Sunteți pe pagina 1din 28

Bibliotecadigital idigitizareapatrimoniului

culturalnaional

Nume:RetevoiescuVasile

CretereaSocietiiInformaieisepoaterealizadeoformeficientcuamplificarea,
cantitativ i calitativ, a coninutului digital care devine disponibil n mediul virtual.
Bibliotecile,arhivele,muzeelegestioneaz unimportantfonddepatrimoniuculturalcare
poatefivalorificatattdectreutilizatoriideastzictidegeneraiileviitoare.Obiectivul
uneistrategiidedigitizarecorectenunate,lanivelnaional,lconstituiecreareadeconinut
digitalrelaionatcugestionarea,diseminareaiconservarealui.
Lucrareadefa,intitulat Bibliotecadigital idigitizareapatrimoniuluicultural
naional, arecaobiectivcentralprezentarea ianalizareaprocesuluidedigitizareafondului
culturaldeinutdeinstituiiledecultur iconstituireabiblioteciidigitale,capolalcunoaterii
nnoulmediu.Structuralucrriipornetedelaabordrileteoreticoexplicativeipuneaccentpe
cercetrileactuale,respectndprincipiuldelagenerallaparticular:nprimapartealucrriieste
abordat problematica digitizrii la nivel european, prin prezentarea selectiv a definiiilor
existente n literatura de specialitate i furnizarea ctorva exemple de proiecte din ri cu
experien ndigitizare,precumMareaBritanie,Spania,Olanda; nceadeadouaparte este
prezentatcontextulactualaldigitizriininstituiileculturaledinRomnia.

Dinpunctdevedereformal,lucrareaestealctuit din7capitole,6anexe,29de
figuri,18grafice,9tabele,olistdeabrevieriiunglosar.
Capitoluldenceput, Bibliotecadigital abordareteoretic,ipropunes ofereo
definiieclar icuprinztoareaconceptuluidebibliotec digital,conceptcomplex,aflat
ntropermanent schimbare.Scurtulistoricaducenprimplanfactorii ietapeledezvoltrii
biblioteciidigitale.Suntevaluateavantajeleidezavantajelecreriiuneibibliotecidigitale.

Porninddelatipologiacoleciilornmediulonline,celdealIIleacapitol,intitulat
Coleciidigitale,aducendiscuiedou subiecteimportante:constituireadeconsoriide
bibliotec (modalitate eficient de achiziie a documentelor create numai/ i n mediul
digital) idigitizarea(modalitatedeprezervare ivalorificareadocumentelorcuvaloare
patrimonial, existentepesuporttradiional).
Oateniedeosebitesteacordatprocesuluidedigitizare,princaresunturmriteaspecte
precum: conversia documentului pe suportul iniial, analogic, n format digital, descrierea i
reprezentareaobiecteloriadocumentaieireferitoarelaacestea,procesarea,asigurareaaccesului
laconinutuldigitizatiprezervareapetermenlung.Pentrucadigitizareasdevinoactivitate
desucces,fiecareinstituiecultural trebuies elaborezepropriastrategiededigitizare,prin
caresfiestabilite:echipadelucru,criteriilededigitizarea

documentelor,echipamentulutilizat,cerineletehnicededigitizare,creareademetadate,n
acordcustandardelenaionale/internaionale.
ntruct drepturile de proprietate intelectual constituie un aspect extrem de
importantnderulareaoricruiproiectdedigitizare, ncapitolulalIIIlea, Cadrullegal
european privind digitizarea i diseminarea patrimoniului cultural, sunt prezentate
directivele i recomandrileoferitedectreComisiaEuropean cuscopuldeaarmoniza
legislaianaionalastatelormembre.
Procesuldedigitizarenusencheieodat cugenerareadocumentuluidigital,cise
continucuasigurareaaccesului,ntimp,lainformaiiledeinutedeacesta.Prinurmare,n
capitolulalIVlea, Prezervareadigital onou paradigm,estedefinit noiuneade
prezervare,suntenunatetipuriledestrategiideprezervare,utilizatelanivelinternaional,
suntoferiteghiduridebunepractici,precumioseriederecomandrinelaborareaunui
programdeprezervaredigitaladocumentelorcuvaloarepatrimonial.
CapitolulalVlea, ValorificareapatrimoniuluiculturaldocumentarprinProiectede
digitizare, se constituie ntrun ghid de bune practici, n care sunt prezentate etapele
constituientealeunuiproiectdedigitizareirolulpecareldeineConferinaDirectorilordin
BibliotecileNaionaleEuropene(TheConferenceofEuropeanNationalLibrarians)CENL,n
prezervareaidezvoltareamodalitilordeacceslapatrimoniulcultural.Suntdetaliateproiecte
desuccesprivindBiblioteciledigitale,createlanivellocal/naional/european,porninddela
ProiectulGabriel,cereprezintprototipulcelorlaltemodeledeBibliotecidigitaleeuropene.n
acelai capitol sunt aduse n discuie implicaiile pe care le poate avea dezvoltarea unui
parteneriatpublicprivatndigitizareaobiectelorpatrimoniale.

