Sunteți pe pagina 1din 156

JEANNE WALLACE

|n brlogul
corsarilor

ALCRIS

Capitolul 1
Portul comercial m`turat de vntul puternic nu prea te
\mbia s` c`l`tore[ti pe mare, dar Laurence privea extaziat`
vasul imaculat. Pentru el, l`sase balt` [i spiritul de economie
[i pruden]a ei binecunoscut`.
Hamalul ridic` cele trei valize din piele l`sate de [ofer pe
chei. Un steward cu jachet` alb` veni \n \ntmpinarea tinerei
[i o ajut` s` urce la bordul lui Chaconia Lady. Din acel
moment, f`cea parte din rndul pasagerilor privilegia]i care
se preg`teau s` petreac` o vacan]` \ncnt`toare la bordul
unuia din cele mai frumoase vase ale flotei companiei
Halcyon.
|n urm` cu dou` s`pt`mni visul ei de a face o croazier` de
lux fusese pe punctul de a fi spulberat de un func]ionar al
companiei de la Londra. Vre]i un loc att de trziu? P`i
doamna nu [tie c` vacan]ele Halcyon sunt foarte c`utate?
Individul \i promisese vag c` o va anun]a dac` va renun]a
cineva, dar ea \[i luase deja gndul de la croazier`.

JEANNE WALLACE

{i minunea se produsese totu[i. S-a eliberat o cabin` de pe


Chaconia Lady. Tn`ra se gr`bi s` confirme rezervarea.
Decora]iunile interioare erau perfecte. Cuvertura de pe pat
era din m`tase albastr` cu fir argintiu. Mobilierul era compus
dintr-un dulap uria[, o m`su]` joas`, un fotoliu [i un birou.
Baia luxoax` era pardosit` cu gresie gri [i argintie.
Dup` ce o anun]` c` vor ridica ancora cu pu]in timp
\nainte de cin`, stewardul o \ntreb` dac` voia s` r`mn` \n
cabin` sau dorea s` cunoasc` toate posibilit`]ile de distrac]ie
de la bord. Laurence se hot`r\ s` viziteze vaporul: piscina,
barul, sala de mese... Admir` splendidul hotel \n miniatur` pe
care \l v`zuse fotografiat prin pliantele turistice. Va cobor\ de
pe vas [i se va caza apoi \ntr-un hotel la fel de luxos pe insula
Saint Just, unde va r`mne dou` s`pt`mni. Dup` aceea... Of,
se va \ntoarce acas` cu avionul, dar va trebui s` aleag` o curs`
foarte ieftin`. |n mai pu]in de o lun`, va cheltui banii care i-ar
fi ajuns s` tr`iasc` [ase luni, dar acest detaliu n-o interesa prea
mult \n acel moment.
|[i cump`rase [i \mbr`c`minte sumar`: rochii de sear`,
pantaloni scur]i, cteva bluze, un taior pentru c`l`torie,
sandale [i cteva e[arfe colorate. Luase cteva lec]ii de machiaj
[i \[i schimbase coafura. P`rul negru [i bogat \i c`dea \n [uvi]e
pe umeri.
Rezultatul era excelent. Chipul meu arat` superb, \[i spuse
ea uitndu-se \n oglinda din cabin`. Machiat` mai mult, ar fi
ar`tat mai provocatoare, dar a[a cum era acum, palid`, cu
pome]ii u[or proeminen]i, era foarte dr`gu]`. Sprncenele
frumos arcuite deasupra ochilor verzi, care deveneau mai
\nchi[i la culoare \n semi\ntuneric, ad`ugau un plus de mister
privirii ei.
Dale o tachinase \ntr-una din zile:

|N BRLOGUL CORSARILOR

Leag`-]i p`rul cu o e[arf` ro[ie, ia \n mn` un glob de


cristal, [i toat` lumea te va lua drept ]iganc`.
Din cte \[i amintea, Steven \i f`cuse rareori vreun
compliment sau un repro[ referitor la privirea ei
schimb`toare... N-o f`cuse nici m`car \n glum`.
Dale, Steven... amndoi erau acum departe. |n prezent, ea
se numea Laurence Napier [i era singur`. Se sim]ea bine \n
rolul de femeie elegant`. |n scurt` vreme, urma s` se bucure
de rezultatele eforturilor ei srguincioase de a nu mai fi
comparat` cu o ]iganc`.
Dup`-amiaza era pe sfr[ite. Luminile din port [i din
\mprejurimile acestuia erau aprinse. La bord se crease o
u[oar` agita]ie. Sosiser` o mul]ime de ma[ini care aduser` la
debarcader pasageri [i bagaje. Pasageri nu erau dect
unsprezece [i cu ea doisprezece. Va avea tot timpul s`-i
cunoasc`. C]i \[i vor mai aduce aminte dup` aceea de tn`ra
v`duv` care c`l`torea singur` \n cabina num`rul nou`?
Laurence \[i puse un costum din dou` piese de culoare
neagr`, cu gulerul [i man[etele albe. |[i ref`cu machiajul [i \[i
adun` tot p`rul pe o singur` parte, cum \i ar`tase coaforul ei.
Se sup`rase pu]in cnd el rsese de bretonul ei, dar trebuia s`
recunoasc` faptul c` schimbarea aceea \i d`dea un aer distins.
Podeaua \ncepu s` tremure sub picioarele ei, ceea ce
\nsemna c` motoarele vasului se puneau \n mi[care.
Chaconia Lady ie[ise deja din port \n momentul \n care
Laurence se \ndrepta spre bar, unde spera c` \i va g`si pe
ceilal]i pasageri. Lu` un lichior [i se a[ez` la o mas` ca s` se
uite la persoanele care intrau.
Avea impresia c` participa la un cocteil al`turi de ni[te
oameni obi[nui]i cu asemenea \ntlniri. Nou-sosi]ii erau

JEANNE WALLACE

prezenta]i unii altora de c`tre un osp`tar [ef. Cel pu]in dou`


perechi se cuno[teau \ntre ele. Se \ntorceau acas` \n Barbados
[i f`cuser` cuno[tin]` \n timpul c`l`toriei care \i adusese pn`
aici. Mai era [i un medic care se \ntorcea la St.Just, doi oameni
de afaceri din Insulele Antile [i o pereche de tineri care \[i
petreceau luna de miere f`cnd turul Caraibelor. Laurence
num`r` pasagerii [i observ` c` mai lipseau doi. Apoi intr` \n
cercul pasagerilor [i \i ascult`, \ncerc` s`-[i aminteasc` toate
numele lor, r`spunse la \ntreb`ri [i le puse [i ea altele.
Astfel, afl` c` doctorul Gellhorn fusese la Londra s` ]in` o
conferin]` [i era ner`bd`tor s` se \ntoarc` la cabinetul [i la
so]ia lui fran]uzoaic`. Tinerii c`s`tori]i puneau mereu
\ntreb`ri despre Antile [i cei din Barbados erau \ncnta]i s` le
r`spund`. Laurence le m`rturisi c` aceea era prima ei
croazier`.
|ncepur` s` vorbeasc` despre compania Halcyon.
De cnd [i-a schimbat proprietarul, serviciile au devenit
din ce \n ce mai bune, spuse unul din antilezi.
Oh! Da, ad`ug` un altul. De fapt, ct timp a trecut de
atunci?
Doi sau trei ani... Transformarea ei \n companie
transportatoare [i de m`rfuri scumpe [i de clien]i boga]i a fost
o lovitur` genial`.
{i schimbarea vechiului nume \n Halcyon, care \nseamn`
zile fericite. Astfel i-au atras pe englezi, care se [tie ct sunt
de \nnebuni]i dup` soare.
{i treaba asta chiar le-a pl`cut, spuse tn`rul c`s`torit.
Noi am f`cut rezerv`rile \n urm` cu nou` luni, ca s` fim siguri
c` putem pleca la bordul lui \n luna de miere.
Cina a fost anun]at` \nainte s` soseasc` cei doi absen]i.
Ace[tia [i-au f`cut apari]ia la pu]in timp dup` aceea. Era vorba

|N BRLOGUL CORSARILOR

despre o doamn` \ntre dou` vrste care se a[ez` la masa unde


st`teau Laurence, doctorul Gellhorn [i unul din antilezi [i
despre un b`rbat care avea un loc rezervat la dreapta
comandantului.
Pozi]ia la mas` a doamnei Scruby-Gould \i permitea lui
Laurence s`-l studieze \n voie pe invitatul de onoare. Deodat`,
f`cu ochii mari [i \i \nghe]` sngele \n vene atunci cnd \l
cunoscu pe individ: era Dale! Dale Ransome se g`sea foarte
aproape de ea, pe cnd Laurence \l credea att de departe! El
f`cea parte din trecutul s`u. |l p`r`sise, se m`ritase cu alt
b`rbat [i \n prezent era v`duv`. Dac` acel necunoscut n-ar fi
renun]at \n ultima clip` la croazier`, ea n-ar fi fost nevoit` s`
sufere un asemenea [oc: s`-l revad` pe Dale! Oare acel b`rbat
nu mai \nsemna nimic pentru ea? Ar fi dorit \ntr-adev`r s`-l
considere disp`rut f`r` urm`? Nu era prea convins` de asta...
Vocea doctorului Gellhorn ajunse pn` la ea cu un timbru
stins, de parc` ar fi venit de foarte departe.
A[adar, tn`rul Ransome va c`l`tori \mpreun` cu noi. De
obicei era foarte ocupat [i prefera s` ia avionul. B`nuiesc c` a
vrut s` verifice dac` proiectul s`u cel mai drag func]ioneaz`.
L-a]i \ntlnit vreodat` pe Dale Ransome, doamn` Napier?
Da, dar \n urm` cu foarte mult` vreme. {tiam c` familia
lui f`cea afaceri \n domeniul importurilor, dar nu [i c` sunt
proprietarii acestei companii.
Adev`rul e c` s-au specializat de mult timp \n importul
de fructe tropicale. Au ni[te planta]ii \n insule. Apoi Dale a
avut ideea de a cump`ra pe un pre] mic [ase vapoare Halcyon.
Dup` ce le-a renovat, am devenit cu to]ii clien]i pasiona]i ai
celei mai mari agen]ii din lume. A[a cum cred c` \]i \nchipui,
aceast` companie este copilul favorit al lui Dale.

10

JEANNE WALLACE

Sunt convins` de asta. Unde are sediul firma?


|n centrul Londrei.
Eu am luat biletul din alt` parte. Nu [tiam nimic despre
evolu]ia familiei Ransome.
|ntr-adev`r, \n general clien]ii cunosc compania sub
numele de Halcyon. Dale c`l`tore[te atunci cnd este necesar,
dar locuie[te la St.Just. Suntem aproape vecini.
Este c`s`torit? \ntreb` tn`ra femeie dup` o clip` de
ezitare.
Nu, de[i multe tinere rvnesc la statutul de so]ie a lui.
Locuie[te \mpreun` cu o buc`t`reas`, un majordom [i fratele
lui, Olivier.
Ah, da! |mi amintesc c` mi-a vorbit despre fratele lui, dar
nu l-am v`zut niciodat`. Lucreaz` [i el la firm`?
Nu, nu are dect optsprezece ani. Este pacientul meu.
Secretul profesional \l determin` pe medic s` se opreasc`
[i s` schimbe subiectul discu]iei.
Povesti]i-mi cnd [i cum l-a]i cunoscut pe Dale.
Acum vreo cinci ani. Ne petreceam vacan]a \n nordul
Fran]ei. Nu cred c`-[i mai aminte[te de mine.
Doctorul Gellhorn \i zmbi larg [i o privi cu admira]ie:
M` \ndoiesc c` pute]i fi uitat` att de u[or... Nu v-a]i mai
rev`zut de atunci?
Nu. Dup` acea vacan]`, am ob]inut licen]a de
psihoterapeut, apoi m-am c`s`torit. |n prezent sunt v`duv`.
Da, am aflat.
Apoi se \ntoarse spre doamna Scruby-Gould. Antileza relata
povestea averilor efemere din insule de-a lungul secolelor.
Laurence o asculta, spunnd din cnd \n cnd serios? sau
cum a fost posibil a[a ceva? ca s` \ntre]in` conversa]ia, dar
mintea ei era \n alt` parte.

|N BRLOGUL CORSARILOR

11

Doctorul avea dreptate. Dale probabil c` n-o uitase. Se


desp`r]iser` furio[i [i tri[ti. Ea nu mai \ndr`znise niciodat` s`
caute s`-l mai vad`. |i era tare fric` s` nu se certe din nou.
Tr`iser` \mpreun` o poveste de dragoste pasionat`. El avea pe
vremea aceea dou`zeci [i cinci de ani [i ea dou`zeci. La vrsta
asta, r`nile pe care [i le produseser` unul altuia l`saser` ni[te
cicatrice dureroase...
Totu[i, Dale \nc` nu d`duse nici un semn c` o cuno[tea...
Tn`ra femeie se temea de acel moment [i prefera ca el s` o
trateze cu o polite]e rece. Nu-i prea venea s` cread` c` o
iertase, asta \n cazul \n care \[i mai amintea cumva de ea.
Dup` cin`, c]iva pasageri se \nfofolir` ca s` fac` o
plimbare pe punte. Ceilal]i, printre care [i Laurence, se duser`
\n salon. Dale st`tea tot timpul de vorb` cu cte cineva, dar ea
era sigur` c` o v`zuse. B`rbatul st`tea cu spatele la ea, dar
p`ru s` simt` c` ea plecase. O ajunse din urm` pe punte.
Doamna Napier?
Deci era la curent cu schimbarea de nume. Laurence d`du
din cap [i el continu`, dar de data asta \n [oapt`:
A[ vrea s`-]i vorbesc. E[ti amabil` s` m` urmezi \n cabina
mea?
Poftim? Nu, mul]umesc. Nu vreau.
El se \ncrunt`.
Adev`rul este c` pe vasul acesta sunt un r`sf`]at al sor]ii.
Cabina mea este mai spa]ioas`. A[ putea s` dau o petrecere \n
ea. Dar dac` \]i e fric` de mine, putem s` l`s`m u[a deschis`.
Vino cu mine!
R`m`sese la fel de arogant. Credea c` \l va asculta f`r` s`
crcneasc`! Invita]ia lui politicoas` era mai degrab` un ordin.

12

JEANNE WALLACE

Pe vremuri era suficient s` o cheme [i ea alerga imediat la el.


Cu ce drept \i cerea acum s` se poarte la fel? Cu toate astea, \l
urm`.
Era neschimbat. Odinioar`, la Saint Raphael, chiar \l
botezase pe ascuns omul bun. Avea p`rul castaniu, pielea
bronzat` [i mergea cu o mi[care ml`dioas` a [oldurilor.
Revedea \n gnd pieptul lui, acum acoperit de c`ma[`, cu
mu[chii jucndu-se sub pielea neted` [i ar`mie. Avea ochii
alba[tri [i, atunci cnd rdea, un u[or tic nervos \i ridica \n
acela[i timp sprncenele [i un col] al gurii. Dar \n acel
moment nu rdea. Privirea pe care i-o arunc` atunci cnd intr`
\n cabin` era rece ca ghea]a...
Ea se a[ez` [i accept` un pahar cu b`utur` f`r` s` scoat`
nici un cuvnt. El se sprijini de marginea barului, se uit`
cteva secunde la ea [i apoi \i spuse:
Te-ai schimbat foarte mult.
Laurence cl`tin` din cap. {tia ct de mult` uimire strnea
noul ei aspect cuiva care o cunoscuse pe domni[oara Kenyon.
El continu` s` o studieze atent. Ar`t` apoi spre verigheta de
pe degetul ei.
De cnd?
De doi ani.
Cine este?
Se numea Steven. A murit anul trecut, \n iulie.
Ar trebui s`-]i prezint condolean]ele mele... dar vrei s`
cred c` schimbarea ta i se datoreaz` lui? Putea s` fie att de
generos?
Lui Laurence i se f`cu ru[ine de escapada ei. Nu putea
suporta interogatoriul lui necru]`tor. Mndria o \mpiedic`
s`-i spun` ct de mult \i afectaser` acele cheltuieli contul din

|N BRLOGUL CORSARILOR

13

banc`. Era mai bine s`-l fac` s` cread` c` \mbr`c`mintea


luxoas` [i croaziera scump` f`ceau parte din modul ei de
via]`. |i r`spunse cu calm:
Steven era adesea prea bolnav ca s` mai dea aten]ie unor
asemenea detalii.
Prea bolnav?
Suferea de leucemie de patru-cinci ani. Era unul din
pacien]ii mei de la spital.
Dale se \ntunec` la fa]`.
Te-ai m`ritat cu el [tiind ce boal` avea?
Da.
De ce?
Cu ce drept \mi pui asemenea \ntreb`ri? Am avut
motivele mele! {i \mi era mil` de el!
Mil`! explod` el. Te-ai m`ritat cu nefericitul acela din
mil`? Doamne Dumnezeule! Cum ai putut s` umile[ti un om
\n a[a hal?...
Cine ]i-a spus c` nu-l iubeam? se ap`r` ea.
Dac` l-ai fi iubit, sunt sigur c` mi-ai fi spus!
N-am de ce s-o fac... dup` atta timp.
Chiar [i dup` atta timp, probabil te-ai sim]it jenat` cnd
m-ai v`zut, spuse el cu convingere. Spune-mi, cum se face c`
ai mai putut s` lucrezi? Cred c` mama ta vitreg` nu [i-a retras
totu[i ghearele de pe tine, l`sndu-te s` lucrezi undeva?
Nu vei ajunge nic`ieri dac`-mi vorbe[ti ironic. La \nceput
am lucrat acas`, dar \ncet-\ncet a acceptat ideea de a o vizita
pe sora ei \n Canada. Atunci cnd i-am vorbit despre planurile
mele de c`s`torie cu Steven, s-a gndit c` nu va suporta s`
revin` s` locuiasc` la noi acas`.

14

JEANNE WALLACE

Bine\n]eles, tu i-ai propus s` vin` la tine...


Da. Cnd a murit tat`l meu, acesta m-a pus s` promit c`
voi avea grij` de ea. N-a fost niciodat` o femeie prea puternic`.
Depindea \n \ntregime de mine [i a crezut c` o abandonasem.
Ah! Ah! Lucile Kenyon, fragil` ca o floare de cmp atunci
cnd e nemul]umit` de ceva! rnji el. Mereu a abuzat de
devotamentul t`u fa]` de ea!
Era att de... preten]ioas`, recunoscu Laurence.
Preten]ioas`! S-a \mbog`]it pe seama ta! Nu-mi vine s`
cred c` i-ai propus s` vin` s` locuiasc` la tine.
Nu a fost chiar a[a... I-am spus c` m` voi desp`r]i de
Steven dac` se va \ntoarce acas`, dar ea s-a hot`rt s` r`mn`
la Vancouver. Se sim]ea bine acolo [i sora ei avea mai mult
timp dect mine pentru a se ocupa de ea.
O nou` victim` [i o clim` pl`cut`! |n plus, putea s` se
plng` tuturor c` fiica ei vitreg` n-o mai dorea lng` ea...
A[adar, te-ai m`ritat cu Steven Napier?
Da, dar la pu]in timp dup` aceea.
Sperai s` se r`zgndeasc` [i s` se \ntoarc` acas`, nu-i a[a?
Laurence nu-i r`spunse. Nu \ndr`znea s`-i m`rturiseasc`
lui Dale ct de trist` [i de inutil` se sim]ise \n lipsa egoistei [i
tiranei Lucile [i cum reu[ise s`-[i asume treptat r`spunderea
\n privin]a lui Steven. |ntr-adev`r, m`ritndu-se cu el f`r` s`-l
iubeasc`, \l \n[elase. Dale avea dreptate. Dar Steven nu
manifestase fa]` de ea nici un pic de tandre]e. Pentru el nu
reprezenta dect o infirmier` la domiciliu.
Dale se uit` la ea aproape cu mil`:
Dumnezeule! Ce-]i mai place s` faci pe martira! Spune-mi
[i mie, ce-a fost \n capul t`u? Ce s-a \ntmplat cu fata de care
eram \ndr`gostit [i care pretindea c` m` iube[te? Poate c` nici

|N BRLOGUL CORSARILOR

15

n-a existat... Reu[ea oare s` iubeasc` numai cnd era departe


de mama ei vitreg`? Ce mult te-am iubit! Dar atunci cnd n-am
mai vrut s` te \mpart cu nimeni, totul s-a sfr[it... asta \n cazul
\n care ai sim]it vreodat` ceva pentru mine.
Tn`ra femeie se \n[elase: \n ochii lui Dale nu era mil`, ci
ironie. Se d`du un pas \napoi \n momentul \n care se apropie
de ea ca s-o priveasc` mai bine.
Ce-o s` faci dac` n-o s`-]i g`se[ti un alt so]?
Am f`cut \ntotdeauna ceea ce mi s-a p`rut c` este corect.
Chiar [i atunci cnd te-am p`r`sit, sau cnd m-am c`s`torit cu
Steven din cauza milei care ]i se pare ]ie c` trebuie dispre]uit`.
N-ai nici un drept s`-mi faci repro[uri numai pentru c` o
nefericit` coinciden]` a f`cut s` ne \ntlnim din nou! Nu [tiam
c` e[ti proprietarul companiei. Dac` a[ fi ales alt` firm`, nu
ne-am fi aflat acum fa]` \n fa]`.
Dale o privi intens \n ochi.
Nu te b`nuiesc c` m-ai urm`rit \n perioada care s-a scurs
dup` aventura noastr`. De altfel, nu cred c` e[ti suficient de
sentimental` ca s` fii \n stare de a[a ceva. Adev`rul este c` nu
te afli aici din \ntmplare, ci pentru c` am vrut eu.
Laurence f`cu ochii mari.
Cum adic`?
|ntmplarea face c` eram cu agentul meu atunci cnd ]i s-a
refuzat cererea. A venit la mine un func]ionar care mi-a spus c`
o doamn` cu numele de Napier \[i \nchipuie c` biletele la
Halcyon se vnd la orice col] din strad`. Te-am v`zut plecnd
[i atunci am dat ordin s` ]i se rezerve un loc. Asta e tot!
Mie... mi-a spus c` a renun]at cineva \n ultima clip`. Dar
de ce ai f`cut asta?
El d`du din umeri [i-i r`spunse cu sinceritate:

16

JEANNE WALLACE

Din curiozitate. S` zicem c` persoana ta m` intereseaz`


destul de mult pentru a dori s` aflu ce-ai mai f`cut \n timpul
acesta... Chiar dac` acest lucru nu m` mai prive[te absolut
deloc.
Voiai s` afli doar ce s-a mai \ntmplat cu mine \n acest
interval?
Bine\n]eles, prostu]o! Ai fost unica mea dragoste, tu
reprezentai totul pentru mine! De asemenea, am mai vrut s`
\n]eleg de ce l-ai preferat pe Napier [i de unde ]i se tr`gea
bog`]ia pe care o afi[ai. De fapt, cine e[ti? O doamn` bogat`...
sau o v`duv` vesel` care vrea s`-[i recapete independen]a? Mai
lucrezi undeva?
Nu. Nu \n momentul de fa]`.
Te duci la St.Just? Unde vei locui?
La Marechal, timp de dou` s`pt`mni.
Mda... Patru stele. Este un hotel excelent. De ce ai ales
St.Just?
Am auzit c` este locul cel mai pitoresc dintre toate
insulele.
Te rog s`-mi dai voie s` te prezint ctorva prieteni.
Mul]umesc. Doctorul Gellhorn mi-a f`cut deja aceea[i
propunere, dar nu cred c` voi avea prea mult timp la
dispozi]ie pentru a[a ceva.
{i ce-o s` faci dup` ce te vei \ntoarce acas`? O s` joci
bridge sau \]i vei lua un apartament de vis \ntr-unul din
cartierele [ic ale ora[ului?
Nu joc bridge [i nu ]in s` tr`iesc la ora[.
Discu]ia aceea nu avea nici o noim`. |n plus, Dale era [i
foarte indiferent. El s-ar fi uitat urt la ea dac` ar fi \ndr`znit
s`-i pun` ni[te \ntreb`ri att de personale. Ea continu`:

|N BRLOGUL CORSARILOR

17

Probabil c` n-o s` crezi, dar am de gnd s`-mi reiau activitatea.


Ce meserie aveai? Ah, da, parc` psihoterapeut... D`-mi
voie \ns` s` nu te cred. Sunt convins c` luxul te atrage mai
mult.
Laurence ar fi vrut s`-i \ntoarc` spatele [i s` plece ct mai
repede posibil \n cabina ei, dar el continu`:
Doar dac`... doar dac` nu cumva po]i \ntr-adev`r s` le
ob]ii f`cnd pe \ngerul p`zitor... {i asta cred c` e mai
important pentru tine dect dragostea unui b`rbat.
Nu vrei s` termini odat` cu ipotezele astea stupide? \l
opri ea scoas` din s`rite. Dar el nu-i acord` nici o aten]ie [i
continu`:
Vreau s`-]i mai spun doar att: sper ca \ntr-o zi s` te
\nve]e un b`rbat ce \nseamn` s` fii pl`m`dit din carne [i oase
[i care dup` aceea s` te p`r`seasc` pe nepus` mas`... a[a cum
ai f`cut tu, Laurence Kenyon! Dar mai vreau s` v`d dac` ]i-a
pl`cut pe vremuri asta.... [i asta.... [i asta...
O prinsese \n bra]ele lui musculoase [i-[i sublinia fiecare
cuvnt cu un s`rut lung [i senzual pe buze, pe ochi [i pe gt,
strngnd-o pn` la sufocare la pieptul lui puternic.
|i venir` \n minte o mul]ime de amintiri pl`cute, dar
s`ruturile de acum nu sem`nau cu cele de alt`dat`. Ele nu
reprezentau dect un mod de a-[i bate joc de ea, de a o umili.
Sup`rat` [i furioas` la culme, se lupt` s` scape din bra]ele lui.
El nu \ncerc` s-o re]in`.
Te... te dispre]uiesc! \i strig` ea gfind de emo]ie.
Te cred, dar asta nu \nseamn` c` am avut dreptate?
Ea se \ntoarse cu spatele, f`r` s`-i r`spund`.
}i-am stricat coafura! De fapt, poate c` ar fi trebuit s` las
u[a deschis`.

Capitolul 2
Toat` noaptea, Laurence se fr`mnt` \ntrebndu-se ce
anume \l \nfuriase att de tare pe Dale. Era sup`rat` pe el
pentru c` o umilise. El o asigurase totu[i c` discu]ia lor putea
s` aib` loc [i \n public.
S` fi fost de vin` c`s`toria ei sau motivele care au
determinat-o? Dup` p`rerea lui, mila era umilitoare.... sau mai
degrab` \i purta pic` din cauz` c` refuzase s-o p`r`seasc` pe
mama ei vitreg` pentru a r`mne cu el? Sau credea c`
mo[tenise inexistenta avere a lui Steven?
Aceste \ntreb`ri r`mneau f`r` r`spuns. Se desp`r]ise de
Dale \n urm` cu mult` vreme, de ce s` nu aib` dreptul s` se
m`rite cu alt b`rbat? Era a[a greu de \n]eles c` cineva se putea
c`s`tori din compasiune, f`r` dragoste, cu un b`rbat care avea
zilele num`rate? De fapt, avea [i ea destule motive s` fie
sup`rat`, din cauz` c` se desp`r]iser`. O silise s` aleag` \ntre
el [i Lucile! Dac` sentimentele lui ar fi fost att de puternice,
ar fi putut s` g`seasc` o solu]ie de compromis, dar mndria lui
de coco[ nu se putea mul]umi cu a[a ceva. |i d`duse un

|N BRLOGUL CORSARILOR

19

ultimatum: ori c`s`torie, ori nimic! {i Laurence \i era prea


devotat` egoistei sale mame vitrege ca s` poat` s-o p`r`seasc`.
Era adev`rat c` era vinovat` de faptul c` Dale vedea \n ea
o femeie risipitoare, care toac` averea so]ului ei decedat, dar
orgoliul tinerei femei fu deocamdat` mai puternic. Se hot`r\
s`-i ascund` \n continuare adev`rul pe durata celor trei
s`pt`mni ct va sta \n Antile. De fapt, n-avea nici un rost s`-i
explice c` setea aceea de lux reprezenta un gest de revolt`
\mpotriva anilor monotoni petrecu]i mai \nti al`turi de Lucile
[i apoi \mpreun` cu Steven.
Steven era un so] rezervat, \nchis \n el \nsu[i. Via]a cu el
fusese extrem de plictisitoare. Nu erau boga]i, [i aceast`
sfidare adresat` viitorului era pentru ea o consolare.
Orict [i-ar fi fr`mntat mintea, tot nu reu[ea s` \n]eleag`
purtarea lui Dale. |n]elegea [i mai pu]in acele s`ruturi
umilitoare aplicate ca un fel de pedeaps`. Ar fi putut foarte
bine s`-i trag` o pereche de palme, dac` furia lui sim]ea
nevoia s` se exprime prin violen]`! S`ruturile lui lipsite de
tandre]e reprezentau deci o r`zbunare dureroas`...
{tia c` prezen]a lui putea \nc` s` o tulbure, s` trezeasc` \n
ea din nou pasiunea adormit` pn` atunci. {ocul pe care \l
sim]ise atunci cnd \l v`zuse dovedea ct de vie era \n mintea
ei amintirea extazului tr`it \n bra]ele lui.
Dup` ce se desp`r]iser`, n-ar mai fi reu[it s` o g`seasc`,
chiar dac` ar fi \ncercat. Acum, cnd se \ntlniser` din
\ntmplare, \[i imaginase c` o va for]a s` asiste la spectacolul
oferit de dispre]ul pe care \l sim]ea fa]` de ea. Avea de
petrecut zece zile \n preajma lui! {i cnd se gndea c` ar fi
putut s` aleag` alt traseu dect cel spre Insulele Caraibe! {i
culmea! Chiar pe insula pe care locuia el.

20

JEANNE WALLACE

Chaconia Lady trecuse deja de insulele anglo-normande


cnd Laurence se duse s`-[i ia micul dejun \n sufragerie. Din
cauza timpului urt, majoritatea pasagerilor se hot`rser` s`
r`mn` \n cabina lor [i ea se trezi la mas` numai cu domnul
Cave [i domnul Willis, cei doi antilezi. Dup` aceea se \mbr`c`
mai gros [i se plimb` pe punte. Apoi \mprumut` o carte de la
biblioteca vasului [i se instal` \n salon s` citeasc`.
De cte ori se deschidea u[a sau trecea vreo umbr` prin
dreptul ferestrelor, ridica nervoas` capul, temndu-se s` nu
fie Dale. Poate c`, pentru a respecta bunele maniere, va veni
s` o salute ca [i cum nu se \ntmplase nimic. El nu-[i f`cu
apari]ia, \ns` pu]in mai trziu se a[ez` lng` doamna
Fremayne, una din persoanele care locuiau \n Barbados.
Aceasta f`cu semn spre cea]a deas` de afar` [i spuse:
S-ar putea s` dureze mult` vreme...
Apoi \ncepu s` brodeze, p`l`vr`gind \ncontinuu.
To]i domnii de la mas` s-au mirat cnd domnul Ransome
te-a r`pit asear`... [i n-a mai venit \n sufragerie. Domnul Cave,
care este un fel de asociat al familiei Ransome, a spus c` acesta
are obiceiul de a pune ochii pe cea mai frumoas` femeie. Pe
acest vas, cu siguran]` tu e[ti aceea. Dar atunci cnd domnul
Cave a spus, f`r` nici o jen`, c` o idil` de zece zile nu-i crea
nici o obliga]ie lui Dale, doctorul Gellhorn i-a r`spuns c`
auzise chiar de la tine c` sunte]i vechi cuno[tin]e.
Nu suntem prieteni prea apropia]i, o corect` Laurence. Nu
ne-am mai v`zut de mul]i ani [i nu [tiam c` va c`l`tori pe acest vas.
Oh! Nici m`car c`pitanul nu [tie dac` Dale sau tat`l s`u
a fost cel care a hot`rt s` ia vaporul \n loc de avion. E
minunat, nu-i a[a, s` v` \ntlni]i aici? |n afar` de proaspe]ii
c`s`tori]i, voi sunte]i singurii tineri de pe vas.
Laurence [opti:

|N BRLOGUL CORSARILOR

21

Da, desigur, dar pentru el aceasta nu este dect o


c`l`torie de afaceri. Sunt convins` c` nu va avea timp s` stea
\mpreun` cu noi.
Oh! Se g`se[te \ntotdeauna timp dac` vrei! Oricum, se
dau mereu mici petreceri.
Exista obiceiul pe vas s` se schimbe locul pasagerilor dup`
fiecare mas`, astfel c` Laurence se trezi \n compania domnului
Cave [i a tinerei perechi, care aproape nu participau deloc la
discu]ii. Dar antilezul umplea cu prisosin]` aceast` lacun`
vorbind \ncontinuu, uneori chiar [i singur. Nu era la fel de discret
ca doctorul Gellhorn \n privin]a vie]ii private a lui Dale.
Este proprietarul unui domeniu superb pe Mont Michel,
chiar \n dreptul portului! Are un mic port privat [i un parc
imens. Casa este de dimensiunile unui castel. Are un singur
etaj, ca s` reziste la tornade. Dale a pus s` se construiasc` o
c`su]` pentru fratele lui. |l cuno[ti pe fratele lui, doamn`
Napier?
Nu, \l [tiu numai din auzite.
Domnul Cave p`rea s` caute un pretext pentru a continua
discu]ia, ceea ce nu-i l`sa prea mult timp!
E o poveste foarte trist`. B`iatul venise s` petreac` la ei
cteva luni de vacan]` \n sezonul ploilor. |nchiriase o ma[in`
sport [i b`tea str`zile insulei cu ea. |[i risca via]a \n orice clip`
la volanul acelui bolid. |ntr-o zi, cnd ma[ina era condus` de
Dale, ma[ina s-a dat peste cap [i b`iatul [i-a rupt coloana
vertebral`...
Dumnezeule mare! [opti ea.
Dale a fost g`sit nevinovat. Nefericitul b`iat a fost dus de
urgen]` \n Barbados ca s` primeasc` \ngrijiri, dar un nerv
important a fost sec]ionat \n timpul unei opera]ii [i a r`mas

22

JEANNE WALLACE

paralizat de un picior. De atunci, tr`ie[te la Mont Michel [i nu


pare c` ar vrea s` mai plece vreodat`.
Dar nu crede]i c` ar fi mai bine \ngrijit \n Anglia?
Bine\n]eles, dar din cte \n]eleg, tn`rul refuz` s` fac`
acest pas, ba chiar, [i s` asculte de sfaturile doctorului
Gellhorn, care \l \ngrije[te...
Se ocup` vreo infirmier` de el? se interes` Laurence.
Nu. Au \ncercat s` angajeze mai multe \n timp, dar nici
una nu rezist` mai mult de o s`pt`mn`. Buc`t`reasa lui Dale
\i g`te[te mncarea [i majordomul acestuia \l serve[te. Dale se
ocup` foarte mult de el.
Dac` b`iatul refuz` s` fie tratat [i s` plece din St.Just, nu
mai este nici o speran]`.
A[a este. Probabil c` tat`l lui l-ar fi putut aduce \n Anglia,
dar este \n vrst` [i Dale se simte r`spunz`tor de situa]ia lui.
De ce?
~`... p`i el conducea ma[ina, nu-i a[a?
Era convins` totu[i c` Dale nu era singurul vinovat de
producerea accidentului, \[i spuse Laurence \ntr-un elan de
simpatie. Nu putea suporta s`-l vad` implicat \ntr-o poveste
att de dureroas`.
Dup` ce [i-a b`ut ceaiul \n compania celorlalte doamne, a
pornit spre cabina ei, dar s-a trezit nas \n nas cu Dale. Tn`ra
femeie avea de gnd s`-l salute [i s` mearg` mai departe, dar
el nu se d`du \n l`turi ca s`-i fac` loc.
Te c`utam, spuse el. Vrei s` cinezi \n cabina c`pitanului,
mine sear`?
|n cabina c`pitanului? De ce m-ai ales tocmai pe mine?
E o tradi]ie \n timpul croazierelor. Sunt invita]i pe rnd,
to]i pasagerii de pe vas.

|N BRLOGUL CORSARILOR

23

Nu trebuie s` a[tept s` m` invite el \nsu[i?


Nu. El m-a invitat pe mine [i eu \]i cer s` fii partenera mea.
Laurence \i evit` privirea.
Dup` ce am aflat \n noaptea asta ce p`rere ai despre
mine, invita]ia ta m` mir` foarte tare, \i r`spunse ea cu r`ceal`
\n glas.
De ce? Dar ]i-am adus la cuno[tin]` p`rerea mea despre
metamorfoza pe care ai suferit-o \n anii de cnd nu te-am
v`zut.
{i trebuia s-o faci cu atta r`utate?
Dale d`du din umeri.
Acum, dup` ce r`ul s-a produs, asta nu mai are nici o
importan]`. }i-ai ales deja calea pe care vrei s-o urmezi. Dup`
ce vei petrece ceva timp \n lumea pe care vrei s-o cucere[ti,
nu-]i vei mai aminti de vorbele care spui c` te-au jignit.
Nu prea cred s` fie a[a. R`utatea ta a fost premeditat`. Ce
\n]elegi totu[i prin lumea pe care vrei s-o cucere[ti?
P`i, nu asta \]i dore[ti?
Se uit` cu ochi de cunosc`tor la e[arfa de marc` legat` la
gtul tinerei [i la po[eta superb` care-i atrna pe um`r.
Doar nu vrei s` spui c` hainele astea scumpe [i elegan]a
studiat` pe care le afi[ezi sunt menite s`-]i fac` pl`cere
numai ]ie.
Ea zmbi u[or.
Nici nu [tii ce departe e[ti de adev`r. B`nuiesc c` nu-]i
po]i \nchipui c` o femeie relativ bogat` vrea s` fie elegant`
pentru ea \ns`[i.
El cl`tin` din cap.
Nu e numai asta, m` refer [i la... aerul t`u.
Cum adic`?

