Sunteți pe pagina 1din 69

Informatii colectie:

1. Punctajul: 10Alegeti definitia corecta a microbiologiei sanitare:CS


a) [x] stiinta care studiaza microorganismele mediului ambiant (inclusiv cele patogene), care
prin activitatile lor pot influenta direct sau indirect asupra sanatatii omului
b) [ ] stiinta care studiaza microorganismele patogene ce influenteaza direct sau indirect

asupra sanatatii omului


c) [ ] stiinta care studiaza caile prin care omul si animalele contamineaza mediul ambiant
d) [ ] stiinta care studiaza epidemiologia si patogeneza bolilor infectioase
e) [ ] stiinta care studiaza caracteristica morfobiologica a agentilor patogeni ai bolilor
infectioase
2. Punctajul: 10Elementele de studiu ale microbiologiei sanitare sint:CM
a) [x] apa
b) [x] aerul
c) [x] solul
d) [x] produsele alimentare
e) [ ] organismul uman
3. Punctajul: 10Microbiologia sanitara prevede investigatiile personalului din urmatoarele
institutii:CM
a) [x] intreprinderilor de alimentatie publica
b) [x] intreprinderilor de comert alimentar cu amanuntul
c) [x] institutiilor de copii
d) [x] institutiilor medicale
e) [ ] institutii de administratie publica locala
4. Punctajul: 10Microbiologia sanitara are urmatoarele sarcini:CM
a) [x] elaboreaza si perfectioneaza metodele de examenare microbiologica a mediului ambiant
b) [x] elaboreaza standardele de stat, normative si indicatii metodice privind recoltarea,
conservarea, expedierea si examenarea probelor din mediul ambiant
c) [x] studiaza legitatile relatiilor omului cu mediul ambiant si elaboreaza recomandatii pentru
protectia sanatatii
d) [x] studiaza caile prin care omul si animalele contamineaza elementele mediului ambiant
e) [ ] studiaza manifestarile clinice a bolilor infectioase
5. Punctajul: 10Alegeti definitia corecta a indicilor microbiologici:CS
a) [x] microflora normala, care se elimina in mediul ambiant cu excretiile omului si animalelor,
ce serveste ca un indice al starii sanitare a mediului ambiant si permite aprecierea pericolului
potential pentru sanatatea omului
b) [ ] microflora patogena, care se elimina in mediul ambiant cu excretiile omului si animalelor,
ce serveste un indice al starii saniatre a mediului ambiant si permite aprecierea pericolului
potential pentru sanatatea omului
c) [ ] microflora patogena, care se elimina in mediul ambiant cu excretiile omului ce serveste ca
un indice al starii sanitare a mediului ambiant si permite aprecierea pericolului potential pentru
sanatatea omului
d) [ ] microflora normala, care se elimina in mediul ambiant cu excretiile animalelor, ce
serveste ca un indice al starii sanitare a mediului ambiant si permite aprecierea pericolului
potential pentru sanatatea omului
e) [ ] microflora conditionat-patogena, care se elimina in mediul ambiant cu excretiile
animalelor, ce serveste ca un indice al starii sanitare a mediului ambiant si permite aprecierea
pericolului potential pentru sanatatea omului
6. Punctajul: 10Alegeti cerintele inaintate fata de microorganismele sanitar-indicatoare:CM
a) [ ] sa fie sensibile la actiunea factorilor mediului ambiant
b) [x] sa fie prezente constant in excretiile omului si animalelor si sa se elimine in mediul
ambiant in cantitati masive
c) [x] sa nu aiba alt rezervor natural decit organismul omului si animalelor
d) [x] sa supravietuiasca in mediul ambiant timp mai indelungat in comparatie cu
microorganismele patogene
e) [x] sa lipsesca sau sa fie redusa capacitatea de multiplicare in mediul ambiant
7. Punctajul: 10Alegeti cerintele inaintate fata de microorganismele sanitar-indicatoare:CM
a) [x] sa fie mai rezistenti la actiunea factorilor mediului ambiant

b) [x] sa fie suficient de tipici pentru a fi usor diferentiati si sa nu-si modifice caracterele
biologice
c) [x] sa fie usor depistati prin metode uzuale, simple
d) [ ] sa nu fie prezenti constant in excretiile omului si animalelor
e) [ ] sa se elimine in mediul ambiant in cantitati mici
8. Punctajul: 10Standardele de stat (STAS), indicatiile si recomandarile metodice utilizate in
microbiologia sanitara prevad:CM
a) [x] metodele de recoltare a probelor din mediul ambiant
b) [x] conditiile de expediere a probelor din mediul ambiant
c) [x] metodica examinarii probelor din mediul ambiant
d) [x] metodica de interpretare a rezultatelor
e) [ ] manifestarile clinice a bolilor infectioase
9. Punctajul: 10In efectuarea investigatiilor sanitar-microbiologice trebuie sa se respecte
urmatoarele principii:CM
a) [ ] se utilizeaza metode nestandarde de investigatie
b) [x] recoltarea, conservarea si expedierea corecta a probelor
c) [x] efectuarea investigatiilor in serie (din diferite sectoare)
d) [x] recoltarea repetata a probelor
e) [ ] aprecierea datelor se face fara rezultatele examenului igienic
10. Punctajul: 10In efectuarea investigatiilor sanitar-microbiologice trebuie sa se respecte
urmatoarele principii:CM
a) [ ] recoltarea probelor nu se face repetat
b) [x] utilizarea metodelor standarde de investigare
c) [x] aprecierea datelor in colaborare cu rezultatele examenului igienic
d) [x] responsabilitatea medicilor pentru exactitatea investigatiilor
e) [x] motivatia concluziilor despre starea sanitara a elementului examenat
11. Punctajul: 10Alegeti microorganismele sanitar-indicatoare ce caracterizeaza starea
sanitara a apei potabile:CM
a) [ ] C.perfringens
b) [ ] bacteriile termofile
c) [x] enterococii
d) [x] bacteriile coliforme
e) [x] stafilococii
12. Punctajul: 10Alegeti microroganismele sanitar-indicatoare ce caracterizeaza starea
sanitara a aerului:CM
a) [ ] bacteriile coliforme
b) [ ] Proteus
c) [x] streptococii
d) [x] stafilococii
e) [ ] C.perfringens
13. Punctajul: 10Alegeti microorganismele incluse in grupul bacteriilor coliforme:CM
a) [x] Klebsiella
b) [x] Escherichia
c) [x] Citrobacter
d) [ ] Proteus
e) [x] Enterobacter
14. Punctajul: 10Grupul bacteriilor coliforme se caracterizeaza prin:CM
a) [x] sint nesporulati
b) [x] sint bacili gramnegativi
c) [x] sint oxidazonegativi
d) [ ] se cultiva pe geloza peptonata alcalina
e) [x] scindeaza glucoza pina la A si G
15. Punctajul: 10Apa serveste ca factor de transmitere a agentilor patogeni in urmatoarele
infectii bacteriene:CM
a) [x] dizenteria
b) [x] holera
c) [ ] difteria
d) [x] febra tifoida

e) [ ] tusea convulsiva
16. Punctajul: 10Apa serveste ca factor de transmitere a agentilor patogeni in urmatoarele
infectii virale:CM
a) [ ] parotidita epidemica
b) [x] hepatita virala A
c) [ ] gripa
d) [x] poliomielita
e) [ ] rabia
17. Punctajul: 10Alegeti definitia corecta a NTMFC:CS
a) [ ] numarul total de microroganisme capabile sa formeze sediment in mediile de cultura
lichide
b) [ ] numarul total de microorganisme capabile sa formeze opacitate uniforma in bulionul
peptonat
c) [ ] numarul total de microorganisme capabile sa formeze o pelicula fina-albastruie in apa
peptonata alcalina
d) [ ] numarul total de microorganisme capabile sa formeze colonii negre pe mediul geloza
bismut-sulfit
e) [x] numarul total de microorganisme capabile sa formeze pe mediile de cultura solide colonii
vizibile cu ochiul neinarmat sau cu lupa
18. Punctajul: 10Alegeti definitia corecta a titrului coli:CS
a) [ ] cantitatea minima de apa care contine o bacterie sporulata
b) [ ] cantitatea minima de apa care contine o bacterie termofila
c) [x] cantitatea minima de apa care contine o bacterie coliforma
d) [ ] cantitatea minima de apa care contine o celula de S.aureus
e) [ ] cantitatea minima de apa care contine o celula de S.typhi
19. Punctajul: 10Alegeti definitia corecta a indicelui coli:CS
a) [ ] cantitatea de S.aureus intr-un litru de apa
b) [ ] cantitatea de S.typhi intr-un litru de apa
c) [ ] cantitatea de bacterii termofile intr-un litru de apa
d) [x] cantitatea de bacterii coliforme intr-un litru de apa
e) [ ] cantitatea de bacterii coliforme intr-un mililitru de apa
20. Punctajul: 10Determinarea bacteriilor coliforme se efectuiaza prin urmatoarele
metode:CM
a) [ ] microscopica
b) [x] metoda titrarii
c) [x] metoda membranelor filtrante
d) [ ] metoda biologica
e) [ ] metoda alergica
21. Punctajul: 10Investigatiile sanitar-microbiologice a apei pentru depistarea microflorei
patogene se face:CM
a) [x] cind indicele coli al apei potabile nu corespunde cerintelor standardelor de stat
b) [x] cind se selecteaza surse de aprovizionare centralizata cu apa
c) [x] in zonele de recreatie
d) [ ] cind se depisteaza S.aureus in apa potabila
e) [ ] cind se depisteaza S.typhi in apa potabila
22. Punctajul: 10Investigatiile sanitar-microbiologice a apei pentru depistarea microflorei
patogene se face:CM
a) [ ] cind NTMFC corespunde normativelor standarde
b) [ ] cind bacteriile grupului intestinal corespund normelor standarde
c) [ ] cind se depisteaza S.dysenteriae
d) [x] la constructia statiilor balneare, institutiilor de copii
e) [x] pentru aprecierea eficientei instalatiilor de epurare a apelor reziduale
23. Punctajul: 10Este un important indicator microbiologic al contaminarii aerului cu secretii
rinfaringiene:CS
a) [x] S.aureus
b) [ ] S.dysenteriae
c) [ ] C.diphtheriae
d) [ ] M.tuberculosis

e) [ ] E.coli
24. Punctajul: 10NTMFC din apa include germenii:CM
a) [x] mezofili saprofiti
b) [x] facultativ anaerobi
c) [x] populeaza rezervuarul de apa
d) [x] sint capabili sa formeze pe mediile de cultura solide colonii vizibile cu ochiul neinarmat
e) [ ] sint capabili sa formeze pe mediile de cultura lichide opacitate uniforma
25. Punctajul: 10Pentru determinarea NTMFC in apa curata se face:CS
a) [ ] se pipeteaza 3 ml proba nediluata in 2 cutii Petri sterile cu 3 ml geloza nutritiva topita la
45C
b) [x] se pipeteaza 1 ml proba nediluata in 2 cutii Petri sterile cu 5-7 ml geloza nutritiva topita
si racita la 45C
c) [ ] se pipeteaza 1 ml proba diluata 1:100 in 2 cutii Petri sterile cu 5-7 ml geloza nurtitiva
topita si racita la 45C
d) [ ] se pipeteaza 3 ml proba diluata 1:200 in 2 cutii Petri sterile in care se toarna 3 ml geloza
nutritiva topita si racita la 45C
e) [ ] se pipeteaza 1 ml proba nediluata intr-o cutie Petri sterila cu 1 ml geloza nutritiva topita si
racita la 45C
26. Punctajul: 10Pentru determinarea NTMFC in apele reziduale se face:CS
a) [x] dilutiile probelor de la 1:10 la 1:1000000 si se insaminteaza cite 1 ml in 2 cutii Petri
sterile cu 5-7 ml geloza nutritiva topita si racita la 45C
b) [ ] se pipeteaza 1 ml proba nediluata intr-o cutie Petri sterila cu 1 ml geloza nutritiva topita si
racita la 45C
c) [ ] se pregatesc dilutii a probelor de la 10 la 10 si se insaminteaza cite 3 ml in 2 cutii Petri
sterile cu 3 ml geloza nutritiva topita si racita la 45C
d) [ ] se rpegatesc dilutii a probelor de la 10 la 10 si se insaminteaza cite 1 ml intr-o cutie Petri
sterila cu 1 ml geloza nurttiva topita si racita la 45C
e) [ ] se pipeteaza 1 ml proba nediluata in 2 cutii Petri sterile in care se toarna cite 1 ml geloza
nutritiva topita si racita la 45C
27. Punctajul: 10Pentru determinarea NTMFC a apei furnizate de instalatiile centrale,
probele se incubeaza in termostat la regimul:CS
a) [ ] la 22C pe 24 ore
b) [x] la 37C pe 24 ore
c) [ ] la 20C pe 48 ore
d) [ ] la 37C pe 72 ore
e) [ ] la 22C pe 48 ore
28. Punctajul: 10La selectarea sursei noi de aprovizionare cu apa, pentru determinarea
NTMFC probele se incubeaza in termostat la regimul:CM
a) [x] la 20-22C pe 48 ore
b) [x] la 37C pe 24 ore
c) [ ] la 42C pe 24 ore
d) [ ] la 42C pe 48 ore
e) [ ] la 37C pe 72 ore
29. Punctajul: 10Pentru determinarea NTMFC in apa potabila se aleg placile insamintate pe
care au crescut:CS
a) [ ] intre 10 si 20 colonii
b) [x] intre 40 si 300 colonii
c) [ ] intre 300 si 600 colonii
d) [ ] intre 15 si 30 colonii
e) [ ] intre 20 si 30 colonii
30. Punctajul: 10Antigenul comun pentru genul Vibrio este:CS
a) [ ] O
b) [ ] K
c) [x] H
d) [ ] Vi
e) [ ] M
31. Punctajul: 10Agentul holerei se transmite prin mecanismul urmator:CS
a) [ ] transmisiv

b) [ ] contact direct
c) [x] fecalo-oral
d) [ ] aerogen
e) [ ] vertical
32. Punctajul: 10Diferentierea biovariantelor V.cholerae se efctuiaza dupa sensibilitatea
la:CS
a) [ ] penicilina
b) [ ] ampicilina
c) [x] polimexina
d) [ ] oxacilina
e) [ ] ristomicina
33. Punctajul: 10In profilaxia specifica a holerei se utilizeaza:CM
a) [x] vaccin inactivat
b) [x] vaccin chimic polizaharidic
c) [ ] vaccin ribozomal
d) [ ] vaccin viu atenuat
e) [ ] autovaccin
34. Punctajul: 10Vibrionii holerici se caracterizeaza prin:CM
a) [x] prezenta de bastonase usor incurbate, sub forma de virgula
b) [ ] formeaza capsula in macroorganism
c) [x] sint mobili
d) [ ] formeaza spori centrali
e) [ ] se cultiva in conditii anaerobe
35. Punctajul: 10V.cholerae modifica mediul de acumulare cu zaharoza si lactoza:CS
a) [ ] zaharoza AG, lactoza b) [ ] zaharoza -, lactoza A
c) [ ] zaharoza - , lactoza AG
d) [ ] zaharoza AG, lactoza A
e) [x] zaharoza A, lactoza 36. Punctajul: 10V.cholerae modifica mediul de acumulare cu zaharoza si lactoza:CM
a) [x] zaharoza A
b) [ ] zaharoza c) [ ] zaharoza AG
d) [ ] lactoza A
e) [x] lactoza 37. Punctajul: 10Testele pozitive in identificarea V.eltor sint:CM
a) [x] hemoliza eritrocitelor de berbec
b) [x] aglutinarea eritrocitelor de gaina
c) [x] sensibilitatea la bacteriofagul eltor
d) [ ] sensibilitatea la bacteriofagul C
e) [x] cresterea pe mediul cu polimexina (50 UI/ml)
38. Punctajul: 10Mediul pentru izolarea V.cholerae este:CS
a) [ ] Levine
b) [ ] Lowenstein-Iensen
c) [ ] Klauberg
d) [x] TCBS
e) [ ] geloza clorurata cu lapte si ou
39. Punctajul: 10Pentru V.cholerae variantul serologic Inaba sint caracteristice fractiile
antigenice:CS
a) [ ] AB
b) [x] AC
c) [ ] ABC
d) [ ] ABD
e) [ ] AD
40. Punctajul: 10Pentru V.cholerae variantul serologic Hykojima sint caracteristice fractiile
antigenice:CS
a) [ ] AB
b) [ ] AC

c) [x] ABC
d) [ ] ABD
e) [ ] AD
41. Punctajul: 10Pentru V.cholerae variantul serologic Ogawa sint caracteristice fractiile
antigenice:CS
a) [x] AB
b) [ ] AC
c) [ ] ABC
d) [ ] ABD
e) [ ] AD
42. Punctajul: 10Familia Vibrionaceae include genurile:CM
a) [x] Aeromonas
b) [x] Photobacterium
c) [x] Vibrio
d) [x] Plesiomonas
e) [ ] Proteus
43. Punctajul: 10Care genuri reuneste specii oxidazopozitive:CS
a) [ ] Yersinia
b) [ ] Francisella
c) [x] Vibrio
d) [ ] Salmonella
e) [ ] Corynebacterium
44. Punctajul: 10Contactilor cu bolnavii de holera pentru profilaxie se administreaza:CS
a) [ ] vaccin antiholeric corpuscular inactivat
b) [ ] vaccin holerogen-anatoxina
c) [ ] ser imun antiholeric
d) [ ] polimexina
e) [x] tetracicline
45. Punctajul: 10Mobilitatea V.cholerae se determina in:CS
a) [ ] RIF directa
b) [ ] micropreparate colorate Gram
c) [x] preparatul "picatura strivita" sau "suspendata"
d) [ ] RA cu ser imun antiholeric O1
e) [ ] proba cu bacteriofagii antiholerici
46. Punctajul: 10Apartine grupului fermentativ Heiberg I:CS
a) [ ] S.anatum
b) [ ] V.fluvialis
c) [ ] E.coli
d) [x] V.cholerae
e) [ ] S.flexneri
47. Punctajul: 10V.cholerae O1 se caracterizeaza prin:CM
a) [x] poseda antigen de grup A
b) [x] poseda antigen de grup B
c) [x] poseda antigen de grup C
d) [x] apartine grupului Heiberg I
e) [ ] reactia oxidazei negativa
48. Punctajul: 10Pentru diagnosticul holerei se recolteaza prelevatele urmatoare:CM
a) [ ] urina
b) [x] materii fecale
c) [x] mase vomitive
d) [ ] singe pentru hemocultura
e) [ ] bila
49. Punctajul: 10Exotoxina holerigena la nivelul enterocitelor activeaza:CS
a) [x] adenilatciclaza
b) [ ] hidrolazele
c) [ ] adenozintrifosfatul
d) [ ] adenozindifosfatul
e) [ ] adenozinmonofosfatul

