Sunteți pe pagina 1din 29

19.01.

2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Navigation

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!
scrisdeConstantinn30/04/2014

ToatalumeaeinteresatadenivelultaxelorsiimpozitelorlaoPFAsau
Search...

intreprindereindividuala,sicediferentesuntfatadesalariati.Esteunuldincele
maicititposturidepesite.
TabeluldemaijosteajutasaticlarificisituatiataxelorpentruoPFAsau
pentruIntreprindereaIndividualasicumsafacicasaplatestimaiputin
taxe.
Datelesuntactualizatelazisisuntvalabilepentrutotanul2014.
Potidescarcagratuitraportulcomplet,dupaceteinregistrezipesite.Apasaaici.

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

1/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

a.Exempludecalcultaxelanormdevenit
CodCAEN4532:Comercuamnuntuldepieseiaccesoriipentruautovehicule
LocalitateBucuresti,sector1
Normadevenit27.500lei

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

2/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

NeplatitorTVA
Contributialapensie=252*12=3.024lei
ContributialaCASS=27.500*5,5%=1.512lei
Impozitpevenit=27.500*16%=4.400lei
Rezultatnetteoretic=27.5003.0241.5124.400=15.564lei
DacatitularulPFAesteangajatsaupensionarnusemaipltetecontributialapensie.Rezultatulreal
poatefioricare,chiarsipierdere.
Dacatitularulseangajeazacu2orecuscopuldeaplatiCASmaiputinatuncieconomiseste151*12=1.812lei
pean.

b.Exempludecalcultaxeinsistemreal
CodCAEN4532:Comercuamnuntuldepieseiaccesoriipentruautovehicule
LocalitateBucuresti,sector1
NeplatitordeTVA
Veniturirealizate=182.000lei
Cheltuielideductibilerealizate=170.000lei
Contributialapensie=252*12=3.024lei
ContributialaCASS=12.000*5,5%=550lei
Impozitpevenit=(12.0003.024660)*16%=1.330lei
Rezultatnet=12.0003.0246601.330=7.986lei
Dacatitularulseangajeazacu2ore,cuscopuldeaplatiCASmaiputinatuncieconomiseste151*12=1.812lei
pean.
PFAulvacontinuasaplateascaCASsiinanulurmatordeoarecevenitulobtinut(12.000/12=1000lei)este
maimaredecatminimulprevazutde804lei.
Art.296/22.(1)Bazalunardecalculalcontribuieideasigurrisocialepentrupersoaneleprevzutela
art.29621alin.(1)lit.a)e)estevenituldeclarat,carenupoatefimaimicde35%dinctigulsalarialmediu
brututilizatlafundamentareabugetuluiasigurrilorsocialedestatinicimaimaredectechivalentulade5
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

3/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

oriacestctigcontribuabiliialcrorvenitrmasdupdeducereadinvenitultotalrealizatacheltuielilor
efectuatenscopulrealizriiacestuivenit,respectivvaloareaanualanormeidevenit,dupcaz,raportatla
cele12lunialeanului,estesubnivelulminimmenionat,nudatoreazcontribuiedeasigurrisociale.
c.Exempludecalcultaxelaunsalariubrutde1000delei

Dacsuntneclarititerogscrielacomentariiintrebareata.
Distribuie:
miplace

12

Tweet

Distribuie

Share

Maimult

Likethis:

Like
Onebloggerlikesthis.

AboutConstantin
Sunteconomist,pasionatdeinternet,partenerintrungrupdefirmecareaucaobiectde
activitateconsultantadeafacerisifinanciarcontabilasuntlarandulmeutitularde
intreprindereindividuala.
ViewallpostsbyConstantin
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

4/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Pragulderentabilitatecelmaiimportantindicatorfinanciarpentruunstartup

Termenlimitadeclaratia200

100ResponsestoTaxePFAplatestemaiputinetaxe!
simiondoina27/03/2014at10:16#

RSPUNDE

ASDORIUNEXEMPLUSIPENTRUCALCULTAXEPENTRUOLUNA

constantin31/03/2014at14:14#

RSPUNDE

Osareactualizezarticolulsisaofacsiocomparatiedetaxeintreacelasivenitcasalariu
sicaPFA.
Multumesc.

Toniuc13/04/2014at09:36#

RSPUNDE

Dacatitularulseangajeazacu2ore,cuscopuldeaplatiCASmaiputin,atuncieconomiseste
160*12=1.920leipean.Undesepoateangaja?PoatefiangajatulpropriuluiPFA?

constantin14/04/2014at18:26#

RSPUNDE

Sepoateangajalaosocietatecomercialasaualtpfacarenuareacelasiobiectde
activitatecupfauldvs.Dacaangajatorulestesiclientuldvsacestanutrebuiesafieuniculclient,
pentruaseevitaproblemaactivitatiidependente,vedetiaicimaimultdespredependenta
http://gestiunepfa.ro/activitateindependentavsactivitatedependenta/.

Tinel07/05/2014at23:05#

RSPUNDE

Incazuluneipfaavandcodcaen6622platesctaxelunare?

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

5/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Constantin10/05/2014at19:31#

RSPUNDE

IndiferentdecodulCAENpersoanelefiziceautorizate(PFA/II/IF)platesctaxele
trimestrialpanaladatade25aultimeilunidintrimestru,adicamartie,iunie,septembriesi
decembrie.

Man11/05/2014at21:24#

RSPUNDE

Asadar,chiarsipentruceilanorma,sescadcontributiiledincifranormeipentruasecalcula
impozitul?

Constantin13/05/2014at15:22#

RSPUNDE

Impozitulde16%seaplicalanormadevenit,faraasescadeavaloareacontributiilor.

bogdanmariana16/05/2014at16:20#

RSPUNDE

IncazulPFAinsistemreal,impozitulpevenit,platitinanultrecutpentruanulanterior,intra
incategoriacheltuieliordeductibilealeanuluitrecut?Deexemplu,impozitulplatitinanul2013,
pentruanul2012,sepoatededucedinvenitulanului2013?Multumesc.

Constantin19/05/2014at17:33#

RSPUNDE

Impozitulpevenitnuintraincategoriacheltuielilordeductibile,indiferentdean.Il
inregistratidoarinRegistruldeincasarisiplati,ladatalacaresafacutplata.

Man17/05/2014at23:14#

RSPUNDE

Da,cerscuzecaamintelesgresit.Numapriceplachestiileastea(ismaidelatalpatarii)si
amfostindusineroaredeliniacuRezultatnetteoretic.
Oaltaintrebare,decidacasuntemangajaticu2ore,firmaplatestetaxepentrualea2ore(total
101lei/luna?)sinoinumaiavemabsolutniciotreabacuCAS(253lei/luna)?(esivreundezavantajla
chestiaasta?,statulnusaprinsdescapareaastainavantajulslavilor?).
Numaibine.
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

6/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Constantin19/05/2014at18:14#

RSPUNDE

LegeaspunecadacasuntetiasiguratinsistemulpublicdepensiinuplatitiCAS.Nuam
intalnitpanaacumcazulincareangajareacu2oresanufieluatainconsiderare.Inschimb,
guvernulactual,pregatestechiarinacestmoment,oordonantaprincaresataxezepetoatalumea
lapensiisisanatate.

MihailDragotoiu21/05/2014at14:11#

RSPUNDE

Stiticumvacareestenivelultaxarii?AmauzitcapentruPFAacestnivelestede10.5%la
pensiisiseaplicalavenitulrealizat.

Constantin21/05/2014at18:29#

RSPUNDE

Descarcativarogmaterialulgratuitsivetiaflatotcetrebuiesastitidesprenivelul
taxarii.Multumesc.

bogdanbugean21/05/2014at18:25#

RSPUNDE

Casafiusigurcaaminteles:indiferentcatdemareevenituldeexemplutaxareinsistem
real,60000venit,10000cheltuielipotalegesaplatescCASContributialapensie=252*12=
3.024lei?

Constantin21/05/2014at18:42#

RSPUNDE

Da,asaspunecodulfiscal.Verificatisidvsmaijos.
Art.296/22.(1)Bazalunardecalculalcontribuieideasigurrisocialepentrupersoanele
prevzutelaart.296/21alin.(1)lit.a)e)estevenituldeclarat,carenupoatefimaimicde35%
dinctigulsalarialmediubrututilizatlafundamentareabugetuluiasigurrilorsocialedestati
nicimaimaredectechivalentulade5oriacestctigcontribuabiliialcrorvenitrmasdup
deducereadinvenitultotalrealizatacheltuielilorefectuatenscopulrealizriiacestuivenit,
respectivvaloareaanualanormeidevenit,dupcaz,raportatlacele12lunialeanului,estesub
nivelulminimmenionat,nudatoreazcontribuiedeasigurrisociale.
PunerenaplicareprinNormmetodologicNormametodologicdeaplicareaLegiinr.
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

7/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

571/2003privindCodudin22/01/2004:
32.Venituldeclaratdecontribuabiliiprevzuilaart.296/21alin.(1)lit.a)e)dinCodulfiscal
reprezintunvenitalesdectreacetia,cuprinsntre35%dinctigulsalarialmediubrut
utilizatlafundamentareabugetuluiasigurrilorsocialedestatiechivalentulade5oriacest
ctig.

Man25/05/2014at21:30#

RSPUNDE

Amcititcaexistaoperioadade2aniincareunpfaeobligatsanuschimberegimul.E
posibilaoaredesfiintareasiapoireinfiintarea(poateinaltjudet)pentruanusta2anicuacelasi
regim?

Constantin26/05/2014at18:45#

RSPUNDE

Regimulfiscalsementinecelputin2anidezile.Nuvapotraspundelaintrebareadvs
pentrucanuamintalnitacestcaz.IntrebativaroglaRegistrulComertului.

Man26/05/2014at18:47 #

RSPUNDE

multumesc!

m08/06/2014at13:05#

RSPUNDE

amsieuonedumerire,dacasediulprofesionalalpfauluieinaltjudetdecatceldinbuletin,
carenormadevenitarfiluatainconsideraredeanaf?(dacastiecineva).

Constantin11/06/2014at17:57 #

RSPUNDE

SevafolosinormadevenitdelasediulprofesionalalPFAului.DacaPFAul
inregistreazapunctedelucruladomiciliultitularuluisauinoricealtalocatiedecatceadelasediul
profesionalsevafolosinormadevenitdinrazaincaresiadeclaratadresapunctuluidelucru.
Loculdedesfasurareaactivitatiiesteloculundesedeclarasediulprofesionalsaupunctulde
lucru.

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

8/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

madalinvdc25/06/2014at10:50#

RSPUNDE

imiputetispune,varog,undesepoateplatiimpozitulpentruPFA?

Constantin27/06/2014at15:22#

RSPUNDE

Bunaziua.Platitilacaseriaadministratieifinanciaredecareapartinetisauprinbancain
contuldeschislatrezorerie.

letitia29/08/2014at14:13#

RSPUNDE

Bunziua.DacpersoanacareanfiinatPFAesteceteanromncudomiciliulnaltar
UEisalariatacolomaipltetecontribuiile?

Constantin01/09/2014at20:51#

RSPUNDE

Bunaziua.Da,vaplaticontributiileintegralinRomania.Casanuplateascacontributiela
pensietrebuiesafieasiguratinsistemulpublicdepensiedinRomania.

letitia01/09/2014at23:54#

RSPUNDE

multumesc

DrugeaGheorghe10/09/2014at09:18#

RSPUNDE

Bunaziua,
AmprimitdelaANAFinlunaaugustonouadeciziedeimpunerepeanul2014incaresaluatcabaza
decalculvenitulrealizatinanulanteriorsinuvaloareaestimatadeclaratalainceputulanului.Din
intamplareanulanteriorafostunuldeexceptieiarsumeleincasatedepasesccumultpeceleincasate
anulacesta.Arrezultacapanalafineleanuluisaplatescunimpozitegalcucastigulnetpeanul2014.
Cumsepoatereglaoasfeldesituatie?
Vamultumesc,
George

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

9/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Constantin10/09/2014at15:38#

