Sunteți pe pagina 1din 31

Casa Corpului

Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente
privind
responsabilii/
operatiunea

1.1
.
1.2
.
1.3

Numele si
prenumele

Functia

Data

1
Elaborat

2
CRACIUN MIRELA

3
Contabil sef

4
07.01.20
08

Verificat

CRACIUN MIRELA

Contabil sef

07.01.20
08

Aprobat

SINOV EMILIA

Director

07.01.20
08

Semnat
ura

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia/
revizia in
cadrul editiei

2.1
.
2.2
.
2.3

1
Editia 1

Componenta
revizuita

2
x

Modalitatea
reviziei

3
x

Data de la care
se aplica
prevederile
editiei sau
reviziei editiei
4
01.01.2008

Revizia 1
Revizia 2

Casa Corpului
Didactic Braov

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Departament
Contabilitate

Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale

Nr.
Cr
t

Scopul
difuzari
i

Exem
-plar
nr.

1
Aplicare

2
1

Aplicare

3.6 Aplicare
.
3.4 Informar
e
.

3.1
.
3.2
.

Comp
artimen
t

Functia

Nume si
prenume

Data
primiri
i

3
Conta
bilitat
e
Admin
istrati
v
Secret
ariat

4
Contabil sef

5
Craciun
Mirela

6
07.01.0
8

Administrat
or

Condurac
he Paul

07.01.0
8

Secretara

Costea
Elena

07.01.0
8

Conta
bilitat
e

Contabil sef

Craciun
Mirela

07.01.0
8

Semnatu
ra
7

Casa Corpului
Didactic Braov

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Departament
Contabilitate
3.8 Evidenta
.

3.6
.

Arhivare

3.7
.

Alte
scopuri

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : -

Conta
bilitat
e
Conta
bilitat
e
-

Exemplar nr.: 1

Contabil sef

Craciun
Mirela

07.01.0
8

Contabil sef

Craciun
Mirela

07.01.0
8

4. SCOP
4.1. Prezenta procedura documenteaz activitile privind Evidenta contabila a deplasrilor
4.2. In procedura sunt cuprinse atat deplasrile externe cat i cele interne efectuate in interesul
Casei Corpului Didactic Brasov

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

5. DOMENIU
5.1. Procedura se aplica de ctre Serviciul Contabilitate
5.2. La Procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate
5

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

5.3. In procedura sunt incluse deplasarile tuturor persoanelor care au raporturi de munca cu
CCD Brasov, angajai ai Aparatului propriu.

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

6. DOCUMENTE DE REFERINA
6.1. SREN ISO 9001/2001;
6.2. L 215/2001
6.3. L 82/1991 actualizata si republicata;
6.4. OMFP 1917/2005
6.5. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor instituiilor publice, precum si organizarea, evidenta si
raportarea angajamentelor bugetare si legale
6.6. Legea nr. 500/ 2002
6.7. OUG 45/2003
6.8. L 108/ 2004 de aprobare a OUG 45/2003
6.9. HG 518/1995 privind unele drepturi i obligaii ale personalului roman trimis n strintate
pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
6.10. HG 1860/2006 privind drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor
publice pe perioada delegrii i detarii n alta localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul
localitii, n interesul serviciului
6.11. OG 61/ 2002 privind colectarea creanelor bugetare
6.12. L 79/2003 privind aprobarea OG 61/2002
6.13. OG 119/1999
6.14. OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv
6.15. OMFP 912/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobat prin OMF. 522/2003

Casa Corpului
Didactic Braov

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Departament
Contabilitate

7.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

DEFINIII SI PRESCURTRI

7.1. DEFINIII
7.1.1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul
calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie;
7.1.2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii, afecteaz
fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate;
7.1.3. Angajament legal - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act juridic din
care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;
7.1.4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare, determinat n funcie
de caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care desemneaz
natura unei cheltuieli, indiferent de aciunea la care se refer;
7.1.5. Balana de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau ori de
cate ori este nevoie, se grupeaz si se sistematizeaz informaiile in conturi, urmarindu-se
respectarea dublei nregistrri (Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate in Cartea mare, in care
sunt prezentate, in funcie de forma, informaii privind soldurile, rulajele si sumele conturilor);
7.1.6. Bilan - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalul propriu al
unei Organizaii la incheierea exerciiului financiar, precum si in celelalte situaii prevzute de
lege;
7.1.7. Balana - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si
se raporteaz indicatorii care urmeaz a fi corelai, echilibrai, pe o anumita perioada;
7.1.8. Buget - document prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile i cheltuielile
sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de finanare a instituiilor publice;
7.1.9. Clasificaie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine
obligatorie i dup criterii unitare;
7.1.10. Cereri de tragere - document pe care debitorul il prezint bncii creditoare si prin care se
solicita virarea unor sume din creditul contractat;
7.1.11. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verific legalitatea i regularitatea
operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, nainte de
aprobarea acestora;
7.1.12. Cont - procedeu contabil de urmrire permanenta si sistematica, intr-o forma speciala, in
expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si micarea mijloacelor si a surselor acestora,
precum si procesele economice si rezultatele acestora;
8