50. Punctajul: 10V.cholerae O1 se caracterizeaza prin:CM


a) [ ] apartine grupului Heiberg VI
b) [x] poseda antigenul de grup A
c) [x] poseda antigenul de grup B
d) [x] poseda antigenul de grup C
e) [ ] este sensibil la bacteriofagul V.cholerae Bengal
51. Punctajul: 10In diagnosticul rapid al holerei sint aplicate:CM
a) [ ] analiza radioimuna
b) [ ] reactia de fixare a complementului
c) [x] reactia de imobilizare a vibrionilor
d) [ ] reactia de neutralizare
e) [x] reactia imunofluorescenta directa
52. Punctajul: 10V.eltor aglutineaza eritrocitele de:CS
a) [ ] cobai
b) [x] gaina
c) [ ] umane
d) [ ] iepure
e) [ ] berbec
53. Punctajul: 10Pentru izolarea culturii de V.cholerae sint folosite mediile:CM
a) [ ] Klauberg
b) [x] apa peptonata alcalina
c) [x] geloza alcalina
d) [x] TCBS
e) [ ] Tinsdal
54. Punctajul: 10V.eltor hemolizeaza eritrocitele de:CS
a) [ ] cobai
b) [ ] gaina
c) [ ] umane
d) [ ] iepure
e) [x] berbec
55. Punctajul: 10Testele pozitive in identificarea biovariantei V.eltor sint:CM
a) [x] sensibilitatea la bacteriofagul Eltor
b) [ ] sensibilitatea la bacteriofagul C
c) [x] aglutinarea eritrocitelor de gaina
d) [x] hemoliza eritrocitelor de berbec
e) [x] reactia Voges-Proskauer
56. Punctajul: 10Diagnosticul microbiologic se realizeaza in laboratoare specializate la:CM
a) [x] pesta
b) [x] holera
c) [x] bruceloza
d) [ ] difterie
e) [ ] febra tifoida
57. Punctajul: 10Titrul diagnostic al anticorpilor vibriocizi in holera este:CS
a) [ ] 10-1
b) [ ] 10-2
c) [x] 10-5
d) [ ] 10-3
e) [ ] 10
58. Punctajul: 10Titrul diagnostic semnificativ pentru holera a anticorpilor aglutinanti
este:CS
a) [ ] 1:20
b) [ ] 1:40

c) [x] 1:80
d) [ ] 1:10
e) [ ] 1:50
59. Punctajul: 10Doza infectanta de vibrioni holerigeni pentru om este de ordinul:S
a) [ ] 101 vibrioni
b) [ ] 102 vibrioni
c) [ ] 103 vibrioni
d) [ ] 104 vibrioni
e) [x] 109 vibrioni
60. Punctajul: 10% izolarii V.cholerae se mareste daca utilizam medii de cultura cu pH-ul:CS
a) [ ] 3,0
b) [ ] 4,0
c) [ ] 6,0
d) [x] 9,0
e) [ ] mai mare de 10,0
61. Punctajul: 10In micropreparate din materii fecale ale bolnavului de holera, vibrionii
holerici sint aranjati:CS
a) [ ] diplobacterii
b) [x] subaspectul unui banc de peste
c) [ ] streptobacterii
d) [ ] amplasare haotica
e) [ ] grupuri sub aspect de ciorchine
62. Punctajul: 10In evolutia holerei sint caracteristice urmatoarele sindroame clinice:CM
a) [x] enterita holerica
b) [x] gastroenterita holerica
c) [x] holera algida
d) [ ] colita holerica
e) [x] cholera sicca
63. Punctajul: 10Infectiile clostridiene apar in circumstantele urmatoare:CM
a) [x] plagi profunde cu necroze tisulare
b) [x] plagi in conditii de tulburari circulatorii
c) [x] plagi operatorii
d) [ ] plagi superficiale
e) [x] plagi impurificate cu bacterii aerobe, anaerobe si facultativ anaerobe
64. Punctajul: 10C.tetani se caracterizeaza prin:CM
a) [x] formeaza spori dispusi terminal, care deformeaza celula
b) [x] produce o exotoxina puternica
c) [x] sint mobili cu cili peritrichi
d) [ ] formeaza capsula
e) [ ] provoaca inegrirea gelozei bismut-sulfit
65. Punctajul: 10Caracteristic pentru C.perfringens este:CM
a) [x] capsulat, sporulat, mobil
b) [ ] nu poseda activitate zaharolitica
c) [x] coaguleaza laptele foarte puternic
d) [x] pe geloza in coloana coloniile au un aspect de discuri sau corpusculi lenticulari
e) [x] lichifiaza gelatina
66. Punctajul: 10Sporogeneza este caracteristica pentru urmatorii agenti:CM
a) [x] B.anthracis
b) [ ] B.neotomae
c) [ ] B.abortus
d) [x] C.tetani
e) [x] C.perfringens
67. Punctajul: 10Caracteristic pentru C.tetani este:CM
a) [ ] poseda activitate hemolitica
b) [x] caracterele tinctoriale se studiaza prin metoda Aujeszky
c) [x] este foarte rezistent la factorii mediului ambiant
d) [ ] caracterele tinctoriale se studiaza prin metoda Ziehl-Neelsen

e) [ ] se cultiva pe geloza singe in conditii aerobe


68. Punctajul: 10Fermentarea activa a glucidelor cu acid si gaz, coagularea laptelui sint
caracteristice pentru:CS
a) [x] C.perfringens
b) [ ] C.histolyticum
c) [ ] C.novyi
d) [ ] C.tetani
e) [ ] C.botulinum
69. Punctajul: 10La un pacient cu plaga contaminata, profilaxia tetanosului se face prin
administrarea:CM
a) [x] antitoxinei tetanice
b) [ ] anatoxinei tetanice
c) [ ] penicilinei
d) [x] imunoglobulinei tetanice
e) [ ] vaccinului ADTP
70. Punctajul: 10In patogenia tetanosului sint implicati factorii:CM
a) [x] tetanolizina
b) [ ] tetanodecarboxilaza
c) [x] tetanospazmina
d) [ ] tetanochinaza
e) [ ] tetanofosfataza
71. Punctajul: 10Cultura pura de C.tetani se obtine prin metodele:CM
a) [x] Zeissler
b) [ ] Wright
c) [ ] Klauberg
d) [x] Weinberg
e) [ ] Widal
72. Punctajul: 10Clostridii histotoxice si invazive sint:CM
a) [x] C.histolyticum
b) [x] C.perfringens
c) [ ] C.tetani
d) [ ] C.botulinum
e) [x] C.novyi
73. Punctajul: 10Agentul cauzal poate patrunde prin plaga ambelicala si cauza:CM
a) [ ] gonorea
b) [x] tetanosul
c) [ ] tusea convulsiva
d) [x] gangrena gazoasa
e) [ ] botulizmul
74. Punctajul: 10Clostridii toxigene noninvazive sint:CM
a) [ ] C.histolyticum
b) [ ] C.perfringens
c) [x] C.botulinum
d) [x] C.tetani
e) [ ] C.septicum
75. Punctajul: 10Streptococii patogeni si conditionat patogeni pentru om apartin
grupelor:CM
a) [x] A
b) [x] B
c) [x] C
d) [ ] M
e) [ ] K
76. Punctajul: 10Pentru izolarea S.aureus este necesar mediul de cultura:CS
a) [ ] Wilson-Blair
b) [ ] Lowenstein-Iensen
c) [ ] geloza hepatica
d) [x] geloza hiperclorurata cu lapte si ou
e) [ ] bulion biliat

77. Punctajul: 10In tratamentul specific al infectiilor stafilococice cronice se utilizeaza:CM


a) [x] anatoxina stafilococica
b) [x] autovaccin
c) [ ] ser imun antitoxic
d) [x] bacteriofag
e) [x] plasma antistafilococica
78. Punctajul: 10Caracteristici pentru S.aureus sint factorii de patogenitate:CM
a) [ ] eritrotoxina
b) [x] hemolizinele
c) [x] leucocidina
d) [x] exfoliatina
e) [x] enterotoxina
79. Punctajul: 10Aspectul hemolizei determinata pe geloza-singe, divizeaza streptococii in
grupele:CM
a) [x] alfa-hemolitici
b) [x] beta-hemolitici
c) [ ] gama-hemolitici
d) [ ] delta-hemolitici
e) [x] gama-nehemolitici
80. Punctajul: 10Sensibilizarea macroorganismului fata de antigenele microbiene joaca un
rol important in patogenia unor boli ca:CM
a) [x] tuberculoza
b) [ ] gangrena gazoasa
c) [ ] shigeloza
d) [x] bruceloza
e) [ ] escherichioze
81. Punctajul: 10Vaccinul BCG este folosit pentru profilaxia activa specifica a:CS
a) [ ] tusei convulsive
b) [ ] antraxului
c) [x] tuberculozei
d) [ ] tetanosului
e) [ ] difteriei
82. Punctajul: 10Despre M.tuberculosis se poate afirma:CM
a) [x] determina cel mai frecvent infectii inaparente
b) [x] se depisteaza in citeva ore cu ajutorul reactiei ELISA
c) [ ] se coloreaza dupa metoda Neisser
d) [x] creste lent pe mediile de cultura (4-8 saptamini)
e) [x] Loewenstein-Iensen este un mediu electiv
83. Punctajul: 10In diagnosticul tuberculozei este indicata intradermoreactia alergica:CS
a) [ ] Schick
b) [ ] Burnet
c) [x] Mantoux
d) [ ] Dick
e) [ ] Tuvercalov
84. Punctajul: 10Indicati shigelele ce nu poseda serovariante:CS
a) [ ] S.flexneri
b) [ ] S.boydii
c) [ ] S.dysentheriae
d) [ ] S.manchester
e) [x] S.sonnei
85. Punctajul: 10Shigelele fermenteaza glucoza fara producere de gaz cu exceptia:CS
a) [ ] S.dysentheriae
b) [ ] S.flexneri
c) [ ] S.boydii
d) [ ] S.sonnei
e) [x] S.newcastl
86. Punctajul: 10Shigelele modifica mediul Olkenitki astfel:CS
a) [ ] glucoza AG, lactoza, zaharoza A, H2S +

b) [ ] glucoza A, zaharoza, lactoza AG, H2S c) [ ] glucoza, zaharoza, lactoza AG; H2S d) [x] glucoza A; zaharoza, lactoza -; H2S e) [ ] glucoza, lactoza -; zaharoza A; H2S +
87. Punctajul: 10Pentru imbogatirea shigelelor din materii fecale se utilizeaza mediul:CS
a) [ ] Kauffmann
b) [ ] apa alcalina peptonata
c) [ ] mediu cu cazeina si carbune
d) [ ] bulion biliat
e) [x] mediu cu selenit acid de sodiu
88. Punctajul: 10Indicati shigelele, care includ numarul maximal de serotipuri:CS
a) [ ] S.dysentheriae
b) [ ] S,flexneri
c) [ ] S,sonnei
d) [x] S.boydii
e) [ ] S.enteritids
89. Punctajul: 10Shigelele manitolpozitive sint:CM
a) [ ] S.dysentheriae
b) [x] S.flexneri
c) [x] S.sonnei
d) [x] S.boydii
e) [ ] S.bovis
90. Punctajul: 10Genul Shigella include speciile:CM
a) [x] S.flexneri
b) [x] S.sonnei
c) [x] S.dysentheriae
d) [x] S.boydii
e) [ ] S.newcastl
91. Punctajul: 10Elaboreaza exotoxina cu actiune neurotropa:CS
a) [ ] S.flexneri
b) [ ] S.sonnei
c) [x] S.dysentheriae
d) [ ] S.boydii
e) [ ] S.newcastl
92. Punctajul: 10In tratamentul si profilaxia specifica a dizenteriei se utilizeaza:CM
a) [x] bacteriofag antidizenteric
b) [x] vaccin omorit
c) [x] vaccin ribosomal
d) [ ] vaccin ADTP
e) [ ] dizenterina
93. Punctajul: 10Indicati proprietatile zaharolitice a shigelelor pe mediul Olkenitki:CM
a) [ ] scindeaza zaharoza pina la acid
b) [x] nu scindeaza lactoza
c) [x] nu formeaza hidrogen sulfurat
d) [ ] scindeaza lactoza pina la acid
e) [x] scindeaza glucoza pina la acid
94. Punctajul: 10Alegeti proprietatile culturale ale shigelelor pe mediul Levine:CS
a) [ ] colonii mici netede cu margini regulate de culoare zmeurie
b) [ ] colonii medii bombate cu margini regulate de culoare aurie
c) [x] colonii mici netede transparente, incolore
d) [ ] colonii pitice, mucoide, incolore
e) [ ] colonii medii, bombate, negre cu luciu metalic
95. Punctajul: 10Genul Shigella include specia:CS
a) [ ] S.stanlei
b) [ ] S.sendai
c) [x] S.sonnei
d) [ ] S.illinois
e) [ ] S.bovis

96. Punctajul: 10Alegeti shigelele ce nu scindeaza manitolul CS


a) [ ] S.sonnei
b) [ ] S.flexneri
c) [ ] S.newcastl
d) [x] S.dysenteriae
e) [ ] S.boydii
97. Punctajul: 10Alegeti prelevatele colectate in parotidita epidemica:CM
a) [x] saliva
b) [ ] materii fecale
c) [x] lichid cefalorahidian
d) [x] urina
e) [ ] punctat sternal
98. Punctajul: 10Pentru profilaxia specifica a parotiditei epidemice se utilizeaza:CM
a) [ ] vaccin cu AgHBs purificat
b) [ ] vaccinul Engerix
c) [x] imunoglobulina antiurliana
d) [ ] vaccin inactivat
e) [x] vaccin viu atenuat
99. Punctajul: 10Despre parotidita epidemica se poate afirma:CM
a) [ ] caracterizata prin afectarea conjunctivelor si tractusului respirator superior
b) [x] caracterizata prin afectarea glandelor salivare si SNC
c) [x] perioada de incubatie 14-21 zile
d) [ ] este determinata de virusul paragripal
e) [x] este determinata de virusul urlian
100. Punctajul: 10Despre parotidita epidemica se poate afirma:CM
a) [x] sursa infectiei este exclusiv omul
b) [ ] virusul se transmite prin insecte hematofage
c) [x] virusul nu are variante serologice
d) [ ] virusul se cultiva pe ou embrionat de gaina
e) [ ] virusul imunizeaza incrucisat cu virusul paragripal
101. Punctajul: 10Pentru diagnosticul rubeolei se recolteaza prelevatele:CM
a) [x] exudatul nazofaringian
b) [ ] bila
c) [x] singele
d) [ ] mase vomitive
e) [x] urina si materiile fecale dupa aparitia eruptiei
102. Punctajul: 10Virusul rubeolei se caracterizeaza prin:CM
a) [x] se transmite transplacentar
b) [ ] se transmite prin artropode
c) [x] se transmite pe cale respiratorie
d) [x] cauzeaza malformatii congenitale
e) [x] omul este singura gazda
103. Punctajul: 10Prelevatele patologice de examenat in rujeola sint:CM
a) [x] lichidul de spalatura si exudatul nazofaringian
b) [ ] urina
c) [x] singele
d) [x] raclat din elementele eruptive cutanate
e) [ ] materii fecale
104. Punctajul: 10Pentru profilaxia specifica a rujeolei se utilizeaza:CM
a) [ ] vaccin inactivat
b) [ ] vaccin asociat
c) [x] vaccin viu atenuat
d) [ ] vaccin ribozomal
e) [x] imunoglobulina umana normala
105. Punctajul: 10Cauzate de toxine bacteriene proteice sint urmatoarele boli cu
exceptia:CS
a) [ ] difteria
b) [ ] dizenteria cu bacili Shiga

c) [ ] scarlatina
d) [x] bruceloza
e) [ ] gangrena gazoasa
106. Punctajul: 10Catre ce familie se atribuie genul Staphylococcus?CS
a) [ ] Lactonacillaceae
b) [ ] Streptobacillaceae
c) [x] Micrococcaceae
d) [ ] Neisseriaceae
e) [ ] Actinomycetaceae
107. Punctajul: 10S.pneumoniae formeaza de regula pe mediul de cultura geloza-singe:CS
a) [x] colonii cu zona de hemoliza netransparenta, verzuie, alfa-hemolitice
b) [ ] colonii cu zona de hemoliza transparenta, beta-hemolitice
c) [ ] colonii implantate adinc in mediu
d) [ ] colonii fara zona de hemoliza, gama-hemolitice
e) [ ] colonii cu zona de hemoliza bruna
108. Punctajul: 10Mai fidele pentru identificarea S.aureus sint:CM
a) [ ] beta-lactamaza
b) [ ] lipaza
c) [x] hemolizina
d) [ ] fermentarea lactozei
e) [x] coagulaza
109. Punctajul: 10Despre S.aureus se poate confirma:CM
a) [x] pe geloza hiperclorurata cu galbenus de ou se determina lecitinaza
b) [x] coagulazopozitivi
c) [ ] in bulion peptonat formeaza sediment punctiform
d) [ ] sint coci gramnegativi, aranjati in perechi
e) [ ] sint coci gramnegativi, mobili, capsulati
110. Punctajul: 10Poseda proteina A:CS
a) [x] S.aureus
b) [ ] S.epidermidis
c) [ ] S.saprophyticus
d) [ ] S.gallinarum
e) [ ] S.hominis
111. Punctajul: 10In diagnosticul scarlatinei este indicata reactia de neutralizare
intradermica:CS
a) [ ] Schick
b) [ ] Mantoux
c) [ ] Burnet
d) [x] Dick
e) [ ] Tuvercalov
112. Punctajul: 10Alegeti microorganismul, care pe mediile speciale formeaza colonii S,
medii, bombate, opace, pigmentate auriu:CS
a) [ ] C.perfringens
b) [ ] M.tuberculosis
c) [x] S.aureus
d) [ ] N.meningitidis
e) [ ] Y.pestis
113. Punctajul: 10Poseda toxina exfoliativa:CS
a) [ ] S.epidermidis
b) [ ] S.hominis
c) [x] S.aureus
d) [ ] S.saprophyticus
e) [ ] S.gallinarum
114. Punctajul: 10Rolul proteinei A stafilococice consta in:CS
a) [ ] factor de activare a limfocitelor helper
b) [ ] factor de difuziune tisulara
c) [x] efect antifagocitar
d) [ ] fixeaza fragmentul Fc al IgG

e) [ ] fixeaza fragmentul Fab al IgG


115. Punctajul: 10Alegeti grupele de meningococi ce se clasifica dupa antigenul
polizaharidic capsular:CM
a) [x] A
b) [x] B
c) [x] C
d) [x] D
e) [ ] E
116. Punctajul: 10Indicati localizarea agentului patogen in meningococcemia cronica:CM
a) [ ] in peritoneu
b) [x] in articulatii
c) [x] in pericard
d) [ ] in nazofaringe
e) [ ] in foitele pleurale
117. Punctajul: 10Receptivitatea la infectiile meningococice este determinata de:CM
a) [x] deficienta componentelor C3, C6-8 ale sistemului complement
b) [ ] activitatea diminuata ale limfocitelor
c) [x] lipsa anticorpilor bactericizi
d) [ ] lipsa aglutininelor
e) [ ] deficiente ale mecanismului de eliminare bacteriana
118. Punctajul: 10Catre neisseriile pretentioase se refera urmatoarele specii:CM
a) [ ] N.lactamica
b) [ ] N.mucosa
c) [x] N.meningitidis
d) [ ] N.flavescens
e) [x] N.gonorrhoeae
119. Punctajul: 10Alegeti microorganismele care manifesta tropism pronuntat fata de
epiteliul cilindric:CM
a) [ ] S.pyogenes
b) [ ] S.pneumoniae
c) [x] N.meningitidis
d) [x] N.gonorrhoeae
e) [ ] B.bronchiseptica
120. Punctajul: 10Alegeti metodele prin care se examineaza LCR recoltat in meningite
meningococice:CM
a) [ ] biologica
b) [x] citologica
c) [x] bacterioscopica
d) [x] biochimica
e) [x] bacteriologica
121. Punctajul: 10Alegeti aspectul LCR in meningitele meningococice:CS
a) [ ] usor opalescent cu val de fibrina
b) [ ] clar, incolor
c) [x] opalescent, purulent
d) [ ] transparent
e) [ ] de culoare rosie
122. Punctajul: 10Pentru N.gonorrhoeae este caracteristic:CM
a) [x] este implicat in etiologia blenoreei
b) [ ] se cultiva pe geloza hiperclorurata cu ou si lapte
c) [ ] sint diplococi capsulati, grampozitivi
d) [x] fermenteaza numai glucoza
e) [x] cresc mai bine in atmosfera cu 5-10% CO2
123. Punctajul: 10N.meningitidis se cultiva optimal pe mediul:CS
a) [ ] geloza ser la 22C
b) [x] geloza ser la 37C
c) [ ] geloza glucozata la 22C
d) [ ] geloza glucozata la 37C
e) [ ] geloza peptonata la 37C

124. Punctajul: 10Pentru N.gonorrhoeae sint caracteristici urmatorii factori de


patogenitate:CM
a) [ ] exotoxina
b) [ ] capsula
c) [x] fimbrii de atasare
d) [x] endotoxina
e) [ ] leucocidina
125. Punctajul: 10N.gonorrhoeae se caracterizeaza prin:CM
a) [ ] este rezistent la factorii mediului ambiant
b) [ ] este acapsulat, mobil, sporulat
c) [x] este sensibil la factorii mediului ambiant
d) [x] poseda tropism deosebit fata de uroepiteliu
e) [ ] creste bine pe geloza hiperclorurata cu galbenus de ou
126. Punctajul: 10Genul Neisseria reuneste:CM
a) [x] diplococi gramnegativi, asemanatori boabelor de cafea
b) [x] coci strict aerobi
c) [ ] coci strict anaerobi
d) [x] oxidazopozitivi
e) [x] catalazopozitivi
127. Punctajul: 10Indicati microorganismul care este pretentios fata de mediile de cultura si
fragil in mediul ambiant:CS
a) [ ] Y.pestis
b) [x] N.gonorrhoeae
c) [ ] S.epidermidis
d) [ ] S.pyogenes
e) [ ] S.aureus
128. Punctajul: 10Ce simptom este caracteristic pentru meningococcemie?CS
a) [ ] icter
b) [ ] artralgii
c) [ ] diureza pronuntata
d) [x] eruptii hemoragice potentiale
e) [ ] inaparenta
129. Punctajul: 10N.meningitidis se caracterizeaza prin:CM
a) [x] prezinta un diplococ cu aspect riniform
b) [ ] este mobil, peritrih
c) [x] poseda fimbrii
d) [ ] formeaza spori
e) [x] este gramnegativ
130. Punctajul: 10LCR in meningitele meningococice se inseminteaza in mediile:CM
a) [ ] Levin
b) [ ] Endo
c) [x] geloza ser
d) [ ] geloza semilichida
e) [x] geloza singe
131. Punctajul: 10Meningococii se transmit prin:CS
a) [ ] praf
b) [ ] apa contaminata
c) [ ] alimente contaminate
d) [x] picaturi Flugge
e) [ ] vertical
132. Punctajul: 10Dupa exigentele nutritive si patogenitate distingem:CM
a) [ ] neisserii intermediare
b) [ ] neisserii halofile
c) [ ] pseudoneisserii
d) [x] neisserii "nepretentioase"
e) [x] neisserii "pretentioase"

