Sunteți pe pagina 1din 5

dhr

WP!
,UE

)-h\\}

d\\

i^ p b\
POLIELSU

<,Lrt

naUl YAVI0NULUI>
PRESCIJRTAT DINTRTJ AL tUI
HURMUZ HARTOFTLAX
DE DIMITRIE SUCEYEANU
cLAS

r ti-

sq_

rLril

# _-J4-'1--fr{-.*-)\<r- EE rrt Vq.vL to


.\ra,

PA
6.i--Eq

q*-lg

5--r:-f
qrt\

-.---/

?*-

\.5

+ T
:F
^*
:s :- -. --errr- p[6"n9 - cqndn;"A37rq
-,

=ii=+-F+*i

rA

*J

PA

.A'

2.tr Gi\
&

rL

Etl ro,:t. or

\.-

s
'\I..r1 - lrru

Et #-,>F

t 3I

q--

ct"S-S--,A ttX

L q-

rlrr

.::=l"t

.\i'
-.dUS q- r;1i;1te. de, St o
-> <.-r --:)

OfL

ti -It

\a

q-

.:L- c... J-sS.--==qr--,- > > -.--^=i x--T


.-,
>s
rs6,l eLL rrL t[ U
to
tt etal tor T
tt
krrtsoa
dfi
Pqrt
i
rte.
le, 30t.l

nso.-

stre,

434

POLIELEE
rA

D^

<)--S<)-/-+
pA

-T:->AtLtu-Lq-

v_

Ni cJ\

\r-A

\\

Atilu-Lq-r-:}i.>a+

t J\--,*---SS
A ti lrr- L

-,

TC

E)?
q-

-f
\tr

T\

E3-f-\5-,*3q-

r10t' tL

c,o to

,,

rue.-qt1t..t"Got'
-,!-:->+>pea,i
--,J

E--+--\<.fuaAr

ce,L s,.rte-qr&ro

no a

UJt pe

oL
jla-=S'-\S
+ -'qtrE(te.
7*- ={*
erl
de, - - co, fi^ {A -

S=E'=-S. F_ {E,e
6-rL "\\ A -lSE-:}-*$,-:>
li T* i o- A
-- Sr.-$--\c..--r**=T
s, 1 A tiY
L - q-

4 - G-Si*v'

Lt

rs tiEs'
.f)

c&ru

tq.,

a>

trA "r-, dirr

f :si=
=,-s\
cfi"r,. te - o*i rto

re-

cn^=f rL le. $i

l*l^PA

-.

'iL'r-

S.-ii
-,ia
ee,rLc-ar-ro blt E
rtol ih.

:E - -s9r*-=S- S5**.
T
\"

ii.E ;

---

o -

rr.rr

c4
h.;'
5 uL
- f.
F_

HIrr L q- A li ]..
L q. -i A

liE

ryl^

\\

r\-;f*.i \\?:&.-tL
cart-tc-

*r",-rrorrt-gfi,rr-

reg,

"LA RAUL VAVILOryULUI, DE D. SUCEVEANU. GLAS 3

SsL.-:=+
Do orn- r1-u\<JA

435

*-G-*=-f
lu"L 1 tru pE ;6ran*.

sba

.-r-.
=
LrL\\ A ti

L
--$-Ft--32-':
-

S.l--S-;=i+rLg-T*
-t,. L q- A [i lrr L tl- t
-1,.
A
ti
dF--

-rE

tr\\
KY
*=S

rtr-.rrE-r,

Lo-a{

6.

ao.-t-\r- i$ \r-,
-=.
e. te- vol I..L to I t. -,rr,.-sq. li
.-a5d- * <tr-*.-=-
,ne-'{ ri tf*- -$. =mf e.

'5'-t*-f$t*;,--;-l$f
dreo"-T tq
rtreo.
ri5

.G.-r--*>.-s
\t A liE
"4,-,.:71L o.'A
[f,* L

o-

\
s

\a
t.

'rt{c---,ri* -rY s
A' se, [i p,eo.- $cil" [i irrr- bo-- rr.gc-a\

GJ|..rE--G.--e -' i-S.

7.

ga.i*r*rr'-ap$-\c--
de g"rr- m-q- atr St

rr,e,

&

a-

-,
err-li' --'
de. o*i-rr.Lvol

a.
*3r:fi--5
p,- \*E==\+ ;5*-

tE-t- ]L=->.
s_
- - as- A liX L .,,

!r -L5=S.

*rt't-*
rLe, -

*i, E S.- \-E-t


S->
o*t A li -1fr
L
A li-T:.
-{r
PA

'l-

-\r

47-r=

q*

--

\F

L--Sr
-uL

436

POLIELEE

_..'-

G-r -=1S_=S tR tp[.


ee =i
DtL ttr-[ -ve,
v, se
se- li a t =1$
rn-e
?rt etn.ee- qL
I
fiA
qA\G=-:=rE-e'- -)
FS.-S.-GS.
-.-.--..> :-.:--D-\\rl.
=rrs-iA.<L{<;
A[u

i[ t o-'A IiY

e.rs
tr\
d\

L .l. t

A tt

lu:5

as.

ttsI

(E<

- dufri-j:=-t\$-,\:-{
o-lt.te- Doqrru ^.e. : rrE deq:---->\-f:
.s-' ti J.*l E do - orrL \\
=.t{.-----.
rr. Ei troL I e-

EA
{{{lr
-,rtl -\$q, li

\-

1,s -g \L

--

3, aslg-

r,.l& -

*tu-

:bs=*{.fTtl1fiifr
i ;r ;-E PA+
FA.
1n

10.

sF- >

?E--F.$,*(---EJ\--F.S.\L(-n
\# o* re, *L cs -qrlgtrl cq(,P

fitu

*1
c.a-1=-g$,-=+L\='-{
ti-[

fcc
tL

..+-+T-(flsr\nF+\T[i -' t le. - ltr- -

+:Y:YJ

_rA

trL

!i-l q1 stri4,
a}
}
pa nH- [q te--,rne.
\-

\3'* A ti

\,

-If L q-

(LA RAUL VAVILONULUI> DE D. SUCEVEANU. GLAS

'ut
d.d-

rA

5 *'-..8;

rr.o

^\ A li -.--.flrr

ua

q-l--l,rc
La-A [i--.-,trr- L

:h..t--r,

437

PA.

a-