Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA IMST

PROIECT

AUDIT DE SSM

Coordonator: prof. univ. dr.ing.

Student:

An univeristar:
ISTORICUL FIRMEI S.C. LUKOVAL S.R.L.

A fost nfiintat n anul 2004, n primul an de activitate functionnd ca subcontractant si


asigurnd reparatii si lucrri de ntretinere a drumurilor, refaceri de tram stradal.
S.C. LUKOVAL S.R.L. are sediul social in Bucuresti Str. Valea Lunga, nr. 30, Sectorul 6.
Constructii/refaceri de drumuri care cuprind:
-

fundatii de drumuri
mbrcminte rutier
reciclare in situ (la fata locului) a mbrcmintilor asfaltice
implantarea de mbrcminti bituminoase usoare

Constructii de platforme
Amenajarea de locuri de parcare
Ridicare/refacere/constructie de trotuare
Amenajarea de pavaje cu pavele si dale prefabricate
Realizri:
Amenajri exterioare, ridicarea de trotuare si amenajarea parcrii pentru City Bussines
Centre - n primul trimestru din 2008.
S.C. LUKOVAL S.R.L. este astzi o companie independent care lucreaz cu propriul
capital de investitie si care detine utilaje de ultim generatie n domeniu.
Asociatia Profesional de Drumuri si Poduri din Romnia (A.P.D.P.) i-a acordat S.C.
LUKOVAL S.R.L. atestarea tehnic n executarea lucrrilor de drumuri si constructii anexe pe
drumuri nationale, judetene si locale.
S.C. LUKOVAL S.R.L.a ocupat 3 ani consecutiv: 2004 - 2005 - 2006 locul I n Topul
Firmelor din Regiunea de Sud, premiu acordat de Asociatia Camerei de Comert si Industrie din
Regiunea de Sud, ncadrare: Intreprinderi Mici - Lucrri de Constructii.
Societatea a obtinut prin participarea la licitatii publice o serie de lucrari de anvergur
care au contribuit la dezvoltarea de succes a firmei.

OBIECT DE ACTIVITATE
S.C. LUKOVAL S.R.L. are ca activitate principala:
Cod CAEN 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Si activitati secundare :
Cod CAEN 4213 Constructia de poduri si tuneluri.
Cod CAEN 4291 Constructii hidrotehnice
Cod CAEN 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
Cod CAEN 4299 Lucrari de alte constructii a altor proiecte ingineresti
POLITICA S.S.M.

In calitate de Manager la cel mai inalt nivel al S.C. LUKOVAL S.R.L., ma angajez sa pun
n practica aceasta politica si sa acord maxima prioritate realizarii obiectivelor societatii n
domeniul SISTEMULUI DE MANAGEMENT S.S.M. pentru satisfacerea deplina a cerintelor
partilor interesate interne si externe si comunicarea cu acestea n conditiile respectarii
obligatiilor, reglementarilor legale in vigoare si a a criteriilor relevante referitoare la securitatea
muncii, in vederea realizarii, mentinerii si imbunatatirii continue a performantelor organizatiei in
domeniul lucrarilor de constrctii a drumurilor .
Pentru atingerea obiectivelor generale propuse, Adunarea generala a asociatilor, prin
directorul

general,

dispune

proiectarea,

implementarea,

mentinerea,

imbunatatirea

si

perfectionarea continua a sistemului de management S.S.M. conform cerintelor standardului


international SR OHSAS 18001 : 2008, a legilor si reglementarilor legale in vigoare si asigurarea
tuturor resurselor materiale, tehnologice si umane necesare functionarii si mentinerii acestui
sistem.
Investesc cu responsabilitatea implementarii sistemului de management S.S.M pe
Reprezentantul conducerii in domeniul S.S.M., care impreuna cu mine sa asiguram toate
resursele materiale si umane necesare realizarii acestei politici si acestor obiective generale si
specifice sistemului de management SSM .
Responsabilitatea implementarii, mentinerii, imbunatatirii si perfctionarii continue revine
tuturor managerilor de compartimente / subunitati de executie precum si intregului personal
executiv salariat, colaborator sau subcontractant .

Data:

Director General,

10.09.2012

Popa Razvan

ORGANIGRAMA SC OCTAVCONSTRUCT SRL

RRU- Responsabil Resurse Umane


RM- Responsabil Management

Data: 20.09.2012

Aprobat: Director General


Popa Razvan

PLAN DE AUDIT DE SSM

PLAN DE AUDIT
SMC - SMM
- SSM
Audit certificare initiala Etapa I
Audit de certificare initiala Etapa II
Audit supraveghere Audit de recertificare
Audituri speciale___________________________

Cod: OC 324 / 2012


Pag 1/3

Solicitant
S.C. LUKOVAL SRL
Loc. Bucuresti, Str. Petre Ispirescu, Nr.31, Sector 5, Tel./ Fax: 021-208.23.53/021-208.35.61
Dosar de certificare:
Cod: OC 324 / 2012
Tip audit:
Audit de certificare initiala a Sistemelor de Management - - Etapa II
SMC
- SMM - SSM
Obiective: Evaluarea gradului in care Sistemul de Management SSM implementat in cadrul
organizatiei mai indeplineste cerintele standardelor aplicabile
Domeniul auditului si codul CAEN/ EA:
4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor si activitati secundare
4213 - Constructia de poduri si tuneluri;
4291 - Constructii hidrotehnice
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4299 - Lucrari de alte constructii a altor proiecte ingineresti
Numar total de angajati: 89
Locatii de auditat:
1. Sediul societatii
2. Alte locatii
- Tipul locatiei (punct de lucru, sectie, atelier, santier)
Procese supuse auditarii:
Procese de management
Procese de asigurare a resurselor
Procese de furnizare a serviciului/produsului
Procese de analiza, masurare si imbunatatire
Procese externe
Criterii de audit si documente de referinta:
SR OHSAS 18001:2008

Normative tehnice aplicabile


Manualul SM, proceduri/ instructiuni de lucru
Excluderi: nu se aplica
Echipa de audit:
Auditor sef: Ing. Ionescu Marin
Auditor: Ing. Dinu Gheorghe
Expert tehnic: Romus Andrei

Perioada:
15.05.2012

Raportul de audit
va fi prezentat
la data de:
15.05.2012

Difuzare
1. Org. de certif
2. Auditat

Conditii de confidentialitate: Echipa de audit asigura deplina impartialitate si confidentialitatea


informatiilor in posesia carora intra in timpul efectuarii auditului, precum si securitatea documentelor
societatii aflate in posesia sa.
Limba de desfasurare a auditului: romana
GRAFIC DE DESFASURARE A AUDITULUI
Nr.
crt.

0
1.

Data/
or
ele
1
15.05.2012
09:30 10:00

2.

10:00 10:30

3.

10:30 12:30

Compartimentul / Procese din cadrul


compartimentului / Clauze din standard

2
Sedinta de deschidere, conform SR EN
ISO 19011:2003, pct. 6.5.1
Conducerea organizatiei
Schimbari intervenite in organizatie de la ultimul
audit
Stablirea politicii si a obiectivelor
Programe de imbunatatire
Efectuarea analizelor de management
Asigurarea resurselor si a mediului de lucru adecvat
Comunicarea eficienta interna si cu clientii
Managementul sistemelor
Schimbari intervanite in organizatie si in
documentatia SMSSM de la ultimul audit
Rezolvarea observatiilor rezultate din ultimul audit
Aspecte de mediu
Identificarea riscurilor
Evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte
cerinte
Instruire
Analiza efectuata de management
Managementul resurselor
Planificarea realizarii produsului/serviciului
Analiza cerintelor referitoare la contractare
Proiectare
Aprovizionare
Furnizare servicii
Control EMM
Monitorizare procese
Identificare si trasabilitate

Echipa
de
audi
t
3
Echipa de audit

Reprezentantii
compartimentului
auditat (functia )

4
Director
MSM

Echipa de audit

Director
MSM

Echipa de audit

MSM

Audit intern
Controlul neconformitatilor
Actiuni corective
Actiuni preventive
4.

12:30 13:30

Echipa de audit

MSM

Echipa de audit

Sef aprovizionare
MSM

Pauza de masa
13.

13:30 15:00

Aprovizionare
Aspecte de mediu
Identificarea riscurilor
Evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte
cerinte
Managementul resurselor
Planificarea realizarii produsului/serviciului
Analiza cerintelor referitoare la contractare
Aprovizionare
Furnizare servicii
Monitorizare procese
Identificare si trasabilitate
Audit intern
Controlul neconformitatilor
Actiuni corective
Actiuni preventive
14.

15:00 15:30

Echipa de audit

Formularea constatarilor si
pregatirea sedintei de
inchidere a auditului
15.

15:30 16:00
15.05.2012

Echipa de audit
Sedinta de inchidere, conform

Director
MSM

SR EN ISO 19011:2003, pct.


6.5.7

Intocmit
Auditor sef
Ionescu Marin

Aprobat
Director General
Popa Razvan

CHESTIONAR DE AUDIT DE SSM

Departament auditat/ Proces /funcie auditat :

Auditor ef : Ionescu Marin

Nr.
crt.

NTREBARE

A fost eliminata manipularea manuala, oriunde acest


lucru este posibil (de exemplu, prin utilizarea unor
echipamente mecanizate)?

Substantele periculoase din santier sunt depozitate


si utilizate in mod corespunzator?
Sunt adoptate masuri corespunzatoare de protectie
pentru a preveni sau reduce expunerea la pulberi
(de exemplu, pulberi de lemn, ciment, dioxid de
siliciu)?

Legend:
DOC : prevzut n documente
C
: corespunde
NI
: necesit mbuntire
NC : nu corespunde
NA : neaplicabil

DOC
Da

Nu

APLICARE
C

NI

NC

NA

Obs.

Toate persoanele de pe santier poarta casca si


incaltaminte de protectie?

Exista metode de tinere sub control a riscurilor,


altele decat utilizarea echipamentului individual de
protectie?

Au fost adoptate masuri pentru protectia persoanelor


din public (cum sunt persoanele care trec pe linga
santier)?

Este asigurat accesul in siguranta al fiecarui angajat


catre locul sau de munca si lucrul in conditii de
securitate la respectivul loc de munca? De exemplu,
accesul pe schelarii se face in conditii de securitate?

Sunt asigurate curatenia, iluminatul si organizarea


santierului?

Au fost prevazute dotari corespunzatoare privind


paza impotriva incendiilor (de exemplu: stingatoare
de incendiu, cai de evacuare)?

10

Circuitele electrice existente (subterane sau aeriene)


sunt marcate pentru a fi identificate si exista sisteme
de interventie asupra acestora?

11

S-au luat masuri pentru evitarea caderii de la inaltime


a lucratorilor si obiectelor?

12

S-au adoptat toate masurile pentru reducerea


expunerii la zgomot si vibratii?

13

Sunt efectuate verificari ale starii schelelor, atat in


mod periodic, cat si dupa aparitia unor fenomene
meteorologice nefavorabile (cum sunt vanturile
puternice)?

14

Operatiile de montare, modificare si demontare a


schelelor sunt executate de persoane competente?

15

Conducatorii vehiculelor si operatorii instalatiilor


sunt instruiti in mod corespunzator si, acolo unde
acest lucru este necesar, autorizati?

Aprobat : Dir. Gen. Popa Razvan

Elaborat : Aud. sef Ionescu Marin

Data : 15.05.2012

Data : 15.05.2012

S.C. LUKOVAL SRL

SMSSM
COD : OC FN 321/12

Pagina :
01 / 01

F I S A DE

NECONFORMITATE
Nr. : 73/16.05.2012
Emitent : SRAC
Descrierea neconformitatii constatate :

Documentatia referitoare la certificarea produselor materiale de constructii nu este completa (Ex.


Lipsesc Listele de verificare pentru mixturi asfaltice si borduri).
Semnatura emitentului : ............................................
Analiza si evaluarea neconformitatii. Cauze generatoare :

Data :
Cod: F-PS-03-02,
ed.1, rev.0
15.04.2012

Participanti la analiza
Numele si prenumele

Semnatura

1. Ionescu Marin
2. Dinu Gheorghe
3.Romus Andrei

Decizii / Corectii / Derogari :


Sa se anexeze Listele de verificare la procedurile aferente.
Termen de finalizare : 30.05 2012
Nume / prenume :
Responsabil :
.....................................................
Actiune corectiva :

Semnatura :

.....................................................

S-au intocmit Liste de verificare pentru produsele mixturi asfaltice si borduri si s-au anexat la proceduri.
Termen de finalizare : 30.05.2012
Nume / prenume :
Responsabil :
.....................................................
Verificare corectie / actiune corectiva / observatii :

Semnatura :

.....................................................
Proprietar de proces / RMSI
(dupa caz)

....................................
Data
verificarii : ..............................