24

JEANNE WALLACE

E greu de explicat. La[i impresia c` e[ti o pas`re de prad`


care-[i pnde[te victima vreme \ndelungat` [i acum este gata
s` se n`pusteasc` asupra ei.
Laurence l`s` ochii \n jos. Ct de mult se \n[ela! Dar avea
dreptate s-o b`nuie c` \[i cump`rase cu mare pl`cere acele
lucruri... Pn` atunci nu avusese timp s` se mai gndeasc` [i
la ea [i nici nu se va mai ivi probabil o asemenea ocazie, din
moment ce \[i cheltuise toate economiile.
Spuse cu o voce \n`bu[it`:
V`d c` m` tratezi \n continuare cu dispre]. Cred c` nu voi
accepta invita]ia c`pitanului.
Serios? |nseamn` c` sunt \ntr-o mare \ncurc`tur`.
De ce? Po]i s` invi]i pe altcineva.
Gnde[te-te mai bine: suntem singurele persoane libere
de la bordul vasului. To]i ceilal]i sunt \mpreun` cu perechea
lor sau sunt lega]i printr-un fir invizibil de cei pe care i-au l`sat
acas`: doctorul Gellhorn, Cave, Willis... M` vezi invitnd-o pe
doamna Scruby-Gould?
Laurence nu se putu ab]ine s` nu zmbeasc` de acea idee
cumplit`.
Dar oricum va fi invitat`, atunci cnd \i va veni rndul!
Evident, dar nu de mine! C`pitanul se a[teapt` ca tu s`
fii partenera mea la cin`.
Chiar \nainte de a cunoa[te r`spunsul meu?
Da. Dup` p`rerea lui, trebuie neap`rat s` vin cu tine.
Dac` m` refuzi, \mi va fi [tirbit` demnitatea.
{i un Ransome nu-[i poate permite un asemenea afront,
nu-i a[a?
Dale se pref`cu c` nu aude observa]ia ei.

|N BRLOGUL CORSARILOR

25

Sau pot foarte bine s` te duc acolo cu for]a... [i \n cazul


acesta tu e[ti cea care va ie[i cu prestigiul [ifonat.
|n timp ce se \mbr`ca, Laurence \ncerca s` se autoconving`
c` \n prezen]a c`pitanului Kitchin [i a secundului s`u nu era
\n pericol. Dale nu va \ndr`zni s-o umileasc` \n fa]a lor [i
credea c` poate conta pe bunul lui sim] pentru a-[i ascunde
p`rerea proast` pe care o avea despre ea.
Seara aceea fiind un eveniment important, Laurence se
hot`rse s` se \mbrace cu cea mai elegant` ]inut` a ei: o rochie
lung` cu bretele, mulat` pe corp, din m`tase alb`, cu garnituri
argintii.
Ideea ei fu r`spl`tit` din plin de privirea admirativ` cu care
o \ntmpin` Dale.
Primirea c`lduroas` pe care i-o f`cu ofi]erul de marin` o
f`cu s` se simt` imediat \n largul ei. B`ur` un vin excelent [i
se delectar` cu feluri de mncare rafinate. Servirea era
perfect` [i conversa]ia amuzant`.
Laurence era \ncntat` s` fie singura femeie \ntre trei b`rba]i
care erau foarte curtenitori cu ea, de[i [tia c` purtarea lui Dale
era fals`. Nimeni nu putea s`-i strice bucuria acelei seri!
Atunci cnd Bill Stellhouse, secundul vasului, se ridic` s`
plece, [i Dale f`cu la fel. |i mul]umir` \n acela[i timp gazdei lor
[i p`r`sir` cabina.
Vremea se mai \ndreptase pu]in [i \n cea de-a treia noapte
petrecut` pe vas lini[tea era deplin`. Pe cerul f`r` lun` ap`ruse
mii de stele. Urmau s` se despart`, dar Laurence nu voia s` se
\ntoarc` att de devreme \n cabin` [i nici s` r`mn` singur`.
Am putea face o mic` plimbare pe punte, \i propuse el.
Se las` frigul.
Mai pui ceva pe tine.
Ea ezit`, apoi accept`.

26

JEANNE WALLACE

M` duc s`-mi iau ceva de \mbr`cat.


Te \nso]esc.
O ajut` s`-[i pun` jacheta groas` din mohair. Deodat`,
sim]i intens prezen]a lui Dale \n spatele ei. Dac` nu s-ar fi
temut s` fie umilit` din nou, ar fi fost de-ajuns s` se \ntoarc`
pentru a se lipi de pieptul lui. Nu-[i duse gndul pn` la
cap`t, ci doar \i mul]umi pentru ajutor.
Dup` ce se plimbar` pu]in, se sprijinir` cu coatele de
balustrada vasului.
Rafinamentul cu care te-ai \mbr`cat \n seara asta ]i-a fost
de folos: ai str`lucit ca o stea pe cer.
Serios?
Kitchin [i Stellhouse erau la picioarele tale, f`r` s` fii
nevoit` s` te folose[ti de trucurile feminine obi[nuite pentru
a le atrage aten]ia. Le-ai p`rut absolut fermec`toare.
|]i mul]umesc! |mi face pl`cere ce-mi spui.
El nu remarc` ironia din glasul ei [i continu`:
Mi se pare c`, de[i era bolnav, dragul de Steven a avut un
aport benefic asupra ta. Atunci cnd ne-am desp`r]it, erai mult
prea sensibil`, puneai totul la inim`. Dat fiind c` erai
\nc`p`]nat` [i foarte naiv`, parc` nici nu auzeai cnd \]i
vorbeam. So]ul t`u te-a f`cut s` te maturizezi.
|ntr-adev`r, dac` a te maturiza \nsemna s` te a[tep]i la
pu]in [i s` nu ob]ii nimic de la b`rbatul cu care se m`ritase,
adic` nici bani, nici prietenie, nici dragoste, judecata era
corect`, \[i spuse Laurence.
Am cu cinci ani mai mult, asta e tot.
E[ti mai \n]eleapt`... [i mai dur`.
Dale se \ntoarse cu fa]a la ea. |i [opti, c`zut pe gnduri:
M` \ntreb de ce ai ales o croazier` scurt`, de numai zece
zile, ca s`-]i exerci]i talentul de seduc`toare. Nu e rentabil s`

|N BRLOGUL CORSARILOR

27

ai numai unsprezece pasageri de prostit... Un tur al lumii ]i-ar


fi oferit o raz` de ac]iune mai mare, dac` ]i-ai propus s` g`se[ti
un alt b`rbat pe care s` trebuiasc` s`-l r`sfe]i.
De ce a[ avea nevoie de un scop anume? M-au atras
Insulele Barbados. E o destina]ie minunat` \n timp ce \n
Anglia este iarn`! Nu este un motiv suficient de \ntemeiat?
Ba da, dar sunt convins c` ai avut altceva \n cap.
Vorbele lui erau mai adev`rate dect [i-ar fi putut \nchipui,
de aceea s-a sim]it acuzat`.
Dup` trei zile petrecute \mpreun`, e[ti convins c` m-am
schimbat enorm [i \mi sco]i asta pe nas tot timpul. Ce-ar fi
totu[i s` mai vorbim [i despre tine? \l provoc` ea. Nu [tiu
nimic despre persoana ta, \n afar` de ce-am auzit de la al]ii.
E[ti mul]umit` de portretul schi]at de brfitorii de pe vas?
De unde s` [tiu adev`rul, dac` nu-mi spui nimic?
Doctorul Gellhorn spune c` locuie[ti la St.Just \mpreun` cu
fratele t`u, Olivier, iar domnul Cave mi-a dezv`luit motivele
prezen]ei sale acolo.
Sunt convins c` o alt` persoan` bine inten]ionat` \]i va
face o dare de seam` asupra muncii mele [i a modului \n care
\mi petrec timpul liber, inclusiv aventurile mele amoroase. Ce
vrei s` [tii \n plus?
Laurence era enervat` de tonul lui arogant.
Nu vreau s` aflu secretele tale.
Chiar a[a, de ce te-ar privi pe tine aceste lucruri?
Nu m` privesc absolut deloc. Am mai auzit c` e[ti foarte
discret atunci cnd este vorba despre aventurile tale. |]i place
ca ele s` fie scurte [i f`r` urm`ri.
|n cazul \n care avusese de gnd s`-l r`neasc`, se \n[elase.
Dale \ncepu s` rd` [i se pref`cu foarte interesant de ce auzise.

28

JEANNE WALLACE

Serios? Atunci, ar trebui s` m` felici]i pentru c` [tiu cum


s` procedez! {i Don Juan se pricepea s` dea repede papucii
amantelor sale, o tachin` el.
Ai cumva impresia c` e[ti vreun donjuan?
|n orice caz, din cte \n]eleg, a[a m` v`d informatorii t`i.
Nu sunt de acord \ns` s` se vorbeasc` despre iubitele mele.
Pn` acum n-am avut dect una.
Laurence ajunsese \n culmea disper`rii. Ea \i ceruse s`
discute \n mod sincer, dar ironia lui o jignise profund. Se
s`turase s`-i mai asculte r`ut`]ile.
Ne \ntoarcem \n`untru? \l \ntreb` ea brusc.
|n fa]a cabinei, ea \i \ntinse mna. Cu o elegan]`
nea[teptat`, el o duse la buze, privind-o provocator:
De un singur lucru po]i s` fii sigur`, [i anume c` nu sunt
un vn`tor de fuste neru[inat.
Ce p`cat! \l ironiz` ea. |]i lipse[te tehnica?
Deloc, sunt as la capitolul acesta. Doream numai ca acest
aspect s` fie clar \ntre noi.
De ce?
Dac` vom continua s` ie[im \mpreun`, dragii no[tri
pasageri vor \ncepe ne\ntrziat s` comenteze rela]ia noastr`.
Nici nu-]i \nchipui ct de mult le place s` brfeasc` despre
astfel de subiecte.
|i ura cinismul de care d`dea dovad`. Aceasta era o nou`
tr`s`tur` de caracter a str`inului care devenise Dale.
Exagerezi. Oamenii nu sunt att de clevetitori. |n orice
caz, cred c` ar trebui s` nu ne mai vedem att de des. |n felul
acesta, nimeni nu va mai avea de ce s`-[i fac` griji pentru
virtutea mea.

|N BRLOGUL CORSARILOR

29

Crezi c` este posibil s` nu ne \ntlnim, \ntr-un spa]iu att


de restrns?
Fire[te.
Chiar dac` to]i ochii vor fi \n c`utarea unei idile?
Indiferen]a noastr` reciproc` va strni mirarea tuturor.
Dac` \[i vor \nchipui c` exist` ceva \ntre noi, voi pune
lucrurile la punct imediat!
{i ei vor lua reac]ia ta drept o simpl` ceart` \ntre
\ndr`gosti]i.
|i f`cea pl`cere s-o agaseze, dar r`bdarea tinerei se cam
terminase:
|n definitiv, ce vrei de la mine? S`-mi p`tez reputa]ia
l`snd s` circule zvonuri false? Nu cumva \]i \nchipui c` e[ti
vreun b`rbat irezistibil?
Dale oft` u[or.
Ce naiv` e[ti! Nimeni nu poate contesta faptul c` e[ti cea
mai frumoas` femeie de la bordul vasului. Pasagerii vor \ncepe
s` brfeasc`.
N-or s` aib` de ce, pentru c` voi sta departe de tine pn`
la sfr[itul c`l`toriei!
Dale avea \ns` dreptate. Nu era posibil ca ei doi s` se ignore
total. Se nimereau adesea unul lng` altul la mas` sau erau
parteneri la jocul de bridge... To]i pasagerii se duceau \n salon
diminea]a, ca s` bea ceva sau s` stea de vorb`. Lipsa vreunuia
din ei ar fi strnit, \n mod inevitabil, comentarii. Erau invita]i
\mpreun` la petrecerile organizate \n cabine [i ea \ncerca s`
fac` figur` frumoas` \n calitate de partener` a lui Dale.
Calcul` cte zile mai era nevoit` s` se poarte ca o femeie
bogat` [i lene[`. Ra]iunea \i spunea s` uite de acel b`rbat, dar
inima o tr`da, temndu-se de momentul \n care nu va mai fi
lng` ea.

30

JEANNE WALLACE

Anii petrecu]i lng` egoista Lucile [i indiferentul Steven,


f`cuser` din Laurence o persoan` \nchis` \n ea \ns`[i, dar
acum sim]ea nevoia s` se confeseze cuiva. Se \ntmpl` ca
acesta s` fie doctorul Gellhorn.
Aveau preocup`ri profesionale comune [i el se ar`ta foarte
interesat de planurile tinerei femei, a[a \nct socoti c` putea
s`-[i deschid` sufletul \n fa]a lui f`r` nici o team`. {i el credea
c` mo[tenise averea de la so]ul ei decedat.
P`cat c` medicina pierde oameni ca dumneata. Ce s-ar
face doctorii f`r` terapeu]i de toate felurile care s`-i ajute \n
munc`?
Mi-a p`rut r`u c` a trebuit s` renun] la serviciu dar, pe
vremea cnd tr`ia so]ul meu, acesta \mi ocupa tot timpul.
|mi \nchipui, [i acum nu mai este nevoie s`-]i c[tigi
existen]a.
Laurence avea de gnd s`-l mint`, dar se r`zgndi:
De fapt, mi-e team` c` lucrurile nu stau chiar a[a.
Poftim?
Cnd a murit, so]ul meu mi-a l`sat pu]ine lucruri. Am
cheltuit aproape to]i banii pentru a-mi oferi aceast` c`l`torie
[i hainele de pe mine... Dup` ce m` voi \ntoarce \n Anglia, voi
\ncepe s`-mi caut un loc de munc`.
Zmbi cu triste]e.
Probabil m` crede]i o prost`nac` sau [i mai r`u.
Absolut deloc, protest` el. E o atitudine foarte uman`...
[i foarte feminin`. E[ti foarte curajoas`. Multor oameni le-ar
pl`cea s` fac` la fel, dar sunt prea la[i ca s`-[i asume
consecin]ele faptelor lor. |]i mul]umesc c` ai avut \ncredere
\n mine. Ne \nchipuiam cu to]ii c` e[ti v`duva vreunui
miliardar.

|N BRLOGUL CORSARILOR

31

Nu le spune]i adev`rul! Poate c` este o prostie din partea


mea, dar toate astea nu vor dura dect cteva zile. Nu m` voi
mai \ntlni niciodat` cu vreunul din pasagerii acestui vas, a[a
c`, pentru a sc`pa cu fa]a curat`, v` rog s` nu le spune]i nimic!
|]i promit c` \]i voi respecta dorin]a, dar cred c` te vei
mai \ntlni cu unii din noi, de exemplu cu Dale Ransome.
N-am de gnd s` fac a[a ceva!
S` \n]eleg c` nici el nu [tie micul t`u secret?
Ea \i r`spunse printr-un semn din cap.
Nu inten]ionezi s`-l vizitezi \n timpul [ederii la St.Just?
Sper c` nu... dar dac` va trebui s-o fac, sper c` ve]i ]ine
promisiunea, nu-i a[a?
Desigur! Dar dat fiind c` era]i vechi prieteni, am cl`dit \n
jurul vostru un \ntreg roman... Forma]i un cuplu foarte
pl`cut: sunte]i de aceea[i vrst`, amndoi sunte]i frumo[i...
Chiar aveam de gnd s`-i anun] [i pe ei, dac` aceast` idee s-ar
fi confirmat \nainte de plecarea dumitale de la St.Just...
Nici nu s-a pus vreodat` aceast` problem`. Faptul c`
suntem parteneri la petreceri nu \nseamn` nimic. Ne vom
desp`r]i aproape ca doi str`ini.
Am \n]eles. |n orice caz, pot s` m` consider prietenul
dumitale?
Oh, da!
M` bucur. Acum, te rog s` m` scuzi. Am \ntlnire cu
domnul Willis la bar.
Se ridic` din [ezlong [i \i \ntinse mna, dar apoi se r`zgndi
[i o s`rut` u[or pe obraz.
|]i urez noroc!
Cnd se \ntoarse, fu gata s` se ciocneasc` de Dale. Se
salutar` [i Dale se a[ez` lng` ea.

32

JEANNE WALLACE

{tiai c` Brian este c`s`torit [i \[i ador` so]ia?


Da.
{i atunci?
Atunci, rosti ea rar, a fost un s`rut care se d` \n general
unei m`tu[i, unui prieten sau unui copil mic.
Serios? Te-a s`rutat deja?
Din cte ]in eu minte, nu, \i spuse ea nep`s`toare,
ridicndu-se \n picioare.
Prietenia doctorului Gellhorn \i d`dea curaj. Se sim]ea \n
stare s` nu ia \n seam` b`nuielile jignitoare ale lui Dale
referitoare la ea.
M` duc s` fac o ultim` baie \n piscin`. Ne \ntlnim
acolo?
E posibil, dar asta nu va fi ultima ta baie. S-a produs o
schimbare \n program. Vom face o escal` \n insula Barbados.
Deci vom petrece o noapte \n plus la bord.
... Cum a[a?
Din cauza schimb`rii. Vom ajunge \n port mine
diminea]` [i vom pleca seara. |n felul acesta vei avea ocazia s`
vizitezi ora[ul Bridgetown [i \mprejurimile lui.
Dar mi-am rezervat camera la hotel pe St.Just.
Au fost anun]a]i prin radio.
Laurence mai st`tu pu]in, \ntrebndu-se dac` Dale \i va
propune s` viziteze insula. Se sim]ise att de umilit` de
observa]iile lui r`ut`cioase, \nct i-ar fi f`cut pl`cere s`-l
refuze... de[i nu-i prea surdea s` viziteze singur` un ora[
exotic necunoscut.
Croaziera se apropia de sfr[it [i jum`tate din pasageri
urmau s` p`r`seasc` vasul \n insula Barbados. Nu avea nici un
motiv s-o invite \n ora[. Scurta lor comedie se terminase.

|N BRLOGUL CORSARILOR

33

A doua zi de diminea]`, pe cheiul portului Bridgetown


erau o mul]ime de oameni veni]i s` \ntmpine vasul. Barbados
este o insul` plat`. Nu se z`rea la orizont nici un munte, dar
era acoperit` cu o vegeta]ie luxuriant` [i multicolor`. Florile,
cerul albastru [i senin, nisipul auriu al plajei [i c`su]ele joase
reprezentau o bucurie pentru ochi. |ns`[i mul]imea de la
debarcader era o s`rb`toare a culorilor. To]i fluturau batiste,
e[arfe sau ramuri \nflorite de portocal.
To]i pasagerii vasului se aflau pe punte [i r`spundeau la
semnele de simpatie ale localnicilor. Cele dou` perechi care
locuiau \n Barbados \[i reperar` prietenii [i f`ceau gesturi
disperate \n direc]ia lor. Dale, care st`tea la c]iva metri de
Laurence, \i f`cuse semn unei femei.
Aceasta st`tea ceva mai departe de mul]ime. De la acea
distan]` nu-i putea deslu[i tr`s`turile, dar Laurence v`zu c`
era \nalt` [i zvelt`. |mbr`c`mintea alb` \i scotea \n eviden]`
pielea bronzat`. P`rul blond [i buclat \i c`dea greu pe umeri.
Era de-a dreptul \ncnt`toare.
|l a[tepta pe Dale. Se \n]eleseser` dinainte, de[i, dup`
spusele c`pitanului, hot`rrea de a se face escal` fusese luat`
abia ieri. |nsemna c` Dale o anun]ase pe necunoscut` printr-un
mesaj radio...
O asigurase pe Laurence c` nu era implicat \n nici o
aventur` amoroas`. Atunci, cine era individa? {i ce rela]ii erau
\ntre ei? Tn`ra ar fi dat orict pentru a-[i astmp`ra
curiozitatea.

Capitolul 3
Unei str`ine singure vizitarea or`[elului Bridgetown i s-ar
fi p`rut plictisitoare, dar Laurence era \n culmea fericirii.
Soarele blnd, umbra pl`cut` a palmierilor [i cntecele
antilezelor o \ncntau.
Pasagerii se \mpr`[tiaser` repede. Nu-i v`zuse plecnd pe
Dale [i pe \nso]itoarea lui. Doctorul Gellhorn avea o \ntlnire \n
ora[. Cei care locuiau \n Barbados fuseser` \nconjura]i repede
de prietenii lor. Ct despre doamna Scruby-Gould, aceasta se
urcase \ntr-un Rolls Royce [i disp`ruse. Laurence se plimb` pe
str`zi, admirnd buticurile. O impresionar` nespus gr`mezile
de fructe tropicale din pia]` [i \[i cump`r` dou` vase de lut
specifice locului [i ni[te pnz` din bumbac brodat` de mn`.
Era o dup`-amiaz` foarte lini[tit`. B`[tina[ii se
\mpr`[tiaser` imediat ce se \nchiseser` magazinele. |n timp ce
se odihnea pe o banc`, se \ntreb` unde ar putea s` m`nnce
ceva. Singurii oameni pe care \i vedea \n jurul ei erau [oferii
de taxi, care a[teptau clien]i picotind la volan. Unul din ei, un
tn`r cu tr`s`turi pl`cute, i se adres`:

|N BRLOGUL CORSARILOR

35

Doamn`! Dori]i s` face]i turul insulei? S` vede]i cele mai


frumoase panorame sau s` g`si]i un restaurant? \i propuse el
subliniind fiecare destina]ie cu cte un zmbet larg.
Chiar nu [tiam unde s` m` duc, \i r`spunse Laurence.
Hotelul Victoria, Regal, Mount Gay, Sam Lord's Castle...?
\n[ir` el dintr-o r`suflare.
Citise undeva povestea lui Sam Lord. Acel plantatorcontrabandist f`cuse avere atr`gnd navele comerciale spre
recife. Din banii aduna]i astfel, \[i construise un castel.
Bine! Du-m` la Sam Lord. Este departe?
|n cap`tul cel`lalt al insulei, \n afara ora[ului, spuse el,
temndu-se c`-[i va pierde clienta.
N-are importan]`. S` mergem!
Avea suficient timp la dispozi]ie pn` la plecarea vasului. |n
plus, pornise la drum hot`rt` s` vad` ct mai multe lucruri.
Se a[ez` lng` [ofer, care p`ru \ncntat de gestul ei. Se
prezent`: se numea Rico Morgan.
Dar pute]i s`-mi spune]i Rico!
Vorbea destul de bine engleze[te. |i povesti cu lux de
am`nunte legenda lui Sam Lord: crimele pe care le f`cuse,
uria[a lui avere [i fantomele care bntuiau prin castel, care
acum fusese transformat \n hotel. De fapt, acesta era o cl`dire
ar`toas`, cu ferestre imense. Dup` num`rul ma[inilor parcate
\n fa]a intr`rii, \n]elese c` hotelul avea o faim` foarte bun`.
Rico opri la umbra unor copaci. Tn`rul r`mase cu gura
c`scat` cnd v`zu c` Laurence nu cobora din ma[in`, de[i \i
deschisese portiera.
St`tea cu capul aplecat, scotocind prin geant` dup` bani.
Adev`rul era c`-l v`zuse pe Dale pe peronul hotelului [i acesta
nu era singur! Era \mpreun` cu necunoscuta din port, care \l

36

JEANNE WALLACE

]inea de bra]. Laurence nu se ridic` dect atunci cnd \i v`zu


urcnd \ntr-o luxoas` limuzin` american` [i plecnd, cu
femeia la volan.
Rico o \ntreb`, cu un aer trist:
Vre]i s` lua]i un alt taxi ca s` v` \ntoarce]i \n ora[?
Nu, nu! \l asigur` ea.
Nu voia s` se \ntoarc` prima pe vas, ci dimpotriv`, ar fi
dorit s`-i lase impresia lui Dale c` petrecuse o zi minunat` [i
c` sosise \n ultima clip`.
A[teapt`-m` aici, Rico. Mi-ar pl`cea s` v`d [i restul insulei
dup` ce iau masa.
|i \ntinse bani [i pentru masa lui [i, dup` zmbetul
tn`rului, \[i d`dea seama c` \[i f`cuse un prieten.
Ca aperitiv, a ales pepene galben extrem de parfumat, apoi
a luat ni[te cl`tite crocante cu pe[te [i ca desert banane cu
miere. Toate acele mnc`ruri erau noi pentru ea [i se hot`r\
s` mai guste [i din punchul de Caraibe.
Se \ntoarse apoi la Rico [i \[i continuar` drumul printre
planta]iile de trestie de zah`r [i marile propriet`]i cu
frumoasele lor case coloniale. V`zu apoi plajele str`juite de
palmieri [i cl`diri noi, printre care [i aeroportul. |[i terminar`
excursia vizitnd parcul public din Bridgetown, care era o
adev`rat` simfonie de culori.
Laurence \i atrase aten]ia [oferului c` trebuia s` se \ntoarc`
\n port la timp.
Nu v` face]i griji, vom ajunge la ]anc, spuse el zmbind
cu toat` dantura.
Pe drum, Rico \i punea \ntreb`ri despre Anglia, \n schimb
Laurence era interesat` de istoricul locurilor pe care le vizitau.

|N BRLOGUL CORSARILOR

37

Deodat`, se sim]i foarte singur`. Dale i-ar fi putut servi drept


ghid, dac` nu l-ar fi p`r`sit cndva... Acum era prea trziu!
Rico o \ntreb`, cu un aer timid:
Sunte]i c`s`torit`?
Sunt v`duv`. Dar tu?
Nu, nu sunt \nsurat.
Laurence se a[tepta la acest r`spuns, deoarece Rico p`rea
foarte tn`r, \ns` acesta ad`ug` f`r` nici o jen`:
Dar am cinci copii [i o prieten`.
Laurence fu prea uluit` ca s` mai poat` spune ceva [i Rico
ad`ug` vesel:
Ne vom c`s`tori \n vara asta sau de Cr`ciun. Avem timp!
Tn`ra \l \ntreb` dac` erau departe de port, ca s` schimbe
subiectul discu]iei. Soarele \ncepea s` apun` [i se temea s` nu
\ntrzie.
Nu suntem prea departe. Vreau s` v` ar`t monumentul
amiralului Nelson.
Deodat`, spuse:
Nu vre]i s`-mi vede]i copiii? Casa mea este foarte
aproape, uita]i, acolo! spuse el ar`tnd spre un punct la
orizont.
Acela e satul t`u?
E numai un c`tun de trei-patru case, o corect` el.
{i \ntr-adev`r, ce mai case! Erau ni[te magherni]e din lemn
[i tabl`, dar Laurence se hot`r\ s`-i fac` pl`cerea. A[adar
accept` s`-i cunoasc` pe copii [i pe prietena lui. Cobor\ din
ma[in` zmbind.
Stau numai cteva minute!
Dar u[a uneia din magherni]e se deschise brusc [i o femeie
alerg` spre Rico. |l prinse de c`ma[` [i striga la el \ntr-un

38

JEANNE WALLACE

amestec ciudat de creol` [i englez`. Rico se \ntoarse spre


Laurence [i \i spuse:
S-a \ntmplat ceva cu cel mic. Veni]i [i dumneavoastr`?
|ntre timp, din cas` ie[iser` patru copii care o priveau
curio[i pe Laurence. Apoi alergar` chiuind spre taxi [i se
c`]`rar` pe el. Laurence \i urm` pe Rico [i pe Judy, tn`ra
antilez`.
Pe mas` se afla un co[ \n care se afla culcat un bebelu[.
Acesta gemea \ncontinuu, f`r` s` plng`. St`tea cu genunchii
la gur` [i era ro[u la fa]`. Laurence observ` bra]ele [i
picioarele rahitice ale copila[ului. Cu permisiunea lui Judy, se
a[ez` pe un scaun cu sugarul pe genunchi.
Tocmai o \mbr`cam s-o culc [i cnd deodat` s-a...
\n]epenit! se v`ic`rea Judy. {ti]i cumva ce ar putea s`
aib`?
Cred c` da. Adic` sper c` [tiu.
Laurence se uit` \n jurul ei. |i trebuia mult` ap` cald` ca
s`-i fac` baie feti]ei ]innd-o de sub]iori. Judy umplu imediat
un lighean care servea drept cad`. Laurence cufund` de mai
multe ori copilul \n ap` [i apoi \i puse pe frunte un prosop
\nmuiat \n ap` rece.
Trecur` dou`zeci de minute. Laurence v`zuse destul de
multe cazuri de convulsii ca s` fie sigur` de tratamentul pe
care-l aplica. Sugarul \ncepu s` dea semne de \nviorare.
|n sfr[it, picioarele i se destinser` [i fa]a acesteia c`p`t` o
culoare aproape de cea normal`.
Criza s-ar putea repeta. Trebuie s` fie v`zut` de un
doctor. Po]i s` chemi pe cineva, Rico?
El cl`tin` din cap.

|N BRLOGUL CORSARILOR

39

Doctorii se g`sesc numai la spital.


Atunci, s-o ducem acolo imediat, \i ordon` Laurence
uitndu-se la ceas. Spera ca ora[ul s` nu se afle prea departe
[i c` pentru a ajunge la spital n-o s`-i ia prea mult timp. Cu
pu]in noroc, ar fi putut s` ajung` la vas \nainte de plecarea
acestuia.
Dar cnd Rico opri ma[ina \n port, ora de plecare trecuse
de mult. A[teptaser` prea mult la spital. Ar fi putut s` ia alt
taxi, dar ]inuse neap`rat s`-i explice ea \ns`[i infirmierei ce se
\ntmplase cu bebelu[ul. Credea c` i se va ierta \ntrzierea
atunci cnd va relata incidentul c`pitanului.
Foarte stnjenit, dar [i recunosc`tor, Rico refuz` s` i se
pl`teasc` la sfr[it cursa, dar Laurence, [tiindu-l s`rac, \l
convinse s` accepte, apoi se urc` pe vas.
Dale se afla pe punte. Era convins` c`-i va lua \ntrzierea
drept o \nc`lcare a regulilor de naviga]ie. Nu era singur,
\ns`. |n timp ce se apropiau de ea, \nso]itoarea lui \i [opti
acestuia:
Te a[tept \n salon. Vino [i tu acolo \nainte de plecarea
vasului.
El d`du din cap [i o l`s` s` plece. Ar`t` spre panoul de
afi[aj [i o \ntreb`:
Nu [tii s` cite[ti? Sau ai \ntrziat dinadins? Nu cumva din
cauza firii tale miloase a trebuit s` st`m cu to]ii s` te a[tept`m?
Nu ne-am \nscris la vreun maraton, dar oricum, avem un
program de respectat.
Laurence fu uluit` s`-l aud` rostind acele cuvinte
sarcastice. N-avea nici un drept s` se poarte a[a cu ea! De[i era
proprietarul companiei, singura autoritate de la bordul
vasului era c`pitanul Kitchin. Cnd \l v`zuse pe Dale, avusese

40

JEANNE WALLACE

de gnd s`-i explice cum stau lucrurile, dar acum nu voia s` se


lase intimidat` de el, din moment ce nici m`car nu apucase s`
deschid` gura!
|ntr-adev`r, am \ntrziat din motive \ntemeiate.
Cnd v`zu c` avea de gnd s` plece, o prinse de bra].
Nu vrei s`-mi spui [i mie despre ce este vorba?
Nu sunt obligat`. |i voi comunica totul c`pitanului.
Dac` a[ fi \n locul t`u, a[ a[tepta s` mi-o cear` el. {tie c`
ai sosit, dar nu cred c` ar fi indicat s` te duci la el acum, cnd
este ocupat cu preg`tirile de plecare.
Dale o privi atent. Vntul \i ciufulise p`rul [i \[i [ifonase
hainele \n timp ce se agita s` salveze copilul.
Parc` ai fi sc`pat dintr-o \nc`ierare... Dar ce m`
intereseaz` pe mine ce ]i s-a \ntmplat? De fapt, ai plecat
singur`...
Nu era nimeni care s` m` \nso]easc`.
Willis [i Cave au plecat \mpreun` cu tinerii \nsur`]ei. Ai
fi putut s` mergi cu ei, dac` ai fi vrut. Ei s-au \ntors la timp!
Eu am \ntrziat, dar m` mir c` \]i faci attea probleme.
Credeam c` ideea de a nu m` \nso]i, ca s` salvezi aparen]ele,
\]i va face pl`cere. Peste pu]in timp, nu va mai trebui s`-]i faci
griji pentru mine.
El d`du din umeri.
St.Just este o insul` mic` [i am obiceiul s` invit adesea la
mine turi[ti caza]i la Marechal. Prin locurile astea, ca [i \n
Barbados, exist` multe pericole necunoscute de tinerele
femei imprudente. Pe aici nu sunt, ca \n Anglia, str`zi bine
luminate sau cabine telefonice. S-ar putea s` fie necesar s`
supraveghem persoanele singuratice care nu [tiu ce le
a[teapt`... [i uneori chiar s` le s`rim \n ajutor...

|N BRLOGUL CORSARILOR

41

Sim]indu-se lezat`, Laurence se gr`bi s`-i dea replica. |[i


ridic` ochii mari spre figura \mpietrit` a fostului ei iubit.
Po]i s` fii lini[tit. Nu stau dect cincisprezece zile la
St.Just. Atunci cnd n-o s` circul \mpreun` cu grupul de
turi[ti, o s` r`mn cuminte la hotel.
Cred totu[i c` nu acesta era scopul c`l`toriei tale.
Nu, \ntr-adev`r.
|l p`r`si \nainte ca el s` mai apuce s-o \ntrebe: Atunci care este?
Dac` i-ar fi pus acea \ntrebare, n-ar mai fi putut s`-l ignore
mult` vreme. Ar fi fost la discre]ia iubirii pentru el. O iubire
f`r` speran]`. Dup` ce \n dup`-amiaza aceea realizase ct de
singur` era, se \ntreba ce pl`cere putea s`-i mai fac` acea
croazier` costisitoare...
|n cazul \n care Dale s-ar fi purtat mai frumos cu ea, i-ar fi
spus adev`rul despre \ntreaga t`r`[enie [i i-ar fi explicat de ce
a \ntrziat. I-ar fi ar`tat c` pentru ea nu se schimbase nimic, c`
\l iubea [i acum [i c` sim]ea nevoia s` fie iubit` de el.
Dar Dale nu mai era ca \nainte. Era de nerecunoscut.
Faptul c` \[i c`lcase pe mndrie \n fa]a lui [i el o respinsese,
era de nesuportat pentru tn`ra femeie... Trebuia totu[i s`
joace \n continuare \n comedia aceea jalnic`. Niciodat`
cincisprezece zile nu i se p`ruser` mai lungi ca acum.
La cin`, se trezi a[ezat` lng` doctorul Gellhorn. F`r` s`-i
dea nici o aten]ie lui Dale, care st`tea lng` ea, Laurence \i
povesti doctorului toat` aventura prin care trecuse pe insul`.
Acesta p`ru interesat [i o felicit` pentru c` \i aplicase
copilului tratamentul corect. Apoi o lini[ti:
Odat`, un vas a plecat cu mare \ntrziere din cauza unei
ducese care \[i pierduse cheile. |n cele din urm` le-a g`sit \n
buzunarul ei. Sunt convins c` n-o s` ai probleme cu c`pitanul.

42

JEANNE WALLACE

Ultima noapte petrecut` la bord avea un aer festiv, dar


Laurence, \n]elegnd c` petrecerea urma s` se termine trziu,
se hot`r\ s` mearg` la culcare. Voia s` fie treaz` atunci cnd
Chaconia Lady va sosi la St.Just. A[adar, \[i lu` r`mas-bun de
la c`l`torii a[eza]i la masa ei. Dale, stnd cu coatele sprijinite
de bar, st`tea pu]in mai departe de micul grup care o
\nconjura pe tn`r`.
Nu \nchise u[a cabinei cu cheia, deoarece nu observase c`
este urm`rit`. Deodat`, \n cadrul u[ii \[i f`cu apari]ia silueta
lui Dale.
Era evident c` b`use foarte mult, chiar se temea c` este
beat cri]`.
Ce vrei? Sunt obosit`, vreau s` m` culc, spuse ea pe un
ton rece.
Nimic din ceea ce ]i-ai putea dori de la un alt b`rbat.
Avea vocea sigur` [i privirea direct`, dar tinerei i se f`cu
fric`. O urm`rise cu prea mult` discre]ie. Probabil c` b`use
mult prea mult \ns`, ca s` mai vrea s` continue discu]ia,
dup` ce se impuseser` pe punte prin ni[te vorbe att de
caustice.
E[ti un b`d`ran! |nc` n-am aflat totu[i de ce te afli aici!
El \i r`spunse printr-o \ntrebare:
De ce nu mi-ai spus adev`ratul motiv pentru care ai
\ntrziat?
Pentru c` nu aveai nici un drept s` m` \ntrebi [i nici s`
m` amenin]i.
{i Brian Gellhorn avea acest drept?
El nu se poart` ca un tiran!
Numai din cauza mndriei tale proste[ti [i a ne\ncrederii
pe care o manife[ti fa]` de mine nu mi-ai spus adev`rul!

|N BRLOGUL CORSARILOR

43

Exact, din mndrie. Dar acum c` ]i-am satisf`cut


curiozitatea, ce mai vrei de la mine? |nc` m` b`nuie[ti c` am
min]it?
Trebuia cu orice chip s`-l fac` s` ias` din cabin`. |i spuse
pe un ton dispre]uitor:
Dac` ai venit s` te scuzi pentru c` te-ai purtat ca un
b`d`ran, afl` c` apreciez cu att mai mult gestul t`u cu ct o
faci fiind \n stare de ebrietate.
V`zu imediat ce gre[eal` mare f`cuse, observnd furia din
ochii lui Dale. Se apropie de ea [i \i [opti scr[nind din din]i:
Dac` mai spui o singur` dat` a[a ceva, o s` regre]i
amarnic!
De ce s` nu spun? Te-ai fi purtat att de mr[av, dac` ai
fi fost treaz? Peste mai pu]in de dou`sprezece ore nu vom mai
fi obliga]i s` ne vedem. |n timpul [ederii mele la St.Just, voi
c`uta s` nu te mai \ntlnesc [i cred c` [i tu vei proceda la fel,
dar a[ avea rug`mintea s`-mi la[i amintirea unei desp`r]iri
frumoase. Nu m` face s` te ur`sc!
Dar apelul ei disperat la ra]iune se sold` cu un e[ec. Dale
continu`:
Dac` ai de gnd s` m` ur`[ti pentru un motiv att de
lipsit de importan]`, afl` c` am chef s`-]i dau un motiv mult
mai serios...
Ea se d`du \napoi \ngrozit` atunci cnd se apropie [i mai
mult de ea. Strig`tul ei de spaim` se stinse \ntr-un geam`t
u[or atunci cnd el o cuprinse cu bra]ele lui puternice. Nu
spera s` se poat` m`sura cu for]a lui fizic`. Dale nu o strngea
\n bra]e din dragoste. El se aplec` spre ea, dar atunci cnd \[i
lipi buzele de ale ei, tn`ra femeie \n]elese c` o f`cuse numai
pentru a o umili [i a o supune for]ei lui virile.

44

JEANNE WALLACE

A[a cum \i promisese ceva mai devreme, acum avea


\ntr-adev`r un motiv serios pentru a-l ur\. Mngierile lui
Dale erau att de controlate [i de studiate, \nct tn`ra \[i
d`du seama c` Dale nu era beat [i sim]i cu groaz` c` trupul ei,
nemaiascultnd de ra]iune, se l`sa invadat de dorin]a
provocat` de Dale.
Faptul c` se g`sea pentru a doua [i ultima oar` \n bra]ele
lui f`r` voia ei reprezenta pentru ea o adev`rat` tortur`,
asem`n`toare cu o violare a sentimentelor, lucru care o speria
\ngrozitor. {i cu toate astea, se lipea [i mai tare de trupul lui,
spernd din tot sufletul s` nu fie ultima oar` cnd \i sim]ea
c`ldura trupului prin c`ma[a sub]ire...
|ntoarse capul, dar el o for]` s` se uite la el, ]innd-o de
b`rbie f`r` nici un pic de tandre]e. Apoi \i d`du drumul [i \i
spuse ironic:
Ce trebuie s` le spun celor care m-au v`zut venind dup`
tine [i care acum probabil stau ca pe ace de ner`bdare? Sau
trebuie s` te las s` plngi pe um`rul lui Brian Gellhorn, cu
riscul de a-mi vedea numele trt \n noroi? Oricum ar fi, cred
c` ai dreptate: dat fiind c` a[a stau lucrurile, nu e nevoie s` ne
mai vedem la St.Just...
Laurence nu l-a mai v`zut pe Dale pn` la sosirea lui
vasului \n port, a doua zi diminea]`. De[i avusese o noapte
alb`, se urcase devreme pe punte. Vrfurile mun]ilor de pe
insul` erau \nv`luite \ntr-o cea]` sub]ire.
V`zut dinspre mare, St.Just ar`ta mai bine dect insula
Barbados. De la ]`rm porneau ni[te suprafe]e \mp`durite. Mai
sus de micul port cl`dirile erau coco]ate pe pantele dealului,
pres`rat cu pete de verdea]`. La ora aceea puteai s` crezi c`
insula este nelocuit`. Nu se vedea nici un semn de via]`.

|N BRLOGUL CORSARILOR

45

|n afar` de Dale, to]i pasagerii erau pe punte. Willis, Cave


[i doctorul Gellhorn pentru a \ncerca s` redescopere locurile
deja cunoscute, perechea tn`r` [i Laurence ca s` admire acel
peisaj de vis. Stnd lng` Laurence, doctorul \i [opti:
Ia spune-mi, e[ti mul]umit` de ceea ce vezi?
Ea se \ntoarse spre el cu figura luminat` de un zmbet
radios:
Oh, da! E absolut \ncnt`tor! Fa]` de St.Just, Barbadosul
nu e nimic!
A[a este. Nou`, celor din St.Just, ne place s` credem c`
acesta este purul adev`r. Noi tr`im din comer], ca [i cei din
Barbados, dar consider`m aceast` activitate ca pe un fel de
schimb \n natur`. Petrecem mult timp mergnd la plaj` [i
distrndu-ne... Spune-mi, continu` el dup` o pauz`, chiar
crezi c` vei putea s` te strecori precum Cenu[`reasa la
sfr[itul [ederii pe insul`?
A[a trebuie.
|n]eleg. Te \ntorci \n Anglia ca s`-]i g`se[ti un loc de
munc`. Dar de ce neap`rat \n Anglia?
De ce nu? E ]ara mea natal`... Schi]` un zmbet for]at. {i
nu pot s`-mi iau bilet dect pn` \n Anglia, nu mai departe.
Exist` locuri pe p`mnt pentru care nu te va costa prea
mult biletul, poate chiar mai pu]in. De exemplu, suntem
adesea nevoi]i s` apel`m la Barbados pentru un anumit
num`r de opera]ii pe care micul nostru spital nu le poate face.
Avem mare nevoie de oameni ca tine, dar nu exist` a[a ceva
pe aici. Dac` te vei hot`r\ s` r`mi \n insule [i s`-]i cau]i un
post de psihoterapeut, nu-]i va fi greu s`-]i g`se[ti de lucru. Ce
p`rere ai?

46

JEANNE WALLACE

E imposibil. Nu pot s` r`mn aici. Dar de ce dori]i s` m`


convinge]i s` nu m` \ntorc la mine \n ]ar`?
Par]ial, cred c` nu te-ai gndit la anumite cheltuieli
inevitabile.
Ce fel de cheltuieli?
Trebuie s` pl`te[ti pentru a sc`pa de a[a-zisa ta bog`]ie.
Nu este u[or s`-]i g`se[ti un serviciu acolo \n luna martie. Aici
e suficient s` ceri. Soarele simplific` foarte mult problema
hainelor [i mncarea este foarte ieftin`. Nu este nevoie s`-]i
\nnoie[ti garderoba. Noi tr`im tot anul \n c`ma[` [i pantaloni
scur]i [i po]i ob]ine un serviciu ct ai zice pe[te. Nu este dect
o sugestie, dar ar fi preferabil s` te gnde[ti mai bine la ce ]i-am
spus, o sf`tui el punndu-i mna cu prietenie pe um`r.
V` mul]umesc, sunte]i foarte amabil, dar oricum este
imposibil.
De ce? }i-e team` cumva ca tovar`[ii t`i de c`l`torie s` nu
rd` de hot`rrea pe care o vei lua?
Chiar dumneavoastr` m-a]i avertizat c` mai mult ca sigur
m` voi \ntlni cu Dale Ransome.
Dale? Da, dar am promis c` voi p`stra secretul pe care mi
l-ai \mp`rt`[it. }ii neap`rat ca el s` nu afle, nu-i a[a?
Da.
Chiar dac` jocul t`u va fi interpretat drept o comedie
nevinovat`?
Lui nu i se va p`rea amuzant. Oamenilor nu le place s`
fie tra[i pe sfoar`.
Numai dac` gluma \i prive[te personal, dar mi-ai spus c`
tu [i cu el nu...
Nu am fost att de apropia]i cum cred unii, dar nu
trebuie s` [tie nimeni c` joc teatru.

|N BRLOGUL CORSARILOR

47

Foarte bine, e[ti o persoan` adult` acum. Ct stai la


Marechal, n-o s`-l invit niciodat` la mine, m` voi \ntlni cu el
\n alt` parte. C`ci sper c` [tii c` trebuie s` vii s-o cuno[ti pe
so]ia mea, Marthe.
A[ fi \ncntat`!
Atunci, a[a r`mne. |]i voi da telefon ca s` stabilim o
\ntlnire. Sunt multe locuri pe insul`, situate departe de
re[edin]a lui Dale, unde am putea s` mergem. Ah! exclam` el.
Te a[teapt` vreo ma[in` a hotelului?
Bine\n]eles.
Marthe trebuie s` fie deja \n port. Nu uita c` acum ne
spunem doar la revedere. }i-ai luat r`mas-bun de la Dale?
Nu \nc`. Nu pare s` fie pe punte.
Nu. De obicei se treze[te devreme, dar poate a b`ut un
pic mai mult asear`...

Capitolul 4
Vasul r`mase la chei vreme de patruzeci [i opt de ore.
Desc`rcarea bananelor, fructelor de avocado [i bumbacului
din insul` era un spectacol grandios. Turi[tii, ca [i locuitorii
insulei, erau fascina]i. |n zorii celei de-a treia zile, plecase [i
\mpreun` cu el se dusese [i simbolul nebuniei lui Laurence.
Hotelul Marechal era foarte luxos. Oferea o priveli[te
splendid` spre port [i plaj`. Aceasta din urm` se \ntindea pn`
la marginea unei p`duri luxuriante. Din loc \n loc, plaja era
scobit` \n form` de mici golfule]e ascunse \n spatele stncilor
la poalele c`rora clipoceau valurile m`rii.
Clien]ii erau \n mare parte americani sau canadieni. |n
fiecare noapte se d`dea un soi de bal. Dup` cin`, se dansa
dup` melodiile intonate de o orchestr`. |ntotdeauna se g`sea
cte un client care se servea de cte un pretext ca s`
organizeze o petrecere [i aproape toate se sfr[eau adesea
printr-o baie \n piscin` la miezul nop]ii sau o plimbare cu
ma[ina \n mun]i. De dou` sau de trei ori, \ns`[i conducerea
hotelului organiza o petrecere \nainte de mas`, dar Laurence

|N BRLOGUL CORSARILOR

49

nu participa la ele. Acestea aveau loc la bar [i ea se temea s`


nu se \ntlneasc` din \ntmplare cu Dale. Era foarte posibil ca
acesta s`-[i invite vreun prieten la mas`. Se angajaser` unul
fa]` de altul s` se evite ct mai mult posibil [i n-ar fi suportat
ca la \ntlnirea lor \ntmpl`toare s` mai asiste [i martori.
Brian Gellhorn se dovedi a fi un bun prieten. |n a doua
diminea]` de la sosire, sun` telefonul. La cap`tul cel`lalt al
firului, o voce pl`cut` se prezent` [i o invit` la mas`. Era
Marthe Gellhorn.
So]ia doctorului avea \nf`]i[area asem`n`toare cu vocea:
era scund`, distins` [i avea p`rul brunet inelat. La \nceput,
Laurence era mai re]inut`, ne[tiind ce-i povestise Brian despre
ea, dar \[i d`du seama destul de repede c` \i p`strase secretul
[i se l`s` cucerit` de polite]ea rafinat` a gazdei.
|nc` de pe drum, Marthe \i dovedi c` nu era la curent cu
tensiunea care exista \ntre Dale [i Laurence. Ar`tnd cu mna
spre o cas` ascuns` \n spatele unor copaci, \i spuse:
Acela este Saint Michel, proprietatea lui Dale Ransome. A
c`l`torit \mpreun` cu tine, nu-i a[a? Brian mi-a spus. Nu ]i se
pare c` e un b`rbat \ncnt`tor? Este unul din cei mai buni
prieteni ai no[tri. Ne vedem adesea cnd este pe insul`, dar
mi-a spus Brian c` nu r`mi aici dect cincisprezece zile, a[a
c` mi-e team` c` nu va fi posibil s` v` invit pe amndoi odat`.
L-a anun]at pe Brian c` este foarte ocupat [i c` nu poate onora
nici o invita]ie timp de cel pu]in o lun`! Nu m` mir` deloc!
Cnd se \ntoarce din c`l`torie, ne vedem destul de rar. |n
plus, acum trebuie s` aib` grij` de fratele lui. {tii ce i s-a
\ntmplat nefericitului?
Evitnd s` se pronun]e asupra farmecului lui Dale,
Laurence \i r`spunse:

50

JEANNE WALLACE

Da. So]ul dumneavoastr` mi-a vorbit despre Olivier [i un


alt pasager mi-a relatat accidentul pe care l-a suferit.
Acest fapt l-a schimbat foarte mult pe Olivier. Lui Brian
nu-i place s` vorbeasc` despre pacien]ii lui, dar cred c` el
consider` c` boala acestuia este localizat` la cap. Sufer` de un
fel de blocaj. Oh! Am \nceput s` m` port ca o ]a]`! exclam` ea
rznd.
Ma[ina continua s` urce pe serpentinele abrupte ale
dealului, apoi se \ndrept` spre o cas` din lemn \nconjurat` de
o gr`din` plin` cu flori [i umbrit` de ni[te copaci uria[i [i
ciuda]i de culoare ruginie. Cnd a ap`rut doctorul, Marthe [i
Laurence luau masa pe teras`. Chiar \nainte de sosirea so]ului
s`u, Marthe \i ar`tase o potec` \ngust` care f`cea leg`tura \ntre
gr`dina lor [i proprietatea lui Dale. Apoi nu mai vorbir`
despre el.
Aceea a fost prima din nenum`ratele invita]ii \n casa lor.
Cei doi Gellhorn au f`cut \mpreun` cu Laurence turul insulei
[i i-au ar`tat planta]iile de bananieri. S-a \nscris temporar ca
membr` a Yaht Clubului [i a participat la activit`]ile acestuia.
Dup` at]ia ani \n care cele mai pasionante \ntlniri le avusese
cu dentistul sau coaforul ei, Laurence se bucura din plin de
sejurul ei minunat. Oamenii din jurul ei p`reau s` o aprecieze
[i le f`cea pl`cere s` se afle \n compania ei.
Spre sfr[itul celei de-a doua s`pt`mni petrecute la
St.Just, Brian o invit` din nou s` ia masa de prnz la el acas`.
|i spuse c` Marthe fusese nevoit` s` se duc` \n ora[ [i nu [tia
dac` se va \ntoarce \nainte de venirea lor.
So]ia lui Brian era att de.... bucuroas` cnd ap`ru, \nct
murea de ner`bdare s` li se dest`inuie:

|N BRLOGUL CORSARILOR

51

{tii peste cine am dat pe strada Iezui]ilor? Era Dale \n


persoan`! St`tea singur \n ma[in` [i era gata-gata s`-mi scape
printre degete, dar nu l-am l`sat s` fug`. De cnd te-ai \ntors
din Anglia, nu mi-ai f`cut nici o vizit`, i-am spus eu. Acum
am pus mna pe tine [i trebuie s` vii neap`rat la noi la mas`.
Nu admit nici un refuz.
Brian arunc` o privire spre Laurence [i o \ntreb`:
I-ai spus c` nu va fi singurul invitat?
Oh, nu! Nici nu m-am gndit s`-l anun]. Iart`-m`, draga
mea! Dar nu e prea grav, nu-i a[a? Dale [i Laurence se cunosc
deja.
Da. {i deci va veni?
A[a a promis. Trebuie s` vin` din clip` \n clip`.
Rolul de gazd` o f`cea pe Marthe s` fie u[or nervoas`.
|i voi spune lui Claribel s` pun` masa pentru patru
persoane, le strig` ea peste um`r.
|mi pare r`u pentru acest eveniment neprev`zut, se
scuz` Brian.
Laurence \[i mu[c` buza de jos [i-i spuse:
Sta]i lini[tit, nu sunt att de fricoas`. N-am nimic s` v`
repro[ez [i, oricum, voi pleca curnd de aici. Atta vreme ct
Dale nu va afla....
Dac` nu va depinde dect de mine, po]i s` fii sigur` c`
secretul t`u este bine p`strat. Evident c` nici Marthe nu-i va
spune nimic. }i-ai rezervat bilet pentru \ntoarcere?
Nu. M` voi ocupa mine de aceast` problem`.
Marthe veni \n mijlocul lor. Auzise ma[ina lui Dale. Se
ridicar` \n picioare [i a[teptar` ca Dale s` parcheze [i s`
coboare.
Acesta \i strnse mna lui Brian [i o \mbr`]i[` pe Marthe.

52

JEANNE WALLACE

M-ai ademenit precum cntecul sirenei! Acum ar fi


trebuit s` fiu cu directorul b`ncii mele... glumi el. O v`zu pe
Laurence, dar nu manifest` nici un fel de surpriz`. Tn`ra
femeie nu se prea sim]ea \n largul ei.
Scuz`-m` c` nu ne-am \ntlnit de cnd am sosit, dar mi
s-a spus c` e[ti r`sf`]at` [i plimbat` peste tot de prietenii
no[tri.
A[a este. Toat` lumea se poart` extrem de frumos cu
mine. N-am prea avut timp s` m` plictisesc.
Oamenii de pe meleagurile astea \i primesc \ntotdeauna
cu bra]ele deschise pe cei cu care se aseam`n`, [opti el. Dar
Laurence fu convins` c` o spusese numai din polite]e.
Marthe disp`ru din nou [i Brian le oferi cte un pahar de
punci. Dale o \ntreb` pe Laurence:
Te \ntorci \n Anglia pe un vapor al companiei Halcyon,
de exemplu Cassia Lady? Sau mergi mai departe, spre Miami
sau New York?
Nici una, nici alta. Voi lua avionul.
A fost o c`l`torie cam scurt`. Nu [tiu dac` merita
osteneala...
Ba da, dimpotriv`! Am v`zut o mul]ime de lucruri [i
mi-am f`cut o gr`mad` de prieteni. N-a fost vorba dect
despre o scurt` vacan]`.
Vacan]`? P`i, o femeie ca tine nu este liber` tot timpul?
Oare exist` pe lume oameni a c`ror via]` reprezint` o
vacan]` permanent`? Dac` ar exista, probabil c` ar fi groaznic
de plictisitor. {i slav` Domnului, via]a mea nu este deloc
a[a, \[i spuse ea.
A[a este. Am uitat c` te intereseaz` ac]iunile de
binefacere [i alte treburi de genul `sta, o ironiz` el.

|N BRLOGUL CORSARILOR

53

Probabil c` Brian se sim]ea jenat de faptul c` fusese martor


la discu]ia lor, \[i spuse Laurence. Ea nu-i oferise acestuia alt
motiv pentru refuzul de a-l \ntlni pe Dale dect teama de a
nu i se descoperi secretul.
De cnd m-am \ntors, n-am primit nici o veste de la
Olivier, \i spuse Brian lui Dale.
A]i fi fost binevenit dac` a]i fi trecut pe la el zilele astea.
|n calitate de vecin sau de medic?
Ambele.
Dat fiind c` tot \i promisesem lui Laurence s`-i ar`t Mont
Michel, a[ putea s` m` duc s`-l v`d \nainte de plecarea ei?
Laurence evit` cu grij` privirea lui Dale, dar a[tepta cu
ner`bdare r`spunsul acestuia.
Bine\n]eles, \i r`spunse el f`r` nici o ezitare. Eu trebuie
s` plec \n Barbados mine, unde voi r`mne o s`pt`mn`.
Pute]i s` merge]i s`-i face]i o vizit`.
Da, dar Laurence s-a hot`rt s` plece acas` \n weekendul
acesta. Oricum, era deja timpul s`-l v`d pe Olivier, a[a c` vom
merge imediat ce Laurence va avea un moment liber. |i voi da
un telefon \nainte.
Dale se \ntoarse spre tn`r`:
P`cat, dar dup` cte se pare \ntlnirea asta nea[teptat`
echivaleaz` cu un r`mas-bun. |i vei da adresa din Anglia
Marthei [i lui Brian? Data viitoare cnd mai vin acolo, \mi dai
voie s` te sun [i s` lu`m masa \mpreun`?
Dac` ar fi ]inut neap`rat s-o fac`, i-ar fi cerut-o personal,
\[i spuse tn`ra. Invita]ia lui era rece [i lipsit` de orice sens.
Dup` ce servir` masa, Dale \i propuse s` o \nso]easc` la
hotel. Laurence fu mirat` cnd Brian refuz` invita]iile lui \n
locul ei, pentru care oferi [i un motiv.

54

JEANNE WALLACE

Am stabilit s` ne petrecem ziua \mpreun`. Pentru sear`


are deja program, dar o voi aduce devreme \napoi la hotel.
Apoi [i-au luat r`mas-bun de la Dale. Brian [i Marthe l-au
rugat s` nu mai a[tepte o invita]ie special` pentru urm`toarea
vizit`. V`znd cum dispare ma[ina lui dup` o curb` a [oselei,
Laurence se lini[ti. Nu putea s` uite iubirea ei pentru acel
b`rbat [i \[i pierduse orice speran]` de a o mai vedea \mplinit`
vreodat`.
|nainte s` plece de la familia Gellhorn, \i promise Marthei
s` vin` s-o mai vad` o dat` \nainte de plecare. Dup` ce se
\ntoarse la hotel, tocmai se preg`tea s` trimit` ni[te flori
pentru a-i mul]umi amabilei ei gazde, cnd avu marea surpriz`
s` primeasc` un telefon de la Brian.
Dale ia avionul pentru Barbados \n seara asta. A[ vrea s`
te duc mine la Mont Michel, dac` e[ti de acord. Olivier
Ransome ne a[teapt`. Vin s` te iau dup`-amiaz`. Po]i s` mergi?
Minunat!
Brian t`cu cteva clipe, apoi spuse:
Laurence?
Da?
Nu-]i cump`ra bilet pentru smb`t` \nainte s` te
\ntlne[ti cu mine.
Ea accept` f`r` s`-i mai spun` c` risca s` r`mn` f`r` loc \n
cazul \n care se va ocupa de problem` prea trziu. |l \ntreb`
\ns` de ce trebuia neap`rat s`-[i amne plecarea. El \i
r`spunse:
Iart`-m`, dar nu pot discuta despre asta la telefon, [i
\nchise.
Tn`ra r`mase cu gura c`scat` de uimire [i, atunci cnd el
o sun` a doua zi, \i spuse numai c` trebuia s` nu-[i ia bilet

|N BRLOGUL CORSARILOR

55

imediat, f`r` s`-i mai ofere [i alte explica]ii. |n sfr[it, opri


ma[ina la marginea drumului cu pu]in \nainte de a ajunge la
re[edin]a familiei Ransome.
El se \ntoarse spre ea, stnd \n continuare cu minile pe
volan:
O s` te mire ce \]i voi spune acum. Iat` care este
adev`rul: a[ vrea ca vizita ta la Olivier s` aib` un aspect la fel
de profesional ca [i al meu.
Profesional? Ce vre]i s` spune]i?
El \ncepu s` rd` cnd v`zu ct de nedumerit` era.
Am \n]eles, crezi c` am \nnebunit brusc. Lini[te[te-te, nu
e cazul. Olivier este un caz dificil. Persoana lui necesit`
\ngrijiri speciale, pe care eu nu sunt \n m`sur` s` i le dau. Nu
are nevoie numai de tratament fizic, ci [i de unul psihic. M`
gndesc c` experien]a ta \mi poate fi de mare ajutor pentru
a-l vindeca. Dale, Marthe sau altcineva, ]i-a povestit ceva
despre aventura pe care a tr`it-o?
Am auzit ceva la bordul lui Chaconia Lady. A r`mas
paralizat par]ial dup` un accident de ma[in`, dup` cte am
\n]eles. Are probleme ortopedice [i nu d` nici un semn de
ameliorare.
Tare mi-e team` c` nici nu vrea s` fac` vreun efort \n
acest sens. Pentru a-l putea vindeca, trebuie mai \nti s`-i
spargem blocajul mental. Este tn`r [i puternic. |n mod
normal, nimic nu ar putea s` stea \n calea unei vindec`ri
complete cu ajutorul tratamentului [i exerci]iilor de
recuperare zilnice. Lui i-a intrat \ns` \n cap c` nu se poate
vindeca [i refuz` s` se supun` oric`rui tratament psihologic
sau fiziologic. |mi dai voie s`-]i vorbesc \n calitate de medic
despre acest b`iat cteva minute?

56

JEANNE WALLACE

Laurence accept`, cu att mai mult cu ct era foarte


interesat` profesional, deoarece \n felul acesta \[i amintea de
cazurile cu care avusese de-a face pe vremea cnd \[i practica
meseria. Dup` ce explica]iile lui Brian luar` sfr[it, ea \i spuse:
Se \ntmpl` destul de des ca unii oameni, mai ales dac`
sunt tineri, s` se lase prad` disper`rii. Nu pot sau nu vor s`
cread` c` orizontul nu le este \nchis pentru totdeauna.
Da, se mai \ntmpl`. La \nceput [i uneori starea aceasta
dureaz` destul de mult, v`d totul \n negru, dar imediat ce
accept` tratamentul [i v`d c` fac progrese, totul se schimb`!
Dificultatea cu Olivier const` nu numai \n faptul c` refuz` s`
coopereze, dar mai este [i mndru de rezisten]a lui.
M`rturisesc c` uneori \mi vine s`-i dau o b`taie la fund, mai
ales pentru ranchiuna pe care o manifest` fa]` de Dale.
Dale conducea ma[ina atunci cnd a avut loc accidentul?
Dar e o prostie! Pe de o parte, este gata s` se \mpace cu ideea
nenorocirii lui, dar \n sinea lui \[i deplnge soarta. Are nevoie
de un ]ap isp`[itor [i cel mai la \ndemn` i s-a p`rut a fi fratele lui.
Bine\n]eles. El era la volan.
Pe scurt, Olivier ar trebui s` fie internat \ntr-un spital [i
s` urmeze un tratament. Dumneavoastr` \mi cere]i s`-l
consult, avnd \n vedere experien]a pe care o am \n astfel de
cazuri, ca s` v` confirm diagnosticul [i s` v` sf`tuiesc s`-l
determina]i pe Dale s` ia o hot`rre \n acest sens?
Brian se foi pe scaun, b`tu darabaua cu degetele pe volan,
p`rnd extrem de jenat:
Nu tocmai. De fapt, iat` motivul pentru care am hot`rt
s`-]i cer s`-]i amni plecarea: a[ vrea s` te ocupi de Olivier ca
terapeut. Ce p`rere ai?
Ea \l privi speriat`.

|N BRLOGUL CORSARILOR

57

Doamne sfinte! Nu pot s` accept!


|nc` nu l-ai v`zut! Nu refuza \nainte de a te \ntlni cu el!
Dar nu pot s` r`mn aici! Doar [ti]i din ce cauz`!
{tiu c`, dup` ce te vei \ntoarce \n Anglia, va trebui s`-]i
g`se[ti un loc de munc`, dar acum ai un motiv \ntemeiat s` nu
mai pleci. Exist` chiar aici un pacient [i un serviciu pentru
tine. Sunt convins c` ai suficient` personalitate ca s` duci
aceast` sarcin` la bun sfr[it [i imediat ce se va \ntoarce Dale...
P`i tocmai din cauza lui nu mai pot r`mne!
Brian se \ncrunt`, cu un aer mirat.
Acesta este motivul principal? Credeam c` s`r`cia este de
vin`!
Nu... Da... Din ambele motive, se fstci ea. Acum, mai
ales din pricina lui Dale. Am reu[it s` ascund acest secret fa]`
de toat` lumea, cu excep]ia dumneavoastr`. Dale este ultima
persoan` care a[ vrea s` afle. Plec duminic`, pentru c` nu
vreau s`-l mai v`d niciodat`. Dac` afl` dup` aceea, oricum nu
mai are nici o importan]`.
Brian o privi cu ironie:
Acesta este lucrul cel mai important pentru tine: atta
timp ct te g`se[ti fa]` \n fa]` cu Dale, el nu trebuie s`-]i
cunoasc` situa]ia real`. {tiu, am devenit complicele t`u, dar
de ce crezi c` te-ar aprecia mai pu]in \n cazul \n care se afla?
N-o s` aib` vreo reac]ie mai deosebit`.
Laurence \ncerc` s` trnteasc` o minciun`:
Nu, este numai o problem` de orgoliu: \n cazul \n care el
sau o alt` persoan` ar afla adev`rul, m-a[ sim]i vinovat` [i stupid`.
Brian o privi \n ochi:
Ascult`, feti]o, dac` n-o s` te sim]i niciodat` \n via]`
stupid`, afl` de la mine c` e[ti o tn`r` norocoas`. Acum vom

58

JEANNE WALLACE

merge s`-l vedem pe fratele lui Dale. Eu cred c` e[ti \n stare


s`-l aju]i [i \]i cer s` fii obiectiv`.
V` rog, nu-mi cere]i asta! N-are nici un sens s`-l v`d
acum, cnd m` preg`tesc de plecare.
Nu uita c` am fost invita]i [i suntem a[tepta]i. Vei veni cu
mine.
Descrierea conacului Mont Michel pe care i-o f`cuse
domnul Cave s-a dovedit a fi exact`. Era o cl`dire alb`,
orientat` spre soare [i \nconjurat` de o paji[te pres`rat` cu
straturi de flori. Laurence admir` nespus dimensiunile
gr`dinii [i priveli[tea pe care o oferea \mprejurimile. Brian \i
r`spunse:
Da. Dale are norocul s` aib` casa [i la \n`l]ime [i foarte
aproape de mare. Vezi poarta aceea? De acolo porne[te o
c`rare care duce la Orchid Point, o plaj` privat`.
Anexa \n care locuia Olivier era legat` de casa mare
printr-o alee acoperit`.
E un exemplu tipic de re[edin]` de var` pentru casa
st`pnului atunci cnd servitorii locuiesc acolo. Odinioar`,
ace[tia plecau \n fiecare sear` spre casele lor situate \n
cartierele s`race ale ora[ului. Numai majordomul [i so]ia lui
r`mneau pe loc. Hector, majordomul lui Dale, locuie[te \n
casa mare, anexa este rezervat` lui Olivier [i infirmierelor,
atta timp ct le suport`...
U[a de la intrare era deschis`. Brian intr` [i-l chem` pe
Hector. Imediat \[i f`cu apari]ia un antilez uria[ cu un zmbet
vesel pe buze [i p`rul cre], care \i forma un fel de aureol` \n
jurul capului.
Bun` ziua, domnule doctor. Domnul nu este acas`. A
plecat pentru o s`pt`mn` \n Barbados.

|N BRLOGUL CORSARILOR

59

{tiu, dar noi am venit la Olivier. Probabil c` ne a[teapt`.


Putem s` intr`m?
Hector abord` un aer jenat.
|[i face siesta. N-o s`-i plac` deloc s` fie trezit din somn.
Nu-i nimic. El ne-a invitat.
Cnd ajunser` \n fa]a u[ii anexei, \l strig`. Dup` numai
dou` minute, ap`ru un tn`r \ntr-un scaun cu rotile. Fa]a
acestuia cu tr`s`turi ascu]ite nu era dect o palid` replic` a
celei a lui Dale. Ochii lui cenu[ii erau reci [i avea col]urile
gurii c`zute, dndu-i un aer de om b`trn. Zmbetul pe care
i-l adres` lui Laurence era evident rodul unui efort politicos.
Ceai? le propuse el scurt.
Cu pl`cere, dar vreau s`-l preg`tesc eu, spuse Brian.
Plec` din \nc`pere [i Laurence b`nui c` acesta era \ncntat
c` o l`sase singur` cu Olivier. Pentru a \ntre]ine discu]ia, ea
f`cu elogiul gr`dinii, dar Olivier i-o t`ie scurt.
Nu m` intereseaz` problema asta! Nu te mai obosi s` faci
risip` de farmec!
Brian mi-a spus c` po]i s` cobori pn` la malul m`rii f`r`
s` ie[i de pe potec`, mai \ncerc` ea odat`.
La malul m`rii? [uier` el cu o voce r`stit`. Vrei s`-]i ba]i
joc de mine? Cum pot face a[a ceva?
Cineva, fratele t`u sau altcineva, poate s` te \mping`,
spuse ea ar`tnd spre scaunul cu rotile. {i dac` nu po]i \nota,
m`car vei \ncerca s` plute[ti. Toate aceste activit`]i \]i vor
prinde foarte bine.
El o fix` cu ochii lui reci.
Acum \n]eleg de ce te-a adus doctorul cu el: ca s`-mi spui
pove[ti de adormit copiii. F` bine [i scute[te-m` de aiurelile
astea pe care le-am mai auzit deja de o mie de ori.

60

JEANNE WALLACE

Dar ai \ncercat m`car o dat`?


Nu v`d ce rost ar avea. Nimeni [i nimic nu m` poate
vindeca.
Eu a[ vrea s`-]i demonstrez c` n-ai dreptate, spuse ea, dar
el schimb` subiectul conversa]iei.
E[ti prieten` cu Brian [i Marthe din cte am auzit, dar am
impresia c` te cunoa[te [i Dale, nu-i a[a?
Ea gndea cu rapiditate. Era posibil ca Olivier, care
probabil era elev pe vremea aceea, s` fi auzit despre
desp`r]irea fratelui s`u de Laurence Kenyon, dar nu p`ruse
deloc surprins atunci cnd Brian i-o prezentase ca fiind
doamna Laurence Napier. Se hot`r\ s` nu-i spun` adev`rul.
Da. L-am \ntlnit pe fratele t`u la bordul vasului
Chaconia Lady. Dar ce vrei s` spui cu asta?
Nu e[ti prima femeie care mi-a fost prezentat` cu scopul
de a m` fermeca [i a m` face un pic mai civilizat. Ultima dintre
ele a plecat cu el \n Barbados. Se numea Mia Summer parc`.
O cuno[ti?
Nu cred, dar e posibil s-o fi v`zut \n Barbados. Atunci
cnd am f`cut escal` acolo, a venit o femeie s`-l ia din port.
Precis era ea. Nu-i place de mine, iar eu nu pot s-o suf`r!
Acum, Dale \ncearc` s` mi te vre pe gt... ca s` intre pu]in`
lumin` [i veselie \n via]a mea prin intermediul unui medic...
Pas`rea ciudat` din colivie.
Nu e adev`rat! Brian a avut ideea s` m` aduc` aici,
pentru a-mi ar`ta \mprejurimile. |ntlnirea cu tine nu este
dect un incident. De ce ar vrea fratele t`u s` ne
cunoa[tem?
Ca s` m` provoace, vezi bine! |[i \nchipuie c` dac` am s`
v`d fete frumoase \n jurul meu, voi fi tentat s` merg \n crje.

|N BRLOGUL CORSARILOR

61

Nu! Ar fi un lucru inutil [i \ngrozitor. Nu cred c` este \n


stare de a[a ceva. Ct despre doctorul Gellhorn, acest
procedeu ar contraveni conceptelor medicinei la care dnsul
]ine foarte mult. |l insul]i b`nuindu-l de asemenea lucruri. Dar
avnd \n vedere tot ce am auzit despre tine [i ce am putut s`
constat acum, dup` ce te-am cunoscut, [tii ce cred eu?
Pu]in \mi pas` de p`rerea ta despre mine! Dar, m` rog,
d`-i drumul!
Ei bine, uite cum stau lucrurile: dac` te crezi o pas`re
ciudat` \ntr-o colivie, asta se \ntmpl` \n cea mai mare parte
din cauza ta. Te folose[ti de handicapul t`u ca s`-i enervezi pe
cei din jurul t`u [i s` monopolizezi aten]ia tuturor.
S` fim serio[i! Crezi c` a[ putea s` m` ridic \n picioare [i
s-o iau la fug` dac` a[ vrea?
Nu, dar stau [i m` \ntreb dac` nu cumva ai putea s-o faci
\n mod treptat, cu ajutorul cuiva sau al unui baston, sau cu
ni[te crje. Te observ de ct`va vreme [i am constatat c`
picioarele ]i se mi[c` totu[i sub p`tur`. Tu poate c` nu-]i dai
seama de asta, dar a[a este.
S` fiu al naibii! S-ar p`rea c` te cam pricepi la treburile
astea! A[ putea s` jur c` e[ti psiho... nu [tiu cum.
Olivier t`cu, pentru c` Brian adusese deja ceaiul. Apoi i se
adres` acestuia:
Ai avut o idee de milioane prezentndu-mi-l pe \ngerul
acesta consolator! Fii amabil [i sun`-l pe Hector. Spune-i s`-mi
aduc` ceaiul \n camera mea.
Brian puse tava pe mas` [i-i r`spunse:
Nu e nevoie s`-l deranjezi. Dac` nu r`mi aici, ]i-l aduc eu.
Olivier adopt` un aer sup`rat [i furios. F`r` s` spun` nici
un cuvnt, plec` \n camera lui, trntind u[a dup` el.