133. Punctajul: 10Antigenul K al E.coli se determina in:CS


a) [x] cultura vie
b) [ ] cultura inactivata cu acid
c) [ ] cultura inactivata cu formol
d) [ ] cultura inactivata la 100C
e) [ ] cultura inactivata cu alcool
134. Punctajul: 10Gen care reuneste specii oxidazopozitive:CS
a) [ ] Escherichia
b) [ ] Salmonella
c) [x] Vibrio
d) [ ] Yersinia
e) [ ] Francisella
135. Punctajul: 10Indicati testele prin care se determina genurile in familia
Enterobacteriaceae:CM
a) [ ] coagularea plasmei
b) [ ] coagularea laptelui
c) [x] producerea de ureaza
d) [x] utilizarea citratului de sodiu
e) [x] testul Voges-Proskauer
136. Punctajul: 10In cadrul genului familiei Enterobacteriaceae sepcia se determina prin
testele:CM
a) [x] formarea de indol
b) [x] fermentarea lactozei
c) [ ] producerea de ureaza
d) [x] utilizarea acetatului
e) [ ] testul rosu-metil
137. Punctajul: 10Despre E.coli se poate afirma:CM
a) [x] participa la sinteza vitaminelor B, E, K
b) [x] determina enterocolita hemoragica
c) [ ] cauzeaza toxicoinfectie alimentara
d) [ ] determina soc toxic
e) [x] face parte din microflora normala a intestinului gros
138. Punctajul: 10Antigenul O al E.coli se determina in:CS
a) [ ] cultura vie
b) [ ] cultura inactivata la 60C
c) [x] cultura inactivata la 100C
d) [ ] cultura inactivata cu alcool
e) [ ] cultura inactivata cu formol
139. Punctajul: 10Tipurile enteroinvazive de E.coli cauzeaza:CS
a) [ ] toxicoinfectii alimentare
b) [ ] infectii holeriforme
c) [ ] gastroenterite infantile
d) [ ] infectii similare salmonelozelor
e) [x] infectii dizenteriforme
140. Punctajul: 10Tipurile enterotoxigene de E.coli cauzeaza:CS
a) [ ] toxicoinfectii alimentare
b) [x] infectii holeriforme
c) [ ] infectii similare salmonelozelor
d) [ ] gastroenterite infantile
e) [ ] infectii dizenteriforme
141. Punctajul: 10Tipurile enterohemoragice de E.coli cauzeaza:CS
a) [ ] infectii dizenteriforme
b) [ ] infectii similare salmonelozelor
c) [x] enterocolite hemoragice
d) [ ] infectii holeriforme
e) [ ] toxicoinfectii alimentare
142. Punctajul: 10Selectati mediile de cultura utilizate pentru izolarea si identificarea
enterobacteriilor:CM

a) [x] Endo
b) [ ] geloza-singe
c) [x] Kligler
d) [x] Olkenitki
e) [ ] geloza ser
143. Punctajul: 10Alegeti prelevatele ce se utilizeaza in diagnosticul escherichiozelor:CM
a) [x] materii fecale
b) [x] urina
c) [x] hemocultura
d) [x] lichid cefalorahidian
e) [ ] bila
144. Punctajul: 10Alegeti factorii de patogenitate a escherichiilor enterotoxigene:CM
a) [ ] plasmocoagulaza
b) [x] pilii CFA
c) [x] enterotoxina
d) [ ] fibrinolizina
e) [ ] neuroaminidaza
145. Punctajul: 10Pentru familia Enterobacteriaceae este caracteristic:CM
a) [ ] toti reprezentantii sint mobili
b) [x] bacterii gramnegative asporulate
c) [x] oxidazonegative
d) [x] reduc nitratii in nitriti
e) [ ] catalazonegative
146. Punctajul: 10Prezenta fermentului tiosulfatreductaza la enterobacterii se determina pe
mediul:CS
a) [ ] Klarc
b) [ ] Rappoport
c) [x] Kligler
d) [ ] Miuller
e) [ ] Rassel
147. Punctajul: 10Indicati ce proprietati culturale sint caracteristice pentru E.coli:CS
a) [ ] bine cresc pe mediul Ploskirev
b) [ ] formeaza colonii lactozonegative pe mediile Endo si Levine
c) [x] formeaza colonii lactozopozitive pe mediul Endo
d) [ ] pe geloza peptonata de regula formeaza colonii de forma "R"
e) [ ] numai unele serogrupe cresc pe mediul Ploskirev si formeaza colonii lactozonegative
148. Punctajul: 10Indicati, dupa combinarea caror antigene se determina varianta
serologica a escherichiilor:CS
a) [ ] K
b) [ ] O
c) [ ] OH
d) [x] OK
e) [ ] KH
149. Punctajul: 10Indicati mediul de imbogatire pentru izolarea escherichiilor
enteropatogene:CS
a) [ ] cu selenit
b) [ ] cu magneziu
c) [ ] apa peptonata alcalina
d) [ ] Endo
e) [x] nu exista
150. Punctajul: 10Testele biochimice primare se utilizeaza pentru determinarea:CS
a) [ ] familiei
b) [x] genului
c) [ ] speciei
d) [ ] hemovariantei
e) [ ] biovariantei
151. Punctajul: 10Testele biochimice secundare se utilizeaza pentru determinarea:CM
a) [ ] familiei

b) [ ] genului
c) [x] speciei
d) [ ] hemovariantelor
e) [x] biovariantelor
152. Punctajul: 10Mediile de cultura Olkenitchi si Kligler fac parte din grupul de medii:CS
a) [ ] elective
b) [ ] de imbogatire
c) [ ] simple
d) [x] diferential-diagnostice pentru acumularea si identificarea primara
e) [ ] lichide
153. Punctajul: 10Mediile de cultura Miuller, Kauffmann fac parte din grupul de medii:CS
a) [ ] elective
b) [x] de imbogatire
c) [ ] de transport
d) [ ] diferential-diagnostice pentru acumularea si identificarea primara
e) [ ] solide
154. Punctajul: 10E.coli se caracterizeaza prin:CS
a) [x] este indicator microbiologic al impurificarii fecale
b) [ ] pentru cultivare necesita medii de cultura speciale
c) [ ] acido-alcoolorezistenta
d) [ ] formeaza spori in conditii nefavorabile
e) [ ] sint grampozitive
155. Punctajul: 10Pentru determinarea starii de portaj a salmonelelor tifo-paratifoidice,
metoda de preferinta este:CS
a) [x] coprocultura
b) [ ] urocultura
c) [ ] reactia Widal cu antigen OH
d) [ ] hemocultura
e) [ ] rozeolocultura
156. Punctajul: 10In febrele tifo-paratifoidice in a 3-a saptamina de boala este recomandat
prelevatul:CS
a) [x] coprocultura
b) [ ] urocultura
c) [ ] bilocultura
d) [ ] mielocultura
e) [ ] hemocultura
157. Punctajul: 10In febra tifoida in a 2-a saptamina de boala este recomandata metoda
diagnostica de preferinta:CS
a) [ ] alergica
b) [ ] microscopica
c) [ ] reactia de precipitare
d) [x] reactia Widal cu antigen OH
e) [ ] reactia de hemaglutinare indirecta cu diagnosticul Vi-eritrocitar
158. Punctajul: 10Ce proprietati permit impartirea genului Salmonella in subgenuri:CS
a) [ ] sensibilitatea la fagi
b) [ ] tinctoriale
c) [ ] morfologice
d) [x] biochimice
e) [ ] serologice
159. Punctajul: 10Reactia Widal se foloseste in serodiagnosticul:CS
a) [ ] dizenteriei
b) [ ] brucelozei
c) [ ] hepatitelor virale B, C
d) [x] febrelor tifo-paratifoidice
e) [ ] hepatitei virale A
160. Punctajul: 10Ce proprietati sint puse la baza schemei de clasificare Kauffmann-Waith?
CS
a) [ ] biochimice

b) [x] serologice
c) [ ] tinctoriale
d) [ ] morfologice
e) [ ] sensibilitatea la fagi
161. Punctajul: 10Pe mediul geloza bismut-sulfit, salmonelele formeaza colonii:CS
a) [ ] medii, de culoare aurie, plate
b) [ ] medii, bombate, margini regulate, incolore, semitransparente
c) [x] medii, bombate, lucioase, de culoare neagra
d) [ ] mari, rugoase, cu margini dantelate, semitransparente
e) [ ] pitice, mucoide, incolore
162. Punctajul: 10Pe mediul Endo, salmonelele tifo-paratifoide formeaza colonii:CS
a) [x] de dimensiuni medii, incolore, semitransparente
b) [ ] mari, rugoase, cu margini neregulate, plate, colorate in albastru-negru
c) [ ] pitice, mucoide, incolore
d) [ ] mari, bombate, lucioase, colorate in auriu
e) [ ] mari, plate, de culoare zmeurie
163. Punctajul: 10Titrul diagnostic al reactiei Widal este:CM
a) [ ] 1:25
b) [ ] 1:50
c) [x] 1:100
d) [x] 1:200
e) [x] 1:400
164. Punctajul: 10In profilaxia specifica a febrelor tifo-paratifoide se utilizeaza:CM
a) [x] bivaccin contra febrei tifoide si paratifoide B
b) [ ] vaccinul ADTP
c) [x] vaccinul TABTe
d) [x] monovaccinul imbogatit cu Vi-antigen
e) [x] vaccin chimic tifo-paratifoidic
165. Punctajul: 10Indicati biopreparatul pentru crearea imunitatii artificiale active impotriva
pestei:CS
a) [ ] bacteriofag pestic
b) [ ] ser imun antipestic
c) [ ] imunoglobulina antipestica
d) [x] vaccinul EV
e) [ ] vaccinul STI
166. Punctajul: 10Indicati proprietatile culturale caracteristice pentru agentul patogen al
pestei:CS
a) [ ] creste lent pe mediile de cultura uzuale
b) [ ] nu creste pe mediile de cultura uzuale
c) [x] creste bine pe mediile de cultura uzuale
d) [ ] necesita pentru crestere acizi biliari
e) [ ] necesita pentru crestere factorii X si Y
167. Punctajul: 10Izolarea yersiniilor din materiile fecale are loc prin:CS
a) [ ] insamintarea pe mediile Endo, Levine, geloza alcalina
b) [ ] insamintarea in solutie fiziologica cu incubarea la 37C
c) [ ] insamintarea in sol.fiziologica cu incubarea la 4C
d) [x] insamintarea pe mediul cu fenilalanin bromtimol cu incubarea la 4C
e) [ ] insamintarea pe geloza hiperclorurata cu galbenus de ou
168. Punctajul: 10Carui gen apartine agentul patogen al pseudotuberculozei?CS
a) [ ] Citrobacter
b) [ ] Erwinia
c) [x] Yersinia
d) [ ] Pasteurella
e) [ ] Edwardsiella
169. Punctajul: 10Care infectie evoluiaza clinic in forme cutanate, bubonica, septica si
pulmonara?CS
a) [ ] antraxul
b) [ ] bruceloza

c) [x] pesta
d) [ ] tularemia
e) [ ] tuberculoza
170. Punctajul: 10Declansarea si forma clinica a pestei la om depinde de:CM
a) [ ] sursa infectiei
b) [x] poarta de intrare
c) [ ] doza infectanta
d) [x] starea imunitatii celulare si umorale
e) [x] virulenta microorganismului
171. Punctajul: 10Se determina preponderent forma bubonica sau pulmonara in:CS
a) [ ] bruceloza
b) [ ] dizenteria
c) [ ] tuberculoza
d) [ ] antrax
e) [x] pesta
172. Punctajul: 10Y.pestis se diferentiaza de alte specii prin urmatoarele teste:CM
a) [ ] produc ureaza
b) [x] nu fermenteaza ramnoza
c) [x] sint imobile la 25C
d) [ ] sint mobile la 25C
e) [ ] fermenteaza zaharoza
173. Punctajul: 10Paraziteaza rozatoarele in focare naturale si se cultiva la temperaturi
joase (28-30):CS
a) [ ] F.tularensis
b) [ ] B.melitensis
c) [ ] T.pallidum
d) [ ] M.tuberculosis
e) [x] Y.pestis
174. Punctajul: 10Genul Yersinia reuneste agentii cauzali ai infectiilor:CM
a) [x] pestei
b) [ ] tularemiei
c) [ ] brucelozei
d) [x] pseudotuberculozei
e) [ ] tuberculozei
175. Punctajul: 10Pesta evoluiaza in urmatoarele forme clinice:CM
a) [x] septicemica
b) [ ] convulsiva
c) [x] bubonica
d) [ ] paralitica
e) [x] pulmonara
176. Punctajul: 10Care infectie evoluiaza clinic in forme cutanata (carbuncul), pulmonara si
intestinala?CS
a) [x] antraxul
b) [ ] bruceloza
c) [ ] pesta
d) [ ] tularemia
e) [ ] tuberculoza
177. Punctajul: 10Indicati caracterul cresterii agentului patogen al antraxului in mediul de
cultura lichid:CS
a) [ ] opacitate difuza
b) [ ] sediment aformic
c) [x] sediment sub forma de bulgari de vata
d) [ ] pelicula la suprafata
e) [ ] creste pe peretii eprubetei
178. Punctajul: 10Manifesta sporogeneza marcata in prezenta aerului:CS
a) [ ] C.perfringens
b) [ ] C.botulinum
c) [ ] B.melitensis

d) [x] B.anthracis
e) [ ] B.neotomae
179. Punctajul: 10Pentru izolarea agentului cauzal al antraxului se foloseste mediul de
cultura:CS
a) [ ] geloza hiperclorurarta cu lapte
b) [ ] geloza hiperclorurata cu galbenus de ou
c) [ ] bulion biliat
d) [ ] geloza peptonata
e) [x] mediul cu glicerina si cartof
180. Punctajul: 10In mediile de cultura B.anthracis creste formind:CM
a) [x] in bulion peptonat formeaza un depozit floconos cu supernatantul clar
b) [x] lichefiaza gelatina sub aspectul de brad rasturnat cu virful in jos
c) [x] colonii mari, rugoase, cu aspect de sticla pisata, margini neregulate
d) [ ] colonii mici, rotunde, bombate, transparente
e) [ ] in bulion peptonat formeaza o pelicula de la care pornesc prelungiri sub aspect de
stalactite
181. Punctajul: 10In depistarea B.anthracis se pot utiliza metodele de colorare:CM
a) [x] Gram
b) [x] Burri-Hinss
c) [x] Aujeszky
d) [ ] Ziehl-Neelsen
e) [ ] Neisser
182. Punctajul: 10Reactiile Wright si Huddleson se folosesc in diagnosticul serologic al:CM
a) [ ] meningitei
b) [ ] antraxului
c) [x] brucelozei
d) [x] tularemiei
e) [ ] tuberculozei
183. Punctajul: 10In structura antigenica a brucelelor se contin urmatoarele complexe
antigenice majore:CM
a) [x] A
b) [ ] H
c) [ ] K
d) [x] M
e) [ ] O
184. Punctajul: 10Intradermoreactia Burnet determina hipersensibilitatea in:CS
a) [ ] difterie
b) [ ] scarlatina
c) [ ] tuberculoza
d) [ ] dizenteria
e) [x] bruceloza
185. Punctajul: 10Diagnosticul de bruceloza acuta se confirma prin:CM
a) [x] predominanta anticorpilor din clasa IgM
b) [ ] predominanta anticorpilor din clasa IgG
c) [x] RIF indirecta pozitiva
d) [ ] intradermoreactia Burnet negativa
e) [x] intradermoreactia Burnet slaba sau pozitiva
186. Punctajul: 10Diagnosticul de bruceloza cronica sau latenta se confirma prin:CM
a) [ ] predominanta anticorpilor din clasa IgM
b) [x] predominanta anticorpilor din clasa IgG
c) [x] reactia Coombs si RFC pozitive la titruri semnificative
d) [x] intradermoreactia Burnet pozitiva sau intens pozitiva
e) [ ] intradermoreactia Burnet slab pozitiva
187. Punctajul: 10In diagnosticul serologic al brucelozei se folosesc reactiile:CM
a) [ ] de neutralizare
b) [x] Huddleson
c) [x] Wright
d) [ ] hemaglutinare directa

e) [ ] de precipitare
188. Punctajul: 10In evolutia brucelozei se pot constata urmatoarele sindroame clinice:CM
a) [x] septicemie
b) [x] afectarea sistemului reticuloendotelial
c) [x] afectarea sistemului locomotor
d) [x] afectarea organelor genitale la barbati si femei
e) [ ] afectarea tegumentelor cu exantem maculo-papulos
189. Punctajul: 10Indicati mediul de cultura necesar pentru cultivarea agentului patogen al
tularemiei:CS
a) [ ] bulion peptonat
b) [ ] Bucin
c) [ ] Finn
d) [x] McCoy
e) [ ] Klauberg
190. Punctajul: 10Care infectie evoluiaza clinic in forme intestinala, oftalmica, bubonica,
pulmonara, ulcero- si angiobubonica?CS
a) [ ] antraxul
b) [ ] bruceloza
c) [ ] pesta
d) [x] tularemia
e) [ ] tuberculoza
191. Punctajul: 10F.tularensis se caracterizeaza prin:CM
a) [x] strict aerob
b) [x] necesita pentru crestere cistina si cisteina
c) [x] oxidazonegativ
d) [ ] este mobil, peritrich
e) [ ] prezinta un diplococ cu aspect riniform
192. Punctajul: 10Testul intradermic cu tularina este pozitiv la:CM
a) [x] convalescenti
b) [x] vaccinati
c) [x] bolnavi
d) [ ] contacti
e) [ ] purtatori
193. Punctajul: 10F.tularensis are urmatoarele biovariante:CM
a) [x] F.tularensis nearctica
b) [x] F.tularensis holarctica
c) [x] F.tularensis centro-asiatica
d) [ ] F.tularensis tropicalis
e) [x] F.tularensis novicida
194. Punctajul: 10Pentru diagnosticul tularemiei se recolteaza prelevatele:CM
a) [x] sputa
b) [ ] secret prostatic
c) [x] exudat din ulcerul cutanat
d) [x] singe pentru hemoculturi
e) [x] aspirat din bubonul tularemic
195. Punctajul: 10Indicati genul la care se refera agentul patogen al botulismului:CS
a) [x] Clostridium
b) [ ] Bacillus
c) [ ] Klebsiella
d) [ ] Corynebacterium
e) [ ] Staphylococcus
196. Punctajul: 10Indicati mecanismul de transmitere a botulismului:CS
a) [ ] aerian
b) [x] fecalo-oral
c) [ ] transmisiv
d) [ ] vertical
e) [ ] contact
197. Punctajul: 10Care este caracterul cresterii C.botulinum in mediul Kitt-Tarrozzi?CS

a) [ ] opacitate uniforma
b) [x] opacitate cu formare de mai departe a sedimentului
c) [ ] sediment punctiform
d) [ ] pelicula la suprafata mediului
e) [ ] pelicula si sediment
198. Punctajul: 10Pentru agentul cauzal al botulismului este caracteristic:CS
a) [ ] bastonase lungi, cu spori terminali sub aspectul bastonasului de tobosar
b) [ ] bastonase lungi, amplasate in lant, cu spori centrali care nu deformeaza celula
c) [ ] bastonase maciucate, gramnegative
d) [x] bastonase scurte, cu spori subterminali sub aspectul unei palete de tenis
e) [ ] bastonase scurte, amplasate in lant cu spori centrali ce deformeaza celula
199. Punctajul: 10Simptomele caracteristice in botulism sint:CM
a) [x] afonia
b) [x] disfagia
c) [ ] artralgii
d) [ ] ataxie
e) [x] diplopie
200. Punctajul: 10Toxicoinfectii alimentare poate cauza:CS
a) [ ] C.histolyticum
b) [ ] C.novyi
c) [x] C.botulinum
d) [ ] C.difficile
e) [ ] C.sporogenes
201. Punctajul: 10Indicati mediul de cultura ce poseda un procent mai mare de izolare a
C.diphtheriae:CS
a) [ ] geloza-singe cu telurit
b) [ ] geloza-singe
c) [x] Tinsdale-Sadicov
d) [ ] Klauberg
e) [ ] Bucin
202. Punctajul: 10Desre C.diphtheriae se poate afirma corect:CS
a) [ ] produce o enterotoxina cauza a dizenteriei
b) [x] produce o toxina inhibitoare a sintezei proteice
c) [ ] este izolat mai frecvent in hemoculturi
d) [ ] rezervor natural de infectie sint rozatoarele
e) [ ] determina enterocolita pseudomembranoasa post-antibiotice
203. Punctajul: 10Intradermoreactia Schick pozitiva indica receptivitatea la:CS
a) [ ] tuberculoza
b) [ ] bruceloza
c) [ ] antrax
d) [ ] tularemie
e) [x] difterie
204. Punctajul: 10Indiagnosticul difteriei este indicata intradermoreactia de neutralizare:CS
a) [ ] Mantoux
b) [x] Schick
c) [ ] Schultz-Charlton
d) [ ] Dick
e) [ ] Tuvercalov
205. Punctajul: 10C.diphtheriae are urmatorul factor de patogenitate:CS
a) [ ] hemaglutinina filamentoasa
b) [ ] hemolizina
c) [x] exotoxina
d) [ ] endotoxina
e) [ ] capsula
206. Punctajul: 10In profilaxia si tratamentul specific al difteriei sint utilizate:CM
a) [x] ser antidifteric hiperimun heterolog
b) [x] Ig umane hiperimune antidifterice
c) [x] vaccinul ADTP

d) [ ] vaccinul TABTe
e) [ ] vaccin viu atenuat
207. Punctajul: 10Indicati materialul de cercetare in tusea convulsiva:CS
a) [ ] singe
b) [ ] sputa
c) [ ] mase vomitive
d) [ ] urina
e) [x] mucozitate de pe peretele posterior al faringelui
208. Punctajul: 10Indicati elementele necesare prezente in mediile de cultura folosite
pentru izolarea genului Bordetella:CS
a) [ ] factorii X si Y
b) [ ] aminoacizi
c) [x] carbune activat
d) [ ] acizi biliari
e) [ ] verde de briliant
209. Punctajul: 10Bordetella pertusis pe medii speciale formeaza colonii:CS
a) [ ] pitice, mucoide, incolore
b) [x] mici, bombate, perlate cu aspectul picaturilor de hidrargirum
c) [ ] rugoase, mari, negre-brune
d) [ ] rosii-zmeurii
e) [ ] medii, bombate cu margini regulate de culoare aurie
210. Punctajul: 10B.pertusis este agentul cauzal al:CS
a) [ ] parapertusei
b) [ ] scarlatinei
c) [ ] brucelozei
d) [x] tusei convulsive
e) [ ] tifosului recurent
211. Punctajul: 10Depistarea activa a sifilisului se realizeaza in reactiile:CM
a) [ ] reactia de precipitare in gel
b) [x] reactia de fixare a complementului Wassermann
c) [x] microseroreactia cu antigenul cardiolipinic (MRS)
d) [ ] neutralizarea substantelor toxice a treponemelor
e) [ ] reactia de aglutinare in dilutii succesive
212. Punctajul: 10In infectia cu T.pallidum cele mai mari titruri ale anticorpilor antilipoidici
se inregistreaza in:CS
a) [ ] sifilisul primar
b) [x] sifilisul secundar
c) [ ] sifilisul tertiar
d) [ ] infectii latente
e) [ ] dupa recontaminari in sifilisul tertiar
213. Punctajul: 10Despre sifilis se poate retine:CM
a) [x] evoluiaza in trei stadii
b) [x] se vindeca spontan la cca 25% din pacienti
c) [ ] afecteaza in special femeile
d) [ ] afecteaza in special barbatii
e) [x] penicilina este indicata pentru tratament
214. Punctajul: 10Leziunile sifilisului primar se caracterizeaza:CM
a) [ ] se localizeaza in ganglionii limfatici regionali
b) [x] bogate in treponeme
c) [x] se vindeca spontan fara cicatrice
d) [x] sint superficiale
e) [ ] sint generalizate
215. Punctajul: 10Leziunile sifilisului secundar se caracterizeaza:CM
a) [x] sint generalizate
b) [ ] sint purulente cu miros fetid
c) [x] bogate in treponeme
d) [x] se vindeca spontan fara cicatrice
e) [ ] se localizeaza in ganglionii limfatici regionali

216. Punctajul: 10Perioada sifilisului secundar se caracterizeaza prin:CM


a) [x] apare dupa 6-8 saptamini de evolutie a sancrului dur
b) [x] reprezinta faza de generalizare becteriemica
c) [x] raspunsul imun umoral este maximal
d) [ ] leziuni granulomatoase distructive si localizate
e) [x] poliadenopatie generalizata
217. Punctajul: 10Preponderent se transmit pe cale sexuala:CM
a) [x] HIV/SIDA
b) [ ] Borrelia burgdorferi
c) [x] T.pallidum
d) [x] Herpes simplex tip II
e) [x] Trichomonas vaginalis
218. Punctajul: 10Despre boala Lyme se poate afirma:CM
a) [x] este determinata de Borrelia burgdorferi
b) [x] afecteaza tegumentul si articulatiile
c) [x] este transmisa de capuse din genul Ixodes
d) [ ] este transmisa de capuse din genul Alectorobius
e) [x] afecteaza sistemul nervos si cordul
219. Punctajul: 10Despre leptospire se poate afirma:CM
a) [ ] se coloreaza in roz-pal prin metoda Giemsa
b) [x] poseda miscari de rotatie, flexie si translatie
c) [x] dupa impregnare argentica Fontana-Tribondeu se coloreaza in negru-brun
d) [x] trec transplacentar determinind avort
e) [x] sint microroganisme cu 10-30 spire regulate, strinse, putin adinci, cu capetele incirligate
sub forma literelor S si C
220. Punctajul: 10Izolarea leptospirelor se realizeaza:CM
a) [ ] in atmosfera de 5-10% CO2
b) [x] in medii lichide cu 10% ser de iepure inactivat
c) [x] prin incubare la 28-30C
d) [ ] pe medii diferentiale la 37C
e) [x] prin inoculare la animalele receptive
221. Punctajul: 10Leptospirele poseda urmatoarele caractere de cultura:CM
a) [x] cultura apare dupa 10-30 zile de incubare
b) [x] cresc la fundul eprubetei fara a modifica semnificativ turbiditatea mediului
c) [ ] se cultiva la temperatura 40-45C
d) [ ] cultura apare dupa 48-62 ore
e) [x] se cultiva la temperatura de 28-30C
222. Punctajul: 10In tratamentul si profilaxia specifica a leptospirozei se utilizeaza:CM
a) [ ] anatoxina leptospirozica
b) [x] imunoglobulina anti Leptospira
c) [x] vaccin inactivat
d) [ ] vaccin viu atenuat
e) [ ] ser antitoxic antileptospirozic
223. Punctajul: 10Cele mai grave imbolnaviri le cauzeaza leptospirele din grupele:CM
a) [x] Icterohaemorrhagiae
b) [ ] Grippotyphosa
c) [x] Bataviae
d) [x] Canicola
e) [ ] Biflexa
224. Punctajul: 10Indicati microorganismul ce serveste ca purtator in reactia de coaglutinare:CS
a) [ ] S.pneumoniae
b) [ ] S.salivarius
c) [ ] S.saprophyticus
d) [x] S.aureus
e) [ ] S.epidermidis
225. Punctajul: 10Prelevatele necontaminate sau cu o contaminare redusa, in infectiile
stafilococice, se epuizeaza pe mediul:CS

a) [ ] geloza hiperclorurata cu lapte si ou


b) [ ] geloza hiperclorurata cu manitol
c) [x] geloza-singe
d) [ ] bulion biliat
e) [ ] Wilson-Blair
226. Punctajul: 10Prelevatele hipercontaminate, in infectiile stafilococice, se epuizeaza pe
mediile:CM
a) [x] geloza hiperclorurata cu lapte si ou
b) [x] geloza hiperclorurata cu manitol
c) [ ] geloza-singe
d) [ ] bulion biliat
e) [ ] Wilson-Blair
227. Punctajul: 10Enterotoxina stafilococica poate fi depistata prin:CM
a) [ ] testul biologic la pui de soareci
b) [x] testul biologic la pui de pisica
c) [ ] RFC
d) [x] imunodifuzie in gel
e) [ ] reactia de termoprecipitare inelara
228. Punctajul: 10S.pneumoniae se caracterizeaza prin:CM
a) [x] coci lanceolati
b) [ ] coci sferici
c) [ ] gramnegativi
d) [x] formeaza capsula
e) [x] in micropreparat se aranjaza in perechi
229. Punctajul: 10Coxiella se deosebeste de Rickettsia prin:CM
a) [x] formeaza endospori
b) [ ] nu formeaza endospori
c) [x] nu este toxica
d) [x] nu are antigen comun cu Proteus
e) [x] nu determina exantem
230. Punctajul: 10Despre R.provazeki se poate afirma:CM
a) [ ] ca vector servesc puricii
b) [x] cauzeaza tifosul exantematic epidemic
c) [ ] sursa de infectie sint rozatoarele
d) [x] poseda antigene comune cu R.typhi
e) [x] poseda antigene comune cu Proteus OXK
231. Punctajul: 10Despre C.burneti se poate afirma:CM
a) [ ] este agentul cauzal al febrei Denga
b) [x] este agentul cauzal al febrei Q
c) [ ] singura sursa de infectie este omul
d) [x] ca vector de transmitere servesc capusele din genul Ixoides
e) [ ] ca vector de transmitere servesc paduchii de corp
232. Punctajul: 10Despre R.typhi se poate afirma:CM
a) [ ] poseda antigene comune cu Proteus OXK
b) [ ] nu poseda antigene comune cu R.provazeki
c) [x] sursa de infectie sint sobolanii
d) [x] cauzeaza tifosul murin (endemic)
e) [ ] ca insecta vector servesc capusele din genul Dermacentor
233. Punctajul: 10Un virus integrat in cromozomul celulei-gazda se numeste:CS
a) [ ] virus temperat
b) [ ] virus vegetativ
c) [x] provirus
d) [ ] viroid
e) [ ] prion
234. Punctajul: 10Adenovirozele sint caracteristice prin afectarea preponderenta a:CM
a) [x] cailor respiratorii
b) [x] conjunctive
c) [x] intestinului

d) [x] vezicii urinare


e) [ ] SNC
235. Punctajul: 10Adenovirozele evoluiaza mai frecvent cu urmatoarele forme clinice:CM
a) [x] rinofaringite
b) [x] febra faringoconjunctivala
c) [x] pneumonie interstetiala
d) [ ] encefalite acute
e) [ ] meningite acute
236. Punctajul: 10Prezinta agenti subviriali ce cauzeaza boli neurologice cu evolutie
lenta:CS
a) [ ] viroizi
b) [x] prioni
c) [ ] Reoviridae
d) [ ] Togaviridae
e) [ ] Coronaviridae
237. Punctajul: 10Neuraminidazele virale in relatiile virus-celula gazda realizeaza
urmatoarele functii:CM
a) [x] participa la eliberarea virionilor din celula gazda
b) [ ] asigura transcrierea ARN-lui complementar pe matricea ARN-genomica
c) [ ] asigura integrarea genomului viral in ADN-ul celular
d) [x] hidrolizeaza stratul de mucus si deschide acces virionilor spre receptorii epiteliali
e) [ ] activeaza transcrierea si replicarea genomului viral
238. Punctajul: 10Ca mediu de intretinere a culturilor celulare pot fi folosite:CM
a) [ ] ser bovin
b) [ ] mediul 199 cu ser bovin
c) [x] mediul 199
d) [ ] solutia Hanks
e) [x] hidrolizat de lactalbumina
239. Punctajul: 10Indicarea virusurilor in culturile de celule se face prin:CM
a) [x] efectul citopatic
b) [x] reactia de hemadsorbtie
c) [x] proba culorii
d) [ ] reactia de precipitare in gel
e) [x] formarea de plaje
240. Punctajul: 10Diagnosticul virusologic include etapele:CM
a) [x] izolarea virusului
b) [ ] acumularea virusului
c) [x] indicarea reproducerii
d) [x] identificarea virusului
e) [ ] fagoidentificarea
241. Punctajul: 10Virusurile pot fi izolate in:CM
a) [x] culturi de celule
b) [x] ou embrionat de gaina
c) [ ] geloza ser
d) [ ] geloza-singe
e) [x] organismul animalelor receptive
242. Punctajul: 10Pentru cultivarea virusurilor se folosesc oua embrionate de virsta:CS
a) [ ] 1-3 zile
b) [ ] 5 zile
c) [x] 6-15 zile
d) [ ] 17-18 zile
e) [ ] 20-21 zile
243. Punctajul: 10Determinate de paramyxovirusuri sint infectiile:CM
a) [x] paragripa
b) [ ] rubeola
c) [x] rujeola
d) [x] parotidita epidemica
e) [ ] poliomielita

244. Punctajul: 10In familia Flaviviridae sint delimitate subgrupele antigenice:CM


a) [x] virusurile febrei Denga
b) [ ] virusul febrei aftoase
c) [x] virusul febrei galbene
d) [x] virusurile encefalitelor transmise de tintari
e) [x] virusurile encefalitelor transmise prin capuse
245. Punctajul: 10In profilaxia si tratamentul specific al encefalitei acariene se utilizeaza:CM
a) [x] imunoglobulina umana antiencefalica
b) [ ] amantadina
c) [ ] vaccin ribozomal
d) [ ] vaccin viu atenuat
e) [x] vaccin inactivat
246. Punctajul: 10Cultivarea virusurilor ECHO poate fi efectuata in conditii de laborator:CS
a) [ ] in oul embrionat de gaina
b) [ ] in organismul soarecilor noi-nascuti
c) [x] in culturi celulare de rinichi de maimute
d) [ ] in organismul maimutelor Rhesus
e) [ ] in organismul cobailor
247. Punctajul: 10Virusurile Coxsackie A pot fi izolate prin urmatoarea metoda:CS
a) [ ] in oul embrionat de gaina
b) [ ] infectarea sobolanilor
c) [x] infectarea soarecilor sugari
d) [ ] infectarea maimutelor
e) [ ] culturi celulare epiteliale
248. Punctajul: 10Familia Flaviviridae include virusurile:CM
a) [ ] febrei Q
b) [ ] febrei muntilor stincosi
c) [ ] febrei de Marsilia
d) [x] febrei galbene
e) [x] febrei Denga
249. Punctajul: 10Indicati forma virusului gripal:CS
a) [x] sferica
b) [ ] cuboidala
c) [ ] baciliforma
d) [ ] spermatozoidala
e) [ ] atiforma
250. Punctajul: 10Virusuri ADN-asociate cu activitate transformanta oncogena la om sint:CM
a) [x] virusul Epstein-Barr
b) [x] virusul hepatitei B
c) [x] virusul Herpes simplex tip II
d) [ ] virusul gripal
e) [x] virusul citomegalic
251. Punctajul: 10Virusuri cu transmitere sexuala sint:CM
a) [x] virusul citomegalic
b) [ ] virusul rubeolic
c) [x] virusul herpes simplex tip II
d) [x] virusul hepatitei B
e) [x] adenovirusuri
252. Punctajul: 10Genomul virusului gripal reprezinta:CS
a) [ ] ARN-monocatenar circular
b) [ ] ADN-monocatenar fragmentat
c) [ ] ARN-monocatenar diploid
d) [x] ARN-monocatenar fragmentat
e) [ ] ADN-monocatenar liniar
253. Punctajul: 10Despre virusul gripal A se poate afirma:CM
a) [x] formeaza imunitate specifica de serovarianta
b) [ ] formeaza imunitate postinfectioasa protectoare fata de restul virusurilor gripale
c) [x] sursa infectiei este omul si diverse specii de animale si pasari

d) [ ] sursa infectiei este exclusiv omul


e) [x] include mai multe serovariante
254. Punctajul: 10Vaccinurile gripale fac parte din urmatoarele tipuri:CM
a) [x] vii atenuate
b) [ ] asociate
c) [ ] sintetice
d) [x] inactivate
e) [x] chimice
255. Punctajul: 10Antigenul specific de tip al virusurilor gripale A, B, C este:CS
a) [x] antigenul NP (nucleoproteina)
b) [ ] antigenul H (hemaglutinina)
c) [ ] antigenul N (neuraminidaza)
d) [ ] antigenul VP
e) [ ] antigenele nestructurale
256. Punctajul: 10Vaccinul contra variolei se refera la urmatoarea grupa:CS
a) [ ] vaccin deponente
b) [ ] autovaccinuri
c) [x] vaccinuri vii atenuate
d) [ ] vaccinuri inactivate
e) [ ] vaccinuri chimice
257. Punctajul: 10Care din urmatoarele afirmatii referitoare la virusul rujeolic sint corecte?
CM
a) [ ] este un virus ADN cu invelis lipidic
b) [x] determina eruptie maculo-papulara
c) [ ] determina eruptii veziculare
d) [x] vaccinul atenuat este suficient pentru profilaxia specifica
e) [ ] este un virus rezistent la temperaturi inalte
258. Punctajul: 10Virusuri cauzatoare de malformatii congenitale sint:CM
a) [x] virusul herpes simplex
b) [x] virusul rubeolic
c) [x] virusul Coxsackie B
d) [x] virusul citomegalic
e) [ ] virusul gripal
259. Punctajul: 10Ce proprietati corespund virusului variolei?CM
a) [x] este un poxvirus
b) [x] sursa de infectie este exclusiv omul
c) [x] are un singur tip antigenic
d) [ ] este un virus ARN cu invelis lipidic
e) [x] imunizeaza inclucisat cu virusul vaccinal
260. Punctajul: 10Rubeola este o boala caracterizata prin:CM
a) [x] exantem micromacular
b) [x] manifestari catarale respiratorii
c) [x] anomalii fetale
d) [x] limfoadenopatie generalizata
e) [ ] eruptie veziculopustuloasa
261. Punctajul: 10Despre virusul rubeolic se poate afirma:CM
a) [x] apartine familiei Flaviviridae
b) [ ] apartine familiei Paramyxoviridae
c) [ ] aglutineaza eritrocitele de berbec
d) [x] aglutineaza eritrocitele de porumbel si gasca
e) [x] genomul ARN-monocatenar "+"
262. Punctajul: 10Despre variola se poate afirma:CM
a) [x] este o boala infectioasa extrem de contagioasa
b) [x] receptivitatea omului este generalizata si maxima
c) [x] se caracterizeaza prin toxemie intensa
d) [x] se caracterizeaza prin eruptie veziculopustuloasa
e) [ ] se caracterizeaza prin eruptie maculo-papuloasa
263. Punctajul: 10Prelevatele patologice de examenat in variola sint:CM

a) [x] continutul veziculelor, pustulelor


b) [x] exudat nazofaringian
c) [ ] urina
d) [ ] LCR
e) [x] singe
264. Punctajul: 10In tratamentul si profilaxia specifica a variolei se utilizeaza:CM
a) [ ] vaccin inactivat
b) [x] vaccin viu atenuat
c) [x] imunoglobulina antivariolica
d) [ ] amantadina
e) [ ] remantadina
265. Punctajul: 10In profilaxia si tratamentul specific al rabiei se utilizeaza:CM
a) [ ] autovaccin
b) [x] imunoglobulina antirabica
c) [ ] vaccin omorit
d) [x] vaccin inactivat
e) [ ] vaccinul BCG
266. Punctajul: 10Pentru virusul rabic este caracteristic:CM
a) [x] contine genom ARN-monocatenar liniar "-"
b) [ ] contine genom ADN dublucatenar
c) [x] virionii au forma de glont
d) [x] eterul, cloramina, lizolul il inactiveaza rapid
e) [ ] ca sursa de infectie este exclusiv omul
267. Punctajul: 10Pentru corpusculii Babes-Negri este caracteristic:CM
a) [ ] sint incluziuni intranucleare
b) [x] sint incluziuni citoplasmatice
c) [x] se determina prin metoda de colorare Turevici
d) [ ] se determina prin metoda de colorare Ziehl-Neelsen
e) [x] se depisteaza in neuronii din cornul Ammon
268. Punctajul: 10Virusul hepatitei virale B face parte din familia:CS
a) [ ] Picornaviridae
b) [ ] Togaviridae
c) [x] Hepadnaviridae
d) [ ] Caliciviridae
e) [ ] Flaviviridae
269. Punctajul: 10Despre virusul hepatitei virale D se poate afirma:CM
a) [x] este asociat hepatitei B
b) [ ] este o mutanta a virusului hepatitei B
c) [x] este un virus ARN defectiv
d) [ ] face parte din familia Picornaviridae
e) [x] face parte din familia Hepadnaviridae
270. Punctajul: 10Alegeti virusul hepatitei virale cu genom ADN:CS
a) [ ] VHA
b) [x] VHB
c) [ ] VHC
d) [ ] VHD
e) [ ] VHE
271. Punctajul: 10Alegeti testele biochimice utilizate in diagnosticul hepatitelor virale:CM
a) [x] concentratia bilirubinei in singe
b) [x] determinarea aldolazei in singe
c) [ ] determinarea concentratiei de uree in singe
d) [x] determinarea aspartataminotransferazei (AST)
e) [x] determinarea alaninaminotransferazei (ALT)
272. Punctajul: 10Familia Picornaviridae cuprinde urmatoarele virusuri:CS
a) [ ] polio, adenovirus, virusul rujeolei
b) [ ] polio, virusul rubeolei, virusul citomegaliei
c) [x] polio, hepatitei A, ECHO, Coxsackie
d) [ ] polio, hepatitei B, Coxsackie

