Sunteți pe pagina 1din 15

ADEMIA DE STUDII

ECONOMICE DIN BUCURESTI


Facultatea de Management

Proiect la Gestiune Bugetara


Studiu de caz Moda

Master Managemetul Afacerilor


Student Ivan David-Alexandru

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
1. Descrierea firmei
Se considera o intreprindere Moda ce face parte din sectorul textilevestimentatie, integrata pe vertical. Aceasta inteprindere este compusa din
4 unitati de productie dupa cum urmeaza:
O unitate de filatura (unde se transforma bumbacul in fire)
O unitate de tesatura (ce transforma firele in materialul de bazapanaza)
O unitate de confectie camasi (confectii 1)
O unitate de confectii tricouri (confectii 2)

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
Schema de productie simplificata este urmatoarea:
Cumparari din exterior
(bumbac)

Filatura

Fire

Vanzari in exterior

Confectii 1

Tesatura

Pnz

Vanzari in exterior

Confectii 2

Tricouri

Camasi
Vanzari in

exterior
Vanzari in exterior

Vanzari in exterior

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
2. Enunt
Se fabrica produsul A (camasi ) cu materia prima C. Consumurile normate
pentru C, necesare la fabricarea produselor A, pentru cele 12 luni ale anului
N+1 sunt urmatoarele (exprimate in kg de bumbac):

Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Cantitatea
250
250
300
300
300
300
300
Concedii platite
250
250
250
250

Se fabrica produsul B ( tricouri ) cu materia prima C. Consumurile


normate pentru C, necesare la fabricarea produselor A, pentru cele 12 luni ale
anului N+1 sunt urmatoarele (kg de bumbac):
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie

Cantitatea
300
350
350
350
350
350
350
Concedii platite
300
4

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

300
300
300

Stocul de materie prima C la sfrsitul anului precedent (anul N) este de 550 kg


bumbac.Se doreste a se mentine un stoc minim de securitate de 50 kg
bumbac.
Termenul de livrare este de 10 zile.
Pretul de achizitionare este de 22 u.m./kg. Pretul variabil de trecere a unei
comenzi este de 100 u.m. iar intretinerea determina un cost financiar de 10 %
din valuarea stocului mediu .
Cele 4 unitati de productie sunt centre de profit. Se disune pentru perioada N
de datele contabile urmatoare, exprimate in mii de u.m.
Unitatea de
productie
Vanzari
externe
Vanzari
interne
Cumparari
externe
Cumparari
interne
Cheltuieli
variabile
Cheltuieli fixe
Rezultat

FILATURA

TESATURA

CONFECTII 1

CONFECTII
2

150

500

2500

2200

300

1400

200

300

600

800

150

300

1000

600

100
0

800
500

200
700

350
450

Vanzarile si cumpararile interne sunt facturate la pretul pietei; pentru N+1,


serviciile comerciale prevad o crestere a vanzarii volumului de fire, de panza,
de camasi si de tricouri cu 15, 30, 20, 25%.
5

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
Pe langa acest lucru se are si in vedere o crestere a cursului bumbacului cu
30 %, o crestere a elementelor ce fac parte din cheltuielile variabile cu 5 % si o
scadere a pretului tricourilor cu 7%.
Societatea comerciala a castigat o licitatie in urma careia aceasta urmeaza
sa produca articole de imbracaminte pentru armata. Dezvoltarea liniei de
productie si a sistemelor necesare ar trebui sa dureze un an, astfel ca va fi pus
in functiune N+2, N+3, N+4.
Firma ar primi imediat (in momentul 0) o subventie de la stat de 2000 u.m.
iar apoi ar factura 4000 de u.m. pentru fiecare din cei trei ani de utilizare
operationala a liniei si sistemelor.
Inginerii au estimat un cost de dezvoltare de 7000 u.m. in N+1 la care se
adauga apoi in fiecare an 1100 u.m. pentru cheltuieli de intretinere din N+2
pana in N+4.