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

7.1.13. Creane - valori avansate temporar de o organizaie terilor (persoane fizice sau juridice)
pentru care urmeaz sa primeasc un echivalent (o suma de bani sau un serviciu);
7.1.14. Credit - partea dreapta a oricrui cont - relaie bneasca apruta in legtura cu acordarea
de imprumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice ) sau in legtura cu amnarea plaii
pentru marfurile/serviciile prestate;
7.1.15. Credit bugetar - sum aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn la care se
pot ordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate n cursul
exerciiului bugetar i/sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot
angaja, ordonana i efectua pli din buget pentru celelalte aciuni;
7.1.16. Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat Trezoreriei Statului de ctre
Ordonantatorul principal de credite in limita creia se pot efectua repartizri de credite bugetare
si plai de casa din bugetele locale;
7.1.17. Evidenta contabila = nregistrare sistematica a informaiilor privind situaia patrimoniala
si a rezultatelor obinute de ctre un agent economico-social, atat pentru necesitile acestuia cat
si pentru relaiile cu asociaii sau acionarii, clienii, furnizorii, bncile, organele fiscale si alte
persoane juridice sau fizice ;
7.1.18. Execuie bugetar - activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de efectuare a plii
cheltuielilor aprobate prin buget;
7.1.19. Exerciiu bugetar - perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se aprob, se
execut i se raporteaz bugetul;
7.1.20. Extras de cont - document ce atesta tranzaciile cu disponibiliti;
7.1.21. Fise de cont - document contabil unde se nregistreaz in ordine cronologica toate
operaiile economice dupa documentele de evidenta si dupa articole contabile;
7.1.22. Furnizor - datorie a organizaiei echivalenta valorii bunurilor, lucrrilor si serviciilor
primite de la teri;
7.1.23. Jurnal - un registru contabil unde se nregistreaz toate operaiunile - micrile
patrimoniului (economico-financiare) sistematic si in ordine cronologica;
7.1.24. Lege bugetar anual - lege care prevede i autorizeaz pentru fiecare an bugetar
veniturile i cheltuielile bugetare, precum i reglementri specifice exerciiului bugetar;
7.1.25. Lege de rectificare - lege care modific n cursul exerciiului bugetar legea bugetar
anual;
7.1.26. Lichidarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se verific existena
angajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei datorate, se verific condiiile de
exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care s ateste operaiunile
respective;
7.1.27. Nota contabila - document justificativ de nregistrare in contabilitatea sintetica si
analitica, de regula pentru operaiunile care nu au la baza documente justificative (stornari, virri,
etc);
7.1.28. Obligaie de plata - raport juridic n virtutea cruia debitorul este inut fa de creditor la a
da o anume suma sub sanciunea constrngerii;
7.1.29. Ordonanarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se confirm c
livrrile de bunuri i de servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i c plata
poate fi realizat;
9

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

7.1.30. Plata cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care
instituia public achit obligaiile sale fa de teri;
7.1.31. Plata - faza din procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care instituia
public achit obligaiile sale fa de terii creditori (este eliberat de obligaiile sale fa de terii
creditori);
7.1.32. Registru Jurnal - documentul contabil in care se efectueaz nregistrarea cronologica a
tuturor tranzaciilor, evenimentelor si a operaiilor, prezentnd sumele conturilor implicate
debitoare sau creditoare si alte informaii legate de acestea
7.1.33. Scadentar - document de ealonare a cheltuielilor ce se efectueaz in perioada curenta si
privesc perioadele viitoare si care urmeaz a se repartiza lunar asupra cheltuielilor;
7.2. PRESCURTRI
7.2.1. CCD Brasov Casa Corpului Didactic Braov
7.2.2. L
- Lege
7.2.3. OMFP - Ordin al Ministrului Finanelor Publice
7.2.4. DGFP - Direcia Generala a Finanelor Publice
7.2.5. OP - Ordin de plata
7.2.6. RAC - Responsabil Asigurarea Calitii
7.2.7. SMC - Sistem de Management al Calitii

10

Casa Corpului
Didactic Braov

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Departament
Contabilitate

8.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Atat angajaii CCD Brasov cat si formatorii, efectueaz deplasri, in tara sau strintate, in
interesul si pe cheltuiala totala sau pariala a CCD Brasov. Deplasrile sunt efectuate ca urmare a
apariiei necesitaii rezolvrii unor probleme ale CCD Brasov, in scopul perfecionrii, instruirii,
schimbului de experiena avnd in vedere creterea gradului de profesionalizare a angajailor si
formatorilor CCD Brasov. Deplasrile au loc atat la iniiativa CCD Brasov cat si ca urmare a
unor invitaii din partea unor parteneri, asociai, colaboratori din tara sau strintate care pot
suporta parial sau in totalitate cheltuielile de necesare in cursul deplasrii in speta. Pentru toate
deplasrile in care CCD Brasov suporta total sau parial cheltuieli, este nevoie de o evidenta
contabila a acestora.
Evidenta contabila are in vedere:
Eliberarea in avans a plailor, in lei sau valuta, doar pe baza de Deviz estimativ si/sau Facturi
proforma, cu ncadrarea cheltuielilor in baremurile normate;
Decontarea cheltuielilor doar pe baza de documente justificative sau, in cazuri justificate
conform legilor in vigoare, pe baza de Declaraie pe propria rspundere, in termenul stabilit,
verificate si confirmate privind legalitatea si realitatea;
Efectuarea plailor pentru cheltuielile de deplasare cu respectarea baremurile stabilite conform
legilor in vigoare, a incadrarii in limitele bugetare stabilite si a procedurilor de angajare si plata a
cheltuielilor
Responsabil de proces: Sef Serviciu Contabilitate.
8.2. Date de intrare ale procesului:
11