Plan de actiuni corective

Diagrama flux a activitatilor referitoare la actiunile corective

Cod: R-OC324/2012

RAPORT DE AUDIT
Certificare initiala Etapa II
XAudit supraveghere
Audit de recertificare
Audituri speciale___________________________

S.R.A.C

Exemplar nr. 1/3


Pag 1/4

Solicitant
S.C. LUKOVAL SRL
Loc. Bucuresti, Str. Valea Lunga, Nr.30, Sector 6, Tel./ Fax: 021-208.23.53/021-208.35.61
Dosar de certificare:
Cod : OC 324 / 2012
Obiective / tip audit: Audit de supraveghere
Evaluarea mentinerii,eficacitii si imbunatatirii sistemului de management al SSM in conformitate cu
cerintele SR OHSAS 18001/2008 n cadrul proceselor desfasurate de S.C. LUKOVAL SRL
Domeniul auditului CAEN / EA
4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor si activitati secundare
4213 - Constructia de poduri si tuneluri;
4291 - Constructii hidrotehnice
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4299 - Lucrari de alte constructii a altor proiecte ingineresti
Excluderi -----Nr. angajati: 89
Componenta echipei de audit
Standardul de referinta:
Documentatia de
Echipa de audit SRAC
referinta:
Auditor sef: Ing. Ionescu Marin
SR OHSAS
Manualul SSM
Auditor: Ing. Dinu Gheorghe
18001:2008
Procedurile SMSSM
Expert tehnic: Romus Andrei
Instructiuni de lucru
Echipa RENAR
Legislatia aplicabila
Auditor sef : Ing. Alecu Diana
Auditor : Ing Popovici Roxana-Elena
Reprezentanti auditat: Ing Popescu Ioan Administrator
Ing Dulca Vlad Director Aprovizionare
Ing Marcu Claudiu Director Tehnic Productie
Ing Preda Ion Director economic
Ing Ilie Iorga RMSSM
Ing Plugaru Costel- Director Calitate
Locul de desfasurare al auditului:
Sediul SC LUKOVAL SRL

Perioada de desfasurare a auditului:


18.08.2012

Nr. zile de audit efectuate:


1 zi

Data finalizarii raportului:

Auditor Sef
Nume: ing. Ionescu Marin
Semnatura :

27.08.2012

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE DESCHIDERE


Data: 18.08.2012

Sediul: SC LUKOVAL SRL

Obiectivul auditului :
Audit de certificare initiala Etapa I
Audit de certificare initiala Etapa II
Audit supraveghere
Audit de recertificare
Audituri speciale_________________________________
Participanti:
Echipa de audit:
Numele si prenumele
Functia
Ionescu Marin
Auditor sef
Ing. Dinu Gheorghe
Auditor
Romus Andrei
Expert tehnic
Organizatia auditata:
Numele si prenumele
Functia
Popescu Ioan
Administrator
Preda Ion
Director Economic
Ilie Iorga
Responsabil SSM
La sedinta de deschidere au fost abordate urmatoarele:

Semnatura

Semnatura

a) prezentarea participantilor si scurta descriere a rolurilor acestora;


b) confirmarea obiectivelor, a domeniului si a criteriilor auditului;
c) confirmarea programului auditului si a altor elemente convenite cu auditatul - data si ora pentru sedinta
de inchidere, intalniri intermediare dintre echipa de audit si managementul auditatului, modificari fata de
program;
d) metodele si procedurile care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului, auditatul fiind instiintat ca
dovezile de audit se vor baza pe esantioane din informatiile disponibile si de aceea exista un element de
incertitudine in auditare;
e) confirmarea canalelor oficiale de comunicare dintre echipa de audit si auditat;
f) confirmarea limbii utilizate pe parcursul auditului;
g) mentionarea faptului ca, pe parcursul auditului, auditatul va fi informat despre desfasurarea auditului;
h) confirmarea disponibilitatii resurselor si facilitatilor necesare echipei de audit;
i) confirmarea aspectelor referitoare la pastrarea confidentialitatii;
j) confirmarea procedurilor de siguranta si securitatea muncii si a masurilor pentru situatii de urgenta
privitoare la echipa de audit;
k) confirmarea identitatii si rolului persoanelor care vor insoti echipa de audit;
l) modul de raportare a constatarilor, inclusiv clasificarea acestora;
m) precizarea conditiilor in care auditul poate fi intrerupt;
n) informare asupra procedurilor de inaintare a apelurlor sau reclamatiilor privitoare la modul de
desfasurare a auditului sau la concluziile auditului.
Clasificarea constatarilor pentru Sistemele de Management
Neconformitate - absenta sau insuccese in implementarea sau mentinerea uneia sau mai multor cerinte ale Sistemului de
Management, sau o situatie care, pe baza unor dovezi obiective, induce indoieli semnificative asupra capacitatii sistemului
de a realiza politica/ obiectivele organizatiei sau calitatea declarata a produselor/ serviciilor furnizate.
Observatie - neindeplinirea unei cerinte a referentialului care, daca nu este corectata, va afecta eficacitatea sau mentinerea
Sistemului de Management.
Comentarii - neclaritati privind solutiile alese si eficienta implementarii unor cerinte ale Sistemului de Management sau
posibilitati de imbunatatire.