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
3. Cerinte:
a. Determinarea cantitatii optime pentru a fi comandate
b. Stabilirea bugetului cumparaturilor adoptand principiul cantitatii
constante
(pentru simplificare, rationamentului se efectueaza pentru o luna de 30
de zile)
c. Integrarea datelor contabile ale perioadei N intr-un TMES (tablou
matricial intrari iesiri)
d. Stabilirea unui TMES (tablou matricial intrari iesiri), previzionat cu
preturi neschimbate reflectand variatiile de volum progresiv, din aval
in amonte
e. Stabilirea unui TMES (tablou matricial intrari iesiri), previzionat
definitiv reflectand variatiile de pret
f. Bugetul sectiei filatura
g. Contul de rezultate previzionat global
h. Cash-flows previzionale legate de respectivul proiect (licitatie
castigata)
i. Luand o rata de actualizare de 5 %, calculati VAN asociata proiectului
si trageti concluziile asupra oportunitatii semnarii contractului.
j. Efectuand calculele identice la intrebarea precedenta, se gasesc 4
valori crescatoare ale VAN:
Rata de actualizare
10 %
15%
20%

VAN
+2254
+1669.79
+1255.6

Trasati grafic curba VAN in functie de ratele de actualizare

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
4. Rezolvare
Rezolvare:
a.
- Costul total de aprovizionare:
CT= Cheltuieli fixe + Cheltuieli de trecere + Cost de intetinere

- Cantitatea optima:
(

In concluzie cantitatea opima de comandat in conceptia modelului


Wilson este de 2570 kilograme

Luna

Iesiri
cumulate Stoc initial
Iesiri
+
+cumparari
prevazute
stoc de
cumulate
securitate

Ianuarie

550

600

550

Februarie

600

1200

3300

Martie

650

1850

3300

Aprilie

650

2500

3300

Mai

650

3150

3300
8

Cumparari
necesare
600>550
DA
1200<3300
NU
1850<3300
NU
2500<3300
NU
3150<3300
NU

Data
prevazuta
de livrare

Data
prevazuta
de
comanda

28
Ianuarie

18
Ianuarie

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
Iunie

650

3800

3300

Iulie

650

4450

5870

August

4450

5870

Septembrie

550

5000

5870

Octombrie

550

5550

5870

Noiembrie

550

6100

5870

Decembrie

550

6650

8440

3800>3300
DA
4450<5870
NU
4450<5870
NU
5000<5870
NU
5550<5870
NU
6100>5870
DA
6650<8440
NU

7 Iunie

27 Mai

21
11
Noiembrie Noiembrie
-

Calculul prin interpolare liniara a datei de livrare:


(1)

Ianuarie
Rezulta ca data de comanda a fost pe 18 Ianuarie

(2)

Iunie
Rezulta ca data de comanda a fost pe 27 Mai

(3)
Rezulta ca data de comanda a fost pe 11 Noiembrie
b. Astfel rezulta faptul ca vom avea nevoie de un buget de 2570x22=
56540 u.m. in lunile Ianuarie, Iunie si Noiembrie.

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
c. Integrarea datelor contabile ale perioadei N intr-un TMES (tablou
matricial intrari iesiri)
Utilizari
resurse
Filatura
Tesatura
Confectii 1
Confectii 2
Total
Cumparari
externe
Cheltuieli
variabile
Cheltuieli
fixe
Rezultat
Resurse

Filatura Tesatura

Confectii Confectii
1
2
0
0
600
800
0
0
0
0
600
800

Total

0
0
0
0
0

300
0
0
0
300

300
1400
0
0
1700

200

200

150

300

1000

600

2050

200

800

200

350

1550

0
550

500
1900

700
2500

450
2200

1650
7150

Vanzari
externe
150
500
2500
2200
5350

Utilizari
550
1900
2500
2200
7150

d. Stabilirea unui TMES (tablou matricial intrari iesiri), previzionat cu


preturi neschimbate reflectand variatiile de volum progresiv, din aval
in amonte
Utilizari
resurse
Filatura
Tesatura
Confectii 1
Confectii 2
Total
Cumparari
externe
Cheltuieli
variabile
Cheltuieli