62

JEANNE WALLACE

Am impresia c` i-ai provocat o stare de spirit extrem de


proast`. S` zicem mersi. Acum este doar obraznic, nu [i
furios.
Ro[ie la fa]` de indignare, Laurence zise, scr[nind din
din]i:
E un monstru!
Dar este un caz interesant, nu-i a[a?
B`nuiesc c` ar fi, dac` ar trebui s` m` ocup de el o
vreme, recunoscu Laurence ro[ind [i mai mult.
Brian \i \ntinse cea[ca [i o \ntreb` cu calm \n timp ce o
ducea pe a lui la gur`:
Deci, ce ai hot`rt?
|n leg`tur` cu ce?
{tii foarte bine. E[ti de acord s`-]i amni plecarea \n
Anglia pn`... peste dou` s`pt`mni? Pn` atunci se va
\ntoarce [i Dale [i am putea s`-i cerem p`rerea.
Laurence \[i d`du atunci seama cu ct` dib`cie o
manipulase Brian. O adusese aici ca s`-i provoace orgoliul
profesional. |i strnise interesul pentru cazul tn`rului
Ransome [i dorea s`-i ofere mijloacele necesare pentru
rezolvarea acestuia. |l admira pe medic [i \n alte \mprejur`ri
probabil c` ar fi acceptat cu pl`cere propunerea lui, dar tn`ra
femeie d`du din cap \n semn de refuz.
Bine, spuse el. De[i speram s` aud un da entuziast. Ar
fi posibil totu[i s` te mai gnde[ti? Bine.... S` mergem.
Mult mai trziu, la hotel, Laurence analiz` cu ct` r`bdare
\i demolase Brian toate argumentele.
N-avea destui bani s` mai stea \nc` o s`pt`mn` la
Marechal? Ba da, \i r`spunsese Brian. Nu trebuia s` se ating`
de banii de drum pentru \ntoarcerea acas`.

|N BRLOGUL CORSARILOR

63

{i cum va putea s` tr`iasc` [i unde, \n cazul \n care ar


accepta s` se ocupe de Olivier? Brian va \nchiria o garsonier`
[i vei tr`i din salariu.
Salariu! Dar nu putea s`-i cear` lui Brian s-o pl`teasc`!
Brian \i respinsese [i de ast` dat` obiec]iile: Brian era acela
care o va angaja ca psihoterapeut, mai \nti pentru Olivier [i
apoi \i va face rost [i de al]i pacien]i. Dale n-avea nici o
leg`tur` cu planurile lui.
Dale [tia ce meserie are ea, dar credea c` devenise bogat`
dup` moartea so]ului s`u. Nu va crede \n veci c` era nevoit`
s`-[i c[tige existen]a [i mai mult ca sigur nu va accepta ca
primul ei pacient s` fie Olivier. |n cazul \n care acesta va refuza
terapeutul [i tratamentul, Brian \l va anun]a c`-[i poate g`si un
alt doctor pentru el [i fratele lui. Laurence nu putea s`-i
explice lui Brian c` \n cazul acesta s-ar fi sim]it respins` ca
individ [i nu ca profesionist.
|ncepea s` se simt` prins` \n capcan`. Olivier va refuza cu
siguran]` s` se lase tratat de ea. O urse din momentul \n care
o v`zuse. N-avea nici o importan]`, \i spusese Brian. Toate
figurile str`ine pe care le vedea \i strneau ne\ncrederea [i
antipatia [i depunea ni[te eforturi diabolice s` [ocheze f`r` a-[i
pierde controlul asupra lui \nsu[i. Din conversa]iile pe care le
avusese cu ea \ns`, la bordul lui Chaconia Lady, Brian
putuse s` constate c` Laurence era foarte dotat` pentru
apropierea de pacien]ii dificili. Doctorul voia ca ea s`-[i
exercite acest har asupra lui Olivier.
Nu voi reu[i niciodat`, spuse ea \n cele din urm`, cu
triste]e.
Brian nu rat` ocazia.

64

JEANNE WALLACE

Dar ]i-ar pl`cea s` \ncerci, nu-i a[a?


Dac` lucrurile ar fi stat altfel, poate... a[ accepta,
recunoscu ea.
|nseamn` c` nu mai avem dect s`-l convingem pe Dale!
{i pe Olivier!
Dac` va refuza, Dale \l va amenin]a c`-l va trimite
ramburs \napoi \n Anglia. |n definitiv, este fratele lui [i cam
abuzeaz` de ospitalitatea lui Dale.
|nainte de a pleca, Brian \i mai f`cu o sugestie:
N-ar fi mai bine pentru tine s`-i dezv`lui lui Dale
adev`rata ta situa]ie? C` e[ti o tn`r` obi[nuit` care munce[te
[i care a vrut s` evadeze din rutina ei cotidian`.
Dar ea refuzase cu \nc`p`]nare [i el nu mai insistase.
Toat` s`pt`mna, Laurence tr`i cu spaima s` nu se \ntoarc`
Dale. Era geloas` pe Mia Summer [i ar fi vrut s` [tie ce
reprezenta femeia aceea pentru el. Asta de fapt, n-o privea pe
ea, \[i repeta mereu dar \n zadar. |n cele din urm`, Brian
reu[ise s-o conving` pentru c` \n sinea ei dorea s` fac` acel
lucru, dar acesta nu va reu[i s`-l conving` [i pe Dale.
Spera ca Brian o va anun]a atunci cnd Dale va dori s-o
vad`. Dar Dale veni singur [i alese un moment ciudat s`-[i fac`
apari]ia.
Fusese invitat` la cin` de un client american al hotelului.
Tinerei femei nu-i prea pl`cea de el [i refuzase multe invita]ii
ale acestuia. O acceptase pe cea din seara aceea pentru c` se
gndise c` era una din ultimele zile petrecute la hotel [i c`
deci nu se mai putea \ntmpla nimic.
Avea \ntlnire cu el \n salonul mare al hotelului Marechal.
|n timp ce individul se \ndrepta spre ea, tn`ra \l z`ri pe Dale
stnd singur la bar. O v`zuse [i el [i se apropie de ei.

|N BRLOGUL CORSARILOR

65

Ea \ncerc` s` fac` prezent`rile, dar americanul se


\ndep`rt`, dup` care Dale \i spuse:
Vreau s` te v`d.
Da, dar \n seara asta am deja program.
El arunc` o privire spre Curtis Halgern.
Am \n]eles. Atunci, r`mne pe mine?
Da.
Trec s` te iau pe la prnz.
Oh! La prnz trebuie s` m` duc s` beau ceva \mpreun`
cu c]iva prieteni.
Anuleaz` \ntlnirea. Avem ni[te probleme de discutat.
{i f`r` s`-i mai a[tepte r`spunsul, \l salut` pe cel`lalt b`rbat
[i se \ntoarse la bar.

Capitolul 5
Cina \mpreun` cu Curtis Halgern fu destul de nepl`cut`.
Discu]ia cu el se limitase la cteva glume de un gust destul de
\ndoielnic, jocuri de cuvinte proste[ti [i povestirea unor
ispr`vi de vitejie al c`ror personaj principal fusese, evident, el
\nsu[i. Avea obiceiul enervant de a alege el felurile de
mncare, \n a[a fel \nct Laurence fusese nevoit` s` \nghit`
numai lucruri care nu-i pl`ceau. Era prea preocupat` de
problemele ei ca s` mai catadicseasc` s` g`seasc` un subiect
de discu]ie care s`-i intereseze pe amndoi. Masa aceea
plictisitoare, prelungit` de \ncetineala cu care erau servi]i,
p`rea s` nu mai aib` sfr[it. Poate c` la fel de nemul]umit ca
[i ea, partenerul ei b`u foarte mult. Pe m`sur` ce trecea
timpul, tonul lui devenea din ce \n ce mai pu]in respectuos [i
fanfaronada din ce \n ce mai strident`. La sfr[itul mesei,
Laurence se preg`tea s-o [tearg` ct mai repede posibil,
dar Curtis o anun]` c` se gndise la un alt mod de a-[i
termina seara.
O lu` familiar de bra] [i \i spuse cu un zmbet seduc`tor.

|N BRLOGUL CORSARILOR

67

La ora servirii cafelei vin la hotel mul]i turi[ti. Ace[tia se


vor afla aici peste pu]in` vreme, a[a c` te voi duce la alt`
petrecere.
Ea \l privi cu r`ceal`. |[i cam \nchipuia \n ce fel de loc ar fi
vrut s-o duc`: \ntr-una din casele acelea noi, construite pentru
turi[ti. N-avea nici un chef s` r`mn` lng` el o ve[nicie.
Nu. Dac` nu te superi, a[ vrea s` plec. |]i mul]umesc
pentru invita]ie, dar aici personalul se mi[c` foarte \ncet [i
este deja prea trziu. |n curnd te voi p`r`si.
|i \ntinse mna s`-[i ia r`mas-bun, dar el nu-i lu` \n seam`
gestul. Pe fa]` \i ap`ru o expresie posac`.
Nu po]i s` m` la[i balt` \n halul `sta, protest` el. O s` fiu
ridicol dac` apar singur la petrecere. Le-am promis celorlal]i
c` te aduc cu mine!
Nu vreau. Sunt sigur` c` vor \n]elege. Te rog s` m` scuzi
fa]` de ei.
De ce a[ face-o? Cina nu era dect un preludiu, ca s` fiu
\n form` \nainte de a petrece o sear` pe cinste! {i acum, tu vrei
s` pleci!
Nu mi-ai spus nimic pn` acum din toate astea.
Nici nu m-am gndit s-o fac. Eram convins c` ai \n]eles c`
nu ne vom desp`r]i imediat dup` cin`. Nu e frumos din
partea ta!
Laurence se hot`r\ s` trateze toat` povestea aceea cu sim]ul
umorului.
Bine. Voi veni numai s` beau o cafea, apoi voi pleca.
Dac` \n]eleg bine, vii cu mine ca s` ai de unde pleca,
bodog`ni el sup`rat.
N-ai dreptate. Dac` a[ r`mne pn` la terminarea
petrecerii, care s-ar putea s` se prelungeasc` foarte mult,

68

JEANNE WALLACE

probabil c` ]i-ar trece prin cap s` m` \nso]e[ti pn` acas`.


Dup` cum vezi \ns`, str`zile sunt luminate ca ziua [i sunt pline
de lume. Pot s` m` plimb [i f`r` escort`.
Dar v`znd casa cufundat` \n \ntuneric, intui]ia \i [opti c`
fusese p`c`lit`. E adev`rat c` era posibil ca prietenii lui Curtis
s` nu fi sosit \nc`, dar totu[i... |i spusese c` erau a[tepta]i. |i
aminti acest lucru \n momentul \n care el deschise u[a cu
cheia lui, dar Curtis nu-i r`spunse. Ap`s` pe \ntrerup`tor [i \n
\nc`pere se f`cu lumin`. Era o camer` care servea [i drept
living [i drept dormitor.
Nici urm` de petrecere sau invita]i. Nu existau dect dou`
ce[ti [i ni[te zah`r pe o mas` [i, \n buc`t`ria minuscul`, un
filtru de cafea preg`tit s` fie pus \n priz`. Erau ni[te preg`tiri
pentru o sear` intim`!
Laurence se \ntoarse furioas` spre el.
Nu este nimeni!
A[a e. Voiam s` fiu singur cu tine, m`rturisi el zmbind.
Ce e r`u \n asta?
Totul! Totul, \ncepnd din clipa \n care m-ai min]it ca s`
m` ademene[ti aici! Mi-ai spus c` musafirii ar fi rs de tine
dac` ai fi ajuns singur la nemaipomenita ta petrecere!
A trebuit s` procedez a[a. Te pref`ceai c` nu [tii c` urma
s` petrecem noaptea \mpreun`. Ia gnde[te-te pu]in! Dintre
toate fetele de pe insul`, de ce te-a[ fi invitat tocmai pe tine
dac` n-a[ fi vrut ca cina s` fie urmat` [i de altceva?
E[ti un nemernic!
Nu-mi vorbi pe tonul `sta, spuse el cu r`utate prinznd-o
de mijloc [i lipind-o cu spatele de perete.
Ea \ncepu s` se zbat`.

|N BRLOGUL CORSARILOR

69

Las`-m` s` plec! strig` ea \n timp ce-l lovea, dar el \i


imobiliz` bra]ele. Am s` strig dup` ajutor. Sunt oameni \n
casele din jur.
N-ai dect s` strigi. N-o s` te aud` nimeni [i oricum, sunt
convins c` nu se vor amesteca \n treburile noastre.
Individul era destul de puternic. O ]inea de bra]e,
c`utndu-i buzele cu l`comie. Cnd \ntoarse capul ca s`-i evite
gura, z`ri o siluet` \n pragul u[ii. Necunoscutul \l prinse pe
Curtis de um`r [i-l for]` s`-i dea drumul tinerei. Nu se \n[ela
deloc. Auzi vocea rece [i autoritar` a lui Dale:
Asta e casa ta?
Tu ce p`rere ai?
Nici una, dar dac` este a ta, te sf`tuiesc s` te duci repede
la culcare. E[ti mort de beat.
Da cine te crezi tu?
Nu fi tmpit!
{i ce-o s` se \ntmple cu iubi]ica mea?
Po]i s-o \ntrebi [i singur, dar b`nuiesc c` vrea s` plece cu
mine.
Nu prea merit`. Ai face mai bine s`-]i g`se[ti alta. Fata
asta e rece ca un sloi de ghea]`.
|n loc de r`spuns, Dale \i trase o lovitur` puternic` \n falc`
[i Halgern se pr`bu[i la picioarele lui Laurence. Dale \l ridic`
\n picioare [i-l \mpinse spre pat:
Noapte bun`! Unde ]i-e cheia? Ai g`sit-o? Atunci \ncuie
u[a de dou` ori, \n cazul \n care m` voi \nfuria din nou. S-ar
putea s`-mi vin` cheful de a-]i da o lec]ie pe care s-o ]ii minte
toat` via]a!
O prinse strns pe Laurence de bra] [i merser` \mpreun`
pn` la hotel, f`r` s` scoat` nici un cuvnt. T`cerea lui era

70

JEANNE WALLACE

amenin]`toare [i sumbr`. Ea a[tepta s-o acuze, ca s`-i poat`


explica \mprejur`rile \n care era gata-gata s` fie violat`.
Cnd ajunser` la recep]ie, el ceru cheia de la camera ei [i
urc` \mpreun` cu ea. |n fa]a u[ii, \i spuse:
Am impresia c` ai o \nclina]ie special` pentru indivizii cei
mai pu]in atr`g`tori, ca personajul b`d`ran cu care ai ie[it \n
seara asta.
Nu [tiam cum stau lucrurile. N-am mai fost agasat` de un
b`rbat beat de...
Avea de gnd s` spun` de cnd am sosit aici, dar el o opri
[i-i spuse:
Din ultima noapte petrecut` pe vas. Aveai ceva de
\mp`r]it cu be]ivanul acela, sau cel pu]in a[a \l credeai.
Ea ro[i cnd \[i aminti:
M-am \n[elat. Dup` aceea mi-am dat seama c` nu
b`use[i.
Ba te \n[eli din nou. B`usem \n seara aia [i am b`ut [i
dup` ce m-am desp`r]it de tine. Dar oricum, \]i mul]umesc c`
]i-ai cerut scuze... |n alt` ordine de idei, spune-mi [i mie de ce
te-ai luat dup` individul `sta?
Mi-a spus c` organizeaz` o petrecere \n cinstea mea [i c`
nu era frumos din partea mea s` nu m` duc.
Asta este totu[i o capcan` destul de banal`. Pentru
asemenea b`rba]i, o femeie singur` este o prad` ispititoare pe
care nu poate rezista s` n-o adauge panoului s`u cu trofee. Ar
fi trebuit s`-]i iei cu tine o secretar` cu mai mult` experien]`,
care s` te apere de atacul lupilor.
Am ]inut neap`rat s` c`l`toresc singur`.
{i dup` trei s`pt`mni ai obosit \n a[a m`sur`, \nct ai
fost interesat` de ideea prosteasc` a lui Brian de a \ncepe din

|N BRLOGUL CORSARILOR

71

nou s` munce[ti f`r` s` fie nevoie [i s`-l ai pe Olivier drept


prim pacient. |]i \nchipui cumva c` va deveni blnd ca un
mielu[el ca s`-]i u[ureze sarcina?
Dac` a[ fi fost sigur` c` nu exist` nici o [ans` de vindecare,
Brian n-ar fi reu[it s` m` conving` s` fac o \ncercare.
Dar de ce crezi c` fratele meu a refuzat \n permanen]` s`
accepte un tratament?
S-a obi[nuit prea mult cu boala lui ca s` mai vrea s` se
trateze.
Deci este vorba mai degrab` de o cauz` psihic` dect de
una fizic`! {i Brian e de aceea[i p`rere, dar... asta \nseamn` c`
m` consider` pe mine vinovat de accident? Cuno[ti povestea?
Da, dar eu doar m-am oferit s` dau o mn` de ajutor.
Ct timp?
Nu [tiu exact... atta ct va fi necesar. E nevoie s` fac`
exerci]ii fizice [i s` fie \n]eles. E posibil s` n-ajung la nici un
rezultat, dar oricum mi-ar pl`cea s` fac o \ncercare.
Mereu atras` de statutul de mam` a r`ni]ilor... o
ironiz` el.
Ea l`s` capul \n jos, sim]indu-se jignit` de atitudinea lui
indiferent`.
Da, se poate. Tu n-ai \n]eles niciodat` devotamentul meu
pentru Lucile sau c`s`toria cu Steven. Stau [i m` \ntreb dac`
de fapt n-ai fi \ncntat dac` a[ da gre[ [i cu Olivier.
{i cu el? repet` el mirat. Deci consideri c` timpul
petrecut al`turi de Lucile [i de Steven Napier a reprezentat o
\nfrngere?
O \nfrngere amar` pe care o pl`tise cu pierderea lui Dale,
dar dac` ar fi recunoscut acest lucru, ar fi m`gulit orgoliul
acestuia [i ea nu putea suporta acest lucru.

72

JEANNE WALLACE

Ocupndu-m` de ei, am respectat numai ce mi-a dictat


con[tiin]a. Cazul fratelui t`u este \ns` diferit. El reprezint`
pentru mine o provocare din punct de vedere profesional.
Dac` pot s` fac ceva pentru el, \nseamn` c` merit \ncrederea
pe care mi-o acord` Brian. Pentru mine, acest lucru este foarte
important.
Ar fi vrut s`-i mai spun` [i ct de necesar va fi ajutorul lui,
dar nu \ndr`zni s-o fac`.
Mie unul, ideea asta mi se pare ciudat`. Voi vorbi mine
diminea]` cu Brian.
Mul]umesc, [opti ea. Mul]umesc [i pentru azi-noapte.
Pentru c` ]i-am s`rit \n ajutor?
Da. Ce c`utai acolo?
Nu m-am mai \ntors acas`. Am r`mas la bar, dar te-am
l`sat s` prime[ti o lec]ie de via]`.
Laurence f`cu ochii mari.
{tiai dinainte c` o s` am necazuri dac` iau cina cu acel
b`rbat? Cum ]i-ai dat seama?
Dup` privirea trist` a indivizilor de la bar, atunci cnd
Curtis te-a condus \n restaurant.
Ea se \nro[i la fa]` de ru[ine.
|l cuno[teai bine?
Mult prea bine, din cte mi-am dat seama. Atunci m-am
sim]it obligat s` v` urm`resc, dup` ce a]i luat masa. Pe m`sur`
ce ai \naintat \n vrst`, ai devenit [i mai frumoas` [i mai
rafinat`, dar, a[a cum ]i-am mai spus, nu te pricepi deloc la
b`rba]i.
|n alte \mprejur`ri, l-ar fi rugat s` nu-i fac` moral`, dar
acum \[i d`dea seama c` Dale ]inea destul de mult la ea dac`
o salvase din ghearele lui Curtis.

|N BRLOGUL CORSARILOR

73

Deci erai prin apropiere? {i ai fost \ngrijorat de ce se


putea \ntmpla?
Cunoscndu-mi propriile reac]ii fa]` de tine, ca [i uria[a
ta naivitate, m` temeam de ce este mai r`u.
Laurence a[tepta de la el un alt r`spuns.
Dar tu m-ai silit s`... [opti ea, spernd c` el nu-i va mai
aminti de noaptea aceea cumplit` de pe vas. Dar el continu`:
Sunt [i eu un b`rbat ca oricare altul [i uneori nu ne
putem controla.
Laurence nu mai spuse nimic. Dale \i descuie u[a [i \i
\ntinse cheia:
Data viitoare ai face bine s` fii mai atent` cu cine ie[i
seara, \i spuse el, dup` care plec`.
A doua zi diminea]`, discut` cu to]ii despre aspectele
materiale ale experimentului. Dale a vrut \nc` de la \nceput s`
afle unde dorea s` locuiasc` \n timp ce se ocupa de fratele lui.
M` gndisem s`-i \nchiriez o garsonier` la marginea
ora[ului, dac` este [i ea de acord, propuse Brian.
Nu, cl`dirile respective sunt prea izolate [i r`zle]e. Nu
putem s-o l`s`m s` locuiasc` singur` \n aceste condi]ii. Prefer
s` stea la Mont Michel. Putem s-o instal`m \n camera din
apropierea anexei care d` direct \n gr`din`. O scutim astfel de
un drum, hot`r\ Dale.
Oh, exclam` Brian \ntorcndu-se spre ea. Ce p`rere ai?
Se a[tepta la un refuz, dar Laurence \i r`spunse:
Dac` vi se pare solu]ia cea mai potrivit`...
Perfect. Cei doi servitori ai mei, Hector [i Melie, vor avea
grij` s` nu-]i lipseasc` nimic. Cnd \ncepi?
Trebuie s` eliberez camera la hotel duminic`.
Trimit ma[ina dup` tine.

74

JEANNE WALLACE

Mul]umesc.
Creznd c` discu]ia luase sfr[it, t`cu, dar Dale o \ntreb` brusc:
Cum ai de gnd s` procedezi cu Olivier la \nceput?
Prezentndu-te drept o prieten` a lui Brian [i f`cndu-l s`
\n]eleag` c` e[ti interesat` de cazul lui din punct de vedere
profesional sau o s`-]i faci apari]ia \n bluz` alb` [i cu un
manual de exerci]ii fizice sub bra]?
Nici m`car \n cursul acelui gen de discu]ii nu se putea
ab]ine s` n-o scie cu \ntreb`ri!
Dup` p`rerea dumneavoastr`, care este cea mai bun`
metod` prin care s` mi-l apropii? \l \ntreb` ea pe doctor.
E complicat, [opti Brian vis`tor. Mai bine te la[i condus`
de intui]ie. Olivier nu a avut niciodat` \ncredere \n cei care au
vrut s`-l trateze.
Va vedea totu[i c` locuiesc \n aceea[i cas` cu el [i va trage
repede concluziile care se impun, continu` Laurence. Se uit`
pe furi[ la Dale [i observ` c` acesta zmbea u[or.
Nu-]i face griji. Din cnd \n cnd invit ni[te prietene s`
r`mn` la mine [i acestea nu au fost b`nuite c` au venit s`-l
trateze... spuse el.
Apoi i se adres` lui Brian:
Mia va veni pentru o vreme s` stea aici.
Dup` care continu`:
Dar, din cte [tiu eu, nici una din ele n-a avut nevoie de
serviciile lui Hector sau Melie. Pn` la urm`, cred c` ar fi mai
bine s`-l inform`m pe Olivier despre motivul pentru care
Laurence va r`mne la Mont Michel.
Bun` idee! aprob` Brian. Tuturor le place s` li se spun`
adev`rul. A[adar, ]i se preg`te[te terenul! Nu-]i mai r`mne
dect s` abordezi problema cu ct mai mult` diploma]ie.

|N BRLOGUL CORSARILOR

75

Dale se uita la tn`r` cu o privire rece. |i studia picioarele


fine \nc`l]ate cu sandale elegante [i gambele zvelte [i
bronzate. Purta o rochi]` alb` de tenis [i \[i strnsese p`rul
\ntr-o panglic`, deoarece urma s` joace tenis.
Sper c`-]i vei juca rolul cu toat` delicate]ea pe care o
a[tept`m de la tine, spuse Dale.
{i, f`r` s` mai a[tepte vreun r`spuns, \i propuse lui Brian
s` mearg` s` bea ceva.
Doctorul zmbi u[or.
Va pune mult suflet \n toat` treaba asta. Te asigur c` va fi
de nerecunoscut. Va deveni \n curnd un psihoterapeut care
pur [i simplu \[i practic` meseria.
Iar eu \l voi sili pe Dale s` m` accepte a[a cum sunt, \[i
spuse hot`rt` Laurence.
Atunci cnd p`r`si hotelul, Hector veni s-o ia cu ma[ina. La
Mont Michel f`cu cuno[tin]` cu Melie, o femeie bondoac` [i
zmbitoare. I se ar`t` camera \n care va locui [i lu` masa
singur`. Olivier preferase s` m`nnce la el \n camer` [i Dale
nu se \ntorsese \nc` acas`.
|l l`s` apoi pe Olivier s`-[i fac` siesta, apoi \[i lu` inima \n
din]i [i se duse s`-l vad`. Era \mbr`cat` \ntr-un taior de
culoare deschis`, f`r` bluz` alb` [i carte sub bra]. Ducea cu ea
un s`cule] cu a]e colorate [i o broderie cu modelul pe
jum`tate terminat.
|l g`si \ntins \ntr-un [ezlong. O \ntmpin` cu un semn din
cap, \nchizndu-[i cartea pe care o citea cu un aer plictisit. Ea
\i \ntinse mna. V`znd c` Olivier nu-i ia \n seam` gestul, se
uit` dup` un scaun.
|mi pare r`u, nu pot s`-]i dau un scaun, spuse el printre
din]i.

76

JEANNE WALLACE

Laurence nu acord` aten]ie tonului s`u jignitor. Lu` un


scaun [i se a[ez` \n fa]a lui.
S-ar p`rea c` nu sunt prea binevenit`, nu-i a[a? Nu
plec`m de pe pozi]ii mai bune dect data trecut`.
Asta din cauza ta. Doar nu-]i \nchipui c` pot fi dus de nas
ca un dobitoc! Ori e[ti una din prietenele lui Dale, ori ai venit
s` m` spionezi \n vederea unei activit`]i viitoare. N-am avut
nevoie de Dale ca s`-mi dau seama c` am dreptate. Bun! Cnd
\ncepem?
Se uit` ne\ncrez`tor spre lucrul de mn` de pe genunchii ei.
Ce e aia? Bluza [i boneta de infirmier` sau masca lui
Mickey Mouse cu care s`-l \nvesele[ti pe bolnav?
Ea desf`cu broderia [i i-o ar`t`; apoi \ncepu s` coas`.
Putem s` \ncepem numai atunci cnd dore[ti tu. Dat
fiind c` nu cred c` e cazul acum [i mie \mi place s` fac tot
timpul ceva cu minile, mi-am adus lucrul de mn`.
Ar`t` spre cartea lui.
Cite[te, dac` vrei. Nu m` deranjeaz`.
Olivier nu-i r`spunse. Deschise din nou cartea [i \ncerc` s`
citeasc`, dar nu reu[ea s` se concentreze. Laurence [tia acest
lucru [i fiecare din ei se \ntreba cine va vorbi primul. Acesta fu
Olivier.
Treaba asta e o tmpenie! explod` el. Pe tine nu te
intereseaz` deloc broderia, iar eu m` plictisesc de moarte. La
munc`, deci! Ce vrei s` vezi mai \nti? S` fac un exerci]iu de
\ndoire [i apoi de \ntindere a piciorului?
Ea l`s` lucrul de mn` deoparte [i spuse:
Nici una, nici alta. A[ prefera s` st`m de vorb`.
Am \ncercat [i data trecut` [i trebuie s` recuno[ti c` n-ai
fost prea blnd` cu mine!

|N BRLOGUL CORSARILOR

77

|ntr-adev`r! spuse ea rznd. Dar nici tu n-ai fost mai


breaz!
M-ai acuzat c` m` port a[a dinadins... C` dac` a[ vrea, a[
putea s` merg!
Nu numai dac` ai vrea. De altfel, chiar nu vrei?
De ce crezi c` n-a[ vrea?
Pentru c` la vrsta ta, cnd ai tot viitorul \n fa]`, \n afar`
de cazul \n care ai fi cretin, ar trebui s` sim]i nevoia s` mergi.
Nu, n-am vrut s` spun numai asta. S-ar p`rea c` te
\nc`p`]nezi s` nu vrei s` te vindeci. Nu vrei s` recuno[ti c`
exist` oameni care pot s` te ajute. Nimeni nu se a[teapt` s`
te vad` ridicndu-te dintr-o dat` [i f`cnd pa[i. A[a ceva e
absurd. Pe de o parte, ai stat nemi[cat prea mult` vreme [i
mu[chii nu te-ar putea sus]ine, dar te-a[ putea ajuta s`
schimbi aceast` stare de lucruri. Ai putea \ncepe cu cteva
exerci]ii, masaje [i alte activit`]i mai mult sau mai pu]in
coercitive.
Laurence oft` adnc. Sim]ea c` discursul ei avusese oarece
efect. |ncercase s` se exprime f`r` s` se adreseze ra]iunii sau
dorin]ei tn`rului, dar trebuia s` lucreze \n echip`.
Prin \nc`p`]nare, trebuie s` \n]eleg mul]umire de sine?
Recunosc c` sunt un personaj \ntr-adev`r mediocru.
Nu asta am vrut s` spun. Nu e[ti prea cooperant pentru
c` ai un motiv bine \ntemeiat.
Ar putea exista unul... Dup` p`rerea ta, cam care ar fi?
B`nuiesc c`... \]i este foarte team` c` nu vei reu[i s` devii
iar`[i ca \nainte de accident [i c` nu vrei s` urmezi un
tratament pentru a nu fi dezam`git de rezultatele acestuia.
El p`ru c` se gnde[te vreme de cteva clipe, dar \n cele
din urm` cl`tin` din cap:

78

JEANNE WALLACE

Dar dac` medicii nu au nici o putere s` m` vindece?


Poate fi vorba despre altceva. E posibil ca ranchiuna,
justificat` dup` p`rerea ta, s` fie cea care s` te \ndemne s`
spui: nu m` voi vindeca niciodat`!
De ce?
Nu putem face progrese atta timp ct aceast` ranchiun`
nu va disp`rea. |n aceast` privin]`, tratamentul poate face
minuni. Cel mai indicat ar fi s` te \ntorci \n Anglia [i s`
consul]i un specialist.
Aha! exclam` Olivier, dar rsul lui scurt era lipsit de
veselie. Ideea asta nu-]i apar]ine! Ai tras cu urechea la brfele
ora[ului, care de data asta chiar spun adev`rul. Probabil c`
circul` prin tot ora[ul vorbe de genul: Dale Ransome era la
volan atunci cnd a avut loc accidentul [i Dale Ransome,
directorul firmei Halcyon, a sc`pat nev`t`mat, dar fratele lui
mai mic a fost r`nit. Dale probabil c` se simte \ngrozitor de
vinovat etc., etc. Cum s` nu m` gndesc la toate astea? Tu nu
ai fi f`cut la fel?
Ba da, dar...
Dar tu l-ai fi iertat cu noble]e. Eu nu sunt \n stare s` fac
ca tine.
Poate c` nici nu a[ fi fost \n stare, dar sper c` a[ fi devenit
la un moment dat con[tient` de stupiditatea mea. Consider c`
e o prostie s` te lamentezi la nesfr[it pentru ceea ce ]i s-a
\ntmplat. |n fiecare zi are loc cte un accident de ma[in` [i
uneori nu este nimeni vinovat.
|n cazul meu, exist` unul.
Ea nu-i lu` \n seam` observa]ia [i continu`:
Nu sunt prea sigur` c` a[a va fi, dar cred c` nu te va mai
amuza mult` vreme s` fii tratat ca o victim` inocent`. Mai

|N BRLOGUL CORSARILOR

79

devreme sau mai trziu, v`znd c` oamenii se mi[c` normal \n


jurul t`u, vei \ncepe s` \n]elegi adev`ratul sens al cuvntului
cooperare.
A[a crezi? P`i atunci ai grij` s` nu ]i se \ntmple ceva pn`
cnd va avea loc minunea...
Nu-]i face griji pentru mine, \l lini[ti ea calm. Repet: este
o simpl` presupunere.
Dar aten]ia lui Olivier era \ndreptat` spre altcineva. Se uita
peste capul ei [i cnd Laurence se \ntoarse, \l v`zu pe Dale
care se oprise la mic` distan]` de ei.
Scuza]i-m`. I-am ordonat lui Hector s` se ocupe de tine.
Apoi i se adres` lui Olivier. Vrei s` iei cina cu noi?
Olivier se \ndrept` spre u[` [i-i r`spunse evaziv:
|nc` nu [tiu. Trimite-l totu[i \ncoace, o s` v`d atunci ce
o s` fac.
Melie serve[te ceaiul pe teras`. Vrei s` vii [i tu? o \ntreb`
pe Laurence. Credeam c` te-a adus Brian pentru prima dat`.
Ai venit singur`?
Da. L-am rugat pe domnul doctor Gellhorn s`-mi lase
libertatea de ac]iune deplin` [i el a fost de acord s` procedez
cum cred eu c` e mai bine.
Dale se \ncrunt` [i spuse sup`rat:
Domnul doctor Gellhorn? De ce ai devenit brusc att de
protocolar`?
M` port ct se poate de normal. El m-a angajat s`-l tratez
pe fratele t`u [i m` pl`te[te pentru asta.
Conform logicii tale, tu e[ti doamna Napier [i eu domnul
Ransome. Las-o balt`!
Sunt de acord, dac` asta \]i face pl`cere, dar \n fa]a lui
Olivier a[ vrea s`-mi spui doamna Napier.

80

JEANNE WALLACE

De ce?
Asta simplific` lucrurile. Olivier \[i aminte[te de faptul c`
i-am fost prezentat` drept o prieten` a ta, ceea ce \i displace
profund. Nu sunt o persoan` apropiat` de tine, ci o
infirmier`. Sper c` va prefera aceast` imagine, dar eu cred c`
va fi un pacient comod.
Te-a tratat cu indiferen]` \n dup`-amiaza asta?
A f`cut tot posibilul s` m` fac` s` \n]eleg ct de mult \l
plictise[te prezen]a mea...
Ajunser` pe teras`. Pe mas` se aflau dou` ce[ti [i un
ceainic din argint. Dale o invit` s` ia loc [i-i turn` ceaiul \n
cea[c`.
Deci [edin]a de azi a constat \ntr-o discu]ie prudent`?
Oare doar pentru atta lucru te-o fi angajat Brian?
Era o glum` nevinovat`, dar venind de la el, Laurence nu o
gust` deloc. Mna \i tremura u[or cnd lu` cea[ca de toart`.
|ntr-un caz ca cel al fratelui t`u, psihologia e la fel de
important` ca exerci]iul fizic. |ntreab`-l [i pe Brian, dac` nu
crezi. |nainte de orice altceva trebuie s`-l determin`m s` nu
mai refuze tratamentul. Trebuie s` g`sesc un mijloc de a-l
\n]elege pe Olivier, [i asta poate dura mult` vreme.
Dale se uit` fix \n cea[ca de ceai.
Atunci cnd am ap`rut eu, d`dusei cumva de urma unui
posibil blocaj? Nu era vorba despre ranchiuna pe care o poart`
unui anumit vinovat? Din cte am \n]eles, tocmai \i spuneai c`
\n locul lui ai fi reac]ionat la fel.
Ascultai de mult` vreme discu]ia noastr`?
Am stat \n spatele tufi[ului. Te-am auzit vorbind despre
o eventual` adversitate fa]` de mine, care persist`. }i-a

|N BRLOGUL CORSARILOR

81

povestit cu lux de am`nunte toate brfele legate de accident


[i tu ai considerat atitudinea lui pe deplin justificat`.
Indiscre]ia \[i are [i ea avantajele ei...
Ea cl`tin` din cap.
N-ai fost prea atent. Am precizat dup` aceea c` a[ fi avut
\n]elepciunea de a nu m` transforma \n propriul meu
du[man. Asta n-ai auzit?
Nu, probabil c` \n momentul acela d`deam ocol
tufi[ului. Acest argument a dat roadele scontate?
Habar n-am. Chiar atunci ai ap`rut tu.
Deci nu avem nici un rezultat palpabil.
Nu. Dat fiind c` se g`se[te de mult \n aceast` situa]ie, ar
fi fost o minune s` observ vreun progres. Nu pot s`-l for]ez s`
urmeze vreun tratament dac` nu vrea, dar e neap`rat necesar
s`-[i pun` \n mi[care mu[chii \n]epeni]i. Hector ne poate
ajuta.
Cum?
Ieri i-am spus lui Olivier c` ar putea \ncerca s` \noate. A
rs de mine, spunndu-mi c` nu este posibil, chiar dac` ar
vrea. |n mod normal, trebuie m`car s` \ncerce s` pluteasc`
deasupra apei. Hector ar putea s`-l coboare \n golf \n scaunul
cu rotile...
Da, dar exist` un impediment. Antilezilor adul]i le este
fric` s` \noate. Hector nu cred c` va accepta s` se ocupe de
aceast` problem`.
P`cat! Credeam...
Nu e pierdut` \ns` orice speran]`; o opri el. A[ putea
foarte bine s`-l duc eu acolo.
Laurence ezit`.

82

JEANNE WALLACE

Ar fi minunat, \l asigur` ea f`r` mult` tragere de inim`.


Dale se \ncrunt` [i observ` cu ironie:
Nu e[ti prea entuziasmat` de propunerea mea. Nu e[ti
obligat` s` accep]i.
Ba da. |]i mul]umesc foarte mult, dar m` \ntreb cum va
reac]iona Olivier.
Dat fiind c` ini]iativa vine din partea mea?
Da, spuse ea c`zut` pe gnduri.
Vom vedea...
Se ridicar` \n acela[i timp. St`teau fa]` \n fa]`, fiecare la
cte un cap`t de mas`.
E important mai ales s`-l iei cu bini[orul, \l rug` ea
\ngrijorat`.
Voi avea grij` s` m` port frumos cu el. Cnd ]i-ai propus
s` mergi la plaj`?
Mai \nti trebuie s` vorbesc cu el. Poate mine.
Eu m` duc dup`-amiaz` s` o iau pe domni[oara Summer
de la aeroport. Cred c` ai v`zut-o \n Barbados. Mine, \ns`, voi
fi liber.
Foarte bine. Voi avea nevoie de tine...
Bine\n]eles. Ce poate fi mai pl`cut dect o baie \n trei,
fiecare dintre parteneri avnd un motiv anume de a-i ur\ pe
ceilal]i doi, o ironiz` el cu o veselie pref`cut`.

