Sunteți pe pagina 1din 22

Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.

Buzaului

TESTUL NR. 1
1. Desparte în silabe:
2. altundeva
3. analfabet
4. binoclu
5. dreptunghiular
6. hidrosferă
7. ignorant
8. înapoi
9. înălbire
10. manoperă
11. stratosferă

2. Subliniază forma corectă.Ţine seama de înţeles!


1. bună-stare/bunăstare (prosperitate)
2. bună-cuviinţă/bunăcuviinţă (politeţe)
3. bun-gust/bun gust (simţ estetic)
4. bun simţ/bun-simţ (decenţă)
5. bunăvoinţă/bună voinţă (atitudine binevoitoare)
6. bun-rămas/bun rămas (adio)
7. contra serviciu/contraserviciu
8. daco-roman/dacoroman (adj.)
9. dacoromână/daco-română (subst.)
10. deasemenea/de asemenea (loc.adv.)

3. Pune la persoana a 3-a indicativ prezent următoarele


verbe:
1. a se autodemasca
2. a se autodepăşi
3. a se autofinanţa
4. a se calcifia
5. a canaliza
6. a debranşa
1
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
7. a defalca
8. a degaja (a elibera, a îndapărta)
9. a degaja (a emana)
10. a dezasambla

4. Pune la plural articulat substantivele:


1. boare
2. dezarmare
3. borsetă
4. epidemiologă
5. grefieră
6. erbicidare
7. ineficienţă
8. nadă (momeală)
9. nadă (înnăditură)
10. neexecutare

5. Pune la plural articulat hotărât următoarele substantive:


1. prim-ministru
2. prim-balerină
3. compact-disc
4. autocolant (subst.)
5. contraperformanţă
6. contract-tip
7. interglaciaţiune
8. macrosistem
9. nalbă-de-mare
10. contabil-şef

6. Subliniază varianta corectă:


1. Astm/ astmă
2. Chermeză/ chermesă
3. Chemoterapie/chimioterapie
2
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
4. Ziler/ zilier
5. Mesadă/ mezată
6. Israelian/ izraelian
7. Crenvurşt/ crenvurst
8. Conteiner/ container
7. Corectează greşelile din următoarele enunţuri:
1. La ora de istorie, profesoara ne-a vorbit despre primul
Război mondial şi Al doilea război mondial.
2. Ionescu nu ştia dacă evul mediu reprezintă o epocă
istorică.
3. Acest om a reuşit să lucreze ca secretar la externe.
4. Îşi doreşte să termine liceul cu medie mare şi să intre la
politehnică.
5. Războiul celor două roze este unul dintre cele mai
cunoscute din istorie.
6. În curtea Vaticanului, o mare de oameni aşteptau pe
Sfinţia sa.
7. – Alteţa sa regală ar dori să ia cuvântul.

8. Construieşte enunţuri cu următoarele cuvinte, având în


vedere că ambele variante ale cuvântului sunt corecte
(variante literare libere):
1. filosof/ filozof

3
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
2. diseară/ deseară
3. muschetar/ muşchetar
4. pieptăn/ pieptene
5. cearşaf/ cearceaf
6. corijent/ corigent
7. piuneză/ pioneză
8. tumoare/ tumoră
9. polologhie/ poliloghie

9 Conjugă la mod indicativ, timp prezent verbele


următoare:
1. a continua
2. a decerna
3. a absolvi

10. Scrie forma de plural a următoarelor substantive:


1. Căpşună
2. Cireaşă
3. Coardă
4. Copertă
5. Găluşcă
6. Râpă
7. Cicatrice

4
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
8. Nivel

11. Alege patru cuvinte de la exerciţiul anterior şi


construieşte enunţuri cu forma de plural a acestora.
12. Scrie abrevierile pentru următoarele:
1. Banca Naţională a României
2. Partidul Democrat
3. Federaţia Română de Handbal
4. Căile Ferate Române
5. Partidul Naţional Liberal
6. Organizaţia Naţiunilor Unite
7. Statele Unite ale Americii
8. Casa de economii şi consemnaţiuni
9. Societate cu răspundere limitată
10. Club sportiv