Filatura Tesatura

Confectii Confectii
1
2
0
0
720
960
0
0
0
0
720
960

Total

0
0
0
0
0

357
0
0
0
357

238

260

178,5

357

1200

720

2455,5

200

800

200

350

1550

10

357
1680
0
0
2037

Vanzari
externe
165
650
3000
2750
6565

Utilizari
654,5
2261
3000
2640
8555,5

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
fixe
Rezultat
Resurse

654,5

2261

3000

2640

8555,5

e. Stabilirea unui TMES (tablou matricial intrari iesiri), previzionat


definitiv reflectand variatiile de pret
Utilizari
resurse
Filatura
Tesatura
Confectii 1
Confectii 2
Total
Cumparari
externe
Cheltuieli
variabile
Cheltuieli
fixe
Rezultat
Resurse

Filatura Tesatura

Confectii Confectii
1
2
0
0
720
960
0
0
0
0
720
960

Total

0
0
0
0
0

357
0
0
0
357

309,4

309,4

187,4

374,85

1260

756

2578,25

200

800

200

350

1550

654,5

2261

3000

25557,5

8473

f. Bugetul sectiei filatura


Cumparari
309,4
previzionate
Cheltuieli variabile 187,4
previzionate
Cheltuieli fixe
200
previzionate

357
1680
0
0
2037

Vanzari
previzionate
Pierderi
previzionate

g. Cash-flows previzionale

11

Vanzari
Utilizari
externe
165
654,5
650
2261
3000
3000
2557,5 2557,5
6372,5
8473

450

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
Perioade
Venituri:
-subventie
- facturare
Total venituri:
Cheltuieli:
- Punere in
functiune
- Intretinere
Total cheltuieli:
Lux net de
trezorerie (cashflow)

N+1

2000

2000

N+2

N+3

N+4

4000
4000

4000
4000

4000
4000

7000
0

7000

1100

1100

1100

+2000

-7000

+2900

+2900

+2900

h. Calculul pentru VAN pt rata de actualizare de 5%


Coeficient de
actualizare
1

Cash-flow
actualizat
+2000

Perioada

Cash-flow

+2000

-7000

-6664

+2900

+2630.3

+2900

+2505.6

+2900

+2386.7

Total VAN

+2858,6

Suma de cash-flows rezultata fiind pozitiva putem concluziona ca


pentru o rata de actualizare de 5 %, acest contract este oportun
i. Calculul pentru VAN pt rata de actualizare de 10%
12

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
Coeficient de
actualizare
1

Cash-flow
actualizat
+2000

Perioada

Cash-flow

+2000

-7000

-6300

+2900

+2395.4

+2900

+2177.9

+2900

+1980,7

Total VAN

+2254

Calculul pentru VAN pt rata de actualizare de 15 %


Coeficient de
Perioada
Cash-flow
actualizare
0
+2000
1

Cash-flow
actualizat
+2000

-7000

-6083

+2900

+2192.4

+2900

+1905.3

+2900

+1655.09

Total VAN

+1669.79

Calculul pentru VAN pt rata de actualizare de 20 %


13

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management
Coeficient de
actualizare
1

Cash-flow

+2000

-7000

-5831

+2900

+2012.6

+2900

+1676.2

+2900

+1397.8

Total VAN

+1255.6

Reprezentare grafic a VAN

VAN
2500
2000
1500
VAN

1000
500
0
0%

Cash-flow
actualizat
+2000

Perioada

5%

10%

15%

20%

14

25%

ADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI
Facultatea de Management

Cuprins
1. Descrierea firmei .......................................................................................... 2
2. Enunt ........................................................................................................... 4
3. Cerinte: ........................................................................................................ 7
4. Rezolvare ..................................................................................................... 8

15