e) [ ] hepatitei B, hepatitei A, virusul adeno-asociativ


273. Punctajul: 10Reprezinta corpusculi virali defectivi cu ARN incomplet, incapabili de
replicare autonoma:CS
a) [ ] virusul hepatitei C
b) [ ] virusul hepatitei B
c) [x] virusul hepatitei D
d) [ ] retrovirusuri
e) [ ] orthomyxovirusuri
274. Punctajul: 10In diagnosticul hepatitelor virale mai utile sint reactiile:CM
a) [ ] RA
b) [ ] RHA directa
c) [x] RIF
d) [x] ARI
e) [x] RIE
275. Punctajul: 10Virusurile hepatitei A si hepatitei B au in comun caracterele:CS
a) [ ] sint virusuri ARN
b) [ ] calea de transmitere parenterala
c) [x] poseda tropism fata de hepatocite
d) [ ] perioada de incubatie 6 luni
e) [ ] induc reactii de sensibilizare de tip II (citotoxice)
276. Punctajul: 10Virusul hepatitei virale B face parte din familia:CS
a) [ ] Picornaviridae
b) [ ] Togaviridae
c) [x] Hepadnaviridae
d) [ ] Caliciviridae
e) [ ] Flaviviridae
277. Punctajul: 10Despre virusul hepatitei virale D se poate afirma:CM
a) [x] este asociat hepatitei B
b) [ ] este o mutanta a virusului hepatitei B
c) [x] este un virus ARN defectiv
d) [ ] face parte din familia Picornaviridae
e) [x] face parte din familia Hepadnaviridae
278. Punctajul: 10Alegeti grupele de risc in infectia cu virusul HIV:CM
a) [x] prostituatele
b) [x] narcomanii
c) [x] homosexualii
d) [ ] purtatorii de HBsAg
e) [ ] persoanele cu transfuzii frecvente sterile de solutii saline de sodiu si potasiu
279. Punctajul: 10Virusul HIV are afinitate de atac prioritar pentru limfocitele:CS
a) [ ] Ts
b) [ ] Tc
c) [x] Th
d) [ ] NK
e) [ ] K
280. Punctajul: 10Indicati metodele utilizate pentru determinarea dimensiunilor
virusurilor:CM
a) [x] ultracentrifugare
b) [x] ultrafiltrare
c) [x] microscopia electronica
d) [ ] microscopia luminiscenta
e) [ ] contraimunoelectroforeza
281. Punctajul: 10Pentru izolarea HIV se utilizeaza:CM
a) [ ] culturi de celule din embrion uman
b) [ ] culturi celulare de linie continue (HeLa, L-41)
c) [x] culturi de celule T helper (helpina H9)
d) [x] cuturi de limfocite T activate cu interleuchina-2
e) [ ] culturi de celule din rinichi de maimute
282. Punctajul: 10Virusul imunodeficientei umane se caracterizeaza prin:CM

a) [x] are un genom ARN


b) [x] are un genom ADN
c) [x] determina sindromul imunodeficientei dobindite
d) [ ] infectia acuta mimeaza mononucleoza infectioasa
e) [ ] este un retrovirus din subfamilia Spumaviridae
283. Punctajul: 10Indicati celulele tinta pentru virusul HIV:CS
a) [ ] epiteliul urogenital
b) [ ] neutrofilele segmentate
c) [x] limfocitele CD4
d) [ ] limfocitele CD8
e) [ ] celulele maduvei osoase
284. Punctajul: 10Relatii de concurenta intre membrii unei microbiocenoze
a) [x] antagonism
b) [ ] simbioza
c) [ ] sinergism
d) [ ] metabiozm
e) [ ] interferenta
285. Punctajul: 10Coloratia Ziehl-Neelsen
a) [ ] gentian violet
b) [x] fuxina fenicata
c) [ ] tus de China
d) [x] acid sulfuric 0,5
e) [ ] verde de briliant

a) [ ]

Gram

b) [ ]

Ziehl-Neelsen

se efectuiaza cu utilizarea reactivelor:cm

Punctajul: 10Numiti

286.

se numeste:CS

metoda negativa de colorare a capsulei:cs

c) [ ] Giemsa
d) [ ] Neisser
e) [x]

Burri-Hinss

287. Punctajul: 10Peretele celular


a) [ ] cantitate mare de lipide
b) [ ] cantitate mare de ceruri
c) [ ] cantitate mare de oxiacizi
d) [ ] Acid micolic
e) [x] toate de mai sus
288. Punctajul: 10Numiti

al bacteriilor patogene alcoolo- si acidorezistente contine:CS

srtuctura bacteriana mai frecvent implicata in adeziunea


microorganismului de tesut:CS
a) [ ] Capsula
b) [ ] Antigenul O
c) [ ]

Sporii

d) [x]

Pilii

e) [ ] Flagelii
289. Punctajul: 10Microorgenismele

gram-negative se coloreaza dupa metoda Gram

in:CS
a) [ ] albastru
b) [ ] negru
c) [x] rosu
d) [ ] violet
e) [ ] galben
290. Punctajul: 10Sterilizarea

in autoclav se realizeaza la regimul de temperatura:CS

60-70 C
o
b) [ ] 100 C
a) [ ]

c) [x]

120 C
o

230 C
o
e) [ ] 250 C
d) [ ]

291. Punctajul: 10Mediile selective se folosesc


a) [x] cultivarea unei anumite specii de bacterii
b) [ ] cultivarea tuturor microorganismelor
c) [ ] evidentierea diverselor enzime
d) [ ] evidenierea caracterelor proteolitice
e) [ ] evidentierea caracterelor zaharolitice
292. Punctajul: 10Microorganismele anaerobe
a) [ ] Simple (bulion, geloz)
b) [ ] Endo

pentru:CS

cresc pe mediile:cs

c) [ ] Ploschirev
d) [x] Kitt-Tarrozzi
e) [ ] Hiss
293. Punctajul: 10Colorarea
a) [ ] Neisser

spirochetelor se efectuiaza prin metoda:cs

b) [x] Romanovski-Giemsa
c) [ ] Seminovici-Marinovschi
d) [ ] Ziehl-Neelsen
e) [ ] Pecov
294. Punctajul: 10Cu ajutorul preparatului
a) [ ] Prezenta sporilor
b) [x] mobilitatea microorganismelor vii
c) [ ] prezenta capsulei
d) [ ] prezenta granulatiilor de volutina

"pictura suspendata" se studiaza:cs

e) [ ] proprietile tinctoriale ale bacteriilor


295. Punctajul: 10Sterilizarea cu aer fierbinte
a) [ ] in destilator
b) [ ]

in termostat

c) [x]

in dulapuri electrice cu caldura uscata

d) [ ] in exicator
e) [ ] in anaerostat
296. Punctajul: 10Dezinfectarea

se efectuiaza:cs

materialului, care contine bacilii antraxului, clostridii

botulinice se efectuiaza la:cs


o
a) [ ] 100 C-60 min
o
b) [ ] 50-60 C-30 min
o

70-80 C-10 min


o
d) [x] 120 C-o ora - 1,5 ore
o
e) [ ] 130 C-15 min
c) [ ]

297.

Punctajul: 10Sterilizarea

prin fierbere se efectuiaza la:cs

140 C-60 min


o
b) [x] 100 C-45 min
a) [ ]

c) [ ]

60-70 C-30 min

d) [ ]

70-80 C-30 min

e) [ ]

80-85 C-45 min

298. Punctajul: 10Mediile


a) [ ] stafilococilor
b) [ ] streptococilor
c) [ ] candidelor

Endo, Ploschirev sunt folosite pentru cultivarea:cs

d) [x] enterobacteriilor
e) [ ] anaerobilor
299. Punctajul: 10Mediile Hiss servesc pentru:cs
a) [ ] Cultivarea M.tuberculosis
b) [ ] Evidentierea caracterelor proteolitice
c) [x] Evidentierea caracterelor zaharolitice
d) [ ] Cultivarea C.diphtheriae
e) [ ]
300.

Cultivarea spirochetelor
Punctajul: 10Microorganismele

substantelor anorganice ca:cs

litotrofe obtin energia de pe urma oxidrii

a) [ ]

Hidrogen

b) [ ]

Metan

c) [ ] Amoniac
d) [ ] Oxid de carbon
e) [x] Toate enumerate mai sus
301. Punctajul: 10Microorganismele parazite asimileaza:cs
a) [ ] Metan si amoniac
b) [ ] Substante organice aflate n mediul exterior
c) [ ]

Carbonul anorganic

d) [x] Compusi organici ai


e) [ ] Compusi ai cuprului

animalelor si omului

302. Punctajul: 10Din enzimele constitutive


a) [ ] Fibrinolizina, hemolizina
b) [ ] Lecitovitelaza, hialuronidaza
c) [ ] Gelatinaza, amilaza
d) [x] Proteaza, lipaza, carbohidraza
e) [ ] Plasmocoagulaza, colagenaza
303.

Punctajul: 10Din

intracelulare fac parte:cs

microorganismele anaerobe fac parte:cs

a) [ ] micrococii
b) [ ] brucelele
c) [x] clostridiile
d) [ ] mycobacteriile
e) [ ] toate enumerate mai sus
304. Punctajul: 10Pigmentogeneza microbiana
a) [ ] actiune antibiotica
b) [ ] n proceesle de respiratie
c) [ ] la protectia contra radiatiei naturale
d) [ ]

participarea la reactiile de sinteza

e) [x]

toate enumerate mai sus

exercita:cs

305. Punctajul: 10Clostridiile se caracterizeaz prin:cs


a) [ ] sunt gram-negative
b) [ ] prezenta sporilor ce nu depaseste diametrul celulei
c) [x] formarea sporilor, care deformeaza celula
d) [ ] prezenta granulatiilor de volutina, care deformeaza celula
e) [ ] sunt acido- alcoolo rezistente
306. Punctajul: 10Sporii colorati se pun in evidenta prin metoda:cs
a) [ ] Burri-Hins

b) [ ]

Morozov

c) [ ] Neisser
d) [ ] Leoffler
e) [x] Aujeszki
307. Punctajul: 10La

colorarea Gram a unui frotiu din puroi s-a omis aplicarea solutiei
Lugol. Pe acest frotiu:cs
a) [x] leucocitele vor fi rosii, stafilococii rosii
b) [ ] celulele se vor liza
c) [ ] ccelulele se vor desprinde de pe lama
d) [ ] leucocitele vor fi rosii, stafilococii necolorati
e) [ ] leucocitele vor fi albastre, stafilococii violeti
308. Punctajul: 10Totalitatea proceselor biochimice intracelulare ce transforma substratul
nutritiv in energie si constituienti celulari este denumita:cs
a) [ ] enzimele microbiene
b) [ ] respiratia bacteriana
c) [x] metabolism bacterian
d) [ ] mediu de cultura
e) [ ]

tindalizare

309. Punctajul: 10Mediile


a) [ ] 0,5 % agar
b) [ ] 0,3 % agar

de cultura solide contin:cs

c) [x] 3 % agar
d) [ ] 1 % gelatin
e) [ ]

20 % bulion

310. Punctajul: 10Metoda bacteriologica consta in izolarea microorganismelor


a) [ ] animale de laborator
b) [ ] reactii serologice
c) [ ] reactii alergice
d) [x] medii nutritive
e) [ ] autovaccin
311. Punctajul: 10Metoda bacterioscopica consta in:cs
a) [ ] utilizarea animalelor de laborator
b) [ ] efectuarea reactiilor serologice
c) [x] cercetarea frotiului la microscop
d) [ ] efectuarea reaciilor alergice
e) [ ] utilizarea mediilor nutritive
312. Punctajul: 10Din microorganismele gram-pozitive fac parte:cs
a) [ ] bordetelele

pe:cs

b) [ ] neiseriile
c) [x] stafilococii
d) [ ] enterobacteriile
e) [ ] francisella
313. Punctajul: 10Penicilinele semisintetice actioneaza:cs
a) [ ] cancerigen
b) [ ] teratogen
c) [ ] asupra producerii insulinei
d) [x] asupra sintezei peretelui celulei bacteriene
e) [ ] asupra embrionului uman n dezvoltare
314. Punctajul: 10Macrolidele au efect de:cs
a) [ ] liza a nucleului
b) [ ] liza a peretelui celular
c) [ ] sinteza a mitocondriilor
d) [ ] sinteza a ribozomilor
e) [x] inhibarea sintezei proteinelor
315. Punctajul: 10Dupa numarul de cili V.cholerae este:cs
a) [x] monotrih
b) [ ] amfitrih
c) [ ] lofotrih
d) [ ] peritrih
e) [ ] lalotrih
316. Punctajul: 10Dupa numarul de cili E.coli este:cs
a) [ ] monotrih
b) [ ] amfitrih
c) [ ] lofotrih
d) [x] peritrih
e) [ ] lalotrih
317. Punctajul: 10Efect citopatic inseamna:cs
a) [ ] stimularea cresterii celulelor
b) [ ] inmultirea celulelor prin inmugurire
c) [x] dezvoltarea proceselor degenerative
d) [ ] dezvoltarea antibiotico-rezistenei
e) [ ] trecerea bacteriilor din saprofite n patogene
318. Punctajul: 10Din diplococi fac parte:cs
a) [x] pneumococii
b) [ ] stafilococii
c) [ ] corinebacterii
d) [ ] boreliile
e) [ ] clostridiile
319. Punctajul: 10La
a) [ ] central
b) [ ] subcentral

C.botulini sporul este amplasat:cs

c) [ ] terminal
d) [x] subterminal
e) [ ] lateral
320. Punctajul: 10Cultivarea microorganismelor are loc in:cs
a) [ ] tuburile Vainberg
b) [ ] n pupineu
c) [ ] n destilator
d) [x] n termostat
e) [ ] n autoclav
321. Punctajul: 10Determinarea fagovariantei bacteriilor nu se
a) [x] determinarea antibiotico-rezistentei
b) [ ] analiza epidemiologica
c) [ ] aprecierea sursei infectiilor intestinale
d) [ ] aprecierea sursei infectiilor stafilococice

efectuiaz pentru:cs

aprecierea sursei infectiilor difterice


o
322. Punctajul: 10Racirea brusca la temperatura de -70 C se numete:cs
a) [ ] sterilizare
b) [ ] liofilizare
c) [ ] pasterizare
d) [ ] tindalizare
e) [x] congelare
e) [ ]

323. Punctajul: 10Bacteriofagii


a) [ ] Neisser
b) [x] Fier
c) [ ] Apelliman
d) [ ]

se evidentiaza prin metoda:cs

Widal

e) [ ] Zeissler
324. Punctajul: 10Efectul antimicrobian al pasterizarii se bazeaza pe:cs
a) [ ] distrugerea formelor sporulate de bacterii
b) [x] distrugerea formelor vegetative de bacterii
c) [ ] filtrare
d) [ ] fierbere
e) [ ] sterilizare fracionat
325. Punctajul: 10Care din fazele unei culturi bacteriene se caracterizeaza

multiplicare mai intensiva:cs


a) [ ] stationara
b) [ ] de retinere

a multiplicarii

c) [x] exponentiala
d) [ ] acceleratiei negative

printr-o rata de

e) [ ] maxima de stationare
326. Punctajul: 10Polienele (nistatina, levorina) sunt antibiotice
a) [ ] gonococilor
b) [x] ciupercilor Candida
c) [ ] escherihiilor
d) [ ] rickettsiilor
e) [ ] clostridiilor
327. Punctajul: 10Din antibioticele antitumorale fac patre:CS
a) [ ] formalina
b) [x] rubomicina
c) [ ] levorina
d) [ ] nistatina
e) [ ] penicilina
328. Punctajul: 10Substantele
a) [ ] fotopolimer
b) [ ] imunoglobuline

active asupra:CS

antibiotice capatate din plante se numesc:cs

c) [x] fitoncide
d) [ ] lizocime
e) [ ] ecmoline
329. Punctajul: 10Care

este numarul optim de discuri aplicate pe cutia petri la efectuarea

antibioticogramei:cs
a) [x] 4-5
b) [ ]

7-8

c) [ ] 6-7
d) [ ] 8-9
e) [ ]
330.

7-8
Punctajul: 10Schimbarile

genice structurale, care se transmit ereditar se numeste:cs

a) [ ] modificare
b) [ ] adaptare
c) [x]

mutatie

d) [ ] fermentare
e) [ ] structurare
331. Punctajul: 10Indicati mecanismul
a) [ ] inhiba formarea sporilor
b) [x] inhiba sinteza peretelui celular
c) [ ]
d) [ ]

inhiba sinteza acizilor nucleici


deregleaza biosinteza proteinelor

de actiune al penicilinelor:cs

e) [ ] inhib sinteza membranei citoplasmatice


332. Punctajul: 10Indicati mecanismul de actiune
a) [ ]

al cefalosporinelor:cs

inhiba formarea sporilor

b) [x] inhiba sinteza peretelui celular


c) [ ] inhiba sinteza acizilor nucleici
d) [ ] deregleaza biosinteza proteinelor
e) [ ] inhib sinteza membranei citoplasmatice
333. Punctajul: 10Indicati mecanismul de actiune
a) [ ] inhiba formarea sporilor
b) [ ] inhiba sinteza peretelui celular
c) [x] inhiba sinteza acizilor nucleici
d) [ ] deregleaza biosinteza proteinelor
e) [ ] inhiba sinteza membranei citoplasmatice
334. Punctajul: 10Indicati mecanismul de actiune

al rifampicinei:cs

al tetraciclinei:cs

a) [ ] inhiba formarea sporilor


b) [ ] inhiba sinteza peretelui celular
c) [ ] inhiba sinteza acizilor nucleici
d) [x] deregleaza biosinteza proteinelor
e) [ ] inhib sinteza membranei citoplasmatice
335. Punctajul: 10Formaldehida
a) [ ] colorant
b) [ ] mediu nutritiv

este:cs

c) [ ] antibiotic
d) [x] agent chimic bactericid
e) [ ] o sare a metalelor grele
336. Punctajul: 10Fagul este:cs
a) [ ] anticorp
b) [ ] antiseptic
c) [ ] antibiotic
d) [ ]

component structural al membranei citoplasmatice

e) [x] virus al bacteriilor


337. Punctajul: 10Agresine sunt:cs
a) [ ] factori criogeni
b) [x] factori de virulenta
c) [ ] factori de stimulare a cresterii celulei bacteriene
d) [ ] factori ce stimuleaza formarea vitaminelor
e) [ ] microroganisme ce provoac micoze
338. Punctajul: 10CMI a antibioticelor se determin
a) [ ] insamintarii pe sirul pestrit Hiss

prin metoda:cs

b) [x] dilutiilor succesive n mediul lichid


c) [ ] dilutiilor succesive n mediul solid
d) [ ] activitatii bacteriocinogene a microorganismelor
e) [ ] determinarii fagovarului bacteriilor
339. Punctajul: 10Determinarea concentratiei antibioticului

in ser se efectuiaza prin

metoda:cs
a) [ ] insamintarii pe sirul pestrit Hiss
b) [x] dilitiilor succesive n mediul lichid
c) [ ] dilutiilor succesive in mediul solid
d) [ ] activitatii bacteriocinogene a microorganismelor
e) [ ] dilutiilor succesive in tuburile Vainberg
340. Punctajul: 10Mediile de cultura Olkenitki i Kligler fac parte din grupul de medii:cs
a) [ ] speciale
b) [ ] simple
c) [ ] sintetice
d) [x] diferential
e) [ ] peptonate
341.
a) [x]

diagnostice

Punctajul: 10Mediul

geloza-sange sau geloza-ser fac parte din grupul de medii:cs

speciale

b) [ ] simple
c) [ ] sintetice
d) [ ] diferential
e) [ ] peptonate

diagnostice

342. Punctajul: 10Din spirochete fac parte:cm


a) [x] boreliile
b) [ ] bordetelele
c) [x] treponemele
d) [x] leptospirele
e) [ ] micoplasmele
343. Punctajul: 10Din ciuperci fac parte:cm
a) [x] Archimycetes
b) [x] Phicomycetes
c) [ ] S.aureus
d) [ ] hlamidele
e) [x] Ascomycetes
344. Punctajul: 10Enzimele hidrolazele scindeaza:cm
a) [x] proteinele
b) [x] glucidele
c) [x] lipidele
d) [ ] mezosomii

e) [ ]

colagenul

345. Punctajul: 10Preparatele


a) [ ] penicillina
b) [x] rifampicina

folosite la tratarea tuberculozei:cm

c) [x] ftivazida
d) [ ] nistatina
e) [ ] levorina
346. Punctajul: 10Mediile nutritive solide contin:cm
a) [ ] 0,5 % agar-agar
b) [x] 2-4% agar
c) [x] 10-15% gelatina
d) [ ] ser coagulat
e) [ ] 20% bulion
347. Punctajul: 10Fiecare nucleotid este alctuit din
a) [x] o baza azotoasa
b) [ ] H2O2

