Sunteți pe pagina 1din 8
7 GAZETA _ MATEMATICA SUPLIMENT CU EXERCITIL Realizarea suplimentului este coordonatia de: Cir eee Ty Prof. Ion Cicu, redactor G.M-B Conf. univ. dr, Alexandra Gica, Bucuresti S:P15.1. Diferenta a doud numere este 18. Unul dintre numere este Prof. univ. dr. Radu Gologan, Bucuresti, responsabil de proiect triplul celuilalt. Aflati numerele. Prof. Cristian Lazar, Lagi tae Prof, Mircea Fianu, Bucuresti S:P15.2. Ana are cu 25 de lei mai mult decat Barbu si cu 15 lei mai -Asist, unly. Aleandien Negresra, ‘Bucuresti putin decat Catalin. Impreuna au 395 de lei. Cati lei are fiecare? ‘ nee $:P15.3. impirtind un numar natural a la un numar natural b obtinem cétul 5 si restul 2. Impartind numarul 6 la numarul a obtinem restul 4. Aflati nunerele. S:P15.4. Aflati numerele naturale nenule care impartite la 8 dan restul un numér natural de 3 ori mai mic decét catul. Cristina Vijdelue gi Mihai Vijdelue, Baia Mare S:P15.5. Suma adowa numere este 45. Aflati numerele gtiind c& triplul unuia este dublal celuilale, S:P15.6. Aflati nnmerele naturale nenule care impairtite la 8 dau ctul un numir natural de 3 ori mai mic decat restul S:P15.7. Aflati x din egalitatea (G+ ia) : (a+b) = — 2004 Nicolae Ivagchescu, Craiova S:P15.8. Gasiti numercle naturale abed, cu cifre diferite, pentru care atbt+e+d=axcxd=6 Nicolae Ieagchescu, Craiova S:P15.9. G iti numerele naturale @ pentru care ab x a x a = aaa. Nicolae Ivdgchescu, Craiova @ $:P15.10. Mutati doua bete in figura de mai jos, pentru a obtine o relatie adevarata, IFT Sil S:P15.11. Aflagi numarul a din egalitatea 1 2015 — 2014 : {2013 — 2012 : [2011 — 2010 : (2009 ~ a)]} Nicolae Ivagchescu, Craiova ciftele a, b, ¢ astfel incat The + a6 + ab3 = 369. Nicolae Fvagehescu, Craiova S:P15.13, Aflati numerele naturale a, b, ¢, d a caror sums este 300, stiind ca b—-a=c-b=d~c=30. S:P15.12. Gasiti Nicolae Ioageheseu, Craiova, S:P15.14. Aflati numerele de forma ab stiind ca ab x 6 = cab. Cristina Vijdeluc si Mihai Vijdelue, Baia Mace S:P15.15. Gasiti numerele naturale ab pentru care 2xa+3xb+4 = ab. Nicolae Iuagchescu, Craiova S:P15.16. Suma a dowd mumere este 69. Aflati numerele stiind ex impartindu-l pe cel mai mare la cel mai mic obginem catul 4 si restul 9. Nicolae Ivageheseu, Craiova S:P15.17. Aflati numerele naturale ab pentru care ab +a = ba + 6. Nicolae Ivigchescu, Craiova S:P15.18. Aflati cifrele a gi b stiind ca abbb + abab + aabb + abba = Faaa. Cristina Vijdelue si Mihai Vijdelue, Baia Mare 15.19. Mutati un singur bt in figura de mai jos, pentru a obtine o relatie adevairata. XK I-IVSIl Nicolae Ivagchescu, Craiova 15.20. Mama are de 5 ori varsta flicei, iar impreuna au 36 de ani. ti ani mama va avea de 4 ori varsta fiicei! Cristina Vijdeluc $i Mihai Vijleluc, Baia Mave Peste Gimnaziu} S:E15.1. Fie numerele naturale a, b, ¢ astfel neat ab = Se, be = 13a, ca = 31b, Calculati $= a? + + 