Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TEHNIC CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE INSTALAII

PROIECT
SISTEME DE ALIMENTARE
CU GAZE

Szatmari Bernadett
Gr. 3344

FISA PROIECT
I.

FISA PROIECTULUI SI LISTA DE SEMNATURI:

1.

Denumirea obiectivului de investiii :


CONSTRUIRE COAL P+3

2.

Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul)


B-dul 21 Decembrie nr. 3

3.

Beneficiarul investiiei

SC INVEST SA
Str Menumorut, nr 2, Cluj Napoca

4.

Proiectant general

SC SANITERM SRL,
Str Rimler Karoly,nr 7A, Cluj Napoca

5.

Proiectant de specialitate : instalatii gaz


SZATMARI BERNADETT

6.

Faza:

PTh + DDE
7.

Data :
DECEMBRIE 2014

Lista de semnaturi
Ing. Szatmari Bernadett

........................................................

II. BORDEROU DE PIESE SCRISE:


I.

FISA PROIECTULUI SI LISTA DE SEMNATURI:

II.

BORDEROU DE PIESE SCRISE

III.

BORDEROU DE PIESE DESENATE

IV. DESCRIERE GENERALA


V.

MEMORIU TEHNIC

VI. BREVIAR DE CALCUL


VII. EXTRAS DE MATERIALE
VIII. FISE TEHNICE

III. BORDEROU DE PIESE DESENATE:


NR.
PLAN
1
2
3
4
5
6

DESCRIERE

PLAN DE INCADRARE IN ZONA


PLAN DE SITUATIE
PLAN PARTER INSTALATII DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE
PLAN ETAJ CURENT INSTALATII DE UTILIZARE A GAZELOR
NATURALE
PLAN ULTIM ETAJ INSTALATII DE UTILIZARE A GAZELOR
NATURALE
SCHEMA IZOMETRICA A INSTALATIEI DE UTILIZARE A GAZELOR
NATURALE

SCARA
1/1000
1/500
1/100
1/100
1/100
%

IV. DESCRIERE GENERALA:

Investiia s-a realizat

pe terenul intravilan al Municipiului Cluj Napoca, judeul Cluj situat

la intersecia strzilor Fabricii i Anina. coal cu regim de inaltime P+3, construit pe acest teren, se
nvecineaz cu blocuri de locuit i trotuarul strzilor Fabricii respective Anina.
Prin proiect se prevede ca incalziraea scolii va fi realizat cu sobe de teracota,respective ventilo
convectoare pe holuri.Alimentarea cu apa calda se face cu ajutorul boilerelor.

Municipiul Cluj-Napoca se ncadreaz n categoria deal. Din punct de vedere climatic, Cluj
Napoca se afl n zona climatic III, cu o temperatur exterioar de var medie de 22,2 C i iarna de
-18 C.Cluj Napoca se afl n zona eoliana IV cu viteze ale vantului de 4 m/s. Altitudinea oraului
Cluj Napoca este de 410 m. Adncimea de nghet este de 1,0 m. Proiectul,respectiv lucrarile de
instalatii s-au realizat avand in vedere aceste date a zonei climatice.

V. MEMORIU TEHNIC:

n acest proiect s-a dimensionat reeaua de gaze naturale a unei coli,n regim urban,Cluj Napoca,la
intersecia str.Fabricii cu str Anina.
Conducta de branament de gaze natural se duce pe strada Anina.Reeaua exterioar consta n
legtura ntre branament i reeaua interioar.Acest conducta de legtura are diametrul de 3 i pe ea este
dotat postul de reglare al cldirii.Conductele,respectiv coborrile la utilizatori se fac urmrnd pere ile i
colurile.
Planurile s-au intocmit conform normativul NTPEE 2008 ,respectand regurile de amplasare a
utilizatorilor de gaz si a conductelor de gaz.
Dimensionarile s-au facut respectand reguli din acelasi normativul NTPEE 2008,pentru alegerea
diametrelor s-a folosit tabelul din Anexa 12.
Se interzice folosirea sau reproducerea total sau parial a prezentei documentaii fr autoriz
area
expres i scris a proiectantului, utilizarea ei trebuind s fie conform cu scopul pentru care a
fost elaborat.
Lucrarea se va executa de personal calificat, iar eventualele modificari aduse instalatiilor in timpul
executiei vor fi admise doar cu acordul scris al proiectantului.
In baza acordului de acces se stabileste debitul aprobat de 100 Nmc/h, repartizat pe categorii de
consum, astfel:
NR.
1
2
3

