Sunteți pe pagina 1din 8
UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I FARMACIE »CAROL DAVILA” BUCURESTI FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA ADMITERE BIOLOGIE - CHIMIE VARIANTA 2 IULIE 2014 Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila Facultatea de Medicina Generala Examen admitere iulie 2014 Varianta 2 - Biologie-Chimie [ Le intrebiriie de maijos (18) alegeti un singur | | raspuns corect 1, Primul vas sanguin in care ajung chilomicronii aipsorbitl intestinal este: |. vena cavs infrioara 8, Vena rahiocetalics sténgs Cantera hepatica 5. vena ports E artera mezenteric superioar’ 2 . Spermatozoldul are urmatoarele componente, ru EXCEPTIA: age! oat 36 cromozomi lesa intermediar’ favorizeazs osmoza fete 0 forts care Impledica osmoza ‘epinde de proteinele membranare Sepinde de pompele membranare. suldepnde de numéra de parle dizvate din solutie A 8 5 e 23. Presiunea osmotici: a 8 ¢ 5. e 4. In ce situatie apare conflictul imun ‘antigen-anticorp? ‘In apararea nespeciica a organismului 6: a intainivea hematie! fara agiutinagene cu factorul D € a intainirea agiutinagenull 8 cu aglutinina a . cing gamma-globulinele dstrug agentul patogen E ia adminstrarea de ertrocte de lan individ Rh hegativ la unul Rh posit interior pornesc axoni care corticotropin bettacins Breostimuling Forman uteotrop hormon folculostimulant prolacting Rormenul melanocitostimulant rmelatonina E vasatocina A a c 5 e 6. Activitatea gonadelor NU este influentata d 8. € 5, 7. Stimularea neuronilor visceromotor! din segmentele medulare T,.-T,, produc [A reducerea secretiei de rening 6 Stimularea secretiegastrice Inhibarea secretiel medulosuprarenale! 5. sedderea frecventel cardlace E vasodiatatia arterlotelor dln tegument 8. Alegetl afirmatia corecti: |, cristalinl ae o putere de convergent de maxim 20 ‘iopta Bh Inastigmatism exist mal multe raze de curburé ale eristainull Citniopul departeazs obiectele de ochi pentru e vedea car Bin prezbiopie puterea de convergent a cristalinulul seade ETS ocniul emetzop punctul proxim este la 17 mm de och 9. Cilit auditivi vin in contact cu: membrana bazilard enarite ale neuronior din ganglionul spiral Senarite ale neurenlor din ganglionul spinal membrana tectoria rampa timpanics 110. Despre corpul galben putem afirma: | formarea sa este stimulat8 de horrnonul luteotrop 6: formarea sa poate Impiedicata Je vasotocina secrets doar progesteron, 5.in absenfa fecundatie! se elimin8 In ziua a 26-2 3 celui Ese formeaza in perioada preovulecore a ciciulul 21. Pot fl celule ‘A hematile 8. celulele adipoase € neuron vegetatvi 5. neuroni din scoarta cerebeloas ,neuronli din coamele anterioare ale mBduvel inucleate: 12, Potentialul generat in corpuscu GoigisMazzoni din policele drept este transmis: | prin ridcina anterioard a nervulu spinal 6 prin fascleull spinatalamic anteror stang . rin ascleulul spinotalamic lateral drept 5. eatre aria somestezicd | areapta E prin fasciculu spinacerebetos direct 13, Din maduva tombara lipsests fasciculul ‘A spinotalamic anterior B spinotalamie lateral € graciis B.duneat E Fleehsig 14, Foita externa a membranel nucleare se I de plasmalema pri ‘A. corpuscul lui Palade 8. mitecondri ©. desmozomi 5. reticut endoplasmatic E-aictozomt 15. Pompa Na*/k*: ‘A. genereaz8 potentialul de actiune 2, determina depolarizarea membrane! . determin repolarizarea membrane! D. asigur8 aifuziunea faciltats E-reintroduce K* in celuls 16. Insulina are urmatorul efect metabolic: 1A. creste sinteza enzimeior ipagenetice 8! Scade gicoliza musculara .creste ipaliza in tesutul adipos ©. Scade lipogeneza hepaties E-creste guconeogeneza 17. Despre osul coxal se poate afirma: [A se aticuleazd cu cel de partea opusd printr-o Sindesmaza Bla adult contine maduva galbend . prezinta in partea sa superioard ischionul D. este components a scheletulul membrulu inferior liber participa la delimitarea cavitati abdominale 18. in compozitia fltratului glomerular NU intra: | polipeptide 5. glucors € plachete sanguine 5. taming Eaminoacii {Ga urmatoareleintrebar (19-60) raspundet cu ‘8 daca numai salute 2,2 $13 sunt corecte | 8 dacs numa solutile 1 $13 sunt corecte; | C- dacd numai solute 2 si 8 sunt corecte; 1D -dacd numai solutia 4 este corecta; | - daca toate cele patru solu sunt corecte sau sunt | false: 19, Ramura ventrala a nervulul spinal contine: 1. fibre somatomotori 2 fibre postganalionare mielince simpatice 5 lore Somatozerzitve 4. fibre preganglionare amialinice simpatice 20. Au rol in hematopolezs: 2. maduva rosie din ionul adultull 2 copalamina 3. maduva rosie din toate oasele copilului 4 nicotinamiga 21, Intoarcerea séngelul oe: 1. pompa cardiac 2. aspiratia toracic8 3. pompa musculars 4, pompa Na*/K* 22. Sunt conducte spermatic 1. canalul epidigirar 2. fut seminiert contort 3 uretra 4 canalul veaicule| seminale 24, Absorbtia intestinala este favorizata d 1. reteaua vasculara bogat8 a vilozit3tlintestinale 2. mecanisme reflexe care cresc canstatea de sange In perioadele digestive eSGrosimes minima a peretelul intestinal 4. Speeliulcuble unisratiieat 25. Curburile coloanei vertebrale care au concavitatea posterior: 1. se g8sesc in regiunea toracals 2. Se numese seolioze 43 Se numese ctfoze 4. Sunt situate in planul care trece prin axele lungimil si Srosimi corpuldt 26, Activitatea motorie a stomacului cuprinde: 1, stocarea almentelor 2 Contract peristaltice 5, evacuarea continutulul gastric in cuoden 3 Contract de foame 27. Despre mezencefal se poate afirm: 2. In structura sa intr al li-ea neuron al cB acustice 2 se invecineazs anterior cu hipotalamustl 3 Contine centri reflexulul pupiarfetomotor 4. Vine in contact eu fobul floculonocular al Cerebelulu 28, Rata metabolica este crescuta d 1. Hroxing 2 efor fle 3. adrenalina 3 Somn 29, La inervatia nasulul paticlpa: 4. fibre parasimpatice preganglionare venite pe calea iervulu vitpentru mucoasa nazals 2'fibre din nucieul motor al nervulu Vi 3, prelungi celulipete din ganglionu! trigeminal 4 fore preganglionare parasimpatice vente pe cal nervut be 30, Gluconeogeneza este un proces metabolic 1. se destasoard In cat 2 este stimulat de corizo! 4: este stimula de Secretia celulelor a din pancreasul ' are loc In cazul aportulul excesiv ce glucozs 31, La inceputul sistolel ventriculare drepte: 1. valvele semilunare aortic sunt deschise 2’ Valvele semilunare pulmonare sun: Inchise 3 Valve mitra se deschige & Valva tricuspidd se inchide 32. in hepatocit, gluce: 1. ptrunde din capilaele sinusoide 2, este polimerizats sub actiunea insuline! 3. este desf8cuts, In prezenta O,, In acetil cognzima A 4. poate fitransformats fn aminoacié 33. Evacuarea bilel in duoden este consecinta: 1. contractiel musculaturi netede veziculare sub actiunes marelul nerv splanhnic 2. relaxari sincterulu! Oddi sub actiunes impulsurilor brovenite din nucieu! ambigau ESMnecanismulul unoral Geterminat de adrenalin 4 Sctiunlcolecistokininel eliperate de celulele mucoase! duadenale in termoreglare intervin: 2 sangele 2 Sstemul simpatcadrenal 5 hipotalarmusut ‘& mezenceralul, 35. Originea aparenta a nervilor cranieni motori 1. pe fata posteriourd a trunchilui cerebral 2 inte piramida $\oliva bulbar ‘2m spatial inte picioarele peduncullor cerebrall 4 Supener de piremide bulbars 36. Un adult de 100 kg are aproximativ: 1.2 lit singe arterial 2.4litn sange venos 3.6 lien singe venos 4.3 tn sange arterial 37. In structura membrane! celulare int 1 proteine 2 Eolesterol 53. fostotipige 3 eettns 39. Cresterea presiunil arteriale apa 1. Ii hipersecretia de mineralocoricoii 2 sub actiunea catecolaminelor 5 in hipersecretia ce glucocorticoii 4. In Umpul unul efertfzicintens 40. Lezarea legituril vasculare dintre hipotalamus si hipofizé poate produ 1. sciderea secretei de vasopresins 2! Schderea secrete! de octocina 3. scaderea secrete! de vasotocins 4, scaderea secretei de estrogen! 41, Aleget!afirmatille corecte privind ionii de Ne 1. $e reabsorb tubular activ si pasiv 2. In saliva au o concentrate mal micd decdt n plasms 3. se absorb in intestinul subtire si gros 4 In secretia pancreaticd au aceeasi concentrate cu ‘ce0 a lonilor de K* 42. Aleget! afirmatiile corecte: 1. canalultoracic ae tesut epitelial de acoperice simply 2 organele limfolse perferice au fesut conjunctiv feticulat S'leucocitele sunt celule conjunctive 4, maculele au fesut eptelial senzoral 43, La Intunerte: 1. creste secretia de melatonin 2 este stimulata functla gonadelor 5. Seade secretia de LH 4, pigmenti visual in conur sunt descompust in retinen si opsine 144, Timusul: 1. este localizat anterior de trahee 2 este gland endocring 3 este ocalzat retrosternal 4, Simuleaza demineralizares osoas8 45. Sectionarea jumatatil stangl a maduvel toracale determina: 1. pierderea sensibiltatitermice si dureroase 3 membrulul superior drept 2'pierderea sensible Kinestezice » membrulul interior drept 3S pierderea sensiblt8ti proprioceptive de control al imigcari la membrul inferior arept 2 bjerderea sensibiltattactle protopatice la membrul inferior drept 46, Molecula de 0, din aerul alveolar, in drumul ei spre splina, strabate: 2. surfactantul 2atnul sting 3 frunehial celiac 4 artera pulmonar sting 47, Testosteron 1. ge sintetizeaza din colesterol 2 este anabolizant proteic 53. mentine tonusulepiteliulul spermatogenic 4 duce la intantism genital in caz de Mipersecretie 48, Impulsurile de la nivelul fusurilor neuromuseulare: 1 intervin in mentinerea tonusulul muscular 2. Sunt transmise motoneuronor y ain carnul anterior 43, sjung in cerebe! pe calea fascicvlelorFlechsig s Gowers ‘Sajung in talamus prin fasciculele gracis I cuneat 49, Minut-volumul respirator: 1. este volumul de aer care particips la schimburlle de gaze respiratori 2's mosifics valoares in boata Basecow 3, este produsul dintrecapacttatea vials si frecventa iespiratore este suma dintre ventilatia alveolar si ventiatia Spatulul mort 50. In repaus, sngele din vena renala stanga: 1. contine 13 mi O,/a 2. transport 90% din CO, legat de hemoglobins 3. confine sénge dela ovarul sting 4. contine 20 mi 0,/a 452, Aleget afirmatia corecta: 1. vaginul are un epitellu pavimentos unistratincat 2! pecervixse insera vaginul 3 faite mar sunt stuate medial de labile mici 4 bulb vestibular sunt sitval la baze labor mari 152, In timpul contractiei muscula 1. banda H luminoass se micsoreazs 2! membranele Z se aprople 5 llamentete de actina patrund printre cele de miozina 4. sarcomerul nu se scurteazs ‘analizatorul olfactiv sunt adevérate 1. potentialul de receptor apare la contactulreceptorulu! cu Substanga sapida 2'prelungile celulifuge ale celulelorbipolare formea2s ‘ner olfactvi 5° protect cal olfactive se face in nucteul amigdalian si {itl oceipito-temporal media! 2 protoneuronul eal se af8 in partea postero Superioara a foselor nazale 54, Alegeti afirmatia INCORECTA legata de circulatla limfatica: 1. capilarelelimfatice formeazs refele terminale 2 aparel imfaice au srcturs asemanatore 3limfa colectats din tesutur si organe strabate Ganglion hrnfatie Ganglion imfatici produc granulocite 55. Rinichiul Intervine in: 1. formarea eritropoietine! 2 echorul seldorbazic 53 gluconeageneza 4. Feabsorbtla glucoze! 56. Fostolipaza: 1. este secretats informs inactiva 2 Se gaseste in secretiabilars 5 este secretata de celulele ductale pancreatice 4. este prezents in structura plasmaleme! 57. In timpul expirat 2. diafragma coboard 2! Coastele coboara, 5 Giometrl antero-posterior al toracelul creste 4. sternul se apropie de coloana vertebrala 58. Despre artera aorta putem afirma: 1. are o suprafata de sectiune mai micS decat a venelor 2 inmagazineazé energie In timpulfazelizovolumetrice 2 sistoel ventrculare 3. asigura curgerea continus a sBngelul 3. este prevaauts la origine cu valve mitrals 1. arteratibialé anterioard - muschil ce produc extensia iabe! plelorutu 2 artera axlard - muschil pectoral 3. artera popltee " mugchlul adductor lung 4 itera femurala - muschiul semitendinos 60. Vena porta transporta de la intestin la ficat: 1. fosfolipie 2 glucoza, 3 tngliceriae 4 fer ‘a itrebavile de mai rspuns corect 35 (61-72) alegeti un singur 61, La tratarea la cald cu reactivul Febling a une! Solutil de glucoza cu masd de 540 g se depun 57,6 9 precipitat rosu-caramiziu. O alta proba de solute de glucoza identca cu prima, eate supusé fermentatiel alcoolice. Considerind 8 react fost totale sl ch oridaree are loc fara degradaree ‘moleculel de glucoza, concentracla procentuala Solutiei de alcool este: 1s.58% FREE 6 2, 0. 2 62, La nitrarea toluenului in vedsrea obsineril p - nltrotoluenulul se obtine un amestec final care contine o - nitroteluen, p- nitrotoluen in raport molar 1:3 9 toluen nereactionat. Dacé C, = 60%, |. Este foloi a obtinerea fenolulul si acetone! 8. Se obtine prin alchlarea benzenului cu propend in rmediu de H,50, C. Prin halogenare in prezena lumin' formeaz 2-cloro-2-Fenilpropan . Prin copolimerizarea cu butadiena a produsulul cobtinut prin dehidrogenare (Fe,0,) se obtine un plastomer E. Radicalu zopropil este un substituent de ordinul | 64, Oxidarea cu KMnO, in mediu de H,50, a unui copolimer conduce la compusul alehina A. Benzofenons 8. Acetotenons C.Fenilacetaldeniaa ©. Fenilizopropicetons E Benzilizeproplicetond 72. Constanta de echilibru a reac:iei de esterificare dintre acidul etanoic si alcoolul etilic . $tlind ca inital s-au Introdus in reactie 3 moll'acid etanoic lar la echilibr. se gasesc 2 moll ester, numarul de moll de alcool etl La urmatoarele ntrebari (73-100) raspundet cu ‘A dack numai solutile 1.2 si3 sunt corecte; 8 - dacd numai solutile 1's 3 sunt corecte C- dacs numai solute 2514 sunt corecte: 1D -dacd numa soluia 4 este corect: doc toate cele parasol sunt corecte sau sunt 173. Afirmatil 1. Aminele au puncte de ferbere mai mari dec&t ale alcool cu acelagi numar de atom c> carbon 2, Compusil carbonilici au puncte de ferbere mai mici decit ale alcoollor corespunzator! 