Sunteți pe pagina 1din 28

GUVERNUL COMISIA

ROMÂNIEI EUROPEANĂ

ROMÂNIA

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

AGENŢIA SAPARD

„SESIUNEA DE PROIECTE M 3.4.- 6/ 3 – 28.04.2006”

PROGRAMUL FERMIERUL

Titlul Proiectului:

„Achizitia de familii albine,stupi verticali ,inventar apicol si


alte dotari pentru modernizarea fermei apicole apartinand AF
CRIS din satul Meri ,comuna Mogosani ,judetul Dambovita”

Solicitant: AF CRIS
Comuna Mogosani ,sat Meri, judeţul Dâmboviţa
MEMORIU JUSTIFICATIV

„Achizitia de familii albine,stupi verticali ,inventar apicol si


alte dotari pentru modernizarea fermei apicole apartinand AF
CRIS din satul Meri ,comuna Mogosani ,judetul Dambovita”

Elaborator: OJCA Dambovita


b-dul I.C.Bratianu, nr.171 – 173
Targoviste, jud. Dambovita
e-mail: ojca_dambovita@hotmail.com

A.F.CRIS
Comuna Mogosani, sat Meri, judeţul Dâmboviţa
MEMORIU JUSTIFICATIV

1. DATE GENERALE

Denumire solicitant: A.F.CRIS

Sediul : Comuna Mogosani,sat Meri, judetul Dambovita


Cod unic de înregistrare: 11231884
Cod CAEN: 0125 – Creşterea albinelor, valorificarea familiilor de albine si
a produselor obtinute.
Nr. cont bancar:

1.2. Denumirea investiţiei

Denumirea proiectului propus este : Achizitia de familii albine, stupi


verticali, inventar apicol si alte dotari pentru modernizarea fermei apicole
apartinand AF CRIS din satul Meri, comuna Mogosani, judetul Dambovita.

1.3. Elaborator :
O.J.C.A. Dâmboviţa, str. I.C. Brătianu, nr 171-173
Tel. 0245/ 614045 , fax 0245/ 216366

1.4. Amplasament

Amplasarea investiţiei este in jud. Dâmboviţa, comuna Mogosani, sat.


Meri, jud.Dâmboviţa , unde solicitantul detine o suprafata de teren de 1499
m.p pe care va fi amplasata stupina.
Zona în care se doreşte a se realiza investiţia este o zonă cu posibilităţi
de dezvoltare a agriculturii care va contribui la ridicarea standardului de viaţă.
Forţa de muncă disponibilizată nu beneficiază de şanse de angajare
permanentă în alte domenii ale economiei din cauza lipsei unor posibilităţi de
calificare – recalificare, decât în domeniul agricol prin cursuri de calificare şi
perfecţionare în meserii specifice domeniului agricol.

Clima:
Indicatorii climatici ce caracterizează teritoriul comunei Mogosani sunt
preluaţi din datele furnizate de Staţia Meteo Târgovişte.
Conditiile climatice sunt caracteristice zonei de tranzitie de la clima de
campie la cea specifica dealurilor subcarpatice.

 temperatura medie anuală 10,60C;


 ierni în general reci, cu temperaturi minime absolute de: -30,00C ianuarie
şi -28,60C februarie;
 veri călduroase cu temperaturi maxime absolute +360C;
 amplitutinea valorilor anuale extreme este de 69,40C;
 frecvenţa zilelor cu brume târzii este semnificativă în luna aprilie, uneori
chiar luna mai;
 zilele cu brume târzii se înregistrează încă din luna septembrie, dar
frecvenţa mai mare este în luna octombrie;
 precipitaţiile medii anuale 588 mm (în perioada 1956 – 1973 →636,8
mm);
 precipitaţii maxime în 24 ore este 116,9 l/ mp
 umiditatea relativă a aerului este de 72%
 indicele de ariditate anual este de 28,7 – caracterizând un climat de
tranziţie de la stepă la silvostepă;
 regimul eolian este caracterizat de vânturile predominante din direcţiile
nord – est, est şi nord
 formula climatică după Koppen este: un climat relativ umed cu veri
călduroase şi ierni aspre, specifice unei însemnate părţi a Câmpiei
Române.