DENUMIRE

28 x SOBA DE TERACOTA
8 x BOILER
32 x VENTILOCONVECTOR

Nmc/h
1,2
2,0
1,3

Instalaia se compune din conducte de gaz de diferite diametre, armturi, consumatori de gaze
naturale, accesorii ( robinei,detectoare de gaz).
Instalatia exterioara, este partea din instalaia de utilizare care se gaseste in exteriorul
cladirii, ntre conducta de branament, i postul de reglare al cladirii. Instalaia exterioar s-a
executat din conducte din oel. Conductele din oel s-au montat subteran .
Instalaia interioar, s e co mpun e din conduc te ntre aparatele de utilizare.armaturi si
utilizatorii de gaz.
Msurarea cantitailor de gaze naturale se face n conformitate cu prevederile Regulamentului
de msurare a cantitatilor de gaze naturale tranzacionate n Romnia. n instalatiile de utilizare se pot
monta
contoare de msurare cu respectarea urmtoarelor condiii:
a) elaborarea unei documentaii tehnice de ctre un operator economic autorizat ANRE;
b) avizarea documentaiei tehnice de ctre operatorul SD;
c) executarea lucrrilor de ctre un operator economic autorizat ANRE;
d) respectarea prescripiilor de montaj impuse de productor.
Contoarele de msurare fac parte din instalaia de utilizare a consumatorului, iar exploatarea
acestora precum i toate costurile aferente sunt n responsabilitatea acestuia.

MSURI DE SECURITATE I SNTATE N MUNC, RESPECTIV MSURI PSI


Lucrrile de construcii-montaj se vor executa cu respectarea Regulamentului privind protecia
i
igiena muncii n construcii . Se va acorda atenie capitolelor 1-18 , capitole cu caracter general
de organizare, instruirea personalului muncitor .
Verificarea calitii i recepia lucrrilor se va face conform Normativului C 56 i Regulamentului
de recepie 273/96.
Pentru protectia muncii se vor respecta prevederile din actele normative, legi si HG, dupa
cum urmeaza:
Legea 319 / 2006 a securitii i sntii n munc.
HG 1425/2006, modificata prin HG 955/2010 - Normele metodologice de aplicare a Legii 319/
2006.
HG nr. 300/2006 - Santiere temporare si mobile
HG nr. 971/2006 Privind cerine minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la
locul
de munc;
HG nr.1091/2006 Privind cerine minime de securitate i sntate pentru locul de munc;
HG nr.1146/2006 Privind cerine minime de securitate i sntate n munc referitoare la
utilizarea echipamentelor de munc.
HG 493/2006 Privind cerine minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor
la
riscurile generate de zgomot;
HG 1051/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual
a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare.
HG 1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de
ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc
HG 1058/2006 prevenirea exploziilor
HG 1218/2006 Agenti chimici
HG nr. 355 / 2007 privind supravegherea sntii lucrtorilor, modificata prin HG 37 / 2008 si
HG
1169/2011.
Masuri PSI.
Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
NP 086/05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere
a incendiilor.
Legea NTPEE 2008(NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I
EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE )sunt restrictii si vazand
protectia mediului si a apelor,apararea impotriva incendiilor.
n toate etapele de proiectare, executare i execuie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale se respect
prevederile din legislaia n vigoare privind:
a) aprarea mpotriva incendiilor;
b) instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen;
c) echiparea i dotarea construciilor i instalaiilor din sistemul de alimentare cu gaze naturale cu mijloace
tehnice de aprare mpotriva incendiilor.
DISPOZIII FINALE
Lucrarea se va executa de personal calificat, iar eventualele modificari aduse instalatiilor in
timpul
executiei vor fi admise doar cu acordul scris al proiectantului.
Anexele prezentelor norme tehnice pot fi actualizate prin Ordin al presedintelui ANRE,
la propunerea justificata a operatorilor SD si /sau a operatorilor economici autorizati de
ANRE pentru lucrari n sistemele de alimentare cu gaze naturale.

