ,
Qrig.
-,

t '

anolache Lozonschi vinde vrului


13.- 1832 iane 26.su Gheorghe Neniu un pmnt, din a 3-a parte din
satul Ghigoeti, cu 80 lei.

Martori.
Cu ncredinarea
Orig.

isprvniciei

inutului Neam-.

14.- 1832 noiembrie 9.- Bafta Gos primete de la Gheorghe


Oozma 12 lei pentru cheltuiala moiei Hrtopului i Il lei i 20 par~le pentru cheltuiala
moiei Gligoe.
Orig.

15.- 1833 dece 22.- Constantin i Ioni, fiii lui Grigo-

ra Ciocan posteluicer din Hoeiuni inutul Neam


vnd polcovnicului Gheorghe Neniu o parte de
pmnt din Ghigoeti, Trudeti i Belceti ,.cu
75 lei .
Cu ncredinarea paznicilor satului Ghigoeti i
a isprvniciei inutului Neam.
Orig.

16.- 1836 ittn. 5.It


idul de cheltuiala
polcovnicul -Gheorghe Nenf.u";

ce au dat d ,

17.- 1840 mar~. 26.- . Grigore T ron'primete


La cumnata sa Marhgioala
detilor.
Orig.

58 lei de

pentru cheltuiala

Tru-

Gheorghe orgos scrie vrului'


Dumi trache s msoare partea de iarb ce o
la Gligor i s~ puie cosaii ce-i va trimite
sora lor Marghiala ( s coseasc).
Orig.

au

19.- 1842 marta 24.- Iordache Lozonschi, rze din


Ghigoeti, inutul Neam , vinde polcovnicei>ei
Marghioala, Soia rposatului .Gheorghe Nenf.u ,
3 pmnturi din Hotarele Bungeti i Trudeti, n
schimbul sumei de 499 lei pe care m datora Tho-

.1.

ierului Alecu Vrnav i pe care bani acesta Qin


urm, la rndul lui t datora p olcovnicesei.
Martori.
oa ncredinarea paznicilor
i cu adeverirea judectoriei

satului Ghogoeti
nutulu:L 1: eam.

Orig.
20.-

18Lt2 iun. 17.-

Ion i Vasile, fiii lui lTegulai Tiron, despgubrsc pe cumnaii lor (ginerii ~i
surmrile mtuii 1IDriu~) cu 10 pai pmnt "din
a 3-a parte din satul Ghigoeti, n schimbul locului pe care l-au vndut .
Orig.

21.- 1855 ~~g. 5:Vasile Ioan primete 140 lei de la


cumnata Marghioala Gorgos pentru cheltuiala ce
se cuvine p~ partea de moie din hotarul Ghegoaia, n urma pricini avute cu vomicul Iordache
Catargiu.Orig.
I

lVIMCCC LX:
tJ;

1.- 1847 mai 26.G. Sturza scrie "lui Efstatie Gheorghiu, vechilul de la ~orna c i-a trimis 120 galbeni pentru plata lucrtorilor cherestelii de la
moie.
Orig.
2.- 184~ marto 22.G. Sturza, n urma socotelilor avute cu Efstate Gheorghiu, vec hf.LtzLsu la DOT!1B., d
d acestuia adeverin (ecsoflisis) c nu mai are
picio pretenie, fiindc nu se gsete o chitan de 200 galbe~i primii de la banul Stan Sotir.
Orig.
3.- 1848 mai 12.G. Sturza mrt~risete c Efstate
Gheorghiu l-a slujit cinstit n, toate treburile
sale de la Galai timp de 2 luni,.artnd totodat

,1

c orice chitan sesva ivi din partea. sa s


rmie nul (rsu1fate).
Orig.

4.- 1848 mai 28.- G. Sturza vinde lui Evstatm Gheorgniu


o cas a sa din Galai, cu 900 lei. ,
Orig.

..

5.- 18~_ ..:9-E!!-4.=-

oarec primete o anumit cantitate de cherestea de la lieleteu, pentru cuconul StatelGrig.


D.

"idula lui Tazr de 3 plute-grinzi


32, de la oarec din chelen
Orig.

6. - / 1848 /

de

TIr.

7.- 1850 aug. 3, Piatra.-

A. Manea declar "rsufla-

t~\t (nu l,e ) adeverinele de primire de pine i


cherestea, la Galai, date de Efstatie Gheorghiu Dragomani1or Grigore Stan i Ilie PsJariu,
pe~tru'c pn~ acum nu i s-au nmnat.
Orig.

. J

8.- 1851 mai 11;

1852 apr. 17.- Insemnri de vnzare cumprare de


diferi te feluri de cherestea -.
Orxi g ,

9.-

Iancu Stere face tiut c mtar


s-a socotit cu Mstate
Gheorghiu, pentru trov-.
ria ce-a avut-o cu acesta.
Orig.

1852 dece 24, Fiatra.-

10.- 1852 dece 27.- C. Stere se achit de grul.i ppuoiul vndut de chi~ State rmnnd s mai
dea banii cherestelii.
Orig.

... lf'2" 11.- 1853 apr~~_


v. Dimitriu roa&~ pe /Efsta~ie/
s-i trimit 10 galbeni.
Orig.

12.- 1853 apr. 17.v. imitriu prim~te 4 galbeni,


de la chir Efstfie.
Orig.
13.- 1822 mai

!.- V. Dimitriu roag

pe d. Efstafie

s-i

dea 3 galb eni


Orig.
14.,- 1853 iul. 2.!.=..... V. Dumitriu ia 15 ga~beni d e, la D.
Efstafie.
Orig.

15.- 1853 au~24.vram (?)

P.......

primete de la A100 de du Iap i-, din socoteala lui Con-

stantin.
Orig. grec.
Adever'in c s-au dat 200 scn16.- 1853_sept. 29.duri Nr.12.Orig,':"
17.-1853 oct. 9, Piatra.il.
Mihor'des scrie lui Apostol Gheorghiu s ia anumite cantit~i de cherestea de la dragomanul
erban Blan, pentru
Eustaiu Gheorghiu.
rig. grec.
18.- 1854 febre 18.- V. Dimitriu roag pe cuconul Efstafie s-i trimit 17 galbeni i 4 irmi1ici.
Orig.

19.-

1854

marta 15.v. Dimitr~u roag pe bdia Estafie s-I mprumute cu 10 galbeni.


Orig.
./.

- 11 3
Efstate Gheorghiu scrie
trimit prin Iacov a Pocuconului Teodor Budeanu,

i 10 ltunoaie.

20.- 1854 marta 26~iatra.lui badea Petre s-i


pii, din cheresteaua
30 grinzi, 80
?
Orig.

21.- 1854 apr. 19.V. Dimitriu roag. pe chir Efstafie


s-i dea 20 galbeni.
Orig.

..

22.- 1854 mai ,13.V. Dimi triu roag.,pe vrul Efstafie s-i dea lui Apostol Zgrofu, 5 galbeni i
4 irmilici.
A. Zgrofu pr-imete suma artat mai sus:'
Orig.

23.- 1854 iunie 17.-

Prohiya Dimitriu roag pe cuconul Ifstate s-i dea 5"galbeni .


Oni g,

24.- 1854;

.,2.-

-.

Orig. armean,

..

./.

25.- /185:t--1855/ FnDhira Dimitr-iu roag pe cuconul


Bfstate s o mprumute cu 2 galben~.
Orig.
26.-

/'185L~ - 1855,1 .c!r.'ohira


Dumtlt ru "cere' cuconutu
st0te s o mprumute cu un galben.
Orig.

If-

.
27.-/1854

1855 j Prohira Dimitriu roag pa cuconul


Evstate s-i dea 2 galbeni ca sa plteasc
crtorii.
Otig.
T

28.ji854 ~ 1855 / Prohira Dlinitriu cere cuconului


tatie U11galben.
Orig.

lu-

Is-

Prohira Di itriu cere cuconului'


29.- / 1854 - 18551
Evstate un irmilic i 5 lei.
Crig.

30.- / 1854 - 1855

Proh.i.na

Dintitriu roag pe cuconnl


dea 3 galbeni.

'Eustate's-i
Orig.

31.- / 1854 - l85!LL P. Di.mitriu roag pe cuconu1


te s-i dea un galben.
Qrig.

32.- 1855 marto

28.-

v.

~imitriu

scrie cuconului

illfsta.

Efsta-

tie s-i" trimit 5 galbeni


.
Orig. '

33.- 185.2..~a.rt~1 ~

1:!"'ilipj$
.primete

caselor sale.
Orig.

306 lei, din chiria

.-

-- .

Dumitru fiul.lui ~imion Cor311-- 1855 a.I2E. 10, Piatra.nu se tocmete vizitiu 13 cuconul State Gheorghiu,
o

.1.

pe timp de un an cu 300 lei i o per-eche ci?bote.


Cu ncredinarea poliiei Piatra
.
Orig.

35.-

1~p~~~

(Indescifrabil) scrie_lui chir Ionel s-i dea lui tate Gheorghiu 50 de plute.
Grig.

36,- 1855_~ai 4, Piatra.P. Dim.itriu r-oag pe cuconu L"


Efstate s-i ~ea un irmilc.
Orig.

37.- 1855 mai 7.-

(Indescifrabil) primiete 60 galbeni


de la ch~r State, arvuna celor 50 ~lute pe
care i le-a vndut acestuia.
Orig.

38. - 1852 ma 7, Gala1il-

Nicolae S. comunic lui Eusta'iu la.Piatra, ce cantiti de cherestea a


ridicat de la dragomanul Gligore M.
Original ,grec.

Nicolae al COillUllic
lui Eus39.- 1852 mai 10, Galai.t~iu, la P~tra, ce cantit~ de cherestea a
primi t de la d-ragomanul Gheorghe I-:Iurmucu.
Orig. grec.
40.- 1855 mai 14.Por-hira Dumitru I'oag
. . pe cuconul Efstatii s-i dea un irnilic.
Orig.

L~l.- 1855 mai lt Galai.-

Nicolae >..). comunic lui :E.'Qsta_


iu la Piat~a, ce cantiti de cherestea a primit de lavdragomanul
etrache Euiu.
Orig. grec.

42.- 1855 mai 17.-_ Prohira Dunitru roag pe cuconul Efstate s-i dea 7 lei.
Orig.

43.- 1855 ~ai 190- - Prohira Dumjtru

Efstate

roag pe cuconul

s-i dea)7 lei.

Or-i.g ,

44.- 1855 mai 22.-

Prohira Dumitru roag pe cuconul ~fsta-

te s-i dea un irmilic.


Orig.

45--- 1855 mai 23.- Prohira Dimitriu roag pe cuconul Efstate s-i dea un galben.
Orig.
46.-

1855 mai 24, Galai :,.- icolae S. comunic. lui .c,'ustaiu, la JRtra, ce cantiti de cherestea a
prim:'t de la dragomanul Ion Bjl-atu.
.1.

Orig. grec"
b.-70-1855 mai 27.- Prohira Dimitriu roag pe cuconu1
Efsta"ties-i dea un irmi1ic.
Orig.
48.- 1855 iun. 10, Ga1ai.- .Nicolae u. comunic lui ~ustaiu ce cantiti de cherestea a primit de la
dragomanu1 Iacob Posic.
Orig. grec.
49.- 1855 iun1 15.- Pr-oh.r a D,i:nitriuroag pe cucon~l
Efstate s-i dea un "irmi1ic.
Orig.
50.- 1855 iun. f.z.-

Prohira Dumitru roag pe cuconul

Efstate s-i dea ~ galbeni.


Orig.
51.- 18~5 iul. 27, Patra.-;- M. A1bu vinde lui Evstafie
Gheorghiu tot grm~l de pe moia Volintireti~
cu 116 lei kila.
Orig.

..

.1.

52.- 1855 aug. 11.-

M. Albu prime~te

-300 galbeni de-

la ~fstate Gheorghiu, pentru grul in Volintireti vndut acestuia.


In sept. 12, Albu mai primete

100 galbeni.

Orig.

?3.-

;1855 aug. 24.Ioni Popovici trimite cuconulai


Efstahi Gheorghiu 24 miere i 5 st1boale gr~u
de la Doia Volntireti.
Orig~

54.- 1855 aug. 25, Ga1ai.-

Nicolae S. comunic lui


Eustaiu ce cantiti de cherestea a ridicat
de la dra.gomanul Gheorghe Tr. _
. Orig. grec.

55.- 1855 aug .26 t..J@.lai.-

Nicolae
comunic lui
Eustaiu ce cantiti de che~estea a ridicat
de la dragomanul Vasile ~~du.
Orig. grec.

56.- 1855 aug. 26.~

Ioni Popovici trimite lui Estahi


Gheorghiu ~O miere o stamboa1 de gru, n 12
care, din Drmneti.
Orig.

57,- 1855 aug. 31, Gala~i.-

..

iu Gheorghiu,
cherestea.
Orig. grec

la

Nicola.e~. scrie lu' EustaPiatra,


legJDur cu nite

58.- 1855 aug.-

(Indescif'rabil) scrie lui chir "':onel


s-i dea lui State Gheorghiu : lutele ce mai snt

n schele deoarece i le-a vndut, cu 10 irmilic.L, .


~c-cpluta de grinzi i_6 galben' (ghilale)~sura
ce va ridica cheresteaua.
Orig.
dd4/1c).

./.

1_

<1d!.~UOl

~.

Nicolae-S
c~ie lui ~u~taiu, la Piatra c a primit de la dragomanul
Ioan Dan, anumite cantiti de cherestea.
Orig. grec

.,

60.- 1855 sept. 8, Galai.- __ Nicolae_ scrie lui Eustaiu la Piatra c a primit d~a dragomanul Vasile
i ,~Ion Creu anumite cantiti de .cherestea.
Orig. grec.

61.- 1855 sept. 8, Galai.Nicolae S. scrie lui Eustaiu la Galai c a primit de la~agomanul
David
Rotaru anumite cantiti de cherestea.
Orig. grec.

62.- 1855 sept. 24.-

M. Albu cere lui chir tvstate 30

lei, n socoteala grului.


Orig.

63.- 1855 sept. 27.-

(Indescifrabil) primete 100 galbeni, pentru plutele i dulapii vnd~i cuconului State.
Orig.
Nicolae S. scrie lui tustaiu la Piatra c a primit de la dragomanul
Ioan Catana anumite cantit,.i de cherestea.

64.- 1855 oct. 3, Galai.-

Orig. grec.
stavri primete de la State Gheor65.- 1855 oct. 16.ghiu, n~ontul cumnatului su Toader, o dat 15
galbeni i alt dat 20 de galbeni,bani ce urmau s se scad din contul p lutelor
Orig.

M. Albu trimite lui Efst~te Gheorghiu


66.- 1855 oct. 17.23 miere gru de pe moia Volintireti, urmnd
ca acesta s plteasc cruilor 184 lei.
Orig.

.1.

67.- 1855 oct. 18.M. Albu trimite lui Efstate Gheor- ghiu din Piatra, Il mier-e din grul de la Voantireti.
Orig.
I

68.- 1855 oct. 18.- Teodor scrie cuconului State s porunceasc s se ia p1utele ce snt legate i
cele ce se vor lega, pentru c cucoana Anica i-a
trimis rspuns.s'i ridicecheresteaua.
Orig.

69.- 1855 oct. 19.- M. Albu trimite lui Efstate Gheorghiu din Piatra, 20 miere din grul de la Vo1intireti pentru care numitul Efstate urma s p.lteasc 63 lei, oamenilor de la m-rea Eistria.
Orig.

?o.- ~

oct. 19.M. Albu triLlite lui Efstate Gheorghiu 21 miere de griu din Volintireti.
Orig.

71.- 1852 oct. 25.- (IndeScifrabil). ia de la State Gheorghiu 2 miere i jum~tate gru i o mier fasole, urmnd $-i p Ltrea sc la. socoteala pentru
plute.
Orig.

72.- 1852-0ct. 25.=_

(Indescifrabil) trimite cuconu1ui


Efstate 5 mieJt>ede gru l-l roag s porunceasc-
s~ i se trimit i lui 150 scnduri i 25 dulapi
de 16 palme,
Orig.

73.- 1852 oct~~

Teodor roag pe cuconul State s porunceasc s se scoat plutele ce snt n ap,


fiindc a dat drumul o~ului ~e la plute.
Orig.
I

.4-.

..

~!j!e

74.- 1855 noiembrie 7.- Iordache Corbu arat cecantiti de cherestea are de ridicat cuconul State Gheorghiu, menionnd c acesta are s-i plteasc drgomnie pe marfla de la Dorna.
Orig.
75.- 1852 noiembrie 26, Galai.Nicolae
scrie lui
Eustaiu la Piatra c a primit un numr de grin.
zi i du Lap. de la dr .gomanul Theodor.
.
Orig. grec.
1.

76.- 1855.
?
scrie pretenu1ui su s-i
trimit o litr tabac i s-I treaca n contul
su.
Orig. italian.
]'ilip primete 30 de galbeni de
Gheorghiu, din banii ce-i avea de
la acesta.

78.- 1856 iane 26.- Albu primete 55 galbeni de la Efstate Gheorghiu, pentru grul pe care i l-a trimis de la Volintireti.
Orig.

79.- 1856 febre 22.-

Sulemna vinde cuconu1ui State


Gheorghiu diferi te f'e Iur-L i canti ti de cherestea menionndu-se la fiecare preul.
. Orig.

80.- 1856 febre 29L-Piara.-

K. Albu roag~ pe Eustaiu


s-i dea 6 galbeni c ar-emare nevoie i s-i
in n socoteal.
Orig. grec.

81.-_1856 marto '5.I~. Albu scrie lui chir Efstate s-i


trimit prin cumnatu~ Gheorghe Zaharia, 70 gal-

../ .

beni, din banii ce are s-i dea pe ppuoi.


In marto 8 Gheorghe Zaharia. primete cei
70 galbeni.
Orig.

K. Albu scrie lui Eustaiu


82.- 1856 marto ZL Piatra su Nicu cinci galbeni,
rugndu-l:
n contul porumbului.
Orig.
83.-

lbu scrie lui Eusta'iu s plV_


teasc opt galbeni zimi, acont pentru porumb.
Orig. grec.

1856 marto 20.-

K.

lexie ~vangheli face 80coteala a ceea ce i-a mai rmas dator ~ staiu Gheorghiu pentru nite cherestea.
Orig. grec.

84.- 1-~m8.rt.

24, Piatra.-

85.- 1856 marto 39.Albu arat c Toader Zbatu a ncz-caf 130 m ere i oi stamboal ppuoi i a
lsa.t 15 uhali.
Orig.

86.- 1856 marto 27.Sulemna poruncete dragomanului


Petre r.r~s-i dea lui Efstate Gheorghiu .scnduri i s fac adeverin de ceea ce-i d.
Orig.

87.- 1856 mart. 27~~_ 2ulemna poruncete lui D~~itrache s-i dea lui ~fstate Gheorghiu cci.ndurile
i du.Lap i.L pe care i-sr vndut cu contract.
Orig.

88.-

1856 apr. 18.Alexie Evngheli primete 10 galbeni de la Eustaiu Gheorgh~u.


Orig. grec

./.

89.- 1856 mai 7, Gal~i~Nicolae


oarec scrie lui Eustaiu, la ?iatra, n legtur cu chestiuni bneti.
Orig. grec.
I

Prefectura anun pe Ioan !.:~


90.- 1860 noiembrie 8.Lcntri , curatorul aver 1.irposatului falit J!ifstate Gheorghiu c a ntrebat mUnicipalitate~ oraului Gala.i dac la darea locului de cherestea lui
Neculai S. s-a avut n consideraie o cas i ce
condiii' snt pentru ea i aceasta ' rspuns c
nchiriaz locurile de cherestele pentru a se specula cher-estelele i nu pentru a se face aezri.
Orig.
cteva nume de persoane cu cifre diferite n
dreptul fiecrui .-

91.-

f .d -

92.- f.d.-

Not de primirea a 6
postol Orig. grec.

de dulapi de la A-

2-(gou~ doc. evreeti.


OP-ig. grec.

ceCUl
1.-

Nicolae Stamate comunic


cc. 1850 1". Galai .lui mstatie Gheorghiu, la Piatra, ce cantiti
de cherestea a primit de la dragomanul Vasile C.
Orig. grec.

2.-

1852 mart .26, Galai.-

. Gheorghiu scrie lui Eustatie Gheorghiu la Piatra, c p~in evreu a primit o scrisoare de la el i a luat cunotin
de cele scrise despre chir Axinte, iar ~n rest
despre chestiuni bneti ~ negustoreti: tutun
dulapi, scnduri, cereale etc.
Orig. grec.

.1.

3.- 1853 febre 4, Galai.-

I~~colae Stamate/ scrie lui


~ustatie Gheorghiu, la Piatra, c dup plecarea
lui de acolo nu -l-a nvrednicit de nicio scrisoare, numai eri i-a spus postolache de$Pre o cumprale i-l roag s-I informeze i pe el de preul cherestelii, l roag s cumpere cherestea
de la Vasile Avarvari
etc;

Ori s-

j{lt~

u1urfila, mpreun cu fiul ei Dimitrie, scrie altui fiu al su anume Ion P~ait
N'ilordul, urndu-i sntate i despre starea
ei nenorocit.
Orig. grec.

4.- 1853 marto 4.-

5,-

1853 ma:r:t.5, Galai~

A. Gheo.r'gh.lu

scrie lui
Eustathie Gheorghiu, la Piatra, despre o seam
de greuti ntmpinate n comerul de cherestea.
Orig. grec.

6.- 1853 mart. 16, Galai.-

Gheorghiu scrie lui


Eustathe Gheorghiu, la ~iatra c prin chir Niculachi a primit 2 scrisori de la el i s-a bucurat c e sntos cum e i el s-a informat din
scrisorile lui i i-a rspuns prin pot la toate cele privitoare la afaderea lui Con6tantin i
a lui Iancu, iar n rest i scrie numai despre
chestiuni bneti, n legtur cu negustoria de
cherestea, preurile diferitor genuri de gherestea
etc.
Orig. grec.

