Sunteți pe pagina 1din 152
_ CODUL INGERILOR ++ Ghid interactiv pentru conectarea cu ingerit CHANTEL LYSETTE ERICONA DESPRE AUTOARE (Chantel Lyset este creatare sgazd aprecitt seri de prelegeri gt lectur Galeria Ingerilor st autoarea cir Azrae loves chocolate, Michaels jock (Azrael ador’ciocolats, Mill pus pe sti) Ea ete de asemenea Macs dublu autorzat de Reiki Usui ( forma de vndecare energeticaintitiv) sae peste zece ani de experienta cainstructor de studi meditative, stu intuit universal compara istudifilosofice Locueste in sudestl crag Michigan, _ CODUL INGERILOR Ghid interactiv pentru conectarea cu ingerii CHANTEL LYSETTE ERICONA THE ANGEL CODE Aapght © by Camel ie Publ by Hay Howe UE Tone int Hay House bradasing a: wrayer Copyright © Editura Aquila Logistic pooraiare 1 pe ho pt pi sk np i sw a pas ge (5. $1873. T14 656-4 Tater Dla tris ade Conc de scat Pop aia Conc tar: ren si, i ti Aon de trai oper: Me vin Director et ina Tava dtr cordonatr: ina Bla res pe epee il ft pa a ee ge Su ae, MED Anunci Taaadks un indi orb simi sus a tii, aga cb ‘mutul vorbea si vedea. Toate noroadele, irate zceau: Nu cura este acesta Ful i David?" Cind au suit iris cra acest, aus Oma esta mu scoat dacidect cu Bedlzebut,domnul dracilor! sus carelecunoste gindurile lea zs:,Oriceimpiriie ezbinat mpotriva eins este pst orice cette sau casi dezbinata mpotrva ens nu poate diinu. Daca Satana scoate fara pe Satana este dezbina; deci cum poate dsinulimpiriia lui? $i daca Ex scot afar deacicu ajutorullu Beelzebu, it ost cu cine sot? De acces ei vor fijudecitor vost. Dar, daca Fu scot afar dracicu [Dahli Damnezey,atunc Impirajia ui Damnezea a vent pestevoi, ‘Mate 12:12-28 CUPRINS Malta 1-PREZENTAREA INGERILOR. 1 CColneamnitings petradarmeseust®? Ingest ringer mentor. Arhanghel preantainscest care 2 Comunicare versus conectare 2:DESCHIDEREA CANALELOR.... Sindromlcamere de urgent. Opemodaltai de conectare euinger.. Ho 12 ‘Sfatur tile pentraflosirea clarvixun sa visor 13 Intebir puseeevent.. 3-ASOCIERI ANGELICE. Athanghelal Ari... Athanghelal Azrael. Ashanghelal Casi. Ashanghelul Cham... Ashangheul Gabriel nnn IN Coding Ashanghelul Haniel Avhanghelal ofl Arhanghelul Metaron... Ashanghell Mihai ‘Ahanghehil Rago! Ashanghelul Ramiel. ‘Achanghehl Rafe. Ashanghelul Ravi AchanghellSandalfon, Achanghelul Uriel. Achanghell Zadkil 4°STABILIREA FUNDATIEL (Creare spatial durmneavoastr ster. Activitatea din interior spf scr, “Meditajain spatial damneavoata scr, 5’MANIFESTARI ANGELICE. Bibliograf. Inder... EXERCITIL Exerc dectaraie: Conversaicuingeri damneavoast 36 Exerciie de clarsimgire 1: Detectareaenergil personal 46 Exerc de clasimtie 2: Detectaea energie cristal noo $3 Fereiadeclasimie 3: Senza despre ingen dumneavoasti 58 Execs declan 4(Exercinopyonlingrup):Detectarea energie cristal : 6s Exercitin de clrvziune: Visini cu ingeri dumneavoaste. 3 Exerc de careunoaster: Informa in partes ingeiloe nn 82 Joma intuit: Soaptelengetl—nen— Ho 89 Jornal de vise: Vieion cu ington Se 96 Exeecitio de impimintae: Stabilea dicinilor damneavoast spite ce cD Exerc de meditate: Abordarea vigionar.. 