RSPUNDE

Presupuncanuatidepusdeclaraia220privindvenitulestimat/normadevenitanual.
Contribuabilicare,nanulanterior,aurealizatpierderiiceicare,au
realizatvenituripeperioademaimicidectanulfiscal,precumiceicare,
dinmotiveobiective,estimeazcvorrealizavenituricaredifercucel
puin20%fadeanulfiscalanterior.Dacvncadrailapct.b)trebuie
sadepuneideclaraia220odatcudeclaraia200.
MergetilaAdministratiafinanciaralocalasiincercatisadepunetideclaratia220(cuamenda100
lei).Dupacaresolicitatirecalculareaimpozitului.
Altfeltrebuiesaplatitiimpozitulcalculatindeciziadeimpunere,acestafiindunimpozitplatitin
avanspentruaniiurmatori.

protraduceri12/09/2014at19:44#

RSPUNDE

Bunaziua!Vacerajutorulpentrualamurioproblemalegatadeplataasigurarilorsociale.
AmunPFAinsistemrealdin2006si,desiplatesc5%catreCNASSrespectiv35,5%catreCasade
Pensii,amavutsurprizasamerglacabinetulmedicalpentruoadeverintamedicalasisamispunaca
nusuntinbazadedate.AmfostlaANAFdeundeapartinsimisaspuscainbazalordedatefigurez
cuCASSplatitlazi,doarcasumanuestesuficientapentruaaveacalitateadeASIGURAT.Mentionez
cavenitulanualestimatinultimiianiafostde10002000ron.
VarogsamispuneticattrebuiesadeclarVenitulAnualEstimatrespectivCheltuieliDeductibile
EstimatepentruaplaticatreCNASrespectivPensiisipentruafiASIGURAT.
Nuvreausamatrezescpestealti10anicaamplatitdegeabasinusuntasigurata.
Vamultumesc!

Constantin15/09/2014at16:29#

RSPUNDE

Bunaziua.Conformlegiitrebuiesaplatitilunarcelputin5,5%dinsalariulminimbrutpe
tara.Insemstrul2din2014salariulminimbrutpetaraestede900leipeluna,decicontributia
minimaestede49lei/luna.PlatitidiferentapeultimulansiceretiadeverintadelaANAFpentru
mediculdefamilie.

Alexandru24/09/2014at14:16#

RSPUNDE

Bunaziua.Asdorisastiudacaexistavreunconflictdeinteresedacaeu,PFAcunormafixade
venit,facturezofirmaincaresuntsieuasociat(firmaaremaimultiasociati).MentionezcaatatPFA
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

10/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

ulcatsifirmaaumultecontracte(firmanueuniculclientalPFAului).Vamultumesc.

Constantin26/09/2014at10:05#

RSPUNDE

Bunaziua.Dinsituatiadescrisanuvadniciunconflict.Atattimpcatexistarelatii
economicenormalesinuartificialenutrebuiesavafacetigriji.

ion27/09/2014at16:04#

RSPUNDE

DeceincazulPFAuluinesalariatsinepensionatCASulseincaseazainprocentde31,3%
(echivalentcotaangajator+cotaangajat)iarinceprivesteCASSseincaseazadoar5,5%?Decenuse
incaseazaCASlavenituriledindividende?Incazulinchideriiuneisocietaticandsetransferaactivele
sociatatiicatreasociat(nesalariatsinepensionat)acestadatoreazadoarimpozitpevenitsausiCASS?

Constantin29/09/2014at17:12#

RSPUNDE

Bunaziua.Nustiudeceeste31,3%,asaahotaratlegiuitorul(echivalentcota
angajator+cotaangajat).Candselichideazaosocietatecomercialadatoreazaimpozitpeprofitsi
impozitpedividende,dacaexistaprofitlalichidare.

ion27/09/2014at16:10#

RSPUNDE

Dintextuldemaijosintelegcadacanurealizezunvenitdeminim804leipelunanudatorez
CAS.Astainseamnacanusuntasiguratinsistemuldepensii?Dacarealizezunvenitde805leipeluna
platescCASSla805leisauladiferentadintre805804?.Salariatiicareaucontractemaimicide8ore
sinurealizeazaminimulpeeconomienusuntasiguratiinsistemulCAS?
ExistasicatevacategoriidePFAcarenudatoreazacontributialapensii,sianume:
Contribuabiliialcarorvenitnetanual,obtinutinanulfiscalprecedent,respectivvaloareaanualaa
normeidevenit,dupacaz,raportatlacele12lunialeanului,estesub35%dincastigulsalarialmediu
brututilizatlafundamentareabugetuluiasigurarilorsocialedestat(35%x2298=804lei)
Vamultumescpentruraspunsuri.

Constantin29/09/2014at17:21#
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

RSPUNDE

11/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Dacavenitulnetestesub804leipeluna(in2014)nusuntetiobligatsaplatitiCASsinu
suntetiasiguratinsistemulpublicdepensii.Chiarsiasadacavretisavaasiguratilegea
vadavoieprinoptiuneadvsexpresacaunbaninpluslabugetnustrica.Dacadepasiti
804leisuntetiobligatsaplatiticontributielapensie.Valoarecontributieiesteosumapecareo
alegetidvsdarnumaimicade252leipeluna.Dacaavetiunvenitnetde100.000deleipeluna
putetialegesaplatitidoar252lei,nu31,3%din100.000lei.
Salariatiidatoreazacontributiepentruoricevenitsalarial,calculatsiretinutdeangajator,nu
contezanrdeorelucrate.

LilianaMomete28/09/2014at09:53#

RSPUNDE

PFAsistemreal2014varogsaimispunetidacaincheltuieliledeductibilepotsaadaug:
costbenzina(amcontractcomodatcuproprietarulmasinii)masinaestedoarpentrudeplasarenu
facepartedindomeniulactivitatiiexistarestrictielasumadeductibila?trebuiesaamaltdocumentin
afarabonuluifiscaldelabenzinarie?cheltuielilepentrureviziemasina?
asigurareadeviataestedeductibila?
asigurareadesanatateestedeductibila?
Multumesc

Constantin29/09/2014at17:06#

RSPUNDE

Cheltuielilecucobustibilulsireparatiiileautosuntdeductibileinlimitaa50%din
valoarealor.Nutrebuiesaavetiniciunaltdocument.Asigurareadeviatasidesanatate(privata)
nuestededcutibila.Doarcontributialafonduldestatpentrusanatateestedeductibilafiscal,5,5%
dinvenitulnet,celputin49leipeluna.