7.- 1853 mabt. 19.-

l. Milordos scrie lui Eustatie sau


Apostol Gheorghiu la Galai, anunndu-l c Gheorghe a plecat de acolo pentru ncrcare, cu 6
pote, c Ion Cojocaxul a venit i l-a pus
i pe el la acelai- lucru cu cteva plute ale
lui ~tiazescu.
Pe verso A. Evangheli amintete aceluiai de

.1.

o rugminte ce-i fcuse, cnd a plecat de la


Galai, pentru nite bani, rugindu-l iari s
nu-l uite.
Orig.

8.- 1853 apr. 6, Galai.A\r~entiade anagnos~~l (cntre) scrie lui Eustatie Gheorghiu, la Piatra,
c a primit de la ~aniil sctisoarea i copia
contractului, i a prmit ceea ce a cumprat de
la el dar nu s-a socotit cu el, iar polia pe
care i~a protestat-o a achitat-o n ntregime,
iar Avram Zelic, n afacerea ce au, cere cte la
groi mai mult de ~lut pentru cherestea etc.
Orig. grec.

9.- 1853 mai 17, Piatra.-

~stahie

Gheorghiu

scrie lui

Apostol Gheorgh~u, la Galai, n legtur cu o


poli de datorie.
Orig. grec.
A. Gheorghiu scrie lui Eus10.- ~853 iun. 17, Galai.tatie Gheorgl~u la Piatra, c a primit prin dragomanul Ion Cojocaru anumite cantiti de cheres
tea i i-a pltit pentru plutrit, de la Piatra
la Galai, 55 groi i 20 parale.
Orig. grec.
11.- 1853 iun. 19, Galai.- Gheo~ghiu scrie lui hustathie Gheorghiu, la Piatra, c i-a trimis prin
Ion .!.aneacruaul 907 giuvale (?) cu 2 crue,
unele ale lui, altele streine i alte genuri de
cherestea, specifLcnd preul fiecreia i despre alte afaceri.
Cu conceptul rspunsului.
Orig. grec.

12.- 1853 iun. 25, Piqtra..lexandru ~vangheli scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Galai, c e foarte su-

.1.

'"

prat c a pledat i nu l-a ntiinat

e pe

el i-l roag ca cu prima ocazie sigur s-i


trimit i lui nite bani etc.
Orig. grec.

13.- 1853 iul. 2, Galai.-

A. Gheorghiu scrie lui Eus-

tatie Gheorghiu ce cantiti de cherestea


primit de la dragomanul Vasile Bnzianu.
. Orig. grec.

14.-

1853 i~1.,,23_,Galai .- A. Gheorghiu scrie lui Eustatie Gheorghiu, la Piatra, confirmnd primirea unei scrisori de la el, iar in rest vor~
bindu-i' despre diferite afaceri negustoreti.
Orig. grec.

15.- 1853 iul. 271 Galai~


A. Gheorghiu i scrie lui
Eustathe Gheorghiu, la Piatra confinnnd pri, mirea unei scrisori de la el i rspunzndu-i
la anumite chestiuni bneti
Orig. grec.

16.- 1853 aug. 202 Ga1ati.A. Gheorghiu scrie lui Eustatie Gheorghiu la Piatra c marea trecut i-a
scris o scrisoare, prin pot n care-i scrie
despre hambar, dar n-a putut gsi cu niciUll
chip n rest scriindu-i despre negoul lor cu
cereale.
Orig. grec.

17.- 1853 aug. 28.-

I. Milordos

scrie lui Eustatie Gheorghiu, dndu-i socoteal de cheresteaua i grul ce a primit de la dragomanul
Grigore Abrgriei.
,
Orig. grec.

18.- 1853 aug. 31, Galai.Vanghele


carlat, scrie lui
Eustatie Gheorghiu, la Piatra, ntrebndu-1

1.

dac tie despre cumprtura lui care se afl


la ";l.nd.rania
din cauza lipsei lui Nersos de la
Sulina, despre chestiuni negustoreti, m roag s-i trimit 50 oc a de nnt i vreo 10 bur. dufe cu brnz etc.
19.- 18;23 se~.!-.l.LGala-i.- A. Gheo-rghiu scrie lui Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c cu o zi nainte au
sosit 4 cete, artnd i cine anume intr n iele
i scrie n continuaxe despre tran~ort i cherestea.
Orig. grec.

A. Gheorghiu scrie lui Eus-

20.- 1853 sep,t. 12, Galai'.-

tatie Gheorghiu, la Piatra, informndu-l ce cantiti de cheresea i gru a primit de la dragomanul Gheorghe Blan.
Orig. grec.

21.- 1853

sept. l~ Gal~;ti.- A. Ghe or-gh.u' scrie lui Eust~tie Gheorghiu, la Piatra c a primit de la
Ghe orghe i.
anoLache anumite cauti ti de cherestea i c, pentru transport i-a pltit 84 de
groi .
Orig. grec.

I. Milordos trim~te lui pos22.- 1853 sept. 22.tol Gheorghiu, n socoteala lui ~ustatie Gheorghiu, prin dragomanul vasile tefan de la Savineti, anumite cantiti de ch~reste~, rugndu-l
s plteasc plutritul 66'de groi.
Orig grec.

23.-

A. Gheorghiu scrie lui


1853 sept. 24, Galai.:3ustatie Gheorgh:lu, la Piatra ce cantiti
.
de ch restea i gru a primit de la Constantin
Stau, dragoman, i ce bani i-a pltit pentru
acestea.

~~

-~

24.- 1853 sept. 26.l. I1'ihordostrimite lui .postol Gheorghiu, ~ socoteala lui ~statie
Gheorghiu, prin dragomanul Gheorghe Vlanga numite cantiti de gru i cherestea, rubndu-l s
s plteasc p1utritu1 60 de groil
Orig. grec

25.-

1853 sept. 2~

1. Milordos comunic lui ~ustatie Gheorghiu ce cantiti de cherestea i


cereale a primit prin dragomanul Gheorghe Iacob din Piatra.
CQrig. grec.

26, ... 1853 sept. 30, ?,Latra -

Eustatie Gheor3hiu scrie


'lui tpostol Gheorghiu, la Galai, c a primit scrisoarea lui cu pota i n rest despre
negoul lor cu gru.
Orig. grec.
1. f.'lil
ordo s scri e lui Eus:tatie i Apostol Gheorghiu c le trLmite prin
dragomanul Gheorghe manolii din Gavi.nc tzl, diferite cantiti de gru i cherestea i s-i
dea 31 groi pentru plutrit.
Orig. grec.

28.- 1853 oct. 20.C. Sterghie scrie lui Eustatie


Gheorghiu, la Galai, sau n lipsa acestuia,
Lui Apostol Gheorghiu, ntrebndu-l nti de
sntate, el e sntos, i-l roag s-i ia
o buccea de tutun bun i tare i s i-l trimit cu alt ocazie.
Orig. grec.

29.- 1853 noiembrie Il, Galai.- A. Gheorghiu scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c a primit
de la pxagomanul Gheorghe Bizeanu anumite
%

cantiti de cherestea i ct a pltit pentru


ele.
Orig. grec.

30.- 1~53

27, Piatra.-

Eustatie Gheorghiu scrie


lui postal Gheorghiu, la Galai, c alaltieri
i-a rspuns mpreun cu fratele lui Car agh oeu
i i-a trimis-o prin Israil evreul, c a cumprat 150 chile de gru i alte chestiuni de afaceri.
Orig. grec .

31.-

1854 ian. 18, Galai .-

rTicolae Stamate face nsemna.


.
re de diferitele cantiti de cherestea trimise
lui ~ustathie Gheorghiu.
Orig. grec.

c.- 1854 iau. 26, Galai .- Nicolae Stama te scrie lui h'us3~)
tatie Gheorgh~u, la Piatra despre chestiuhi bneti i despre felul cum merg afacerilef acolo.
Orig. grec.

33.- 1854 ian.

28, Galai.-

A. Pedigonte

(?)

scrie lui
Eustatie Gheorghiu, la Piatra trimindu-i alturat o scrisoare pentru vechilul su de pe moia
sa Tarcea, preClliul roag ~ scoat de la pot o sum de bani pe- -c-a:re
s i-o trimit mp'reun
cu scrisoarea i-i mulumete'.
Orig. grec.

~4.- 18;?~.febr. 3.1- Galai.Nicolae Stamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la P.iat18_c a primit scrisoarea lui i c o s primeasc prin cruele lui Daniil Herciu nite tutun, lmi etc.
Orig. grec.

35.- 1854 febr. 5, Ga1ai.-

Necolae Stamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c prin evreul
Daniile Herciu va primi 2 pachete de tutun i

./.

alte lucruri i-i conunic ce vnzri de cherestea


i cereale a fcut i cu ce preuri.
Orig. grec.

36.- 1854 :febre 8, Galai.Nicolae Stainate scrie lui


Eustatie Gheorghiu la Piatra, c i-a trimis 2
pachete de tutun prin Daniil Herciu i 25 lmn pe care sper s le fi primit, dar n-a primit niciun rspuns i despre cereale.
Orig. grec.

37- 1854 :febr. 17, Galai .- .1\ icolae Stamate scrie lui
Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c i prin Const. Buzatu i-a trimis 230 de lalbeni, el dease_o
menea a mai primit 170 galben iar acum, prin
Antoniade, fratele lui Construltin, i mai trimite 115 galbeni.
Otig. grec.
38.~ 1854 febre 18, Galai.Eusta"tiieGheorghiu,
le lor comerciale.
Orig.

Nicolae Stamate scrie lui


la Piatra, despre afaceri-

39.- 1854 febre 25, Gala:i..:..=.


Nicolae .stamate scrie lui
Eustatie Gheorghiu
soarea din 15 i a
Axentiade a rQspuns
legturi comerciale
neti.
Orig. grec.

la Piatra, c a primit scrimnnat scrisoarea trimis,


c nu e cumprtor, despre
cu Odesa i chestiuni b-

40.- 1854 mirt. 1, q~~ai.Nicolae Stamate scrie lui


Eust~e
Gheorghiu, la ?iatra, c n-a putut
Vinde cele 35 chile de gru, nici n-a putut
gsi bani la nimeni, iar chir Ioan i-a SjpUS
s-i scrie c Austria va cumpra cereale de la
el cu preuri foarte bune etc.
Orig. grec.
~

.. . .
~

Nicolae

Stamate

scrie lui

Eustat~e Gheorghiu, la Piatra, c a primit scrisoarea lui din 1 mart. i 600


?
n continuare
scriindu-i despre afacer'i comerciale i bneti.
Orig. grec.
42.- 1854 mari. 16, Galai.Eustatie Gheorghiu,

Nicolae Stamate scrie lui


la Piatra, despre mersul vin-

z~rii cerealelor.
Orig.

43.- 1851+ marto 18,

Galai.!.::......
nicolae .Stamate scrie lui
Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c-i tr~ite,
prin aductorul scrisorii, Constantin Mtsaru, 1
pung cu 80 de poli ruseti i 90 olandezi i 3
pachete de tutun, rezultai din vnzarea cherestelei i de la tatl su i multe altele despre
afacerile

lor comerciaYe.

Orig. grec.
Nicolae Btamate scrie lui
44.- 1854 marto 25L Galai.Eustathie Gheorgniu, la Pi&tra, c prin Costache
~tsaru i-a trimis o ~unD cu galbeni ruseti i
olandezi i 3 boccele de tutun i mai rmne s-i
trimit 2 i altele .despre cherestea.
Orig-

grec.

45.- 1854 a'p..E.."_.-l:-,_


Galai .Nico'lae Stamate scrie lui Eustatie Gheorghiu, la Pi~tra, despre un hambar, despre stagnarea vnzrilor la orice pre "n astfel
de timp", c n-are prin cine-i t.rimite tuu.n, dar
caut ocazie i despre cherestea.
Orig.
46.- 18.54 &,.E.r.
5,? Galai .-_

Nic.olae Stamate scrie 'lui E'ustati<o Gheorghiu, la Piatra, c n-au sosit nici
grul nici cheresteaua i n~n putut face nicio
vnzare i despre unele chestiuni bneti.
Orig. gr ec .

..

./.

4-7.- 1854- aEI',,_


~ Ga}ai .
~~icolae Stamate scrie l~i
Eu atiatri.e Gheorghiu, la Piatra, c a primit scrisoarea lui din 1 apr ,, c hamb aru L i celelalte
snt toate gata i prin aductorul scrisorii
Nicoli Grito~t ~-a trimis 200 de galben~ i
despre cherestea.Orig. grec.

48.- l854~r.
13, Galai.- .Nicolae Stamate scire lu~
hustatie Gheorghiu la Piatrai ce cherstea a
primit prin dragomanul 'tefan Bur Lacu ,
Om g , grec.

49.-

1824 apr. 22, Galai.-

licolae Stamate comunic


lui Ion Mihordea ce cantiti de cherestea a
:primit de la Leon Preoteasa, precum i gru i
261 rugle.
Orig. grec.

50.- 1854 apr. 22

Gal~i.Nicolae Stamate scrie lui


Ioan Mihordea, la Piat!:';;;
, ce cherestea a priElit
prin dragomanul Dimitrie rtusu.
Orig. grec.

51.- 18~

apr. 23~ Galai.- Nicolae stamate comun~c lui


~ustatie Gheorghiu, la ~iatr~, de cantiti
de cherestea a primit de la dragQmanul Nicolae Militaru.Orig. grec.

52." 18,54 apr. 26, Piatra.-

i'

iltiade Chiriac scrie lui

~ustatie Gheorghiu, la Galai, ntrebndu-l


de sntate, c a primit scrxsoarea lui de la
Bacu n co.re-i spune c a ~ndut grul i s-i
fac o geant, s-a ~eles cu ~tefan cu cte
22 de groi pluta de grinzi etc. comericiale.
Orig. grec.

53.- l85LI- apr. 27..t.J@.1.e.:2:.:.=-.

N' colae Stamate comunic lui

~ustatie Gheorgniu ce cantiti de cherestea a


primit de la he~d~r At~nas~u.
\rig.grec.

54~- 1854 apro 28, Gala~i.= 1. Th. Caragh. scrie lui


~ustathie /Gheorgh~u/ s-i dea 5 ghile; urmeaz
o nsemn re de diferite cantiti de che~estea.
Orig. grec.
\

55.- 1854 mai 3 __G~lai.-

Nicolae 3tamate comunic lUi


::Ustathie Gheorghiu, <le c8JIlt:i;
""t (le chdestein:.:-.
pr:mit .de la :;d.ragomanulOonstiantd.n., Ctobdt-a~;" s
l.

~ Crig. ,grec.
licolae Stamate scrie lui EusGalai .tatie Gheorghiu, la Galai c cu o zi nainte a
primit o scrisoare de la el i proba de gru~ c
nu s-a fcut nici o vnzare de gru etc.

56.- 1854 m.~ 4

Otig. grec.
f

57.~ 1854 mai

Nicolae Stamate comunic lui


~ustate Gh~orghiu, la Piatra, ce cantiti de
cherestea a primit de la dragomanul
tefan Burl:acu.
Orig.

58.- 1854 mal~2LGala~i.-

Nicolae Suamate scrie lui Eusttie Gheorghiu, la Piatra, c au sosit 3 vase


care au cltorit prin 1'.lossella,
Triest etc. i
dup sosirea lui, mai fiind<~O de vase ncorate,
negustorii erau de pr-er-e c se poate ncepe ncrcarea etc.
Orig. grec.

59.- 1854 i~

Galai .- 1. Nic.ola....,e
sterie scrie lui
hustatie Gheorghiu la Piatra, confirmnd primirea scrisorii lui, c nu poate s predea cheresteaua lui Filip pentruc a:C'E!sta
a plecat la Galai

01.

_'}~'- -

i altele despre negustoria cu gheresteaua.


Ori g. grec.

60.- 18,54iun. 14, Bacu!-=- Constantin

Var'Quca scrie lui


Ioan Mi.Lor-d , La+Pa atrra, c, aa GUIn i-a fgduit
va atepta s-i trimit~ 100 de ltunoae, i dac
e adev~at c snt pe drum, cum a spus omului. su
Nicolae, le ateapt, iar de.nu l roag s i le
trimit c are mare nov0ie
i i le va napoia.
.
OI'ig. 'gre51 ,

61.- 1824 iun. 14, Galai.Nicolae.stamato scrie lui


Eustatie Gheorghiu, le.Pi.atrra , c a primit scrisoarea lui prin omul ~~i Pilip, venit de la Brila, unde spune c n-a fcut-nimic fiindc. i-au
dat nmlai 8 i 1/2 icusari i altele, ~o~erciale.
Orig. grec.

62.- 1854 iun. 19, Galati.- Nicolae Stamate scrie lui


b'llstatieGheoIghiu, .la Piatra, c prih Gh. Ne.
goi a primit 10 galbeni, 'n contiuare vorbindu=i deasemenea numai despre chestiuni bneti.

Orig.

63.- 1854 iun. 20, Bacovia.A. ~toniade scrie lui 1.


I\lilor~, la Piatra, ~gndu-~
s-I informe~e ce
s-a' fcut cu grinzile, cu p1utele, 'ce a fcut
Petrache i dac i-a scris despre turc?
Orig.

7'-

64.- 1854 iun. 24, Galai~


Ni901ae Stamate scrie lui
Eustatie Gheorghiu, la Piatra,. c i-a scris
s vnd cheresteaua, dar n-o po~te vinde din
cauza mprejurrilor i de~re preul cerealelor.
Orig. grec.

65.- 1854 iun. 24.-

Nicolae Stamate d adeverin de

diferite cant~ti de cherestea a lui Iordache


Filip, primit mn numele lui ~ustatie Gheorghiu.

]:

66.- 1854 iun. 28, Galai.~icolae stamate scrie lui


.t:!Jut3vacle
Gheorg!llu la J?iatr8. c nrimit .scris.ibui
pr~n care-o, spune sa va.naa c 1tmaa, ::n.u:n;a
cnerestea, dar cum s vind ceea ce nc n-a cumpqrat i altele tot n legtur~ cu comerul
i-ar.
Crig. grec.
Nicolae Btamate scrie lui
67.- 1854 iul. 19, Galai.Eus'tiatieGheorghiu la: Piatra, c i: primit tioate scrisorile lui i a vzut c-i scrie s vnd i cu pre mai sczut dar cum poate vinde
ceea ce nici n-a cumprat i n rest i scrie
despre anumite chestiuni~ bneti.
Orig. grec.'
68.-

l85L\-. iul

Galai .- Nicolae Stanate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, despre vnzarea
cerealelor.
Orig.
~~2

69.- 1854 oct. 4, Galai. Nicolae stamate ser-Le lui


~ustatie Gheorgh~ut la Piatra, despre nite
.
co~bii de la Tulcea care urmau. s plece n
Crimeia.:Orig. grec.

79.-

1854 oct. 2.',' Galai.- Nicolae


tamate scrie lui
~ustatie Gheorghiu la Piatra, n ~egtur cu
exportul de cherestea n Rusia, me~ionnd c
i-a scris mai pe larg prin pot.
Ori g.. gre<;.

71.- 1854 oct. llt Galai .Hicola,e Stamate scrie


lui Eusta"tie Gl~eorghiu/ la Piatra, c a primit
scrisoarea lui~ c cei 15 galbeni olandezi i-a
"dat lui :B'. 1 anaghioz (?) iar l:ui Antoniade 610
groi, aespre anumite libertai comerciale ale
Rusiei,

etc.

72.- 1854 oct. "8, Gala.ii.-

.:r:Ucolaei:Jt8ll+ate
scrie lui
Eustat:ke Gheorghiu, la Piatra, c a :primit
scrisoarea lui, c n zilele ultime a f~cut con~tract pentru vnzarea porumbului cu 6C-c2, deasemenea despre vnz~ce de gru i c pe~tru
Crimema a primit scriqori de la Odesa.
Orig. grec.

73.-

1854 o~t. 222 Galai.-

."

Nicolae Stamate scrie lui


~ustathie Gheorghiu, la Pi~tra, c a venit Iancu Uegoi i i-a spus s ia un pachet cu tutun
de la 3icola i s i-l plteasc i despre alte lucruri ;L-a vorbit dar nu i-au ajuns banii .
~ l-a rugat pe el s-i dea dar nu tie ce s
fac fiindc nu are ordinul lui etc.
Orig .grec.

74.- 1854 noiembrie

'1-, Galai.-

N~colae Stamate sc..:ielui


~ustatie Gheorghiu, la Piatr~, c a pri it scrisoarea lui prin pot i pe cea prin ....
vnam Botoneanu i sper ca la sfritul lunii s-i trimit 150 de galbenit C zilele acelea va primi nite b8IJa de la Spiru LUca etc.
Otig. grec.

75.- 1854 noiembrie 4, Galai.-

icolae Stamate scrie lui


~1tstatie Gheorghiu, la Piatra, confirmnd pr~. irea seri sorilor. lui', c a d t lui }J a."'ldaghia 100 de galbeni, c n-a sosit nicio ceat
din cauza vntului ngrozitor i a auz.', t c turcii
formeaz cete la Ianina, despre cherestea etc.
Orig ..grec.

N'icoiae Stamate -face :aatx .:::e:


75.- 1854 noiembrme 4, Galai.not de gazul. i tutunul luat pentru I. Burnuz,
ctre Iancu egoi spre a le plti.
Orig. grec.
i.-

Nicolae

Stamate

scrie

lui Eustatie~Gheorghiu, la Piatra, c i~a


trimi s mai multe SUJ,1ede bani pr in Iancu N egoiv i enumr-toate Sumele~6u in~6aia.
cte unei persoane pen:tllm'_fiecaresum i alte chestiuni financiare.
Orig. grec.
Nicola~ Stamate scrie ;t.
78.- 1854 noiembrie 22~~lai.lui Etlstatie Gheorghiu, la Piatra, c a venit
de la Nmoloasa pentru a scoate nite cete, c
i-a trimis prin Iancu Negoi nite bani etc.
Orig. - rece

79.- 185Wnoiembrie

25, Galai.- Nicolae Stamate scrie


lui Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c eri a so" sit de la Nmoloasa iar soia ui Iancu cu copilul, fiindc a dat banii lui ~eletie i altele
n legtur tot cu aceast chestiune.
Orig. grec.