2 + 1392, Clasa a V-a Eugen Predoiu, Catarasi $:E15.2. In ,Tinutul de Nicaieri* traiesc spiridusi si zane. Media indil;imilor spiridusilor este 60 cm, media inaltimilor zinelor este 160 cm si mecia inaltimilor spiridusilor gi zinelor este 120 cm, Daca sunt 12 spiridusi, afla;i cate zane sunt. D.B.Batinetu-Giurgiu, Bucuresti si Neculai Stanciu, Buzan $:615.3. Determinati multimea M a tuturor numerelor naturale, cu proprietatea ca impartind pe 71 la fiecare dintre aceste numere se obtine, de ficeare dati, restul 7. Constantin Apostol, Ran. Sarat 115.4. Cate submultimi cu 2014 elemente are o multime cu 2015 elemente? tae $:E15.5. Determinati multimile A gi B stiind ca sunt indeplinite si- multan conditile: a) AUB b) A\B o) B\A= {A}. S:F15.6. Fie A si B dous multimi astfel ineat AUB = {1,2,3,4,5}. Calculati cardinalul Ini AA B, stiind ci multimile A gi B au acelagi cardinal, uma par. $:B15.7. Cate submultimi cu doua elemente are 0 multime cu 20 de elemente? S:B15.8. Aratati ca daca AUB are 2015 elemente gi cele douit multimi au acelagi cardinal, atunci intersectia lor este nevids, $:B15.9. Determinati multimile A si B stiind ca sunt indeplinite si- a) ANB= {1,3} b) A\ B= {2,4,6} o) B\ A= {5}. eee sar geua Determinati numarul natural de forma ab, gtiind ci el reprezinté 7 din rastumatul su, B. Predoin gi M. Neat, Cairagi Clasa a Via $:B15.11. Fie n un numar natural astfel ineat n? = M7+r. Ce valori poate lua r? Vasile Scurtu, Bistrita S:B15.12. Fie a, b, enumere rationale astfel ined 3ab-+2ac+be = 3abe £ b=. Arita chat b+e= 6. S G41 +2 +3" Vasile Scurtu, Bistrita S:B15.13. Determinati numerele a, b, ¢ stiind ca a i b sunt direct proportionale cu 5 si 7, b si ¢ sunt invers proportionale cu 4 si 3, iar 5a + 4b — 3c = 75. $:B15.14. Se considera multimea ‘A= {p|p numar prim si p? +2 numéar prim) Cate elemente are multimea A? Ovidiu Bobb, Copalnic Managtur, Maramures $1815.15. Determinati numerele abe stiind ci >, *, numere naturale, sunt toate George Florin Serban, Braila S:E15.16. Intr-un triunghi dreptunghic, masura unui unghi este de pa- tru ori mai mare decat masura altui unghi. Determinati masurile unghiurilor triunghiului. Constantin Apostol, Rm. Sarat S:B15.17. Determinati toate numerele de cel mult 6 cifre gtiind ea an Cifrele direct proportionale cu rangul lor, de la dreapta spre stanga. ‘15.18. Masurile unghiurilor 0 definit prin: Blay41 = 1Bty +403 gi 9 = $:115.10. Se considera sirul (tp)n.20 definit prin: u42 = Bony + Btn, Wn > 0, 29 =1 sia as Calculati: )> x. i Clasa a X-a S:115.11. Rezolvati in R ecuatia 6x — 82 = VIFa- vi-z. Vasile Mircea Popa, Sibiu S:L15.12. Fie a > 1. Determinati functiile f : (0,00) + R, avand f(1) =1, f(a) = 1, care satisfac inegalitatea Ife) - £(W)| $ |loga pentru orice sr, y € (0,00). Florin Rotaru, Focgani S:L15.13. Demonstrati folosind graficele unor functii ci ecuatia * = logge —1 are trei