228 Exeretude estate: Abordarea pragmatic —2t Jornal de ving Intt eu ingeri. 26 PREFATA Intimp cstasin micul men dormitoriprves pe fereastrlaaglome- raja de pe atostrad, mi aspespitarulscaunauisimdintiebcene-o {hist Dumnezeu tutor ~in aceasta realitate in eare rim, Intro ‘Vata pling de inerttudin ensue sunt mar teres sunt inrestere spare cd exitena ins intentionca’ i bat joe de credintele 9 idealrile att de dragi nous tutor Tncinda senate calumea sa pierdut controll eu inch ma agit de ideas tote aceseafacparte din planullui Durezeudelasiil siapusl soars pia prima et shyjb pe care Megan ova primi saa run cafeneau de iain aceast vari Darstind cd Durnnezcucon- tole tot ce all nou ni se pare un adevrat haos ma ma sea de sentimentele de insti, triste sau confuziecare se pare ce in cease mereu pe tt Exist momentecind emotile ms coplesese stun srg spre cer, Iuindu-msde cap de ustrare-,Doarmne, acum ce maipuils ele la anunciaparearhanghelul Mba adacindu- cel azele aur de sore: “sTwaialesasta, Chantel’ soptest ingerl tal ca malt nainte de-a ajunge ain ce ume uma sbexit bine acest mick observate imi scade prea putin nemalfumiea fa de lpta perpetua cu sinele in ate omenirea pare 8s fi bloct. Da.hurma urmei Miilaredreptate. Ca toi stam de haosl pe care turma sl suportim ati cine ar ales facem parte din aceastre- altate Aga cum mia spas cu malt imp in ur Arhangheal Uriel — rime ae aici din constringee SSuntem ca totic pent crim s fim. Acestea find se cred c3 nu preaavem scuze si ne tot plingem de lsponiil,crcumstangele decile noastesconsecintle acestora Amveniteu toi ai petruedptiam ei puteamindura orice nehisszea realtate, i suntem sic dear pentru ci Dummnezeu ave ncredee & ne pteam descura, tui suntem camenkssuntem spusiemosilor x $i sabiunilor umane.Aceasta ne poate crea pte de incerare dea lunguldrumulaianevoiosalvitipe care parcurgemincercind sine ‘Laura ure, aceasta directa spre cae ne indeepim. Spe cash inertoolspstal in sna lai Dumnezeu (indiferentdaciconsie- sai dba, emeeatceva_) Un prieten de-al meu a cugetat oda: Pact Dumezeu nvarfidusin pst iar list aclo,m-arfin- vat sim-arfi lsat cu un biceag busin mind ca simi gsese drurml nap dup citiva anima” Cu edt ma gindeam mai multaasta cuatitmaimulkam nceput i impartgescacel sentiment, Cred cd mul dtr xi carecitescacesterandursmt al ‘Nuspon e4 Damnezeu ne aabandonat. Nic orbs lst ling 9 ne rmireste si vad cum ne descurcim in aeas provocare pent supravieuie. Aga ci pgm ca nit coi staduindu ne din isputer ‘fim curajsi pent cam sps ttl nostra ef sunterindeajans Frustat 4 Obosit/epaizat 4 Vesel 2 Fercit 3 Nesigue Conectat —# Eaitant 4 Cuo starede eldara (cuprezental) % Singur interoars 4 Deprimat —-# Motivat 2 Macinat de gr oar’ aurea) DETECTAREA VIBRATULOR Pregiti-alocul sarong impamdnatisa Asigurat-vi ck stat into porte confortabl i resprapiincet 2. Rost intena dumevosst pentru aces exert: De exempt In aceast soit intenia mex ote st dcr vibe enegicce mi stabate care exist in jurul meu, sds practic aputudinesn- cuit de percept 3 Inchidetiva och Ina cinl plete din cule. Pune e pe mass slaranjaile inte un sircu o distant de opt-zece centimets inte ee 4. Lafleain procul de detectare a aur’ din exerci 1 ve flosi degeta milocncelaritorale mini dmneavoasta dominate pentrua percepe nivel areal ec piete(Asezat cal mind pegenunchi)lncepetistatinget sor prima iat’ in pata sting, Piatra numa, pois ur degetee pn spi nav ma Main raza de energie pict RepetsiaceistS maneve’ cu celelake pate pete rmase 5 remarey daca marimea sintenstatea are ‘estediferit de a opt a alta S.Dups examinarea clo cine pete reveni la prima pista penta s¥idetecta dn nounivelal are rimasein interior Vet incepe acum si scanaipietrele el cumatiscanat chakrele in exert numa Inpentrua observa deren in vibrate petrelor 6 Dupsce termina scanarea ist manileinjossiscuturaileenergic Inspre pant penruaincursjaciculatiasiascipa de rie reziduurt de energie dela pite. Relat vi gtingpiraiadine de tei o 7 RepetatpasulS srspundeils inten de maijs Dap ce termina cucompletarearispunsusio repeat paul 6 de a fyi ssi AUTOEXAMINARE Enumeratpietrele in ordne dela sting a dreapta Phtrant Piatra? Platrane Patan, Patan so 1.Cand nein deasprapetrine cell desea ave? (mage tic, de faci, beac, ete) (Ce vi inspntaceast senzatie? (anumite cuvints emi imagini mentale, ec) 2.Cand inet mina deasupra pete nt. 2,cefel de senate avet? (mag netics do faricitur vibe, cldura ete) ‘Cevainspiraceastsenzaic? 3, Scanind cu mina intre pietrele ne. sin. 2, ce diferente simi? 4, Cand ineyi mana deasuprapietreine.3, ofl de senzatieavei? ‘Covainspiraaceasasenaatic? ' Seanind cumming ne pietee ne. 2 sine 3,ce diferente simi? {6 Cand inetimana deasupra iets nt 4, ef de senzatie ave? Cevainspira aceasta sent? ‘Scanind cu mina inte petole nr 3 4c diferente simi? 8.Ciind tinct mina dessupra peti Sc fel de senzatie avi? Cevtingpirt acest senza? 9.Scanind cumina intr pctelenr 4 sn S ce diferente siti? [EXERCITI SUPLIMENTARE (ALEGETIORICARE. DOUAPIETRE) Seanind cu min intepiatanr_ splat nr_ce diferngeobservati? Seanind cu mina inte piatranr_sipiatra nr_,cediferene observa? ‘Cum asia sfspitl acest exerci asta? Bifii tot ce vise po- trveste descr A Sopiat —H Crededsuntbine # Lins # Netibditor —# Temator 2% Sceptic A locreitoe —-# Frstat 4 Obosit/epizat # Vos 1 Ferict 2 Nesigur Conectat —# Eaitant 4 Cuostredecaldor (coprezentul). * Singur interioa %Deprimat—-# Motvat 1 Micinat de gi # Dept (ginduie dour aiurea) ® EXERCITIUDE CLARSIMTIRE3 Senza despre nger dumneavoasta Intocmi is deine pect ng dames. Aces in tcbiiartrebuis vi ute euncai sas cuncof maine darssivajte si obiicnviaileingeri Dio ent di vacv acest ners pune inhi oboe ives ‘isting cu ingen nd nase nm Joculune cz jt af mal eceptiilaperentlor tue cind ape ost steesant Datadesss ‘Com va simgiainceputal acest exerci asta? Bia tot ce vise potrveste 4 Sopit ——M Crndcdsuntbine # Lint 4 Neribditor —% Temitor Scopt Ancestor Frit 1% Obosit/epuizat Voc Fert # Nesgur % Concctt 4 Eatant # Cuosuredecilurt (cuprzental) Singur ineriora % Deprimat 4 Motiat 1 Macinat de et Deiat (indunlebour aurea) STABILIREACONTACTULUL 1. Pregtivalocl sacra nig va impomintg 2 Rosi ntenia pentru acest exerci. De exemple n aceasti se ing nvengia me este sau legituraeingeral meu prints men (or simi exerse apttudines intuit de perceptic. * 5 Aseaiv’comod peun scan cu space dept cupicoarleplaste ferm pe pode cu mse pe genunchcu palmelein us 4 Tnchideochi concent asopra repr Relais ghcon centrasaatena supra minor Cals ald ee? Vapu ‘sist pululinpalma sa edoarunbizatuyor Pate si hx deer de deasupra ploelor Raine tip de cite minute 5.Cind va sini pega ogal pe ingest iaegitura cu daranea ‘vost tend mine urtoarl icra. Laslett pelnger sii trim un sem aleionpentraa confirma prezena [Nota Ori de itor se manifest, revenitila acest exerci penta lnrgita eperenta (6 Main ndzeptati tein nspre mnie duraneavosta care ind sii celal multschmbl de vibra? (incre. aspunsul potrivt) Deepen Stingy Lal 7.avine eu mame inminte? Da No 4 Daci dh nota numele ingraiac ‘Deseret cum va apirut numele (Latiauait ap vzuliza, ec) 8. Cum percepetiprezentaingerlui dumneavoasta? (magnetic prin famicituri, ibrapicldors etc) 9.Cevsinprtsenzaiape cea avtolaincaee anterior (an nt cvs mot maginimentale te) 10-Deserctv ingerul porvit senatiloravute (sex, comportament, infarc et). ‘Raspunsulingerl: eR CUINGERUL DUMNEAVOASTRA ‘criti ntebirle penta ingen spaile de mai jos, Rispunsulingerului(desrieti ibrapile pe care le sii unde le Sif cv inspir acest i interpretarea dumneaveast) Rispunsolngeru Rispunsuingeral (CERERE DE CONFIRMARE Ragga ingeral si confirme aceasta comunicaretrimitind un fl de sen. Ce fl de semn vi spaneingerl si asteptai? ‘Cums iyi acest’ exereitu?Bifatot ce se api gi des evel Supant —-# Crededsuntbine # Lint Neabdior # Temivor # Septic A Incresitoe —-# Frat Obostepazt Hol Feast 1 Nesgur % Conectt —# Entant # Cuosurede aldara (caprezenta) Singur inttioars % Deprima 4 Motiat # Micina de gai 4 Detar (indus aba aire) [ACTUALIZAREA CONFIRMARIL Datalacarevis-amanifestatsemnul Cam sa manifesta semnnul? A fost feria de cea cai asteptat? EES ee Descrecaperienta Unde er atunei? Ce fica inacel moment? ee & EXERCITIUDE CLARSIMTIRES (EXERCITIU OPTIONALIN GRUP) ‘Detectare energie cristal -Aceastacste activate dstracti si captivantace poate fut cupe tefl, strat strstr destin jus Pentruscest eter ci, ecarepersoand are nevoie de cite un cur oy, etal de ear, emai cameosiametist Tater ebuie fuse, cu dmen urine 3 cm stebuiest e's apropae cit mama posta d _menstane fora gitextr itl webu fe crae dedat (ve seca, Cs gptrsemipetinse’ din capt 4) |. Pregatit lool in care vet fucra in acelagmodin careva preg spa til sacra arin die grugindu-va pentru armonie iinelegee intr participant 2. Alege under de grup cares aranjeze pete in fa participator. Pentrua fi cit mai convenabil toi participant ar trebuaszaila 0 mas sfcient de spatioas inctiecare isi petelein faa ‘Mader rp Speirs inci gshis a Liderl de grup: Arana pctreleiecirui participant int-un rind la indemana sa Oxdinea in care sunt amplasatepietzlefecirui participant nu este important by Liderol