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

Invitaii de participare la diferite manifestri, cursuri, schimburi de experiena venite de la


parteneri, asociai, colaboratori;
Solicitrile de efectuare a anumitor deplasri, interne sau externe, in interesul rezolvrii unor
probleme decurgnd din activitatea CCD Brasov ;
Bugetul aprobat al CCD Brasov
Facturi proforma de la furnizori
8.3. Date de ieire ale procesului:
Devize estimative;
Dispoziii de plata/incasare;
Decont de cheltuieli (lei)
Declaraie pe propria rspundere
Decont de cheltuieli (valuta)
Facturi de la furnizori
Extrase de cont
Contract OP
Ordine de schimb valutar
Note contabile
Fise de cont pe conturile specifice
Balane de verificri
Jurnale
Registru Jurnal
Execuie Bugetara
Diverse situaii contabile de Balana, Bilan, Plai, Creane, etc. cerute de cei interesai
8.4. Procesul de evidenta contabila a deplasrilor externe i interne ale angajailor si
formatorilor din CCD Brasov se desfoar conform celor descrise mai jos.
8.4.1. Analiza elementelor de intrare:
Directorul CCD Brasov analizeaz invitaiile de participare la diferite evenimente externe
sau interne sau solicitrile de efectuare a anumitor deplasri, interne sau externe, in interesul
rezolvrii unor probleme decurgnd din activitatea CCD Brasov. Deplasrile externe, se fac
pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentind:
vizite oficiale, tratative (negocieri), consultri, ncheieri de convenii, acorduri i alte asemenea
nelegeri;
participri la trguri i expoziii; prospectarea pieei; aciuni de cooperare economic i tehnicotiinific; contractri i alte aciuni care decurg din executarea contractelor de comer exterior;
documentare, schimb de experiena;
cursuri i stagii de practica i specializare sau perfecionare;
participri la congrese, conferine, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care
prezint interes pentru activitatea specifica a organizaiei, precum i la manifestri tiinifice,
culturale, artistice, sportive i altele asemenea;
12

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

primiri de titluri, grade profesionale, distincii sau premii conferite pentru realizri tiinifice,
culturale, artistice sau sportive;
desfurarea unei activiti tiinifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, far
dobandirea calitii de salariat a partenerului extern;
crearea i consolidarea democraiei, a prosperitii, cooperrii i stabilitii n Europa de SudEst, ca etapa preliminar a integrrii statelor regiunii n structurile euroatlantice.
In funcie de natura evenimentului, sfera de interes a acestuia ca si de modalitatea de suportare a
cheltuielilor, directorul CCD Brasov aproba efectuarea deplasrii, traseul, obiectivele, durata
acesteia, precum si participarea celor nominalizai (in cazul invitaiilor sau solicitrilor interne
nominale) sau nominalizeaz participanii care sa reprezinte CCD Brasov precum i durata de
deplasare n raport strict cu necesitile concrete de realizare a misiunii sau sarcinii in cauza.
Responsabilitate: Director CCD Brasov
8.4.2. Calculul devizului
Fiecare formator din CCD Brasov intocmeste un Deviz estimativ al deplasrii externe
preconizate pe baza baremurilor prevzute de legislaia sau normele interne ale CCD Brasov in
vigoare (pentru deplasrile interne Devizul estimativ este intocmit de ctre serviciul interesat in
colaborarea in cauza).
In cazul in care o parte din cheltuieli sunt suportate de o tera Organizaie, se intocmeste un
Contract de colaborare in vederea efecturii deplasrii cu Organizaia in spea, Contract care se
semneaz, avizeaz si aproba de ctre contabilul sef si directorul CCD Brasov. Contractele
privind deplasrile, de regula, vizeaz orice alte cheltuieli dect diurna (n vederea acoperirii
cheltuielilor de hrana, a celor mrunte uzuale, precum i a costului transportului n interiorul
localitii n care i desfoar activitatea), aceasta rmnnd in sarcina CCD Brasov. Drept
pentru care, in acest caz, Devizul estimativ cuprinde doar aceste cheltuieli.
Pe langa diurna, alte cheltuieli care pot fi luate in calcul pentru o deplasare externa sunt:
o suma zilnica n valuta, denumita n continuare plafon de cazare, n limita creia personalul
trebuie sa-i acopere cheltuielile de cazare
costul transportului n trafic internaional, cel ntre localitile din ara n care personalul i
desfoar activitatea, precum i pe distanta dus-ntors dintre aeroport sau gara i locul de cazare;
costul transportului documentaiilor, mostrelor i al altor materiale sau obiecte necesare
ndeplinirii misiunii;
cheltuielile medicale pentru vaccinuri i medicamente specifice unor tari sau localiti cu clima
greu de suportat, pentru spitalizare i intervenii chirurgicale n cazuri de urgenta, stabilite de
Ministerul Sntii, precum i cheltuielile privind asigurarea medical a persoanelor care fac
parte din delegaiile oficiale;
cheltuielile n legtura cu decesul n strintate i transportul n ara al celor decedai;
comisioanele i taxele bancare, cheltuielile pentru obinerea vizelor de intrare n rile
respective, de rezervare a locurilor n mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de
rezervare a camerelor de hotel i altele asemenea;

13

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

taxele de nscriere i/sau de participare la congrese, conferine, simpozioane, seminarii, colocvii


sau la alte reuniuni, precum i la manifestri tiinifice, culturale, artistice, sportive i altele
asemenea, n condiiile stabilite de organizatori.
In cazul deplasrilor interne, pe langa diurna, de regula sunt prinse cheltuieli de cazare, transport
si eventual anumite taxe.
Baremele prevzute de legislaia in vigoare pot fi depite doar in cazuri bine fundamentate doar
cu aprobarea directorul CCD Brasov. Devizul estimativ trebuie semnat de formator si aprobat de
director CCD Brasov
Responsabilitate: formatori/semnare;
Director CCD Brasov /aprobare
8.4.3. Declanarea operaiunilor bancare
Pe baza Devizului estimativ participanii la deplasarea in cauza pot incasa in avans, in totalitate
sau parial, sumele cuvenite pentru diurna si alte cheltuieli ce se preconizeaz a fi achitate cu
numerar cum ar fi anumite taxe de participare (in cazul deplasrilor interne pot intra in avans si
cheltuielile de transport si cazare care se preconizeaz a fi achitate in numerar). In anumite
situaii pot fi fcute plai in avans si prin virament, atat in lei cat si in valuta, pentru achitarea
anticipata a unor servicii cum ar fi transportul sau cazarea.
Pentru plata avansului este necesara Propunerea si Angajamentul de plata plus Ordonantarea de
plata semnate de contabil sef si aprobate de directorul CCD Brasov.
In situaia in care exista obiecii in faza de semnare sau aprobare, se reia procedura, tinandu-se
cont de obieciile formulate.
Responsabilitate: contabil sef /semnare;
Director CCD Brasov /aprobare

8.4.4. Verificare contabila


Documentele privind efectuarea de operaiuni bancare aprobate mai sus, ajunse la Seviciul
Contabilitate, se verifica astfel:
- se verifica valabilitatea Contractului - cand este cazul, daca are toate semnaturile, avizele si
aprobrile legale;
- se verifica Bugetul in vigoare al CCD Brasov pentru a vedea daca exista poziia bugetara
corespunztoare si aprobarea MECT;
- se verifica Facturile proforma de la furnizori privind serviciile efectuate, a termenelor scadente
de plata si a necesitaii/legalitii plaii in spea
- se verifica Devizul estimativ privind legalitatea si ncadrarea in baremurile normate in vigoare.
In cazul in care se constata nereguli in documentaiile verificate se declaneaz aciunile de
corectare a neregulilor, funcie de natura lor.
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate
8.4.5. Intocmirea OP
14

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

Daca documentaiile sunt in regula se completeaz a OP dupa cum urmeaz:


- daca este o deplasare in tara cu Obligaii de plata a avansului in lei, se intocmeste OP ctre
Trezorerie pentru transferul sumelor necesare in Casieria CCD Brasov ;
- daca este deplasare externa cu Obligaii de plata a avansului in valuta, se intocmeste OP ctre
Trezorerie pentru transferul sumelor necesare la o Banca de schimb valutar pe adresa creia se
emite un Ordin de schimb valutar, schimb fcut prin licitaie de Banca in cauza in numele CCD
Brasov si apoi a inca unui OP ctre Banca intermediara pentru schimb valutar, pentru transferul
sumelor corespunztoare in valuta in Casieria CCD Brasov ;
- daca este o plata in lei pentru achitarea in avans, prin virament, a unor servicii, se intocmeste
OP ctre Trezorerie pentru transferul sumelor necesare intr-un cont pe numele CCD Brasov, aflat
la dispoziia furnizorului, la o Banca agreata tacit sau explicit de acesta din urma
- daca este necesara plata in valuta, in avans, prin virament, pentru anumite servicii, se
intocmeste OP ctre Trezorerie pentru transferul sumelor necesare la o Banca de schimb valutar
pe adresa creia se emite un Ordin de schimb valutar (OSV), schimb fcut prin licitaie de Banca
in cauza, in numele CCD Brasov si apoi a inca unui OP ctre Banca intermediara pentru schimb
valutar, pentru transferul sumelor corespunztoare in valuta intr-un cont pe numele furnizorului,
la o Banca agreata explicit de acesta din urma
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate/intocmire, transmitere OP, OSV;
Contabil sef /semnare OP, OSV
8.4.6. Incasare avans
Pe baza OP emise, sumele in cauza sunt preluate de ctre Casieria CCD Brasov , din Trezorerie
pentru lei, respectiv din Banca intermediara pentru schimb valutar, pentru valuta.
Titularii avansurilor in cauza ridica banii cuvenii pentru avans de la casierie pe baza de
Dispoziie de plata/incasare ntocmita de Serviciul Contabilitate si semnata de contabil sef .
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate/intocmire Dispoziii de plata/incasare;
Contabil sef /semnare Dispoziii de plata/incasare