Capitolul 6
Reac]ia lui Olivier a fost una ostil`, dar nu de refuz total.
Ideea asta mi se pare stupid`. Nu va duce la nici un
rezultat. Voi merge dac` o s` m` simt \n form`. Dac` nu,
duce]i-v` singuri.
Sper c` pn` atunci vei lua o hot`rre. Ai spus c` nu
dormi bine? Ar fi foarte bine, \n cazul acesta, s`-]i obose[ti
pu]in trupul. Dac` vei veni, ar fi mai simplu s`-]i pui slipul
aici.
Dale face baie gol [i eu f`ceam la fel \nainte. Exist` pe
plaj` dou` stnci \n spatele c`rora te po]i [terge [i dezbr`ca.
Vii [i tu?
Da! Vreau s` v`d cum te descurci.
Atunci, am dat-o \n bar`! Va trebui s` ne punem
costumele de baie. Ce nasol! spuse el c`scnd.
Dup` ce se schimb` \n camera ei, Laurence \l a[tept` pe
Dale pe teras`. Pe drumul spre anex` \l \ntreb` dac` erau
curen]i \n apa golfului.

84

JEANNE WALLACE

Nu, marea este destul de lini[tit`, \n schimb puricii de


nisip sunt o adev`rat` pacoste, care e adev`rat nu este
pomenit` \n ghidurile turistice.
Am auzit despre asta la hotel, dar \nc` n-am avut
probleme cu ei...
Vei avea \n curnd. Nu uita s` te \narmezi cu o crem`
pentru alungarea acestora. Ai a[a ceva?
Da, \n saco[a de plaj`.
Perfect. Unge-te cu ea atunci cnd te vei \ntinde la soare.
Olivier \i a[tepta \n scaunul lui cu rotile, cu un prosop
aruncat pe umerii goi. Paloarea [i fragilitatea acestuia f`ceau
un puternic contrast cu trupul musculos [i bronzat al lui Dale,
trup pe care Laurence tare i-ar mai fi pl`cut s`-l mngie u[or
cu minile ei...
Petecul \ngust de plaj` era m`rginit de palmieri care se
unduiau u[or \n b`taia vntului. Un [ir lung de stnci ap`ra
golful de briza puternic`. Dale se apropie ct mai mult posibil
de mal [i Laurence se a[ez` pe nisip s`-[i scoat` rochia. Olivier
se l`s` greu la gndul c` trebuia s` p`r`seasc` scaunul de
invalid, nelund \n seam` eforturile lui Dale de a-l ajuta. |n
cele din urm`, Dale \l lu` pe sus [i \l duse \n mare, la c]iva
metri de ]`rm. Astfel, Olivier putea s` pluteasc` [i Dale atingea
cu picioarele fundul apei. |l ]inea pe Olivier de mn` [i
mergea al`turi de el.
Laurence se b`l`cea \n mare, pndind apari]ia vreunui
semn care s` dovedeasc` faptul c` Olivier nu era total paralizat
[i interesul ei fu curnd r`spl`tit: acesta \ncepu s`-[i mi[te
piciorul s`n`tos. Se folosi apoi [i de un bra] pentru a se b`l`ci.
F`cea mult` spum`, dar f`r` ajutorul lui Dale. |ntr-un anumit
fel, chiar \nota! Inima tinerei tres`ri. Era convins` c` Olivier se

|N BRLOGUL CORSARILOR

85

va sim]i \ncurajat de acel \nceput promi]`tor. Dale nu putea s`


o acuze c` rsese de fratele lui punndu-l s` fac` acest
experiment.
Dup` cteva tururi prin ap`, Olivier \ncepu din nou s`
pluteasc`, aruncnd apa \n v`zduh ca o balen`. Dale \nota
aproape de el [i Laurence \i ajunse din cteva mi[c`ri ale
bra]elor.
Olivier \ng`im`, spernd s` fie l`udat:
Cum a fost?
Bine, dar pentru mine n-a fost o surpriz`. Eram convins`
c` po]i!
Dale [opti, c`zut pe gnduri:
Stau [i m` \ntreb... din cte \mi aduc eu aminte, nu ]i-a
propus [i Brian s` faci aceste exerci]ii?
Brian o f`cuse cu siguran]`, \[i spuse Laurence. Fie [i
pentru a-[i putea da seama de rezisten]a tn`rului infirm.
|l rug` pe Dale s`-i lase pu]in singuri.
Las`-m` pe mine, spuse ea apropiindu-se [i mai mult de
Olivier.
Dar tu nu po]i...
Nu vorbi prostii! Prive[te! Nici m`car nu are nevoie de
ajutorul meu.
{i dac` va intra \n panic` [i se va ag`]a de tine?
N-are dect s` se aga]e! Nu [tiai c` viitorii psihoterapeu]i
urmeaz` [i cursuri de prim-ajutor \n timpul studiilor?
Dale [tia acest lucru. Odinioar`, el voia s` cunoasc` toate
detaliile vie]ii ei [i tn`ra \i vorbise \ndelung despre studiile pe
care le f`cea \n acel moment.
Atunci cnd nu vei putea s` ne \nso]e[ti, voi veni singur`
cu Olivier. Va trebui numai s`-i spui lui Hector s` \mping`

86

JEANNE WALLACE

scaunul cu rotile pn` aici. Ar fi foarte bine s` poat` \nota de


trei-patru ori pe s`pt`mn`.
Abia atunci \[i d`du seama de semnifica]ia vorbelor ei:
munca ei va dura cel pu]in cteva s`pt`mni. Dar Dale nu
observ` nimic.
Am s` vorbesc cu Hector, spuse el, acceptnd astfel
pentru prima oar` hot`rrea lui Laurence, f`r` s` mai fac` nici
un comentariu.
Olivier mai \ncerc` s` se mi[te pu]in, urmnd sfaturile lui
Laurence, apoi se \ntoarser` to]i trei pe plaj`. Dale se arunc`
apoi din nou \n mare, ca s` \noate departe de ]`rm, [i
Laurence se a[ez` lng` scaunul pacientului ei.
El nu ezit` s`-i pun` \ntreb`ri \n leg`tur` cu durata [ederii
ei pe insul`.
Cine ]i-a spus c` tratamentul va dura cteva s`pt`mni? \i
spuse el cu obr`znicia lui obi[nuit`.
Sper c` vei face \n a[a fel \nct s`-l scurt`m ct mai mult
posibil.
Nu ]i-am cerut s` te ocupi de mine!
N-am nici un motiv s` r`mn, dac` nu dore[ti.
El \i arunc` o privire acuzatoare.
Nu cumva reprezint pentru tine numai un pion pe o
tabl` de [ah? N-ai de gnd s` te folose[ti de mine ca s` te
apropii de Dale? Bine. Nu m` deranjeaz` s` \not, dar spune-mi
[i mie \n ce mai const` tratamentul? E mai bine s` aflu ve[tile
proaste ct mai curnd.
La \nceput, este important` dorin]a de a te face bine.
Apoi trebuie s` vedem dincolo de faptul c` vei putea s` mergi
din nou. Apoi...

|N BRLOGUL CORSARILOR

87

Cum adic`?
Trebuie s` cape]i convingerea c` vei putea conduce o
ma[in`, c` vei putea c`l`ri...
{i c` o s` fiu \nconjurat de gagici, rnji el.
Laurence izbucni \n rs:
Dac` vei dori s`-]i dai osteneala s` le cucere[ti, nu va fi
deloc greu. Exist` cte ceva din Maica Tereza \n oricare dintre
noi! Ct despre tratament, a[a cum \i spui tu, acesta mai
const` [i \n masaje de tot felul.
Da, [tiu totul despre masaje, spuse el posomort.
Nu face glume proaste, \l cert` ea cu asprime. Pentru
mine va fi o munc` istovitoare [i nici pentru tine nu va fi prea
u[or. Va trebui s` \ncepi s`-]i treze[ti la via]` [i restul corpului,
cum ar fi bra]ele, umerii [i cavitatea toracic`. To]i mu[chii \]i
sunt aproape atrofia]i din cauza perioadei lungi de nemi[care.
Atunci cnd \]i vei sim]i piciorul, care acum este ]eap`n,
\nseamn` c` am f`cut mari progrese.
{i toate astea vor dura cteva s`pt`mni?
Nu avu curajul s`-i spun` adev`rul, dar tratamentul putea
de fapt dura mai mult.
Probabil c` ar merge mai repede dac` te-ai \ntoarce \n
Anglia. Ai beneficia de electroterapie.
}i-am mai spus de mii de ori: nu vreau s` m` mai \ntorc
acolo!
De ce?
Pentru c` \n felul acesta, Dale se va descotorosi de mine.
|n]eleg, [opti ea, ne[tiind ce s` mai spun`.
Nu \n]elegi nimic, dar asta n-are nici o importan]`!
bodog`ni Oliver uitndu-se \n largul m`rii. Unde s-a dus?
M-am plictisit, vreau s` m` \ntorc acas`!

88

JEANNE WALLACE

{i Laurence voia s` ajung` acas`, dar din alt motiv. Uitase


s`-[i aduc` crema \mpotriva puricilor de nisip [i micile insecte
\ncepur` s-o bzie. Acul acestora p`rea plin de otrav`.
Laurence era plin` de pete ro[ii pe gt, fa]` [i spate. Cnd
Dale se \ntoarse pe plaj`, n-avea nici o posibilitate s` se
ascund` de el.
Doar te-am prevenit! Nu te-ai protejat?
Nu, am uitat.
F`r` s` \n]eleag` de ce, \ncepuse s` tremure.
Pn` la urm` vei fi imun` la \n]ep`turile lor, ca [i
localnicii insulei. Am acas` o crem` pentru atenuarea
durerilor. S` mergem! |l duc mai \nti pe Oliver [i dup` aceea
vin la tine. A[teapt`-m` pe teras`.
{i \ntr-adev`r, ie[i din cas` cu un tub de crem`. Ea \ntinse
mna s`-l ia.
Cum se procedeaz`?
Dale luase pu]in` crem` cu vrful degetelor. F`cu semn
spre rochia ei.
D`-o jos! Vreau s` te ung pe spate, unde nu ajungi
singur`, \i comand` el. Aten]ie, o s` te usture!
|ntr-adev`r, a fost destul de dureros, dar Dale avea minile
blnde. |[i aminti cu nostalgie de vara vr`jit` \n care se
cunoscuser` [i cnd se ungeau unul pe altul cu lo]iune
antisolar`. Se \ntreb` dac` [i el se gndea la acela[i lucru, dar
el \[i vedea mai departe de treab`.
Te sim]i mai bine? se interes` el.
Da, spuse ea, dar cl`n]`ni u[or din din]i. De ce m` \ntrebi?
|n]ep`turile puricilor pot provoca uneori alergie, care se
manifest` prin febr`. Mai bine te-ai duce la culcare. |l voi ruga
pe Brian s` vin` s` te vad`.

|N BRLOGUL CORSARILOR

89

Tn`ra protest`, dar Dale o prinse de bra] [i o conduse \n


camera ei. Pe drum, \i ceru lui Melie s`-i serveasc` masa lui
Laurence la pat. |i promise c` va veni s-o vad` dup` ce se va
duce s-o ia pe Mia Summer de la aeroport.
Alifia \i f`cea bine pielii ei arse. La prnz nu mnc` dect
pine pr`jit` cu lapte, apoi se cufund` \ntr-un somn agitat.
Atunci cnd se trezi, Brian era lng` ea.
El o dojeni cu blnde]e, \i lu` temperatura [i \i prescrise un
medicament. Dac` \l lua [i st`tea cuminte \n pat, bubi]ele vor
disp`rea \n dou`zeci [i patru de ore. Suferea de un soi de
febr` tropical` benign`, dar se va imuniza rapid, \i explic` el.
Micile insecte preferau pielea fin` [i \nc` nebronzat`...
Vorbir` pu]in [i despre Olivier.
E greu, dar cred c` va \nota din nou, spuse ea schi]nd o
grimas`.
{i a acceptat s`-l duc` [i s`-l ajute Dale? P`i asta nu e
pu]in lucru!
Da, dar atunci cnd Dale nu va fi liber, Olivier va trebui
s` m` suporte pe mine [i pe Hector. Am voie s` m` ridic din
pat mine ca s` m` duc s`-l v`d? \l \ntreb` ea \ngrijorat`.
Dac` \ncepe s`-]i scad` temperatura. Dale \mi va telefona
s`-mi spun` cum te mai sim]i. Crezi c` ai o [ans` cu Olivier [i
nu vrei s-o ratezi, nu-i a[a?
Oare a[a s` fie?
Datorit` medicamentului, Laurence adormi imediat. Cnd
se trezi, v`zu c` se sim]ea mult mai bine. Era ora [ase dup`amiaz`. Dale \i spusese c` va trece s-o vad` disear`. Se ridic`
\n picioare. Nu ]inea ca el s-o g`seasc` stnd \n pat! |[i puse
capo]elul sub]ire pe umeri [i, refuznd s`-[i vad` fa]a r`v`[it`
\n oglind`, \ncepu s`-[i perie p`rul. Deodat`, auzi dou` voci.

90

JEANNE WALLACE

O recunoscu pe cea a lui Dale. O mai auzise [i pe cealalt`, la


bordul lui Chaconia Lady, \n seara \n care el o certase cu
asprime [i apoi o umilise cu s`ruturile lui.
Se auzir` b`t`i \n u[`, dup` care Dale [i Mia intrar` \n
camer`. Mia \[i l`sase p`rul lung [i blond s`-i cad` pe umeri [i
era \mbr`cat` \ntr-o rochie multicolor` f`r` mneci. |ntr-o
mn` ]inea o jachet` alb` [i cu cealalt` se ]inea de bra]ul lui....
Dale.
Dale f`cu prezent`rile. Mia o privi cu mil` pe nefericita
Laurence, care avea fa]a desfigurat` de \n]ep`turi.
Biata de tine! Ce ]i s-a \ntmplat? |]i aminte[ti, Dale, c`
noi dou` ne-am mai \ntlnit odat`, \n Barbados, atunci cnd
doamna Napier \ncerca s`-]i explice de ce \ntrziase! Nu te-a
pus nimeni \n tem`, sau n-ai fost ascult`toare? Noi am devenit
imuni, dar se pare c` aceste creaturi infernale se n`pustesc
asupra primului turist care le iese \n cale!
Pentru frumoasa Mia, turi[tii erau f`r` \ndoial` o specie
inferioar`, \[i spuse Laurence furioas`. Ea \i r`spunse:
Mi s-a spus, dar n-am ascultat sfaturile care mi s-au dat.
Am fost pur [i simplu neatent` [i acesta este rezultatul. Data
viitoare voi lua m`suri. Brian mi-a recomandat s` stau \n pat
pn` mine, dar m` simt foarte bine, mai ad`ug` ea
adresndu-se lui Dale.
Eram sigur c`-]i va impune s` te odihne[ti.
Voiam s` m` v`d cu Olivier din dup`-amiaza asta, dar cu
p`rere de r`u trebuie s` amn \ntrevederea.
Nu crezi c` va fi bucuros c` nu te vei duce la el? Din cte
spune Dale, maniera \n care te-ai hot`rt s` te \mprietene[ti cu
Olivier este la fel de riscant` ca [i mersul pe o ghea]` sub]ire.
M` \ntreb de ce \]i ba]i atta capul cu el!

|N BRLOGUL CORSARILOR

91

Dale \i r`spunse Miei printr-un comentariu scurt [i spru:


Nu te mai \ntreba atta! Nu te afli pe aceea[i lungime de
und` cu Brian Gellhorn [i Laurence. Ei nu numai c` merg pe
o ghea]` foarte sub]ire, dar las` impresia c` se ocup` de acest
caz dificil din ambi]ie profesional`.
Oh, dragul meu! Probabil c` noi p`rem ni[te creaturi
foarte indiferente \n compara]ie cu ei, nu-i a[a?
Deloc. Numai c` noi nu suntem ni[te... oameni, o
corect` el.
Mia se \nsenin` la fa]` ca [i cum ar fi interpretat vorbele lui
Dale drept un compliment binemeritat.
E[ti un lingu[itor, Dale, se fandosi ea.
{i ad`ug` pentru Laurence, \n timp ce se \ndrepta spre u[`:
{i e [i un artist \n felul lui, o s` vezi!
Laurence se \ntreba dac` observa]iile veninoase ale Miei
erau c`utate sau \i veneau pe buze \n mod ct se poate de
natural. Din nefericire, oricum ar fi fost, era nevoit` s` le
suporte pe toat` durata [ederii acesteia pe insul`.
Toat` seara, Laurence nu se gndi dect la Dale [i la
prietena lui. Amndoi plecar` \n ora[. Cnd \i aduse cina
s`r`c`cioas`, compus` din orez [i ou`, Melie o anun]` c` Dale
[i invitata lui vor lua masa numai ei doi, deoarece Olivier
refuzase invita]ia de a-i \nso]i. Dup` aceea probabil c` vor lua
cafeaua pe teras` [i vor profita de momentul lor de intimitate
ca s`-[i declare iubirea unul fa]` de cel`lalt... Poate c` se vor [i
culca \mpreun`.
A doua zi diminea]`, Mia va fi vesel` ca un cintezoi, iar Dale
fericit pe deplin [i satisf`cut, \n timp ce ea, plin` de bube ca o
leproas`, va fi dat` deoaprte... Era geloas` pe Mia... |i venea
s-o strng` de gt!

92

JEANNE WALLACE

Pe la miezul nop]ii atmosfera cald` [i umed` deveni


sufocant`. Laurence se ridic` din pat ca s` deschid` aerul
condi]ionat. Trase perdelele de la fereastra care d`dea \n
gr`din`. Pe cer se fug`reau nori gro[i de furtun`, acoperind
luna din cnd \n cnd. Deodat`, z`ri ceva care se mi[ca \n
semi\ntuneric: era o pereche \mbr`]i[at` cu tandre]e care se
plimba agale. Laurence \i urm`ri cu privirea [i o v`zu pe
femeie, cine altcineva dect Mia, oprindu-se [i punnd minile
b`rbatului pe umerii ei [i ridicnd fa]a spre el pentru a fi
s`rutat`.
Dup` aceea o luar` pe drumul spre cas`, ca [i cum acel
s`rut pecetluia \n]elegerea t`cut` dintre ei. F`r` s` se mai
gndeasc` la aerul condi]ionat, Laurence trase la loc perdelele
[i se pr`bu[i pe pat. Acum era convins` c` totul era real [i nu
o inven]ie a min]ii ei bolnave.
Deplas`rile lui Olivier \n golf nu mai depindeau de Dale, [i
asta \i convenea. Mia \i acaparase tot timpul liber. |l ducea \n
vizit` la prieteni [i invida p`rea a avea tot att de mul]i ca [i el
pe insul`. Mergeau s` se scalde \mpreun` \n golf, sau Mia se ducea
singur` acolo, dar niciodat` atunci cnd se g`sea Olivier acolo.
Se urau [i se ]ineau la distan]` una pe alta atta ct era
posibil. La \nceput, Laurence b`nuise c` ostilitatea lui Olivier
fa]` de tn`r` se datora unui soi de frustrare personal`, dat
fiind c` Olivier era deja b`rbat [i Mia era o femeie superb`.
Putea foarte bine s-o urasc` pentru feminitatea ei seduc`toare,
deoarece el nu era \n m`sur` s`-i ofere nimic \n schimb. Mai
putea fi gelos [i pe virilitatea lui Dale, comparat` cu a lui... Dar
toate astea nu puteau explica puternica antipatie pe care o
nutrea Mia fa]` de tn`r [i nici faptul c` \l evita permanent, ca
[i cum s-ar fi temut de el.

|N BRLOGUL CORSARILOR

93

Oare de ce \i era fric` de Olivier? Sau lui \i era team` de ea?


Oricum ar fi stat lucrurile, du[m`nia dintre ei \i era de folos
lui Laurence.
Din cauza activit`]ii pe care o presta, era nevoit` s` se
situeze de partea lui Olivier [i s` fie aliata lui. Mia \i f`cea
sarcina mai u[oar`. Ea exploata la maximum adversitatea
dintre cei doi [i rezultatele nu au \ntrziat s` apar`: el \ncepu
s` fie interesat de tratament.
Asculta cu aten]ie atunci cnd \i explica modul \n care
trebuia f`cut un nou exerci]iu [i, \n func]ie de ce toane avea,
accepta s`-l fac` sau refuza. Nu-i f`cea niciodat` observa]ie, ca
s` nu se revolte \mpotriva ei. |n orice caz, tn`rul f`cea
progrese [i era din ce \n ce mai cooperant. Prefera \notul
oric`rui exerci]iu [i ea se folosea de sc`ldat ca de o
recompens` cnd se purta frumos. Rela]iile dintre ei se
\mbun`t`]iser` [i Laurence \[i permitea chiar s`-l certe din
cnd \n cnd, f`r` ca lui Olivier s`-i sar` ]and`ra.
Dac` ai fi ucenicul unui actor, n-ar putea nimeni s`
spun` c` \nve]i prea repede rolul.
Iar tu, dac` ai fi un profesor mai bun, pn` acum a[ fi
reu[it s` ajung la golf alergnd.
|n trei s`pt`mni, rezultatele nu erau prea evidente, dar
Laurence considera micile lui progrese drept o \ncurajare
pentru a continua.
{i Brian Gellhorn o felicit` pentru str`dania ei, cnd nu era
Olivier de fa]`. |ntr-o zi, dup` ce Brian \i spusese c` acum \i
mergea mai bine, Olivier \i r`spunsese \ntr-un mod extrem de
nepoliticos:
Mai bine dect cnd? refuznd s` recunoasc` fa]` de el c`
\nregistrase progrese.

94

JEANNE WALLACE

Aprecierile \nc` rezervate ale lui Dale \[i schimbau total


sensul \n gura fratelui s`u mai tn`r:
dac`-[i \nchipuie cumva c` va putea s` m` trimit` \n
Anglia f`r` consim]`mntul meu..., \i repeta el cu ciud` tinerei
femei, chiar [i atunci cnd aceasta \l l`udase.
Mia Summer nu dorea s` fac` nimic care s`-i dea aripi
du[manului ei, dar era extrem de curioas` \n leg`tur` cu
motivele lui Laurence de a se ocupa de tn`rul Ransome. |i
punea mereu \ntreb`ri pline de tupeu:
De ce te chinui cu treaba asta, dac` so]ul t`u ]i-a l`sat
mo[tenire o avere att de mare?
A[a ai auzit? Cine spune asta?
Nu [tiu, circul` un zvon. Probabil c` mi-a spus Dale \ntr-o
zi. Oricum ar fi, nu \n]eleg de ce mai lucrezi. Mai ales cu un
b`iat att de antipatic ca Olivier...
Lui Laurence tare i-ar mai fi pl`cut s`-i \nchid` gura, dar se
hot`r\ totu[i s` nu-i ia \n seam` vorbele.
Probabil din cauz` c` exist` un asemenea caz.
Acesta nu este un r`spuns. N-aveai de gnd s`-]i reiei
activitatea \nainte s` ]i-o cear` Dale, nu-i a[a?
|nainte s` mi-o cear` Brian Gellhorn, o corect` Laurence.
E totuna. Brian n-ar fi puut s`-]i \ncredin]eze cazul f`r`
acordul lui Dale.
Olivier este suficient de mare ca s` hot`rasc` singur.
Putea s` refuze s`-l tratez eu.
Mie mi se pare c` abuzeaz` de ospitalitatea fratelui s`u!
Nu! Dale a luat aceast` hot`rre. Nu poate s`-]i plac` s` faci
a[a ceva dac`... urm`re[ti [i altceva dect vindecarea lui
Olivier.

|N BRLOGUL CORSARILOR

95

Nu! N-am propus eu s` m` ocup de el. Tocmai m`


preg`team s` plec \n Anglia, cnd mi s-a f`cut aceast` ofert`,
pe care am acceptat-o \n interes profesional!
Dar ai f`cut-o \n principal pentru Dale. E foarte clar! Tu
nu ai nevoie s` munce[ti [i nici nu-]i cau]i de lucru, numai c`
Dale ]i-a ie[it \n cale, Dale, care, din cte se [tie, este
ne\nsurat. Era o ocazie pe care nu puteai s-o ratezi... Locuie[ti
\n casa lui, deci e[ti aici [i ziua [i noaptea. Nu e nevoie dect
s` prelunge[ti boala fratelui s`u la nesfr[it. Care femeie, fie
ea [i bogat`, n-ar exploata o asemenea situa]ie?
Zmbetul nevinovat cu care Mia \nso]ise acele cuvinte \i
\nghe]` sngele \n vene lui Laurence.
Credeam c` glume[ti, dar tare mi-e team` c` vorbe[ti
serios. Teoria asta alambicat` este crea]ia ta, sau sunt ni[te
zvonuri care circul` pe insul`?
Oh! Gura lumii e slobod`...
Cine a spus a[a ceva despre mine?
Toat` lumea. Asear`, la familia Hollands...
Nici m`car nu-i cunosc pe cei din familia Hollands!
N-are importan]`. Unul dintre invita]i se \ntreba de ce
oare o frumoas` mo[tenitoare ca tine s-ar preocupa de soarta
lui Olivier Ransome, dect dac`...
Dect dac`?
Oh! A urmat tot ce ]i-am spus mai \nainte, n-are rost s`-]i
mai repet.
|ntr-adev`r, n-are rost. Este destul de clar, dar ]i-a[ fi
r`mas datoare dac` ai avea amabilitatea s` le comunici
prietenilor t`i c` se \n[al` total \n privin]a mea.
Cum o s` fac a[a ceva? De fapt, [i eu sunt de aceea[i
p`rere. |nseamn` c` totu[i nu m-am \n[elat.

96

JEANNE WALLACE

Ai sosit aici imediat dup` mine. M-ai v`zut m`car o singur`


dat` atras` de domnul Ransome? Am l`sat m`car o singur` dat`
s` se vad` c` nu \l consider dect fratele pacientului meu?
Din cte \mi amintesc eu, nu, dar ai fi f`cut-o oare de fa]`
cu mine?
Sau, continu` Laurence f`r` s-o ia \n seam`, l-ai v`zut
vreodat` pe el tratndu-m` astfel dect ca pe fizioterapeutul
lui Olivier?
|]i dau acela[i r`spuns ca [i la \ntrebarea dinainte. Se
poart` Dale la fel [i atunci cnd nu este cu mine? Dac` \l
interesezi...
Vorbe[ti prostii!
Nicidecum. De altfel, ]i-am mai spus o dat`, la tine
chestia asta se observ`.
Ce anume?
Mia f`cu un gest vag cu mna.
Atunci cnd o femeie este \ndr`gostit`, se vede. Nu
spune c` nu e[ti fascinat` de farmecul lui Dale. {i mai este o
\ntrebare la care trebuie s`-mi r`spunzi: dac` nu e[ti
\ndr`gostit` de el, de ce \]i ie[i din fire atunci cnd doar se
vorbe[te despre el?
Laurence nu-i r`spunse imediat, dar atunci cnd se hot`r\
s` vorbeasc`, era foarte mndr` de ea:
Poate din cauz` c` [tiu c` exist` deja un anumit num`r
de femei care \[i disput` favorurile lui Dale Ransome. N-a[ fi
\ndr`znit niciodat` s`-mi \nchipui c` a[ avea vreo [ans` s` fiu
b`gat` \n seam` de el...
Acest r`spuns \n doi peri poate c` o lini[tise pe Mia.
Laurence spusese c` nu-i era rival`, dar ea spera totu[i ca Mia
s` nu ias` \nving`toare din aceast` lupt`!

Capitolul 7
|n ultima s`pt`mn` a sejurului s`u, Mia a plecat la ni[te
prieteni care erau proprietarii unui domeniu vecin. Toat`
lumea a r`suflat u[urat` dup` dispari]ia ei. Individa era
extrem de agasant`... Chiar [i Hector [i Melie p`reau mai
relaxa]i. Melie m`rturisi, oftnd:
Domni[oara Summer cere mereu cte ceva. Vreau aia,
vreau ailalt`... Melie, du-te [i adu-mi cutare, nu Melie, nu
haina asta, ci pe cealalt`... N-are o clip` de odihn`,
domni[oara asta!
Acum, Dale ap`rea mai des acas` la cin` [i Olivier venea [i
el s` ia masa cu ei.
F`cea \n continuare progrese. Dac` se for]a pu]in, reu[ea
deja s` se ridice din scaun f`r` ajutorul nim`nui [i cnd
binevoia s` \ncerce, putea s` se deplaseze cu ajutorul a dou`
bastoane, trnd u[or piciorul dup` el.
Atunci cnd vei \ndoi genunchiul, \i spunea Laurence ca
s`-l \ncurajeze, vei merge cu adev`rat! Ai v`zut? F`r`
tratament, n-ai fi ajuns aici!

98

JEANNE WALLACE

E adev`rat, n-a[ fi ajuns, \i r`spundea el stnjenit.


Datorit` ]ie. Tu e[ti cea care ai hot`rt s` fiu pe picioare \n
cteva s`pt`mni.
Dar [i ]ie ]i se datoreaz` succesul! N-a[ fi reu[it singur`!
Bine\n]eles, dar pn` [i un copil de un an poate s` stea
\n picioare...
|ns` pentru a merge, e nevoie de voin]`. Ceea ce \]i
lipse[te, tinere, \n momentul de fa]`, este o real` dorin]` de a
merge. S` mergem! Mi[c`-te!
De ce?
Deocamdat`, pentru c` ]i-o cer eu, \i r`spunse ea cu
fermitate. D`-i drumul! Vino spre mine! \i ordon` ea dndu-se
c]iva pa[i \napoi.
Tratamentul pe care i-l administra lui Olivier o sleise de
puteri pe tn`r` femeie, dar era [i mai extenuant s`-i sus]in`
permanent moralul [i s`-i stimuleze voin]a tn`rului infirm.
Acceptnd s` execute acea munc`, [tia dinainte la ce s` se
a[tepte, pentru c` avusese de-a face cu pacien]i care \[i
pierduser` \ncrederea \n ei [i speran]a [i care nu suportau
mila celor din jurul lor. Olivier sem`na foarte mult cu ace[tia.
Laurence [tiuse s` g`seasc` metoda cea mai potrivit` prin care
s` [i-l apropie. |l provoca, [i dac` Olivier putea s` r`spund`
provoc`rii, o f`cea.
Dup` o [edin]` cu pacientul ei, Laurence sim]ea adesea
nevoia s` se relaxeze. |n acele momente, era bucuroas` s` se
afle singur` \n gr`din` sau pe plaj`. Acum, Olivier \nota destul
de bine. La sfr[itul exerci]iului era frnt de oboseal`, dar
mul]umit [i ea \l l`sa pe Hector s`-l duc` acas` f`r` ajutorul ei.
Str`lucitoarea Mia nu era acolo ca s-o bat` la cap [i nici
cinicul Dale nu-[i f`cuse apari]ia. Golful apar]inea

|N BRLOGUL CORSARILOR

99

domeniului, a[a c` nimeni nu venea acolo neinvitat. Dac` ar fi


vrut, ar fi putut s` se scalde [i \n pielea goal`, dar ea se
mul]umi s`-[i dea jos doar bretelele costumului de baie, ca s`
se bronzeze uniform.
Avuseser` dreptate. Puricii de nisip n-o mai \n]epau. Putea
s` reflecteze sau s` mo]`ie \n lini[te. Singurul zgomot era cel
produs de valurile care clipoceau u[or la mal.
|n dup`-amiaza aceea, f`cea plaj` \ntins` pe burt` [i-[i
sprijinea capul pe bra]ele \ndoite. Purta o p`l`rie cu boruri
late care \i ap`ra ceafa de razele puternice ale soarelui. |nchise
ochii cu voluptate [i \n scurt timp a]ipi. Atunci cnd se va trezi
\i va fi probabil foarte cald, dar asta n-avea nici o importan]`.
Se va duce [i se va arunca \n apa rece.
Deodat`, o deranj` un zgomot, dar era prea adormit` ca
s`-[i dea seama ce e cu el. P`l`ria \i alunec` de pe cap [i atunci
se ridic` \n capul oaselor bodog`nind, ca s` [i-o pun` la loc.
Abia atunci \[i d`du seama c` lng` ea se afla cineva. Era Dale,
cu slipul pe el [i cu capul \ntors spre ea. Disperat`, \ncerc`
s`-[i ridice repede bretelele costumului de baie... Era evident
c` stnjeneala fetei \l amuza [i nu-[i lua privirea de la ea.
Avea o p`l`rie care s`-i protejeze ceafa, dar nimic pe snii
expu[i la soare [i... privirii lui Dale. Pn` [i prosopul se afla
departe de ea. I se f`cu \ngrozitor de ru[ine.
Te rog... spuse ea. N-aveam de unde s` [tiu...
El o asculta, \ntins pe spate [i cu ochii a]inti]i asupra
cerului senin.
Te rog s` m` crezi c` [tiu cum arat` un trup de femeie...
chiar [i al t`u \mi este familiar. E adev`rat c` odinioar`
inventai fel de fel de vicle[uguri ca s`-]i aperi pudoarea de

100

JEANNE WALLACE

tn`r` virgin`, dar acum nu mai e[ti o adolescent`. Buc`]elele


acelea de pnz` nu au menirea de a te ascunde dup` ele.
Oh! Taci din gur`!
Mintea \i era invadat` de amintiri de odinioar`. Alte ]`rmuri
[i alte timpuri. Pe vremea aceea, cnd voia s` se schimbe \n
prezen]a lui, \l ruga, ro[ind u[or, s` se \ntoarc` cu spatele.
Cnd era gata, \l l`sa s-o \mbr`]i[eze. Nici unul din ei nu
\ndr`znea s` m`rturiseasc` ritmul n`valnic \n care sngele lor
tn`r \ncepea s` le circule prin vene cnd atingeau trupul
fiin]ei iubite.
De ce s` tac? se interes` Dale cu o indiferen]` lene[`.
Deoarece nu-i r`spunse, el se \ntoarse spre ea. Se distra
lund nisip \n pumn [i l`sndu-l apoi s` cad` printre degetele
r`sfirate.
Cnd te-am surprins dormind, te-ai fstcit toat`, \nct,
dac` ne-ar fi v`zut cineva, ar fi crezut c` m-am ascuns dup`
tufi[uri \n scopul de a te seduce... sau c` ]i-am propus s` faci
baie cu mine \n costumul Evei...
Dup` cteva clipe, continu`:
Vrei s` faci baie cu mine a[a?
Acum, fiind acoperit` \n mod decent, Laurence \i r`spunse:
Asta \n nici un caz!
Bine. S`-]i pun atunci alt` \ntrebare: vrei s` \no]i cu
mine... \mbr`cat`?
Am mai \notat \mpreun` [i atunci cnd l-ai adus pe
Olivier \n golf, \i aminti ea.
|]i faci cumva iluzii c` \]i vei p`stra virtutea neatins`
acoperindu-te cu un costum de baie... care oricum nu-]i
ascunde formele?
Ea \i r`spunse pe un ton provocator:

|N BRLOGUL CORSARILOR

101

Nu e vorba de virtute, ci de decen]`!


El se ridic` \n picioare [i \i f`cu o reveren]` ironic`.
Zise domni[oara Grundy, campioana pudorii! Acum
vorbesc serios. Vrei s` \no]i cu mine?
N-aveam de gnd s` mai intru \n ap`, min]i ea.
Pe vremea cnd \nv`]ai s` \no]i, instructorul t`u nu te
ducea cu for]a \n bazin, chiar dac` n-aveai chef de \notat?
Se ridicar` amndoi \n picioare.
Nu-mi amintesc dect de o singur` baie for]at`!
{i crezi c` eu n-o s` reu[esc o asemenea performan]`.
Ea evit` s` se uite \n ochii lui provocatori.
Habar n-am, dar dac` vrei s` faci jocul acesta, b`nuiesc c`
[tii o mul]ime de femei care ar fi \ncntate s`-]i ]in` isonul.
El oft` resemnat.
Ai mare dreptate. Unele ar refuza, dar s-ar g`si cel pu]in
o duzin` care s` considere nostim` propunerea mea.
Mia Summer, de exemplu? fu gata s` \ntrebe Laurence, dar
renun]` cnd v`zu c` el se \ntindea la loc pe nisip.
A[adar nu e rost de baie \mpreun`. Atunci s` st`m de
vorb`, e[ti de acord? Stai jos.
Ea ezita, dar el o lini[ti.
Vreau s` vorbim despre Olivier, \i spuse el cu
sinceritate.
Pentru ea era u[or s` vorbeasc` despre Olivier. Dale nu mai
putea \n acest caz s` se foloseasc` de acest subiect pentru a o
ironiza, a[a cum f`cea de obicei. A[adar, se mai relax` pu]in:
Ce s` vorbim despre Olivier? Ce vrei s` [tii despre el?
|n ce stadiu se mai afl`? Ct timp va mai dura?
|nc` nu pot s` spun nimic \n privin]a asta. Depinde
numai de el. Cred c` te-am avertizat \nc` de la \nceput...

102

JEANNE WALLACE

A[a este, dar v`d c` a f`cut progrese uria[e pe plan fizic.


