Sunteți pe pagina 1din 11

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI BACU

LICEUL TEOLOGIC FERICITUL IEREMIA


Bd. Belvedere, nr. 7, 601091, ONETI, jud. Bacu,
tel./fax. 0234/321630, e-mail: lic_frieremia@yahoo.com
web: www.liceulteologicfericitulieremia.ro

PLAN OPERAIONAL
AL COMISIEI DE EVALUARE I ASIGURARE A
CALITII
2014 - 2015
inte de dezvoltare instituional pentru perioada 2014 -2015, asumate prin
Planul de dezvoltare instituional 2012 - 2016:
I.

Modernizarea procesului de nvmnt prin promovarea unui nvmnt incluziv

II.

Eficientizarea procesului de nvmnt prin diversificarea ofertei educaionale curriculare i extra-curriculare

III.

Creterea anselor de reuit social i academic a absolvenilor

IV.

Stabilirea i derularea unor parteneriate/acorduri de colaborare de calitate i profitabile la nivel local/naional/ internaional

Obiective ale dezvoltrii instituionale 2014-2015:


1. Modernizarea bazei didactico-materiale
2. Creterea gradului de motivare a personalului angajat i a elevilor
3. Dezvoltarea imaginii liceului ca ofertant de cursuri atractive
4. Promovarea laturii formative a educaiei oferite

5. Eficientizarea comunicrii interne


6. Eficientizarea proceselor de valorificare i valorizare a potenialului elevilor i expertizei cadrelor didactice

Scop:identificarea

cilor optime de revizuire a proceselor i programelor privind capacitatea instituional, eficacitatea


educaional i managementul calitii la nivelul LICEULUI TEOLOGICFERICITUL IEREMIA, astfel nct n 2015 intele
de dezvoltare instituional s fie atinse

Obiective specifice CEAC 2014 - 2015:


1. Identificarea msurilor de ameliorarea punctelor slabe n calitatea educaiei oferite de LTFI, conform RAEI pentru anul colar
2013 2014.
2. Optimizarea activitii de evaluare i asigurare a calitii la nivelul CEAC.
3. Identificarea gradului de ndeplinire a obiectivelor instituionale pentru anul colar 2013-2014.
4. Identificarea gradului de satisfacie a beneficiarilor interni i externi privind calitatea educaiei oferite de LTFI n anul colar
curent.

PLAN DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV SPECIFIC 1:Identificarea msurilor de ameliorare a punctelor slabe n calitatea educaiei oferite de LTFI ,
conform RAEI pentru anul colar 2013 - 2014
Nr.
crt
.

Aciuni

Resurse

Perioada
de
realizare

Responsabili

Instrumente/
Modaliti de
evaluare
Fi de observare
Calificativele
acordate

Indicatori de realizare

1.1

Analiza RAEI 2013 2014 n


cadrul edinei CEAC

RAEI
Dosar dovezi

Oct.
2014

Coordonator
CEAC

1.2

Publicarea RAEI spre


informarea tuturor beneficiarilor
interni/ externi i a partenerilor

RAEI

Oct.
2014

Responsabil sitte

-Realizarea n proporie
de 100% a indicatorilor
din standardele de
acreditare i evaluare
periodic

1.3

Elaborarea propunerilor de
mbuntire a calitii pentru
indicatorii nendeplinii/

RAEI, formulartip Plan de


mbuntire

Oct.
2014

Coordonator
CEAC

-Min. 50% dintre


indicatorii din
standardele de referin

ndeplinii parial n anul colar


anterior

sunt ndeplinii

1.4

Prezentarea propunerilor de
mbuntire n CA

RAEI, formulartip Plan de


mbuntire

Oct.
2014

Coordonator
CEAC

1.5

Monitorizarea utilizrii RAEI n


proiectarea managerial pentru
anul colar n curs

Fi de observare, Oct.
PDI,
2014
Planul operaional
anual al instituiei,
Planurile
operaionale ale
comisiilor
metodice i ale
comisiilor de
lucru
Procese verbale
ale edinelor CA
i CP

Coordonator
CEAC

OBIECTIV SPECIFIC 2: Optimizarea activitii de evaluare i asigurare a calitii la nivelul CEAC


Nr.
crt
.

