Sunteți pe pagina 1din 1

Cantitatile de clorura de vinil si acetat de vinil necesare pt a obtine 100 kg copolimer, stiind ca cei doi

monomeri se afla in raport molar de 1:0,038 sunt: raspunsul este 95kg si 5 kg


1 kmol CH2=CHCl = 62,5 kg
1 kmol CH2=CH-OOC-CH3 = 86 kg
Se noteaza cu:
a numarul de kmoli de CH2=CHCl
b numarul de kmoli de CH2=CH-OOC-CH3
Formula copolimerului

Se determina n
(62,5 + 860,038)n = 100
(62,5 + 3,268)n = 100
65,768 n = 100
n = 100/65,768 = 1,52
m CH2=CHCl = 1,5262,5 = 95 kg
m CH2=CH-OOC-CH3 = 1,523,268= 4,96 kg 5 kg
140g de alchena aditioneaza complet 4,627 l clor masurat la 15 atm si 150grade celsius. alchena este?
Se determina numarul de moli de clor
pV=nRT
n=pV/RT=154,627/0,082(150+273) = 154,627/0,082423 =2 moli Cl2
Se determina alchena
1 mol CnH2n=14n g
Ecuatia de aditie este:
14n g....1 mol
CnH2n+Cl2 CnH2nCl2
140g....2 moli
14n2=140
n=5
C5H10 pentena
Un copolimer obtinut din 2 monomeri in raport molar 1:1 formeaza prin oxidare cu KMnO4 in mediu
acid, numai acid 6-ceto-heptanoic. Cei 2 monomeri sunt: raspunsul este izoprenul si etena.
Compusul rezultat prin oxidare cu permanganat de potasiu:
Formula substantei care da prin oxidare compusul de mai sus

Se imparte pe posibilii monomeri

Reactia de copolimerizare: