Sunteți pe pagina 1din 1

Prin hidroliza unui amestec echimolecular de monocloretan, 1,1-dicloretan, 1,2-dicloretan, 1,1,1 tricloretan,

1,1,2,2 tetracloretan rezulta 1,2 litri solutie HCl 2M.Masa amestecului este:
Se noteaza cu a numarul de moli din fiecare component. Se calculeaza numarul de moli de HCl care rezulta
1 mol............................................1 mol
CH3-CH2Cl + H2O CH3-OH + HCl
a moli..............................................x1
x1=a moli HCl
1 mol........................................2 mol
CH3-CHCl2+ H2O CH2O + 2HCl
a moli......................................x2
x2=2a moli HCl
1 mol....................................................................2 mol
Cl-CH2-CH2-Cl+ 2H2O HO-CH2-CH2-OH + 2HCl
a moli......................................................................x3
x3=2a moli HCl
1 mol.............................................................3 mol
Cl-CH2-CHCl2+ 2H2O HO-CH2-CHO + 3HCl
a moli...............................................................x4
x4=3a moli HCl
1 mol.......................................................4 mol
Cl2CH-CHCl2+ 2H2O OHC- CHO + 4HCl
a moli.........................................................x5
x5=4a moli HCl
Numarul total de moli de HCl=a + 2a + 2a + 3a + 4a=12a moli HCl
Se calculeaza numarul de moli de HCl din 1,2 L solutie 2M
1 L solutie NaOH..........................2 moli
1,2 L solutie....................................x
x=2,4 moli HCl
12a=2,4
a=2,4/12=0,2 moli HCl
1 mol C2H5Cl = 64,5 g
1 mol C2H4Cl2 = 99 g
1 mol C2H4Cl2 = 99 g
1 mol C2H3Cl3 = 133,5 g
1 mol C2H2Cl4 = 168 g
M amestec = 0,2(64,5 + 99 + 99 +133,5 + 168)= 112,8 g amestec