Aciuni

Resurse

Perioada
de
realizare

Responsabili

2.1

Evaluarea activitii comisiei n


anul colar anterior

Raportul de
activitate al
CEAC pentru
anul colar
anterior

Oct. 2014

Coordonator
CEAC

2.2

Planificarea aciunilor de
monitorizare/ evaluare pentru
fiecare domeniu/ subdomeniu

Fie de lucru

Oct. 2014

Coordonator
CEAC

Instrumente i
modaliti de
evaluare
Chestionare
Interviuri
Baza de date
electronic

Indicatori de realizare
Creterea cu min. 10% a
gradului de satisfacie a
personalului/ elevilor fa
de activitatea CEAC
Creterea cu min. 20% a
gradului de satisfacie a

din standardele de referin


2.3

Planificarea aciunilor de
monitorizare a implementrii
procedurilor instituionale

Fie de lucru

Oct. 2014

Coordonator
CEAC

2.4

Revizuirea documentelor
interne ale comisiei i a bazei de
date electronice

Mapele de lucru
ale membrilor
comisiei,
Mapele cu
documentele
CEAC tipizate
pentru
monitorizarea
aplicrii
procedurilor
interne

Oct. 2014

Membrii
comisiei

2.5

Monitorizarea colectrii i
arhivrii dovezilor privind
ndeplinirea indicatorilor din
standardele de calitate

Fia de arhivare,
Fia de observare

permanent

Responsabilii de
proceduri,
Membrii
subcomisiilor

2.6

Informarea elevilor/ prinilor/


personalului cu privire la
aciunile de monitorizare/
evaluare ce vor fi efectuate pe
parcursul anului colar

Not informativ

Oct . 2014;
Ian.2015

Reprezentantul
elevilor,
Reprezentantul
prinilor,
Coordonator
CEAC,
Director

2.7

Informarea elevilor/ prinilor/


personalului cu privire la
modificrile legislative privind
evaluarea i asigurarea calitii

Note informative,
Rapoarte
sintetice,
Prezentri
PowerPoint

permanent

Coordonator,
Director,
Responsabil
Comisia
diriginilor,

membrilor comisiei fa
de activitatea CEAC

Consilier
educativ
2.8

Participarea membrilor comisiei


la cursuri de formare n
domeniul evalurii i asigurrii
calitii

Oferta CCD i a
altor furnizori de
formare

Permanent,
cf. ofertei

Responsabil
Comisia de
perfecionare i
formare
continu,
Membrii
comisiei

2.9

Aplicarea de chestionare privind


gradul de satisfacie a
personalului/ elevilor fa de
activitatea CEAC

Chestionar
feedback pentru
cadrele didactice/
personalul
nedidactic/
membrii CA/
elevi

Oct.2014
Ian. 2015,
Iunie 2015

Responsabil
procedura
Chestionare
feedback,
Membrii
comisiei

1. OBIECTIV SPECIFIC 3: Identificarea gradului de ndeplinire a obiectivelor institu ionale pentru anul colar 20132014
Nr.
crt.

Aciuni

Resurse

Perioada
de
realizare

Responsabili

3.1

Evaluarea gradului de includere


n documentele proiective
curente a rezultatelor evalurii
interne pentru anul colar
anterior

Fia de evaluare

Oct. 2014

Coordonator
CEAC

3.2

Monitorizarea informrii de
ctre conducerea colii a
beneficiarilor interni i externi
cu privire la obiectivele
instituionale curente

Fi de observare
Procese-verbale
ale edinelor
Consiliului
profesoral i de

Sept. 2014

Membru CEAC
Prof.Scripcaru
Monica

Instrumente i
modaliti de
evaluare
Fi de evaluare,
Raport de evaluare

Indicatori de realizare
Gradul de cuprindere a
obiectivelor instituionale
n documentele
proiective 75%

administraie
Procese-verbale
ale edinelor cu
prinii
Aviziere
3.3

Evaluarea gradului de corelare


a documentelor proiective
pentru anul colar curent cu
obiectivele instituionale
curente

Fi de observare

Oct. 2014

Membru C EAC
prof.Apostu
Violeta

3.4

Monitorizarea ndeplinirii
obiectivelor instituionale
conform Planului operaional
instituional curent

Fie de observare
Rapoarte de
activitate
semestriale/
anuale
Procese-verbale
ale edinelor
Consiliului
profesoral i de
administraie

permanent

Membrii
comisiei

3.5

Monitorizarea implementrii
procedurilor instituionale

Fi de observare
Mapele
responsabililor de
proceduri
Formulare
tipizate naintate
CEAC cf.
termenelor
prevzute n
procedurile
instituionale

permanent,
cf.
termenelor
din
proceduri

Membrii
comisiei,
Responsabili
proceduri,
Director

3.6

Monitorizarea ndeplinirii

Fi de observare

permanent

Membru 1,

indicatorilor pentru fiecare


domeniu/ subdomeniu din
standardele de referin

Mapele de lucru
ale membrilor
comisiilor
Rapoartele de
evaluare
semestrial/
anual
Interpretrile
chestionarelor de
feedback

prof.: Butoi
Mihaela
Domeniul A;
Membru 2,
profApostu
Violeta.:
Domeniul B;
Membru 3,
prof.Scripcaru
Monica
Domeniul C