Capitolul al VIlea, Promovarea patrimoniului cultural documentar n webul


social, are ca scop prezentarea noilor forme de promovare a serviciilor i produselor
documentare i decomunicare dintrebibliotecari iutilizatori,prinintermediulwebului
social(cunoscutcaweb2.0).Suntdetaliateaplicaiileiinstrumenteledetipweb2.0care
sunt actualmente utilizate i modul cum funcioneaz acestea n vederea promovrii
patrimoniuluicultural,iimplicit,ainstituiilorculturale.
ncapitolulalVIIlea,DigitizareapatrimoniuluiculturaldocumentarnRomnia,
este prezentat cadrul actual al procesului de digitizare a patrimoniului cultural naional
romnesc.Suntanalizateaspectelelegislativecarestaulabazaprocesuluidedigitizare,sunt
prezentatefunciileinstituiilorcuroldecoordonareaprocesuluidedigitizare(Ministerul
Culturii i Patrimoniului Cultural, Institutul de Memorie cultural cIMeC, Biblioteca
NaionalaRomniei)iproiectelereprezentativealestructurilorinfodocumentare,

deintoaredevaloripatrimoniale.Pentruanalizareasituaieiactualeprivinddigitizarea i
pentruidentificareaproiectelordedigitizaredinRomnia,amelaboratunchestionar,carea
fostdistribuitonlineunuinumrde134deinstituiiculturale.CuajutorulAnalizeiSwot,
amevideniatpuncteletariipuncteleslabe,precumioportunitileiameninrilevenite
din mediul extern i care ngreuneaz derularea de proiecte de digitizare. Concluziile
chestionarului i rezultatele Analizei Swot au condus la generarea de propuneri privind
mbuntireaactivitiidedigitizarelanivelnaional.
Fr ndoial, world wide webul a determinat naterea bibliotecii digitale. Dei
world wide webul are unele dintre caracteristicile unei biblioteci digitale (nglobeaz
diferitetipuridemateriale,utilizatoriipotaccesainformaiiledoriteipotfolosiserviciile
existente), el nu poate fi considerat o bibliotec digital n sine, pentru c i lipsesc
trsturile eseniale ale bibliotecii digitale: mediu administrat, principii de dezvoltare a
coleciilor,icelmaiimportantlucru,gradulridicatdedurabilitateaobiectelordigitale.
Aadar, biblioteca digital se ghideaz dup urmtoarele principii: colecia de
documentedigitaleestecreat iorganizat conformprincipiilordedezvoltare,principii
existenteincicluldeviaaldocumentelortradiionale;documenteledigitalesuntresurse
stabile,fiinduleasiguratetratamentespecificepentruafiprezervateiaccesatenviitor.
Dar,ceeste,nesen,obibliotecdigital?Literaturadespecialitateabundntr
ovarietatededefiniii.nDicionarulonline de Biblioteconomie i tiina Informrii
(OnlineDictionaryforLibraryandInformationScience)ODLIS,bibliotecadigitalse
constituiedinresursecepotficititecuajutorulunuicalculator,coninutuldigitalputndfi
accesatlocalsaudeladistan.
Comisia European, organismul ce militeaz pentru unificarea resurselor
patrimonialedepentregteritoriuleuropean,nmediuldigital,nbrourapecareapublicat
o(i2010:Bibliotecidigitalei2010:DigitalLibraries)definetebiblioteciledigitaleca
fiind colecii organizate de coninut digital, rezultat n urma digitizrii documentelor
tradiionalesaucreatdirectnmediuldigital.
nliteraturaautohton,prof.dr.MirceaRegneal afirm npropriulDicionarde
Biblioteconomie c biblioteca digital este asemntoare celei care deine publicaii
tradiionale,nsdocumentelebiblioteciidigitalepotfiaccesatedeladistan .
Putemconcluzionac Bibliotecadigital esteunconceptcomplex,cepresupune:
existenaobiectelordigitizateiacelorcreatei/numainformatelectronic;furnizareade
servicii n mediul online; utilizarea noilor tehnologii n vederea ndeplinirii tuturor
activitilor,totulpentruasatisfacenevoiledeinfomareautilizatorilor.