PROTECTIA MEDIULUI SI A APELOR (din Legea NTPEE 2008) :


n toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare
cu gaze naturale se respecta prevederile legale specifice protectiei mediului si a apelor.
(1) Beneficiarul lucrarilor realizeaza studii de impact pentru lucrarile de
infrastructura rutiera, care pot avea un impact asupra mediului prin natura, dimensiunea
sau amplasarea lor.
(2) n evaluarea impactului asupra mediului se iau n considerare cel putin
urmatoarele:
a) lucrarile din perioada executiei conductei;
b) amplasarea si termenul de functionare a conductei;
c) eventualele pierderi de gaze naturale.

VI. BREVIAR DE CALCUL:


STABILIREA DEBITELOR DE CALCUL:
Debitele aparatelor de utilizare GN:
3
Boiler:
QB = 2 m /h
3
Soba teracota
QST = 1,2 m 3/h
Ventiloconvector
QVC = 1,3 m /h
Regim de inaltime P+3.
3
Debitul total de calcul: Qc = 4 x (2x2+8x1.3+7*1.2) = 91.2 m /h
CONDITII DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE
INCLADIRI(NTPEE 2008):
I.
Art. 8.2. Conditii tehnice pentru functionarea n siguranta a instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale

combustibile:
a) volumul interior minim al ncaperilor:
3
i) 18,0 m pentru orice tip de ncapere, cu exceptia bucatariilor si bailor;
3
ii) 7,5 m pentru bai si bucatarii.
b) asigurarea aerului necesar arderii;
c) ventilare naturala sau mecanica;
d) evacuarea totala a gazelor de ardere n atmosfera;
e) suprafete vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geamuri sau goluri, sau suprafete asimilate acestora:
panouri care conform specificatiei tehnice date de producatori cedeaza la presiuni de cel putin 1180 Pa (0, 0118
bar).

Conform Art 8.2, toate incaperile cladirii in calcul respecta volumul interior minim.
II.

Art. 8.3. (1) Toate ncaperile n care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad,
spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate, cu suprafete vitrate, definite conform art. 8.2., lit. e),cu suprafata minima totala
de:
a) 0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de ncapere, n cazul constructiilor din beton armat;
b) 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de ncapere, n cazul constructiilor din
zidarie.
(2) Pentru cazul n care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, tip
Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2%
metan (CH4 ) n aer, care actioneaza asupra robinetului de nchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze
naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.
(3) n cazul utilizarii detectoarelor, suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de ncapere.
(4) Volumul net reprezinta volumul total al ncaperii, din care se scade volumul elementelor de instalatii sau
de constructii existente n ncapere, n care nu se pot acumula gaze.

Constructia in cauza este realizata din zidarie, suprafetele vitrate fiind realizate din geam
termopan. Conform Art 8.3 se vor utiliza detectoare automate de gaze. Suprafetele vitrate minime
sunt urmatoarele:
2
Clase
:
Sv min = 0,02 x 149,2 = 2,98 m < 9.57 m
2
2
Contabilitate:
Sv min = 0,02 x 48.3 = 0.966m < 3.19 m
2
2
Contabilitate:
S
= 0,02 x 48.3 = 0.966 m < 3.19 m
2
Sala profesorala: v min
Sv min = 0,02 x 99.8 = 1.996 m < 6.38 m
Baie
:
Hol:

Sv min = 0,02 x 23.1 = 0.462 m < 0.544 m


2
Sv min = 0,02 x 330.8 = 6.62 m < 18.48 m

Ca urmare toate incaperile respecta suprafata minima vitrata.