DoruS09/10/2014at05:21#

RSPUNDE

Vasalut,
AmoportunitateadeacolaboracuofirmadinItaliacarenuvor
sainfiintezeosocietateinRomania,decinupoateangajasimagandeamlaunPFAalmeu,caresa
facturezecarefirmadinItalia.
Estevreunregimspecialinacestcaz?PlatilesefacprinbancainEuro.
Ptmasinaprobabilsolutiaesteunleasigoperationalcareincludeservisul.
1.Restul:combustibil,hotel+mese,papetarie,laptop,etc.meritasalebagladetuctibilesiaminteles
casuntdoar50%.
2.TbsafacOrdinedeDelegatie+Foiparcurs(saupotfolosidoarfacturiledehotel+bon
combustibilfarasaleatasezlaunordindedelegatie)?
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

12/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

3.Indiferentdeveniturilerealizate,potsafolosesccasimetodadecalculbEXEMPLUDECALCUL
TAXEINSISTEMREAL?
Multumesc.

Constantin12/10/2014at12:06#

RSPUNDE

Bunaziua,
DacanuatistabilitdejacodulCAEN,infunctiedeactivitateasipregatireadvsfixaticodulCAEN.
PutetisainfiintatiunPFA/sisafacturatioriundesuntclientiidvs,inROsauUE.
Intelegcavretisafacturatiservicii/marfainItalia.DacafirmadinItaliaesteplatitoaredetva,
trebuiesavainregistratisidvs.caplatitordetvasisavainregistratiinRegistrulOperatorilor
Intracomunitari(ROI)inaintedeincepereaoperatiunilorcuItalia.
Infunctiedemarimeaveniturilor,impozitarealanormadevenitvapoateajutasaplatitimai
putinetaxesisagestionatimaiusorPFAul.Darnutoateactivitatilepotfiimpozitatelanormade
venit.TrebuiesaverificatidupacodulCAENaldvsaicihttp://gestiunepfa.ro/normedevenit
2014/dacavaincadratilatinereacontabilitatiidupanormadevenitsauvaincadratilaceain
sistemreal.
Cheltuielilesuntimportanteatuncicandsuntetiimpozitatinsistemreal.Potfideductibiledoar
acelecheltuielicaresuntlegatedeactivitaticareaducvenituri.Dinlistadvs.,doarcheltuielilecu
combustibilulsipieseleautosuntdeductibile50%restulsuntintegraldeductibile.
Darpentrujustificarearestuluidecheltuielilegatededeplasariinternesauexterne,vatrebuie
cumatimentionatsidvs.ordinededeplasaresifoideparcurspentrudeplasari.
Cheltuielilelegatedeactivitateacurentaafirmeisuntdeductibileintegral.
Oaltaparticularitateintervineinmomentulachizitieidemijloacefixe(deexincadrarelaptopla
mijloacefixe),vedetiaici:http://gestiunepfa.ro/amortizaremijloacefixepfa/.

DoruS13/10/2014at10:35#

RSPUNDE

Vamultumescpentruraspuns.

costea17k201313/10/2014at18:04#

RSPUNDE

Bunaziua,
AmunPFAcuimpozitarefixaindomeniulIT.PlatesclaPFAtrimestrialinjurde530delei(impozit+
CASS).InacelasitimpsuntsiangajatintrocompaniedeIT.Serviciulmeulaaceastacompanienuare
niciolegaturacucefaceupePFA.
ExistaposibilitateadeabeneficiadeodeducereaimpozituluisauodeducereaCASSuluipePFAin
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

13/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

conditiileincareplatescfoartemultibanidinsalar.(pefluturasmiseoprescpeste1000deronpe
lunapentrucontributii)?
Multumescanticipat.

Constantin15/10/2014at12:40#

RSPUNDE

Bunaziua,
Dinpacatenuputetireducetaxele.SalariulsivenitulPFAuluisuntdistinctesicucatsuntvenituri
maimaricuatatcrescsitaxele.
OvariantaestesainregistratilaPFAcheltuielidedcutibilemaimari.CheltuielilegatedePFA,nu
oricare.
LaCASSminimulestede49leipeluna,oricatdemultecheltuieliatiavea.

IacobMaria18/10/2014at08:29#

RSPUNDE

Vreausadeschidopensiuneagroturistica.sepoatecpersoanafizicaautoruizata?sicetaxe
trebuiesapolatescfiindpensionara?

Constantin21/10/2014at15:08#

RSPUNDE

Bunaziua,
PutetisavaorganizaticaPFA.Trebuiesaavetiocertificareinacestdomeniudeactivitate.
StabiliticodulCAENsiverificatidacaepelistadeactivitatitaxatelanormadevenit.
Capensionarnuplatiticontributielapensie.
Taxelepecaretrebuiesalaplatitleamdescrisaicihttp://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemai
putinetaxe/.

Theodora22/10/2014at14:00#

RSPUNDE

Bunaziua,
AmPFAulcunormadevenitcusediulinBacau,iardomiciliulmeuesteinBucuresti.Amdepus
declaratiiledevenitlaANAFBucuresti,iardeciziadeimpunereafostcalculatainfunctiedenormade
venitpeBucuresti.Dincevadmaisus,normasecalculeazaconformcusediulPFAului.Cepotfacein
aceastasituatie,pentruamiserecalculadeciziadeimpunere?
Vamultumesc!
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

14/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Constantin27/10/2014at17:32#

RSPUNDE

Bunaziua.Undevadesfasuratiactivitatea?ConformCodfiscalART.49Stabilirea
venituluinetanualpebazanormelordevenit.
(1)ncazulcontribuabililorcarerealizeazvenituricomercialevenitulnetanualsedeterminpe
bazanormelordevenitdelaloculdesfurriiactivitii.

ScoalaNana23/10/2014at17:58#

RSPUNDE

MiaminfiintatunPFAcuprofilultraducericarevaincepesafunctionezedin1noiembrie
2014,nusuntnicisalariatnicipensionar,nicinuiausomajcumseprocedeazacucontributiala
pensii(ceademinim250ron/luna)?Dacadeexemplunuvoirealizaniciunvenitnetsausazicem,
realizezunvenitmodic(deex100ron/luna)inaceste2lunicareaumairamasdinan,voifiobligat
totusisaplatescCASpeaceste2luni?Daranulviitor?Suntsuficientecele2lunicareaumairamas
din2014pentrucaanulviitorsaintrulaneplatitorideCASsautrebuiesatreacaincaunan(2015)in
carevoiplatiobligatoriu250ronX12luni,caabiaapoisaintrulaneplatitoriabiadin2016?

Constantin27/10/2014at18:14#

RSPUNDE

Conformnormelormetodologicelaarticolul296/22dacaestimatiunvenitlunarmai
micdecat35%dinvenitulmediubrutpetara(2298leiin2014),nusuntetiobligatasavaasigurati
insistemulpublicdepensii.
ART.296^22
32.Venituldeclaratdecontribuabiliiprevzuilaart.296^21alin.(1)lit.a)e)dinCodulfiscal
reprezintunvenitalesdectreacetia,cuprinsntre35%dinctigulsalarialmediubrututilizat
lafundamentareabugetuluiasigurrilorsocialedestatiechivalentulade5oriacestctig.
ncadrareancategoriapersoanelorobligatesseasiguresefacenfunciede:
venitulrealizatnanulprecedent,rmasdupscdereadintotalulveniturilorncasatea
cheltuielilorefectuatenscopulrealizriiacestorvenituri,exclusivcheltuielilereprezentnd
contribuiisociale,raportatlanumrullunilordeactivitatedincursulanului,ncazul
contribuabililorcaredesfoaractivitiimpusensistemreal
venitulestimataserealizapotrivitart.81alin.(1)dinCodulfiscal,ncazul
contribuabililorcareincepactivitateancursulanuluifiscal
valoarealunaranormelordevenit,obinutprinraportareanormeloranualedevenitlacele
12lunialeanuluidupaplicareacoreciilorprevzutelaart.49dinCodulfiscal,ncazul
contribuabililorcaredesfoaractivitiimpusepebazdenormedevenit.
Contribuabiliicaredesfoaractivitiimpusensistemreal,carenanulfiscalprecedentau
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

15/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

realizatveniturisubnivelulplafonuluiminimprevzutdelege,nusuntobligaisseasigureinu
datoreazcontribuiedeasigurrisociale,pentruanulfiscalurmtor.Contribuiiledeasigurri
socialepltitenanulfiscalncareaufostrealizateveniturisubnivelulplafonuluiprevzutde
legenuserestituie,acesteafiindluatencalcullastabilireastagiuluidecotizareilastabilirea
punctajuluipentrupensionare.

ScoalaNana24/10/2014at00:22#

RSPUNDE

miemiseparemultsacotizezlapensionarifiesiolunaadica252ron,miarparearaude
luatdelaguracopiluichiar2lunianulastaadicanoiembrieplusdec504roncucarepotfacemulteptr
baietelulmeudeunansi7luni.dacaartrebuisafiuobligatsadauincaunan252x12lunideCASas
consderaobataiedejocacestPFAsiarfioideebunasaldesfiintezdepeacumcandimiiesactelesa
depundirectdizolvarealui,nuvreausaplatescpensiilanistebatranipecaresaiintretincuforta,in
timpcenustiucucesamihranescsisamiimbraccopiluldesisuntabsolentdemasterin
germanisticasinunumai.varogsfatuitimacumpotevitaacastcosmarCAS,matemcasi
angajareacusfertdenormacafiignorataincurandcasidovadacaplatimCASsicavomfiobligati
toticeicuPFAsaplatimenormptneruceeacenicimacarnufacefiziccasirealizarilunare/anuale.
cecosmarcareparepalnuitdegerontocratiimpotrivatinerilor,fixlafelcumseintmaplacudrma
asigurarlorRCAde3orimaiscumpesub30deani,paresetotomasuragerontocrtadeimport
imusadescumpanoastraUE

Bogdan25/10/2014at22:53#

RSPUNDE

Bun,vamulumescpentruinformaii.
Dorescscolaborezcuofirmcanadiancaredactorpentruunsite,cuplataprinPayPal.Potsofac
prinpfaicepresupuneastanmateriedechitane,contracte,etc?
Vmulumescanticipat!

Constantin26/10/2014at14:59#

RSPUNDE

Bunaziua,
PutetifolosiPFA.Estenecesarcontractdeprestariservicii,emiteredefacturicatreclientuldin
Canada,contbancardeschisdepfasiconectatlapaypal.Incasariletrebuiesafieincontulbancar
alpfa.Paypaltrebuiesaemitafacturapentrucomisioncatrepfauldvs.Nuseemitchitantedecat
atuncicandincasatiinnumerar.

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

16/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Theodora26/10/2014at16:23#

RSPUNDE

Bunaziua,
Asaveanevoieurgentdeoinformatieinlegaturacupostareademaisus,caciasdorisadepun
contestatieladeciziadeimpunere,sicuranexpiracele30deziledecontestatie.Esteoideebuna,sau
existaoaltasolutie?
Postareaesteurmatoarea:
Bunaziua,
AmPFAulcunormadevenitcusediulinBacau,iardomiciliulmeuesteinBucuresti.Amdepus
declaratiiledevenitlaANAFBucuresti,iardeciziadeimpunereafostcalculatainfunctiedenormade
venitpeBucuresti.Dincevadmaisus,normasecalculeazaconformcusediulPFAului.Cepotfacein
aceastasituatie,pentruamiserecalculadeciziadeimpunere?
Vamultumesc!

Man26/10/2014at17:41#

RSPUNDE

@theodora,existaparcaunformularpentruschimbareadomiciliuluifiscal.

Constantin27/10/2014at17:58#

RSPUNDE

Bunaziua,
Puteticereanulareadeclaratieisaurefacereaei.Trebuiesaexplicaticadesfasuratiactivitateain
Bacausidecitrebuiefolositanormadevenitdeacolo.

