Sunteți pe pagina 1din 156

SEMNALE, CIRCUl

I SISTEM~
Culegere de probleme
VOLUMUL

:Arof. dr. ing.

DRBANESOU AIJEm.t\N~BU

q,t. ihg. ANTON LUOI:AN


Opt. ling. AJLEXANDlfESOU GELU
OpL tng. lONIElSOU IiiV!U

SEMNALE, CIRCUITE
Cal~ere

de probleme

VOLUMUL 1

1111

SISTEME

- 3 -

Prefat
'
bordarea i mai ales rezolvarea (individual, independen t ) a problemelor propuse presupune flexibilitate n utlizarea oiunilor fundamentale de semnal, circuit sistem, precum i
a
conceptelor de prelucrare a semnalelor n vederea realizrii
unor
funcii specifice n electronic~. Soluionarea acestor probleme presupune (i) cunoaterea metodologiilor (generale i specifice)
de
anal . z, proiectare i sintez, dar mai ales a ceea ce se
numete
nKno -how" n utilizarea lor. Acest lucru se dobndete mai
ales
prin angajarea activ n rezolvarea unor asemenea probleme, dar i n
identificarea (i rezolvarea) unor probleme similare ridicate la alte
cursuri i/sau proiecte. Iat citeva din noiunile i con~eptele general folosite:

Ele~tronica fu~cional~ se refer~ la dispozitive, circuite


i sisteme care ndeplinesc anumite funciuni specifice, realizabile
tehnologic, n procesul de prelucrare i transmitere a semnalelor.
Semnal - o m[rime electric sau electromagnetic~ m~surabi1~, variabil~ tn timp i care are capacitatea de a se propaga ntr-un mediu dat.
e Circuit ~ o mulime de componente electrice i electronice
interconectate in vederea prelucrArii sau transmiterii informa~iei
coninute

de semnale.

eS&stem- o

mulime

de circuite interconectate astfel nct

pot identifica perechi de borne numite

pori de

intrare

i/sau de

1 ire pentru semnale.

Sie\!!ul

coaun1cttie realizeazA prelucrarea semnalelor

la intrarea ea ti/sau generate in interior printr-un ansam~aat) de operaiuni (sau funciuni) de bazl ca: amplifi , tranaforalri nel1n1are, modulare, detecie, esti~~are
...... prelllorl.r11 eate un (alt) semnal.

- 4l~oblemele

redactate in aoeaat lucrare sint


aot1vitAii desfurate de autori pe parcursul anilor in reaultatQJ
disciplinei SEMNALE, CIRCUITE i SISTEME. Oferim aceste
oadrul
stud ntilor de la facultatea de Electronic i Informattol proble-.
cadrul Academiei Tehnioe Militare din Bucureti cu inte +t
dtu
nv a de
spri jin1 in pregAtirea lor profesionalA, pentru tnele.g
, ...,
erea unor
iuni i concepte fundamentale, pentru a-i dezvolta abilitl
Roile ele

abordare i de rezolvare a unor probleme de analiz~ i sintezl


semnalelor, oiroui te lor i/ sau sis teme lor. Reoomandb oi tit
a
Ortlor al
ncerce rezolvarea problemelor f~rA a face apel la lucrare B
eaolvtrile i r~punsurile publicate stnt doar o solutie posibili B
olvarea individual~ a oi ti torului poate aduce satisfactia unor
11O1 IO
luii i discuii pentru alte probleme.
.

Dorim s multumim i pe aceast~ cale studenilor anului II


din anul universitar 1992-1993, care urm~rind rezolvlirile propuse
111
contribuit cu mlllte observaii
utile la imbun~t~irea oalit!ii q.

terialului.
Orice sugestie sau observaie eri tic ou privire la coni
nutul lucr~ii va fi oonsiderat cu atenie de c~tre autori ln vede
rea imbunlt~irii edii.ilor viitoare.

- 5CAPITOLUL

Semnale deterministe in timp continuu

Breviar teoretic
Modelul matematic al unui semnal electric
timp poate fi definit ca orice

x : 'fr......x,

domeniul

aplicaie:

---x< t>

care asociaz fienArui moment te:


un element it) din X, .unde
este mulimea momentelor (de timp), iar
este o mulime de valori
asociate semnalului.
Semnalele analogice sau "in timp continuu" sint reprezentate de funcii de timp care au ca domeniu de defini ie It c lR Uneori
acest suport continuu este local limitat in timp: t < t <t Domeniul
1
2
X al valorilor funciei semnal x( t) poate fi: Xc Z sau 7 c 1R pentru semnale reale sau ~ct pentru semnale( cu alori) complexe.
O funcie semnal

msurabil i

Jr

x( t): IR --t aparine claeei 1

este de modul integrabilA:


+()()

Jx( t)l dt ~

M < oo

'3

cu

daci ee te

M 4i IR

-oo
O funcie semnal

mAsurabilA

apartine clasetL daci este


2
de energie finitA, adiol eate de pltrat 1Dt.,rahtll

J:0t>l

x( t) : IR ....... ,

dt<x<oo

Muli

cu,.~

tuturor fuuo 11lo


liater, Ytotor1al o~ le (

un spaiu
opera\ t llt 1

Ym, Yn )

y".

a~. .~

- 6meaz

"ulimea funciilor semnal My= {y1<t)

baz ortonormat complet

(sau

} f

,_,r ( t)

' r 2

total) dac ndepll"n t
e

- 7-

or-

e con-

diiile:

1 ,

+ oo

<Yi 'Yj > ~ '-oo


j Yi <t> . Y/ t)

d t ..

Teorema lui Parceval


t2

i _" ;

1
t

t.l

Un semnal de energie finit x(t) : IR-..lR L <t ,t ) poate


2 1 2
fi descompus n serie Fourier generalizat (SFG) conform relaiilor :

t)

x ( t)

i=l

! ( x(b)

y( t} not (x .. h)( t)

y i ( t)

dt

ia

de

h( t-b) db

loo

convoluie yT(t)

tl

yT( t)

'

periodic~ i ~e definete

este

( :x (i!) b) 'r( t)

~ x(b) h( t-"~)

de convoluie ar urm toarele


x(t) M b(t) b(t) * x(t)

- comutativ~:

-asociativ~:

x(t)[b1 (t) b (
- distribu tiv: x( t).,. [b 1( ) + b (

>) ..

fineste prin:

rl2(6)
mnal x( t}: IR- IR,

Dc

cor

+00

( )

-oo
Px
Observaia

1: Doc!i{( t)

C, in r 1 t111

IR
t

1 cu put r

1 rio te, put r


p o p riu d

l(

c d

ui

vom

-00
)
1 ( t)

b (t)]+[x(t).,. h (t))
1

>] [x< t)

nlex (t)
1

b)

1 t

'

.. ht ( t)

in

1 x (t}

(yoc~ia

ede-

4 auto-

(t) :r(t +"r;)dt

pe X ( t) OU \ X( )\ 2

Dac~ x(t)

..oo
1( t). J

proprietli:

'

dt

,+T/2
lim ~ ~ i(t) dt
T.... oo '-T/2

db

h1( t >)

[x()

Energia , i puter~a medie totalA a unui


x(t) e L
2 sint definite de rela\iil :

prin:

'T
Funcia

._.x .. ~ x2(t)

x(t)

In cazul semnalelor period1ce cu (aceeai) per1oadA T,fun~

<x( t) ,

L cf

,+00

x( t) =

unde: C1 =

Functia {sau Eoduaul) de convolut1e a douA senale


h(t) este definit de relaia:

00

L ci Yi (t }
i= 1
t2
yi ( > = ~

00

x <t) d t ..

Wx "'

energia unui semnal prin co -

SFG:

ficienii

da c i = j

dc

exprim

(t)

lnt re lt i periodice de
r 1 \1 < \Uall) fi pertCMiicl

t)

- 9-

- . 8-

In acest caz, dacA x1(t) x2(t) xT(t),


periodic de autooorelaie:

funcia

rT(?;) ..

obine

tual)

lxT<t>l

a semnalelor

x( t)

tx:(b) ~( t-b)

db

J1 tt)

00

intre energia

k=- 00

(mu-

-31

+oo

-21 -T

2T

31

,+oo

-oo

rezult&

-- -

spectrele lor:

= x2(t) = x(t)

bT(t) L'&tt-kT)

"''!,2(t) <xl(t), Xz(t)>= } xl(t)x2(t)dt ..

~jxl(W)X~(Wdw
'-oo

c:

+00

Wx

~ Functia semnal "delta periodic" notat cu ~TiJl eate defi-

dt
exprim legtura

~ ( t)

,+oo

ni tA de:

'T
Relatia lui Rayleigh

x Ct)
1

prin:

puterea semna-lului periodic xT(t):

Dac

Un semnal x( t) se rellrezintA. cu ajutorul functiilor

x( t) x( t+ '& ) d t

Pentru 'b= o se

definete

1
T

r(O)

se

x( t)

,+00

=<x(t), x(t)>=5 lx<t>l 2 dt = ~~

IXCjW)I
-oo

-oo

e OC:t
o

dW

Semnale elementare
41 Funcia semnal
este definitA de:
u(t)

~ +

treapt

unitate,

notat

cu u{t) sau

t <0
t. O

21 sgnt = 1/2 ,

'

se reprezibtA cu ajutorul
0

u(

.~t)

dt.

t-~)

llt <O

O(t)

dt

Reprezentar-ea semnalelor p rb:1Jc!

t perto41a

.x( t) x( t + kt) UDCle k Z

db .

fundaeDtall.

eate

,
..,

UD eenal real x(t)

t" o

I!(t)

J~

unitate prin;

de proprietA\ile:
b(oo)-oo

o
F11nctie semnal 1.1Dpuls llni tate (Dirao) notatA ou ~(il

~(t) O. 31

x( t)

..

>o

a~2

C e C l IR)

iar : Ol. o , W o e. 1R

funciilor treapt~
,00

x( t) "' x u( t) + \

definit~

(j( t)

unde :

Un semnal x( t) cauzal, caracterizat de: x( t) O,

UD ........

- lo Un semnal real, periodic, de perioad fundamental~ T, care


satisface condiiile lui Dirichlet se poate dezvolta ntr-o
.
ser1e
convergent sub urm~toarele forme:
trigonometric

- Seria Fourier
a

und :

oo

- +L:Janco~nw0 t
n=l

x(t) =

~ ~x(t)

a0 =
a0 =

2 ('

=T

b0

(SFT):

+ b0 sin n w 0

t], w 0

= 2'11/T

Pentru o funcie semnal x(t)EL 2 , realA, car tndeplin t


condiiile lui Dirichlet se definesc:
- transformata Fourier directA:

x( t) cos nw0 t d t ,

Dac

( n = 1, 2, ,

00 )

form)

(sau

compact)

SFA

n.J.

~~

~n = -arctg(bn/an) ,

T 1:

Dac~

x(t)eiR,

rezult~

Cn- -2(an- jbn)

X(t)

T 4:

Schimbarea

T 5:

scrii

1 X\ltd)
a

ae

IR

T Bt

{o}

Teorema deplasArii (n domen1ul

Teorema

deplasrii

':+_

-jwto

l(~)

<Zv ~W)o 1

feor tD

frecvenA):

EIR

(in domeniul timp):

Teor ma deriflr11:
nxt t)
dtD

arctg(b /a )

o[:

lim x(LJ) O
\WI-oo

timpului:

x(t)ejw0 t<']"'>I<c..rw>,

T 7:

Co ao/2

teoreme:

!>2'ifx(-W)

n 1,2, . oo
D

<T

x(t-t )~:>

dt

perechi transformate

X(w) este o funcie continuA i

9_0 c

urmtoarele

T 3:

T 6:

T:~ x(t) e

dW

> X(W} snt

x( at)<E!Eii:>lal

n = 1,2, ,oo

-jnw 0 t

X(W) e

x~"(t)< :f"i>X~"(-W)

- Seria Fourier (sub form) complex (sau exponential)SFC

unde:

-k)

T 2:

= 1, 2, oo

~
jnW0 t
x(t) =~Cn e
nc--oo
1 ('

x( t)<

atunci snt valabile

=L~)0 cos(nw0 t+ <p 0 )

=V a~

e-jwt dt, .IIW GIR

-oo

00

A0

~ { X(w)} =

( n = 1, 2, , oo)

x( t) sin nw0 t d t ,

= ao/2

X(W):.:1{x<t>} E r:~)

- transformata Fourier invers:


i
,+OO
jlJt

x( t) ..

Ao

not

-oo

dt

- Seria Fourier (sub

unde:

.Reprezentarea semnalelor neperiocface

X( jW)

'T
x( t)

- 11 -

(U)

Four1ert

- 12 T 9:

Teorema

oonvoluiei

T 10: Teorema

convoluiei

p( t) <:!

dnx(t) <-"->snl(s)
0

dt

r> P( W)

fx(~) d~~> l~sl


T 6: Teorema

semnalelor cu ajutorul
(unilateral)

X(s)

.\
notJC{x(t)J

(X)
~} x(t)

e-s

dt

se

cu

definete
sE

Rd

T 7: Teorema
prin:

t%.
~\X(s)}

x(t)

2~j J X(s)

t
ds

'o

Regiunea de convergen (R d C) este domeniul din planul


variabilei s V+ jLJ asociat transformatei X(s) n care
aceasta
este absolut convergent.
Perechea de funcii original :x( t) i imagine X( s)

prin transformarea Laplace se

reprezint~

prin:

x(t)<6>x<s>
l respect~

legate

X(W} ~(a)l

e 80 t<~>I(s-s o )

T 3: Teorema ecbimb!rii scArii timpului:

-iA

IR"'

{o}

lx,( )

la tnm fo

ejW

- Daci R d C ocio
r fo tet L 1 ce
mitotA de axa l~. 1 r ~(a) r olt etpl lD

undet

T 2: Teorema deplaslr11 (in planul s):

P(a)]

Trecerea de la transfonaarea Laplace

I(W)

frecvenA:

ta Fourier X(LJ) se poate realiza nuaai 4aol:


- Hegiunea de convergenl aeociatl trauefo~ tei
XL(s) conine axa jLJa planului Atuaot:

urmAtoarele teoreme:

x<At><4>i x(-5)

in domeniul

jW. Atunci:

T 1: Intirzierea in (domeniul) t1mp:


~
-et0
x(t-t0 )<J t>e
X(e), Jl. t >0
x(t)

convoluiei

x(t)p(t)~t> ~ [X(s)
..

,oo

in domeniul tiap:

'o

convoluiei

x( t) w h( t)<aC L>X(s) H(e)

transformrii Loploc~

Transformata Laplace

T 5: Teorema integrArii (semnalului):

x(t)p(t}<z> ~A(W).,. P(W)

~P-rezentarea

(s~nalulu1):

T 4: Teorema derivArii

frecven:

in (domeniul)

7 !>H(W)

<__:> IC w)H( w)

b( t)

DaoA x( t)<4 X(W)

atunci:

h(t)<'

atunci:
x( t)

-13-

In (domeniul) timp:

x(t)<~>I(W)i

DacA

'L<>I 1

jW

( )

'L( )

-: 14 -

-15 ..

SA se determine s pectrul de amplitudini 1 de faze pentruaeanalul periodic din figura P.l.l.l.


xtt)

,....

,.....

~-tl
1 (2

,.

C0

c
1
,.
Jo xltl T Jto 1-dt ,..-<-r-

-t

0)

Funcia

sine ae va anula pentru acele Yalor1 ale araua.ntulai

cu K7.

<+

nw0

~ t1

ecal

- t0 )

2
T/2

-T

-ZT

ir

t,T

fo

K t 1, 2, t 3
Faza componentelor spectrale ce apar la .ultipli de LJ 0 va fl ta\ a.

Fig.P.l.l.l.
Discuie

!n functie de diferite valori ale parametrilor t

Rezolvare
Semnalul x(t) se poate dezvolta in serie Fourier complexl(exponen\ial):

+ 00

x(t)

Cn ejnwo

t,

cu

n--oo
j9

cn.

(T

-;lnw t

ICni . n '"'T )" x(t) -e


o dt.=
T
o
Rotind t 2 ~- t 1 , integrala devine:

Spectrul de amplitudini ti fase eate represea\at tu


P.l.l.2. respectiv P.l.l.3.

w 21" iar
o

'1'

+l

(2-tl

-Jnw t
E-e
o dt

to

L
1

1
. \ 1

-j-nwt t2
o
E
e

~j DW
o
to
j. 'r. nWo
n wo t2+nwo to
E
-jnW' t
nw t - nw t
-j _...;:;....,__......__
2
2
0
2
o
o)

o
o
8
. sin
2
e
TnWo

1
Cn ......- i-

7-<+ -

n
t1 + t0 )
- - _ _...;;.._......__.......,_
n
'!

--

1
1

\ 1 -. -

l1g.P.l.l.2

SID\atl

Coa,ounta continui va fi dati. de:

rt

- .16 ..
- 17 -

1(+ -

<2-

to>

aX( tJ

t0 ) 1

sine

DW
. 0(

1' - t )

22

n7(+

+ t )
o
T

-9nFuncia

0o

tl_

sine se va anula pentru

nw

T
z-

zentat la punctul a).


o) Dac t = O, t

O va rezulta semnalul periodic x(t)

1
Jf\

/
1

'

' 1

~--

1 \
1

1
\ J

\1-(

1
1

x(f}

f(-t"J
r-

\
1

\ 1

\ 1

\1

V--

1-

de

forma prezentat 1n figura P.l.l.B.

IIC l
"

Spectrul de amplitudini i faze va fi asem!ntor cu cel pre-

Spectrul de amplitudini i faze ale semnalului x(t) este reprezentat in figura P.l.l.5.respeotiv P.l.l.6o

F1g.P.l.l.7

2KTI

T/2

__, 1
~

;"\

t
\

'~'

\ 1

--\!
'

'

\
\

Fig.-.1.1.8.

~~ ... -w

c0 - 2

+\Bine qj

IC111

Fig.P.l.l.5.
.

D-T

gn -

Funoia a1no 'fa anula pentru


nW

--

..1l:'f 2

2
",[ 1 2Waf

Speotrvl 4 upl1tll41a1 11 tue

preleDtat la ti

. .... . . .
Pig.P.l.l.6
b) hol t 0 O Y rezult anal--"
~
sentatl tu f~ P.l.l.l.

1
peri~llo

z(t) 4

fr~a

pr

P.l.1.9,

....Uulai

(t)

ute re-

- . 18 - 19 ..
(t

fc,

'f

Fi1.P.1.2.1.

Discuie

in funcie de diferi

or alt par

tru

Re col

Fig.P.l.l.9

Semnalul x( t)

te er

e poate de&Y

ur1er oo.plexl (ex

pon niall.):

c .

K(t)

n -

cD le 1

- D

-
laplitudinea fundaa ntal 1 '

1 p.1.1.10
f1:

Dtpluarea pe u ti ulu1 a 1
1 1
Dit, nu o41ficl ap otr 1 4
11tudt. 1 1
Pro
1

2.1.

(t)

r
1

ti p

t.

-ja o'
O

.'

- 21 -

-.20 ..
K'li, K

=t

1, :t 2,

3,

Spectrul de amplitudini aJe semnalului x(t) este reprezentat


fn figura P.l.2.2 iar spectrul de faze n figura P.l.2.3.

Funcia

sine se va anula pentru

nw

2~

Klf de unde reEultl

nW0 = 4K

Spectrul de amplitudini i de faze este reprezentat n figura

P.l.2.5 respectiv figura P.l.2.6.


w

Fig.P.l.2.2.
G4, 3(..)
.2t..Jo ~i41o

""-'o

Fig.P.l.2.5.
w

--w

Fig.P.l.2.3.
Discutie:
a) Dacri t o

-+
q

'

' forma
1 1 periodic x(t) va avea
at u~c 1 semnau

.P.l.2 .

din figura P.l.2.4.

b) D o
x(f'J

"_

"_

f .. gur

f r--

,.........

'~

Pig.P.l.2.4

leul +\e1no ~~
..

tunci

mn&lul periodic Ya avea forma d

P.l.2.7.
(f

rr

t0

- .22-

- 23 -

-n+
r--

enC0

xlfJ

(2

- T) O .
t

Functia sine se anuleazA la multipli pari de ~ Spectrul de


0
amplitudini 11 de fase este reprezentat in figura P.l.2.8. respeottv
ia figura P.l.2.9.

x(t)
jQ

,,1
1

't'1 \\ 1 \
1

\ 1

Fig.P.l.2.8
se

'

J.T/2lalnw t

r. j

obine:

c EU-l>D+1-1]
n

~ l~

2'T(n2-l)

Pentru n impar amplitudinile coponentelor spectrale atnt nule,


cu excepia cazului n - 1 pentru oare obioe nedeter.inar.a:

0n

Fig.P.l.2.9.
un

SI cl1ttraine apeotrul 41 ampll tu41n1 11 41 tue pentn .,..


IIODOal t1nan11

funcia:

cAreia i i aplicla resula lui L Beepl

~,Qljjt;f reireaat 4abll alterQiftl.


a) S..eJ.U at-.111. relreeat uoaltenul are tona 4ia ft
.1.5.1.

Pentru calculul valorii componentei apeotrale in n !1 ata

Deplaearea pe axa t1apulu1 a nalului periodic x(t) ou


-.., finit au aod.ifiol 1peotrul de amplitudini al aoeatula.
froblw P11.31

a) 11luul re4reaat

-jnW0 t

Jo

Bn

iT
+

C le le n
x(t)e
-dt

0
n
.n
o
o T/2
-JD W t
E r~
n+l
l
2 1
e
o dt - TW l(-1)
- lj+ D
ainwot
o
o
-jnW t
e
o dt.
T/2
E .(
-jnW0 t
Dar, in ultimul termen T
ain W 0 t
dt Ca u

\ 1 '

1 \ 1 '1
/ \ 1 ,,

Cn

n -oo

1\

\ 1

aa-

jnw t

+oo

1\
\

Fig.P.l.3.1.
Dezvoltarea in serie Pourier complexl (exponen\iall) Ya fi
tA de:

ICnl
E
1

---

- - - - - - -E

a_

- 24 pul

1ui

t rnan i e t

on.o

ntru n

- 25 -

bine:

xftJ

ar v loare negativA pentru orice n ez ou n

C 1C f e j Qn /

o i

1 e j TI

2E

2~(n2-l)

- .

n ~ + 1

Fig.P 1.3.4.

jul introdus de fundamental~ este nul iar celelalte


componente
or introduc un defa ajz

Df

-1

9n
Compon nt

oontinul va fi datA de
C0

+j

sin(w0 t)dt

C11

IC0 1e n

(T
-jnW t
0
.. +)o x(t).e
.dt

+lo

(T/'2.

-jnW t

x(t) e

'O

Sp ctrul de amplitudini este reprezentat in figura P 1.3.2. iar spectrul d faze in figura P 1.3.3.
2E~

??!

E/T

lL

FI

E/~'1 E!J7

F/67

--

- Fig~P 1.3.2

Fig.P 1.3.5
Bn

&,

---

---

.
.

fij"

7i

figura P 1.3.4.

--- w

--w

11

Fig.P 1.3.6

Fig.P 1.3.3.
b) Semnalul aiuusul

.at

deci componentele spectrale de amplitudini ale semnalului dublu redresat vor fi de dou ori mai mari decit ale semnalului simplu redresat.
Spectrul de amplitudini i de faze este reprezentat in figura
P 1.3.5. respectiv P 1.3.6.

relaia:

, 'r/2

jQ

redresat dubli alternana are forma

elin

Problema P

1.~

SI tras .peotrul le 114

nalul din fi,ara P 1.4.1.

- 26 -

- 27-

x(fJ

Fig.P 1.4.1.
Discuie

Wb

-(sin 2
2
b<T~~ )W

Wb

-j (T

)e

- e

2:\
+lr)

Legtura dintre ooeficien\11 dezvoltrii in serie Fourier 'aub

T
"G=z

pentru cazul

2ET

w&
- :1 T

" Wb
.,T

formA complex a semnalului periodic i funcia de densitate spectralA, este

ReEolvare.
Derivnd semnalul x(t) de dou ori, rezult functia x"(t)
in
care Set) este impulsul Dirao.
Deri~rile succesive snt reprezentate i n f"1gura P 1.4~2.a b
t

dat~

de

relaia:

Cn

X(jnw0 ), deci
nW ~

E.T2
nWO b
-j(
cn b(T-?; )n2.ru2 ain
2 -e

20

+rn)

jQ

ICJe n

x7fJ

E
ga----.
t

a)

- ...L

T-~

....-

Funcia

x''l fJ

-"

sin se

anuleaz~

pentru

nw0 'b

K1i deci nLJo KH.


~

Componenta continu~ este dat! de relaiaz

ET

~rr- 61 ottJ

1 (

b)

...f

Funcia de densitate spectral! a semnalului

riodic este:

co-T)o

x(t)dt

E'l' 1

T'T. 2

Spectrul de amplitudini i de faze este repre!entat in figura


P 1.4.3. respectiv figura P 1.4.4.
ICnl

Fig.P 1.4.2
considerat ne pe-

.. w
X(jLJ)

l"(jW)

X"(jLJ)
(jW)2

~{

ET
~(t) _
E'r
~
}
~ T- b )
"G( T- b ) . ( t - "G )

ET

"<T-t)

(1 -

e-jW~)
Il

-28-

-29~iacut1t

Daol ~-

-J-

atunci aemnalu1 x(t) n aea forma dia


x(f)

E --

Problema P.l.5
Si se traseze spectrul de a.pl1tud1n1 11 de f ... pea
nalele reprezentate in figura P 1.5.1 a,b.
;c(t}

E ----f
-L--~--~----~~ v~2--~--~--~-

a)

Fig.P.l.4.5.

T/2

2
1'1'

le 1

n ++n

1 n 211'1'
sin
2 2
.u
T22

4E

1
c-::-1
2 sin n-J-

n-rr
2

xft)

E
b)

7
.,D. -DTu
r!

-- ---

t":':"'

IC0 1 2!!z

pentru n impar i

Fig.P 1.5.1

n
O pentru n par.

lcnl

Spectrul de amplitudini i faze este reprezentat in


P.l.4.6. respectiv figura ~.1.4.7.

Rezolvares
a) Dezvoltarea in serie Fourier ooaplexl a a..aalului
din figura P 1.5.l.a estes

x(t)

ICn 1

E/2
f

jnW

+OO

cn
1

J9
leul n

(T/221

--rla

rt

Cn
-oo

+l

o ' wo

(T

-jnW \
x(t)
o

-jnWot

.u
D

cit.

~[(-1) -1]

Fig.P.l.4.6.
DacA n par resu1tl C0

--

n iapar rtsul\1
w

-Fig.P.l.4.7.

te l

c8

i;f-

2D'T

2T

2a'r <-

z( )

- 3oOoapoaellta coatiaul Ya fi clatl de

c0

+!T

x(t).u

Reeolvar
Semnalul x(t) ae poate desolta tn aer1t Poar1.,

Spectrul de amplitud1n1 11 de faze pentru semnalul x(t)


representat tn figura P 1.5.2. respectiv figura P 1.5.3.

tricla

a .

x(t)

ICnl

2 + Ll-.ooa aw0 t + 'bata aw0 \] w0

+(

lT/2

-+~

GiA.b

b ..
n

3U, 5c.t
9(.Jn
?t.."
IZG..b '*l4, 't...b &Jo

1 --

. 1'1a.P 1.6.1

+ <t < +

pentru -

x(t) sin nw t dt

J:

J:/2
~
taia '(f
!

T/2

Dttt

-'- pentru n 1par


n7

- nUJz

pentru n par.

1egAtura dintre coeficien\11 seriei Pourier ooaplezl 11 ooeft


seriei Fourier trigonometricl eate dati de rtlaiat
=-

3~

-j.J...coa n T

le 1 ...L , (Y)n
n

x/tJ

b
n

b) Spectrul de aaplitudini al semnalului x(t)


1.5.l.b. Ya fi de doul ori mai mare decit spectrul de amplitud1D1
~alului x(t) prezentat in cazul a), iar spectrul de faze va
la fel ca cel preaentat tn cazul a).
Sl ae gbeaecl spectrul de ampli tud1n1 ti da
lului .dinte de ferlatrlu" din figura P 1.6.~.

T/2

clt O, aeoareoe

n11

-rtg.P 1.5.3.

Probleaa P. l6.

+i ..p

T/2

T/2
2
--cos
n C"::"'l
1

7i

-l~i;4

2Tit

Coeficien\11 an O pentru oi s(-t) -x(t)a

Bn

(.)o

t=

:t<t>

Fig.P 1.5.2

x(t)dt

x(t) se poate scrie eub forma:


w

i..b 2f...b

!/2

T/2

-4'1

-~

n.al

unde

.,4t, ~

00

n7

~ pentru a 1.,.r

a7

, .J...
a'T

- 33 Din calcule va rezulta:


C
n

+ j. (AT + B )
nW

2A.

n2.w1

--W

1 .P 1.6.2.
'11

'1

'2(4 IGJo Wn
lJo .5t.Jo !f.J.

Componenta

C0 =

este

continu~

1 (T

dat

Jo x ( t) d t

de

relaia:

AT 2

= ;- +

BT

2 +

Spectrul de amplitudini este reprezentat n figura P 1.7.2.

.J..

-Fig.P.1.6.3

ICn\

~:_8'c
3 2

determin d Evoltarea spectral! a semnalului periodic


in figur

P 1. 7.1. definit n interiorul unei perioade de expresia1


2
x ( t) At + Bt + C pentru O t ~ !

Fig.P.l.7.2. '

X(f}

Cazuri particulare:
a) Dac C =O, semnalul x(t) va avea forma din figura P 1.7.3
f

--------~------~------~------2~7~

Fig. P.l.7.i ...

.!

x(f}

Partioularis'ri pentru diferite valori ale ooefioienilor 411


.
.
Dlt-.oltarea 111 aerle Fom-ier coaplexl a semnalului x(t) eate
6

4e

relaia:

erprala nalului.
iezolTar

Fig.P 1.7.3.

Spectrul va fi ace 1a1. cu cel prezentat anterior, cu


nentei continue care va fi:

co

excepia

AT 2 BT
3 + 2

Spectrul de faze va fi acelai cu al aemnalului dia fipra


b) Dacl C O, B O semnalul x(t) Ya &Yta

P.1.7.4.

compo-

r .7.1.

- 34 -

- 35 -

Vom considera:
-oct
x (t) E2e
1

21-

lCnl

llW T

0o =

E1 + E2 1- e

cere ee suprapun peste x(t) in intervalele

[+

Lo, ~1

A2. T2

n4.w4 + n2.w2
o 2
o

Qn "' -arctg

funcii

x2 (t)

respectiv
T].
OG 'l'
1
2
'!'
- 'T
2
o
Din x Cz) E2 e
~ rezultl O(& -r ,t,n ~
1
Vom deriva de douA ori semnalul x(t) i vom ob\ine se~nalele
x'(t) i x"(t) din figura~ l.B.2.a respectiv figura P l.B.2.b,

ig.P 1.7.4.

4A2

dou[

T ]

- oc<t - Tl

"' -arctg 2nfD

'

a)

T/2

AT 2

--~~....

-Ci.ff

-0/.Ez

~~E2

Spectrul de amplitudini este reprezentat n figtlra p 1.7.S.

CXX1 (f)

xrn
ry/.x1(f")

Df.{f1+f2J~ff-f)

"'2E
\A. 1

f
b)

"1, Zt.Jo 36Jo

Fig. P 1.8.2.

Fig. P 1.7.5.
Problema P 1.8
s~ se determine dezv olt area n serie Fourier complex pentru
.
semnalul din figura p 1 8 1
.
defin1t prin segmente de curbe exponen
\lale.

Analitic:

J:i (t)
xi (t)

-Oi. E2 e-

OCt .. - OC.xl (t);


2
'"' - OC:xi (t) 0C.
t);

t-(

x2 (t)

- OC( t - 7>

CXx 1 (t - -r>;
T
2
T )
t - 2) - (t 1 ( t - 2

x2(t) OCE e
2

OC xi (

Din graficele prezeDtate ln figura P 1.8.2 ---T

Rezolvare

-Tl2

T/2

Fig.P 1.8.1.

x"(t) ot 2 x (t)

.~H-

+>
1

- .36-

+>.

- 37 -

+ OC(R..
+ E2 > (t deci funcia de densitat e speot
-l
a semnalului x"( t) considerat neperiodio este:
rlll

X"(jW)

~{- <Xx t) - CX (El + E2) 8(t) +<X( El + E2 ) & (t . _ +>\.


o-~Y[x ~t~. -~(El + E2>~1P<t>J + occE...J. + E2>~O<t
~ ,1
V L.
- "!)J
1

= - CX'{j W) X(jw) -

CX.{~ + ~) + ()(..(~ + E2 ).

e-jw+

Dar X"(jLJ) (jLJ) 2X(jLJ), deci se poate scrie:

+OC(~ + E2 He-jw+_ l),de

(jW) 2 X(jW) .. - tX'{jW)X(jW)

rezult!:

Fig.P.l.9.1.

-jW T
ol-C~ + E2 He
2_
l(jW)
.

unde

~)

se determine i banda ocupat~ de semnalul x(t) dac~ se neglijeaz componentele spectrale a c~ror amplitudine este mai mic cu
cel puin 20 dB fa de amplitudinea fundamentalei.

Rezolvare;
Folosind dezvoltarea in serie Fourier complex~

-W+jWOC

Legtura ntre funcia de densitate spectralA X(jLJ) i


ficienii dezvoltrii n serie Fourier complex~ a

dic, este datA de

cn ..
0n

+.

T.

'

Xe-jnWo 7
2

Cl-(!1 + E

2
J)

W 0

Pentru

1 )

~(~ + E2)[(-l)n-1]

Deci,

2..--

f Cnw

Pentru n par va rezulta Cn

unde
OC
,.

O iar pentru n impar se obine:

+.Ln -El

dt T

determ{~~ea

benzii

2(1 + j

ocupat~ de

.e

r_

el

~ (1

+ j

=11

n >{1

2(1 + llU)

-(l+j

11

n)

eemnalul x(t) n

'11)>12

(1 j 1 ) 2
[1 - e- + n

de oare o
Condi\1

cx.J
CD

E2

< 0,1~,

Pentru a iapar ~.. (1) 8

,........

mnalului x(t) din figur P 1.9.1.

pentru OG 106.

41ol

2
deoi \ C

-(l+j'lln)12

~ ~ -e

-20 dB, re1ultl

Problema P 1.9..!

SA e determin spectrul

x(t) e

rezulta:

)T/2. -Olt -JnWo


t .. dt -

j OC)

2 tx(~ + E )
2
(2K + l)'iil2K + l)w

02K+l

1
~

enun, se calculeaz raportul Cl/Cn

jnW0 CX:

-jnwot

.l

(T. -oct -jnwot . dt


- ). e , .e

X(jnWO), astfel va rozulta:

IZ

c =

relaia:

= - T.
2

semnalului

ooeperio-

Vl

1 <O O

condiiile

din

- .38 R zult~ banda cuprins intre (el,


Pentru n par avem (-l)n 1 iar
1 + j n 'TI 1 + e-l
=
1
n
1 + jCU 1 - e-

el

c-l

Kvl

Cl 1
-=.
cn

+ ~. n2
2
1 +Ti

c9]pentru componentele

- 39impare~

b) Semnalul periodic are

K l

+ J11n

1 +

j'il

(exponeniale): 7;

de unde

'1f

- l)e

-jnWo t

-- 10 '

C
n

e - 1
1 - j. 2n 'TI

iar \C

seriei Fourier
e

e - 1
1/1 + 4n2. '112

\Cn 1

e-2

Problema P 1.10.
Se d~ semnalul din figura P 1.10.1. S se determine:
a) componenta de curent continuu a semnalului;
b)spectrul semnalului x(t);
o) banda ocupat de x(t) dac se iau in considerare numai amplitudinile mai mici cu 10% dect amplitudinea componentei fundamentale.

Fig.P 1.10.2
c)

lCn t

de

eeif-1

band

se scrie:

e - 1

10 deci

vl + 4'TI~2
2
41i- 2n 2 = 99 + 4007" iar

zul t

eli

Condiia

). ( f)

99

.Y 1e +- 41 7 2

+ 4~011
4CU

banda va fi cuprins~ in intervalul [el,


f

2~

Fig.Pl.lO.lC)
Rezolvare
,
a). Semnalul x(t) se poate scrie sub forma:
Din

Problema P 1.11
S se c lculez funci
lul din figura P 1.11.1.

-t1

x(t). a.t -

...Li\
ctt.
)o
7,

1). dt e - 2

de unde re-

10

Clo]

de d n it t

pectr 1 pentru semna-

K(f)

e - 1 r zul tl CX'b 1

Componenta de curent continuu va fi datA d relaia:

co-

= --

; 10 deci

condiia:

te [o;~]

e oc.t - 1,

erx;~_ 1

2~ , deci
1 - jn . ...lL~
b

Deci banda va fi cuprins~ ntre [c1 , c4] pentru componentele pare.


In concluzie banda va fi cuprins intre [el, c9].

x( t).

co~pl

Spectrul de amplitudini este reprezentat n fi6Dra P 1.10.2.

- V ~~ =

dt

+"
=

oct

(e

= _!_
n
~ ).

~2 2
1
n ~ 20 va rezulta
2
l + 11
2 '::: "'\ ~22 ,." 4
,..-19-+-2-0r.;--11-:-

coeficienii

Fi1. P 1.11.1.
D1 ou1 ln funoie de Yalorllt ,.,...

d n 1

n ul 1

o- 41 -

otr 1

ste transformata Fourier

+oo
( W)

J..oo
+

di,

(t).

~T

( t). - j Wt dt

. e- j Wt. dt

f~

m.scuti
D ca 6= O semn lul

E- . t. e- j Wt. dt +

)o ~

i l ~ - j WT
w e

x(tJ
, __

Wb

- j. 7'

sine W~ J

Fig. P.l.ll.2.
de densitate spectral va fi egal cu:
jE(e-jLJT _ l) = E(~ip~ + j cosLJT _ j )
w
w
w
w

IX(jw)l =

2
2
sin WT + (cosWT- 1) :::ET!sinc

2T 3T

-A

Fig.P 1.12.1.

determine:
a) expresia analitic a spectrului de amplitudine;
b) expres i a analitic~ a densitii spectrale a energiei;
c) graf1cul fUnciei de autocorelaie.
Rezolvare.
a) Derivnd semnalul x(t) rezult~ semnalul reprezentat in figura P 1.12.2.
x'(t)
S

X(jLJ) =

-Jr -2r

_.A

-T

(t) va avea forma din figura p 1.11

E~----------------------

funcia

-ST -4T

x(fJ

iar

Problema P 1.12
Fie semnalul x(t) prezentat n figura P 1.12.1.

se

-ST
-4T

~!~

-31 -ZT

-T

-A

-A

Fig.P 1.12.2

WT
WT
'f ( W ) -_ arc t g cos WT - l = - arctg(tg T)
= - 2
sinWT
Funcia

de densitate spectral este reprezentat n figura P 1.11.3


iar spectrul de faze n figura P 1.11.4.

Se poate scrie:
x'{t) =A[- ~(t + 5T) +

- O(t

- 2T) +

O(t

~(t

+ 4T) + Oct + 2T) -

- 3T

1"(x' (t)) = (jW)X(jW) = A (ejW4T

ET !X(jW)/

~(t)

>] , iar
- ejW5T +

jW2T - l - e-JW2'l'+

+ 9 -jW3T)

de unde

X( j W) = A e

j4WT

- e

j5WT

+ e

jW

j2WT_ l
jW

~(W}

+ .:;;e2------~:.---jW

b) Conform teor mei 1~1 Pareeval rezultA ca o consecinA:


dE
IX(Wll 2
w

dW

'T

2
l1x( W) 4A~ T (ainc(WT)

Fig.P.l.ll.4

WT
~tJP)\1 jWT
2A T[sinc(WT) - sino(z) cos( 2
~e

Fig.P 1.11.3.

. ..

_ j2WT + 8 -j3WT

aiao(~)

o) Funcia de autooorela1e oalaultad

ooa(+wt>]

la.....

- 42

+00

r 12 Cl )

z(t).:dt + "& )4t

Puncia

00

de autooorela\ie eate re,reseatatl l

lat ,rala oalouleasl avlnd !n vedere graficele 418

P.l.l2.5a
,....._

-51

lt(l)
_.A

-4p

.---" -IT

1T

,--

2T JT

T
-A
Jt(l+'&)

?,E:/-11, -'IT}
f

-5T

l1g.P.l.l2.4
~roblema

~/-1T,ST}

-4T

P 1 1 13

SA se determine semnalul x( t) a olrui ftUJ.O\ 1 le Mll8l~IU.:'

spectralAIX(jLJ)I eate prezentati lD fisura P 1 1,.1.


x(f.,!{,)

?, /61, -5 T}

Df.iWlt

-3T

7T -IT
lt"+l)

?,f.[IT, 4 TI

-IT -5T

ResolYarec

Jt(f+'6)

?,/4~:11}

-r

-IT -4T

IT ~t

Semnalul z(t)

lt(/'.'6)

'1 12T, TI

'3T 21
ll(f+ )

1(1,0/

IT
-JT T

def1D1tl

1 pentru IWI
O potna

IT

FunciaiX(j~)leate

ll<jw>l

Jt(ft,.l)

?, /JT,-27/
1

-~

-2T

Wl

- 44 ..
"(/1 }

- 45 Din grafic rezultls

sine

x"<t>. -i--[O<t +b> 2~<t> +0H ~>]


D~oareceSf{~<t>} 1 i aplicind proprietli~e da ~eplaaara la ti.,
obinem:

:f~<t - t 0 )

Problema P.l.l4.
SA se determine funcia de densitate spectral~ a semnalului
x(t) din figura P 1.14.1. cu ajutorul impulsului Dirac S(t) gi al
reprezinte diagrama spectral!.

+
11

Deci:

.1'{x"(t)}

i (e-jwb_2
1

T(e

cos

jW~

jWb +

C)

IX(jw>l

lapulsul Dirac se obine prin derivarea succesiv a funciei x(t).


Semnalele x'(t) i x"(t) sint reprezentate in figura P 1.14.2.a,b.

l,dar

-jWb

"1nc2(~b)

X(jW). 2(cosw?;- 1)
-7; w

Rezolvare:

-jWb

- 2+ e

-~

Fig.P.l.14.1

rezultl1

(jW)nX(jW)

(jW) .X(jW)

ejwy i

aplicnd proprietatea de derivare tn domeniul timp


2

ejW~1'{~<t>}]

~ {x(n) (t)}

x(tJ

-jwt
0
e
X(jW)

-t-[-jw~{~<t>} -28jW~l0(\)}

7{x"<t>}

Fig.P.l.l3.2

b sino

iar

<~b >

Funcia de densitate spectralA este reprezentata 1s f11U~a P.l.l4.,.


IXI}'JJI
6

X'( f}

a}

G
1

b}

-i;

xTtl

n 1 .P 1.14.:5

Spectrul. de fase eate dat dea

b
f

-~

t
Fig.P 1.14.2.

- 47 b) Cu ajutorul cest 1 funa\11 e se deduol dezvoltare


tn
serie Fourier in oondi\111 1n care pachetele de 1m~ulaur1 11 repe\l
ou porio da Tl.
o) s~ 89 reprezinta grafia spectrul de amplitudine al
unul
paohet de impulsuri pentru cazul N 2, "b Tp/2.

Rezolvare:
a) Pachetul de impulsuri poate fi scris sub forma:
o
1(

oru
t

ul

!lor Dir o. Semnalele


1.15.2 ,b.

unde

n.~------------------~

<

x(t)

(J

x (t) = x(t) + x(t - Tp) + x(t - 2Tp)+ + x[t -(H - l)Tp]


p
6
/
~
b
U , dac~ KT-
t ~ KT + 2; K-= 0,1,2, , 1-1.
O

in rest.

Avind in vedere teorema


f

cj: {x(t-

b}

x (t),
p

)}

..

deplasl~ii

-jWt

X(jw).e

in domeniul timp, rezultl

i aplicind transformata Fo~iar lui

obinem:

X (jW):: X{jW) + X{jW).e


p

-jWTp

Deci:

Fig.P 1.15.2.
Analitic va reeulta:
x"(t).
x(jW)

+ tbct)1

" ( jLJ ) ~(1


2
(jW) X(jW) ...

tat

-jw~

- e

de unde rezult funcia densi

1
Wb
Wb
Wb .
X(j~) -(;)sine 2 '(sin, 2 + j cos . 2 ).

Proclema P 1.16.
a)_Sl se determine funcia spectral!
p 1.16.1.
!
~

-f

--,,11

'P

Fig.P 1.16.1
.

\e

- e

Cum X(j W) =- Uo. ~.sine W ~ ' rezultli eli. funcia spectrall a pachetului de impulsuri video este:
w~

X ( j w)

semnalului din figura

NWTp

2
.. U ~ sino 2 .
i_'f!p e
o
s1n
sin

-j

~TP(H - 1)

b) Seria Fourier complexA este de formas


.

--t

-~

-j~)

spectrall:

lXp(t)
1

X(jW)~ =

. -ji?P(N- 1) ~~n ~
X (jW) = X(j W) e

~Tp
P
sin

>J}

i <1 - ~-jw~.

-j BiTE

-j NWTp
2 e
- e
:-jWTp
= X(jW)e-jiTP( jiTp

-'G

-j(B-l)WTp.

_ j. NWTt> ( j BiT;p

XjjW) =

~(t -b>)

=~{+ (~<t> - ~<t

+ + X(JW).e

x(t)

le de

+oo

Cn

jnWl t

fi ien+ii C pentru pachete-

, unde ooe c

impulaur~P;~odioe atnt da\1

. c~ ~1

lp(jn"'\), wl

-ft

de

'

relaia:

ooreptmde freoen\e1 ele repeU-

- 4 -

r.

N n~ Tp
" 2 .

. ,"

"

ri

D~ V

uo ~

-Tl

{t) -

nw Tp

...,Tw-p-- 8

--n-:-w~

1
'""""

in
~n

- 49-

1.
2

21

- j.

Coeficien\ii seriei Fourier complexe C0 vor fi da\1 de

(N - 1)

cn

Fourier, forma complextt, es te;


nc.J1b

.. 2

sine

in

-I

N.nw Tp
1

nw . Tp
sin 1
2

Cn

~Win<t - =nwi

Tp

- (H-1)

Tl XP(jn~)

1
=~
U0 Tp 1sine

Ilcos

nWlTp

ICnl

entru N 2, ~ ~ semnalul xp(t) va


ur p .1

nWlTp

Spectrul de amplitudine este prezentat in figura P 1.16.4


1

c)

u T.p.-J'1
0

avea forma din fi-

Xp (f}

--

Tp

---

Fig.P.l.l6.4.

(;

-z

r;
_6/C'_'A

Problema P 1.17.
s~ se determine funcia spectralA corespunztoare
din figura P 1.17.1.

r,

1--

Fig.P.l.l6.2.

condi\iile problemei, va fi:

U0 Tp\ainc

WIE

~Tp

impulsulu1

x(f)

Funcia apectrall de amplitudine a unui pachet de dou impulsuri, i n

\lp(lw)\. U 0 ~\sinc

relaiac

sin

jsin

2~T~>I\. e- j ~

w;p

Hcos ~TI> 1,

li

Ol

-2

iar repretenterea graflcl a acesteia este prezentat~ in figura P.l.


1 .3.
\XfjCJ)\

l
.
~~
,~smc-yl

Uo'Tp

Fig.P.l.l7.1
t , pentru < t < -OC tl OC<t
x(t)
Discuie

cos~~~

-f-

dupl parametrul ~.

~ezolvartl
Func1

X(jW)

pentru - ri(;

ape~al

j+

t' ct

(a coa<X)

< T

.. 52-

- 53 -

< o,

1 e Olt , pentru t
x(t)

tg Cf <w) tp(W) arotg(-

Ae - cxt , pentru t >O, OC>O.

in cazul in care x(t) est~ definit n~mai pentru t> o.


Rezolvare:
Funcia spectral este datA de transformata Fourier a aem.,.,._.

Discuie

lui x(t).

+00

X(jW) ( x(t)e-jWt.dt

)ogo

.r ,. -oct.
8

Jo

Funcia spectralA

wbl
~)

-&fCtg

Reprezentarea grafic! a funciei spectrale 11 a &})e.trulul


este prezentat~ n figura P 1.19.4. res~ectit P 1.19.5.

a.

\X(j{.j)\

..L
~

A.eOlt.e-jWtdt +

-oo
8 -jwt.dt.

~OlA
2
OC +W

o
Fig.P.l.l9.4.

este reprezentat in figura P 1.19.2.


Cf(W)

-- 1

P.l.l9.2.
tg f ( W)

bn
__""__
8

O
_....__

O deci w ( W)
1

2 el!

Daei t >O, atunci semnalul x(t) are forma din figura P 1.19.3.

Funcia

rtc. P.l.l9.3.

apectrall 4eT1ne&

I<lw> 2rx 2 oc +W

Prohlem' P.l.204
1 ape trul 4 f
s~ e dettrmine funcia de itate apect ali

z pentru semn lul din figura P 1.20.1.

oc2.w2

F1g.P.l.l9.5

\l(jw)\ ......~l;::=-

~2" w2

cx2 w2

x(t)

- 54 -

- 55 -

2
.. w +

ja-W

IX<jw>l

x(t}

x (t)

___ 1 _L_1 ___ _

V
twl
8

Func~ia spectral

xttJ .

este reprezentat in figura P 1.20.2.

Fig.P 1.21.1"'
Discuie dac

semnalul x(t) se repet cu perio~ia T1

Rezolvare~

o
Fig.P.l.20.2.

Semnalul dat eate un impuls de inalt~ frecvent! care se


ne f~cind produsul dintre funcia x1 (t) (reprezent~l punct t}

funcia

Pentru a determina spectrul de faze putem scrie:

- 2
~ t <
O , in re t
jW t
-jW t
0
e
o
+
x(t) x (t) ....___ _....~-2
1

xl ( t)

deci
lf(W) ..

arctg

a 2
3
w +a .. w

Va rezulta spectrul de faze


'f ( w) c -arctg

w2 + a2
a

~~~.
T

cosinusoidalti x 2 (t) cosWOt,


cu W0

Deci x(t) = x (t).x 2(t) x1 (t).aosW0 t, unde


1

.. - arctg ~

1 '

obi-

Aplicind transform ta Fourier

a
w
,

oare eate reprezentat in figura P 1.20.3.


lin

[j w -w0 )

..

tat ap otral

o tu1

lJ 1. 21
n 1

r zult :

. . - w .at

, (JW)

F1 .P 1.20.3.
Se d semnalul din f1gur

(j<w+wJ]}

, pr cum 1 d 1 -

l JW)

ol

- 56 X(j
Funcia

b [

- 57 -

w> Trino(W- w 0 ) 2

+ sinc<w+w

)-l]
xl(t) .. Si
21'1

epeotrall este reprezentati tn figura P 1.21.2.

sine
n -oo

jnW t
1

)~ lnWit)
0
1 +W
2
8

+oo

X(JwJ

(nw1-w )l
0

(nW

sine
n -oo
Reprezentarea spectrului semnalului xp(t) eate prezentati ln fi,.r.
+

~----

P.1.21.4.

k:nl

__

_,

....

--~---

_:r___.
J'

Fig. P 1.21.2
DacA semnalul x{t) se repetA dupA o
21.3, seria Fourier complexA devine:

+oo

xp(t)

de

relaia:

jnwit

, unde

Cne
n -oo

frecvena

de

T , figura P 1.
1

cceficienii

C sint
n

dai

-w.o

Fig.P 1.21.4.
Problema P 1.22.
S se determine funcia de denai att epectr 11

cu

ae corespunde cu

perioad~

w1

repetiie

291
T

din figura P 1.22.1.

a semnalului xp(t).

1 .1. 2l. '

Cn

- +[.1no(nw1

-w0

)+

Dezoltarea 1n erie Four1 r in fora

a no(nw

oompl 1, eatea

58 -

-59-

Presentarea semnalelor este dat! in flgura p 1.222 ~

Reprezen tarea

funciei

. ...
_____

P.l.22.3.

Xf(f)

de densitate speotrall eate dati In

f ......

Xlj~J

..__.__,_~

a}

4---------------;---------------~

b}

F1g.P.l.22.3

-~

Problema P 1.23.
Stiind c originalul corespunsltor tranaforaatei Pourier
X(jW)

-b

C}

l
<X+jW

este

exponeniala

x(t) E. e- oct.G (t)


s~ se at~bileaeo~

Fig. P.1.22.2

-t~<t +b)- 2~(t) + ~(t -b>]

xi(t)

X (jW)

tn vedere el:

lv~nd

~{
:r x(t .. t 0 ) }

-jWt 0

X(jW)

recultl olt
I!'(lW) ...L(,lwb_ 2 +
L
o
Dar,

X1 (~W)

X{<lW)

<3w)

Xl{3W) ~-a1nc2

,-jw~).

deci X1 (jW)

il

Deci~ :dt) xl (t.).ooawot

1 (2 cosW"t-2)
~

4a1n2

~w

~.sine

l{3W)

1{xl(t.)'

xl (t).-.!...............-..~.........

+{~U<w-wo> ll[3(w
+~blo2(w-wo> +
1no2<w w ) _.

X<lw>
l(Jw>

w~

x1 (t)

2 ..

r<

2-3t ( )

t
) 1

-lW t
o

iW

w - '-

4j.W

Rezolare:
Se descompune expresia lui 11< ~ tn frac\11 lez
2
1- jW
11l
, uttel

2
3 + jW 1 jW
W - 3 - 4JW
ormata exponen\1 1 1 da~ tn eDUD y r

u
1 r cu ten l1ne
)
te

3W0 i

o ; 1

~+

'
- ' .-

l~lio1n4 tranaforaata Pour1t~t Ob\in.. a

3W t

, 2
4 11

te

expresia semnalului a clrui tranafo

1. 4.

o.

ioa

.. 6o ..

.. 61 y(f)

1V---QS

1
1
,
- -
-"P-' + l
2
2
21r n
4 Tn

-~

//

'

cD -

\Cn\

4 IID

47 D

Besolvare:
a) CoJPponenta de curent continuu a semnalului y( t) eate dati

+i

'l'

c0

y(t)-dt+

~T/2
T
+tdt+( +dt
tO

JT/2

b) Desoompunereu n serie Fourier complexA a semnalului y(t)a


+OO
+jnW t
2
0
y(t)
C0 e
, cu W 0

n par

Amplitudinile _coeficienilor seriei Pourier coplexe Tor fia


1
, n par

Fig.P 1.24.2.

det

n lapar

1
2C'Qn

:t /

1 +
4

l
cor.

Spectrul de amplttudini wsemnalului

2 ' n iapar
D

y(t)

este reprezentat 1D fia-ra

p 1.24.3.

n -oo

11.1

-f

T T T

Fig. P.l.24.3.
Problema P 1.25.
Fie x(t) i y(t) doul semnale periodice, continue tn t1ap,
vind perioada T cu reprezentArile seriilor rouritr 4ate de&
o
x(t)

5:

jlW-t
0

K -oo
+00

y<t>.

jiWt
~
o

k -oo
a) arlta\1 al coeficlenii Jourier ai atnslal
21~0,

s(t) z(t)J(t)

- 62 -

- 63-

b) folosii rezultatul punctului a) pentru a calcula


cienii seriilor Fourier ale semnalelor x1 (t), x (t), x (t) tq
2
3
gurile p 1.25.1. a,b,c,;

a) s(t) x(t)J(t)
+ oo

+00

L . L

c-os 20?;.t

D -00

- KL -oo nL -oo an~-n .

...

-00
+00

+OO

an b_t

J <t +nx.Jo\

de unde rezultls

Jlw0t

.,..co

<:x nL ,.oo

cos 20T-t

bJ

b)

) Semnalul x1(t) se poate acr1


1
x (t) Y(t) ( )

t(t)

T a3

(t)
;JtiCOS 2(fit

./

1""

'

C}

( )

3
(t

1 1'.1.25.1.
o)

1l

IU

fu.n

\1 ele 'l ti util

Paroeal pentru

ifglYiliJ

).

co 207t-

.
-

1.
O,
b ..

1t 1

w'o

1
't1

wo"t

'

'o

- 64 .

1 ,
W2( t)= { O ,

- 65 -

1 < It 1< 2

ltl<l ;

2~1tl< 3,

3e t ,

To2:::3

Metodologia de calcul a coeficienilor Cx: este analoagl cu


cea de
punctul a1 }.
a ) Semnalul x3(t) se poate scrie sub forma:

h(t)

= v(t).W(t)

(t)

3
v(t) = cos 20'ift; w~

-r). e

.e

dt =

o To

1 (

W Ho

:;: 4 -

CK

=-r).e.e
u --~

e (-oo,Q)

t e

'

(O, +OO)

Bezol!re:

ntegrala (funcia, produsul) de convolut1e a douA semnal x(t)


i b(t) este definit~ de relaia~

= a_ 40 = -~

not

y( t)

(x ~

00

y)( t) =

oo (b)

h( t

- b )dG

Conform defini i ei, semnalul h( t -~)exist~ numai dacfi. t

1 ,( -ttl -j~~
'0

a 40

= e-ltl

w(t)
~ =

= 207,

= o

J'K w''t
o

.dt+

1 - Iti -Jnwo
v~ '"t
.e
dt =
4 ), e
-1
l
t -jKW~t
1
0

Vom analiza urm~toarele cazuri:


1. t < 2 situaie creia i i corespund

e- e

dt

graficele din figura P.

1. 26.1. a.

= .

2
.
4 + (KT)2'

2. te: (2,3) situaie c~rei a i corespund

ra P 1.26.l.b.
;. t > 3

situaie creia

i corespund

graficele din figur P.

x(~)

x('~)

x(~)

'3

'

/,

3
2
1

3
2
1

1 2 3 4
h (t- ~)

t 2 3 '
h , .. ~}

J
2
1

3
2

2
1

1
t1 2 3 ~ 5

lnt gr 1 1 d
n

b}

J:t -e
~

ala d

con olui

(2,3)

<-oo, 2) u (:5, oo)

P ntru urml1to

olu 1

Fi .P.l.26
u 1

5 6 G

r P cti
1( t)

r ch d semncJ.e:
x(t)

t'
c

a)

Sa s detormin int

graficele din figu-

1.26.1.c.

=Lanbr-n = +{bK-40 + bK+40]

!7obl~ma p 1.26.

-t <O

( )

(t) (

(4

h) ( )

)(
)( )

J(
o.

- ) .

(1

(t -

... 2et-3)
1-

t- )

.. 66 ..

-67-

In oonolu11e:

X.

y(t) (

h)(t)

f 1.27.

2 [ to

t.

'

01

vor fi respectiva

l2(t- 1- 2et-}),

o
Pro~eaa

Func\iile de autooorela\11 p.atru

12(e-t-2- 2et-3

e:

(3

1-0Q

r (6 > !
l
. .

2 (

Fie semnalul impuls dreptunghiular x(t) din figura p 1


SI 88 determine funcia sa de autocorelaie i funciile
densitate spectralA de amplitudine ti de energie.

r2(b). .A..

r( b)

funcia

4e

!~(to -l&l)

x(t)

. ~J

to

T + ""- (

In concluzie,
lunghiular este s

to
]
2
- ( - 2 + ) A:

z-)

2
~

autocerel\i

'

Fig.P 1.27.1
Rezolvare:
Functia de autocorelatie (funcia de corelaie pentru
x Ct) x (t) = x(t))este definit de relaia:
2
1
+oo
r(b)

ur

x(t).x(t -b).dt

)_00

. nalului x(t):

Vom analiza urmltoarele cazuri pentru care r( ~) ~ O:


1. ~(O,t0 ) situatie creia i corespund graficele din fisva f

27.2.a.
2. 6 E (-t0 ,0) situaie cAreia !1 corespund
27.2.b.
j

Funcia

Pig. P.l.27
de densitate apeotrall

. X(jW)

J:x(t).,-jwt.lt

a cl.rui reprezentare grafici eate 4atl

graficele din .figura

x(t)

x(t)

-~
2
A

_ _g_
2

K{t CI)

x(tIJ

Puno\1 4 4t..1ta
' fUDo1e1 4

t
a)

b)

Pig.P 1.21.2.

~
t jft)\.1\
Il

- 688

o~rui

reprezentare graficA este

dat

... 69-

in figura P 1.21. 5

x(f)

IX (t)

Sx

(AtaJ2

A
L

1.2

f!.vi
o
To

tX(t li)

P 1.28.

se determine functia de autocorelaie r( 6) a


periodic dreptunghiul~r definit pe o perioad astfel:
T

, t E (O, ~)

x(t)

crui

, t

reprezentare

este

A
T

se

fac~

t
-

(b) ...

funciei

de autooo-

relaie.

Rezolvare:
Funcia de autooorelai a unui
este prin definiie:
T

..L(
T )o

.c~
+}o

x(t)x(t -~ )4t

r ( (;) _L(l

dezvolt rea in serie Fourier a

rT(b)

lT

)T
-f2
+ x(t)x(t-~)4\
-r-

~r1od1c, de

p r o At

aJ

x(t)x(t -{;)dt

Vom aonsidera dou a uri di tin o


T a ca.rui r p z ntar
1. ~e.(o, T)
1
2.a,
T
2. ~e:(- ~,0) a o rui r pr zento.r
fi o
28.2.b.

te d t

tn 1 ra P
tn fi,ur

iiJ! ) ,
!

clreia 11 corespunde graficul cUn fipn p


reK in aeri louri r B(jLJ) Ya dari
uerta lpullurilor Dirao, ~ (\)
Btprtsentlrile ,rafioe a1D\
1

,,(IJ

n 1

Se deduce:

Fig.P 1.28.1.
S~

r2T< ~)

x(t)

-i:

Functiile de autocorelaie pentru cele 4oul OdUI'\ 8aftriiW

in figura P 1.28.1.

T/2

ou T.

respectiv:
dat~

,_,

funcia de autocorelaie rT( b) eate periodiol 11 are JO!lla

T T)
(T

grafic~

-5

Pig.P.l.28.2.
s-a considerat cA b variul Intre liai\e

semnalulu.t

Fig. P 1.27.5.
~oblema

1( ....._.............'--\'

28.,

-n-

- .7o 2

r" (;}
T

C)

o~re de V 1n

rT(6)

2f.j(t-J)

Reprezen

Fig.P 1.28.3.

+,t
. +<- ''

2!

( 4
T

2 .

IRCj w>l

'1)

~ coaw~

tarea grafic~ a funciei de autocorela\1e eate .a11l11ti..

I'IC

figura p 1.29.1.
7

rr(~).e

2~
,

-jnW0.. u

db

- n W '1'
e J o T)= _

!~ [1

-(-l)n] ;

n par

n impar

Reprezentarea graficA a spectrulu de amplitudine a


de autooorelaie este dati 1n figura P 1.28.4.

Fig.P 1.29.1.

funo\

Concluzii&
a. funcia de autocorela\ie rT( b) nu depinde de fua l
a semnalului Q;
b. semnalul cos W t

IRfjCJJI
_---.A2j1f2

1,29,

SI 4etera1ne funoia de autocorelaie a mnalului perir


dio z(t) . 4at 4 rela1aa
z(t) 111D\~t + 8)
t1 al rpresinte ,rafio. Conolua11.

ltiPl.Jm
luao\la 4 autooorela\1 a uaa1 ae.aal per1o41o 11 ---
~ pria llfiDi\111
~
.
r,('l)
z(~).z(t-'I).U

+l

sinWt au aceeq1 funcie ch U'IOGDJ~&..-

Problema P 1.30.
S~ se calculeze i s~ se reprezinte grafic fuaa\1a
ie dintre dou semnale periodice presentate !D f

Fii P.l.28.4.

ie.

..._w

PrRbl!M

=+)o Asin(wt + 9)1eiu[W(t


rT(&) =

Se poate scrie:
(jnW ) 2.R(jW)

.( T

Efectuind calculele se ob\in2'

T
2 2
~.(t)

e in cazul problemei date:

tl

a.

~.

rxy(~}
Deoar oe r
valul

72 -

+iT

CAPITOLUL

x(t).;y(t -b) dt

Semnale 18nftonate

(b} este periodicA vom lua in considerare nuaat


xy
T
'1'
.

6 e (- 2' T).

Vom considera douA cazuri distincte:

+>

Brevaar teorefte,

1. ?;e (0,
a cArui reprezentare grafic!!. este datll 1n f181U'a P.l,
}0.2.a.
2. bE(- ~ , 0) a cl!.rui reprezentare graficll este dat!!. tn figura p
30.2.b.

A 7xy(?,)
r'2 --,

Eantionarea este o metodA de prelucran atit 8 - ....


ontinuu ait i a celor in timp discret.
in t i mp C
Complementara funciei de eantionare eate fUDC\\a
(in timp continuu sau discret) ata
cons tit uire 8 semnalului

oanele sale

eantionlrli

WKS precizeazA ol a Bftllal la U.,


t.
con ti nuu de band~ liml tati: W~WM este uni,oc 4etemtnat (

titui t) din eantioane le sale considerate la aoaate ataer..,


Teorema

fi recons

te de timp echidistante t nT cun& Z, daci T<ri1~) aau,


Oll
d acA se alege o frecvenA de eeantionare P aaUtl t.1 t

aJ

31 te cuv n e'

Fig.P.l.30.2.
Functiile de corelaie p~ntru cele douA cazuri sint respectiYI
1 ~2 2A,
Al '2 T2
2
r 1xy< b) -,-~
-,=-tA2.dt 2
~ h
~

+1

2"l; 2'1

Al~

<4T

cit F
e

1/b(~/'lf) adicA Fe~2fM ou fM ~12"T.

Sistemul cal;'e realizeaz un ae!pal ttant1on1\ i4et]. JMU

fi modelat ca in figura 1.
x(t)

2-

r2xy(~)

T tA2dt
2 Cz +'"G)

o
. T
Beunind cele doul rezultate .ee va obine graficul funciei
r 17 <6) prt&entat tn figura P.l.30.3.

lxprtl11 lll el OIIID1 l

141 el\t&

- 74 Siateul oare reali1ea11 un

.-......~--..........-.-;..:.=..._a

te fi modelat oa in figura 2.

ti oan ele sale x(kT) implicl in fapt ae~1:...a..


intermediare ale semnalului iDtre 4o111. -llft1

----x(t)p(t)

x(t)--....

-15

Sistemul de reconsti tui.re care .,. . . .


lului din pasul de eantionare illediat artlltw .~-
cisli kT plecind de la valoarea aoeatut eunuaiJI
tioane anterioare este un ~xtrapolgor dt ortllll.l

SrrtJ

Expresia in domeniul timp xen(t) a semnalului


natural este:
xen(t) x(t).p(t)

x(t>{S,t<"t>@ bf(t)]

Daca valorile reconstituite atot

I 8 n(W) <J'{xen(

t)} ~ L

k't~~
sine 2 -.I':JW-

'

Heoonsti tui~ea unui aetmgl !11 ttn g


lul eeantionat xe( t) cu ajutorul unui F!J it\eal . .-..-a..~:,
lui interpolArii ideale i este descriai de rela\ta:

.kne> .

k-00

!_S~emD!!!!l!l~eW!!!!!2!W.J!I!J:l.Q"l~

-----x"u (t)

relatia:
1

Expreeia tn domeniul timp x (t) a aemnalulut 11


IU
untforll eate:

ilr

tr&Diforaatl Pour1tr

8 ~( t)

1 IOtltUl, I ..Dil lttl

x.\1(c..l). T{z,u( t)} ltno

"+" ~
X(W-t "\)
k-00

pentru IWI<WM

pentru IWI>WM

In domeniul timp, operaia de reCOB&tit.lrt


semnalului eantionat x6 (t) printr-uD P!l t&ell

x(t}d (t) ..--.


1
..,__..................... hf (t)

i.IU( t) [ 1( t)~!( t)]

..llll

X(W) = X (W) HFTJ(W)

Sis temu 1 oa re re ali ze azA un


fi modelat oa in figura 3.

x(t) ............

aete~'*

(m+l) eantioane, dintre care unele poater1oare abl.~q.;..


mul de reconstrucie eete un interpolator ae ordJR!\ t

iar transformata Four1er a acestui semnal este:


+00

kT.

- .76 , ft 0 repetare periodiol la


t1mp d Jscre t 8
]uJ.uf !n timp oontinuuJdicA:

-77T(2~T)

2~

1
Semnale n timp discret:secvente .-~

t~f t~W-WT
Tronnformareo unui cemnal in timp continuu x(t)
. cmual .rn timp d 1sorot x[n] reprezentat n form numertol
lieat~ do oonvertorul an_!]og-numeric (CAN).

Breviar teoreti~

te

Modelul mate~atic al unui aeanal tlec\r\c ta t\h

poate fi

--- t1'11l

definit ca orlce'cf-lioa\ie
x :

Jr

,n--x[n]

asociazA fieclirui mooent (de t11lp) discret n "- f:lttl- ..


care
ca tJ G .. 0
valoare (a semnalului) x[n] d 1.n
cu .I cz, IR aau t .l\lmo 0; . .
valori le semnalului au fost cuantizate vt oodate, aeualul tn tlp
discret se numeete semnal numeric (sau cllgi. tal). Un ~ebal (BUMJ1.ca)
in timp discret este o eecventl de nu11ere (reale aau COII'Plse) ordo-

nate n N sau 71.

e Semnalele

in timp discret elementara etn\:


- Semnalul impuls unt tate b[D] def1n1 t de:

~[n] .. 1

pentru n.J O

'

pentru n O

[It]

- Semnalul treeptA unit te u[n] (Dotat uuort tl

u[o] ) :
u(c]

u(p]

p ntru n>O

ntru n<O

x(n] c.,<~+JOo}n
UDdtl

C ,

.J

-2-1

'o

' 2 '

--19-

- 78ub form :

N-1

Lc.c
K.O

X~]

jk(2TI7N)n

1 rl Ck n1 s r1 i se calculeaz~ cu relatia:

'

!J.... l

ck

N4--/x

[ ]
n

- j k ( 2'WN) n

uc:O

periodic n timp discret

C1

x[n]

poate fi

re-

transformatei Fourier in timp discret sub for1 (-

x(n] - 2'/I}X(O)e

sau:

jOn

dO

, 2crf
un
X(D)

L
x[n] e
n=-OO
+OO

-jQn

=1;; {x (!1]

respectiv:
atun ci, 11n0 E. Z

sst~el

N L~> IP]
n=o

nct, pentru n

r.~ ~

xLnJ =

- jk( 2lVN )n

= 0,

[]

X k e

TFD {

1, 2, , N-1,

X(Q)

eJ

d.O. =

2'i
-Corespondena

x[n]<~X(O)

:In
-jncfl
x[n- nJ~ ~e
X(Q)

Tn

x[n] e

-j nn

n=-oo

intre perechea de

funcii

._J;~

.x(k]

. tu

sau:

respectiv x[n]<->X(k)

jO

se aratA eli:

+ 00

TFD

x[n]<E(>X(fi) i

jk(21f/N)n

t.;:;,_

cii:

Translatia (deplasarea) in frecven)l


Pe~tru perechile de funcii transformate

rezult:

vor refer1 n continuare la:


.
- Corespondena ntre funciile transformate Fourier
t'mp d1scr~t, care vor fi notate n continuare astfel:

?ii'J

rezult

x [n]}

Proprietile trancformatelor Fourier ale secvenelor se

.n.n

x[n - n0 ]<W!I&>e

K=o

_(

x (n]4->X(k]

TfD -jn0 (211 /N)k:

sau:

ia:

X[k]

TFD

l N-l

x(n]fnc.X(Q)

ilacil:

Pentru un semnal neperiodic dar (considerat) de durat fi, ~stfel ca: x[n]=O, .Vn>N,
se numete
Transformat
rier Discret (TFD), secvena n frecven discret dat de re1

a.x [n]+ b.x 2 [n].]FD'> a.X1 [k)+ b.X [k)


1
2
Translatia (deplasarea) ip tim-p

~D
x[n]~

jm (27/N)n

e o

~X<.n

rourier

-.80ele rrn1 i b(n] slnt periodice (sau pertott "-.


iar cJacl seoven,
c~
'
ooaua(
1 +ia lor ciolioA, definitA pe o perioadl

c:.tlf'.ol"c".

atunci conYo u,

'

proprietate~:

.~

l "'

TFD

,_,

te curbe 1Dcbill 8 4oentalQ1 4


und
telor s se noteasl. prtD
8
fotm
z
trane
x[n]~(s)

.c

:t _,( ]

Y[n] X[n] eb[nJPLX(m}b (n-~e>X[k_t H k t[k]


-J

el

eProprietAile

unde s-a notat:

transformatelor

_!.iniari tate a: Daci:

x 1(n].4 ~(s)

gi :

x2[nlJ.c>x2(s)

i[nk~>x(k]
eConvolutia in

frecvent

sau modulatia secventelor

atundil

axl[n]

Pentru perecbtle de funcii transformate Fourier:


~
.
TFD

x(n]<~X<n>
i:

p[n]4 D>P<.n>
rezultA proprietatea:

Dacii:

p(n]~P[k]

pfilJ<Jb.hJ XHn

atunci:
P(..O -G) d9

ePentru un semnal in timp discret


transfo~ata c (un1lsterall) direo~:

XCc) 22 {z[nJ} ~ ~[n} 1 n


alabUI !D doaen1ul D ele

$[tptfOf!l\1 1 ipY!fll:

oone;:en~

in t11:

ou BdC

-no

x[n-nJ>z .. l(s) ou

econvolu)ia in domeniul tipt


Daci:

Un seTOnal in tiTOp 'dispret :x[n] este oauzal daci


pentru n <0.

Y[k]

'

x[n]<.J.>I(z)

+ 'blzh)

Y(.Q)

'2CU
Dac secvenele i'(n] i p(n] snt periodice (sau periodi.
zate), de perioadA {comun) N, iar X[k] i 'P[k) snt transforma
.
tele lor Fourier discrete, atunci proprietatea de modulaie - expri
mat ca o convoluie oiolic)se enunA astfel:

Y[n] i'(n]-P{n]<~X(kl e P[k]

z
+bx2f!!J<i > all(&)

e Translatia ,(intirzierea)

y(n] x(n].

x [n]<1 >~X[k]

al aerttl x[n]-D

z[n) O

'.

iar

atUDot&

x[u] a >l(s)
4

'h(n] ~G

)tll(.s)

-83-

- .82-

s1 (k: > cos< 2 71 - K + f >

Problema P 2.1.
s~

se studieze numrul de eantioane distincte ce se pot


tine de la un semnal siousoidal
s(t) ., cos(2J/ft +
dac acest~

este

eantionat

f)

cu-pe:(o, ~

0~

..~ae.:

1 ::

jp

0.1
"[
' '. ' '[

c) Pen t r u N2

cu frecventa

)1+>

s2 (K)

N2

K '"' 0,1,
. ' .12-1

= 8 rezultA 1 1,2,3,4o
51 (K) = cos (2

f=f----

N
1

~2 .j1 i

= cos (2

'ii

r- )

= cos(2 71

s3 (K) = cos(27t K

2 fiind numere naturaleo

S ( K) - cos ( 2 Jl
4

b) Cte astfel de semnale pot fi definite cu acest numr de e-

ontloone?

4K

coa(2

~ )

TI+>

c) Pentru N2 = 8 s se reprezinte grafic semnalele respective


considernd

= O.

Rezolvare
a) Eantioanele semnalului snt definjte e seria:
s(K) = cos(27f K Te +f)

aar

Te =

-ie deci

s(K) ., cos(2Jte. K + f)

Se
_,(K

= cos(2J/ N~

K +

Fig. P.2.1.1G

f)

observ~ c:

+ N2 )

cos[271;~(K + N2 ) +f]= cos~JT;~ K +f+ 2flN1Jc

deci seria S(K) prezintfi o per1odicitute ~


ax1mum 1 2 eant1oane distincte.

= S (K)

K-

fe

N2

r=']~

In con~cc n~ ans 1blul valorilor


1
2
rez ntarea unui num~r d a mn 1 sinusoid 1
gl a numrului N2/2. Aceste emnal vor fi:

definit

Rezolvare
+-CO

x(t)

/-

n -ce

Shannon 1ar energia&


CD

ntio
p rm1te re
l ou p rte
tntrea

e-

nergia semnalului poate fi exprimat ~ cu aJutorul eantioanelor x(K!)


prin relaia

i in consecin~ conine

b) Conform teoremei lui Shannon emnalul e te univoc


baz
r: tioane;lor al dacn f
~ 2f d ci:

Problema P .2. 2
Fie un semnal x(t) de band~ limitat! WM. SA se arate el

-CD

-85-

-: 84 [WM(t - n'I'>] sine [~(t - KT)] dt


funcia

+cx:>

CX)

x(nT) x(Kf)I
n-= -co K= -co
lllC

a functiilor eantion
.
~(t) sine [UUM(t - nT)] respectiv

InK reprezinti

hK(t)

corelaie

de

= sine [wM(t -

calculat in punctul 79

N-1

KT)]

px =

=O

unde h0 (t)

h0 {t - KT)

Ca urmare,

- u(W-WM)]

deci InK~ devine

(A)

1 (co
~
2 ~ M
7i Hn(W) Bm(W) dW = T
8 -jWCn-m)T
2
ce
.
27i -WM.
.

iar energia:

E T ~
L

T lan

=m

O la n

t..

dW

-o::>

d
tDe
1 obaerTat el in cazul uuui semnal periodic de perioadl
aaen a l HT egalitatea Beaael*Paraeval oe 1nd1 , .
terii in cazul dezvoltlr11 1n ser1e~ou~ier
o o oontervare a

~ _jcnl 1j:-~t:dt>l 4t P1
2

4ertne pentru o perioadl Il'!' 1

Px a.

CI)

lcn 1

B n-0

-In sistemul din figura P 2.3.1, semnalul

ideal.

x2( nT)

2
1'1'
l 1p

...1.. 2., \x(n)\2

V(t)

ob\ttst

.L
IT T r!
~

n.O

x2 (n!)

x1 (W), c O pt ~><A\ li

x (W) = O pentru~>~
2
al se determine intervalul maxi111 de eganUoaare ! utfe
sA poat fi refAcut din eantioanele sale Fin u.tilinna -

Hn(W) = H e-jWnT.
H ('"') _ H -jWkT
o
' . K vv oe
i

l!:l

Problema P 2.3.

limitat.

= T(u(W+WM)

2
\X(K)\ .

multiplicarea semnalelor x1 (t) gi x2Ct) 1 este egaatioDa\


de impulsuri bCt). Stiind c~ semnalele x1 (t} li~(\) , 1

sinc(uuMt)

Ho(W)

K=O

Dar hn ( t) h0 ( t - nT ) iar

hK(t)

~--

W'I'-....

Semnalul x(t) avnd spectrul liaita\ ae ~


parseval pentru semnale numerice

-~:h0 (t) hK(t)dt = ~}/ ~:H0 (W) a;(W) dW

lnK

1nK

C reprezinti ooeficien\11 SPI.


unde n
N'l'
27_

1 (''
-ln T \
Gn NT ., x(t}e
4t.

..

P.(f J L SttntJ
n .. _..

- 87 -

- .86de terminarea f re oventei maxime din spectrul .

deci se impune
lui eantionat W(t}.

wcw>

o pentru f7]1>W
1
W

j
'

0 l:.serv!i

= o pentru~~ >vJ2
>w2 +

d"2

'

--41

"2

l
1

-~

3..
4

Z!
4

?) d "2

c!i W( W) ea te nul pentru jw-rtl> W2 deoarece

obtinndu-ae douA cazuri:

x2 (W) ,

x(t)

H(WJ

fwl'w 1]

(-\1-)T(, E

,,

y(t)

p{t)

W impl1c W( W) = O

b)W- 'yt

< -w2

< -W2

sau W

deci W< -w -w implic~


2 1

In

deci:

a)W-1'), >w2 sauW>W2 +yt


deoi W

J7

1
xl < > x2 <w-

w<w > ...L


27,w
- 1
Se

X(W)

,oo

.~IIxl <t>.X2Ct)] 2~ Jooxl <1( > ~<w- "2>

(n )
D~ X1 ,

~._.

wCW)

+yt

(Y)1l_ EtW

1 ,w1 ]

consecina:

W(W) O pentrufW)>W + W2
1

iar intervalul de

eantionare

maxim:
7i

T~~~

Fig. P.2.4.l.

Wl+W2

Problema P 2.4
In figura P 2.4.1.
pr zint un 1 t
S:n o r semnalul de
t un tr n d impul
uri
(t) bipolar
.
ouri r
mn 1 lui
intr r X (W) precu oi
il trului, H( vJ ). tnt r z n t t in figura P.

Rezolvare:
a) Semnalul de

cl

~.4.1

S or s

J6 (t)

for
1

din e1an 1oanel


1 x (t).
p
o) P ntru A< f"$/2V, 4 t
din y(t).

t1

our1 r ale lui

1 o

refao (t)

l o

1
1

1 14

ut

(or1o r 41 el ).

o rt

x(~)

poat fi scria

+ 4 J 2-dt)

re r 1intl o distribuie cl(t) per1ocl1ol ou pe

4 (t)

J.

un4e

b) pentru ~<7/2WM d t

o e t v or
fi reflout din xp(t)

p(t) - J~(t)

x (t) .. 1Ct) p(t}


p

a) p ntru L1 <7i/2~
xp(t) e1 y(t).

d)

antionare p(t)

Xp(W) 4~(W)

Speo\rtlt ttanaltlor
P 24.2 'lDO.e au preaea
Patru l'tprtl-.:aN~

x,< )
1 ..

(t) - s(t)J: ( )

-88-.

.. 89 ..

o) Din y(t) ee poate realiza refaonea lui xh) lll1,a 111JIIlwllll


litudi ne 8 unei purtAtoare armonioe t1 apoi Jrlutr-o
1n amP
jos cu un filtru FTJ avind o aaraoteriatlol le
de tiP trece-p 2 4 3
.
.
f 1gura

ca in
cven\a purt!l.toarei poate fi 1
Fre
.
,_/.'A
Wl

a .)1 ~

B&U

w2 - 3Ji /A

---

---

Problema P.2.5.

-Un semn al avnd dens1 tatea spectrall de putere 1x(!)reaa"


P

1 a este

eantionat

cu o frecven\1 fe.

figura P 2 5
tA n
tionat l. deal are densitatea spectralA de putere 1._
...1(f)ftpr,...,.
ean n f1gura
.
p 2 5 1 b. SA ee determine frecYena de tu\1onan 11tatl1
. 8 ii se indiCe dacii aceasti!. alegere peralte recoutt\U
tilizat~ l

---

2T
-- -24!3

-2T
2.:1

1,7
2~

semnalu1u1 Prin) filtrare ideal!.

---

Nx( f

Y(~

-n
~

_z.!
A

.....
7
.1

Fig. P 2.5.1.

a)

Hezolvare
Densitatea spectralA de

Pig. P 2.4.2.

b) Siateaul care reface eemnalul x(} din t~ii~antlt


poate fi UD l"rJ aau un FTB ideal~ Caracttr11t1oa aa 41 tr.anafer.
prezentati
figura P 2.4.3.
.. . .
H1 (f.,J)

-w,

deoi are aoelqi eupori


freoTena muial

,,

w,

F1g.P.2.4.3. .
Condiia neceaarl refacerii eate

'

H (l)

x.,

. ~-. ~i lui Nyquis t, pentru ".econs ti tuirea 8


d
Conform con l ~1~
,..
~ ,.
elbnal
. d l este necesari! o 1 " ....... en ~t.! 0 C! eantion
~'
prin
filtrare
1 ea
a~et
lui
~ 2fN = 2"4 KHz = 8 KHz

fe

Dar fe

< f~min = 2fM

deci nu este posl bil~ reconstituirea se.,

nalului prin filtrare ideal.


Problema I). 2 6.
Fie un semnal x(t) de spectru X(W). S se analizeze

dist

or.

. nl'le introduse ~ Gpectrul semnalului eantionat la eantion


s1u
,.
. .
area
58 cu impulsuri drepiunghiulare av1nd coef1c1ent de umplere ~ 0'5,
Rezolvare
Fie p(t) semnalul dreptunghiular ce asigur et,;antionarea. ~'i ..
ina un impuls dreptunghiular periodic acesta poate fi dezvoltat in
serie Fourier:
co

p(t) =

CK exp (jKW t)
0

~Z/2

Cre=\.

Se~na]ul

exp(jKW t)dt =
-7;/2
o

egru1i1onat este

cu coeficient de umplere
lui x( t).

xe ( t)

x ( t) p( t)

alctuit

o= O, 5 j

cu C2J(.-l

~~e

urm~

sinc(Kc:h6/T)

Xe (("J)

dintr-o serie de

impulSUI'i

amplitudine variabil 1n ri tna~l

C1< x ( t ) exp ( j W Kt )
0

b}

-2W o

P[2bll!l P1~1l1

Sl

se atu41ese
llllttoanele aale t

).

,'tD\1 1uferlo

In cazul de fa~:

lta\a\ la
sioc(K 7i ) deci

c2K o.

CKx(t)cxp(jW Kt) exp(-jWt)dt

KE"Z

iar

Wo

L . C1< X(W- KW

-wo

,..

-oo KEZ

in spectrul semnalului eganttonat

Yor

redusA P n
constituirii semnalului din eantioanele sale
li ta te a re
Xe; (WJ

Trensforma~ Fourier asemnalului eantionat:


)

dia'P&h De
le de rang par iar cele de ordin impar -.or fi
zile latera
ponderate
, 8 1orile C2K+l.
cu
fgur
a P.2.6.l(a) se prezint! spectrul unui
al
1
In
anm tarattoiar n figura P.2.6.l(b) spectrul distoratonat S
t ideal,

obna
~
cazul din figura P.2.6.l(b) cerinele impuse r T J
et'~ ca 1n

de
s
t . re pot fi relaxa te, sau frecvena de eantionar
t
nsti
Ul
e
~oa e fi
800
r
i ~ la jum~tate din frecvena Byquist flrl a afecta
ib
Ca

-JWo -2Wo

KEH

Xe(W)

sino [ (2K + 1) 271

a)

K= - oc::>

"
una.e

., J-

po11

-wo

n 1

P.2.6

2W0

3Wo

pas 1-

.. 92 -

- 93-

BezolYare
Semnalele de tipul celui din figura P.2.7.1. au ene
centr tA intr-o bandA limitat ceea oe just~fic! denumirea
41 8
1 treoe-band~. Aoeast concentrare spectral~ a energiei Plrtlt~

ul w1 > (w2 -w1 ), obinerea unui spectru f~rf! suprapunert


in cazul eantion~rii ou o frecvent~ inferioara frecvente! NJ
.
qu-t
ExistA mai multe posibilitti de eantionare .,trece-bandA" ... '
.

1G

0 ... at

int resant fiind cea care permite frecvena de eantionare ldnt,


Pentru frecventa de eantionare minim~ spectrul va fi

tal1tate ocupat cu

multiplicrile

1D

benzilor laterale initiale.

Dac pentru refacere se utilizeaz~ un filtru cu banda B eate


comod ca banda ocupat de semnal s fie considerat~

egalA cu B.

Pentru ocuparea integralA a spectrului este necesar ca !Dtre


-W8 +W8 ~al ncap! un num~ intreg de benzi spectrale ceea ce duoe
la una din situaiile prezentate in figura P.2.7.2.

x,(wJ

KEZ

KJL Wa

JL ~ 2(Wb-Wa)

f cerea este posibil. dac~ eantionarea

Deol re a
le

_n. =

Wa

sau

18

face

cu reo?ene-

Wb

.n. K

K'fiind un num~r natural astfel noit s~ se 1ndepl1neasol


.o. ~ 2B.

Cond1\1a

Se observ~ c frecvena minim utilizabilA pentru eantionare


este .n. = 2B, deci dublul benzii fil trului sau cel puin dublul benzii ocupate de o band lateral~ a semnalului 1n1 \ial. Val.oarean.poate fi modificata n anumite li mi te pentru un anumit K prin IIO(tfi,a.rea lui wa sau respectiv Wb.

Refacerea semnalului se poate efectua cu ajutorul UDui filtru


trece band avind banda:
w2 -wl ~ 8ref <B
i~

in cazul din figura P 2.7.l(b) cu ajutorul unui filtru trece-!oa


cu wt:
B+

B-A

s+

s+

-wo

s(k-1)A

kO. W 0

,. ...

.,.

i pentru Wa.=
rea semnalulu:i)

w 1 ,se

poate obine semnalul modulator (!nflgurltoa-

Problema P.2.8.

La intrarea unei instalaii de prelucrare numerici a semnale-

~.(WJ

lor de

s+

s-

lt+1)A

In oaaul din figura

IA Wb

KEZ

.J1..'>2<wb - w )
iar tn catul din figura p 2.7.2(b)
..

resul ti

frecvent~

intermediarA.

tiind

oi

f1Hl01a de

yeo ra ~ a semnalului de frecvenA intermediari eate cea


din figure p 2 8 1
i c instalaia de prelucrare numeriol poate lenora semnale d

cu frecvene fixe 4e 50 Mlls, 150 11111


tr Hz, s!!. ee studieze posibilitatea etantion 1
are n ved
. . .~11
erea conversie! lor numerice 11
Peotrul eant ionnt

250 M

P1a. P.2.7.2.
P.2.7.2.(a) resultls

se a plic~ semnalele reflectate de la \inte, tr.,..-

amplificate n
dF.nsi ta te s '!\ t 1x
latate

s-

radiolocaie

e eantionare

-95-

-94"

F.G.

Wt)/
N(fJJ
1

200

f8 =250NHz
p(t)
-

240

Fig. P.2.8.1.

Fig. P.2.8.2

u&m

rt.cYeaa lyquist de eantionar~ a semnalului .


liattatl la fM 240 MHZ estea

ISe(f Jl

f 8 1 2fM 2 240 MHE 480 MHz .


PrecYena

eate prea mare pentru posibilitAtile instalatLet IP


ee, dar semnalul este de bandl limitat! gi poate fi atanti~t
aa frecvente aai aicit
f 0 :!: B/2
fe
ou K ll a. t. fe ~ 2B
I

B 240 MHs - 160 MHz 80 MHz


freovenl

fe

ee te

de

> 2B

eantionare

ce satisface

relaia

160 MHz

fe 250 MB1

re in scopul prelucrArii sale numerice otii.ncl el dllJl


nalul trebuie refacut i frecvena maxid ie tteati...n 18\a

tati la 50 MHz.
S(t)

B 2K fe _; 2fo 500 l - 400


B 2f0

200

100

receptor de radiolocaie, semnalul recepioD&t da la a \1


forma din figuri. SI. se determine frecvenele poafllile t QllaU-.P:

Banda necesari a fi impusi filtrului de gardl

Fig.- P.2.8.,.

Problella P.2.9
La ieirea amplifioatorului de frecYenl 1Dtenrei1ul

.ade B reprezinti banda efeotivl a semnalului:

Singura

-100

500

u -

b(f}Ucosf~

~f8 400 - 5001 unde K E B

Dtn prima relatie, pentru K 1 rezultA:

t
1

B 500 - 400 100 MH1


4ea1 filbul 4e prcll va trebui al aibl ban4a ele 100 Mlls, ufiolll

peatra trecerea aa41,tor1onatl a ee.oalulu1.


In flcura P 2.8.2. este prezentati aohema 41po1t1TU1
real1eaal etaDttoaarea iar la figura P 2.8.,. 1peotrul ae..alul

!ezol'ar!
Semnalul reprezint

r1 30 Ha

a Il durata

..t, rt

lltcill ~nta tl ln

....tiou.t.
"

tt!v

U\111ala4

un

lti8

..1 fJt

.. ...,~.

- 96-

-97--

energia semnalului, suportul poate fi

m!rginit intre 29 li

In figura p 2. 9. 2. (a) se prezint~ spectrul semnalului, in p 31 Mat,


caracter ia ti ca de transfer a fi] trului de gard!i iar in p 2"}92
29~<o
trul pe suport m~rginit rezultant.
S(t)

:Pentru K 1 =4>fe - 29 MHs

K 2
K= ;
K 4

J{ - 5
K 6
K 7

a)

28

In fi~ra p 2.9.3. este reprezentat spectrul aenalulut ...._


Uonat in ambe1e cazuri pentru K = 5.

1/MHz)

29

fe 14,5 MHz
fe = 9,66 MBs
fe = 7,25 MHz
fe = 5,8 MHz
fe = 4,83 MHz
fe : 4,14 MHz

J H(f}

Se(f J=:.S(f-ffe)

'=6,2MHz
b)

f/MHz)

29

30

37

f{MHz)
29

Fig.P.2.9.2.

JO

C)

31

Semnalul obinut poate fi eantionat cu frecvena Nyquist:


feN

==

2fM

ac:

2 31 MHz = 62MHz

>

f elim

= 50

MHz
Se(f)= LS ( f-tfe)

Fiind un semnal de tip trece band~ el poate fi eantionat i


cu frecvente mai mici . B
fo + T
fe - - - K

unde K e N astfel nct fe


Pentru K
K
K

IC

1
2
3

Ke 4
K -. 5
K 6
K 7

fe
fe

30 +

31

> 2B = 2 2 =
31

IZ

(MHz)

4MHz
J4.1 U,l

15,5 MHz
10,33 MHz

'

fe
fe 7,75 MHz
fe 6,2 MHz
fe 5,16 z MHz
fa
4,428 MHz

fe

o K

MHz

~"ig. p. 2. 9. 3
.Problema P,2.10.

e analiz ze posibilitatea refacerii


rul r z nt t 1n figura P.2.10.1, daci el e
d 20 MHa 11 al a ,&D.l'l. .
1llr Ylnd fr OT
SA

sau

fe =5JJMHz

11111

30 - 2

9 (MHz)
K

na

lanttonarea.

-99- .98fX(fJl

J(

tre

buie sa.
In

depleaS

cl dublul bensii.

azul concret:

B 210 - 190 20 MRs


1

190

l2m

flNHzJ
-

till refacerea semnalului eantionat 'cu aceaatl freoi


ste
pos
8
deci
parA inainte cele doul componente, tn fasl ti la cual dacl se se
ven
fAQur~torii. In cazul eantionlrii directe a aemnaluturA ale n -.
dra
'
astA frecvenl,refacerea sa nu ai esie posibili.
lui x( t ) cu ace
.
i

Fig. P.2.10.1
RezolYare
Sellllalul este un semnal de tip trece- bandl i poate tt 011e
sub forma.
j~ t
0
x(t) -~e{zCt>} -~e{uCt) e
} a(t)cosw t - b(t)sinw t
0
0

unde E(t) reprezintA semnalul analitic asociat lui x(t)


u(t) reprezintA nflurAtoarea complex!
i(t) componente n fazl a infAurltorii complexa u(t)
b(t) componente tn cuadraturl a infA.urltorii compleu

ETident semnalele a(t)s'i b(t) ~nt semnale trece-jos avnd


&

Separarea componentelor in fazl li in cuadraturl realiseadulare sincron, adie~ prin inmul\ire CU COl W 0 t, reazA prin demo
. in cA\ t i filtrarea componentei . de joasA frecvenl, qa
pecti v cu s -wa
cum se aratA in figura P.2.10.2.
X(t)

u(t)

11111 tat ff 1 ~ fM T
.
unde B reprezintA banda semnalului x(t).

2cosfA.bt

Conform teoremei lui Shannon semnalele a(t) i b(t) pot fi re


flcute .din eantioane!~ sale pentru

Fig.P.2.10.2.
In figura P.2.10.3. se prezintA o structuri care
o astfel de eantionare.

fe 2fM B
00

a(t)

L:
n

a(n'l'e)sinc (2'iifM(t - nTe)]

-oo

x(t)

00

..

b(t)

b(n'l'e)sinc(27rfM(t - nTe)]

n -oo
unde fe life 1/B.

~20M

............,

2cos (271200 106t)

FTJ
ft<

In_conaeoin\l:

z<t)

FTJ

f .[a<+>coaw t -.
0

b(+)ainW t]lino[2'1fMU aft)]


0

~-oo

. eg&lltionlrii uupra o011poMDtl


Deoi prin trllll8ferarea

t
fui 11 ln oua4raturl ale infl1urltor11 1111Dalul poate fi rei
epll ou baDia __ ,._
obiar claei te oantionat cu o frecven\1
..birt 4 prooe4eele directe otua frecYena aia11 4

reali1eul

- lo -

-loo-

in timp d

Rezolvar
Fi

Secvent

s cv nt

[nJ pua t.

x fn J cllrei tran for tll Four1 r este :XC..n),


fi antionatA cu jutorul semnalului

car

8 igu~

~~

Sr [n]

- mN]

[c] dN [n]

lo

(Jl- n 27[ )

+L

cu

nE

figura P.2.12.1 sint prezentate


, carac
a t er la ti ce de transfer a fil trului.
av...fnd caracteris
1 i
trale semnale or
Xai'WJ
nind de la spectru
tica F (Jl ) I n

{jeT]. e -j.nKT. T

k= -oo

fn] "

1ar a secven tei o<::: J\11r

w
,XctJ)

Se observ deci c tran~formata Fourier a secvene! eantiona


te cu pasul Il se obine prin sumarea a N replici ale
transformatei
initiale ponderate cu-~ i decalate
ntre ele n frecven cu 2~/
/(NT).
.

A ,, 21i I(NT)

N F,.. ~'""'~~
el

2...!,
T

S se analizeze posibilitatea refacerii semnalului x [n]


esantioanele sale xN[n].

din

Rez-olvare

reprezint
eantionare

unde Xa(Jl)
din care prin

00

x [n] este:

27
1a<.n..- n T)
n= -oo
transformata Four!er a semnalulut analogic x(tl
cu pasul s-a
x [n]

X(.n..) "'

1
T

secvene!

obinut

deoi:

..................
1

-a

Problema P.2.12.

Transformata Fourier n timp discret a

sp otrul X (J"l)
t
imi t t 1 JlM
!n
r: ) nu par
In condi +iile
~
vene1 discrete x Ln
upr p n r
1
n) P0 t fi r f cut
r~a ean t ontirii sec
r. ] deci spectrul X( .H.
ur lor, semnalul
X (_Il f.t.e 1 e antionat
prin fil tr re cu un fi tru
8in
peotre
1 secven

Tran formata Fourier a seclentei xN[n]este Xe(.!l)t

xe (..O.)

1 (.O.) ..

ar

pasul d eantjonare N, prin nmulirea:

x [n]

'l'rsllsforlllat

cr t

I-

pec-

- lo3 - lo2.
Semnalul poate fi refAcut prin oonvoluia ou hf
condiiile in care "a" existi, adiel ..n.e ~ 2~ sau

[n]

exp(-j2Ttn/16) + ..L exp(j2Ttn/16) 2j


; + eXP
l
~ [n]
c:j) exp( j211 n/16) +
) 3 + (1 - T
l_ exp(-j2 un116
(j21fn/l 6 ) +

nuaa1 lb

~ -Zj

2/i
.nM ~ IT

adiol
Il

<

1
+ (1 + Tj)exp

Pentru .n.M

< _!L

ll'l'

rezultindr

ti

se alege a

ficare rezult~a
t
Prin iden l

li

.!l.e

X(O) Co .. 3

IT

iat restul co

Sl ae determine ooef1oien11 transformatei Fourier discrete


d.t ordioul 16 ai annal\ll.uia ..
z(t) 3 + 2 ooaW0 t + ainW t
CU W 27i /T
0
0
trebuie

41aortt1aat ln 16 punote pe durata unei perioade. Se observi oi ....


nalul are perioada '1' 2 7/w

o
z [n] 5 + 2 ooa ?la+ ain 27a
16 .
16
Seo~ena x (!1] 11n4 ptr1od1ol ou perioada B 16 poate fi

[u]

t>

1-0

Ooefioien\11 ~ ~or fi ooef1o1en\11 tranafor.ate1 rourter al~

1tacr11n4 z [D] prin apl1oarta foraule1 lui lulera

devine

x[K)

...L

. .

..,P

x(n]

pentru K = 0,1, , 7

8 ncO
cu

exp(-j

.1!)

exp(-j

L).

X
4
Coeficienii wK necesari:
o
1
~
V 1; li exp(-j

+> . -fi -

V axp(-j

iT> - .J.,f -

ii
2 + :J fl';
2

-.,6

x[o]

j;

ooefiohnllor Fourier1

f: x[n]

W exp(-j

WO l + 1 + 1 + 1 4

D.()

X[l]

-v2 ;

~; w4 exp(-j -{!>
w1 fi+ l -{2_

Oalolll.ul

2_~

_r:..

ou O <; n--.1-1

orett a1 IIOYIDti X [Il]

L.

v5 _

~ exp(l 271

2+j

lculeze coeflclenli transformatei Fourier discrete ai

--

Rezolvare
Secvena are 8 eantioane deci N = 8 i
N..l
Kn .
X[k]= ...L
x[n]W
pentru K .. 0,1, N-1
H n::O

Problema P.2.13.

Be&olve
Pentru calculul nu.erio al transformate!, eeanalul

X(l5)

Sl se ca

}
_ i x ~ro1lJ -={1 '1 '1 '1, O' O' O' O
secven .~e

eate utili pentru refacerea semnalului numeric in ca


sul eantionlr11 cu o frecvenA prea mic in raport cu viteza de Ta
riaie a fenoaenului.
..
..

JC..l

~ + j.}exp(j27n/16)+

eficientilor snt nuli.

s.r.l.a

(l

2- j

X(1 ) = Cl

Problema p. 2.14

aina(ft;j

Relaia

Yoltatl lD

'iln/16) .. 3 +

-z

... (1 ...

h [n] sin ~
' n1v
,, . sine ~7in)
.
f
in/B
1

:.;[n] xx[n]

1 j )exp( j21i 15 n/16)

27i
Jl.MT

Jl 8

(-j

z[n] 'ffl l

+(*-

~)-j + ( ij

27
-;r>-j

-1; .

- .lo4 ..
1 - j (1 +

X[2]

-v2>

x[n]~ 1 -

j - 1 + j O

fi

n..O

1(31

x[n]w3n 1 + (_ 2 \ 2
o..O

- 1 + j (1

X[4]

- lo5 -

-.fi
..!l)
2

+ j +

c-:ii
+ j :a)
2
2 '

-Vi>

[n] v4n - 1 - 1 + 1 - 1 - o

n..O

..L

x[5) L x[n]W

-{2
1 + C- 2 +

-vi.

T) -

j +

-fi.

.y;

<2 + l -.}1.
Fig.P.2.15.1

n.O
K

1[6]

1 - j ( 1 - -{2)

t..O x[n] wn 6

1+ j - 1 - j -

il

~
7n
. -{2
I[J] ~ x[n]v 1 + Cz +
n..O
1 + j(l

n
z>

o .
+ j +

-fi.
<- -vi
2 + j Tl

In cuul tuturor coefioien:i.lor s-a omis implrirea la 1 8,


deci fiecare aloare reprezinti de 8 ori valoarea reali.. :
lualrul 1uul \1rilor c.omplexe efectuate este N2 64 iar al ..
dalrilor coaplexe :tl(l-1) 56, dar ce~e 1n oare unul di~ operanli
sero a-au olt .

PEOblf!a f~l5z
,
~ 11 calculate ooef1c1en11 tranaformatei Fourier

baaa alsorit.ului rapid peatru

IICTenaa

411oret P'

x[n] (l,l,l,l,O~O,O~O}

.B tulv

SeC"Yent.a are 8 tu.ioane deci 1 8 2' ti nualrul 41 it."


l1 uoeea1Ye Y& f1 r 3
.
.

implicai

tn

r. 2 W o4 1; wl4 - -"'",
r. 3
1

w~.

+Vi>

De reaarcat cA oi ooeficien11 s.imetric fal de mijloc (e


,
gal deplrta\1 de extreme) aint complex conjugai.

te

Multiplioatorii
rl W~cl

Itera}i~

w~

f/ -

iteraii:

j "{ ;

w~ -j; w~ - ~-j ~

OW2

x1[o] x[o]

:t[4}W2

1 +

X1 [4] x[o] - x[4]~ 1- O~ 1

x1[1]

x[1) + :~:(!;]~. 1 +O~ 1

Xl[5) x[1) - :t~]~ 1 - O~ l

:t ~)"2

Il [2] x[i) -

~ ~~]

l~l}] x[3]

11[6]

:tf6)~

O~

1 -

O~

x[7].~. 1 + 0~
1
1[7] 7[3] - x[7]~. 1- O~
lteratit

1
1

x2fi>l xl[)

+ x1 (2]~ .. 1 + 1 2

-lo6-

- lo7 -

~ FJ. x1 [O] - x1 [2].w~ "' 1 - l O


~p.J. x1 [1] + x1 [3}W~ 1 + 1 .. 2

NumArul inmultirilor complexe Nx i numlrul adunlrilor 1

~1)]. x1 [1]- x1 [3J-W4

.. 1- 1 O
~[4]. x1 (4] + x1 [6J-w! 1 + (-j) =

~ [6] xli [4] - x1 [6] w~ .. 1 + j


~[5] .. x1 [5] + x1 [7]W~ = 1 +(-j)
~ ['7] .. x1 [5] - x1 (7] W~ .. 1 + j

1- j

1-j

o- o o

x3 [4] x2[4] +

=4

x3[5]

x3(6]

~[6) +x2 (7}W~

z,

j-{2- 1-

1[0] x3 [o]
1[1] . x3 [4]
I(2] x 3[2]
1[3] x3[6)
X[~] x3[1]

4
1_
o

ii>.

'

+ 4 8

[n] periodice cu perioada

COlt-

a 01

au

+>
~

J7-

' ,., o

-9 -8 -7 -~ -5 ""' -3 -2 4

~)

o, 23

' 5

RezolTare

a) g1[n] oo8

'

--7 1 9
k

(n

1 ) 9"'-

1 [1]

1[5] x3[5] 1 - j(l

-"fi)

12(n)

1[6] x [}] 0
3
1 7
[ ] x3 [1] 1 + H1
Si tn aoeat caz e-a tli

+Y2>

4t UDde OODf

11D

(3K

pentru 1 .t 1

O !n re1t

Conform s1etr1e1 eecvenelor nuerioea


1
~J
T gl[-K]
oo8 (1
t 1 [n)

;1(1 +-{2>

tnat tmplrUrea cu 8 dtoi ooefioieztiU XCI


1
or ai ari declt cei r ali .

,.

Fig.P.2.16.1

S1111ar 1

~' '

'

....

-"fi>

etnt de

=4

c:

= 24

---

,1 + j(l

4 + 4

1 k

(l+j)-llf2. l+j(l-112)
[7] (l+j) + j v'2 1 + j (1 + v2)

lnYersiunea bitilor

., N = 4
3
x
N = 12 i N+
fiii

ID

b) oei reprezentati in figura P.2.16.1.

:J(l +

(1+j)+Cl+j)(-

N
+
N

coeficien\11 seriei Fourier:


li
a) ~ = cos(K T} + sin (3K

(1-j) + U - j ) ( f - j

Yi>
(1-j) + jv'2 1-j(l --fi>

(1-j)-

s:: -~

-SA se determine semnalele x

x2 [5}w~ ~

Problema P.2.16.

x3 (2] x2 [2]+ x2 [3} W~ = O + O = O


%3 ~]

. In total xt
Se observ~ num~rul mult mai mic de nmuliri i adunlri
t in cazul transformatei calculate direct.
plexe dee
-

Iterat1a 3

x3 (o] .. x2 [o] + x 2 [1]W~ .. 2 + 2


x3 [1.) 2 - 2 a O
.

.N+ 4 + 4 8

1 . Nx = 4
? N D 4

+> .

patru

O lD reat

+)

or. 1aetrle1 eeoYenelor auaer1011

.t 1

- lo9 -

-JoS -

-1

~pentru

k.

-2j pentru K

in reat

1 pentrulnl~l gz:_ b(n] o pentru ~lnl~4

-l- t[KJ

... ~

1 f (-KJ o

~ fT. x[n]

~i

rn1

t 1!~

-3

4j pentru n =

'

---..
...

'1 t

1~

..... ,_
... ...
- --9-8 ..7-6-5 ~ -3 ~2 -1 o 1 2 J
.....

....
'

1~

-5 -6 7 8 9 - ----k
........

b)

.;1__

'1 n ,l_, ~

e afl tn rel ti &

+
e-

K xp(jK

xp(jK

.o

7i

n)

..

S(W) ou

n)

x[n] r(n] ~ + 34
n]. Y[n] [l + (-l)n]
Dar,
' 37
1 p ntru In 1
-1
__n_K..........,tr~
f r.n]
aJ

pt.
O P ntru l 1 1 4

pentru

Ke{o,+a,-e

~ (t)
s2(t)

reot (

tri (

~
~

)
)

Pentru calculul S(W) cu ajutorul TFD, semnalul trebuie inlocuit prin numerele S{nTe) obinute prin eantionarea semnalului
cu
pasul Te. Evident calculul numeric se poate face intr-un numAr finit
a de puncte, deci fereastra de eantionare i deci de analizA a semnalului va fi T NTe. Rezultatul calculului TED va. fi un ir de
B
t~ ere S[K/(NTe))]oe reprezint! TalorUe eantioanelor obinute din

~. bx + \-4
Semnalele core punztnd celor doul spectre:

.L

. .

K~ {o,+S,-8

Bezolvare

Evident:

x [n]

pentru

Ke{o.~.-a}

al

Fig. P.2.16. 2.

pentru K{o,+S,-a}

semnalul x (t) avnd transformata Fourier S(LJ). SA se anae de a legere al lui T(durata ferestrei de eantionare) i
modul
1ueze
antionare din fereastr) astfel tnct evaluarea nume~( umarul de e
n
ED lui S(LJ} s~ se faci cu erori acceptabile in cazulc
rio~ cu T a
-f

.
1

8 sin ni:

Problema P.2.17

-4j pentru n = 3
O in rest
b) Fie spectrul ~ reprezentat in figura P.2.16.2.
bk

r::-

+pentru

Pe baza liniarit~ii T. F:f:

'\ .. glf.K]- g2[-K] fT. Sfl(n] -8 f2fn]


4 pentru n = 1
1

sin n -i

pa.sul de e1antionare l/ (NTe}. Ambele oiruri etn t

cu perioada N.

periodice

a Spectrul S[K/(MTe)] fUnd discret, ou pasul 1/(ITe) Ta co:ru18


1 unll.l
1lnal periodio ou perioada w J w
o

00

J{f O,t6}

Sp(w)

l 1

p( t)

r pr

n -oo
1t

zn

d unJ :

ia Intr '

S(W- nW )

ouw .. IIW
e
o

~
~

o~ reohe de tranaforate Fourier deci

Sp(t,J) ( 1 ( ) 8 -jWt dt

Joop

ortle nuaerioe fiind:

-IloS(IW0 ) Te

2:

- 111 -

.ID
a(nfe)W' . ouw

exp(-~

-fi>

n..O

.
Resoluia spectrall a valorilor S(IW0 ) calculate pentru S(W)
va depinde de w fiind ou at!t mai buni ou ctt _W eate ai
d
0
110 ~
o
.
cu olt fereastra de eantionare T este mai mare. Pentru ca etentioe,.
nele S(ILJ0 ) si aproximese ct mai bine valorile S(W) este necee~
ca eroarea de suprapunere a componentelor spectrale din spectrale
S(W- nWe ) - eroarea de alias - si fie o!t mai miel adicla
.

. .

Spectrul .
2 WO
s (W) Zaillc
2
11Ye1u1. lobilor secundari

<z>

ULS(K)

U~(l)

uo

4 9,6

< ,_

lllU

!8

In condi tile aoeleia11


1' lG-Z 11 rer;ul tia

rezoluii

spectrale:

1~-20
. 6

217

----.1___

2 7 3,14

44,1

Pentru utilizarea algoritmului TFB ae alege 1 32.

DaQI aooeptl o eroare de suprapunere sub '" eate auf1o1eat


el alepa.

27
21
..
~
a
au
W

12
a
au
"

~
0
0
PeDtru o buni rezolui~ apectrall trebuie luat uD aDu1t ~
lr de 1antioane tn freeenl din lobul pr1ncipal.aeo1 trebui alti
W <-l- adiel T>"t. Pentru T Zae observA el toate ttaDUoBDtU)
o nule
T
alat
ou exoep\ia oelui din origine (de altfel 11 oa11aU
u p
deVine o tensiune continui).
6

Con.idertnd o reaolu\1 apeotrall aooeptab1lla

wo. It11

2
2
4c.x
11

We 2 ' ;

1 1 aoeata deTine

resul. tia

,
.

uo -

nivelul lobilor secundari de ordin K f11Dd:

LJM

- eellinalului S2(t) tri ( "t ) estea

38,1
2 7r d UDd
deci se poate ale~ ~
T ze
e

.
. .
t
Spectrul semnalului ~ (t) reot(T) eate1

~ (W) Z liino( ~ _)

~entru

...L

Pentru l 1 rezultla

li LJe ~ 2 WM

uo

lui 2>..

_S(W) ~O pentru~>~

Dr.sCK)

Pentru utilil&rea

algoritmului tFB se alege 1 128 (putere a

Zf

' 10'3

. '

Se obeervl posibilitatea ut111zlri1 unei tranaforaate de dttensiuni ai redusa tn cel de al doile8 caz. O tranafonatl de acediaenai\lD.e
putea utilisa oi tn prbul cu daci a-ar inlocui ftreutra dreptUDghiuliU'l utililatl anterior cu o fertutrl ele o
1111
fol'llll, oare al pondereze Talorile eoanttoanelor utfel tnoU DiYelul priaului 10 b
reatre a,nt
itreatrel
secundar
fed t al nu Ilai dtplfeuol '" .Aatftl dt
e ip coainuaoide ou piedeatral 11 Baatag.
J'iden t &OII t ti
1
PatZ'Ulut doa:r 1n
P de fenatre penite o naloare oorectl . .a
trltata,
interiorul lobulu1 principal oeea ot tul ta ....
caaurilor
auficient.

'"1

-81'

te

+++o

Prta1a 111&11 ti 1
t1(t) ..
celor 2 tipuri de fenatre . . te.
t (t)
ooa(T
(coainuaotcll oa. Pi ea
)
2 .. o. 54 o 6
.....1_
.4 ooa(T
(Lta1Df)

~~P~2~le~:.L

OUltae traa.to

Jf->

-w>

... 113-

- 112 -

{e.ani'

x(nT)

lo
l

u(nT)

p ntru n

~O

pentru n
pentru n

<O

pentru

<O

1Il

,n-1 2(n,.I)z - n ~z-1)


_..
( z - 1)

lim

:: z_...-0,5

~O

- 2z

00

00

d t mine transformata Fourier dlscret. a semnalului


se e er
in figura p .2.20.1.
prezent at
-

care converg dac~

<1 s~u

ez

J z J >eaT

,X(k )

~a

I(z)

---

c:

convergenei:

In cazul

109

aT z _ aT
8
1 - ---z
Pentru -a -:.-o se observA. c:

1~

'

Rezolvare:
X(K)

=L

Problema P.2.19.
S~ se determine semnalul numeric avind transformata z
.
F(z)
z(2z-1)
(z-l)(z.t0,5) 2
Rezolvare
.. '
Utiliztnd e\oda
resid~ilora
,
L}-ezld

X(K)

2
.

D
(B-1)(z.t.0,5>
.
. '
unde D ~e~ezintl un
doeniu
.
ce oonine polii F(z) din interioru1 cer
eului unitar (PQate . fi oi cercul unitar).
Rez1dui tu ~ 1
~

--1

"'~

11

(1-l)(S+0~5) 2
.

']

. . 1,5~

_4

Rezicluul ln s -0, .5 . <Polul eate dublu)


1
..
.
ll
]
r2
lia
~~. [<z + O 5)2
(21-~)1

2
(2-l)l s---0,5 Qi
.. '
(s-1)(1+0,5)

2 3 '

1 exp(-j

nK) =

..LU

n=O

=1 -

cos 'OK + . jsin'HK


7r
7r
1 - cos ~
K + jsin ~ K
.".J

sin 7

sin 7i K

deci:

lO

lx<K>I ~in

(2z-12zn

. ~2&-12

--- - .... -s s 1 s 9 10 n 12 13 1'

....

1 - 8 -j~K

.Jf
1 - e-j ~ K

'

ry. Um [<a-l)

x(n)WnK =

n::O

U(z) -%~(nT)) Z[lim x(nT)] = lim


z T = z

a--0
a-0 z - ea
z - 1

N-1

a-O

'E rezid sn-1 F(z)

._ .

-.

Fig. P. 2.20.1~

lim x(nT) = u(nT) -

x(n)

4J

-- -3-- -2- 1- o 1
-B -7 -6-s -4
.....

deci:

Suma reprezintA suma unei progresii geometrice cu ra+i

1 aT 1

~.

Problema P.2.20.

8
~ (x(n)] , X(z) L"
"
x(nT)z-n = "eant
z-n.
"

e
'1'-) n
~
~ (
_n
Z
nEZ
n au
nO

=T

- (2n+l) (-0, 5 )n-

+ z]

'

n
)n-1
4
x(n) T + (-1) (2n + 1)(0,5

deci:

Rezolvare;

aT

Oi

sin

2 -K

Jj- +

'HK

j2sin T

cos

K'if - 7
]
exp j (-""
t;
'r:; (K 7
tr \1
exp~ 10- zj

2sin ... ~
+ j2s1n
-m
Wr...
TK
J.u
cos---ro

sin 'J~
t:.
K

sinY-m

exp ( j

2K 7r
10

K'iT

K7r

Io

~ ---.,'5~~~;;-K----~~u~-...!::.-

:;

2sin

KE(0,9]

argJX(K)} ,?K 7T
''ident s-a n 1 l
5
le f
eg ijat factor 1 1/
1 Zei atnt neim
.
u
N in calcularea lui X(K) iar valorint pr
J>Ortante at
J
1
'
eeentate speot l
unei cnd X(K) -= O. In figura p 2 20 2
re e de ampli t d"

u lni i de faze corespunztoare

- 11 -

- 115 n] (2n - 1 - n)u [n]

Deci x [
.
,
b) 1Q acest oas oale 3 tranoformate z corespund unor semnale

qs
an

tioauzale

-on 2n. uE-n-1]


~

r,] ~
xl 1!1 ,..

u r:

-2
u.:n~l]
..

r.] . -c.
ln ur-n-1] -u[-n-1]
. n
L .
. .
~.1 -el ln-lur-n-11 -nu[-n-JJ
X3L~J ;. n
l .
:J
.

~2Ln

o1

2 3 4 5 6 7 8 g

-.

12

.
..

.~.

o. z-2 . + c-1
A

(z-2) .

"

.1

(z-l)t:

i+BO
-21 3B + C O

..
==-!>

In con eeinl
s

- 2

.;,

.(z .a)

K~l

..

..

c! a.n-K u(~

dacllcl>a

x} ~ .~c! an-KuE-n-1] dacii lzf<a

t ...
.

.,

..

1. :;

.. a) . xl ( z) . . s s-

'

b) ~ (z)

2
.

2B-2C+Al.
.

X(z)

[n] .

~ro bleu P.2.22, .. .


'..
'Sl se determine secventele cauzale avind transformatele z:
. .
. 1

Identificind rezult!:
A(z-1) 2 + B(z-l)(z-2) + C(z~2) 1

a ci

z
(s-a)

~-~ {

Vom utiliza metoda descompunerii tn fr.aci1 simple; \


z

,-l {

Al

'2 ' .
4s + 81

4'- - 5z .+ 1 .
4..___..

B .a -1

o) x (z) ............

c -1

s 3 <2 - 1)

!ezolvaresa
a) Secvena fiind cau1all domeniul de e:ristenl este 11 >l,
1ar. z 1
. '
Oi 1 O stnt poli ai functiei.
ta
Pe baza teoremei 1nttrzier11 i a metodei re.cUDoatterii reaul~

s - 1

iar

Pentru calculul transformatelor z inverse s-au utilizat rela-

Rezolvare

- (z-1)

.,~~

't

iile:

(-2n - _ 1 ~il)u

. Observaie&

.
.

;r(n] ":'

z~ .

(z - 1) (z - 2)

) lzl< 1
o) t le 1,2
X(z)

..

(z) i x}(z) corespund ~or . semnale cauzale, deci;

o eniul d existent fiind:

) 1 J>2

. o) In acest caz x1 (z) . co.r espunde unui semnal anticauzal

dete ine x n daol X(Z) este1


X( )

x~] (-fJ + 1 + n)~t-~-:-1]

Deci

Fig.P.2.20.2.

' lll 2
(z - 1)

~ (z) + ~(s) +
,

X}(l)

a) In acest caz to te oei ~ semnal numerice oorespunllto~


tranaformatelor sa X1(s), ~(s) ti x (s) sint oausale
3
x1 [n] cn?!l u[u] tiu [n]

x2[n] Cbln Ufn] .;, u [n] .


X3 [n] Cn ln- U[n] n u [n]

d~ 1

1(&) ~-1

~ 1

s - 1

-2

-2uc

x[n) u[n-2]
b) Polii

funciei x (s)

resultl 41DI

>

- 117 ..
~.116

..

'

4a - 5& + 1

o ... Z:I.

1 - i 1:2 -

S(z) =

Descompunind x2(~) 1n fracii simple rezult~


2

x (z)
4z + 8~
= Az + B ~ gz + D
2
(z-l)(z- 1/4)
z- 1
z- 1/4i identifioinds
2
.

(A + C)z + (D - C + B - ~)z + {-D = 4z2 + Sz

i~

transforwa a

SN (n]

T =o.

SN[n]

Se poate alege D = O rezultnd:

B = O, A = 16

-K

zED

00

"' S(2h "'

L
s [K]
K= - oo

z-NK ..

SN [.e] z-J.

C = -12

t'ficarea ooeficienilor puterilor lui z din sumele

= o

n rest

.
p 2 23 1 snt prezentate reprezentrile lui S(n] i
In f1gura
pentru un semnal oarecare.
S[nl

deci:
I 2 Cz) .. 16

I
z4

- 12 _

z-1

i x2 [n] "' 16 u[ril - 12

ti-)n u[n]

o) Polii funciei x(z) ss:ni z "' O i z


1
2
de oonv rgenii eate fz 1_>

012345678 910

deci domeniul

x3(z) se poate transforma astfel incit s! se utilizeze teorc~


intirz1ar11 i metoda recunoaeterii:
deci:

x3(z)

~~-4 2z4~1 2~-4 ~

,t4z {c+>llu[nJj

11

., a 9

x3[~] 2(+)n-4 u (n - 4]

10

n 12

13 ,,

ts 16 11 ts 19 20

ig.P.2.23.1.

Problema P.2.2,3!s
Fie secvena
[n] avlnd transform t z notat S(z) 1
ia S [n]
c!rei tran format! z
t S(z ) cu E z 1
du-s in dom niul d d f1n11 S o r 1
a) el 8 'Xprim S [n] prin 1nt
d ul ui S o 1
prezint grafic c l dou
c n+
b) al

e d t rm~

u ~~

' oIl

lzl >

z.
ez

Ct Il

fo

o n

[n

core punde

ecvenei

t S

Re~olv

a) Tr

-=-00

Prin lden 1
are rezul :
anterie
, S[K] dac exist KE 'Z a. NK = n, nE

D~C+B-T-=8

D+

~.{,;)
-

A+ C= 4

secvenei 5N(n]

... ~

!)

s(K]

K= -00

deci domeniul de oonvergentt este fz J>l...

adicA

~
2,_,

_ 1 cu dom
1

11

{ 1 dacl
O lr.

ret

e x

eten

[n]

.. 119 -

- .118Se obaerYI el transformata

a secventei u rn,
1 ~ ~ a:re 1 ..1
.., 1 tt..

tinc\1 plaaai pe cercul uni tate.


De aaeenea, prin inlocuirea lui z ou z1 are loc

0 el11atar
1

aclrii "n" aeoYeniele avind aceeqi oauzali tate pentru 1


~ali tate 11Wird pentru N < O.
.

>0

z - 1

fi

1 poi,

~)

c) sl

88

c~es 2 >[n]

IUlie

{!1-x]

L tlll-x

Util111Dd annalul ~ [n) poate 1or1ea

l1n4 lD Yed.tre

w
el f 00

f~) u

, 1} resultl oa rla\1 4

a[n]

(o- )

[aI-5]
ma

po

1u.

[D-

1 1811(0,1.

\e reor1
)

(f

[)

lll OOUIOl \la

2{<t8 ) ~ ~}

( )

P(

11

(]

00

IHs)

)2 {

r.

K]

s2 [n-

K.O

~ u {!l -

K -

5]

K.O

ae c lculeazl separat:

o pt

o pt.

<o

D+l pt,

<O

ne{o,t}

pt.

:)2

o pt.

>5

3 pt. n~2

O 4ao

-oo

1 pt,n O
2 pt.o 1

(.()

I(D)

K
2

s1 [K] s2 [n-

K.O

le doul

-1

E u[n-K] -

1n reet
P(s)

-D

( ) 1

..

'

calculeze transformata z a convolu\iei.

88

O~n~l-1
1-1

reprezinta cele doull. semnale f1 re~ultatul convolui-

Seo"en \a f [n] defini ti prin:

g(n]

~) Confon defini ~i convolu\iei numerice~

Re~olYare

are tranaforaata

LJ
n.O

Rezolvare

&-ln-0

{ol(n)

sl[n] u[n) _ u(n - 3] i s2(n] u[n] - uln - 5J

Problema P.2.24.

f(n]

N-1

PrQbleaa P.2.25&

uleze convoluia secvenelor


~
SI se ca1c

Il -.

r' L

G(z)

'

Sl se arate ol transformata z a secven\ei periodice


de perioadl M(NE r-> definitA prin:
g(n] O pentru n <O
g(n + 1] g(n) pentru n ~O
li 1-1
este
G(z)
g[n] E-n culzl<l

0 pt, D < 5
1 pt, n 5
2 pt, D
6

' pt.
ft

pt.
pt

7
D

a c lor
D

eua resul tia

ne{s.6}
~7

K]

- 12o -

- 121 -

as2 [n]

s1(nl

'

pentru Jn) ~M

(-l)n
3? (n]

'

...

:::

in rest
cazuri se presupune 2M

In ambe 1e

. . n

...

...

... n

Rezolvare
.
m
sformata z a secvene1 trun~hiate x[n] este:
a) J.ran.
N-1
z (z) =
x [n] z-n

01231.56

n=O

nsformata Fourier discret a secvenei x [n] de perioad N


Tra
N-1

Fx[K]

- o 123,5678910

+E

w~

cu WN

= exp(-j

4)

z-n .. l + 2z-l + ~z-2 + 3z-3 + 3z-4i

T1 zx [ WN-K ]

FX (K] =

b) Transformata Fourier invers a secvenei X[K]

-5
-6
+ 2z + z

n-o

[n]

de unde rezul tii leg~ tura:

o) Transfoz:ata z se poate calcula direct . pe baza diferene!

L: (Sl@S2) [n]

n=O

Fig. P.2.25.1

~{~ ~ S2} .

< N.

N-1

'E .x(!c]

x [n] ..

= F.x [K]este:

wNKn

K.O
. Transformata z a secvenei X [K]

N-1

L: X(K]rtK

y(z)

k-=0
de unde rezul tl:

x[n] Y(WNn)
z a celor douA secvente1

c) Transfo}fata

Z (a)
~ ,.,

"
,L ,_,

-n

-M

(1 +

+ +

2H)

-M 1 - z2M+l

n -M

Se ob rv~ sim111tudi~ea rezultatelor dom ni ul de oonverge.n


fiind tot planul z.
'
Probl ma P.2.26.
t 1 z 1 our1 ,
S a determin 1 g!turil dintr t
al
1
r
poiun a cv nt trunchi t x (p] O~n
ou '
calcul z transform t 1 our 1 r
o n lor
sl [n]
p n.tru In 1
O in

{l

1 -

-M .. 1M+l
1 _

1/2( 1 -M-1/2_ &M+l/2)

.t72c 1 -t72_ ,112>

.~1/2 - .-(M+l/2)

.t/2 - .-t/2
or

t,

ourter d1aoretl ob\iDI lDloouiad

-1

- 122.

- 123 -

S [K]
l

sin[!,f<2M + 1~
1
T
Re
s1n

f c

P ntru determinarea. transformatei Fourier t.


inlocuir a "' ej WT re ultnd:
n llllp discret
FS (CN)
1

.
Pentru convergena celor 2 serii este necesar ca:
11

= sin((2M+l)WT/2]
sin(GJT/2)

(-l

~
l/2

(}! +

LKJ

c-uM

-~)

a>

b) Semnalul fiind oauzal se

~xp[j ~K,2f1+1)1 _ exp[-j 2rnK(2M+l>] .

=2

JK )

:J

= N
+ exp(-j ~ )

zulttndt

2 _ ..

Mc~s[
.<2M
+ 1~
.
.
j
cos

iar

transfo~ata

~ ; \ 1 ( 1 )
z
2z
'-'',..
s - a . . 21 -

Ke-:-

I[K]

doar seria pentru n

O re-

-jK 2 D

11

F (W) = (-l)M oos!(2M + l)WT/,2]


82
.
cos(~T/2) .

(1

-j

4eo1a

Problema P.2.27.
en\1
S se calculez transformata z gi domeniul de converg
mn ului

lai< 1

z -a

+L.o <+>
+. ~ +
3

Fourier in timp discreta

x [n]

reine

.z
----.1

Pentru semnalul periodizat cu N 4, T.F.D. se ob\ine prin:

( -1)

Z.

1
+
1

az + z z
X(z) az
a
1 - az 1 - --- 1 - az z - a z - a
1
1
a-

R
exp(j

> lai

i~ transformata

-1/2
z

1-! -1<1 <9lt:l

lal<lzl<\+l

Transformata Fourier disoretl:


Fs

1+1

niul de convergenA va fi
deci d0 me

Transformata z a celei de-a doua secvene:


M
M
"
~ (-z) -n = ( -z) -M_ ( -z )~1+1
z5 (z) LJ
(-1 )nz -n = LJ
2
1 - (-z)
n -M
n= -M
- (.!+
)M z

tael < 1 =>Isi<

rio4111t

b) P ntru a ~ 1 1n cazul unui semnal oauzal pe


.
~
disoretl.
P r1oada
l s determine transformata Four1er

x [o] .lL
32
l [1] _.,_ 16
I (2) .J......
32

...1..
16

jlCU

-jl
e

~> +

--124 ..

- 125t

CAPITOLUL

Dac semnalul nu ar fi periodizat, transformata Pourier

timp disor t oor


X( W) -=

spun~

4- X(z) 1ze J' W'f =


Jl

tor ar fit

Semnale modulate
..

l4

Breviar teoretic

e Modularea

este o aetodl de preuorare a seanalelor


prin
.
care se realiceazl o ~orespondenl tntre paraetrti unul aeanal par.
Uitor p( t) Qi un ee11nal m~dulator :~( t) oare conine aeeajal 1Dforaa1onal,

Daci, de
te

a.

exe~plu, eea~alol

partltor (eaa

partt~area)

ee-

foxwal
p(t)

A0 coa(!t 0 t

+ ~0 )

atuno1 expresia generali a unui seanal odalt ra fi


,(t) &(U

coa[DJ

y<t>]

~tfel o~ tu ca~ul o4ola1e1 4e plttadiat rezulta


!0-.!(t),

oore oudeaa
pentru aoaula\1 48 frtat D~l1!l 0 !l(l), iar pentru Qla

l1~1a de fad

4>0 --~( t).

P( t) l o

oa(n.J +

o>

{,a0 l<not+cl>olJ
sulll p lD traDafepltt tati

.a-

- 126 -

- 1-27 -

~-Dtl 111-B:r.D (ou bp4A latenll tu'ltlrl


lol nalul o4ulator x(t) eate de banal ltalt.'-,
apeetrul d. II<w>l O, lwl >WI' iar parUtoar.. - . lllt._
p(t). 10 ~0 ~0 ), resaltl
Xg-JLJ

[1 +kiU:rCt>]

(t}

oos(n0 t+<P 0 >

iar 1 pectral eeualalul RA-JLD: -

:f{X,U-BJ.D} nJ~cw--'\>+ r,c_w+.cioil+

ln-BLD<w> ..

+~

[l(W-.00 )

+ l(w+.n.,>]

De 1 ~nplu, daci aeanalul aodulator

lart.: s( t)

a ooa(w 0 t +

<f>

),

re1ul U

lu-BLD( U [ 1/kiueooa(w 0 tt: <p

[1... oo.Cw0 tt- 1f0 )]


0

"'1
+

Putn
-ll

'f0 cp0

O rezal U

lwu-BLD(W)'il8 (i>Cw-00 )
+

<p0 ]

e Staul IU-BL11

0 ~ oos( .n0 t+ 4>0 >

ooa(.Q0 t+ <P0 )

~ ooa[<.o -w0 >t +4> 0 -

x( t .> are fona Pllitaa.

A0 cos(.00 + ~

* coa[ta

lzpreaia aeaaalll 1!-ILI .. \ea

0)

'11-BLU(t) } x( t). oo1

+w0 >t +~o~.]

t~atoraata Fourter

-tii

+~(W+"\.~ + 'T~[~(W+W0+a_) +

b<w+W0 -.0.> + ~(ww0t.00 ) +.~(w -w0 -.0.)]

Snnale llA-JLDPS ('banii later1ll 4ultll

11

,.

euprlaatl) resal\1 41D o41f1oarea pl1iu41a11 purtlt81rti


i(t) lo~l(t), laol tur\lioarea are foraap(U.A oo<O.
aiunoi:
o
~-ILD-PS~z(t)p(t)

~i

z(t).ao'\,~

~ i(t) eate
(.\ )

!\~ .; '11 "i( t.) ela a_t.

tranaforaa\a Bilbert .....111 aolala\

in f~:t 4b x(t.)*rfr<~- jlp(W) (W)


-00

SeiDul plaa oorelpaDdl ...111 ~


Werioarl, tar a1Dal 11 oa 'baii l"'r.a~
haai ~a\11 1peotrall
11
perlllrl ' ' ' ' il\&

a...ILJ(w)

nl,ta

jz<w-.c>J

- l.28 -

- 129 -

ooapte t.

eopaa 4111 aoul


5..,.1 11 1 JU-ILB
rl
poltl fi pa aub fo1'8al
11
( t) i( t). ooa(.n t + <p( t>)
0
~~JLV

aD4et

AU) 'o

-..._,

e11tol t1P clei


&o ( ,; 1.
,.,

~1 + f +

coawo t

cpCt> roti {[~ linW0 t) 1 [ 1

!
+ ; ooaw0

:::!

.,tf1

0011W t]
0

011

rar .

In acest cas:

+; oosw t] cos[fl t + <P


0

stnw0

oU

fasl.

exponeatialA a semnalelor
..
Pentru o purtAtoare armonici de foraaa

se definete faza instantanee <P< t)

cu ex~res1a:

q, (t)

.n0 t + ~ 1

- aoduli1! de f~eo,en~l (MFl, c1ndt

n. +

ru~(t)

- oiulat1a.Je ftzl (MP/J! 4?}, olnaa

4><t>

fi 0 t

W0 t,

reaaltla

0.., +.nooaw0 t.

h aodala\le la fnete

+$0 + 'k&:~:<t>. te uaoz

4\ll

,.nt(
~) ooa[cn.
k':::&J

kw.>t]

B\1,

u., \t

--

J t reprea1ntl funcia Beaael 4t apea 1, Olt1aal

t oi arpent ~
Daol ~<<1 1 pot fi reinul doar prttl tenenl al 4tsYoltl.
rit, iar: J (~) :!l, J 1(~) ~ ~/2, J -1(~) ~ - ~/2, u\fel oi lJa aoea\
0
lo~

iar tranefonate Pouri r

ooa~.0. 0-w1 H +

+i

1~

oea(Q+w0 >t

eeualalat U(penU.

lu<w> ' 7(S<w~n0 > + ~<w-.n0)]


A ~1

d <f> ( t)/d t.

In oasul o4ulat1e1 exponeniale proprietlile eeaul1l1t


dulator x(t) a1nt transferate funciei de fazA 1netut AltfeL
resul U.:

n"-n~t) ~.

~ ~J8o f!J. fi ~dioole

'MF(t} . i 0 oos.n0 t -

.locos(no<I>o> -Yfe{toej(..O.ot+ <Po>}.Y{.{.&oej ~(t)}

li frec,enta instantanee: .Q( t)

'S]

OI Il

eModule~ia

p(t)

!l(t)

uaa J.t. (-l)k

t]

adiel sevmalul MA-BLU conine attt o modulaie de l!mpl1 taclt.De


lllll

tu jo J:( )

Ia pDeral, exprel lllllllala1 U 1D 4oaatu


(t)

ti

t +

exeepl.!., daol z( t)

...~ sl DOtat OU

[1 + i
0

Xu-BLU(t)= 1J1

l n.

,t,

'll<t>. , 0 ;'co[.!\,t + ~aw0 t]

t]}

Daol a<<l resul ti:


J.( t)

Semuale eodulate 1p freotl (lrl '\


-=
~ oarao\ertsa\e la

[~(W+00+Wo)- ~(W+!l W )- ~(U

~)

alo e1tee

o ..

- 131 ..

e MOI>!JLA!lA

1 .. 1.
11

~ +Vf

t aatl

rel1~ie
"' 2 wo( +

ti ~

oona14erl purtatoarea for.atl lUb\r-o auooeata


tapulenrl notati Pof( \) fonatl Prill
ne JlTtetarea lJilaa -

ae

18

.a tol&

( t),

111 p

+OO

p,< t)

~ +'\[fi)

2: p( \

~ kt)

'k-00

H.Pdul tie 1P.!!.l!urilor",!I1J!Pl11u..t1Dt (l!ll)

<1, resoltl 1 1 1 eo1 ~ 2W0

Se~ale

MIA-Iatural atDt o4elate 4e ela\eQl 41 f tpra 1


at ao tn 4oaen1ul Uap expreaha
oarao

eat 1 t1ap al t

+ ~o +

( ) ..... otl [ ' \t

(t) i

~ o\

1tfel la

t o

tii te 4aa

p {t)

4> 0

o4ul~t l t

111

ot ..cr ~. ,

0(,

bale d

o resaltaa

h,(t):p{t

{~w0 t.

Fano\11

Jxu.1 <w> T

Jt( r:t>
't;:oo

(t) A0)

one1

ooe(<o.

aal
'~

oo

+ tw )
o

zt1oul r la

<.q,-w0 )t +

t]

os(n +W 1 )t

.n

al

1 1 t

..

1 x(t) ___....

lf per
.,...lelt

ci,tv

nall lf) tt'

'~ta

!W (1 +ot+~)
t

ltaD1lll11 111-J tl\11

-O:tac :::y.;- I( w- t.n.>

ra 2 11 au lD 4oae lal tlp

IIIIDillll

l\11t

k.Cl "t

:.z:!U.l~~~;.=~u.: 1lnt aetelah 4 1l1~l ilD flp-

re CX<<l resal\11

t ele

!eoretl ,

8peoirall

b }.:

+-00

"\t -

41DI1ta~t

re, xp:real eeualulul liP la 4o-

In tne:r l, p n
1 1 t1p are fo
'

ct

o (n t + ct 11DW ,\)

cp( ) .n t +4> 0+L\q>

XMIA-N(t)= x(t) p (t)=x(t){6 (t)41)hf(t)}


1
7

x(t)--"....

11 W0 t

kxr :d t>]

oi :.:( t)

. lie

r1o410

, la ot o 1tt, banaa f otlY ocupati de

ttl

Mr

Deol

lKPDlUBlkOJ

rw,.

y-.rt

- -

Ao-1Y

PROBLEMA P.3.J

SI se determine expresia unui semnal MA n oare


1
format din suma a trei componente cons1nusotd 1Milalat
modu 1e t or eSte
at
t rmtne spectrul de ampli tudini_, puterea semnalului modul t Il
se de e
a Precum i banda ocupat de acesta, dac se neglijeaz componentele
1111
ampli tudi.De msi mio de ~ Ao. Se dau:
f

47o KHg; f

Fig. P 3.1.1.
Futerea se determin prin insumarea puterilo~ ia\e

1 KH z; f 2 1, 5 KH z; f 3 5 KB 1 ;
1
-

1 V; m1 o,3; m2 o,4; m3

0,1V

r.onent armonio,rezultind:

= o,2.

oare comr

Kl

Ukcos(Wkt + <pk)

[A0

.l0 oos(n0 t

+1 +L
0

cq,- cp

>]

frecven

-Wk)t +

(fo'h>] '

A(t) A0

unde a

[1 +t-rao("(t
1

Verificarea ae faoe !n oasul oel ..1


tD oaent de t11Dp, oind toate ooponeute
taloare1 1n111z

(i

p otr 1

eate:

a semnalului este:

ia alori nega ti ve.

W K)t +

Kl

Pe baE ace t 1 r l tit, r zult


prezentat 1n f1g.P..3.l.l.

B 2 r3 lo KHz.

resul~z

~;0-oos [<n

+t ~~URoos [<no+

frea.ena

Supramodularea semnalului Ml nu are loo daol IDYtl

Kl
+

~1

deci banda de

~ 4 x<t>] oos[n 0 t + 00 ]

<m>

m3Ao
O, 2 1
1 ~
2
2
o,>g-,.1oo,e&Y.,

AfiDd in vedere expresia generalA a semnalului Ml,


l!!(t)

K4o 572,5 il

Amplitudinea componentei cu

REZOLVARE
Semnalul modulator are, in acest caz, expresia:

.E

3 m2:.2

-f + L

P.

S4 se stabileasc dacA are loc supermodularea semnalului,

x(t)

)t

- 134 -

- 135 semnalul x(t) este prezentat in fi~.

.;.3.1.

irlOBLEMA P 3.2
x(t)
S~ se determine i s se repreEinte ~afic

~ 11 -udini

1/~

spectrul de

al semnalului dublu modulat n amplitudine, descria de

81
"

ex-.

t:.rsia:

-t

T/2 T

'-

:L..u01V.bitE

---

1/2

Fig .t 3. ) .1
_./ ,\.,J,.. ~

..,.l. .
)ezvultarea 1n

s~rie

~ ~

Fauriul

X. t)

-1

..~ea:nulul rno~u13t

XI: ( t )

n
0

1.
t.~t'.l

tu

{1TE
. , 1(
u.=

00

=:

Aol
Ao1m2

Aos,z

t .

' -

o00 not

+f

+Lel
c

Fia.

}1

a se determine epeotrul oao1lat1 1 MA dtf1Ditl 4

rt

xMA(t) 0 [1 x(t)] cu flot; 1 -loo aVJ F0 1


0

unde:
J( t)

1/2

pentru

-1/2

, pentru

1 [o,!/2]
t (t/2,!]

l1j n~uA

'

3.2.1.

<
-l)'T

Ptotrul

.1

t..a. -

-\

{[n

Kl

~~ 1 yl

nfn 1

-l)W

w t

t]

- .136 -

tc

a n serie Fourier
oo a acestui semn 1 cs t .
?;
21;
KW ~

x(t) = T + ~ = sine
o2
cos Kw t
o '

?;

~ are

vez1/ 0 1 "

'
31.8mV

- 137 -

~=31,8mV
1r

3
~-

10 6

~-------~t,:-m_v _99991100oo--:tne;---~:033---_"'_v-.... [kHz]


10

pt.

.!

'b

-r : ; ~ .
"

Fig. P 3.3.2

semna 1u1

2~

Xua<t>
unde

r~

= ~ + T ~=1
~

modulat n awplitudine e3te:


00

{1 + ~ +tL
K=l

= -2 Uocos.Oot

x (t)
!lA

cos [C 2K-l) w.tu

"~~']}
7 cos O t

u0

CX)

tr

(2K-l)TI

To
b&2

XMA( t)

de amplitudini . . stc prezentat n I i0 .Y 3.4.J


3

-- .....

uo

1(k 1

uo

- t

Uo
-31T
o

Fig. P 3.4.1

-s2

Fig. P 3.4.2
..

d. semnalul lUl din f ....w-..-.sc reprezlnte grafia

P 3.4.3

J:tOBL211~
:)e

1'

--s2

Fi~.

}J

x(t}

1T

8 E
ooo
1

Se cere s se determine i s se reprezinte spectrul de em


plitudini al semnalului modulat.
RLZOLVJiRE
Se~nalul modulator este prezentat in fig. P 3.4.2

Tr

~, 5

uo
-31T

Ul

{cu Qr(Q r
'\T
"'1: o+,a,-l)Wat-"1,

=A [1 +x(t)] cosfl0t;reprezentat in figura P3.4.l

2K-l cos r( 2K-l) w t - 1]

~pectrul

()

1'

P 3. 4

Se consider semnalul modulat n amplitudine:

a:

00

x u(t) = A0
1'w
PROBL~.A

rezult:

.
x(t)

unJ~

- 139 -

3.5.1.

i . p

rv 0 x t) - x ( t) co..,fl0 t. Inlocuind x( t) cu dtz.


r 1 e o rier dat in problema P. ~.4. , rezultA:

T
+

sine

co

~.~oT
(l

Kw0 z;
2

11.

ste

2A (;

t +

eprezentarea

" - - - - - - T=100JlS

00

?=sine
t=l

+L
Ab

00

~Sl!lC

K=l

co (Q +KW )t
0

KW

J
2 cosKW t ooo-'\t.

KW

---~- oosCn0 -KW0 )t


, unde W

Fig.P 3.6.1
.

ob;1nU

t .,.rin mod..: larea unui semnal co:oinusoidal -p( t)cos


t'

..

2T

~------y(t)

cos 21f. 500 1tY t

n fig. P 3.5.2.

Fi 5 f 3.b.2
1

~e obs~rv c

xM,.(t) x(t)

.Jmnalul y(t)

.i

~~cf~3ll

'

........

Fig ...

~~ Jj~

,.5.2

?JiOBLEMA

;a

? 3. 2

Se dA a mn lul p riodio xMl(t) din f1..-.,

n,

1 5CO 1O t

<-amal triunt;hn: ar x(t) ho-urat cu linie punctat ......


'"e t
s
an 1
""llC' rrodulatorului de produs d.:.n figl!3.6.2,rezultind la i i
"t: at~
i::1
e re
etmna 1u1 Y( t)
Se cere spectrul de amplitudin:i al semnalului y(t).

cu un s"'

peotrului de ampl1tud1n1 ,fcut pe baza acu

prezentat
.

----t

s mnalul

- l4o - 141 sau inlocuind expresia lui X(~),obinem:


&

2 sine

Y(W) =

Avnd n vedere

~ ahlc

2 w6
2

4 sine 2

= 2T

..
+

4T

2
SlDC

[~<w-.n0 )+ ~(W+.o_>J + -............,..".....


0

~J.+:7t)e jWtdtl~CXt

;JWt

dt ..........
Funcia de densitate s~eotral a semnalului ~(t)

-oo

;!'

Xr'IA (W) .. Ao 'T

KW o~
~ . 2
+ 4T s1nc
2

s1nc

A 0 "r

+ X(W+W )] , unde

X(W)

transformata Fourier aoeetet relat

lrv. (W)

rezult:

"6

<w-2no)~

(W+20o)~

CK""' ~ Y( KW 0 ), unde W0 =
CK

Aplicnd

[~<w-Qo)

~<W+!lo>]

A
1
+ ...Q [
~+j(w-w ) +
2

_ ( 2.0.0 + KW0 )o
2

3pectrul de ampli tudini, rc:preztntat pe baza acestei relah,


tste dat r. f:g }.3.6.3.
f'ROBI.p1A P

,.8

t, odultlll la _,u
purtAtoare oos 0 0 t Prin diminuarea purtlloaret t a ..,_,.
Un semnal ooanusoidal,coaW

laterale superioare se obine un atual BWPI

Se oere:
a) si se arate cA semnalul odul1tor poate
cult1pl1carea semnalului modulat BLU-PS 01 o _....... 1. .
Fi

cos

3.6.3

.n ot;

al 1e prectsese ou
PurtAtoarea locali art freOYtD
11 8
l lntre purtatoare 1"b)

OHLJMA P 21
Sfi oe 1ctcrm1nf funcia d dcn(it t s~uotrulu P ntru
a mn&l HA ml)1ul t in rJGPl Hud in , avind purt ton rea p( t )Ao oot!lot
r~

emnalul w;dulator
x(t)

uX~r~ l&

1n

im ulc,dot da rel
U,

ia:

I cn tr u t < o

e - oct1 I n tru t

>O

mnalului mouulot in ~ l1tud1Dt tit


(l+:x(t)) oos~}
xMn (t)
0

~11tU4t

o) 11

11

ao4

1
fii

( )

R ul t

'

(t)

"

co

(t)

(tl

( ) 1r
)

d und

o -wo >

co

<w0

A co

n u

tn

~1

m:
cos W t ~ (1 +

~n).t
cos(t! ot

deci:
+

J. r

zult~:

xi-'J.-BLU(t) -=

Ao[ 1 + ~

u
(t

9)

-bLU( t):

oos~0 t

sinw
0

t]

>

+ia
ia lui xMA(t) se obtine rela~

cos-'\t + 2
0

cosW t ]

Problema P.3.9.

mA ocos(LJ ot +

xpr

m- cosw t)A
2
o o

<w o+ n)t

cos<.n 0 +W0 )t

Se considera semnalul
modulat n amplitudine cu

nma ~, avind expresia:

sup t

f ii a purt~toa.
o r
cn orice abat re n frecvent~ sau az
~
integr
r por cu purt~toarea suprimat, Se r e~sete
6~
recv n\~o
i

ro t

c s(w t + Q)
o
F

(0 o -wo )t co tn ot +

(t)

__,...,_ + mcoe W

a(t)

n>

c 1

(t

-.-.. uinW t

'9( t)

n :

(t)

nw t

-w)
o

oo

xMA-BLD-PS(t) XMAx(t) coa!lot,


Unde X( t)

wn
~

este un semnal de band li mi tati (x( ~ ~ O

o i X(W) O in rest).
Se cere:

lutx( t) a) al ee reprezinte

care tndepl1net te

purt..1to re

- 1

t ;

x(t)

ctrul

(t) ""U

rt1cular:

- 145 u

i banda de freoven~
ocu~

l{xMA-8LO PSt tl]


111tXtw

cosW0 t, W 0 e-(womWorJ

e in1 t de

'

= U
0

....
2
cos(W t).sinc Cw 0 t/2), W 0 .fl/2, carui a

bl

a}

or pund func~ia spectral:


r::-

X(W) =

wo

Fig.P.3.9.2.

(r

(W+ W 0 ) + r
(W- W
Wo
Wo
o

unde funcia r~ este definit3 de relaia:


r

.c;n

s mn lul modul tor x( t) de bt t.. ... li mi tat d f

> ri

r l ki :

s d t r in

b)

~o

,(W -W}/W0 ,

(Wo+Wl /W 0 ,

dac!

, n

heprezentarea funciilor x ( t)

>]

'

O<.W~W 0

dac -Wo~ W' O

rest
i X( W) este data n fig.P.3 .

1. a,b.
X ( t)
,.- U..Q -~ u0 sin

Considernd doar axa frecvene lor pozitive se ~onstat~ c 1 r-

~( w 0 t /2)

1Lu0 r~ (tu-(A)ol

cuc

''

'
~~~~~~~+-~~~~~~~~_._t

gimea de

----~~~~----~~
- 2 c..oo

de acest semnal

In cazul n care x( t)

b)

spectral:

xMA-BLD-PS(t)

Fig.P.3.9.1.

~A.U

= ,,

tarei:l din fig. P. 3 .9.Z.a.

lJac x(t)

i
(W 0 t/2)cos fl0 t av n

reprezen

::'iiU 0 (~cw

cosW t, caz n care X(W)


...w,l
~
\l
o
o
1 ar~rr
+ O(W-W0 h atunci Xm-BLD-PS(t) = KMA U0 cosw0 t cos.00 t 1

prezentarea n

=U

fig~3.9.3.a.

= Uocos wot

B= 2 f 011

~0

este mai co;noa sa se deter-

2 o .cos(.Oo -Wo)t +

~A

Uo

XMA -BLD-PS ( t)

cos<.Oo+Wc t

Spectrul acestui semnal este reprezentat n fig.P.3.9.3.b.

In acest caz expresia semnalului x~.A-BLD-PS(t) devine:


xla-BLD-PS ( t ) = KMAU cos(W t)sinc

est~

mine componenele spectrale ale semnalului MA-BLD-PS, n loc de d nsi tate a

al

band ocupat

.. 147 -

o.
r

Band

io sp ctrul de

1 o
pli udin m i mici de 10~ din
B.mpli..
ul t S
con ider A0 = 4V i ~ * 3

NF():

Am li ua.inil

lul~1

~o

,
J (
K==- oo
?

~)cos(<.n. 0

~odulat

frecven~:

~lsinWlt + ~2s1nW2t]

cu ~l<<l i ~2 1, iar wl

< w2.

a) frecvena instantanee i devia~ia maxim de frecvent!l.;


b) semnalul modulator;
c) spectrul de amplitudini al semnalului.

+ KW0 )t]

Rezolvare

compon ntelor spectrale snt date de relaia:

~aza

aJ

instantanee a semnalului este:


0(t) = .0. 0 t + ~ 1 sinW t + ~ sinW t,
1

entru calculul ampli tudinilor componentelor spectrale


olosesc alorile funciilor Bessel, rezultind urmtorul tabel:

3
0,31

u,l3

7
6
0,04 0,01 0,003

I4JK (3 )\ 1,04 1,36 1,96 1,24

0,52

0,16 0,04 0,012

K
:JK (3)

-0,26 0,34 0,49

se

iar

frecvena

.O(t)

sa instantanee este:

= d0~:) =0.0

O,~ V, rezult c spectrul conine pe lng purtatoare

"'nc
1

Fcnd

nota i a: W

nee devine:
il(t)

w 1 ~ 1 cosW1 t

w 2 ~ 2 cosw2 t

A =W2 -W1 ,

expresia frecvenei instanttl-

= !1. 0 +tlW(t)cos[w 1 t +<p(t)] ,

unde

~W(t) 1fJ&w 1 ) 2 +(~w 2 ) 2 + ~c..l;t.,C.'-'2 cosW t i

pa

tru componente lateraleo

Spectrul de amplitudini este prezentat in fig.P.3.1 1

(l)

(t)

= arctg

l (k\
Devia tia ..

dePend

b)

aw 2 sinW~t
-

t;,.w 1+JlW 2coswAt

maxim de frecventA rezultA:

Awm ax =~W(t) lf cosW t 1 ./:lw 1 +41w2


p t
'4
are
eu ru determinarea aenalul ~ ..

ena freovente1 iutat._ .:.la~.~. .

tea\\l\!ata
Fig.P. 3_.10 .1.

=.00 +Aw1cosw1 t +Llw2cosw2t.

Deoarece 10 din ampl i tud:i nea purttoarei nemodulate repre


~~nt

'

Se cere sse determine:

MF n domeniul timp est :

00

semnalul

xMF(t) = Aocos[.Oot +

'

mn

d~

Se

ste:

Problema P.3.ll.

fr ov nt ocup t de emn
B 24 f
8 f
o
o

fr o n

A< t

t yedete

- 148 -

w1~1
R::

x(t)

~1'lF

1r
11LF

cosw t
2

uu lcos~lt + um2cos~2t.

c)

cosw1 t +

w2 ~2

- 149 -

PzAo

Semnalul ~F(t) poate fi exprimat prin relatiaa

-~{\w<t>)..j7~~oej.Oot + ~lsinWlt+~2s1nw2t}

lf.:F{t)

Avind n vedere
ej

~sinWt

c~:

"'

f:,

JK(

~).ejKWt,

& &

....

K=-00

Fig.P.3.11.1.
Problema P.3.12
Se

consider~

semnalul MA-MF cu

urm~toarea

expresie:

xM(t) A (1 + mcosW 0 t)cos<.n.0 t + ~sinw0 t)


0

Deci:

~F(t)

00

= Ao

00

L L

JK(

~l).Jn( ~2).cos(.Oo

+ KWl+nW2lt

K..-e&n=-oo

Deoarece ~l
Jo(

~1,2)

"'1;

u.

2 << 1, rezult c~:


J1 (~ 1,2> = ~~~2 i JK( 1}1,2)

<< 1

In aceste condiii expresia lui x

HF

~(t)

..

Se cere s~ se determine:
a) spectrul de amplitudini al semnalului;
b) relaia ce trebuie s existe intre m i ~ p9ntru ca uplitudinea corespunztoare frecvenei n o - KWo (K fixat) al fie DURezolvare:
a)

""O,(lf)K >2,

(t) este

~lA
~ A
Aocos.Qot + 2 o cos(.(lo +Wl)t + ~ o cos~tW2)1

~lAo

- 2

cos(Q

!l"'l 12

Spectrul de amplitudini este prezentat in fig.P.,.ll 1

pro-

~sinw0 t] +~o

cos(<!l 0 +W0 )t +

cos(CQ0 -W0 )t + sioW0 t]

Avind in vedere relaia:

~(t)

~2Ao

0
1
2 cos(.Q 0 -W 2 )t,
relaie n care s-au neglijat componentele avind ampli tudinile
porionale cu produsul n .n

-W )t -

~(t) = A0 cos(~t + ~sinW0 t] +~o

cos(no t + ,_.AsinWo t) Aol...-1


~ J.,(
a

l--00

reau]. tl:

~(t)

00

A "" [

o (...,
K-qo
Couaidertnd
Jo( ~)

a J (A)
-r
1-1 ..

~) coa[<oo-t~uo>t]

- 151-

- 15o n um nd componentel de ac
!lo : Ao

n0

a 1

A
.:tW0

(m +

frecvent~

se obtin

111 Pl1 twh.-

-qllt

~)

il + KLJ0 : neglljabile.
oSpectrul de amplj tudini este prezentat n fig.P.3. 12
1
..

tabileascA tipul

modulaiei

semnalului L.(t)

Si se s
11

precttrii ~orespunztori. SA se determine spectrul ~


se parame
\J.e ...
semnalului ~( t)
sinau1
plitudini a
Re zo11'JJr8

.....

Expresia semnalului cu modulatie armonici de frecven\l QKr)

eate:

ly.tf(t)

A0 cos[!l0 t +

Km-

t
x{

~ )d\]. 10cos~t +

+-Xm ~ sinWt ] ,
wo
o

iar expresia semnalului cu modula ie armonici de fa.zl eate 1


JMp(t)

Fig.P.3.12.lc
b) Condiia impus~

revine la:

u:

~)

[ 1 -

~]

O, sau (1 -

K
m~ ) O

~ J O, rezull condiia III< ~


K:>2,J~(K) "'O, deci cond ia eate to4r

.Ln c zul in care (1 - mK/


p 1

l t

~1, pentru

l! 1feren ~ a r J ~1 dintre ~ 1 m, 1 r p n tru K ~ 1,


ste indepliniil d ol mK ~.

rrobl.ma.fc3,l3.
Un mnal purtltor Aooo ~ o t
te modul t de un ~
n ao1d J( t) x_cot W0 t, ob\in ndu- tmn ula
~(t)

..

ooa[.n0 t

~(t)

<p

A oo1CW 0 t -

Semnalul

~(t)

poate fi scris sub forma1

~(t) 10 ooa[n0 t + Acos Qco~W0 t + Ae1n

Q a:lDW

t]

Termenul Xcoa Qcos W 0 t core apunde aodula \iei de fui cu deviata de fui fl0 Acos 9, iar termenul A ain 9 ain w ot aoree odula1e1 de frecvenA cu indicile de moclula\ie ~. AI1D &.

O,

In ~atul in care JK( ~) O condiia este ndepl1nitl i~~


t ae relatia dintr m i ~

I.JA.

A0 cos(!\t + ~.coaW0 t + <p 0 ]

+J-K-l(~)+J_K(~)+ ~ J-K-l(~)O,
(-l)KJK(

.A0 coe(~t

Rezultl oi 1t(t) eate o oscilaie MP-MP.

~tt(t) 10 coa[!'\,t + Acoa(w 0 t - 9)]


loooe[Oot + Aain(wot - g + -f)]
00

1o

J1 <X>ooe

L.-oo

Ptoti'U). 4t lapl:t \u41DS

[<a -

11 1

IW )

......

- 153 -

- 152
. -

Daci ~ ,.;;; 0,2 aproximaiile sint fAcuta cu erori muime sub

Problema P.3.12

al cosinusoidal modulat in faz~ cu o oscilaie de frecUn semn


~ ntre 30 Hz i 15 KRz, are deviaia maximA de fazl Am...

-- __ b

.,

n !l
c5 c:5

r
F.
P.cS

l cuprins

::,

o --- ....
+

Rezolvare.

Fig.P.3.13.1.

~presia

realizeze

frecvent~

de

cu

mic.

.Q(t)

Rezolvare
Expresia semnalului (MF) es\e:
XHF(t)

= Aocos[not

~F

1xOpasJ ..

~este

Deoarece

)o

mic,

rezult~ c~

6(t

sin[~F ) x( ~ )d't;]

:oc

KM:r'

A0 cos ! l0 t -

Schema bloc cor punz


~FXl t}

este

mic,

]A0 in.Cl0 t

pr z nt t

s~ d2;

w0 4,
27

t+cpJ

cp 0 )

47,12

o..

"Se consider! un semnal oosinuaoidal ou 110dulaie dt fasl, cu


1
' \l Acp. '1. Semnalul modul tor eate periodic de perioadl T
11
Prt
&entat ln f1g.P.3 16.1.

x(t)

n fi

_,,,.
Fi .P.;.l4 .

Devia\ ia maximA de frecven\l este:

o
t

= ..0 +W0 .4,coa(w

Probleaa P.3.16.

[KMr'} x(~ )d

~.!1.coa(W 0 t +

6rM ------

x( )d'S

Rezul t~:

27

). t

W 0 ~cp sin W 0 t

~!l-w 0 6!f

'O

n0

Comparind cele douA frecvente instantanee, rezultl

cos[~~ x(~ )d~] 2! l i

'1-l.F(t)

!l.(t) ! l

~~F x(~ )d~j

d~it> .

tunci:

(~:. fx(~)d;)
A0 sin.0 0 tsin(~F (t ~(~) d~}

W 0 t)

Dacl se considerA semnalul ca fiind modulat in frecYen\1, a-

A0 cos n 0 t.cos

A0 cos~0 t + 00 +~pcoa

Pulsaia instantanee este datA de relaia:

se impliment~ze schema bloc a unui sis tem analogic oare s

modulaia

semnalului modulat in fazA este:

'MP(t)

Problema P.3.14
S

Sl se determine deviaia maximA de frecvenA, daci aea1


1 radian
ivit ca modulat in frecvenA?
nalul este pr

,en

- 155 -

- 154 -

Se cere sA se calculeze spectrul semnalului mod


.

Rezolvare
Semnalul cu modulatie de

~IP(t)

= A0 cos

faz

Problema P.3.17,

lUat,

are expresia:

Se

se~

(.!\ t

<p .x(t)

+ l/l

).

-f.l

-A0 cos ( !10 t + 00 ), pentru t e: (nT -

~ , nT

+),

,.

t un semnal de band~ limitat, avind funcia de denare x( t) es e


rnc
t l reprezentat in fig.P.3.17.2, iar p(t) este un puritate spec ra
8
lsuri ou ~a: 25 u s i T = 100 }1 s
tAtor in impu
.
,-~
g.

se cere:
a) sA se determine funcia

T/4

de densitate spectral a semnalului y(t), prec~zindu-se oare este valoarea maxim W M pentru
care
semnalul x(t) poate fi extras din semnalul modulat;
.
b) al se dete.rm.i ne Wt i A pentru ca semnalul z(t) s aib~
aceeai funcie de densitate spectral ca i x(t).

- t

-1

Fig.P.3.16.2
Fuu~ia x ( t) s.e poate descompune n

+L Xn

cos(nW0 t

+<p 0 ), unde

,-

Rezult:

[ }(

xMP(t) = Ao +
.

~p(t)

n=l
A X

0 0

00

cos(.Qt + 00 ) +

nl

+ A0~

fiind rt!zul ta.t ul unei modulaii in amplitudine a impul-

L + AoXn cos [<no - nWo

Y(w)

t .~

K oo

sine

Bepruentalea acestei

cos[C!le

00

+ (0o + lfln>] +

y(t)

la\ia:

e)
Xn cos(nWot + <fn~. cos(!).ot + o

00

~imilul

aurilor naturali, funcia sa de densitate spectral este 'dat~ de re-

n=l
lJeci:

Rezolvare

Zi
W0

serie Fourier sub f

00

Fig.P.17.2.

Fi p 3.17 .1.

t+1
-T/1.

... t

sau: x~1P(t) = A 0 x1 (t)cosl0. 0 t + 00 ), unde x1 (t} este prezentat in


fig.P.3.16 . 2.

+x

din Fig.P.3.17.1.
z (t)

Avnd n vedere forwh semnalului x(t), se poate 8


Crie:
A0 cos (!1 0 t + (ll 0 ), pentru t E (nT + ~ , nT +

x1 (t) =

sistemu1

mo"
2

K~), unde ~ "'

-t-e~~

nl
expresie ce d~ componenta spectral~ a semnalului xMP(t).

.1.1-

funcii eate dati in f1g.P.}.l7.3


y(~)

)t ,.(, .,

X(W-

-157-

- .156 Pentru ca functiile I(W- KQo) si nu ae supra,_._,...,:~

cesar si se indeplineascA relaias


.!lo- WM ~ WM sau .Qo ~ 2WM

rezultnd el:
WM ..,;

~deciWM <:

21.104

lui este:

filtru
W(W) ..

5'T.io3 r~,

) Filtrul trece jos trebuie sA aibA A 4 11 ~ ~


c
3 d/
~

respectiv

tJt

5~.10 ra

b) Funcia de denai tate spectrall a ae11balulut ~.,......

X(W) +

~4

<

X W- 20.o).e

~~

o +

l(W+

~)e 1fo

vacA s(t) are o funcie de densitate apeotral.l X(W)

fig p 3.1s.2.a, atunci reprezentarea func+i 1


' e

lei din

ce
din fig.P.3.18.2.b.
1
1
punde ce e

ut
.,w)

)((Ul}

s.

Problema P.3.18 .

Fie un sistem pentru modulare i demodulare in amplitutat


utilizind 0 purtAtoare cosinusoidal~ ca in fig.P.3.18.lt

a)

Hl<.Jl

y( t)

x(t)

X(r.L))~
1
1
1

Fig.P.3.18.1

-20.0 r.DM

Se cere:
a) pentru cazul (cel mai) arbitrar al fazei 10 , 11 arat.
el emnalul v( t) in aistemul demodulator ee poate aorit IUb 101'111

v(t)

-t- x(t) + ~ x(t)ooe(2!1 t + f


0

0 )

b) dacl x(t) eate de apeotru limitat (I(W) O (V.)Ic.-ll

Condiia

a) Semnalul w(t) ar exprtaiaa


v(t) J(t)ooa(Cl0 t + t 0 },
unele

(t)oo(!l0 t + 10 ) 4eo

J(t)

v(t) x(t)oo2<o0 t. + t~ 0 )

x(U

+ ()_..,....

2De--.. 1Do

2Ao.

b)

Fig.P.3.18.2.

est ca frecv nta de tliere

WM

< Wt <

2fio - W M

Pr.9bl1
10

liezol-.are

C&lt1Uit

rela\1at

al deten1ne relatiile de leglturl dintre Wt (


SreonP 41
1tre a PTJ ideal) -"lg (frecnna purtatoare) ti W M' utftl

1et1rea PTJ 11 fie propor\1onall ou x(t).

IOt-<D M

r.,,u

filtrului 1

-- ~58 -

- 159 00

P<w> 27

L
Se ~<w- K.Q)
K= -oo
0

unde

).'1'! 2

Cr\

a)

-1-

p(t) e

-KO0 t

dt = j ~ sinc.2 K7 .

.;T/2
P(W)

= 3~

'"'

(2n+l)T

.o

2n + l

e observ! c!i.Jt ~Cw>} = o.-':~(m1

OOJ-wn )

00

n=.. oo
1

=J -

t:.

'!"

c:

eate prezentat 1n fig.

P.3.19.3

p(t) 1
1

-4/5

4/3

c)

b)

...

Fig.P.3.19.3.

Fig.P.3.19.1.
Se cere:

I(W)

a) s~ se determine i sA. se dimens"ioneze prile reale i i


maginare pentru Z(LJ), .p(LJ) Qi Y(LJ);
{t)

Partea r
in fig.P.3.i9.2.

27

Bezul tl oAt

x(t).

Rezolvare
a) Z(W) ${x(t) . co

~{Y(w>}.-

-'\,t} +(XCW-.0

+ X(W+.O.ol]

al~ ei imaginar~ a c t 1 funcii e te prezentati


1m{Zlf.O)J

Z(W)P(W)

+ )f(W+ m!lo))

b) a e determine i s! se dimeneioneze filtrul H(W) aet


f 1 inct

e1

~ {Y(w>}

-:}

f:;

-oo 2m+

{J:
(x<w- mn > +~[x<w+lllfl >]}
1
0

oo2~ 1 [~{xcw- 00 ~.~~<w+ m0 1]


0

Cel dou funcii e nt prezentate ln f1gl5.19t.4 a.b.

J.(YCw~

- +6o ..

- 161 -

o) Filtrul tre uie s~ fie de tipul trece-jos, avnd


ri tioa d frecventli. din figl5.19 5, 1ar frecvena sa de t~: caracte.
lere t
buie 8 ~ satisfac relaia:
re.

Y( w)
1

WM~ Wt ~ !lo - WM
H{oo)

b}

1T

-~

Fig.P.3.20.2.
x2(t) ocup aceeai band ca i x(t), adic
Semnalul
W ]. semnalul cos 2!l0 t are transformata Fourier:

--(&)

(-WM' M

:f{co/00 t}:: ~ [j~ +7~(w)] + 1 [&<w-20 0 )

Fig.~.3.19.5.

ProBl~ma P.~.20.

Se d sistemul din figt;. 20.1. la care x ( t) este un semnal


d ba.nd. limitatA (X(W)

0( Jf IWJ>W M).

+ '&<w+ 2!1 0 )].

Pentru ca spectrele celor dou semnale parazite s nu intre


in banda FTB este necesar s se ndeplineasc inegali ta il~:
WM

o to

< Wt

H(tAl)

v(t}

A-

O.

2D.o >w n

t--_,..y{1)

Cot)

Probleu:a P.3.2l.
Se

Fig.P.3.20.1.
Se cere l se det rmin para.me.trii fil trului trece-bandl (A,
i W ), astfel noit semnalul y(t) a! fie: y(t)
x(t)cos!lot.
n
ap cific car sint oondi iile necesare p ntru .!l0 i wM.

Rezolvar
Semnalul

1 p

sistemul din fig.P.3.21.1.

o-- -t 1 1
Hre {w)

est dat d r latia;


2
w( tl x (t) + 2 (t)oo
(t)

""'t

+ cos

1--z_u_,.-..(

-sno-~

2
!l0 t

lt o A a put a trag
mnalul x(t).co ! l0 t r zu
u 1
l/2. In oondi\lile in car funo.1 d d it t
ctr
y(w)
t a. orm c 1 i pr ntat in fic;P. 20.2. , ro 1 t
1
0
t~ n fi;E3.20.2b.P n u. limit 1
n i
r
~entru

o 3no s.no

Fig.P.3.2l.l
lui se ap1 ic semnalul x(t) cu funcia Sfectral
nt t n fi
'1. 2. s~ se determlne form fu ctl i
cmn ului y ( t).

1ntrar

it functia X(~). astfel tnc!t un \1& 4e d n


n ului z(t) va avea fora&
ula~i e1 d
Produe re1ul\l
11

- .162 -

- 163 -

2h.o)

X(W)

11!--....

CAPITOLUL

112

--- ...
Semnale .de band limitat i semnale ~ band largi

-7~

-s.oo
Fig.P.3.21 ..3

Fig.P.3.21.2

.
spectralll. Qatll. in fig.P.3.2l.4. FTJ va selecta din acest spectru f~~~~tia de densitate spectral corespunztoare lui y( t) (desenati ha;u.

rat in fig.P.3.21.4).

Breviar teoretic
W(oo)

Un semnal ideal de loasl frec,entl are funcia densitate


sJ)eoirall reali ti 111 tatl 1D frecYen\1 ca 1n flpra 1.

1/4

------

X(W}

-aa.o -6Co

-31lQ-2.00

o 2llo 30o

60.0 8~

Xo
X(W)

Fig.P.3.21.4.
-WH

+W,_,

W<-WM

Xo

-w,.,~w ~

W>WM

wM

Modelul ateaatio al l/JkJlu1u1 oa apectral (de aaplt\adlDt)


iil fipra 1 eate&
x(\)

IW
0
7 "

inc

w ~

iar representarea p-af1ol lui z( t)


aatl la ftpn 2. naarotlda ol nlal ou apeotrul 111 t1\ are o tarlll ooatlad, OI

' 1fltrar taflat \1 la tlap.


.

- 164 -

- 165 -

Qu ltaDal ideal de joael frtOf8Dtl OD aodaltl


4tDI1 tatt eptotrall oonetant Intr-o bandl 111 tati 4e f
f ..G\ttt
re,,,,,,
fasl 11Diarl in aceaatl bancll, oaraoterisat tn fipra 3
tt
b(W)
...... .....

.....

.....

.....

2Xo~c..J
'if "

, ~smc(LltJf)
'
cos GJ 0 t

IXfjWJI

XyWJIXfjWJIeJWto
.... ......

..... .....

-w'M

' r
l
I

.....

Fig.6

eUnoi spectru limitat in

are expreeia:!n doaenial tiapa


x( t)

;.

sine

'1( t

~(.J

coeentariil

1 WJ!

"

~a
Delit1 ta"

- t ),
0

frecvenA

11 corespunde o , 8rta1e

semnalului tn tiap.

Funcia densitate . speotrall 1( jW) a unui ee1lDal


real
mAri complex. Modulul i arguaentul funciei clena1\a1(t) es t e O
te spec t r .lA sint definite i pentru freoYene posit1ve t11legat1te.

a cArei reprecentare este dati 1n figura 4.

ese

nuaeete semnal analitic atqat aeealului real x(t)


fanoia densitate speotrall 1( W), funcia coaplexl de \lap:
00

x<t> t _,xcw>e
('

jWt

ou

aw

Besaltl oll

e Un

aetmal ideal de bandA" al cl.rui spectru ~cupl o bandl

fln1tl In jurul unei

freoYene

LJ

ca 1n figura

5:

x( t)

9h{x< t)} tLx< t) + s: (t>]

tara

&z(t)
OI

z(t) + j

i(t)

i(t) .5'm{z(t)}
Zs(LJ)a eaaalulat

lllll1t1a
fw>O

eate oaraoterlcat ln aoaen1ol ttap 4 rele\11&


210 ~w
x(t)
'i [atac.(~wt>] oo1W0 \
11 eate repreaentat 1a f1,ara 6.

- 166-

- 167 -

!l!!~:,s..~::.:::-...:.1-.ne-.t_a_p:""'t...n.....e,... 11D~ 1

{c~(t)}

'fx(t). ar
1 tlcti

arotg

_ fransforeat Bilbert a produsnlut a aoul

elllla 1 anali t to

!{~~

f eovenelor, are proprietatea:


scara r
, }

jl (:r< t) p( t)

pe

freoYent! lnst n\ane!. a unui .sellllal analttto

w%<t>

t) ale c

P(

Ay <t> ft~ rotg !~~] xr +-.fi


z
a.~

&

DDm

lulul

litic

x( t) 01

i( t} , 1, '""

,+00
i<t> Wl{x<t>} R .Ju: ~ ~~\>

a0

plex:

,-+00

-J.:} ii~L db

:Ttt ~.;1(t) +

bs:

i par , in

tuno1

Jl{.oon t.} ~\, \~l db


- Energ1

i( )

ni

u at re

x2<t) t
-oo

- P r c il
lnt rt ------ 1

i( t)

atnt

Ptrechi

unui. se.nal aodulat&


~( t) A( t) cos(p. 0 t + <f( t)]

emnal x(t) este

unui

mn 1 lor

r n format Bil'ber\ s{l

xpri ati

care poate fi

;Ct>
4 ( t)
&\attt

ub fo

a:

Oie{t< t) j <f' ( t)
te

IUl

jUot} ~...( t)

11 ic ou

lol

al lai odul t
<)

1 , dic
00

z( t) i i'maginarll.

l i< t)

Fie axpreaia generalA

b DacA x( t) este o oonetac

punct lui

x( t) +

aewmal ana li tio

<t>}= ta1t\x1 (t>} +b~{s. 2<t>)

e eprezentarea semnalelor modulate utilizind conceptul de

Bilbert este liniar~. De exemplat

-Tren for at Rilb rt i(t)

nci

\ransforaate lilbert.

Bilbert au urmAto rele propr1etlia

- ran formar

cr{

CD{el:( t)} + j cJrn s~( t)

( t) Jle
11

pentru care pArtile reale

-oo

e Transfoi"a.atele

funo~i

_Unei fuDoii densitate epeotrall oaozall


definiti de
Z(W) l( w). u( w) , 11 corespunde 1n doaentul iiap un eeanal ooa _

'-oo

~j{-l~(t)}

cauzal x(t).u(t) are

Rilbtrt.

x(t)

4 -

x(t), definite det

-1

denai\a'
a
4
ralA l(jW) l(W) + j A:(W, adiel plr\1le reali a" 1 m
te 8pect
~L ar,
funciei densitate spectralA sint perechi
tran f
cari al e
a onate

se transfor ate Bilbert directA Qi inYeral rel 1\h


intre componentele

anca

co11en tarii

tntegrale de legi tur

'

:a:< t) j( i)

_UD semnal real

es

UD0\1.1 I( t)

i P(w ) nu se suprapun 1
1

I (W )

1r0r spectre

nY

( ) Re1ul

lop co plu 11< t).l( )

~'f\,

i.,Jn.

,+00

=2<t)

-oo

u c\11 tr

t
t

, t

s( t)

1 1

pl

t
( )

I:L , 1D oare aeaalal ao4ala er \


t, ,, poatt pr prta rele\taa
1

- 168-

- 169 4

e Se~alul

IVI

CRIRP eate un semnal aodulat 1


a Plltt~

<1>,

frecYenl. Bepre&entarea sa 1n domeniul t1ap eate clatl la ~ 1


1
eate oaraoteri&at de aoclelul aate11at1c.
iar.11

~)-lt2 )

U0 ooa(n0 t +

y( \)

ltl

IB10]

( ~V /2

lt l > ~'112

t
-~ /21
V

"-~
2

:uo

ranoia

aensi tate spectrall

semnalului CllliP

.!lo

~~
2

_ Functia de autocorelatie a aeanalalui CBI!P eate itfiattl

te

\V(jw)l exp{j ~ <w>}

V(jW)

unde: funcie aodnl densitate spectralA este:

lvow>l ~o{Jf: [ccx1 > + ccx2>] 2 +[scx1> + s<t2>]2


cu:

Qraftoal

C( x) ),( cos 'Tf2'5. d ~

'il"'!;'""

~n T a~

o
iart

~-

~p.bv+

<w-q,>

2.

1{1i~

funcia de f el

nalulul CBliP rt

( -!1 )2
q>l(W) 2~

lo ti reap o 1' B
o4ul t'l fali

BP le

oo ID ftcur
UDd\oar fuo\111

40 1
1(

te ln caa4ratarla

P atru nll

a.

autooorela\11

~"

Jto(b) R CBIBP('6) 1 ,R CBIBP (0) eate '' la flcan 9.

(
S( x) ),

funo1e1

ata

Rc(6}

- l7o -

- 1n-

Seanelul b(t), oare conduce le taprt1ttere


8
aalulut tnforaatonal trebuie al fte deteraiatat
'P~lta~
11
tor dt
,..,
teb.Dio 11 eate ele dorit 1 fie period 1o. Ia vartaau. "'t
~'~ltltt
u lllrl
fel ele anaal peaacloalaator ( abrntat 1D oODt.tnuare
Pl : .. "t.
01
l.englezl paea4oDota4? poate fi represantat 08 0 aal
dia
11lfbatta
( periodicl de faaoii eleentare f( t):
+00

<t> L

..fCt - Dtl)

oa

nc-00

A(t)

_,o

Il a11+1

O per1ea41 a aoe1tet frmoti de autooorela\1e eate repr111..

ttl la f1pra loz

--------1

In figura 13 etnt prezentate peotrele 4e freoYeD\1 alt ulalat oa 1 peatn 4ttr1ba1 t peatn 4oal asari 41t1Detea
--------------~~

......

-t,
tiN

Fig.lO

le eznpla, tzpreata ltllllalalat ca apeotru ctlatrt\att

01

\1 tretl eatet

l><t> ACt) -~t) ooa w.t

12,

(f)

-172 -

- 173 x(t)

nt t

d un a mnal
1n f1g.4.1.1.

(t)

o~ui func~e

de densitate

'

eate
........

IX(jWJI

-- --

Fig.P.4.1.2

Problema P,4.2.
Sl se arate o~ dac~ x(t) este un semnal de bandl limitat!!., adie~ X(W) O, dacl:l. lwl > Wt, atunci x( t) ~ ~i;.~t . .. x ( t)
pentru a > wt

Fig.P.4.1.1.
Stiind 0~ l.:l, 2'1 lo3 rad/s i t 0 1 s ee cere
e determ1ne forma de varia tie in timp a semnalului ai sl 88
.

Rezolvare
re

Conform

propriet~ilor

transformate! Fourier avem:

presinte gr f1o.

RezolTare
x(t) -~1

(Wo

-jwt0 e"'Wt
~

~(jw)} -k J. J:e
.

-Wo

aw

Fie semnalul h(t) reprezentat in f1g.P.4.2.1., a


tranafonnatA Fouri r
te
~JnJ!tJ

Deai. z:( t ),

t c\atl J.D
Bepreaentar a graficl a a..ualulu1
P.4.1.2.

7w

ob'u1

.... 174 Con o

t or . 1

7{H<t>}

- 175 -

27 h(-W)

~>-{!

Deoi:

, Jwl <

x(t) 2o sine (lo TIt) cos 27 lo4 t


a

1n
--,ul este prezentat
~
Sem~

, in rest

f1gl4.3~2.

'.

x(t)

Betultl el daol a> tJt are loo

relaia:

20

,.

sine 107f

......

cos

1
88U

x( t)

sin.;:

2Tto't

x( t)

Problema P 4,3.
S! se determine semnalul x( t) a c.rui funcie de densitate X(LJ) este prezentat in figP~.3.1.

Fig.P.4.3.2.
.
~

Problema P.4.4.
.

Se dl un semnal x( t) de bandl limi tati: X(w) O,

... X.o

'

1
1

f
1

-c.Jo

-w0 -Lsw

daci
!wl>wt Semnalul se aplic!l. la intrarea unui sistem cu funcia de
transfer H{W), la ieirea cArui a se obine semnalul g(t). Si
se
arate cA semnalul x( t) poate fi exprimat in funcie de eantioanele
g( nT) ale semnalului de ieire sub forma:

jxw

-GJo+4:1w o

GJo-.OGJ.

'

GJO

Wo+.1GJ

+00

x(t)

Fig.P.4.3.1.
unde J( t)

ou ajutorul transforma t e1 rourief

inverse:.

&

cr-1 { I
v

(W) }

x(t)

li

rezultA:

Il (W) tn serie Fourier, pe 1ntenalul

J+oo
l(W) e jWt dW
27
1

-~

X0

(wt e j wt
2w t ) IHwJ dw
1

.
Dezvoltnd funcia ej wt

wtWJ

x(t)

nT) y{t - nT),

-Wt
!ezolvare:

Rezolvare
obine

g(

n==-oo

4 d/ ai ~w- 27 5 rad/s
incareX=l,W
o
o =27 .lo ras".

Semnalul x{t) se

W 0 +1J.W
2 Xo /).W s1DC. .<A~)ooM
cosWtdt
'T

J.w -6w
0

jWt

1 tw J

.. jD

- 176Pr1

- 177 -

urma:r :
j

wt

B(W)

+oo

y(t - nT)

lnwT

Problema P.4.5.

-oo

Conform definiiei transformate1 FoUrier 1nve


,
rse

oii s mnalul x( t ) es t e de bandli limitaU, rezultl!.:

d r

1n

..
In !igP.4.5.1. este prezentat an sistem de modula\ie
i

av lld

..,.e ret1ne
0Cio"

BUJ,

banda laterall superioar( B.la.S.)

cos.n.0 t

"

Yt {t)
t(f) .
y(t)
y2(t)

sinnot
+00

nL-oo

y ( t - nT)

Fig.P.4.5.1.

Deoarece G(W) X(w) H (w) i X(W) este.

de

..

bandA

l imi t atri, rezultA el i G(W) este de bandli limitat~ ( G(W) O,

t'tl

'wl >

Wt).

Bezult~

el:

~(t)

2 T1

(Wt

G(w) ejWtdW

gi

Considerind semnalul x(t) de bandl 11m1tatl (figP4.5.2)se


cere sA se calculeze funciile de densitate spectrall y (W)
Y2(w) i Y(w) i el se demonstreze cil numai BLS este !.ttnutli. '

-wt

Jwt;

G(W) ejW

nT dW ,

-wt
deci:

+00

x(t)

y(t - nT) g(nT)

-oo

Pig.P.4. 5.2.

.
!taol,.mu.:

- .178 -

- 179-

cA sistemul transmite doar banda late ra11 eupeS. obaervl


~
rtosrl

Y2Cw)
8(-j

'i)

P.4.6.

(ICW) BCw>)

[~<w-D.0 ) - ~(W+.00 >] -~ [l'(w-n.,> ..

I'(W+!l0~

~oblga

-+ [l~(W-.00)

l~ (W+

rare

In f1gf4.6.1. sint prezentate doul Mtode a.


_..,., tu-BLU. Pentru s1steaul din f1gE4.6.l.a .. reae B L 1
aaut ~
....
,
cel din f1gP4.6.1. b. re\1ae B.L.s.

lat pea tru

Q )),
0

x(fJ

y (LJ) Yl(LJ) + y2~LJ),

l'(w) , I~(W),
(W), Y (w), Y (W) t1 Y{W) este dati 1n f1g.P.4.5.3.
2
1
Reprezentarea grafici a

l~

funciilor

~(t)

-wM
l1g~.6.1.

-1

r, (w)

~aupunind

oi x(t) eate de bandl 11a1tatl, aYla4 faaa\la


a. 4tnaitatt epeotrall preaentatl tn ftBP4.6.2.,

7/2

o
112

' 2.

Y(CJ)
1

- .18o b) s s

arat

- 181 -

eri dao!l. Wt .Q

d modulat' rezultA semnalul mod11lator.

la ieir

ea Bche11elor
41

Rezolvar :
a) S(W)

1
1

+(

I(W-.Q0 ) + l(W+

q,>) lf.o.<WJ

''

a)

S(W) este ~n semnal MA - BLI (f1gt:4.6.3, a),

R(w)

[x<w-.Qo) + X(W+.Qo)]

Brs<w),

-Ao

b)

R(LJ) este un semnal MA-BLS ( figP.4.6.3.b.)

11g.P.4.6.4.

s)

nA
1ar in fi g...
.,. 6 4 b.

este prezentat! funcia spectrall a

semnalului

dupA filtru, respectiv X(W).

1
4

H(w)l.

[x<w-.Q0 ) + X(w+n0 >].


.~

R(G.J)

b)

w-no

H<w>]la
W -.0

Funcia este prezentatl 1n f1g.P.4.6.5.a,

112

-.Q.o

la

~tWI

r--------- --------<'{l,J)

1
1

.!
+
Funoi

x<w+fi0 )]

H(w ~la

X(WI

.n.0

.
[X<w- n 0 > + .X<w+n0 >] B<w> 1!la w--..Clo

ste prezentat! in f1gF4.6.4.

a)

S(w)"i(~<~Da>+ ~(w+n0 >]

[x<w--'\>+

1
1

1
'

FigP4.6.3.
b) s1<w>

V'

f1

'

~.65""' t 1114.

ltgf4. 6. 5.
Prtaeutat reslll. tat\ll fil tr1r11.

Vo<

ut

on

xcw>

r t >,

,3

~ 2
~ x dx

'

t,
M tl z 1pn 1 U 1V,
0

Inlocuind

obinem:

x1 .(W-9o)

1 (llo - W) renp cti v


2
2
(W-100) ii

(t)

l(J!.J)

III

o
2 X(W) ,

r e-j

[ccw-

9o) + CUlo -

wij

2u

reprezinti

, n re t
t

1 r Z (w)

~ W

' "" w

J [3(w~ 9o) + S( lo

.x

- f(y.J..I..I)
j ~ ~.b
1

~ (t~.~t

ooa
x2 d 1 S(X)
X
in tor<rul o] l Fr
a

esncl, r W r pr zint
coordonat

C(X)

-wij} , re ai

ourent a pule

1n o re
1n

..f
6

1 e prim ti !D lo rad/1.
,

- .184 -

- 185 -

PI:oblema P.4.9,

ul d F.F.I. al unui radio+ocator preetntl 0


bunft. tn dom niul 9995 t looo5 M.Hz. S~ se determine

Se

x(t}

Uo

Re~olvare

emnalul din fig.P.4.9.1.

..---r

frecvenll

(,4tb.W

Wo (t)
-~

Pentru trans~isia optim~ i utilizarea eficienti a tra


ului de F.F.I. este necesar ca. banda efeotivl a semnalului em1a
~ oou
toat~ banda traseului de F.F.I.
In oazul t1nui . impuls MLF banda semnalului eate egall ou

de

a~ 8

Pro.

rii 1 pulsului CHmP oe poate fi emis in mod optia de cllt Parame.


re ra
diolooator, daoA durata impulsului este 6 lo ~ 8
..

aia total~

-~

Wo+2f::lW

'

"

--- ... - ..... -

.-.

1~

-o

-Uo ~\J-~--l ~

~\
(N-1 )71

2l1

pe durata 1mpulsului:

Fig.P.4.9.1.
B x(t)

fM

fM -

f m BFFI'

fJ+D~

fo+2r+

fm -. fo ...

2 (..

Se cere:

1->

fo -

a) a~ se determine funcia de densitate spectral~ a

rb

nalului;

Be1ultl o
)

J.goo~ :

Po95 o,5(M Hz 1 p. s).

=5
~

se cere

Bezol are
E pres ia analitic A a semnalului este:
~-1

'

l(t)

s(t-

a(t)

K )
1

o t

cos

wHt

[Cw 0 +

t.

{
t

tt

(t)

w '1'1

1nc

T e -j ...

n lul ..

s~

se

ee determine ban-

d emnalului.

loop5 2~ 9995 lo G B&

ar

b) pentru f
2oo MHz
= 1 MHz
reprezinta grafic modulul funciei spectrale ~1

sem-

-KT

>]

- 186-

- 187 -

( t- r:T1 ) oos <w 0 + ki\w)( t _ kT

( t) ..

w-<wo
...

1nc

illw>

-F~

>]

k'l' 1
l +

Banda semnalului este de

W-<w

~tJ1

B N~f

1 n oare Tl .. 1/ f,

},n 0 azu

W + (W o+k&.J)

+ ~---- a1nc

"

Problema P,4,lo
2

.._ T
1

se

xk(t)

Wo

- o'

N-1

-j

LK o {sin~

rLWKTl

j(wk'l'l+

[w-(~ 0+kl\w)

+ K6w)
+ --"""!!2......-.o_ _ __
W- (W

W+(~~+k~W

-Uo

Tl].

TlJ =sin o rW+(W +k~W}


0

Fig.P.lo.l.
Se cere:
s~

spectral~

b) pentru f 0
2oo MHz, Il f 1 M Hz i N 5 se
s! se reprezinta grafic modulul functiei spectr le ei si! se

cere

a)

Tl]}

se determine

funcia

de densitate

semnalului;

b) Pentru reprezentarea modulului functiei


spectrale
-a olosi t programul "SPECTRU", obinndu-se graficul din
fig.
\Xfj2~fJI

Tt
\j

p. 9.2.

~s(t)

Uo

d oi:

semnalul din figPA.lo.l:

t(O

'--'
Ko

(jW)

d~

N-1
( t)

UoTl

_.i

W+(W

T1 e

5 MHz. adio~ satisface ~elaia:

B 2o4,5 - 199,5

'-A

mine banda semnalului.

Rezolvare:
Analitic semn lul (t) se poat scrie ub forma:

und (t) r

ia 1

x (t)

(3w>
((..),. (wo +

x
(t

n problewaP.4.9

- kT2) ooe rL(W

T-~lt<t>}

i&..l>J}

+ kt\w)(t-k'1'2ij

+ jkWTz {s[w.. (

deter-

- 169 -

- 168 -

(jW)

N-1

CAPITOLUL , S

Semnale aleatoare
(.1 W)

-j

UT

o 1

N-1

W'1'2

w-<w 0 + lrL\w)

{sine

W-(W 0 + k8w)

Tl.

sreviar teoretic
~
aleator (sau sioohaatic) - notai cu X , eate
1
On
semna
1
desfAooarl ~n tiap i este guernat, cel puin tn

Tl +

+ inc

pro

-j

W +(W + kLlw)
0

[ kWT + w

T e

J}
- T

+(W o + kw)

b) Reprezentarea graficli a modulului func+1ei


"
~
ou ajutorul

amului,Speotru. eate prezentat~ in fig.P.4.lo.2.


Ca i in oazul problemei anterioare, banda semnalului ea

..

B.

N~ 5

M.Hz.

roce care se
dD P
legi probabtlistice.
arte, de
.
P
t Modelral aateaat1c al unai semnal aleator poate fi oonaidelicaie X
astfel ol fiecArui aoaent t 1 -.
1
at ortce ap
r poate asoeia 0 Yariabill aleatoare xk<t1>a
88
.. daci
tR , semnalul aleator este (definit 1n tiap) oon-

:V'-?f

tJ'

7c

ate lua Yalori continue sau discrete;


... dac! cz, seanalol aleator se aai nuae1te 1 serie (u
seo,ent-~.tt.) aleatoare, put1nd avea valori oontinue aau discrete
Un eemnal aleator eate caracterizat fie prin
msaablul
realizlr1lor temporale notate prin x(k; t) sau xk( t), fie pr111 lalorlle aale statietice considerate (de exeaplu) la a011ental t t 1 pe
anaamblulrealtzArilor, notate prin x(i:; t 1 > aau xk<;_>.
tiDUU ~ 1 pO

Probabilitatea ca un semnal aleator 1 al fie aai aia cle-

x este notati oua


1
P{xk(t1) < x1}

ott o Yaloare {deterministA)

P{X<;_}

e~e eohhalentl cu probabllitatea ca la aoaentul t t , ulorl1


h latiaUoe pe anaa11blul real1slrilor procesului aleator xt <t )
1
11 ha 111 al ct 4aolt xl

ti

Fi .P.4.lo.2.

\.~1

l!anoUa (saa legea) d d1drtbut1e (aau reparU\ie)


wt tutu n0 t t
,

ou l(x; t 1 > eate def1attl 4


J(xa i.> P{xt< tl)< z}

- l o -

~~~~~~~~~~~~~~~~~
:.\l.ttatu
nloril 1t U. U.o ale
ablul'ai re..
01

IGla\hrt le aoaentel a. ttap tl' t2 tn al t\1


\ 6eot\ o t~r\e a. nlorl (aeteraint. t ) 1' x2' la 141

r.ttl'

12' .... s.; tp

~ P\~t i,)<.'ll\

1 i:{ \2)

<. x2'

t !IDIO 1. de dene\tate de

\a\l cu ftt\ t ), \It uneori eul

,,,

_ f(t;\)_)

xk( \D) < :lD }

robab\U tate (de ordinul onu

11..

"l( x; t 1> sau p1{ x) eate def1utU

dt! p \ x<ti:( ;_>< x +

c1x)

ae

aenai tate de probabilitate de ordinul 1! nota


\ar 1111eor\ cu: vn( ) sau pn( ) etc., este
aefi111U

fUJic\ia
\l
ht1111 t 'Ilt

"2'

tD)

Dhperaif ( a t~rtetl) care eate a011ental oentrat 4e or

4_\aul clolJ

!< tl> l' tl>-1(;, >] 2 1[~< tl)-al<tl>] 2.fl(xl; tl)a~

-oo
\ltle liD entru 4oui a011tnte 41 ttap cl1ferUe t 1 1- t 2, Ua oltaern t .al aleator pot ftata
p

A go[!lttMi aatooerela\e)
.<;,.ta> ztUl> zt<t,> fJ~ f2bl ,.tl.yala2

fapq\il

-oo -

h,t.., Patn faao\b

...,

aatooorelate .. tel

'-l l clltt.at
oare leftat\1

..t-.

10"'
"

- 193 -

....

-toO

k(t2)
{ t t ) xk( tl) .
XJ 1' 2

Fuacla

x~i., t

[x,< tl)

f f(xk< ;,>-al(;_>]

~~+~

e Fuac$1B

Jxk kf2(xl ,y2;tl.t2)dxld72

-oo -oo

1( \

11

11

>) [xk( t2)

... 1 ( t2>]

[xk( t2)-ml( t2)J. f2(xl ,x2; tl' t2) dxldx2

de covaria$1e mutualt a doul semnale aleatoare 1

1 Iz

811

t. t) (
R%(tl,t2 ) - X ( 1+ X t.2+t)

de oof rlstie (sau oovsrlantl):

>=

-oo-oO
' '

+00

x( t' ) x<t 1 +

~)

el t 1

~(t')
l(t'+b)

oralla

R (b )

fT
X
Pentru funcia de autoooreleie tempo ra11 ae foloae,te
~ 111( b) pentru a o distinge de functia
ae corelatie 1\tu ll&
a~
11
t
In uap defini tA prlnl
U
'f--00

18

B (tl,t2) x(tl+t)-y(t2+t)

11

1
Tli
.... oo-r x(t..+t)y't+t)4t
-l
' 2
1" ( b )
'T
-~

Functia de ooYariatie (sau oovariall\l) tnporall

11 te

iefi

titl priDI

VAIDRILE MEDII TEMPORALE sint defini te pe o realizare par

Cx(b) (x(t)- i<T>][x(t '+6)-

~>]

ttcolar xk( t) a procesului aleator 1 mott v pentru care aceaetl rea


Semnalele aleatoare stationare eint aeualele ale
clror
proprietl\1 statistice sint invariante la sohiabarea ariitrarl a ori-

lizare este notat cu x(t).

e Valoarea

;t}

medie temporalA:

not

ginii U11pulul de

~! 11

+
~x(t) at
T---co T

obsernie. Ia

acest oas, peatn

fB(xl'x2, .. xn; tl' t2' 'tn) fn(:t.l'x2' . lxn;

Medierea temporalA. se noteazA uneori prin < x( t) >


Valoarea aedie temporal!!. nu depinde de originea ttapuloi to

~ -IR 1

t{~ t2+~ , , t/&l


1

aatfel ola lb e IR:

l nici de 11odul de calcul al integralei pe durata T. Astfel:


~

x(t +t) x(t) = 1111 ~{ x(t 0 +t) dt


0
T -.acxY).
T
Valoarea medie pAtraticA:

~
(t +t)
0

:J.

~
(t)

..

O"x(tl) 6x<t,_+'b)
1art

'T

Valoarea 11edie temporall d.e ordinul !!.Z

~ -;n(t}

U11
T_..... oo

+'T~ x

( t)

dt

bJer''
41Jl o
0
Pentru doul momente de t illp t 1 ti t 2 tl
'
1 1 "
proo
1
8

iile pe o (singuri) reali&are (semnif1oat1vl)


toT ae pot defini:

n<tl) n<tl+ b)

1111 ~ x2(t) dt

T-oo

unu

1x(tl,t2) 1x(b)

..

~- ~-~

- 195 -

- 194 -

1,2, -

te

am lal re lis rllor

rgod1c obt nut prin fUt

d
:1 (

~(t)

realizArile x ( \)
rn c r
t ' aatfel tel\:
t
tt 1~ 'f/2

t)

f +T/2

-j Wt

dt

Xk.,(t)

'

-T/2
ed i

!/2 <t <'l/2)


CR

6X,

plt. r .

t J [x

J-Jil ~w>l

- 1)(

(t) ,-jWt

f
~ [~<t>]

+T/2

+00

<t>]

dt.

- 00
2

l( (k)
'2:}
(W)

'

...
(~ >1'

...

eanalolui aleator traabla\


et 4 rela\111

-r12
c

f+oo

'
~
-oo

Pater

1\1 > !/2

o r lizar particulari 1 eualulat altaiar


1crial 4e fUDotia xkT e poate defini tranafonata Povten

~ (jW)

r re ( u t

e Pentru

01 r ot r1& te prinz

(JIIn

(W)

cu

lol t 1

-197 l tic
.

di

ora

e zunctia de autooorelatie R <.il

(jw>lz
11

(k)(W)

de

T---00
Un ori, d D it
o Sx(W) o <f>x< w)

x<w) ae aat not


"'
e,..
our" peo\n 4e pu..

' p

t r .

unui

ut r

a n it

peotrall a.
.gi rgo41o ee te trea
ooor 1 i , d!ola
o

fi
le d

(+00

). li ( b)
-00

-jW~ ~
.

i r:

.
lU.SP SUL SIS'f

ALIA'l'OABI

unui tate 11 i r 1 afar1aut - oaraoril t prin fonci po d r b( t)


o fanoti ae transfer S(~wl
pllo o r lb r ::( t) nnai p 00
i. or, tunel lt ietl111111
o tia tot
e u.
(p rttoal rl) JU)
1 i t ului
l tor. 1 o i fi
o r
t t t 1 io priD'
........-...;:::,;-..=..-=:;::Ji~
1 tor J( ) ae l ttltr
D el 1 1 tr

1 t aul 1 liniar 11 tu ri a
oo

. i{il
1

ir

iTU

( t)

1 1 1 le1t r 7(\

1
(A 2- Al) b( Al)

r 1 i '

e- Dot t u R (~)
tor J:( ).

fuuoi

...

) 1

ti '

'>.. 2)

ieirea
Cf posis temului

este

C~ ) .{ ~ Rx( :>.. 2- :>.. 1- ~ )

t r

la

"2

:Al

o or 1 \1

..,Jul'

R
1

.~ o
e -Functia

calcula~li

h(

a ll&lllnalulut aleat
ou relaia a
or

J( t)

A 1). b( A ) dA d .
2
2 A1

densitate spectralA de pu t ere q (w )


leator de la iesirea sistemului liniar ~i
y----.
a
~ 1DTariant se
ou relaia:
2
2 -1
q <w) qx<w>IB(jW)I IH<jw>l
{R (b)}
1
1

'
setnalulut
calculeasl

- 199 ...

- 1 98 -

X< -

Problema P.5.l
x procesul aleator X(t) cu realizri de
Se cons id er o.

f(9}

2~

Graficele celor douA

o~ e ~

2lf

f( X)

in rest

1
1

. il

gAse~ sc~ funcia

de densitate de probabilitate i

1
l

1
1

1
1

b) 8~ se determine funcie covarian k:r( 6) a semnalului a

funcii

lea tor.

F(x)
1
1

1
1

nic aleator este de forma:

Avind in v dere

d9

Ik( t)

c~

f(x)

2 f (9) . de
d:x

b)

:r1 (&) i

+6)

sin [

[ l(t)
r 1 1tl c

'D-{;2 _ x2

A sin [ w t + ~(k)]

w0 ( t

+ '6 ) + 9(k)] x2(9)

edere cA aloa ea edi e te nul


27

rezulta:
1

, uod e

cos(w ot o + 9)

f{I)

J'

(t)

..L
2r-

, 1xl <
(

o
lli

di tr1

ui

' 1X 1
pro

bil1t

or

un

t ar

,r

Cl

( C) -

o + )d

o].

( ~) xk ( )

1o(W

~)

2'i
__: (

k
uoo1o

b) Pentru un moment de timp fixat t pute scrie:

xk{ t

dx

Fig.P.5.1.1.

a) Pentru un moment de timp oarecare t fixat semnalul srmo-

-A

a)

Rezolvare:

for

snt prezentate in f1g.P.5.1.1~

1
1
1
1

funcie de distribuie a probabilit-ii pentru mrimea xk(t);

,a<x<A

Se

+ ercsin-!_ )

1
1

1
1

cere:
a) 8 ~ se

dac

,x>

de probabilitate de forma:

...L '

1
= -;:;:(TI-

f(; )d~

tipul
e(k}]
unde A i W 0 sint mrimi constante 1
x ( t) = A sin [ W0 t +
'
.
ar
mrime
aleatoare,
care
are
funcia
de
densitat
faza a :: e(k ) es t e 0
e

llD ( w. t + t)

2'1 ) o

[w 0 (t .~) + &)eli-;- ... ""'


2
2

COl

W ~

l de OOYIJ'liD\1 H

- 2ol -

- 2oo.

F1g.P.5.1.2.

Pentru determinarea funciei de autocorela~i 8


eate uceaarl
cunoaterea funciei de densitate de probabilitate de ordinul 2 S.

Problema P. 5. 2.
Se dA semnalul x( t) c A sin(W 0 t + ~) la care J. este o mAri
me aleatoare, iar wo i & snt constante. Considernd cA YSriabila
aleatoare A ere distribuie un1fo mli !n intervalul [-U, U] se
cere
sA se calculeze Yalosree medie, ~aloarea medie p~traticA i funcia
de autocoreleie corespunz!toare semnalului x(t).

1ue el:

.
Valoarea semnalului la momentul t cleter.lnl ta -.4 . t
1
'aloarea la momentul t 2, adicA x2 ia cu probabili t1te1 1 nlolrc

x1 sin(~ 0 t 2 + &)
%2 ......__ ____";-..,;;;;;.__

BezolYare:
f(x1,t1) f(A) \ ~~. unde
d:rl .

f(!)

11D(W t
0

, pentru 1' 1 ~ D

+ &)

2U

O,

ln rest

Result! c!:

t(x

1,t )
1

, P ntru tx11
2U 1a1u(w0 t + 9) \

, tu r at

U ls1'D\Wotl +

&>1

O, ID reat
B( tl t2) z( tl) z(t2)

ufetaCw 1 ~

J'l
'

>J

- 2o3

- 2o2

tre va10 are a medie In f ig. P. 532 8 e


fi p 5 3
aratA. modifi
f(l, t)' i ar n
g. .3. snt reunite ambele grafi
carea
ce.

funciei

ft X) ; OCt : 0
__.....,._.1NilT
X{ t)
1

3.

-~~~X
o 1
rtt=1
.--.-::-- 2,72 ri2Tr
f(x);

2 ' , , .......
1

--l.. .---4___

...... .... _

--\---+_..,..____..._-+--____
~- cx,t

Problema P.5. 2
Se consideri1 un proces aleator X( t) a ci1rui

funcie de den

sitate de probabilitate este dati1 de relaia:

f(x,

t)

.e -

-1

1
-3

2'

""",..,.,

" , .",

/
~~~~~~~~~x

1 -

x2 .e 2 O(,t

oct

-{n

X(t}

~el

funciei

~t;

Fig.P .5.3.2.

Fig.P.5.3.1.

SA. se determine Taloarea medie i dispersia procesului alea


tor. SA. se reprezinta grafic domeniul de nlori posibile sle procesului aleato-r X( t), considerind cA. limitele acestui domeniu sint
x'
4
Sl se reprezinte, de asemenea, modificarea
de densitate. ai'
1
probabilitate pentru trei momente de timp ot.t 1 O, ctt2

\:

-- - - - ..,

---- ----

2.

Resolvare:

Funcia

.
1' sub
de densitate de probabilitate poate fi rescr

Funcia de autooorelallt

\ie g&ueaianl, eate ati


f(x, t) "'

-fii

. e- 2 1e- OCto 12

-oct

rezultind el m {t) O ti {)%( t) e -ot.t.


1
Pentru un moment de tt.ap t dat, t<x. t) est.

ale

troblema P.5.4.4,
dtattibu

. foraa:

F1R.P,5''

B(

' ' 8 11 oc
00

1'8111

,..,-.11
In fig.P.5.}.1. eate presentet doaeotul de .alorl
1 t.l~~
procesului l(t); tn ttap acest 4oen1~ reetrlo,.
1

~)

A e

-D'f'll.

.ai

()C,t

-2o4 -

ar
r

~ult

- 2o5 -

propri t il

Car eterul nor 1 1 y ri bi

~-~ {B

2 B(O) p

G2
b) Stiind cA proo

yalosr s medi

Di dl

di

) le c t c

+ B

B(O) - B(oo)

ul

gau sieal 11

diatribu 1

CUDOa

r 1 r 1ult :

f(x)
o)

o, r- tnci

q (W)

c;

(6}

)-

00

te oonfora teor

put

nalt t

-ocl~l

B)

-JW-z;ao

.b(w
t

ro
ID 1Lttt

lllta
1

1 d

- 2o7 ..

... 2o6 -

Probleme P.5.I.

-Se considerA un 'factor aleator bid

iaenaioual
1
l x > definit in P an i caracterizat d
oe are ,1rt1u

e funcia d
M( 1' 2
robabilitate ,f2(xl' x2). Se cere s!l. ee exPr.uue
euattate de
P
func18 d
de proba bili tate in coordona te polare.
e deua1tate
Rezolvare:
Relaiile

~egtur

de

ntre cele douA. s1st eme de reprezenta-

re snt:

, o~ ~

x ~cos 6

astfel

oc , o < e < 27

x2 ~sin &

c:

lacobtenul acestei transformlri este:


&

-~sin &

sin &

~cos 9

008

+00
f 2 (xl':x2)dx 2

'-co

In consecinA funcia de densitate de proball111tlt tiritbile1 alea toa re, e:z:pr ima tA in sistemul de coordoDI te polare '"':

frob.lema P.5.8.

Se considerA procesul aleator

14ou& pro
818 aleatoare steloaert
tt,
11
&are 1 18 I"Ytnd foru 1

V loarea integralei

.. r;:;;
steyru,
resulttnd:

~.....

- 2o9 - "~o

Prin urmar , de 1 intre procese exiatl

~:nt necorelate.

calcule functie de co er1eo K (G} in


Se cere s~ e
{
}
{
~ nu snt independent
YY
' con..
c sel
, lk(t) i
(t)
2
di iile 1n care pro
e i
valoarea medie nul.
x

agtturl atatlatlct,

ele s

Problema P.5.10.

-se

Rezolvare:
K (6) =-[Y (t)- m
YY
k
y

(t~(yk(t + 6)- my(t + 6 U..

= (alxlk (t) + a2x2k ( t)] [al lk ( t + c;) + a2x2k ( t + c; >]

considera. un semnal aleator x( t) ' ergodi c, cu deuaitatea


spectral~ de putere q (W) = N/2(-'Q'- )W Ul aemD&lul datarainbt Olt l
.>e cere s se calculeze funciile de autocorela1e ale celor
douA.

"'

semnale i s~ se interpreteze resulatele.


.

a 2:x ( t) x {t + 6 ) + a la 2 [ xlk( t) x 2k( t


:: 1 lk
lk
+ x

2k

(t) :x k<t + 6)]+

K ((;)
yy

= a21

a~x 2k(t)

Rezolva re:

+ (; ) +

K
(6) + ala2[Kx x ( G) + Kx x (7;ij+
xlxl
1 2
2 1

(~)

f-lfq

==

y dou!i

mrimi

t1

alea toere de forma:

x
b

cos 'P
i tA in

sin ~~ unde 0 este o mrime aleatoare uniform distri u

valul

[o,

2CS].

Se cere eli se determine


i

Funcia

Problema P.5.9.

covsrieie

inter-

1 Aritai

...L
27

r:

(W)} _L
X
27 )_

+..po N
B
(
o . e jW'Z dW o

de aut:orela

-~

= V1- x-,

deci

(jW) )

BO <G> ...L ,.

tW

2rr J

... tur& etl

ceea ce eretl o

le&~

.. X'3 -

'i'i

coa flsin

f6 -

_ __. -

O"oa

11&1 fJ 2

Dei oele douA aeuale It


11 farml.
\eli
a funciei de

~" O

n Prilllul. cas li UDel

aw

S<tl este:

lt\ow>l2 eate
~(t).

~(t) e -jWt ~t 1

l
le JW

ceea

- ..J.-. i'

unde

- eo

rele118 ; 1
o leg!turll detll de

Covarie \ia est da tA de rele ie;


ry

a semnalului

,+00

tic! ntre cele douA mArimi aleatoare.


C

ie

.Se&>

+00

aetul tl el'

i y exiBU
p(x, y) ~ p(x).p(y)

denaitat ea spectralA de energie s semna lului

ntre cele dou m

Rezol',are:

(W)ejW&ilW

-00

B~<G > = c.;--1 {I (jwll2}'

1 y

y.

Intre mldmile x

pentru semnalul aleator ergo-

dic ~~ t) se poate scrie:

x2k(t + 6)

+ 8 2 Kx x ( ~)
2 2

ie x

Wi~ner-Hiucin,

Conform teoremei

- 211 -

- 2lo Probleme P.5.ll.


Se dli semnalul aleator telegrafic, oare poate lua cu aceeau
ile 1 i - 1. Trecerile de la o valoare la
alt
1
probabil! ta t e ve or
.
.
a
aleatoare i snt caracter1zate de
distrtbu+i
sint independ en t e,

~a
,..
determine i sA se reprezinte grafic funcia de auto

Poissoo. So. se
corelaie statistic~ a semnalului.

sA f 1e

-:-1 este :
P(.A 1 ) + P(A 3) + P(A ) +
5

In consecinA:

Bx/~) .= xk(t}xk(t + ~)

..

(.l)n PUn)

D.0

Rezolvare:
In fig.P.5.ll.l.a. este reprezentat o realizare a acestui sem

e -~ 0 lf:

Bxx<~l

xk(tl

nal.

00

(-

l)n (),

n=O

1~1 )11 8 -2Aibl


Dl

4'

1"'"

Fuoc i a de autocorela tie este preseutatl !a ftc.P.5.U.l.'-

..-

.. t
'
1

.
1.-

lo
Problema P.5.12.

'

a1

Fig.P.5.ll.l.a,b.

b)

Dac!!. not!!.m cu A evenimentul el!. in interiorul 1nterY&lului


n
il1 ta tes e
{t, t +"6] se efeotueaz!!. n scbimMri de semn, atunci probab

Se considerA o secvena. aleatoare 1dl1ul t.o


bol uri 1 i - 1 de duratA T. Orice sibol al IIC'ftD\1
ceea i proba blli ta te valorile 1 saa - 1, 1DCltptD4tP 4t
bolurilor anterioare. Sll se calculese 11 al ,."..\1& de antocorela ie statistici 1 aeoYend 1( ~ . .,.....-7--.w,,,.-;

venimentului A0 eate:
P(An) ..

(Albi >
nt

.e

!ezol va re:
In fig.P .5.12.1. este preseatetlt

-Albi

aeo,enei

tt.

Funcie de corelaie se calculeezl cu relaia:

'k ()

Fiecer produs eeparet xk~t) xk(t + ~ ) eate egal ou 1, c11ol ro'~~'


all OI 1011t p
tot
i xk:(t + b) au scele~i semn , probabilitatea
A fie 1 fiind egall ou suma:

obsenindu-se oi staDIIlal. 1
P de. tipul kT.

- 213 ... . 212 -

Functia de

t2)

autocore1aie
c

(tl)

Bx(tl'

x\t~

Bx(tl' t2) este dat!!. de relatia:


\

= 1 p

(t2) = x(tl>} +

>} .

+ (- 1)P{x<t 2> ;: x(t1


au nu cu x(t ) dac numrul tranziiilor{ - 1 --.. 1.
1
(t ) co i oc id e S
.
,
__
2
) este par sau impar. Pentru once interval t 2 - t 1 se poate
1
1

1l = O, 1, 2
scrie:

Pentru H O rezultA:
B (t , t ) P&(O) - p&(l) T- &
2
1 1

oumrul de tranziii fiind ti + 1, sau N dup!i cum in intervalul 9 are

loc o tren

iie,

Pentru H> O rezultA: .

sau ou.

toritl independenei simbolurilor secvenei , numlrul tren


zi ii lor din inter elul NT ere o distribuie pol1nomiali1. Pentru fie
care inter al T proba~ bilitatea tranziiei este egalA cu probabilita
tea absenei tranziiei, deci 1/2. Ca urmare, probabilitatea ca din
tranziii posibil 1n intervalul NT s!i e ib!i loc K tren zi \11 este:

K -K

~(N-K)

P ( ) C 2 ~

110
Pentru inter lul b, probabilitatea ca acesta aii con\1
transi i ste: P~TE7;} ~ , iar probabi11tet a ca l a i T el aibl
T
loc o tranz1~1
t p T(1)
~
,
-1

p (1)
, r

k-par

1
2

[P&<o> - P&<ul{E~t-p1r

Deoarece

K -N
C 2 pentl'u O~ K ~ N

Probabilitat c in int
lul
t probabil1t t
1ut r ci 1 dou

t2) [P&(O) - P&<UJ[LP.(t) -

ibll loo o trnst\U


n1 nte i odP'odtll

Bx(t , t 2> O
1

Funcia de autooorela\i ID
PUlul el
ta.re ~
Dlll&i de d1fertDlt t 2 t 1,
Darl aualisatl
IU\io----

lla

Puoo1e 4 u*o~ell\11 11

ulttnd:
Pe(l)

in r al 1 9

P~T

nu 1

}-Pi (1)

2
loc n1c1 o tr nsi

'

rob btli ut

p (0) ,

t'

li

J(

\ta
l\t

tprtHDU

2 - 1)

P(k)].

t-llper

L
~)
t-s.pr

- 215-

-214-

Problema P.5.14.

-Semnalul aleator,

func\iB de autocare la ie

telegraf le deaort
de forJDil e%ponen \1all:
11 11l Plo'bl
, -. P5.11, "'

Bn:(b) e -2A\~\
t

-T
Fig.P.5.12.2.

putere.

Se cere s! se determine f unc -ia aa d

dena1 tate IJICtnlla.

Probleme P.5.12
s~ se determine funcia de densit a te epectrelll de put ere 8
unui proces aleator care are funcia de autooorelaie descrisi!. de re
le ie:

'--00

~(2A--4W)
J
el b +

Joo

l<2A+1W)

Rezol are:

Conform teoremei Wiener-Hincin avem :


2

1(Z >} J.+OO ~

qx(W)

cos W 0b e -jWbd"G

-00

2n:-

~ (W

- W ) +

b(W+ W o) ]

1
Graficul c t 1 f uno\11 este prezentat 1n tisP.515
qx(c.l}

in
T---

4A
w 2 + (2:X)2

Graficul acestei fuoc\11 eett presntat la f~&.l.5.lt.l.


q.x(c.1J

1/A

- 217 -. 216 -

o resllmsre

problema P.5.lb

seovenei pr,cum i funcia ,sa de autooorela..


.

ie stnt prezentate in fig.P.5.15.1.

---

S! se determine funcia de densit t


a e spectralA d
douA procese sta \iona re. Funcia d
PGttrt
ume 1 8
e
core
la
\1e
8
8
vede&

X ( t)

(e se

T 2T 3T

4T

aceate11 ee

2
( ~) + a a rB
B ( t) = a 1B
( '7)
YY
:xlxl
1 2~ 1 x u + B

",_

-T

problema P. 5. 8. ) :

12

- t
+

a~Bx

1r1(~)1!J

x ( Z)

2 2

Rezolvare:

Fig.P.5.15.1.

Avnd n vedere

q1(W)

-':f\Bx(~)}"" (

t -l'b\

) -T
a

qx(W) "'

e -jWbdb

1 1

+ a22q

x2x2

~111 2(W) + qJ..J.


w] +
~.- l

(W)

Deoarece:

Funcia este prezentati n f1g.P.5.15.2.


.

-jWZd"G '

rezultA:

T - (; cos WDdb T(.sin W T/ )


T
\ W T/2

Bxx(W)

qyy(W) = afqx x (W) + 8182

2)

J-

-00

o~:
+00

liezolvare:
Conform teoremei Wiener-Hincin avem:

qx(Ul)

h&Ql tA eA:

- ~-.2!!.

2TT

q1

41T

T T

,tl\ .. l rr
Se oba rT el ou ctt dur ta T ete ali alcl, cu
t 1-1
1

funcia d eutocor 1 \1 1 cu 1tlt ..

bul principal 1 d ne1t!\U ep ctr 1

e putere q (W).

l 2

+ q

Prlu araa~

1g.P.5.15.2.

pede s anul

<w>

1'

77(W)

xrl

11

12q

cw> 2 .9t.E .......

(W)

zlxl

poe

(W)

- 219- 218 -

.No

, pentru

fWI' W 1

, pentru

IWI >W 1

) ~
b 8
'

1
le
%( t )
8

~ilitatea

determine funcia de corel a +~ie ts {t) . 1

se

x(t - ~ ) sint necorelate?

'

a ce 1nter-

considernd c semnalul este gaus 1


..
s an sA. se afle
ca acesta s depaea se~ O, 45 v sau 0 9 V
Proba)

'

Rezolvare:

+00

a)

(i 2 = l

,-

10 dW 0,2 y2

27

-00

-27105

b) Funcia de core la ie are expresia:

-6

q (W)dW = _L

2'if)

2ca-1oS

B (~ )

Fig.P.5.17.2.

Fig.P.5.17.1.

wZ
q {W ) e l
dW

= ----

2~ )

-00

J
12...:
-6

+ 00

2T

27105
e

;,_,~

"a tw

-2'ilo5

Rezolvare:
Funcia
Bx((;)

de corelaie este;

=7-l{qx(w)}

w1
T\

sine

r;

cosW~ d(;

Semnalele x{(;)

w1'G.

lceast!i.

Funcia eate prezentat~ n

condiie

B (0)

Se observi!. el!.

funcia

T\

x(t-

de cor el a ie ere o varia ie de tiP

inc x, deci este cvasip riodic.

ecuaie:

d1cA 6

'O

k 510

1 5

jJ- s,

-6'k'

10

s< \) '''
Un eemo 1 al etor, r odic, cu loo re medl null, 111 4
d nsit t a sp c~ 1 1 d put r q (LJ)
10-6 .,2/Hz, 0008 taotl
men1ul (- 100 Y~z, 100 KHt).
Se cer :

ltlell
1

..al

p. a,

c) lrobebili tatea oa x(t)


b
1litatea ca :r( t) al f1t

Problema P.5.18.

P<xl < z

oecorelate clad Bz'"()

sin 2'1lfY ~ O ( 1

Ica-{o}
KE~ ... {o),

\a:

a) s~ s d t rmiu abater a m di p tratiol

~)snt

2'il-105 c;k. K7,

Dispersia procesului este datri de re la ie:

conduce la

soluiile:

fig.P.5.17.2.

<sa>

P(x> 0,45 V) f --

O)

- 221 -

- 220 -

0,9

(00) -

V)

2,2810

g/..9...1)\o,45

1 -

o., 9772

- 0,0228

Funcia

-2
iSt

iooer

de

autocorelaie

_2ocG"2

fX.2 + w"2
este
prezentata 1

densi tates ~pectralA de putere in fi p

g 5.20.2.

~ f1g.P.s. 20 1
a

Bx (r; )

Problema P.5.12
SA

2U

qx(W)

(00 (){,~
)o e- coaw~db

calculeze funcia de core le ie a unui proces aleator

ensitatea spectralA de putere de tip gaussian:


d
ou
N

qX (W)

exp-~W.

--------T-0~--------~~

Re olvarel

..1...

B (b)

f': (W)cosW~dW

CU )_

F1g.P.5.20.1..

Proble a

Jooe -,_,

Mo

Rw2ooawodw.

Pig.P.5. 20. 2

11:

oo

r ."2/
n.1
. li o
explo 4,~
_,-;:;;;,
2 V ru-~ ~

P.~. 21.

Un emnal

B,;<"~)

le or

-ocl~l (

e oc'2

re

funcia

ele auiocortll\1tz

I"GI +

i;-)

oi~

Se cer

e gAs aseA densitatea spectralA de putere.

+00
Funo1 , de oorelai

are tot an csracter gauss1an.

Probleaa P.5.20.
1

111otl

Sl ... calculase densitatea speotrall de putere uoo J)


2
1 tor l(t) rtud func\1 de corelai 'B (~) c; .up(-otl~'
X

Hl.,are&

t.;onfora t oree1 W1 ner-H1no1n e-.eas

q:r:Cw>

o.

~ t~r~ >} ~x<~ > -jW~ a

f
o

10

Bx(

~) ooa~"?; 4~ ..

- 223 -

- 222 -

-s
unui s

"tr 1 d put re

tt t

nt t

Proble a P.5. 23.

n 1 1

to-- ( )

!o

....

fi .5.22.1.

apl1o un

di n f 1 .P.S 23

e nal al ator :r(t)

.1.
avtnd e lt

, :

qx(w l
2TT~(W)

dA fi 1t ru 1 t r c -j 0

(W)

;fwl

0
~qx1(Ctl}

>wo

R
)(' t }

func 1 d cor le i B (
ctu nt
ui (t).

),

ut r

de e ..
1 P. 5. 23 .

c r
(W)

:r

t r

1 le ir filtru ui,
to r 1 c uri 1

<w> + 2'iibcw >


00

l q:r(lJ)} ;

(b)

b( )

(Wl

jW'b W +

'

'
(

ac
( ~)'

trarea
B

trall pen

- 225 -

- 224 -

trsres cAruta se aplicl un proc


lS 1o
ea ll'llout
eotrslli de put ere:
c cu t~~acu.

1
2o

( W ) e:

1 + ( W RC) 2 '

te sP

la+ie est in acest caz:


1

r functie d autocar

~-lf. <w>} ..

qxcw>

-1?;1 RC

By ( '6 ) .7' \ql


4RC
1
Timpul de corelaie este dat de relaia:
00

J
Dac~

6ol

-l"b

da zgomotului

IRC d 6 . RC

Densitatea spectralA de putere

w <<: RC se poate considera cA

ca

IB< j W)!

+ O(W + w 0 ~

; IWI ~w o
iar

funcia

~)

5.00

2'T

-00

602

J
o

este n acest caz:

sin W 6

w 6

d6

sHW>
o

S dl un filtru treoe- jos definit de rela\111


-j81'0~1 Wl
R( j W)
l
e
1 + ~w

-jW~d tJ

oo

cos

i.~(W~vouc.sc

2{1 + ( w l)~

l!robleaa P.5, 25

2W 0

Se coaaidirl

UD

filtru treot bla41 14tll ttalt .. Ja

ltl

B(jW) B(Wh lfJ(W)

.&, ptntru Wl <fwi<W2

o,

pennu

Probleme P.5.24.

--...---=------

relaia:

2[1 +Cw 0 x>2J

B(W)

r-::0

S observA eli timpul de corelaie este determinat de nuru


tunel cind zgomotul are w >> 1
, sau de banda sgomotului de tao
RC
trar d eli w <.<. 1
0
B.C

Ii&

q (W) e

_.2

aeanalulul de ittln eate:

1 + (W 1)2

corelaie
00
,

de autocorela ie eate dati de

B l
y

iar functia de autocorelaie la ieire este:

Tipul de

o<w ... w0 >]

~~ [b<w- w ) +

Cw) jH(JW>I 2 q xlW)


1

.. 1 in bau

ur~are:

N
2

a...1

(Se w- w o+
>

we

Se cere sA se determine densitat


.
ea spectrala el
semnalului de ieire precum i funcia d
t Pllttrt '
e autocorela\1 a
a
Rezolva re:
aceatala.

b)

j2C

.. _

'f (W)

!wl<w1 fl~2

-<w- w 0 >t0 , peatn W

-<w+

w0 >t,,

fiJ

...,.

.. 226 -

wl
1 r

+ Wg

&

ln r r

o rut s

plic

un

anal aleator

t ' a jungtnd la littl&

,eaoelolui 1 1 ir ar

IOidt, OOrtlata

2 1 (

x(t) ou p ctrul

/2)
Q1
o
d t r in funci d

A 11m B" ( ~
t.~W.....,O.,

(W)

utocor lsie

filtrului, pr cum 1 d1 P rsis

Btllt;UJlu

lui d

) B, (O) oo1

t1

Problema, P.~, 26.

pectral d put re la 1 i rea f11 trului

6tJ

o ossul tn oare banda

Se ooneiderA un filtru adaptat cu aemulul:


..

te:

; Iti~..!.

..1-

(t)

!u reat

.
Se cere s! s determine rlapunaul f1ltrulu1 auptlt
semnalele e( t) gi x( t), unde z( t) eate UD ul 1leator.

ter funo\1 d s utooor la i la 1e111re este 1

J(t)

11

. Bemolveret
Avind in veder

cii s(t) eete

UD

aellllll per, re~uUI oi t.o-

\ia pondere a f11 trului adaptat ae poate aor1tl

Aw

B 12

h(t) K s (

2T

Pentru a fi satisflcutl

unle

flw. w 2 - w1
l'unc\1

ate reprea nt tl in f1s.P5.25.1.

'

"?;,- t) l

condiia

o
FU trul adaptat fUnd

u,2

B.,(O)

~w

2'T

1 . A2

J !1 ,..,.

aiat llailre
ou n1 r spun urilor pearu fltalrt
J ( t) '1 ( )

t dltl de rela\1'

real111~11Ute 1111

IA

lftl

Diap reie

de

2 81
lf1ltrulu1. (h(t) O pt. t < 0) eetl oeoe11r OI ?;f >" _.t
dtrla t f T/2 11 dec1l

Ryll,

rt,.P.5.25.l.

aCt - ?;t>

''''

cu

UD

1 ( t) 1

1)

Uncta d eutooorel\lt ..._....


l\111

- 229-

- 228 -

cnt prezentate semnalele s(t) ~1

I n fi g.P. 5. 26.1. S ...

"

(&

~).

. CAPITOLUL

Ys ( t)

s( t )

Metode generale de 1 li _ .
. terJle1or analogic na. za
a "'
..C\itelor
t. s1s
.
'-"
e 11n1are

-T -T u

~--~0~-l~------~-t

Fig.P.5.26.2.

Fig.P.5.26.1.

Breviar teoretic _

Cele douii semnale se suprapun numai pentru O E> b ~ T. Rezul-

t cA:

T/2
B ( '6)
8

(SALI)
poate fi aodelat aateaatic prin 1ntene41al III1
A
.,..,.,
J!J , astfel 1not t relaia dintre intrare 11 1111n 11 liJrtll )l'la&

2
2
A = A ( T - (; )

-T rru
z+

x( t)-J( u..Jt {x< t>}

Functia B (~) fiind par se poate scrie:


s

unttat

, in rest.

Riispuusul filtrului adaptat la semnalul s(t) este deci:

y {t) K B
8

u2.~ -\"G- ~

(t - ...t.)

1);-

~ ~~(f

1. A

J(

t>{x< t)J x(t) *la(\)

un

:rt t - A )dA

pe

A) (A {-)

inter~l

propo-rional

cu dur1tl T.

oo 41

1(" )

~u- u ~

!oo

r( t) ( Ja(

>.

-00

Bezul tl el y J: ( t) ee te

nalului x(t)

K -). + ';( t -

-A{rx t>}.

h< t>

Cunoscind rlspouaul poDdere ll( t) p11tl ul1111


puna\11 J( t) al SiLI la un 1 oartaar 1( U pta

RAspunsul la semnalul x(t} este det de rela\1&:

~- ~)

atfll caz

Rspunsul este prezentat in f1g.P.5.26.2.

Yx( t) K'Sx

S(t>,

,
Bbpunaul ln41o1tl d U e1te rll
reaptt 1t
1114
1111
u( \), Uel oii rCt)
loial r( t) 11 rupUDal poD41rl la(\) . , ,

, to rest.

b( t) eate rlapaaaal 1&1 la

RAspunsul pondere

. .pell ~'

) ~

-oo

,_
CllllDI01a4 J'II)IUl. .l 1..11
181 J( t) 1 SALI a a ae. .l ......
J( \)

1t...

-J{~( t)} z(e). rU) +

ULI
w-. . . .

~~~~-

- 231 -

- ,23o -

e Daci

( t)

( t)

on

'

+ j.W

_fi~( t>} .. h( t)

t~r....k._
8
1

P
Jw tfl
Ator transfon.siele Fourierl 1( JW) Y(
f~nt
'
lW) 111( lW)

d t de:

te

do eni1le de OODYerltD
.- ootate
ce I(s). !( ) i H(a) includ l i u

( t- ~)

b( 6) .

x( t)

cal:

db

H(jW)

... oo

t{
o )

- o"(;d 6

( z;)

r{ }

ot~ b( t)

ot

. B(a )

ScS

,_ 00

t tot un
n 1 xpon nial oompl x, pt>nderat cu , 1
funoti 1 a . 1 t m H( ) oalculatl1 pentru B &0 Ci0+jW0 ,

ae

IB(jWll este funcia odul, iar cp(w)

lo r

e Panoia

a pl1f1care (sau atenuare)

nta

rin:

jnW

.f OO

l(t)

n -oo

1ct>

,\

-A~ct>r

+oo

L
cn
n...,..oo

Fonc\ia de fazA ( aeu def111j):

-~=>n

~ ~

b(W) -arg{H( jW)} - <p(W)

stf 1 o :

jnW

[o]

la

S.ALI la un semnal er od 1o rin metoa ar~~oni


propriet ta oA un emnal p riod ic poate fi repre ..

z z

Funcia intirzierea fazei ~f(W)

o u< lnw 0 >

~r<w>

b(~l

11

"to
1

.1

iO
e;

l(e)

Il . ( 1)

b1

lO

L~ ( >}

1 r

iti\

nut

1 c

e~ma

r1ed1e

al

afr
).

fo

( )

riaat fua

{7< >}

B(e)

un

1 ( 1)

1( )

~......

e runc1a t1p de propagare 4t P'' (

aui

dtl de:

e~ R 8 un. ul

t f

t.

siLI.

( t)

dio

iHi:H IB(jw)lel<p(w)
w te

t-

- 233 - 232 taDtA

'

xtet o oon
li { <>BC
fCf_.,.()O

ntru B

~)<o

In

i1

ou r 1

(t)j

08
1

t .....ro 'l)

')

>

~11

oondiv

0 t:

fR.,_ as tf 1

noi t

rA pansul ym(t) al SALI se


~

calculeaz

.1{ C)HCs>} -~ _Rei:idr~( ~Hif est]


[ 1

polu 1u1
H(s)

~ '

B al tA c : 1 ( t+ 'l) 1 ( t) ,

V: t e IR

bandA l ar A
Dn

n 1 ( oaulat)

o t

( jW) . 1~(
a ace toi
(ou fr c n ) ln banda d

t>}

1 B( jW) funcia (

l argA

1 ct 1 1 t t

1ste

1 t t

) SALI. Se nume, te functia


xpre t :

o 1' 1 nt d J

olu

~1

hJ Ct>
t

:j" ~ n<jn>}

1 o rlapua ul
h{t)

.r

!J
1

-9'le{2 J (t) sw t}

1 tapulul uni tate

Relaiile

de
saa eagereasl oi pentn a 4etenlu rll
~neal tmui SiLI la un aeual de bencll tap1U apltaat 11 la\nrta
11 11 4eterainl Ilai !nt11 rlapusul 1
(t) al 11ablal1l eohla
lent ! 1 4
111
Joaal freoenl la semDalul ( eob1 Yaltat 111 joill frtettltl)
IDfllopl iJP'( j.!l) , 4upl. oare oaloultad r11pa11l 7(t) Il SAJJ

foloatn4 relattaa

.t-00

-.9le{71etU)~ejWot}

S.ALI.

( J.O.)

J(t)

n!) daol funcia densitate


D 1 po t
f1
consideratA

1 otiv !n freo

1 r port cu un SAll (

otr 1

coD id rat de bandA

( t) est

dt relaiei

JU)

.Jie{Jt(t).,jw,t}

(jO)

!lun~l s1t1

t 1

et oona14en11 o realllll'l (fi


PJ'Ooe 1
eafl . . . . . . .n
1
l(lw) J:k t}ator pltoat 11 1Dtnrtl Ul& .,..
I t '" \"( t) ' atunci o reali sar (parUotl ) J( )
10tut
1.......
III))
etatea poate fi oaraowrtstl ta
Pr1a 1
Ql

D80

1. Yl 1"'"

x( t)

'A de gradul d

:
,us

J:(t). ~b( t) u
,,loarea ~ed1

r~~tns"

ll (depe

interes pe oare 11
Prestntl fi

ndentA) in raport cu totalitatea

xi

it)

S
-t
. 1
11

tcare 'arta\t
Yarta'b1lel01' B
al tia

xj

J=

1 1, 2, , n

eD el s (jw) ste

densitate ~peotrall de putere 1


1lD lolui al at!r s( t) aplioat ia intrarea ana1 SALI, atDnoi fUDo
i elenei tat
p otrall. de putere s a eemnalul~1 aleator 4t la te
1
tr a 1stemul 1 eate dati de r laia:

s1 (jw)
iar

oonfo~

funcia

Sx(jw){B(jW~ 2 1'{ax<~ >}[B<Jw~ 2

if1s <jw>}
7

xd tsd xs

SLI cu ejutorul grafurilor de flgentl a


t

Del

lii
DD 1tat liniar 11 1DYir1&Dt (SLI) aD loato aaa aatrlo
ate oaracterl1at 4t D ai te liniar ae eoua11 cu ooeftotent (h
---....... ral) o.pl oo1, ln c r Yar11b1lele pot fl aureni ei/sau teDl
"'
poatt
tml 4 f 1\t
planul
au planul s. Un astfel 4 1
fi re re&entet, pr1Da

Lt13
1

t . 1, 2,

J:.

x( d). Acest lucru se poatt! reali prt.D aplliiNI .....

d tad

sau prin aplicarea direotl

i"Lr~.A"'
(k)

td

,a,

1 -

1&,

L(j) P31 2:
'j2
())
(j)

xj

j-1

siTA a anor =etode de reducere a grafulai stateaalat aoaflft


lor din tabela
pin! se obine UD ,nf aolate 4aftatt
1

>

Metoda de analizA ou grafuri ele flua\1 1 -11 ti


uaz stabilirea transmi tanei dintre 1111 Doct aurli (11 ) tl ...

destinaie

lnal1s

<

XI

teoreaei V1enner-B1notD resultl 11 oi

1)< b>

Se numeete graf de fluentA a semnalel


or represeDtarea topologicA sub forma unui graf ou laturi orientate , care ee
11001111
sistemului de ecua 1i lin iare re ordonat de 1 aua, aatfel:
- fiecArui semnal xi: 1 se asociasi un nod
- fiecArui coeficient tij - nua1 t oi tranaitua, 1
11
IMt
8soo1aEA o laturi, pe . care se stabilefte un aeDs posit1Y
printr-o sAgeatA potrivit regul11:

Pll auaa taturor

l: pj2

euaa tuturor
pereobe

33 uaa tuta
trtplelt

't tru t

dee

t---

repllt lat

- 237 ..

- 236 - .

Sl

Probleme P.6.1..:.
dau trei sisteme liniar invariante cu rspunsuril e la ~ ..
Se
puisul unitate ~(t) astfel:

b (t) =
1

calculase expresia r1apuuaul

,
intrare se apUcA un 1apula Di
~1(f'llllo\lt P114ert ~h"
aec 18
rac , Il(\).
Bezolnre:
''

-jplicind metoda integrali Dubaael OD\1Dt:.

u(t)
~

-2t

b(t) r(O)

b t t} .. -2 o ( t) + 5 e
u( t)
2
h { t ) = 2t e - ~ u( t )
Semnalul u( t) ~este semnalul trenpt uni tate.
S!1 se calculeze rspunsul sistemelor cnd la intrarea acea-

tora se aplic11

se

semnalu~

~(

r'("b) O t

+ )

)lt

r' ( b) -}e -?i + 6e -}b _ 4.e -4~

Dar

r(O) 2
RezultA:

x(t) = cos t.

b( t) 2

Rezolvare:
Deoarece x(f)"'cos t, rezult W=l radis.
H tjW)
- ; 1H(jW)jl
= 1; ~ Hl(jlJ
jW
W=l
1

~(t)

~ _90o

~ ( t)

+ )( O (-;. e-'"G + 6 . e -~b _ .,.


~ e-('l;)O~( \ -~)tl

2 ~ ( t) - 3. e - t + 6 . e - }t

4 . 4\ fll\ri )

o.

deci
Problema P. 6. 2.
1 - 2jW

H (jW) .. -2+ 5
2
jW + 2

2 + jW

'

\ H( j W) \'

Se considerA un sistea 11u1er 1Dr1aat la \llf n ,.__.

1;

wl

1o

frecTenl:

B(jW)e-jW

l+jW

d c1

y 2( t)

li~(jW)

~l w+

cos

1. SI ee caloulell IB(jW)I,4 R(jW)

\B3(jW)\\

l) 2

1;

<; iix<ll)

1.-J 1

d oi

Y;(t) ooa(t- 1801.

-1800

1lpulaul uni tate

Proble

2 S ee calcul81t rlepUDial J( ) ....


1 1 epltol uu '0811

P.6,2.

Unui o1rou1 t eleotr1o 11u11r 1


1pliol UD
<t) 1 oouat t o
epuna 1 iv.dlolll r( \)

r(t). (,.

-!2 .

_,t

-4\)a(~)

t11Mi.-

~ ( t) al ace1t1l 111\

{ t)

n1 t

,t>O

urll

1 - _,. ( )

1 b e, u( )

oul 1 1e11re
( )

J( )

- 2}8-

!.Q

.J.J -

b) b a , atunci~

J w> 1 J

1. H<j

jW

+jW

Y(jW)

Je -

jWJ

ta+

jWI

- 1

w
ia - jWIe -jarctg ::-- la - jWI. e -2jarctg
jacrtg 9
la + jwj
fa + j W) e

H(jw)

.aH deci
4. H(jW) -2arctg

c;
le:

In domeniul frecvent:1 putem scrie:

J-l~(jw>} c;--1(1_a+jW
21w ]
~(t)-

b(t)

2 d
dt

de unde rezultA:

a +

.
unde:

00

e -'bt .e

Deci:

1< t)

coa

3 -2 arctg 1[3 -uo

(f, -60)
(-y}
+ 3(J

+ cos<t - JJ

tiii8C{" 111'J

h(t)

t_

a)

.. hal l( \ C~a odif1ol r&ap_.ll


) -r aobiiiDI

tol,...

+ 110 t + 11D(.y;t 'fJ

De ai:

-60

-2 areta 1 fJJo

, . . l
b+ jW

-{3

Sl se de termine 11 al ee represlalt ,nfto


16
clrcu1tulu1 care are funcia poacltre la( t) 411 fil 4.
intrare ae aplicA semnalul z( t) cl1D fliP.6.4. 1

oo
(
ebt.u(t)e-jWt.at

-jW_dt

Probleaa P.6.4.

) -oo

J.

f. 2

..

eate

+ 2 a e -a t

l(jW):1'(e-bt.u(t)]

coe t

ain

.J- {t<lw>} -7-1 ~(jw)B(jw)},

~ 1 -2 arct~r -l..

cit

Se poate scrie:
1
J(t)

e-at + 2 -at

- 2at. 1at

cos ... rz este


v3

rrl{
1
l]~(t)- 2---cl [e-a\]
l
:1 wJ

De faza jul introdus de aietea (


' W >-2arotgW
t
T liltlll.ru ft~M~

cos {3 t eate

s-au aplicat proprie~ile transformatelor Fourier.


2. a) b ~ a.

e -at + 2 ~(
t .e -at)
a~
.
~ -at
t -at
Je
- 2a .e

de Ullde

JH<Jw>J 1.

h(t) ..

'* YvJi

3, 1

. dar

lR(jW)

s::

H(jw) = IH{jW)I

~{b<t)} .'J'{~(t)}H(jW)

( t)

a-jW2 .. l
- 2Hd
( a+ jW)
a+ jw (

)o

- 241 -

- ?40 -

-Dac

Besolvs ra!:

r(t) este functia indlcielA e circul tului, rllapunaul


..
moal oarecare se poate calcula apliuiud aetode 1nte

tuis
0

La schimbarea reciprocA a seaualol


11
11
ere b(t) rAspunsul circuitului ea ident1C1t(t)
QQ ctl

r-.\1Il 'PII
Pr...t.t

rtot

tt-

1 00

grsl 1 Dubsmel:

J
t

( t) r (O). x ( t) +

froblema P.6.5.

r' <~ ) x( t -

~ )d~

Dar derivate in raport cu tiapula funciei indiciale

11

ConsiderAm un( sistea linia r 11


iapalsul unitate o ( t):

r(\)

diol la impulsul Dirac_ ~ (t)).

r'{6) b(b)

sin 2'TI(t

-b >]db

.,

a)
~(t)

sin 2'1i(t -

~-

1 db -t----+
2T

o
+ .J_

---

_J_
8

rA-spunsul devine:

(1 -

tktJ

Deosebia doul casuri:

~(t)

y(t)

.' .a.

)o b(~)-(1-

x (t)

<1

rla.-.u

CJ
COl

2'1ft

27

2.

t >1 ,

y()

rspunsul

devtnet

[1- ain 2'ii(t - b

o
hpresentaree

cr

BsolYarea

>lldb l.-ilfkaoe2'fl

1)

Junc \lei ind 1o1l !a 4011tltal t pa

Uel a rl.spuneului 7( t) al olroultoll ''

preaeotatl 1D fie. P.6. 4 2

b t)
D

y(f)

t
P11.P.6.~.2.

~t)

lt

CII

SA se determine ieirea tiw1(~)


" ptotru fie
a
lele de intre re x ( t) din fig p 6 5 1 b
Clrt lDtrt

r(O) O

y(t)

1DYir1111t

b( t) ain,._67

ste funcia pondere b( t) ;(rAspunsul la deriva ta se;;.:-.alului treaptA,

1.

llP 6Tl 6 . 1 ~6

7t

oeatul .frtOY.. f-\11 1(~


una '" de traaafer 111~..-
od apeotr1 aau
an lului
rtodlO 1( )

(,).

11

,_

- 243-

-242b)

1H(juJ) 1
t

Semnalul X2 ( t) s e poate scrie aub f


+oo
Ofta:

~ ft - 10 k\
k-00 \
3/

1t

ll.
'

.
Ampli tudinile componentelor spectrale tor ft:

_ .. \ .,
1
.1.('
-l\

6ft

_61(

x2{t.)

Fig.P.6.5.2.
, d
li tud ini pentru semnalul x 1( t) este dat
Spectrul e amp
i Fourier complex~: (vezi cap. l ) ,
d z oltarea in ser e

ck

k1f

2 sine~

de

La ieirea sistemului se obine;

+ 00

= ) 21fCk ~(W- kWol)

X (jW)
1
=

ol

~emnalul

::

t='oo

I: ~.sine k;"-~<w
=-00

y2(t) 3TI

ti=
r.
= 4'1
r
~

c)

- k:4'T )

Y (jW)
1

l:

t2;

t + 001

='ii+2(~(W-4'i) + ~(W+.

este dat

---.-.. .-.-..,

47 >)

lX1fjwJI

-161'1
~
----

_.,._ ~--....

\HfjWJI

..

------

.. - ...

l1g.P.6.5.4

..

La it tire ae obin a:

. x,<Jw> , lwl < P

13(3~)

o
-B1l' - 61'

_,r

'54.

'li!

Fig.P.6.5.3
In domeni ul t i mp ee
y

Be1u1 ta: .

,,<t> .L
27

obine:

( t ) a'i~( t) + ctooS 4'i t


1

, twL> T

lepreseutr .-.flol

+00

faaol

5-oo...7 '~w)

r
1
~-

__1_____

il&.
.~
5 -.-...

I}(jW)~}<t?}'I'~-1 P.6.Ze)
Yj(jWJ

1
limHat este prezen t at n f i g.P.6.5.3.

de relatia:

x}(t)

b(t) + ..i.
(co n5
5

!' ...,.,

.. 245 .-244-

-1. Aplicind traoaforaate Llpleo


Besolares

\tet llft,~llll

a I(a) - el() - 21() l(e)

R~s)
~

--

u:~

21
1
a -a-2 (a-2)(1+1)

2.s) Sistemul eate stabil, deal rect


lui B(s)

conine

na j

3c...2)

4t ._,...

(fig.P,6.6.l.~-l<~~} < 2

Semnalul limitat:

Y (jW)
4

+{:
k~

~ [

..

t.f sin~ b<w-4~

k+5'if}

f sin ~ ~(w-4rn .t:sca >]


'if(

= ~{'ib<w+57> +7b<w-5'T>.+
Rezul U:
y 4( t) =

(cos
\

57 t

~1 cos 7

,'

..

['1 ~(W +5ru) + 2 sin 7 O(W+


+"i ~ <w-5'T> + 2 ~ <w- ci>] "'

C7."

D}

2[b<w+ra)+~lw-'iil}

at2

~- 2y(t)
at

l e .2 t a(t) + -'- l.

'

ts de

x(t)

Fie B(s) funcia de transfer a acestui state

1. De terminai H{ s).
11
2. Determinai funcia pondere b(t) tn ura&toatt

in

funcie

a) sistem stabil;
b) sistem cauzal;
c) sietemul nu eete nici stabil utot
de regiunea de oonvergen\1

b) Sistemul eate cauul, deoi rtP


\lei de transfer este 111t8tl la etlJIII (f11'6.' 2 )

t)

Se considerA sistemul liniar i invariant in timp desor


2
d y(t) -

bl(t)

Problema P. 6.6
ecuaia:

Pig.P.6.6.1.

10111

01sori

fll.l'

b2(t) -

..1. . +fl.
3

( )

- 247 -

- 246 c)

Sistemul nu este nici stabil nici cauzal

_% {s} < l

jGJ

(f1g.6.6.~.).

~~(t)}

X(jW)

'

ro;(t)eJWt
'-00

runc\19 de transfer

4\ ... 1
1
oircutta1ai tea
+ Jw

j 1

JWC
B+ l
_6
lWC

H(jW)
1

6
i deoarece R. C = lo lo

1'{y<t>}

!(jW)

s se obine

=1

B(jw>ff{z<t)}

A
(1

Fig.P.6.6.3.

+ jw)1

Aplicind teorema lui ParceYal 81 obiua


b ( t) -

..L e 2t u ( t)

..L e

-t u ( t)

+00

2
CC., )_ 1 <t>dt.

+J'iiCjw>l2aw.
o

00

Problema P.6.7.
La intrarea unui amplificator de amplificare A, independenti

de

frecveu, se conecteaz un circul t RC ca n fig.P .6. 7 .1. i se

~'
1
7

aplic

la intrare o tensiune exponen)ialli x(t) = e -~ u(t). Sl sede


termine amplificarea A, n vederea compenslirii pierderii de energie
io circuitul RC, astfel incit energia rspunsului y(t) sl fie ell

00

(l.

Diu coud 1Ua .

~x

2'

+w )

~1

2
lltiafloutl peDtra 1.

La

j2

(a-a aotat WtriO

renUl eo ii 1
1.2

bob}pa

y(t)

2 2aw

.1-.

cu energia semnalului de intrare x(t).

cne eate

J2

{2.

r.6.,
.

iDtreree unui dlport, oa faDO'SI

'-111Pllol Dllal. trlUIJibialtr 4111 fSC. a4.-.~


11 11 11 4
\la W ... ~
cluol puttrH at41e 1
o

RezolTarea
Energia seanalului de intrare eetel

~X

+OO

i(t)it
-oo

00

J.

2
e t 4t

l rad/a.

- 240

- ?48 -

.1

Problema P.6.9.

x(t)

-LB intrarea circuitului di

---

u fig.P 6
opets ionale- ideale, se aplicA semnalul 9.1. cu &IDplif
cu ( t) p~ezen ta t n fig. p. 6
periodic de pe 1 ica toare
ts t 1
9 2 Se ce
r oadl!. 'f
1) coeficieni lor seriei Fourier co re determina rea: , ua ...
2) condi 11lor pe care tre ou 1e al lemplexe
tnd a aeana1ulai 1( \).

E ..... - ...... -

-2

F1g.P.6.8.1.

oentele Rl' R2' R3' Cl' C2 ale circuit u1ui din fl eplineaacl COipo'
cit ~ests sA reprez in te un circuit 8 e1ee ti~ formag. P.6. 9.1 aatfel tucascadA a unui filtru trece sus cu w
t din aontar
ea 1D
8 3dB=l4 'i /T cu
jos Sf1Dd Wj
18'0/T;
un filtl'D trece

-Semnalul periodic x(t) se exprimA prin seria Fourier:


Be~olYsre:

3dB

Lt..P +-4B 2-7 2..cos(2k + l}t


00

x(t)

(2k

1)

Faocie de transfer se poate scrie sub forma:


H(jnW )
0

~
2
2n
o < + jn . , ~. ejarctg 2
1 + jnW
1 + jn
n + 1
n +3
3 + jDW

x(t)

BAspunaul c1rca1tulu1

fi:

. 2
2+;(2k+l) . 4 E
1+(2k+l} 2 (2k+l) 2

00

y(t> ., -

~~

.T2

kO

Fa sale iniial al

y(t)

l)J

cos t(2k+l) t - arc ..g 2(2k +2=

..

(2i+l>

fig.P.6.9.1.

+'

x(t)

componentelor se Tor obine din expre

si :

lf2k+l

- arctg

2 ~2k +

J.2

(2k + 1)2 + ~

k O, 1, 2,

T
11

Pentru calculul puterii se vor lua tn considerare

1J1'

primele trei componente:


A )2 (
2
2 2
2 12
p z
1
+ A3 ) ( '5 ) .&1 + ~ + 2.
(
:{2
-,fi
-{2
2
unde:

2k+l

4E 1
1f2
-,2-k+_l_)2 ..

0,412 J2

2
1 2
( 2k+l) +9 _ pentru to '
.
2- '
(2k+l) +l

o uri r oomple:d 1

sU) eataa

t[

jaW t

+OO

z( t)

eea~lulul

CD. e

D-00

o '

Wo

- 251 -

- .25o -

e1 J - .

l
Derlvind semnalul x(t) in raport ou timpul, fi g
p 6.9 J,

obtia :

c;r
sin n

cos 16

2'iin

2'ifn

~ ata ~ coa q

Funcia
.

Xrt).

a (s)

7T
16

5T 16
3T
16

T
15

2T J,T
16 16

-5T
16

1 deci \H1
R3

HFTS ( s) -

x' ( t) e

T )

+ (t -

3T )-

dt

"'

yr ) +

-ln

+e

liD

_l_
!

c
n

1 -

16

~ (t

l~(t)

~e

...!.. ) 4

~ (t

2~

sB C

f 1

1 + ~Cl

1 +WRl c1
La frecvena de tAiere are loo rtla\ia:
\ HFTS <j W ~\2 1 resultl w1 _ ..\ . _ -
2

..21.) +
16

'J

<"if

-ln

Dl
1.lCT

.
- jn ...,-

i'~

r=-

+e

TII1
-juru
T ..L.l-e
~
T

-1
l@

-~D

s-

+@

ltl
nr

1 .

f1
+

lleoi o

- l_.

BC

11

condiie de proiectare "


.

lB

2\-it - 1

fl ..

J.!I
!

Pentru filtrul trece joi fuDoia

16

__.r1l._.

411

fi B,>~.

001 .....

\HFTS(jw)\

-b(t- ;-) +

, "'tw

~ (t - ,......,1...._T)le -jnWo\t
"i

.jnW

w~B2.c2
3

1
- jn 8
- jn 4
- jn
-1-e
+e
-e
T

<s>l 1

sC1

16

~ !:j-

-jnW 0 t

~ (t

..!.. ) -

+ (t -

ansaabl u1al eate&

Rl + -

Fig.P.6.9.3.

O J_

16

l(s) H (a) B,..~(a)H ( )


1
1
X(s)
~"~"
FTJ

H(s)
(t)

de transfer

Id

~in n . -i-n-

2'ia ooa n .:J!..


16

coa!COt T ...

1 \
nil
..".
-- sine . cos l l coa !l1'" 1
4
.
16
8
4
2.

s, ~,<> 1 +
ti

a.

'l:.

- 251 -

- 25o

. ..,

Dertvind se nelul x(t) in raport ou timpul, f1g,P. 6, 9 3'

sin n n

len1

1- .

2'iin

'0 08

2r-::- - 1
11
n

16

ob la :

21\n

nil

_L. sine
4 1 .

cos n

16

coa nlf
8
4

2. Funcia de transfer
( )

(t)

ansaabl u1u1 eate


1

y ( s)

H s X(s) Bl(s)HFTS(s)HFTJ(s)

t_l

,j X

il

'

7T
16

- -,16 1-6 3T 5T

16

2T

6T

4T

_ sB3. c1

16

16 16

1+

a~Cl

Fig.P.6.9.3.

T
'(j _L

X1

t ) e - jD ~O t . dt "' 1

~ (t - _!..)
- ~ (t
8

+ ~ ( t - 3T ). 1

-jn

-1-e
T

_jn

+ e .

~ ~.

~T16 ) + ~ ( t

f ~ (t) -b( t - _j_) +


l
16

..!.. ) 4

~ (t

.2!..) +
16

~ -jnLJ t
( t - 7T ) .e
o dt

16

'il

-jn

+e
e

-jo

-jn

fl
8

-jn

-e

1}1J ..-...
1 . l -e -jn~ .
- -3D ,~.
T
1 +e

'ii

""!- e

lll

51

r- +

Deci o condl ie de proiectare .,. fl Utl 4t ttllllU


-.1 .
1
Bc-- -,

lfi
11

11

====
l )2
B

2\~ -1

ii a,>~.
Pentru fi

l trul trece jos

funcia 4t

u'

- 252 1BrrJ

(jW >12
j

187

B2C2
T
;. Functia de transfer

- 253 -

102 2 2 ..!... resultl

l + w1 ft2C 2

doua ooodi ie de proiectare,

circuitului este:

Cu coudi ia de proiectarea

s~3cl

. -=======
2

2~ ~

) - 1

fedru casul particular B1 B3, ob\iaea

w-=

. (187)2 ( ')2

147 implicA n 7 deci:


T

Deci J 9 1c9

jiB(j lS~

w !I

blpliol 8

1c8 1

1~

_l_. 0,159

27

CII OODdi \Ule de proleotert


1

pea'r

. .. 255 ..

- 254

lcb1Yelentul ele joael frec,eu& .,1 111

.F (7)
a

u1 t :

'a 1Ca IIB (~

on> .t.,U<w- w 0 >] _

[~ ( : )
16

y
11

:
.

;~ 1

r(lJIn}
1 ...
W r(l + lt .n>

.o

r(l i.n) . ' ~k "'~ .


.

+ j
, 10

.D

'

.
intrarea unui circuit rezonan t s er ie se aplic un semnal
1a .
3
.
6
U ( t) .. ?(l + p ,8 cos 4 lo t) cos. l o t. Cireu itul rezonant este
~~~at pe frecvena purttoarei. De terminai f8c~orul de oaiitate Q
al circuitului pentru care factor Ul de modulaie al curentului rezul-

tat devine m 18 .:0,4.

Circuitul r soDent sed este presentat 18 f1g.P.610.1.


r

14tl
f

Din erpresia curentului

li!l
U( )

!~ l

2Q.!l.

rot, ........

iet

(t)

wo

re1ult1:

.,,,

t..

F1g.P. 6.10.1.
I ( )

&

)~

(r + jWL + j~t) r~ + jQ~ ~ ~

(~)

o.... ~-----====0::'8=:::::.:;~=-2
29410~\
1+

Q2

( 10'

~. ;w~ ...

11

'l'J{ii.

64

alo
le
r o rt8 priu~UD pUft tGJ"
f otorul de olttt eobltl~ ~
to

priD

to

puna 1 c1rcu1itlor 1 1 ul -epectr 1 11a pr1n aeto eo l 1

iuD le de

,!...t.
pltftoetorulol

an ului 4e iD rer "

aoord

-- -

in 1g.P.6.

. ..

t
--

D. u (

)'

Problema P.6.12.

ac eri tica d

of

,. ,.

ur

(t )

~k -

r~spunsului

oare

Defioi i legea de aria ~le tn \iap 1 fr tC,t1l +1t1


a anoi semnal de 1ei.re dintr-un pl1f1Citor acord, ca
etajle intrarea clruia a-s ,a plicat aeJIDalal ele teaaluae

s mnalul treapU uni tate.

(t

joael

freoYenl.:

2Q.e
wo

liesol-.are:
Faza totalA a aeanalului de le teolre eate 411trt
~nalulu1 de la intrare:

osul le ieirea asplifioatorul~1 eate:

vJ~ - e- ik ]-tos w

flDt()
0

t)

u(tl
orett

l a 0 ,9 din valoarea sa maximA. K0 Vn va f~~]


Din (-K ).Vn.o,9 (-K ).V [ 1 -e

rezultia

~T 2,303 .&k .. 4,6


.

cr
Q

138

Ji raat
- ,. p,..,ottt

Rlspunaul la ie1irea aapl1f1catorulu1


i n fig.P.6.11.2.

00

<ft(W) -

r.cl

W 0 t + ~ liD.Clt

11 defaaaj U1 introdus de caracteristiCI apl1f1CitOrUlli:

Tiapul in care amplitudinea semnalului .de la ieltre

atupr

bpl1ficatorul este acordat pe frecYeua purtltor 1 at111lalul 4t


la intrare i are coostaota de illp ~t 105 eec.

k .u(t)

UD

6t + 0,1. a1D2'il03t)

este:

K oV 1 - e

1DIUDhDII

'int(t) V0 -cos(2'U10

[ -i-]

....

l1g.P.6.11.2.

Il

._._

arctg(l1riW 0 )~t 1 ~t ~

iut W 0 + ~ .O.Ooa.nt resul ti

leo

( t)

w0 t +

d g

(t)

1e1 .+

iee
4t

fl

( ll.Q.'t;

sio!lt - arct1,...

..e. ~k ..n 2 aill!l.t

+ ~ n.coJl t +

1 +(~0.7; t oee.O.t)'f

GOl !li)

- . 258 -

~ .n6k .. b<<l i dezvolt~ in serie: {r!x "'l-x)->


W O + ~ .(lcosflt + bnsin.O.t - b fi sin.Qt C082 nt

NotAm
Wie . .,

~ncos.Ot + .nb~ -

w
0

Nwaeric wo

2
: )s1n.nt -

= 21110

2 'nlO:;

Problema P.6.13.
Un amplificator acordat are dou etape acordate pe aceeav1

frecven la 12 MHz. Factorul de ca l i tate al circuitului acordat dia


primul etaj este 40, iar din al doilea 50. Determina\i annlopa tiapu
lui de propagare de grup a unui semnal de

band ingustA a clrui frec

venl central este de 12,2 MHz.

Rezol-.ere:

Dac

ete (lw

semnalul .de intrare

conine

- .w 2 l/w1 <<1) pute scrie:


.., int (t) cosw t + cosw t
2
1

unde cos

wl- w2

Probleaa P.6.li.

frec..ene

foarte aprop1

w1 - w 2

= 2 cos

este factor de joesl frec~enl.

wl+W2
--t
2
tcoa

cordet :: ;ucutt resoDID dtriYI\it ca Q 125 ti L 6J!I ettt


oQrent
o 8 MBs Ct.r out tul tltt ooDtotat 11 o 1
Hit
rtsonaut diar nalul .el ietire ooDeitrl teul. .l J1
'"'- 4e ertYB\it SI dttel'II1Dt deDr
1 ...
8 1 118
'
fea 4t aulul cit 8 Jlll,

!tiPl-,rta
Ctroal u1 reaoa.at 4tr1Yt\1 tltt pre

Dacl sistemul este ceracterisat de:

"''' .

- 261 -

- 26o-

c--

ceto-

Bezol~are :

Impedana de rezonantA a cir cuitului derivaie este:


Ro

Zd( jWo)

!:!

IUda 11plif1

2 -66 pF

4'if Lf0
L

determine clgtigul la r ezonan\l 11 b

-{Ii,

L _Q_

re == c~ = c

.Q ""

~~

V-eQ

c:

37,69

in

--Scbema

ecbi-.alentA a amplificatoru1ui eat '


o 6 15 2.
prezentati
l!gJ. .

1"

..

\
(jc;J) uie.s

.___-t---1:-~1
'-v-'
Zechiv

Pig.P.6.15.2.
~

~c

1 Zd( jW)l

Ro

1
=~

factorul de dezacord
dezacord generalizat

= O,305 ,

Impedana

iar atenuarea semnalului:

1'1 +

Impedan\a ecbivalentl le resoun\1 B IB eate:


.

ta

rezonanl:

..
.
.,.,,.
-.
._.zeobl + j ~ ..,..,.

......

Problema P.6.15.
Fie amplificatorul acordat din fig.P.6.15.1. unde f 028 Mhz,
Q = 95,

Lg 0,305

-10,51 dB
Banda este dat! de:
A = 2o

la rezonantA a circui talui acor.aat


~
cu prlal eate:
2
.
Bo ttd ~Q
. 14,7lln
'

~=VTc = 430.0.., ktd .. t::L 2

o,6;

2o

mAIV;

B(p
-,tObh )

B115 K!1

Ctttgul

l!J
u1atr

r. 1

ffo

tobl'f.

A amplif1oatorulu1

20

!el&<~~

148,6.

resoaaDl 11t12
bl
ao le 148,,

11

10

>1
'

81 D41 apllfioe~oralai 11 ~~ tiWI

." 214rl r,
a

...

~~

P.6.15.1.

- 263 -

- ?62 48
obi

Problema P.6.17.

d ci

B;dB

0,584 MH

lB bornele de intrare ale circuitului di


D ftg.P .6.17 1
O
splic la momentul t
un impuls dreptuntul
~
ar, f1g.P.6.17 1,
.b.,
de duratA ~ i amplitudine E.SA se oslouleae 1 1
y

ae
repr1111 ~ 1
'
grafic rA-spunsul obinut la bornele de ieotre 0 ona id ertnd restateaa
diode1 in cooduc1_e directA R..1"' lOOil ' !n condi"-t
M 1D~eral
B
.lOOk!l, R 2K.!l, C lp.P, b 0,2 a, E 1 V.
1

Probleme P.6.16.
On circuit furnizeazA la

--0 ).

ieirea

sa un rAspuns

y( t)

(1 - e

u(t) - A(l -

t-T
6 ). u(t - T),
e

cind la intrare 1 se aplicA impulsul dreptunghiular x( t) din figura


P.6.16.1. SA se deducA rAspunsul y1 (t) al aceluiai circuit la inA
trer e olruia se aplicA semnalul x1 ( t)
t u( t).
T

.~tJ

R-

x(t)l

aJ

bl

--t

x(t)______
A..,.._

11s.P.6.11.1.
eaolYarea

t
T

DupA aplicarea 1mpulsulu1, coucleosatorul C 1101rol p!DI


tu 1011eotul ~ , dupl oare, eeD8lul fi iad aal, blntlt it lDtltrt

Fig.P.6.16.1.
Resolvare:
Impulsul dreptunghiular din fig.P.6.16.1. se poate

eorit

atut aourtc1rcu1 tate g1 ooodenaatorul


\tlt R 01 11 oooectate tn paralel.
Pentru 1nteralul t ..: (0, ~ )

ub forma:

x(t) Au(t) - A.u(t - T)

4teolroe prlD rtl1ttta-

poet 10rltl

l(e) B(I).I(I)

Funcia de transfer a o1rou1tulu1 este 4etl des

1
B(e) ,
llc
1 4 + 1111c
..

..

11

fi

1+

51 + ......
1

- 265 - 264-

unde

61

c .Bd

y(t)

o,1

DIS.