Nu trebuie s` mai urmeze [i altceva, sau m`car s` fac` ceva
pa[i \n direc]ia asta?
A ajuns deja la un anumit stadiu [i va merge mult mai
departe. Cel pu]in a[a cred. Dar dac` prin altceva \n]elegi
comportamentul lui psihic, \n privin]a asta nu [tiu cnd va
avea loc o schimbare
Dac` Olivier ar fi, de exemplu, un leu bolnav, ar fi
introdus` \n cu[ca acestuia o leoaic` s`n`toas` pentru a vedea
ce efect are asupra lui. De ce nu-i prezin]i cteva fete?. Te-ai
gndit la asta? Nu e att de greu s` fie g`site...
N-ar folosi la nimic tactica asta. I-am sugerat odat` c` ar
fi de-ajuns s` ridice degetul cel mic ca s` dea toate fetele fuga
la el, dar dac` ar veni vreuna, el ar considera c` aceasta o face
din mil`. Nu-mi pot asuma r`spunderea pentru ceea ce ar
urma... Nu are \ncredere \n femei, ca [i \n multe alte lucruri.
Pe mine m` tolereaz` deoarece pentru el sunt \n primul rnd
o profesionist` [i apoi femeie. Uite [i tu \ns` cum se poart` cu
domni[oara Summer...!
N-o amesteca pe ea \n povestea asta! El [i cu ea nu au
nimic de-a face unul cu altul, \i ordon` el pe un ton glacial.
Pentru c` \]i apar]ine ]ie [i nici m`car bietul Olivier nu are
dreptul s-o iubeasc` sau s-o urasc`? \[i spuse Laurence, dar nu
zise nimic cu voce tare.
De ce crezi c` Olivier nu vede \n tine o femeie?
Sunt convins` de asta [i e foarte bine a[a.
De ce? Succesul \n psihiatrie nu depinde mai ales de
sentimentele pacientului fa]` de medicul lui?
Astea sunt inven]ii lipsite de orice temei [tiin]ific, dar eu
sunt psihoterapeut, nu psihiatru!

|N BRLOGUL CORSARILOR

103

Dar te folose[ti de psihiatrie. Parc` a[a te-ai l`udat.


M` folosesc numai atunci cnd este absolut necesar.
Din cte \n]eleg, Olivier are nevoie de a[a ceva. Dup` ce
vei face tot ce trebuie pe plan fizic, ai de gnd s` te \ntorci \n
Anglia?
Laurence nu se a[tepta la aceast` \ntrebare. Surprins`, \l
\ntreb` stnjenit`:
De ce m` \ntrebi? Probabil c` m-am \n[elat \n cazul lui,
dac` tu consideri c` tratamentul meu const` numai \n exerci]ii
fizice.
N-ai f`cut oare o gre[eal` convingndu-l s` nu vad` \n
tine o femeie frumoas`?
Ce gre[eal`? repet` ea f`r` s` \n]eleag`.
N-ai f`cut nici una? Tu e[ti singura persoan` cu care
Olivier se poart` civilizat. |n consecin]`, \n cazul \n care \l la[i
s` se \nchid` \n sine \nsu[i, acest fapt nu va avea oare urm`ri
nepl`cute asupra lui?
Nu [tiu dac` am \n]eles bine. |mi propui cumva s`-l
determin pe Olivier... s` se \ndr`gosteasc` de mine?
Nu asta am vrut s` spun. El simte doar nevoia de a se
crede \ndr`gostit de tine. A[a cum leul are nevoie doar de un
stimulent, exist` toate [ansele ca [i Olivier s` uite repede de
tine. Pe de alt` parte, [tiind c` risc` s` te piard` cnd te vei
\ntoarce \n Anglia, s-ar putea s` se hot`rasc` s` se \ntoarc` [i
el. M` urm`re[ti?
Mi-e team` c` da. Pe scurt, vrei ca Olivier s` se duc` \n
Anglia pentru a-[i termina tratamentul de recuperare [i s`
scapi [i de prezen]a mea cu aceea[i ocazie, dac` s-ar putea...
S` presupunem c` a[ reu[i s`-l cuceresc. |]i po]i \nchipui ce
[oc ar putea fi pentru fratele t`u?

104

JEANNE WALLACE

Ai o experien]` util`. Nu va lua nimic \n serios.


Dimpotriv`. Aranjamentul t`u s-ar putea s`-l fac` extrem
de nefericit. Ai cam uitat ce \nseamn` s` fii \ndr`gostit.
A[a cum ]i-am mai spus \n cteva rnduri, m` \ndoiesc c`
tu ai fi [tiut vreodat` ce reprezint` aceste cuvinte! Hai s-o
l`s`m balt`! M` gndeam totu[i c`... Sper c` \]i dai seama ct
de importanta este pentru mine \ntoarcerea lui \n Anglia!
Da. Este un musafir cam stnjenitor. Ai dreptate. |n
definitiv, s` te bucuri de casa ta [i s` invi]i aici numai pe cine
dore[ti tu.
Olivier este con[tient de asta [i se folose[te de acest
pretext ca s`-mi fac` necazuri...
Dale se ridic` [i \[i frec` piciorul ca s`-i cad` nisipul de pe
piele. |i \ntinse mna indiferent, ca s-o ajute s` se ridice.
Am un motiv anume ca s`-l v`d plecat ct mai curnd
posibil, dar poate c` e mai bine s` nu-l [tie \nc`.
Un motiv anume? Ar trebui s`-l [tiu [i eu?
N-ar avea nici un rost s` ]i-l spun. Oricum, nu ai fi de acord.
Scuz`-m`. Credeam...
C` te-ai putea folosi de el ca s`-l convingi s` plece? Nu.
Folose[te mai departe tot faptele pe care le cuno[ti deja. |n
definitiv nu eu am avut ideea de a te ocupa de fratele meu, dar
dac` asta te mai lini[te[te pu]in, pot s`-]i spun c` nici m`car
Brian nu [tie nimic.
Laurence r`mase t`cut` cteva clipe, uitndu-se la el cum
d`rm` castelul de nisip pe care-l construise \n timp ce vorbea
cu ea, apoi spuse:
Ce ar fi trebuit s` reprezinte?
O citadel` impenetrabil`, \nconjurat` de un [an] de
netrecut. E un simbol. Ai v`zut? Nu avea poduri mobile.

|N BRLOGUL CORSARILOR

105

{i ce simbolizeaz` asta?
De exemplu, o femeie refugiat` \n spatele unui zid de
respect, corectitudine [i fidelitate fa]` de cuvntul dat, pentru
a se ap`ra de tenta]ia dorin]ei, c`reia \i cad prad` majoritatea
muritorilor.
Deci, castelul m` reprezint` pe mine? [opti ea
\ntorcndu-[i privirea \n alt` parte, pentru ca el s` nu vad` ct
de jignit` se sim]ea.
Oarecum. Dac` a existat vreodat` vreun pod mobil care
unea cele dou` maluri ale [an]ului, b`nuiesc c` l-ai ridicat cu
mult` vreme \n urm`... Nu este a[a?
E posibil! S` \n]eleg c` n-ai dat uit`rii nici acum trecutul?
Ba da... |n mormnt poate... Cicatricele se estompeaz`
uneori, dar nu dispar niciodat` definitiv, chiar dac` \ncerci
s`-]i pansezi r`nile...
{tiu, dar nu crezi totu[i c` desp`r]irea noastr` m-a r`nit
[i pe mine \n aceea[i m`sur` [i c` poate cicatricele mele sunt
la fel de adnci ca [i ale tale?
Oare \n]elegea ce voia s`-i spun`? |i cerea s-o ierte, dac` nu
mai era posibil s` se iubeasc` de acum \ncolo, dar el nu auzi
strig`tul ei disperat.
Serios? Atunci \nseamn` c` sunt foarte bine ascunse.
|ntr-un loc \n care probabil nu le poate vedea nimeni. Ai mare
noroc, o ironiz` el.
Laurence \ncepuse s` \ntoarc` pe toate fe]ele propunerea
ciudat` a lui Dale. Oare ar putea s` accelereze vindecarea lui
Olivier \ncercnd s`-l conving` c` era dorit de femei? Cu ct se
gndea mai mult \ns` la aceast` idee, cu att \i repugna mai
tare. Dale vorbise despre acest subiect cu deta[are, de parc` ar
fi fost vorba despre un tratament obi[nuit. Doamne

106

JEANNE WALLACE

Dumnezeule! Oare era posibil s` vorbeasc` serios? Nu,


probabil \i spusese acele lucruri ca s`-i dea un avertisment:
coabitarea for]at` nu-i convenea. Din cauza asta \i d`duse
binecuvntarea pentru a \ncepe o aventur` cu fratele s`u. Cu
propriul lui frate! Se purta ca un b`rbat care se s`turase de
amanta lui [i acum i-o pasa unui prieten!
Probabil c` Mia Summer nu se va \ntoarce la Mont Michel
dect dup` plecarea ei. Laurence se gndi cu bucurie la faptul
c` n-o va mai vedea, dar speran]ele ei se spulberar` curnd.
Marthe [i Brian insistau s` accepte o invita]ie la o petrecere
dat` de gazda Miei. Era vorba despre un bal mascat, \n
scopuri caritabile.
Trebuie neap`rat s` participi, exclam` Martha la telefon.
Petrecerile doamnei Page-Broom sunt \ntotdeauna foarte
reu[ite, dar [i utile. Cea de acum este organizat` cu scopul a
strnge fonduri pentru trimiterea unor copii convalescen]i la
Disneyland, \n Florida. B`nuiesc c` te-ai uitat peste invita]ie.
Toat` lumea va fi acolo!
V` duce]i [i dumneavoastr`?
Evident!
{i A la recherche du temps perdu ce \nseamn`? spuse
Laurence citind de pe invita]ie.
Oh! Hannah Page-Broom a luat acest titlu de la Marcel
Proust. Aceasta este tema petrecerii. Trebuie s` fim \mbr`ca]i
ca antilezii din vechime. Putem s` \nf`]i[`m personaje celebre,
sau oameni simpli din popor. Vii [i tu?
Dac` g`sesc un costum, da.
Po]i s` iei cina cu noi \n seara respectiv` [i te vei schimba
aici de haine. Venim noi s` te lu`m.

|N BRLOGUL CORSARILOR

107

|n mod cu totul ciudat, Melie a fost aceea care a avut o idee


inspirat` referitoare la costumul lui Laurence.
Ave]i pielea la fel de m`slinie ca [i noi, doamn`, a[a c`
sem`na]i cu fetele antileze de odinioar`. Nu cu cele din ziua
de azi care se \mbrac` precum b`rba]ii. V` v`d \mpodobit` cu
panglici divers colorate \n p`r [i multe jupoane de culoarea
florilor. Ro[ii, galbene... toate culorile! {i foarte largi, ca s` se
roteasc` frumos atunci cnd dansa]i.
Entuziasmul lui Melie o f`cu pe Laurence s` rd` \n
hohote. Ideea acesteia \i pl`cea grozav [i era bucuroas` c`-i
venise servitoarei, care cuno[tea mai bine dect oricine istoria
poporului s`u.
De unde pot s` fac rost de un costum?
E simplu. V` duc eu la un butic din ora[. Fetele se
deghizeaz` adesea a[a pentru carnaval [i croitoreasa are tot ce
este necesar. Dac` \mi asculta]i sfaturile, nimeni nu-[i va da
seama cine sunte]i, o asigur` Melie.
Expedi]ia la magazin a fost \ncununat` de succes. Melie o
sf`tui ce s` aleag`. Au cump`rat buc`]i de pnz` de culoare
stacojie, galben` [i albastr`, care contrastau cu bustiera din
catifea neagr`. I-au confec]ionat [i o p`l`rioar` \mpodobit` cu
pene, pe care urma s` [i-o prind` \n p`r.
Se \ntreb` cum s`-[i aranjeze p`rul. |i veni o idee \n timp
ce \[i proba costumul... Era o idee [i o amintire.
Pe vremea cnd Dale era \ndr`gostit de ea, [i mult timp
dup` desp`r]irea lor, purta p`rul cu c`rare la mijloc [i breton.
P`rea alegerea perfect`... Va fixa p`l`rioara u[or l`sat` pe o
ureche. I se n`z`rea c` \l aude pe Dale rznd de ochii ei
negri... ochi de ]iganc`.

108

JEANNE WALLACE

Pn` la urm`, Laurence lu` [i masa de prnz [i cina tot cu


Marthe Gellhorn. |[i petrecu dup`-amiaza \n gr`din` [i
prietena ei \ntocmi o list` cu posibilii invita]i la petrecere,
imaginndu-[i [i costumele pe care le vor purta.
|mp`r`teasa Josephine va avea noroc dac` va ap`rea \n
numai trei exemplare, spuse ea rznd. Era n`scut` \n
Guadalupe, [tiai? {i lordul Nelson are toate [ansele s` fie bine
reprezentat... Cineva se va deghiza \n Sam Lord, jefuitorul de
vase. Va mai fi [i Toussaint l'Ouverture, care a fondat Haiti, un
vr`jitor voudou etc. Brian va fi un fost guvernator francez al
insulei St.Just [i eu voi fi so]ia lui. Voi purta o rochie Empire,
\ncre]it` sub sni [i o pern`. Tu la ce te-ai gndit?
Laurence \i explic` ce va purta.
Vine [i Dale? se interes` Marthe.
Laurence \i r`spunse afirmativ, dar nu [tia ce costum va
purta.
Ajunser` cu o mic` \ntrziere la doamna Page-Broom,
deoarece Brian fusese re]inut la spital. Laurence se uit`
imediat dup` Dale. Era \mpreun` cu gazda [i cu domni[oara
Summer.
Mia p`rea o statuie zvelt`, \mbr`cat` \ntr-o tunic` greceasc`
[i piept`nat` ca o femeie din antichitate.
Probabil c` este Pauline, sora lui Napoleon care folosea
sclavi la construirea unui palat \n Haiti. Nu [tiu care artist a
pictat-o sau a sculptat-o \n aceast` ipostaz`, \i explic` Marthe.
Dar prietenul nostru pe cine \nf`]i[eaz`?
Pentru Laurence, el era pur [i simplu Dale: un b`rbat viril
[i cu pu]ine elemente de deghizare, cu excep]ia unei p`l`rii
mari care \i acoperea p`rul \ntunecat. |n rest purta ni[te cizme
\nalte pn` la genunchi, ni[te pantaloni scur]i elegan]i [i o

|N BRLOGUL CORSARILOR

109

jachet` deschis` la piept, \mpodobit` cu f[ii de pnz` ro[ie.


Pe ct era el de natural, pe att de rece [i distant` era Mia.
Laurence se bucura. Orice personaj ar fi vrut s` reprezinte,
acesta era la fel de simplu ca [i ea.
S` mergem la ei, spuse Marthe. Oricum trebuie s-o
salut`m pe doamna Page-Broom.
Marthe \ntinse obrazul pentru a primi s`rutul amical al lui
Dale. Aceasta o felicit` apoi pe Mia pentru fidelitatea fa]` de
original a ]inutei sale [i \l \ntreb` pe Dale:
Suntem foarte curio[i \n ce te-ai deghizat.
Sunt un personaj ne\nsemnat, un simplu soldat. Fac
parte din rndurile aventurierilor certa]i cu legea, numi]i [i
corsari, care se ascundeau \n mun]i ca s` scape de urm`rirea
armatei spaniole.
Am \n]eles! [opti Marthe \ntorcndu-se spre Laurence.
Erau ni[te r`zvr`ti]i care atacau turmele de animale [i \i
h`r]uiau permanent pe spanioli.
Dar tu cine e[ti? se interes` Dale.
So]ia guvernatorului de pe vremea cnd insula era a
francezilor. I-am d`ruit [apte copii, dintre care trei sunt mor]i
[i \ngropa]i. Se vede?
Ea rse, netezindu-[i [oldurile [i pntecul, umflate cu
ajutorul unor perni]e [i \[i aranj` coafura extravagant`,
confec]ionat` din flori [i fructe.
Mia se uita cu interes la costumul lui Laurence.
E[ti o adev`rat` fiic` din popor! E foarte reu[it costumul,
dar... cine te-a sf`tuit s`-]i pui p`l`riu]a \n acel mod pe
cre[tetul capului n-a prea fost inspirat. Nu este a[a, Dale?
Marthe?
Marthe o s`get` cu privirea.

110

JEANNE WALLACE

Ce vrei s` spui?
Dar, draga mea, uit`-te [i tu cum [i-a pus-o pe cap! Nu e
frumos din partea ta s` nu-i spui ce \nseamn` asta. Trebuie s`
[tii! Nici tu Dale, n-ai aflat nimic?
Laurence se \nro[i [i spuse, blbindu-se de emo]ie:
Nu \n]eleg. Am f`cut vreo prostie? Explic`-mi, te rog!
N-are nici o importan]`! E[ti absolut fermec`toare, draga
mea, o lini[ti Marthe.
Mia ad`ug`, studiindu-i \n continuare costumul:
Dar nu inventez nimic! O p`l`rie a[ezat` pe cap \n felul
acesta reprezint` o metod` de a ag`]a b`rba]i. Este un semn
c` fata este... disponibil`.
Laurence sim]i c` Dale observase ro[ea]a din obrajii ei.
Acesta i se adres` \nso]itoarei lui:
Nu [tiu dac` era neap`rat necesar s`-i faci aceast`
dezv`luire, dar, oricum, v`d c` nu te-ai jenat deloc!
Marthe trase concluzia, rznd:
E absolut ridicol! Acest semn nu reprezint` o invita]ie, ci
doar faptul c` fata nu este logodit`.
Mia continu`, cu o voce mieroas`:
A[a este, dar trebuie s` ne amintim c` buc`t`resele din
armat` purtau asemenea aranjamente pe cap. Aceasta era \ntr-un
fel marca meseriei lor [i toat` lumea [tie...
L`s` fraza neterminat`:
Nu [tiam nimic despre toate astea... \ng`im` Laurence.
Marthe \i lu` ap`rarea:
Nu e nimic de \n]eles, draga mea! Mia vrea numai s` te
nec`jeasc`. P`rerea mea este c` te-ai deghizat foarte bine [i
acum, dac` tot ne afl`m aici, ar trebui s` ne [i distr`m! Hei!
Aici suntem! strig` ea c`tre Brian.

|N BRLOGUL CORSARILOR

111

Acesta se apropie de ele \mbr`cat cu o jiletc` ro[ie cu


epole]i aurii [i ni[te pantaloni scur]i din m`tase neagr` lungi
pn` la genunchi.
Invit-o pe Laurence la dans [i v` sf`tuiesc s` fi]i cumin]i!
Nu lua drept invita]ie modul \n care [i-a a[ezat p`l`rioara pe
cap... Eu dansez cu Dale...
Plecar` to]i pe ringul de dans, l`snd-o pe Mia singur`.
Ce-a vrut s` spun` cu chestia aia cu p`l`ria? o \ntreb`
Brian \n timp ce dansau.
Nimic. E o glum` proast`.
Pot s` [tiu [i eu despre ce era vorba?
Ea \i povesti [i el izbucni \n rs.
Nu-]i face griji. |n general, po]i s` ai \ncredere \n judecata
Miei Summer, cu excep]ia unui singur lucru: e fericit` atunci
cnd reu[e[te s` scoat` din ]]ni o alt` femeie. Sunt tentat
s`-i dau dreptate lui Olivier. Fata asta este o adev`rat` scorpie.
M` mir` foarte mult faptul c` Dale \nc` n-a b`gat de seam`.
Probabil c` sunt prea apropia]i. Probabil c` s-a l`sat orbit
de ea...
Brian rse din nou.
Asta se poate spune despre toate femeile pe care le-a
cunoscut Dale. Mia nu este prima [i pn` acum nici una n-a
reu[it s`-l determine s-o ia de nevast`.
Poate c` ea va reu[i!
Doamne sfinte! Dac` s-ar \ntmpla a[a ceva, mi-a[ face
griji serioase \n leg`tur` cu s`n`tatea lui mintal`! Oricum, nici
m`car nu se pune problema! Cel pu]in atta timp ct se afl`
Oliver aici... Ei doi se ur`sc. Dale trebuie s` ]in` cont de faptul
c` Mont Michel s-ar transforma cu siguran]` \ntr-un adev`rat
infern \n cazul \n care ea ar locui aici \n permanen]`.

112

JEANNE WALLACE

Dansar` cteva minute \n t`cere, dup` care Brian o \ntreb`:


Apropo, \mi pare r`u c` trebuie s` vorbim despre
probleme de serviciu la petrecere, dar a[ vrea s` [tiu ce s`-i
spun tat`lui lui Olivier \n leg`tur` cu \ntoarcerea acestuia.
Tat`lui lui Olivier? repet` Laurence neatent`.
Avea mintea \n alt` parte. Se gndea la motivul pentru
care Dale voia s` se debaraseze de fratele lui ct mai curnd
posibil. Dup` p`rerea lui Brian, acesta nu putea s` se \nsoare
cu Mia dect dup` plecarea acestuia. Nu-i spusese acest secret
lui Brian, dar acesta \l ghicise... [i acum \l [tia [i ea! Reveni cu
picioarele pe p`mnt \n momentul \n care auzi vocea
doctorului:
Da. Dale trebuie s` plece \n Anglia s`pt`mna viitoare.
Nu [tiai?
|nc` nu mi-a spus nimic. Se duce cu vaporul sau cu avionul?
Cred c` va merge cu avionul, e mai rapid. A[adar,
vorbind numai \ntre noi, ce speran]e trebuie s`-i d`m \n
leg`tur` cu tn`rul nostru pacient? Vrei s` bem ceva? Am
putea s` discut`m mai lini[ti]i despre acest subiect.
Atunci cnd se desp`r]ir`, dup` ce discutaser` \ndelung,
Brian o felicit`. F`cuse treab` foarte bun` cu Olivier.
Mai l`sa]i-m` pu]in [i sf`tui]i-l pe Dale s` aib` r`bdare, \i
spuse ea medicului. Pe plan fizic va mai \nregistra progrese,
dar \n ceea ce prive[te moralul, nu pot s` promit nimic. Se
poate \ntmpla ceva, nu [tiu ce anume, dar acest eveniment
poate duce la o vindecare rapid`.
Mai trziu, \n timpul petrecerii, se \ntlni absolut
\ntmpl`tor cu o tn`r` englezoaic`. Erau singure la
garderob`. Tn`ra se deghizase \n doamna de onoare a
\mp`r`tesei [i \[i repara catarama unuia din pantofi.

|N BRLOGUL CORSARILOR

113

Te ocupi de Olivier Ransome la Mont Michel, nu-i a[a? o


\ntrebase ea pe Laurence. Te nume[ti \ntr-adev`r doamna
Napier? Numele meu este Cherry Huppert. P`rin]ii mei au
murit [i eu locuiesc de obicei la o m`tu[` din Anglia, dar acum
m` aflu \n vacan]` la o alt` m`tu[`, doamna Valery. O cuno[ti?
Cred c` ne-am \ntlnit odat`, \i r`spunse tn`ra femeie.
|n Anglia suntem vecini cu familia Ransome, la Charter
Court. |i cunosc pe Olivier [i pe Dale \nc` de cnd eram mic`.
|n afar` de perioada petrecut` la pension, eu [i Olivier eram
mereu \mpreun`. Am fost aici vara trecut`, dar am plecat
\nainte de accident. Nu ]i-a vorbit niciodat` despre mine?
Nu prea \mi face confiden]e, spuse Laurence cu
pruden]`.
Figura fetei se \ntunec`.
Dar cu mine era ceva special! Nu se poate s` m` fi uitat
\n mai pu]in de un an! Po]i s`-i spui c` te-ai \ntlnit cu mine [i
c` m-ai rugat s` m` duc s`-l vizitez?
A[ prefera s` te invite chiar el.
Dar o va face? I-am scris de mai multe ori, dar nu mi-a
r`spuns. Oare cum va reac]iona dac` a[ veni la Mont Michel
pe nepus` mas`?
Laurence \ncepu s` rd`.
F` o \ncercare, dar ai grij`! A[a cum nu ]i-a r`spuns la
scrisori, ar putea foarte bine s` nu se poarte prea frumos cu
tine...
M-am obi[nuit! Ne certam tot timpul, dar asta nu ne
afecteaz` cu nimic.
Cherry \[i terminase de reparat pantoful.
Deci, a[a r`mne. Nu-i spune nimic, iar eu o s` apar
netam-nesam. Dac` nici eu nu voi reu[i s`-l dau pe brazd`,

114

JEANNE WALLACE

atunci nu va mai reu[i nimeni! Trebuie neap`rat s`-[i revin`,


m`car de dragul tat`lui s`u, domnul Ransome! Oricum, \]i
mul]umesc mult! M` bucur c` ne-am \ntlnit. Pe curnd!
Laurence oft` adnc. Oare adolescenta aceea plin` de
energie va avea succes acolo unde ea, Dale [i Brian d`duser`
gre[? Va g`si Cherry Huppert vreun mijloc prin care s`
\nfrng` \nc`p`]narea de catr a lui Olivier? {i dac` va reu[i,
ce urm`ri va avea acest lucru asupra lui Dale [i Laurence?
Pentru el, vindecarea lui Olivier \nsemna libertate. Se va
sim]i \n sfr[it eliberat de sentimentele de vinov`]ie [i era liber
s` se \nsoare cu Mia [i s` scape de prezen]a ei...
Dar pentru mine? Tot libertate \nsemna, \ntr-un anumit
sens. Libertatea de a trage linie sub experien]a ei cu Olivier:
\nregistrase un semisucces sau un semie[ec... Putea s` plece
din St.Just unde descoperise cu \ntrziere iubirea lui Dale
pentru Mia... Era liber` s`-l p`r`seasc` din nou. Poate c`
\ntr-o zi va \nv`]a s`-l uite...
Gndindu-se la toate aceste lucruri, tn`ra femeie fu
cople[it` de nostalgie [i triste]e...

Capitolul 8
Petrecerea continu`, ca un vrtej de veselie pn` dup`
miezul nop]ii. Punctul culminant a constat \n compunerea
unei serii de tablouri istorice. Aceste scene fuseser` imaginate
pentru ca fotografii de la ziarele locale s` poat` imortaliza
succesul balului de caritate, dar pe lng` flash-urile
profesioni[tilor, curnd ap`rur` [i cele ale amatorilor.
|n sfr[it, to]i o felicitaser` pe doamna Page-Broom.
Crinolinele, p`l`riile cu pene [i spadele str`lucitoare
disp`rur` \n ma[inile lor [i gazda, \nconjurat` de ultimii
invita]i, printre care [i Mia, fluturar` minile \n semn de salut
spre cei care plecau.
Laurence se gndise la \nceput s` se \ntoarc` la Mont
Michel cu ma[ina celor doi Gellhorn, dar Dale \i d`du
planurile peste cap.
O duc eu pe Laurence, o anun]ase el pe Marthe, voi
pute]i s` v` duce]i direct acas`.
Niciodat` nu am avut mai pu]in chef de a m` \ntoarce
acas`! \i r`spunse Marthe rznd. Ce petrecere minunat`!

116

JEANNE WALLACE

Dar Dale \i deschisese deja portiera lui Laurence [i aceasta


se urc` \n ma[in`. Trebuir` s` a[tepte pu]in \nainte s`
demareze, deoarece coada format` din ma[ini era destul de
lung`. Atunci cnd ma[ina \n sfr[it porni la drum, tn`ra \i
povesti despre \ntlnirea cu Cherry Huppert.
I-am spus s` vin` la Mont Michel cnd vrea, \i spuse ea.
El nu f`cu nici o obiec]ie, dar o \ntreb`:
Ai de gnd s`-l anun]i pe Olivier c` va veni s`-l viziteze?
Probabil c` [tie despre sosirea ei la St.Just. Ea l-a anun]at
printr-o scrisoare, dar el nu i-a r`spuns. Cherry nu vrea s`-i
spun nimic, vrea s`-i fac` o surpriz`. Este o fat` tare nostim`
[i plin` de vitalitate. Poate s` aib` o influen]` binef`c`toare
asupra lui Olivier.
S-ar putea s` fie dezam`git` de r`ceala lui.
Eu am avertizat-o! |n ce rela]ii erau \nainte? A existat vreo
idil` \ntre ei?
Nu cred, dar e posibil.
Ce puncte de interes aveau \n comun?
Caii [i echita]ia.
Echita]ia? Isuse!
Crezi c` nu e indicat` pentru el?
Mai trziu cu siguran]`, dar acum este prea devreme.
Bietul de el! Va trebui s` aib` r`bdare. El [i micu]a
Huppert au studiat ca la carte echita]ia de la vrsta de
paisprezece ani! Nu le sc`pa nici o curs` de cai. Bine\n]eles c`
exagerez pu]in, dar au participat [i la ni[te curse pentru
amatori.
Ciudat, nu mi-a spus nimic despre acest subiect, spuse
Laurence uluit`. Tu ai \ncercat vreodat` s` vorbe[ti cu el
despre asta?

|N BRLOGUL CORSARILOR

117

Da, dar f`r` nici un rezultat. A[ fi avut acela[i succes [i


dac` i-a[ fi vorbit chineze[te... dar sunt convins c` pu[toaica va
reu[i s` fac` mai mult dect mine.
Dale coti spre un drum \n serpentin` care se c`]`ra pe
munte, apoi, schimbnd subiectul discu]iei, o \ntreb`:
{i tu ai la fel de pu]in chef ca Marthe s` te \ntorci direct
acas`?
Eu?
|n \ntrebarea lui Dale sim]ise o invita]ie, dar nu [tia cum
s`-i r`spund`.
P`i... M` duci \napoi la Mont Michel, nu-i a[a? Nu prea
am de ales...
|]i ofer o variant`. Dac` vrei s` te consideri \n continuare
o fat` din timpuri str`vechi, \]i fac o propunere: un simplu
aventurier o invit` pe fata frumoas` s`-i viziteze brlogul din
mun]i. Este o re[edin]` frumoas`, construit` \n \ntregime din
materiale naturale. Evident, \i cam lipse[te confortul, dar
m`car nu mai trebuie s`-]i fie fric` de du[mani. Ce zici de
ideea mea?
Vrei s` spui c` mai exist` locuri \n care se ascund
r`zvr`ti]i? Pe dealurile acestea? Au r`mas neatinse [i se poate
merge acolo cu ma[ina?
Da. Au sc`pat ca prin minune. Nu apar pe h`r]ile
turistice... Am aflat de la un b`trn de existen]a unuia din ele.
{i tat`l lui fusese corsar. Putem s` ajungem pn` \n apropierea
acesteia cu ma[ina, dar va trebui s` mergem pu]in [i pe jos. Ce
\nc`l]`minte ai \n picioare?
Ni[te sabo]i foarte solizi.
Con[tiin]a o \ndemna s` fie atent`, s` simuleze c` nu poate
s` mearg` sau c` era prea obosit`...

118

JEANNE WALLACE

Dar ea n-o ascult`. De data asta, Dale nu rdea de ea [i nu


o certa. |i propunea numai o mic` aventur`, ca odinioar`. |[i
imagin` c` tr`ie[te cu c]iva ani \n urm`, cnd se jucau ca ni[te
copii, se luau la \ntrecere... Ea pierdea \ntotdeauna, iar el o
s`ruta pentru a-[i s`rb`tori victoria... Pe atunci, avea
\ncredere \n ea. Dorea foarte tare s` fie din nou singur` cu el,
a[a c` se hot`r\ s` se comporte ca alt`dat`...
Pe de alt` parte, era \ncntat` s`-i joace o fest` rivalei sale.
Mia \l monopolizase pe Dale aproape toat` seara. |n plus,
trebuia pedepsit` pentru insinu`rile nedrepte pe care le
f`cuse la adresa lui Laurence! Bine\n]eles, Mia [i-l va rec`p`ta
curnd pe omul iubit, dar \n noaptea aceea, pentru cteva
minute, nu vor exista pe lume dect Laurence [i Dale! {i dac`
va avea noroc, va reu[i s` re\nvie trecutul...
Ea nu spuse nimic [i Dale interpret` t`cerea ei drept
r`spuns afirmativ. O lu` pe un alt drum de munte. Ma[ina se
hurduca foarte tare din cauza gropilor adnci. Coroanele
copacilor tropicali uria[i formau un tunel pe deasupra
ma[inii. Dale opri, lu` o lantern` din torpedo [i o ajut` pe
Laurence s` coboare din ma[in`.
D`-mi mna.
Ea \l ascult`, ne\ndr`znind s`-i pun` \ntreb`ri despre
brusca lui dorin]` de a petrece cteva ore cu ea. Se hot`r\ s`
joace un joc: nu erau Dale Ransome [i Laurence Napier, care
se iubiser` la nebunie odinioar`, ci dou` personaje din alt`
epoc`, pentru care peisajul nu avea nimic ciudat.
Dale \ndep`rta crengile care le st`teau \n cale, ]innd-o
strns de cealalt` mn` pe \nso]itoarea lui. Ca [i cum i-ar fi
citit gndurile, el \i spuse:

|N BRLOGUL CORSARILOR

119

Dac` \]i face pl`cere s` ne vizitezi tab`ra, drag` fat` de la


ora[, s` nu te a[tep]i s`-]i d`m altceva dect o tor]` pentru
a-]i croi drum prin p`dure.
Cnd \l auzi vorbind a[a \i st`tu inima \n loc, dar acum era
prea trziu s` mai ias` din pielea personajului ei, a[a c` se
for]` s` rd`:
Polite]ea nu era inclus` \n invita]ie?
N-avem timp de asemenea fleacuri. Suntem b`rba]i [i
n-am mai v`zut o femeie de cteva luni. Cum s` nu ui]i de
regulile civiliza]iei cnd tr`ie[ti \n asemenea condi]ii? Dar
nu-]i fie team`: dac` ajungi la tab`r`, vei fi r`spl`tit` din plin
pentru serviciile tale... Vino, aproape am ajuns.
|nfipse lanterna \ntr-o cr`p`tur` a stncii, aproape complet
ascuns` \n spatele unui tufi[.
Am ajuns, o anun]` el.
Aici este?
Da. E o pe[ter`, cu perdea de copaci \n fa]` [i faleza \n
spate. De fapt, e o adev`rat` fort`rea]`. E de necucerit!
Dale d`du crengile tufi[ului la o parte ca s` poat` intra \n
pe[ter`. Ea \l urm`, dup` care crengile acoperir` din nou
intrarea.
La \nceput era un \ntuneric deplin, apoi lumina lanternei
d`du la iveal` pere]ii ro[ca]i, podeaua [i tavanul. Pe jos era
plin de ferigi uscate pline de praf.
Laurence \ncepu s` tremure.
E frig aici. Unde este focul de tab`r`?
Afar`. Dac` s-ar face \n`untru, ne-am umple de fum, dar
vom organiza un adev`rat festin numai dup` ce vom reu[i s`
prindem o capr` sau un vi]el!

120

JEANNE WALLACE

|]i mul]umesc c` mi-ai ar`tat vizuina ta.


