Sunteți pe pagina 1din 45
FRUCTUL OPRIT jinsemnsri dintr-o eSsnicie Leanne Tankel Wie oo _ FRUCTUL OPRIT nsemnael dino cisnicle Ge Leone Tonk! inal fa 2011 Sana Fe Wits Projet Literary Awards PARTEA INTAI «Si cae din ecomandovile medical le respect ml erectile asta?" inreba Sully. “hte, rspunse Carl privind spre avo. care ice Suit sd be fer te coe ca tome feet? “Numa aston na ib Carl amete. .Acestea sunt recone rezonaile Numi lear fat doc md cunt,” Richard Russo - Nobody's Foo!” ERIC Tn cp ce toate real cer att ni generoas et un ule ier, sic are evo pls de abilite de a dep fuse nd sclea. pate da nu acl tun uneleasminitonre ~ sunt comise de Sot Saude Soin mod wepet.In acaeasi deci exe absout ‘Senile feocateasenimetla cae feos acest ansgresin se ansfor nei opliatt egal ols elt aca Spoon, expres ale inelegeril adit, care sant att de sincere inet pot vr (sn nese rei co anormal De examplu, se pare absolragoab, cd nu mal spun ictantc3 Eric dupa cincspezece nl de csnce poate aga cum a dovedito recent into imine Ouinic imine ~a fac ex pln adam epulzaa 1 smd evens tc cu sex, netabdtor grew sees ua ust ee aptesprezece an. Sy des se poate (a fe aun pus de yapesprerece ani acaleze pea reede, conta here sm fac ‘Sjng la ream, ind entuziasml sb scad.. doar pus ‘Cd ram iit pe Exe, local cy Brad i ces ce umneam cu dagoste “sua” ~ dats camel mic cate suger 0 locungs mat pouivits pen personae din povestea tea peer "Alb ca ipa cel sap pin Charles, VA. Ne mutaser in acest ore Universe dap es sbeovsem un rot de loge in Boston, une Brad devenze—in mare pte sti putemic sale hort prezeneh, [Permanent tt ca umd pin ct ca prtener de paar in men de console, dup ce David pais pet blond cu sii iment ‘Shksa expicindu-mi pin proprulratonament oedipal rs, mamas ava si ime, dec mu puteam i nvinowesc. +—2 ® Din eric, nto demonstrate csc de “ota se itare’, na fc =n pares mea ~9 sabi um de haz de neal aula a pst oar ue un! mai tau pean un wb ilander (al el rao opie wande, tne puca 0 ivinojease?) care proms ctor exadce ‘sub in pov priagorlaodaa stalin veil cate clase muncioreulandeze, unde cescuse ‘ups cim sora dei, cel mai bun piste a i Brod Billo fam al vin sun dln exraoiinar~ncepase recent dep a UVA, up ce puna sa LSAT perfect ln consec cutaresneostni a elor mal une univers di rd na sae al alge, Nu cha Shut veda era de a peateadrpel dar tog. bai cae ze oer dideau sane fac ach wel an cee ce fcen ce al bine: Preach sai ine 2s organize cic ptrece elaborate pent cere i, mere cere, de priten propia. $8 tor com tara del, il Tocula av e ly ci steno, lcr caver pes fe opd incu In aja male pe cae Bil Baker o mana din fecae poral ie salesimplal fap c3Joe mui dideaseama de elect imbsttr pe care ava asupa muri de nd cu care imps linea mien conser aa ssl eect, Acesten a fst cre cate sau fa cecumstafle fee care mau dus la acl “We Fes (Le. peecere a pscinifuzat cu bee, conga a cima steno din wel a, de menial dec cl crew sim ~ sa nfm pein vena sae, il Dake, icin fer sglomerat cu students dean it dl ret sau del cursus de busier, peg mbarce fn cess ce us fa pesceda cn ‘ia de side devrminana pent carr lor. ra cu sigur an sunt eta a aL un cop ate de as cu cel ce pa dome ‘maoriateaparceipangr la eee: ni de acepat inte despre elie pesonae igo evden =De cea ales UVA? Ma faebatnrdbditor un vitor stadeat bre and ljean dn pce naan il, aa sunt tudor, am replica, dae apar la chest en cu spear vol fun vitor avoat sau postsor de MBA cu cares i cetorst Dac 32 Timp, et pan am asigrte tea ber de clita, Dar y? Care povestea 7” am emia. iri poate sad Ta pss, pl tune amano sci ereare sa inept nol nace! ramen, nd men sasficud, Lam viz pe Eric. Nu aparioes ic arp de stueng care se formas pe gine piscine Era inns pun sezlng tea relat New York Times. Pea pesonfare ore C (calm, col gcumpsta, pura sn isu Pen, acolo staser tt ct banal nest hie serna cu tay ar ind er mi ise ‘otis mia api i mise idea ck eraea niverslut ay poate cat mpi Ta me urmelo Invest cao cede a sine pop de nese, mam ds previ “sa meta feet Is nn” am spe + —. ie Sein” mica spans, gn ce ana teint? fince an a terminn?,ri-am repett im gind, De unde nai ssa, m-am nd, nd mere gen de persoans cae conser dtaile plcistinte, at de plitistoare in lear apne eB un cec ma fst efuzat ea un seal chat eb acd ates cont bane $i bic mes fot a en" a apne ca et interes, ‘De ue eanog pe BI?” schmbat sublet, presypend, malt mai cret dct tpl Brune in nse rea anterior, c2 mules ik ma putin generic sae prvenal uma piste” a rapune, pivind netic in deca ede fly Brad ae inrutoy ca combina stereo Ii il ino Incrcae fnerezatoare des oreo" dsl de bine init si edea Public Ene aun volum cares sare at evict pretium Fie kasi pivies mca fcmplaoare i etal saa fost deo ler de ada shu defcornort rad adap 9 Insp vin spe ni. Opin char ing mine st cde aproope cone oli a putt fartonese pus am a pose jal {alt mele nin cep cl a tne penta da nore eu rie Salut stat Bad," afncepa el, upd cum sunt sigur cl Laue piv de tres pe fll Enc auzind pet prina dtd aumele me) spur seam melt sc impreun— dup ce am termina un maser de Helge ~npreund ~ in Boson. A ua sce frameset del UC (Univesity of Calitrm) Berkeley (ts pre plint de interes) dm bral una aie devamsgit (nt era newoie = crete cu povestea ovat cum am Tos pi id pea ar ft aprape lm am et da apatament dud spin de fick sk. buns x plas Public) sam aduro ln Churloterville x pein acre ining pots bea in excech mine pital me il Bache. Tu unde bit? Deep Sou face?” nei Brad, aproape fr su, efor de ama even, sAnindoud” «spun Ee pind putin aut, sunt program IDYMBA. dct ced cf bat Ta ambel pia cheat Ec scion vat tli a ined dese joe "Groza" 2 espuns Brad ert, pat vila cin a ei vreoda ac no ata cu heratra ne lictisim de moar "Ba dele’ aa pleas pee np cu tne cu Laure spans Ec, incr pear pina dat aumele me dup cum ede, prc ped senaia pe care bo did nur "Vaznd revazind ia mint inniea me cu erm fea sigur de dus lucrur: Clara ram gnu 2. Th urmitoael spn acd un, mate poe din enevgla mca ova consunacomplocad cit ma mute nl cael posi Al does ie mal als, se elegea —o cy bine eu longevitates rele mele cu Brad Retainer compromise nda cep am incereat i alonlize, cng semen de vnovie ‘mena simi indepaene Roza Ge 2 vedea mai des pe Ei. Chirac Brad im arte ct de romantic est sh dansez pe Chet Bakr 1 ‘nd inva asociere perfec In unc de cane a sphilor Carbonara c vn al sau ou, ipsea tun fl oca de necosestat lume, fap cuca nu putea smi ings deloc Na dover arog ~ am avut semi aun pera 0 va fh ele aproximat sae sip nate micam cau auf fnd cu David fell aela de ncedereIndiscuabld nical dno relage ugoed na antagonist, ae, ‘rad int dds muzica la Lloyd Col, James MM The Prodaimers; lise repro lect cu serine ul Peter Tayo, Charles ‘Wright Rita Dove; ma slvce dn diperar sud sine dp devas eu David arpa adc nel mrchesanuiacarese ede —reaht sail fad meres oparite cu fel cae conduc doch nu lumen cel pun oc sh ca univers Pescut viaje toate reall fracas conveilemeschine- sa itt joe deel. Aaceptato sib de dept hana la un ote pent ‘sta economic cee, Doane, acl cen aven reat ci! ssp i Brad 3a snes” apaamentl necator ccs ‘nde Bad ini” Spun aga. .Dadamnule,' spans Brad, vot ur aod iol cnecte gees v3 Tae dee una pica Nava fi dec mai zu ci fnesel sa ajezat peste cen linia orsluiCharoesvl i peste mite nein 3 a Brad (ind else va imagina, nu fr mula satisfac, ca flnd Michel Douglas i fal dn 193 Faling Da, "Am atebut ealare fala a niu mee cu Ee wor shoe de Tela consumate a gab. Dypa ceva han de fit eer care devenea din cen cea disper, care a ines 0 cin nc cu filet mignon gti re tare ~complimentle mele i ale eras mele de gi sau ‘a degra lps cesta cabernet can ~complnentle musa not permanent amas ill am eal suit cpa dn ‘dg sta find pu spus. Serviismal la Bad clad ea pea ll Eee tan esata, ca cu Sima exten puta schimba cea ce evens api ut fp slur, ar ezerva mea ul Eic cn exam uu a peajna alt, career aga de pronuta ct devense jen at ent na pony celal pezen. depsse de mult np nicl. a momen ne cura su 38 ne mudi 1 reeunogsen ‘oa reba se sche, Hots am aceasta conversa nao 20nd nou, am sps in west iE, cndam data propria peste alergind pe lng complewl unde Toul tt de desc cine arf vzut marta actza pe bund deepate cs plndear oul dau o sper x pte nea Kale dt fo paecere simi seara. Asa cum a vu soa, su in cazul acesta dy cum lal bine facta prevat, Brod eran schimbul de weekend hain smb respect « os ra Te osptea pce ram ibricat i sad, cua rchie cut vite, cor pls pti neg cu tocar alt de nae act teu am mere gj Ta posture ia rma mpi 8 cad in gemanc ames ple spre Kane am cama eric dou pare de vin fa ue repede ual dup ala. Din ec, a sted dora eo jundate de lone de min, det da beam prea mul putea forte bine [imino pe jor aca spear ty te coun caval ngs mine ‘lam aj, jr des nou, eee er nto, Kati lei into ce c cnc prep absolve) UVA care mu aecepan gn wbale se mtzez 8 pdseasc8 Charlatesile Cele dul fee (an din le ind Kai), ue pt eae loci aco ea deter fiteaci nan de saraje's fel ed tly aves sje in nti servicio serve cafe, servitea mince 3 prefers mes, serves {normal care principal presupones ca angi 8 partum panou ye de lem din dota buch in diverse nee in Chanoervile, nou cae fea pubilate elo mal rcente leh dso dit ond Pieare camer in locuina lor stadenfeacl ave 0 tems dies pena petrcae camer era decor cpl, completa co piscint en cop plc nisi pe bal improvise pega cota cu cpm ghee, O pare nie, cae Fsesers au inane de costal poulvid pea tema peueceri fain ik saa a jor de su Sipe as camer, pe o mas aos era ajezat is, far inva deel = ppc Lr aera in rn come de smctice Ls pts 38m serveur sake ec a Ia tempera camer Ui emer din ac er perdu into pc de manana cae wenes dau oi dea dows bong x princes nesses dol dn ecdeni asl pig trun joc de at steve, dtr cul dona unde bled ea sk aruncl moneda t-un aba de ee nro ean pins de bee. Unde se dc dermtle (ey brcit cust) vitoate nfidele?” man fet cu unos Am incep = ices x errs, nein pe fmeni de a peecere Mn afar de Kale olga e, care ea ocupate ch inulzcala din cece mal mare a ai care, He cB ene He (placa, sin abel cana, vor ia de pater "Erica vine”-am expe pesimist Kate cand am eu = rin tea pet oi "Tam remedial perfect pen nina tae" ana spussibiad, conduc ca Unter la cana pla Lain tld deschish de jute de ira de Tela, mpl