Detectoarele automate de gaz se vor monta in fiecare incapere in care avem utilizator de
gaze naturale, la o distan de 0,3-1,0 m fa de tavan si o distanta < 1,5m fata de sursa de gaz.
Detectorul va fi conectat la o electrovalv, care este un dispozitiv electromagnetic special de
siguran, folosit pentru nchiderea conductei principale de alimentare cu gaz n cazuri de
urgen, atunci cand detectorul simte prezena gazului.
II.
Art 8.6. Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala ntr -o ncapere trebuie sa satisfaca conditia:
3
15 m volum interior de ncapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale.

Conditia impusa de Art 8.6 este satisfacuta.

ASIGURAREA AERULUI NECESAR ARDERII SI EVACUAREA GAZELOR ARSE:


3
I.
8.8. (1) Aerul necesar arderii se asigura n functie de raportul ntre volumul interior al ncaperii Vi , n m si
3

debitul nominal al aparatului consumator de combustibili gazosi Qn, n m /h, astfel:


a) pentru cazul Vi/Qn = 30, se considera ca prin neetanseitatile existente se asigura aerul necesar pentru ardere;
b) pentru cazul Vi /Qn < 30, se prevad prize de acces aer direct din exteriorul constructiei.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1), litera a) bucatariile din locuintele cu ncalzire centrala, n care nu exista
alte aparate consumatoare de combustibili gazosi, la care se admite accesul aerului dintr-o ncapere vecina prin realizarea
unui gol spre aceasta ncapere, cu conditia satisfacerii raportului Vi/Qn=30, n care Vi este volumul bucatariei plus volumul
ncaperii respective; daca si n ncaperea vecina, spre care este prevazut golul, sunt instalate aparate consumatoare de
combustibili gazosi, raportul dintre suma volumelor celor doua ncaperi [SVi=Vi1+Vi2] si suma debitelor aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi din aceste ncaperi [SQn=Qn1+Qn2] trebuie sa fie SVi/SQn=30.
(3) n cazul n care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanseitati (cazul tmplariilor prevazute cu garnituri
de cauciuc etc.), indiferent de volumul ncaperilor, se realizeaza prize de aer direct din exteriorul constructiei.

Clase:
Contabilitate:
Contabilitate:

Vi / Qn = 149,2 / 1,2 = 124.33 m > 30


2
Vi / Qn = 48.3 / 1,2 = 40.25 m > 30
2
Vi / Qn = 48.3 / 1,2 = 40.25 m > 30
2
Sala profesorala: Vi / Qn = 99.8 / 1,2 = 83.16 m > 30
2
Baie :
Vi / Qn = 23.1 / 4 = 5.78 m < 30
2
Hol:
Vi / Qn = 330.8 / 10.4 = 31.8 m >30

Boilerele si ventiloconvectoarele sunt mondtate cu echipamente proprii,astfel sunt montate cu


conducte de legatura cu exteriorul (nu trebuie facuta gol de acces aer).
8.19. (1) Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la acelasi canal de fum se face n urmatoarele
conditii:
a) la naltimi diferite;
b) sectiunea canalului de fum sa poata prelua debitele de gaze arse nsumate ale tuturor aparatelor racordate la acesta.