PrecursoralBiblioteciidigitaleesteProiectulGutenberg,unproiectvizionarlansat
deMichaelHart pentrua creaversiunielectroniceale lucrrilor literare iale distribui
ntregiilumi.Lanceput,texteleeraunumainlimbaenglezierau,cuprecdere,lucrride
referin. Cu timpul, proiectul sa diversificat. Actualmente, sunt reprezentate diferite
domenii, n diferite limbi (german, italian, spaniol, finlandez, chinez i nc alte
patruzecidelimbi),fiindacoperitetoategenurile,delatratatetiinificepnlaliteraturde
divertisment.Peparcursaufostincluseipublicaiiperiodice.
Un prim pas spre crearea bibliotecii digitale la constituit nlocuirea catalogului
tradiional(alfabeticpeautoriititluri,sistematic,analitic)cucatalogulonlinepentrupublic
(Online Public Access Catalog) OPAC, o baz de date bibliografice, care ofer o
consultareorganizat,utilizatorulputndobine,astfel,informaiicombinate(autor,titlu,
editur,subiect) ntruntimpfoartescurt.Acestcatalogprezint marele avantajdeafi
accesat de la distan, de ctre orice persoan ce are conexiune la internet, fapt ce a
nsemnatoadevaratprovocarelavremeaaceea.
Unaltpassemnificativfcutdebibliotecispre lumeatehnologic afostcrearea
proprieipaginideinternet,astfel,bibliotecileaudevenitvizibileattlanivelnaionalcti
internaional.Primabiblioteceuropeancareiacreatpropriulsite(nfebruarie1994)este
BibliotecaNaionalaFinlandei.ncetulcuncetul,totmaimultebiblioteciaunceputsi
creezepropriapagindeinternet,cuajutorulcreiautilizatoriiaveauposibilitateadeaafla
maimulteinformaii:programulbibliotecii,consultareacataloguluietc.Nuamaifostdect
unpassprecreareadecoleciidigitale,implicitsprederulareadeproiectededigitizare.n
Europa, printre primele instituii culturale creatoare de biblioteci digitale se numr
BibliotecaBritaniciBibliotecaNaionalaFranei.
Bibliotecadigitaloferovarietatedeavantaje:accesareasimultanainformaiilor,
dectremaimuliutilizatori;furnizareaunormodalitidembuntireaprocesuluide
consultare a documentelor; protejarea originalelor, care adesea se afl ntro stare
degradabil;furnizareaunuiaccesegallainformaie,pentrutoatetipuriledeutilizatori,
inclusivpentruceicudizabiliti;atragereadenoiutilizatori.
Desigurcntregprocesuldeconstituireauneibibliotecidigitaleesteunuldestulde
costisitor.Aspectelelegaleprivinddreptuldeautor,acorduriledelicen ,achiziionarea
echipamentuluinecesar,instruireapersonalului,crearea demetadatepentrudocumentele
digitale, asigurarea prezervrii digitale constituie aspecte foarte importante n crearea
biblioteciidigitale.

Coleciilecealctuiescbibliotecadigital secompun,nprincipal,dindocumente
create numai/i n mediul digital i cele care sunt rezultate n urma digitizrii surselor
originale. n privina resurselor create n mediul digital, ntruct costul achiziionrii
acestoraestedincencemaimare,bibliotecilesauconstituitnconsorii,pentrupartajarea
cheltuielilor iaaccesuluilaacestedocumente.Consoriulsebazeaz perelaiadirect
dintreeditoribiblioteciutilizatori.Americaniisuntceicaredeinexperienndelungatn
crearea i gestionarea consoriilor de biblioteci. De altfel, Reeaua triunghiular a
Bibliotecilorde Cercetare(TriangleResearchLibrariesNetwork)esteprimulconsoriu
aprutnStateleUnitealeAmericii(nanul1933).nceeacepriveteRomnia,nanul
2008saupusbazeleprimuluiconsoriudebibliotec,denumit Consoriuldeachiziiea
resurselor electronice n Romnia (CARER), alctuit din dousprezece instituii de
importanmajorntriunghiuleducaiecercetarecultur.Acestaantmpinatdificultin
funcionarea sa att din cauza lipsei fondurilor financiare ct i din cauza demarrii
proiectuluiANELiS(AccesNaionalElectroniclaLiteraturatiinificdeCercetare),prin
careseoferaccesgratuitlapublicaiielectroniceibazededatetiinifice.
Aacumamafirmatmaisus,unalttipdecoleciiexistententrobibliotecadigital
sunt cele alctuite din documente digitizate, asupra crora vom strui, dat fiind tema
supus cercetrii. n ncercarea de a proteja, conserva i furniza acces la documentele
patrimoniale,instituiiledememorieculturalauderulatdiferiteproiectededigitizare,prin
care s fie valorificate aceste documente (adevrate dovezi ale culturii proprii fiecrei
naiuniisursepreioasepentruviitoarelegeneraii).
Dac vorbim despre bunuri patrimoniale, digitizarea trebuie vzut din perspectiv
calitativ, ci nu cantitativ. Starea fragil n care se afl unele documente patrimoniale cu
valoareistoric iartisticdeosebit,neobligsnurepetmprocesuldedigitizare.Conform
Consiliului Canadian al Arhivelor (Canadian Council of Archives), digitizarea reprezint
modalitateadeprezervare,prinlimitareamanevrriidocumentelororiginale;esteconsiderat
parteastrategieideaccesladocumente;nutrebuies agreseze,nniciunfel,originaleleiar
drepturiledeproprietateintelectualtrebuierespectate,petotparcursulprocesului.