8.4.7. Decontarea cheltuielilor de deplasare


La intoarcere se face decontarea cheltuielilor de deplasare de ctre fiecare dintre persoanele care
au efectuat deplasarea in termenul stabilit comform normativelor legale sau interne ale CCD
Brasov. Decontarea se face pe formulare tipizate la nivel naional speciale in funcie de
caracterul deplasrii, interna sau externa.
Toate deconturile se fac pe baza documentelor justificative care trebuie sa fie conforme cu
scopul, locul si perioada deplasrii fiind necesar sa se incadreze in baremurile legale sau stabilite
intern in vigoare. Pentru diurna, pe baza haremurilor in vigoare, se calculeaz numrul de zile in
funcie de orele de plecare si sosire ale mijloacelor de transport (tren, avion). In cazul deplasrii
cu autoturismul, calculul numrului de zile se face pe baza Declaraiei pe propria rspundere
privind plecarea respectiv sosirea din deplasare. In cazul deplasrilor externe se tine cont si de
data si ora trecerii frontierei de stat la prsirea respectiv rentoarcerea in tara. Depirea acestor
baremuri nu este posibila dect in cazuri bine fundamentate cu aprobarea directorului CCD
15

Casa Corpului
Didactic Braov

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Departament
Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

Brasov. In situaia in care decontul in cauza nu a fost fcut in termenul de decontare stabilit se
aplica penaliti pentru intarziere. Penalitile se calculeaz conform normelor (coeficent de
penalitate/zi de depire din sumele ncasate in avans si nejustificate in termen).
Decontul este certificat pentru legalitate si realitate de ctre formator si verificat de ctre
Serviciul Contabilitate si se aproba de ctre contabilul sef . In urma decontului titularul acestuia
restituie sumele necuvenite sau ncaseaz sumele care au depit avansul de la Casieria CCD
Brasov .
In cazul depirii sumelor repartizate pentru deplasare in cauza, pe baza aprobrii Preedintelui
CCD Brasov se reia procedura cu Propunerea si Angajamentul de plata plus Ordonantarea de
plata si restul activitilor ulterioare.
Responsabilitate: formator;
Serviciul Contabilitate: verificare
Director CCD Brasov/aprobare
8.4.8. Evidenta contabila
Extrasele de cont provenite de la Bncile in cauza in urma transferurilor de fonduri, se
nregistreaz in Evidenta contabila informatizata, respectandu-se Instruciunile de utilizare ale
Programului de Contabilitate CIEL.
In urma procesrii datelor introduse se obin lunar, trimestrial, anual si ori de cate ori sunt
solicitate de cei interesai si in drept, urmtoarele documente:
Note contabile
Fise de cont pe conturile specifice
Balane de verificri
Jurnale
Pe baza jurnalelor se intocmeste Registrul Jurnal ce se pstreaz la Serviciul Contabilitate.
Pe langa Documentele de mai sus, se intocmeste si Execuia Bugetara, document care sta la baza
Analizei execuiei bugetare efectuata de Compartimentul Contabilitate. In Buget cheltuielile cu
personalul, in spea diurna este prinsa separat de restul cheltuielilor. Deasemeni pot fi ntocmite
la cererea celor interesai si in drept Diverse situaii contabile de Balana, Bilan, Plai, Creane,
etc..
Toate Documentele elaborate in cursul acestei proceduri se arhiveaz conform normelor in
vigoare.
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate
8.4.9. NREGISTRRI
7.1. Contract
7.2. Devize estimative
7.3. Dispoziii de plata/incasare
7.4. Decont de cheltuieli (lei)
7.5. Decont de cheltuieli (valuta)
7.6. Declaraie pe propria rspundere
7.7. Facturi de la furnizori
16

Casa Corpului
Didactic Braov

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Departament
Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

7.8. Extrase de cont


7.9. OP
7.10. Ordine de schimb valutar
7.11. Note contabile
7.12. Fise de cont pe conturile specifice
7.13. Balane de verificri
7.14. Jurnale
7.15. Registru Jurnal
7.16. Execuie Bugetara

9.

