Sunteți pe pagina 1din 5

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE B O T O Ş A N I

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI CONSILIUL LOCAL DOROHOI

CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ DOROHOI

R E G U L A M E N T U L

Festivalului - Concurs Naţional de Muzică uşoară românească

,,MĂRŢIŞOR DOROHOIAN”

Dorohoi, 27 februarie – 1 martie 2015, Ediţia a XXXII-a

Sala Teatrului Dorohoi

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu Primăria Municipiului Dorohoi, Consiliul Local Dorohoi şi Casa Municipală de Cultură Dorohoi, organizează în perioada 27 februarie – 1 martie 2015, în Sala Teatrului Dorohoi, cea de-a XXXII-a ediţie a Festivalului - Concurs Naţional de Muzică uşoară românească - ,,MĂRŢIŞOR DOROHOIAN”.

Scopul Concursului:

Festivalul - Concurs Naţional de Muzică uşoară românească - ,,MĂRŢIŞOR DOROHOIAN”

2015 are drept scop promovarea muzicii uşoare româneşti autentice, afirmarea şi lansarea tinerelor voci,

stimularea de noi talente interpretative - în vederea promovării lor în elita muzicii uşoare româneşti şi

internaţionale.

Condiţii de participare:

La concurs pot participa interpreţi de muzică uşoară, la următoarele categorii de varstă:

1. Categoria de vârstă cuprinsă între 11-15 ani;

2. Categoria de vârstă cuprinsă între 16-29 ani;

Concurenţii care au obţinut trofeul, respectiv premiul I, la una dintre ediţiile anterioare ale concursului, nu mai au dreptul de a concura la aceeaşi categorie de vârstă, având posibilitatea de a participa la categoria superioară, dacă îndeplinesc condiţiile de vârstă. Vârsta concurenţilor se calculează având ca punct de reper data de 27 februarie 2015.

Înscrierea în concurs:

Înscrierea se face pe bază de fişă, după modelul anexat, ce va fi trimisă pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, str. Unirii nr. 10, Cod. Poştal 710233, Botoşani, sau tel./fax: 0231-515448, sau e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com , sau direct, în ziua şi la locul preselecţiei.

La înscriere, fiecare candidat va prezenta următoarele acte:

1. Copie după carte de identitate, sau certificat de naştere, sau paşaport;

2. Fişă de înscriere completată;

3. Taxă de înscriere - 50 Ron.

Pentru buna desfăşurare a concursului, candidaţii sunt rugaţi să confirme telefonic/fax/e-mail prezenţa la preselecţie, până în data de 20 februarie 2015.

Preselecţia pentru Festivalul - Concurs Naţional de Muzică uşoară românească - ,,MĂRŢIŞOR DOROHOIAN”-2015, va avea loc în ziua de vineri, 27 februarie 2015, începând cu ora 16 00 , în faţa juriului concursului, la Sala Teatrului Dorohoi. Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs. În urma preselecţiei vor rămâne în concurs un număr de aproximativ 30 concurenţi pentru cele două categorii de vârstă.

Taxa de înscriere pentru concurenţi este de 50 Ron nerambursabili şi va fi achitată în ziua şi la locul preselecţiei. Cazarea, masa şi contravaloarea transportului pe timpul preselecţiei vor fi suportate de către concurenţi.

Repertoriul:

Fiecare concurent va prezenta pentru preselecţie şi concurs 2 piese de muzică uşoară din repertoriul românesc. Sunt admise şi compoziţii proprii. Acompaniamentul concurenţilor va fi asigurat prin negative în format Mp3, ce vor fi înregistrate pe CD sau stick, în ordinea interpretării pieselor. Se consideră criterii de apreciere calitatea negativelor, calităţile vocal-interpretative, prezenţa scenică, valoarea şi dificultatea repertoriului, originalitatea interpretării.

Desfăşurarea concursului:

Concursul propriu – zis se va desfăşura în data de 28 februarie 2015, începând cu ora 17 00 , la Sala Teatrului Dorohoi, sub forma unui spectacol cu public. În ziua de 1 martie 2015 va avea loc Festivitatea de Premiere şi Gala Laureaţilor.