13. Rescrie abrevierile fără a mai utiliza punctele


despărţitoare apoi alcătuieşte enunţuri cu trei dintre ele:
O.N.U., C.E.C., C.F.R., S.U.A., U.N.E.S.C.O.,
B.R.D.,.B.C.R.,B.N.R., F.C.,F.R.F., F.R.H., C.S.,S.C.,
S.R.L., R.A., P.S.D., P.N.L., P.D.

14. Articulează hotărât cuvintele:

5
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
1. party
2. story
3. hippy
4. gay
5. weekend
6. item
7. gadget
8. western

15. Scrie forma de plural a tuturor cuvintelor de la


exerciţiul XIII

16. Alege forma accentuată corect:


1. gingaş / gingaş
2. antic / antic
3. profesor / profesor
4. aripa / aripa
5. regizor / regizor
6. acatist / acatist
7. butelie / butelie
8. intim / intim

17. Completeaza spatiile punctate cu niciun(ul), nici un(ul) :

6
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
1. Nu a venit ........... copil.
2. Nu am .......... caiet, dar am doua carti.
3. Nu-l cunosc pe................ .
4. Nu mi-am cumparat ..........papagal pentru ca erau prea
scumpi.
5. .............., nici celalalt nu ma incanta.

18. Identifica seria de cuvinte articulate enclitic corect :


1. week-endul, dandiul, partiul
2. week-endul, hippy-ul, story-ul
3. week-end-ul, party-ul, dandy-ul

19. Alcatuieste enunturi cu omofonele desigur/de sigur, dupa-


masa/dupa masa.

20. Alcatuieste enunturi cu omonimele partiale la G-D


articulat : sora, maica.
21. Corecteaza greselile de orice tip din enunturile
urmatoare :

Dana este studenta la litere. Prietenii sai, Andrei, George si Mi-


haela au optat pentru politehnica. Dana a fost foarte incantata
de primul curs, despre antichitate. Intre timp, politehnis-
tii au aflat ca la sfarsitul facultatii vor avea poli calificare.

22. Alcatuieste propozitii cu cuvintele :


1. cinci degete/ cinci-degete
2. bine crescut/ bine-crescut
3. peste auriu/ peste-auriu.

7
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului

23. Subliniaza forma corecta din enunturile :


1. A fost odata/ o data un imparat fara copii.
2. Numai odata/ o data a fost la scoala saptamana aceasta.
3. Te mai sun odata/ o data, dupa aflarea rezultatului.
4. Odata/ o data, nu de doua ori ti se ofera aceasta sansa.
5. Odata/ o data parintii mei erau tineri.

24. Stabileste formele de plural nearticulat pentru


urmatoarele cuvinte
astru-
foarfeca-
cleste-
sofa-
coarda-
coperta-
cafea-
moneda-

25. Subliniaza forma corecta din urmatoarele variante :


conteiner/ container
crenvurst/ crenvurst
chemoterapie/ chimioterapie
machieur/ machior
pricomigdala/ picromigdala
filosof/ filozof
magazioner/magaziner
diseara/ deseara.

26. Completeaza spatiile punctate cu formele verbale cerute :

8
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
Eu as vrea ....( a continua, conjunctiv prezent , pers. I sg)
studiile pentru ca peste trei ani ...( a absolvi, conjunctiv prezent,
pers I sg ) facultatea.
Am fost invitat ca ...( a decerna, conjunctiv prezent, pers
I sg ) premiul pentru cel mai bun coleg
Ei ...( a mirosi, indicativ prezent, pers a III-a pl.)
trandafirii din gradina bunicilor.