3. Legaturile de hidrogen generate de grupsrie -NH, sunt mai puterice decit egaturile de nidrogen generate e grupsrile Oo 4. Fenoli care au doud grupe hidroxil vecine (poztia orto) au puncte de topire mal micl dec3t izomeri ior de pozttie 74. Care dintre urmatorii compusi pot reactiona cu sodiu: 2. Propina 22°Butina 53 fere-butanol 3. Nakalina| 175. in reactia de oxidare a etanolului la Scetaldehids au lee: 1. Cresterea numaruiui de oxidare al atomulul de carbon din gruparea functional 2 crasterea continutulul de oxigen al molecule! 3: Cresteree numarviulde fegaturl chimice prin care ‘xigenul se leaga de carbon 3° Scaderea continutuls de hidrogen al molecule! 76. Care dintre urmatos posible: 1 enact so-{ Pcie 2.gnanemien,— Fae 4. Hcoowa co — le reactil sunt teoretlc 177. Care dintre urmator cia 2. Fenoxid de sodiv 2. Benzensulfonat de sociu 3. Clrura de tetramett smoniu 4 Sut acid de feni amonis ‘compusl are caracter .g8turd cu compusl $1 reactile din yaunt corecte afirmatie a 50, 2 Hooc-ci4,-cooH 1. Reactia 1 este o zat 2. Compusul a poate fi redus cu LAIN, la un diol 3, Diesterul acidului propandiic poate fi components ‘metlenied in condensarea crotonic& 4. Compusul a este ohidroxicetond 79. In sstrkcecommanas Neos \ PD New, Sunt adevarate urmatoarele afirmatt 2. Se formeaza prin cuplarea sérli de diazoniu a paminobenzen sulfonatului de sodiy cu NAN ~dimeti anilina in mediu bazic 2. Contine o grupare -N(CH,), auxocrom’ 3.Se obtine prin condensarea sarit de diazoniu aN ‘dimetil aniline! cu benzensulfonatul de Na In mediv bazic 4. Contine o grupare cromofors - 20, Pot participa la reactii de condensar 1. tzobutena 2. Galactoza 3. lzoprenul 4 Valine 81, Reactile de hidrollza enzimatica din organismul uman sunt: 1. Hidroliza peptideor sia proteinelor 2 Hidroliza dt polzahandelor 3 Hiroliza tgiicerdelor 4. Hiroliza celuloze 182. Compusul 3 - ceto - 2,4 - dihidrox! pentan, prezintar 1. Ospecie achirala 2 2 perechi de enantiomeri 3 Obpereche de enantiomeri 4.8 Sereoizomer! £83. Sunt reactii de transpozitie: 1. lzomerizarea butanului 2. Transformarea acidululfenlsufamic In acid sutfantic 3. Transtormarea produsuil de adie 9 apel ia acetllena in aldehida corespuncatoare 4 fonizarea acidulu! acetic in solute apoass 84. in legaturd cu peptidul: is- Lis Gl Ser Sunt adevirate afirmat! 1. Contine 3 legatusi amiaice 2! Aminoacidul Cterminal este serina 53! Prezinta un numar de 6 stereaizame-| 4. LapH=1 prezinta 1 sercina pozitva cu except 185. Afirmatille incorecte in legaturd cu ‘loroformul sunt 1. Prin hidroizs baziedformeaza acidul formic 2: prin reactia cu benzenulln raport malar 1'3, Se formeara un compus cu NE=12_ 3 este utlizat ca anestezic in medicins 42 Prin raacta cu amoniacul In raport molar 1:3, se formeaza 0 amina tervar’ 86. Afiematille corecte in legaturd cu acetatul de init sum 1. Se formeaza prin ata acidulul acetic la acetitens 21 Prin nidraliza legaturior esterice din produsul de Bolimertzare se obtie alcoolutpolivinle Beare Ne 4. Este un compus ionic 87. Care dintre urmatoril compusi nu pot fi in reactil ce condensare 2. Acidul erotonic 2 frobutanalal 3’ Goxatul 4. Nirometanul 88, Alcooli cu formula molecularé C,H,,0 care nu. se pot obtine prin aditia apei la o alchena sunt: 1.1: butanol 2 gee butanol 53 izobutano! 