RESPONSABILITI

9.1. Director CCD Brasov


9.1.1. Aproba efectuarea deplasrii, traseul, obiectivele precum si durata acesteia

17

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

9.1.2. Nominalizeaz persoanele sau aproba nominalizarea persoanelor solicitate prin invitaii
personalizate in vederea efecturii deplasrii
9.1.3. Aproba Propunerea si Angajamentul de plata plus Ordonantarea de plata corespunztoare;
9.2. Contabilul sef
9.2.1. Pentru deplasrile externe coordoneaz ntocmirea si semneaz Devizul estimativ,
Contractul de colaborare cu tere Organizaii in vederea efecturii deplasrii, daca este cazul,
precum si Decontul de cheltuieli pentru avansurile luate in valuta
9.2.2. Pentru deplasrile externe declaneaz operaiunilor bancare in vederea achitrii
Obligaiilor de plata, in avans sau nu, prin supervizarea intocmirii Propunerii si Angajamentului
de plata plus Ordonantarea de plata corespunztoare
9.2.3. Certifica privind realitatea si legalitatea Documentelor justificative ale cheltuielilor pentru
deplasrile externe, inclusiv Declaraiile pe proprie rspundere
9.3. Profesorii din CCD Brasov
9.3.1. Pentru deplasrile interne din sfera lor de interes, coordoneaz intocmirea si semneaz
Devizul estimativ, Contractul de colaborare cu tere Organizaii in vederea efecturii deplasrii,
daca este cazul, precum si Decontul de cheltuielei pentru avansurile luate in lei
9.3.2. Pentru deplasrile interne din sfera lor de interes, declaneaz operaiunilor bancare in
vederea achitrii Obligaiilor de plata, in avans sau nu, prin supervizarea intocmirii Propunerii si
Angajamentului de plata plus Ordonantarea de plata corespunztoare
9.3.3. Certifica privind realitatea si legalitatea Documentelor justificative ale cheltuielilor pentru
deplasrile interne din sfera lor de interes, inclusiv Declaraiile pe proprie rspundere
9.4. Contabilul sef
9.4.1. Coordoneaz desfurarea activitilor procedurii din compartimentele subordonate.
9.4.2. Verifica si semneaz OP, OSV, Dispoziiile de plata/incasare si toate celelalte documente
contabile rezultate in urma acestei proceduri
9.5. Serviciul Contabilitate
9.5.1. Urmreste realitatea, conformarea cu clauzele contractuale si legalitatea Devizelor,
Deconturilor si plailor.
9.5.2. Executa procedura de evidenta contabila propriu-zisa;
9.5.3. Arhiveaz inregistrarile rezultate
9.6. RAC
9.6.1. Tine sub control Procedura, formularele si inregistrarile corespunztoare;
9.6.2. Se preocupa de instruirea personalului atat profesional cat si din punct de vedere al SMC
viznd imbunatatirea continua a activitilor in cadrul Procedurii.
10. ANEXE
18

Casa Corpului
Didactic Braov

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Departament
Contabilitate

Nr.
ane
xa
0
1

Denumirea
anexei
1

Elabor
a-tor
2

Aprob Nr.de
at
exempl
are
3
4

Ordin de
deplasare
(delegatie)

Craciun
Mirela

Sinov
Emilia

Ordin de
deplasare
(delegatie) in
strainatate

Craciun
Mirela

Sinov
Emilia

Ordin de
deplasare
(delegatie) in
strainatate
transporturi
international
e
Decont
de
cheltuieli
pentru
deplasari
externe
Decont
de
cheltuieli
valurtare
pentru
transporturi
international
e

Craciun
Mirela

Sinov
Emilia

Craciun
Mirela

Sinov
Emilia

Craciun
Mirela

Sinov
Emilia

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Exemplar nr.: 1

Difuzare

Arhivare
lo perio
c
a-da
6
7

Alt
e
8

Contabilitat
e
Administrat
iv
Secretariat
Contabilitat
e
Administrat
iv
Secretariat
Contabilitat
e
Administrat
iv
Secretariat

Contabilitat
e
Administrat
iv
Secretariat
Contabilitat
e
Administrat
iv
Secretariat

19

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

11. Cuprins
Numarul
componen
tei
in cadrul
procedurii
operation
ale
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei din cadrul procedurii


operationale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si
aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul
editiei procedurii operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor
procedurii operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia
sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii
operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii
procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in
procedura operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
20

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate
11.

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

Cuprins

Anexa 1

Unitatea ........................
Depus decontul (numarul si data)

................................

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE)

Nr. ..............................

Dl./D-na. ..................................................................
avand functia de .............................................................
este delegat pentru ..........................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
la ...........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Durata deplasarii de la ..................... la ...........................
Se legitimeaza cu ..........................................................

Stampila unitatii si semnatura

Data ......................

21

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

Sosit*) ...............................Sosit*) ..............................


Plecat*) ..............................Plecat*) .............................
Cu (fara) cazare
Cu (fara) cazare

Stampila unitatii

Stampila unitatii

si semnatura

si semnatura

Sosit*) ...............................Sosit*) ..............................


Plecat*) ..............................Plecat*) .............................
Cu (fara) cazare
Cu (fara) cazare

Stampila unitatii

Stampila unitatii

si semnatura

si semnatura

*) Se va completa ziua, luna, anul si ora.