tei pile ymin rdonat sea! ie", contin rezone ps asta elu capa aol ie wei ein pe pti abel eta vel uta de dre" Pres slujepetermen suspet desu, dara eam i stares} contac bane Invent apa cd am cut ce a + - cy Bra aproape de mie mpi nd am suns aces dp ce am navigat cu cop sie de met dela Kati pind in foe wit mele ,.Poate clam balun, mam gant in sine cna Eric Bil au pins forma la ua ea. Unde fst" am Inebat incercind cu disper 3m ‘kaginer cuvimele a ru md mped pe occa mt propia de Ancien ner cn veka, sa al ibe cu sn veda Eric n ace moment. cu ioe pls fj mujra expres tmp din cuza tele; mam imaginat cara aproape cao (anda pedo ul Updo ie pen oinlaze val dec o perspec de waa lang per unl vr absolvet JDIMBA. "AIDAUC” a fnebat Ee Inn mod ems leu auagaar de psesv care va deve a ri) uh mod enervat de ma cose, “ear citeva shear de equa, am reus pun. “unl dps a bucave de equa spun si, le elmeneimpresiont sou raiment dezgusa: era re de sus {Ei mai bine as sngurierven Bln pare ruc ar foiza at detrei, sa. deve" asus unde ces 5 realind cera aproape uu dimes ra aa de mle cr ce despre seas sta, nu ist de imprtana nd fp eel mal bun pit {1M Brad msl aduce” til nop ic mal ml ait apg, p bral ere cu sigur va grate final defi al povgti Bad/ Laure. atm’; de aba inna pe picore nf case, eso cs foarte mi, pe cao fmpsnsem cy un bit ree de ys hn verbind Sau incecnd ca alr barat pe care doeam ma mult ca once alice in ael amen cu excep poste, dea wins. lin pae rh ma expla Ele dup cel a les, am ot ncereat aj ats a Katie ar Bl ra bor 9 ch la bu tit plate de mas, bit nile din eara asa, sn am reas sl coving sm dla petecere ma devreme” Dp cam scotia [BL Baker, cel de nepe, uae pe Fie ra ode cain care a Incl pd cu ppe la C&O, monie la Duns, la ial yulcan de Ingen cole cn um fli ea al een cacente a lll Toye Rose. Se prec prereset des lun pe mh sl tn acess lms ven Tnaiteca east se toe pute just proxinitatea coypuor ao distang platonic acceptable, fre msi a Brad ne mina Norescent viva Brad parcat pe ales indepit spre nt desc poponal neg deo uniforma de ham. ne-a priv expres stnente sh ‘remarac neg! wend pe igi nol a descuur uj a dsp nsun Lucu a precipita dup cee, chiar dace i ad am cotinat pn o sakes, clu nose ind pes mic peru ane erate 53 acer ale aranjaree pent dort, shuld ichie Ficea parte din recut ~ che dacl un ecu rece re cumin ar ncept cea « os ra tam amndo va felis defnitore a vei nate de lp dbtort acest compen, am ont capbil ne adap la outst feo aduce eat a team (cee ma multe os) sau nesiguan (In general. ‘Mam mutt n- cast dg cu dou nvele a uoul Duar de aun estat clebea dn 2nd fn lus, pe ing pail meu propia carceutgi Ene pteam cele un cup ra nia 8 pac i lbortle seat care Lyle crgnina nar Cat espe il a Smise ‘sees escand egmai, cap fa efor sd ceee dua sere de imeracje social a rerervet Brad a serie cectice de tine pe are Te cucee, alta peat ines Esc eal mal mare, pe cate Te eltiva mee, cu propia de aac locale, al ales de esaurnt,mogarine de vir propre Se pdr ‘Cd drumurte ase se inne, Broa mine eram coral ul eu cela, care din poi crezind in eu ui ed cba pierce ria miata tea sao ieunea a Bad ~ a vandut prea lin. Ca espe mine 1 Erie nea destin a rea een ceca ‘lvent sip nga vine scum, sauna de scampe neo chr de mneste dide promt seam opie defer [pur nd ne ends mpreuna fn abil ig al pat not TROC Peony cB ese adevisat cl statin cane se fn ein consider stag aki at de stn Tc penta a desfceleple seer in cela bun ex, aburive fn celal, cupid iebule 2 dvedestc earn unin lor pan-an an ie de separa cojugal, ‘aun, e pare ® multe cup etcutae vor rrine state pentru cev inp. Seal in fra relat neferct este de asemenea pe ney {meri shad prbabl heeare jit a fave cae se va ola ta itor fe stack dcolo de ce spc sau sh ncale andes regulile: date find aceseposbile cremstane de eeu, vera pre impos iar separarea dest de mprebabl Acum dac egea a permite dtsprezece unl neconstctve de abstinn, cet ura ar pues eaizab ar pormite ca procsul de psie ‘censor sau consort deved un scp uyr de atin. La urna wel, cine es jung la paul an, dp ce tesponstiliatea ‘ne sarin alta a devenit dar o nostalgia uml personal ~ copul fn stirs a et dn nou magna ek mat mare det ‘peril fantellor au sastacoare linge dor rasa? Chir dacs tol acest sein pat area conzatciau sent care SU baza probleme de sigur cl ext eo inten 8 glumes despre walt wefmabls cv ameneasch susie doa sexu ‘Acestea cru ginduile mele feo siping desu de sical dato unl stil indise de mens de netyeegee marl. Am ajnsamnd la frit veri epuizay st nerabiston, rupee dup dou sipeiman de must, ile hace cu cop etn pen ‘oul an solr, Schimburle verbal dine ot soe (ric. mine) verse mare un ide Myra! spt, punctate cone, i a + = > {oem de regimin de indeplinire a rburor pin as. Cu cet sare de pt an dein sm floes de tc ptm pir sn setae de a stent peu crema i seam enerpe — oict de mul a1 Ineereat sh ma conving, Sarina de Sisif care teu Tdepii ea ‘ngniare Tinta grimeziorderfe mpi la mpl pe masiva Tiaindere apa nos, da asa a eva deans fa ty i shi ener de pat de papa cele cre ere nc ea neo: Stotetea plas lenei ma pat ie a Sd ml eal eofenet de uimineap a ot unde eeal, dar nu mal ra 2a acum cinder vecut de unsprezee cel dal dea pak de ‘rdomay ini amare slngutle spe torpea sommambuld. "Pod fac sex fh soni” mam spurl concep plan deface ‘Schima ents rte din a inte coral me care pruyea ots rele Ee Pose m-m gndtrsemnat “lina mos confuntare va face a ne ofertames.”E bin, epi spec mam nga, Mea 1 sigsse marsupial powvit cu ate 2 compar salutes tune cu care ~aproape a propia it in cine Intinp eet nce Ses leneveam a ace fac prog pent oa vel aca ms caborsem “Dat” recon eviews Ese cel are pn {ree a aston fnzarl program desl? Pet care Klgram pe eae pled i ofeream fre favor sexaale” fp amines 3am ‘elu ipatip, ial les en cl alte doe verse esac pel la Tn gla mea cu mtn ca eu fusca, Sper (scum ile, por ea ol ncloneze cu sae, cence sees buen la fl (su bun) ect cee x pret Tn crea categorie cy setimbul deeb, responsbita es favors ct soil =a sf, soi compromise neem ae cup (oe de cavime ol) a dod persone fn una. Odd jarani promunae, ex opus devine l fl de cas sive dal Cute nas, ‘har concep ise exprei peta face majorate daca one contatl um otal abe! de devin aba ineise. Asuna femal sau camradrie comin prejlaanenijare 2 une ,aventr eoyjonale™. Din pea me, consider acs fl de "avert pled de tin: dae e keepin oath neburkacuaczal san vind, ve acl pou pte ras acd pre din econ Dei fs complet, Since apcm te ara in multe pg din care crn vinoats de MULTE aventrsmagiare, ‘Ces mai ea ine ee dn amc cae prope mia dss clic ar pe mine est race mimes cident! Mark Ruffalo. Cine Sar glad lo sillier afi va aveaun elect at de protund at asa tne ct a idol me? David personal a Mark lll, Pal, Sod sex ca llane Moors ml in 2010 The Kids Are Al Riga foe wn timer ait puter, net ip de aproape 0 sipmana abi am accepts fae sex cu Enc dezamigrea find prea mare dtr fap c} corp ear ran mine mu race pre Sexy esr vinta til donator de sper inbcat in geac de piel, Ort de ut am cut peinteret seta mea u pease potleasc ‘22 mu mi se ma inmplare dn ant pre-adoescenel cy obsesa mca pen Henry Wine. .Nu po se pela” ma inebat sora me. Ea ‘iu Vase imal cand mia suger asenene absurd BBinenees, compromise san mal ma variate det cele legate de supra Sau Healizaes doi sexuae. Unco fereg plant de ‘as vse uch se schimbae su stpate pea a ace loc eral compeomisuor lsc ie defi O acu de comedic 2 spura aj de bine ld tele a wecerea “ata” Und decisis a safeln ila reterea copio: “isdn gil pont a nt pe visee tae“! ‘ar, pene egisml nu ee considers un abut fein favorabil - ma als context cstorigal matrii ~ se foc cones mere. O pritena a tmp ce lu a ebiere doctoral singin lao scoala oy League, a fst nebo de fndrumatonle, ups ce 6-2 ‘scat cl deal dla cop, ack seta o disraye sau avea ghia de amie. O reac exageas a acest lbuebae a include revola cia § en spl adres ae dar flea mal rotund poate rica problem lao considerate lois Inaders, ein descr oar rivin in um cand nevol opr chiar cima ma pin importante, sun mal pain presante si vedem asl acest cones care ne shinee 1 at pretence duce oval ppl mare Upper East Sie, in Manhattan, neisimalind cine ese su ce ves — at de snc ct fu felictae de ia sural mele jung la caella ek paces in ame ea pe loc! do up cape mal sui cadovigh de de natre conser un mare inconvenient si lipeasi de lore de Pilates pent ai vies in pital dps cea fst pert Cel mal mare compro 3 acain ta cn a fost de acords se csatoreas cul gc ura sa mare, eu de acontol tus limiareasa emoonla,eeunostnd i verge de pe burs nase numa ager sci Laman Aspen meu cee ce ea umes eat "pace cu dawa Tal I. purgatory eu zr pe bazeexte moi in ear cu succes vine suet. per es, mer La stil ae (aus opti), esc soul nu sun snguele motive pene cate ou enun la © lence cae ete de ele mi multe ow toleabil deal ort sascSoae- a fl ca mule crn a toasts, astra cil degen an fost pea om mal eee, a ube, ‘seul sa snc pate fi recunoscat, sel nt rice deivelae pe rum mane face soln Ia nos. + os Poste ein 3 aoc atinfceesincernd act car sn conte toate motvele suite dia cea canis ca dtr as bine tors de past dedi. Pot dara sper to daca Mark Rifloapae pe sada mea pe motrilet a vitae BNW, Ei i vad ‘ole foe de ap cue in chiral ue! lun Tae de splat vase Ley sep out of your vagina 6 step on you reams” SUMAPARTILOR -Uncor pot vedes uaa ce ma cla Io posi dat lj bine lel Aden este des am av eve o aac ait are pen cu adevirt ga cu pamdThe Grateful Deod sentiment prt cel mat sign an pe cre Fam prea nd ubind pont ic ln cauzaunut anne an Dead Heed) in Berkeley, Califa ~n m-am gait coda cv) ct char The Dead nse mele ~ ma ‘les un cat at deine parse nul abu de absolve de ea da a ala Tne o dat, adeira este cd ace fost primal era la care mam gin in aca seat even, io Tippy’s Tao pe cin priveam 0 Jneracpune fara care pots Jur era asemnstoare in ton cus, dd nu ia sublet cu at de mute ale ier ~sIp consoeina alt de mule seagate ite mate de efurl de mal sing ceva dine Eric mine. Des pesongele chele din aceasts Tageae~ Vent {enol dramatic avo mam sifu duke $m un soo sof, taicariser aceeas:o simpli conversa dengroapo dinar isa are {sch are tt de multe in vech ne apa reapar ea ctperie dps ploie. ‘Una nd, pln in eect dean uch gla per cpl cere ea up ca vol fla