Sunteți pe pagina 1din 2

Figurile narative

I.

Figurile narative ale timpului- exprima relatii temporale dintre text si poveste
Identificam 3 tipuri de relatii posibile,care se refera la:
1.ordine
2.durata
3.frecventa
1.Figurile narative care exprima ordinea
Ordinea raporturile dintre felul cum se succed evenimentele din discursul narativ si succesiunea lor in
poveste
a). analepsa (retrospectiune) - intoarcerea inapoi a naratiunii
b).prolepsa(prospectiune) - anticiparea unor fenomene
c).silepsa(incadrarea) - introducerea povestirelor una in alta,povestirea in rama
2. Figurile narative care exprima durata raportul dintre durata variabila a segmentelor fictiunii si
durata relatarii lor in discurs.
a).elipsa omisiunea unei perioade de timp din durata actiunii din poveste.
b).pauza oprirea in loc a timpului(descrierea locului naratiunii).
c).rezumatul (comprimarea timpului) situatii in care perioade intinse 10-15 ani din viata personajului
sunt relatate sumar in citeva propozitii.
d).scena naratiunea se face in stilul direct(monolog interior),cind actiunea este prezentata la timpul
present,adica timpul actiunii coincide cu timpul povestirii.
e). dilatarea timpul discursului este mai lung decit timpul povestei (reluari de fraze,pasaje).
3. Figuri narative care exprima frecventa evenimentului povestirii raporturile dintre repetabilitatea
discursului narativ si aceea a povestei.
a). Povestirea singulativa povestirea relateaza o singura data ceea ce sa intimplat o singura data
b). povestire repetativa se relateaza in repetate rinduri evenimente petrecute o singura data.cind
personajul retraieste a-a oara,a 3-a oara un eveniment din viata sa,care l-a marcat puternic.

II.

Figuri narative ale modului organizarea informatiei narative.


Distingem 2 tipuri de naratiune:
1.povestirea de evenimente
2.povestirea de cuvinte diferite variante,forme de a reda vorbirea personajului.
1. Naratiunea ca expunere (cine vorbeste?)
a).discursul reprodus cind cuvintele cuiva sint redate intocmai(vorbire directa,monologul interior)
b).discursul transpus in relatarea naratorului(stilul indirect,indirect liber).
Stilul indirect ceea ce a spus personajul dar in cuvintele autorului.
Stilul indirect liber ceea ce a spus personajul se intercaleaza si niste cuvinte ale autorului.
c).discursul narativizat inregistreaza numai continutul actului vorbirii,fara a retine din el un element.
2. Naratiunea ca reprezentare (cine vede?)
Perspectiva narativa (punctual de vedere) evenimentele ne sunt relatate de naratorul autor,naratorul
personaj,personajul reflector,monoperspectivism,poliperspectivism.
Deosebim 3 tipuri de perspective:
1

1.perspectiva nefocalizata(focalizare zero) - naratiunea realizata de naratorul omnipresent in romanul


doric,in majoritatea naratiunilor traditionale.Autorul sties i vede mai multe decit sties i vede
personajul,persoana III-a.
2.focalizarea interna autorul ne relateaza evenimentele personajului sau a mai multor
personaje.Autorul stie si vede cit
sties i vede personajul.In romanul Ionic,naratiunea
modernista,persoana I-a.
3.focalizare externa autorul ne nareaza din afara personajului,dar nu ca autor omniscient,ci ca cel
care stie mai putin decit personajul,persoana III-a.

III.

Figurile narative ale aspectului (problematica vocii)


Categoria aspectului se refera la cine povesteste,la instant narativa,implicind raportul dintre narrator ,pe
de o parte si discurs+ poveste,fictiune,pe de alta parte.Viteza poitia celui care nareaza fata de propriul
discurs si fata de evenimentele narrate.
Figure in legatura cu raportul dintre autor-narator-personaj a delimitat 2 probleme:
1.nivelele narative si
2.relatiile naratorului cu faptele povestite
Se disting doua nivele narative:
a). nivelul extradiegetic in care se situeaza autoruloperei,o persoana care elaboreaza opera(autor de
gradulI,naratorul la per. III-a).
b).nivelul intradiegetic in care s esitueaza oricare dintre personajele care relateaza o intimplare pe
care autorul il situeaza cu functia de narrator(autor de gradul II,Pers.I-a).
Relatiile naratorului cu faptele povestirii:
a).relatii heterodiegetice naratorul ne relateaza fapte la care el nu participa nici ca protagonist,nici ca
martor ocular.
b).relatii homodiegetice naratorul ne relateaza despre intimplari la care participa fie ca unul dintre
protagonist,fie ca martor.Amintiri din copilarie
4 nivele de voci:
1).extradiegetica heterodiegetica autor de gr.I povesteste intimplari la care nu a participat,romanul
doric
2).extradiegetic a homodiegetica autor de gr.I,relateaza evenimente la care a participat ca martor
3).intradiegetica heterodiegetica personaj-narator,nareaza evenimente la care nu a participat
personal
4).intradiegetica homodiegetica personaj-narator,povesteste intimplarea la care el a participat.