27. Corectaţi greşelile:


1. Anul nou
2. 1 decembrie
3. intai mai
4. Făt – frumos
5. Muma – pădurii
6. Sfânta fecioară
7. Palatul parlamentului
8. Sfântul scaun
9. Camera deputatilor
10. Ministrul afacerilor externe

28. Conjugaţi la indicativ prezent verbele: a absovi, a


mirosi si verbul a avea la conjunctiv prezent.

9
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
29. Alegeţi varianta corectă:
1. să aibă / să aibe
2. să cădeţi / să cadeţi
3. să batem / să bătem
4. Bucureşti nord / Bucureşti Nord (gară)
5. Baia mare / Baia Mare
6. Şaptesate / Sapte – sate (localitate)
7. Trei Brazi / Trei brazi (cabană)
8. Câmpulung / Câmpu – lung
9. Întorsura – Buzăului / Întorsura – Buzăului
10. Primul Ministru / Primul ministru

30. Puneţi în cazul genitive următoarele substantive


prorpii compuse
1. Făt – Frumos
2. Târgu Frumos
3. Câmpulung
4. Valea Prahovei
5. Târgu Jiu
6. Ziua Internaţională a copilului
7. Republica Populară Chineză
8. Legea Învăţământului
9. Ocna Băi

10
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
10. Şerban Vodă

31. Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi adjectivele


pronominale negative.

RĂSPUNSURI
1.

1. al-tun-de-va/alt-un-de-va
2. a-nal-fa-bet/an-al-fa-bet
3. bi-no-clu/bin-oclu
4. drep-tun-ghiu-lar/drept-un-ghiu-lar
5. hi-dro-sfe-ră/hi-dros-fe-ră
6. ig-no-rant/i-gno-rant
7. î-na-poi/în-a-poi
8. î-năl-bi-re/în-ăl-bi-re
9. ma-no-pe-ră/man-o-pe-ră
10. stra-tos-fe-ră/stra-to-sfe-ră

2.
1. bunăstare
2. bună-cuviinţă
3. bun-gust
4. bun-simţ
5. bunăvoinţă

11
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
6. bun-rămas
7. contraserviciu
8. daco-roman
9. dacoromână
10. de asemenea

3.
1. se autodmască
2. se autodepăşeşte
3. se autofinanţează
4. se calcifiază
5. canalizează
6. debranşează
7. defalcă
8. degajează
9. degajă
10. dezasamblează

4.

1. boarei
2. dezarmării
3. borsetei
4. epidemiologei
5. grefierei
6. erbicidării
7. ineficienţei
8. nadei
9. năzii
10. neexecutării

5.

1. prim-miniştrii

12
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
2. prim-balerinele
3. compact-discurile
4. autocolantele
5. contraperformanţele
6. contractele-tip
7. interglaciaţiunile
8. macrosistemele
9. nalbele-de-grădină
10. contabilii-şefi

6. Subliniază varianta corectă:


1. Astm/ astmă
2. Chermeză/ chermesă
3. Chemoterapie/chimioterapie
4. Ziler/ zilier
5. Mesadă/ mezată
6. Israelian/ izraelian
7. Crenvurşt/ crenvurst
8. Conteiner/ container

7. Corectează greşelile din următoarele enunţuri:


1. La ora de istorie, profesoara ne-a vorbit despre Primul
Război Mondial şi Al Doilea Război Mondial.
2. Ionescu nu ştia dacă Evul Mediu reprezintă o epocă
istorică.
3. Acest om a reuşit să lucreze ca secretar la Externe.

13
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
4. Îşi doreşte să termine liceul cu medie mare şi să intre la
Politehnică.
5. Războiul celor Două Roze este unul dintre cele mai
cunoscute din istorie.
6. În curtea Vaticanului, o mare de oameni aşteptau pe
Sfinţia Sa.
7. – Alteţa Sa Regală ar dori să ia cuvântul.