ma ey, nea un sea de magn penn ‘op pe om, snulan reusing jute un baie de dant si comande ina sao cola dea dozator.Afeznd-se, ltl 2 les sue {a dar Ime icepu 8 mdndnce— tog Tae lofts la fel aml pag de dol albus su cu esol ldo. Cus, Aupa ce bibl sa asezat eu bial deo prea mes, pued cui scaunl de magi in eaptl cella al mes ating fete dine ‘tramp cre Yost pst cen bet mata isl na Ia Tppy' ct mel eterna ll sere de bation a « o ica Trai -f mince cna, a fost piel evi pnt fl baer bill bes sca ‘Manined, mama: De abiane-am aja” He, Alek, mins Sw spar pe bunia” A ses el ncand-se spe baat. Alek 2 nat sneha gos Ia sue Fa suc, asus buna, vz enervat, Trebul 8 mnénc’, a cotnuateruntnd-se a ul. Minne, mama” rspunse rb Incttdnd vail a9 ink ascuns vik de biel lf cotaue cu ceea ce preapan cha tnul de ld\ferens practic pec pent sama I ,De ce ebuie mere ets?” Ute, Alek, eee at" april ofernda arcu pling cu cova ce sea came ‘oa, scope ex ba, sala 1 Ni ott de mul « een mare!” a epuns tunica, sien anu alamat din voce gon, Alek a abscrbi oatsaduntua dn (occ iit ds tore ase "De cea eb sc? contin bone, car de neopi. “Tevog mand. Mlndnc, total ein reguld De ce webu rie mereu oe ac? Afaebat scp ohio de isk pind dea esti, glam termina” aunt ela fsa rn ttt pe Alek pe fet nine sta pe 5} ad lumina care salucege mu doar apa neferictelordistncjonalay care cu iguana diese mule ai ineracyunile cee mame cxf dar 3 ~ etapoldnd a aa nea ~asipa dina cre defiteste dice ce ma al porcusil posta mata ~al me al Ee (ptsurpctes gal ale parcursar marl) cae a pte deli casincere, po acerca pea mull paps ama mat da lings dle. (Gees ce ebuat sfc acea mama le ce Ene mine tabu 8 facem ea sh ne oprim ~ doar te ari — ss ne ami, ‘evil sheinventin cea ce~ sauce ~sut (Sune) ul pen cela. Da at fnap un pas nal dupd cum spe exes, poate (poi ia sunt cs importance all nt semen ie eis, am np at del mca rap ea sec out"2 Fedonesz Es stem audi in cafeneaua ude scr, zbecause Nave yout mh, baby." Peptu mine - Mare inoarcee” est ls moment nd Ere ma saat via la rope ~ pate figura. ram impren e sprompe ana ta fst neva ma mt in conte amr oer ede asa Lye (are acceptaseo sub aproape le oap unde ce vom ez! mal ru envenandi-e 3 wagerede nimi ca loco a suburb) ct de omnipeexentaebeaece {lect de rcten, att gumana canoer de vinur cra care fost forte sures Dupé care fasta a une ocuine pve a = + oe co ‘ares ni perit im ndepies obligate une! lube i are mi plafnam (at de mul fet jure abia dan amines despre ce era ‘votba) ss atept pe Eri, 8s ceneze, ste init 8 merge mai depae, se isteim 58 ne cominsm vii ae. ine, povestea ‘sts cas de serie ule dup leva facet efunte camera din spate a uel case abe dg, cw pir cua ca Teygingricare era ayezatd yo sad trac, at de boclied ie shear 8 locus oo fer smu a jrtate de lamer depare decal alomerat al rasa! univers Chalouev ile Tn ala ordine de de, ndlungata Cuore 2 une oeule 2 prods mal multe lech importante, una fd eB NICIODATA nu webu sh subestme mums de pebuni eu acte-n regu ear cues pi prea. nt-adevs, capo separate ar putea f dedicate penta a dese ‘mama diveral al ce fy sauce dan vii” dar u's camera sa (care era fade apoape de camera pe eate 0 Tehasem c team 8 aver aeeasi uy) ma mult de cine minute ineag spina, care mi a pir iteminaba ci ar ocut acoo, Regul fa {oat era geo firs, eae prc ea spe pace rte de gst Malbor, chi fa camer ane nese = spi. ‘Al dole clgtgio fost ela deez de a alert ocmal se mutase da cae ea ade pega” sf meng mal depute tase comple” nt nc nua rebut ml nese cece prin iste se eda 3 cee cea umes o despre fever. El bite, (ind nu se een era telefon - mame spol rbotln btu, po! mamel din ou, saga ma dpa ~ conform poral polite ‘are am Ut plceea sh cesecind a fst suas plies cgiunea la seca de pole in centr emda panda Tan mad amet. Ede lasne nces 3 aranjrentl” posta de coleg de camer a sue o lov irevocabil, ma ales plea eva wena eva {inp peuecr a nchisoae- Di evict, ela orb cu not, in acest car noccal ind descoperire nal al una Tom prea de eas, Eve nam convo cs npn casa ey un b-ba cea chun Iu post at peat prove pe ere putea 52 i fee ets un arr aria eran ee dic seivea ewoa. De asemenea ra un oscars malar Ider cre a9 mereU wn lect poz asupa Ii Ere, dati aio at dedicat ~ che dack much wagete de iim ~ servic naval Sea onde, ai e xdonat Insc dar tz, pind in um, mivam dat seama de adevrta i coplesitoarea natu a tutu sale absesv-compulsive Fatal 8 avea © {ua a faut slg, proferina pens ars organic arta bol gst, i oearea pert fuel de paar era un alt mou peri cre eam [pov ca pater de coabiate. in loc sf lnchesem un cnact formal caypropsett, am Dau palma, cum pear fn avenula de a Inpro cos exo sing bai, Tom » promis va cea neler mele ace pve i cise a « = i) [Lr nceput ot fot bine in While (4 parlzes pe Dx Sues) Tom gc mine am ina intr nin a oir pea prictenane la sic dejan serilor malt pre inime, ners prea informap persone ntimp ce ne war I levi beam bere. Pv nap ot pune cusiceat al! unl de not nu eto pest pen terri sin pe cae lirunsesen situa noas de al eosin Shel ls rebui ypat (oe de cine nentenion!) cu apple mat le une pend or platnice. Dar pest ch asta ar teu eat ‘ul despre tre dest despre Tom, mai malt espe asi nepiperu ai caps) vet Tate, ve grb crue pain. Cand vezasteal Tov, wecusrd mal pun de dot unt de Lapin tea nope a camera da spt csue ale a ul To eu ridvorul wa lagi Nise fri conta cx daar fps en lcar sea carfr ical de cafe perupnd icorct pa snus din ler ‘ech; nicl deramagies evens La refarul me =} meg ce inane pretent nt-an bar, cd biose dj no sngur ear raga de ‘euler un a Saud aa fost ll ava de plica pe crea Ka nespla in chiwed nll data ad ar sat fd Wea ‘psd spate desc, fot st sigur nicl una in dese grep nafensivece a cond sce am sj Sen aden incerta 9 din clea shot Losin space .Pericl, Wil Robinson, pico. A fos simp fpt cd sa despite ita Ise din pcate ‘spurseser a telefon ~ de al multe ro aceea pink de fre ~ 3, dod, ri at dden seat ainal cine eam sau de ea ‘duce voc nr pe dementia de causa ce loc oeupa i vi haul our pe eave conte cu aaj, ‘de cee —imbresinto cmap de nape alse cx flon abe eu o expres gat pe ft -som cas “Due fn camera a" ult and tot maui ca Tem tal mul eu un obo hs nun fl cx Amold Schwarzenegge “pte pte leon am spurs ent “Duvet camer, fo, dot in eae a pat maniac, vernd spre mine arti spre spate eas. $2 accent, in cal cau nd prineesen de graviaten oou i de gece nee ameningtoare, aa satus decoaiv, un gam eae, cocoa pe mas ‘ii de ling yominewsinen mau pre mo iat de pode crip la propria din sere de lam pe ete Tor le pres Singur eu ce fuse casa che. Ute cea fc ei cauza ta 3 pat Uitece am et din atza TA; imi vines ome ‘Sispunean cla acl mone chiar am crezut na am ut ce’ fac Up tate acle imaginal eserves nd susie cop, eum cet cv niger pe il cum eden ecopersblates nes pin tun dea deve viz a moment opt, ? Es bine cet mains Fle peu am elite, st aco, irc deculcae,persndi-mi mine de rch. Ce am feat fos sh og, fag ct de repede mata papi me ales puoi in camera mee frp ua in spat, pn cn arm jun in capil st {poi mam ascunsGupi otf sam agtepa pnd ind mayna ha Eri (penn cl urmastreaci pe a mine indva in noaptea aces) a apr pe st gre de inaginat cam hi ric teat pia mint se trem ca ine dp vedenia Go mums apn penny fot act de neato brusch inc I inceput ce alieva putea si read ch eta) ned de Hae bast lab, sind tees dind dia mia cao gin filet, pe care am eres-o dena hina fas [Nu nevoie a povestecujrae visceral pe care am io weindt-ma pe lou pasagru in sedan ui Les verde in 1984, nigra stplingind, remind sper, tact, pol tn momen cate ra confinat deine dragsteacaeo simjex pon el unctl {are reinvestare amines sunt compet de prises. ocal ande tebe doa spies init, nu tapo. Ceca ce a ua fst cedaea mea ‘complet favoures dior une a Ese dar capitate nba sale. Cal am jn aca lao ga chemat do dine ce ma mas ‘aeg de apartament, ba sunt pe Tom si explice natura jude (Facsoae,amice”, dupa cam asp ela acjio sale cele ral recente, ‘ra spss piréscaclapararertal cae ja lu pai ml me rapid incu aS, cu evo ct tag gr lst bucolic. (Coa uaa forts accep inevitable subtertugil de au loci imprea fst eit inocu cu realtate weidengals~sulisaaceeia cu cave ne conan in ce! moment. Tanne de ual de unre popu, realizat cele da wd sub cupola dn sala mace de ala hotell Riz Carton fa cencul esl Philadelphia acesta era neem oficial al apsjamentl) nostra conjugal. Viele noasve se Tvepiuundeau air corpunile nous in fleave nape. Dup aa un calvar bil, cea ma roast pate ale a event moat (penn topes ete a ubilor” dp cum cits Patt Sh g apo rece Springsteen) ore cad lunea se iar se ive acl ip, busta gods rein, neu a2 meu ct marlon cae erro numa no. Acum plate cir tell gust are arp la aceat exc de rater canoscut sab nunee de cole de apatment noe de he, oferear ca de Bass Ale un Serve Aecarsenie pe cae mem casei nul vor apres probabil det mult a tare ed vor au in ore vars Tcheind ser exerci do aio evaune pots num ne dad ces mam supra il ela su, eolecti eayncvdl an net de ede aero, a care se car un Toe sao aie de Tncepat, afl et lela en cae sau av laa pat asa se poutveas perspetivear rife Incer 8m ut ince cTos a ver ncaa nearer nevoe (3am av ‘evo desta de ds) md spin pclae la de a amelioracrue Sin ale cu adevrat agp din cass certarier cSnd am acwie de wn boost de aera empatic inelegioar, fais album din smite tea pin cd ma oprese a ua care De Enc” a bracat haineleneesare (uniform medial) pena ft marr la ayteea ce deal wellea ual nos Adi al all de gy ou iit penn sala densi net ma eam sig dach vom capabl s axtepn, Cele yne siptimin depo pnd eam reli inte In een ce pve, ner 8 acep unle py er rose decal, farang cat suma poco pa mat ozav~cel pin face un negra ml det tera, tu eu rie aver cea, caren mae ae, ese ma bun dec um 2 Sun pins no capcand Nu pos ies dine “5 Per hw ubes prea mal, iio MAI MULT DECAT 0 TABARA Tie neva sub contol! averizat Kenay pe Ere ram, de mat pain deo ot, nto ba pen fai ~ care ne pase sna rea mul nr-n fllm lJ Water end nem Inscrsprima daa Brogurile romsionale rinitepin post cae promteau un week-end al-incusv, pin dedsracjen fame, we-2u tempera retneeanoasva pesca tn cea ce pelea fave aspect de grup” a acest up de conceit ~ ae, nator, costa mat pain dect Si {emit pe cei te op nino abies de var de ost pus meeamentele de care aj fet cu siguan