grupului Instrui tori participant ss localizeze ncet, pieteleafate pe masa fa lor, Dupa ce toat lumen esteageata ‘comod si poate localiza toate cele cnc pier, putei ct cuvinte de pe lista gicerefeciui participants aleagi opiate care, dupa prerea sa, descrie cel mai bine cuvintulIregistrairezultstele intrun abel pregtit dinainte similarcu modeluldemaljos. (Uti liza seciunesCrisale pietre prefioaseaacestuicaiet de luery, 6 precum i captolul despre Asoc geil petroasjca staleti lista deasocier de cuvinte/ pit) eae # at as eae eanae « Lidenal de grup: Dupa ce completa exer, spunetie partic pangllor ss fase mine in lateral corpuli sss le scuture ‘energicinspre paman,pentrua stimula ciculatia a scipa dere siduurile de energe de a piete 4 Liderl de grup: Rug participants elaxze pi ingpite adanc de ei or Spunetle ss descid ech apoineepetio dlscatiedesprerevaltaele exerci. Nout, ma exit span sur grit sau coretedeoareceoameni interprets deri vine (pen cuvata ding” din bell demas Amy ales cuarjlovpentrucBasocizaiuliea cu ita; Shela ales car coll penta iasocazacusoarce soit; ar Meghan a sles hemata pentru c soca’ teres snemiscrea cu. stare decal) Jntrcit acest este un moment decomaniane imp tite a une’ atmosfere spiritual ncugj dalogl inte partic pantisinebs cea simptin inp ex eran conettla energia pietlor ce pvereau desperate exerci VARIATIE {aloes flesticistal raga fecare participants pund un micobiect, personal intro cutie (chi oglinds, ere pix et). AcestIucrtrebuie sifieficutastfelintt celal participant si ou vada sas tie cul apar tine espectval obiect. Liderl de grup: 1. Pune obiectele pe centr mes. Lui cite un obiect si rogati participants gnoteze tial de vibrati pe care Isimt dela cbiect, precum sinumele persoane crea cred c- spartine object 2. Dupi ce sunt examinate toate obietele,discuta pe rind fecare cbiect, dar cereticafecare participant i pasteze pentru sine ba puis asupra identi proprictaruls obicctal pila rst sedge 3. Rutt iia ecae obiectlinapoi, iar peur’ ski devalue presupunerile cas vedeicinea avutdreptate 4. Charvieaane (Gizime — vedere) I: Copactates sau abitata de a per. Motvat 1% Macinatde grit 4 Detast (gindurile doar ain ACTUALIZAREA CONFIRMARIL Datacind samanifestat semnul: (Cums amanifesttsemnul? Afost diferiigh de ce ai astptat?__ Descrieiexperienta, Une rai? Ce ical? ‘Observatisopimentare 4. Clarcunoastere (Canoastere— ati) Abltatea de gu brseinformati irs ‘reo refering sau idee anterioar face moduli cae 2 fost objinutsinformatin MERRIAM WERSTERS DICTIONARY Sespune ef acca dintre damneavoast binecuvdnta cu haral eae cunoajterauolegtur direct culegendaee neg alashics bt boteca cosmos Sespune ci tt ces-antimplat weodstainunies estlnregistatinaceast bar dedate lest iar ul refer mergp sint-aooincito names mintea hi Durnezev” inca credeam, cami ahi chinese akashicesontun mitalseclalial now sprozoelss, opoveste care avea eo lyin cu Egptulantic Darcind am dat de acete documents intrun tur de mesic eu arhanghell Gabriel am stn doargocat cabot exits, dar 9mpeesiont cdemirimeaeiincomensurabi. Iregstrinl