8. Construieşte enunţuri cu următoarele cuvinte, având în


vedere că ambele variante ale cuvântului sunt corecte
(variante literare libere):
1. filosof/ filozof
2. diseară/ deseară
3. muschetar/ muşchetar
4. pieptăn/ pieptene
5. cearşaf/ cearceaf
6. corijent/ corigent
7. piuneză/ pioneză
8. tumoare/ tumoră
9. polologhie/ poliloghie

14
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
9. Conjugă la mod indicativ, timp prezent verbele
următoare:
1. a continua – eu continui, tu continui, el/ea continuă, noi
continuăm, voi continuaţi, ei/ele continuă
4. a decerna – eu decernez, tu decernezi, el/ea decernează,
noi decernăm, voi decernaţi, ei/ele decernează
5. a absolvi - eu absolv, tu absolvi, el/ea absolvă, noi
absolvim, voi absolviţi, ei/ele absolvă

10. Scrie forma de plural a următoarelor substantive:


1. Căpşună – căpşune /căpşuni
2. Cireaşă – cireşe / cireşi
3. Coardă – coarde / corzi
4. Copertă – coperte / coperţi
5. Găluşcă – găluşte / găluşti
6. Râpă – râpe / râpi
7. Cicatrice – cicatrice / cicatrici
8. Nivel – nivele / niveluri

11. Alege patru cuvinte de la exerciţiul anterior şi


construieşte enunţuri cu forma de plural a acestora.
1. Din ce în ce mai mulţi români merg la cules de căpşune /
căpşuni în Spania.

15
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
2. Mama pregăteşte o supă cu găluşte / găluşti
nemaipomenit de bune
3. Accidentul rutier a fost cumplit, maşinile au căzut în
râpele / râpile din apropiere.
4. Arhitectul nu e de acord ca această clădire să aibă mai
mult de zece nivele / niveluri.

12. Scrie abrevierile pentru următoarele:


1. Banca Naţională Română – B.N.R. / BNR
2. Partidul Democrat – P.D. / PD
3. Federaţia Română de Handbal – F.R.H / FRH
4. Căile Ferate Române – C.F.R. / CFR
5. Partidul Naţional Liberal - P.N.L. / PNL
6. Organizaţia Naţiunilor Unite – O.N.U. / ONU
7. Statele Unite ale Americii – S.U.A / SUA
8. Casa de economii şi consemnaţiuni –C.E.C. / CEC
9. Societate cu răspundere limitată – S.R.L. / SRL
10. Club sportiv – C.S. / CS

13. Rescrie abrevierile fără a mai utiliza punctele


despărţitoare şi apoi alcătuieşte enunţuri cu trei dintre
ele:

16
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
 O.N.U., C.E.C., C.F.R., S.U.A., U.N.E.S.C.O.,
B.R.D.,.B.C.R.,B.N.R., F.C.,F.R.F., F.R.H.,
C.S.,S.C., S.R.L., R.A., P.S.D., P.N.L., P.D.
 ONU, CEC, CFR, SUA, UNESCO, BRD, BCR,
BNR, FC, FRF, CS, SC, SRL, RA, PSD, PSD,
PNL, PD
Elevii vor să afle mai multe informaţii despre ONU.
FRF a anunţat că arbitrii vor fi selectaţi mai exigent pentru a
se evita anumite discuţii.
Unii oameni politici trec cu uşurinţă de la PNL la PD şi
invers.