Date climatice lunare (medii multianuale) pentru staţia meteorologică Titu

Nr. Temperatura medie Precipitaţii Nr.mediu al zilelor


Luna
crt. (0C) (mm) cu soare
1. Ianuarie -1 16,7 12
2. Februarie -0,9 20,3 20
3. Martie 4,3 49,9 23
4. Aprilie 10,4 30,6 28
5. Mai 16,1 74,0 30
6. Iunie 19,9 88,0 30
7. Iulie 21,4 94,2 31
8. August 20,3 45,7 30
9. Septembrie 16,3 31,4 26
10. Octombrie 10,3 54,2 26
11. Noiembrie 3,9 34,5 20
12. Decembrie -0,3 48,5 11
Anual 10 588 287

Regimul vânturilor poate avea o influenţă directă (pozitivă sau negativă) asupra
activităţii economice din apicultura. În acest sens, primăvara contribuie la
eliminarea excesului de umiditate din sol, iar în cazul unei intensităţi reduse
influenţează pozitiv procesul de polenizare a plantelor.

1.5.Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea


necesităţii şi oportunităţii investiţiei.

Tema acestui proiect constă în achizitia de familii albine,stupi verticali ,inventar


apicol si alte dotari pentru modernizarea fermei apicole apartinand AF CRIS din
satul Meri ,comuna Mogosani ,judetul Dambovita.
Investiţia constă în achiziţionarea de 140 familii albine + matci, 140 stupi
verticali, 2500 buc.rame normale din tei, 7 rame roinite, centrifuga reversibila
din inox, tava descapacit, 2 furculite descapacit din inox, cutit descapacit, 5
buc. role sarma din inox pentru rame, afumator apicol, 20 recipiente din plastic
capacitatea 25 kg si 40 recipiente din plastic capacitate 40 kg. Ferma se afla
într-o zonă meliferă bogată şi variată ce nu este exploatată corespunzător în
prezent.
Menţionăm că amplasarea stupinei, distanţele faţă de fermele
zootehnice, drumurile publice, locuinţe şi toate cerinţele necesare se
încadrează în standardele naţionale de mediu şi sanitar veterinare, conform
avizelor anexate.

Necesitatea
Investitia propusa vine in sprijinul AF Cris care doreste sa obtina
produse apicole pe care le valorifica la S.C.Apicola Targoviste.
Investitia propusă oferă oportunităţi de muncă pentru persoanele din
mediul rural, facilitându-le posibilitatea de a obţine venituri alternative.

Oportunităţi

Flora meliferă existentă în judeţul Dâmboviţa este bogată şi variată, iar


zona unde se afla amplasata stupina are un specific predominant agricol ,com
Mogosani avind traditie in cultura plantelor de camp,floarea soarelui
reprezentind aproximativ 500 ha planta melifera cu valoare apicolă ridicată.
Dezvoltarea AF Cris are această motivaţie precum şi obţinerea unor
producţii bune de miere şi alte produse apicole.
Numărul actual de familii de albine din judeţul Dâmboviţa este mic faţă de
posibilităţile de valorificare existente.
1.6 . Descrierea funcţională şi tehnologică

