Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2015


Proba E. d)
Chimie organic (nivel I/ nivel II)
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Simulare
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se acord fraciuni
de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A
10 puncte
1 arene; 2 4; 3 gaz; 4 cinci; 5 2.
(5x2p)
Subiectul B
10 puncte
1 d; 2 c; 3 a; 4 b; 5 c.
(5x2p)
Subiectul C
10 puncte
1 - e; 2 - f; 3 - a; 4 - c; 5 - b.
(5x2p)
SUBIECTUL al II - lea
(30 de puncte)
Subiectul D
15 puncte
1. notarea denumirilor grupelor funcionale monovalente: grupa funcional cloro (1p), grupa funcional amino (1p)
2p
2. precizarea naturii atomilor de carbon: C1 - atom de carbon teriar (1p), C2 - atom de carbon secundar (1p) 2 p
3. raionament corect (2p), calcule (1p), %C = 56,2
3p
4. scrierea ecuaiilor reaciilor compusului (A) cu :
a. Mg; pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea
coeficienilor stoechiometrici (1p)
b. KOH(aq) (2p)
4p
5. raionament corect (3p), calcule (1p), m(soluie) = 28 g
4p
Subiectul E
15 puncte
1. raionament corect (2p), calcule (1p), n = 13
3p
2. scrierea ecuaiilor reaciilor acidului formic cu:
a. C2H5OH(n mediu acid) (2p)
b. NaOH (2p)
4p
3. raionament corect (2p), calcule (1p), c = 1,5 M
3p
4. a. scrierea formulei de structur a glicerinei (2p)
b. notarea denumirii IUPAC a glicerinei: 1,2,3-propantriol (1p)
3p
5. scrierea formulei de structur a 2-metil-1-propanolului
2p
SUBIECTUL al III - lea
(30 de puncte)
Subiectul F
15 puncte
1. a. precizarea tipului dipeptidei (P): dipeptid mixt (1p)
b. notarea denumirilor IUPAC ale aminoacizilor rezultai la hidroliza total a dipeptidei (P): acid aminoetanoic (1p)
acid 2-amino-3-hidroxipropanoic (1p)
3p
2. scrierea formulei de structur a unui aminoacid de la punctul 1. b, la pH = 11
2p
3. a. raionament corect (2p), calcule (1p), formula molecular a aminoacidului (A): C3H7NO2
b. notarea formulei de structur a aminoacidului (A) (2p)
5p
Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic - profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 1 din 2

Simulare

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

4. a. scrierea ecuaiei reaciei de oxidare a glucozei cu reactiv Fehling: pentru scrierea formulelor chimice ale
reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
b. notarea culorii: precipitat rou-crmiziu (1p)
3p
5. notarea oricrei proprieti fizice a celulozei (1p)
b. precizarea oricrei utilizri a celulozei (1p)
2p
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)
15 puncte
1. a. raionament corect (2p), calcule (1p), formula molecular a hidrocarburii (H): C7H8
b. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a 2,4,6-trinitrotoluenului: pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor
i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
5p
2p
2. scrierea ecuaiei reaciei de hidrogenare catalitic a 2-pentenei
3. raionament corect (2p), calcule (1p), V(H2) = 4,48 L
3p
23
4. raionament corect (3p), calcule (1p), N(H) = 28NA = 168,61610 atomi
4p
5. notarea oricrei utilizri a acetilenei
1p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)
15 puncte
1. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a acidului acetilsalicilic din acid salicilic i anhidrid acetic
2p
2p
2. raionament corect (1p), calcule (1p), m(acid acetilsalicilic) = 5 g
3. scrierea ecuaiilor reaciilor de obinere:
a monoclorobenzenului (2p)
a 1,2-diclorobenzenului: pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p),
pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
a 1,4-diclorobenzenului: pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p),
6p
pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
4. raionament corect (3p), calcule (1p), m(C6H6) = 468 g
4p
5. notarea denumirii IUPAC a izoalcanului obinut la izomerizarea n-butanului: 2-metilpropan
1p

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)


Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic - profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 2 din 2

Simulare

S-ar putea să vă placă și