Stefan27/10/2014at22:24#

RSPUNDE

Bunaseara,amomicaintrebare,cetrebuieexplicatacapentrucopiimici.
TeoreticvorbinddetinunPFA.PlecinsistemulPFAdupa1andemuncainprivat.Vreausastiuexact
dacasepoatecalculasaucumsecalculeaza(maibabestesazicasa)taxeledatorateminunatuluistat
insituatiaincarelunar,castigulefectiv,taiatpechitanta,estede600lei.Ceseintampladaca,timp
de34lunicastigulestede600leilunar(aicimareferintermenidenestiutorlasumaefectivacareo
taipechitanta)iar,urmatoarele23lunitotuleste0...Vamultumescinavanspentrutimpulacordat.

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

17/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Constantin29/10/2014at21:16#

RSPUNDE

Bunaseara.LaPFAimpozitulsecalculeaza(declara)anualsiseplatestetrimestrial.
Dupainchidereaanuluifiscalsefacregularizarisiinfunctiedevenituldvsrealputetifiinsituatia
deaprimibanisaudeadabanipesteceatidatintimpulanului.
Referitorlacalcululpecaremilceretigasitiinarticolulhttp://gestiunepfa.ro/taxepfaplateste
maiputinetaxe/totceavetinevoiepentruacalculataxeleinfunctiedesituatiadvs.:venituri,
cheltuieli,asiguratsaunuinsistemulpublicdepensii.

maria30/10/2014at12:57 #

RSPUNDE

Bunavreausastiucaresuntcontributiileptunpfadacasuntangajatinaltapartecunorma
intreaga(intara).PFAcuprofilcultural.Sidacapotsamideduccheltuielileaferente(cumpararecd
uripropriiptpublicitate,difuzarevideoclipurilateleviziuni,transport,cazare,etc)Vamultumesc

Dan05/11/2014at10:44#

RSPUNDE

Bunaziua,vasrugafrumossamiraspundetilaointrebare.Momentanlucrezcucontract
individualdemuncalaofirma.Miamfacutunpfa(sistemreal,neplatitordetva)cucaen7112sidela
1ianuarievoiaveacontractintreminecapfasifirmalacarelucrezmomentan.Contributiilelevoi
platieudeatunciincolo?Sazicemcavoiprimi3000leipeluna,carearficontributiilepecarele
datorezstatului?Vamultumescanticipat!

Constantin12/11/2014at19:42#

RSPUNDE

Bunaziua.PlatilesefactrimestrialconformdeclaratieideimpunereemisadeANAF.
Astfel:a.Vetialegesaplatitiminimullapensiecareesteegalcu252leipelunain2014.
b.Sanatate5,5%dinvenitulnet(venitnet=incasaricheltuielideductibile)darnumaiputinde
5,5%dinsalariulminimbrut.
c.Impozit16%aplicatlaceramanedupacescadetidinvenitulnetcontributialapensiesila
sanatate.

Gabi07/11/2014at14:01#

RSPUNDE

Bunaziua.
Suntangajatainprezentlaofirmadeconstructii.Contractulestepeperioadadeterminatapinain
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

18/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

decembrie2014.Dindecembriemavadainsomajpinainmartie,iardimmartiemavaangajacu
contractpeperioadanedeterminata.
VreausamideschidPFAcaadministratorimobile.
VarogsamispuneticecontributiitrebuiesaplatesccaPFA?(cecontributiitrebuiesaplatescacum
pinaindecembrie,inperioadadesomajsiinperioadadeangajat).
Multumesc.

Constantin12/11/2014at20:03#

RSPUNDE

DacavadeschidetiPFAsivenitulpecareilavetidinPFAestemaimarede500leipeluna
nuvetiprimisomaj.
Inrestavetiinarticoltotcetrebuiesastitidepretaxe,intoatesituatiileprezentateangajatsau
somer.

dora07/11/2014at17:11#

RSPUNDE

Bunaziua,
AMinfiimtatunPFAinoctombrie2012,amcolaboratcuunSRLcaremiaplatitinnoiembriesi
decembriecate300lei.Imediat,inianuarie2013mamangajatlaomultinationalasinuamdepus
niciodeclaratielaAdm.Fiscala.Inianuarie2014amradiatPFA.Misauemisdeciziideplatainclusiv
CASpetotanul2013pluspenalitati.Spunetimi,varogmult,cumsafacpentruanuplatiCASde
douaori?Mentionezcaamplatitdejasumeaccesoriu.

Constantin12/11/2014at19:59#

RSPUNDE

NuaveticumsaplatitiCASpensiepentrucaaifostasiguratainsistemulpublicde
pensiein2013.
Esteogresealaaadministratieifinanciare.Ceretiocorectareadecizieideimpunere.

Andrei13/11/2014at15:08#

RSPUNDE

Bunaziua,
AmunprietencareardorisatreacapePFAincolaborareacufirmalacarelucreaza(incetarea
contractuluidemuncasitrecereapecolaborarecuPFA)
Sumatotalapecareelocereeste4500ron.Caresunttaxeletotalepecareelartrebuisaleplateasca?

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

19/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Multumesc!

Constantin17/11/2014at17:46#

RSPUNDE

Nuaminformatiisuficientepentruacalculataxele.
PFAcuceobiectdeactivitate?Arputeafiincadratlanormadevenitsiatunciseschimbadatele
problemei.
Caresuntcheltuieliledeductibilepecareleestimeaza?Pentruacalculavenitulnetinsistemreal..
Articolulpecarelamscrisenumerataxelesimoduldecalcul.

alin15/11/2014at15:19#

RSPUNDE

Bunaziua,
AmunPFAindomeniulmedicalsiasdorisaachizitionezunlaptopininteresuldesfasurariiactiviatii.
Maputetiajutacuinformatiidesprededucereacheltuielilordeachiztionareaacestuiaparat?
Sescaddintrodata,lunar,esumaprocentualadinvaloarealuipecareopotscade?
Multumesc,
Custima

costicozma29/11/2014at11:54#

RSPUNDE

Bunaziua,avetitoateinformatiileaici:http://gestiunepfa.ro/amortizaremijloacefixe
pfa/

ElenaIgnat29/11/2014at20:00#

RSPUNDE

Bunaseara,
AmdeschisanulacestaunPFAtraducatorsidorescsalinchid.Imiputetispune,varog
frumoscareesteproceduradeinchidere/reziliere.Cedeclaratiitrebuiesolicitatesi
completate,ptrcaamcititdiversevariante:220sau200sau070.?Cetaxesiundearmaifi
deplatit.Mentionezcamiamplatitimpozitulsicacertificatuldeinregistraremisaeliberat
deAdministratiaFinanciara,nuamavutdeafacecuRegistrulComertului.Artrebuisamerg
acumtotlaAdministrareaFinanciarasasolicitincheierea/radiereapfaului?
Multumescsiasteptcuinteresraspunsuldvs.
Elena

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

20/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Constantin13/01/2015at22:10#

RSPUNDE

Bunaseara!TrebuiesavaadresatilaRegistrulComertuluidinrazacruia
persoanafizicautorizatisiaresediulprofesional.Mergeticucertificatuldeinregistrare
sicucertificatulconstatatordeautorizare,inoriginal.Ceretilainformareinitialacerere
deradierePFA,completatisidepunetilaghiseuldepfauri.Platititaxedeaproximativ70
lei.

dana19/11/2014at10:06#

RSPUNDE

unpfainprimulandeactivitateadacaindeclaratia220treceunvenitdesub800leiluna
esteobligatsadepunadeclaratia600?

costicozma29/11/2014at11:57 #

RSPUNDE

Bunaziua.Conformnormelormetodologicelaarticolul296/22dacaestimatiunvenit
lunarmaimicdecat35%dinvenitulmediubrutpetara(2298leiin2014),nusuntetiobligatasa
vaasiguratiinsistemulpublicdepensii.

simonaban20/11/2014at22:05#

RSPUNDE

bunaziua,vreausaimideschidunpfapentruunstandcucosmeticesiaccesorii,cetimpde
pfaestepotrivitcomertului?celinnormadevenitsauinsistemreal?multumesc

costicozma29/11/2014at13:16#

RSPUNDE

Bunaziua!StabiliticodulCAENsiverificatidacaepelistadeactivitatitaxatelanorma
devenit.Dacaestepelistaputetialegeimpozitarelanormadevenitsauinsistemreal,altfel
ramanedoarvariantacutaxareinsistemreal.
Dacaavetiposibilitateasaalegeti,oinfunctiedevenitulnetanualpecarelestimati.Dacavenitul
net(venituritotalecheltuielitotale)estimatestemaimicdecatnormadevenitalegetitaxareain
sitemreal.Siinvers.

Florin24/11/2014at09:23#
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

RSPUNDE

21/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Bunaziua.AmunPFAcarecolaboreazacuunIFN.Dinveniturileincasatesaptamanal,ma
alegcuunvenitbrutdeaprox250leidincarefirmaretine5,5%sanatate/CASS,10,5%CASsi
10%impozitpevenit.EstecorectacalculatiaIFN?Sioadouaintrebare:dacamiseretine
CASmaitrebuiesaplatesccei252delei?Multumesc

Constantin17/01/2015at16:47 #

RSPUNDE

Bunaziua.Avetivenitcuretinerelasursa.IFNulesteobligatsaretinadeladvsaceste
impozitesicontributiicaresuntconsiderateplatianticipate.Suntetiobligatcapanala25Maia
anuluiurmator(25Mai2015pentruanul2014)sadepunetideclaratia200cuvenitulci
cheltuielilerealizateefectiv.

iconografis28/11/2014at12:57 #

RSPUNDE

Bunaziua!Sieuamunpfa.Amplatitanulacesta700deleilaPensie,restantideanultrecut.
Iipotdecontalacheltuieliledinacestan?saucumtrebuieprocedat?

Constantin17/01/2015at16:09#

RSPUNDE

Da.InregistratichitantainRegistrulJurnaldeincasarisiplatidinanul2014.

smo 10/12/2014at13:12#

RSPUNDE

Bunaziua,
AmunPFAinRomaniapetraduceri(profesieliberala,sistemreal).
Intretimpmammutatinaltatarasisuntangajatacunormaintreagaintararespectiva.
AsputeasascapdevreunadintreplatilepePFAuldinRomania?Dacada,decaresicum?
Vamultumesc

Constantin17/01/2015at16:52#

RSPUNDE

Faptulcaaveticontractdemuncainaltataranuvaajuta,platitiaceleasitaxe.
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

22/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

cuvintecareconteaza10/12/2014at15:49#

RSPUNDE

Bunaziua!
Vamultumimmultpentruinteresulacordatfiecareiintrebaripostateaici.Marinteresapentrudoc
CAEN2642,jurnalist,cucatairamanelunardintrunvenitbrutde2700delei.

Constantin17/01/2015at17:01#

RSPUNDE

Asvreasavaraspunddarnuamsuficientedate.Caresuntcheltuieliledeductibiliepe
carelefaceti?SuntetiobligatlaplataCAS?
Omodalitatedecalculpentrusemestrul1din2015este:
2700leicheltuielideductibile=venitimpozabil
venitimpozabil*5,5%=valoarealunaraacontributieidesanatate(darnumaiputinde54lei)
contributiaminimalapensieestede222leipeluna
impozitpevenit=16%(venitimpozabilsanatatepensie)
Platilesefactrimestrialpebazadeclaratieidevenitestimat.

cuvintecareconteaza19/01/2015at09:56#

RSPUNDE

Vamultumescoricumpentruraspunsuloferit.Maajutasamifacoideemaiclara.O
zicatmaibuna!

Ani13/12/2014at07:09#

RSPUNDE

Bunaziua,
AmunPFAinsistemrealnfiinatlasfritulluniiOctombrie2014.
1)Panalacesumapotsafacturezpeanul2014astfelnctsanudevinanulviitorpltitordeTVA?
Estecorectcalcululmeu?
220.000lei:12luni*2luni=36.666lei
2)Sazicemcalasfritulanului2014situaiaesteurmtoarea:ncasri12.000lei,cheltuielidiverse
2.000lei,decivenitnetimpozabil10.000lei.Lasumaastavoiplti16%impozitpevenit1.600leisi
5.5%sntate550lei.Amcontractdemunca,decinutrebuiesapltescpensii.
ntrebareaeste:cele2sume(1600si550)reprezintcheltuialadeductibilainanul2015?Setrecin
registruldencasrisiplti?Saudoarcontribuialasntateestecheltuialadeductibila?
Mulumescfrumos.
http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