:cm

c) [x] un radical de dezoxiriboza


d) [x] un grup fosfatic
e) [ ] H2SO4
348. Punctajul: 10Din microorganismele anaerobe fac parte:cm
a) [x] C. perfringens
b) [ ] M. tuberculozei
c) [ ] B. melitensis
d) [x] C.septicum
e) [x] C.tetani
349. Punctajul: 10Ciupercile Candida albicans cresc pe mediul:cs
a) [ ] geloza bismut-sulfit
b) [ ] Ploschirev
c) [x] Sabourand
d) [ ] geloza-must
e) [ ] Endo
350. Punctajul: 10Din
a) [x] N.gonorrhoe
b) [ ] S.pyogenes
c) [x] S.typhi
d) [x] E.coli
e) [ ] S.aureus
351. Punctajul: 10Din
a) [x] Cl.tetani
b) [x] S.aureus
c) [ ] N.meningitidis

microorganismele gram negative fac parte:cm

microorganismele gram pozitive fac parte:cm

d) [ ] B.pertusis
e) [ ] F.tularensis
352. Punctajul: 10Macrolidele
a) [ ] candidelor
b) [x] chlamidiilor
c) [x] ureaplasmei
d) [x] mycoplasmei
e) [ ] mycobacteriilor leprei
353. Punctajul: 10Pentru
a) [x] polimorfismul

au actiune asupra:cm

micoplasme este caracteristic:cm

b) [ ] prezenta cililor
c) [ ] formarea sporilor
d) [x] gram negative
e) [x] lipsa peretelui celular
354. Punctajul: 10Din
a) [x] densitatea
b) [x] viscozitatea
c) [x] presiunea osmotica
d) [x]

caracterele fizico-chimice ale bactteriilor fac parte:cm

intracelulara

permiabilitatea

e) [ ] solubilitatea
355. Punctajul: 10Membrana
a) [x] lipoproteine
b) [x] fosfolipide
c) [x] proteine
d) [ ] grizeofulvina
e) [ ] formalina

citoplasmatica a celulei microbiene e compusa din:cm

356. Punctajul: 10Membrana citoplasmatica


a) [ ] rezistenta presiunii osmotice
b) [x] schimbul de saruri
c) [x] schimbul de apa
d) [ ] forma bacteriilor
e) [x] nutritia bacteriei
357. Punctajul: 10Peretele
a) [x] mucopeptide
b) [x]

mureina

c) [x] peptidoglican
d) [x] proteine
e) [ ] cromozomi

a celulei microbiene asigura:cm

celular a celulei microbiene e compus din:cm

358. Punctajul: 10Mediile de cultura trebuie sa corespunda urmtoarelor


a) [x] sa fie nutritive
b) [ ] sa fie hipotonice
c) [x] sa fie sterile
d) [ ] sa fie bactericide
e) [x] sa posede un pH optim
359. Punctajul: 10Dupa consistenta mediile de cultura se clasifica in:cm
a) [ ] vscoase
b) [x] solide
c) [x] lichide

cerinte:cm

d) [x] semilichide
e) [ ] mobile
360. Punctajul: 10Colorantii
a) [x] alcoolici

pot fi:cm

b) [ ] jaclinici
c) [x] neutri
d) [x] bazici
e) [x] acizi
361.

Punctajul: 10Din

colorantii galbeni-bruni fac parte:cm

a) [x] crizoidina
b) [ ] safranina
c) [ ] fuxina acida
d) [ ] cristal violet
e) [x] vezuvina
362. Punctajul: 10Determinarea

sensibilitatii microorganismelor la antibiotice se

efectuiaza prin metoda:cm


a) [ ] Widal
b) [ ] flotaiei
c) [ ] Huddleson
d) [x] rondelelor
e) [x] diluiilor succesive n mediul lichid
363. Punctajul: 10Bacteriofagii se evidentiaza
a) [ ] Aujeszcky
b) [x] Otto
c) [x] Fiurt
d) [ ] Appelman
e) [x] Fier
364.

Punctajul: 10Din

prin metodele:cm

metodele microbiologice de diagnosticare fac parte:cm

a) [x] microscopica
b) [x] bacteriologica
c) [x] biologica
d) [ ] histologica
e) [x] serologica
365. Punctajul: 10Inocularea

materialului patologic animalului de laborator se efectuiaza

prin:cm
a) [x] injectarea subcutana
b) [x] injectarea intraperitoneala
c) [x] injectarea intravenoasa
d) [ ] necropsie
e) [x] administrarea perorala
366. Punctajul: 10Situarea cocilor n perechi este caracteristica pentru:cm
a) [x] gonococi
b) [ ] stafilococi
c) [x] pneumococi
d) [x] meningococi
e) [ ] streptococi
367. Punctajul: 10Pentru stafilococi este caracteristic pigmentul:cm
a) [x] alb
b) [x] galben
c) [x] auriu
d) [ ] negru
e) [ ] zmeurin
368. Punctajul: 10Indicati enzimele de patogenitate a microroganismelor:cm
a) [ ] butamaza
b) [x] lipaza
c) [x] hialuronidaza
d) [x] stafilochinaza
e) [x] fibrinolizina
369. Punctajul: 10Morfologic bacilii pot fi:cm
a) [ ] sarcine
b) [x] fuziformi
c) [x] n lanturi
d) [x] corineformi
e) [x] polimorfi
370. Punctajul: 10Coloratia
a) [x] gentian violet
b) [x] rosu neutru
c) [x] Lugol
d) [ ] eter
e) [x] apa distilata

Gram necesita componentele:cm

371. Punctajul: 10In microscopia cu contrast de faza este necesar:cm


a) [x] condensor
b) [ ] amortizator
c) [x] obiecte de faza
d) [x] ocular de centrare
e) [x] filtru verde
372. Punctajul: 10Alegeti substantele chimice folosite pentru crearea anaerobiozei:cs
a) [ ] gelatina
b) [x] pirogalol
c) [ ] potasiu
d) [ ] talc
e) [ ] aminopolietilenglicol
373. Punctajul: 10Coloniile se caracterizeaza dupa urmatoarele criterii:cm
a) [x] conturul
b) [x] suprafata
c) [x] consistenta
d) [x] prezenta pigmentului
e) [ ] bacterioliza
374. Punctajul: 10Determinarea -lactamazelor poate fi efectuat prin testul:cm
a) [ ] cu albastru de metil
b) [x] iodur de potasiu
c) [ ] crizoidin
d) [x] cu iod
e) [x] decolorarea complexului iod-amidon
375. Punctajul: 10Prezenta bacteriofagilor poate fi depistata in urmatoarele probe:cm
a) [x] apa bazinelor deschise
b) [x] de urina
c) [x] de exudate purulente
d) [x] de materii fecale
e) [ ] LCR
376. Punctajul: 10Peptona contine:cm
a) [x] albumoze
b) [x] polipeptide
c) [x] aminoacizi
d) [ ] detergenti
e) [ ] trichophyte
377. Punctajul: 10Din metodele curente

parte:cm
a) [x] subcultivarea
b) [x] sub stratul de

ulei de vazelin=2 cm
o
c) [ ] la temperatura de +70 C
d) [x] in eprubete sudate
e) [x]

liofilizarea

de pastrare a culturilor de microorganisme fac

378. Punctajul: 10Eprubetele


a) [x] grosimea sticlei
b) [x]

configuratia fundului

c) [x]

diametrul

folosite la titrare trebuie sa corespunda dupa:cm

d) [x] volum
e) [ ] marca productorului
379. Punctajul: 10Fagii sunt livrati
a) [x] lichide (n fiole, flacoane)
b) [x] tabulete
c) [ ] cuburi

n urmtoarele forme:cm

d) [x] luminari
e) [ ] brichete
380. Punctajul: 10Antibioticele se extrag din:cm
a) [x] actinomicete
b) [ ] spatule
c) [x] bacterii
d) [x] plante
e) [x] esuturi animale
381. Punctajul: 10Complicatiile, care pot aparea la
a) [x] soc anafilactic

antibioticoterapie:cm

b) [x] edeme
c) [x] urticarie
d) [x] candidomicoza
e) [ ] ricketsioza
382. Punctajul: 10Pentru coloniile de forma S este caracteristic:cm
a) [x] netede, cu marginile regulate
b) [ ] mate rugoase
c) [x] activitatea biochimica bine pronuntata
d) [ ] activitatea biochimica slab pronuntata
e) [x] cresc,tulburnd uniform bulionul
383. Punctajul: 10Pentru coloniile de forma "R" este caracteristic:cm
a) [ ] forma regulata
b) [x] forma neregulata
c) [x] slab virulente
d) [ ] se izoleaza in bolile acute
e) [x] se izoleaza in reconvalescenta
384. Punctajul: 10Alegeti tipurile de mutatii pot fi in forma de:cm
a) [ ] restructurari genomice
b) [ ] punctiforme
c) [x] spontane

mici

d) [ ] adaptative
e) [x] induse
385. Punctajul: 10In rezultatul mutatiilor pot fi evidentiate:cm
a) [x] schimbarile propriettilor morfologice
b) [x] schimbarile proprietatilor culturale
c) [x] aparitia rezistentei la preparatele medicamentoase
d) [ ] aglutinarea bacteriilor
e) [ ] toate enumerate mai sus
386. Punctajul: 10Cum se clasifica
a) [ ] S-factorul
b) [x] profagii
c) [x] F-factorul
d) [x] R-factorul
e) [x] col-factorul
387. Punctajul: 10Enzimele

plasmidele in raport cu caracterele fenotipice?cm

bacteriene proteolitice degradeaza peptidoglicanul peretelui

celular formind:cm
a) [ ] protozoarelor
b) [x] L-form de bacterii
c) [x] protoplastilor
d) [x] sferoplastilor
e) [ ] infuzoriilor
388. Punctajul: 10Penicilinele actioneaza asupra fermentilor:cm
a) [x] endopeptidaza
b) [x] glicozidaza
c) [ ] ureaza
d) [ ] oxidaza
e) [ ] catalaza
389. Punctajul: 10Din grupa aminoglicozidelor fac parte:cm
a) [ ] penicilina
b) [ ] nistatina
c) [x] ghentamicina
d) [x] streptomicina
e) [x] canamicina
390. Punctajul: 10Care antibiotice inhiba replicarea ADN-ului?cm
a) [x] mitomicina
b) [x] fleomicina
c) [x] bleomicina
d) [ ] rifampicina
e) [ ] fuzidina
391. Punctajul: 10Din
a) [ ] streptomicina
b) [ ] canamicina

grupa macrolidelor fac parte:cm

c) [x] eritromicina
d) [x] oleandomicina
e) [ ] ghentamicina
392. Punctajul: 10Care
a) [x] lincomicina
b) [ ] rifampicina
c) [x] cloramfenicolul
d) [ ] mitomicina
e) [ ] levorina

din antibiotice deregleaza sinteza proteinelor:cm

393. Punctajul: 10Mediilor de cultura li se cer urmatoarele calitati:cm


a) [x] sa fie steril
b) [x] sa asigure bacteriilor conditii de dezvoltare cit mai aproape celor din emdiul lor natural
c) [ ] sa contina substante inhibitoare pentru bacteriile urmarite
d) [x] sa faciliteze izolarea bacteriilor in culturi pure (pH, osmolaritate)
e) [x] sa faciliteze observarea aparitiei si dezvoltarii culturii (omogenitate, transparenta)
394. Punctajul: 10Dupa compozitie, mediile de cultura se clasifica:cm
a) [x] medii simple
b) [ ] medii solide
c) [x] medii de imbogatire
d) [x] medii speciale
e) [ ] medii semisolide
395. Punctajul: 10Mediile de imbogatire sint:cs
a) [x] medii lichide care favorizeaza inmultirea anumitor bacterii patogene si inhiba dezvoltarea
florei de asociatie dintr-un produs patologic
b) [ ] medii ce permit izolarea anumitor microbi patogeni din prelevate hipercontaminate
c) [ ] medii ce permit cultivarea celor mai multe bacterii patogene pretentioase nutritiv
d) [ ] medii ce contin substratul activitatii unei enzime bacteriene si un indicator adecvat
e) [ ] medii ce permit izolarea anumitor microbi patogeni si identificarea lor
396. Punctajul: 10Mediile speciale cuprind:cm
a) [x] de izolare
b) [x] de imbogatire
c) [ ] de neutralizare
d) [ ] de transport
e) [x] de identificare
397. Punctajul: 10Dupa consistenta mediile de cultura se clasifica:cm
a) [x] lichide
b) [x] solide
c) [x] semisolide
d) [ ] sintetice
e) [ ] empirice
398. Punctajul: 10Mediile semisolide se obtin prin gelificare cu:cs
a) [ ] 4-5%
b) [ ] 10-15%
c) [ ] 3-4%
d) [x] 0,4-1%
e) [ ] 0,1-0,2%
399. Punctajul: 10Mediile solide se obtin prin gelificare cu:cs
a) [ ] 15-20%
b) [ ] 0,5%
c) [x] 2%
d) [ ] 25%
e) [ ] 30%
400. Punctajul: 10Bacteriile strict anaerobe insamintate intr-o coloana inalta de geloza

nurtitiva se dezvolta:cs

a) [ ] numai la suprafata mediului


b) [ ] de la suprafata pina la fundul coloanei de mediu
c) [x] numai in profunzimea coloanei de mediu
d) [ ] numai intr-o banda relativ ingusta sub suprafata mediului
e) [ ] in forma de pelicula
401. Punctajul: 10Bacteriile microaerofile insamintate intr-o

coloana inalta de geloza

nutritiva se dezvolta:cs
a) [ ] numai pe suprafata mediului
b) [ ] de la suprafata pina la fundul coloanei de mediu
c) [ ] numai in profunzimea coloanei de mediu
d) [x] numai intr-o banda relativ ingusta sub suprafata mediului
e) [ ] numai la fundul coloanei de mediu
402. Punctajul: 10Bacteriile microaerofile insamantate intr-o coloana inalta de geloza
nutritiva se dezvolta:cs
a) [ ] numai la suprafata mediului
b) [ ] de la suprafat pina la fundul coloanei de mediu
c) [ ] numai in profunzimea coloanei de mediu
d) [x] numai intr-o banda relativ ingusta sub suprafata mediului
e) [ ] numai la fundul coloanei de mediu
403. Punctajul: 10Formei de colonie "S" i se atribuie:cm
a) [x] tulbura omogen mediile de cultura lichide
b) [x] formeaza colonii rotunde, netede, umede lucioase
c) [ ] formeaza colonii cu margini neregulate, cu suprafata uscata
d) [ ] culltiva sub forma de bulgari lasind mediul supernatant clar
e) [ ] formeaz colonii mici, mucoide
404. Punctajul: 10Dupa provenienta, mediile de cultura se clasifica:cm
a) [ ] comerciale
b) [x] empirice
c) [x] sintetice
d) [ ] semisintetice
e) [ ] artificiale
405. Punctajul: 10Pentru chlamidii este caracteristic:cm
a) [x] polimorfismul
b) [x] contin ARN i ADN
c) [x] provoaca limfogranulomatoza venerica
d) [x] se inmultesc doar n citoplasma celulei
e) [ ] se cultiva bine pe medii simple
406. Punctajul: 10Pentru rickettsii este caracteristic:cm
a) [ ] se cultiva bine pe medii simple
b) [x] sunt procariote
c) [x] se inmultesc strict intracelular
d) [x] se coloreaza dup Romanovschi-Giemsa
e) [x] sunt polimorfe
407. Punctajul: 10Citoplasma bacteriilor contine:cm

a) [x] proteine
b) [x] enzime
c) [x] aminoacizi
d) [x] glucide
e) [ ] sferoplati
408. Punctajul: 10Pentru capsula
a) [x] slab reactioneaza la coloranti
b) [ ] asigura mobilitatea
c) [x] prezenta polisaharidelor
d) [x] prezenta polipeptidelor
e) [x] ca factor de virulenta

bacteriana este caracteristic:cm

409. Punctajul: 10Microbiologia medicala studiaza:cm


a) [x] nomenclatura si clasificarea microorganismelor
b) [x] morfoligia microorganismelor
c) [x] terapia si profilaxia specific bolilor infectioase
d) [ ] structura tesuturilor infectate
e) [ ] controlul si evidenta epidemiologica a bolilor infectioase
410. Punctajul: 10De la microbiologie au derivat disciplinile:cm
a) [x] imunologia
b) [x] biologia moleculara
c) [x] micologia
d) [x] parazitologia
e) [ ] creatologia
411. Punctajul: 10R.Koch a introdus in practica de laborator:cm
a) [x] serul coagulat
b) [x] geloza peptonata
c) [x] sistemul de imersie
d) [x] microfotografierea
e) [ ] microscopia electronic
412. Punctajul: 10R.Koch a stabilit factorul etiologic al:cm
a) [x] antraxului
b) [ ] ornitozei
c) [x] holerei
d) [ ] micoplasmozei
e) [x] tuberculozei
413. Punctajul: 10I.Mecinicov a
a) [x] teoria fagocitara a imunittii

descoperit:cm

b) [x] teoria despre antagonismul microbian


c) [ ] microscopia luminiscenta
d) [ ] natura enzimatica a fermentrii alcoolice
e) [x] procesul digestiei intracelulare
414. Punctajul: 10L.Paster a descoperit vaccinul
a) [ ] tuberculozei

contra:cm

b) [ ]

holerei

c) [x]

rabiei

d) [x] antraxului
e) [x] pestei aviare
415. Punctajul: 10Determinativul

bacteriologic dupa Bergey, din 1995 prevede


clasificarea microroganismelor dupa:cm
a) [x] diviziune, clasa
b) [x] ordin, familie
c) [x] gen
d) [x] specie
e) [ ] morfologie
416. Punctajul: 10Din bacteriile asporogene de forma neregulata fac parte:cm
a) [x] genul Corynebacterium
b) [ ] genul Mycobacterium
c) [x] genul Garnerella
d) [ ] genul Shigella
e) [x] genul Arcanobacterium
417. Punctajul: 10In dependenta de amplasarea in frotiu, cocii se subdivizeaza
a) [x] micrococi
b) [x] diplococi
c) [x] tetracoci
d) [x] sarcine
e) [ ] octacoci
418. Punctajul: 10Pentru procariote este caracteristic: cm
a) [x] contin un singur genom
b) [x] nu poseda mitocondrii
c) [ ] se inmultesc prin inmugurire
d) [x] nu poseda aparatul Golgi
e) [x] se cultiva pe medii de cultura
419. Punctajul: 10Granulatiilor de volutina le este caracteristic:cm
a) [ ] contin ADN
b) [x] se coloreaza mai intens decit citoplasma celulara
c) [x] contin metafosfati
d) [x] sunt prezente la Corynebacterium diphtheriae
e) [ ] este organita locomotorie principala a bacteriei
420. Punctajul: 10Care bacterii supravietuiesc in sol 14 zile?cm
a) [ ] N.meningitidis
b) [ ] N.gonorrhoeae
c) [x] M.tuberculosis
d) [x] S.typhi
e) [x] V.cholerae
421. Punctajul: 10Radiatiei ultraviolete ii este caracteristic:cm
a) [x] actiune bactericida

in:cm

b) [x] actiune mutagena


c) [ ] induce formarea cililor la bacterii
d) [x] formarea dimerilor pirimidinici
e) [x] distrugerea moleculei de ADN
422. Punctajul: 10Care din microorganisme rezista la desicare timp de 10 ani?cm
a) [ ] Stafilococii
b) [ ] Mycobacteriile tuberculozei
c) [x] Sporii bacililor antraxului
d) [x] Sporii de mucegai
e) [ ] Agentul pestei
423. Punctajul: 10Deshidratarea la temperaturi joase in conditii de vid se numeste:cs
a) [ ] congelare
b) [x] sublimare
c) [ ] liofilizare
d) [ ] desicare
e) [ ] sterilizare
424.

Punctajul: 10Din

plasmidele care determina sinteza inhibitorilor proteici fac

parte:cm
a) [x] colicinele
b) [x] stafilocinele
c) [x] vibriocinele
d) [ ] mitocinele
e) [x] pesticinele
425. Punctajul: 10Din
a) [x] furacilina
b) [x] furadonina
c) [ ] furosemida
d) [x] furagina
e) [ ] formaldehida
426. Punctajul: 10Din
a) [x] interferonul
b) [x] reoferonul
c) [ ] nitrofunginul
d) [x] aciclovirul
e) [ ] ftivazida
427. Punctajul: 10Din
a) [x]

ftivazida

b) [x] tubazida
c) [ ] eritromicina
d) [x] izoniazida
e) [x] PASK

derivatii nitrofuranului fac parte:cm

preparatele antivirale fac parte:cm

preparatele antituberculoase fac parte:cm

428. Punctajul: 10Alegeti mediile de imbogatire:cm


a) [ ] geloza-snge
b) [x] Muller
c) [x] Kauffmann
d) [ ] geloza hipersalina cu glbenus de ou
e) [x] Kitt-Tarrozzi
429. Punctajul: 10Alegeti mediile de cultura diferential-diagnostice:cm
a) [x] Endo
b) [ ] geloza hipersalina cu galbenus de ou
c) [x] Hiss
d) [ ] geloza sange
e) [x] Olkenitchi
430. Punctajul: 10Prezenta enzimei de patogenitate hemolizina se studiaza pe:cs
a) [ ] geloza hipersalina cu galbenus de ou
b) [ ] geloza peptonata
c) [x] geloza-singe
d) [ ] bulion glucozat
e) [ ] mediul Sabourand
431. Punctajul: 10Caracterele proteolitice ale microorgansimelor se determina pe:cm
a) [ ] geloza-singe
b) [x] ser coagulat
c) [x] lapte
d) [x] gelatina nutritiva
e) [ ] geloza hipersalina cu galbenus de ou
432. Punctajul: 10Caracterele zaharolitice ale microorganismelor se determina pe:cm
a) [x] sirul pestrit al lui Hiss
b) [x] Kligler
c) [ ] geloza hipersalina cu galbenus de ou
d) [x] Olkenitchi
e) [x] Rassel
433. Punctajul: 10Alegeti notiunea corecta a transformatiei:cs
a) [ ] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajutorul unui anumit
marker
b) [ ] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajutorul unui ARN izolat
c) [x] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajutorul unui ADN izolat
d) [ ] transmiterea de catre un bacteriofag a materialului genetic de la o bacterie donator la
una recipienta
e) [ ] transmiterea materialului de la donator la recipient prin contact nemijlocit
434. Punctajul: 10Alegeti notiunea corecta a transductiei:cs
a) [ ] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajuotrul ununi anumit
marker
b) [ ] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajutorul unui ARN izolat
c) [ ] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajutorul unui ADN izolat
d) [x] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajutorul unui bacteriofag
e) [ ] transmiterea materialului genetic de la donatoor la recipient prin contact nemijlocit
435. Punctajul: 10Alegeti notiunea corecta a conjugatiei:cs
a) [ ] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajutorul unui marker
b) [ ] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajutorul unui ARN izolat
c) [ ] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajutorul unui ADN izolat
d) [ ] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient cu ajutorul bacteriofagului
e) [x] transmiterea materialului genetic de la donator la recipient prin contact nemijlocit
436. Punctajul: 10Substantele tensioactive influenteaza asupra microroganismelor astfel:cs
a) [ ] se asciaza cu grupurile aminice ale proteinelor
b) [ ] frineaza cresterea bacteriilor

c) [ ] coaguleaza proteinele celulare


d) [x] reduc tensiunea superficiala
e) [ ] actioneaza asupra grupurilor sulfhidrile ale proteinelor active
437. Punctajul: 10Oxidantii influenteaza asupra microroganismelor prin urmatorul
mecanism. cs
a) [ ] inhiba cresterea bacteriilor
b) [ ] coaguleaza proteinele celulare
c) [ ] reduc tensiunea superficiala
d) [x] actioneaza asupra grupurilor sulfhidrile ale proteinelor active
e) [ ] se asociaza cu grupurile aminice ale proteinelor
438. Punctajul: 10Alegeti notiunea corecta a sublimarii:cs
a) [ ] uscarea in conditii de vid
b) [x] deshidratarea la temperaturi joase in conditii de vid si congelarea rapida
c) [ ] coagularea proteinelor celulare cu ajutorul sarurilor metalelor grele
d) [ ] asocierea formaldehidei cu grupurile aminice ale proteinelor
e) [ ] eliberarea produselor alimentare de formele vegetative ale microroganismelor
439. Punctajul: 10Indicati obiectele de laborator ce se supun sterilizarii prin aer cald:cm
a) [x] eprubete
b) [x] mojare
c) [ ] materiale contaminate din laborator
d) [ ] solutii apoase
e) [x] instrumentariu chirurgical
440. Punctajul: 10Indicati obiectele ce se supun sterilizarii prin aer cald:cm
a) [x] substante grase
b) [ ] obiecte din cauciuc
c) [x] flacoane, pipete
d) [ ] tesaturi si vata din bumbac
e) [x] pulbere termostabile
441. Punctajul: 10Controlul eficientei sterilizarii se face prin urmatorii indicatori:cm
a) [x] fizici
b) [x] chimici
c) [x] biologici
d) [x] vizuali
e) [ ] alergici
442. Punctajul: 10Indicati indicatorii chimici pentru controlul eficacitatii sterilizarii in
autoclav:cm
a) [x] fenacetina
b) [x] acid benzoic
c) [ ] tiouree
d) [x] floare de sulf
e) [ ] sulfametoxpiridazina
443. Punctajul: 10Indicati indicatorii chimici pentru controlul eficacitatii sterilizarii in
etuva:cm
a) [ ] fenacetina
b) [ ] acid benzoic
c) [x] tiouree
d) [ ] floare de sulf
e) [x] sulfametoxpiridazina
444. Punctajul: 10Indicati punctul de topire a tioureei:cs
a) [ ] 115
b) [ ] 120
c) [x] 180
d) [ ] 190
e) [ ] 200
445. Punctajul: 10Indicati punctul de topire a acidului benzoic:cs
a) [ ] 181-182
b) [ ] 180
c) [ ] 130-134

d) [x] 121-122
e) [ ] 110-115C
446. Punctajul: 10Indicati punctul de topire a floarei de sulf:cs
a) [x] 115C
b) [ ] 120C
c) [ ] 122C
d) [ ] 134C
e) [ ] 180C
447. Punctajul: 10Indicati punctul de topire a fenacetinei:cs
a) [ ] 115C
b) [ ] 120C
c) [ ] 122C
d) [x] 134C
e) [ ] 180C
448. Punctajul: 10O multime de indivizi care apartine aceleiasi specii si habiteaza acelas
mediu se numeste:cs
a) [ ] clona
b) [ ] cultura pura
c) [ ] specie
d) [ ] familie
e) [x] populatie
449. Punctajul: 10Populatia constituita din descendentii unui singur individ prin inmultire
vegetativa se numeste:cs
a) [ ] specie
b) [ ] cultura mixta
c) [x] clona
d) [ ] tulpina
e) [ ] gen
450. Punctajul: 10Alegeti notiunea corecta de tulpina:cs
a) [ ] o populatie constituita din descendentii unui singur individ prin inmultire vegetativa
b) [x] o populatie microbiana constituita din descendentii unei singure izolari in cultura pura
c) [ ] o multime de indivizi, care apartin aceleasi specii si habiteaza acelas mediu
d) [ ] un amestec de microorganisme eterogene izolate din substraturi naturale
e) [ ] microorganisme de diferite specii sau subspecii
451. Punctajul: 10Specia bacteriana este considerata o totalitate de populatii ce li se
atribuie:cm
a) [x] o origine comuna
b) [x] adaptate la un habitat anumit
c) [x] apropiate ca aparat genetic
d) [ ] indepartate ca caractere morfologice si fiziologice
e) [x] metabolism si coraporturi interspecifice similare
452. Punctajul: 10Indicati in ce cazuri se determina concentratia antibioticelor in lichidele
umorale:cm
a) [x] cind se administreaza antibiotice potential toxice
b) [x] cind se trateaza pacienti cu deficiente metabolice si excretorii
c) [ ] cind pacientul primeste pentru prima data antibiotice
d) [x] cind se administreaza un antibiotic nou sau pe o cale noua
e) [ ] cind administram un antibiotic copiilor pina la 7 ani
453. Punctajul: 10Bacteriile care gazduiesc un profag si il transmit la descendenti se
numesc:cs
a) [ ] lizosensibile
b) [ ] lizorezistente
c) [x] lizogene
d) [ ] temperate
e) [ ] virulente
454. Punctajul: 10Bacteriile care adsorb specific un fag, il replica si sint lizate se numesc:cs
a) [x] lizosensibile
b) [ ] lzorezistente

c) [ ] lizogene
d) [ ] temperate
e) [ ] virulente
455. Punctajul: 10Pentru ce tipuri de microscopie este necesara camera obscura:cm
a) [ ] microscopia optica
b) [x] microscopia cu fond obscur
c) [x] microscopia cu contrast de faza
d) [x] microscopia cu fluorescenta
e) [ ] microscopia stereoscopica
456. Punctajul: 10Alegeti tipurile de sterilizari prin caldura uscata:cm
a) [x] incalzirea la rosu
b) [x] flambarea
c) [x] incinerarea
d) [x] etuva
e) [ ] autoclavul
457. Punctajul: 10Tindalizarea se utilizeaza pentru sterilizarea:cm
a) [ ] tuturor mediilor de cultura
b) [x] unor medii de cultura
c) [x] alimentelor
d) [ ] materialelor chirurgicale
e) [ ] solutiilor
458. Punctajul: 10Filtrarea se utilizeaza pentru sterilizarea:cm
a) [x] aerului
b) [x] medicamentelor ce nu suporta temperaturi inalte
c) [x] mediilor de cultura ce nu suporta temperaturi inalte
d) [ ] alimentelor
e) [ ] tuturor mediilor de cultura
459. Punctajul: 10Alegeti definitia corecta a sterilizarii:cs
a) [x] este distrugerea sau indepartarea tuturor microorganismelor (bacterii, virusuri, fungi),
inclusiv a sporilor
b) [ ] este distrugerea sau indepartarea tuturor microorganismelor (bacterii, virusuri, fungi)
c) [ ] este distrugerea sau indepartarea virusurilor, inclusiv a sporilor
d) [ ] este distrugerea sau indepartarea fungilor, inclusiv bacteriilor
e) [ ] este distrugerea sau indepartarea bacteriilor, inclusiv a sporilor
460. Punctajul: 10Alegeti definitia corecta a dezinfectiei:cs
a) [ ] este distrugerea tuturor microorganismelor, inclusiv a sporilor
b) [x] distruferea formelor vegetative a microbilor patogeni, dar nu obligator si a sporilor
c) [ ] distrugerea sporilor microbieni
d) [ ] distrugerea microorganismelor saprofite
e) [ ] distrugerea microorganismelor conditionat-patogene
461. Punctajul: 10Seringele din sticla ambalate in tuburi se sterilizeaza prin:cs
a) [ ] aer cald la 180C 30 min
b) [x] aer cald la 180C 120 min
c) [ ] autoclavare la 134C 60 min
d) [ ] fierbere 30 min
e) [ ] oxid de etilen
462. Punctajul: 10Ansa bacteriologica se sterilizeaza prin:cs
a) [ ] oxid de etilen
b) [x] ardere la rosu
c) [ ] formaldehida de 8%
d) [ ] alcool etilic de 70
e) [ ] filtrare
463. Punctajul: 10Mediile de cultura cu ingrediente termosensibile se sterilizeaza prin:cs
a) [x] tindalizare
b) [ ] pasteurizare
c) [x] filtrare
d) [ ] fierbere 30 min
e) [ ] autoclavare

464. Punctajul: 10Efectul antimicrobian al pasteurizarii se bazeaza pe:cm


a) [ ] cavitatie
b) [x] soc termic
c) [ ] aparitia radicalilor -OH si O2
d) [x] caldura umeda
e) [ ] dezhidratare
465. Punctajul: 10Sistemul complement este un complex din:cs
a) [ ] 10 fractiuni proteice
b) [ ] 12 fractiuni proteice
c) [x] 15 fractiuni proteice
d) [ ] 18 fractiuni proteice
e) [ ] 20 fractiuni proteice
466. Punctajul: 10Pentru titrarea complementului este necesar de:cm
a) [x] hematii de berbec
b) [x] ser hemolitic
c) [x] complement
d) [x] apa purificata
e) [ ] tampon fosfatic cu pH-ul 7,3
467. Punctajul: 10Reactia de precipitare inelara se considera pozitiva in cazul:cs
a) [ ] aparitiei unui precipitat
b) [x] aparitia unui precipitat inelar la limita reactivelor
c) [ ] aparitia floculelor
d) [ ] aparitia turbiditatii
e) [ ] aparitia unui sediment
468. Punctajul: 10Reactia de aglutinare poate fi efectuata:cm
a) [x] pe lama
b) [ ] colorimetric
c) [ ] pe fond intunecat
d) [x] in tuburi
e) [ ] la microscopul optic
469. Punctajul: 10Reactiile de aglutinare pe lama sint citire timp de:cs
a) [ ] 10 min
b) [ ] 30 min
c) [x] 1-2 min
d) [ ] 48 ore
e) [ ] 24 ore
470. Punctajul: 10Reactia de fixare a complementului se considera pozitiva in cazul:cm
a) [ ] prezenta lizei hematiilor
b) [x] absentei lizei hematiilor
c) [x] aparitia sedimentului de culoare rosie
d) [ ] aparitia turbiditatii
e) [ ] aparitia floculelor
471. Punctajul: 10Reactia de inhibare a hemaglutinarii pasive este folosita pentru:cm
a) [ ] identificarea anticorpilor
b) [x] identificarea virusurilor hemaglutinante
c) [x] identificarea antigenelor microbieni
d) [x] in diagnosticul infectiilor determinate de virusuri
e) [ ] pentru determinarea reactiilor alergice
472. Punctajul: 10Reactia de neutralizare "pozitiva" se urmareste:cm
a) [x] supravietuirea animalelor receptive dupa inocularea toxinei cu ser antitoxic specific
b) [x] identificarea microroganismelor
c) [ ] serodiagnostic
d) [ ] reactii alergice
e) [x] identificarea virusurilor

473. Punctajul: 10Cerintele de baza fata de vaccinuri:cm


a) [x] eficienta
b) [x] inocuitate
c) [x] stabilitate
d) [ ] termen scurt de pastrare
e) [x] cost accesibil
474. Punctajul: 10Alegeti metodele principale de capatare a vaccinurilor vii atenuate
antivirale:cm
a) [ ] cultivarea virusurilor in bulion peptonat
b) [x] pasaje seriate in culturi de celule
c) [ ] cultivarea virusurilor pe mediile de cultura solide
d) [x] cultivarea virusurilor la temperaturi joase
e) [ ] reactia de aglutinare
475. Punctajul: 10Vaccinurile omorite prezinta suspensii microbiene inactivate prin:cm
a) [x] agenti chimici
b) [ ] agenti biologici
c) [x] prin caldura
d) [ ] neutralizare
e) [ ] pasajul culturii microbiene prin organismul animalelor de laborator nereceptive
476. Punctajul: 10Anatoxinele sint:cs
a) [ ] toxine proteice
b) [x] toxine proteice tratate cu formol la temperaturi inalte
c) [ ] toxine proteice tratate la temperaturi inalte
d) [ ] toxine proteice tratate la temperaturi joase
e) [ ] toate cele expuse mai sus
477. Punctajul: 10Vaccinarile generale vizeaza:cs
a) [ ] intreaga populatie infantila
b) [ ] intreaga populatie adulta
c) [x] intreaga populatie infantila si adulta
d) [ ] colectivele organizate
e) [ ] grupe de populatie cu risc crescut
478. Punctajul: 10Vaccinarile selective vizeaza:cs
a) [x] grupe de populatie cu risc majorat
b) [ ] intreaga populatie infantila
c) [ ] intreaga populatie adulta
d) [ ] intreaga populatie infantila si adulta
e) [ ] colective organizate
479. Punctajul: 10Contraindicatiile temporare pentru vaccinare sint:cm
a) [x] sarcina
b) [x] bolile febrile acute
c) [x] sugarii aflati inca sub protectia anticorpilor materni
d) [x] tratamentul cu steroizi
e) [ ] tratamentul cu antihistaminice
480. Punctajul: 10Contraindicatiile permanente pentru vaccinari sint:cm
a) [x] atopiile
b) [x] imunodeficiente severe datorita celulelor T
c) [ ] tratamentul cu steroizi
d) [ ] tratamentul cu antibiotice
e) [ ] bolile somatice cronice
481. Punctajul: 10Autovaccinul este:cs
a) [ ] suspensie omorita de bacterii izolate de la un pacient si injectata altui pacient
b) [x] suspensie omorita de bacterii izolate de la un pacient si inoculate aceluiasi pacient
c) [ ] suspensie de bacterii tratata cu formol

d) [ ] suspensie de bacterii tratata la temperaturi ridicate


e) [ ] suspensie de bacterii tratata la temperaturi joase
482. Punctajul: 10Dilutiile de lucru ale serurilor imune de referinta se face in:cs
a) [ ] solutie salina izotonica 0,3-0,5%
b) [ ] solutie tampon fosfatic cu pH-ul 7,2
c) [x] solutie salina izotonica fenolata 0,3-0,5%
d) [ ] solutie salina1,0%
e) [ ] solutie salina izotonica fenolata 0,5-1,0%
483. Punctajul: 10Stare patologica caracterizata prin persistenta si multiplicarea bacteriilor
in singe:cs
a) [x] septicemie
b) [ ] toxinemie
c) [ ] virusemie
d) [ ] bacteriemie
e) [ ] septicopiemie
484. Punctajul: 10Indicati vaccinul, care contine antigen al unei singure specii microbiene:cs
a) [ ] vaccin asociat
b) [ ] vaccin TABTe
c) [ ] vaccin ADTP
d) [ ] vaccin polivalent
e) [x] vaccin monovalent
485. Punctajul: 10Alegeti infectia ce se caracterizeaza printr-un debut prompt si o evolutie
comparativ scurta:cs
a) [x] infectia acuta
b) [ ] infectia cronica
c) [ ] infectia secundara
d) [ ] reinfectia
e) [ ] suprainfectia
486. Punctajul: 10Despre endotoxine se poate afirma cu exceptia:cs
a) [ ] fac parte din structura peretelui celular bacterian gramnegativ
b) [ ] cauzeaza leucopenie
c) [x] determina febra
d) [ ] produc paralizii
e) [ ] declansaza soc endotoxic
487. Punctajul: 10Organele centrale ale sistemului imun sint:cm
a) [x] maduva osoasa
b) [x] timusul
c) [ ] pancreasul
d) [x] ficatul
e) [ ] ganglionii limfatici
488. Punctajul: 10Imunoglobulinele A au urmatoarele functii:cm
a) [x] nu permit fixarea antigenului pe mucoasa
b) [x] rtansporta complexele imune care contin IgA
c) [x] neutralizeaza virusurile in celulele epiteliale
d) [ ] contribuie ca multiplicarea bacteriilor
e) [ ] nu permit fixarea antigenului pe mucoasa
489. Punctajul: 10Constituie o infectare repetata cu aceeasi specie de microorganisme dupa
vindecare:cs
a) [ ] infectie acuta
b) [ ] infectie cronica
c) [ ] infectie secundara
d) [x] reinfectie
e) [ ] suprainfectie
490. Punctajul: 10Alegeti factorii alternativi care activeaza complementul:cm
a) [x] proteinazele
b) [x] glicoproteinele
c) [x] properdina
d) [ ] IgE

e) [ ] IgA
491. Punctajul: 10Factorii clasici care activeaza complementul:cm
a) [x] IgG
b) [x] IgM
c) [ ] IgE
d) [ ] IgD
e) [ ] IgA
492. Punctajul: 10Indicati, care celule sint producenti de anticorpi:cs
a) [ ] limfocitele
b) [ ] plasmoblastii
c) [x] celulele plasmocite
d) [ ] celulele reticulare
e) [ ] mastocitele
493. Punctajul: 10Vaccinul BCG este folosit pentru profilaxia specifica a:cs
a) [x] tuberculozei
b) [ ] holerei
c) [ ] difteriei
d) [ ] tusei convulsive
e) [ ] antraxul
494. Punctajul: 10Imunitatea naturala activa se formeaza in rezultatul:cs
a) [ ] administrarii serului imun
b) [ ] vaccinuri
c) [x] dupa suportarea bolii infectioase
d) [ ] aplicarii anatoxinei
e) [ ] aplicarii bacteriofagului
495. Punctajul: 10Imunitatea naturala pasiva se formeaza in organism in rezultatul:cs
a) [ ] vaccinarii
b) [ ] postserica
c) [ ] postinfectioasa
d) [ ] aplicarii anatoxinei
e) [x] transplacentar
496. Punctajul: 10Imunitatea artificiala activa se formeaza in organism in rezultatul:cs
a) [ ] aplicarii serului imun
b) [x] vaccinarii
c) [ ] postinfectios
d) [ ] transplacentar
e) [ ] aplicarii anatoxinei
497. Punctajul: 10Imunitatea artificiala activa se formeaza in organism in rezultatul:cm
a) [x] aplicarii serului imun
b) [x] gamaglobulinei
c) [ ] vaccinarii
d) [ ] transplacentar
e) [ ] postinfectios
498. Punctajul: 10Contine antigen al unei singure specii microbiene:cs
a) [ ] vaccin asociat
b) [x] vaccin monovalent
c) [ ] vaccin polivalent
d) [ ] vaccin trivalent
e) [ ] vaccinul TABTe
499. Punctajul: 10Sint implicate in reactiile de hipersensibilizare de tip imediat:cs
a) [ ] IgA
b) [x] IgE
c) [ ] IgM
d) [ ] IgG
e) [ ] IgD
500. Punctajul: 10Despre vaccinuri se poate afirma:cm
a) [ ] sint preparate biologice utilizate in scop de serodiagnostic
b) [ ] sint utile in intradermoreactii

c) [x] se utilizeaza pentru imunizarea activa a populatiei


d) [x] contine microorganisme vii atenuate, omorite sau componente extrase din celula
microbiana
e) [x] se administreaza conform calendarului de vaccinari
501. Punctajul: 10Serurile imune curative dupa modul de actiune orientata se clasifica:cm
a) [x] antitoxice
b) [x] antibacteriene
c) [x] antivirale
d) [ ] anti-O polizaharidice
e) [ ] anti-H flagelare
502. Punctajul: 10Este compus din antigene provenite de la specii diferite:cs
a) [ ] vaccinul BCG
b) [ ] vaccinul monovalent
c) [x] vaccin polivalent
d) [ ] anatoxina stafilococica
e) [ ] anatoxina botulinica
503. Punctajul: 10Responsabilii de hipersensibilitatea de tip tardiv sint:cs
a) [ ] IgD
b) [x] limfocitele T
c) [ ] limfocitele B
d) [ ] IgG
e) [ ] IgM
504. Punctajul: 10Realizeaza functii antimicrobiene la nivelul mucoaselor:cs
a) [ ] IgM
b) [ ] IgG
c) [x] IgA
d) [ ] IgE
e) [ ] IgD
505. Punctajul: 10Permite depistarea anticorpilor monovalenti urmatoare reactie:cs
a) [ ] de precipitare
b) [ ] de hemaglutinare
c) [ ] de bacterioliza
d) [x] Coombs
e) [ ] inhibare a hemaglutinarii
506. Punctajul: 10Leucinele sint:cs
a) [ ] enzime bacteriene cu efect antileucocitar
b) [x] substante antimicrobiene secretate de leucocite
c) [ ] Co-factori bacterieni a limfotoxinelor
d) [ ] monochine eliberate de macrofagul activat
e) [ ] monochine eliberate de macrofagul neactivat
507. Punctajul: 10In calitate de markeri in reactia imunoenzimatica pot fi utilizati:cm
a) [x] fosfataza alcalina
b) [ ] O-streptolizina
c) [ ] auramina
d) [ ] hialuronidaza
e) [x] peroxidaza din hrean
508. Punctajul: 10Serurile imune curative trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:cm
a) [x] sa fie apirogene
b) [x] a nu posede reactogenitate
c) [ ] sa contina numai anticorpi anti-O
d) [x] sa fie sterile
e) [x] sa fie titrante
509. Punctajul: 10Interferonul este produs de:cm
a) [x] leucocite
b) [x] fibroblasti
c) [ ] trombocite
d) [ ] B-limfocite
e) [x] T-limfocite