nevoie da mai petreceam cue Sea Ines 02 evar fru program anu, lini, avam gla dup ce am auzit comeatral li Keny, de obiel am un fet desl de poatvasupeapersoanelor nou nde: fn pls, oni mea ages prea fralar’ a tat amplare dep ei la earl absolutal lel Kenny dea se pura arog cu ne -Aestmereyun up cam incoda” mia expct Ere mal tau. Di prs coincident clegl ui Ec, caeg de promete del MBA, easitont ‘ues energecs, a acupecabana opus aber nase cel putin ls Incepar = va acu 33 ace ema aceass expla mort ete efuzul abso a fl Kenny dea se despa de rl au, amicus Tes, de 2 vr eu ine Estee cata foarte ples, fe wz une avi adic implant, fap hse pare inposb coed ce pe xe nese sunt ma pun desc dect mie su, nap even mai desc chia dacs fe destl imp sauooportunae-Ponind de I acest ie fram horas eoee eamaraeriecuaest cole de abs ut 24a dar csitonit Pas wma, dup egecu sa satel mele prefers des increas sot inform fare penal de a 9 peroan aproope sins era fgpor pencil me vitor ovary in enc tmreaga Stucuraaaboe~ de a seriea msc ipreana pn a programa comun Ia ascii (mu al spun de erick ‘popieeacabunlor notte) ~ ma falta pocesul de ignore activ pen care ogam in enea ln ls, apa cee sas pogeni {ligiowe cain aclai gra de vss, neva pur fevent i cota, Mam dl semen ot Keay incspe si se dere cin nin ce ne Pneam nist Hamat compe penta ne dco lina ~ cate fm amines de oft sdo-maso complica am iret acs peor Fipramua aus mal ert pears oaciviate wcreajonld pea adu, Kenny rds ea, at Dar, evil punct de cours vert cond a slat pe fel me cre ates une apc an de In oso esgic a ince cecaladene un get de marina Titania, Nu er chiar ut ghar ade, el 0 mare jt ined goaabi, care webu 8 anstorme ‘spelen de aint nt lac de abi rune lpn asemnone cu ce ora aid una bine, . una satel, Tra aint dele mele cn abcd ss alsa pine alge pis Dez ecancoc 3 pe di ln, agin rere care ar pte sat n= pple ee lo; da i expeneta er mt mk not a esaes bun a multe pare trie, Cop Mes ‘ilo cel care nse gindeste lla nan fac cova, a Tnceput sf excalader edifice 4 mei cu determinate unl ae eapcopia de vfs Martel: Everest Anceosone ings ua fost ic, pet cipal pers mn pare (vei pei de excl) ea deta ‘de apropate ule de ste st ea destul de gor de eeu eee Cind 4 ams Ia jumstatea Rear, real ta eonstormst din car Indesit Puta 5 sk cul cejea pole, peared ny eusea nic un chip ig dea seama cane combiaatiede pie vauguta wei DSi drama aac” am sigue os, ar ral pralzase dest besa deme de siren oe forma dja ing i. Cao mam bu su estr,a Fel de mule or ma peetacc stn, mar gant, aba, va eb $3 m2 ca pe chest asta dp el." Sol me, biota, mbes ncaa urate de ch vf une alte jac” de pe fa, lpia fle de wreat,pe pen eset dun dn fame eare se destgura chiar in faa. Mam aprepiat de ghar snare ato poe ga de iar: Tee, ac fam pat cop ava inotonoy,2srwonr sa capcienor an be, Ajung media!" Meam ute daa spe Exc vd daca acest {eablfticosdiome poate fi pela de aliinva chal auld fo seeder la drat Mam pitied ispusul, cd Fam eau pe Sal meu mini poni una seize neadoard otf cu mail, ind eal pe pce me. A flesh earn dt de rive es ‘spor spe el 8 mimere cu tuzcecuvintele fend more” nine se padi propia Nant. Cand am Toes 8 ma concer pe ul ‘et cae er pape ere ezaly sigur robema i-am feo ath metal nual fac excel cl pun ipmng a ~ « = cy) Salarea mea 3 vent sub forma compli compact muscular a ai Key. Pe cin sal meu i devia mature, Kenny esaada ca ‘glicephcaral peau 2 recper pe il me blest. Prac hipebola deters usu In acuune, am compart apa bl Kenny eu ea ‘hut super row: Cn Palanan sjungand la inn imposible May Jane pin’ cu wie ap ce cant eet sexual a de dv ts dereeunosting se miga in singeee,Acesa” mira sos, este un ps in rec un™ Del, ince wrbid, au sont sigue pute ‘el cu adevitat ce dec ea aces, pert c cop ea al acest foc arznas dant nel. Th alee wmtoae sehirnarea fst sata, dar pala, salvarea eo ula meu edad mat nana eacnea dere mine Keni. In acl moment, dp teva zile parece in ventra nat in tabi, contol inl pe cre Ere © presypanes ch ebui 1 fxecte aupea me ples mat mal oie pe care Kenny etl lo aplce eng loradevd, a cteva ht! dap acea, aun gat ‘rgnia‘ ao Kenny va tra atosttor degli res hi Ere va declare sun perils ca ie reer avenuros Pept rorent (Sau pet esdeaun?) progres nos in drei sublextlr nevinovate a ost raspus Tw age Tampa pe ue nd steam and la cans pare ana npg cad pul pe cate nunisen Dl Insta” (portal exe care ca wale ova de acum douzec dean nd er fetal ero al facati) a scat agresi o mate debby cu bur feel de vsta a dua. fumpul unui mect de hoch @-ho; un brat lene pe dup user mc in impulcne de vin sera inebngu-m i lam dec, te gindt ‘edad la nha?” A mers at de dopare iets propun ban dep spa Soja mu In sctumbal concise” Din ele; fam spans. eet teri face ranaci ianclore de Saba. Apogea aati care exis ne lca un elec oa inliat-2 wanspus a expen extvald pe cave majrtatea elo care mers ‘ae eo adore wise: Razbolul Calor Cd Kenny tc) mine am fot num cy pomp cpa in echipe opus alas ‘ea galtend~amrefecttamuzat ce verde ramos (ulore a preea) am forma ames Spuiul nosis competi a cep deodat Tack apart am wt sasfaca dea pleas ne canal eneria noast o fceearea recast deat dei pe celal. Chir i fap a webu 3 pot alten ~cloaea pe caro ust ce mai ml, pent cada paloare epic tenull meu deja deschis- nu apt <8 ma Undepnaze de a plceresschimblu verbal in ce nce ma ages chim pe cave lam dea un all ea pe o age de vole pesto pasa rial la tnamplane Hei Lauren, dak et dru nu oS pus echipa spe arin," ta Keay. Ey « os (&) Voi deg, dar doar peat Sa epee pal de pe ppt ua lst ma ice, am repay, sperad ev incratares dep a Jui sem ed eram prea personal pene esa 3 srisem cll {Cmanul— joc de caviot oit~ color see sobre etn del suspicios spe asc, a dul Tn compet inal din Rou Coil Albssr Galen era laa in pi diet opus eo prep de lta gh. Keay sca mine Span ai ehipelr, ttllte ‘ireumstane pos ara) ram imi pe marines prvi me Tews a chee care ex corpureransprt se eorda at pen Lng ct pena iterminabl wage impinge ante Tapa al nvece In ankle bee se auzeau gemee, sue taetit,sspine {lective secon ce un apel aly cn chips apo celal eran psa ca sau pened aun ce pee demain, ‘rapa cu nro, cae se deschdea cao gr’ erdtoare 3th naga grad de are stat nin, echipa abe a ost ca care Ste hs i eplza dup un asrmenea efor, mp ce mem echipl albus se nba, pau de Dace st! serge wanspaia de pete esi um ple eva, m-am relat in seraiapicuh ras in ura une inftnget cu grew obit i» fap ce i Kenny am ipa cova ce, vit print lens puta difownd af pte ile echivalen, dc oicare dine hol ar i fu aproape cao (ath ‘VANITATE act este un ues pe cae Lam Sat nce 40 sun pic de ant po aces planed ste cB mers cu rma nu este dec echvalen cua neva din tem Malin, eel ca supeeae pias dea abandon ie ma aut ca fcnd pate in maine, ain ey "i pre leap neaga dentate une persbae de limes de care se vorbeste— fe c aceasta re sau mu "Acea a fost dintie dest de portant fn visa mea ual ales cod a ebuits4 pac cu rin ol, afl fa opaai cu ce ln ‘ums acest er mia persis 5 incre” ese murerosse fet ale personal mele aga cum ere percepat, fr 5 fe evo ‘neg complet prea ,odevarat” a flu meu af care se ise, ceta se intra in content meu inc de a mater. Pent mine, ‘SE comand da caalogul- Chew $i cunplr dela Blomangiles produse Claas de nga pe, naa dove af aepouvit eu acyue ‘lt ma obieprecum lt proesta pet repre mmenilor dn America Cena mai ales dacs econ ce atl dal firma ‘Clarins NU tsa produsce pe animale lar lure eu aga de gave in America Cental Ia mjocl ano 80 nck oie voce mica oct de pl ~ dupes cor de poese eramal buns dec nme De fp, all de conrad exist peste tot in tenele cli noasre popular s— fn oes etude dn ‘oat lime deo populate bine neniona, pei rend apt sana cumpa tn simbol lpi da cel ma reer catalog Gaet Hl sou dn magazineePoterz Barn are 0 senate fare appa eu cea a pe se de ace curs nai cara fst ui sau aac a _ « = io ca gaze lacrinogee stip ce puta un smb aemnitor sau veau eel pfu ase de sentient, in tip ce vce or ae idea nts ‘non not pes sineteeameninatoae le sneor poi 1 focrior de averizare Stas, dn aceastsperspectiv istrcd personal adit acere npc defectl coradte vant mele de neopsit 1906, dipolar slletar dap ce incercaven droge parte in mine es rieva lira pp far esa 0 repreretre ails post-modern ~m afl Ta eampusul UC Berl, trol Calorie Dac cel sa dove 3 powet ovat pera eon pike viginaee cu un maser alcool, pure de Boga de 22 ea et i pet prim Tie cu pola ‘dial gi ca grpuile de nealsptai cpu in nuane fer, care repurdes ls samele de aarti locates font mamentl Sod ‘experimertrea mee sexual explo ar blcelan politic» deve ea ma congincioas)acivaeexa-curiclr, Chia dic hana, ‘smntcele sinus cave importa dn sera mal pin canscu a tines mele, ann bila a tot inna persona ele ‘Seige bone de Ubtt, bine din rap Ha, are in eves tns pce partes re cde nea O mate fe nebunie” min expus poi exact aa cum ere oicecareacoperia can voa sg, de AF cee cee cu cea ma ala since, ‘nu puteam fy icedah Hats mig ere un pc” 2 sagerat Nik, pnzind plop, lng pn pe une intro coud eles Mi fla eae ce scum ral grap meu in cooperative vegetarian Lona, dup © cin deliciasd~ cae ra probabil pind de semineimegrate segue dar ‘Seach acute alte reds alma, ielusv ous, Lace te gndei™ nebo Anni, cee rece obit oi Nik, cate adopt ong pice de egal hist i feiniste stl pete cet nimalelr, care eau adapted buns wea Leth, “PAP feap Nek, pate apes perfects fori concepal burger de ropa piv “lntrsan alia 9 Josh s,m depre” “De ce numai mpi de vay, dn sal pir Se bucre de un jacuzzi popu, pe cn ot omen de rnd avem doar o uc de cute cosh” fae Nich, endgiod Vib un grup dn cence mal mare de mem al cooperative, Hs sunt cine, omale” aft Wily, pando: bral pe ume at Malia, cpl sind ca enusioum, als cerem 9 pte din ceed eet de dep taro, has acm staf adel fescnaaFestic a eceti peau scope sti abate nexrale” ‘continua, din voces pen af pemisura espe irae din came, a + o $0 fcem. domo si doamnelor:inele jos .puerepoperuli tml si ne denis merger 8 tim in jacuzzi a tga ferct si mind Nick, scojndu-i ico indus jos blu —nerdbditor coc es8spunem aden (Ces umat «fost cust nebunesc 8 derbaci,fecaeparclpant nd in concen ca ce de ing lf ea ce piv 2b cu cae aoa cea al receatreprezetare alll nestnjenit. New if cea ear te pewecerea, ram alert lor, da chiar daca aderat, ‘auzel (Sou mal bine 2s