23/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

nicoleta14/12/2014at21:34#

RSPUNDE

BunaSeara.Amnchiriatunscaundemanichiuraintrunsalonsimiamnfiinatunpfain
sistemreal.Activitateaamdeschisope15.10.2014,amdepusdeclaraia220.Nuamdepus600si
601.Ceedefacut?Lepotdepunelaanusautrebuiasalefidepus?Siinafarade220nuammai
depusnimic.Laanucedepun?Multumescanticipat

cati29/12/2014at14:23#

RSPUNDE

IncazulunuiPFAcumaimulteactivitaticaregenereazavenituridincategoriavenituri
comercialesepoatecompensapierdereadintroactivitatecucastiguldintroaltaactivitate

Constantin13/01/2015at23:05#

RSPUNDE

Nusepoatecompensa.Vedetiaicivarog:http://gestiunepfa.ro/impozitpevenitpfa
cudouasaumaimulteactivitati/

Catalin02/01/2015at22:55#

RSPUNDE

BunaziuaSuntPFAsiamunangajat.Potsatrecdelasistemreallanormadevenit_

Ramona13/01/2015at15:30#

RSPUNDE

Bunaziua.AmunPFApesistemdenormafixadevenit,nuplatescdeloclapensii,deoarece
amsiunContractIndividualdeMuncapt2ore.ActivitateadePFAreprezintasaunuvechimede
munca?Ptparteadestagiudecotizarerealizezcacotizezdoarla2h.

Constantin13/01/2015at22:43#

RSPUNDE

Incazuldvs,activitateaprestatacaPFAnureprezintavechimeinmunca,deoarecedvs
cotizatilapensiidoarlacontractuldemuncanusilaPFA.

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

24/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Man15/01/2015at10:56#

RSPUNDE

FiindPFAlanormadevenit,trebuiesadepunlaFiscvreunformularlunaaceasta?(ianuarie
2015)?

Natasa15/01/2015at16:06#

RSPUNDE

Bunaziua,
IncazulincareintentionezsadeschidunPFAprincaresaincasezlunar2000eur,mapotincadrala
normadevenit,sautrebuiesaaplicpentrusistemulrealdecalcul?
Multumesc

Constantin17/01/2015at17:18#

RSPUNDE

Bunaziua.IncadrareasefaceinfunctiedecodulCAENalactivitatiidvs.Stabiliticodulsi
verificatilisteledenormedevenitsavedetidacaseaflainaceastacategoriedeimpozitare.
http://gestiunepfa.ro/normedevenit2015/

Andrei16/01/2015at00:23#

RSPUNDE

Bunaziua,
DorescsainfiintezPFAnormadevenit.Suntsiangajat8hlaofirmadeIT.Ideeaecadorescsa
intocmesc2contractecu2firme(diferitedecealacarelucrez),unacusediulinRomaniacealaltacu
sediulinUE.
EstenecesarsamainregistrezinROIinprivintacontactuluicufirmadinUE?
Deoarececontributiilepentrupensiesuntplatitedatoritastatutuluimeudeangajat,inmomentul
infintariiPFA,trebuiesafacdovadacasuntasiguratsaucumseprocedeazapentruanuplatidedoua
oricontributiapentrupensie?
Vamultumesc!

Man16/01/2015at12:06#

RSPUNDE

@Andrei,trebuiesaaducioadeverintadelafirmacaestiangajat.

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

25/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Andrei16/01/2015at12:08#

RSPUNDE

Multumescpentruinformatie.

IacobMaria17/01/2015at02:37 #

RSPUNDE

Buunaziuzmanumesciacobmariavamintrebatmaidemultcetaxeseplatesccapfain
domeniucazarepensiuni.(amverificatsiintuindomeniulstadeactivitate)darnugasescdomeniulin
codcaen.cumvoifiimpozitata.voideschidein2015pfa.Multumesc

FalataLacramioara17/01/2015at12:33#

RSPUNDE

Bunaziua!
SuntpensionarasiinprezentlucrezpeunPFA,codCAEN7112,varogsamispuneticedeclaratii
btrebuiesadepunsicetaxetrebuiesaplatesc.VaMultumesc!

Anonim18/01/2015at13:01#

RSPUNDE

Laexemplulcunormadevenit,practiccareestesumacaretrebuieplatitalastattrimestrial?

Constantin19/01/2015at19:55#

RSPUNDE

Platile,deimpozitsicontributii,sestabilescdeorganulfiscalpefiecaresursadevenit,
prin
emitereauneideciziicarevisecomunicaprinposta.Dacanuavenitverificatilaadmfinanciara!

Scriemesajultauaici:
Introducomentariultuaici...

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

26/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

GHIDPFAACTUALIZAT2015!

Afltotcetrebuiesafacilanfiinarea
iadministrareauneiPFAIFn
2015!

Aboneaztelanoutiidescarcmaterialulgratuit!

Emailaddress:

Adresatadeemail
DESCARC

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

27/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

COMMENTS

POPULAR

LATEST

Constantin:Platile,deimpozitsicontributii,sestabilescd...

Constantin:Asteptampublicarenormelorlaordonantadeurgent...

Constantin:Bunaziua.Suntetiimpozitatinsistemreal.Verif...

cuvintecareconteaza:Vamultumescoricumpentruraspunsuloferit.Maaj...

UrmaresteGhidPFApeFacebook
GhidPFA
miplace

75depersoaneapreciazGhidPFA.

PluginsocialFacebook

Blogroll
ANAF
ANPC
APDRP
MinisteruldeFinante
RegistrulComertului

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

28/29

19.01.2015

TaxePFAplatestemaiputinetaxe!|GhidPFA

Parteneri

Important
PFA&IINFORMAIICHEIE
GHIDPENTRUNFIINAREAPFA&I
GHIDPENTRUCONTABILITATEAPFA&I
DESPRE
CONTACT

Contacteazne!
Tel:0724331977
Email:contact@gestiunepfa.ro
Program:LV919
CreatdeAsperaGroup,
CUI18787705,J39/10237/2006,
Str.Birnova,Nr.1,Bl.M115,Ap.34,
Sector5,Bucuresti
051161

GhidPFA20122015

http://gestiunepfa.ro/taxepfaplatestemaiputinetaxe/

29/29