1.6.1. Stupi verticali

Stupul trebuie sa asigure conditii normale de viata pentru albine , conform


cerintelor biologice ale acestora, sa aiba spatiu pentru dezvoltarea
familiei,pentru rezervele de hrana si pentru recolta, sa se caracterizeze prin
simplitate in constructie pentru a fi usor manuit si transportat.
Stupii verticali prin constructia lor valorifica felul de comportare a albinelor
in conditii naturale si principiile care stau la baza dezvoltarii si activitati
productive a familiilor de albine. Aceste principii sunt : dezvoltarea pe verticala a
familiilor de albine, depozitarea rezarvelor de hrana miere si pastura deasupra
zonei de crestere a puietului,extinderea in sus a suprafetei de depunere a
oualelor de catre matca.
Se încadrează în categoria stupilor verticali acei stupi care au rame
Dadant (435 X 300 mm) pentru cuib si 1-2 corpuri cu rame1/2 pentru strangerea
mierii. Părţile componente ale acestui tip de stup sunt: soclu, 2-3 corpuri,
podişor, podişor separator, sită de ventilaţie, capac, 10 rame pentru fiecare
corp, hrănitor tavă, bloc pentru urdiniş, reductor de urdiniş şi o pereche de tije
metalice pentru fixarea elementelor în timpul transportului. Ca avantaje în
folosirea acestui tip de stup avem: realizarea lucrărilor apicole fără consum prea
mare de energie, obţinerea unor familii puternice, obţinerea unor produse
apicole şi în special mierea de albine de calitate superioară, efectuarea
lucrărilor de întreţinere mai uşor.
1.6.2.Rame stupi

Forma si dimensiunile ramei sunt determinate de cerintele familiei de


albine pentru formarea ghemului de iernare ,de utilizarea in conditii cat mai
bune a caldurii din stup in perioadele friguroase si iarna, de economisirea
proviziilor de hrana si de posibilitatea de a creste o cantitate cat mai mare de
puiet incepand cu luna februarie si pana in luna aprilie. Pentru recolta rama
trebuie sa asigure posibilitatea obtinerii unei mieri de calitate superioara.
Rama de cuib, model Dadant are lungimea de 435 mm, inaltimea 300,
suprafata fagurelui 1145 mm2 si capacitatea max. 4 kg miere.
Rama de magazie1/2 are dimensiuni de 435 x 162 mm cu suprafata
fagurelui de 580 mm2 si capacitatea de 1,5 kg miere. Ramele sunt cadre de
lemn tei in care se fixeaza fagurii artificiali din ceara de albine care sunt
crescuti formand fagurii cuibului sau fagurii pentru recolta.
1.6.3.Familii de albine şi mătci

Familiile de albine ce vor fi achiziţionate, fac parte din grupa raselor de


albine europene Apis mellifica carpatica-rasa autohtona formata in regiunea
carpato-dunareana, ce aparţin ordinului Hymenoptera. Albinele din această rasă
sunt deosebit de valoroase, dezvoltă familii puternice (număr mare de indivizi),
au instinctul de acumulare a rezervelor de hrană foarte dezvoltat, sunt
rezistente la boli şi la iernare, sunt blânde, puţin roitoare. Îşi păstrează în timp
caracteristicile de bază şi sunt foarte productive, necesitând doar o bună
organizare a activităţii de creştere şi exploatare, stupine optim dimensionate şi
interes din partea apicultorilor.
Familia de albine este formată din: matcă, albine lucrătoare şi trântori.
Matca este singura femelă perfectă a fiecărei familii de albine, cu organele de
reproducere complet dezvoltate, capabilă să se împerecheze şi să depună ouă
din care se dezvoltă albine lucrătoare, trântori şi mătci, asigurând astfel
perpetuarea familiei şi a speciei. Albinele lucrătoare sunt femele cu organele de
reproducţie nedezvoltate. I-au naştere din ouă fecundate depuse de matcă în
fagurii cuibului şi formează numărul cel mai mare de indivizi din cadrul familiei
de albine, număr care este variabil în cursul unui an în funcţie de anotimp,
intensitatea culesului, prolificitatea mătcii etc. La începutul primăverii numărul
lor variază între 15.000 – 20.000, în timpul verii între 40.000 – 60.000, iar
toamna între 20.000 – 30.000. Albinele lucrătoare execută tot complexul de
lucrări de activităţi necesare existenţei familiei de albine, din care amintim:
recoltarea nectarului şi a polenului; depozitarea şi prelucrarea acestora;
hrănirea şi îngrijirea puietului diferenţiat pe vârste şi caste; construirea fagurilor;
reglarea şi menţinerea temperaturii optime în cuib; păzirea stupului de invazia
duşmanilor; realizează coeziunea între indivizii familiei prin relaţiile de nutriţie şi
schimbul de feromoni; menţin existenţa familiei prin creşterea şi schimbul între
generaţii; asigură înmulţirea şi perpetuarea speciei prin creşterea
reproducătorilor şi roirea naturală etc.