80.- 1854 noiembrie 29, Galai.Nicolae Stamate scrie


lui It"ustatieGheorghiu, la Piatr.a, c a prim~ t
scrisoarea lui i-i pare ru c-i reproeaz c
nu-i scrie, deoarece i-a scris cu fiecare pot,
afar de 1-2 ori, fiind ocupat cu scoaterea plutelor de la liu.moloasai Mxi.nen.l., despre chest~uni bneti i despre afaceri.
Orig. grec.
81.- 1824 dece 2, Gal~i.- Nicolae Stamathe scrie lui
Eust~thie Gheorghiu, la Piatra, c cu 2 zile
nainte i-a scris ~rin pot despre cele curente,
iar acum i scrie c plutele s-au liberat de la
TI xineni
i s-au opri t la Barbo i din cauza
unui vnt groaznic i a ploii, c i trimite
nite bani i despre vnzarea cerealelor.
Orig. grec.

.1.

J1tJr 82,--1854 dece 6, Galai.Nicolae Stamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c au sosit
plutele i se va ngriji de vnzarea cherestelei i-i amintete.c are de luat anu~ite Sllile
de bani de ~a diferite persoane.
Orig. grec.

83.- 1854 dece 9, Galai.-

Nicolae Btrunate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c a pri ~t
scrisoarea lui prin C. ~azeta, precum i pe
cea prin pot, dar Mahendi n-a adus nici
scrisoare, nici bani i 1 a. pus pe Iancu de
a vorbit cu el despre nite bani etc.
Original grec.

84.-

182'+ dece 14, Galai .-.il

85.-

;L854 dec. 17 t... Galai .Nicolae Stamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c a primit banii de la Iancu i c-i trimite 200 de galbeni
prin Costache Botezatu, iar prin ~azeta i ~
mai trimite i alii.
Orig. grec.

Nicolae btamate comunic lui


Eustatie Gheo~ghiu ce cantiti de cherestea a
trimis prin dragomanul Iacob Borcan din satul
Mastacani.
Orig. grec.

86.- 1854 dece 19. Galai.Nicolae Stab~~


lui Eustathie Gheorghiu, la Piatra, .c i-a,
scri~ prin Const he. Botezatu, creznd c
i-a i ~rimis i-i ~ai trimite 32 galbeni,
precun i despre alte chestiuni bneti.
Crig. grec.

87.- 1854 dece 19, Galai.-

Nicolae Stamate scrie


lui Eustatie Gheorghiu, la ?latra c a primit
scrisorile lui de la pot, c a primit 100
de galbeni ~e ,la Iancu, iar pentru ceilali

..

i-a dat poli pe care o altur. Despre Costache


Botezatu, cruia i-a i trimis 2@O
...,. de galbeni,
i-a scris i alte chestiuni~ bneti.
Orig. grec.
Yicole Stamate scrie lui
~ustatie Gheorghiu, la Piatra c i-a scris i
prin Costache Botezatu i ~-a trimis i 200 de
galbeni olandezi pe care e de prere s-i ia mpreun cu Gazet. Al.trur' o seri soare pentru Iancu, cruia i va plti 40 de galbeni olandezi.
::> date' despre mersul vnzrii cerealelor i
preurile lor.
Orig. grec.

88.- 1854 dece 20, Galai.-

89.-

Nicolae Sta~ate scrie lui Eustatie


Gheorghiu c i-a. ma.L scris i prin Costache 1\1
.... i i-a trimis 200 de galbeni i 32 prin
Haiva Galantari pe care crede c i-a primit, despre alte chestiuni bneti i despre vnzare de

185L!. dece 23.-

cereal.
Origo
Nicolae Stroaate scrie lui Bustatie Ghcorgh::'u,la Piatra., c i-a scris i prin

90.- 1854 dece -27 Galai.-

pot& i prin Gazeta despre nite bani pe cari


crede c i-a primit de la'GIJbgore, aductorul
scrisorii, c i-a trimis nite lucruri i despre
vnzarea grulu~.
Orig. grec.

91.-

I:IicolaeStamate scrie lui


~ustatie Gheorghiu, la Piatra, c a primit scrisoarea lui trimis prin pot i c i el i-a
scris prin pot despre hirtia fie Braov c se

1854 dece 30, Galai.-

gsete acolo, ~spre

preul cerealelor etc.

Orig. grec.

iane 3

t icolae stainate scrie lui

...
E~statie Gheorghiu, la Piatra, dorindu-i anul
nou cu bine i ran3min~~i
urri de la anumii cunoscui i de la print~~ ( ncontinuare
scriindu-i despre chetuni.bneti i despre
cumprturi
Orig. grec.

93.- 1825 iane l~Galai.-

"

Nicolae btamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c la toate
scrisorile ce i-a .scris nu a primit dect rspunsul din 23 dec., i comunic s pregteasc
anumite cantiti de cherestea pentru un 80licitant, la nceputul primverii, c cerea~ele
au nceput s scad la pre .iar corbiile sosite nu.ncep~ s ncarce pn nu primesc
ordin de la comandantul lor, aflat n Iai.
Orig. grec.

94.- I 55 ian. 20, Galai.=- Nicolae Stamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c i-a trimis
multe scrisori, c au venit nton, Mtasariu
i David i nu i-au adus nieio scrisoare de
la el, ci numai din gur i-au spus c a vrut
s le dea scrisoare dar nu le-a dat, c-i.va
trimite tutun i c s-a vndut grul.
Orig.
grec.

95- 1855 iane 22, Galai.-

Nicolae Stamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c i-a scris
prin pot cele curente, iar acum i scrie
numai despre ~ite tutun c n-a vrut s-I
ia Costache Mtsaru.
Orig. grec.

:+;
96. - 18G.~5'
a an , 25,a G la..t2:..~

L-

~icolae Stamate scrie


lui b~statie Gheorghlu, la Piatra, ca s primeasc de la aducto~ul sc~isorii, Avram fllutngiu, 19 oca de tutun i despre anumite chestiuniT
_
hne ti.-Orig~.~__~
~~
.1.'

-~97.- 1855 iane 31, Galai.- , Nicolae Stamate scrie -lui


EMstatie Gheorghiu, la Piatra,
c a primit scrisoarea luiprin P. Mantu i Caliani, c a cumprat
pentru

el o seam de articole,

i altele,

printre

caIe lmi

comerciale.

Orig. grec.

98.- 1855 febre 2.J_Ga~a~

Nicola,e Stamate scrie

.lui

3ustatie
Gheor'ghiu, la Piatra,
c i-a trimis tutun~l prin Avram Tutungiul, 25 Lm L i altele
i

vaV'erimite,

c cherestea

nu se vinde de loc,

dura buna se vinde cu 7C-80 groi,


19G-2CO,

a auzit

c au venit

dulapii

rui

scn ..
cu

la Tulcea.

Orig. grec.

99.-

5, Galai.-

1855 febre

Eustathie

Nicolae Stamate scrie lui


,Gheorghiu, 1 Piatra,
c cu 2 zile nain

te, pr~n pot, i-a scris cele curente i ~


prin Antonie i-a trimis un pachet de tutun i lmi pe care crede c le-a i primit, a gsit i
vin i

.'.

dar n-are

vasul din Marea Neagr e ligar

cum trimit e, c
i blocada de la

Sulina a fost ridi;at


de Angl~-Francezi i corbiile vor ncepe s fie ncrcate cu cereale etc.
0rig.

grec.

=-

100.- 1855 febr. 9, Galai .


Nicolae Stamate scrie lui
Eustatie Gheorghiu, ia Piatr,
c i-a scris prin
pot,

prin Antonie, i~" e.cu~ prin

Mantu c

preur'ile
grului s-au ridicat
la 160-165 groi
chila, iar corbiile
nc nu s-au nc8r:'cat deoarece (iul ncc.. nu s.!.. desgheat; c la Sulina
mai snt

nite

cor'bi.L nencrcate

i despre

cherestea.
Orig. grec.

101.- 1855 mari. lO,_Gala-i-Piatra.


lui Eustatie Gheorghiu 1

1. fIilordos :scrie
G lai c a primit

.-:

\,

N'i.c o.La e S.tamate scrie


102.- 1855mart!~
Galai.lui Eustatiu Gheorghiu, la Piatra, c toate
corbiile care fuseser n r-u s-au liberat
i s treac imediat la ncr'cfil.rea
lor, pentru a obine un pre bun etc.
Orig. grec.

103.-

1855~:r;t! 24, Galai.-.


Nicolae Btamate scrie
lui Eustatie Gheorghiu, la Piatra, d dei
toate corbiile snt libere, totui nu se ne
cheie nicio afacere, nicio convenie de transport, pentruc vremurile snt foarte turburi.
Orig. grec.

104.- 1855 marto 24~~~~

Nicolae Stamate scrie


lui bustatie Gheorghiu, la fiatra, c i-a mai
scri;:;i prin~c~ru i prin pot, iar acum i
comunic preurile la cereale i despre p~
bilit-iibede tra.nsport la Constantinopol.
Orig. grec.

105.- 1855 marto 2~, G~lai.Nicolae Stamate ser-Le


lui ~ustatie Gheorghiu, la Piatra, c a primit
scr-Lsoar ea lui prin Iancu l'!egoi-ii i n-a angajat nicio vnzare din' cauza' srbtorilor, nici
n-a mai ncheiat vreo afacere pentiru cereale,
sau pentru transport pe ap i-i d ndrumri
asupra achiziionrii de cereale.
Orig. grec.

106.- 1855 marto 29, Galai.-

Nicolae Stamate scrie lui


JiJustatieGhe orghLu , la riatra, C:. cu o zi mai
nainte i-a scris prin po~t c n~a mai fcut
nicio vnzare din cau~a sr~torilor i ne mai
putnddu-se face vnzri, cum a primit banii,
se va duce s ncarce corJbiile, continund cu
amanunte asupra acestei trebi.
rig. grec.
I

,.---

- 11162 -

1.
t

107.- 1855 apr. 8, Bacu.- Nicolae Stamate scrie lui


EUstatie Gheorghiu, la Piatra, CQ au sIDsit eri
i s-au dus ce au v~zut grul n magazia lui
Avram Bolta, despre ce a vorbit cu diferite persoane, Gheorghe -ntoniade i Anastasie etnr,
Orig. grec.

1.

108.- 1855 ~r. 11, G~~ai.- Nicolae Stamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la pjatra, comunicndu-i
preul grului dar c vnztorii nu-l dau cu att, ci cer mai mult i ntr-adevr c cu 3
zile inainte s-a vndut
c~ 2 0, continund cu
..
~&nunte n aceast p,rivin.Orig.

!.

109.- 1855 apr. 14, Galai.- ~icolae

tamate scrie lui ~ustie Gheorghiu, la Piatra, c a primit scrisoarea


'de la el prin Ioan Gheorghiu, cu a doua zi va plati polia de 40 de galbeni i cum i-a cerut, i
va trimite i polia de 460 de galbeni, c a venit permisia pentru corbii de la Ismail, iar
cereal.ele se vnd cu 175-18~ groi chila etc.
Otig. grec .

110.- 1855. aEr. 16, Galai.-. bicolae Stamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c dei i-a scris
i prin pot i mai scrie iar, fiindc a sosit
permisiunea de a se.ncrca toate corbiil~, iar
pentru cele greceti se 'ateapt s vin certificatelG din Grecia. Ii scrie deasemenea s achite poli a in ntregime i c Mont;ahiai-a
fgdui t c-i va da 3
de galbeni, nu mai mult
i alte chestiuni bneti.
Orig. grec.

Nicolae d~amate scrie lui Eus111.-1855 apr. 1~ Galai.tatie Gheorghiu, la Piatr~, c i7a mai scris i
eri prin crQa lui Ion Gheorghiu, dar acum rv-

.1.

~-.
vine pentru a-l anuna c corbiile sint ~ncr, eate cu gr u la' 180-184 groi chila iar PDDUmbul se vinde cu 85-87 groi chila etc.
t7~.~'
1855 apr. 22, Galai.lue-ole.e~tamate scrie -Iu.i
b'ustathie Gheorghiu, la Piatra., ca i-a scris
i prin pot i de la el a primit numai scrisoarea prin Ion Gheor ghLu , iar de spre bam-I ce
i-i cere i spune c nu i-i poate trimite c
fcut nicio vnzare i_i mai datoreaz ba-

- n-a

ni i lui 14ataghia i-i comunic preurile


realelor.
Orig. grec.

ce-

113.- 1855 a~23,


galai.- Nicolae Stamate scrie lui
Eustatie Gheorghiu, "la Piatra c-~ trimite
prin Cristache 350 de galbeni ai lui Ghioru,
cari snt de la Dimitrie MandaJiozi.
Orig. grec.

1+4.- l8~pr.
23, Galai.Nicolae Stamate scrie lui
E'ustatie Gheorghiu, la.?Piatra, c eri au sosit
cetele lu~atu:
desp;e nite tran~orturi i despre chestiuni bneti.
Orig. grec.

11.'2.-1855 apr . 28, Galai.- _ Nicolae Stamato scrie


lui Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c i-a mai
scris i cu 2 zile nainte, prin pot, iar prin
Hristache, omul lui P. ,,:.iantu
i-a trimis 350
i

galbeni pe care cfede s-i fi primit, iar pe


ceilali i-i va trimite dup ce i-i va da
Chiriac care urma s soseasc a doua zi de la
Brila i alte chestiuni bneti.
Orig. grec
J

Eustatie

. 116.- 1855 mai 2, Bia.tra.Gheorghiu,

z. A.

Theofil scrie lui


la Piatra rugndu-l s-i

mprumute nite bani, avnd nevoi, c nici din


Eiatra nu poate ietl.
Orig.
117.- 1855 mai 0.. Galai.l\icolae Stamate ser-Le lui
Eustatie Gheorghiu, ia Pia~ra, c a sosit i
ceata lui Grigorc Brgariu i din cauza mulimi
corbiilor i a curentului o s le desc~rce n
iglne sau n caice sau n crue, c au mai
venit i corbiile altora i cherestea etc.
Orig.
11$.- 1855 mai 2,_Galai.-

Nicolae Stamate scrie lui


Bllstatie Gheorghiu, la Piatro., c r5. primit scrisoarea lui prin A.P. Pavlu i s se duc s ia
100 de galbeni de la.Ioan Gheorghiu, tot de la
acesta va mai lua i nite tutun i altele, bneti
Ozxi.g
, grec.

119.- 1855 mai 7, Galai .-

,Nicolae btamate scrie lui-Eustatie Gheorgniu, la Fiatrat c pn atunci au sosit 2 cete, c grul s-a urcati la 200 groi /chilaI i o s se mai urce,'iar grul la 92 de g~oi
etc.
Orig. grec.

120.- 1855 mai 8, Galai.~ Nicolae btamate scrie lui Eust8tie Gheorghiu, la Piatra, iari c cerealele se
scumpesc din zi n ai i e de prere s nu mai
vnd nimic.
Orig.
121.- 1855 mai 9, Galati.- Nicolae Stamate scrie lui Eustathie Gheorghiu, la,Piatra, c i-a scris 2 scrisori i prin Daniil Hercu, cu grul s-a ridicat
pn la 20 205 groi chila i se ridic mereu,
iar porumbul 95, c a veni t gi.nar-e Le su MorElitul
care i-a spus c grul o s stagneze i s-i scri
ce prmmmsiuni snt pentru recolta de

e~, dac se vor opri preurile, va face an~jri.


Orig. grec.

122.- 1855 m~i 14, Galai.1'icolae Stamate scrie'ui


hustatie Gheorghiu, la Piatra, despre preul
grului i c ausosit 2 cete.
Orig. grec.

.'

123.- 1855 mai-12J_Galai.=-Nicolae. Stamathe scrie


lui'Eustathie Gheorghiu, la Piatra, c a primit
scrisoarea lui prin pot, c n utlimele 2. -:.
zile nu s-a fcut nicio vnzare, humai Ianule a
a vndut gru i porumb, c a venit un vapor
de la Oonstantinopole cu ordinul numai de a
remorca c or-b.i L etc.
Orig. grec.

124.- 1855 ~i~:!:,_Galai.7


Nicolae dtamate scrie lui
Eustatie Gheorghiu, la Fiatra, c&-1 trimite,
prin cruaul Nic olae ,...
.'andu de la Buhu , cu
2 crue, o seam de mluri, speCificnd pre-ul fiecreia.
Orig.~.

125.- 1855 mai. 2~Galai.Nicolae 3tamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c din cele.200
de chile .primit numai 84, indicnd modali tatea plii, despre preul cerealelor etc.
Orig. grec.

126.- 1855 mai 30, Galai.Nicolae


ta~ate scrie lui
Eustatie Gheorghiu, le..
Piatra, c a primit scrisoarea lui prin Ianyu i despre chestiunile curente i-a scris prin pot, c trebuie s dea
nite bani lui K. Mavroni i al te chestiuni
bneti.
Orig. grec.

.1.

l'

127.-

Nicolae Stamate scrie lui


185.5iun. 4, Galai .~ustat~~ &heorghiu, la piatra, c n-au fcut
nicio vnzare, deoarece au fost mari micri
('O
dar snt sperane, c i-a dat 184 groi
pentru stare (?), despre plute, transporturi
etc.
Orig. grec.

128.- 1~55 iun. 52 Galai~


Nicolae Stamate scrie lui
Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c i-a mai scris
i cu () zi mai nainte prin Milcoveanu, iar acum prin Sa~lchi ca s-I informeze c grul pe
care i-l trimite 'nu face nicio pa~atl i nu
tie care e cauza, iar grul lui Ioan Dan e
umed i c pe acolo se afl i gru foarte bun
i pe acela l caut cumprtorii, iar grul
lui e n aa staxe nct s fie mulumit dac~.i scoate banii etc.
129.- 1855 Lun , 6, Gslati.- Nicolae Stamate comunic lui
Eustathe Gheorghiu, Ila Piatra/, ce cantiti
de cherestea i gru a primit de la drago~anul
Ion Dan.
Orig. grec.

130~-1855 iun. 10, Galai.- Nicolae Stamate scrie lui Eustatie Gheorghiu, la Piatra c pn atunci nu
fcuse nicio vnzare de griu, din cauza cruelor care trec in fiecare zi i grul se vinde
din cru cu 16g groi chila; exist toyui
sperane, pentruc se zice s snt corbii pe
ru i-i amintete c se apropie termenul de
achitare a unor polie.
Orig.

131.- 1855 iun. 25, Gal~i.Nicolae Stamate comunic lui


~ustatie Gheorghiu ce cantiti de gru i cherestea a primit de la Dragomanul Vasile Dudu.
Orig. ~c.

132.- 1855'iul. 62 Brila.- Sucle logof~tul scrie ~ui


Eustathie Gheorghiu; La Gala,"i,c-i trimite
nscrisul lui prin Gheorghe Man tu , rugndu-l
s-I achite.
Orig. grec.

133.- IB52-Lu1. 11, Ga1ai.Nicolae Struaati scrie lui


Eustaie Gheorghiu, la Piatra, c grul vechi
se vinde cu 220-25~ groi chila, iar cel no~
nu se vInde, i
porumbul cu 112 groi chila
i despre chestiU11i bneti.
Orig. grec.
134.- 1851 iul. 15 G~lai .-:....
Nicolae Stamate scrie
lui Eust'atie Gheorghiu, la Piatra, c cu o zi
nainte a venit Alexe Lvangheliu cu care el
s-a50 el(,
ntlnit
la Lunea ote:
'LQ.re
i ,i-a spus s-i
~~
, o{e.A..1-&
d~~ara
semnatura lui l-i comunic preurile
cerealelor.
Orig. grec.
t

~flM.<.-(

135 .
- l~iul,
18, Galai'.- Nicolae Stamate scrie lui
Eustatie la Piatra, c i-a mai scris i prin
altcineva c hagi ..:.!Jvanghelie
i-a cerut i l-a
mpruuutat cu 50 de galbeni, avnd s-i napoieze lui, pentru care-i trimite i polia~
Grul l-a vndut cu 215-250 groi chila.
Orig. grec.

136.- ~

iul. 21, Galai.-

Nicolae Stamate scrie lui


Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c i-a maissris
i prin Gheorghe l"i1an
ta la care a alturat i
adeverina lui A. Evangheliu p~ntru 50 de galbeni precum i o poli" a aceluiai pentru banii lui Avram Tutungiu, Panait M
l roag s-i trimit vrec;;4 50 oca eieunt n 2-putini i-i comunic. preul cerealelor.
Ori ginal gr ec ,

.It

Gheorghe N. . . . . scrie
Galai.lui .tJu.statie
Ghe'orghiu, la Piatra, c dup scrisoarea lui, a ::.'cut
o seam ~viirz'n de gru, in-

137.- 1855 aug.2,

dicndd-i preurile.
Orig. grec.

138.- 1855 .auG. 22,-

Nicolae $tamathe scrie lui ~usta, Galai .- '


thie Gheorghiu, la riatra, c i-a:mai.
scris i prin Gheorghe r, anta, odat cu
banii porumbului, trimii, pe care crede ca l-a i
primit, c a achitat 200 de galbeni lui X.N. Sculi
n urma prezentrii poliei de la el, despre preul cerealelor etc.
Orig. grec.

139.- ~855 aug. 25, Galai.-

Nicolae Stamate scrie lui EustatieGheorghiu,


la Piatra, c i-a trimis banii de
-pe porumb prin C .G.P. l.1anta,iar Sculi a venit cu o
poli de 200 de galbeni ca s i-o schite n aces$i
zi, dar neavnd bani a vndut lui Vangheli 100 chile i a luat 30Q galbeni, din care 200 a dat lui
(

Sculi etc.
Orig.
140.- 1855 aug. 26, Galai.-

Nicolae Stamate scrie lui Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c prin Constantin 1 tsar~~ i-a mai trimis i alt scrisoare, n c~ntinuare scriindu-i despre preurile cerealelor i
despre cherestea.
Orig. grec.
Nicolae Stamate scrie lui'RQstatie Gheorghiu, la Fiatra, despre afacerea cu Avramovici, c a primit diat lui Ioan Dan, c sptmna
aceea avea s-~ trimit nite cantiti de tutun
i-i comunic pFeurile la gru.