mam dedicat sungurul ur care auzeam era voces da nea ea care aden sing spa acest ae ‘moment din eavtera meade fault, gal, pegs alee pe stay fa cele dn urna ue acesta una dia peepee mauve peau care lessen acest fal? No credea naa sear ~ da 1 tunel cid comendam let sou homar a cnd cd egeam cu pn a a ‘od floseam carl lor penta an mba camera sau penta tm cups bane fu acl deni de bette te tig soll cre fra exploaate et door mime? Neam pte ani de fauttenevind fim transform fm obecte, lpn pote acest Incr, chiar cw fecace gram de grsime amas dn pevoada post adolescent (da pe-saend). Lata Lintey, jcunho pe Constance th The Life of David Gale de Alan Parke, pus ‘cal ma bine, nd apropind ede vrs edo das de marten prematur in caua levee eflecta apa propel experene pete Sit de mul amp din via ca ncerein sn i vz trmin pina zu ele; euezes nz” (sauce irl ele), arb ico leat, Kevin Spey a cea ligenl evden sex appelsubestumat le gases wezstibie~jucinal pe David Gale oer ‘nol din rpms ele mai ptt i emegionante pe care anv in cinematograi contemporan Te vi.” Priv naga, not sh ‘um re dick uma aceatdnevoie dea dou, de af vou cadet, fost con caret via nn fel aa deci pp fe inproveasbengulaladerbrea, pe sada care ne-a pure din confor gist in coopera a jaca sitar eal in ona trier Siva am fs, mal mul ect visu ew, aus slngal, ud amen a fo descrete mal pov ask pe ca pl esr din care doar ou ns desl deaproape de ves juz pen a espa lr ued ~ gid ia hietind spre porta de Ten fii (gonind, gonad, gonin) pe sroda pus (pleschind, going plescin) spews deschish dea Lthlonan (blu, bu, bu), Jurdad si ms at penis iciodatd glo nour de cia i 00a fe, Dar ceri mas aera imp in mint ~suprinde cu adevirat nim sufeta robleme ie fat nia suf mes) ~ et eh ‘tu ppatau era nl cu alr, Ip ce umircauecipa Balad: best cute!” Bes cue” wma de see de apecee ram hath a + oe (3) fn de pt eu care in ale crcustante ~ poate afi wrt i mi ul (cl pin eu pre dine) Nu peas permit tas dep voi ler ev mulimea,bestior, no veka weapirat st fis aruncat nace carte amo cam proba era vt grap mos bade gla ‘Volo su pleut: vom Sify -gura de er proaspt ih via lr sexual, de lel lcisioae 9 stngace. $1 cu siguongh ma Vola Sa sot pene care continuo = droghere race pe din i dep anit peu lteraiva animale as aint ec -am opin aa doit care Haeau el mal tare tar nba cu cal, Ate cao bese cue?” Au fost lar ol pag suupingl sau op das ied, pean Bare does au fot confrunal vied de emlegoald pe ptuza dn a case. A, ‘yn fg nal re ef ate Ca at ost mt pa sm ma pep alee, de eas ci cea ce a frat mae {sc voie =m stoner de ce av sia cin sun pete Amlesga, cit epee am pt, st debat cu ig me price! rid vicars de aventura ost. Malay ll lean jul camer cman da Lothian nd vin ein ibe ga ling, a ptt 8m mi ire dacs bai din Spi bev arr nam {pal scurt nostra shi, clus pe cae spliease cui se pave foarte bine eu pul meu vepsit radial in wo. MATT Mar est exact gel dei cu cae iar fiplcut au Estasy facut. De fp, chiar am laa esas (5am hulle a facuat un ip Mat car, ar pat te des dep amt cudat Mat din prevent est un avoeat devent 8 ashi pent et cop, care a arent a aborareatneeas3 ieverengoas 2 ve care ‘cea pout wen Keds roqu apne adc Bane caual i cu alne elegant, exact ase atudine (a fcu 8 Tndepe fk gine sre Las Vegas peru un week-end de den cu ocr ce mplia consul de aloo ca "peeaps, Problema pica a ui Mat, dupa ere spat sl, Peony (un milton vegetarian bianic eyo supirtoar fli ata opal) et ln vede enventaea spa a ‘tilt ep unltant de acl o pede nes de inp, Find workaholic ea nas poate neleags aay Tu peur atv at ‘de jens nefcente, im arf consol mari cate lool su = sre mara ek conserve = 38 weve cram een psn Sstume i stile #8 devind spicultor. ‘Acosia el, nce, cea ce m9 aa a awadevr ered este cl ear dm de experi experimenare a comb ‘ve carainaa conti la mater comple al sine, ces ce ms face eau. 8 fase cu ‘Aspect rams, aces al ul Mt se ada sucesull igh imag psa, ans avait a luge uel tar ote scare de ‘ar, coe mie aroapeimpesceptibil sub buza de jos ochelar mic tun cu rae subg care nr pies mere ric. Sut de {rsmene inigat eet de ent ete i de mult in armata de Elvis Cosco pe eae an unm in, 3 ps fact, mare pare ine « = i 5 cae se poten perfect caegoria pee” - ca afi peud-intleiul,pudo-nteligen,peulo-ip,pawo-peud, apa mai depart, Tnreatote, oda ce tot ,Kafkanism din majontate melo, cor experienfl de vi fst export cu sr pus la clcare, eam de obicel gata uf erg aclcare, sigur. Dar Mat este ier, fare fer, pen cn cha ain sale dere 9h nepscone, ‘cee relmefe unm ar (oi, dl). Dp mojninea mss supe le nur deel cele Sean neater {ad awe cop, clea gap faculttea de crept, soe car locreaza pe care elo susinemuncind as, denaor de a5} cu pte nad toate responsable hn sit enact 9 pent ci nla doa ea ube adoescend, dar imaginal et imagine funcional (55 a in tt sproupe de devs din is nossa eat depart deinfdeltates care poste = th aceaas vi dint luis Poste ci prsnaliates pe ae oop permiteas ecapete f= se bucue dena eae fuser dt ~sfletl necigetat i ambalet cae, {nl magne, probabil hase Ecataey i lr sive pen examen de econome (Ga impreia aero in do ani de obserate ceavional, eonvess indoor nls dub eu Ere am mers impreun ea Mau Peony a obstrvat la ola flu posta cel mie. Ese vor despre eveimentl aul, extrem de promovat gt de sump, apue ‘Sngovea de fonda asp de oases, Mat este Mat cel din odeaun, unset fave Hugh Hee Liteace, feu teow mo 9) ‘un macau bine cred eates rq. Pina ler compltt de Bug ei op car i enon ie ual dite ce mat ga te parting la aes eveniment. Peay, is, nw pare deloe acess Ponty, at rl rogue eral Ere Teal iter e pups furpene, in gab, pe oa dept apa pe cel sdag, Des este ick devreme, su djearoupe amet de avin al eft, cu cate cele ‘tin sim unple paral, cx eta par cere scuee per lipa yreape ext a mance comes del cet venient. Este pesiculosi, rar amin enares fa Kenny ete Be, aruncat Ta un momen dat cinder an grata, sam theepts2 sim percl Scape iminen alsin, uel ull Penny deschirdnd-se seduce oval i rt dete et Exe de Mat pce mine part una di conver cla care eis poste spe, conver ave ant mai degrab pte monaogur disincte ~ al meu presrat crime va, Sau mal pin vag 1 LSD fale eta netane din ect ea el darn momenta aca in ect ‘neu piel oye a este natal sce, daar deseo nus osota a despe sie, brain osu Dat care ma ate Alescor scent acai. ous Al aac pte un shcinogen, in timp ce Mat ici ali Vina snovativ de a Keri: pte 5 plane acolo, er nrg! cu cea a bund iba get suspen eu re nie laming raz cue” scoind cu uur din eae ‘rsa miloce ca pen musafir nent car te te ou Ere clarc ceca i ne nce cree ma ip” nim ce i enay i impareau aga” ca scum er un nou suferism pet ute acum iT mica acetal sonosereprietenose creel mau necooperant a echt gaint sac, ame, put smply, ied de comunicare, ceca dspert nu lsin de bead ce eam. Tebue jong I bse. Am nevoie de 9p Erle nu obser chil re, eauznd ‘elidel ce emma, se ate, c parent ote uncle cogaive eau bocate. Resa np ete, cam se Spun, i cea. naga lalate ‘ouent !intmpse into pan mince precum lov di cul surpr.Des n-a amitese spat boa, fn amines am eat Sex. Cre pr uma sper c fst eu Er BRIAN | Cinea mare ma inrbot Bran anlind-ni fsa cage de tens teicoul neg, prevails musta oni pen ferieen me tise ext un mid see” am toe pe un ton afl de tie. ele ea nots ance. Tents var, fitz desi an anche a fst cen cea Fc acest lat aoce..cu excep inne 2 sugar cobrapror culo nunecate cn Jimaginaameo fh create nese sfrgea ex oo’ unl peste eat pe masa rare oul hes lanenarilo. Cred esl eal fel de ndgost (Sau nce, dar ealratea visor noasue 2 Gut cuenta lec care wee ne not drecponat pre pla de sgn au Sema ghinpars~ a camera Reali 1: Aveo nur de 3 ce an ra wid dari cxothalandes8 mt mi nde care este ~ dn cite vid eu abit, Fe menses, ‘ie ase, sav combinapea clare. Realotea 2 sunt cto Reale 3: sun oucioare deters mec Ban ere exact pl de baat, sper neligan, lat, de care m-am ingot I nebuni tet via mes, Sof meu este exact ep, te aceen ens acesefnverindt Poa fo pape ul voi daseama cave su regule angajmentul ca exactiae sauce ua st md descare un pie ets pu mpage. ca zi asa, fn acest. ap putea gs desta ade i dving 8 sch lintel accep (nesta oncreadeveindo uniune amor anil aecae fa zonler a Cee Incimpl dah un copac cade in padre...” Brian veo meen gi mom ating nd ajngcam dine la anenamestele sale, eam una din ee pat su cin ere store, lcerminte frst canto timp ce eptas ovr rin next 8 tain spatele une blonde ing, ce antl de ening lash Ss ghideve areal pen a face migarea core acd ea reac rachetalanpar. Ba ou) cine Teebula ant mulgamese cca {ein amitea de oc gina din cope si mimezi inves miei pantera meu. Asin ceva probleme cu dele ra fos rciodst (bunt jou! acesta lao 2, fau-un moment de ndeZaneal a ut stun male nel, la popu, am pls pe Ban de nchelt am comand ghideaz3 ma” Jared a atc dans ca anal sesuleexpesie! le a elit ‘Glmeam cu ian puneam cS ese mars mes, bnenees, mo gumeam ch ade. PARTEA A DOUA Don rin back inside Daring yo ko jus wha mre for so you ve scared and yea Ye hiking That ante we an that young anymore Bruce Springsteen - Thunder Roa? 4.Nu fp iapo in eas dap th pen ce sun ale 5 deacea espera poate te ney! C3 mu ma tna Bruce Springsteen + Brim tune CERC INCHIS Princes scams femeile aparece on i adolescent? naar de actin moss dew fia vest — wee nerd secret scape de ant mp ce cella cere cv indrzneai i adauge~ sina nos ptr pao capa ak blog! Tee Relig, mele grape pistes imbeciate chs cy priv a sex. Ca 4 ci, incurs, th azul celor dy ums, de now descopera pas Suiconcepional, sa, ca primelr, de un corp netnjeit de sarin sau de alate, membvele amber catego de vss sit essa leglor~ dai uae logic ~debicioie De cite nu -am lisa pe Er (Uh impul Gezbateri intense ro conta vasecomi) .-0hage doar pent secund vreau spun cham fost ao alta casa de edt sexu ca nice pesoandebstsdin susie bogate social Ie cae am ise Lava de lncsprezec an ielegeam dea perfect nu era nevoe de sperm pew sarin ~ doar poximitaea rzanelr genial masculine feinine ‘esta eapropiat Inc se prveasicususpicune ~ era dest pent arin vga ca. Th ace nad, i aminise clam sua pe prtena mea din copie, Shel, peamsvind eicackatea unt dug bine epi pear a Scapa de sara nor bie ~ aj putea gl acest rus nmpa demu da eu ar auzit recent aeless ler logic resopuse de tun up de elove de ices aun ak show de dup-amiard. Pe cd eram eu adolescent ra povesteaveche a unr eves acum ced cael sivaer de informatie pei este mai degrab amine ue octogeare a « os =) Sora mes, binecuatt fle ignorant ete un in aele prac cae fcale cel migrant legen a cba sit ma bine", nd vine vorba de angjameanl sexual .M-z Inara’, min Ta teleon, car nerves de acest inconvenient zk. ,credeam €2 © diconcepionale', Fam spans zee nd (dela curse de educa sual de acum 25 de al crs la coe eam preztd onreevenf) ch pst era cel mi bas eater yf, 2 eet en ebui Smsvink ma dr lary ns mia dt ena 3 cd mk Sveum pa pose imase cate” coninst expe, Poste lt sunt un om de tn, da pot fa calcul neces cas da soma cpa pase mse sarin pry paste nla, care inschinl,iaeame poate pomclemomerte ale une acid ~care usu em bn pete nc ole peste ac eco mt ms dors ecard ou peo bana gree, sn uri (prea asta exec ea), sate op: edo Thule le pases una peo ~ de pelt a aceeasl on tatd lua pent ca ancanceonalels se efcace” am spun ca scum sy flot an medic dela clinics de planning, vrbind eo fats de asprezece an "Stu asa, ma spans necbosind-se 1 scund exasperare noe, doar} nu su cum am pu su pata ile Eni a [fl pritens es cea mat buns are ext ol iota chm corporal de aie fl, — de ac poi et de a yr o face” pivind erbterea cena ri exter tot mic) despre vasetomie ma dean mages 5 elses paca e proape erecta) de protect "Dor pul pe Exc si scot nan eine” pune ar Acuna nite sii neplcue decd am flat exact cent tad Inecact— cei se datoreazs probabil, muke pect. anume site ma inte, levi lila lec, tnd in bac ap a min, ns dines ip ptrecee la ear cy Steve Frkins nea jr drogoste vegncs, (223 fos cl pun pen ze lui) seam dovedt-9 fr anconeepjonale Le rata” m race ‘vol aa dela ub fe de caren putea Cand rar pus at fl Pa a srimbat 9 adhagat edn acest ody Enc tebule rca: © mint tent (a prablem), 0 pems ear nn place pres mul pit one param, pe goa 3 ineaps (nun alata ‘ermine, Seopa ete oat si numer pind ec ne nevoia de acl jaculre proprio cn poste fc asa, pte sv bac Sx ber, fr Sehibt nimi!” a continua enum “Funcjioneans fatdeauna?” am fear septic “Absolut arispuns .am aut un sigur ee: darmu am Schima peu imc fo ume”, nchelat hot eferindse la natere copa cele ‘eed ec pore de nr als ete pe acon rele cu Jt ce webu am ivr a gad, dre pene scope oatre— in Ine de ring pate pine orl de dca penn sna dn lien dea cae naam cuts meg la McDonald Desi an cs (ce sig granu poate aloud de pretene care chile pet chicken nugets ou de manele pe cae le-am cunoscut aoc de joac la Gymboree. Dec acim vey nba stnd in cap resid nto png de hte, ve i cS mo am inva cha" asta SEXUL MARITAL Sexal cin et stor mal ales sexl ind ext core de mult dnp este descr perco in eauza a ceea ce fi places umes; ‘gente ce". De ces fac ump, perl emistues, 8 murdregaceacefu 0 ose ener, ai dezamagres Ss somal, ‘ve sing nesta, aepi lod acei inp cu ganda acestea, paul pave opi ae, abl ar cstoa ote internal de Ble, nop arate ze nop. Cel mai bine amin az ce pute face mine ~ sau poinine. sa spoimsine... Ava un pete foane dese faclae cae era dasul de inna ase "descarce sigur. Dac avea cnc minute bere nse cus, putea si duct la ban stig cen ate ccmstane ua sear inveaga Arbus enone cla Uebol door jute da pal Flos de cole lca ‘bpd doctoral: apo num gndes exis ocoeaie ne ficient corolla min i ‘DAR, pest amerine, dacs su dori ncbuns de primele ini, cl pun aparena sa sentiearl un conexun fice sau emotionale x patenra consider sola necest ra als dp pari coprsmesfy cde rebut intr p cave acy, sap inp ‘maura prods. sified uci” ce! pin ocgzonal.Cuaces ind. pen perecse de pazeci dean Ericka fet, pen prima din vig me eplareinghnala raion. Cd am eit din camera cave Sper cea saa foi a saloulscump pe cate alesse cu gh peta aceat ape indiana, nu era i prea zana mea ini eae sh mf fos ep eu cea cae fm se mt ca i cum fost sfisiath. Des webu eeu fm foe picu urpanes cu ce am visu ele in oginds cre mia dat us rocedud" La apoape cats centinetn de ence del a = * os a ‘eration, eo on la fl de fin cum oa gina um mesa nc Arto chiar ving, ac asta e esi singe rm era 6 line mun elegant chiar In cent, mid aur pst de atenzare’-Am fost informal c, pen mentine aes aspect agai rebum [ture eras din camera de pte o data un rapa nl stm desc atc la ata, da ar peer ced caf ca aval Fame de masere amimirea drei va spires epee. stl fet sr gndes acini dal eu Eesha ja bla oll de cop coftiseevand dal de ua ll des 9 cu Sacre; doi ind tefl de noua. Aces ceapeien va iva ch exstopte de advan princi dou fo" pe care uncle cpu api Chad vine voeba dese. O pena cae {ave ptruzec sum pic dean mia povestit 8 buns, barely Stn, spus nia nun secret eric sic’ 9 (ces alte cil ese ac sox cu patent hu we ope spans, INDIFERENT DE SITUATIE. Pencil ad cd, da un cup poate face n asfel de angaarent de comunicare fii ual fo de celia, tune ate ngajamence de compres vor uray Acet ft pare ‘lt ma ti ect satel ne! pritee dea se acide n cere servic in fear ea ec 2S stage cu puri poor sa 1a uma umlor, nua fier, nu sunt sigur dad sexu acini esto chestive de ial mime wives” ub standard vod, oat i el mal de sucess plan exe cl cre ae ese rat mii fanses8wezensl un ldo nett un plan cre fae pe ce are mez ‘muljum~ ince de ml reflect la semnficala darn nestipe. Pec el preblema in poplin (a peop) urea un nur press dei spirale au ei nea newer poate} cel mal imparant est sf recunet neva of pe Pandora bie inhi Iincafdal Ce se itn eda ce se apne bau Ese ca scum seas vevars tote viele cae a fost cede oo Sag anh aca vazssuaucete coe eaten anipi post nul pel set. une! avent. BANK Tobia meu de a facut se numea Hank, sou Harmer cam ma era cunoscut Desig, eu nie nu stam B huramerera a acl ip ‘rgou peta sex orl ule uel mail desl robust, Faculte a fst inmate parc un moment de descopere penta mine. De exe, ‘mal avisesm pad anal un uit cae oleae recent t seis In conversa cant sceaogi Hank este exibijonistul clase, autinporart. auto-proclana,autodemmonstat rvin fv urd fl dau sama & ules feestele eschise de a apartamontul meu nu eau umaree se mele de memore cinerea lu Hank e augur eric) ea interest su in 2088, Speen mane nate pate ne, Hn pretest ape, Noy pa Loli won nepal Tn fae de ncn entra EPAP (EolrenPervesh ecu in Pubic), Mumm aves oslfbiciune pene voyeurism, Lesbieee care Joculain apartament ge desu alent aproape in lecare sear esi Tannese nena ccs che rechle spe podeaua desu canapeaua mea. fn nope in care avea sues putea Si neal arbee om Tn acels imp: acu rgortle i gemetle care ‘ze de Jos ance Fea Sx in aa une fereste ear in med misters nu bal aes asa perdeaus. ‘Natura Tl expeieotals a se ina dat la sera ela inunacele pauper a apaamentll mea. Hummer mia preven one ‘are chat nu tame eit anu area ponosité a Noth Beach unde fear col de sad peas ais propil tr no pelrind de pose, care fe se mature, fie cea ropunei tector, Lancet na eam sigur care ra ata peeu Hursne, dr cn ma inp "lub li prefer, m2 cond rate dansatoael bar pre camer sepa epte, am nee, Peta douazet cic de ea pe cae oduceat in fata cate se alla lng feeasva mia de lem, lel putas pease an show de doua mint de dans privat show" ind cova operat, pene ceva monede mal ti, mu ma era ao pare in mato ‘datsatourel”noasue cae si 0H vt de aproape jt ptsl Dups acca, in cia mil dela Cis Lights Books apo fb eluna ‘eau, pean stn cred viral dn pore i ues Joyce ea Udreeath spe mine Hummer ori. palpi tmp ce not Beam voc onic. Bnenees, Hank era lina spe ce pues cons dea for abil demain I cipal ca ie cB voce a (ints) er ‘una prutv justia imptiva tuna formelr de injusie, att scale cit splice i dupa pera I, anajamental nos oma era ceea ce daca menrea al (2 noast) spre uratru nel oie sau Hole Eun era foarte sig ars sincera deseo eran dest de niga 1-despeceVorbea Hank, $12. acl aves aba despecevrbex. Une me pea ci coag plc era forma salina ‘une ner egute~ sigur peers ~ de ecompens® sexual ~ care a pues sf adayg Se aeopa de expla, Acest her aa dove ‘ma devote stunc cand ~ upd cene-am botezat,Cemarai” (cu mjusculd) in sei ingest al organize! Sten pena Soldat de {alu jal ela Dwell Halla peop papel m- obliga shy npn plal nara ci protest care se presupunes ca angel le dela sase 5 in eda dea doua 1a arf local Dee pimise ev onoare dea san rim nd i fa Cli feral en ‘San Fanesco pen a protsainpoutva ele mal receate demons de forall Reagan in Aatia Cea timp ce Hank vealiaa copa impdrad apresypanvlete eco i costum chteva sl mal fo de local unde rare apt est? Desi est dena, oda cesta fost lif seu am fst bert din oul ude am ast teva preteen Fst Scure care sna promis caver safaclancave ack m arajer acct adap cu pel lor -ovambucurt deo ten spots tor ze mar de pe prima pains din Daily Califrin, ca mine fn cue i genunci cv oci rns inch (nda dn cana fc fnreme), acta de pli ia uniform naman e eae pareclisom Rocke Spike Ine-adevi char i pie oes geal migaoare lelocusont fa arcu au secapocar eau al acl” Ge cutest ch eam alr eva. Adana aceasta de veg a fsenaat ‘Via de students Hank cu ine am prota de tpersea nos ide nalvitatea pecare aces tine ne justia. « = in [Nae nico sures reloja mes ca Hank a ncept cto ll de mesjeamestccts, conversa presupune incerete. Era Zs Mun in 198, sweat forsesa cn cea ce considera ss spt are mi-au Schima aa 3 plana In ear a explora Norther ‘Highlands stam fa un pequno espana i Gustemls, Nic mca salmanelia pe care am ata pen cha fleet ceviche ce ne ‘maint del pe cosa rasta nals Livingstone na ep sisal enue. ram in uktmal an a Berkeley uss profit in pin dee- line heim, prance vam, cnt ceputeam Tn acest cep pliner pete ulimele le ier alte de hcepete curso bead Icezdoeint-an costa maa colo pe cae cumpivasen de dev” meslepgsr din stl Todos Sats, at unde proupe ck ext american oirnd pe Tegra Avene in grt in biia {Cody's Bookstore speci Soar svaluces, srl er facors sll meu era cure. a cca? lini place... poncho” eal» voce din pale setunl de pene pe cae o verifian lees. Am rat pve lam viz do cb, cel mains prt echelarca ome nee capil flea p cum de bina tei es un volum de Samotl Beckett Att "pe Godee™ Cela er nat, ums nt-un md mul mal evident lar Jena de modal oer ear tena” hi, Hank, me bord. Mev!” Fam puns, aba nan far din Gunter, 9am gad si poe siabitoresc mea emi cae a est” La nabs — explicate a de jl infra nare dat sara de asa ca nd paneamy; aso tmp nd el tele o levi estate amo ~ daca nu profun ~ name ro expe i ns. Honk a mt a ceca ce spre eu fle un spans inne ap cum era wate ~ dco. Hank” a nceput el acest ete pater miedo vin, Rob” contin dar ap, smn rman romunas as Rob, pera lina emacs coun zbet ini er alum Dec i plce poesia” a continu, incre ignve muse nse ae ll Rob, Hank... aide, Hank” “Bin, bine” spn Hank, ielegStor lan balls poeta relerat mame yap merger” inches clad oh de a ne Edeprisos 3 guns eam ings. No ses nici tt deepede insistent cura de jumstate dn-un cpl event horsexa fe am de csiga?"apcoape ma iebat cu voce are. Tou a spun ea Lose Gluck Laren, Sper acelin cn ‘Wineleas ea win sb acap dew, pens acca intmtrd de everiment, dt iva achinbot plane pe are le aveam pers Zsa Mun, ‘a dove desl de neesnt nt via sl Is eestor indo "Alloa prin a iuebat Hank uldnd de dei otro deca Ines + os cy (cere Rob el nu ama nceret conduc pe Hankin at dete a agat resermnat da, de ce mune ase Merge anol ‘French Bis de a unverstas pent tax mic poem aduce proplnosou vin; del am unt dou Sle de Poly Fuse.” Sua sigur ci deanes?™ a bat indo seam de ata pe cae o plea at leer testa cea a Vin, in plos sunt imbrcath piv ‘Aldous ma dspuns Hank ncaa. rine imi ea dest defoame, dar eran lato ncredeen elias rat de Rob. ceca co ma pve, af putea 3 muna pe gece de so ma restarantele~ fn afar de ghertle cy mincare ~ unde chir mancasem cd eram student Stereeipale chiar sunt devi” mam spus, tba homesexal cht epee la mdncae vin, rb homosexual char bese teat (oservnd cdo a volumal existe ui Becket de sub bala Hank ices, ma zi in acea ser, bitbaibomoseual sunt att de conortabil ‘pps realtek ojens carci ming pol snes go 3 une em Pedal 2 fost uma de al peda cave a nclus atau il, cave a fost mat gde ma wu i, cave a fost wnat de fnneie, wanna ‘impure acid ssl revert at de bur aleoolll din vacanga moss deo. Hank Rob ms condus acs, asigundsec jung Jn siguran ping in intron aparamentl, Rob ma brats at ao pare pon fe loca Hank, ar Hank aes ai ee. sa- nals,sut pes bets mer pe os pl a Oakland "Nin nas, Hank” Rabb avert iran mod are mi psc er ord. ‘am pesupas cla fe ata eau tuo capluior, asa devense pate ina di $a pi, din ew bane sel, eel compwomis a care ‘majorite ear se ransfonma. Bar de ce Hank ou ota plce eu Rob? Dc acearsaandnare a stip seri devense tn, career finales? Cave er ol me in oe ace powese? Th mainte me se nvresn tt de mute rrbin ~ crelea mew cerca cine {indie abr lcolul a cate eam cufundacs— ar gua hea er disper sb acueze Vinal de neh, dar ea inlet deo haat lib igepents insu -Cev faci?” am inuobat un pc nearcula, find pe Hank se eg wesiin, nu se va supra ub 2” _e fp, impal pewecatcu Hanks doveit a fi panel clin erfet al perioade penecte fn Noval Calforie. Pe ing fap 8am vajza do mule ec de Vina” pe cre aclatea mua yeust sd me pres (una in cle mations nd c rstul nso a Sen, a = « os ) ‘a ales nana conduc de un dictator spin secre de Stl Unt, plc evensicarea buna ait precam ul ip dedicat Tinbcayarton, am nat celal sep ncaa in ma ule paadigme ~ une ot face aes ur simular. Ceea ce a Tacept nace rope ncercarea i Hank de ama convinge s+ nin pe Maro Brando $t Mata Schacde fh oun lor espective din fia li Berlucl da 172, Ultima angi Pas (ain ance), termina em aires ca terecetne reds tls fans in 126 ty Blue (win racer cu en personae nverst) are aun cpa cele am ravers mule zone igltoare- Un exemple problemae ‘opie cind aram iors duo vacan de va prehng, est. Aventura a fst inela evidentl cand Ana Hank sau sata ~ co {esa de inbejare gzimbetsinjente~ eum atria wi afl, per prima at up apes cu mult Ecstsy dilate, sex Am increas ma po noc It Hanks aioalizez vere el uo 1. Stat Any de femeie mat mats” pl angamena el acmurtor es ativt PETA a fut ada af att de ec” preci Hank stv ails ena cineva care 42 2. S. fost stny 3. Anya chiar uo ait, dup siptimn de dort chin, leat de ramus, protest pen fos restcjonath a aninallar per etre redaslr, fost eracit cope. Dest a pcs ajonaiey eu succes, 1 aol 5 en, nga, mu putea s en blu standard gloria nebuneasca netomat pe care ‘Hank thepen so arate dn ce fa ce tal freeve nada, chars un salt din cap peau ari fh dmpal use pb pia SproalPlara pes dele o ites dupsamiari de bose. Incepatl frie sprope de myx plam cle notre masa le BM eu preese agus, cand ascultam ral de la Public Enemy, x fuck the police”, nd lrg Ia ea ma sprmpa eas de iguan, fu, deal dest, uae Seroare pert sna me pvibratorl pe cream emit ce ly Hume in vrs cae amps confor pista communal din Besley ent ingries cade iment de In Universite cn Boson exiles de ramos raga ceding aTe Hankin nseprsiates dine polit sex + - ca =LAMULTLANL UBL ‘Ban vein nul nan, camara! ‘Cum inept ating ping pe cole), problema colons” as ma int. ating corel {ac prea mute tzamece devin 0 problema ndeprea-e pe wate in schimbl olor tale vibra clandestine ale eto DEALANTUIE ELECTRICITATE CA O NOUA FORTA PENTRU REVOLUTIA SEXUAL! (ubi..pare mai mul aniversare deci ata de nee dar prea aol uri fe nal roza peti. cu tootecofitele noastre fc pregatne"~ mo af pu rece acest an fr ine). Curont dross mes a PORNOGRAFIE “Toad ume cre eanoase pe Esc, tle c5cumpitarea i poate rivalizata dow cu cea a unui itn ref din pesoada Mari depesan La fca ata, care auces recent tl meu, fl su, ele mal een scope calese cn stdl metculos a bregulor de damn, Ec ‘gis nioda un clip cae mt doa fee la ch crla so disctemaltidines deere in pl eine Dun ec, a a eat 53 depoitim niciodat dui de conserve de on san, mara lois cele doisprezececSmdsientce. cunt, de a Woolworts care ‘au event meseniea de dep taal meu. Cu aeste aspect in mist, des primil osu ave is lrea pool (eu mimasul) de Sutragerie a clase de myloc Ers.0 nape cig in milocul gemini. fe elevizoull cu ming’ ndcbnee nd re cu mine am deci face ceva compet fre do ces ce éevense, mai mult din detrminaea pu ava a prove a ul En, crate nos" 38 dam comands plik pent un fm a cee Spe mate nossa ncn, posite peat nln. Era aproap ia de posta ~ dat! deo Sct ume e Chardonnay = Tn imp ce eda ulmi lr de filme de cae la un moment dat atzsem sau pe eae alia ose Ieveden. Seclies Fin pentru dug” nick na uasem fn considera, ar eam clas ce pteam aces prin apsarea nul ton al eecomenlt (6 parent 14885). Tle din aceast categorie eran preci suesive, Ply” gt Cas” sa fost anda dezarsg cS na puear ‘ede un gent cin lal sles inate dea pit Ban ur, Ne-sm deci 2 legem ceva sum Aare Show” cezind cd vor seven popular dnt sletie de filme penn aul pe cae in le-am wut de care nein am aut Ma mate ile la pel unui sta am {indi cnd am als opiunes,cumpard acu” de pe eral elevizorl, 3 aslel am pum exact eam ales. veluate a preniorauale ale indus ef pena aul un fl ded 2 Oscar. Ee a fost, revolt ca pleut aproape 15 dolar perc a ede ace imbricate (sum a brea) accepted prem sind discus. Avot dat Tait cu sperana cl vu gl ceva caret aproba lec nectatersc pe care 1-8 asumat nto noapte dn Unpul spina, Hu eam de hora de neopit cand am telecoms per alge ce Sou sma pin ambigu .Coming every way” mal mergea! (Cres cei ipean in irnortiv era compensa cum, nade, tren nc rel minute de ance ll vnesnaresambaan epics aven neve depres eins peice de lire un lent ne cu foarte nev, Probable cumpivaseukima cue pea {cau se gre dele scone vinzarea de prt, peferng se pare fac sex eu ein tote poze maginabile. ‘Asta esto lei dest de important pene Ene penta mine, pent cin impulsive noast investiga pamoprafic mu Ynuse cont deferens re rte poogiate. Chia dick ensues seul a uel rea exile cates desl ince a pete ung a ou ‘usturlr5 senile neat sexaale, dow evn sare pur, prezerat co 7gomot erase pe cera a as nutes sents pe (re, nan cal paexplratleonsin oss comune, uebue se vat. ‘Din sete, oate lore bane au un sya webu PS. dour acd ms cum sop me, aca, poate so pans. eam ‘iat ama mit dasa mite de expe 30 de dea” Creal i ma pen pce comers pve nite nocnosca St ex Tnsutagea noose, np ce fieam seth sulageie, nar webu fe avadt cu adel mae Hmm. a deal me, a pute fo tent valoross, de abrda in urnioaesnosstsincursune fn ciemstograia sexlh BUCURIA PRIMEL JUCARI [Nu mam vet nit rept til de frie ae ats un sirator ox apis, extrem ders, dar cid unl a vent ca wn cad del compan 6 pa inane, Eesasy’ 51 Eve, m-am gant ce auba?™ Auudina mea noagalnt era suprizaoare din mal mule consdeente, “nul dine cele mal unpwtant ra clam URAC dinoideauna ronal oa conaaile ll emnine. Ata au Uecale$a0 ar ju sttea, coc ets hn siguang ino cute jn satele si de steal etul mea din dort nos To fs entrias Ser de sma” aja cum cic Tom Wats ait de seas, vense moment inaugural. Ei ea nerabdtor entuzisma cua ‘eel in cree ccorol met de 52 de llograme in ae al be) apes igh reaga hese ‘cum, pot sas cu siguan ci cea cea uma a fost era diet al reverie nose experimental, dar mary apis nite singe ‘Gindul ma dus in dus dec plauble dar compe pase, fccare ca pope complies: feusem o infect unaar sou as rns ain caura [Wi Esc care imbrtgase cu zal nutate oes decal” nos. noice can, ueula consul un spect ate am pelt a gies riguroas a cabinet gnecoogic unde merge unde fn’ mi erg, Dr. Reignold si Dr. Fer. Tania receptions eae rea desl de rnepastoar fat de near meu, ma informa cd pent poblemele de Yu cre nu sunt legate de sarcing webu mitre dela medic de {ame sau de la urgeng Oh, an repliet stil, incecfnd smi imagine cum vo explica metic mew de fame tn cu piiorele pe pin, pati | cam increas, suginstoare a depualor femelle, pe ear am inno doar oda. imp de cincprzace minut nits de man sage ce a + o anume a nods indumneavoast? va nes cu to profesionlisml de care est capabil Un vibrator” vo unde incercd 33 matin (enact vizul $1 de ce rap permite 5 facbacst ru?" at comma, complet in afarasubiecols, dar ineapabla i scum dena, ‘Scena agit de mine cu eden apt de a ugene pe ale si Se angaadease cu pve Ls eavera leash era 0 vali $l, eam consideratcedarea post mele pace la repel de powet dep rom dept un ac elie, de generozite. Tnueag ua inl amiss de nepunivatele vate medkcale pall de cre a vat parte cnd ram adolescent Eta pain unl clini fn care medi! indents stds de fomareteceau pis cabinet peecu turle de ite pe pgue. Dac aveam nele de pelevaren ue ule din git sau deo ajar a hatagnei ma pureem mods cer pe doamna Door Aga tA, per ea plc spre cera a alate Sola sala cabin privat. Erm mete isa, e pre, cu doctor! Prew-tindr-drgu-srpen-de-neesperinentat. Castel de vai, pe