14-5-4
t2

(verso)

Ziua si ora plecari ...................Avans spre decontare:

Ziua si ora sosirii ...................- Primit la plecare .............. lei


Data depunerii decontului .............- Primit in timpul

Penalizari calculate .................. deplasarii ..................... lei

TOTAL ............................ lei

CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE

Felul actului si emitentul


Nr. si data actului
Suma

TOTAL CHELTUIELI

Diferenta de restituit s-a depus cu

primit

dispozitie incasare catre casierie


Diferenta de lei ...........
nr. ........... din .............

restituit

Aprobat

Control
Verificat
Sef
Titular avans,
conducatorul financiar- decont,
compartiment,

22

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

unitatii,
preventiv,

Anexa 2

Unitatea ....................

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) IN STRAINATATE

(transporturi internationale)

Nr. ..................

Titularii de avans (Numele, prenumele si functia) ..........................


..............................................................................
se deplaseaza in .............................................................
cu autovehiculul nr. ................... marca ...............................
pentru ............................. conform comenzii nr. .............. emisa
de ...................... locul de incarcare .................................
23

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

locul de descarcare ......................... pleaca la ......................


anul ........... se inapoiaza la terminarea cursei sau marsrutei .............

Nr. Km. parcursi

Relatia

Relatia

Relatia

Km. dus-intors conform marsrutei

Km. pt. redirijare

Total Km.

Avans in valuta se acorda pentruValuta Lei


Valuta Lei Valuta Lei

1. Diurna

2. Cheltuieli de deplasare:

Total

Diferenta de restituit s-a depus cu

primit

chitanta nr. ........ din .............Diferenta de lei ...........


Casier ..................

restituit

Aprobat

Control
Verificat
Sef
Titular avans,
conducatorul financiar- decont,
compartiment,

unitatii,
preventiv,

14-5-4/a

Anexa 3

______________________________________________________________________________
|
| ..................
|
(Unitatea)
|
|
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE
|
(transporturi internaionale)
|
NR. .................
|
|
Titularii de avans (Numele, prenumele i funcia) .......................
| ............................................................................
| se deplaseaz n ...........................................................
| .................................... cu autovehiculul nr. ..................
| marca ..................... pentru .........................................
| .................... conform comenzii nr. ........... emis de .............
| .................... locul de ncrcare ....................................

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

| locul de descrcare ............................... pleac la .............. |


| anul ....... se napoiaz la terminarea cursei sau marrutei ............... |
|______________________________________________________________________________|
|
Nr. km parcuri
|
Relaia
|
Relaia
|
Relaia
|
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Km. dus-ntors conform |
|
|
|
|
marrutei
|
|
|
|
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Km. pentru redirijare |
|
|
|
|________________________|________________|_________________|__________________|
|
Total km.
|
|
|
|
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Avans n valut se
| Valut | Lei | Valut | Lei | Valut | Lei
|
|
acord pentru
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 1. Total 2 oferi
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 2. Diurna de deplasare |
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| - conform marrutei
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| - pentru descrcare
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| - pentru ncrcare
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 3. Taxe drum
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 4. Combustibil
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 5. Autorizaii
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 6. Alte cheltuieli
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|
Director,
ef sector
Viza control
Am primit
|
|
exploatare,
financiar
sumele n valuta
|
|
preventiv,
menionat mai sus,
|
|
ofer,
|
|
...................
|
|
paaport nr.
|
|
|
| Achitat
|
| Data ............................
|
| Casier ..........................
|
|______________________________________________________________________________|
14-5-4/a
A5
t2

(verso)
______________________________________________________________________________
|
|
|
Viza vmii la ieirea din Romnia
|
|
|
| DECLARAIE. La napoierea din curs la data de ............................. |
| am adus n ar urmtoarea valut neconsumat.
|
|______________________________________________________________________________|
|
Felul valutei
|
SUMA
|
|
|_______________________________________________|
|
|
n cifre
|
n litere
|
|______________________________|___________________|___________________________|
|______________________________|___________________|___________________________|
|______________________________|___________________|___________________________|
25

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

|______________________________|___________________|___________________________|
|______________________________|___________________|___________________________|
|______________________________|___________________|___________________________|
|
|
|
Semnturile titularilor de avans
|
|
................................
|
|
................................
|
|
|
|
|
|
|
|
Viza vmii la intrarea n Romnia
|
|
|
|
|
|
|
|______________________________________________________________________________|

26

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

Anexa 4

Unitatea ........................
.................................
Titularul de avans ..............
Telefon .........................

Nr. ......... din ............

DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasri externe)
______________________________________________________________________________
| I. AVANSURI N VALUT |
ara
|
ara
|
ara
| Total |
|________________________|______________|______________|______________|________|
| A. Primite de la:
| Valut | Lei | Valut | Lei | Valut | Lei | Lei
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Banc
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Agenie economic
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| B. Sume depuse la:
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Banc
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Agenie economic
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| C. Rest de justificat |
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| D. Sume decontate
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| E. Diferene
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de restituit
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de primit
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|
|
| 1 . Diferena de
|
|
| II. AVANSURI N LEI
|
|
restituit
|
|
|
|______________|_______________________|______________|
27