n derularea procesului de digitizare este necesar parcurgerea urmtorilor pai:


selectareadocumentelorcareurmeazafidigitizate,respectareacerinelortehniceprivind
scanareapropriuzis,creareademetadate,stocareaiarhivareacopiilor.
Bazndusepepropriaexperien incercndsoferesuportipentrualteinstituii,
numeroasebiblioteci,arhive,muzee,organismeculturaleaupropusstandardeiprocedurin

digitizareacoleciilor.Unadintreanexeleacesteilucrricuprindeolistselectivcuastfel
deghiduri.
Instituiileculturaledeinovarietatededocumentenpropriilecolecii.Spreexemplu,
ntro bibliotec, vorbim despre cri, publicaii periodice, documente audiovideo, hri,
stampe,incunabuleetc.nfunciedetipologiadocumentar,digitizareaesteabordatdiferit.

nprivinapatrimoniuluidocumentarscris,transpunereadocumentelorpehrtien
formatelectronicserealizeazprinfotografieredigital i/sauscanare.Rezultatulpoatefio
imaginestatic sauuntext.Dintreformateleimaginilorfixe,sepotevideniadou:TIFF
(TaggedImageFileFormat),destinat nprincipalprezervrii,JPEG(JointPhotographic
Experts Group), destinat consultrii. Dup scanarea/ fotografierea documentului, textul
poate fi reutilizat, prin folosirea unui software de Recunoa tere Optic a Caracterelor
(OpticalCharacterRecognition)OCR.
Odescriereriguroasvaoferiomaibungestionareaobiectelordigitaleioregsire
precis,iarcheiaestereprezentat demetadate.Metadateleconstituieunuldinconceptele
fundamentalepentrudescrierea,organizarea,exportuliregsireainformaiilornmediul
digital.Metadatelecorectcreatereprezint instrumentuleficientngestionareairegsirea
obiectelornspaiulcomplexalinformaiilor.Metadatele,ngeneral,coninoindicaiectre
loculundeseaflobiectul.Metadatelesempartntreicategorii:descriptive,structuralei
administrative.Celedinurm suntvitalepentruprezervareapetermenlungaobiectelor
digitale.
Odatcreatecoleciiledigitale,acesteapotfipublicateonline,pepaginadeinternet
a instituiei deintoare. Pentru a deveni un instrument de diseminare i promovare a
informaiilor i serviciilor, siteul trebuie s fie creat, respectnduse anumite criterii,
precum:accesibilitate,actualizare,validareetc.
Pentruadigitizamaterialeleialefacecunoscutepublicului,trebuierespectateoserie
deaspectelegislativeprivinddrepturiledeproprietateintelectual.Astfel,vorbimdespreopere
ceintrsubincidenaLegiiDreptuluideautor,deoperecareseaflnDomeniulPublicide
celealecrordeintoridedrepturinusuntidentificai(opereorfane).

Dreptuldeautorafostreglementatprintroseriedelegi.ComisiaEuropean,n
vederea armonizrii legislaiilor fiecrei rimembre, a adoptat cteva acte legislative:
DirectivaaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin12decembrie2006privinddurata
de protecie a dreptului de autor i a anumitor drepturi conexe (2006/116/CE) i
RecomandareaComisieidin24august2006privinddigitizareaiaccesibilitateaonlinea
materialuluiculturaliprezervareadigital(2006/585/EC).