141.- 1855 aug. 50, Galai.-

O:::-ig.
grec.

./.

142.- 1855 pept, 5, ~alai.-

Nicolae Struna.tescrie lui


Eustatie Gheorghiu,' la Piatr.?-,dndu-i pregul
.la gru, c au venit David rtotaru i asile,
i-a trimis giuvele~i tutun, Iancu ~egoi i-a
scris pentru nite ban.i etc. .
Orig. grec.

143.- 1855.sept.

8, Galai.-

Nicolae Stamati scrie lui


~ustatie Gheorghiu, la Piatra, c a primit seri
soarea lui i-i va <ta bah i, lui Pandelache, dup
cum i-a scris, n cursul sptm~ii, despre
vnzri, chestiuni bneti etc.
Orig. grec.

1411-. -

1855 sept. 1:.2..1.


..Qa~ai .-

Nicolae stamate scrie lui


Eustathie Ghcorg 'liu, la :?iatr-a,c cu 2 zile
nainte au smsit nitB cete a lui Gheorghe Rotaru i ale altora, despre sosirea unor corbii 'de la Constantinppole i c cheresteaua nu
se vinde.
Orig.
1

145.- 1855 sept. 16, Galai.- l'icolae 0tamate scrie lui


hustatie Gheorghiu, la Piatra, c-i va trimite printr-un crua 1232 (?)

n 612 oca i dac pin


te nu va plti nimic.
,'
Orig. grec. '

n 7 zuie'nu le prime-

..

146.- l~sept.
19, Galai.- Nicolae Stamate scrie
lui ~ustatie Gheorghiu, la Piatra, c i-a
scris i prin plutai i prin pot dar n-a
primit niciun rspuns, afar de cel de la 1
sept., c a sosit ceata l~i etre Puiu cu
grul i ovzul lui Pandelachi i 'o s vnd
totul n zilele urmtoare i-i d informain
asupra preurilor.
Orig. grec.

.r.

147.-

1855 sept. 23

Gala~.~
Nicolae Stamate scrie lui
EQstathie Gheorghiu, la Piatra, c a primit scrisoarea lui prin - lexandru Hurmuz i-i d multe
amnunte asupra mersului afacerilmr, al comerului de cereale.
Orig.

148.- 1855 sep. 23, Galai.-

~vanghele Ga~ene scrie lu~


Eu~tatie Gheorghiu, la Piatra, rugn~u-l s
tranzmit inchinciuni lui chir Gheorghie i
cucoanei l.larghioalai c prin Ale Kand.ru, aduc~torul scrisorii i trimite 5 chitre i ceva
lm.i pe care s le dea cucoanei MG'ioara n semn
de prieteniei, dei e prea puin dar alte fructe
nu-se gsesc i-l roag la rndu-i s&-i procure ceva unt c pe acolo nu se gsete.
Orig. grec.

149.- 1855 sept. 25, Galai.-. Nicolae Stamathe scrie


lui Eustathie Gheorghi:u, la Pie.tra, c n-a ncheiat nicio afacere din lips de bani i crede
c Alexandru va sosi n acea zi cu ban'i i-i comur~c preurile.
Orig. grec.

150.- 1855 sept. 29, Galai.-

Nicolae Stamate scrie lui


.Eustathie Ghiorghiu, la Piatra, c i-a scris
i prin Alexandru "iprin Gb.iMantu, dndu-i
date asupra vnzrilor de cereale ce a fcut.
Orig. grec.

151.- 1855 oct. 12 Galai .-

Nicolae Btamate comunic


lui Eustathie Gheorghiu, la Piatra, ce cantiti ~e cereale i gru a primit de la dragomanul

Costache orne~nu.
Orig. greC(.

152.- 1855 cct. 3, Gala'i.,

"

Nicolae St8Jlate scrie lui.


Eustatie Gheorghiu, la ?iatra, c a vndut 300

-~chile de gru cu 270 chila, artnd c a


mit un acontoi
cum' se va plti resul,
D. Mrultaghia l roag~ s-i trimit YrGO
oca de fin, fiindc acolo nici pete IT
gsete.
Orig. grec.

p~iiar c

500
se

153.1852-2~~2

Galai.Nicolae
tamate sc~ie lui
,Bustatie Gheorghiu, la ~iatra, c a primit scrisoarea lui prin Iancu i a vndut 400 de chile
cu 276 groi chila, lund 2.000 de galbeni, artnd i cum. i':"amntrebuin'at i despre alte vnzri, ceii-a trimis nite zarzavat i al tele .
i a primit sc~isoar0 de la A. Evangheliu.
Orig. grec.

154.- 1855 oct. 11 Galai.-

Nicolae Stamate comunic lui


E'ustathe Gheorghiu ce cantiti de cherestea i
de gru a pri::::l:"
t de la dragomanul ~;latheiBlan.
Grig. grec.
7

155.- 1855 oct. 13,-

Nicolae Stamate sc rLe lui Eus-.


tathie Gheorghiu, la Piatra, c a vndut 230
..
ch'le do gru cu cte 320 groi chila i sper
s vnd cu pre i mai bun iar pDDUmbul cu
145,50, precum l 'nformeaz i de preul chere,stelei.
Orig. grec.

156.- 1855 oct. 14, Galai.-

~Lc o Lae otamate

scrie
lui Eustathie Gheorghiu, la Piatra, ce cantiti
de cereale a primit de la Ion M.
..._
Orig.

157.- 1855 oct.-1~

Galai.~icolae Btamate sc~ie lui


Eustatie Ghe-orghi.u,la
, Piatra., c a vndut 250
chile de gru lui hendel cu 320 groi chila,
precUI1 i porumb i fasole i. C sn mul,i
V

~.

_ '":':~. c: ,:: _cump~~o.tor:.:


p~;nt~~,C9P--~antinopo1.

Orig. grec.
:t:)8.- 1855 oct. 20, G?-1ai.-

Lc oLae Stamate comunic


lui Eustath -e Gheorghiu, la Piatra, de difes
rite cantiti de cherestea a primit de la dea~omanul Gheorghe Oorbu.
() Orig. grec.
J;

159.- 1852 oct. "25, GA.~ai~

11ic01ae Stamathe scrie lui


Rustatie Gheorghiu, la Piatra, c au venit acolo Zota al lui Gheorghe - otaru i Apostol Ta"n,~e, iar de la aductorml biletului, Theodor
Gheorghiu sprimeasc 30 giuvele i 25 oca spun i-i comunic preurile cerealelor~
Orig. grec.

160.- 1855 oct. 28, Galai.- nicolae. tamathe comunic


lui Eustathe G~eorghiu, la Piatra, ce cantiti
o.e cherestea i gru a :primitde la dr agomanu I
Gheorghe RotB-~.Orig. Grec ..

Neculae St&~ate scrie lui


161.- 1855 oct. 31, Galai.Eustatie Gheorghiu, la Piatra, c a dat lui ]110ricic,.aductorul
scrisorii, o mie de groi c
fasolea se vinde cu 138-140 dar el sper s-o dea
cu 141, c afacerile s-au :ntr'erupt din cauza
timpului. (::'0 la rJulina, i comunic preurile diferiter cereale i c-i trimite ceva tutlll1i
zarzavat cu crua lui Ioan Uatricale, d n satul Racovg..
Orig. grec.
:Nicolae 3tamate comunf.c
162.- 185,5 noiembrie 2, Galai.-.
lui Eustathe Gheorghiu, la Piatra, ce cantiti
de c erestea i gru a primi~
la dragomanul
postol Fanaru.Orig. gr ec

de

v-

.r,

163.-

1855 noiembri e 4, Galai .-:

Nicolae Stamate scrie

lui ~ustatie
Ghe9r@liu, laPiatra
c i-a scris
i prin pot despre Luc.ruz-
Le curente, dar
acum i spune c cereale ....
e nu se vnd d.n cau

za preurilor
chestiuni

~idicate,

despre nite

tutun i

bneti.

Orig. grec.

164.-

1855 noiembrie 5.t....9:.:lai


.lui Eustathe
l

165.-

1 icolae

Stamathe scrie

Gheorghiu, la Piatra,

i d~ cherestea i fasole
gomanul Iacob Bosi~~.
Ori;;. grec.

a primit

ce cantitde la dra-

1855 noiembrie 11', Galai.lui Eustatie

l;ricolae Stamate scrie


Gheorgniu, la riatra,
c ~iretul

a ncheat i nicio ceat~ n-a mai cOborlt, c


vnzri de gru
se mai :fac, i-a tril is ni
te tutun etc.

nu

Orig.

166.- 1855 noienbrie

grec.

13, Galai.~

lui ~ustatie

Nicolae Sta'Jlate scrie


Gheorghiu, la Piatra,
c n-a f'-

cut nicio vnzare de gru deoarece nu snt


cumprn t or-f i chLar dac snt ofer~ pr-ea puin

167.-

i arat preurile
Orig. grec.

etc.

1855 noiellbrie 19, Ga~ai .Nicolae Qtamate scrie


lui ..csllstathie Gheorghiu, "la Piatra,
c-i trimite rom cruaul

Gheorghe'Rducanu 1376 giUL-

Vle, 1 giuvel de orez i un pachet de


tun care fac peste

tU-

tot 426 groi.

Cu adaos c a sczut preul


Orig. grec.

la cereale.

168.- 1822 dec. 29, Galai .Nicolae Stamate scrie


lui ...!J'ustathieGheorghiu la Piatra,
despre

.1

ceea ce a vorbit cu C~ antagbio asupra emisarilor ~i c, dup ce se-va duce personal la ei,
l V~ infor a. I-a mai scris i prin Solo~on evreul, i~ zilele acelea nu s-a fcut nicio vnzare ue cereale etc.
grec.

I I

169.-

1856 ian.2L

170.-

1856 iane 5, Gal~i .-

Galai .~icolae Stamate scrie lui


Eustatbie Gheorghiu la Piatra, fcndu-i uxri de
anul nou, dup care,i spun~ c i-a mai scris i
_rin pot, despre cGesti1L~i bneti i despre mersul afacrrlor cu comerul de cereale.
Orig. grec.

Ni.co Lae Stamate scrie lui Eustaie Gheorghiu, la !'iatra, c. a primit scrisoarea lui prin ~tefan i i-a rspu_ prin pot,
cOhtinund cu infQrmaii asup~a afacerilor lor
cu cereale.
r>ig. zr ec ,

171.-

1856 iane 5/17..1.Ga1ai.=--.Va,nghelie Mamma scr.te lui


-statie Ghe or ghu , la F'iatra, i'cndu-i infor-

maii asupra cunprro.rii de cereale ce are de


gind s fac, idicnd cantitile i preurile.
rig. grec.

172.-

1856 iane 8/20,

173.-

l85~ i6_. 12) Galai .- Eicolae Stamate scrie lui


RQstathie Gheorghiu, la Piatra, c tire mai
nou nu are dect cea despre pace, c a auzit c
./.

Galai.- . Nicolae Stamate scrie


lui Eustathie Gheor$h~u, la Piatra, c au sosit
nite tiri telegrafice din Europa care anun
ncheierea pcii, ,ceea ce are.o illExein!lu~n
asupra come~ului, nreGistrndu-se imediat mari scde~i de preuri la cambii i la cereale,
d~nd amnunte n acest sens.
Orig. grec.

Rusia a declarat zzbcd.u Austriei i despre


vinzrile de porumb ce s-au fcut.
Q:ig. grec.

174-.- 1856 iane J&-,_Ga1a~i.Eustath~e Gheorghiu,


vnzrii cerealelor.
Orig. grec.

175.- 1856

Nicolae StaIDat6 scrie lui


la Piatr~, despre marsul

~alai.-_
Nicolae Stamate scrie
ll~ ~ustathie Gheorghiu, la Fiatra, motivnd
lipsa unui rspuns ce-i da~ora, c din cauza
ncheierii pcii a ncetat o::,icevnzare de
cereale, d preul cereale lor , e spre venirea
unor corbii din Anglia, etc.
vrig. grec.

176.- 1856 _:febre13, Ga1a!.- l~icolae Stamate scz-Ls Iu i,


Eustath:_e Gheorghiu; la Piatra, c a !L:"m.:t
scr i soar ea lui prin 1.. Sculi i ciinu s-a :fcut n:"cio afacere nici cu gru nici cu pOfilmb,
nici nu s-a fcut vreo ncrctur, ~ _u=uc
toi ateapt vestea p~cii din Europa ':' ceasta e cauza pentru car-o nu se ncheie n i ci ufac e..:
e , da..:;.
snt spere-.nec gru se va ~ Lnd e ,
Cump.r r-i.Le de spre care i-a. scris; i le va
trimite cu prima ocazie i despre une:e
.tiuna bne ti
~ig. grec.

es-

177.- 185~ febre 16, Galai.Ficolae Stamate sc::':"e


lui
:b'llstatmeGheorghiu, la Piatra, C1. n-c..
che i ab n c o afacere nici pentru cez-eu.se
, nici
pent~ t~ansport, cci n toal e ma~e tcere,
ca i n politic i-i comunic pr eu L di feritor cereale ~i despre cuIe log. c nu i-a dat
adevel'in ecc ,
Orig. grec.

./.

l~

178.- 1856 febre 23, Gala";i.-',Nicolae Stamate scrie


lui Eustathie Gheo rghiu, la Piatra, c i-a
scris prin nepotul s&u N. Sculi i i-a trimis
i nite trguieli pe care crede c le-a primit u fost vnudte 300 chile de gru ale
lui Bogazi cu 320 groi i alte cantiti
de gru i porumbrspecificate.
Orig. grec.
Nicolae $tamate scrie
lui :i1ustathieGheorghiu" la Piatra, c a sosit ~aporul de la Constantinopole dar n-a Ddus nicio tri.r e , afar de vestea scderii preurilor la cereale i la moned i comunic prei}.lcerealelor'. vorbit cu Andl:ei despre Gru .'

etc.
Orig. grec
Nicolao Stamate scrie lui
statihie Gheorgbiu, la PiatrE, c a primit
adeverina lui H. Gunoi pe care i-a trimis-o n
scrisoare i banii pe care i-i trimite prin ntoniu Trangu, despre. venitul .realizat din. v,nzo,rea cherestelii, c a'ven~t vaP9ru1, c sptmna aceea nu s-a fcut nicio af'acer e cu gru
di~ cauza preuri19r pe care le arat.
Orig. grec.
Nicolae stamate scrie lui
181.- 185~ m.art. 6_,
..GalaJi .Eustathie Gheorghiu, la Piatra, c i-a mai scris
i cu dou zile mai nainte prin H. Alltonie, c
n uitimele zile s-au vndut 1.500 chile de porumb cu 118-120 groi ch La , daI' pentru cerealele
noi n-a. ncheiat niciun contract, c unchiul V8Ilghele l roag s-i trimit nite cherestea etc.
Orig. grec.

.1.

- itrl 182.- 1856 m~~


9alati.:. Nicolae t-amate scrie lui
Eustathie Gheorghiu, la Piatra, c a fost vindut grul lui P. Pavlu cu 288 groi chilc~ i
al lui Ali 'Ghiai cu 28G, iar porLunbul ne vinde cu 120 groi chila i despre trallSpO.1..t.
A
&chitat polia ~e leO de galbeni' i a vndut
fasolea cu 95 groi 100 de kilogramo etc.
Orig. grec.
"
'1

183.- 1856 marto 12, Galai.=- Nicolae"Btamate scrie


lui 1Ustathie Gheorghiu, la ~atra,
c.i-a
mai scris i prin pot i n-a primit niciun
ruspuns c a sosit vaporul ele la Constantinopo~ i n-a adus" nicio tire, f1r numai c
se ncheie pacea i c ce_ealele la Constantinopole snt de la 40-52 groi chila, c
Sptmna aceea nu 9-a ~ndut nic~ gru nici
pOIumb, pentruc negustorii nu au mijloace de
transport i-i comunic preurile ce=ealelor
etc.
Orig. grec.

184.- 1856 mart0.9 , Galai .::..:


Yicolae Btamate scrie
lui ~ustathie Gheorghiu, la Piatra, despIe o
chestiune bneasc in legrur cu Macridachi i-i
cOillULnic
preurile cerealelor.
Orig. grec.

185.- 1856 marto 22, Gala-i.ticolae Btamate scrie lui


Eustatie Ghe~ghiu,
la Piatra, c i-a scris prin
pot,' alturnd o scrisoare pentru Gheorghiu
Brusion cruia socotete c i-~ ajuns. Dac nu
pot ei s vin, s scrie lui C. Brusion i lui
,C. Hacridachi s.nu-l mai sileasc s v nd
fiindc nu snt cumprtori i nu se tie ceo
s se ntmple de la '0 zi ~a alta. A vndut
porumb.
Orig. grec.

,1

-~

186. - 1856 mart.

24, Galai .-

Wicola'e Stamate scrie

lui

~ustatie
Gheorghiu, la Piatra,
c i cu 2 zile
mai nainte i-a scr-i s prin Avram Tutungiu, iar
acum i
gru,
tie

spune ci nu s-a fcut

c e o mare lips
ct

nici o vinzare

de activitate

v~ mai du=~ acea situaie

de

i nu
etc.

Orig. grec.

187.- _1_8=_m.::.:ar;::.t.
26J Galai.=l. LcoLae tamate scrie lui
.l:J'listatie Gheorghiu, ia .fiatra,
despre vnzarea
cerealelor.
Orig. grec.

188.-

1856 apr. 1, Galai.scrie lui


ustatie
legtur

Gheorghe . . . .
Gheoz-ghd.u , la Piatra,
n

cu o af'ac ez-e comercial

Orig.

cu porumb;

grec.

,
189.- _1~85~6~~~-J
~ustathi0
scrisorile

Iicolae Stamate scrie lui


Gheorghiu, la Piatra,
c a primit
lui i scrisorile
alturate
le-a n-

mnat: una lui chir :.:a1:usiu,i al ta lui chir


~.:acridachi care i-au spus s-i scrie si; fie linitit
zilele

fiindc ei pu vor pgubi pe nimen~, c


acelea a vndut numai 3.000 chile de po-

runb cu 97-99 groi


, det loc,

chila,

iar

gru n-a vndut

despre ncTI'carea unor vase pentru

Anglia i. Germani~y etc.


Orig~ grec.

190.- 1856 a9r.

5, Galai.-

Nicol~e Stamate scrie

lui

Eustathie Gheorghiu, la ?~atra, c i-a scris i


prin C.ostache rv1tsal'U,c n-a ..fcut n i.c Lo vnzare de gru,
97 groi

chila,

arat

c por-umbu
L s,e vinde cu 95-

c bani cu dobnd nu are de

unde lua etc.


Orig.

grec.
1
/

".
-

l~-

o:
191.-

1856 apr. 5, Galai.-

..D. L tagh:tYscz Le lui Eus.'


tatie Gheorgrriu, la !iatra, rugndu-l s-i rezolve o situaie grea financiar.
Ori g. grec.

--

192.-

1856 apr. 11, Galai.-

193.-

18~6 aEr. Il, Galai.-

Nicolae Stamate scrie lui


Eustatie /Gheorghiu/ ar~tndu-i diferitele cantiti de cherestea ce a luatde la 'dragomanul
Vasile.

Orig. grec.

Nicolae Stamate comunic


lui .ciustatieIGheorghiu./ ce cantiti de che-.
restea a primit de la dragomanul Constantin
Macovei.
Orig. grec.

19L.- 18,56 apr. 17, Galai.-

Nicolae . u[,ma.tecomun..o
lui bustathc Gheorghiu,' la Piatra, ce "cantiti de cherestea i de p-orumb a rimit de
la dragomanul Theodor Sava.
Ori.g. grec.

195.- 1856

Nicolae Stamate scrie lui


Eustathle Cheorghiu, la Fiatra, ce n ultima
sptmn nu s-a fcut nicio vnzare de gru
sau de porumb gi-i co unic preurile cerealelor. Il ncunotj.ineaz despre mijloacele
de transport i c nici cheresteaua nu se vinde etc.
Orig

. 196.- 1856 apr. 26, Galai .-

l\'icolaeStam.ate scrie
lui Eustathie Gheorghiu, la :?iatra, c piaa
nr egistreaz o mar-e lips de activi tat-e. La
gru nu s-a fcut nicio afacere, dar porumb s-a
vndut 1.500 chile cte 102-103 groi chila,
n-a mai venit nicio ceat i d preul la cherestea etc. - Orig. grec.
1
~------------------~~~~--~--~-,~---

~I~1t-CCClXII
1.-

I dup 1814 I Mai muli trgovei dau lui

tefan Tcui adeverin de primirea a 31 lei 1 parale


pe 62 stnjeni i 4 palme domrreti ce stpnete
n trgul-Pietr'ii, partea sa din cheltuiala ce s-a
fcut pentru rennoirea hrisovu1ui trgului.
Martori.
In 1827 aprilie 15, Pricopi, staroste de ciocIi, vinde lui Iani Vasiliu 31 de sunjeni, cari
intraser sub stpnirea sa, Fcuetii rmnnd
stpni pe rest.
.,.'
Orig.

2.- 1826 mart.

~2.:.::. ~'oader, fiul lui Sandu Tcu,. din

Tirgul-Fietrii i soia sa Iftimia, vinde lui Iane Eanu, locul lor printesc din trg, din care
o parte sterp i ~a
livad, c~ 370 lei i pe
deasupra 21 stnj eni Loc de livad, pe cari numitul Iane i-a cUDlprat de la ?ricopicioclul, o vit miJtt~, dou perechi cibote i tot lemnul casei lor de pe locul vndut.
Cu ncredinarea epitropilor bisericii domneti.
Otig. rom.

Patru trgovei dau adeverin lui Toader, .fj.ul lui i::landu


Tcu, c au Pimi t 27 lei
pentru cei 54 stnjeni de loc ce are din drumul
cel mare pn deasupra' dealului Cozlei, n contul
cheltuielilor fcute cu rennoirea hrisovu.lui dom-

3.- 1827 apr. 1.-

nesc al moiei trgului.


Cu ncredinarea epitropului bisericii

domneti

din Trgul-Fietrii.
Orig. rom.
"'tefan Tcu-i din mahalaua TrguluiPietrii cu feciorii si Iordachi i Lupu, vinde lui
Iane Vasiliu Eanu o parte din locul caselor sale
~
care se afl pe loc . domnesc, cu 170 lei.

4.- 1828 febre 4.~

.1.

~Cu ncredinarea
Orig.

epitropiei bisericii domneti.

5.- 1829 marto 15.- Iordachi Tcui mpreun cu soia sa


Paraschiva i cu copiii si Simion i l\.ariavnd
lui ~ne Vasi1iu tot locul casei lor cu 345 lei,
avnd a-i ridica lemnria casei.
Martori.
Orig.

6'.- 1830 aug. ~


Hegoi Sterea mpreun cu soia
sa Mar-ia vinde evreului 1 ehl o dughean pe loc
\
- boieresc cu 1.000 lei, cumpartorul fiind obligat la plata bezmenului ctre boierul Todiraco'
Bal.
Martori.
Orig.

7.- 1834 de~. 102 Piatra.- Dumitru i Ioni, fiii lui


Neculai Gun , 2n.preuncu Vasile Chistol vnd
lui Ieni Vasiliu o livad -de Domi cu 270 lei..
,
Cu ncredinarea epitropiei bisericii domneti
Sf. Ion din tg. Jetrii.
Orig.

8.-

1836.- Proprietatea moiei '-re.i-Piatraprimete


de la 1; eh~'- Caaaptt- Il lei i 14 parale, bezemn
pentru 2 stnjeni, ,2 palme i 1 parmac de loc din
Uli a Mar e.,
Impr.

9.- 1836 dece 10.- Proprietatea moiei Threi

d lui

Mehl Casapu 2 stnjeni i 2 palme domneti de


loc n Ulia fuare, pe partea din Trgul Pietrii,
cu bezmn anual de cte 5 lei n cursul vistieriei
pe fiecare stnjen.
Orig.

, .1.

I
_1

- 1082--10.-

184-5 mai 8.-

Economul 'Gheor-ghe Lsceacu din


Trgul Pietrdi vinde arhimandritului
Nicon Mironescu casele din magalaua Galben
cu locul ler, cu livad i acareturi,
afltor pe proprietatea rzeasc cu
1.025 galbeni blanci.Cu ncredinarea epitropiei prii
rzeti a Trgului --Pietrii i ntrirea j~dectoriei
eam.Orig.

,11.- 184-6 aug.

3.- Maria, fica economului Gheorghe

din Trgul Piatrii vinde' arhimandritului


Nicon Mironescu o cas cu locul ei i toate acareturile pr~ite
zestre de la tat~l
ei, alturi cu casele pe care acwsta le-a
vndut i el numitu~ui 'arhimandrit cu
9.700 lei.Cu ncredinarea obtei rzeti din
Trgul Pietrii i ntrirea judectoriei
Neamo,Orig.12.~ 1849 ian. 26.- Gheorghe Ungureanu

depune la
judectoria inutului Neam zapisul de
Ilo galbeni al evreului Moise Aron i
al soiei sale, cu amanet o dughean
din Trgul Pietrii, <n locul amanetului
depus de serdarul Vasile Hrju, cu care
se va socoti el, pentru suma de 100 galbeni, urmnd ca aumitul
s
fie rspunztor n cazul cnd noul amanet
n-ar acoperi datoria sau nu s-ar putea
vinde.Cu ~eredinarea judectoriei Neam.Orig.I

.1.

13.- 1853 dece 7.- Catinca soia lui Eni Vasiliu


a.eclar c nu are nic io pretenie asupra a J~_,!.
trei locuri din Piatra, pe care soul su le
pune amanet pentru mprumutul ce voiete a
lua de la Tribunal.Orig.14.- 1853 dece 8.- Eni Vasiliu mprumut din depoztul de bani orfaniceti al judectoriei Neam 7.901 lei 36 parale, pe termen
de un an, punnd amanet trei locuri ale
sale din Trgul Piatra n valoare-.(le ~
15.500 lei.Cu legaliZ~:ea
Orig.

jUdectoriei

Neam.-

15.- 1856 act. 15.-Pitarul Manolache Albu, vinde


lui Dominic Aivas. un loc de 'pe Ulia
Mare' din Trgul Piatra, supus pl-ii bezme~ului ctre proprietarea Ana Bal, cu
5.500 lei.- .
Cu pr~nirea anei.Bal, care adaug
pe lng bezmen i plata tuturor ttatribu iunilor cuvenite .propriet:>ii";"Cu adeverirea Sfatului Orenesc al
Trgului Pietrii i ntrifea judectoriei Neam.Ori.oo o(
16.- 1856 noiembrie 15.- Ana ~al proprievarea mo. $'iei Mrei-Piatra,
d lui Aivas nvoial de plata embaticului pe locul cumprat de la pitarul M~olache
Albu, recunoscndu-i dreptul de a zi pe el, cu obligaia de "a pli bezmenul de 5 lei pe
stnjen, dup cursul vistieriei.Or-Lg ,

0/.

17.- 1857 mai 6.- C.Sterea i Stavr A. Mihalcea, \


la poru~ca judectoriei, preuiesc du
ghe~a i l?cul lui Mihl Cremar Casapu
de pe Ulia Mare a Trgului Pietrii la
270 galbeni.Cu adeverirea candidatului Jud.Neam.Copie legalizato-

180- 18570Proprietatea moiei Mrei-Piatra,


primete de la ehul Casapu Il lei,14
parale bezmen pentru 2 stnjeni, 2 palme
i 1 parmac d~ ~oc din Uli~ Mare.Imprimat.J.

19.- 1857 noi6iembrie 26.- Mehb Creimer mprumut de la. judectoria Neam din banii
orf~~iceti i caselor rposatului sachelariu Ioan Dimitriu Rou i Ioan fiul
lui Iacob Hrabagiu 4~87 lei, 39 parale,
pe termen de un an, du dobinda legal,
punnd amanet binalele de pe Ulia Mare
cu locul lor ( pe proprietatea ~ei Bal)
Banii snt,preluai de la Maria ~one..
.
Cu legalizarea
judectreX
Neam.,
Orig.-

20.~ 18$8 ian.5o~ Arhimandritul Nic~n Mironescu


druiete nepotului su, sptarul
Iancu Mironescu, casele cu locul lor
de pe partea rzeasca Trgului Piatra,
cumprate.de la iconomul G~eorghe
Iscescu i de la fica sa Maria Iconomu
cu 1.325 galbeni, cu condiia ca n
caz de va fi nevoit s le nstreineze)

./.

numitul sptar s fie obligat 'a-~


cumpra alte case de aceiai valoare.r. Cu adeverirea epitropiei prii rz.
eti a Trgului Pj.atra i eu ntrirea
JUdectQriei Neam.Orig.-

21.- 1858.-

Proprietatea moiei Mrei-Piatra


primete de Ia Mihel Oasapu 1i.'lei,14
parale, bezmen pentru 2 stnjeni, 2
palme i 1 parmac de loc din Ulia Mare.Imprimat'.-

22.- 1859 mart. 18.-

Maria Aivas,nscuii Jucovschi, declar~ c n~ are nicio pre~~nie


a supra locului din Ulia Mare a Tr&~lui
Piatra, .pe care soul su voiete a-l
ipoteca pentrru un mprumut de la judecctorie .Orig.e-

23.- 1859 mart.20.- Dominic Aivas declar c nu va


.'face'uz de'protec~~ strin n chestiUft
nea ipotecii locului su din oraul
Piatra n valoare de 507,

.1.

galbeni"amanetat
pentru mprumutul,de
ce vroi~te a lua de la judectorie.
Orig.

250 galbeni

24.- 1859 mart. 21.DominiAc Aywvas mprumut de la jude~


ctoria Neam 9.338 lei, 39 parale din banii orfaniceti ai caselor Maria Radovici, Gheorghe Popoviei sau Cojocariu i Avram Mois., pe termen de un.
an, cu dobnda legal pltibil n dou rate i punnd amanet un loc al su din Ulia Mare a Trgului Piatra, pe proprietatea Anei Bal.
Cu l~galizarea jUdectoriei Neam.
Orig.

25;26.- 1859 apr .29.- Arbimandritul

Nicon Mironescu :face


declaraie ctre jUdectoria inutului Neam c re..,
- nun la cOmdiia pus nepotului su, sptarul Mironescu de a nu avea voie s nstrineze casele ce i
le~a druit, dect pentru cumpxarea altora ~e acela valoare/ntruct aceasta l-ar stnjeni n exercitarea d+eptului su.
Orig. i cop. legalizat.

27.- 1859 mai 1.-

Aglae Mironescu dec1ar ctre judectoria Neam c nu are nici o -pretenie pentru lips
de zestr~ sau altele~ asupra caselor pe care soulj
su voi~te a le ipoteca.
Orig.

28.- 1859 mai 5.-

Arhimandritul Nicon Mirone~cu declarctre tribunalul Neam c renun la dreptul de anulare a darului caselor, :fcut nepotului su sptarul
Iancu Mironescu.
Original i cop. legalizat.

30.- 1859 mai 6.-

Iancu Mir6nescu mprumut de la judectoria Neam 22.032 lai 39 parale, din banii caseior
fali ilor serdar Ale cu Hriste~ Toma Mibalacbi, Lazru:,
Gheorghiu i Gheo.rghe Negulici, pe termen de un an,
./.

cu dobnda legal, punnd amanet binalele din


.oro..aul
Piatra, pe proprietatea rzeawc, cu
locul lor, preuite la 1.80~ galbeni.
Cu legalizarea tribunalului Neam.
Orig.

31.- 1859.Ana Bal, proprietara mOiiei Mri-Pi tra, primete de la Dominic Aywasu 18 lei, 15
parale, bezmen pentru 3 stnjeni S palme i 2 parmace loc din Ulia Mare.
Impr.
32.- 1859.Proprietatea moiei Mrei-Piatra prime.
te de la Mihel Casapu Il lei, 14 parale, bezmen
pentru 2 stnjeni, 2 palme i.l parmac de loc
din Uli a Mare.
Impr.
33.- 1860 mai 7.Dominic Aivas imprumut -de la judectoria Neam, din banii caselor rposatilor preoi Neculai i I~n, a lui Gheorghe Popovici sau
Cojocaru i a interzisei Nasiasia 'Bejanu, 3~1
lei, 12 parale pe termen de un an, cu dobnda
legal. Acea~ datorie se asigur cu acela loc
din Ulia~Mare a Trgului Piatra, pus amanet
pentru un mprumut de9.338 lei, 39 parale.
Cu l~galizarea judectoriei Neam.
Orig.

34.- 1860 aug. 22.-~


Iancu Mironewcu mprumut de la judectoria Neam 10.942 lei 2 parale, din averea
lui Toader Livezanu, pe termen de un an, cu dobnda le gal, asigura.i prin binalele cu locul
lor, din oau l.Piatra, puse amanet de ctre numitul pentru suma de 22.032 lei 29 parale, mprumutai n 1859.Cu legalizarea tribu~lului
Neam.
Orig.

..

.1.

"

--

10l.\lil0~-

35.- 1860.Ana Bal, proprietara moiei ~ri-Piazra primete de la Dominic Aivisu 18 lei 15 parale, bezemn pentru 3 stnjeni 5palme i 2 parmace de loc din Ulia Mare.
Impr.
36. - 1661.":' Amla Bal, proprietara I:rl.oiei
Mrei-Piatra primete de la Aivisu 18 lei i 15 parale
bezmen pe 3 st~jeni, 5 palme i 2 parmace de loc
din Ulia Mare.
Impr.
J

MMCCCLXIII
1.- 1819 mai 9.Leiba, fiui lui lazr, mprumut de
la sptarul Panaite Catargiu 7 de galbeni olandezi cu 'dobnd de 60 parale la suta de lei, pe
lun, ~ltibil tot -n galbe~olandezi,
drept~
la cumpn, punnd amanet nite argintrie i mrgri tia re ,
Orig.
2. - 1819 iun. 15. - ,Constqntin Prasa mprumut de la Pa:nait
Catargliu 1050 groi cu dobnd de 7 i jumtate
la pung .pe lun .
9rig. grec.

3.- 1821 noiembrie 28.-

Ion Rvencu mprumut de la sptarul Panaite Catargiu 2 galbeni olandezi, trai


cu blangu pe termen de dou luni.
,Orig.

4.- 1823 febre 3.Iordache Carp ban mprumut de la cumnatul su, sptaru1 Panaite~ Catargiu, 2.000 galbepi - n moneda turceasc i olandez, pe termen de
un an, cu dobnd de 5 lei la pung pe lun i o~li
gama de a rspunde datoria in aceia moned.
Orig.
5.- 1825 noiembrie,2~-=
--~----

.
Constandin D~

.1.

sptar ..mprumu-

"\.

t de la Panaite Oatargiu

120 galbeni olandezi

pe termen de 3 luni, cu dobnda legal.


Orig.

6.- 1832 mai 19.-

G. Dimitriu-Negulici'mprumut
de la
tefnachi Glc 100 garboavi pe termen de trei
luni cu dobnd de 5 lei la pung pe lun.
Orig.

7.-

1837 aug. 21.-

Anastase Arsne d"adeverin c a


primit de la mezatul mortului Alexandru sttl!t.marf n valoare de 200 lei, sum ce se va scdea ~n
datoria ce ~re a lua, obligndu-se a mai ntoarce din marf, dac sinetul va fi pe o sum mai 'mic.
"
- .
Orig.
,

8.-- 1837 sept. 190D. stroe d adeverin c a primit


ae la mezatul mortului Alec~, fratele su,mm2f
n valoare de ~~l lei 23 parale, n contul datoriei.
Orig.

9.- 1837 septo

Grigore Arnutu~_d adeverin~c


a primit de la mezatul mortului Alecu stroe marf
n valoare de 188 lei,_ 7 parale, n contul datoriei
ce are, a lua.
Orig.
19.-

I
_
10.- 1837
seFt.
20.~

Iordachi Panaiti i Radu Dumitriu


primesp de la mezatul mortului Alecu stroe marf n
valoare de 1.244 lei 36 'parale,_n contul datoriei
ce au a lua~
Orig.

11.- 1837 s~pt. 21, Piatra.-

Isclit evreete, primete de


la mezatul , mortului Alecul stroe ~rf n valoare
de 422 lei, 9 parale, n c'ontru I datoriei ce are a lua.
Orig.

.1.

. . . . . . . . . mprumut

12.- 1838 febre 9,na ce Catargiu 25 irmilici'


de o lun.'
Orig.

de la Pade erdint pe termen

Slugerul Ioan Dimitriu d


13.- 1839 dece 28, Piatra.cheziejude~toriei
Neam o nepotul su, I~rdachi Theodoru, va ntQarece su~ ridicat de la
acea judectorie atunci cnd trebuina o va cere.
Cu inredinarea judectoriei Neam.
Orig.
Slugerul Dimitrachi
14.- 1840 iul. 30, Hui.. Lupac imprimut de la sptarul Panaite Catargiu 60 de galbeni olandezi blanci, pe-termen ~e 6 luni.
Orig.
15.- 1841 dece 22.Garofa stolniceasa mprumut de la
sptarul Panaite Catargiu 160 lei, n zece irmilici vechi, cu termen de pla~ 1a 23 apr. 1842.
Orig.
16.- 1849 iun. 7.Neculai Frincu pr~mete de la cusonul
su Costandin Corbu 900 lei spre a-i cumpra marf de la Tulgeh.
Orig.
Dimitrie Tlieodoru, ~pitropul
17.- 1853 mai 29, Piatra.lui Ioan Theodoru, primete de la judectoria inutului Neam 851 lei 16 parale, bani ai numitului
Ioan, pe cari are' a-i_ntrebuina po~rivit hotrrii sfatului tamiliei.
Cu legalizarea jUdectoriet

inutului Neam.

Orig.
18.- 1853 augo 15, Piatra.Cu~atorii lui Ioan Theodoru
dau chezie lui Dimitrie'Theodoru epitropul aces1

0/.

l~

tuia da s ridice de la judectria Neam banii numitului Ioan i s dispun de ei dup


trebuin.Ou legalizarea
Orig.

jUdectoriei

Neam.

19.- 1854 mart. 3.Dimitrie. Theodoru , curatorul lui


Ioan Tneodoru, primete de la judectoria inutului Neam 19~5 lei, pe cari are a-i ntreburra potrivit cu :::~ jUFJaalul s:fatului familiei
.,
Ou legalizarea
Otig.

judectoriei Neam.

20.-.1854 noiembrie 9.Moise Ooplovici mprumut de


la Gheorghe Iconomu 15 g~lbeni zimi pe termen
de o lun.
Orig.

,21.- ~855 mart. ?- Smaranda Buhunca mprumut de la


Grigori Stoicovici 222 lei pe .termen de o l~n,
fr dobnd.
. Otig.

22.- 1855 iun. 21.- Vasile Ioan primete de la Gheorghe


Icpnomu un cal trimis n pstnarea sa de judectoria Piatra.Orig.

23.~ 1856 noiembrie 30.Srdarul O. Anghel mprumut de


la .taru1"Pana~te Catargiu 200 de galbeni zimi,
pe termen de" dou luni.
Orig.

24.- 1857 iul. 20.- Doi membri ai jUdectoriei Neam, la


cererea pita~lui
Gh~orghe Manol~u, ntocmeqc
testamentul su, prin care las jumtate din
averea soiei 'sale Maria, nscut Gheorghiadi

./0

lfl9Z"

din care s se ngrijeasc de nmormntare i


celelalte, iar jumtate, fiilor si, cari s-o
mpart frete - epitroap ornduind-o pe soia sa, sus-numit.
Orig.

25.- 1857 noiembrie 21.- Aga Ioni Botez mputemicete pe Costachi Diculescu ca s primeasc de la
judectoria Neam 9.961 lei i 17 parale, bani
drepl ai si, pe care i asigur cu averea sa
pentru cazul cnd s-ar ivi pretenii din partea
motenitorilor lui Gheorghe Spiru.
Orig.
Gheorghe Patraco garanteaz cu 1026.- 1858 febre 17.cu L su din Trgul Piatra, pe proprietatea rzeasc, n valoare de 400 galbeni, pentru suma
de 280 galbeni, zestre a'fiicei sale Zamfira Icbim,
pe cari i-a luat n pstrare.
Cu legalizarea judectoriei Neam.
Orig.

Alecu Jora mprumut de la jude27.- 1860 noiembrie 12.ctoria Neam 700-galbeni.... din banii casei rp
srdar Costachi~Dimitriu, pe termen de un an, cu
dobinda legal, punnd amanet moia HOisti i
Plopeti din districtul Neam, cu venitul ei, evaluat la 21.056 galbeni, cu-drept de a o da n
posesie numai cu bani pltii n ctiurii
cu c ondiia de a se ~eine suma datoriei de fa, n cazul cnd moia s-ar vinde de ctre Curtea de Intrituri, iqainte de mplinirea termenului de un
an.
Cu legalizarea

judectoriei.Neam.

Orig.

28.- 1861 mai 18.-

. Iancu Docan garanteaz

.1.

cu suma de 1.000

galbeni, n fondul moiei sale Dimcheni din


inu tu l Dorohoiului, ,in va Loaz-e de 32.870 galbeni,
- ~eI!..tfM.fI'tu..!.
pzirea condiiilor. orcror contracte ce ar voi J&.-~
-i{s depuna, pentru .sine sau ale persoane.
Cu ncredinarea tribunalului civil al districtului ID.O-.rohoi~ '- .
Orig.

MM:CGCLXIV
1.- 1837 apr. 1.-

Ioan Romnescu cmiDr vinde lui Moise


Novac 3 bd na Le df.n Ulia l!are a Trgului Neam-,
,_-taatesub un singur acoperi, cu 300 galbeni olan.dezi cu blancul i plat de oezmen ctre mns~
tire.1f..u
dJtJ!o)e~
0t~i!.t'eUJJu?/u(~6I
Jh~L"tlMMJL;.4-<'
Sed ,4.- tu ~if..tk.a..

(/

j-U(J!u,CLColtb',

~'

a.

"

2.- 1839 febre' 22.- ' , Strul Lei'::'~t'iUl lui Motl i soia sa Blima, fiica lui Her, vnd CDmBatului
lor Bercu Irlih din Trgul Neam baca printeasc motenit prin testament, cu o bucat de ogra'd cu 200 galbeni.
Cu ntrir~a judectoriei ~eam.
Orig.

3.-

1839 dece 13.-

Bercu Irlih, ginere $p. Motl Fri


i epitrop al casei sale, pr~mete de la judectoria Neam 2.151 lei 15 par. rezultai din vnzarea unor locuri ale numitei case, cu obligaia
de a rspunde aceti bani, dac n procesul ~e
motenire s-ar da dreptate lui Iosib, fiul lui
Motl i surorii sale ~~lca, soia lui Marcu,
asig~rnd aceast sum cu bolta ce a cumprat
pe preul de 200 galbeni.
Cu ncredinarea judectoriei Neam.
Orig.

4.- 1841 mart. 14.-

Iordache Dinu se nvoiete cu Moise


Novac, epitropul casei rp. B~rcu Ioster, ca pentru rmia. de 1.800 lei, din sinetul de 3.700
lei, luai cu mprumut de la numitul Ioster s-i

.1.

dea de veci casa cu livad i via prginit'


.. din mahalaua Pometele, cu -ca r fuse-se asi;;urat
mprumutul, scoase de sub vnzare deoarece ieise un pre prea mic; pe temeiul c acea datorie
fusese achitat numitului rposat.
Cu ~credinarea judectirmei.
Orig.

.t:

50- 1846 iul. 8.- _ Ioan Pduri i soia sa Maria vnd


UIUi l~r Neculai Pduri casele' ~~r mari .din~ .~
~lrgul Piatra, cu locul lor, parte pe moie ra,- ssasc i parte pe moia boiereasc cu 3.550
'lei.
Cu ncredinarea judectoriei Neam:
~Original
. 6~- 1847 iu10 7.- .-Judectoria

.-

inutulu:,.Bacu cere comisiei epitropiceti s hotrasc dac cei 660


lei, rmai ,lui Neculai Pdure din,vnzarea u~ei
dugne i." din 'Bacu, a soiei sale,' dup ce s: pltt desp~bire lui Gh~orghe ~rnyovanu i mamei
sale q-a:'i
a, spr-e a s~,.scoa te de La ei averea numitei, pot fi asigurai' n alt a~~re fcut de
Ne~ulai Pdure soiei sale, ~'afar~ binalelor
di~ Tirgul Pietrii.
au le~lizarea
judectoriei lnutului Bacu.
Copie ..
.-

f')

"'1

70- &847 oct. 23.- Neculai Pdure mprumut


. de la judectoriea Neam 2.000 lei, dih b~ni,i orfaniceti, pe
termen deun an, cu dobnda legal, asigurndu-i
p~in fondul ~l crui 'act ~l pune amaneto
Cu ncredinarea judeo~riei
Neamo
Otig.
8.- 1848 mai 13.Isclit evreete d lui Moise Novac
cele doua case din Trgul Ne qmb ," pe care i le'':'amanetase pentru suma de 3.200 lei, la a cror lici_
tl!ie~-nu s-a prez-entat alt cnmprtor.Otig.
,

L_~

~~

~~

~l

9.- 1848 sept. 25.-

Anna Palladi, 'nscut Bal, proprietara mo~iei~Mrei i a,Tmrgului Pietrii


d lui Iohann Fran Veinar 76 stnjeni d~oc
peste po~
cu ob~igaia de a plti bezmenul 6
galpeni blanci anual i otcupulJ i dreptul de a
construi pe el orice fel de bina.
Cu nt'rirea jUdectoriei Neam.
Impr.

10.-'1856 iun. 30.Teresa Vainert, mama orfanilor rmai de l~ rposatul Io~ann Fran Vainert, i
Ioan Periac, epitropul acestora, vnd lui Armand
Samson Frideric Jorj locul cu toate binalele de
pe el supus bez~ui
ctre proprietara Anna .
Bal, rmas de la numitul rposat, cu 5.916 lei.
Cu adeverirea strrostiei ageniei cesaro-cr,ieti i ntrirea judectori~i inutului N~..
Or~g.
~
"'.
_

li

~llo- 1856 noiembrie 1.Judectoria Neam pune n lucrare porunca Ministerului Dreptii cercetnd
dc suma de 41.642 lei, din motenirea rmasr
de la paharnicul Costachi Vasiliu, dup pretene
iile ridicate de Catinca stroea i sora sa Ma-'
- ria Hagiica, se poate elibera comisului D. Ico.
nomu.; care garanteaz cu casele sale din J:i:a\~~, n valoare de 1.600 galbeni dac garan~ia
.
depos de Aga Dimitrie stan se poate slobozi,
cari pretenii ale legatarilor i creditorilor
trebuiesc garanta te.
Otig.
f

120- l858ian. 2, Iai~Nr. 1 din Buletinul Oficial al

PTincipatului Moldovei.
Impr.,

..

"

13.- 1858 marto 13, Iai.- Nr. 21 din Buletinul Oficial


:
al PrinQipatului Moldovei.
~
.
Impr.

./.

140- 1859 noiembrie 3, Iai.- Numrul 27 din Monitorul


Oficial al Moldovei.
IIflpr.
15.- 1859

16

0-

1860.- Proprietatea moiei Mrei-Piatra primete de la Samson jorj de dou ori cite 6 galbeni, plata bez~ului
pe ariii 1859 i 1860, pentru 76 stnjeni loc de peste pod.
mpz:imat.

1860 iane fl.- . Aron Urticu nchiriaz prin licitaie prvlia din Trgul Neam a lui Dudea Hosopovici, cu 508 lei, pe termen de un an, spre platq
datoriei de 427 lei, 12 parale a numitului Dudea
ctrre Iorgu Livescu.',
Ou legalizar~a tribunalului Neam.
J?e--verso Oopl:e.Orig.

170": 1860 oct.


~~~~~~~---

Ministerul ~ustiiei porunce,~am s elibereze Smarandei Negude faliment, banii ce se

gsesc depui la acea judectorie, pentru mplinirea iipsei sale de zestre care se ridic la suma
de 84.969 lei 4 p. 'drep~ile
ei trecnd nainteq
drepturilor cr~ditorilor.
Tribunalul rspunde numai 2.324 lei 32 parale, ~
ceilali bani fiind dai cu dobnd lui Mironescu
-u rmeaz a se preda de mplinirea termenului de m

prumutare.
Orig.
18. - HJ60 noiembrie 19.- .Smaranda Negulici mputemicete
pe ginerelesu, c~narul
Dimitrie Gheorghiadi, ca
s primaasc de la judectoria inutului Neam sau
'.. de la oricare alt instan, orice sume de bani sa
alt avere, spre ndestularea lipsei sale de zestr
OU legalizarea judectoriei Iai.
~

O~~g.

"

./.

19. ~ 1860 noiembrie 26. - .J:>imi trii Gheorghiadi cmiDar,


mputerniciUl marandei Negulici primete din
depozitul tribunalului judiGiar al districtului
Neam, 13.576 lei, 24 p~le,
din averea rp.
Gheorghe Negulici, pentru mplinirea lipsei din
zestrea. numitei.
Orig.

20~- l861V~oprietatea
moiei.Mrei-Piatra
primete de la (numele evreete) 6 galbeni, bezmen pentru 76 stnjeni de loc.
Impr.

21. - 1862 mai 23. - rmaId Samson FIi dirih Ge orge J;nprumut din depqzitul judectoriei Neam 20947
. lei 36 parale, pe termen de un an, cu dobnd
legal, asigurnd aceast sum n fondul caselor sale de peste rul Bistria, pe proprietate cu bezmen, n valoare de 240 galbeni~
Cu legalizarea jUdectoriei Iieam.
.,
Otig.

22.- 1862 aug. 11.Armand Samson Fridiric Ge~rge mprumut de la judectoria Ne~ 2.808 lei 37
parale, pe.termen de un an, cu dobnda legal,
asigu~nd aceaEt sum n fondul locului cu bina.Lej.pe el de peste r-'kulBistria. ,
Ou legalizarea jUdectoriei Neam.
Orig.
t"\

23.- 1862 aug. 25.Anna Bal mprumut de la cononeluI Oastic Aslan 717 galbeni i 30 lei, b~ni.
de zestre ai soiei sale Evghenia Aslan, nscut Lescu, pe termen de 5 ani i jumtate,
cu dob~da legal, asigurndu-i n fondul mo~
iei sale Mrei cu Tr&ul Piatra, din inu.tul Neam.
Cu legalizarea
Orig.

ttibunalulqi

1.

Neam.

24.- 1862 sept. 27.- Anna Bal mprumut de'la colonelul


cJsticAslan.420
galbeni, 20 lei i 12 parale,
bani de zestrea
soiei sale Evghenla Aslan, nscut Lescu-Boldu~,'pe
termen de trei,ani i
jumtate, cu dobnda legal punnd amanet moia
sa Mtei cu Trgul.~a~ra,
tnNaloare de .54.574
galheni .
~ Cu l~galizarea

tribuna~ului

Ne~m.

Orig.
1862 - 1863.Anna Bal proprietara moiei Mrei-...Fiatra:
~pdmete -de .La Fm.n .
vettanrd c5.,te189
lersbezmen anual pe' anii 1862 i 1863, pentru 76
st.njen:
'de loc de pes.te pod.
"

o ..,)

Impr.

MMCCCLXV

Il

"~

:' ....r-',

i-

.-

l.~- 1.857 dec'. 27.'- M. Jora -niprumut de la vor-nl.cu L Ion


.. x
rr
~regeanu loo,gaibeni blanci ~imi, pe termen de
[1: t Ur:1
b-'lun~ ~u( dob nda. legal:

;s

.~

In 1861 aug , 3',sinetul este trecut ctre G. Ou.


parencu, care n 1863 trece lui T. E. GarfUnchel.
Orig.

"

q o'

;- r.,
.'"~

._

'

t-

26,R6mano~
~aibi, fiul lui Iosip de la
,... r 2.- 1859 '? mai
(
-- ,
- -Neam s-e~ob'rig a :r;'sP1.;nd~
lui tef'an Bogdan et.
.
.
comp. suma de 5.188 lei, 31 parale, pentru marfa
ce a primit:o de la :i, n termen de 2 luni.
r

Impr.
.

-9.-'1859 un. 27.votnicul Ioan Greceanu vinde 'pahar. ,u.'nl.ctilui


Vasile~'Iordache prile sale din moia
- ~ ,,,:o-'4.'uc~,inutul Roman, cu 50860 galbeni.
,1
u..:....
Cu ntrirea Curii de Confirmaie a Moldovei.

Orig.

4.- 1859 oct. 22.M. Jora mprumut de la Manolachi Lupom 1'.682 galbeni. ~e termen de 6 luni, cu dobnd

. 1

J.

7.

legal.

b~nii

Datoria c est~ pltit cu


lui
G. Lt,
zeseo n a c~i sar-cd n rmseEte.~1.
Hrtie tUllbru.
(

. 5. - 1859 d-ee. 3, Roman. -' Fai bi din NEam se oblig a


rspunde lui tefan Bogdan .i--coinp.~
2163 lei
. 20 parale, preul mr:fii .:primi
te' de la ei, n
termen de 2 luni.
Impr.
/

.. _- .. -...... ... ..:. 9.'-S'


_ .-.::_.

r_
~__

o \,.

"'.-"
~ _ ~

6.- 1860 iul. 15.- M. 'Jora se obliga a rspunde Bncii Moldovei 'suma de 1.100,galbenr~e
care o datorete. lui D. Gherezinschi; n termen de un an,
cu dobnda legal.
Orig.

7.- 1860 aug. 22/3, Brlla.- Faibi ~aove~u


2e ~blig a rspund~ lui I. Hamburghe~~comp.
suma
d'e 2. q?3 l:e",!l gal):>eni
'r.
37 :,eirunul,
,
n
termen de" patru, luni.
..--r-

..

Impr. ge~.

.

.

_.

r ~,-

...

.

cu traa.
J

"

8.- 1860 aug. 25/6, Brila.- Faibi, fiul lui Iosip,


se oblig a ~?punde ctre I. ~burg~r
i comp.
suma de r, 628 lei ,.1n g~~beni _?- 3i
le'1-;nul, n
....
o _
te~en de dou luni.
Impr. ge rm,.', cu trad. ~

9.- 1861 apr. 1.Vasile Iordaehi garanteaz cu suma


de 700 galbeni in fondul
moiei sale . din-~o.
- -..
tarul ~cani, inutul Roman, n valoare de
6.480 ~albenf' respectar~a ~ondi~~lor oricrui contract ce ~r ncheia n numele su sau
al altei persoane.
Ou legalizarea judectoriei Roman.
Orig.

..

~/.

.---

Me Jora se recun~ate dator lui


10.- 1862 ma~ 12.
Darmet cu 440 galbeni, pe cari se oblig a-i rspunde cu dobnda legal n 3 termene, pn 1~3 apr. l863tOrig.' francez.
,

11.- 1862 noi~mbrie 3.- Sava Mosalu garanteaz cu binalele de pe Ul~a Mare a oraului Piatra, evaluate la 3.000 galbeni pzirea condiiilor oric- .
~i fel de contract de ctre persoana ce ar prezenta ~ceast garanie.
Cu legalizarea tribunalului, garania fiind
acceptat pentru suma d~ 1.666 galbeni.
qrig.

]:2. -

1862 noiembrie ~de'~. 6.'- Gr1gori Cozodini mprumut


de la judectorik Neam 2~.043 lei ? parale bani
orfa~eeti,
petermn de un an, cu dobnda legal,
asigurind aceti bani n fondul moei Izvoarele din
districtul Iai, garanie a f~telui su Dimitrie
Cozodini, pentru valoaree de 1.000 galbeni.
,Cu l~galizarea judec~~oriei Neam.
0r:ig.

13. - 1:862 noiembrie 5.


Grigore ;'(
Cozodim. mprumut de la
judectoria Neam 9~658 lei 19 parale, bani ai casei rposatului Ciobnic Mihalcea, pe cari i asigur n moia Izvoarele din vinutul Iai cu sili9tele ei, garanie a fratelui su Dimitrie, pentru
valoarea de 1.000 galbeni. '.
Cu legalizarea judectoriei Neam.
Orig.

14.- 1862 noiembrie 5.Grigore Cozodini mprumut de la


jUdectoria Neam 5.924 'lei 25 parale, din banii
falitului Alecu Hrist,ea, pe teromen de un an, cu
mdobnda legal, asigurndu-i pentru valoare de
1.000 galbeni, 'n moia Sngerii, evaluat la 28300
galbeni, garanie a Olgi sturza.

.. ------------------------------~

--~--------------------~--------~----~~

Cu legalizarea
Orig.

judectoriei

N~am.
. . .

14.- 1862 noiembrie


5,Grigori Cozodini- mprumut de
,
la judectoria Neam 5.924 lei' 25 parale, din
banii falitului Alecu Hristea, pe termen de un
an, cu dobnda legal, as~gurndu-i pentru va-,
loare de 1.000 galbeni, n moia Sngerii, evaluat la 28.300 galbeni, garapie a Olgi Sturza.
Cu legalizarea judectoriei Neam.
Orig.
15.- 1862 noiembrie 5.Grigorie Cozodini mprumut.de
la judectoria Neam 18.886 l~i 20 parale, pe
termen de un an, cu dobnda legal, asigurnd
aceast sum n g~r~iil~
de cte 1.000 galpe~
a Olgi Sturza, fcute n;fondul moiei Sngerei
din ~nutul Iai, evaluat- la ,28.300 galbeni~
Cu legalizarea tribunalului Neam.
Orig.
l6~- 1862 noiembrie 16.- Dimitrie Cozodini adeverete
primirea de la Grigore Bal ~ 1.088 galbeni din
capital i a ntregei dobnzi, dup sinetul de
1-.708 galbeni, mai rm.toJ.;nd
-daor numitul Ba.l
c~ 620 galbeni, ~a achitarea crora i va primi
napoi sinetul.Orig.

17.- 186~ iun. 27.- . Neculai Apostoli garanteaz Minis~erul~i Finanelor cu sumfr de 800 galbeni, n
fondul locurilor dughenii din Ulia Mare a ora~lui Piatra i a casei n care locuie.te, n
valoare de 950 galbeni p~ptru fiul su Ale~o Apostoli, numit ~~sier la plasa Bistria, jud.
Neam. ("C nu va sfeterisi un ban mcar din
sumele fiscului, sau din orice alte sume ce va
ncasCj..1t
).
/ .

..

Cu legalizarea
qrig.

tribunalumui

Neam.

18.- l863.~
Proprietatea moiei Mrei~Fiatra primete
de la Sava Moasl 20 lei, bezemn pe 4 stnjeni de
loc de pe Ulia Mare.
Imprimat"
r,

Economul Gheorghe Vasiliu ~aranteaz


19.- 1863 sept. 9.cu 'locul i casele sale din Ulia Sf. Treierarhi,
de pe partea rzeasc a orauiui Piatra, evaluat
la 750 galbeni, pzirea condiiilor oricrui contract
ce ar ncheia el sau'fiul su Costachi Gh~orgltiu.
Cu leg~lizarea tribundlului Neam, garania fiind
primit pentru suma de 500 galbeni.
Orig.
'20.- 1863 'sept. 16.D. Marcovici declar c are n pstrarea sa 80 galbeni bani ai surorii sale Zamfira,
soia lui Ioan Dimitriu.
,
Cu a<,ieverireapoliiei oraului NeSlID..
Orig.
210- 1863 oct. 4.- Costachi Gheorghiu g~anteaz
cifcasele
sale de pe ulia veche, di~- oraul Piatra, n valoare de 1.209 galbeni, :p,z:Lrea
condiiilor oricror
contracte sau tranzacii ~e ar ncheia, n intere~ sul su sau a-l altor persoane.
Uu legalizarea tribunalulut Neam care primete ~
garania ~e~tru 750 galbeni.
t Orig.
"

22.- 1864 ~r. 1.-,


Grigori Bal mprumu de la judectorta Neam 27.393 lei 31 parale, ain banii casei
rp. Iancu. Adamide~ pe te~en de un an, cu dobnd
legal, asigurndu-i n fondul moiei sale Bozieni,
,

din inutul Neam.


Cu legalizarea trivunalului

~eam i artarea

su-

-,~
melor care au mai fost a sf.gur-atie
Orig.

n aceast moie.

23.- 1864 apr ..2. Grigore Bal garanteaz GU suma .de


250 galbeni, n fondul moiei sale Bozieni din
districtul Neam, .evaluat la suma de 90.076.'
1/2 galbeni, pentru pzire~ cqndiiilor oricrei
tranzacii ce or face n interesul su sau a altei persoane.
Cu legali~area
"Orig~

tribunalului

"

"
Neam.

24.- ~864 apr. 4/aBucureti.Iancu A1ecu Cantacuzino


,
mprumut de la Lascar Catargiu 11.100 galbeni,
~ pe ermen de un an, fr dobnd, asigurndu-i
n fondul moiei sale POdo1eni,. din inutul
Neam, n valoare de 93.047 1/2 galbeni.
Cu legaliza,rea tribunalului ~eam, art~D:du-se
c moia Podoleni este scoas n vnzare'pentru
ndestularea creditorilor.
Orig.

25.- 1864 apr. 170Aga Ioni Botez las prin testament schi tu lui de pe moia sa ibucani (inutul Neam) unde dispune s fie nmorm"nat, 131 flci i ?O prjini de pmnt, cu,parte i n Uscai,
.
12 boi de jug i 10 vaci de _lapte, care s fie
mereu nlocuii, vnzndu-se cei btrni, soiei
sale Augustina, pe care o adus-o de ,ia ~runchen
dispune s i se completeze ntreag~ zestre i
s i se dea mobil pentru trei camere; iar copiilor ci le las suma de bani ce va rmnea din
preul moiei ibucani, dac aceast moie va
trebui s fe vndut pentru fnaes~ ~rea creaitorilo~, pe care o vor mpri frete la majo~atul lor, ne~iind primii prtai,copiii cari
au ieit nainte dirlcas, cu zestrea lor.
Martori.
./.
Otig.

-.

26.- 1864 apr. 21.- L. Radu preedintele tribunalului


Neam i D."Gheorghiadi, membru, la cererea
lui Zisu Nicolau, scriu testamentul prin care
acest~ las soiei sale Marghioala casele cu
locul lor, biei'lor rposa'tu Luf Gheorghe Ivanovici trsura i caii, iar fetelor acestuia,
Eumilia i.Profiri a, 'cte 2 dughene, iar oanf.L
i las la dispoziia luir D. C. Gheorghiadi,
pentru faceri debine.
Orig.
27. - 1864 mai 7.Grigbre Bal mprumut de la judectoria Neam 6.535 lei 33 par~le pe termen de un
an, cu dobnda legal, asigurndu-i n garania
de 250 galbeni asupra moiei sale Bozienii,din
inutul Neam.
Cu legalizarea

tribunalului

Neam.

Orig.
280-

186L~ sept. 70-

Vasile. Iordachi d chitan candi~atului tribunalului Neamde obiec~ele pe


care le-a cumprat la mezatul urmat pe moia ~ibucani, arp. ag Iani. Bote~, obiecte ~ valoare ~e 521 galbeni, 33 lei 35 parale.
Orig.

29.- 1864 dece 23.Vasile Iordac~i g~rnateaz~ c~ prile sale de moie din ~otarele ucani, Hociungi

i Brigii, pe care nu snt +ocuitori clcai deci


nu snt supuse dispoziiilor legii rurale, respectarea condiiilor.oricror contracte ce ar ncheia, 'sau chezii ce ar a. altor per-soane;
- Cu legalizarea tribunalului Roman, garania
fiind primit pentru suma de'2.451 galbeni, 15
lei, 18 parale.
Orig.

L91.- 1847 septo 25.-

- ,

MMCCCLXVI
i\.nnaPalladi, nscut Bal, proprie-

tara moiei Mrei i a Ti~gului Pietrei d


. .
lui Neculai Pduri un loc in mahalaua Bordeiului cu be zmen de 28 lei anual, dup cursul vistieriei.
.Impz-,

20 - 185.6 noiembrie

4. Mihai Cristea primete 40 lei


de ~a Io~ Srbu dint~o datorie veche.
Orig.
\

3.- 1856 noiembrie 13.'Mihai Cristea primete 30


lei de la Ion Srbu.
Origo

4.- 1857 sept. 30.Mihai Cristea primete 55 de lei


de la Ion Srbu.
Orig.

5. - 1857 aug. 4. 1\1ibaiCristea primete 30 ilei


/de la Ion Srgu/.
~
Orig.

0-

1857 sept. 27.- .Mihai Cristea primete 6 lei de


-la Ion Srbu pn se vor socoti.
9rig.

7.- 83858 dece 24.- Mihai Cristea primete 211e.i..de "la


Ion Sirbu din socoteala-ce auo
.'
Orig.

8.- 1859 apr. 11.- Mihai Ori stea primete 20 lei /de
. la Ion Srbu/ pentru dobinda banilor.
Orig.

9.- 1859 iun. 18.Mihai Criste~ primete 10 lei


dela Ion SirSu.
Origo

./.

--,~
10.- 1859 iul. 13.Ion Srbu.
Origo

...

Mihai Cristea pri~ete 6 lei. de la

Mihai.Cr~stea p~~ete
11.- 1859 sept. 20.Ion srbll
. din soci teala ce' au.'
Orig.

16 l~i de la

12.- 1859 apr. 8.Mihai Cristea primete 6 lei de la Ion


Srbu din socoteala ce au.
Orig.
13.- 1859 apr. 13.Mihai Cristea primete 25 lei de laIon Srbu din sociteala ce au.
Orig.
I

14.-

129

~u~o 230Mihai Srbu p~~e~e


Ion Srbu din socmteala ce au.
Origo

15.- 1859 iun. 14.Ion Srbuo


Orig.

16 lei-4e la

Mihai Ori~tea ~rimete

8 lei-~e la

Mihari Cristea primete l~ lei


16.- la60 febre 18.de la Ion Srbu, pn se vor socoti.
Orig.

17.- 1860 iun. 22.Ion Srbu.


Orig.

Mihai' Cr!steaprimete

18.- 1860 iul. 4.Mihail Cristea primete


20 parale de la Ion Srbu.
Orig.

./.

4 lei de la '

2 lei i

19.- 1860 iul. 5.Ion Srbu.


Orig.

Mihai Cristea primete 18 lei' de la


I

20.- 1860 iun. uO; aug. 7.M. Cristea primete-6


i 20 parale de la Ion Sirbu.
Orgg.

. .

lei

21.- 1860 iul. 28.Mihai Cristea primete 1 leu i


20 parale de la Ion Srgu.
Orig.

22.- 1860 aug. 21.Mihai Cristea primete 1 leu i 20


parafe de la Ion Sirbu.
Orig.
23. - 1860 dece 7.'Mihai Cristea" "primete de la %n
Srbu 26 lei din sociteala ce au.
Orig.

24.- / 1861 / febre ,18.- Mihai Cristea pTimete


/ de la Ion Srbu/.
Orig.

16 ~ei

25.- 1862 - 1863.-

Reete i bilete a~e Annei.Ba1


. ctre spferul Jose:ph Kamner pentru a i se trimite diferite medicamente, rachiu de mas, spirt
de main i altele (126 buci).Orig. rom. i germ.

26,- 1863 mai 17.P. Petorvici las' prin testament


sachelariului Ioan Mrian att averea sa ct
i aceea motenit de la soia sa Anica, nscu tr Ver~e.; constnd din o parte de cas cu locul ei, 11ng mito~, ase stnjeni de loc 'n
Ulia Prundului,.mobile i lucruri casnice i
bani din care face parte i frailor si vitregi
i monahiei Veniamina, var a sa.
Martori.
Orig.
. 0/.

27;'28~...; :1864iane 14, ;Viena.-

Baroana Clarisse de Reznicek,nscut de Ghica, las prin, testament copiilor si,Helena i Emil a trejaparte din moia
Budeti din Moldo~.,n suprafa de 696 flci,
2 prj ini i. 15 stnJeiri,' n- val.oare de 14.758,
galbeni; 6 lei'i
37 18 parale, sumade 10000
de galbeni ce treb~e ,~ se ~spund de G~re .> ,:'~:
~[... ..
- .
.
.
. r ~Eugen d.e ~ca, dup nvoiala urmat cu rp. ma.:rp.a
J3a, ~:ena :ie Ghica," ct i oszi ce motenire ce
." i.-, -se va cuven , iar, ceaj.a Lt avere o las soului
..,

)',

J;

,s*u.Cu ~ncre~inarea
'

t ~

tr~b. militar
Cop. germ. i traducere.
v

din Viena.

_,28;29,.- 1~6j4a:gr~ ~6.., Viena.,":" ~~bu~lul' mil,it8:r il~~. Vie. na aprob ~ntabularea"fiilor
bar-onuIu. Reznicek,
.t',

_'

, .

:[

:.> v

.. ~ . .l.

-, ,. ,,'

'

general-m.aior\ i brigadi~,

:.'

genera L pe trupe,

ca-

...

.En 'co'nd~c-ilepub.Lce

ale Moldovei ca proprien.. tar~ pe, a treia parte d;i.nmoa, Budeti rmas de
"c:-iq.,_rp., 19'J'_'~am
C1aris'se.,de'Re.!Znieek,
nscut de
.1....

.....
L

'"'"...

- -

Cu adeverire Of Minis1ierului de Rzboi.


Orig. germ. i trad.
'.

_~armacistul Ioseph Fr. Kam31. - 1864 -iun. 27, Pitra.-,ner face list de mediQamenteletrimise Anuei Bal
~'din m~rt. 'i862 p:Q.n aug. 1863-;1n valoare de
. r.

.

,.

(1

2.885
lei --','5 parale. '
o
Orig.
!

..0,

"

32.- i864 iul. 22, ~Vie~aoIosef Banande Reznicek, gene.J.


(
f
~
raI-major i brigadiep, cere consulatului general
s mijloc~asc ctre tribunalul de Iai ntabula.....
-.
~l....
. rea copiilor si m~n~ri ~elene ~ Emil, ca proprietari pe a treia parte din moia Budeti, n suprafa de 696..flci 2 prjini ~5 stnjeni,
n valoare de 14.758 galbeni 6 lei i 37 18 parale,
.

,',
_________________________
~

~_~

~d .

----~----------------~

averea rp~. sale .so~i!, ~~~cunotj:in~ndll-l ,~.


de rezultat" .. ~

. Ou_adeverirea dragomanatului ageniei


su Le tu Lu i, generp.l.. ..
f, .
Trad. din' limba germ.'
.

33.-

;.

t-

i a con-

....,

l864 nOiembrie 4.-

GrigorescU/i Dornescu primese de- la Iancu, fiul i~i. To sf.p-Rou , 20 galbeni asupra celor 180, cu+c ts s-a vndut dughea..na rposaiior
Ioan i Zo'l.1;a Dome'~cu, pentru grijiie ae
dup
~Dm6rmmntare,avntl ,~~da seam de ei
.
.. ~
tri bunalului. '
Orig.' "

V~sj;ie-Vnt~reanu las prin testament celor ci~ci copii ai


s~'ii,'.ntrr-eaga. sa' zestre'-<Care-Js' se-..~part frete dup ce se va fi pltiti- ~atbria -de 14 gal-',bem:ctre ginerele sau ~tefnt:i6hi, executor
, ,jiestamentar', i, se vo.r f.i Cscos700 lei pentru
~.'"che'L.tuieli<le:a-e' ..itllIlormmrt:f:i-re.
-i pbHtenire.
Ou adeverirea subprotoereul~i' plii de sus
.\ i, a pold,;i.ei~.N.erun. ..' J' ~
Orig.
~
...
f

'i

34. - 18{)4-noit:mbr. 22~t'

1\~aria'Jsoi1.1u

- ~.

-f

'f

..

_,n

.'

,.

.....,

-.

10- 1830 iane 10.-

Zmaranda Il~easca,
fi~c
a rp.
,r polcovniC Athanasi~ Gheorg~iu.4in~~atra
i
nor a Zamrandei; fiica lui Chric Braoveanul
din Trgul Neam, vinde medeInicerului Petrache
Pascal casele cu locul lor, supus bez~ui
-ctr~ m-rea Neam, mspumprte 'a.~~
rp; "su' so
'
~ '\
_.
de la stolnicul Ioan Romnescu, cu ZOO galbeni,
iar un loc de prisac n ,Iunc' - pe apa Neamului i alte locuri n arin cu'~O galbeni.
Ou ncredinarea m-rii Neam.
v
Orig.
,

..

"

0-

1832 iane 12,-

-,

,"

Gheorghe Marterie vinde lui roni,

0/.

/1

ginerele diaconului Grigoriu o dughean de pe'ulia Trgul~i Pietrii cu 1.800 lei.


Cu plat de bezmen ctre proprietarul moiei.
....

Orig.

3.- 1843 oct. 27.-

Mai muli locuitori din satul Borleti mprumut de la negutorul mil Renel
10000 lei, cu termen pn la 6 deco din anun
urmtor i obligaia de a-i adtlce opt stnjeni
de lemne de pe moia m-rii Tazlu la velnia ce_
o are pe acea moie Borleti, n loc de dobind.
In-1864 mart. 17, sinetul trece asupra lui Haim
e

Leibovici.
Origo
IOan Pdure vinde lui Gheorghie Brn4.- 1845 iane 30.coveanu un loc din mahalaua Eo'rdee'lor, supus "bezmenului cu binale pe el, cu 800 lei.
Cu ncredinarea starostiei ageniei cesarocrieti a inutului Neam.
Copie o

50- 1847 noiemhr. 60-

Ioan Checheri i soia sa Catrina


primesc de la Vasile Livizanu 124 vedre de vin cu
nvoiala.s plteasc preul de cte 8 lei pe vadr pe msur ce-l vor vinde.
Martori.
Orig.

6.- 1848 oct. 26.primete


pentru 2

Administraia m-rilor Neamu i Secu


o oc cear de la hahanul mil, bezmen
UI

de dughean.

Imprimat.

7.- 1849 octo 26


Ad-ia m-rilor Neamu i Secu priemte de la mil hahamul o oc cear, bezmen pent
dou ui de dughe.an.
Imprimat.
0-

lJ.:.

8.- 1851 mai 3.Ad-ia, m~lor


Neamu i Secu priem$
te de la hahamul
mi~dou
oc cear, bezmen
.
pentru dou dughene.
Imprimat.

9.- 1851 dec. 12.- Ad-ia m-rilor Neam.i SecuI primete de la $miI hahamu1 2 oc cear, bezmen pentru
2 <ughene.
Iznpr-,

10.- l852 'noiembrie 23.Ad-ia m-rilor Neam i SecJpri_


mete de la mil hahamul 2 oc cear, bezmen pentru. 2 dughene.
lmprimat.
11.- 1853

12.- 1854-

iane 20.Ad-ia m-rilox Neam i SecJprime_


'te de la ~il hahanul 2 oc cear, bezemn pentru
2 dughene.
Impr.

iane 25.- Aa-ia m-rilor Neam i SecJprime_


te de la mi1 hahmul 2 oc cear, bezmen pentru
2 dugheni.
-

Empr-,

13.- 1859 apr. 24.-

Ad-ia m-rilor ~am

i Secutprime_

te de la David Mendel o oc cear, bezmen pentru


.o dughean.
Impr.

14.- ~851 noiembrie 23.~

Ad-ia m-rilor Neam i SecuI

primete de l~ Da~i~_N~n~e~
.pentru o dughean.
Impr.

o oc'cear, bezmen

1.

15.- 1852 dec. 3.-

Ad-ia m-ri1or Neam i SecuI primete

.. .

1.
j

de la David Mendel
o dughean.
Impr.

oe cear, bezmen pentru

160- 1853 oct. 26.Ad-ia m-rilor Neam i SecuI priT


mete o oc cear de la navid Mendel, bezmen
pentru o dughean,
. Impr.
Ad-'ia m-rilor Neam i SecuI pri17.- 1854 iane 20mete de la'David Mendel b odicear, bezmen'
pentru o du ghean ..
Impr.
18.- 1855 ian ..25.Ad-ia m-rilor Neam i SecuI primete de la David..Mende;l:o oc . cear , be zmen
pentru o dughean.
Impr.
Ad-ia m-rilor Neam i SecuI pri19.- 1856 ian ..25.mete de la David Mendel o oc cear pentru o
dilghean.
Impr.
20.-

1857 iane 25.Ad-ia m~rilor Neam i Secu primete 'de la David Mendel o oc cear, bezmen
o .du ghean ,
pentrmt
Impr. ,

21.- 1858 iane 25.Ad-ia m-rilor Neam i SecuI primete de la David Mendel o oc cear, bezmen
pentru o dughean~_
Impr.
22.- 1859 ian .. 25.- Ad-ia m-rilor Neam i SecuI primete de la David Mendel o oc ce~r, bezmen
pentru o dughean.
Im;pr..

. .1.

-23. - 1860 iane 25. - :.Ad-ia m-rilor Neam i Secu primete de la David Mendel o.oc cear, bezmen
..
pentru o dughean.
Impr.
-.24.- 1861 noiembrie 7.- Ad-ia m-rilor Neam i Secu
primete de la David Mendel o oc cear, bezemn
pentru o dughean.
ifimpr,
25.- 1862 dece 4.Ad~ia m-rilor Neam i SecuI primete de la David Mendel o oc cear, bezmen
pentru o u.
Impr.

26.- 1857 mai 10..~~~l,


proprietara moiei Mrei i a Trgului Pietrii 'd lui Petre Clucinca 24 stnjeni de loc n maha~~u
cte 5 lei
de fiecare stnjen, bezmen anual.
Orig.

27.- 1857 aug. 10.N. C. J~a mprumut de la Victorina Dodescu )OO_galbeni, cu dobnd ~egal,
pe 2 ani, una aun 9i jumtate, creditoarea avnd dreptul-de_a ce~ vnzarea ~neului
c~
,6 luni nainte de mplinirea termenului.
Orig.
28.- 1859 mart. 14, Piatra.- Vasile CtInescu mpru~
mut de la Aslafr Calud:i 800 -],ei,-dup cursrrl..Pietrii, fr,dobnd, cu termen '20 iul.1860~
Orig.

29.- 1860 febre 24.-

r.

Gavril se oblig a rspunde


lui Alter Croi tomu suma de:22.-$a.lben:din da':'
ttorie n dQu termene, pn la sfritul lui
August. In august L6 nscrisul trece asupra lui
Ioan 1~noliu, care n 1861 sapte 15 l ntoaree
lui Alter Croito~iu. I
urlg.

"

30.- / 1860 / Proprietatea moiei Mrei Piatra primete de la Ioni Ple9a 11,10 lei .bezmen-pentru
2,2 stn~eni.r
Impr.

31.- I 1861 I

Proprietat'ea moiei Mri-Piatra primete de la Ioni Ple~a 11,10 ~ei, ~ezmen.~en~


tru 2,2 stnjeni loc.
Impr.

32:- I 1862 /

Proprietatea moiei Mr~i-Piatra primete de la ~Ioni Plea 11,10 lei, bezmen pentru
2~2stnjeni loc.
Impr.

-,

33.- 1861 marto 27.-

Ourtea de Inriuri a Moldov.ei:primete de la Mori. Oa dou sineturi pentru sumele de 28464 i 18.244 lei ce are li lua de la Mihi1escu din Hodocin.
Orig-.

34.- 1861 mai 10. Necu1ai Costandin Jpa se nvoiete cu Victoria Dodiasca, n pTezena lui Angelo
Pedimonte i a lui Costache Rujinschi, ca i datoria ~e 158 galbeni s i-o mplineasc din garania de 1.200 galbeni de unde i va mplini i pe
aceia de 300 ga~beni.
Orig.

35.- 1891 dece 16.-

Ana Petrovici, nscut verde, las


prin testament soului su Petrache Petrovici.o
."-parte. de cas cu locul ei, n~.neam, ase stnjeni IiR
de loc n Ulia Prundului i mobile,ali patru stnjeni nepoatei sale Anic?-',.argintrie~ bani celorlalte
rude, bisericii Adormirea Maic~i Domnului un rnd
de veminte iJ opereche de paftale, lsnd executoare testamentar pe domnia Elena sturza.
Martori.
Orig.

./.

36~.- 1862 noiembrie 1.Grigore Cozod~ni vinde negutorului Izdrail elt~us 1.400 pl~te de cherestea de pe moia Gosu din inutul Neam cu 6.700
galbeni.
Orig.

~7. - 1863 febre 9. -

Aga Ioni Botez primete de la


~
(nenumit) plata pentru 600 vedre de spirt (o
.
vadr de 12 oc), obligndu-se a preda cte
200 vedre n fiecare din lunile iane febr.i
mart., punnd la dipoziie i carele pentru
transportu~ la Piatra, ns Ercu CD~ner s
aib a ntoarce va~ele de la spir~ul vndut.
Orig.

38. - 1863 marta 31. -

.Costache Pascal i soia 'sa 'Ma-

ria, nscut Romnescu i las unul n folosul


altuia toat aver~, care la moartea aceluia
ce va fi rmas la urm dintre ei s treac n
seama unei persoane cu frica ~ui Dumnezeu, fie
i strein, frailor i surorilor dndu-Ii-se
"
cte 50 lei fiecruia.
Orig.
e

39.- I 1863 / Proprietatea moiei Mrei-~atra primete de la Petrea Clucinca' 30 lei, bezmen
anual pentru l~ stnjenL de loc din mahalaua
potei.
Impr.

40.- / 1863 / Proprietatea moiei Mrei-Piatra primete de la-Leiba Avram, prin N~ Ba~,
50
lei, bezmen pentru '10 stnjeni de loc din IIaha Laua Potei:
Impr.

41.- 11863 / Proprietatea moiei Mrei-Piatra primete de la Dima Costinescu 41,25 lei, bezmen pentru 8,3 stnjeni loc.

-~420- ~ ~

/ Prop~~tatea
moiei M~rt-Piatra primete de la D~ma Costin~scu 41,?5 lei, bezmen pentru 8,3 st~njeni loc.
Impr.

Petrache Liciu d zestre fiicei sa43.- ~863 dece 30.le Anica, la cstoria sa cu Ion Antoniu, hotelul Prlita din oraul Piatra, 600 galbeni zimi,
mobil, argintrie i haine, totul n valoare de
\

107.214 leio
Orig.
N. Antoniu d zestre fiului su
44.- 1863 dece 30.Ioan, la cstoria sa cu ADica, fiica lui Petrache Liciu, o bolt din Trgul Neam cu ncperil~ ei, 10 stnjeni de loc i 400 galbeni zimi
(corespunde cu 14.800 lei).
Orig.
45.- 1864 apr. 12~
Ernest Eladi primete de la Basa,
chiriaa dughenii rp. su tat, preot Neculai
Eladi, 168 lei, aconto.asupr~ ctiului Sf.
Gheorghe, din chiria acelei dughene.
Orig~
46.- 1864 iul.22.Chitana de plata imp0zitului fonciar pentru fabrica de praf de pe moia pngrai (Tarcu), a lui Mori Da.
ImJ?r.
47.- 1867 aug 25.-_ A. Trianca cere grefierului de la
tribunalul Neam s i se ntoa.rc contractul ~
depus n pricina sa cu Izdrail Selthaus.
Orig.

48.-

Doc. evreesc.

.MMCCCLJWIII
1.- 1832 oet.

7.-

.Preotul Vasile de la biserica Sf.

Ierarhi din Piatra vind~ui Raau Croitoru un loc


din mahalaua Bordeelor, fostOAnastasie Tcuoi,
cu 300 lei.
Cu ncredinarea
70an Boteztorul.
I

epitropiei bise~c1i~-Sf.

Or-i.g,

2.-

-.
Orig. idi.

3.-

Anna Bal primete de la Avram fiul lui


David Lipscanul bezmenul pentru 2 stnjeni i 4
parmaci.
Orig.

1847 ~.1. -

4.- /

o'

1849 / Proprietatea mQ~i~Mri-Piatra primete


de la Avram fiul lui David Lipscanul 12,20 lei,
bezmen pentru 2,4 stnjeni. ~oc .
Tmpz-,

5.- 1849 iane 30.-

Hana, soia lui Moise Novac din


Tirgul Neam, declar pe soul su liber de a amaneta cihci dugheni din acel trg drepte. ale
sale, iar nu de zestre sau motenire.
Cu adeverirea comisiei Trgului Neam.
Orig.

..

-~6.- 1849 iane 31." Avram I-ic, fiul lui Uoise Novac,

m.puternicete ipe tatl su ca s asigure


cu casa pe care i-a druti-o, banii luai de
la casa rposatului Alter, fiu~ lui David.
Cu adeverirea comisiei de Neam.
Orig.
7.- 1849 iane 31. - Miza soia lui Avram Iic i fiica
lui Altr mputernicete pe socrul su Moise
~ovac s st~ruiasc cm va crede de cuviin
i s-i scoat partea ei de zestre.
CU ncre~inarea comisariatului Tirgului ~eam.
rig. 2. ex ,
8.- 1849 febre 8.E~itropul casei rp. Alter, fiul
lui David, mplmun cu Sfatul fi').miliei
cer judectoriei ifeam,ca din banii numitei case-, s elibereze lui Lupu, fiul lui Zeilic, 750 lei, cuveni'T
i ~entru ntreinerea a 2 dintre copii rmai
de la :cp. Alter.
Orig.

9.- 18L!-9 febre 91-

J"udecutoria lJeam, la cererea familiei


rp. Alter, fiul lui David dtn Tg. l~eam, poruncete ca de citre comisie s se . preuiasc binalele pe care n\.l1lfiii
vor s le amaneteze pentru
a ridic~ de la judectorie banii rmai dela r~p.,
'

Altar.
Orig.
10.- 1849 febre 10.- l~oise Yovac primete de la judectoria inutu~ui Neam 10243 lei, bani ai casei
r'ocs , AltGr, fiul lui David., din care 4.000
- I
ur' eaz s rmn n folosul surorii sale Miza,
fiica rpms.750 lei s se dea 'lui Lupu, fiul lui
Zeilic, pentru ntr<einerea a doi dintre copiii
~.,
i~r res~l de 5493 lei, s stea n pstrarea sa pn cn~ ceilali m.embri ai sfatu\
\

tului familiei vor depune asigLlrarea legal, iar atunci li ,se vor elibera lor.
OU ncredin-a.rea jUdectirei inutului
Neam.
Ori. g.

11.- 1851 apr. 45.- Ad--ia m-rilor Neam i Becul pri,.


mete de la Haimu Lipscenul 2 oc ceEl:',
bezmen pentru 2 dughene.
Impr.

12.- 1853 dece 10.- Ad-ia m-rilor Neam i SecuI primete de la ~~pscanul
o oc cear, bez~
men pentru o dughean.
Impr.
13.,. l854 iane ~.- Ad-ia m-rilor Neam i ecul primete de la HilizmtiJir ,Lipscanu1 o oc cear peri3
tru o dughean ,
O Impr.

14.- 1857 ian. 7.~ l. Gafinschi sluger mprumut de la


Al ter Croi toru L~25 iei, 20 !li ra1e, p termen
de patru luni, cu dobn~a legal.
In 1861 febre 4, sus-numitul se oblig a
mai rspUllde 156' lei, n cari i -dobnda sumei
dinainte.
Poli.

15.- 1857 ian. 22.-

Soia lui Petrachi Nichi tescu,


fiic a rp. VasiilieIoan i a Balaei, fac~
list de obiectele caznice i de mbrcminte,
lsate zestre de prinii si, pe cari Ile-a primit de la rudele sale, iar cei 50 galbeni de
la Lazr Teodoru, n a crui pstrare au fost.
Grig.

-,le

-~
16,,,.- 1857 aug. 150- _ Petrachi

Braovanu i soia SeLSmaranda Despa, .din oraul Neam, vna. nepotului


lor Petrachi Nechitescu 7 stinjeni de loc sterp,
cumprat cu b~nii de zestee a p~imei sale soii
Maria, fiica lui' Vasile Ivan, 'cu 49 galbeni, cumprtorul fiind liber a-i construi orice bina,
afar de velni.
Orig.

17.-

naranda Vasiliu vinde prin mezat


lui Vasile Iordachi prile sale i ale rposatului su printe.- sardarul Andronachi Vasiliu,
din moiile'Rociungii i Brigii din districtul

1863 iun.

5-

Roman cu 1.350 galb eni.


Iconomul Vasile de la biserica
18.- 1863 iul. 10.Trei-IerarhI. r din oraul -Piatra napoiaz lui
~
Burh, fiul lui Lazr Cantaragiu inetul de 4-00
lei, ntruct suma a fost reclamat, prin poliia
local, de Ioroachi L sculau sau Manca.
Orig.
19.- / 1863 I Proprietatea moiei ruri-Piatra primete de la Vigder ginerele lui Aron 12,20 lei,
bezmen pentru 2,4- stinjeni.
Impr~
20.-

I 1864 / Proprietatea moiei M'r;i-Piatra primete de la Vigder ginerele lui Aron 12,20

lei, bez-

men pentru 2,4- stnjeni.


Impr.
21.- 1863 oct. 2.- Edmond Dobiasz se nvoiete cu Anna
Bal, vnzatoarea unei pri din moia Mri,
i cu logoftul Sculi, cumprtor} s hotrniceasc acea moie n schimbul a cte 60 galbepi
de la fiecare din pri, obligndu-Se c n
.t

22.- 1863 dec. 20.-

Avram tutungiUl din Piatra vinde


sardarulu~ Pet~achi IQciu un loc' de dughean
.pe Ulia Mare, pe proprietatea Anei Ba1, ~
pr~~eLct.Lea Anei B~,
cuprins ntre Arona
Flttceanu1 i Costantin Hogia, cu 580 ~~,
'.
Orig.
1

2i, .

M1MCCCIKIX

1.- I 1770~1780 I Epitropia prii rzetm a Trgului Piatra msoar i hotrnicete un loc
al vomicului
Alecu Cantacuzino ce-l are n
mahal~ua de sus pe proprietatea rzeasc"
gsind 157 stnejni donneti i o palm, iar
din partea magi ei lor nu s-a ivit nici o pricin asupra acestei hotrnicii,_
Orig.

2.- 1776 febre 3.-

IJ

Riza Bac 1 mpreun cu soia sa

C~lina, d~ lui roni Cantacuzino fost mare


vomic, un zapis prin care mrturisete c
pentru datoria de 55 lei, ce,ciare s-i dea
ac~stuia din anul 1773(7281) aug. 6 i neavnd bani i d casIe cu tot locul lui din
Trgul Piatra cu Obligaia s se fac preluirea lor.
Orig.

--;

'3.- I

1777 / febre 9.- Din porunca lui Costachq ispravnicul, Sava Cupc'u, Sterea B-oghe i Nstase Bcal, orndnii de bresla negustoreasc
au preluit o cas a lui Riza Bcal din TrQ1.1 Piatra. cu 85 lei, iar datoria acestuia
cuprinznd 75 lei rmne s mai ia. la lei,
banii socotindu-se i cu dobntla lor.
Orig.

4.- 1777 iul. 10.Grigore AkKandru Ghica voevod


ntrete lui Joni .C~~tacuzino, fost mare

vomic,

stpnire

cul lor,
tra

asupra caselor

i cu tot

lo-

cu li vad i pi vn.ia. din Trgu- Pia-

ale lui

Riza

dat vornicului

Bx

al,

pe care acesta

pentru o datorie

i le-a

de 55 lei

din

anul 1773 (7281) aug. 6.Otig.

'5.- 1785 aug. 2.-

Lexaridru }oan ~:~avrC)cordat


vv. poruncete lui Alexandru Iancoleo fost mare ag i lui
roni J:\oset fost mare >J.3lihamic..,ispraV11.:Lci
ai tinutului

l~eam, s l1.otrni,ceasc lui

Ioan

Cantacuzino mare vornic 2 case cu locurile


lor
din Trgul T'iatra, cumprate una de la r-po sfratele
nic,

su llie

Cantacuzino fost

mare vistier-

i al ta de la Biza Bcal i de la sot .a a-

cestuia

Clina.

Orig.
6. _ 1785 ~e~_u2~
cu mai muli

Doi boieri
rzei

hotarnici

~i von1.icul Trgului

din porunca lui Ioan ALexandru

Piatra,

1. avrocordat

vod, hotrnicesc

douu case ale narelui

Ioan Cantacuzini

din Trgul

Piatra~

h,~~

mpreunti
>

voe-

vornic

una de pe U-

lia Veche cumprat de la rposatul Ilie Cantacuzino mara vistiernic,


i al ta n ma.halaJ.4.n
s~

de biserica

domn~asc cumprat de la Reza

Bacal ,i de la soia

acestuia

Clina.

Orig.

7.-

179If~ec. 8.Lupul scripcarul


fiul lui Istrate,
mpreun cu soia sa Iftimia vinde lui Ioni
. Cantacuzi:ao mare vor-m,c

o cas cu pivni

Wiatr~ cu 25 lei.
Hotare.
orig.

./.

din

-~8.-

1829 sept. 7, Iai!.:. Di vanu I judectoresc

al ~":oldovei, la jalba p'0stelnicului Ioan Jantacuzin


pentru mpresurarea celor dou locuri ale sale
din ~rgul Piatra ::lec nro megiei, poruncete pah , lJimitl"'ie
Meriescu i slug. Ior.dache
Ene s cerceteze _ricina, sj scoat lucru~ile
jeluitormlui din mpresurarea megieilor i
s le hotrniceasc) iar dac~ megieii vor fi
mulumii s se4Uleze n mrturia hotarnic care va fi apoi ncredinat de ctre dregtorii -inutului, iar n caz de :nemulumire s
fie chemate amndou pillile la judecata divanului.
Orig.

9.- 1822 marto 13, Piatra.-

Judectoria inutului
Neam, la "jalba lui Alecu Cantacuzino cu privire la vnzarea prin mezat a unei case cu locul ei a monahiei Ndejdoaia fcna cunoscut
c, el are un loc mpresura.t de a.cesta; iar"
de se vor face strigrile mezatului s-I ntiineze s vin cu hotarnic la fa-a locului pentru a-l scoate din mpresurare, scrie
acestuia c mezatul casei dup1 cwn arat ispr.
inutului urmeaz de mai nainte pentru o datorie a moharrlei ctre rposatul Cos~ache Clinescu, pentru care l va ntina cnd se va
svri acest mezat el neputndu-se svzi
~r tirea tribunalului.
Orig.

10.- 1852 sept. 12.Anna Bal vinde evreului\~~an


Berou din Tr gul Piatra locul i casa de pe
proprietatea moi9i sale fVlreii Trgul
Piatra primind toi banii.
Cu ncredintarea
Orig.

i ntJrirea

.1.

judectoriei.

11.- 1855 iUnie 11, Hrleceti.-

Postelnicul

Mihail

Jora, proprietarul moiilor Slite i Brjoveni, mpreun~ cu Emanoil Arhiropolo, vechilul soiei sale Profica nscut Cantacuzino,
proprietara moiilor Mogoetii de Sus i de i'IEE,
Jos, Hrlceti, Dumbrveni i Orbi cu , n urma
nvoielilor ce s-au fcut ntre ei hotrnicesc
moiile lor, nelegndu-se ca grania ntre
Slite i Mogoeti s fie aa cum s-a insemnat i s-a isclit, de ambele pri pe harta Slitei, li minind s se nsemneze i s se iscleasc i pe harta Mogoetilor, Hrlceti i
celelalte, pentru curmarea pricinii dintre hot~~l acestor moii.
Orig.
12.- 1855 ~ept. ~.stareul m-rii Neamul i SecuI d
lui Neculai Marcu un loc din locurile m-stirii
din Trgul Neam, lung de 6@ stnjeni i fa
de 6 stnjeni, avnd voie a cldi ce el va voi
n afar de velni, pentru care va plti beZT
man m-rii. cte ~

J"fff'

cear pe an, iar dup cldirea binalelof\~fiecare


ua din fa cte una oca cear, neavnd voie a trece locul
altei persoane fr aprobarea mnstirii.
orig.

13.- 1859 iau. 5.- Enache Croitorul mprumut mpreun


cu tefania vduva de la evreica Leia 617 lei
pe termen de 3 luni, iar n caz de neachitare
la termen are voie s-I dea afar din cas i
s-i nchirieze casa pentru a scoG.te banii mprumutai.
..:;t
In 1859 mai 10, tefania vduva i }Tofira
e mai mprumut de la evreica Leia Cu 9 galbeni pentru ngroparea lui ~nache Croitorul,
n sigurena
caselor.
P.cefectura .districtului 1 eam confirma :pri-

mirea plii timbrului la suma de 617 lei


de la nThtiiiidatornici.
Orig.
\

14.- 1859 f.l.Proprietatea moiei ~rei-Piatr~


primete eie la un evreu 20 lei bezmanul pe
stnjeni pe anul 1859.
Impr.

L~

15.- 1859 f .1.- Proprietatea moiei 1rei-Piatra.


primete de la un evTeu 10 lei bezmanul pe 4
st~, pe anul 1859.
Impr.

16~~ 1859

fl~

Proprietate~ moiei Mri-Piatra


primete de la un evreu 8 lei bezmenul pc 1
stnjen, 5 palme i L~ parmaci t pe anu I 1859.
.Irap r ,

17.- 1860 f~ 1.-

Propr'ietatea moiei Mrei-Piatra

primete de la CarIu Lozie 18 lei i 20 parale bezmen perrta-u 24 stnjeni pe anul 1860.
Impr.

18.- 1860 f.l.-

Proprietatea

moiei.li~ri_ iatr

primete de la Ioan Dornescu 10 lei bezmanu1


pe doi stnjeni pe anul 180.
Impr.

19.- IB60 ~

Pr.oprietatea moiei I rei-Piatra

primete de la Ioan Dornes.cu:20 lei bezman


pe 4 stnjeni pe anul 1860.
Impr.

20.- 1861 ilUl.--'-.-

Ioan Alist~'i Apopii mprumut

de la negustorul Haim Zarafu1 27 galbeni, pe

.;.

~t 2!"''Jl'

<.

~~>:j' ,

-~ ...(:..:1:-

~u:.;.
termen de 3 luni, cu obligaia de a-i achita
c$te nou galbeni pe lun, iar n caz de neachitare a termenul fixat, creOi torul are dreptul
s-i ~pline~c banii din orice fel de avere
=

1.,'~,

"1

('"

-.-!-.~ ,-~.::; ~

....

a datornicului.
casieria districtului lean confirm primirea pl:ii timbrului de suma d~ 27 galbeni ce
Ioan Alista.ri Apopii o da.toreaz nee;ustorului
Haim Zarafu.
Orig.
21.-

1861 sept. 29.Curtea de Apel a !!Ioldoveijudecnd


.
pricina dintre evreica, Sura Rifca cu Avram Absei .i fratele acestuia Iancu pentru. 290 galbeni zestrea ce i se cuvine, precum i pentru
100 carboave 80 galbeni i lucruri n SUL1 de
20 galbeni partea primit de soul ei Avram
motenir:e din averea printelui su , hotr.~-t& C :nUrpj. ta en:ei~ s se ndestuleze din a.vcrea soului ei de toate cele reclamate.
Copie, lega1izatT

22.- 1861 f.l.-

Proprietatea moiei Mrei-Piatra


primete de la Carol Toge 18 lei i 20 parale
bez~
pentru 24 stnjeni pe anul 1861.
Impr.

23.- 1861 f~ 1.Proprietatea moiei Mrei-J?iatra


primete de la Ioan Dornescu 10 lei bezmen pe
2 stnjeni pe anul 1861.

Impr.
24.- 1861 f.l.-

Proprietatea moiei Mrei-Piatra primete de la Ioan Dornescu 20 lei bezman pe 4


stj. loc, pe anul 1861.
Impr.

..
r

..

25.- 1861 f.l.Froprietateq moiei Mrfu-Fli.atra


primete de' la Ioan Dornescu 8 lei,
31 p ar&tie b ezman pe 1 stnjen i 6 palme din
Ulia Mar-o, pe anul 1861.
Impr.

26.- 186? a~

18, Neam Casieria inutului Neam


primete de la George Pppazul 9,5 1/2 lei impozite pe trim. III.
Impr.

27.- 1862 aug. 22, Neam .-

Casieria inutului Neam


primete de la George Popauu~ 9,5 1/2 lei impozite pe trim. 11.Impr.

t " 

28.- ---'-"'--1862 dece 17.- Tribunalul judiciar a~ ~istrictului neam, n unra procesului dintre rzeii din .7asteacn cu postelnicul Iancu ]''na
pentru anularea unui zapis de vnzarea acestei uoii pre~~ i darea de socoteli pe veniturile luate de postelnic, iar actul de
vnzare a acostei moii lui Iancu 'ne fiind
fr putere hotrte ca acest act s r3.1i1n
anulat rzeii fiind datori s ntoarc postelnicului Io~ncu Ene 7.000 galbeni cu dobnda lor sczmndu-se veni~ll moiei~
luat de acesta ct timp a stpnit-o n PUT
terea actului de cumprare i dup ce se va
face evaluarea venitului.
Cu drept de apel pentru cel nemulumit
ermen de 2 luni.
Cu legalizar~a
ciar din n eam

copiei de ctre t:rib. judi-

Poliia Trgului Piatra declar c pdstelnicu L Iancu :;:;ne


este .liber s fac apel n

./.

termen de 2 luni, n urma nemulumi~ii lui


cu privire la hotrrea judectoriei (orig~Orig. i copie.
29.- 1862 dece 22.- Ion Gligoriu myrumut de la Aro~ J
Ctman 20 galbeni cu termen pn la f. Gheorghe vii tQr iar n caz de ne ach tare s-i mplineasc banii din averea sa.
In 186l1mai 4 Arona Catman d zapisul lui
Lazr Caufman din Iiatra de la care a primit b~nii.
Orig.

30.- 1862 f .1.-

Proprietatoa moiei M.reiTPie.trapri~e~te de la Carol Iaze, i K. Drafilis? 18 lei


i 20 parale bezmanul pe 24 ntnjeni pentru anul 1862.
Impr .

31.- 1862 f .1.-

Proprieta:ba mo.t.e i, I\Iri-Piatra


(semneaz Arma Bal) p~imete de la /Ion Dornescu/ 10 lei bezman pe 2 stnjeni loc pe anul
1862.
Impr.

32.- 1862 f.l.-

Propr. molel Mri-Piatra (semneaz AlUla Bal) primete de la Ioan Dronescu


20 lei bezman pe 4 stnjeni loc pe anul 1862.
Impr.

33.- 1862 f.l.-

?ropr. moiei Mri-~iatra/semneaz


~'..DD.a Bal) primete de la Ion Do rne scu 8 lei
i 21 parale bezman pe 1 stnjen 5 palme i 4
palmaci, loc din Ulia: Mare, 'pe anul 1862.
Impr.

34.- 1862 f.l.,


mete

Casieria inutului neam pri-

-~

pe trim. I.
Impr.
J

35.-

1863 mai 15.-

Mihail Blaga din Neam vinde negustorului 'endel fiul lui vram un loc cumprat
-.
de la Costache Pascal i de la sora acestuia
Maria, lat de 5 stnjeni lung de 25 stnjeni,
cu 200 galbeni zimi pe care i-a primit la ntocmirea actului.
Cu adeverirea municipalitii oraului
Neam.

36.- 1863..E!:i15, Neam .-

Canieria inutului Neam


primete de la George Popazul -9 lei i 5 ~
parale zeciuial de cutii pe trim. IV,Impr.

37.-

1863 iul. 4.-

38.-

1863 oct. 28.-

Postelnicul Iancu Ene, nemulumit de hotrrea judec. Neam- n procesul


cu rzeii di~, Mosteacn face apel la Curtea
de Apel din Iai in termen de 2 luni.
Cu legalizarea trib. judiciar din Neam.
La lL~ iunie 1863, Curtea de Apel dup ,ncheierea
majoritii respinge apelul fiind sosit n
urma termenului, iar dup ncheierea minoritii Curtea conai.dez- apelul ca urmat du,.p
regula de mai nainte, mpricinatul neputnd fi
nvinovit c a dat apelul la judectorie i
nu la Curte (copii).
Cu legalizarea acestori copii a preedintelui Curii de .pel din Iai.
Orig. cu 2 copii.

Zoia, soia rposatului Timofte,


8rnano, pr:mete de la ~evreul Avram, fiul
lui Iancu din Piatra, lL~8 lei, ctiul Sf.
DUmitru, pentru o d~7~an ce i-a dat cu chirie.

In 1363 no i embrd.e 2, GrigoBRu -primete .aconp ,


37 lei din .=_IL~8. pentru o datorie a lui 'rimofte
ijranu.
Crig.

,
39.-

-18or4 aug

17

Borsec.-

Orig. germ. hrtie.

40.- 186~ aUG. 21,-

Orig. germ. hrtie.


41.-

1864 aug. 2].

B~ec.!..-

Orig. german hrtie

./.

Orig.

german hrtie

Ori g german

44.-

1864auC_ 28,Borsec.-

Ori g german

./.

1+5.- 1863sp't_._,g8.Glit'nan Heler vinde lui Fran Gre"fianu un 10'c n m sur


de 52 stnjeni
n lime

i 48 stnjeni
n lunig~me, cu 80 galbeni, pentru
a se sfri
procesul dintre ei, cumpr-+o ru L avnd
obligai~

de a'plti

bezmen ctre

proprietar.

orig.

:I].:JCCIXX
1.- 18~3 aus.

22.=--Constandin sachelar d fiului 'su


Vasile o foaie de zestre cuprinznd, icoane, lucruri de cas i mbrcmimte, bric cu doi c ah
c ae i loc, precum i ndatorirea
de a-l hirotonisi
preot sau d.i.acon ,
Orig.

2 ..... ~-7

noiembrie 28.Luca ~.lihaici primete de la pitarul


Costache terea, curtorul fali tu lui l'eculai Menes.:..
Iau Fopovici,

1.600 lei,

bani ce se cuvin fratelui

sau Ioan Moise.


Orig.

3.-

1847 dec-_15.Rizea lupu primete de la pitarul


C08tache ~terea cur-tio ru L fali tu Il). i NecuLazi Popovici
226 lei

din vnzarea

flrfii,

din datoria

de bani ce

are a lua de la numitul alit.


Orig.

4.- 1848 sept. 6..1vlitrofan arhimandrit i exarh i Alexandru Ghica logoft i efor. din epitropia Si.
I~ormnt .din MoLdova , dup dezlegarea
tului
pol,

Pat~iaIhului
se nelege

tierea

pdurilor

el~calimului

i rvlmjeti -inutul

Iai

Vadu::ile din inutu>


inutu~

Bac&ului ale

cu condiiile

Popazolu pentru'

'i anumei Hadmbul

ale mnstirei

'Galata,

Neam i a Li. cani lor din


fiutei

menionate

Cop. legalizat

de la Constantino-

cu comisul Panait
mnstireti

reprezentan-

Bistria

n contract.

cu pecetea
-1'

m-tir~

trib.

1ai.-

i135- -

5.- 184~!,.

22.:..=

Izdrail Chitariu (semneaz evreete)


.
primete de la Pitarul Costache Sterea, curtorul
falitului armean Neculai ?opovici, 22 lei si 7
parale din banii strni cuven LtL lui dup
analog.
Otig.

6.- 1850 apr. 23.-

Adone A.dec1eei din Humuleti se


ntovr5.ete n negustorie cu negustorul Petre
Hra pentru care primete de-la acesta 2.382 lei,
obligndu-se s fie cinstit n neGusto~e, iar de
se va ntmpla s-I afle cu vrelUl fel de vicleug, nee;ustorul este voln:i:cs cear despgubiri
de toate pgubirile pricinuite, din averea ce
ar gsi la casa sa.
Orig.

Dimitrie primete de la pitarul Costache sterea, cur t oruI fali tului Ne cu Lai.Moise
Popovicif 294 lei, din ~anii ce are a lua de la
a.cesta.
Orig.

8.- 1850 iul. 27.-~ Hristea Stavru prime~te de la pitarul Costache torea, curtorul fali tru Iui, :::~GCUlai :::'~opovici,
166 lei i 20 parale, analog din
banii ce snt adunab la aces+a,
Otig.

9.-

18~ dece 2.-

cpt. 'Grigore toicovici vinde serdarului :~eculai Albu, o dughea.n a sa din Trgul
Fiatra pe Uli'a .1a:r:e
din sus, pe proprietatea
.Annei BaL , ce o are cumprat de la Ileana,
fosta soie a.rposatului Costache obrin, cu
280 galbeni primind toi banii nainte la facerea actu.Iu.i.,
cu obligaia de a plti bezmenul
cuvenit proprietatn&ui.Cu ncI'edinarea ),jatuluiorenesc al
'1.

./

..

~ u-t~ /~to/0v4~
o!b/

10.

f)~

~t2I:F~~

JO/~

tPouTJ'ae

(/(7/<9-/,-/6 .)