Sunteți pe pagina 1din 2

1. Din 235.5 g clorura de alchil rezulta 144 g alcool cu un randament de 80 % .

Numarul izomerilor alcoolului


este :
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
Trebuie sa calculam mai intai cat derivat halogenat s-a transformat in alcool
= masa transformata 100/masa introdusa
masa transformata = masa introdusa /100 = 80 235,5 /100=188,4 g
Reactia este
R+35,5g............R+17g
R-Cl + HOH R-OH + HCl
188,4g................ 144 g
144 (R+35,5)= 188,4(R+17)
144R + 5112 = 188,4R+3202,8
44,4R=1909,2
R=43g
In cazul asta pentru ca nu stim daca R este saturat sau nesaturat impartim pe 43 la 12 si apreciem cam cati atomi
de C ar putea fi:
43:12=3 rest 7
rezulta ca R este C3H7
Derivatul halogenat este: CH3 CH2 CH2 Cl
Izomerii sunt:
CH3 CH2 CH2 OH propanol
CH3 CH(OH) CH3 izopropanol (2-propanol)
CH3-CH2-O-CH3 etil-metil eter
Poti aplica randamentul si la produsul de reactie
R+35,5g............R+17g
R-Cl + HOH R-OH + HCl
235,5g................ 180 g
180 (R+35,5)= 235,5 (R+17)
180 R + 6390 = 235,5R+4003,5
55,5R=2386,5
R=43g
Si se continua ca mai sus
2. Numarul compusilor polihalogenati ce rezulta prin halogenarea etanului la lumina este :
A.3 ; B.6 ; C.7 ; D.8 ; E.9
CH3-CHCl2
1,1-dicloroetan
ClCH2-CH2Cl
1,2-dicloroetan
CH3-CCl3
1,1,1-tricloroetan
Cl-CH2-CHCl2 1,1,2-tricloroetan
Cl-CH2-CCl3
1,1,1,2-tetracloetan
Cl2CH-CHCl2
1,1,2,2,-tetracloroetan
Cl2CH-CCl3
1,1,1,2,2-pentacloroetan
Cl3C-CCl3
1,1,1,2,2,2-hrxacloroetan

3.Numarul de izomeri posibili (exclusiv stereoizomeri ) ai compusului dihalogenat care contine 83.8 % (Br + I)
este egal cu :
A.8 ; B.10 ; C.12 ; D.14 ; E.17
Se determina masa molara a compusului
1 atom Br = 80
1 atom I= 127
127 + 80 = 207 reprezinta atomul de iod si atomul de brom din masa molara a compusului
Stiind procentul de halogeni se poate scrie:
100.83,8
M compus..207
M=247
Se determina masa de C+H
247 - 207 = 40
masa C+H = 40
Se imparte 40 la 12 pentru a aproxima numarul atomilor de C. Restul impartirii reprezinta atomii de H
40 : 12 = 36 rest 4
Rezulta ca formula chimica a substantei este:
C3H4BrI
Se determina izomerii compusului
CH2=CH-CHBrI
CH2=CI-CH2Br
CH2=CBr-CH2I
CHI=CH-CH2Br
CHI=CBr -CH3
CHBr=CI -CH3
CBrI=CH -CH3
CHBr=CH-CH2I