1.6.4. Roinita. Este un stup mai mic in care se depune roiul inainte de
mutarea definitiva in stupul principal.

1.6.5. Centrifuga este un aparat care se foloseste pentru extragerea


mierii.Se achizitioneaza o centrifiga reversibila din inox cu antrenare manuala
pentru 6 rame Dadant sau 12 jumatati rame.Aceasta se compune din trei parti
principale: un rezervor colector cilindric din inox de 1mm grosime ( fundul
rezervorului este conic si inclinat pentru a usura evacuraea mierii), un rotor
confectionat din bare metalice si un mecanism de actionare format dintr-un
cuplu de roti dintate conice.
1.6.6.Tava de descapacit din inox pentru este folosita la asezarea ramei
intr-o pozitie comoda pentru descapacit. Este formata dintr-o rama metalica, cu
pereti oblici, in care se monteaza doua stinghii suport, pe care se aseaza rama
de miere, o sita care acopera fata interioara a ramei metalice si o tava
colectoare montata sub suta. In felul acesta capacele de miere in urma
decapacirii, se aduna pe sita, mierea scurgandu-se apoi in tava colectoare.

1.6.7. Furculitele de descapacit din inox servesc la descapacirea


fagurilor cu miere capacita, mai ales in in cazul ramelor de cuib, care se
descapacesc in vederea hranirii stimulative sau a ramelor cu suprafata
neuniforma capacita. Furculita din tabla de inox de 2 mm se compune dintr-un
maner de lemn sau material plastic ce se continua cu o placa metalica lata de
40 - 50 mm in care sunt fixate 18 - 22 ace din hotel lungi de cca 30 mm si
dispuse sub forma de piepteni.

1.6.8. Cutitul de descapacit se foloseste pentru a se putea extrage


mierea din celulele fagurilor. Cutitul de descapacit din tabla de inox, are lama
lunga de 220 mm, lata de 40 mm,grosimea acestuia fiind insa redusa la 1 mm.

1.6.9. Role sarma din inox pentru rame 0,42 mm/ kg.

1.6.10. Afumatorul apicol are rolul de a usura munca apicultorului si a da


posibilitatea sa execute ingrijirea familiei de albine. Afumatorul apicol se
compune dintr-un recipient in care se arde materialul care produce fum, precum
si cu un sistem de foale cu ajutorul carora se pompeaza in partea inferioara a
recipientului aer pentru materialul fumigen. Materialul fumigen folosit este in
raport si de posibilitatile existente,recomandandu-se putregaiul de lemn in
special de salcie, iasca, coceni de porumb, scoarta de copac, toate acestea dau
un fum rece si de culoare alba.

1.6.11. Recipiente din plastic de capacitate 25 - 40 kg sunt folosite pentru


lasarea mierii pentru limpezire si eliminarea surplusului de apa.

Mentionam ca dl.Bogoi Cristi practica apicultura de 3 ani, in asociere cu


alti apicultori. Nu detine in proprietate unelte si inventar apicol, imprumutand la
nevoie de la alti apicultori.
2. Date tehnice ale investiţiei

2.1. AF Cris deţine o suprafaţă de teren de 1499 mp, in comuna


Mogosani, sat Meri, judeţul Dâmboviţa pentru care prezinta act de vanzare –
cumparare eliberat de Biroul Notarului Public Georgeta Dinca din orasul
Gaesti, cu numarul 734 din 28.02.2006.