adashice sunt un bint neste informa am zt pret ria cu fanaa dtl gialecodifiate cose derubulaviteze ameptoae. Feurte psn eamen pot avea ace ines akashice— de fh cindleam veut prima dats, Gabriel ut de acolo ati dere pe nit ma nat ames, Cindam protest ikam eras levad ‘matindesprospe ma spus dose sunt prepa sad neg rie Int nl iia anima rai am rests bin acesla ce da lacebunsiaiaccesine-obibiotetincaretot connatlescrisintro limba pe cre nvintlegi? “Mr amexprimatremulumiza fa deashangheal Mettro, pis tonal negitanloralashice Mia spus el tebuiasi tes eu suet rnuctochi fic. Dac nu ineege ce-aeret st spand nu sunt i gui N-aveam nici cea mai vag ideece nsemna asta, deoaree erm, efit in milocl une meditate eh inci Bu cedeam cm foloesc och spiel! Inst och despre carevorbea el sunt defipt,ochi'carcunoayter— cheep. 80 Cobar ‘Totus, clarcunoasterea este ea insg genera print legturd cu documentle akashice Cutoate ct incerc-omaifolosese din cindin ind stud din moment ceacestharsebazeazape biblioteca cae doar cia au acces, nu por.alege”in mod constent clarcunoastrea cametod de-a la legitura cu ingen. Este o apttudine care v lege cape dumncavoastr. Sau, mai degrabs, Maton valeeintrucit ac cesul spre computerul eles se ace doar pe baa de avai. Tnesenti acta dintre dumneavoastrcareauacest dar elma proba bilo tx deja, petra cd au un alent cudat dea haceur pe ale ci decitceleobignite Este casi cumaiextrageinformatia corecta di ni smc din at In ealtate, vi conectai la arhanghelal Metaton, ab asstentul shu biblotecararkanghelul Ramil eareva permit acces ‘ea mai complet baz de date din neg univers ‘Acestea ind spuser-arstrica sa tatonat putin terenul is vedet ach ave aces dar. Dac dois faceiexpriment cu darcunoast- 1x prvi exeritil de maijos Insite de-aincepe uitaivala stun din capitol despre,Createa patil dumneavoase srs” (.186) 5i,Impimaintare”(p.210). De asemenes, poate dois fotocopiagi scest execu pentru o practic suplimentard is pst com pleat intra dosar eu sind Desde anes #1 (@& EXERCITIU DECLARCUNOASTERE Informati cin pasta Ingerilor Daadear (Cam vi simgiila incepta acestulexerciji astzi Bia tot ce vi se potrvest Supint —-# Crededsuntbine # Lint a Nesditor _# Temator # Seeptic He Increcitoe —# Frstat # Obositepaizat Vel 4 Fenci # Nesigar A Concctat —-# xtant # Cuostrede clés (aprezeaal) # Singur intetioard ¥Deprimat —-# Motvat 2 Macnat dg % Dergat (incur shoud sea) LUAREA CONTACTULUL 1 Pregitiva pail sacra initia simpamantav.Asiguraiva stati confab espiraiincet. 2, Rosi itentia pentru acest exercifia, Exemplu: Intengia mea entra aceasti sein) este s3 jaw legtara cu ingerul meu picin {te/mentor smi exesezaputudinea intativi de cunoastere 3 acid ach concentra supa respira Raat i dept tea spre crest apal.rn ntermedl all de puree ach coroaneiv vet conctacubara de date eles comoseut dep egal aacic” +4. Rug ashanghehi Metavon gRamie sialegitura cu umneaveas trea 88 puteipril indrurare delaeiprnlabirinalacesei bib tec incomensurabile '5 Dupicce obtineaccesl facet un turainregistrielorcs biblioteca

S-ar putea să vă placă și