Conformactualuluicadrulegislativeuropean,drepturiledeautorasuprauneiopere
literaresauartisticeiauneioperecinematograficesauaudiovizualesevorderulapedurata
de via a autorului i 70 de ani dup moartea sa. n privina arti tilor interprei sau
executani, durata drepturilor expir dup 50 ani de la data realizrii actului artistic.
Deoarece, drepturile de autor constituie o problem delicat, orice proiect de digitizare
trebuie s aib, ca prim etap, stabilirea statutului de copyright ale documentelor
patrimonialecareurmeazafidigitizateioferiteonlinepublicului.
Digitizarea,aacumamartat,estenprimulrndvzutcamodalitatedeprezervarea
documentelororiginale. nprezervareaclasic,dilemapoateapreanmomentul ncarene
ntrebmcetrebuie,defapt,sprotejm:documentulnsinesauinformaiadeinutdeacesta?
Rspunsul este simplu: dac este vorba despre opere unice, rare, cum ar fi incunabule,
manuscrise,nunumaiconinutul,ci iformadocumentuluitrebuieprezervate.Dac discutm
despre cri, publicaii periodice create pe material perisabil, dar care nu prezint nicio
importandinpunctdevedereestetic,accentulestepuspeprezervareainformaiilor.Astfelde
ntrebriapar inmediuldigital.Trebuieacordat oateniedeosebit attsuportuluipecare
estestocatconinutuldigitalcticoninutuluidigital,nsine.

ncomparaiecuprezervareatradiional,prezervareadigital ineseamade:tipulde
suport, lanurile de bii, formatul arhivei electronice, softwareul de acces i ciclul de
schimbritehnologice.
Din cauza rapidei obsolescene tehnologice, informaia digital este mult mai
perisabil dectceaconinut pesuporitradiionali,precumhrtia imicrofilmul.Astfel,
organisme, instituii internaionale, mondiale au contribuit la elaborarea de standarde i
strategiideprezervaredigital.UNESCO,nGhiduldeprezervareapatrimoniuluidigital
(Guidelines for the Preservation of Digital Heritage) subliniaz pericolul pierderii
documentelorpatrimonialeaflatepesuportmodern.
Dei costurile sunt destul de ridicate, activitatea de prezervare contribuie la
prezervareadocumentelorrare,preioasei,nacelaitimp,furnizeaz acceslaele,attn
momentuldefactinviitor(princreareauneicopii,cuscopuldelecturareiaalteia,cu
scop de securitate i pstrare pe o anumit perioad). Odat trecut n format digital,
documentul ofer posibiliti multiple de cutare n interiorul corpusului su, precum
cutareadupanumitecuvinte,fraze,idei.Copiiledigitaleocupunspaiuextremdemicn
comparaiecumultitudineaderafturi,necesarecoleciilorpesuporthrtie.

ncapitolulfinal,pentruidentificareaproiectelordedigitizareexistentenRomnia,
amelaboratunchestionarcareafostautoadministrat(distribuitprinpotaelectronic)iale
cruiconcluziisuntredatenceleceurmeaz.
Deipatrimoniulculturalnaionalesteunulbogat ivalorosattpentruistoria i
civilizaia romneasc ct i pentru cultura din spaiul european, diminuarea resurselor
financiare(dincauzarecesiuniieconomice princaretrecem) saulipsaacestorresursea
mpiedicatderulareadeproiectededigitizaresauadeterminatrealizareadeproiecteizolate,
demicamploare.Astfel,60%dintrebibliotecii41%dintremuzeenuaudesfuratnicio
iniiativ nacestsens. nprivinalcaurilordecult,situaiaestegrav:niciunadintre
acesteanuainclus,nactivitileei,digitizareadocumentelorpatrimonialepecareledeine.
Printreinstituiilerespondentesaunumratbibliotecijudeene,universitare,centrale
universitare, Biblioteca Naional a Romniei, Biblioteca Academiei Romne, muzee
judeeneinaionale,centreculturale,mnstiriiarhive.
Seremarcexperienabibliotecilornactivitateadedigitizare,existndmaimultdedou
proiecte derulate de aceeai structur infodocumentar: Biblioteca Academiei Romne (6
proiecte),BibliotecaJudeean PanaitIstratidinBrila(5proiectenportofoliu),Biblioteca
JudeeanGeorgeBariiudinBraoviBibliotecaJudeeanIoanN.RomandinConstana
(fiecarecucte3proiecte),BibliotecaUniversitiiLucianBlagadinSibiu(2proiecte).Unele
dintreacesteafacpartedinproiecteeuropene:TheEuropeanLibraryTEL,EUROPEANA(n
cele dou este implicat Biblioteca Naional a Romniei) i cele derivate din Europeana:
EuropeanaLocal(BibliotecaJudeeanPanaitIstratidinBrila,BibliotecaJudeeanG.T.
Kirileanu din Neam, Biblioteca Judeean V.A. Urechia, Galai), Europeana Libraries
(BibliotecaUniversitiiLucianBlagadinSibiu,BibliotecaAcademieiRomne),Biblioteca
Manuscriptorium(BibliotecaJudeeanGeorgeBariiudinBraov).