4. tert butanol catena: 89. Sunt reactii cu marire 2. Reactia benzenutui cu etend 2 aaitia de HEN la cetone: 3. Rela de HCN lo acetiens 4, Reactla cloruri de izopropil cu cianura de sodi 190. Sunt incorecte afirmati 1. Albumina din s8nge formeazé prin hdroliz8 numa a aminose 3. Globuiinele sunt soluble in soltil de electro 3: Uitrasunetele determina plerderea functilor flologice ole proteinelor 4 Prin hidroizetotala a proteinelor se obtin peptide 91, Afirmatille adevarate in legaturs cu detergentil neionic! sunt: 1. Sunt poiesteri care contin un numar mare de grupari etoxl (CH, CH,O-) 2. Se obtin prin polieroxlarea alcootior gras 3. Se obtin prin polieroxilaree alcooliior inferior 4. Gruparea polieteri8 din structura lor reprezints partea hidroft 1 Reactioneazs cu Na in raport molar 1:2 2! Reactloneaza cu NaOH Tn raport molar 1:2 3. Reactioneazs cu Corura de met in raport molar 1:3 4 Prin condensare cu alanina formeaza un dipeptid simpla 93. Afirmatil sunt: 1. Aun molecula o catendtinard cu numa par de atomi de carbon (n= 4) 2. Acidul laurie are formula moleculard C,},,0, 3. Contin o grupare functional trivalent 4, SSrurile lor de sodlu sunt sBpunur lichide corscte in legiturd cu acizll grasi ‘94, Despre un amestec echimolecular de fructoza Si plucoza cu masa de 360 g, sunt adevarate Bfirmati 1 La reducerea amestecului se consum8 3 molt de pidrogen Beis oxidarea amesteculul cu react Tollens se depun 216g argint Br Foudarea amesteculul cu reactiv Febling se formeaza 184 g CuC 2 'Tareduceres amesteculul se formeazs 1,5 moli de Sorbitol 0,5 mali de manito! 195, Sunt corecte atirmatil 1 Lactoza nu prezintd mutarotatie 2. glucopiranoca contine un atom de carbon primar in heteracatena ciclica at coluiozs e8t 1 gicogenul formeazs prin hidroiz8 totald p = glucozs £0 glucoza $1 | -glucoza sunt aldohexoze fenantiomere ‘96. Afirmatil corecte sunt: 1 aeglucopiranoza ere $ atom’ de carbon asimetrici 2. Celobioza contine o legaturd eterics dicarbonilicd 3. Dextrinele sunt aligozaharide superioare 44 Poza 5 din P- D- fructopiranoz3, nu poste eterficata cu CH,UAG,0 97. In legiturd cu triglicerida 2,2 - dioleo - 3 - Stearina sunt adevarate urmatoarele afirmatil: 1. Prin hidrogenave totala se obtine o grsime solid lo temperatura ambiants 2. re NESS 3. Poate aditiona 2 nol |, per mol de tigicerids 4. ste o triglicerid® mist ‘98, Sunt corecte afirmati 1. Aminele aclate sunt compus! organici neutri in punct de vedere acidé-bazic 2. Fenolul reactioneaza cu bron. ‘bsenta cataizatorulul AlBr, 3. Prin etoxilarea anilinel se formeaz NWN al(B-hidroxeti - ailing 4, Anilina qu poate fl deplasat8 din sarea sa de amoniu de cétre hidroxidul de soaiu (ia rece), tn 99. Care dintre urmatorii alcooli nu se pot deshidrata: /-Alcoolul benzilc Liter = butanol! ‘SNeopentanolul ‘+ tzopropanclul 100, Au aceeas! formulas motecul 1. Produsul de condensare aldolicd a 2 molecule de inal $1 acidul butanoie 2 Cianatal de amantu si ureea 5 Alanina si niropropanul 4. Formiatul de vin $2 hidroxiproparalu! AGA12, Ay =, Ay = 14, Ry = 16, A, = 39, Ac, = 52, Beg 24 AG = 32, Ae, = 64, Ay, = 108