3.Date privind forţa de muncă şi manegementul proiectului

Responsabil legal şi tehnic este domnul Bogoi Ionel Cristi, absolvent al


cursului de calificare in meseria de apicultor eliberat in urma frecventarii
cursului in domeniu organizat de OJCA D-VITA in 2005 si lucreaza in apicultura
din 2003.
4.Devizele investiţiei

Devizul obiectului- Stupi verticali-


Devizul
obiectulu
i stupi vertical
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje)
2
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare,
6 PSI, radio-tv, intranet

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale


8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II - MONTAJ
12 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III - PROCURARE
Utilaje fara montaj si echipamente de
16 transport -stupi 20300,00 5800,83 24157,00 6902,99
17 Dotari -
18 TOTAL III (fara TVA) 20300,00 5800,83 24157,00 6902,99
19 TVA (19%) 3857,00 1102,16
20 TOTAL III (cu TVA) 24157,00 6902,99
21 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 20300,00 5800,83
22 TVA (19%) 3857,00 1102,16
23 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 24157,00 6902,99
Devizul obiectului-rame
Devizul
obiectulu
i Rame
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si
arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
2
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

6
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II - MONTAJ
12 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III - PROCURARE
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
16
17 Utilaje fara montaj si echipamente de transport -rame 2800,00 800,11 3332,00 952,14
18 Dotari
19 TOTAL III (fara TVA) 2800,00 800,11 3332,00 952,14
20 TVA (19%) 532,00 152,02
21 TOTAL III (cu TVA) 3332,00 952,14
22 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 2800,00 800,11
23 TVA (19%) 532,00 152,02
24 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 3332,00 952,14
Devizul obiectului-roinita
Devizul
obiectulu
i roinita
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje)

2
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare,
6 PSI, radio-tv, intranet

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale


8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II - MONTAJ
12 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III - PROCURARE
Utilaje fara montaj si echipamente de
16 transport -roinita 1720,00 491,50 2046,80 584,88
17 Dotari -
18 TOTAL III (fara TVA) 1720,00 491,50 2046,80 584,88
19 TVA (19%) 326,80 93,38
20 TOTAL III (cu TVA) 2046,80 584,88
21 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 1720,00 491,50
22 TVA (19%) 326,80 93,38
23 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 2046,80 584,88
Devizul obiectului – Familii de albine –

Devizul
obiectului familii albine
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
Lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
2 compartimentari, finisaje)
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
radio-tv, intranet
6
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II – MONTAJ
12 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III – PROCURARE
16
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
17
18 Dotari -familii albine 40454,40 11560,05 48140,74 13756,46
19 TOTAL III (fara TVA) 40454,40 11560,05 48140,74 13756,46
20 TVA (19%) 7686,34 2196,41
21 TOTAL III (cu TVA) 48140,74 13756,46
22 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 40454,40 11560,05
23 TVA (19%) 7686,34 2196,41
24 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 48140,74 13756,46

Devizul obiectului - Matci-


Devizul
obiectului Matci
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje)
2
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
radio-tv, intranet
6
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II - MONTAJ
12 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III - PROCURARE
16 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
17 Dotari –matci 3500,00 1000,14 4165,00 1190,17
18 TOTAL III (fara TVA) 3500,00 1000,14 4165,00 1190,17
19 TVA (19%) 665,00 190,03
20 TOTAL III (cu TVA) 4165,00 1190,17
21 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 3500,00 1000,14
22 TVA (19%) 665,00 190,03
23 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 4165,00 1190,17

Devizul obiectului – Centrifuga-


Devizul
obiectului Centrifuga
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura (inchideri
2 exterioare, compartimentari, finisaje)
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II – MONTAJ
12 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III – PROCURARE
16
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport -centrifuga
17 2750,00 785,83 3272,50 935,13
18 Dotari -
19 TOTAL III (fara TVA) 2750,00 785,83 3272,50 935,13
20 TVA (19%) 522,50 149,31
21 TOTAL III (cu TVA) 3272,50 935,13
22 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 2750,00 785,83
23 TVA (19%) 522,50 149,31
24 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 3272,50 935,13

Devizul obiectului – Tava -


Devizul
obiectului tava
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri
2 exterioare, compartimentari, finisaje)
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare,
PSI, radio-tv, intranet
6
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II - MONTAJ
12 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III - PROCURARE
16
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport -tava
17 435,00 124,30 517,65 147,92
18 Dotari -
19 TOTAL III (fara TVA) 435,00 124,30 517,65 147,92
20 TVA (19%) 82,65 23,62
21 TOTAL III (cu TVA) 517,65 147,92
22 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 435,00 124,30
23 TVA (19%) 82,65 23,62
24 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 517,65 147,92

Devizul obiectului –Furculite-

Devizul
obiectului furculite
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura (inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje)

2
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
6
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente
12 tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III - PROCURARE
16
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport -furculite
17 130,00 37,15 154,70 44,21
18 Dotari -
19 TOTAL III (fara TVA) 130,00 37,15 154,70 44,21
20 TVA (19%) 24,70 7,06
21 TOTAL III (cu TVA) 154,70 44,21
22 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 130,00 37,15
23 TVA (19%) 24,70 7,06
24 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 154,70 44,21

Devizul obiectului – Cutit-


Devizul
obiectivului cutit
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura (inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje)
2
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II - MONTAJ
12 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III - PROCURARE
16
Utilaje fara montaj si echipamente de
17 transport -cutite 75,00 21,43 89,25 25,50
18 Dotari -
19 TOTAL III (fara TVA) 75,00 21,43 89,25 25,50
20 TVA (19%) 14,25 4,07
21 TOTAL III (cu TVA) 89,25 25,50
22 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 75,00 21,43
23 TVA (19%) 14,25 4,07
24 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 89,25 25,50

Devizul obiectului- Role sarma-

Devizul
obiectului role sarma
lei si euro 3,4995 la data de 17.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura (inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje)

2
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
6
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II - MONTAJ
13 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
14 TOTAL II (fara TVA)
15 TVA (19%)
16 TOTAL II (cu TVA)
III - PROCURARE
17
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport -role sarma
18 425,00 121,45 505,75 144,52
19 Dotari -
20 TOTAL III (fara TVA) 425,00 121,45 505,75 144,52
21 TVA (19%) 80,75 23,07
22 TOTAL III (cu TVA) 505,75 144,52
23 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 425,00 121,45
24 TVA (19%) 80,75 23,07
25 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 505,75 144,52

Devizul obiectului – Afumator apicol-

Devizul
obiectului afumator apicol
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii,
structura de rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare, compartimentari,
2 finisaje)
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente
12 tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III - PROCURARE
Utilaje fara montaj si echipamente de
16 transport -afumator 80,00 22,86 95,20 27,20
17 Dotari -
18 TOTAL III (fara TVA) 80,00 22,86 95,20 27,20
19 TVA (19%) 15,20 4,34
20 TOTAL III (cu TVA) 95,20 27,20
21 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 80,00 22,86
22 TVA (19%) 15,20 4,34
23 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 95,20 27,20

Devizul obiectivului – Recipient din plastic 25kg

Devizul
obiectului recipient din plastic 25 Kg
lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006
3,4995
Val. pe categorii de
Nr. crt. Denumire fara TVA cu TVA
lei € lei euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura (inchideri
2 exterioare, compartimentari, finisaje)
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (19%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II - MONTAJ
12 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (19%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III - PROCURARE
Utilaje fara montaj si echipamente de
16 transport-recipient 25 kg 380,00 108,59 452,20 129,22
17 Dotari -
18 TOTAL III (fara TVA) 380,00 108,59 452,20 129,22
19 TVA (19%) 72,20 20,63
20 TOTAL III (cu TVA) 452,20 129,22
21 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 380,00 108,59
22 TVA (19%) 72,20 20,63
23 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 452,20 129,22

Devizul obiectului- Recipient din plastic 40 kg

Deviz obiect recipient din plastic 40 kg.


euro 3,4995la data 27.2.2006
3,500
Val. pe categorii de lucrari
Nr.
Denumire fara TVA cu TVA
crt.
lei € lei Euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
2 compartimentari, finisaje)
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
radio-tv, intranet
6
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9 TOTAL I (fara TVA)
10 TVA (9,5%)
11 TOTAL I (cu TVA)
II – MONTAJ
12 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 TOTAL II (fara TVA)
14 TVA (9,5%)
15 TOTAL II (cu TVA)
III – PROCURARE
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
16 montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport-
17 recipient 40 kg. 880 251,46 1047,20 299,24
18 Dotari -
19 TOTAL III (fara TVA) 880 251,46 1.047,20 299,24
20 TVA 19% 167 47,78
21 TOTAL III (cu TVA) 1.047 299,24
22 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 880 251,46
23 TVA 19% 167 47,78
24 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 1.047 299,24

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii proiectului
Achizitionare de familii albine,stupi verticali ,inventar apicol si dotari pentru modernizarea fermei apicole apartinand AF
CRIS
in lei si EURO la cursul 3,4995 lei/ EURO din data de 27.02.2006
3,4995
Valoarea (inclusiv TVA)
Din care supusa
Total procedurii
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de achizitie publica
crt. de cheltuieli lei € lei €
1 2 3 4 5 6
Partea I
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1
.1. Obtinerea terenului
1
.2. Amenajarea terenului
1
.3. Amenajari pentru protectia mediului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3
.1. Studii de teren
3
.2. Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3
.3. Proiectare si engineering
3
.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica
3
.5. Consultanta 2217,88 634 2.218 634
3
.6. Asistenta tehnica
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4
.1. Constructii si instalatii
4
.2. Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4 cu montaj
.3.
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4
.4. 29.975 1.473,07 6.134 1.752,95
4
.5. Dotari 43.954 19.652,64 81.842 23.386,63
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5
.1. Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
5 finantare
.2.
5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale
5.2.2. Costul creditului
5
.3. Cheltuieli diverse si neprevazute
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare
6
.1. Pregatirea personalului de exploatare
6
.2. Probe tehnologice
TOTAL
din care C+M
PARTEA a IIa
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente
incluse in cadrul obiectivului de investitie

PARTEA a IIIa
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL GENERAL 76.147 21.759,48 90.194 25.773,35


din care C+M

5. Finanţarea investiţiei
Cheltuieli eligibile Cheltuieli Total
neeligibile(TVA)

Ron euro Ron euro Ron euro


Ajutor public 38073,70 10879,7 45096.89 12886,6
nerambursabil

Cofinanţare
privata, din care: 38073,70 10879,7 14046.39 4013,9 45096.89 12886,6
- autofinanţare
38073,70 10879,7 14046.39 4013,9 45096.89 12886,6
- împrumuturi
TOTAL PROIECT 76147,40 21759,4 14046.39 4013,9 90193.78 25773,3

6.Principalii indicatori tehnico economici ai investitiei

6.1.Valoarea totala a investiteie este de 90.194 lei .

6.2.Durata de realizare (luni) 3 luni.


6.3. Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi

An de implementare

septem
august
iulie
1 2 3
INTRARI
Imprumut bancar 87.976
Ajutor nerambursabil Sapard 38.074
Aport propriu 2.218 367 367
Total INTRARI 90.194 38.440
IESIRI
Achiztie utilaje+consultanta 90.194
Rambursare imprumut bancar 38.074
Plati dobanzi la imprumut bancar 367 367
Total IESIRI 90.194 38.440

Surplus / Deficit de Numerar 0 0

6.4.Capacităţi de producţie rezultate ca urmare a investiţiei realizata de AF


CRIS, comuna Mogosani, sat Meri, judetul Dambovita.

In urma exploatării celor 155 familii de albine se obţin ca produse


principale mierea în cantitate de 7750 kg si propolis 31 kg propolis , ceara
77,5 kg ,polen 31 kg ca produs secundar. Prin practicarea înmulţirii albinelor
prin roirea artificială se realizează un spor de efectiv de 30% ,ceea ce permite
în egală masură şi vanzarea a 46 famiiii de albine anual.
Prognoza veniturilor an 1-5

Produse Producţie Cantitatea Preţ unitar Valoare/ an


medie /an totală/an -ron- -ron-
Miere 50 kg/fam 7750 kg 6 46.500
Propolis 0,2 kg/fam 31kg 70 2.170
Fam.albine- 0,3 /an 46 fam 170 7.820
roiuri
Ceara 0,5kg/fam 77,5 16 1.240
Polen 0,2 kg/fam 31 kg 22 682
Subventii 20/fam 3.100
Total 61.512
Productii obtinute de AF CRIS in anul fara investitie in urma exploatarii celor
15 familii de albine.

Produs Productia Cantitate Pret unitar Valoare /an


medie/an totala/an lei
Miere 40 kg/an 600 6 3.600
Propolis 0,2 kg/an 3 70 210
Familii albine 0,3/an 5 170 850
roiuri
Ceara 0,5 kg/fam 7,5 16 120
Polen 0,2 kg/fam 3 22 66
Subventii 10 / fam 150
Total 4.996

Produsele finale obţinute în urma exploatarii familiilor de albine (miere,


propolis, ceara, polen) se vor vinde către SC Apicola Targoviste si pe piata
libera, iar familiile de albine se vor vinde către alţi apicultori din zonă.
DESCRIEREA ACTIVITAŢILOR ŞI A TEHNOLOGIILOR APLICATE IN
CADRUL PROIECTULUI

1.1.Pentru fiecare activitate specifică se va întocmi planuri de producţie.

Produs Fam de Producţia medie kg/fam Cantitatea totală kg


albine

An1 An2 An3 An4 An5 An1 An2 An3 An4 An5
Miere 155 50 50 50 50 50 7750 7750 7750 7750 7750
Propolis 155 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 31 31 31 31 31
Fam 155 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 46 46 46 46 46
albine
Ceara 155 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5
Polen 155 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 31 31 31 31 31

Produs Preţ Venituri previzionate


lei/kg
sau fam
de albine
A1 A2 A3 A4 A5
Miere 6 46500 46500 46500 46500 46500
Propolis 70 2170 2170 2170 2170 2170
Fam albine 170 7820 7820 7820 7820 7820

Ceara 16 1240 1240 1240 1240 1240


Polen 22 682 682 682 682 682
Subventii 20 3100 3100 3100 3100 3100
Total 61512 61512 61512 61512 61512
Foaie suplimentara 3

CHELTUIELI DE PRODUCTIE

An 0 -15 An 1-155
fam fam
1 Cheltuieli cu materialele consumabile 300 3100
a)Medicamente de uz apicol
-valoarea medicamente pe stup-lei 20 20
-nr stupi 15 155
Total lei 300 3100
2 Cheltuieli cu transportul 2029,5 2257,2
a)transport pentru aprovizionare-desfacere-km 1300 1400
- consum specific (100km)-l 9 9
- preţ benzină -lei 3,3 3,3
Total 386,1 415,8
b)transport stupi pastoral
-distanţa-km 1300 1500
-consum specific (100 km)-l 30 30
-preţ benzină -lei 3,3 3,3
Total 1287 1485
c)transport pentr recunoaşterea bazei melifere
-distanţa-km 1200 1200
-consum specific(100)-l 9 9
-preţ benzină-lei 3,3 3,3
Total-lei 108 108
Total-lei 356,4 356,4
3 Alte cheltuieli 600 6200
a)cheltuieli necesare procesului de înmulţire a 20 20
efectivului lei/stup
-nr.stupi 15 155
Total 300 3100
b)cheltuieli diverse 200 200
Total 300 3100
4 Cheltuieli cu amortizarea - 22507

5 Total Cheltuieli de exploatare 2929,5 34064,2