Sectiunile cosurilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de


la aparate consumatoare de combustibili gazosi, cu titaj natural

Pentru naltimi mai mari de 4,5m se aplica sporul la debitele instalate, din tabelul urmator:

Asadar pentru sobele de teracota,


3

unde avem un debit de 4 x 1,2 = 4,8 m /h ,deci sectiunea cosurilor de fum va fi de 20x20 mm.
DIMENSIONAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE
Numerotam tronsoanele,unde se schimba debitul pe traseu se schimba numarul tronsonului.
Lf-lungimea fizica (masurata)
Lc-lungime calculate
Lc = Lf*1,2 [m]
Qc-debit de calcul
DN-diametrul nominal [toli]
p-pierdere [mbar/m]
pcum [mbar]- pierdere totala
pcum = Lc* p [mbar]

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr. Tr.

Lf

Lc

Qc

DN

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

[m]
7,8
3
3
7,2
8,133
3,35
0,533
4,5
4,5
3,9
8,2
4,935

[m]
9,36
3,6
3,6
8,64
9,7596
4,02
0,6396
5,4
5,4
4,68
9,84
5,922

[m3/h]
91,20
68,40
45,60
22,80
17,90
10,00
7,60
6,30
5,00
3,70
2,40
1,20

[toli]
3"
3"
2"
2
2
1"
1"
1"
1
1
"
"

p
[mbar/m
]
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,03
0,04
0,01

pcum
[mbar]
0,37
0,11
0,11
3,16
0,20
0,08
0,01
0,11
0,27
0,14
0,39
0,05

pcum

5,00

[mbar]

pcum trebuie sa fie mai mic sau egal cu 5 milibari.Aceasta conditie este satisfacuta.

Diametrul conductelor de presiune joasa s-a calculat cu ajutorul tabelului:

VII. EXTRAS DE MATERIALE:

INVESTITIE: CONSTRUIRE SCOALA P+3

DENUMIRE ECHIPAMENT/MATERIAL
eav instalaii neagra, nefiletat, obisnuita, "
(DN15, 21,252,75 mm)
eav instalaii neagra, nefiletat, obisnuita, 1"
(DN20, 26,752,75 mm)
eav instalaii neagra, nefiletat, obisnuita,1"
(DN25, 33,53,25 mm)
eav instalaii neagra, nefiletat, obisnuita, 1"
(DN32, 423,25 mm)
eav instalaii neagra, nefiletat, obisnuita, 2"
(DN40, 483,25 mm)
eav instalaii neagra, nefiletat, obisnuita, 2"
(DN50, 60,03,50 mm)
eav instalaii neagra, nefiletat, obisnuita, 3"
(DN65, 75,53,50 mm)
Robinet cu bila, trecere totala, pt gaz, PN6, FI,
"
Robinet cu bila, trecere totala, pt gaz, PN6, FI,
2"
Contor gaz tip ITRON ACD G16, 2"
Suport prindere contor + racorduri olandez
Electrovalva pentru inchiderea automata a
gazului, cu resetare manuala
Detector gaz
Teu negru "
Teu negru 1"
Teu negru 1"
Teu negru 1"
Reductie neagra 1"-"
Reductie neagra 1''-1"
Reductie neagra 1''-1''
Reductie neagra 1''-2''
Reductie neagra 2''-3''
Cablu electric 2 fire
Cot negru ", 90
Treceri conducte prin pereti teava avand DN15
Treceri conducte prin pereti teava avand DN20
Treceri conducte prin pereti teava avand DN65
Arzator soba 1000
Automatizare pentru arzator soba teracota
Grund
Vopsea galben crom
Efectuarea probei de presiune la retele
Fuior canepa
Material marunt - se stabileste de executant ca
val. procentuala din total capitol

Cant.

UM

LISTA DE ECHIPAMENTE SI
MATERIALE

207,16

120,6

30,7

13,6

39,24

11,25

buc

128

buc

buc
buc

4
4

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
m
buc
buc
buc
buc
buc
buc
l
l
m
m

44
24
20
4
8
12
12
4
4
4
600
92
12
24
4
24
24
5
20
425,55
20

VIII.

FISE TEHNICE: