Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRESII

1. SIRURI:
Un sir este o functie definita pe multimea numerelor naturale. Prin notatie,
Exemplu: in loc sa scriem

folosim notatia

Progresiile sunt siruri definite prin relatii de recurenta (un termen al sirului dat in functie de
predecesorul sau).

2. PROGRESIA ARITMETICA:
Definitie:
unde r reprezinta ratia progresiei (fiecare termen este obtinut prin suma dintre termenul anterior
si ratie).
Obs: oricare 3 termeni consecutivi sunt legati intre ei de formula mediei aritmetice:

Formule:
2.1. termenul general in functie de primul termen si ratie:
2.2. suma primilor n termeni ai progresiei,
se calculeaza cu formula:

daca avem primul si ultimul termen, sau, daca se cunosc primul termen si ratia, cu:

3. PROGRESIA GEOMETRICA:
Definitie:

unde q reprezinta ratia progresiei (fiecare termen este obtinut prin produsul dintre termenul
anterior si ratie).
Obs: oricare 3 termeni consecutivi sunt legati intre ei de formula mediei geometrice:
Formule:
2.1. termenul general in functie de primul termen si ratie:
2.2. suma primilor n termeni ai progresiei,
se calculeaza cu formula: