Sunteți pe pagina 1din 100

Varianta 1 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.

ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

x( x + 2)
1.a. f ′ ( x ) =
( x + 1)2
b. f ′( x) = 0 ⇒ x = 0, x = −2 . Tabel de variaţie
⇒ f crescătoare pe ( −∞, −2] , [ 0, +∞ ) şi f descrescătoare pe [ −2, −1) , ( −1,0].

c. f (−2) = −4 . Interpretare tabel variaţie, deci f ( x) ≤ −4, ∀x < −1.

1
x2 1 1
2.a. ∫ e x f1 ( x)dx = = .
0
2 0 2
x

∫ f1 (t )dt = − ( t + 1) e = − ( x + 1) e − x + 1
−t x
b. 0
0

x →∞
( )
lim 1 − e − x ( x + 1) = 1 − lim
x →∞
x +1
ex
= 1.

1  1  1
c. I n = ∫ e− x x n dx =  −e − x x n | + n ∫ e− x x n −1dx  , deci I n = − + I n−1.
1
 0  e
0  0 
Varianta 2 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

f ( x ) − f ( 0)
1.a. f ′ ( x ) = e x + e − x ⇒ lim = f ′(0) = 2
x →0 x
b. f ′ ( x ) = e x + e− x ⇒ f ′( x) > 0, ∀x ∈ \ ⇒ f crescătoare pe \ .
e−2009 − 1 e 2009 − 1
c. Avem funcţia g ( x) = 2e − x . Atunci S = 2(1 + e −1 + e −2 + ... + e −2008 ) = 2 =2 .
e−1 − 1 e2008 ( e − 1)

2.a. F derivabilă pe \ şi F ′( x) = f ( x), ∀x ∈ \ ⇒ F este primitivă pentru f .


1
b. AriaΓ f = ∫ f ( x )dx = F ( x ) 10 = ( x − 1) e x 1
0 =1
0

f (t ) f ′′(t ) − [ f ′(t ) ]
2 ′
 f ′(t )   f ′  x t +1 x x +1
x x
c. ∫ dt = ∫   dt =   (t ) = = − 2 ,unde f ′ ( x ) = ( x + 1) e x .
1 f 2 (t ) 1
f (t )   
f 1 t 1 x
Varianta 3 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
2 − ln x
1.a. f ′ ( x ) =
2x x
(
b. f ′( x) = 0 ⇒ x = e 2 . Din tabelul de variaţie, rezultă că f crescătoare pe 0,e2  şi f descrescătoare pe

 e2 , +∞ .
 )
c. Din tabelul de variaţie rezultă că f este crescătoare pe intervalul 0,e 2 
 (
ln 3 ln 5
⇒ f (3) < f (5) ⇒ < ⇒ 5 ln 3 < 3 ln 5 ⇒ 3 5 < 5 3
3 5
2.a. lim f ( x) = lim f ( x) = f ( −1) = 1 ⇒ f continuă în x = −1 . În plus, f continuă pe ( −∞, −1) , ( −1, +∞ )
x / −1 x 2 −1
rezultă că f continuă pe \ . Deci, f admite primitive pe \ .
2 2
b. VolC g = π ∫ g 2 ( x ) dx = π ∫ ( 2 + x ) dx = π
2 ( 2 + x )3 2
=
56π
.
0
0 0
3 3
−1
0 0
−1  2 x3  0 9 − 8e
c. ∫ xf ( x)dx = ∫ xe x +1dx + ∫ (2 x + x )dx = ( x − 1)e
2 x +1
+x +  =
−2 −2 −1
−2  3  −1 3e
Varianta 4 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

rezolvare
1.a. Avem f ′ ( x ) = 1 − e− x .
b. f ′ ( x ) = 1 − e− x ; f ′ ( x ) = 0 ⇒ x = 0. Din tabelul de variaţie obţinem f descrescătoare pe ( −∞,0] şi f
crescătoare pe [ 0,∞ ) .
f ( x)
c. Din m = lim = 1 şi n = lim [ f ( x) − mx ] = lim e − x = 0 ⇒ y = x ecuaţia asimptotei oblice la +∞.
x →∞ x x →∞ x →∞
1
 x 2  1 3e − 2
2.a. Aria Γ f = ∫ ( x + e− x )dx =  − e− x  =
 2 0 2e
0  
1
x3 1
b. Din e− x ≥ 1 − x 2 , ∀x ∈ \ , integrăm relaţia pe [ 0,1] ⇒ ∫ e − x dx ≥ ( x −
2 2
)
0
3 0
1
2
⇒ ∫ e− x dx ≥
2

0
3
1 1
( e 2 − e −2 + 4 ) π
c. g ( x ) = e −x x
( )
+ e obţinem V C g = π ∫ g 2
( x ) dx = π ∫ (e −2 x
+e 2x
+ 2)dt =
2
0 0
Varianta 5 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1.a. Avem f ′ ( x ) = 2008 x 2007 − 2008 . Obţinem f (0) = 2007 , f ′(0) = −2008 ⇒ f (0) + f ′(0) = −1
b. Ecuaţia tg : y − f (1) = f ′(1)( x − 1) şi f (1) = 0, f ′(1) = 0 obţinem ecuaţia: y = 0 .
c. f ′′( x) = 2008 ⋅ 2007 x 2006 ⇒ f ′′( x) ≥ 0, ∀x ∈ \ . Deci, f convexă pe \ .
1 1  x 4 3x 2  1 7
∫ = ∫ + =  +  = .
3
2.a. g ( x ) dx ( x 3 x ) dx
0 0  4 2  0 4
x

x
x4
∫ g (t − 1)dt 1
b. Din g ( x ) = t 3 − 3t 2 + 6t − 4 ⇒ ∫ g (t − 1)dt = − x3 + 3 x 2 − 4 x ⇒ lim 0 4
=
4 x →∞ x 4
0
1
c. Demonstrăm că g 5 (− x) = − g 5 ( x) ⇒ g 5 este funcţie impară ⇒ ∫ g ( x )dx = 0.
5

−1
Varianta 6 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
 x x 
1a. c. lim f ( x ) = lim  +  = 2.
x →∞ x →∞  x + 1 x + 2 

 x ′ 1  x + 1 ′ 1 1 1
.b. Din   = şi   = . Avem f ′ ( x ) = + .
 x + 1  ( x + 1) 2
 x + 2  ( x + 2) 2
( x + 1) ( x + 2 )2
2

1 1
c. Din f (0) = , lim f ( x) = 2 şi f crescătoare pe [ 0,∞ ) obţinem ≤ f ( x) < 2, ∀x ∈ [ 0, ∞ ) .
2 x→∞ 2
x
2.a. I1 ( x) = ∫ I 0 (t )dt = x .
0
1 1
x2 x3 1 1
b. AriaΓ I 2 = ∫ I 2 ( x )dx = ∫ dx = = .
0 0
2 6 0 6
x2
c. Fie f :[ 0, +∞ ) → \, f ( x ) = 1 + x +
− e x . Atunci f ′ ( x ) = 1 + x − e x şi f ′′ ( x ) = 1 − e x . Se demonstrează
2
că x = 0 este punct de maxim pentru f ′ şi f ⇒ f ( x ) ≤ f ( 0 ) ⇒ relatia cerută.
Varianta 7 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
f ( x) − f (1)
1.a. lim = f ′(1) . Avem f ′ ( x ) = e x + 2 x . Deci L = e + 2
x →1 x −1

b. Din lim f ( x) = +∞ ⇒ nu există asimptotă orizontală către +∞


x →∞

f ( x) e x + x2
Din m = lim = lim = +∞ ⇒ nu există asimptotă oblică către +∞
x →∞ x x →∞ x

c. f ′′( x) = e x + 2 ⇒ f ′′( x) ≥ 0, ∀x ∈ \ ⇒ f convexă pe \ .

e
e 1 − 2e
2a. ∫ f ′( x)dx = f ( x) 1 = f (e) − f (1) = 2e
1

b. F este primitivă pentru f ⇒ F ′( x) = f ( x), ∀x ∈ \ şi f ( x) > 0, ∀x > 1 ⇒ F crescătoare pe [1, +∞ )

e2
e2 3
c. aria Γ f = ∫ f ( x)dx = ln (1 + ln x ) = ln 3 − ln(1 + ln a ) = ln
a a 1 + ln a

3
Dar, aria Γ f = ln , obţinem a = e .
2
Varianta 8 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1
1.a. f (1) + f   = 1
e

2
b. f ′( x) =
x(1 − ln x) 2

1
1 + ln x
c. lim f ( x) = lim = lim x = −1 ⇒ y = −1 ecuaţia asimptotei.
x →∞ x →∞ (1 − ln x ) x →∞ −1
x

2.a. ∫ ( f + g )( x)dx = e x + ln x + C

2
 e2 x 1  2 e4 − e2 + 1
∫ + = −  =
2 2
b. ( f ( x ) g ( x )) dx 
1  2 x  1 2

c.
f 2 ( x) + g 2 ( x) 2 2 2 2
Din f ( x ) g ( x ) ≤
2
⇒∫ ( ) 1
( )
f ( x) + g ( x) dx ≥ 2∫ f ( x) g ( x)dx ⇒ ∫ f ( x) g ( x)dx ≤ ∫ f 2 ( x) + g 2 ( x) dx
2 2
21
1 1 1
2
1 e4 − e2 + 1
Deci ∫ e x dx ≤
1
x 4
Varianta 9 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1.a. lim f ( x) = lim e x x 2 = +∞
x →∞ x →∞

b. Din f ′( x) = e x  ax 2 + (2a + b) x + b + c  , f (0) = c, f ′(0) = b + c ⇒ f ′(0) − f (0) = b


 

c. f ′′( x) = e x  ax 2 + (4a + b) x + 2a + 2b + c  ⇒ 2a + 2b + c = 4
 

f (0) = 0, c = 0 , f ′(0) = 1, b + c = 1 ⇒ a = 1, b = 1, c=0 .

1 1
x +1 1
2.a. I1 = ∫ dx = ∫ 1dx = x = 1
0
x +1 0
0

x2 + 1 x + 1
b. Din x 2 ≤ x, ∀x ∈ [ 0,1] ⇒ ≤ ∀x ∈ [ 0,1] şi integrăm pe [ 0,1] şi obţinem relaţia cerută.
x +1 x +1

1 1 1
x n ( x + 1) + 2 2 1
c. I n +1 + I n = ∫ dx = ∫ x n dx + ∫ dx = + 2ln 2
0
x + 1 0 0
x + 1 n + 1
Varianta 10 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1.a. Din lim f ( x) = lim f ( x) = f (1) ⇒ f continuă în x = 1
x →1 x →1
x <1 x >1

b. f ′( x) =  2 x − 1, x >1 f este derivabilă pe ( −∞,1) ; (1, ∞ )−2 x + 1, x < 1

f ′(0) = 1, f ′(2) = 3 ⇒ f ′(0) + f ′(2) = 4

c. f s′ (1) = −1, f d′ (1) = 1 ⇒ funcţia nu este derivabila în x = 1 .

2.a. f1 ( x) = e x − 1

1 1
1
∫ xf0 ( x)dx = ∫ xe dx = ( x − 1) e =1
x x
b.
0 0
0

x
c. f 2 ( x ) = ∫ (et − 1)dt = e x − x − 1. Punctul x = 0 este punct de minim ⇒ f 2 ( x ) ≥ f 2 ( 0 ) , ∀x ∈ \ .
0
Varianta 11 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1.a. f ′( x) = −
2
+
2
=−
(
2 3x 2 + 3x + 1 ).
x 3
( x + 1) 3
x 3
( x + 1)
3

b. f ′( x) = −
(
2 3x 2 + 3x + 1 ) < 0, ∀x > 0 . Deci f descrescătoare pe ( 0, +∞ ) .
x3 ( x + 1)
3

 2 2   2 x3 
c. lim x3 f ′( x) = lim x3  − 3 +  = lim  −2 + =0
 x 3  x →∞  3
x →∞ x →∞
 ( x + 1)   ( ) 
x + 1

e e
 ln x  x 2 e e2 − 1
2.a. ∫  f ( x ) − dx = ∫ xdx = =
1
x  e
2 1 2

e e
 ln x   ln 2 x x 2  e e 2
b. ∫ f ( x )dx = ∫  + x  dx =  +  = .
 x   2 2  1 2
1 1 

n +1
1 e 2n + 1
c. I n =  ln 2 x  = , obţinem I n +1 − I n = 1 ⇒ progresie aritmetică cu raţia 1.
2  e n 2
Varianta 12 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
2
1.a. f ′( x) = 1 − .
x

2
b. f ′′( x) = ≥ 0, ∀x >0 ⇒ f convexă pe \ .
x2

e2
c. x = 2 punct de minim ⇒ f ( x ) ≥ f (2), ∀x ; 0 ⇒ f ( x ) ≥ ln ..
4

 x3 x 2 
2.a. ∫ f1 ( x)dx = ∫ ( x 2 + x + 1)dx =  +
 3 2
+ x + C

 

1 1
1
b. ∫ e x f 0 ( x)dx = ∫ e x ( x + 1) dx = xe x =e
0 0
0

( )
1 1
c. ∫ ( )
f m ( x)dx = ∫ m 2 x 2 + m 2 − m + 1 x + 1 dx =
5m 2 − 3m + 9
6
0 0

5m2 − 3m + 9 3  3 3
deci = ⇒ m ∈ 0,  . Dar, m ∈ \* ⇒ m ∈   .
6 2  5 5
Varianta 13 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
e x ( x + 1) − e x xe x
1.a. f ′ ( x ) = = .
( x + 1)2 ( x + 1)2
1
b. lim f ( x) = lim = 0 ⇒ y=0 ecuaţia asimptotei orizontale la +∞ .
x →−∞ x →∞ e x (1 − x)

xe x
c. Din f ′( x ) = , f ′( x ) = 0 ⇒ x = 0 ,punct de minim şi f ( x ) ≥ f ( 0 ) ⇒ 1 ≤ f ( x), ∀x > −1 ,
(1 + x )2

e2
1 e2
2.a. I 0 = ∫ x
dx = ln x = 1
e
e

e2
ln x ln 2 x e 2 3
b. I1 = ∫ x
dx =
2 e 2
= .
e

e2 e2 e2 e2
1 ln n x 2n ln n x e 2 2n +1 − 1 1
c. 1 ≤ ln x ≤ 2 ⇒ ∫ dx ≤ ∫ dx ≤ ∫ dx. Dar, I n = = ∫ xdx = 1 ⇒ relaţia cerută
n n
şi
e
x e
x e
x n +1 e n +1 e
Varianta 14 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1 − ln x
1. a. f ′( x) = ⇒ f ′(0) = 0 .
x2

b. lim f ( x) = 0 ⇒ y=0 ecuaţia asimptotei orizontale la +∞ .


x →∞

ln x ln e
c. f ′( x) = 0 ⇒ x=e punct de maxim ⇒ f ( x) ≤ f (e), ∀x ∈ ( 0, ∞ ) ⇒ ≤ ⇒ e ln x ≤ x ln e
x e

⇒ ln x e ≤ ln e x , ∀x > 0

4  x3  4 128
2.a. ∫ f 2 ( x)dx =  16 x −  =
 3  0 3
0 

1
x 5
b. ∫ dx = − 16 − x 2
− 5
=0
−1 16 − x 2

4+ x+4− x
c. Avem 0 ≤ 16 − x 2 ≤ .Integrăm pe [ 0, m ] şi
2
m m
m
bţinem 0 ≤ ∫ f ( x )dx ≤ 4 x ⇒ 0 ≤ ∫ f ( x )dx ≤ 4m ≤ 8.
0
0 0
Varianta 15 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. Din f1 ( x) = f0′ ( x) ⇒ f1 ( x) = −e− x

( )
b. lim f 0 ( x) = lim e− x − 1 = −1 ⇒ y = −1 ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ .
x →∞ x→∞

e− x + x − 1 −e − x + 1 e− x 1
c. f 2 ( x) = f1′ ( x) = e − x .Atunci lim = lim = lim =
x →∞ x2 x →∞ 2x x →∞ 2 2

1
f ( x) 1
2.a. ∫ dx = ∫ e x dx = e −1
0 x2 + 1 0

1 3
1 2 31 2 −1
b. g ( x) = x x + 1 ⇒ AriaΓ g = ∫ x x + 1dx =
2
x +1 =2
.
0
3 0 3

1
e 2 xπ 1 3π e − 1
2
( )
c. VolC C g = π ∫ e 2x
( 2
)
x + 1 dx =
4
(2x − 2x + 3 =
2
0
)4
.
0
Varianta 16 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1.a. Din f continuă în x=0 ⇒ ls (0) = ld (0) = f (0) şi lim f ( x ) = lim e x − 1 = 0 ,
x →0 x →0
( )
x <0 x <0

( )
lim x 2 + x + a = a , f ( 0 ) = a obţinem a = 0 .
x →0
x >0

1 1
b. Din f ′( x) = e x , f ′(−1) = e−1 ⇒ y- + 1 = ( x + 1) ⇒ x − ye+2 − e=0
e e

f ( x) +1 ex 1
= lim = lim =0
( x2 − x )
c. lim
x →−∞ x +x2 x →−∞ x +x
2 x →∞ e x

3
1 1 x −1 3 1 3
2.a. I 0 = ∫ dx = ln = ln .
2 x −1
2 2 x +1 2 2 2

3
b. I1 = ∫
x 1 3 1 8
dx = ln x 2 − 1 = ln .( )
2 x −1
2 2 2 2 3

x n+1 3 3n+1 − 2n+1


3
x n ( x 2 − 1)
c. I n + 2 − I n == ∫ dx = = .
2 x2 − 1 n +1 2 n +1
Varianta 17 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
e x x 2 − 2 xe x e x ( x 2 − 2 x) e x ( x − 2)
1.a. f ′( x) = = = .
x4 x4 x3

e x ( x 2 − 2 x)
b. f ′( x) = deci f descrescătoare pe ( 0, 2] .
x4

2 3
e e
c. Din f descrescătoare pe ( 0, 2] ⇒ f ( 2) ≥ f ( 3) ⇒ ≥
2 3

2 2
4 x3 2 28
∫ ( x − f ( x) + ln x ) dx = ∫ ( 2 x ) dx =
2 2
2.a. =
1 1
3 1 3

1− x
b. Din F primitivă pentru f ⇒ F ′′( x) = f ′( x) obţinem F ′′( x) = ⇒ F ′′( x) ≤ 0, ∀x > 1
x

⇒ F concavă pe (1, +∞ ) .

e e
e
c. h( x) = ln x ⇒ Aria Γ h = ∫ h( x) dx = ∫ ln xdx = x ( ln x − 1) = 1
1 1
1
Varianta 18 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1.a. f ′( x) = 2( x + 1) + 2( x − 1) = 4 x

f ( x) 2 x2 + 2
b. lim = lim =2
x →∞ x2 x →∞ x2

c. Fie g ( x ) = e 4 x − 4 x − 1 ,care admite x = 0 punct de minim ⇒ g ( x) ≥ g (0), ∀x ∈ \

⇒ g ( x ) ≥ g ( 0 ) , ∀x ∈ \ ⇒ 4 x ≤ e 4 x − 1, ∀x ∈ \

x
2.a. I1 ( x) = ∫ et dt = et |0x = e x − 1 ⇒ I1 ( x ) = e − 1 .
0

e− x + x − 1
x
ex −1 − x
b. I 2 ( x) = ∫ I1 (t )dt = e x − x − 1 . Deci, lim = lim = −1
0
x →−∞ x +1 x →∞ − x + 1

c.. Fie I 2 ( x ) = e x − x − 1 ,care admite x = 0 punct de minim ⇒ I 2 ( x) ≥ I 2 (0), ∀x ∈ \


Varianta 19 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
 ln x ′ (1 − 2ln x)
1. a. f1′( x) =  2  = .
 x  x3

∞ 1
ln x ∞
b. lim 2 = lim x = 0
x →∞ x x →∞ 2 x

c. Din f ′( x) = 0 ⇒ x = e punct de maxim şi f descrescătoare pe  e , ∞ .Din f ) ( e ) = 21e ⇒ relatia cerută.


e
1 
e
1 e
2.a. ∫ x f ( x) +
  dx = ∫ dx = ln x = 1.
 ( x + 1) 
2 x 1
1  1

2x + 1
b. F primitiva funcţiei f ⇒ F ′( x ) = f ( x ) şi F ′( x) = > 0, ∀ > 0 ⇒ F funcţie crescătoare pe ( 0, +∞ )
x 2
( x + 1)2
2
f 2 ( x) 2 22
c. ∫ f ( x) f ′( x)dx =
2 1
=−
81
1
Varianta 20 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
e x ( x + 1)
1.a. Din f ′( x) = .
( x + 2)2

1 1 3
b. f (0) = , f ′(0) = ⇒ f (0) + f ′(0) = .
2 4 4

c. f ′′( x) ≥ 0, ∀x ∈ [ 0,1] ⇒ f ′ crescătoare pe [ 0,1] ⇒ f ′(0) ≤ f ′( x) ≤ f ′(1), ∀x ∈ [ 0,1] şi f ′( x) ≥ 0, ∀x ∈ [ 0,1]

1 1 1
⇒ f crescătoare pe [ 0,1] ⇒ f (0) ≤ f ( x) ≤ f (1) ⇒ ≤ ≤ . Finalizare.
f (1) f ( x) f (0)

x x
x
2.a. F ( x) = ∫ f (t )dt = ∫ e−t dt = −e−t = −e − x + 1 = − f ( x ) + 1
0 0
0

b. h′′( x ) = ( F − f )′′ ( x ) = f ′( x ) − f ′′( x) şi f ′′( x ) = e − x , ( F − f )′′ ( x ) = −2e − x ⇒ h concavă pe \ .

x x
1 x 1 1 1
c. ∫ tf (t )dt = ∫ te−t dt = − e−t = − e− x + . Deci, L =
2 2
2

0 0
2 0 2 2 2
Varianta 21 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
x2 − 2 x − 3
1.a. f ′( x) = .
( x − 1) 2

x2 − 2 x − 3
b. f ′( x) = , obţinem x = −1 punct de maxim şi x = 3 punct de minim
( x − 1) 2

f ( x) x2 + x + 2 − x2 + x
c. m = lim = 1 Din n = lim ( f ( x) − x) = lim = 2 ⇒ y = x + 2 ecuaţia asimptotei .
x →∞ x x →∞ x →∞ x −1

1  3x 3− x  1 3 − 3−1 8
2.a. ∫ f ( x)dx =  −
 ln 3 ln 3  0
=
ln 3
=
3ln 3
0  

3−2 x 1 4π
1 1
b. vol (C g ) = π ∫ g 2 ( x) dx = π ∫ 3−2 x dx = π =
0 0
−2ln 3 0 9ln 3

c. F ′′( x) = 3x ln 3 − 3− x ln 3 = (3x − 3− x ) ln 3

F ′′( x) ≥ 0, ∀x ≥ 0 şi F ′′( x) ≤ 0, ∀x ≤ 0 . Deci, F concavă pe ( −∞,0] şi F convexă pe [ 0,∞ ) .


Varianta 22 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
x−e
1.a. f ′( x) = .
x

x−e f ( x) x − e ln x  x − e ln x 
b. Din f ′( x) = ⇒ lim = lim = lim x  =0.
x x → e ′
f ( x) x → e x − e x → e  x−e 
x

c. Din f ′( x ) = 0 ⇒ x = e şi din tabelul de variaţie, obţinem f descrescătoare pe ( 0,e ] şi f crescătoare pe


[e, ∞ ) .
e e
 1  1 e
2.a. ∫  f ( x) −  dx = ∫   dx = = ln x 2 = 1 − ln 2
2
x −1  2 
x

x
b. ∫ f (t )dt = ln x + ln ( x − 1) − ln 2
2

∫ f (t )dt ln x( x − 1) − ln 2
lim 2
= lim =0
x →∞ x x →∞ x

a
a (a − 1) a(a − 1)
c. aria Γ f = ∫ f ( x)dx = ln ⇒ ln = ln 3 ⇒ a=3 .
2
2 2
Varianta 23 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1.a. f ′ ( x) = ( x 2 − 1)e x .

b. f ′ ( x ) = 0 ⇒ x = 1, x = −1 puncte de minim,maxim.

 f ′( x)  2
.c. lim x  − 1 = lim x = 2.
x →∞  f ( x )  x →∞ x − 1

x +1
2.a. F ′ ( x ) = ln x + − 1 = f ( x ) .Deci, F primitiva lui f . F ( 0 ) = 0 .
x

2
2
∫ f (e )dx = F (e x ) = e 2 + 1 .
x
b.
1
1

F ( x ) − F (1)
c. L = lim = F ′ (1) = f (1) .
x →1 x −1
Varianta 24 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
x4 − 1
1.a. f ′( x) = .
x

x4 − 1
b. Din f ′( x) = ⇒ f ′( x) = 0 ⇒ x = 1 şi f descrescătoare pe ( 0,1] şi crescătoare pe [1,∞ )
x

obţinem x = 1 punct de extrem.

x2 1
c. Din f ( x) ≥ f (1), ∀x > 0 ⇒ f ( x ) ≥ f (1) ⇒ − ln x ≥
4 4

2
2 2
2.a. I 0 = ∫ e x dx = e x = e − e.
1
1

2
2
b. I1 = ∫ xe x dx = e x ( x − 1) = e 2 .
1
1

2 2
( )
2
c. I n +1 = ∫ x n +1e x dx = x n +1e x − (n + 1) ∫ x n e x dx = 2n +1 e2 − e − (n + 1) I n ⇒ I n+1 + (n + 1) I n = e 2n+1 e − 1
1
1 1
Varianta 25 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1.a. f ′( x) = e x − 1.

b. f ′( x) = e x − 1 ⇒ f ′( x) = 0 ⇒ e x − 1 = 0 ⇒ x = 0 punct de minim ⇒ f ( x) ≥ f (0) , ∀ x ∈ \ ⇒ f ( x) ≥ 1 ,


pentru orice x ∈ \ .

f ( x) e− x + x
c. m = lim = lim = −1 , n = lim ( f ( x) − mx ) = lim e − x = 0
x →−∞ x x →∞ − x x →−∞ x →∞

Deci y = − x este ecuaţia asimptotei oblice către −∞ la graficul funcţiei.

1
 x 4 3x2 1 3
2.a. ∫ f ( x )dx =  − + 2x  = .
 4 2 0 4
0  

b. f ′( x) = 3 x 2 + 2mx + n ⇒ 3 + 2m + n = 0 şi 3 − 2m + n = 0 ⇒ m = 0, n= − 3

1
Din ∫ f ( x)dx = 4 ⇒ p = 2 .
−1

x x
x4 x3 x2 1 1
c. ∫ f (t )dt =
4
+ m + n + px ⇒ lim 4
3 2 x →∞ x
∫ f (t )dt = 4
0 0
Varianta 26 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

( ′ ′
) ( )
1.a) f ′ ( x ) = e x − x − 1 = e x − x′ − 1′ ⇒ f ′ ( x ) = e x − 1, pentru orice x ∈ .

 f pentru x ∈ ( −∞,0]
b) f ′ ( x ) = 0 ⇒ e x = 1 ⇒ x = 0 . Din tabelul de variaţie rezultă că  .
 f pentru x ∈ [ 0, + ∞ )

c) Din b) obţinem că O ( 0,0 ) este punct de minim al funcţiei f ⇒ f ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ⇒ e x ≥ x + 1, ∀x ∈ .

Înlocuindu-l pe x cu 0,1, 2,…, 2007 în relaţia anterioară şi sumând apoi inegalităţile obţinute vom avea că:

e 2008 − 1 2008 ⋅ 2009


e0 + e1 + … + e 2007 ≥ 1 + 2 + … + 2008 ⇒ ≥ ⇒ concluzia.
e −1 2

1 1 1 1
x2 1
∫ f ( x)e
−x −x
2. a) Avem dx = ∫ x e ⋅ ex
dx = ∫ x dx == = .
0 0 0
2 2
0

( )′ = x′ ⋅ e x + x ⋅ ( e x )′ = ( x + 1) e x , ∀x ∈
b) f ′ ( x ) = x e x .

1 1

∫ f ′′ ( x ) dx = ∫ ( f ′ ( x ) )′ dx = f ′ ( x ) == f ′ (1) − f ′ ( 0 ) = 2e − 1 (sau se calculează efectiv derivata a doua, iar


1
0
0 0
apoi se integrează prin părţi).

2
( ) dx = 2 x2e x
f x2 2 2
x2
u ( x )= x 2
1
2
u ( x) ⋅ e
u( x ) (
1 u( x ) 2 e e − 1
3
)
c) Avem ∫ x ∫ x
dx = ∫ xe dx =
u′( x )= 2 x 2 ∫1
′ dx = e
2 1
=
2
.
1 1 1

.
Varianta 27 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

ln1 ln e 1 1 1
1. a) f (1) = = 0 ; f (e) = = . Deci f (1) + f ( e ) = 0 + = .
1 e e e e

1 − ln x  f 2 pentru x ∈ [ e, + ∞ )
b) f ′ ( x ) = . f ′ ( x ) = 0 ⇒ 1 − ln x = 0 ⇒ x = e ∈ ( 0, + ∞ ) . Din tabel ⇒  .
x2  f / pentru x ∈ ( 0, e ]

1 1
c) Avem g ′ ( x ) = 2
, oricare ar fi x > 0 . lim g ( x ) = = +∞ .
x x →0 0+
x>0

Prin urmare dreapta de ecuaţie x = 0 este asimptotă verticală la dreapta la Gg .

2. a) Avem ∫ ( )
f ( x ) dx = ∫ x1004 + 2008 x dx = ∫ x1004 dx + ∫ 2008 x dx = =
x1005 2008 x
+
1005 ln 2008
+C.

b) Dacă F : \ → \ este o primitivă a funcţiei f , atunci F ′ ( x ) = f ( x ) , ∀x ∈ \ .

F este crescătoare pe \ ⇔ derivata ei, adică funcţia f , este pozitivă pe \ .

Cum f ( x ) = x1004 + 2008 x ≥ 0, ∀x ∈ \ (suma a două funcţii pozitive), rezultă concluzia: F crescătoare.

c) Înlocuind pe x cu x 2 , integrala de calculat devine succesiv:

1 1 1 1 u ( x )= x 2 1 1

∫ x⋅ f (x ) ( )
  x 2010
+ ∫ u ′ ( x ) ⋅ 2008 ( ) dx =
1004 x2 x2 1
dx = ∫ x  x 2 + 2008  dx = ∫ x dx + ∫ x ⋅ 2008 dx =
2 2009 u x
u ′( x )= 2 x 2010
0  
0 0 0
20
0

2 1
1 1 2008 x 1 1 2007
= + ⋅ = + ⋅ .
2010 2 ln 2008 2010 2 ln 2008
0
Varianta 28 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie


1 
f s (1) = lim f ( x ) = lim  ⋅ e x − 1 = 0 
x →1 x →1  e  
x< 1 x< 1 

1. a) Avem: f d (1) = lim f ( x ) = lim ( ln x ) = 0  ⇒ funcţia f este continuă în x0 = 1 .
x →1 x →1 
x> 1 x> 1

1 1 
f (1) = ⋅ e − 1 = 0 
e

(
b) Deoarece lim f ( x ) = lim e x −1 − 1 = e −∞−1 − 1 = −1∈ \
x →−∞ x →−∞
)
rezultă că dreapta de ecuaţie y = 0 este asimptotă orizontală spre −∞ la graficul funcţiei f .

1 1
c) Avem: f ′ ( x ) = , ∀ x > 1 şi f ′′ ( x ) = − 2 < 0, ∀x ∈ (1, + ∞ ) . Deci f este concavă pe (1, + ∞ ) .
x x

1
1 1  x3 
∫(x ) ( ) 7
2. a) 2
+ 1 f ( x ) dx = ∫ x + 2 x + 1 f ( x ) dx =  + x 2 + x 
2
=
 3  3
0 0   0

1 u ( x )= x 2 +1 1
1 1
u ( x)
2x  2x 
b) f ( x ) = 1 + 2 ⇒ ∫ f ( x ) dx = ∫  1 + 2  dx u′ x== 2 x ∫ 1 dx + ∫ u ′ x dx = x 0 + ln u ( x ) 0 = ln ( 2e )
1 1

x +1 0 0 x +1 ( ) 0 0
( )

( )
1 1
f x ′
f ′ ( x ) ⋅ e ( ) dx = ∫ e ( ) dx = e ( ) = e(e − 1)
1

f x f x
c)
0
0 0
Varianta 29 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1 1
1. a) Avem f (1) = 1 − ln1 = 1 . f ′ ( x ) = 1 − , ∀x > 0 ⇒ f ′ (1) = 1 − = 0 .Prin urmare
x 1
f (1) − f ′ (1) = 1 − 0 = 1 .
1  f 2 pentru x ∈ ( 0,1]
b) f ′ ( x ) = 1 − = 0 ⇒ x = 1 .Tabelul de variaţie ne arată că  .
x  f / pentru x ∈ [1, + ∞ )

Aşadar A (1,1) este punct de minim al funcţiei f .


f ( x)
= lim
x − ln x  ln x 
= lim 1 − = −
ln x ∞
= −
( ln x )′ = 1 − lim 1 = 1
c) lim  1 lim 1 lim
x →+∞ x x →+∞ x x →+∞  x  x →+∞ x L ' H x →+∞ x′ x →+∞ x

2. a) I + J = ∫
1
ex
1
xe x
1
 ex xe x 
1
( x + 1) e x = 1 x = x 1 = − .
dx + ∫ dx = ∫  +  dx = ∫ dx ∫ e dx e e 1
x +1 x +1  x +1 x +1 x +1
0  0
0 0 0 0

x +1>0 x e x x ( x + 1)
b) Din ipoteză e x ≥ x + 1 , ∀x ∈ \ ⇒ ≥ = x .Integrând acum această ultimă inegalitate pe
pt . x∈[ 0,1] x + 1 x +1
1 1
x2 1
intervalul [ 0,1] obţinem J ≥ ∫ x dx = = .
0
2 2
0

1
 1 ′
1 1 1 1
ex
( )
′ 1 ex e−2 ex
met.int.
c) Avem I = ∫ dx = ∫ e x ⋅ dx = − ∫ ex ⋅   dx = + ∫ ( x + 1)2 dx .
0
x +1 0
x +1 prin părţi x +1  x +1 2
0 0 0
Varianta 30 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

f ( x ) − f ( 0) cf . def .
1. a) lim = f ′ ( 0 ) (sau cu L’H).
x →0 x derivatei

()′ = ( x2 )′ + ( e x )′ = 2 x + e x , ∀x ∈ \ .Deci limita cerută va fi egală cu 2 ⋅ 0 + e = 1 .


f ′ ( x ) = x2 + e x 0

b) Din punctul a) ⇒ f ′ ( x ) = 2 x + e . f ′′ ( x ) = ( f ′ ( x ) )′ = ( 2 x + e x ) = ( 2 x )′ + ( e x ) = 2 + e x , ∀x ∈ \ .
x ′ ′

Cum e x > 0 , pentru orice x ∈ \ , rezultă de aici că f ′′ ( x ) > 0, ∀ x ∈ \ .Deci funcţia f este convexă pe \ .

( )
c) Înlocuind f ′ şi f ′′ de la a) şi b) ⇒ 2 x + e x − 2 + e x + x 2 + e x = e x − 3 ⇔ x 2 + 2 x + 1 = 0 ⇔ x1,2 = −1 .

1 1 1 1 1
x2 x3 1 1 5
2. a) I1 = ∫ x (1 + x ) dx = ∫ x dx + ∫ x dx =
1 2
+ = + =
0 0 0
2 2 2 3 6
0 0

n +1
b) Conform ipotezei (1 + x ) ≤ (1 + x ) , ∀x ∈ [ 0,1] şi ∀n ∈ ` .Prin înmulţirea acestei inegalităţi cu x > 0
n

n +1
obţinem x (1 + x ) ≤ x (1 + x )
n
(cazul x = 0 verifică şi el inegalitatea). Integrând acum această ultimă
inegalitate pe [ 0,1] obţinem I n ≤ I n+1 , pentru oricare n ∈ ` , de unde reiese imediat că I 2008 ≥ I 2007 .

( ) dx =
1 1
n +1
c) Utilizând identitatea dată vom obţine: I n = ∫ x (1 + x ) dx = ∫ (1 + x ) − (1 + x )
n n

0 0

u ( x )=1+ x n+ 2 1 n +1 1
1 1
(1 + x ) (1 + x) n ⋅ 2n+1 + 1
∫ u′ ( x ) ⋅ u ( x ) dx − ∫ u′ ( x ) ⋅ u ( x )
n +1
= n
dx = − =
u ′( x )=1
0 0
n+2 n +1 ( n + 1)( n + 2 )
0 0
Varianta 31 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

( ′ ′
) ( ) 1
1. a) f ′ ( x ) = x 2 ln x = x 2 ln x + x 2 ( ln x )′ = 2 x ln x + x 2 ⋅ = x ( 2ln x + 1) , ∀x > 0 .
x

∞ 2
f ′( x) cf. pct.a) x ( 2ln x + 1) 2ln x + 1 ∞ ( 2ln x + 1)′
b) lim = lim = lim = lim = lim x = 2 .
x →+∞ x ln x x →+∞ x ln x x →+∞ ln x L ' H x →+∞
( ln x )′ x →+∞ 1
x

1
1 −
c) f ′ ( x ) = 0 ⇒ Ox ( 2ln x + 1) = 0 ⇒ ln x = − ⇒ x = e 2 ∈ ( 0, + ∞ ) .Din tabelul de variaţie rezultă că
>0 2
 −1 1  1
A  e 2 , −  este punct de minim al funcţiei f . Deci f ( x ) ≥ − , oricare ar fi x > 0 .
 2e  2e
 

2. a) Evident că funcţia g este derivabilă pe ( 0, + ∞ ) şi g ′ ( x ) = ( x ln x )′ = x′ ln x + x ( ln x )′ =


= 1 + ln x = f ( x ) , ∀ x > 0 .

b) Avem
e e
e cf . a ) e g 2 ( x) g 2 (e) g 2 (1) e2 g 2 ( x) g 2 ( e ) g 2 (1) e 2
∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx = ∫ g ′ ( x ) ⋅ g ( x ) dx = 2
=
2

2
=
2
.=
2
=
2

2
= .
2
1 1 1 1

.c) Aria cerută este aria subgraficului funcţiei g pe intervalul [1,e ] , adică

g ( x )≥ 0  x 2 ′
e e e e e 2
x2
( )
A Γ g = ∫ g ( x ) dx =
∀x∈[1,e]
∫ x ln x dx = ∫   ln x dx = ln x − ∫
 2  2
x
2
( ln x )′dx =
1 1 1   1 1

e
e2 1 e2 + 1
= − ∫ x dx = .
2 21 4
Varianta 32 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
 1 ′ 1 1
1. a) f ′ ( x ) =  x − x  = 1 + x ⇒ f ′ ( 0 ) = 1 + 0 = 2 .
 e  e e
1
f ( 0 ) = 0 − 0 = −1 . Deci f ( 0 ) + f ′ ( 0 ) = −1 + 2 = 1 .
e
1  1 ′ 1
b) Avem din punctul a) că f ′ ( x ) = 1 + , ∀x ∈ ⇒ f ′′ ( x ) =  1 + x  = − x , ∀x ∈ .
e x
 e  e

Din faptul că e x > 0, ∀x ∈ ⇒ f ′′ ( x ) < 0, ∀x ∈ , adică f este concavă pe .


c) Este cunoscut faptul că derivata unei funcţii într-un punct reprezintă panta tangentei la grafic în acel punct.
Prin urmare cerinţa problemei este echivalentă cu demonstrarea faptului că f ′ ( x ) ≥ 1, ∀x ∈ (deoarece
dreapta care face cu axa Ox un unghi de 45 are panta 1) .Cum e x > 0, ∀x ∈ ⇒ f ′ ( x ) ≥ 1, ∀x ∈ .

1
1 1
 x2  1
2. a) Avem f1 ( x ) = 1 − x, ∀x ∈ [ 0,1] . Deci ∫ f1 ( x ) dx = ∫ (1 − x ) dx =  x −  = .
 2  2
0 0  0

1
1 1  x3  π
( )
b) Volumul cerut va fi egal cu: V C f1 = π ∫ f12 ( x ) dx = π ∫ (1 − 2 x + x 2
) dx = π  x − x 2 +  = .

0 0  3  3
0

c) Avem f 2008 ( x ) = 1 − x + x 2 − … + x 2008 (egalitatea rezultă prin înlocuirea lui n cu 1, 2,…, 2007 în relaţia
din ipoteză şi apoi prin sumarea celor 2007 relaţii astfel obţinute); apoi, fie prin calcul direct, fie utilizând
formula pentru a 2009 + b 2009 se obţine ( x + 1) f 2008 ( x ) = x 2009 + 1, ∀x ∈ [ 0,1] .

1
1 1  x 2010 
∫ ( x + 1) f2008 ( x ) dx = ∫ ( x ) 2011
Aşadar 2009
+ 1 dx =  + x = .
 2010 
0 0   0 2010
Varianta 33 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

 x − ex
1.a) f ′ ( x ) =   =
(
′ 1 − e
x
)( x + e x ) − (1 + e x )( x − e x ) = 2e x (1 − x ) .
 x + ex
( x + ex ) ( x + ex )
2 2
 

x
b) Avem lim x
= 0 (demonstraţie cu L’Hôspital, sau folosind x  e x , pentru x → +∞ ). lim f ( x ) =
x →+∞ e x →+∞

 x  x
e x  x − 1 lim =0
x − ex e  x →+∞ e x
= lim = lim = − 1 ⇒ d : y = −1 este asimptotă orizontală la G f spre +∞ .
x →+∞ x + e x x →+∞ x  x 
e  x + 1
e 

2e x (1 − x )  1− e 
c) f ′ ( x ) = = 0 ⇒ x = 1∈ [ 0, + ∞ ) . Din tabelul de variaţie al funcţiei f deducem că A 1, 
(x + e ) x 2  1+ e 

1− e cf . b ) 1− e
este punct de maxim. Cum f (1) = şi f ( 0 ) = lim f ( x ) = − 1 , obţinem −1 ≤ f ( x ) ≤ , ∀x ≥ 0.
1+ e x →+∞ 1+ e
1 1
( x + 1) − 1 = 1  − 1  u( x )= x+1 1  u ′ ( x ) 
( )
x 1
2.a) I1 = ∫ dx = ∫ dx ∫  1  dx = ∫  u ( x) 
 1 −  dx = x − ln u ( x ) = 1 − ln 2 .
0
x +1 0
x +1 0
x +1 u ′( x )=1 0   0

x ( x + 1)
1
1
 x n+1 xn 
1 n 1
x n +1 1
b) I n +1 + I n = ∫  +  dx = ∫ dx = ∫ x n dx = = .
 x +1 x +1 x +1 n +1 n +1
0  0 0 0
1 1
x n+1 x n +1 1 n =2008
1 1 1
xn xn 1
c)Integrând ⇒ ∫ dx ≤ ∫ dx ≤ ∫ x n dx ⇒ ≤ In ≤ ⇒ ≤ In ≤ ⇒ q.e.d.
0
2 0
x +1 0
2 ( n + 1) n +1 2 ( n + 1) n +1
0 0
Varianta 34 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

(
1. a) f ′ ( x ) = ( x 2 + 2 x + 3)e x )′ = ( x2 + 2 x + 3)′e x + ( x2 + 2 x + 3) ( e x )′ = ( x2 + 4 x + 5)e x , ∀ x ∈ \
0
f ( x ) − f ( 0) 0 cf. pct. a)
b) lim = f ′( 0) = 5e5 (s-a folosit L’Hôspital sau definiţia derivatei).
x →0 x


c) f ′ este crescătoare pe \ ⇔ ( f ′ ( x ) )′ = f ′′ ( x ) ≥ 0, ∀ x ∈ \ .Cum f ′′ ( x ) = ( x 2 + 4 x + 5)e x = ( )
= ( x 2 + 4 x + 5)′e x + ( x 2 + 4 x + 5) e x ( )′ = ( x2 + 6 x + 9)e x = ( x + 3)2 e x ≥ 0, ∀ x ∈ \ rezultă concluzia.
2. a) Relaţia de demonstrat este echivalentă cu a arăta că f ′ ( x ) = g ( x ) , ∀x > 0 . Într-adevăr avem

( ′
) ( )

f ′ ( x ) = x 2 + x ln x = x 2 + ( x ln x )′ = 2 x + x′ ⋅ ln x + x ⋅ ( ln x )′ = 2 x + ln x + 1 = g ( x ) , ∀x ∈ ( 0, + ∞ )

( e2 + e )
e 2
e e
f 2 ( x) f 2 (e) f 2 (1) −1
b) Avem ∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx = ∫ f ( x ) ⋅ f ′ ( x ) dx = = − = .
1 1
2 2 2 2
1

 x 2 ′
e e e e e e
x3
c) A  Γ f  = ∫ f ( x) dx = ∫ 

x + x ln x dx = ∫ x dx + ∫ x ln x dx =
2 2
+ ∫   ln x dx =
3  2 
1 1 >0 1 1 1 1 

e 2
 x3 x 2 x2  4e3 + 3e − 1
=  + ln x −  =
 3 2 4  12
 1

.
Varianta 35 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1− x  ′ −
1
1+ x −
1
(1− x ) 1
( )
1. a) f ′ ( x ) =   ==
2 x 2 x =− , ∀x > 0 ..
1+ x  ( ) ( )
2 2
1+ x x 1+ x

−∞ 1
b) Avem lim f ( x ) = lim
1− x ∞ (1− x )
′ −
= lim = lim 2 x = −1 ⇒ că dreapta y = −1 este
x →+∞ x →+∞ 1 + x L'H x →+∞
(1 + x )′ x →+∞ 1
2 x
asimptotă orizontală la G f către +∞ .

 
 1− x
c)

x ⋅ f ′( x) ≤ f ( x) ⇔ x ⋅  −
1
2
≤ ( )(
⇔ −1 ≤ 1 + x 1 − x ⇔ x ≤ 2 , adev. ∀x ∈ (0, 2] . )


x 1+ x ( )  1+ x

( ′ ′
) ( ) ( )

2. a) F ′ ( x ) = e x + x3 + 2 x − 1 = e x + x3 + ( 2 x )′ − 1′ = e x + 3 x 2 + 2 = f ( x ) , ∀ x ∈ \ ⇒ F este o
primitivă a funcţiei f .
1
1 1
F 2 ( x) F 2 (1) F 2 ( 0) ( e + 2 )2
b) Avem ∫ f ( x ) ⋅ F ( x ) dx = ∫ F ′ ( x ) ⋅ F ( x ) dx = = − = . F ′( x) = f ( x)
0 0
2 2 2 2
0

c) Ţinând cont că F este primitivă a lui f obţinem x f ( x ) + F ( x ) = xF ′ ( x ) + F ( x ) = ( x ⋅ F ( x ) )′ .

1 1

∫ ( x f ( x ) + F ( x ) ) dx = ∫ ( xF ( x ) )′ dx = xF ( x ) 0 = F (1) .
1
Deci
0 0
Varianta 36 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Avem f ′ ( x ) = (( x 2
) )′ = ( x2 − 3x − 3)′ e x + ( x2 − 3x − 3)( e x )′ =
− 3x − 3 e x

= ( 2 x − 3) e x + ( x 2 − 3 x − 3) e x = ( x 2 − x − 6 ) e x , ∀ x ∈ \ .
∞ ∞

( ) x − 3x − 3
2 ∞ 2x − 3 ∞ 2
b) Avem lim f ( x ) = lim x 2 − 3 x − 3 e x = lim −x = lim −x = = − lim =0.
x →−∞ x →−∞ x →−∞ e L ' H x →−∞ −e L'H x →−∞ −e − x

Deci dreapta de ecuaţie y = 0 este asimptotă orizontală la G f către −∞ .

c) Cerinţa este echivalentă cu a arăta că panta tangentei la grafic în punctul x0 = −2 este 0, adică f ′ ( −2 ) = 0 .

( x2 − x − 6) e x .Prin urmare ( )
cf . a )
Avem într-adevăr f ′ ( x ) = f ′ ( −2 ) = ( −2 ) − ( −2 ) − 6 e −2 = 0 .
2

2. a) f este continuă pe ( −∞,0 ) şi pe ( 0, + ∞ ) (operaţii cu funcţii cont.). Studiem continuitatea în x0 = 0 :

( )
f s ( 0 ) = lim ( x + 2 ) = 2; f d ( 0 ) = lim e x + 1 = 2; f ( 0 ) = e0 + 1 = 2 ⇒ f este continuă şi în x0 = 0 . Prin
x/ 0 x2 0
urmare f este continuă pe \ , deci admite primitive.
0
1 0 1
 x2 
∫ f ( x ) dx = ∫ ( x + 2 ) dx + ∫ ( ) ( ) 0 = e + 23 .
1
b) e + 1 dx = 
x
+ 2x  + ex + x
 2 
−1 −1 0   −1

( )
1 1 1 1
( )
c) x ∈ [ 0,1] ⇒ x 2 ≥ 0 ⇒ f x 2 = e x + 1 . Deci ( )
2 2 2
∫ x ⋅ f x 2 dx = ∫ x ⋅ e x + 1 dx = ∫ x ⋅ e x dx + ∫ x dx =
0 0 0 0

u ( x )= x 2 1 1 1
1 u( x ) x2 1 u( x ) 1 e
= ( )
2 ∫0
u ′ x ⋅ e dx + = ⋅e + = .
u ′( x )= 2 x 2 2 0 2 2
0
Varianta 37 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1 − ln1 e − ln e e − 1 e − 1 2e
1. a) f (1) = = 1; f (e) = = . Deci f (1) + f ( e ) = 1 + = .
1 + ln1 e + ln e e + 1 e +1 1+ e

 1  1
 1 −  ( x + ln x ) − 1 +  ( x − ln x )

 x − ln x   x   x 2 ( ln x − 1)
b) f ′ ( x ) =   = = , ∀ x ≥1
 x + ln x  ( x + ln x )2 ( x + ln x )2
2 ( ln x − 1) ∞
f ′( x) cf .b ) ( x + ln x )2 ln x − 1 ln x − 1 ∞
c) g ( x ) = = = , ∀ x ∈ [1, + ∞ ) . Avem lim g ( x ) = lim =
( f ( x ) + 1)2  x − ln x 
 + 1
2
2x2 x →+∞ x →+∞ 2 x2 L'H
 x + ln x 


∞ ( ln x − 1)′ 1
= lim = lim = 0 ⇒ y = 0 este asimptotă orizontală la Gg către +∞ .
L ' H x →+∞
( 2x )
2 ′ x →+∞ 4 x2

∫ f ′ ( x ) dx = f ( x ) 0 = f (1) − f ( 0 ) = ln 2 − ln1 = ln 2 .
1
2. a) Au loc succesiv egalităţile
0
u ( x )= x 2 +1 u′ ( x )
2x
∫ g ( x ) dx = ∫ x 2 + 1 dx = ∫ u ( x ) dx = ln u ( x ) + C = ln N
x + 1 + C = f ( x ) + C.
2
b)
u ′( x )= 2 x >0

g ( x)
2 2 2
1 1 1 1 1
c) ∫ dx = ∫ f ′ ( x ) ⋅ f −2
( x ) dx = − =− + = −
1 f 2 ( x) 1
f ( x) f ( 2 ) f (1) ln 2 ln 5
1
Varianta 38 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

 x 2 − 1 ′
1. a) f ′ ( x ) =  2 =

( ′
)(
x2 − 1 x2 + 1 − x2 + 1 x2 − 1
=
4x
, ∀x∈ .
) ( )( )
 x + 1 
( ) ( )
2 2
  x2 + 1 x2 + 1
4x
b) Avem din punctul a) f ′ ( x ) = , ∀x∈ . f ′ ( x ) = 0 ⇒ x = 0 . Din tabelul de variaţie al funcţiei
( x + 1)
2 2

 f pentru x ∈ ( −∞,0]
obţinem  .
 f pentru x ∈ [ 0, + ∞ )
1
−1
 
1 x 2
− 1 2
c) Din ipoteză g ( x ) = f ( x ) + f   = 2 + x = 0, ∀x ∈ ∗
.
 x  x +1 1 +1
x2

( ) ( ) ( )
de 2008 ori
g ( x ) + g x 2 + g x3 + … + g x 2008 + x 2010 0 + 0 + … + 0 + x 2010
Deci lim = lim = lim x = 0.
x →0 x 2009 x →0 x 2009 x →0
2
e 2
e 2 e
x2 e4 − e2
2. a) I 0 = ∫ x ln 0 x dx = ∫ x dx =
2
=
2
.
e e e

b) x ∈ e, e ⇒ 1 ≤ ln x ≤ 2 ⇒ x ⋅ ln x ≤ x ⋅ ln n+1 x, ∀x ∈ e, e 2  şi ∀ n ∈


2 n
. Integrând obţinem I n ≤ I n+1 .
   

 x 2 ′ n
2
e2 e2 e e2 2 e2
c) I n = ∫
n
 2 
x2
x ⋅ ln x dx = ∫   ⋅ ln x dx = ⋅ ln x − ∫
2
n x
2

⋅ ln n x dx =
e 4 ⋅ 2n e 2 n
2
− −
2 2
( ) ∫ x ⋅ ln n−1 x dx =
e e  e e e

=
(
e 2 e 2 ⋅ 2n − 1 )−nI oricare ar fi n ∈ ∗
n −1 , .
2 2
Varianta 39 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1
1. a) f ′ ( x ) = ( ln x − x + 1)′ = ( ln x )′ − x′ + 1′ = − 1, ∀ x > 0 .
x

1  f / pentru x ∈ ( 0,1]
b) f ′ ( x ) = − 1 = 0 ⇒ x = 1∈ ( 0, +∞ ) .Din tabelul de variaţie al funcţiei obţinem  .
x  f 2 pentru x ∈ [1, + ∞ )
Aşadar A (1,0 ) este punct de maxim al funcţiei f .

( )
 1 

( (   1 
 x
)  x
1
)

c) f x 2008 + f  2008  = 0 ⇒ ln x 2008 − x 2008 + 1 +  ln  2008  − 2008 + 1 = 0 ⇒
x 

( )
1 2
⇒ 2008ln x − x 2008 − 2008ln x − 2008
+ 2 = 0 ⇒ x 2008 − 1 = 0 ⇒ x1,2 = ±1 şi cum x > 0 ⇒ x = 1∈ ( 0, +∞ ) .
x

2
2 2 I ramură  x2  1
2. a) ∫ f ( x ) dx = ∫ ( x − 1) dx =  − x  = .
1 1  2 1 2
a a
b) Cum x ∈ [ − a, a ] şi a ∈ ( 0,1) rezultă că x < 1 ⇒ f ( x ) = − x + 1 . Deci ∫ f ( x ) dx = 1 ⇒ ∫ ( − x + 1) dx = 1 ⇒
−a −a

a
 x2   a2   ( − a )2  1
⇒  − + x =1⇒  − + a −  − + ( − a )  = 1 ⇒ a = ∈ ( 0,1) .
 2   2   2  2
  −a    
c) ∀ x ∈ [ 0,1] avem e x ≥ 1 . Prin urmare
1 1 1 1
( )=e
f e x x
−1⇒ ∫ x ⋅ f e ( ) dx = ∫ x ⋅ ( e − 1) dx = ∫ x ⋅ e
x x x
dx − ∫ x dx =
0 0 0 0
1 2 1 1
( )

( ) 0 − ∫ e x dx − 12 = e − e x 0 − 12 = 12 .
x 1 1
= ∫ x ⋅ e x dx − = x ⋅ ex
0
2 0
0
Varianta 40 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

(
1. a) f ′ ( x ) = x 2 − x −2 )′ = ( x2 )′ − ( x−2 )′ = 2 x + x23 , ∀ x > 0 .
b) Ecuaţia tangentei la graficul unei funcţii în punctul M ( x0 , f ( x0 ) ) este d : y − f ( x0 ) = f ′ ( x0 )( x − x0 ) .
În cazul nostru x0 = 1 , f ( x0 ) = 0 şi din a) ⇒ f ′ (1) = 4 .
Deci ecuaţia tangentei la G f în punctul A (1,0 ) ∈ G f va fi d : y = 4 ( x − 1) ⇒ d : 4 x − y − 4 = 0 .
 1   
2 x + 3 
f ′( x)  x   1 
c) Avem lim = lim = 2 lim 1 + 4  = 2.
x →+∞ x x →+∞ x x →+∞
 N x 
 →0 
1
2. a) F ′ ( x ) = ( x − ln x )′ = ( x )′ − ( ln x )′ = 1 − = f ( x ) , ∀x > 0 ⇒ F este o primitivă a funcţiei f .
x
2
2 F primitivă ⇒ 2
F 2 ( x) F 2 ( 2) F 2 (1) ( 2 − ln 2 )2 − 1
b) ∫ F ( x ) ⋅ f ( x ) dx =
F ′( x )= f ( x )
∫ F ( x ) ⋅ F ′ ( x ) dx = 2
=
2

2
=
2
.
1 1 1

e e e e
x2
( )
c) Aria cerută va fi egală cu A Γ f = ∫ F ( x ) dx = ∫ − ln x
dx =
x
2
− ∫ x′ ⋅ ln x dx =
1 1 >0 1 1

e
e2 − 1 1 e2 − 1 e2 − 3
− x ln x 1 + ∫ x ⋅ dx =
e e
= −e+ x 1
= .
2 1
x 2 2

.
Varianta 41 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

 2 x − 1 ′ ( 2 x − 1)′ ( x − 1) − ( x − 1)′ ( 2 x − 1) 1
1. a) f ′ ( x ) =   = ⇒ f ′( x) = − , ∀ x > 1.
 x −1  ( x − 1) 2
( x − 1)2
b) Din definiţia derivatei unei funcţii într-un punct (sau utilizând L’Hôspital) avem că
0
f ( x ) − f ( 2) 0 cf. pct. a) 1
lim = f ′( 2) = − = −1 .
x →2 x−2 ( 2 − 1)2
1 1
c) Din punctul a) avem f ′ ( x ) = − , ∀ x > 1 .Este clar că f ′ ( x ) = − < 0 ⇒ f 2 pe (1, + ∞ ) .
( x − 1) 2
( x − 1)2
4 4 4 4
1+ x 1 1
( )
4
∫ f ( x ) dx = ∫ dx = ∫ dx + ∫
4
2. a) Avem dx = ln x + 2 x = ln 4 + 2 4 − 1 = 2 + ln 4 .
x x x 1 1
1 1 1 1

1 1  1
( )
4 4 4
1 3
∫ g ( x ) dx = ∫ ′ ∫
4 4
b) x ⋅ ln x dx =  x ⋅ ln x − x ⋅ dx  = 4 ⋅ ln 4 − x 1 = ln 4 − .
1
41 4  1
1
x  4 4

c) Dacă presupunem prin absurd că g ( x ) ≥ f ( x ) , ∀ x ∈ (1, 4 ) , prin integrarea acestei inegalităţi pe intervalul
[1, 4] (funcţiile f şi g sunt definite inclusiv în capetele intervalului), obţinem:
4 4 cf . a ) si b )
3
∫ g ( x ) dx ≥ ∫ f ( x ) dx ⇒ ln 4 − ≥ ln 4 + 2 , afirmaţie evident falsă.
1 1
4

Prin urmare presupunerea făcută este falsă, deci ∃ x0 ∈ (1, 4 ) astfel încât g ( x ) < f ( x ) .
Varianta 42 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Avem succesiv f ′ ( x ) = x 2008 + 2008 x ( )′ = ( x2008 )′ + ( 2008x )′ = 2008 ⋅ x2007 + 2008x ln 2008, x∈\ .
b) Funcţia f este convexă pe \ ⇔ f ′′ ( x ) > 0, ∀ x ∈ \ . Cum

( 2008 ⋅ x2007 + 2008x ln 2008)′ = 2008 ⋅ 2007 ⋅ x2006 + 2008x ln 2 2008


cf . a )
f ′′ ( x ) = ( f ′ ( x ) )′ =
şi cum x 2006 ≥ 0; 2008 x > 0; ln 2 2008 > 0, ∀ x ∈ \ , rezultă de aici că f ′′ ( x ) > 0, ∀ x ∈ \ .

c) Din definiţia derivatei unei funcţii într-un punct (sau utilizând L’Hôspital) avem
0
f ′( x ) − f ′(0) 0 cf. pct. b)
lim = f ′′ ( 0 ) = ln 2 2008 .
x →0 x

e e
1
∫ g ( x ) dx = ∫
e
2. a) Avem dx = ln x = ln e − ln1 = 1 .
x 1
1 1
e e
x  x 
b) Integrând pe [1,e ] identitatea dată f ( x ) = g ( x ) − obţinem ∫ f ( x ) dx = ∫  g ( x ) − 2  dx =
x2 + 1 1 1  x +1
u ( x )= x +1
1 u′ ( x )
2
1  e2 + 1 
e e
1
g ( x ) dx − − ln u ( x ) = 1 − ln 
e
= ∫ 2 ∫1 u ( x )
e
dx = ln x .
u ′( x )= 2 x 1
1 2 1 2  2 

e e cf . b )
1 1
c) Integrând inegalitatea f ( x ) ≤ pe [1,e] obţinem ∫ f ( x ) dx ≤ ∫ dx ⇒
2 x2 1 1 2x 2

1  e2 + 1  1  e2 + 1  e − 1 e − 1 1  e2 + 1  e + 1  e2 + 1 
e
1
⇒ 1 − ln   ≤− ⇒ 1 − ln   ≤ ⇒1− ≤ ln   ⇒ ≤ ln 
 2 
.
2  2  2x 1 2  2  2e 2e 2  2  e  

.
Varianta 43 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

∞ −∞

1. a) Deoarece lim f ( x ) = lim 2


x − x +1 2 ( x 2 − x + 1)


2 x − 1 −∞
= lim
′ x→−∞ 2 x + 1 L=
= lim
x →−∞ x →−∞ x + x + 1 L ' H x →−∞
( x 2
+ x + 1) 'H

= lim
( 2 x − 1)′ = 1 ⇒ că dreapta d : y = 1 este asimptotă orizontală la G f spre −∞ .
x →−∞ 2 x + 1 ′
( )

b) Avem f ′ ( x ) =  2 =
2
( 2
)
 x 2 − x + 1 ′ ( 2 x − 1) x + x + 1 − ( 2 x + 1) x − x + 1
=
(
2 x2 − 1 )
, ∀x ∈ \ .
( )
 x + x + 1 
( ) ( )
2 2
  x + x +1
2
x + x +1
2

 1
c) f ′ ( x ) = 0 ⇒ x1,2 = ±1 . Din tabelul de variaţie rezultă că A ( −1,3) este punct de maxim, iar B  1,  este
 3
1 1
punct de minim al funcţiei f , adică are loc ≤ f ( x ) ≤ 3 . Pentru x → x 2 ∈ [ 0, +∞ ) obţinem ≤ f x 2 ≤ 1 ,
3 3
( )
căci f ( 0 ) = lim f ( x ) = 1 , iar apoi, prin adunarea ultimelor două duble inegalităţi, obţinem concluzia.
x →∞

e
e

e
1
e e
1  x2  e2 − 3
2. a) Avem ∫ f ( x ) dx = ∫  x −  dx = ∫ x dx − ∫ dx =  − ln x  = .
 x  x  2  2
1 1 1 1  1
b) O primitivă F a funcţiei f este convexă pe ( 0, + ∞ ) ⇔ F ′′ ( x ) = f ′ ( x ) ≥ 0, ∀ x > 0 . Avem însă
1 evident
F ′′ ( x ) = f ′ ( x ) = 1 + ≥ 0, ∀ x > 0 .
x2
e e e
1 1
c) h ( x ) = f   = − x = − g ( x ) ⇒ V ( Ch ) = π ∫ h 2 ( x ) dx = π ∫ ( − g ( x ) ) dx = π ∫ g 2 ( x ) dx = V C g .
x x
2
( )
1 1 1
Varianta 44 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Avem f ′ ( x ) = x 2 + e x ( )′ = ( x2 )′ + ( e x )′ = 2 x + e x , ∀ x ∈ \ ⇒ f ′ ( 0) = 2 ⋅ 0 + e0 = 1 .
f ′′ ( x ) = ( f ′ ( x ) )′ = ( 2 x + e x ) = 2 + e x ≥ 0, ∀ x ∈ \ , adică f este convexă pe \ .

b) Din punctul a) avem

( 2x + ex )
 
∞ ′
f ′( x) cf. pct. a) 2x + e x ∞
2 + ex  2 
c) lim = lim = lim = lim = lim  + 1  =1.
x →+∞ ex x →+∞ ex L ' H x →+∞
(e )
x ′ x →+∞ e x x →+∞ e x
N 
 →0 

1
1 1 1
x2 
1

∫ f ( x ) dx = ∫ ( ) 3
2. a) Avem e − x dx = ∫ e dx − ∫ x dx =  e x −  = e − .
x x
 2  2
0 0 0 0  0
1
1 1 1
 x3  1
( ) ( ) ′
( ) ( ) 0 − 13 = 1 − 13 = 23 .
1 1 1
b) ∫ x ⋅ f ( x ) dx = ∫ x e − x x 2
dx = ∫ x ⋅ e x
dx −   = x ⋅ e x − ∫ e x dx − = e − e x
 3  3
0 0 0  0 0
0

u ( x )=ln x
e2
f ( ln x ) e2 e2
c) Au loc egalităţile: ∫ x
dx = ∫ ( ln x )′ ⋅ f ( ln x ) dx = 1 ∫ f ( u ( x ) ) ⋅ u′ ( x ) dx =
e e u ′( x )= e
x

( )
F prim. e2
= F (u ( x )) = F ln e 2 − F ( ln e ) = F ( 2 ) − F (1) .
e
a fct . f
Varianta 45 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Avem f ′ ( x ) = (( x − 1) e x )′ = ( x − 1)′ e x + ( x − 1) ( e x )′ = e x + ( x − 1) e x = x e x = g ( x ) , ∀ x ∈ \ .
−∞
( −∞ )⋅0 x′
( ) = x ∞  1 
b) lim g ( x ) = lim x e x lim = lim = lim  − − x  = 0 ; deci dreapta d : y = 0 este
x →−∞ x →−∞ x →−∞ 1 L ' H x →−∞  1 ′ x →−∞  e 
ex  x
e 
asimptotă orizontală spre −∞ la Gg .

c) Din punctul a) avem relaţia f ′ ( x ) = g ( x ) , ∀ x ∈ \ . Prin derivare obţinem: f ′′ ( x ) = g ′ ( x ) , ∀ x ∈ \ .Câtă


vreme funcţia g este crescătoare pe acele intervale unde prima ei derivată este pozitivă, iar funcţia f este
convexă pe acele intervale unde a doua ei derivată este pozitivă, egalitatea anterioară justifică concluzia.

1
⋅ x − ln x
 ln x ′ ( ln x )′ ⋅ x − x′ ⋅ ( ln x ) x 1 − ln x
2. a) f ( x ) = 
′  = = = = g ( x ) ⇒ f este primitivă a lui g .
 x  x 2
x 2
x2

f ′( x )= g ( x )
e
e 1
f 2 ( x) f 2 (e) f 2 (1) 1
b) ∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx = ∫ f ( x ) ⋅ f ′ ( x ) dx = = − = .
1 0
2 2 2 2e 2
1

a a a
ln x ln 2 x
c) Avem succesiv ∫ dx = 2 ⇒ ∫ ln x ⋅ ( ln x )′ dx = 2 ⇒ = 2 ⇒ ln 2 a = 4 ⇒
1
x 1
2
1

/ ln a = 2 ⇒ a1 = e 2 ∈ [1, +∞ )
⇒ ln a = ±2 ⇒ . Deci a = e 2 .
2 ln a = −2 ⇒ a2 = e −2 ∉ [1, +∞ )
Varianta 46 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educa iei, Cercetării i Tineretului
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare în Învă ământul Preuniversitar

Soluţie

 x 2 + 3 ′
1. a) f ′ ( x ) =  =

( ) (
x 2 + 3 ( x − 1) − ( x − 1)′ x 2 + 3 2 x ( x − 1) − x 2 + 3
= =
)
x2 − 2 x − 3
, ∀x ≠1.
( )
 x − 1 
  ( x − 1) 2
( x − 1) 2
( x − 1) 2

b) f ′ ( x ) = 0 ⇒ x 2 − 2 x − 3 = 0 ⇒ x ∈ {−1,3} .Din tabel ⇒ A ( −1, − 2 ) maxim şi B ( 3,6 ) minim pt. funcţia f .

c) Folosind din nou tabelul obţinem: f ( a ) ≤ −2, ∀ a ∈ ( −∞,1) şi de asemenea f ( b ) ≥ 6, ∀ b ∈ (1, + ∞ ) .

Scăzând acum cele două inegalităţi obţinem: f ( a ) − f ( b ) ≤ −8 , pentru orice a < 1 şi b > 1 .

( )
2
2. a) ∫f
2
( x) dx = ∫ 2 x − 1 dx = ∫ ( 2 x − 1) dx = ∫ 2 x dx + ∫ 1 dx = x 2 − x + C .

5 5
1
+1
u ( x )= 2 x −1
5
1
5 1
u2 ( x) 1 26
b) ∫ 2 x − 1 dx = 2 ∫ u′ ( x ) ⋅u2 ( x ) dx = 1
= u ( x) u ( x) =
3 3
.
1 ( )
u′ x =2 1 +1
2 1 1

5
5 5
F 2009 ( x ) F 2009 ( 5 ) F 2009 (1) 36027 − 1
c) ∫ f ( x) ⋅ F 2008
( x ) dx = ∫ F ′ ( x ) ⋅ F 2008
( x ) dx = = − = .
1 1
2009 2009 2009 2009 ⋅ 32009
1

Probă scrisă la MATEMATICĂ Proba D – MT2


Varianta 47 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

x−2
1. a) f ′ ( x ) = ( x − 2ln x )′ = x′ − ( 2ln x )′ ⇒ f ′ ( x ) = , ∀x ≥1 .
x

x−2
cf . a )
b) f ′ ( x ) == 0 ⇒ x − 2 = 0 ⇒ x = 2 ∈ [1, + ∞ ) .Din tabelul de variaţie rezultă că A ( 2;2 − 2ln 2 ) este
x
punct de minim şi deci f este descrescătoare pe intervalul [1, 2] şi crescătoare pe intervalul [ 2, + ∞ ) .

c) Ţinând cont că pentru orice x ∈ 1, 2  ⊂ [1, 2] avem valabile inegalităţile 1 ≤ x ≤ x 2 ≤ 2 şi că funcţia f

( )
este descrescătoare pe intervalul [1, 2] ⇒ f ( x ) ≥ f x 2 , câtă vreme avem x ∈ 1, 2  ⊂ [1, 2] şi x 2 ∈ [1, 2] .

( )
Deci f ( x ) ≥ f x 2 ⇒ x − 2ln x ≥ x 2 − 2ln x 2 ⇒ 2ln x ≥ x 2 − x .

3 3
1 1 x −1 1 2 1 1 3
2. a) I 0 = ∫ 2 2 dx = ln =  ln − ln  = ln
2 x −1
2 ⋅1 x + 1 2 2 4 3 2 2

u ( x )= x 2 −1
1 u′ ( x )
3 3 3 3
x1 2x 1 1 8
b) I1 = ∫ 2 dx = ∫ 2 dx = ∫ dx = ln u ( x ) = ln
2 x − 1 2 2 x − 1 u ′( x )= 2 x 2 2 u ( x) 2 2 2 3

c) I n + 2 − I n = ∫ 2
3
x n+2
dx − ∫ 2
3  x n+ 2
xn
dx = ∫  2
xn 
− 2
3 3 xn x2 − 1
 dx = ∫ dx =
( )

2 x −1 2 x −1 2  x −1 x −1 2 x2 − 1

3
x n+1 3n+1 − 2n+1
3
= ∫ x dx =
n
= .
2
n +1 n +1
2
Varianta 48 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 1 x +1− x 1
1. a) f ( x ) = − ⇔ f ( x) = ⇔ f ( x) = , adevărat, pentru orice x > 0 .
x x +1 x ( x + 1) x ( x + 1)


b) f ′ ( x ) = 
1 ′
= −
( x ( x + 1) )′ = − 2 x + 1 = x 2 − ( x + 1)2 = 1 − 1 , ∀ x > 0 .
 
 x ( x + 1)  ( x ( x + 1) )2 x 2 ( x + 1)2 x 2 ( x + 1)2 ( x + 1)2 x 2
  ∞ ∞
  2 ∞ ∞
1 1 1 x 2x 2
c) lim x f ( x ) f   = lim  x ⋅ ⋅  = lim = lim = lim =1.
x →+∞  x  x→+∞  x ( x + 1) 1  1 + 1  x→+∞ ( x + 1) L ' H x→+∞ 2 ( x + 1) L ' H x →+∞ 2
2
  
 x  x  

3  3 3 3
 1 + 1  dx = x2 + 1 1 1 3 −1
2. a) I 0 + I 2 = ∫ ∫ dx = ∫ dx = − =
1  (
 x 2 + 1 x 2 x 2 + 1
) 
 1 (
x2 x2 + 1 ) 1 x2 x1 3

x  u ( x )= x +1 u′ ( x )
3 3 2 3 3
1 1 1 1
b) I1 = ∫ dx = ∫ x −  = ∫ dx − ∫ u ( x ) dx =
( )
dx
x x2 + 1  x2 + 1  u ′( x )= 2 x x 2
1 1 1 1

1 1 1 3
− ln u ( x ) = ln 3 − ( ln 4 − ln 2 ) = ln .
3 3
= ln x
1 2 1 2 2 2

  3  
x − n +1
3 3
 1 1  dx = 1 1  1 
c) I n + I n − 2 = ∫ + ∫ dx = = 1− , ∀ n ∈ `, n ≥ 2.
1 
n
(
 x x + 1 x
2 n −
)2
x2 + 1 ( ) 
 1 xn −n + 1
1
n − 1 
 ( )
3
n −1 


Varianta 49 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

x−2
1. a) f ′ ( x ) = ( ( x − 2 ) ln x )′ = ( x − 2 )′ ln x + ( x − 2 )( ln x )′ = ln x + ,∀x > 0.
x

0
f ( x ) − f (1) 0
b) Conform definiţiei derivatei (sau cu regula lui L’Hôspital) avem lim = f ′ (1) = −1 .
x →1 x −1

c) Funcţia f ′ este crescătoare pe ( 0, + ∞ ) ⇔ ( f ′ ( x ) )′ ≥ 0, ∀ x > 0 , adică atunci când f ′′ ( x ) ≥ 0, ∀ x > 0 .

 x − 2 ′ ′
′ +  x − 2  = 1 + 2 = x + 2 > 0, ∀ x > 0 ⇒ f / pe ( 0,+∞ ) .
Cum f ′′ ( x ) =  ln x +  = ( ln x )  
 x   x  x x2 x2

x +2
2. a) Deoarece f ′ ( x ) = ( ′
) ( x )′ + ( ln x )′ = 2 1 x + 1x =
x + ln x =
2x
= g ( x ) , ∀x > 0 ,

rezultă că funcţia f este o primitivă a funcţiei g .

4
4 4
f 2 ( x) f 2 ( 4) f 2 (1) ( 2 + ln 4 )2 − 1
b) ∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx = ∫ f ( x ) ⋅ f ′ ( x ) dx = 2
=
2

2
=
2
.
1 1 1

4
4 4
g 2 ( x) g 2 ( 4) g 2 (1)
c) Avem succesiv: ∫ g ( x ) ⋅ f ′′ ( x ) dx = ∫ g ( x ) ⋅ g ′ ( x ) dx = 2
=
2

2
= −1 .
1 1 1
Varianta 50 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

f s ( 0 ) = lim f ( x ) = lim e x = 1 
x →0 x →0  ( )
x< 0 x< 0 

1. a) Avem:
x →0 x →0
( )
f d ( 0 ) = lim f ( x ) = lim 1 + x = 1 ⇒ funcţia f este continuă în x0 = 0 .
x> 0 x> 0


f ( 0) = 1 + 0 = 1 

x →−∞ x →−∞
( )
b) lim f ( x ) = lim e x = e −∞ = 0 . Deci dreapta d : y = 0 este asimptotă orizontală la G f către −∞ .

pt. x > 0
c) Funcţia f este concavă pe ( 0, + ∞ ) atunci când f ′′ ( x ) < 0, ∀ x > 0 . Cum f ′ ( x ) = (1 + x )′ = 2 1 x
pt. x > 0
 1 ′ 1
f ′′ ( x ) =   =− < 0 , pentru orice x > 0 , rezultă în final că f este concavă pe ( 0, + ∞ ) .
2 x 4x x

( x) 1 1
2

( x) ( x ) dx = ∫ e x dx = e x 0 = e − 1 .
1
2. a) Deoarece f =e = e ,∀x ≥ 0⇒ ∫ f
x

0 0
1 1 u ( x )= x 2 1 1
e −1
u ′ ( x ) ⋅ e ( ) dx = e ( ) =
1 1 ux
∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx = ∫ x ⋅ e
x2
= ∫
u x
b) dx .
0 0 u ′( x )= 2 x 20 2 0 2

c) Avem succesiv:
1 1 u ( x )= x 2 n 1 1

∫ ( )g
e −1
u ′ ( x ) ⋅ e ( ) dx =
x2n 1 1 u( x )
f x n 2 n −1
( x ) dx = ∫ x 2 n −1
⋅e dx = ∫
u x
e = , ∀ n ∈ `∗ .
2n 0 2n 2 n
0 0 u ′( x )= 2 n x 2 n −1 0
Varianta 51 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) ls (1) = 5 , ld (1) = 0 ⇒ f nu este continuă în x0 = 1 .

1
ln x 1
b) lim = lim x = = 0 .
x →∞ x x →∞ 1 ∞

c) f e x ( )
n n
= ln e x = x n ⇒ lim
x →∞
x + x 2 + " + x 2008
x 2008
= 1.

2. a) F funcţie derivabilă pe \ şi F ′ ( x ) = e x + x 2 + 2 x ⇒ c.c.t.d.


1
1 3e + 1
b) ∫ f ( x ) dx = F ( x ) 0 = 3
.
0

( ) 10 = ln e 2+ 1 .
1
ex ex
c) h ( x ) =
e +1
x ( )
; h ( x ) > 0 oricare ar fi x > 0 ; Aria Γ f = ∫
e +1
x
dx = ln e x + 1
0
Varianta 52 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) ls ( 4 ) = 4a − 6 , ld ( 4 ) = 2 şi f ( 4 ) = 2 ⇒ 4a − 6 = 2 ⇔ a = 2 .
1 1
b) Pentru x > 4 : f ′( x) = ⇒ f ′(9) = .
2 x 6
c) f ( 9 ) = 3 ⇒ A ∈ G f ⇒ ecuaţia tangentei este: y − f ( 9 ) = f ′ ( 9 )( x − 9 )
1
⇔ y −3= ( x − 9) .
6
x
2. a) f1 ( x ) = ∫ dt = x .
0
b) f 0 ( x ) + f1 ( 2 x ) ≤ e 2 x ⇔ 1 + 2 x ≤ e 2 x ⇔ 1 + 2 x − e 2 x ≤ 0 .Ataşăm funcţia
h ( x ) = 1 + 2 x − e 2 x .Din tabelul de variaţie ⇒ h este descrescătoare pe [0,∞ )
şi h ( 0 ) = 0 ⇒ c.c.t.d.
x x 1
x2 x4 π
c) g ( x ) = f 2 ( x ) = ∫ f1 ( t ) dt = ∫ t dt = ⇒V = π ∫ dx =
0 0
2 0
4 20
Varianta 53 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie:
3x − 2 x − 1
2
6x − 2 4
1.a) lim 2 = lim = =2.
x →1 3 x − 4 x + 1 x →1 6 x − 4 2

b) f ′ ( x ) = 4 x3 − 12 x + 18 ; f ′′ ( x ) = 12 x 2 − 12 ; f ′′ ( x ) = 0 ⇒ x1 = 1 , x2 = −1
Tabelul de semne pentru f ′′ ⇒ funcţia f este concavă pe intervalul ( −1,1) şi

convexă pe intervalele ( −∞ , − 1) şi (1, ∞ ) .

( )
c) g ( x ) = x 2 − 1 ln x ; g continuă pe ( 0, ∞ ) ; g ( x ) = 0 ⇒ x1 = 1 ∈ ( 0, ∞ ) şi

 1  1− e
( )
2
x2 = −1∉ ( 0, ∞ ) ; g   = 2 ⋅ ( −1) > 0 , g ( e ) = e 2 − 1 ⋅ ln e > 0 .Tabelul de semne
e e
pentru g ⇒ g pozitivă pe tot domeniul de definiţie, cu excepţia g (1) = 0

2.a) ls ( 0 ) = ld ( 0 ) = 1 = f ( 0 ) ⇒ f cont. în x = 0 ⇒ f continuă pe \ ⇒ f admite primitive


pe \ .

1
 2 1 2
b) ∫ f ( x ) dx =  ln ( x + 1) − 3 x x  = ln 2 − . c) g ( x ) îşi schimbă semnul
0  0 3
pentru x ∈ [ 0,1] . Propun:

2
 1  x4 + x2 − x  −x 
c) g ( x ) =  2 − x  ⋅(−x) = ≥ 0 pentru x ≥ 1 ⇒ aria = ∫  2 + x 2  dx =
 x +1  x +1
2
1  x +1 

( )
1 2 x3 2 7 1 5
= − ln x 2 + 1 + = − ln .
2 1 3 1 3 2 2
Varianta 54 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1.a) f ′ ( x ) = ln x + 1
1 1
b) f ′′ ( x ) =
; f ′′ ( x ) = 0 ⇔ = 0 ⇒ nu există soluţii reale.
x x
Tabelul de semne pentru funcţia f ′′ ⇒ f ( x ) convexă pe intervalul ( 0, ∞ ) .
1
ln x
c) lim x ln x = 0 ⋅ ( −∞ ) = lim = lim x = 0 .
x →0 x →0 1 x →0 1
x >0 x >0
− 2
x >0 x
x
2.a) F primitivă ⇒ F ′ ( x ) = f m ( x ) = m 2 x 2 + mx + 1 ;
m2 x 2 + mx + 1= 0 ⇒ ∆ = −3m2 < 0 ⇒ f m ( x ) > 0 oricare ar fi x ∈ \
⇔ F ′ ( x ) > 0 ⇒ F crescătoare.
1
1 1
b) Pentru m = 1 ⇒ ∫ xe x dx = xe x
0
− ex
0
=1.
0
1
m2 m
c) Din punctul a) ⇒ Aria Γ f ( )=∫ f ( x ) dx =
3
+ +1 ;
2
0
1
2 −
m m 3
aria este minimă dacă + + 1 are valoare minimă ⇒ m = 2 = − .
3 2 2 4
3
Varianta 55 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

x →1
( x
)
1.a) ls (1) = lim 3 + 1 = 4 ; ld (1) = lim ( ax + 2 ) = a + 2 ; ls = ld ⇔ a + 2 = 4 ⇒ a = 2 .
x →1
x <1 x >1

b) lim f ( x ) = 3−∞ + 1 = 1 ⇒ y = 1 asimptotă orizontală.


x →−∞

x →−∞
(
c) lim 3x ⋅ x = − lim) x →∞ 3 x
x
= − lim
x→∞ 3 x ln 3
1
= 0.

−1 1
2.a) F ′ ( x ) = f ( x ) ⇒ f ( x ) = + .
( x + 1) 2
( x + 2 )2

−1 1 −2 x − 3
b) F ′ ( x ) = + = . Tabelul de semne pentru F ′
( x + 1) 2
( x + 2) 2
( x + 1)2 ( x + 2 )2
⇒ F descrescătoare.
1 1 1 1
c) F ( 0 ) = , F (1) = şi F descrescătoare ⇒ ≤ F ( x ) ≤ , oricare ar fi x ∈ [0,1]
2 6 6 2
1 1 1
1 1
⇒∫ dx ≤ ∫ F ( x ) dx ≤ ∫ dx ⇒ c.c.t.d.
0
6 0 0
2
Varianta 56 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1.a) f ′ ( x ) = e − 1 .x

ex −1
b) f ′′ ( x ) = e x ⇒ lim =1.
x →∞ ex
c) e1 ≥ 1 + 1, e2 ≥ 2 + 1, …, e n ≥ n + 1 ⇒ e + e2 + … + e n ≥ 1 + 2 + … + n + n ;
(
e en − 1 ) ≥ n ( n + 1) + n ⇔ e − 1 n ( n + 3)
n +1
≥ c.c.t.d.
e −1 2 e −1 2
2 2

∫ ( x + 1) f ( x ) dx = ∫ x dx = 4.
3
2.a)
0 0
1 1 1
1 2 x 3 + 3x 2 5
b) ∫ g ( x ) dx = ∫ f ′′ ( x ) dx = f ′ ( x ) ; f ′ ( x ) = ⇒ ∫ g ( x ) dx = .
0 0
0 ( x + 1) 2
0
4
1
c) ∫ g ( x ) dx = ∫ f " ( x ) dx = f ' ( x ) + c = 2 x − 1 +
( x + 1)2
+ c. O primitivă este de forma:

1 G ( x)
G : [0 , ∞ ) → , G ( x) = 2x −1 + + c ; lim G ( x ) = ∞ ; lim =2;
( x + 1)2 x →+∞ x →+∞ x

lim ( G ( x ) − 2 x ) = −1 + c ⇒ − 1 + c = 0 ⇒ c = 1 ⇒ G ( x ) = 2 x +
1
.
x →+∞ ( x + 1)2
Varianta 57 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1.a) f ′ ( x ) = e − e .
x

b) f ′′ ( x ) = e x ; f ′′ ( x ) > 0 oricare ar fi x ∈ \ ⇒ f convexă pe \ .


c) ecuaţia tangentei: y − f ( 0 ) = f ′ ( 0 )( x − 0 ) ; f ′ ( 0 ) = 1 − e ; y = (1 − e ) x ;
 y = (1 − e ) x
 ⇒ y = 1 − e ⇒ A (1,1 − e ) .
x =1
2.a) ls ( 0 ) = ld ( 0 ) = f ( 0 ) = 0 ⇒ f continuă în x = 0 ⇒ f continuă pe \
⇒ f admite primitive pe \ .
x4 0  x2 2  1 11
1 0 1
b) ∫ f ( x ) dx = ∫ ( )
x 3 dx + ∫ x + x dx = + + x x = .

4 −1  2 3  0 12
−1 −1 0 
b c
c) ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx ⇔ F ( b ) − F ( a ) = F ( c ) − F ( b )
a b
F (c) + F (a)
⇔ 2F (b ) = F ( c ) + F ( a ) ⇔ F (b ) = c.c.t.d.
2
Varianta 58 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1
1.a) f ′ ( x ) = 1 − .
x
x −1
b) f ′ ( x ) = 0 ⇔ = 0 ⇔ x = 1 .Din tabelul de variaţie al funcţiei
x
⇒ pe intervalul ( 0, 1) f este descrescătoare , iar pe intervalul (1, ∞ ) f este crescătoare.

c) Din punctul b) ⇒ f ( x ) ≥ f (1) = 1 oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ )

⇔ x − ln x ≥ 1 oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ ) ⇔ x ≥ ln x + 1 oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ ) ;

pentru x ∈ ( 0, ∞ ) ⇒ x ∈ ( 0, ∞ ) ⇒ x ≥ ln x + 1 oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ ) c.c.t.d.

(t )
x

∫ + t + 1 dt
2
x
( )
3 2
x x 1
∫ t + t + 1 dt = + + x ⇒ lim 0 =
2
2.a) .
0
3 2 x →+∞ x +1
3 3

1 −1
b) ∫ 2
dx = + c ; F (1) = 0 ⇔ −1 + c = 0 ⇔ c = 1 .
x x

1
a2
c) V = π ∫ a 2 x 4 dx = π = 5π ⇒ a = 5 .
0
5
Varianta 59 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
−2
1.a) f ′ ( x ) = .
( x − 1)2
f ( x ) − f ( −1) −2 1
b) lim = f ′ ( −1) ; f ′ ( −1) =
=− .
x →−1 x +1 4 2
c) lim f ( x ) = 1 ⇒ y = 1 asimptotă orizontală spre +∞ .
x →+∞
1 1
−x 1
2.a) ∫ e ⋅ x ⋅ e x dx = ∫ x dx = .
0 0
2

( )
1 1
b) I1 = ∫ xe x dx = xe x − e x =1.
0
0
1 1 1
c) I n = ∫ x n e x dx = x n e x − n ∫ x n−1e x dx = e − n I n −1 ⇒ I n + nI n −1 = e .
0
0 0
Varianta 60 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1.a) lim f ( x ) = 0 ; lim f ( x ) = 1 ⇒ f nu este continuă în x = 1 .


x →1 x →1
x< 1 x >1

b) f ′ ( x ) = 6 x 2 − 30 x + 24 .

x2 − a2 2x
c) lim = lim = 2a ⋅ 2 a = 4a a ; 4a a = 32 ⇔ a a = 8 ⇔ a3 = 64 ⇔ a = 4 .
x →a x− a x →a 1
2 x

2 2
1
2.a) ∫ f 0 ( x ) dx = ∫ dx = ln 2 .
1 1
x

2
( )
b) f n ( x ) > 0 oricare ar fi x ∈ [1, 2] ⇒ Aria Γ f n = ∫ f n ( x ) dx = ln x + ln ( x + 1) + … + ln ( x + n ) 
2
1
1

= ln 2 + ln 3 + ln 4 + … + ln ( n + 2 ) − ln1 − ln 2 − … − ln (1 + n ) = ln ( n + 2 ) .

1 1 5 −5 x 2 + 7 x + 6
c) F ′ ( x ) = f1 ( x ) = + ; G′ ( x ) = F ′ ( x ) − = ;
x x +1 6 6 x ( x + 1)

Din tabelul de semne ⇒ G ′ ( x ) ≥ 0 oricare ar fi x ∈ [1,2] ⇒ G crescătoare.


Varianta 61 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1.a) f ′ ( x ) = 2 x ln 2 − ln 2 .

f ( x ) − f ( 3)
b) lim = f ′ ( 3) = 7ln 2 .
x →3 x−3

c) f ′ ( x ) = 0 ⇒ x = 0 şi din tabelul de variaţie al funcţiei f ⇒ x = 0 este punct de minim local .

∫ f ( x ) dx = e +c.
x
2.a)

e 1
ln x π
b) V = π ∫ dx = π ∫ t dt = .
1
x 0
2

3 3
11 1  3 1 9
∫ 2  x − x + 2  dx = 2 ( ln x − ln ( x + 2 ) ) 1 = 2 ln 5 .
1 1
c) ∫ x ( x + 2) dx =
1 1
Varianta 62 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
−4
1.a) f ′ ( x ) = .
( x − 3) 2
f ( x ) − f (4)
b) lim f ′ ( 4 ) = −4 .
=
x →4 x−4
c) lim f ( x ) = 1 ⇒ y = 1 asimptotă orizontală.
x →∞
1
1
2.a) ∫ f ( x ) dx = ln ( x + 1) 0 = ln 2 .
0
2 2
1 −1  −1  2π
b) V = π ∫ dx = π ⋅ = π  + 1 = .
0 ( x + 1)2 x +1 0  3  3
1 1 1
c) a ≤ x ≤ a + 1 ⇔ a + 1 ≤ x + 1 ≤ a + 2 ⇔ ≤ ≤
a + 2 x +1 a +1
a +1 a +1 a +1
1 1
⇒ ∫ dx ≤ ∫ f ( x ) dx ≤ ∫ dx
a
a+2 a a
a +1
a +1
1 a +1 1 a +1

a+2
⋅x
a
≤ ∫ f ( x ) dx ≤ a + 1 ⋅ x a
⇒ c.c.t.d.
a
Varianta 63 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1
1.a) f ′ ( x ) = e x + .
x2

b) f ′ ( x ) > 0 oricare ar fi x ∈ [1, ∞ ) ⇒ f crescătoare pe [1 , ∞ ) .

c) f (1) = e ⇒ A (1, e ) ∈ G f ; ecuaţia tangentei este : y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) ;

f (1) = e ; f ′ (1) = e + 1 ; y − e = (1 + e )( x − 1) .

2.a) ls ( −1) = ld ( −1) = f ( −1) = 4 ⇒ f continuă în x = −1 ⇒ f continuă pe \

⇒ f admite primitive pe \ .

−2
5
a) ∫ ( x + 5) dx = 2 .
−3

m +1 m +1
b) pentru x > −1 , ( ) ∫
f ( x ) > 0 ⇒ Aria Γ f = f ( x ) dx = ∫ (3x + 1) dx = 3m
2 2
+ 3m + 2 ;
m m

−∆ 15 5
aria minimă = = = .
4a 12 4
Varianta 64 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
2
x 2x
1.a) h ( x ) = ⇒ h′ ( x ) =
x +1
( x + 1)
2 2
2

b) lim f ( x ) = 1. Dreapta de ecuaţie y = 1 este asimptota către +∞ la graficul funcţiei f .


x →+∞

x2 2x
c) h ( x ) = ; h′ ( x ) = ≥ 0 oricare ar fi x ∈ [0, ∞ ) ⇒ h crescătoare pe intervalul [ 0, ∞ ) .
x +1
( )
2 2
x2 + 1
2 A B
2.a) f ( x ) = 1 + =1+ + ; A = 1 , B = −1 c.c.t.d.
x + 4x + 3
2 x +1 x + 3
1
 x +1 1 3
b) ∫ f ( x ) dx =  ln x + 3 + x  0 = ln 2 + 1 .
0
c) f ( x ) > 0 oricare ar fi x ≥ 0 ⇒
k
 x +1 k  k +1 3 
( )
Aria Γ f = ∫ f ( x ) dx =  ln
 x+3
+ x  = ln 
0
⋅  + k = k + ln k
 k +3 1
0
3k + 3
⇒ = k ⇔ 3k + 3 = k 2 + 3k ⇒ k = 3 .
k +3
Varianta 65 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
2 − 2 x2
1.a) f ′ ( x ) = .
(
1+ x 2 2
)
b) Tabelul de variaţie al funcţiei f ⇒ A ( −1 , − 1) minim local , B (1,1) maxim local.
c) Din punctul b) ⇒ f ( x ) ≥ −1 pentru orice x ∈ \ ⇒ c.c.t.d.
1
 x2 1 5
2.a) ∫ f ( x ) dx =  + 2x  = .
0 2
0  2 
10 10
10 10
b) ∫ e x ( x + 2 ) dx = e x ( x + 2 ) − ∫e
x
dx = e x ( x + 1) = 11e10 .
−1
−1 −1
−1
 1
( )
1 1
x3 x2
c) V = π ∫ ( px + 2 ) dx = π ∫ p 2 x 2 + 4 px + 4 dx = π  p 2 ⋅ + 4 p ⋅
2
+ 4x  =
 3 2 0
0 0  
p 2  b −2
=π  + 2 p + 4  . Volumul este minim pentru p = − = = −3 .
 3  2a 2 ⋅ 1
 
3
Varianta 66 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

3
1.a) ls ( 0 ) = ld ( 0 ) = f ( 0 ) = ⇒ f este continuă în x0 = 0.
2

2x + 3
b) lim = 2 ⇒ y = 2 este ecuaţia asimptotei orizontale.
x →∞ x + 2

2x + 3 1
c) Pentru x ≥ 0, f ( x ) = , f '( x) = > 0 ⇒ f crescătoare ;
x+2 ( x + 2 )2
3
lim f ( x ) = 2 , f ( 0 ) = ⇒ c.c.t.d.
x →∞ 2

2
1 11 1  1 1 3
2.a)
x + 2x
2
= −
2  x x + 2 
 ; ∫ x + 2x
2
dx = ln .
2 2
1

1 1
x x
b) ≤ 1 pentru x ∈ [ 0,1] ⇒ ∫ dx ≤ ∫ 1 ⋅ dx = 1.
x +1 0
x + 1 0

a
1 ln a + ln c
c) ∫ x
dx = ln a ⇒ ln a ,ln b ,ln c în progresie aritmetică ⇔ ln b =
2
1

⇔ 2ln b = ln ( a ⋅ c ) ⇔ b 2 = a c ⇔ a , b , c în progresie geometrică.


Varianta 67 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

( ) ( )
1.a) f ′ ( x ) − g ′ ( x ) = 3 x 2 − 6 x − 3 x 2 − 10 x + 8 = 4 x − 8.

f ( x ) 0 L'H
0 L'H 0
3x2 − 6 x 0 6x − 6
b) lim = lim 2 = lim = 3.
x →2 g ( x ) x →2 3 x − 10 x + 8 x → 2 6 x − 10

c) f ' ( x ) = 3x 2 − 6 x , f ' ( x ) = 0 ⇒ 3 x ( x − 2 ) = 0 , de unde x = 0 , x = 2.

Din tabelul de variaţie al funcţiei ⇒ f ( x ) ≥ 0 , oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ ) .

1 x −1
2.a) F ' ( x ) = e x + 1 − = ex + = f ( x ) . F derivabilă pe ( 0, ∞ ) ⇒ F primitivă .
x x
2
b) ∫ xe
x
(
dx = xe x − e x ) 21 = e2 .
1

e
( )
c) Pentru x ∈ [1 , e ] , f ( x ) > 0 ⇒ Aria Γ f = ∫ f ( x ) dx = F ( x ) = e e − 2.
e
1
1

ee − 2 = em − 2 ⇔ m = e .
Varianta 68 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1.a) f ′ ( x ) = 3x + 3 .
2

b) f ' ( x ) > 0 ⇒ f crescătoare pe \ .


x 3 + 3x
c) lim = 1.
x →−∞ x3
2.a) ls (1) = −2 = ld (1) ⇒ f continuă în x = 1 ⇒ f continuă pe \
⇒ f admite primitive pe \ .
1 1
3
b) ∫ ( x − 2 ) f ( x ) dx = ∫ ( x + 1) dx = 2 .
0 0
x x
c) ∫ ( f ( t ) + 2 ) dt = ∫ ln t dt = x ( ln x − 1) + 1 ;
1 1
x ( ln x − 1) + 1  1
lim = lim  ln x − 1 +  = +∞ .
x →+∞ x x →+∞  x
Varianta 69 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1
1.a) f ' ( x ) = + x.
x
f ( x ) − f (1)
b) lim = f ' (1) = 2.
x →1 x −1
−1 + x 2
c) f "( x ) = ; f "( x ) = 0 ⇒ x1 = 1, x2 = −1 . Din tabelul de variaţie ⇒
x2
Pentru x ∈ ( 0 ,1) f este concavă; pentru x ∈ (1, ∞ ) f este convexă.
2
2.a) Pentru n = 2 ⇒ ∫ (1 + x )
2
dx =
(1+ x)
3
2
=
19
.
1
3 1 3
a
−1 a
b) Pentru n = −1 ⇒ ∫ (1 + x ) dx = ln 1 + x = 0 ⇔ 1 + a = 1 ⇒ a1 = 0, a2 = −2.
0
0
1
1 1
c) ∫ f ′ ( x ) ⋅ f ( x ) dx = f ( x ) ⋅ f ( x ) − ∫ f ( x ) ⋅ f ′ ( x ) dx =
−1
−1 −1
1 2 1 1 2n 1 22 n
= f ( x ) = (1 + x ) = = 22 n −1.
2 −1 2 −1 2
Varianta 70 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1
1.a) f ′ ( x ) = 1 + .
2 x
b) f ' ( x ) > 0 oricare ar fi x > 0 ⇒ f crescătoare.
3 1 3
c) f ' ( x ) =⇔ 1+ = ⇒ x = 1 ; f (1) = 2 ⇒ A (1, 2 ) .
2 2 x 2
2x + 3 1 1
2.a) 2 = + .
x + 3x + 2 x + 1 x + 2
1
1
b) ∫ f ( x ) dx = ln ( x + 1) ⋅ ( x + 2 ) 0 = ln 3 .
0
1
1 1 −1 1 π
c) h ( x ) = − ⇒V = π ∫ dx = π ⋅ = .
0 ( x + 3)
x+3 2 x + 3 0 12
Varianta 71 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie:
1
1.a) Avem f1 ( x ) = f 0′ ( x ) = .
x
1  1 
b) f 2 ( x ) = f1′( x ) = − 2 ; lim  − 2  = 0 ⇒ y = 0 asimptotă orizontală.
x x →∞  x 
x +1 1 x +1 1 x +1 1
c) ln (1 + f1 ( x ) ) ≤ f1 ( x ) ⇔ ln ≤ ⇔ ln − ≤ 0. Ataşăm funcţia h ( x ) = ln − ,
x x x x x x
1 1
x ∈ ( 0, ∞ ) ; h′ ( x ) = 2 ⋅ > 0 ⇒ h crescătoare; lim h ( x ) = 0 ⇒ h ( x ) ≤ 0 c.c.t.d.
x x +1 x →∞
e −1

∫ f ( x ) dx = ln (1 + x )
e −1
2.a) 2
=1.
0
0
2x
b) F primitivă ⇒ F ′ ( x ) = f ( x ) = ; F ′ ( x ) > 0 pentru orice x ∈ ( 0, ∞ ) ⇒ F
1 + x2
crescătoare pe ( 0 , ∞ ) .
1 2 2 3 4 4
17
c) ∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx = ln 5 ; ∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx = ln 5 ⇒ c.c.t.d.
0 1 0 2 3 2
 1
La 1.c) ln (1 + f1 ( x ) ) = ln  1 +  este funcţie compusă.
 x
1
Propun: Să se arate că f 0 ( x ) ≤ − 1 ,oricare ar fi x ∈ ( 0, +∞ ) .Soluţie:
f1 ( x )
ln x ≤ x − 1 ⇔ ln x − x ≤ −1. Ataşăm funcţia
1 1− x
h ( x ) = ln x − x , x ∈ ( 0, ∞ ) ; h′ ( x ) = − 1 = , h′ ( x ) = 0 ⇔ x = 1. Din tabelul de variaţie
x x
⇒ h ( x ) ≤ −1 oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ ) ⇔ ln x − x ≤ −1 c.c.t.d.
Varianta 72 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
3
1.a) f ' ( x ) = 3 x 2 − .
x2
f ( x ) − f (1)
b) lim = f ' (1) = 0.
x →1 x −1
c) f ' ( x ) = 0 ⇔ x1 = 1, x2 = −1. Din tabelul de variaţie rezultă
f crescătoare pe ( −∞ , − 1) şi pe (1, ∞ ) , f descrescătoare pe ( −1,0 ) şi pe ( 0,1) .
 2 x3 x5  1 7π
( )
1 1
2.a) V = π ∫ f 2 ( x ) dx = π ∫ x 2 2 − x 2 dx = π  −  = .
 3 5  0 15
0 0  
1 1 2
1 1 2 2 −1
∫ x 2 − x dx = ∫ − t dt = ∫ t dt =
2
b) .
0 2
2 1
2 3
x
c) ∫ f ( t ) dt = F ( x ) − F ( 0 ) , unde F este o primitivă a funcţiei f,
0
0
F ( x ) − F (0) 0 F ′( x ) f ( x) 2
⇒ lim 2
= lim = lim = .
x →0 x x →0 2 x x →0 2 x 2
Varianta 73 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
2+a 2+a
şi f (1) = 2 ⇒ 2 =
1.a) ls (1) = ld (1) = f (1) ; ls (1) = 2; ld (1) = ⇒ a = 4.
3 3
b) lim f ( x ) = 1 ⇒ y = 1 asimptotă orizontală.
x →−∞

−2 x 2 − 2ax + 4 −4 − 4a −4 − 4a
c) m = f ' ( 2 ) = 1 ; f ' ( x ) = ; f '( 2) = ; = 1 ⇒ a = −10 .
(x )
2 36 36
2
+2
1
( )
1
2.a) f x = e x ⇒ ∫ e x dx = e x = e − 1.
0
0
1 1 1
1 1 1
2 xe x dx = ∫ et dt = ( e − 1) .
2 2
∫ xe dx = ∫
x
b)
0
20 20 2
1 1 1
c) 1 ≤ e x ≤ e oricare ar fi x ∈ [0 , 1] ⇒
2 2
∫ 1 dx ≤ ∫ e dx ≤ ∫ e dx , c.c.t.d.
x

0 0 0
Varianta 74 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1.a) h ( x ) =
( x − 2 ) + ( x − 1) = 1 + 1 .
( x − 1)( x − 2 ) x − 1 x − 2
−1 −1 −1 1
b) h ' ( x ) = + ⇒ = ⇒ x=0.
( x − 1) ( x − 2 )
2
( x − 1)
2 2 x −1
f ′( x) f ′( x)
c) Din h( x) = ⇒ f ′( x) = h ( x) ⋅ f ( x) şi f ( x ) =
f ( x) h( x)
f ′( x) f ′( x)
⇒ f ′′ ( x ) = h′ ( x ) ⋅ f ( x ) + h ( x ) ⋅ f ′ ( x ) = h′ ( x ) ⋅ + ⋅ f ′( x) .
h( x) f ( x)
3
Cum f ' ( x ) = 2 x − 3 ⇒ pentru x ≠ putem împărţi cu f ' ( x ) ⇒ c.c.t.d.
2
3 3
x3  1 26
2.a) V = π ∫ x dx = π2
= π 9 −  = π ⋅ .
1
3
1
 3 3

x2008
x 2
x 2008 x 2
b) ∫ f ( x ) dx = + + x + c ; F (0) = 1 ⇔ c = 1 ⇒ F ( x ) = + + x +1.
2008 2 2008 2
x

x
x 2008 x 2
∫ f ( t ) dt 1
c) ∫ f ( t ) dt = + + x ⇒ lim 0 2008 = .
2008 2 x →∞ x 2008
0
Varianta 75 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie:

1.a) f continuă ⇔ ls ( 0 ) = ld ( 0 ) = f ( 0 ) ; ls ( 0 ) = 1 = f ( 0 ) , ld ( 0 ) = 1 ⇒ f este continuă în x = 0 .

−2 x
b) x ∈ ( −∞ , 0]; f ' ( x ) = ; f ' ( x ) ≥ 0 oricare ar fi x ∈ ( −∞ , 0] ⇒ f crescătoare pe ( −∞ , 0] .
( )
2
x2 + 1

1
c) f ( −1) = ⇒ A ∈ G f ; ecuaţia tangentei este: y − f ( −1) = f ' ( −1)( x + 1) ;
2

1 1 1
f ' ( −1) = ⇒ y − = ( x + 1) este ecuaţia tangentei.
2 2 2

e
( ) 1 1 e
2.a) f1 x −1 = ⇒ ∫ = ln x = ln e − ln1 = 1 c.c.t.d.
x 1
x 1

Pentru punctul 2. b) propun:Să se determine primitiva G a funcţiei

1 13
g ( x) = , oricare ar fi x ∈ \ , care verifică relaţia G (1) = . Soluţie:
f2 ( x ) 15

( ) x5 2 x 3
1 2
f2 ( x ) = ⇒ g ( x ) = x2 + 1 = x 4 + 2 x 2 + 1 ; ∫ g ( x ) dx = + + x + c.
( x2 + 1)
2 5 3

x5 2 x3 13 1 2 13
O primitivă este G ( x ) = + + x + c ; G (1) = ⇔ + +1+ c = ⇔ c = −1.
5 3 15 5 3 15

1
Pentru punctul 2. c) propun: Să se calculeze ∫ x ⋅ f n ( x ) dx, unde n > 1. Soluţie:
0

1 t − n +1 2
1 1 2
x 1 1 1  1 
∫ x f n ( x ) dx = ∫ dx = ∫ ⋅ dt = ⋅ = 
2 −n + 1 1 2 (1 − n )  2
− 1 .
( x 2 + 1)

0 0
n
1
t n 2 n 1

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 76 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

e x − ( x + 1) e x x
1. a) f ′ ( x ) = 2x
=− , pentru orice x ∈ R .
e ex

x +1 1
b) lim x
= lim = 0 deci y = 0 este asimptotă orizontală la +∞ .
x →+∞ e x →+∞ e x

c) Din semnul derivatei se obţine că f este crescătoare pe ( −∞,0] şi descrescătoare pe [ 0, +∞ ) şi atunci


f ( x ) ≤ f ( 0 ) = 1 , pentru orice x ∈ R .

x2
∫ ( x + 4) ⋅ f1 ( x ) dx = ∫ ( x + 4 )dx =
2
2. a) + 4x + C .
2

1 1
b) ∫ xf 2 ( x )dx = ∫ x 2
+ 4
dx
x
=
1
2
ln x 2
+ 4
0
(
1 1 5
2 4
)
= ln   .
0 0

1 1
c) Din 0 ≤ x 2008 ≤ 1 , ∀x ∈ [ 0,1] rezultă ≤ f 2008 ( x ) ≤ , ∀x ∈ [ 0,1] ,de unde prin integrare obţinem
5 4
1
( ) 1 1 
A Γ f 2008 = ∫ f 2008 ( x ) dx ∈  ,  .
5 4
0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 77 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

x −3
1. a) f ′ ( x ) = ln x +
x

f ( x) − f (1)
b) lim = f ′ (1) = −2
x →1 x −1

1 3
c) f ′′ ( x ) = + > 0 , pentru orice x > 0 deci f este convexă pe ( 0, +∞ ) .
x x2

2. a) F ′ ( x ) = f ( x ) pentru orice x ∈ R deci F este primitivă a lui f.

1 1
1
b) A ( Γ F ) = ∫ F ( x )dx = ∫ x ⋅ e x dx = ( x − 1)e x = 1.
0 0
0

1
F ( x) − f ( x) 1
c) ∫ e +1
x
dx = − ∫
e
ex
+
x
1
( 1
0
)  2 
dx = − ln e x + 1 = ln 
 e + 1
.

0 0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 78 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) f ′ ( x ) =
( )
2 x x 2 + 1 − 2 x3
=
2x
.
( x + 1) ( x + 1)
2 2 2 2

b) lim f ( x ) = 1 deci y = 1 este asimptotă orizontală la +∞ .


x →+∞

c) cum derivata funcţiei f este pozitivă pe intervalul ( 0, +∞ ) rezultă că f este crescătoare pe ( 0, +∞ )


deci f ( 3 2007 ) ≤ f ( 3 2008 ) .
2x
2. a) ∫ f ( x ) dx = +C .
ln 2

1
( )
1
b) A Γ g = ∫ x ⋅ e x dx = ( x − 1) ⋅ e x = 1.
0
0

∫ f (t )dt
c) lim 0
= lim f ( x ) = 1 .
x →0 x x →0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 79 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) f ′ ( x ) = 2 x ln 2 + 3x ln 3 .

b) lim f ( x ) = 0 deci y = 0 este asimptotă orizontală la −∞ .


x →−∞

c) f ′′ ( x ) = 2 x ln 2 2 + 3x ln 2 3 > 0 pentru orice x ∈ R deci f este convexă pe R .

x3
∫ ( x + 1) f2 ( x ) dx = ∫ x dx = +C .
2
2. a)
3

1
( )
1
dx = ( x − ln ( x + 1) ) = 1 − ln 2 .
x
b) A Γ f1 = ∫
0
x +1 0

1 1
x 2008 1 1
c) ≤ ,pentru orice x ∈ [ 0,1] deci ∫ f 2008 ( x )dx ≤ ∫ dx = ln 2 .
x +1 x +1 0 0
x + 1

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 80 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1 x2 − 2 x
1. a) f ′ ( x ) = 1 − = , pentru orice x ∈ R \ {1}
( x − 1)2 ( x − 1)2
f ( x)
b) lim = 1, lim ( f ( x ) − x ) = 1 deci y = x + 1 este asimptotă oblică la +∞ .
x →∞ x x →∞

( )
c) f e x + 1 = e x +
1
ex
+2≥ 4.

ex ex
2. a) ∫ f 0 ( x )dx = ∫ dx = +C .
2 2

1
( )
b) A Γ f1 = ∫
ex 1
dx = ln e x + 1 = ln (
 e +1
 2 
. )
0 e +1
x 0

ex ex
c) Din e( ) ≥ e x pentru orice x ∈ [ 0,1] , se obţine pentru orice x ∈ [ 0,1] , de
n +1 x
≤ nx
e( ) + 1 e + 1
n +1 x

1 1
unde ∫ f n +1 ( x )dx ≤ ∫ f n ( x )dx pentru orice n ∈ N .
0 0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 81 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1 1 1 1
1. a) f ′ ( x ) = 2 −3 = − , pentru orice x > 0 .
3 2 3
2 x 3 x x x2

b) d : y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) deci d : y = 1 .

c) Din studiul semnului derivatei funcţiei f se deduce că f este descrescătoare pe ( 0,1] şi crescătoare pe
[1, +∞ ) , de unde rezultă că f ( x ) ≥ f (1) = −1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .

2. a) F ′ ( x ) = 2 x + 1 , x ∈ R de unde a = 2 .

1
1
b) ∫e
x
⋅ f1 ( x ) dx = xe x =e.
0
0

1 1
 x3  1 1  2
3 1
c) ∫ (
f a 2 ( x )dx = ∫ a 2 x 2 + 2ax + 1 dx =  a 2) 3
+ ax 2 + x  =  a +  +  ≥ pentru orice a ∈ R .
0 0  3  0 3  2 4  4

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 82 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

x −3 3x − 3
1 a) f ′ ( x ) = x + = .
2 x 2 x

b) d : y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) , d : y = 2 .

c) Din studiul semnului derivatei funcţiei f se obţine că f ( x ) ≥ f (1) = −2 pentru orice x > 0 , de unde
2
x−3≥ − pentru orice x > 0 , de unde concluzia.
x

∫ f1 ( x )dx = ∫ e dx = e x + C .
x
2. a)

1 1
1
∫ x ⋅ f1 (1)dx = ∫ x ⋅ e dx = ( x − 1) e x =1.
x
b)
0 0
0

1
π
2
(
1 π e −1 )
( )
c) V C g = π ∫ x ⋅ e 2 2 x3
dx = e
6
2 x3
0
=
6
.
0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 83 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

x
1 1
1. a) f ′ ( x ) = 3x ln 3 −   ln .
 