Concursul, respectiv Gala Laureaţilor vor fi însoţite de recitaluri ale unor interpreţi consacraţi ai muzicii uşoare româneşti. Laureaţii care nu sunt prezenţi la Gala de decernare a premiilor vor fi descalificaţi. Concurenţii trebuie să respecte întocmai precizările organizatorilor cu privire la repetiţii, intrarea în concurs şi la Gala de premiere.

Juriul:

Juriul are în componenţa sa personalităţi marcante ale muzicii româneşti şi internaţionale, dirijori, profesori, reprezentanţi ai vieţii culturale locale. Deciziile juriului privind preselecţia, notele primite şi ordinea premiilor nu se contestă.

Componenţa juriului :

1. Sabin Păutza – compozitor, dirijor, profesor universitar – Preşedintele Juriului, New Jersey, SUA;

2. Andrei Tudor – compozitor, dirijor, doctorand, profesor, Bucureşti;

3. Maria Cojocariu – profesor de canto, Botoşani;

4. Marcel Dupu – dirijor, profesor, directorul Palatului Copiilor Botoşani;

5. Mişu Blanaru – compozitor, Israel;

6. Mirel Azamfirei – dirijor, profesor, referent muzică la CJCPCT Botoşani;

Fiecare concurent va primi media notelor acordate de membrii juriului. Notele şi clasamentul final sunt confidenţiale şi sunt făcute publice numai pe scena Galei Laureaţilor.

Juriul concursului are posibilitatea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui.

Premiile concursului:

Trofeul Festivalului – Concurs „ MĂRŢIŞOR” 2015

- 4.500 Ron

1.

Secţiunea 11-15 ani :

-

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Trei menţiuni a câte

- 1.500 Ron

500 Ron

-

- 1.300 Ron

-

- 1.100 Ron

-

-

-

fiecare

2 .

Secţiunea 16-29 ani :

-

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Trei menţiuni a câte

- 2.100 Ron

700 Ron

-

- 1.800 Ron

-

- 1.500 Ron

-

fiecare.

-

Se vor mai acorda şi alte premii oferite de sponsori. Sumele sunt impozabile. In cazul jurizării unor concurenţi de valoare egală, vor putea fi acordate premii ex-aequo. Tuturor concurenţilor participanţi li se vor acorda diplome de participare la Festival.

Dispoziţii finale:

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi. Organizatorii asigură masa şi cazarea concurenţilor pe timpul desfăşurării concursului. Fiecare concurent are dreptul la un însoţitor care va avea intrare liberă în seara de concurs. Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului Concurs, respectiv premiile, onorariile pentru colaboratori şi invitaţi, inclusiv pentru participanţi, prestările de servicii, cheltuielile pentru publicitate şi tipărituri, respectiv cheltuielile cu materiale, sunt suportate de către organizatori, categoriile de cheltuieli fiind stabilite în baza unui protocol încheiat. Informaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, str. Unirii nr. 10, tel. 0231-515448.

Manager C.J.C.P.C.T.,

Cornelia CIOBANU

FIŞA DE ÎNSCRIERE

la Festivalul - Concurs Naţional de Muzică uşoară românească ,,MĂRŢIŞOR DOROHOIAN” Dorohoi, 27 februarie – 1 martie 2015, ediţia a XXXII-a

NUMELE

PRENUMELE

VÂRSTA

OCUPAŢIA

STUDII MUZICALE (dacă există)

PROFESOR

Participări la alte concursuri şi premii obţinute:

ADRESA

Nr. telefon

e-mail

REPERTORIUL (va fi trecut titlul piesei şi compozitorul):

1. TITLUL:

2. TITLUL:

INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ

Înscrierea se face pe baza acestei fişe, ce va fi trimisă pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, str. Unirii nr. 10, Cod. 710233, Botoşani, sau la fax: 0231-515448, e-mail:

centrul_creatiei_botosani@yahoo.com sau direct în ziua şi la locul preselecţiei din ziua de VINERI, 27 februarie 2015, ora 16 00 , la Sala Teatrului Dorohoi.