14. Articulează hotărât cuvintele:


1. Party – party-ul
2. Story – story-ul
3. Hippy – hippy-ul
4. Gay – gay-ul
5. Weekend - weekendul
6. Item - itemul
7. Gadget - gadgetul
8. Western – westernul
17
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului

15. Scrie forma de plural a tuturor cuvintelor de la exerciţiul


14.
1. party – party-uri
2. story –story-uri
3. hippy –hippy-i
4. gay – gay-i
5. weekend - weekenduri
6. item - itemuri
7. gadget - gadgeturi
8. western – westernuri
16. Alege forma accentuată corect:
1. gingaş / gingaş
2. antic / antic
3. profesor / profesor
4. aripa / aripa
5. regizor / regizor
6. acatist / acatist
7. butelie / butelie
8. intim / intim

17.
1. Nu a venit niciun copil.
2. Nu am nici un caiet, dar am doua carti .
18
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
3. Nu-l cunosc pe niciunul .
4. Nu mi-am cumparat niciun papagal pentru ca erau
prea scumpi.
5. Nici unul, nici celalalt nu ma incanta.

18. b)

19.
1. Desigur ca va veni.
2. De sigur, era sigur ca va invinge.
3. Va veni dupa-masa.
4. Dupa masa , mama spala vasele.

20.
I-am dat surorii mele un cadou.
Halatul sorei medicale este curat.
Vesmantul maicii este negru.
Ii cant maicei mele .

21.
Dana este studenta la Litere. Prietenii ei, Andrei, George si
Mihaela
au optat pentru Politehnica.Dana a fost foarte incantata de
primul curs, despre Antichitate.Intre timp, politehnistii au
aflat ca la sfarsitul facultatii vor avea policalificare.

22.
1. Am cinci degete la o mana.
2. Am vazut planta cinci-degete in gradina.
3. Andrei este bine crescut,dar Ioana este slaba.

19
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
4. Copilul este bine-crescut.
5. A desenat un peste auriu si verzui.
6. Am in acvariu un peste-auriu.

23.
1. A fost odata un imparat fara copii.
2. Numai o data a fost la scoala in saptamana aceasta.
3. Te mai sun o data, dupa aflarea rezultatului.
4. O data, nu de doua ori ti se ofera aceasta sansa.
5. Odata parintii mei erau tineri.

24.
astri
foarfece
clesti
sofale
coarde
coperte
cafele
monede

25
container
crenvurst
chimioterapie
machieur
pricomigdala
filosof/filozof
magazioner
diseara/deseara

26.
Eu as vrea sa continui studiile pentru ca, peste trei ani, sa
absolv facultatea.

20
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
Am fost invitat ca sa decernez premiul pentru cel mai bun
coleg.
Ei miros trandafirii din gradina bunicilor.

27.
1. Anul Nou
2. 1 Decembrie
3. Întâi Mai
4. Făt – Frumos
5. Muma – Pădurii
6. Sfânta Fecioară
7. Palatul Parlamentului
8. Sfântul Scaun
9. Camera Deputaţilor
10. Ministrul Afacerilor externe

28.
- indicativ prezent :
a absolvi a mirosi
eu absolv eu miros
tu absolvi tu miroşi
el/ea absoalvă el/ea miroase
noi absolvim noi mirosim
voi absolviţi voi mirosiţi
ei/ele absolvă ei/ele miros
- conjunctiv prezent :
a avea
eu să am
tu să ai
el/ea să aibă
noi să avem
voi să aveţi
ei/ele să aibă

21
Teste Doom2 Sc. „Mihail Sadoveanu” Int.
Buzaului
29.
1. să aibă
2. să cădeţi
3. să batem
4. Bucureşti Nord
5. Baia Mare
6. Şaptesate
7. Trei Brazi
8. Câmpulung
9. Întorsura – Buzăului
10. Primul Ministru

30.
1. Lui Făt – Frumos
2. Târgului Frumos
3. Văii – Prahovei
4. Trârgului Jiului
5. Zilei Internaţionale a copilului
6. Republicii Populare Chineze
7. Legii Învăţământului
8. Ocnei Băi
9. Lui Şerban Vodă

31. N-am cumpărat niciun caiet şi nici o carte.

PROPUNĂTORI

Profesorii de la Şcoala cu cls. I – VIII „Mihail Sadoveanu”


Întorsura Buzăului

22

S-ar putea să vă placă și