510. Punctajul: 10Infectia intrauterina la nou-nascuti este determinata prin depistarea


anticorpilor:cs
a) [ ] IgA
b) [ ] IgD
c) [ ] IgG
d) [x] IgM
e) [ ] IgE
511. Punctajul: 10Constituie o infectie repetata cu aceeasi specie de microorganisme dupa
vindecare:cs
a) [ ] infectia cronica
b) [ ] infectia acuta
c) [ ] infectia secundara
d) [ ] suprainfectia
e) [x] reinfectia
512. Punctajul: 10In reactiile anafilactice sint implicate:cs
a) [ ] IgA
b) [x] IgE
c) [ ] IgM
d) [ ] IgG
e) [ ] IgD
513. Punctajul: 10Traverseaza in forma activa bariera placentara:cs
a) [ ] IgA
b) [x] IgG
c) [ ] IgM
d) [ ] IgE
e) [ ] IgD
514. Punctajul: 10Indicati serurile imune antitoxice:cm
a) [ ] antiantrax
b) [x] antibotulinic
c) [x] antitetanic
d) [x] antidifteric
e) [ ] antileptospiroze
515. Punctajul: 10Boala infectioasa declansata in rezultatul scaderii rezistentei organismului
pe fondul unei primoinfectii numim:cs
a) [ ] infectie acuta
b) [ ] infectie cronica
c) [x] infectie secundara
d) [ ] reinfectie
e) [ ] recidiva
516. Punctajul: 10Interferonul poseda urmatoarele caractere:cs
a) [ ] are actiune citotoxica
b) [ ] stimuleaza fagocitoza
c) [ ] inhiba fagocitoza
d) [x] inhiba reproducerea virusurilor
e) [ ] inhiba cresterea si multiplicarea bacteriilor
517. Punctajul: 10Imunitatea antivirala este asigurata prin:cm
a) [x] anticorpi IgG
b) [x] celule K
c) [x] anticorpi IgA
d) [x] limfocite citotoxice
e) [ ] anticorpi IgE
518. Punctajul: 10Virusurile determina:cm
a) [x] infectie citocida acuta autolimitata
b) [x] infectie persistenta cu producere continua de virus infectant
c) [x] infectie integratra cu transformare maligna a celulei gazda
d) [x] infectie persistenta cu producere continua de virus neinfectant

e) [ ] toxiinfectii alimentare
519. Punctajul: 10Febra poate avea efecte protectoare in:cm
a) [ ] infectii cu bacterii psihrofile
b) [x] unele viroze
c) [ ] unele infectii cu bacili gramnegativi
d) [ ] unele infectii cu bacili grampozitivi
e) [x] sifilisul nervos
520. Punctajul: 10Leucocidinele sint:cs
a) [ ] monokine eliberate de macrofagul activat
b) [ ] cofactori bacterieni ai limfotoxinelor
c) [ ] substante antimicrobiene eliberate prin degranularea PMN
d) [x] substante bacteriene cu efect antileucocitar
e) [ ] fractiuni sanquine
521. Punctajul: 10Multiplicarea unui microb pe suprafetele unei gazde fara reactie
detectabila din partea acestuia o numim:cs
a) [ ] contaminare
b) [x] colonizare
c) [ ] infectie inaparenta
d) [ ] infectie subclinica
e) [ ] infectie latenta
522. Punctajul: 10Bacteriile adera la mucoase prin:cm
a) [x] glicocalix
b) [x] hemaglutinare
c) [x] fimbrii
d) [ ] pili sexuali
e) [ ] capsula
523. Punctajul: 10Inductori de interferon sint:cm
a) [x] infectia virala
b) [x] endotoxinele
c) [x] ARN sintetic
d) [x] substante mitogene
524. Punctajul: 10Complementul poate fi activat pe urmatoarele cai:cm
a) [x] alternativa
b) [ ] acida mixta
c) [x] clasica
d) [ ] butilen-glicolitica
e) [ ] dezaminare
525. Punctajul: 10Referitor la interferon sint corecte afirmatiile:cs
a) [ ] are actiune specifica de virus
b) [ ] are actiune specifica de inductor
c) [ ] are actiune nespecifica de gazda
d) [x] este elaborat de limfocite T stimulate antigenic
e) [ ] este elaborat de neutrofile
526. Punctajul: 10Alegeti indicatiile serurilor hiperimune:cm
a) [x] protectia pacientilor cu agamaglobulinemie fata de unele infectii
b) [x] protectia persoanelor nevaccinate in conditii de risc crescut pentru unele infectii
c) [x] terapia unor toxiinfectii si intoxicatii
d) [ ] protectia persoanelor cu risc crescut de a contracta o anumita infectie
e) [ ] protectia populatiei infantile sau adulte in raport cu un program guvernamental stabilit
527. Punctajul: 10Indicati avantajele administrarii serurilor hiperimune curative:cs
a) [ ] eficienta strict limitata in timp
b) [x] eficienta imediata
c) [ ] sensibilizarea la proteinele heteroloage
d) [ ] riscul bolii infectioase
e) [ ] riscul encefalitei
528. Punctajul: 10O anatoxina este o toxina care:cm
a) [ ] si-a pierdut imunogenitatea
b) [x] si-a pastrat imunogenitatea

c) [ ] si-a pastrat toxicitatea


d) [x] si-a pierdut toxicitatea
e) [ ] si-a pastrat virulenta
529. Punctajul: 10Riscul bolii serului dupa terapia antitetanica specifica poate fi prevenita
daca recurgem la:cm
a) [ ] desensibilizare acuta
b) [x] imunoglobulina umana hieperimuna antitetanica
c) [ ] desensibilizare cronica
d) [x] ser hiperimun antitetanic purificat si concentrat
e) [ ] ser hiperimun antibotulinic purificat si concentrat
530. Punctajul: 10Riscul socului anafilactic in terapia specifica antidifterica poate fi prevenit
daca recurgem la:cm
a) [x] intradermoreactia (de rutina)
b) [x] gama-globulina umana hiperimuna antidifterica
c) [x] desensibilizare acuta (la nevoie)
d) [ ] ser antidifteric eterolog purificat si concentrat
e) [ ] gama-globulina umana normala
531. Punctajul: 10Perturbari in microbiocenozele organismului uman pot surveni ca urmare
a:cm
a) [x] unor modificari in structura receptorilor pentru liganti bacterieni
b) [x] administrari de antibiotice
c) [x] modificarii nutrientilor oferiti de suprafetele organismului
d) [x] cresterea temperaturii si umiditatii atmosferice
e) [ ] nici una din ele
532. Punctajul: 10Imunitatea mediata celular este stimulata eficient prin:cs
a) [ ] vaccinuri inactivate
b) [ ] anatoxine purificate si adsorbite
c) [ ] vaccinuri clonate
d) [x] vaccinuri vii atenuate
e) [ ] vaccinuri chimice
533. Punctajul: 10Surse de infectie pot fi cu exceptia:cs
a) [ ] bolnavi cu boala infectioasa acuta
b) [ ] persoane cu infectie inaparenta
c) [ ] bolnavii cu boala infectioasa cronica
d) [ ] purtatorii sanatosi de microbi patogeni
e) [x] persoane cu infectie latenta
534. Punctajul: 10In raport cu doza, endotoxinele determina:cm
a) [x] paralizii
b) [x] leucopenie
c) [x] hipotensiune
d) [x] coagulare deseminata intravasculara
e) [ ] febra
535. Punctajul: 10Despre endotoxine se poate afirma:cm
a) [x] fac parte integrata din structura peretelui celular
b) [x] sint termostabile
c) [x] au structura glucolipoproteica
d) [x] au structura glucolipidica si polizaharidica
e) [ ] sub actiunea formalinei se transforma in anatoxina
536. Punctajul: 10Despre exotoxine se poate afirma:cm
a) [ ] sub actiunea formalinei si temperaturii se inactiveaza partial
b) [x] se elimina usor din celula in mediu
c) [x] sint termolabile
d) [x] poseda toxcititate marcata
e) [x] sint alcatuite din substante proteice
537. Punctajul: 10Se manifesta in prezenta complementului urmatoarea reactie:cs
a) [ ] hemaglutinare
b) [ ] precipitare
c) [x] hemoliza

d) [ ] Coombs
e) [ ] inhibare a hemaglutinarii
538. Punctajul: 10Despre complement se poate afirma:cm
a) [x] constituie un complex de proteine care se contin in serul proaspat
b) [x] participa in unele reactii imunologice
c) [x] este un factor nespecific de rezistenta
d) [ ] constituie un complex de lipopolizaharide
e) [ ] stimuleaza reproducerea virusurilor

539. Punctajul: 10Prezenta tranzitorie a bacteriilor in singe fara a se multiplica include


notiunea de:cs
a) [x] bacteriemie
b) [ ] toxinemie
c) [ ] septicopiemie
d) [ ] virusemie
e) [ ] septicemie
540. Punctajul: 10In diagnosticul rapid al infectiilor pot fi utilizate urmatoarele reactii:cm
a) [ ] de neutralizare
b) [ ] de fixare a complementului
c) [ ] de hemaglutinare indirecta
d) [x] ELISA
e) [x] RIF directa
541. Punctajul: 10Alegeti definitia imunitatii artificiale active:cs
a) [ ] nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma suportarii unei
boli infectioase
b) [ ] nereceptivitatea macroorgansimului fata de agentii genetici straini in urma suportarii
bolilor alergice
c) [x] nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma utilizarii
vaccinelor
d) [ ] nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma utilizarii
serurilor imune
e) [ ] nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini care se instaleaza in
urma transferului anticorpilor gata de la mama la fat transplacentar
542. Punctajul: 10Alegeti definitia imunitatii naturale active:cs
a) [ ] nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma suportarii unei
boli alergice
b) [x] nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma suportarii
unei boli infectioase
c) [ ] nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma utilizarii
vaccinelor
d) [ ] nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma utilizarii
serurilor imune
e) [ ] nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini care se instaleaza in
urma transferului anticorpilor gata de la mama la fat transplacentar
543. Punctajul: 10Alegeti definitia imunitatii artificiale pasive:cs
a) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma suportarii unei
boli infectioase
b) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma suportarii unei
boli alergice
c) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma utilizarii
vaccinurilor
d) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma transferului
anticorpilor gata de la mama la fat transplacentar
e) [x] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma utilizarii
serurilor imune
544. Punctajul: 10Alegeti definitia imunitatii naturale pasive:cs

a) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma suportarii unei


boli infectioase
b) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma suportarii unei
boli alergice
c) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma utilizarii
vaccinurilor
d) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma utilizarii
serurilor imune
e) [x] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma transferului
anticorpilor gata de la mama la fat transplacentar
545. Punctajul: 10Alegeti definitia imunitatii antimicrobiene:cs
a) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de toxinele microbiene
b) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agenti genetici straini in urma utilizarii
serurilor imune
c) [x] Nereceptivitatea macroorganismului fata de microroganisme
d) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma transferului
anticorpilor gata de la mama la fat transplacentar
e) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma suportarii unei
boli alergice
546. Punctajul: 10Alegeti definitia imunitatii antitoxice:cs
a) [x] Nereceptivitatea macroorganismului fata de toxinele microbiene
b) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de microorganisme
c) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma suportarii unei
boli infectioase
d) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma suportarii unei
boli alergice
e) [ ] Nereceptivitatea macroorganismului fata de agentii genetici straini in urma transferului
anticorpilor gata de la mama la fat transplacentar
547. Punctajul: 10Indicati factorii nespecifici a 1-i linii de aparare a macroorganismului:cm
a) [x] tegumentul
b) [x] mucoasele
c) [x] ganglionii limfatici
d) [ ] IgA
e) [ ] IgG
548. Punctajul: 10Indicati conditiile de antigenitate a substantelor:cm
a) [x] sa fie straina, necunoscuta pentru macroorganism
b) [x] sa aiba o greutate moleculara mai mare de 10000 daltoni
c) [x] sa aiba o conformatie spatiala stabila
d) [x] sa aiba o structura chimic cit mai complexa
e) [ ] sa aiba o greutate moleculara mai mica de 10000 daltoni
549. Punctajul: 10IgA se caracterizeaza prin:cm
a) [ ] degradeaza peste 20 zile
b) [x] reprezinta aproximativ 17% din totalul imunoglobulinelor organismului
c) [x] se afla in singe in proportii de 42% din totalul IgA
d) [x] se afla in secretii si pe suprafata mucoaselor in 58% din totalul IgA
e) [x] nu activeaza complementul
550. Punctajul: 10IgM se caracterizeaza prin:cm
a) [x] au greutatea moleculara 900000 daltoni
b) [x] reprezinta 3% din totalul Ig organismului
c) [ ] au greutatea moleculara 10000 daltoni
d) [x] nu se transmit transplacentar
e) [x] se gasesc predominant intravascular
551. Punctajul: 10IgE se caracterizeaza prin:cm
a) [x] au greutate moleculara 190000 daltoni
b) [x] nu activeaza complementul
c) [x] o parte din Ig sint circulante, o parte sint fixate de suprafata mastocitelor
d) [ ] degradeaza peste 10 zile
e) [x] joaca rol important in declansarea starilor de hipersensibilitate de tip anafilactic

552. Punctajul: 10IgD se caracterizeaza prin:cm


a) [x] are greutate moleculara de 180000 daltoni
b) [x] majoritatea Ig se gasesc pe suprafata limfocitelor B
c) [x] reprezinta 0,2% din totalul Ig serice
d) [x] functia biologica nu este bine precizata
e) [ ] joaca un rol important in declansarea starilor de hipersensibilitate de tip anafilactic
553. Punctajul: 10IgG se caracterizeaza prin:cm
a) [ ] joaca rol important in declansarea starilor de hipersensibilitate de tip anafilactic
b) [x] sint prezente in cantitati reduse in secretiile salivare si intestinale
c) [x] au o contributie importanta in apararea locala la nivelul alveolelor pulmonare
d) [ ] functia biologica nu este bine precizata
e) [ ] majoritatea imunoglobulinelor se gasesc pe suprafata limfocitelor B
554. Punctajul: 10Indicati factorii nespecifici umorali ai macroorganismului:cm
a) [x] opsoninele
b) [x] leucinele
c) [x] properdina
d) [x] interferonul
e) [ ] fagocitii
555. Punctajul: 10Septicemia insotita de formarea focarelor purulente in organele interne se
numeste:cs
a) [ ] septicemie
b) [ ] virusemie
c) [ ] bacteriemie
d) [x] septicopiemie
e) [ ] anemie
556. Punctajul: 10Infectia produsa de 2 sau mai multe specii microbiene se numeste:cs
a) [ ] reinfectie
b) [ ] suprainfectie
c) [ ] recidiva
d) [x] infectie mixta
e) [ ] inefctie latenta
557. Punctajul: 10Infectia repetata cu aceeasi specie microbiana, care a provocat boala ce
sa sfirsit prin insanatosire se numeste:cs
a) [x] reinfectie
b) [ ] suprainfectie
c) [ ] recidiva
d) [ ] infectie mixta
e) [ ] infectie latenta
558. Punctajul: 10Intoarcerea simptomelor aceleasi boli se numeste:cs
a) [ ] infectie acuta
b) [x] recidiva
c) [ ] infectie cronica
d) [ ] infectie latenta
e) [ ] suprainfectie
559. Punctajul: 10Proteinei "C" reactive este caracteristic:cm
a) [x] este gama-globulina
b) [x] apare in ser la bolnavii cu boli infectioase acute
c) [x] interactioneaza cu fractiunile polizaharidice a capsulei microbiene
d) [ ] are actiune bacteriostatica fata de agentul patogen al difteriei
e) [ ] distruge peptidoglicanul din peretele celular al microorganismelor
560. Punctajul: 10Lizozimului ii este caracteristic:cm
a) [ ] este gama-globulina
b) [x] este un ferment
c) [x] distruge peptidoglicanul din peretele celular al bacteriilor
d) [x] hidroliezaza peretelular al bacteriilor formind sferoplasti si protoplasti
e) [x] se sintetizeaza de celulele mononucleare si polinucleare
561. Punctajul: 10Interferonului ii este caracteristic:cm
a) [x] inhiba replicarea ADN-lui viral

b) [x] poseda actiune antivirala pronuntata


c) [x] este produs de celulele eucariote
d) [ ] hidrolizeaza peretele celular al bacteriilor
e) [ ] interactioneaza cu fractiunile polizaharidice a capsulei microbiene
562. Punctajul: 10Lizinelor le este caracteristic:cm
a) [x] este o fractiune a proteinelor serului
b) [x] sint termostabile
c) [x] au actiune bactericida preponderent fata de microorganismele grampozitive
d) [x] au actiune sporocida
e) [ ] au actiune antivirala pronuntata
563. Punctajul: 10Complementului ii este caracteristic:cm
a) [ ] are actiune sporocida
b) [x] este un complex de alfa-, beta- si gama-globuline
c) [x] este sintetizat de celulele hepatice si splenice
d) [x] este alcatuit din 15 fractiuni proteice
e) [x] este factor umoral nespecific
564. Punctajul: 10Alegeti definitia corecta a anticorpilor incompleti:cs
a) [ ] Ac ce poseda 2 centre active, paralizeaza determinantele antigenice, formind
macroagregate
b) [x] Ac ce au un singur centru activ, paralizeaza determinantele antigenice, dar nu formeaza
macroagregate
c) [ ] Ac ce au 3 centre active, paralizeaza determinantele antigenice, formind macroagregate
d) [ ] Ac ce au 4 centre active, paralizeaza determinantele antigenice, formind macroagregate
e) [ ] Ac ce au 5 centre active, paralizeaza determinantele antigenice, formind macroagregate
565. Punctajul: 10In calitate de adjuvant la obtinerea vaccinurilor poate fi utilizat:cs
a) [ ] particule de carbune activat
b) [ ] particule de celuloza
c) [x] hidroxid de aluminiu
d) [ ] eritrocite de berbec
e) [ ] eritrocite de cal