F`cu c]iva pa[i sprijinindu-se de perete. Se gndea cu
triste]e c` jocul luase sfr[it. Curnd, vor redeveni cei
dinainte.
Ar fi mai bine s` plec`m, [opti ea.
Ia auzi!
Afar` \ncepuse s` plou` \n rafale. Era una din obi[nuitele
furtuni antileze care se strneau din senin [i erau de o violen]`
extraordinar`. De obicei, se opreau la fel de brusc cum
ap`reau...
Dar nu se poate s` r`mnem aici! exclam` Laurence.
Furtuna ar putea dura ore \n [ir!
|mi pare r`u, dar n-avem \ncotro, \i r`spunse calm Dale.
Adun` un mald`r de ferigi ca s` improvizeze un fel de saltea.
Stai jos, o sf`tui el. Ai dreptate, ar putea s` dureze mult`
vreme.
Resemnat`, Laurence \l ascult` f`r` s` mai comenteze
nimic. Tn`ra femeie \[i aminti ziua \n care fuseser` s` se
ad`posteasc` sub un copac. |n timp ce a[teptau s` se opreasc`
ploaia, \[i \mp`rt`[eau unul altuia visele de viitor.
Probabil c` [i Dale se gndea la acela[i lucru, deoarece o
\ntreb`:
Pe vremea cnd \]i f`cea curte Steven Napier, ai trecut
prin situa]ii asem`n`toare cu cea de acum?
Nu. Nu era destul de rezistent ca s` poat` face plimb`ri
lungi. N-a mai condus nici ma[ina atunci cnd a \nceput s` i
se fac` fric` s` nu le[ine la volan.
Probabil c` aveai mult de lucru: s` [ofezi, s` faci treab` \n
gospod`rie, s` g`te[ti, s` ai grij` ca cear[afurile s` fie curate...
Laurence cl`tin` din cap cnd observ` tonul lui ironic.

|N BRLOGUL CORSARILOR

121

Nu. |n plus, nu plecam niciodat` din cas`. Steven avea


oroare de ie[irile din ora[.
A[adar, nu aveai parte deloc de claruri de lun` romantice
[i plimb`ri prin landele pline de ciulini [i buruieni... Acum
\n]eleg de ce e[ti att de rece...
Cum adic` rece? Ce vrei s` spui?
Dar ea deja ghicise. O acuzase destul de des c` nu cuno[tea
sensul cuvntului iubire [i acum \i amintea \nc` o dat` acest
lucru. Ea \i r`spunsese \ntotdeauna c` era de rea-credin]`, dar
el n-o luase \n seam` niciodat`. Putea \ns` s`-i demonstreze c`
se schimbase. Oare dac` i-ar face avansuri, el se va l`sa
impresionat?
Inima tinerei femei \i b`tea foarte tare \n piept \n
momentul \n care \i spuse:
Nu joci corect. Te rog s` nu ui]i c` nu sunt dect o fat`
inocent`, lipsit` de orice experien]` sentimental`, care se afl`
aici numai pentru a satisface dorin]ele corsarului...
Dale proiect` lumina lanternei direct pe fa]a ei.
V`d c` te aventurezi pe un teren foarte periculos. Dac`
atitudinea ta reprezint` o invita]ie, speri s` te iau cumva \n
serios?
Laurence d`du din umeri.
Suntem singuri, bloca]i aici din cauza furtunii. Chiar dac`
a[ vrea, cum a[ putea s` m` lupt cu tine?
Mi se pare c` eu sunt cel care trebuie s` vreau, spuse
Dale cu o voce r`gu[it` de emo]ie.
El se a[ez` \n genunchi lng` ea. Laurence se \ncord`,
[tiind ce va urma. O avertiza \n felul acesta c` mersese deja
prea departe, dar ea lu` hot`rrea de a-l surprinde prin lipsa
ei de reac]ie... |l va l`sa s-o ia \n bra]e. Risca s`-l [ocheze

122

JEANNE WALLACE

cedndu-i att de u[or, dar voia ca Dale s` [tie c` este \n stare


s` iubeasc`! S` afle [i el \n sfr[it ct de mult \l iubea!
Stnd tot \n genunchi, Dale cuprinse fa]a lui Laurence cu
minile. Ochii lui, obi[nui]i deja cu \ntunericul, \i c`utau pe
ai ei.
E-n regul`, nebunatico! Accept provocarea. N-avem
altceva de f`cut pn` trece furtuna...
|ncepu s` tremure atunci cnd sim]i c` o cuprindea cu
bra]ul de mijloc, dar nu-l respinse, ci, dimpotriv` \[i apropie
trupul de al lui. Deschise apoi buzele \n momentul \n care
gura lui Dale se lipi de a ei. El se opri mirat, dar ea \l trase spre
ea gemnd u[or.
Minile lui Dale o pip`iau cu \nfrigurare, \ncercnd s`-i
desfac` [nurul de la gt. Reu[i s`-i dezveleasc` umerii [i
decolteul superb.
Laurence se sim]ea ru[inat`. Ea era cea care-i provocase cu
bun` [tiin]` dorin]a! |ncerc` s` scape de sentimentul de
vinov`]ie. Atunci cnd iube[ti, trebuie s`-]i asumi r`spunderea
pentru faptele tale! Dar trupul ei \i opunea rezisten]` lui Dale
\n mod instinctiv. F`cu un efort pentru a se relaxa. Trebuia
neap`rat s`-i dovedeasc` \ntr-un fel sau altul c` \l iubea, c` era
singurul b`rbat din via]a ei!
Dar brusc, Dale \[i reveni! O for]` s` se a[eze, apoi se ridic`
\n picioare, dominnd-o de la \n`l]imea lui:
Ajunge! Te por]i ca o adev`rat` dam` de consuma]ie!
Felicit`ri! Ce p`cat, nu-i a[a, c` refuz s` intru \n jocul t`u
murdar!
Laurence se f`cu mic` de tot, devenind con[tient` de
e[ecul ei. Nu se gndise c` lucrurile puteau lua o asemenea
\ntors`tur`. Dac` el i-ar fi pus \ntreb`ri \n momentele cele mai

|N BRLOGUL CORSARILOR

123

fierbin]i ale dorin]ei lor, i-ar fi m`rturisit totul [i el ar fi


\n]eles... dar acesta \[i rec`p`tase luciditatea prea repede.
Cuvintele lui Laurence r`maser` nerostite [i nu putu s`-[i
apere nevinov`]ia.
Eu... eu... \ncerc` ea s` spun`, blbindu-se.
Taci din gur`! Ai fi reu[it s` m` p`c`le[ti, dac` n-a[ fi [tiut
ce inim` de piatr` ai!
|n timp ce ea se ridica de jos, el f`cu un semn spre
decolteul ei.
Ai face mai bine s`-]i recape]i aspectul decent dinainte!
|n caz contrar, scena ta provocatoare ar putea avea un sfr[it
nepl`cut... pentru tine!
Ea \i rosti \ncet numele, dar el se pref`cu totu[i c` nu o
auzise. Atunci, ea \[i netezi hainele [i se ghemui lng` un
perete, rugndu-se \n sinea ei ca ploaia s` se opreasc` \n
curnd.
|n cele din urm`, furtuna se mai domoli. Dale se \ndrept`
spre ea [i, f`r` s` scoat` nici un cuvnt, o ridic` de jos,
petrecndu-[i un bra] sub genunchii acesteia [i cu cel`lalt
sprijinind-o de umeri.
Gata, r`bdarea mea a ajuns la sfr[it! Te sf`tuiesc s` te
por]i frumos! o anun]` el atunci cnd ea \ncerc` s` protesteze.
Ia tu lanterna [i \ncearc` s-o manevrezi \n mod inteligent.
El \ncepu s` coboare pe dibuite, cu Laurence \n bra]e,
sc`pnd din cnd \n cnd cte o \njur`tur`. |n sfr[it, ajunser`
la ma[in`. O a[ez` pe scaunul ei [i demar`. Parcurser`
drumul pn` acas` \n tacere. Laurence \[i rec`p`tase destul de
rapid sngele-rece [i de aceea \ncerc` s` par` natural`.
E adev`rat c` pleci \n Anglia s`pt`mna viitoare?
Mai \nti, trebuie s` m` duc duminic` \n Barbados.

124

JEANNE WALLACE

Ar trebui s` te \ntlne[ti cu Brian \nainte s` pleci... ca s`


[tii ce s`-i spui tat`lui t`u \n leg`tur` cu Olivier. Pleci cu
avionul?
La \ntoarcere, nu la ducere. Vine [i Mia cu mine, [i ea
prefer` vaporul. Chaconia Lady ridic` ancora mar]i, probabil
c` vom pleca la bordul lui. Vrei s`-i transmit salut`ri din partea
ta c`pitanului Kitchin?
Da, mul]umesc.
Nu-i mai r`mnea dect s`-i spun` noapte bun`. Dale parc`
ma[ina [i o l`s` prad` gndurilor negre. Ru[inea,
nemul]umirea [i gelozia se amestecau \n mintea ei.
Dale pleca \n Anglia cu Mia, [i ca s`-i fac` pl`cere acesteia,
se \mbarcau pe Chaconia Lady! Vasul speran]elor ei, la
bordul c`ruia \l \ntlnise pentru a doua oar` pe Dale! Aceast`
ultim` veste venea s` se adauge tuturor suferin]elor \ndurate
de Laurence \n acea noapte...
Apari]ia lui Cherry Huppert a fost o reu[it` total`. Nici
m`car nu o anun]ase c` va veni! Au v`zut-o r`s`rind brusc \ntr-o
diminea]` \n fa]a u[ii lui Olivier, salutndu-l vioaie, ca [i cum
s-ar fi desp`r]it doar cu o zi \n urm`.
Laurence se opri din lucru, exclamnd cu o veselie
pref`cut`:
Olivier! Uite cine a venit!
Cine te-a trimis aici? mri el c`tre Cherry. Tu te-ai mai
\ntlnit \nainte cu ea? o \ntreb` pe Laurence.
Cherry \i r`spunse rznd:
Bine\n]eles! Ne-am cunoscut la balul de caritate al
doamnei Page-Broom. De ce n-ai venit [i tu, lene[ule? Cnd ai
de gnd s` vii acas`?

|N BRLOGUL CORSARILOR

125

Ei bravo! \[i spuse Laurence, impresionat`. Nici ea n-ar fi


\ndr`znit s`-l atace vreodat` pe Olivier \n felul acesta.
Acesta \i r`spunse r`stit:
Vezi-]i de treburile tale!
Dar, f`r` s` se descurajeze, Cherry \i \ntinse o mn`
\mp`ciuitoare:
Bine, bine, am \n]eles... Dar s` [tii c` ai ratat toate cursele
din prim`var` [i dac` nu te gr`be[ti s` te faci bine, vei rata [i
Derbyul.
Olivier r`mase o vreme t`cut, apoi \ntreb`:
Cine particip`?
Sunt mul]i. Printre al]ii, c[tig`torul cupei Chester. De
obicei el este favoritul, dar acolo antrenorul este antipatizat.
Dar oricum, ]in s`-]i spun c` am pariat \n locul t`u pe toat`
perioada sezonului. M-am descurcat destul de bine. Nu
pariem cu adev`rat, \i explic` ea lui Laurence. A[a ceva este
interzis \nainte de a \mplini optsprezece ani, dar alegem un
cal favorit [i ne not`m rezultatele.
Cum ai putut s` pariezi \n locul meu? N-aveai de unde s`
[tii ce cal mi-am ales.
Ia ghice[te! |nchideam ochii [i tr`geam un nume la
\ntmplare, \i r`spunse tn`ra cu [iretenie.
Am auzit c` e [i asta o metod` ca oricare alta de a nimeri
numele \nving`torului, spuse Laurence zmbind.
Da, dar singur` c` n-are nici un haz. Apropo, \]i mai
aminte[ti de Chuck Kincaid, tipul acela cu urechi mari? |n
mod normal ar trebui s` se \ntoarc` la Cambridge \n
octombrie, dar i-ar pl`cea s` se fac` jocheu profesionist [i
mi-a cerut s`-i dau ni[te informa]ii. Mi-a propus s` m` ia cu el
la Ascot \n iulie.

126

JEANNE WALLACE

P`i atunci, du-te, cine te re]ine? ]ip` Olivier.


A[ prefera s` merg cu tine.
Nu sunt \n stare s` conduc, spuse Olivier f`cnd o mutr`
trist`.
Dar o s` fii \n scurt timp! Nu-i a[a doamn` Napier?
Bine\n]eles, dar oricum, nu pn` \n iulie. D`-mi voie \ns`
s` termin aceast` [edin]` [i dup` aceea pute]i s` sta]i lini[ti]i
de vorb`.
Pot s` r`mn [i eu ca s` v`d cum se procedeaz`?
Ca s` m` ba]i la cap? Nici nu m` gndesc! se r`sti Olivier
la ea.
|n anul acesta, la colegiu vom avea cursuri de
fizioterapie. Acum am ocazia s`-mi fac [i eu o idee despre
meseria asta, se rug` Cherry.
Cu alte cuvinte, o s` fiu cobaiul t`u! Nu! Ea nu r`mne
aici, \i ordon` el lui Laurence. Spune-i s` plece!
E adev`rat c` prezen]a ei ar putea s`-]i deturneze aten]ia,
dar am o idee: ce-ar fi s`-i ceri s` te duc` dup`-amiaz` \n golf?
Dac` o s` vrea, bomb`ni Olivier. |n definitiv, tr`im \ntr-o
lume liber`.
Cherry zmbi, \ncntat`.
Am fost avertizat`, mai \nainte de a veni aici c` ai devenit
un adev`rat urs! E-n regul`, acum am plecat, dar dup`-amiaz`,
po]i s` contezi pe mine.
Dup` plecarea tinerei, Olivier o \ntreb` pe Laurence:
I-ai spus lui Cherry c` voi [ofa din nou, dar nu p`reai
prea convins`.
|]i repet c` asta depinde numai de tine [i dac` n-ai cu
adev`rat chef s` te faci bine, ca s` po]i [ofa, de exemplu, toat`
munca mea este inutil`. Poate ar fi chiar mai bine s` plec...

|N BRLOGUL CORSARILOR

127

Nu face asta, [opti Olivier dup` o pauz` de gndire. O


s`-mi fie dor de tine...
Aceasta era prima laud` ie[it` din gura tn`rului [i
Laurence se \nro[i la fa]` de pl`cere. |nainte de a pleca, \i mai
f`cu o surpriz`:
Atunci cnd Dale nu este aici, nu mai sunt cump`rate
ziarele engleze[ti. Te rog s`-i ceri lui Hector s` le ia pentru
mine.
Era clar c` Cherry Huppert \i g`sise coarda sensibil` din
prima \ntlnire, \[i spuse Laurence. {i acest lucru se confirm`
[i \n zilele urm`toare.
Baia \n golf deveni o obi[nuin]` [i Cherry nu lipsi nici
m`car o singur` dat`. Acum, Olivier \nota aproape singur.
Uneori Laurence nu se ducea cu el. Putea s` aib` deplin`
\ncredere \n Cherry. Olivier putea s` fac` [i c]iva pa[i singur.
Ziua \n care urca din golf \mpingnd el \nsu[i scaunul gol a
fost un mare eveniment!
Olivier! exclam` Laurence, nevenindu-i s`-[i cread`
ochilor. Se repezi la el [i-l strnse la piept.
El \i spuse cu modestie:
M-am folosit de scaun ca punct de sprijin. F`r` el n-a[ fi
reu[it, spuse el gfind din greu.
Dar Laurence b`nui c` de fapt Olivier este foarte mndru
de el. Viitorul devenea dintr-o dat` mai luminos pentru tn`r.
Cherry venea adesea la anex`. Uneori pleca furioas`, dup`
ce se certa cu Olivier. Alteori p`reau c` se \n]eleg de minune,
dar \ntr-o zi Cherry se duse direct \n casa cea mare [i ceru s`
stea de vorb` cu Laurence. Aceasta o primi cu veselie, dar
tn`ra voia s`-i dest`inuie un lucru grav.

128

JEANNE WALLACE

Ieri, Olivier mi-a povestit ceva oribil. Nu-mi venea s`


cred, pur [i simplu. N-am dormit toat` noaptea... L-am
\ntrebat dac` tu erai la curent cu toat` povestea. Mi-a r`spuns
c` numai Dale [tia [i c` nu trebuie s` mai afle nimeni.
Atunci, de ce ]i-a spus ]ie?
Nu [tiu. Nu ne-am ascuns niciodat` nimic unul altuia [i
acest secret \l tulbura foarte mult. B`nuiesc c` a avut \ncredere
\n mine pentru c` [tia c` n-o s`-l tr`dez, dar e prea cumplit s`
]in totul \n mine! Atunci m-am hot`rt s`-]i vorbesc. |mi dai
voie?
Laurence \i r`spunse stnjenit`:
Bine\n]eles, dac` este att de important pentru tine.
Dac` secretul te apas` att de mult...
M` apas`, \ntr-adev`r, m`rturisi Cherry. {i apoi, trebuie
ca a[a ceva s` se afle. I-am spus lui Olivier [i el este de acord
cu mine. Dar el nu vrea s` spun` nimic \nainte ca Dale... M`
rog... Este vorba despre accidentul lui. Se b`nuie[te numai c`
a fost Dale la volan, dar de fapt n-a fost el!
Vrei s` spui c` era Olivier?
Nu, n-a fost nici unul din ei, ci Mia Summer!
Se l`s` o t`cere ap`s`toare, apoi Laurence \[i reveni [i
protest`:
Dar cum a fost posibil? Ea nici m`car nu s-a aflat \n
ma[in`!
Ba da, ba da! Pe vremea aceea locuia la familia PageBroom, ca [i acum. Se \ntorcea de la terenul de golf. Dale [i
Olivier au trecut pe acolo cu ma[ina [i i-au propus s-o ia cu ei.
Ea a vrut s` conduc` [i Dale a l`sat-o. A gonit nebune[te pe
drumurile \nguste de munte [i deodat`... Dup` aceea, Olivier
nu [tie ce s-a mai \ntmplat. Cnd [i-a revenit era \ntins pe

|N BRLOGUL CORSARILOR

129

marginea drumului, afar` din ma[in`, cu Dale lng` el. Mia


disp`ruse. Olivier a aflat mai trziu c` Dale o trimisese \napoi
la familia Page-Broom. N-avea nici o zgrietur`. Dale i-a cerut
fratelui s`u s` p`streze secretul. Asta e toat` povestea. Nici
unul din ei n-a suflat o vorb` despre \ntmplare [i bine\n]eles
[i Mia [i-a ]inut gura! Nimeni n-a aflat adev`rata versiune a
accidentului...
Laurence o asculta pe fat` [i observ` mai ales un lucru:
Dale o protejase cu bun` [tiin]` pe Mia... Cu pre]ul propriei
lui reputa]ii! {i Mia acceptase f`r` nici o problem`. Probabil c`
erau foarte \ndr`gosti]i unul de altul. Acum era convins` de
asta, dar refuza s` cread` \nc`. Nu exista \ns` o alt` explica]ie
pentru riscul uria[ pe care [i-l asumase Dale. Olivier, [i acum
Cherry, ghiciser` cum stau lucrurile...
Laurence exclam`:
Pare incredibil! Probabil c` Dale este \ndr`gostit de Mia
[i a vrut \n felul acesta s-o protejeze, dar lui Olivier nu-i place
deloc de Mia, a[a c` nu \n]eleg de ce a acceptat s` p`streze
secretul?
L-am \ntrebat [i eu asta [i, dup` p`rerea mea, n-a vrut s`-l
supere pe fratele lui, dar pe ea o ur`[te pentru c` s-a ascuns
\n spatele lui Dale. Se r`zbun` pe Mia vrndu-i frica \n
suflet... Ea [tie foarte bine c` se afl` la discre]ia lui.
Laurence \[i aminti de atitudinea suspicioas` a unuia fa]`
de cel`lalt [i o aprob` \n t`cere. Soarta Miei era \n minile lui
Olivier. El o ura cu adev`rat [i nu ascundea acest lucru fa]` de
nimeni.
|nseamn` c` medicii care l-au consultat [i chiar eu \ns`mi
ne-am \n[elat asupra lui Olivier, spuse Laurence. To]i credeam

130

JEANNE WALLACE

c` \l pedepsea pe Dale refuznd s` coopereze, dar \n cazul \n


care ]i-a spus adev`rul, de fapt el nu se r`zbuna pe Dale, ci pe
Mia...
Par]ial [i pe Dale. La \nceput ]inta era Mia, dar ea se
ducea des \n Barbados, a[a c` a fost vizat [i Dale. Olivier \i
purta pic` din cauz` c` i-a interzis s` fac` public adev`rul. Nu
\l ur`[te totu[i \n aceea[i m`sur` pe Dale ca pe Mia. |i face
doar mizerii pentru c` o sc`pase de vinov`]ia de a fi comis
accidentul.
Dar ce s-a \ntmplat acum cu Olivier? De ce l-a tr`dat pe
Dale, dezv`luindu-]i secretul?
Cred c` a f`cut-o din cauz` c` a obosit s`-i tot urasc`,
spuse tn`ra cu naivitate. Voia s` fie din nou liber s` iubeasc`
oamenii, [i mai ales pe Dale. {i \n plus, pentru c` s-a hot`rt
s` se \ntoarc` \n Anglia. |l va anun]a pe fratele lui imediat ce
se va \ntoarce.
S-a hot`rt? Cum Dumnezeu ai reu[it s`-l convingi?
Oh! Nu cred c` am contribuit cu ceva la luarea deciziei.
Nu l-am convins, ci i-am spus c` trebuie neap`rat s`-[i
schimbe viziunea asupra lucrurilor... Asta era dorin]a ta cea
mai mare, nu-i a[a?
Da. Acolo are [anse mult mai mari s` se vindece. Dale va
fi \ncntat.
Mia va fi [i mai bucuroas` ca el, insinu` Cherry.
Plecarea lui Olivier \nseamn` sfr[itul necazurilor ei. Fie
vorba \ntre noi, cred c` ea va uita repede de Olivier, de
accident [i de urm`rile acestuia, mai ales dac` Dale o va lua
de nevast`! Dar nu e drept! Nu ]i se pare c` ar trebui s`
sufere [i ea pu]in?

|N BRLOGUL CORSARILOR

131

Ba da. Din punct de vedere moral, a[a ar fi corect, dar


povestea \nc` nu s-a sfr[it. Era necesar` o depozi]ie din
partea Miei sau a oric`ruia din cei trei. Nu cred c` Dale a ]inut
prea mult s-o fac`.
Nu i s-a cerut p`rerea lui Olivier. Era prea bolnav. Mia a
plecat imediat dup` accident \n Barbados. Nu a existat nici
martor. Dale [i-a asumat r`spunderea [i nu s-a mai vorbit
despre asta, dect rareori, sub form` de brf`.
Nu crezi c` Olivier ar dori s` dezgroape aceast` afacere,
nu-i a[a?
M` \ndoiesc c` ar avea aceast` inten]ie. Mi s-a confesat
mie pentru c` sim]ea nevoia s`-[i descarce sufletul. Ce facem
acum?
M` duc la Brian Gellhorn s`-i comunic hot`rrea lui
Olivier. Nu-i voi spune nimic altceva. |n definitiv, este o
problem` care \i prive[te pe Dale [i pe Olivier [i care trebuie
rezolvat` de ei doi. Ct despre mine, nu mai am mare lucru
de f`cut aici. Voi pleca imediat dup` Olivier.
Voiam s` te \ntreb altceva. Din cte am auzit, e[ti o
femeie foarte bogat`, deci n-ai avea nevoie s` munce[ti.
Spune-mi [i mie, dac` nu sunt indiscret`, de ce ai acceptat s`
te ocupi de Oliver?
Fiind luat` prin surprindere de \ntrebare, Laurence nu
avea un r`spuns gata preg`tit.
Oh! Nu [tiu, ezit` ea. Pentru c`...
Spune...
De aia.... bigui Laurence.
|n]eleg, o asigur` tn`ra, care de fapt nu pricepea nimic.

Capitolul 9
Laurence \l inform` pe Brian \n leg`tur` cu hot`rrea
nea[teptat` a lui Olivier. El nu era deloc convins, a[a cum era
ea, c` Cherry era cea care \nf`ptuise singur` minunea.
Datorit` ]ie [i muncii tale \ndelungate [i meticuloase a
ajuns la acest rezultat. Efortul t`u permanent [i bunul-sim]
mo[tenit de la familia Ransome, temporar dat uit`rii de c`tre
tn`r, i-au \nvins \nc`p`]narea prosteasc`. Tu l-ai tratat din
punct de vedere fizic [i restul a urmat de la sine. Succesul
ob]inut corespunde speran]elor tale, nu-i a[a?
Da, recunoscu Laurence, trecnd sub t`cere cauza
triste]ii lui Olivier, a[a cum promisese.
Atunci, \i pot anun]a pe confra]ii mei englezi care \l vor
trata atunci cnd se va \ntoarce \n ]ar`. Ar trebui \ns` s`
vorbesc [i cu Dale despre asta. {tii cumva cnd se \ntoarce?
Olivier [i Hector au primit ve[ti de la el azi-diminea]`. Va
fi la aeroport miercuri.
Bine. O s` trec pe la Mont Michel. Dar tu, Laurence, se
interes` Brian dup` cteva clipe, tu ce ai de gnd s` faci?

|N BRLOGUL CORSARILOR

133

Vre]i s` spune]i, dup` ce \mi voi pierde func]ia de


psihoterapeut? M` voi \ntoarce [i eu \n Anglia.
Din acela[i motiv ca mai \nainte?
Da.
Nu po]i nici acum s` supor]i ideea de a nu mai fi
considerat` o v`duv` excentric` [i bogat`? Nu vrei s` fii v`zut`
ca o femeie curajoas` care este nevoit` s`-[i c[tige traiul
zilnic? Ce e ru[inos \n asta?
Nu e nimic ru[inos, recunoscu Laurence, dac` oamenii
m-ar fi cunoscut \nc` de la \nceput \n aceast` ipostaz`, ceea ce
nu este cazul. Nu-mi va fi iertat` niciodat` o asemenea
minciun`...
Dar este ridicol! Nim`nui nu-i pas` de a[a ceva! De acord,
recunoscu el ridicnd o mn`. Lui Dale \i pas` [i probabil c` a
povestit despre tine ctorva prieteni ai lui.
Dup` p`rerea lui Cherry Huppert, [tie toat` lumea de pe
insul`!
Mai mult sau mai pu]in. {i ce dac` [tie? |nc` nu ai fost
demascat` [i pe discre]ia mea cred c` [tii c` po]i s` contezi
oricnd.
Da, mul]umesc, dar deja am obosit s` joc teatru. Vreau s`
fiu din nou eu \ns`mi, s` opresc acest joc stupid [i singura
solu]ie este s` m` \ntorc acas`. Spune-mi, te rog, Brian, de ce
]ii att de mult s` r`mn aici?
Mai \nti, \n calitate de medic, nu vreau s` pierd o
colaboratoare excelent`, iar Marthe nu vrea s` piard` o
prieten`. |n plus, am impresia c` aici \]i po]i g`si mai u[or
fericirea. Marthe ar fi foarte bucuroas` dac` te-ai rec`s`tori [i
eu sunt \n asentimentul ei.
Laurence se sili s` zmbeasc`:

134

JEANNE WALLACE

Exist` o mult mai mare ofert` de b`rba]i de \nsurat \n


Anglia. Cred c` a[ avea mai multe [anse acolo...
Da, dac` iei \n calcul cantitatea, dar aici poate e mai
important` calitatea, o tachin` Brian.
Oh, Brian! Nu exagera!
Bine, o s` redevin serios. Oricum e[ti frumoas`. Nu te
prea v`d a[teptnd disperat` vreun prin] pe cal alb. Dac` a[ fi
fost mai tn`r [i nec`s`torit, a[ fi f`cut [i eu parte dintre
pretenden]ii t`i...
Brian, e[ti un lingu[itor, \l cert` ea rznd. Nu crezi ce
spui.
Ba da! Dar dac` Dale ar face parte dintre rivalii mei,
m`rturisesc c` a[ [terge-o rapid din calea lui.
Se mai gndi cteva clipe [i continu`:
De fapt, Dale este exact genul de b`rbat pe care-l v`d
lundu-te de nevast` [i, dup` p`rerea mea, tu e[ti femeia de
care are nevoie. M` a[tept s`-mi r`spunzi c` toate
considera]iile acestea nu vor duce la nici un rezultat. Chiar
e[ti hot`rt` s` ne p`r`se[ti?
Laurence \[i st`pni dorin]a de a i se confesa. |ncerc` s`
glumeasc`:
M` interoghezi ca la poli]ie! Fire[te c` r`spunsul meu
este: da!
Chiar la prima [edin]` de dup` dezv`luirile lui Cherry
Huppert, Olivier o anun]` pe Laurence c` se hot`r`[te s` se
\ntoarc` acas`, dar nu \i relat` povestea accidentului s`u.
Probabil lui Dale nu-i va veni s`-[i cread` urechilor, dar
am luat aceast` hot`rre de unul singur. Dac` \]i face pl`cere,
po]i s` consideri c` acest succes ]i se datoreaz` ]ie. Nu m`
deranjeaz`.

|N BRLOGUL CORSARILOR

135

Nu, nu este succesul meu! }i-am mai spus de o mie de


ori: vei fi vindecat \n ziua \n care \]i vei lua soarta \n propriile
mini. Nici unul din noi nu ar fi avut puterea s` te conving` s`
te \ntorci \n Anglia ca s`-]i des`vr[e[ti recuperarea. }i-ai dat
seama de asta singur, a[a c` te rog s` nu-mi mai faci
complimente pe tonul `sta arogant!
}i-am spus toate astea ca pe un fel de... dovad` de
apreciere, \i r`spunse Olivier sup`rat. {i \n plus, asta ar fi
putut s`-]i serveasc` drept referin]e pentru viitorul t`u loc de
munc`, nu crezi?
Laurence zmbi \n fa]a realei sau falsei naivit`]i a tn`rului,
dar, f`r` s`-i mai lase r`gazul de a-i r`spunde, el \i spuse:
Dar uitasem... Nu va trebui s` mai munce[ti. E[ti o
femeie bogat`, te scalzi \n aur [i m-ai tratat... din dragoste, a[a
este?
Po]i s` interpretezi lucrurile [i \n acest mod, dar ar fi mai
apropiat` de realitate exprimarea... din interes, \i r`spunse
Laurence rznd.
Ai f`cut fa]` cu brio ciud`]eniilor de caracter ale lui Dale
[i ale mele, dar nu erai obligat` s-o faci!
E adev`rat c` ai un caracter \ngrozitor! E[ti foarte
b`nuitor atunci cnd e[ti prost dispus, dar Dale nu seam`n`
cu tine. Nu mi-a f`cut probleme atunci cnd am vrut s` m`
ocup de tine, ba chiar mi-a propus s` locuiesc la Mont Michel
ca s` m` pot concentra mai bine asupra cazului t`u...
Asta te-a surprins [i ]i-a f`cut pl`cere?
Da. Nu era obligat s` m` invite \n casa lui.
Nu... dar Dale nu se poate lipsi niciodat` de priveli[tea
oferit` de o femeie frumoas`. Drag` doamn` Laurence Napier,

136

JEANNE WALLACE

cum po]i fi att de naiv`? S` nu-mi spui c` Dale nu ]i-a f`cut


curte atunci cnd Mia Summer se uita \n alt` parte.
Laurence sim]i c` se \nro[e[te la fa]`, dar nu era nevoit` s`
mint`. Curtea pe care i-o f`cuse Dale \n ultimele luni nu era
pl`cut` din nici un punct de vedere. Fusese vorba mai ales de
un amestec de dispre], pedeaps` furioas` [i dorin]` de a o
umili pe Laurence, dar \n nici un caz de tandre]e! Se ru[ina
\ngrozitor [i cnd \[i amintea de ultimele lor \mbr`]i[`ri, \n
brlogul corsarilor: \mbr`]i[`ri provocate de ea [i respinse f`r`
drept de apel...
Nu spune prostii! Aici sunt mai \nti de toate infirmier`
[i abia dup` aceea femeie. Sper c` nu vorbe[ti serios. |l
ponegre[ti pe fratele t`u cum \]i vine la gur` pentru c` vrei s`
fie luat drept un vulgar vn`tor de fuste!
Nu crezi [i tu la fel? Negi cumva faptul c` Dale a remarcat
prezen]a [i farmecul t`u?
Ca s` nu cad` \ntr-o capcan` primejdioas`, Laurence nu
putu evita s` spun` o minciun`:
Eu [i fratele t`u n-am f`cut niciodat` pasul hot`rtor de
a \ncepe o idil` romantic`, spuse ea dnd din umeri cu o
indiferen]` pref`cut`.
M` mir, \nseamn` c` Dale a \mb`trnit subit. Asta este
singura explica]ie, [opti Olivier.
Dup` aceea lu` cartea \n mn` [i \ncepu s` citeasc`.
Laurence fusese \nvins` de cinismul tn`rului, care sperase c`
\ncepuse s`-i mai dispar`.
|n timpul ultimelor zile dinaintea \ntoarcerii lui Dale,
Laurence nu se prea bucura de succesul pe care Brian
considera c` i se datoreaz` ei. Dup` p`rerea doctorului,
Laurence preg`tise terenul [i Cherry sosise la momentul

|N BRLOGUL CORSARILOR

137

potrivit pentru a-i des`vr[i vindecarea. Fata n-avea de unde s`


[tie, dar triumful ei era de fapt opera lui Laurence. Pe de alt`
parte, dup` ce i-a dezv`luit secretul cumplit care \i unea pe
Dale, Mia [i Olivier, Cherry p`rea s` nu se mai sinchiseasc` de
consecin]ele gestului s`u, dar Laurence era fr`mntat` de
team`, gndindu-se la r`ul pe care acest lucru putea s` \l
cauzeze lui.... Dale.
|ntr-adev`r, acesta se f`cuse vinovat de m`rturie fals`
pentru a o proteja pe Mia. Aceast` idee ar afecta toate
amintirile despre el pe care le va lua cu ea atunci cnd va
pleca, iar sejurul ei pe insul` ar p`stra pentru totdeauna un
gust dulce-amar. Ar fi trebuit s` se bucure de ve[tile pe care
Brian putea s` le comunice acum la Charter Court, re[edin]a
familiei Ransome, dar se gndea totu[i cu triste]e la pu]inele
zile pe care le mai avea de petrecut acolo...
Dale [i Brian erau permanent \n leg`tur`, pentru a pune la
punct toate problemele impuse de \ntoarcerea lui Olivier. |n
ziua \ntoarcerii lui, Dale \i ceru lui Brian s`-l ia de la aeroport,
deoarece voia s` discute ceva cu el \nainte de a ajunge la Mont
Michel. De asemenea, \i invitase pe doctor [i pe Marthe s` ia
cina \mpreun` cu el \n seara aceea. Pentru preg`tirea mesei \i
d`duse instruc]iuni lui Melie [i Hector [i \l rugase pe Olivier
s` fie [i el prezent.
Te vei afla [i tu acolo, bine\n]eles \i spuse Brian lui
Laurence. Va fi un fel de mas` festiv`, pentru a s`rbatori
evenimentul.
Mia Summer se \ntoarce odat` cu el? \l \ntreb` ea f`r` s`
se poat` ab]ine.
Dar Brian nu [tia nimic despre Mia. Dac` Dale nu
pomenise nimic despre ea, \nsemna c` tn`ra ori r`m`sese \n
Anglia, ori se dusese direct \n Barbados.

138

JEANNE WALLACE

Nu numai c` Olivier accept` s` participe la masa festiv`,


dar o invit` [i pe Cherry. Sup`rat c` fusese \nlocuit de Brian
\n rolul s`u de [ofer, Hector se r`zbun`, purtndu-se urt cu
servitorii. Melie \ns` era fericit` la gndul c` va putea preg`ti
o mas` demn` de o asemenea zi.
De la scena umilitoare petrecut` \n brlogul corsarilor,
Laurence nu mai r`m`sese nici m`car un sfert de or` singur`
cu Dale. Se hot`r\ deci s` fac` \n a[a fel \nct s` nu fie nevoit`
s` se certe cu el \n ziua aceea, cel pu]in nu \n prezen]a
celorlal]i, care nu erau la curent cu rela]iile lor tensionate...
Toat` diminea]a \[i trecu \n revist` garderoba. Constat` c`
de jum`tate din obiecte nu va mai avea nevoie \n Anglia:
pantofi elegan]i, ]inute sport, rochii de sear`... Putea s` scape
cumva de ele. |n locul acestora,, \[i va cump`ra ni[te haine de
gata practice potrivite cu sfr[itul de var` englezesc [i iarna ce
va urma...
Dar \n seara aceea cu ce s` se \mbrace? Aceea era ultima
ocazie \n care putea s` fie elegant`, \n cazul \n care Olivier
avea de gnd s` plece ct mai curnd posibil. Avea un chef
nebun s` arate ct mai bine... s` se \mbrace corespunz`tor
nivelului averii pe care se b`nuia c` o avea, s` re\nvie
personajul sofisticat pe care \l p`r`sise pentru a juca rolul
impus de meseria ei, s` afi[eze din nou siguran]a monden`
care \l deranjase att de tare pe Dale la bordul lui Chaconia
Lady...
Cei doi Gellhorn vor considera probabil c` este prea
elegant` pentru o simpl` mas` \ntre prieteni, la care
participau numai [ase persoane... dar pu]in \i p`sa! Era
convins` c` Brian va ghici motivul acelui ultim gest de
opulen]`, interpretndu-l drept o modalitate de a-l

|N BRLOGUL CORSARILOR

139

impresiona pe Dale. Dup` ce va pleca de pe insul`, Brian


putea s`-i dezv`luie so]iei lui gluma nevinovat` pe care o
]inuse secret...
Se hot`r\ s` poarte o rochie scurt` cu bretele, de culoare
ro[ie, care se potrivea perfect cu pielea ei de ]iganc`.
|mbr`case acea rochie doar de vreo dou` ori, la hotel. Nu-[i va
pune bijuterii, pentru c` averea ei nu con]inea [i pietre
pre]ioase, dar aspectul ei nu va avea de suferit din cauza asta.
Pielea ei c`p`tase o frumoas` tent` aurie, neavnd nevoie nici
m`car s` se machieze, \n afar` de o u[oar` umbr` aplicat`
deasupra pleoapelor.
|[i re]inuse or` la coafor \n mod inten]ionat mai trziu, a[a
c`, atunci cnd se \ntoarse din ora[, se duse direct \n camera
ei ca s` se schimbe. Hector o inform` c` Dale era a[teptat
peste circa o or`.
Domnul Olivier [i domni[oara Huppert sunt \n anex`. Ei
vor veni aici mai trziu, a[a mi-au zis, o anun]` majordomul pe
tn`r`.
Se \nserase deja atunci cnd sosi ma[ina lui Brian. De la
fereastra camerei ei, \i v`zu cobornd pe Marthe [i pe Brian,
\mbr`ca]i \n haine de sear`, [i pe Dale, care intr` gr`bit \n
cas`. Era urmat de Hector, care-i ducea bagajele, cu un zmbet
fericit pe buze. Laurence a[tept` ca Dale s` ajung` \n camera
lui, apoi cobor\ repede ca s`-i \ntmpine pe Marthe [i pe so]ul
ei. Ace[tia, datorit` lui Melie, aveau deja cte un pahar \n
mn`.
Marthe se \ndrept` spre ea ca s-o s`rute.
Scumpa mea! Parc` e[ti o regin`! Dar e[ti [i o fat` rea. De
ce vrei neap`rat s` ne p`r`se[ti? Mi-a spus Brian c` nu reu[e[te

140

JEANNE WALLACE

s` te conving` s` r`mi la noi. Poate s`-]i g`seasc` o mul]ime


de cazuri la fel de interesante ca al lui Olivier de care s` te ocupi!
Nu, mi-am propus s` plec \n momentul \n care Olivier nu
va mai avea nevoie de mine. A[a ]i-am spus, nu-i a[a? se adres`
ea lui Brian.
A[a este, din nefericire!
{i nu vrei s`-]i prelunge[ti sejurul ca s` ai parte [i tu \n
sfr[it de o adev`rat` vacan]`? Te-a[ g`zdui la mine cu cea mai
mare pl`cere, \i propuse Marthe.
E[ti foarte dr`gu]`, spuse Laurence emo]ionat`, dar am
plecat din Anglia cam de mult` vreme [i mi s-a f`cut pu]in dor
de ]ar`.
|n clipa aceea intrar` Olivier [i Cherry [i Marthe nu mai
apuc` s`-i r`spund`. Olivier se ajuta numai de un baston ca s`
mearg` [i Cherry \l supraveghea \ndeaproape, ca [i cum
tn`rul ar fi fost un robot inventat de ea. Sosirea lor a creat
pu]in` agita]ie [i Brian s-a folosit de ocazie ca s` se apropie de
Laurence. Ca s` nu fie auzit de so]ia lui, ocupat` s` stea la
taifas cu cei doi tineri, acesta \i [opti:
Trebuie s` st`m de vorb`.
Ea fu mirat` de tonul \ngrijorat al medicului.
Despre ce?
El deschise gura s`-i spun`, dar se r`zgndi brusc.
Nu acum, mai trziu. |]i voi spune dac` voi avea ocazia s`
r`mn singur cu tine.
Atunci, Laurence observ` c` Dale intrase \n camer`.
|l privi drept \n ochi. El o studia cu aten]ie [i ea se \ntreba
dac` \ntr-adev`r \n]elegea motivul pentru care se \mbr`case
att de elegant. Se aflau la cap`tul unei pove[ti lungi [i curnd
se vor desp`r]i pentru a merge fiecare pe drumul lui.

|N BRLOGUL CORSARILOR

141

Dar Cherry \i deturn` aten]ia lui Dale, punndu-i o


\ntrebare ciudat` referitoare la Olivier:
Ce p`rere au medicii dup` ce au studiat \ndeaproape
cazul? Cnd vor considera c` s-a vindecat complet?
Dale \i r`spunse \ntr-un mod la fel de ciudat:
Destul de repede din moment ce Olivier dore[te cu
adev`rat acest lucru. Doctorul i-o impune [i fizioterapeutul a
f`cut tot ce era posibil.
Hmm... Sunt dat din nou pe mna unor [arlatani. Cine va
avea grij` de nevoile mele de handicapat?
N-ai nici un fel de nevoi de handicapat \i r`spunse
categoric Cherry. {i chiar dac` ai avea, nu \mi sacrific eu trei
s`pt`mni de vacan]` ca s` vin cu tine \n Anglia? Tic`los
nerecunosc`tor ce e[ti!
Tu? rnji Olivier. Ultima oar` cnd am mers \n avion
\mpreun` ai avut r`u de \n`l]ime. |ntr-o curs` de la Ramsgate
la Dieppe, preciz` el cu r`utate.
Oh! Au trecut ani buni de atunci! {i \mi d`duser` crna]i
s` m`nnc la micul dejun.
Ei continuar` s` se ciond`neasc` [i ceilal]i \ncepur` s`
discute f`r` s` le mai acorde vreo aten]ie. Nu se pomeni nimic
despre Mia. Brian vorbise deja cu Dale [i Laurence era singura
care ar fi vrut s` [tie unde era tn`ra [i cnd anume se
desp`r]ise Dale de ea. Era posibil, \[i spuse Laurence
amintindu-[i ciudata purtare a lui Briam de mai devreme, s`
fi vrut s` o anun]e c` Dale [i Mia se logodeau. La un moment
dat, Brian \i m`rturisise c` i-ar fi pl`cut un asemenea
deznod`mnt... {i doctorul \nc` nu cuno[tea adev`rul despre
accident! Ct de mult ar fi detestat acesta admira]ia lui Dale
pentru acea fat` dac` ar fi [tiut cumplitul secret!