ce Stam cu sigutani a fo infec bacterin, a fcut pe tinal medic dart io urease pe tra 5 paint recent devin, pe care {ocmal o examine cu stpinres pe eae o aves asopeatermenlo media ate ext. b bl, bl. stmulaea femur 3 lane Dla ba. tiiune cave cauzeard bla Bineles ct agonul cela put sé minimize fap fos penne primi cate a exploat acl eitoriu ou descoperit prose necaoscu In stig, simgnau-mspama,recepponsta ste, cu mols prcics at in ig alc resriilor darn aa ingenioasd de a eet, dat seama chp pea it pal peste dou ie sub moval ue! ve pelice ciao wehzare”~ perc eps temenl ‘onan 3 jumitaceDupi cum sa dove. ma fost det o Ines urinard, dom doctor Reingold sugerat nie lub care daa vitoare at Toce luce Se nist ma bie (pe nal tule fom, tachi), Dar cel mal bu ftp cae am pri fst el pit dea pita ‘en, Sadie pare mal demultam poe ieleapa suburb” ptr ielepiunea entail dspre cum lure funciona rind ai i lin rin « os i 4 ATUNCIA FOST ASA, ACUM ESTE ALTFEL r-Tranavea o camer speci Lf an lie, cu bog informative, ava cea ce miei pice 3 mumese camera de orgasm. Dar cu canupeaus exe de oat seu foal, landadr prfumat, gta deaf apa, o cole de CD deascutat (ings cu ceva albune Indenee ale a Bary White petra masturbatori 5 qnansti mat aveturcs) nsema ince un pe pre tare Ese 3 cu mine am muito ‘amera.pe bine.” cn pe bane, cede ime In ls, neon evden primar na pate ese in ntegine reaistenpaceduor ‘irae impersonal jncapusi de dncao de us vale prope perc cae pla cane fantom tn sala de aeptre (Ca multe cuplar care feeveneaza camereleaproape asepice ale clncor de fei, eu si Eric aver orl nica personal cu aceasta camer peel. Od ua inchs, ripen ste past strategie Inara sre vate pty 3m inervent ia proces dcalecare, ‘ot expernenam acl Sete de conf, prope ns, peecum el al Tare ~ dap o pega deal agit nog a splendoarea rusted 3 nei persion. Bienes tbuia 58 uit nelaredereseavzat at de medi nate era ct defer atin in eae ‘earsfonmare,peneu fi capabil a ajngem [a elas apical procs, rempospaai, optimist bine esp Tun dup hn, jee dupa ees, dezamghe, suis, nlniedev, umate de procedut dy proce, avoruet dpa, chioeaje nereusie undignosie de oust carom, o opera lparescopc fa complica sin frit ar shat proverbial rel cel mare life o sarin de et Tun Find vansfera cu dou eae ma jos lene de obstetric) Dr. Reingold Dr. Fer 2 osc ca at tras Lora cel mare. Cu ine fst lad man fr teva lla rai ase iograre alge, lit de laps mate, and mi eu hlograme de davad vie, cel putin ima poate ave un efect profnd gun elect de chiar supra atu, dc mucha Dee ‘ec n idarecunossteWonia penal Ei eu mine apeape douzec de a ma tr, am sat faa at salon, vag ous de {amie remained masurt in Linguie’in sana de colecarea perme de modficare a reproéveeri Casi nu mal meaner provera de acces ch og care uma = faci vascomia se nea che Dr Balls: Procekrs ee na elt simpa de amore, Wage, sae ‘este si was esp agit, dar eu aud dor promisunes unl rete de Tupofen(teauasualctoare i napa celor We ezine ale mele ince spun c Enc va fi bine” cuit Tylenol nse ins gists wi tandre, Dr. Ball este un bibs ce deg © {amiliatate conforabil, are ie 65 deans et namat cu un neg arsenal de glume cute urologic, .Nuam vat ic un ee pi eum ne spune el, pin ese ma veer I acing, aa moar” Ha a, hs imedat sunt elas picenog sepind slr spermel + oe a) BRIAN It Atepind cu eniasm concen usm ales pen c fuseserim adolescegn timpul dome inaagurale a Sf mal pune {api chad me eau ming in opus lS eretimpul ne age sla 28 bem ceva 528 ne relacem sits despre Bruce Springs, ‘Brian uct protesionist de ens), Pat (ea mal buns pind) eu (supraveghetrl ano) eam amar mod spec de fap ca mumele Ii Springsteen feat parte in ia unl cle evs de mo ist exh, St ep a vrsa na ac,” chiar ao, pe a inept clara tls de numarlzece er fj place muzia I Broce Springsteen al ales prnele cnc" Vou" a fnepat Bron supns,.am crezut ck oat lumea, sau, cel pain maotata, indiferee de vrs place pe Bruce. .De et inp ssi muzica? ma fnebet Ban, privindums dep noch, evident curios Fi bine"am spuns lund igrd exagert de gndoae, era sigur dea un mare fan cind mi-am pert vigntatea asculknd Thunder Road” 5 rive de pe chip Baan fox unl dn mele principale ent care am continua cu aaa Icio de cen de rs, Deigur fini pice ur yoleu de dreapa ca orice fete, area amesteul dé amamentapreiere cu tot leva ein i surpindea pvr, en cae fen 2 sein mer ents ma i a = « s @ (Gnd nds I rian, cl este mere cu ace prvi pe chip da rebu i oder ntrunsingur evn, flo acetic ~ deg et ca oa post. Im place rege in mintemomentsesclea de nucire- mai ales ca vara toca ~ i levi cape un Momentul 1:a npul uo joc deosbit de inten de el mal wre dn parce”, Ban: consult de a os at de uns (lovee ae sacheaisueete rapid roca) lamb, aveam mine obs; era cag cam Margate ma nse Ia age” (ole inal att di causa sare) a Teg lan, psa! ane pen ne Este un cli ude in fail.” Brian (pelcnd ecm pricepe: Vora despre fvitl ing” Eu: ,oh Doar, opesee cum i-ml seot imagine ASTA dn mite." (luton sete Bean: uc) “Moment 2: Bran (ie prieipani cub: Joel la dbl ete co un dans fe patener agin cS exist o cura cae 5 unete ‘upatenerl nar cb la mai multe 3 pet unl d celia, Dac si a indepdta de prtener, ngs cares! Ince Eu (Inoceat, up co am fot observa ain mina) De ce lbajl in care explt jcul des are (rd daar poe subtext Sado masocis? ctor: sete Bean: uc), Moment 3 {cn us anua{ i np uae agate vz de echipaent, aman organizarea une alte vin, ran: Nor f nee reducer mine de Zia Marella mgazin Woolies, cra pum [e mali peu acest venient. Dec dae As ee cave neve 2, Tce i, vel at ava o fans va echgamon SoS ual chp nel personne pec. Eu; Ag putea 5 spn ceva char amazan spurs dat oi ety” Brian (net, fndu-m}: Mee, pac smu ua mor ma faces png” (Eu wesprind ane! Brian: ndesciab) + os PARTEA ATREIA, They sayin the ed tre oe preveils eine ond tre ove can? ben frye Bruce Springsteen °F Wanna Marry You"® Mariage ts best is a surefestimulon oe tl cents suberfuge Roth -*The Dying Animal" “Oh, wouldnt dota,” said he gon oughly, lowering hs arm once mare. “I mean, why not eve well enough lone? Tha is i rover work I woulda tale a chance In ther wards, lt keep things o they are changes area righting [Nettn Juser The Phantom Tollbooth”? |e pune can ial dagote devas Whindet Darn tinal agate avira este un bas.” Bre Springsteen «Vea eas eset a = + o ca {6 .Gstra in el mai ban moment a exe un timaent de fo ite or unui saberigs mora” Philp Rth = "Animal Morbund™ “Toh, nua face ata spur url nor. wdc, de ce 8 a ea pe scence bine In pace? Acta et, oda na va mer ‘iu aay neers nroca Cu ate caine, s2 pas Toru aga un sun, scunbatle sun att de ileagzoare.” Norton hse = Cabin Fantom NU MALAVEM TIMP SA VORBIM rc mite un mal de la mane in care sugereazS ceva planar pero week-end, Ese inchs informatica schimbat uncle cadou de La Vise cu un ean cadou Ia Victoria Seer poate inve verfiara de dminea 2 lame de aca, 0 pewocre pent 02 de ‘agers lela cde not am putes face oc pentru o eis fale la Cetsecke Fackry cumple inte inne pent ne ot doar sin imagines eile pe care lea inva ce el ie a nos isa sing naan ase de magazin in imp ce Esc ieee ca disper sa pave I probe la algera inj Eee prs scumpule” st eta 3 spun la ema, darn fc, pen presupun aut inten ne — sau nu? © expicie sna inch $c sigan rai bun ~ este cera excat sn lo se ocupe de aacrle de line de dolar de la servic Su ee naa {ce acolo) imagns dete scear, presupus, cu mine. Si, din ma mult ect suficent expan dia wecut 3 acest sentiment” a ete tal care a spt (au mcr #4 sgerezs lt sau les de apecee fume formula 9 acest aga 2 aeniment nic a seve manifesta sub forma a cine mice de sj J lt sau mcr so oferta inewitoare de a cules cop nt cee ese o cae fn ead cl este mal Gegraba sentiment” cae implica pps continue s useor agesv,inueba lnopotne despre leseia Pura, Verba compu despre ) fn ali i dena puns, rian map tent pm pus 4Chior i pe bine Ste id ap gros” ipo a sigur cb mater pote sueet, so pus bral poten x jral eu away spe el ma Sut pe Tune, rsd tet fase xs Tfes demu e mare Ae descr Tn casa a gaptea am experiment prim aces de sua. Am ols cuvinl acces” pnt a caaceriza tote senzaile date pe care expen le-a rods, earecu apoplate cu cel al une ba: ge uaa tener de ivtaren ozs care a umat ined. Danny Rated 1 est ri ba de cae a et an Ft inca ind anteaters penta expos de ne poh fst in culmea erin cind dup ce am chimbac teva euvatelaperecerea unl rete n sim de dan, Tv timpal un oe esa liens deste mineral (acest ae gta Tame od sau) eam ola pean” ‘s.dupdpoa, po mirc una di acle dupont do novembre cd ents pes rg pena foam darn dtl petra faa Eu Danny tergeam de asaya de ano spre casa mea, chip ltr pete pret, da consi! chm vo face mare ry pent ff Pentu ck cesusem foun dio acele cine fn cae puatam face cam once aft veut fie da gvea mus peonsvie parental, fe dn empet desires (sciodat mu am fot foarte sigur) ecu Dany 3 fost capil, rd wea expla ft pea ml ef 8 ure se ‘pte sca din casa nossa impart pee aval sr dec doit me. (Oda acolo, anda eam prea motena pent a face oie alceva deci inevibll, it mai cdo pst. Mam aezat pp prim camera rap mic pot a provi aces dct evident, pentru cS pn in acl moment ~ floss sean caner (2 0 le ‘depp dar pes dormitsu cite De abc mi Fea ere inconfrl rel al bore satal mes in stage. Tn ees ce privet pe Danny el sa apera stage Lng mine preape pe mine de fap, rind ncanet dum spe ofa bia ttl ~ tn patale.Ce a Snot a fot cea ma be ncereare noah a crea ce edcam ci imennns se igi”, ps ei indo, petrecnerm oe ines Davinds: pe Fre din seriall. Happy Days" demonsrind vaionta sa perfec 3 acest ati ‘Dany’ a inci och, a apecat sre mine, 1 ra aptsa buzele fase de buzele mele oc mel, a webul not, ea lang sci) snd ss, spmape fr se mig, buzle ht rate pte deal mee, and un gt cis de sae vn, ears de itate de pss pe cae se fboste 50 dea js, nea ra psa mirsul de p-amiaz aie Lawn memen dat am eliza smuan cFsiopea Moat a ea + o—) nplce mi mult deci forma nos petriica pe pal mew neta fel cum un tune de copa cade imediat dps ce a srigat wade —am ‘Get nt-o mice contin pnd cn ranting! unl ng all pe pal meu, bzele nc pine tn pimul nota srw. ‘up acea, ci conduceam pe Dany a seal desop di cl sual ele, de uae aleta ata, at ica wn pact solemn, des retunogeam intel mast seriase de un cup, no vor mi face asta nieiodat” efrind-te,ineee, la cele ze de minute