Sunteți pe pagina 1din 5

Impozitul si taxa pe cladiri

Impozitul pe cladiri se plateste de catre toate persoanele fizice sau juridice care
detin in proprietate cladiri.

Taxa pe cladiri se plateste de catre concesionarii, locatarii sau titularii dreptului de


administrare sau folosinta, pentru cladirile aflate in proprietate publica sau in proprietatea
privata a statului.

In cazul cladirilor inchiriate, impozitul se plateste de catre proprietar

Scutiri

Nu datoreaza impozit pe cladiri ( exemple):


- cladirile in proprietatea statului;
- monumentele istorice, arhitecturale, muzeele;
- lacasurile de cult;
- unitatile sanitare publice;
- cladirile funerare, crematoriile;
- cladirile restituite ( preluate abuziv inainte de 1989);
- cladirile trecute in proprietatea statului in lipsa de mostenitori legali sau
testamentari;
- cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice;
- cladirile utilizate de fundatii, culte, pentru actiuni sociale-umanitare;
* cu exceptia celor care sunt utilizate pentru activitati economice
- toate constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri;

Impozitul/taxa pentru cladirile detinute in proprietate de catre


persoanele fizice

Impozitul se determina tinand cont de:


- situarea cladirilor in intravilanul sau extravilanul localitatilor;
- rangul localitatii;
- zona in cadrul localitatii;
- tipul cladirii si instalatiile cu care e dotata;
-suprafata construita desfasurata;
-data finalizarii cladirii;
- numarul de locuinte aflate in proprietate si data achizitiei acestora;

Calculul impozitului/ taxei pe cladiri:

1
1. Calculul valorii impozabile

a) VI= valoare impozabila unitara/ mp* suprafata desfasurata a cladirii (mp)

Valoarea impozabila unitara difera functie de materialul din care sunt construite
zidurile cladirii ( caramida, paianta, lemn, etc) precum si functie de existenta cumulativa
a instalatiilor electrice, de canalizare, de incalzire.
Pentru mansarde, demisoluri si subsoluri locuibile, valoarea impozabila unitara este
0,75 din cea a cladirii din care fac parte.
Pentru mansarde, demisoluri si subsoluri nelocuibile, valoarea impozabila unitara este
0,5 din cea a cladirii din care fac parte.
In cazul in care nu se poate masura cu precizie suprafata desfasurata a cladirii
(masurare exterioara), se poate utilize in calcul suprafata utila a acesteia (masurare
interioara).Suprafata desfasurata = suprafata utila * 1,2

b) Functie de rangul localitatii si de zona in cadrul acesteia unde este amplasata cladirea,
VI obtinuta mai sus se corecteaza cu un coeficient tabelat.
VI’= VI* coeficient

c) Functie de anul darii in folosinta al cladirii, VI se reduce cu :


- 20 % pentru cladirile care au o vechime mai mare de 50 de ani ( calcul pana la 1
ian an fiscal curent);
- 10 % pentru cladirile care au o vechime mai mare de 30 de ani , pana la 50 de ani
inclusiv ( calcul pana la 1 ian an fiscal curent).

In cazul in care se realizeaza lucrari de renovare, adaugare de incaperi,


consolidari,etc., se va lua in considerare ca an al darii in folosinta anul in care s-au
realizat aceste modificari.

d) Pentru cladirile folosite drept locuinta, cu o suprafata desfasurata mai mare de


150 mp, VI se va corecta si anume va creste cu 5% pentru fiecare 50 mp sau
fractiune ( 0-50) in plus.

2. Calculul impozitului

I anual = VI * 0,1%
In cazul in care un contribuabul are in proprietate mai multe cladiri, in afara celei de
domiciliu, va plati impozit majorat asfel:
- 15 % pentru prima cladire inafara celei de domiciliu;
- 50% pentru a doua;
- 75% pentru a treia;
- 100% de la patru cladiri in sus.
Ordinea se stabileste in functie de anul intrarii lor in proprietate.

2
Impozitul pe cladirile detinute de persoanele juridice

Impozitul se calculeaza asfel:

Impozit = cota de impozit* valoarea de inventar a cladirii

Cota de impozit difera functie de cum cladirile au fost reevaluate sau nu in ultimii 3
ani:
- intre 0,25% si 1,5% pentru cladirile reevaluate;
- intre 5 % si 10 % pentru cladirile care nu a fost reevaluate.

Valoarea de inventar a cladirii poate fi, dupa caz:


- costul de achizitie pentru cladirile obtinute cu titlu oneros;
- costul de productie pentru cladirile construite de persoana juridica;
- valoarea actuala, stabilita functie de valoarea unor cladiri cu caracteristici tehnice
si economice similare;
- valoarea de aport pentru cladirile intrate in patrimoniu prin asocieri, fuziuni;
- valoarea rezultata din reevaluare.

Pentru cladirile amortizate integral se acorda o reducere de 15 % a valorii


impozabile.

Plata

Impozitul/ taxa se plateste anual, in doua rate egale, pana pe date de 31


martie respective 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata anticipata pana pe 31 martie, se pot acorda reduceri de pana la 10%.

In cazul in care contribuabilii datoreaza , cumulat, pentru toate cladirile detinute


in proprietate, impozite pana in 50 de RON inclusiv, sumele se platesc integral pana pe
data de 31 martie.

Pentru cladirile care nu sunt detinute in proprietate intregul an, impozitul se


plateste proportional cu perioada in care au fost in proprietate.
De asemeni, daca statutul unei cladiri se modifica pe parcursul anului fiscal
(vanzare, cumparare, constructii noi, demolari, etc), noua situatie va fi valabila pentru
calculul fiscal incepand cu luna urmatoare producerii evenimentului.
Daca o cladire se instraineaza in cursul anului fiscal, noul proprietar va plati
impozit incepand cu luna urmatoare achizitiei iar vechiul proprietar va plati impozit
inclusiv pentru luna in care s-a realizat vanzarea.

3
VALOAREA IMPOZABILA UNITARA
TIPUL CLĂDIRII VALOAREA IMPOZABILĂ
- lei(RON)/m2
Clădire cu Clădire fără
instalaţie instalaţie
electrică, de apă, electrică, de
de canalizare şi apă, de
de încălzire canalizare şi
(condiţii de încălzire
cumulative)
0 1 2
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 669 397
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din 182 114
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 114 102
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, 68 45
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 75% din suma 75% din suma
amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca care care
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D s-ar aplica clădirii s-ar aplica
clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 50% din suma 50% din suma
amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte care care
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri s-ar aplica clădirii s-ar aplica
prevăzute la lit.A-D clădir

COEFICIENTUL DE CORECTIE
Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii

0 I II III IV V
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

4
5