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

|
|
| - contravaloarea
|
|
|
|
| valutei primite i
|
|
|
|
| nedecontate
|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| A. Sume primite - Total|
|
|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete cltorie
|
| - diferena pn la
|
|
|
|
| limita de recuperare |
|
|
|
| legal stabilit
|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - surplus bagaj
|
|
|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| B. Sume decontate
|
| - penaliti pentru
|
|
|
- Total
|
| depunerea cu
|
|
|
|
| ntrziere a valutelor|
|
|
|
| neutilizate
|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete cltorie
|
|
|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - surplus bagaj
|
| - penaliti pentru
|
|
|
|
| depunerea cu
|
|
|
|
| ntrziere a
|
|
|
|
| decontului
|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - tax aeroport
|
|
|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| C. Sume de recuperat
|
| 2. Diferena de primit|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - de la CFR conform
|
| - contravaloarea n
|
|
|
scrisorii nr. ...... |
| lei a valutei depuse |
|
|
|
| n plus
|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - de la TAROM conform |
| - cheltuieli n lei
|
|
|
scrisorii nr. ...... |
| neprimite n avans
|
|
|________________________|______________|_______________________|______________|
| TITULAR
|
|
|
APROBAT DIFERENA
|
|
AVANS
| Verificat |
Control
|______________________________________|
| (primit
| decontul | financiar
|
|
|
| diferena) |
| preventiv
|
DIRECTOR
| CONTABIL EF |
|____________|___________|______________|_______________________|______________|
|____________|___________|______________|_______________________|______________|
14-5-5
A4
t2
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Categoria
B - Perioada
(verso)
______________________________________________________________________________
|
| Data plecrii
| Data plecrii
|
|I. DECONTAREA| (ziua i ora)
| (ziua i ora)
|
|
DIURNEI
|___________________________|____________________________________|
|
| Mijloc de transport
| Mijloc de transport
|
| Numele i |___________________________|____________________________________|
| prenumele |
| ara
| ara
| ara
|
Numr zile |
| delegailor |
|______________|______________|______________|_______________|
|
|
| Valuta
| Valuta
| Valuta
|Total|Transport|
|
| A |______________|______________|______________|
|
|
28

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

|
|
|
| Zile|Suma|
| Zile|Suma|
| Zile|Suma|
|
|
|
|
| B |_____|
| B |_____|
| B |_____|
|
|
|
|
|
|
|barem|
|
|barem|
|
|barem|
|
|
|
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|
|
|
|_____|
|
|_____|
|
|_____|
|
|
|
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|
|
|
|_____|
|
|_____|
|
|_____|
|
|
|
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|
|
|
|_____|
|
|_____|
|
|_____|
|
|
|
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|
|
|
|_____|
|
|_____|
|
|_____|
|
|
|
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|
|
|
|_____|
|
|_____|
|
|_____|
|
|
|
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
| TOTAL I
| X | X | X |
| X | X |
| X | X |
|
|
|
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|
II.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|DECONTAREA|Numr| | Nr. |Barem|
| Nr. |Barem|
| Nr. |Barem|
| Total |
| CAZRII |pers.| A|nopi|
|Suma|nopi|
|Suma|nopi|
|Suma|_______|
| Nr. i |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
data
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|numr|x|
| actului |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|nopi| |
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|___|___|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|___|___|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|___|___|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|___|___|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|___|___|
| TOTAL II |
| X|
| X |
|
| X |
|
| X |
|
|
|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|___|___|
|III. ALTE CHELTUIELI (inclusiv diferena de curs valutar i comision schimb) |
|______________________________________________________________________________|
|
VALUTA
|
VALUTA
|
|______________________________________|_______________________________________|
|______________________________________|_______________________________________|
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. actului |
Felul
|Sume-devize| Nr. actului |
Felul
|Sume-devize|
|
| cheltuielii |
|
| cheltuielii |
|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|IV. DECONTAREA
| Seria
| Numr | Ruta: de la ... |
Valoare lei
|
|
TRANSPORTULUI | biletelor | bilete | la ............ |
|
| - felul biletelor |
|
|
|
|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|
| Recapitulaia |
Valuta
|
Lei
|
|
|
| cheltuielilor |
|
|
|
|
|________________|____________|_________|
|
|
|________________|____________|_________|
|
|
|________________|____________|_________|
|
29

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

|
|________________|____________|_________|
|
|___________________|________________|____________|_________|__________________|

Anexa 5

Unitatea .......................

Titularii de avans ..........................................................................


Autovehiculul nr. ............................... marca .....................................
Cursa s-a efectuat in perioada ..............................................................

DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE

(transporturi internationale)

Nr. ................ din data .................

Relatia

Relatia

Relatia

Nr. km. parcursi

Km. dus-intors conform marsrutei

Km. pt. redirijare

Total km.

Avansul acordat
Valuta Lei
Valuta
Lei
Valuta Lei

- prin casierie

- imprumuturi

Total avans

Total cheltuieli

Diferenta de restituit s-a depus cu dispozitia de

primit

incasare nr. ...................... din ............Diferenta de .................

restituit

Casier ......................

30

Casa Corpului
Didactic Braov
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind evidenta contabila a
deplasarilor

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 27

Cod: P.O. 09

Exemplar nr.: 1

Aprobat

Control
Verificat Sef compartiment
Titular avans

conducatorul
financiar-preventiv decont

unitatii

14-5-5/a

31