ridacini reale. Ton Safta, Pitesti S:115.14, Aratati ci pentru orice n > 4 numar natural avem OB, ote? + 24 a? Florin Rotarw, Focgani J $:115.15. Demonstrati c& in orice triunghi ABC, eu notatiile stan- dard, avem Je s 3 BE al Florin Rater. Fresani ; a 3 S:L15.16. Fie a un numa poritiv strict mai mie decat 7. Avatati ex Bi116.26, Fie A,B € Mg(R) care comuts. Dack det (4? — BY) > 0, ‘numarul complex i det A> 0, det B > 0 aratati ca (a+i)(a? +i)---(a" +4) 1 L 2 nu poate fi real, evaluand argumentul oo te 2 ee $:1.15.17. Ardtati cA pentru orice z € [0, 1] si orice n > 1 dei(A +B) © det(A— 5)” dst A + det B fa Seoge Florin eran, Bria wl-2) 0, ‘b) Sa se determine matricele B pentru care tr(B) # 0. Aritati c& sirul este convergent gi calculati limita. Babies Sislawry, Bumarest Be Vasile Scurtu, Bistrita j $:L15.23. Exist matrici pitrate cu toate elementele numere intregi Clase a Kiba i impare, care si aibe inversa cu toate elementele numere intregi? f $:115.24. Fie ecuatia 2" +nz—1=0. diate Denese ch i a) Aratati cit are 0 unica solutie pozitiva 2,, pentru orice n> 1. { 1 rane b) Determinati a > 0 astfel incat lim nap sé fie un numar real nenul. [ aM1-a)de < +o Vasile Giuryi, Sighetul Marmatiel $:115.25. Caleulati pentru orice n> L - S:L15.32. Pie f : Zty > Zig fle) = 2°. Demonstrati ct f este hh fa 1 1 automorfism. ns Gre tae $:115.33. Fie f : (0,00) -> R continua astfel incat eee F seepage! SeeresL Ardtati ct lim, a Fat =0. a Florin Rotaru, Foesani ‘S:L15.; Fie f € R[X], f = aX3+bX?+cX+daa>0gi be —9ad > 0. Aratati ca f nu poate avea toate radiicinile reale pozitive. Radu Pop, Baia Mare S:115.85. Caleulayt lim, y/og 3 calculand in dowd moduri [ (1—2°)"de. i Florin Rotarw, Foesani S:L15.86. Aratati c& pentru 2 € [0,1] avem ltr Bs In? > 2n4 a h Beets 36 si deducett ca In2 > 7 ‘S:L15.87. Numerele complexe ag, 41, Jag +a + sy sunt astfel neat Fail <1 pentru orice k syn Fie f : [0,1] + € definita prin f(x) = ao +aye +--+ aq0". Aritati ca J(2)| $1 pentru x € [0,1] S:L15.88. Calculati Vasile Giurgi, Sighetul Marmatici ‘S:L15.89. Rata de crestere a populate, P(), a unui orag poate fi modelata prin legea: P'(t) = 101, 25¢ + 2500, unde ¢ este timpul (masurat in ani) iar t= 0 corespunde anului 1990. Daca in anul 2010 populatia oragului era de 210 000 de locuitori, preziceti, cu ajutorul modelului, cati locuitori va avea oragul in 2020. 1, daca x € [0;1] S:L15.40. Consideram functia f:R +R, se) =f BeaZE MN Pentru y € R, caleulati am, [fossa Limita de mai sus este integrala improprie fe: SlOF(y — Hat, numita con- uolufia functiei f cu ea insisi (notata prin (f « f)(f)), Si are aplicabilitate In: proce- Pregateste-te pentru Olimpiada cu Gazeta Matematica! Comanda acum intreaga colectie a Gazetei Matematice seria B pe anul 2014 Detalii in link-ul: http://ssmr.ro/gmb120 sau on-line cu plata prin card: http://magazin.ssmr.ro/. aan iL TnrTenS Pea