Sunteți pe pagina 1din 3

1.PF Nicolaie Esanu sia suplinit contul de card cu nr.

225900000274820 Conturi
curente ale persoanelor fizice pentru operaiuni cu carduri bancare deschis la
BCVictoriabank cu suma de 400 lei.Sa se reflecte operatiunile economice in
conturi.
REZOLVARE
1.Reflectam suplinirea contului de card al Pf cu suma de 400 lei
Dt 1001 Numerar n casierie
Ct 225900000274820 Conturi curente ale persoanelor fizice pentru operaiuni cu
carduri bancare -400 lei
2.La 19.10.12 prin intermediul casierului Coada I au fost depuse incasarile din
vinzari 30000 lei inregistrat la SRLZ cu contu de decontare 2251 Conturi curente
ale persoanelor juridice deschis la BCMoldovaAgroindbank .
REZOLVARE
1.Ref depunerea numerarului in conti current al clientului
Dt1001 Numerar n casierie
Ct 2251 Conturi curente ale persoanelor juridice-30000 lei
3.In baza borderoului insotitor (scrisorii de remitere) la contul SA X cu
nr.2224154781 Conturi curente ale persoanelor juridice Conturi curente ale
persoanelor juridice deschis la BcFincombank urma sa se depuna 12750 lei.La
verificarea sumei din geanta sigilata sa stabilit:
a)un suplus de 10 lei
b)o bancnota de20 falsa
REZOLVARE
1.Ref primirea gentii cu numerar
Dt 1001 Numerar n casierie
Ct 2792 ncasri bneti -12750 lei
2.a)Ref surplusul depistat in geanta
Dt 1001 Numerar n casierie
Ct 2792 ncasri bneti -10 lei
3.Ref transferal sumei in contul clientului
Dt 2792 ncasri bneti
Ct 2224154781 Conturi curente ale persoanelor juridice Conturi curente ale
persoanelor juridice -12760 lei
4.b)Ref depistarea bancnotei false
Dt 2792 ncasri bneti
Ct 1001 Numerar n casierie 20 lei
5.Ref transmiterea numerarului in contul clientului
Dt 2792 ncasri bneti
Ct 2224154781 Conturi curente ale persoanelor juridice Conturi curente ale
persoanelor juridice -12740 lei
4.La prezentarea carnetului de cecuri cu limita de suma,din contul SRLY cu nr.
2224154781 Conturi curente ale persoanelor juridice730415 deschis la Banca de
Economii fil.1 au fost ridicate de catre casierul intreprinderii 2500 lei pentru
cheltuelile gospodaresti.

REZOLVARE
1.Ref retragerea sumei din contu current in baza carnetului de cecuri
Dt 2224154781 Conturi curente ale persoanelor juridice730417
Ct 1001 Numerar n casierie -2500 lei
5.La BC Moldova Agroindbank ca urmare a inventarierii mij. Banesti au fost
stabilite:a)plusiri de mij.banesti in suma de 70 lei si b) lipsuri de mijloace banesti in
suma de 150 lei.Lipsurile au fost acoperite de catre persoana gestionara dupa cum
urmeaza:50 lei prin depunerea in casierie,iar 100 lei la cererea persoanei v innovate
au fost retinute din salariu.
REZOLVARE
1.Ref surplusul depistat la inventarierea MB
Dt 1001 Numerar n casierie Ct 1001 Numerar n casierie- 70 lei
2.Ref inregistrarea lipsurilor depistate la inventariere
Dt 5916 Alte cheltuieli operaionale
Ct 1001 Numerar n casierie -150 lei
3.Ref imputarea lipsei per. Vinovate
Dt 1804 Decontri cu salariaii bncii
Ct 4901 -150 lei
4. Ref acoperirea partial a lipsurilor in numerar de catre gestionar
Dt 1001 Numerar n casierie
Ct 1804 Decontri cu salariaii bncii -50 lei
5.Ref acoperirea partial a lipsurilor prin retinere din salariu
Dt 2804 Decontri cu salariaii bncii Decontri cu salariaii bncii
Ct 1804 Decontri cu salariaii bncii -100 lei
6 La 01.10.12 lucratorul bancii Rata I. I sau eliberat mij.banesti din casierie,in suma
de 4500 lei, in scopul procurarii rechizitelor de birou si efectuarii altor cheltueli
gospoderesti.Conform decontului de avans,de catre Dl.Rata I. sau cheltuit doar
4270 lei,suma avansului neutilizat sa restituit in casierie.
REZOLVARE
1.Ref acordarea avansului
Dt 1804 Decontri cu salariaii bncii
Ct 1001 Numerar n casierie -4500 lei
2. Ref cheltuelile aferente procurarii rechizitelor
Dt 5907(5916 Alte cheltuieli operaionale)
Ct 1804 Decontri cu salariaii bncii -4270
3.Ref restituirea avansului neutilizat
Dt 1001 Numerar n casierie
Ct 1804 Decontri cu salariaii bncii =230 lei

LIZING SI FACTORING
1BC Moldincombank a predate un lizing financiar BC Moldova Agroindbank o
cladire pentru oficiu unei filiale pe 10 ani.Comisionul-0,3 %.Rata dobinzii 18 %
annual.VI a cladirii 895000 lei/Creantele locatorului privind lizingul se calculeaza
lunar la cote egale proportional termenului de lizing.
REZOLVARE
1.Ref predarea MF in lizing Dt 1531 Ct 1603 -895000 lei
2.Ref calculul comisionului Dt 1031 Ct 1753 -2685 (895000*0,3%)
3.Ref incasarea comisionului Dt 1031 Ct 1753 -2685 lei
4.Ref amortizarea Dt 1535 Ct 4235 -22,38(2685/120)
5.Ref calculul dobinzii Dt 1746 Ct 4531 13425 (895000*18*1/12*100)
6.Ref incasarea dobinzzii Dt 1031 Ct 1746 -13425
7.Ref plata creditului(lizingului) lunar Dt 1031 Ct 1531 -7458,33(895000/120)
2.BC MAIB a procurat de la SAAvicola facturle comerciale in suma de 70000
lei.Banca achita furnizorului 80 % din suma facturilor,comisionul-2,5%,iar rata
dobinzii-28%.Cumparatorul achita documentele de plata peste 25 zile.Dobinda si
comisionul se achita in momentul achitarii creditului.
REZOLVARE
1.Ref acordarea creditului Dt 1494 Ct2224154781 Conturi curente ale persoanelor
juridice -56000(70000*80%)intrare 7303 -70000 lei
2.Ref calcularea comisionului Dt 1753 Ct 1497-1400(2,5*56000)
3.Ref achitarea comisionului Dt 2224154781 Conturi curente ale persoanelor
juridice Ct 1753 -1400 lei
4.Ref calculul dobinzii
Dt 1743 Ct4494 -1503,6(56000*28*35/365*100)
5.Ref incasarea dobinzii Dt 2224154781 Conturi curente ale persoanelor
juridiceCt 2761 -1503,6
6.Ref stingerea dobinzii calculate Dt 2761 Ct 1743 -1503,6
7.Ref amortizarea comisionului
Dt 1495 Ct 4495 -1400
8.Ref stingerea creditului de Factoring Dt2224154781 Conturi curente ale
persoanelor juridice 70000 Ct1494 56000 Ct 4901 -14000 lei iesire 7303 -70000 lei