Cod: R-OC324/2012

RAPORT DE AUDIT

SRAC

Exemplar nr. 1/3

Centralizarea constatarilor
Auditor Sef:
Nume: Ing. Ionescu Marin
Nr. crt.

Constatari inregistrate*

Pag. 3/4

Semnatura:
Termen propus pentru
verificarea implementarii
actiunilor corective

NECONFORMITATI

1.

Documentatia referitoare la certificarea produselor


materiale de constructii nu este completa (Ex. Lipsesc
Listele de verificare pentru mixturi asfaltice si
borduri).

27.08.2012

OBSERVATII

COMENTARII

Aprecierea echipei de audit


Echipa de audit apreciaza ca sistemul de Management al SSM este mentinut si poate fi imbunatatit;
Activitatile din cadrul S.C. LUKOVAL S.R.L. se desfasoara conform cu documentele SMSSM elaborate in
conformitate cu cerintele standardului SR OHSAS 18001 :2008 si cu cerintele legale aplicabile.
Conducerea organizatiei
Conducerea organizatiei este reprezentata de administratorul societatii ing. Bogdan.
Este documentata Politica si Obiectivele SSM pentru anul 2012. Politica si obiectivele sunt comunicate si
intelese in cadrul organizatiei. Dintre obiectivele stabilite mentionez : mentinerea certificarii SMSSM ;
imbunatatirea SMSSM.

Propuneri :
Echipa de audit propune Consiliului Director al SRAC mentinerea certificarii SMSSM al SC
LUKOVAL SRL

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE INCHIDERE

Data: 18.08.2012

Sediul: SC OCTAVCONSTRUCT SRL

Obiectivul auditului :
Audit de certificare initiala Etapa I
Audit de certificare initiala Etapa II
Audit supraveghere

Audit de recertificare

Audituri speciale_________________________________
Participanti:
Echipa de audit:
Numele si prenumele
Ionescu Marin
Ing. Dinu Gheorghe
Romus Andrei

Functia

Semnatura

Auditor sef
Auditor
Expert tehnic

Organizatia auditata:
Numele si prenumele
Popescu Ioan
Preda Ion
Ilie Iorga

Functia
Administrator
Director Economic
Responsabil SSM

Semnatura

S-au prezentat constatarile si concluziile auditului:


a) Gradul de conformitate a sistemului de management in raport cu criteriile de audit;
b) Nivelul de implementare, mentinere si imbunatatire a eficacitatii sistemului de management;
c) Capabilitatea analizei efectuate de management de a se asigura ca sistemul de management este in
continuare corespunzator, adecvat si eficace.
S-au prezentat recomandari referitoare la imbunatatirea activitatii, inclusiv la activitati viitoare de auditare.
A fost instiintat auditatul asupra situatiilor intalnite pe parcursul auditului care ar putea diminua increderea in
concluziile auditului.
Au fost rezolvate opiniile divergente referitoare la constatarile si concluziile auditului.
Se prezinta alaturat Raportul de audit.
Organizatia auditata ntelege si isi nsuseste rezultatele prezentate in Raportul de audit.
Organizatia auditata urmeaza sa faca contestatie privitoare la constatarile auditului si sa o inainteze la SRAC n
termen de 5 zile lucratoare de la data prezentului Proces verbal.