,;:e-1{Ycs>} .. /1 - e

Tensiunea la bornele circuitului 12(t)


are expresia:

t )
-01
eu(t)

Valoarea tensiunii la sfiritul inc~rc!rii este 1


1

y ( ?;

O, 864 V.

Pentru t > 0 circuitul are forma

cruia
-1

i i corespunde

C,

tl

ecuaie:

prezentat tn

fig p6.17 .2

Htidt - 1 + RB
1 1Ct1> O, unde t 1 t 2
1
B + R1

RAspunsul y 2(t) este prezentat tn fi g


p 6.17.~.
'

z;
f[ms]

0,6

i(~

qB

Fig.P.6.17.3.

c
Problema P.6.18.

!la Ft pSA se determi


ne f unc ie de transfer e oircui tului dublu
g. 6.lS.l.' 8 tenuarea i natura acestuia.

F1g.P.6.17.2.
Ecuaia opere~ionalA

.ll!L-

y2

8 C

corespunzAtoare se poate scrie:

+ Bl(a)o.!O

B << B1

lg.P.6.18.1.
unde:

62

B c 2

t or mi

lui Ktrchboff !n nodu.th 2, 1 4

- 267 -

- 266 -

w2- w2
o

Tl4(jW)

-W2 -

W2 + 44-W

w o __,1 ...

' unde

BC

Funcia atenuare a circuitului eate def1n1tl de:


'

20

A(w)

und :

sC

2 sC

T (o)
14

G I

(oo) O dB

fluen!

klr14 <Jw>l-l

w2- w2

y 2sC + 2G 21

Graful de

20

1 rezultA !(0) O dB

T (joo)a 1 rezultA
14

2G 2Y

kiH(jw>j-l

asociat sistemului de

ecuaii

O resultl

este pre-

zentat in fig.P.6.18.2.

!(wo)

20 kiT14(jw)l-l oo

Prezentarea graficA este dati tn fig.P.6.18.3.

A(GJJ=2olgl'fu OGJJr 1
1
f
1
f
1
,

..

F1g.P.6.18.2.
pliclnd regula lui Mason se

'

obiue:

Fig.P.6.18.3.
Circuitul dublu T represiotl

UD

filtru "'pre1tt

l!obleaa P.6.19.

Cirovu are, tn rega siouaoidel peruo1 at o foit


_ .., ..
,
r car
w 1rt ,.,.
!n jurul unei freoeoe 1JDIII1ulr
1'

lttbat

Uu

..

d t

in
uno 1 de tren f r
cirou1 tului eobt
'lent
si, cu ju orol ei, s~ s calculeze func~ia
,
iud1-

r cT n
cial r(t) p ntru lnf
d

......,

UR

P - - - - , .,-...!\

toar a s oalelor llodulate.

Uf

1g.P.6.19.1.
Ia jurul pul sa i ei

WWl

1 , este wle bill re la la:

W~

WWl

. w2-wr

(W-

p otru o t circuit

w 1 HW+

___ __

H( )

Wl)% 2 W 1 (W- Wl)

po te scrie:

B
_...........,lP--

.___,_;a:;.,.__

a+

75&

l
BC

..........,
.wl

2(W-Wl)

uU COD

1 1

RC

'
Func\1&
de transfer se poate scrie sub fora:
H( j W) _ _...1..___ _ _ __l_w_-__J_W-=1~-

1 t se o

Wl
1- 4j _ _
.......__

2W
o
r( t) pentru inf ur toar

unc
ie indicial
~
~in

lt. r
determin ind r spun sul ci reu tului le s oalul r

Y( B) H( )

2(W - W l)

Besultl:

.-L.

Y( )

B( e) _.,__
_l_w...l___

'

1 -

jWl + 2Wl
r(t) ............._

Funo\la de transfer a olrcultulnl eobl"aleot de jotll freo

2'Uj

.. oii obloe dia fuuo\1 B( e) prin lolocutr

---- 'w

unde

W
0

nte freonoe uocblulerl purtltoeral.


i(a lWo)

1 t tAW 2W 1 3aCJ

'

llw w, .wl
_...

Sa OOUitltl oi funo\11 4t tranaftl'


. cbUI Dl oortl,_..e

IIDtral

DDU1

o1rcu1t f111o reel111~11.

Dlol

6 WQ.resul \la
i(a + 3Wo) '

._....-........
2Wl 1 + zw,

oua W raallM'bll fl lo tl oor..pao&a upert


.

li

olo ind t

'

{u( t >}
a+l W
s + 2~J 1 + j Llw

O+j

o-j

1 uurilor

2 - 2Wl

pentru

11 :

b\1Dtl

- 271 ...
- 27o -

r(t) e

-2W t

.
SA e determine valoarea mediei p.trati.c e a rlspunsu1u1 cir
cultului din fig.P.6.20.1. la intrarea cruia se aplicA un
semnal
1 tor x(t) ou densitatea spectral! a puterii:
+

2100

...!.

27 o
2
T

_!_ -

..L b(w)

00

00

cos w

w2

~ + w 2. ,"2'~(~)4tJ
2

Pentru calculul _integrale!


00

ee considerA. integrala:

(X>

1
2 ),..

F1g.P.6.20.1.
ti rezultA:

de transfer a circuitului este:


.

Rl

B(jW)

B + ----

l W'l'

1 Il + jl2

, T RC

ioo

cos w + J sin w
o .
1 + W 2 't'l.
dW

densitate spectralA de putere Sy ( j W) e semnalului

S (jW) SJ:(jW)jB(jw)l
1

I3

~d

\B(jw)\2 w .f
22
1 + w T
2

s,<lw>. '27. 1Q!w


1 +W=TQ
rlapanaalu1 eatea

tQllbcbie

2 2

4W

Calculul integralei I poate fi ficat oouldtrt.. lltacn...


,_ a

eleator de la ieirea circuitului este datA de:

Ke41e pltreticl

ioo -~-.-w. .~w...~


4

1 + jW'l'

jWC

Funcia

dW

1 + w 2. 1'2

Rezolvare:
Funcia

sinW

+ 11

5<r>

el

~41

este o arieblll oopled,

din f1g.P.6.20.2.

":1.

~
=
+ W .,Z)

+ 2(1

0 (w)

-R

rt1.P.6.20.2

- 273 - 272 -

Problema P.6.21.

-La intrarea circuitului din fig p 21

Polii funciei din integrala I; sint:


js
zl,2
ier reziduul n polul z1

= ja

lim

l z l ....

eJZ
.
2
+

e -a

2ja

alb, cu
x
Q. SI se detera1
. tatea spectral a rlispuneului, funcia de aut
ne
deosl
ocorela ie 11
P0r spunsului circuitului.

egal cu

-= l1m

~ zi -oo l a

ISyfjt.~)

TI e -a
8

-Y
lzl.e 2 \
2

~------------~--~

c:

o,

Fig.P.6.21.1.

f jXt,

z=x+ JY, 1ar e F.. ,

+ z

Rezolve re:

Se poate scrie:
~-t-eo
jz
ru -a
1 -=
e
2 dz e
4
82 + z
8

Funcia

'-00

14

' +00. cos

J.

-00

Cum sin

8
t:

~
Z
+

z +

f+OOsin

'-00

funcie

z . dz

~
+ z

+00
8

sln
2+

'2

dl

o
Dens! ta te a spectralA a rAspunsului eate:
25
2
o
S1 (Jw> IB< Jw>l . sx< jw)
2

f2
1 + w.

parA implicA:
hr PUt

. e -a

erea rAspunsul u1 'fa fi:


-

Il.

2
0

00

00
008

w2 2 aw

l+W'l'

1
~

Iu couolusle:

., 2<t>

r
1r

cos W
12 + w

2 aw .

~U,.., t

2'1'

-+

..

s,<Jw)dw

.s,

,2.s

oo

.w'".l 4W - 2'f
1

2lf
o
...
t er -ltta=
runc1a d eutocoreleie eete oowfon teorati

'
)

'5

1
72lt) ...._

2!

L ---T ...-! . ...1..(1-- -:=2.


..
~rr
2T

1 + jW!

notat a -= ,_R_2__

unde s-a

este funcie imperii va rezulta )

Deci:

---~--. ~---1 Rl + B2 + jWL

'-00

iar cos z

de transfer a circuitului este:


H(jW)

z d

1&0ot

2js

(r ) este

de conturul

ua

~erea

e -a

13 = 2Ttj

densitatea spectral a puterii

coninut

Deci:

1 se aplicA
(jW) S

<t

) -l..

~1r

tnw~

~f

1) c-r; >

,2.s,

?;

S (JW)JW 4W
1

7'-1{s1 (lw)}

lapar

atfel oi

'f

l+

ioo
o

- 274 F be

- 275-

probl
i P.6.2o se poate scrie:
oo co ... w & d w
1
ca ___c....
os...__w.....6...._.,.~ d ( W'6)
1 + w2. T2
T
2 2 T2
0

1 +

w ..6 .

00

&

7)o

'G 2

z, 2
2

cos w6

+W

(;

7 e ---T
--.
2T

Rxx(O) .. x 2 (t)

...L J'+OOS (jw).d


2TI

funcia

ezul ta
8

2.

so

R ("&) = - - -
-~

TI

deoarece BY ( 6) este o

.e

2T

161
-,-

82

s.o

= - -----e
2T

161
-,.

R (O) y (t)
YY

funcie par.

La intrarea circuitului din fig.P.6.22.1. se aplicA uu sem-

nal x(t) aleator a crui densitate spectralA de putere este:


1
K

1 + W

fJ

~(jGJ)

fJ

..!..1
7

00

dW

-:---;~.._..._

(1 +w2)(l+w2!2)

r2

1
.
1
1-T2 l+w 2 -1-.f1.'1+

00

1
(
'U-(1 - T2) )_

dw
_
1'
1 + w 2 7(1 - T2)

J.oo
o

1 +w

__1:::.-,_

2(1 + f)
J

el
I

t6

Sy(juJ

froblema P.6. 23.

SA se determine puterea medie a aeanalului x

( t)

rlspVD

'

suloi.

Rezolare:
Funcia de transfer a circuitului eatez

-hl ~1--lWC

-oo

Fig.P.6.22.1.

1 + jW!

! BC

Puncie 4ensitate spectralA a rlspuoula1


ie:

+ooS,.(jW)dW

integrala devine:

,2(t)

R+

2TI

2
(l+w Hl+wfT )

Problema P.6.22.

H(jW)

Deoarece:

s ( jW)

Puterea medie a rspunsului y ( t) este:

de autocorela tie:

w.-*-

-00

Va

t ..u

.. ttl

La intrarea circuitului diD ft1.P.6.23.1. I t epltol


&lea tor 1 ( t)
+4
caracterizat prin funcia 4t tatooonll,.t
008

Wot SA se determine densitate pectrell r1.,..U.t


Preclll 11
media pltraticl 1 lui J(t).

- 277 -

- 276 Funcia

Bezol are:

-Functie densitate pectralA a puterii semnel~ ~ai este:


sx(jw) ~{Rx( c;)} .. J{cos<~o c;} li[~ (v..l-Wo) + ~(W+wo>J

de a utocorela1e
ormata Fourier innrall:
trensf

rla PUUaului

18

detei'I1DI

Jrla

Funcie de transfer a circuitului este:


H(jW)

R -t

jWT
1 + jWT

' T "' R C

jWC

Densitatea spectralA a rspunsului este:

(jw)

!H(jw>l

2
'!IW ~ T ('
\
.s. (jw) =
2 2 o<w-w 0 ) + O( W+W >
].
~
1 +W T
o

'=

'

R (0)

Medie patret1cA, adie~ puterea rspunsului es t e:


Problema P.6.25.
+to
. 00
2 2
, )
Tlw T ~
Se consideri circuitul presta tit la f1c.P.6.25.l.a.ll
= y2(t) c: ..1.... ) s (jW) dW c ~
2 2o<w-w0 )dW
27
Y
n
1 + w T
ee aplicA la intrarea ea aeaaalul perlodio 4la ftc.r.6.25.l.L
'- 00
o
2
tru care ~ << T ti UD I&QaOt alb, 41 cltDiiU\1 1pectnll U pattrt
Wo,T
So. SI calculeae rapol'tUl dintre nloiHI .aDI 1 rlll~ltll
1 + w 2T2
o
'loarea ltdie pAtraticA 1 ssoaotulal 4t 11 lttln.
u~euu
lrllea oonatante1 de tlap 1 c1roultalu1, 11tfel lao!t llflrttl 11
Probleme P.6.24.
flt uza. St preciseasl oi _, ! - l
La intrarea unui filtru trece-jos ideal, cu lA.r giJDe&

de oan

dA B "' 1 KHz i cu uodu1u1 funciei de transfer H0 1, ee aplici an


s SI se de)
tgomot alb, cu densitatea spectralA de putere S1 (jLJ o'
"
.
.
otului ae 1
term1ne functia de autocorele1e i puterea medie a sgom
ieirea filtrului.

RezolYere:
Modulul funciei de trsosf r are expresia:
H
\B(jw)\

pentru

O , p ntru

Densitatea ep ctrsll de putere le


2
S (jW) \H(jw)j S:a:ljW)
7

x(t)

-.

{R ]

ci
I

a)

y (t)

-279Fie ,

- 278 -

(t)

zgomotul la intrare, pentru care a


S

11

-~a

aC
R+

8 1

gomotului de la 1ee1re
8

S (jW) Sz (jW)lH(jw)l2 _
o
z2
1
1 + w2. B2. c2

1
1 + sRC

_..1___

e cunoatte:

w) so

este:

transfer a circuitului este:


1

(j

Densi l;atea spectralA. de putere

H(s)

(t)

E.u(t) - Eu{t - & )

..L- ...L.e
Funcia d

Puterea medie a zgomotului de la ieire este:

sC

00

z2(t) J.;_

____
E _ _ _ ----~--. e - & s
s(l + sRC)
s(l + aRC)

U )

S" ( j
u2

W)

00

dW --2.

dW

Tt

2 2 2

+W

B C

So

2BC

Valoarea medi.e pAtraticA a tensiunii de zgoaot este:

RAspunsul y ( t) se obine calculind transformata Ia plece in


2

1'ersA:

,2 l{y 2(s)}"'

y (t) ..

La

o entul t

T se

E(l - e -ni)

u(t) -

-li)u(t-(;)

(+);

'1' )

y ('l'~ 1 ( e- RC -e- Jm
2
>> RC

Raportul cerut este un raport semnel-sgoot:

obine:

'1'- ~

oarece T -~

E(l-

T>> RC de undei

cu atit mai 11ult

!-b

e- RC <<1,

e- lm<<l

T-~
- liC

cleei

- E<< 1

e
- e
it..
Y rezulta cl1 le aomeutul t T, la care 1u eeanalol sl ( t) ~~r~O, f)
puls 1 dia perioada (T, 2T), efectul ilapul ului dio pedo (t)"' 12 ctl
dieplirut dela de 1 i ira. D ci se poate consider el 11 ) pe to
1
pentru t (0, f) vt prin periodisare ee obine rlapuoul l(t

,,.

ti eu tipului.

f) . . . . . .

Valoarea aextal rlepuaeulu1 1o per141 lO,


'lM. '2M. '2(?;)

.a(l- -ie) .

- e - ; ~.-{i +

(1 - -i\fzlt
1

- 28o -

- 281 !3 G3 .+ 2sC Gl + G2 + 2aC

~ iile ~ o i ~ 1,256 dintre cere numai ultima cond


cu so 1u ~
9uce
9
la valoare finitA pentru 9 i anume ~ O. 795 b
0

G1 + G2 + 2sC t 3
4
!5 ~2 + aC
t

UrmArind semnul derivatei, aoeast~ soluie corespunde unui

Graful de fluen A este prezentat tn fi p

1 .6.26.2.

ma 1 pentru raportul semnal-zgomot egal cu:

~
y.

Probiema P.6.26.
s~ se determine funcia

de transfer a circuitului din fig.


P.6.26.1. cu ajutorul grafurilor de fluen! a semna l el or.

F1g.P.6.26.2.
jplicind regula lui Mason, fubcia ele tnafr

u1\

R2

Rt

,:x;,~c

,l,

ul

~u6

Fig.P.6.26.1.

s2c2

u2. ul
u3. aC u2
u4.

u5.

13

sC
+
13

Gl

G2

u2 +

14
eC

u,

5
6

j(

- tl )

~~

G2

ts

Gl G2 -Jl

1-

- j

a2
I4Y5

RezolTare:
Exprim~ relaiile ntre potenialele nodurilor!

Tl6 .

y y A 1 + !

22

a2c2 ~ aC A + ! C ( A) +
+
+

I3I5

fl&

u6

t1

y3

15

r,~

lc2 + a,. '2 ..


,202 2aCif + '1 ~

'r,

-A

...

- 283- 282 -

s2 Gl + acl + G
Wo

CR2

unde: - -

s4

'

2G

S6 G + aC

-12

Graful. de fluentA este Prezentat to fi p


g 6.27 .2.

Problema P.6. 21.


Si se determine funcie de t ransfer a circuitului din f 1g.
P.6.27.1. cu ajutorul grafurilor de fluen~ a semnalelor.
6

Fig.P. 6. 21. 2.
Funcia de

transfer o determina apllctod regula lat llaiOI:

H(s) 02

..

ul

Fig.P.6.27.1.
lutr pot o\1 i le nodurilor:
G

u2

u.

2S2
G

u7+.us

u7+~u5
u

ne tuuoll 4 trtalftr
pflll'llet .. Il

- 285 -

- 284 -

UA
B(e)

:!

_:l

Tl4.

ul

~ -yr-A l
1 - ( 2 . t + ..:!.
12' t . t . ..:t..
'
. t
2

u,

-~~~
~
~~I~f~I2~~-----I .li2 + y I + I I
I
1 3

Fig.P.6.28.1.

2 3 + 314 + !214(1 -A)

Deci A 1 {AO este repetor) atunci:

Bezolvare:
Exprimllm relaiile intre poten ie lele . nodurilor :

I2
~~
u2 y u1 + I' U-x.., + I'- u4
2
2
2
. Il

Daci

Y2

'

A... 00 (AO este ideal)

tii

1 + !2 + I4

I; I 2 + t 3
Graful el flu n asociat sistemului ae ecuatii eett

t t tn f1g.P.6.28.2.

Problema P.6. 29.

Se dl circu1tal din fig.P.6.29.l


prtltll

1. SA se glseasol expresia fUDc111 dt cir


raotertz ee zA rAspunsul oiroui tulu1 !u recil ltbtr.

..

fi(j w)

2 ~ Sl se exprime funcia de circuit la frec

11 a!l ee deteraine a ( W) ti

1 Y(~

peotro frt
3 Sl ee represinte crefio e(W) ti 'f(w).

1c.:P.6.28.2.
10l
tranef r ea d tera1Dl apl1o!D4 re,ult

'!' (w>

*''''

e ftJ

- 287 -

- 286 -

<f (W) arctg W(2-w 2)


1- 2 w2

1. Aplicind 1 il lui Kirchhoff c1rcu1tulu1 ee poet 8 ecriec

'P (1)

Il
E I +5-

srctg( -1)

.-.:I
4

3. Reprezentarea graficA

f unc\11lor a (w)
da t lin fig.P.6.29.2. respecti'Y p 6 29 3.
11

a(c.J)

12 __,2~E..___
2s + 2s + 2

--T

CJ

I l
. 21 +

B(s)

'1

iT

Fig.P.6. 29. 3.

F1g.P.6. 29. 2.

U2

este

- cpt.>)
11
"1

Ef ctuind calculele re ult!:

u2

~(w)

E
Problema P.6.3Q.

2.

S!i se a ne lizeze comportarea to frecYID\1 1 circuittlr


P integrator, fig.P.3Q.l. i difereoietor, fic.P.6.3Q.2.

tl

finind p B( ) D

ult s
( )

+ 2a + 21 + l

2D 2

B(a)\

B(jW) -3W' - 2w + 2jW + 1

.. ~w

(l - 2W2 ) + 3W(2 -

.........,.~~~ll!l.!II:!JlU..I

r aeftr

1
h

e(wl

fll'',o ..

1 .P.6.30.1.

olrou1 tulul

..

1 .. ,..,,

JWIC

- 289 -

- 288Rezul t~:

_L.

D2(t) ,.

BC

gl (

Rezult~:

~ )d~

vl

U2( j W);

'

Ul (jW) 1

<p(W) -=

u2<jw)J
arg
{u (j w>

+ (wRC)2

- erctg WRC

Reprezentarea grfcl a aodulului funciei de transfer Qi

Reprezentarea graficA e modulului


fa ei este datA de fig.P.6.30.3., 8 , b.

funciei

fazei este dati tn fig.P.6.3Q.4.a, b.

de t
ranafer tia

0.707

a,22'-

----1--:
J_

RC

1
2

RE

<p(GJ)

b)

jCJ

u,

0"'7

\u,Uzf~jl

a)

U2(jc.J)I
(j~)
I

1
a) 0,707

-~~~--_~,~------------~-~

b)

'

<p(w)

Fig.P.6.3Q.}.
2. Circuitul diferentiator:
Funcia de transfer se poate scrie:

rlc

------ ---.. . . ---.----====.

rt 1 .P.6.30. 4
Probleae

P,6.3~.

SI ae analiseze ooaponente d
tr-un o1rcu1t eerie BLC
regia liber curentului tnpresentat lu f1g.P.6.,1.1.
K

U1(e)

D (jW)
2

u1 (jw)

,r - - - J

sBC
1 + aBC

u(t)

R
L~)r-JY~

- 292-

- 293-

CAPITOLUL . 1

cusis cere csraoterisesz! circuitul este:

L di

+ R.1

e ( t)

t >O
.

Metode generale de an 1.
, . t 1
a Iza a carcuitelor
I SIS eme or numerice liniare

dt
Begiaal liber este caracteriset de ecuaie d1feren1all:

L di + Ri O cere are ce soluie i(t) le at

dt

LK
s

-e

at

+ BK-~

-=---L
~

st

1
t

_LB
6 - L

Breviar teoretic
Un. oircui t sau un si stea nu.erlc liDitr ti 1A'ff1Mt 11
thlp ~NLI) poate f1 odelat ateaatic prin lnterat4ial 1 ,,.,.
tor v \ }. astfel incit releU a dintre Utnrt 11 114irt 11 aprtll

Deci curentul in regim liber ~a fi:


1(t)

K e

~-t

(.e

- _j_
~

Constanta K se determinA din condiiile


1 I o de unde:

prin:
lurltll

(O)

x(n]-J[n] .J'{x[D]}

I o ~ti

BA spun ul pondere b [a] e1te ri.JpGDIUl SllJ


unitate ~[n] , s11tfel el: h(n]
~[r~Jl Cuao1olM
a re b [n] e poate calcule rlepuneul 1tJ el
lt
oerecar x [n] priDI

l pa

,,..l,...

1(\)

Repre1entsrea grsf1cl te 4ati1D fli.f

'-' ..2.

J[o

(x[n } z(n]

UJIa(a

[a)

[[IJ
a
t

'[a]

P11.P.6.,,.2.

,.. ,0
1

tt

r[ll]
r

(J
r~ ~

- 294 -

RAspunsul SILI 1
x[n]

,n cu

T(n] = t'{x[n]}

un

r;

semnal expgnen~ial eompleJ

et

-k
~ nLb[k]-r:

+00

(=-~[k). ,n-

(n]

al t iplioat cu valoarea funciei de sistea H(z) eY~luatA tn punotul


E

P spunsul SILI

la un semnal de forma n:i[n]

fi d f ores 1

y[n]
e t

L:>k'":

B(z)
f

la seualul periodic x[n]

( -
io

)
1

>""'!k:-!=- ..
'ro'

eni ile de oonvergenl. a1oc1ate

DacA d
i H(z)

I(s), Y(z)
nesc

includ

1 cerool uni tate

corespunzAtor transfonatele Fourier:

'Lreaferaate or
din plaul 1 1
f
1-

1( '

jU

)'

I( ,.- )

11

B(ej.O.), lu care oaz:

H(~k). In general un semnal periodic tn Uap discret


(k)
N-1
j 2\
r prez ntat prin suma oonnrgen Uz x [nJ )
ak:. e Df= , ut-

f 1 !noit rlspunsul unui SlfLI caracteriEat de

RAsptmeului I(z) I(c)H(a) 11


ooreapun4 1 11
tiP discret foraa: 1[n] x(n]Kb(n] .

B( 1 )

emnal exponenial complex 1n timp discret,

este tot un

ai s-i

i=O

k= - 00

dic

<-
l
= ot

Y(z)
~ bi ,-i
B( r;) I{ z) --r:::-N....__--..._. B

rela\iat

, e te dat de

b~] * x[n]

00

- 295 -

H(ej.Q)

jCl

l(e . ) IBCejn>l ,jcpCn)


I(ejD.)

t;o'

funcia

de

aplicat la intrarea sa va

transfer

!1 4e

n~a:

e te periodicA ou .Q, . , couiderl

unde B( ej.n)

ftal

0<.0..<2Tt oi se obine dl.n B(a) peatra Yalorilt 1 t


pe nereal unit te ca Isi 1.
Uneori H( j Cl) a ai noa

te 11 !!Dct1e de tJ]Afr lt!QroaA.


I

eBlspunsul SILI ( taluat) 1n pl nul 1


transforaat Z caa1e1 cu difer n\e finite:
N

e:
l( .OJ

J[n-1]

Li o 'b

10

(D)

l 1

ob1n1nt1c-e:

Y(&)-

!a

2o

r[n-1]

una. l(s)

apl te ind

i o

Li ,-1

ee ob\ 1ne

)} -

((l)

bi .-1 -l(s)

)0

-~~

nJ} ,

iar l(s)

Se 4tf1D 1t aatfel f nol (41 111\

ta []

.. 297 ..

- 296-

f:[_zb(k]
~

S . dA
d. t rm1ne

:rl

[n] ,., ~ [n]

y2(n]

1stemu1 discret cauzal pre zen t at in fi


.
siatemului y [n] cind la intr gura p 1.1.1. SI
sau x2 (n] 3n
are ae aplici

rs;.unsul
x{n]

z-1

4~"f~-

ij}b[n -kl

(2~[k]

00

2~[n]

4~(n- 1]

l))~n-k. 2~n.+ 4~n-l; .Yn

+ 4'b(k-

k-0
Problema P.7.2
S se determine b [:l 1 B(z) daci rhpunsul sistemului

cret la x(n) este y[n]

z.

dis-

x fk].

kn-3
BezolTare:
Funcia pondere h[n] se obine aplicind la intrarea

lui impulsul ~ [n) , deci dac!:


~

lig.P.7.1.1.

RAspunsul Y[n] se poate scrie:

Rlspunsul pondere h (n] este rlapunsul sistemului la impulalll


unitate ~ (n] Cunoscnd rA.spunsul pondere b (n] se poate calcula
rlspunsul Y (n] al sistemului la un semnal oarecare x [n] prin:

[n] .x [n]., h(n]

Ta

Ecuatia cu diferente fini te a circul tului ee te:

- 1]

f o\1 potsdrt'
n resul un

Aplicind la intrare impulaul o [n]

(n] 2 ~ (u]+ 4~(a- 1]


r. :~

k.O

-()

h[k]s-k

xfk] h[n-"k]

L~[kls-k ~

,n

\-n- 3

k-oo

re,) x<a> . c.-3

~3

+ &-2+ + 1 2 )

Dar
I(s) 1(1) . B(l)

deci

B( ) .-3 + &-2+ + E+2


1

h [n]
Probl

O[n-3]

+O [n-21J

1 t

8r D+21

ul

L'

r 1e dio

nu

plici

[b

'1

+ +

p 7. '

.,tl'
aete,.1oa ,..,...

f: b[k}~[n - t]

n+2

Cunoscind functia pondere b LnJ pu

Jl[n] f)b}h(n-k]

k ..-oo

H(z)

t..O

4X( (n

* h[n]

~f1tl

oo lt-=n-

+oo

fii

00

J[n] 2x [n] +

tl TariantA conatl n a l i
cu diferene fini te di
p carea tranaformatei
D enun\:

L
x(klhf!l-k] L: h[k}x[D-~
k.O
00

Deci:

o~

x(k)-b{p-k]

Sistewl fiind causal, produsul de C9DYolu\ie aucrtt

- x (n] *b(n] ..

y[n] x(n]

+oo

k -oo

1~]

n+2

x[n] ... o[nJatuncib(nJ.

Re&olTare:

111111

sistesu-

'[a

1m1P
o-

CYen

p 1.3.1.
1

ecuaie1

Y[n]

12

Il

1! 3
Problea P.7.4,

rezul tls 7 [n]

ioua\1a reoursiTI

y(n] - +r(n - 1] x(n] - 2x[n - 1]

z -1

definette un aiste oausal.


a) Sl se dete~ine B(s)_
b) Si ee glaeascl
1 [n] daci x [n] u [n] .
.
o) SA se realizeze sistemul folosind un aulr 1n1 de celule
de 1ntirsiere.
RezolTare:

1ig.P.7.3.1.
) S

ti el:
~00

:r[n] x(n] h[n]

h [k].u(n-~

k--oo

a) Aplicind

und h [o]reprezintA funcia pondere a siatemului.


Din sistem:

rezultl:

~n

{x[n]

Sisteaul f11Dd

L$ezid
ca~al

h[k] .;

4' '

O,

ln reet

u[!l - .k]
r

Deci s

. J[a]

li) Deoareoe

J(]

Deci I(s) -!... ~ ,

-1 s-

1
- ,2 -1. -;:=-

1 -

11

>1

>1

s - 2 (! + B)s- _,_ l - B

1,

4aol

11l

~'

1 -

t<:a

Deot

nat

ele unde

1
...

t ...w

x(al .,
~

E
~. ,~~ . ,..
w

11

I(s) 1 +

-1

r 4"*1 :.. 1
~ ~. -~ ='. ~
~ 4
L~ ~

recuraiYe ob\1De8&
I(s) - 2 -1 l(s)

z{u[nJ} -1

k ~o

daol

ecuaie!

b) s. ,tie el:

, 111 reat

1,

obine:

k: ~

Y(s)
X(s)

rezultl1

Deoarece u [k]

R(s)

{)((z).zn-l})

Y( z) - T1 -1 Y( z)

1
B( E) - - - - -- - - - ---1 -1
1
1- ,-
-

h [n)

tr~aformata

I(s) 2
- 1

aJ.-.-11...,
~ ~. ~'-;"

'

. .

Deci

B 3
A -2

+ ~

t- . 11 > 1.

[a] -2u(a) + 3Cf->Du [a]

- -

00 -

rntrrzi r

1 1

igura P 7.4.1.

ee e

at

Pentru aflarea rAspunsului cauzal J~n] 11 lna .......


le in oii polii funciei Y(s), adiel to poluleiap
1 a
polul dublu s 2 l. . _

Probleaa P 7.6.

y{n}

SA se verif.ice dac! funciile de aai joa pot rt


\11 ~de transfer ale unor eia tee stabile g1 causale.

ig.P.7.4.1.
~

a ci r cuit
[n c nd

di cr t din figura P.7 . 5.1. SA se


x[n] n.

~
K

a)

deteraine

H(&)
1

b)
T= 1

1 + 1-l - 2s- 2

H(z)

T= 1

- _l,}s-1

o.-2

1 D

(1 + 0.51-l)

1 + 2,5 - 1 + .- 2

-----'

RezolTare:
Un sistem cauzal fi stabil -are to~i polii s1 ei tua\1 !a 1Dter1orul cercului de razi uni tate 11 1.

a) Polii, dal de ecuaia


2 - 1,31 + 0,4
y/n}

Il 0,5 11 12 0,8
oare elnt ei tuai in interiorul cercului de rasl wsttate, cleol
teul te 1 tab il

11 .1". 7. 5. 1.

ala-

b) Polii, dai de ecuaia

~'

d r cur n\

o !t

t :

[n
.1 -0,5 l i .2 -2
c

lre
0 1

t Dt 1 tuai lD interiorul oeroulul, 1 1 1< 1 clar ti la


llla, l2l 1, d oi iteal au tdt bil.
~bl

il o1rogttal

) ltat

tn figura P.1.1.1.
1

) t o la ra.fer oor~-u,..-1

atara

- 3o2 -

- 3o3-

o) ecua~+i a cu dif rente finite;


~
calculind rAspunsul la o
d) funcia pondere h rn]~
~ '

[n],

siete-

!W

H(z)

I(s)

mul fiind cauzal.


88

Y(z)

obine transfol'lllata z a ecua\iei cu difereDe finttea


Y(z) + arY(z) sl b0 I(a) +
ecuaia:

din care rezul ti.

y[n]

a1 y[n-l]

~l(a). 1-l

b0 :r[n] + br :~[Il - 1]

d) Aplicind la intrare x(n]

~(n]

ob\1De rel \ia riCllnht

11n1arl de ordinul I.

F1g.P.7.7.1.

[n] b0 ~ [n]

Bezol"Var :
a) Graful de semnal este repr zentat S.n figura P.7.7.2.

<

uel

h(O) b0

1t

b [2] -"1 (~ - ~]. ~0 )

fi

b
'

c 1 de tr

~] ~?.(~

ol

plio r

(1 - 0,5

6
1J oar c

c il

lor

lt

jl

t.

1 - ( ... . -1)

o)

loratoa

11

1!!

\ l

,.

r 1 fl tre

,s

tul rafului ' fi:

f:l

~.)

. . . . . . . . . . ..

11nit 1 cor.di
bucl
u c l

'

\1

i dou

- ~-~0

h [1]

(- 1 .z -1,

- 1] - '}h[n- 1]

b[a] O

n 2

) Gr fu]

~~[Il

Procedind din aproape ln aproape naul tir


n 0

1 .P.7.7.2

1 l

- 3o5 -

- 3o4 -

1 + ~-l
1 - O, 5 z-l .

H(z)

H(z)

-=

1- 0,5-z

-!

-l---,-_.l_+..__0_,-5-.
z---2~
1 + ~-~

-1

1- z

+ 0,5-z

-2

x(n]

-4(1 + z-1 )
-1
"
(s - 2)(z-~- 2z-l + 2) 1

H(z)

re prefigura

as_

-o.s

z-1

'2 3 -

Al -6;

~~z-1

z -1

-6
_lf

Fig. P. 7 8 .1.

z
y[n]

J.._

~aful

gura P. 7

j;

.a.s.

1
- l4
6z+ 2.
2
z~ - 2. z- + 2

-2

Fig.P.7.8.2.

Grafur:ile de fluent~ i schema corespunzAtoare celei de-a doua.


reprezentti.ri a lui H(z) snt date n figura P.7.B.3. respectiv figura
z-1

z-1

0,5

-os

---

_,

-as

N[n]

F1g.P.,7.8.3.
yfn}

z-7

Fig.P.7.8.4

z-1

F1g.P.7.fJ.5

y[n]

z-1

z -1

- j

1+j

!3 3 +

de semnal ;vi o~cui tul obinut este Te prezentat in fiTespecti-v figur~ P. 7.8.6.
3

3-2+31
+ ._.......,....,_._~--1 - o.... 5.-1 1 - 1 -1+ 0,51-2

-1

c:-

z -1

K{n]
...

~1 -2 +.~--=~---1 1
+

Pentru a obine coeficieni reali, fraciile corespunzAtoare


pol ilor complex conjugai se .grupe azi ei r-ezul tl:
H()
z

P 78. 4

descopunere

Prin ide ntificare se gAsesc:

y[n)
._

.1

-1 .,

Grafurile de fluen\l i schema corespunzltoare primei


z ntAri a lui B(z) snt date in figura P.7.8.1. respectiT
P. 7.8. 2.

Pentru realizarea in paralel treb 1


'
u e flcutl
n fraa\11 simple a funciei de transfer.

-3o7-

.. ;o6

Bibliografie,

Cuprins

Analiea i sinteza circul telor electronice Edtt


1 DEME'l'ER, ' ra .Academia Militad, 198.8, Bucureti
'
u.
~T"n ST Filtre numerice in radiolocaie, Editura Academia
2 DMJ.J:I L.l1 ' ' t Militar~, 1981, Bucureti.

Cap.l.

Semna le deterministe n timp continuu

;. DEMETER, ~'1'., Analiza i sinteza semnalelor de radiolocaie,Edi~

Cap.2.

Semnale

eantionate.

Semna~e

in timp discret: secvene

-n

ST

Prefaa

tura Academia Tehnica Militar~, 1992, Bucureti.


4

SERBANESCU, AL., Complementa de analiza circuitelor electrice.

'

Editura Academia Militar~, 1988, Bucureti.

5. ERBANESCU, Al., Complementa de sinteza circul telor electrice ,


~
Editura Academia Militar~, 1985, Bucureti.

1
numer1ce
v -..ena e

Cap. 3.

Semnale modulate.

Cap. 4.

Semnale de bandA limitatA ti semale ele


bandA largA.

. . . . . 111:.
'~

16-.J

Cap.5.

Semnale aleatoare 1.,

SERBAIESCU, Al., Semnale, circuite i sisteme. Lecii, vol.I,


Editura Academia Tehnic~ Militar~, Bucureti, 1992.
'

Cap.6.

Metode generale de analisl a circuitelor


i sistemelor analogice liniare 28

7. MATEESCU, AD. , Semnale, circuite i sis teme. Edituta Didactici i

Cap. 7.

Metode generale de analisl

6.

Pedagogic~,

1984,

Bucureti.

8. CARTIAJfU, GB., .a., Semnale, circuite i sisteme. Editura Didao


tia~ 11 Pedagogic!, 198o, Bucureti.

te

9. S'fAHIJotiR, D., STANAILA, o., Metode matematice 1n teoria


lelor, Editura Tebnicl, l981, Bucureti.
lo. MATEESCU,AD., f.a. - Probleme de analiza oi sinteza otrouitelot
Editura Tebniol, 1976, Buourett1:

ll. SiVESCU, M., ,.a., Semnale, cirouite ti etateae,Bobt. .J.U""'

Didaotiol oi Pedagog1ol, 1981, Bucuref\1


12 COISTAifll, 1. l,

St~malt, otroutte 11 aia\t rroltl

~la

l.P.B., 199o.

13 COIS'rll'tll, 1. l llepUDial o1roait.elor la .......,..

Lt\01r'f1a I.P.B. 1991.

otrcultelor

sistemelor nuerice l1a1ere

Bibliografie " '

- 3o8 -

Editat: ACADF>tiA DE INALTE STUDI.I MILITARE


Redactor responsabil: Prof.dr.ing.SERBANESCU AL.
fehnoredactor: s.c. MARGA TODERICIU

55292