142

JEANNE WALLACE

Cinar` la lumina lumn`rilor, pe terasa casei. Masa rotund`


facilita conversa]ia tuturor. Pentru a-i adresa o \ntrebare lui
Brian, Laurence era nevoit` s` vorbeasc` foarte tare [i sim]ea
c` ce avea el de zis era totu[i confiden]ial. Vorbir` despre
Olivier, despre tratamentul pe care \l va urma [i convalescen]a
acestuia. Mica lor petrecere p`rea a fi una reu[it`, datorit` mai
ales spiritului vesel al lui Cherry. |l apuca mereu de ciuf pe
Olivier [i \l obliga s` r`spund` \n]ep`turilor ei. Felurile de
mncare preg`tite de Melie [i vinurile alese de Dale erau
excelente, \ns` se sim]ea o anumit` tensiune \ntre comeseni.
|ntre Brian [i Laurence, din cauza mesajului \nc` netransmis.
Ca \ntotdeauna, \ntre Dale [i Olivier, dar parc` mai atenuat ca
alt`dat`. |ntre Laurence [i Dale. Dar poate c` se \n[ela [i \ntre
ea [i Dale nu exista nici o tensiune...
Era o noapte foarte cald` [i de aceea ie[ir` afar` ca s` vad`
luna \ncepndu-[i traseul ascendet pe cer. M`tu[a lui Cherry
veni s-o ia cu ma[ina, dar fata o l`s` s` a[tepte, insistnd ca
toat` lumea s` mearg` s`-l conduc` mai \nti pe Olivier \n
anex`.
Pe drum, ea \ncerc` s`-l sprijine pe Olivier cu un bra], dar
el o respinse bomb`nind:
Nu e nevoie! Sunt \n stare s` merg [i singur, mul]umesc.
|nfuriat`, ea \l lu` pe Dale de bra].
Mia Summer n-a plecat cu tine \n Anglia? Unde ai l`sat-o?
Laurence ciuli urechea.
Nu s-a \ntors cu mine. A r`mas acolo.
|n Anglia? exclam` Cherry, uluit`.
{i Laurence se sim]ea la fel de dezam`git`. Amndou`
aveau \n cap aceea[i idee: Mia \n Anglia, Olivier trebuie s` se

|N BRLOGUL CORSARILOR

143

\ntoarc` acolo [i Dale era aici... Existau suficiente elemente


care s` creeze o situa]ie exploziv`.
Dar Dale le demonstr` c` se \n[elaser`.
Da, \n Anglia, dar acum cred c` a plecat deja.
Unde?
Ce curioas` e[ti! |n Africa de Sud.
De ce tocmai \n Africa de Sud? insist` Cherry.
Pentru c` s-a \ntlnit cu ni[te prieteni \n Anglia [i s-a
hot`rt s` plece cu ei.
|n vacan]`?
Habar n-am! i-o retez` Dale cu asprime \n glas [i de aceea
Cherry nu \ndr`zni s`-i mai pun` [i alte \ntreb`ri.
Laurence era uluit`. Era evident c` Dale n-avea nici un chef
s` vorbeasc` despre Mia. |ntreb`rile lui Cherry reu[iser` s`
scoat` la iveal` aversiunea lui pentru acel subiect de discu]ie.
Oare ce se petrecuse \ntre ei?
|n fiecare sear`, Hector se ducea \n anex` ca s`-l ajute pe
Olivier s` se \ntind` \n pat. Cherry plec` de lng` Dale, pentru
a vorbi cu Hector [i Laurence se trezi pe moment singur` cu
Olivier.
Iei [i tu acela[i avion cu noi? o \ntreb` tn`rul.
Nu. Probabil voi pleca \naintea voastr`, peste foarte
pu]in timp.
De ce te gr`be[ti? Doar nu e[ti salariat`, s` fii scalava unui
program fix!
Nu, dar... Oricum, va fi Cherry cu tine. Poate c` va veni [i
Dale cu voi.
Credeam c` eu sunt capodopera ta [i, \n consecin]`, m`
vei supraveghea \ndeaproape, \i spuse el cu un aer glume].
Laurence rosti cnd v`zu figura lui ab`tut`:

144

JEANNE WALLACE

Nu fi att de arogant! Tu nu reprezin]i primul meu


succes [i \n cazul \n care va trebui s` muncesc din nou, sper
s` nu fii nici ultimul!
Dar de ce vrei s` r`mi \n umbr`? |n definitiv, tu te-ai
ocupat de mine pn` acum [i nu ai dreptul s` m`
abandonezi...
Laurence sim]i pericolul.
|n cazul \n care voi r`mne \n Anglia, \]i promit c` nu te
abandonez, a[a cum speri tu, dar excursia asta mi-a deschis
gustul de a c`l`tori. S-ar putea s` m` hot`r`sc la un moment
dat s` plec \n str`in`tate.
Cu alte cuvinte, nu vrei s` mai [tii nimic de mine, o acuz` el.
A[a era Olivier: b`nuitor [i egoist... dar Laurence nu se
putea sup`ra pe el. Cherry nu-i d`dea niciodat` prea mare
aten]ie [i nu se jena s`-l [i bruftuluiasc` din cnd \n cnd.
Laurence avea \ncredere \n fata aceea. Al`turi de ea, Olivier nu
trebuia s` se team` de nimic...

Capitolul 10
|l l`sar` pe Olivier \n grija lui Hector [i se \ntoarser` \n
cas`. Dup` ce plec` [i Cherry, Dale \i invit` pe Brian [i pe
Marthe s` mai bea ceva. V`znd \n asta o \mprejurare
favorabil` pentru a-i putea vorbi lui Laurence, Brian ar fi
acceptat dac` so]ia lui n-ar fi declinat invita]ia pentru
amndoi. Toat` seara Laurence reu[ise s`-l evite pe Dale,
datorit` prezen]ei celorlal]i, dar acum voia s` plece ct mai
repede [i de aceea se gr`bi s`-[i ia r`mas-bun.
Travers` apoi \nc`perea [i pusese deja mna pe balustrada
sc`rii cnd fu oprit` de o voce puternic`:
Nu!
Din trei salturi, Dale fu lng` ea [i o readuse \n camer`.
Ia loc! \i ordon` pe un ton care nu admitea nici o replic`.
Nu face pe nevinovata! {tii foarte bine despre ce vreau s`-]i
vorbesc, deoarece cred c` Brian te-a anun]at deja.
Ce s` m` anun]e Brian?
Dale se \ncrunt`, cu un aer ne\ncrez`tor.

146

JEANNE WALLACE

A avut totu[i destul timp la dispozi]ie. Juri c` nu ]i-a spus


nimic? Nici nu ]i-a telefonat s`-]i cear` s` apelezi la el \n cazul
\n care a[ deveni periculos?
Laurence cl`tin` din cap, ne\n]elegnd nimic.
Nu [tiu despre ce vorbe[ti, dar \ntr-adev`r, [tiu c` Brian
avea ceva important s`-mi comunice...
Aha!
Dar nu s-a ivit nici o ocazie \n seara asta.
{i nu te-a sunat \nainte?
Nu.
V`znd ne\ncrederea de pe fa]a lui Dale, Laurence nu se
mai putu ab]ine:
Dale, spune-mi [i mie ce se \ntmpl`?
Dar imediat \[i d`du seama despre ce era vorba!
Brian o tr`dase, de[i promisese s` n-o fac`. Jurase c`
nimeni nu va afla din gura lui trista comedie jucat` de
Laurence. {i cu toate astea, el \i povestise totul lui Dale! {i nu
trebuia s`-[i mai ]in` gura dect cteva zile! Cum putuse s`
fac` a[a ceva? O asigurase c` o \n]elegea perfect [i chiar \i
l`udase curajul... Acum b`nuia c` Brian ghicise c` nu din
mndrie se comportase \n felul acela enigmatic, ci din cauz`
c` descoperise iubirea ei f`r` speran]` pentru Dale. Ar fi fost
de-ajuns ca Laurence s`-i spun`: |l iubesc pe Dale. |n cazul \n
care mi-ar afla secretul, nu mi-ar p`sa dac` m-ar iubi. Dar el nu
m` iube[te.
{i era convins` c` dup` aceea Brian [i-ar fi respectat
promisiunea.
Cobor\ apoi cu picioarele pe p`mnt [i auzi vocea lui Dale.
Bine. Dac` \ntr-adev`r Brian nu ]i-a spus nimic, o voi face eu...
Lu` un scaun [i se a[ez` \n fa]a ei.

|N BRLOGUL CORSARILOR

147

Dup` cum [tii foarte bine, \n Anglia oricine are dreptul


s` cear` informa]ii referitoare la con]inutul unui testament,
dup` validarea acestuia, a[a c` m-am dus acolo, spuse el pe un
ton amenin]`tor.
{i ce-i cu asta?
Am cerut rela]ii despre un anumit testament. Ceea ce am
aflat nu l-a surprins deloc pe Brian Gellhorn, atunci cnd i-am
vorbit despre acest subiect. Ghice[te al cui era testamentul [i
de ce am fost att de surprins.
|nc` nu era cu adev`rat periculos, dar modul de exprimare
era destul de amenin]`tor.
Da, cred c` am ghicit. Este vorba despre testamentul
so]ului meu, nu-i a[a? Nu \n]eleg totu[i ce te prive[te pe tine
problema asta [i cum ai f`cut ca s`-l g`se[ti?
Am procedat \n modul obi[nuit. Mi-ai spus chiar tu data
la care a murit, a[a c` mi-a fost u[or s` dau de el, cu att mai
mult cu ct aveam un interes personal. Nu-mi place s` m` las
fraierit de nimeni.
A[adar, aflase singur adev`rul, nu-l putea acuza de nimic
pe Brian. Bietul medic vrusese numai s-o pun` \n gard`, f`r`
s` poat` face nimic pentru ea. Laurence nu spunea nimic [i
privea fix \ntr-un punct situat deasupra capului lui Dale.
Am putut deci s` citesc negru pe alb c` Steven Napier
nu-i l`sa so]iei lui dect o asigurare de via]`. Ct putea s`
\nsemne asta? Probabil c` a fost destul de mic`, pentru c`
restul averii lui revenea unor institu]ii de cercetare a
cancerului. {tii la ct se ridica acea dona]ie?
Da, bine\n]eles. |n total, bunurile lui erau formate din
contul nostru comun [i lucrurile lui personale. Tare mi-e
team` c` institu]iile respective n-au avut prea mult de c[tigat

148

JEANNE WALLACE

de pe urma dona]iei lui Steven. Vrei neap`rat s` afli valoarea


exact` a mo[teniirii lui? Nu e[ti departe de adev`r creznd c`
este vorba de o nimica toat`...
Oricum ar sta lucrurile, o opri Dale, te-ai purtat de parc`
ai fi fost mo[tenitoarea unei averi imense. De ce ai f`cut asta?
Fusese la \nceput bogat [i ulterior a dat faliment sau [tiai,
atunci cnd te-ai c`s`torit cu el, c` nu-]i va l`sa aproape nimic
dup` moartea lui?
N-a fost niciodat` bogat [i traiul nostru comun era
foarte... modest. {tiam c` nu m` voi alege cu nimic dup`
moartea lui. Acesta este [i motivul pentru care m-am purtat
a[a dup` dispari]ia lui. Aveam \n sfr[it ocazia s` m` bucur de
lucruri care \mi fuseser` interzise ani \n [ir [i la care nici m`car
nu \ndr`zneam s` visez. Am cump`rat un bilet scump ca s`
merg \n Caraibe cu un vas de lux [i ni[te haine elegante...
Mi-am cump`rat \n felul acesta libertatea [i lipsa de
responsabilit`]i pentru o lung` perioad` de timp...
{i admira]ia b`rba]ilor [i gelozia femeilor... [i dreptul de
a-i \n[ela cu bun` [tiin]` pe ni[te oameni de care nu-]i pas`
ctu[i de pu]in. Ne-ai indus \n eroare cu o r`utate diabolic`.
Cu excep]ia lui Brian, c`ruia i-ai impus s` p`streze secretul [i
din care ]i-ai f`cut un complice \n comedia asta ridicol`, \i
repro[` el dispre]uitor.
N-am avut inten]ia s` te p`c`lesc. Te aflai la bordul
vasului din \ntmplare.
Foarte corect.
{i ai tras ni[te concluzii false referitoare la mine,
concluzii care au fost mereu gre[ite! C` m` preocupam numai
de oameni ca Lucile \n loc s`... te iubesc pe tine, c` eram mai
degrab` o societate de caritate dect femeie [i c` m-am m`ritat

|N BRLOGUL CORSARILOR

149

cu Steven numai ca s`-i mo[tenesc a[a-zisa avere. Cum \]i


\nchipui c` ]i-a[ fi putut m`rturisi toate astea f`r` s`-mi simt
orgoliul r`nit?
Avnd \n vedere vechile noastre rela]ii, am crezut c` ai fi
putut g`si o mul]ime de modalit`]i prin care s`-mi dovede[ti
c` m` \n[el \n privin]a ta.
Cnd ai fost dispus s` m` ascul]i? |n prima noapte de pe
vas? Dat` fiind starea ta de spirit de atunci, crezi c` puteam
s`-mi pun sufletul pe tav` \n fa]a ta? |n noaptea aceea a[ fi fost
gata s`-]i cad \n genunchi, dar nu mi-ai dat ocazia s-o fac [i
dup` aceea a fost prea trziu. Dup` ce am aflat despre
existen]a Miei Summer, am considerat c` nu mai avea nici un
rost s` afli adev`rul. Totul mi-ar fi fost indiferent dup` ce a[ fi
plecat departe de aceste locuri.
|nainte s` fii sigur` c` vei pleca, era foarte important
pentru tine s` nu-mi dezv`lui secretul?
}ie [i tuturor celorlal]i!
Celorlal]i? Brian era aproape sigur c` te temeai \n special
de mine.
Se \n[al`. N-am spus niciodat` a[a ceva [i el n-are nici un
drept s` vorbeasc` despre acest subiect cu tine! Am avut
\ncredere \n el!
Dac` ar fi putut, te-ar fi \n[tiin]at \n seara asta c` ]i-am
aflat secretul. Dar de fapt, ce [tii tu despre mine [i Mia? Ai
ascultat brfele celor de pe insul` [i ai tras concluzia c` doi [i
cu doi fac cinci?
|n orice caz, Mia m-a ajutat foarte mult s` ajung la acest
rezultat. A f`cut tot posibilul s`-mi spulbere iluziile romantice
pe care mi le puteam face \n leg`tur` cu tine. A insinuat c`
acceptasem s`-l tratez pe Olivier ca s` te pot prinde \n mrejele
mele mai u[or.

150

JEANNE WALLACE

{i te-ai gr`bit s`-i deschizi ochii, nu-i a[a?


Bine\n]eles...
Avea motive \ntemeiate s`-[i pun` anumite \ntreb`ri. |n
definitiv, ai fi putut s` scapi cu secretul neatins, dup` sejurul
de la Marechal.
Brian a reu[it s` m` conving` c` era de datoria mea s`
\ncerc s`-l ajut pe Olivier.
Ah, da! Datoria \nainte de toate! Ca \ntotdeauna, asta e
cel mai important pentru tine... Dar puteam s` ob]in mult mai
u[or informa]ii despre tine atunci cnd ai acceptat s` locuie[ti
sub acoperi[ul meu. N-ai sesizat pericolul?
Ba da, recunosc c` am riscat.
Deci ai [tiut c` e posibil [i totu[i ]i-ai asumat riscul? E
ciudat. Unui str`in i s-ar fi p`rut stranie insisten]a mea de a
veni s` locuie[ti \n casa mea, nu crezi?
De ce s` i se fi p`rut straniu? {i lui Brian aranjamentul i
s-a p`rut foarte convenabil.
Din fericire, ]i-ar fi p`rut tare r`u s` m` refuzi.
{tiu. N-am avut de ales.
Se l`s` o t`cere ciudat`, apoi Dale continu`:
Nici eu n-am avut \ncotro.
Laurence se hot`r\ s`-l priveasc` \n fa]`.
Tu? Cum a[a? Nu erai obligat s` m` prime[ti.
Dale se ridic` [i veni \n fa]a lui Laurence. |[i cobor\ privirea
asupra chipului uluit al tinerei, apoi spuse cu o voce
emo]ionat`, neobi[nuit` la el:
Te doream aici, Laurence. Nu [tiu cum s` ]i-o spun mai clar.
Sau poate c` pot? Elimin` cuvntul aici. Te doream. |n]elegi?
Laurence nu reu[ea s`-[i dezlipeasc` privirea de pe fa]a lui
Dale. Era atras` de el ca fluturele de lumina l`mpii.

|N BRLOGUL CORSARILOR

151

Nu, nu m` doreai de mult` vreme. De altfel, dac` m-ai fi


iubit la un moment dat, nu m-ai fi l`sat s` plec.
Voiai s` m` p`r`se[ti. Aveai de ales \ntre mine [i Lucile [i
ai preferat-o pe ea.
Pentru c` n-am vrut s-o abandonez [i nu puteam s` accept
ca la \nceputul carierei tale s` te \nhami la o asemenea povar`.
{i atunci cnd scumpa ta Lucile te-a p`r`sit, de ce n-ai
\ncercat s` m` g`se[ti?
Ea oft`, cu un aer obosit.
Trecuse atta timp de atunci! N-ai fi \n]eles de ce te caut.
N-a[ fi \n]eles? De ce crezi c` am dat ordin s` ]i se fac`
rost de un bilet pentru Chaconia Lady, atunci cnd te-am
v`zut la agen]ie?
Pus` cu spatele la zid, Laurence r`spunse:
Spuneai c` ]i-am strnit curiozitatea.
{i dorul de tine, [i gelozia [i ura fa]` de un b`rbat care te
luase [i te transformase \ntr-un manechin elegant!
Dale o f`cuse [i pe ea s` se ridice [i acum o ]inea de bra].
... {i banii pe care ]i-i d`duse, spuse el tr`gnd de
r`scroaiala rochiei [i ciufulindu-i p`rul splendid coafat.
... Puteam s` ]i-i dau [i eu, ba chiar mai mul]i, dac` ai fi
dorit. Dar pentru mine ai fi r`mas fata care sem`na cu o
]iganc`, aceea de care m` \ndr`gostisem [i prin venele c`reia
curgea un snge fierbinte [i n`valnic ca soarele de pe cer! A[a
este, \n prima noapte petrecut` pe vas te uram aproape la fel
de mult ca so]ul t`u.
Laurence putea s`-i simt` b`t`ile inimii \n pieptul lui
musculos, inima care \i transmitea mesajul dorin]ei pe care
sufletul ei \l a[tepta cu ardoare. Se ag`]` cu toat`
\ncrncenarea de trupul lui puternic [i viril.

152

JEANNE WALLACE

|n seara aceea eram aceea[i femeie, [opti ea, [i la fel sunt


[i acum. Brian a \n]eles ce putea s` fac` lipsa chefului de via]`
la o femeie. Sim]eam o dorin]` teribil` s` fiu frumoas` [i s` fiu
admirat`, pentru a putea s` m` bucur de o anumit` putere
m`car pentru scurt timp. Po]i s` \n]elegi acest sentiment?
Am \ncercat s-o fac toat` ziua, de cnd Brian mi-a deschis
ochii \n ceea ce te prive[te. |ncerc [i acum [i cred c`,
strngndu-te \n bra]e, \mi va fi mai u[or.
O prinse de b`rbie cu blnde]e.
|]i f`ceai snge-r`u din cauza Miei, nu-i a[a? Erai geloas`
pe ea f`r` nici un motiv?
Ba abeam motive!
Deodat`, se gndi la tn`ra femeie care mai st`tea [i acum
ca o barier` invizibil` \ntre ei. Chiar dac` ar fi reu[it Dale s-o
conving` c` nu fuseser` aman]i, asupra lor va plana mereu o
umbr` provocat` de secretul referitor la accident.
Laurence se \nfior` u[or [i Dale \i puse o mn` pe um`r.
Stai jos. |]i voi explica totul.
El se a[ez` lng` ea, f`r` s-o ating`. |n timp ce vorbea,
tn`ra avea o senza]ie nepl`cut`, ca [i cum rivala ei invizibil`
ar fi stat \ntre ei.
Dac` Mia ar fi \nsemnat ceva pentru mine, de ce n-am
plecat cu ea \n Africa de Sud? N-ar fi trebuit s` fiu nebun de
gelozie fa]` de b`rbatul care a \nso]it-o? Individul este o
cuno[tin]` mai veche, de dinainte s` vin` ea \n Barbados.
Pasiunea Miei pentru acest tip se datoreaz` mai ales
diamantelor pe care le de]ine. Oricum, el avea inelele de
logodn` preg`tite [i nu a[tepta dect s`-[i dea ea consim]`mntul.
Crezi c` se va mai \ntoarce aici?
E posibil, ca s`-[i vad` prietenii, dar att [i nimic mai
mult. Am cunoscut-o atunci cnd tat`l ei a \nceput s`

|N BRLOGUL CORSARILOR

153

foloseasc` firma Halcyon ca s`-[i exporte fructele exotice [i


zah`rul \n Anglia. Aveam adesea \ntlniri de afaceri. Mia se
sim]ea cam izolat` aici. |nc` nu-[i f`cuse prietenii pe care \i
are acum. Drept urmare, se \nvrtea mereu \n jurul meu, fapt
care nu-mi displ`cea deloc. Era foarte frumoas`, to]i b`rba]ii
\ntorceau capul dup` ea. Era de-ajuns s` ridice un deget [i
dorin]eie \i erau \ndeplinite. |i pl`cea riscul, att \n sport ct
[i \n via]a amoroas`, dar asta nu era dect o aparen]`. |n
adncul sufletului, era foarte fricoas`. De-a lungul anilor, am
salvat-o adesea din ni[te situa]ii deosebit de periculoase. De
fiecare dat` cnd f`cea cte o boac`n`, st`tea o vreme
lini[tit`, dar apoi \[i d`dea iar \n petic. |i pl`cea la nebunie
viteza. A dobndit foarte repede faima de spaim` a
[oselelor de pe toate insulele. Odat`, a r`nit un b`iat [i tat`l
acestuia a f`cut o criz` de furie. Bine\n]eles c` eu trebuia s-o
consolez mereu.
Dar tu [tiai ce fel de om era cu adev`rat, nu venea s` te
duc` de nas cu v`ic`relile ei! De ce nu te-ai desp`r]it de ea? Ba
ai mai [i primit-o \n casa ta dup` ce m` mutasem eu acolo, \i
aminti Laurence.
Am f`cut-o numai pentru bunul mers al afacerilor. Nu-mi
puteam permite s`-mi stric rela]iile cu tat`l ei [i apoi, ca toat`
lumea de pe aici, \nv`]asem s` nu-i strnesc furia. Nu ar`ta ce
sim]ea, dar \i era \ntr-adev`r fric` [i mi s-a f`cut mil` de ea.
{i ai mai ajutat-o \nc` o dat`?
Nu, o f`cusem deja. Povestea asta dateaz` de anul trecut,
cnd a avut loc accidentul lui Olivier.
Dale ezit` cteva clipe, apoi continu`:
N-o s`-]i plac` ce-o s` afli acum, dar trebuie s` [tii
adev`rul. Probabil c` ai auzit versiunea cunoscut` de toat`

154

JEANNE WALLACE

lumea: se spune c` eu am fost la volan [i deci a[ fi unicul


responsabil de comiterea accidentului. De altfel, mi-am
asumat r`spunderea, dar de fapt Mia era la volan. Numai eu [i
Olivier am [tiut pn` \n acest moment c` era [i ea \n ma[in`...
Cu asta, ]i-am spus totul.
{tiam deja, [opti Laurence.
Uluit, Dale se \ncrunt`.
De unde [tii? Cum ai aflat? Cine...?
Ea \i dep`n` toat` povestea. La sfr[it, Dale exclam`:
Deci a[a, Olivier n-a mai rezistat! De asta \i era cel mai
team` Miei. Eram con[tient de dispre]ul pe care \l sim]ea
fratele meu pentru ea [i \mi era fric` s` nu se dea de gol. Din
acest motiv doream s` se revin` ct mai curnd \n Anglia,
departe de Mia.
Lui Laurence i se f`cu ru[ine. {i ea care \[i \nchipuise c` o
f`cea numai ca s` scape de ea!
Olivier a mai spus [i altcuiva \n afar` de Cherry?
Nu. Dup` p`rerea ei, acesta \i dezv`luise secretul pentru
c` devenise mult prea ap`s`tor pentru el. Sim]ea nevoia s` se
dest`inuie cuiva. B`nuiesc c` Cherry vrea s` uite totul ct mai
repede posibil. Olivier nu [tie c` fata mi-a dezv`luit secretul.
Asta nu mai are acum nici o importan]`. Mia a aranjat
frumos lucrurile, ca s` scape de un scandal. Fratele meu poate
s` doarm` lini[tit. Tot ce i-am cerut a fost s`-[i ]in` gura \n
prezen]a Miei.
Dar Laurence, u[urat` pe moment de m`rturisirea lui Dale,
nu se putut ab]ine s` nu pun` o \ntrebare:
Asta e tot? Nu trebuia s` ]in` secret` [i.... minciuna ta?
Ea nu va uita niciodat` privirea trist`, de om jignit, pe care
i-o arunc` atunci Dale. Rosti cu dificultate:

|N BRLOGUL CORSARILOR

155

Minciuna mea? Crezi c` am min]it sub jur`mnt? Deci m`


consideri un criminal? Sau cel pu]in un dobitoc? Criminal este
totu[i prea mult spus...
Ea l`s` capul \n jos ca s` se fereasc` de ochii lui furio[i [i
\[i lu` inima \n din]i:
|]i... \]i voi povesti totul a[a cum mi-a fost relatat de c`tre
Cherry Huppert. Olivier st`tea \n spate [i tu lng` Mia, care
conducea prea repede pe drumurile acelea periculoase. Tu
i-ai strigat s` fie atent`. Ea nu te-a ascultat [i dup` aceea
Olivier nu-[i mai aminte[te nimic din ce s-a mai \ntmplat,
pn` \n momentul \n care s-a trezit \ntins pe iarb`. Mia
disp`ruse [i i-ai spus c` tu ai f`cut accidentul, c` tu erai la
volan \n momentul acela...
Acesta este adev`rul!
Dar cum este posibil? Mia...
...Pierduse controlul volanului. |n momentul
nenorocirii, i-am smuls volanul din mini. Frna era moart` [i
era prea trziu s` se mai poat` face ceva, dar cu cteva
secunde \nainte s` se produc` accidentul, eu conduceam
ma[ina! N-am min]it absolut deloc!
Laurence zmbi u[or.
Deci tu [i Olivier nu trebuia dect s` ascunde]i prezen]a
Miei.
Dac` am fi fost \ntreba]i [i am fi negat, se putea spune c`
suntem mincino[i, dar nu ni s-a pus niciodat` aceast`
\ntrebare. Versiunea oferit` de mine [i de Olivier a fost
suficient` s` le taie curiozitatea. Cel mai ciudat \n toat`
povestea asta \ns`, pentru oamenii care erau la curent cu ce se
\ntmplase, era tensiunea dintre Olivier [i Mia [i ura cumplit`
pe care i-o purta acesta...

156

JEANNE WALLACE

O ura pentru c` se ascundea \n spatele t`u, a[a mi-a spus Cherry.


A crezut c` pot s-o fac, din cauza ajutorului pe care i-l mai
d`deam [i \nainte.
Cu siguran]`. Acum cunosc foarte bine faptele [i nu cred
c` ai fost cu adev`rat \ndr`gostit de ea, dar nu \n]eleg de ce
erai mereu dispus s-o sco]i basma curat` ori de cte ori avea
nevoie? De ce era att de sigur` c` poate s` dea fuga la tine de
fiecare dat`.
Poate din cauz` c` probabil sem`n cu tine mai mult dect
\]i \nchipui. Pur [i simplu din mil`. Nu acesta este motivul
pentru care \i aju]i [i tu pe al]ii?
Ba da... B`nuiesc c` uneori este a[a.
D`-mi ni[te exemple!
Nu... nu [tiu... Referitor la Lucile, cu siguran]`, mila a
fost cea care m-a determinat s` r`mn lng` ea.
{i altul?
Te... gnde[ti la Steven? \l \ntreb` ea ro[ind f`r` voia ei.
Da, [i mai po]i s`-l adaugi pe list` [i pe Olivier, dar a[
prefera s` te aud spunnd c` te-ai ocupat de el din dragoste
pentru mine... doarece doreai s` r`mi lng` mine. Vino aici...
Laurence nu f`cu nici o mi[care.
O s` vin numai dac` \mi promi]i c`... nu m` vei obliga s`
fac o alegere dureroas`...
Vino odat` aici!
Ea \l ascult` [i atunci cnd bra]ele lui Dale o \nl`n]uir` cu
tandre]e, Mia, Lucile, Steven devenir` doar o amintire vag`.
Singurele fiin]ei vii erau Dale [i ea.
|[i lipir` buzele cu pasiune. Minile lor recuno[teau
liniile trupurilor lor cu o nou` bucurie. Apoi \n vene le
explod` dorin]a [i \ncepur` s`-[i [opteasc` la ureche

|N BRLOGUL CORSARILOR

157

cuvinte pe care numai \ndr`gosti]ii [tiu s` le inventeze.


Pentru Laurence, de data asta nu mai exista \n \mbr`]i[area
lor nici ru[ine [i nici umilin]`. Acum se armonizau perfect,
f`r` nici o re]inere.
Dale se l`s` s` cad` pe covor, \mpreun` cu Laurence. Stnd
\ngenuncheat deasupra ei, o mngia pe p`r [i o implora:
C`s`tore[te-te cu mine, Laurence, te rog s` te c`s`tore[ti
cu mine!
Ea \i mngie b`rbia cu degetul [i apoi se opri la buze.
Da.
Aici [i acum! E[ti preg`tit`?
Da, dar....chiar vrei s` faci asta?
Dale zmbi [i tn`ra v`zu cu \ncntare cum col]ul gurii lui se
ridic` \n acela[i timp cu sprnceana. Ce mult \i pl`cea acel tic nervos!
Credeam totu[i c` am fost destul de clar.
A[a [i e[ti, dar...
... dar vrei un voal [i o noapte a nun]ii? Dac` asta vrei,
iubirea mea, asta vei avea, dar te avertizez c` este pentru
ultima dat` cnd te cer de nevast`. |n definitiv un b`rbat are
[i el mndria lui....
El \n]elesese motivul ezit`rii ei [i se purtase delicat cu ea.
Laurence \l iubea [i mai mult pentru asta.
De ce spui a[a ceva? De cte ori m-ai mai cerut?
Destul de des. Prima dat` cnd mi-ai \ntors spatele,
prefernd-o pe Lucile [i ultima oar` a fost \n noaptea \n care
te-am dus \n brlogul corsarilor. Atunci am vrut s`-]i cer mna.
Ea cl`tin` din cap.
Oh, nu cred! Pe vremea aceea m` urai pentru c` te
dezam`gisem din nou [i, pe lng` asta, \n cazul \n care ar fi fost
timp frumos, ce pretext ai mai fi inventat ca s` m` duci acolo?

158

JEANNE WALLACE

Zeii au ]inut cu mine [i n-a plouat, dar atunci trebuie


s`-]i spun c` ai mers prea departe \ntr-un joc pe care eu
\ns`mi \l pl`nuisem.
Oh, Dale! Ce bine ar fi fost dac` ai fi [tiut c` nu jucam
deloc teatru! |ncercam s`-]i plac dovedindu-]i c` nu eram
insensibil`, c` \ntre timp m` schimbasem. Dar m-am \n[elat, [i
tu te-ai purtat att de urt cu mine... Am fost obligat` s` spun
c` a fost o glum` ca s`-mi salvez demnitatea!
M-ai f`cut s`-mi ratez num`rul \n seara aceea. {tiam ct
de priceput` erai s` \nfierbn]i sngele unui b`rbat f`r` s`-]i
pese de el ctu[i de pu]in dup` aceea. Eram convins c` \]i
b`teai joc de mine, ca \ntotdeauna.
A[adar, aveai de gnd s` m` ceri de so]ie?
Ajunsesem la un punct dincolo de care nu mai exista cale
de \ntoarcere [i trebuia neap`rat s` [tiu cum stau lucrurile.
Ea \ngenunche lng` el.
Dac` ai fi insistat \n noaptea aceea s` m` m`rit cu tine, a[
fi acceptat f`r` nici o rezerv`, ca \n seara asta, m`rturisi ea. Era
lucrul pe care mi-l doream cel mai mult pe lume.
Dale se ridic` \n picioare [i o ajut` [i pe ea s` fac` la fel.
Acum sunt sigur c` n-o s` mai rat`m ocazia, pentru c`
[tim \n sfr[it amndoi c` ne-o dorim foarte mult. Vrei s` \mi
promi]i un lucru, iubirea mea?
Tot ce vrei!
Pentru o adev`rat` noapte a nun]ii, vei veni cu mine la
brlogul corsarilor? |mi vei da voie s` te iau de nevast` de-a
dev`ratelea, acolo sus?
Vrei s` spui...
Sunt sigur c` ai ghicit. Vreau s` fii a mea \n ascunz`toarea
aceea de pira]i!

|N BRLOGUL CORSARILOR

159

Ea \n]elesese perfect [i sim]i deodat` cum valuri de dorin]`


explodeaz` \n trupul ei. Toate sim]urile \i luaser` foc la gndul
clipei pe care [i-o doreau att de mult amndoi.
{i patul nostru nup]ial va fi din frunze uscate?
{i voi comanda s` plou`, s` fim for]a]i s` r`mnem acolo.
Sau mai bine nu, s` nu plou`, pentru ca atunci cnd vom fi
acolo s` putem ie[i afar` [i s` admir`m stelele de pe cer.
Nu m` voi s`tura niciodat` s` te iubesc!
Nici eu. Am de gnd s` descop`r toate vicle[ugurile
]ig`ncu[ei mele.
}ig`ncu[a nu le [tie dect pe acelea pe care i le inspir`
dragostea pentru tine...
Se \ndreptar` spre scar`, \nl`n]ui]i cu tandre]e, pn`
ajunser` la u[a camerei lui Laurence. El se opri s-o s`rute
pasionat [i ea \i r`spunse cu aceea[i \nfl`c`rare.
Viseaz`-m`, o rug` el.
Voi \ncerca, promise Laurence.
Dar cnd se desp`r]ir`, ea [tia c` nu va dormi [i deci nici
nu-l va putea visa. |n noaptea aceea, certitudinea c` \l iubea pe
Dale [i c` era iubit`, o va ]ine permanent treaz`.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și