Sunteți pe pagina 1din 2

Reguli generale privind operarea navelor

Executarea operatiunilor de ncarcare si descarcare a navelor se face de catre


operatorii portuari n baza autorizatiei de functionare eliberata n conditiile prevazute de lege.
Fiecare operator portuar are obligatia de a desfasura numai activitatile
autorizate si numai n perimetrul contractat.
Efectuarea de activitati n alte zone se poate face numai cu aprobarea administratiei si
cu acordul operatorului economic portuar care gestioneaza zona respectiva.
Operatorii portuari vor stabili mpreuna cu administratia portuara normele
de operare precum si conditiile de aplicabilitate a acestora, functie de felul marfii, operatia,
dana si categoria navei, precum si orice modificari ale acestora, n vederea publicarii lor.
Operatorii portuari vor pune la dispozitia administratiei datele operative si statistice
solicitate de aceasta privind volumul de marfa operat precum si alte date referitoare la marfa,
porturile de ncarcare/descarcare, numarul de nave operate si normele de operare aplicate.
Operatorii portuari vor solicita zilnic administratiei programarea sosirii si
plecarii navelor la sau de la operare, prevazuta pentru urmatoarele 24 de ore.
Zilnic, ntre orele 09.00 10.00 administratia portuara coordoneaza sedinta
comandamentul on-line, respectiv stabileste planificarea tuturor manevrelor de intrare/iesire
sau schimbare a danei pentru navele maritime pentru urmatoarele 24 de ore. Buletinul de
pilotaj on-line trebuie initiat de agentul navei pna la ora nceperii sedintei comandamentului
on-line, iar operatorii portuari au obligatia sa confirme buletinul de pilotaj on-line si dana
solicitata pna la terminarea comandamentului on-line, respectiv ora 10.00. Dupa nchiderea
sedintei comandamentului on-line, administratia portuara si capitania aproba efectuarea
operatiunilor si se emite procesul verbal al sedintei comandamentului on-line. Nesemnarea
buletinului de pilotaj de catre operatorul portuar n intervalul precizat mai sus trebuie
justificata de acesta prin explicarea clara a motivelor neacceptarii sau ntrzierii semnarii.
Lipsa confirmarii operatorului portuar pe buletinul de pilotaj on-line, cumulata cu lipsa
motivarii neacceptarii manevrei solicitate de agentul navei n sedinta comandamentului online
poate duce la neprogramarea manevrei.
Toti operatorii economici portuari vor comunica zilnic dispeceratului administratiei
datele necesare solicitate de aceasta pentru ntocmirea informarilor publice privind activitatea
desfasurata.
Operatorii economici portuari raspund de continutul si exactitatea datelor furnizate.
Operatorii economici portuari sunt obligati sa respecte programarea intrarii
navelor si alocarea danelor aprobata de administratia portuara si comunicata de VTS sau de
capitania de port.
n cazul danelor care au fost definite cu utilizarea de catre mai multi operatori nca de
la ncheierea contractelor de nchiriere teren/elemente suprastructura aferente, ordinea intrarii
navelor la dana se va face conform principiului primul venit, primul servit. Daca unul dintre
acesti operatori are la dispozitie mai multe dane aferente platformei nchiriate, acesta are
obligatia de a accepta intrarea navei planificate ntruna dintre celelalte dane libere, pentru a nu
obstructiona folosirea danei solicitate de celalalt operator. n situatii de congestie portuara
administratia portuara poate cere Companiei Nationale
Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta sistarea ecluzarii convoaielor si navelor
de navigatie interioara care nu sunt solicitate la operare directa si imediata de catre operatorii
portuari.
Nava va ocupa, la cheu, numai spatiul alocat conform dispozitiilor
comandamentului on-line.
Orice manevra de intrare si iesire din dana sau tragere pe parme a navei va fi facuta
numai cu aprobarea capitaniei de port si a administratiei, sub supravegherea VTS sau a
capitaniei de port.
Operatorii portuari sunt obligati sa avizeze asupra orei de terminare a
operatiunilor portuare cu cel putin 8 ore nainte de terminarea acestora, iar nava/agentul,

autoritatile portuare si celelalte parti implicate n plecarea navei trebuie sa ntreprinda toate
actiunile necesare pentru ncheierea documentelor si plecarea acesteia.
Navele vor parasi dana imediat dupa ncheierea tuturor formalitatilor de plecare sau cel
mai trziu la ora stabilita de administratia portuara, cu aprobarea capitaniei de port.
Operatorii navelor de navigatie interioara vor lua toate masurile necesare pentru
eliberarea imediata a locului de operare si pentru manevrarea si acostarea acestora n locurile
de stationare indicate de Autoritatea Navala Romna sau administratia portuara.
Operatorii portuari vor folosi infrastructura si suprastructura portuara date n
folosinta pe baza de contract de catre administratia portuara, n conformitate cu instructiunile
de exploatare ale acestora, numai n scopul si cu destinatia stabilita prin contractele semnate si
corespunzator cu autorizarea detinuta.
Operarea navelor n radele interioare ale porturilor se poate face, la cererea operatorului
portuar, cu aprobarea capitaniei de port si a administratiei si cu respectarea tuturor masurilor
necesare pentru siguranta navigatiei si protectia mediului.
Operatorii portuari sunt obligati sa respecte criteriile de performanta prevazute n
contractele ncheiate cu administratia portuara, sa tina evidenta acestora si sa puna la
dispozitia admin