2 2

f ( x) − f (0)
b) lim = f ′ ( 0 ) = ln 6 .
x →0 x

x
1
c) f ′ ( x ) = 3x ln 3 +   ln 2 > 0 pentru orice x > 0 , deci f este crescătoare pe R .
2

x2
2. a) ∫ f ( x ) dx = + ln x + C .
2

2

2
1  x3 1  2 29π
b) V C g ( ) = π ∫  x +  dx = π  + 2 x −  =
 x   3 x 1 6
.
1  

e e e
1  x2 x 2  e ln 2 x e e 2 + 3
c) ∫ f ( x ) ln xdx = ∫ x ln xdx + ∫ ln xdx =  ln x −  + = .
x  2 4  1 2 1 4
1 1 1 

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 84 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

( 2 x − 1) e x − ( x 2 − x + 1) e x − x 2 + 3x − 2
1. a) f ′ ( x ) = = , pentru orice x ∈ R .
e2 x ex

2x −1 2
b) lim f ( x ) = lim x
= lim = 0 deci y = 0 este asimptotă orizontală la +∞ .
x →+∞ x →+∞ e x →+∞ e x

c) Din semnul derivatei lui f obţinem că f este descrescătoare pe ( −∞,1] , crescătoare [1, 2] deci
1
f ( x ) ≥ f (1) = pentru orice x ≤ 2 .
e

x2
2. a) ∫ f 2 ( x )dx = ∫ ( x + 2 )dx = + 2x + C .
2

1
( x + 2 )3 (
1 2 3 3−2 2 )
( )
2
b) A Γ f = ∫ x + 2dx = = .
0
3 0 3

1 1
3
∫x x + 2dx ≤ ∫ x 2008 3dx =
2008
c) .
0 0
2009

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 85 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) f ′ ( x ) =
(
2 x2 − x2 + 1 )=x 2
−1
pentru orice x > 0 .
2 2
x x

f ( x)
b) lim
x →+∞ x
= 1 , lim
x →+∞
( f ( x ) − x ) = 0 deci y = x este asimptotă oblică la +∞ .

2
c) f ′′ ( x ) = > 0 pentru orice x > 0 deci f este convexă pe ( 0, +∞ ) .
x3

∫ f ( x ) dx = e +C.
x
2. a)

1
1
b) A ( Γ h ) = ∫ xe x dx = ( x − 1) e x =1.
0
0

 e2 x e −2 x 1  e2 1 
1
( ) ( )
2
c) V C g = π ∫ e x + e − x dx = π  + 2x −  = π  + 2 − 2  .
 2
0  2 0  2 2e 

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 86 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1
⋅ x − ln x
1 − ln x
1. a) f ′ ( x ) = x
2
= pentru orice x > 0
x x2

1
b) d : y − f ( e ) = f ′ ( e )( x − e ) , d : y =
e

c) Din studiul semnului derivatei lui f se obţine că f este crescătoare pe ( 0, e ] şi descrescătoare pe


1
[e, +∞ ) deci f ( x ) ≤ f ( e ) = pentru orice x > 0 , de unde concluzia.
e

2x x
2. a) ∫ f ( x ) dx = x − 3
+C .

1
 4 x x x2  1 π
( )
b) V C f = π ∫ f 2 ( x )dx = π  x −
 3
+  = .
2  0 6
0 

1 1
f 2008 ( x )dx ≤ ∫ (1 − x )
( x − 1)2009 1 1

2008
c) dx = = .
0 0
2009 0 2009

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 87 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1
1. a) f ′ ( x ) = 1 ⋅ ln x + x ⋅ − 1 = ln x , pentru orice x > 0 .
x

b) d : y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) , d : y = −1 .

1
c) f ′′ ( x ) = > 0 pentru orice x > 0 deci f este convexă pe ( 0, +∞ ) .
x

x2
2. a) ∫ f1 ( x )dx = ∫ ( x + 1)dx = + x+C.
2

1
( x + 1)3 1 4 2 −2
( )
2
b) A Γ g = ∫ x + 1dx = = .
0
3 0 3

1 1
c) ∫ f n ( x )dx ≤ ∫ 1 + 1dx = 2 .
0 0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 88 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) f ′ ( x ) = 3x 2 − 3 , f ′ (1) = 0 .

b) f ′′ ( x ) = 6 x şi atunci f este concavă pe ( −∞,0 ) şi convexă pe ( 0, +∞ ) .

c) din studiul semnului derivatei lui f se obţine că f este crescătoare pe ( −∞, −1) ,descrescătoare pe
[ −1,1] şi crescătoare pe (1, 2] şi cum f ( −1) = f ( 2 ) = 3 rezultă f ( x ) ≤ 3 , pentru orice x ≤ 2 .

1
2. a) F ′ ( x ) = 1 − = f ( x ) pentru orice x > 0 .
x2

2
( )
2 1
b) A Γ f = ∫ f ( x ) dx = F ( x ) = .
1
1 2

e
e e 11  1 e  1e 2
c) ∫ f ( x ) ⋅ ln xdx = F ( x ) ⋅ ln x − ∫  x +  dx =  x +  ln x −  x −  = .
1
1 1 xx  x 1  x1 e

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 89 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) f ′ ( x ) = 6 x 2 − 6 x , f ′ (1) = 0 .

 1
b) f ′′ ( x ) = 12 x − 6 şi din semnul derivatei a doua se obţine că f este concavă pe  −∞,  şi convexă pe
 2
1 
 , +∞  .
2 

 1 
c) Din studiul semnului derivatei funcţiei f se obţine că f este crescătoare pe  − ,0  , descrescătoare
 2 
 1
pe ( 0,1) şi crescătoare pe [1, +∞ ) şi cum f  −  = f (1) = 0 rezultă f ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ≥ − .
1
 2 2

∫ f ( x ) dx = e +C
x
2. a)

1
1
b) A ( Γ h ) = ∫ x ⋅ e x dx = ( x − 1) ⋅ e x = 1.
0
0

 1  1
c) 1 − x ≥ x pentru orice x ∈  0,  , deci e1− x − e x ≥ 0 pentru orice x ∈  0,  de unde
 2   2
1
2
∫ ( g ( x ) − f ( x ) )dx ≥ 0 .
0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 90 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1 1 x −1
1. a) f ′ ( x ) = − = pentru orice x > 0 .
x x x

b) d : y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) , d : y = 2 .

c) Din studiul semnului derivatei lui f se deduce că f este descrescătoare pe [ 0,1] şi crescătoare pe
[1, +∞ ) deci f ( x ) ≥ f (1) = 2 , ∀x > 0 de unde concluzia.

2. a) ∫ ( )
f 2 ( x )dx = ∫ 2 x 2 − 2 x + 1 dx =
2 x3
3
− x2 + x + C .

1
( ) ( ) ( ) 1
b) A Γ g = ∫ 2 x 2 − 2 x + 1 e x dx = 2 x 2 − 6 x + 7 e x = 3e − 7 .
0
0

n +1
c) x n ≥ x n +1 şi (1 − x ) ≥ (1 − x ) pentru orice x ∈ [ 0,1] de unde prin însumare şi integrare se obţine că
n

1 1

∫ f n ( x )dx ≥ ∫ f n +1 ( x )dx .
0 0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 91 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1
1. a) f ′ ( x ) = 2 x − 1 − pentru orice x > 0 , deci f ′ (1) = 0
x

1
b) f ′′ ( x ) = 2 + > 0 pentru orice x > 0 deci f este convexă pe ( 0, +∞ ) .
x2

c) Din studiul semnului derivatei lui f se deduce că f este descrescătoare pe ( 0,1) şi crescătoare pe
[1, +∞ ) , deci f ( x ) ≥ f (1) = 0 pentru orice x > 0 .

x2
2. a) ∫ f1 ( x )dx = ∫ ( 2 − x )dx = 2 x − +C .
2

2
( )
2 2
b) A Γ g = ∫ ( 2 − x ) ⋅ e x dx = ( 3 − x ) e x = e −3.
0
0

π (2 − x)
11
2
2 211π
( )
c) V C f5 = π ∫ ( 2 − x ) dx = −
10
11 0
=
11
.
0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 92 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

ex x − ex e x ( x − 1)
1. a) f ′ ( x ) = = , pentru orice x > 0 .
x2 x2

b) lim f ( x ) = +∞ , deci x = 0 este asimptotă verticală la dreapta .


x →0
x >0

c) Din studiul semnului derivatei lui f se obţine că f este strict descrescătoare pe ( 0,1] şi crescătoare pe
[1, +∞ ) deci f ( x ) ≥ f (1) = e pentru orice x > 0 de unde concluzia.

x2
2. a) ∫ f ( x ) dx = + 2ln x + C .
2

2
 2
2
 x3 4  2 25
b) V C f ( ) = ∫  x +  dx =  + 4 x −  =
 x  1 3
1
x  3

2 2 2
2  x2 x2 2 3
c) ∫ f ( x ) ln xdx = ∫ x ⋅ ln xdx + ∫ ln xdx =  ln x − + ln 2 x  = ln 2 2 + 2ln 2 − .
x  2 4 1 4
1 1 1  

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 93 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

( )
1. a) f ′ ( x ) = 2 xe x + x 2 + 1 e x = ( x + 1) e x , pentru orice x ∈ R .
2

b) d : y − f ( 0 ) = f ′ ( 0 )( x − 0 ) , d : y = x .

c) f ′ ( x ) ≥ 0 pentru orice x ∈ R , deci f este crescătoare pe R şi cum f ( 0 ) = 0 rezultă că xf ( x ) ≥ 0 pentru


orice x ∈ R .

∫ ( x + x )dx = 2 + 3 + C .
2
x 2x x
2. a)

1
x2  x2  1 π ( 2ln 2 − 1)
( )
b) V C f1 = π ∫
x +1
dx = π 
 2
− x + ln ( x + 1)  =
0 2
.
0  

1 1
x 2008 1
c) ∫ x +1
dx ≤ ∫ x 2008 dx =
2009
.
0 0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 94 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) f ′ ( x ) = e x + x ⋅ e x = ( x + 1) ⋅ e x , pentru orice x ∈ R .

b) f ′′ ( x ) = ( x + 2 ) ⋅ e x , pentru orice x ∈ R şi din semnul derivatei a doua se obţine că f este concavă pe


( −∞, −2] şi convexă pe [ −2, +∞ ) .

x  1 
c) lim f ( x ) = lim = lim  − − x  = 0 deci y = 0 este asimptotă orizontală la −∞ .
x →−∞ x →−∞ e − x x →−∞  e 

1 
2. a) ∫  − 3 x dx = ln x − 2 x x + C .
x 

1 1
 2   x2 1 1
b) ∫ f 2 ( x ) dx = ∫  x + dx =  + 2ln ( x + 1)  = + 2ln 2 .
x +1 0 2
0 0  2 

1 1 1
x + 2 x 2008 + x + 2 2 x + 2 x+2
c) Din ≤ ≤ pentru orice x ∈ [ 0,1] se obţine ∫ x + 1 dx ≤ ∫ f 2008 ( x )dx ≤ ∫ 2dx ,
x +1 x +1 x +1 0 0 0

( )
adică A Γ f 2008 ∈ [1 + ln 2;2] .

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 95 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

2 x ( x − 1) − x 2 x2 − 2 x
1. a) f ′ ( x ) = = , pentru orice x > 1 .
( x − 1)2 ( x − 1)2
f ( x)
b) lim
x →+∞ x
= 1 , lim
x →+∞
( f ( x ) − x ) = 1 ,deci y = x + 1 este asimptotă oblică la +∞ .

c) Din studiul semnului derivatei lui f rezultă că f este strict descrescătoare pe intervalul (1, 2] şi atunci
f (3 2) ≥ f (3 3) .
x2
2. a) ∫ f ( x ) dx = x − +C.
2

1 1 1
( ) 2 1 2
b) A Γ g = ∫ 1 − xdx = − ∫ (1 − x )′ ⋅ (1 − x ) 2 dx = − (1 − x )3 = .
0 0
3 0 3

 1
x2  x2 
1
−3e 2 + 8e − 3
c) ∫ f ( x ) ⋅ ln xdx =   x −  ln x − x +  1 = .
 2  4  4e 2
1  e
e

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 96 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1
⋅ x − ln x
1 − ln x
1. a) f ′ ( x ) = x
2
= , pentru orice x > 0 .
x x2

b) lim f ( x ) = 0 , deci y = 0 este asimptotă orizontală la +∞ .


x →+∞

c) f ′ ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ ( e, +∞ ) şi atunci f este strict descrescătoare pe ( e, +∞ ) , deci


f ( 2007 ) ≥ f ( 2008 ) .

2x x
2. a) ∫ f ( x ) dx = 3
+C .

1
( )
b) A Γ g = ∫
x 2
+ 1
x
dx =
1
2
ln x (
2
+ 1
0
=)
1 ln 2
2
.
0

1
1
c) V ( Ch ) = π ∫ x ⋅ e x dx = π ( x − 1) ⋅ e x =π .
0
0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 97 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

( 2 x − 1) ( x 2 + x + 1) − ( x 2 − x + 1) ( 2 x + 1) 2 x2 − 2
1. a) f ′ ( x ) = = , pentru orice x ∈ R .
(x ) (x )
2 2
2
+ x +1 2
+ x +1

b) lim f ( x ) = 1 deci y = 1 este asimptotă orizontală către +∞ la graficul funcţiei f.


x →∞

c) Din studiul semnului derivatei lui f se obţine că f este strict crescătoare pe (1, +∞ ) deci
f ( 3 2007 ) ≤ f ( 3 2008 ) .
2. a) ∫ f ′ ( x )dx = ln x + C .
e
( )
e
b) A Γ f = ∫ ln xdx = ( x ln x − x ) = 1 .
1
1

c) ln x ≤ 1 pentru orice x ∈ [1, e ] deci e x ⋅ ln x ≤ e x pentru orice x ∈ [1, e ] şi atunci


e e

∫ e f ( x ) dx ≤ ∫ e = e − e
x x e

1 1

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 98 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

e x ( x − 1) − e x ex ( x − 2)
1. a) f ′ ( x ) = = pentru orice x > 1 .
( x − 1)2 ( x − 1)2

b) d : y − f ( 2 ) = f ′ ( 2 )( x − 2 ) , d : y = e 2 .

c) Din studiul semnului derivatei lui f rezultă că f este descrescătoare pe (1;2] şi crescătoare pe

( 2;+∞ ) deci f ( x ) ≥ f ( 2 ) = e 2 pentru orice x > 1 .

4
2 5 4 14 5
2. a) ∫ f1 ( x )dx = 3
x x =
1 3
.
1

4
b) ∫
x+2
f 22 ( x )
dx =
1
2
( 4 1 32
ln x 2 + 4 x = ln
1 2 5
)
.
1

π 1 π π
4 4
1 
( )
4
dx = ( ln x − ln ( x + 4 ) ) 1 = ln .
1 5
c) V C g = π ∫
4 ∫ x x + 4 
dx =  −
1 x + 4x
2
1
4 4 2

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 99 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1 1
1. a) f ′ ( x ) = 1 − 3 ⋅ =1− , pentru orice x > 0 .
3 2 3
3 x x2

b) d : y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) , d : y = 0 .

c) Din studiul semnului derivatei funcţiei f se obţine că f este descrescătoare pe ( 0,1] şi crescătoare pe
[1, +∞ ) deci f ( x ) ≥ f (1) = 0 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) de unde concluzia.

x4
∫ ( x + 1) f ( x ) dx = ∫ x dx = +C .
3
2. a)
4

1

1
1   x3 x 2 1 5
( )
b) A Γ f = ∫ f ( x ) dx = ∫  x 2 − x + 1 − dx =  −
x +1
+ x − ln ( x + 1)  = − ln 2 .
0 6
0  3
0
2 

x6 x6
c) Din 1 ≤ ( x + 1) ≤ 4 se obţine ≤ x 6 pentru orice x ∈ [ 0,1] şi atunci
2

4 ( x + 1)2
1
x6 π π
( )
V Cf =π ∫ dx ∈  ,  .
0 ( x + 1)  28 7 
2

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Varianta 100 MT2 Subiectul III www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) f ′ ( x ) =
(
2 x ⋅ x − x2 + 1 ) = x2 − 1 , pentru orice x > 0 .
x2 x2

f ( x)
b) lim
x →+∞ x
= 1 , lim
x →+∞
( f ( x) − x) = 0 deci y = x este asimptotă oblică la +∞ .

2
c) f ′′ ( x ) = > 0 , pentru orice x > 0 deci f este convexă pe ( 0, +∞ ) .
x3

x2
2. a) ∫ f 0 ( x ) ⋅ e- x dx = + x+C .
2

1
( ) ( ) ( ) 1
b) A Γ f1 = ∫ x 2 + 1 ⋅ e x dx = x 2 − 2 x + 3 ⋅e x = 2e − 3 .
0
0

( ) )
1 1 1 1 1
c) ∫ ( ( )
f 2007 ( x )dx + ∫ f 2009 ( x )dx = ∫ x 2008 1 + x 2 + 2 ⋅ e x dx ≥ ∫ x 2008 ⋅ 2 x + 2 ⋅ e x dx = 2∫ f 2008 ( x )dx
0 0 0 0 0

BACALAUREAT 2008 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

S-ar putea să vă placă și