3.7

Evaluarea periodic a gradului


de ndeplinire a indicatorilor n
activitatea de implementare a
Planului operaional
instituional

Rapoartele de
evaluare
semestrial/
anual
Portofoliile
responsabililor de
proceduri
Portofoliile
responsabililor de
comisii metodice/
de lucru
Portofoliile
elevilor/ cadrelor
didactice
Acte contabile
Dosare personal

Ian. 2015
August
2015

Membrii
comisiei/
domenii
specifice

3.8

Elaborarea de propuneri de
ameliorare a punctelor slabe

Fi tip pentru
propuneri de
ameliorare

Feb. 2015;
Sept. 2015

Membrii
comisiei

3.9

Realizare RAEI pentru anul


colar anterior

Standarde de
acreditare

24 Oct
2014

Coordonator
CEAC

Fia-tip
3.1
0

Prezentarea RAEI n CA i CP

3.11 Arhivarea dovezilor privind


gradul de ndeplinire a
indicatorilor din standardele de
referin pentru anul colar
anterior

RAEI

Sept. 2014

Coordonator
CEAC

Mape de lucru
Dosarul
nregistrrilor
documentelor
arhivate

Sept. 2014

Membrii
comisiei

OBIECTIV SPECIFIC 4: Identificarea gradului de satisfacie a beneficiarilor interni i externi privind calitatea educa iei
oferite de LTFI n anul colar curent
Nr.
crt
.

Aciuni

Resurse

Perioada
de
realizare

Responsabili

4.1

Planificarea activitilor de
obinere a feedbackului.
Stabilirea caracteristicilor
grupurilor int (elevi, personal,
prini, parteneri)

Baza de date a
instituiei( date
elevi i prini,
personal,
parteneri)
Orarul colii

Oct. 2014

Coordonator
CEAC
Membru CA

4.2

Elaborarea chestionarelor de
feedback/ ghidurilor de interviu

Consumabile

Oct. 2014

Consilier colar

4.3

Validarea/ Aprobarea
chestionarelor/ ghidurilor de
interviu n CA

Chestionarele/
Ghidurile
elaborate

Nov.2014

Coordonator
CEAC

4.4

Aplicarea chestionarelor/
Realizarea interviurilor

Consumabile,
Reportofon,
Camer video
Ghid de interviu

Oct-Dec.
2014;
Mai 2015

ef Comisia
diriginilor ,
Reprezentant
prini,
reprezentatnt

Instrumente i
modaliti de
evaluare
Chestionare
Interviuri

Indicatori de realizare
-Gradul de satisfacie a
elevilor/ prinilor
75%
-Gradul de satisfacie a
personalului didactic /
nedidactic 80%
-Gradul de satisfacie a
partenerilor 90%

Chestionare

Consiliu local,
Reprezentatnt
elevi, Membru
CA, Consilier
colar,
Coordonator
CEAC

4.5

Interpretarea rezultatelor
chestionarelor/ interviurilor

Centralizator
rspunsuri,
Consumabile

Ian.2015 ;
Iunie2015

Consilier colar

4.6

Analiza rezultatelor
chestionarelor/ interviurilor n
cadrul CEAC

Interpretarea
chestionarelor,
Videoproiector,
Laptop

Ian. 2015;
Iunie 2015

Coordonator
CEAC

4.7

Identificarea punctelor slabe n


activitatea colegiului pe baza
chestionarelor/ interviurilor.
Elaborarea de propuneri de
ameliorare a deficienelor
constatate

Standarde de
acreditare,
Fi-tip pentru
propuneri de
ameliorare

Ian. 2015 ;
Iunie 2015

Membrii comisiei

4.8

Prezentarea rezultatelor
chestionarelor/ interviurilor i a
propunerilor n CA

Laptop,
Videoproiector,
Interpretarea
rezultatelor

Feb. 2015;
Aug. 2015

Coordonator
CEAC

4.9

Diseminarea rezultatelor
interpretrilor i a msurilor
adoptate de CA n Consiliul
profesoral, Consiliul elevilor,
Comitetul reprezentativ al
prinilor

Laptop,
Videoproiector,
Interpretarea
rezultatelor, Fiatip privind
propunerile de
ameliorare

Mar. 2015; Director,


Sept. 2015 Coordonator,
Reprezentantul
prinilor,
Reprezentantul
elevilor

DIAGRAMA GANTT
Activitat
e
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Sept.
2014

Oct.

Nov.

Dec.

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.
2015

3.8
3.9
3.10
3.11
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Aprobat n edina Consiliului de administraie cf. Proces-verbal din .........................................

Director,
Pr.Prof.Ghiurca Cristinel