Sunteți pe pagina 1din 13
FO ND Comisia alc&tuit& pontru cerceterea calor amestecati in fapte revolutionare de la 1848, 1848-1849 PRELUDES Fondul "Gomisia sleituiti pentru cercetarea color fi_ in fapte revolutio de ls 1848" insumeaz& 1,20 m1. o uniti}i de pistrare cuprinse intre anii 1848-1649. Documentele sint axate pe anchetele in procesele diver- tori din epoca respeétivd care au participat la revolu- so-democraticé din anul 1646 in fara Romaneasci ELIAD, NICOLAB MAGHERU, GHEORGHE CANTACUZINO, COSTACHE etc.)s corespondenta cu comisarii Rusiel gi Turedei 4 comandan}i rugi gi turci gi cu celelalte dregitorii ve din yar& privind stiri despre numeroase aduniri gi confisciri de scrisori ale revolujionarilors arderea jamentului Organic la Bucuresti 91 Craiowa; intoomiri de ou cei biinvifi de participare le revolufic ou cei arestati persoans}e¢ care au sus}inut revolujia prin presd (Zon Iones~ la Brad, pictorul I. Negulici, D. Bolintineanu, Ion Gatina . Cuprinsul pe seurt al documentelor, dosarelor, registrelor si al altor mater Observatil COMISIA ale%tuit’ pentru cercetarea color, ames~ tecati in fapte revolutjionare la revolu- $ie din anul 1848. 1848 Corespondente Comisiei cu Comisarul Rusiei gi Turciei,cu generali comandanyt Puagi gi turci gi cu celelalte dr gi Consulate din ters. Aplg = 8H Vol. pel: vol.II p. ®t P W Ds > Ancheta juli Mihalache Iliescu. ff 27Movy 24 .» Idem a pakarnicului Costache Gufaride. Idem a lui Gheorghe Petrescu Idem a capitamilui Alexandru Cujerida Taem ‘a lui Ioan Toneseu Idem a lui Gheorghe Bajeacu Idem a lui Niculae Outarida Idem a lui Dimitrie Ciupescu a lui Matei Colceac ots 27 Nov. 30 Nov. 30 Nov 1 Dec. 4 Dec. 4 Dec. T Dece 7 Dec. 8 a x| 46 1g 20) 14 i Cuprinsul pe scurt al documentelor, dosarelor, registrelor si al altor materiale Nr, dosaralit up aomenclat Observatil EE [se caren bee La @ serderului Ion Gheorghe & @ lui Grigore Filitis @ lui Costache Catina a pitarului Costache Anghelescy a lui Dimitrie Bolarogly a pitarulud Scarlet Petrovici Idem a lui Dumitracke Cojocaru, 15 Dec. gneorghe Petrescu, Potrache Eliad,diacoml Ininase,Mihai? Caracasidi, Stefan Neagoe, costache Urliteama, Nicolae Merghiloman, #einrich Winterhalder gi Atanasie teromo- lmajud pentru intocmirsa unei liste ou larestatii din mina Vickregti. Iaem a lui Dimitrie Ciculescu 46 Dec.| Idem a lui Aleou Chiropulo Idem a lui Pitrut Cladoveem alls Nr. dosarutal upd nomeaclato Cuprinsut pe sourt al documentelor, dosarelor, regisirelor si al altor materiale Ne. file Observaiil | Idem o lui Pani Giinescu RAclucom Surdeanu. Idem a lud tyenees—cheonsherict Idem a lui Dimitrie Veligcovici Tdem a lui Vasile Saveara Téem a serdarului Chsorghe Cantacuzino T4en a preotului Gheorghe S1utineama acte referitoars la descoperirca gi lanchetarea prealedil§ a color ec ou pare ticipat la revolujia de 1a 1548 din jue dequl Ialomitas Ancheta lui ALS