Sunteți pe pagina 1din 1

Bilant initial

ACTIV
Nr.crt.

PASIV
Denumirea elementului

Suma

Nr.crt.

Denumirea elementului

Suma

1
2
3
4

Cheltuieli de constituire
Cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari necorporale
Terenuri si amenajari terenuri

14.000
5.000
8.000
2.000

1
2
3
4

Constructii

11.000

12.000

Instalatii tehnice, mijloace de


transport, animale si plantatii
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat
Rezultatul reportat (profit)
Amortizari privind imobilizarile
necorporale
Amortizari privind imobilizarile
corporale
Furnizori

9.250

Furnizori de imobilizari

4.000

Imob. corporale in curs de executie

2.000

Efecte de platit

1.200

950

Personal salarii datorate

646

10

Materiale de natura obiectelor de


inventar
Marfuri

115.000

10

100

11
12
13
14

Ambalaje
Clienti
Efecte de primit de la clienti
Furnizori-debitori

1.300
2.000
2.500
1.200

11
12
13
14

15

Debitori diversi

1.816

15

16
17

Valori de incasat
Decontari cu actionarii (asociatii)
privind capitalul
Conturi la banci in lei
Casa in lei
Cheltuieli inregistrate in avans
TOTAL ACTIV

3.000
10.000

16
17

Alte datorii in legatura cu


personalul
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
Impozit pe profit (venit)
Impozit pe venituri de natura
salariilor
Fonduri speciale taxe si
varsaminte asimilate
Creditori diversi
Credite bancare pe termen scurt

900
14.500

14.000
5.900
2.000
222.916

18

Credite bancare pe termen lung

50.000

TOTAL PASIV

222.916

18
19
20

10.000
100.000
11.000
1400
2000
24.000

146
14
640
310
60

S-ar putea să vă placă și