Uneledintreproiectelederulatedebibliotecilerespodentesuntpeoperioadscurt
detimp(unan),altelesentindpemaimuliani,alteleaudevenitactivitipermanente
(printreacesteanumrnduseBibliotecaJudeeanGeorgeBariiuBraov,cuproiectele
Cltorie nlumea crii Digitalizarea GazeteideTransilvania,Bibliotecadigital a
BiblioteciiJudeeneGeorgeBariiuBraovcripotaleilustrate,manuscrise).
ImportanteresursepatrimonialedeinutedectremuzeeledinRomniaaufostsupuse
digitizrii.MuzeulEtnograficalTransilvanieideinenportofoliudou proiecte,primulfiind
nc n derulare: Digitizarea negativotecii i a diapozitivotecii Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, Digitizarea patrimoniului mobil i imobil al Muzeului Etnografic al
Transilvaniei.MuzeulNaionalalCarpailorRsriteniaderulat,nperioada1septembrie

15 noiembrie 2011, proiectul Digitizarea patrimoniului ecleziastic din cadrul coleciei


ParohieiortodoxeSf.Gheorghe.Peparcursulanului2009,MuzeulNaionalBrukenthala
derulat proiectul Brukenthal Digital; Muzeul Naional de Istorie se mndrete cu 2
proiecte: Imago Romaniae, Comunismul n Romnia (ambele n derulare, primul a
nceputndecembrie2011,aldoilean2009);MuzeulNaionalal ranuluiRomn,cu
proiectele Digitizarea bunurilor culturale de patrimoniu din coleciile MNR,
Digitizarea manuscriselor Picu Ptru; Muzeul Secuiesc al Ciucului, cu proiectele
Digitizarea fototecii muzeului, Digitizarea unor colecii ale muzeului (colecia de
etnografie,decrivechiideistorie),Digitizareacriloreditatedemuzeu;Muzeul
CasaMureenilordinBraov,cudigitizareaziaruluiGazetaTransilvaniei(pentruanii
18381894,1912,1937),scanareadocumentelordinpatrimoniu,fotografiereaobiectelorde
patrimoniu.Alturidebiblioteci,nproiecteeuropeneparticipattmuzeectiarhive.
Numruldocumentelorrezultatenurmadigitizriiestedirectproporionalcutipul
deproiectisurseledefinanarealui.
Bibliotecile i muzeele au nceput procesul de digitizare, pornind de la dou
considerente:nacestmod,vorfiprezervatedocumenteleoriginalei,totodat,vorfipuse
ladispoziiatuturorcelorinteresai,nmediulonline.
n principal, documentele digitizate se adreseaz cercettorilor, stimulnd, astfel,
procesul de cercetare/ documentare, ns acestea pot fi consultate i de alte categorii de
utilizatori:studeni,elevi,cadredidacticedinmediulpreuniversitariuniversitar,specialiti.

Mareamajoritateabibliotecilorimuzeelorauimplicat,nactivitateadedigitizare,
numai angajaii din propria instituie, din considerente financiare. Chiar dac nu exist
personal suficient pentru derularea unui proiect de digitizare (fie pentru c valul de
disponibilizridinRomniaaredusnumrulangajailordininstituiilepublice,fiec nu
exist un buget suficient care s asigure i contractarea pe o anumit perioad a unor
persoaneexterioareinstituiei),osoluiepoatefiimplicareadevoluntari,persoanetinere,
dornicedeanvatoipaiinecesariactivitii.Ctevainstituiisauorientatlaacoopta
voluntarinactivitateadedigitizare:BibliotecaJudeeanPanaitIstratiBrila(ncepnd
cuanul2012),MuzeulNaionalalCarpailorRsriteniCovasna.
n privina materialelor, bibliotecile au digitizat, cu precdere, documentetext,
urmatedeceleimagine,pecndpentrumuzee,situaiaseschimb:majoritaracesteaau
digitizatdocumenteimagine.Seremarciniiativededigitizareiadocumenteloraudioi
audiovideo,attdectrebibliotecictidemuzee.

10

Formatul alesdemajoritatea bibliotecilor imuzeelorpentru documenteletext i


celeimagineesteformatulimagine,faptcerelevcdocumentelenusuntOCRizatepentru
catextulsfieindexat.Tipulfiierelordifer:jpeg,tiffiarpentruceleaudiovideo:wmv,
mp3iogg/avi.Pentrudocumentelescrise,TIFF(TaggedImageFileFormat),[extensie.tif]
este formatul destinat prezervrii, de aceea pentru fiecare operaiune de digitizare se
recomandstocarearezultatuluisubformdefiieretiff,pecndJPEG(JointPhotographic
Experts Group), [extensie.jpg] permite comprimarea anumitor informaii coninute n
imagine;formatulacestaestedestinat,maidegrab,consultriidectprezervrii.
Bibliotecile,majoritar,auoptatpentruutilizareaunuisoftwarededicat,ncomparaiecu
muzeele, care au apelat la cele gratuite (open source). Dei presupune un cost suplimentar
achiziionareaunuisoftdedicat,moduleleacestuiadauposibilitateaderamificareaactivit iide
digitizare.SeremarcsoftwareulDigiTool,utilizatdeBibliotecaNaionalaRomniei.
Metadatelesuntoproblemprincipalndezvoltareabiblioteciidigitale.Aacumtim,
metadatele sunt datele care descriu coninutul i atributele oricrei resurse digitale. Printre
primeleaciuniefectuatedebibliotecaritrebuies fie iceadecreareanregistrrilorcares
descriedocumentele.Laoraactualvorbimdespreschemedemetadate.Ceacareseevideniaz
esteDublinCore,princaresencearcssedetermineelementeledebaz(deaiciidenumirea
core) necesare descrierii materialelor. Majoritatea bibliotecilor au metadatele create cu
ajutorulschemeiDublinCore,ns muzeelenusuntunitarencreareametadatelor,utiliznd
diferitetipuri:XML,HTMLMETS.

ngeneral,instituiileculturalesuntslabfinanate,dreptpentrucarebugetulrmne
ntotdeauna o problem. n acest context, pentru a putea fi demarat o activitate de
digitizare,osoluieviabilrmnproiectelencolaborare,cepermitrepartizareasarcinilori
a resurselor financiare. Bibliotecile au ncercat o astfel de variant, mergnd pe
parteneriatele de tip publicpublic: Biblioteca Judeean George Bariiu din Bra ov
mpreun cuMuzeul CasaMureenilor dinBraov,Biblioteca Academiei Romnecu
BibliotecaMetropolitandinBucureti.
Dar, majoritatea bibliotecilor i muzeelor au derulat proiecte de digitizare din
propriulbuget,demonstrndunrealinteres napstra ivalorificapatrimoniulcultural
romnesc. Prin alturarea n proiecte europene, precum Europeana i cele derivate
(EuropeanaLocal,EuropeanaLibraries,EUScreen),Manuscriptorium,instituiileculturale
romneti se bucur de vizibilitate la nivel internaional, punnd, astfel, la dispoziia
oricruidoritorresurseledigitizate.

11

Oriceproiectdedigitizarearecaultim etap comunicarearezultatelornmediul


online.Estembucurtorfaptulcinstituiileromneti,maiprecis73%dintrebibliotecii
54% dintre muzee, pun la dispoziia publicului larg documentele digitizate. n privina
proiectelornderulare,situaiaestedelicat,tocmaipentrucnusuntoferitedatecuprivire
laele,faptcarepoateconduceladublareadigitizriiaceloraidocumente.Esteimperativca
instituiile s nu neglijeze acest aspect, pentru c unul dintre obiectivele digitizrii l
constituiefurnizareaimbuntireaaccesuluiladocumente.
Dinrezultateleobinute,seobservpreocupareamanagerilorinstituiilorculturalede
aderulaproiectededigitizare inviitor,cuprecderepetermenmediu(35ani).Unele
dintre instituii au inclus activitatea de digitizare printre obiectivele lor de baz. Spre
exemplu,BibliotecaCentralUniversitarLucianBlaga,ClujNapocaaachiziionatpatru
scannere, nc din anul 2007, iar doi ani mai trziu sa nfiinat un Departament de
digitizare,activitateadedigitizaredevenind,astfel,permanent.
nvederea ncurajriidigitizriipatrimoniuluiculturalromnesc,pentruadeveni
partecomponentapatrimoniuluidigitaleuropean,propunemctevaideidembuntirea
situaieiactuale,attlanivelnaionalctiinstituional:

Nivelnaional
I. pentrucainstituiileculturalesfiestimulatenderulareaproiectelordedigitizare,
GuvernulRomnieitrebuies aib nvederealocareaunuibugetconsistent ipe
termen lung; acest buget trebuie s acopere costurile privind achiziia de
echipamente,software,instruireapersonaluluiimplicat nactivitateadedigitizare,
ntreinereafondurilordigitizateiprezervarealor;
II. clarificarea legislaieiprivindproprietateaintelectual idigitizarea/accesibilitatea
online a patrimoniului cultural pentru a putea fi introduse, printre documentele
selectatepentrudigitizare,iceleaflatesubincidenadrepturilordeautor;
III. elaborareauneistrategii/plandeprezervaredigital,caresaibnvedere,nprimul

rnd,realizareadestandardepentruprezervareadigitaladocumentelor;
IV. creareaunuiforsuprempeproblemeprivinddigitizareapatrimoniuluicultural,cares
cuprindreprezentaniaimuzeelor,bibliotecilor,arhiveloriexperijuridici,specializai
pe drepturile de autor, care s aib ca sarcini principale: coordonarea activitii de
digitizare;instruireapersonalului(dinfiecareinstituiedememoriecultural)carese
ocupdedigitizare;stabilirea,lanivelnaional,aunuisetdebazcu

12

standarde n privina digitizrii patrimoniului cultural; monitorizarea rezultatelor


proiectelor de digitizare i evaluarea lor; oferirea de consultan n probleme de
proprietateintelectual;
V. standardizarea formatelor metadatelor pentru o cutare i regsire mbuntite a

resurselordigitizate;
VI. crearea,ctmaiurgent,aportaluluinaionalBibliotecaDigitalaRomniei,cu
urmtoarelecaracteristici:
a) interfandiferitelimbistrine,pentruafiaccesibilctmaimultorpersoane
nevorbitoaredelimbaromn;
b) includereadelinkurialediferitelorproiecteprivindBibliotecidigitale,la
niveleuropeanimondial;
c) respectarea, n construirea portalului, a recomandrilor elaborate de ctre
organismeeuropeneprivindcalitateasiteurilor;
d) furnizareadeaccesgratuitlatoateresurseleexistentenportal,pentruorice
categoriedeutilizatori;
e) includereadeaplicaiiweb2.0,cares permit interaciuneacuutilizatorii:
adugare de informaii, ebuletin, blog, reele de socializare, sisteme de
alertaredetipRSS;
f) introducereadeserviciipersonalizate,precum:creareadefiieresaucouricu
documenteleconsultate,carepotfipstratedelaosesiunelaalta;istoricul
cutrilor;existenaunorinstrumentestatisticeetc.
Nivelinstituional
I. odat cu digitizarea documentelor de patrimoniu, este recomandat a fi create i
metadateleacestora,iarcelecaresuntdejadigitizate inudeinmetadate,s fie
createurgentmetadateleaferente;
II. lipsaunorstandardedemetadatecomuneesteobarier naccesareainformaiei i
utilizarearesurseloruneibibliotecidigitale;
III. documentele digitizate trebuie s fie disponibile online, att pe pagina gazd a

instituieideintoare,ctinportaluri,precumEUROPEANA;
IV. instituiile,caredesfoar activitidedigitizare,s transmit informaiilentimp
utilpentruactualizarealistelordeinventarntreinutedeinstituiileresponsabilecu
coordonarea activitii de digitizare (exemplu, Biroul Biblioteca Virtual din
cadrulBiblioteciiNaionaleaRomniei,pentrumodululPatrimoniuscris);

13

V. directoriideinstituiiculturaletrebuiesiredefineasc Planulmanagerial,prin

introducereaactivitiidedigitizarecaobiectivcentralidedurat,i,implicit,prin
alocareauneisumenaceastdirecie;
VI. elaborarea unei strategii de digitizare la nivel de instituie care s conin toate
etapele digitizrii: stabilirea criteriilor de selecie a documentelor, metodologia
necesardigitizrii,alocarearesurselorfinanciarefiecreietape,nparte;
VII.dezvoltareadeparteneriateattregionale,naionalectiinternaionale;
VIII. colaborareantreinstituiileculturaleiautoritilelocaleicentraleiomaibun
comunicarentrereprezentaniiacestora.
inndusecontdepropunerileoferite,activitateadedigitizarevafiprivit unitar i
va cunoateunritmaccelerat.nacestmod,vafiderulatunnumrsporitdeproiecteceau
caobiectivprezervarea ivalorificareabunurilorpatrimoniale isevanlturarisculca
fiecare instituie de memorie cultural s desfoare propriul program de digitizare,
respectndpropriilenormeistandarde.
ntructapariiaiutilizareadincencemaimareanoilortehnologiiinformaionale,
nsectorulcultural,audeterminatcreareadenoitermeni,Glosaruldelafinalullucrriiare
cascopfacilitareanelegerii,dectretoicititorii,aterminologieidespecialitateutilizate.
Spermc prezentalucrareaduceelementedenoutate nliteraturadespecialitate
romneasc ivaconstituiunpunctdeplecarepentrucercetrileulterioare.

14