Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2015


Proba E. d)
Chimie organic (nivel I/ nivel II)
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Simulare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic

Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se acord fraciuni
de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A
10 puncte
(5x2p)
1 2; 2 3,4-dimetil-2-hexen; 3 substituie; 4 acid carboxilic; 5 micoreaz.
Subiectul B
10 puncte
1 d; 2 b; 3 c; 4 d; 5 b.
(5x2p)
Subiectul C
10 puncte
1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e; 5 - d.
(5x2p)
SUBIECTUL al II - lea
(30 de puncte)
Subiectul D
15 puncte
1. raionament corect (2p), calcule (1p), m(C4H6) = 27 g
3p
2. scrierea formulei de structur a 2-butinei
2p
3. determinarea raportului N(e- ) : N(e- neparticipani) = 3 : 1
2p
4. a. notarea oricrei proprieti fizice a cauciucului butadien-acrilonitrilic (1p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), %N = 13,08
4p
5. a. scrierea ecuaiei reaciei de polimerizare a acrilonitrilului (2p)
b. raionament corect (1p), calcule (1p), M = 53 000 g/mol
4p
Subiectul E
15 puncte
1. a. raionament corect (1p), calcule (1p), formula molecular a acidului monocarboxilic (A): C4H8O2
b. scrierea formulei de structur a acidului 2-metilpropanoic (2p)
4p
2. scrierea ecuaiilor reaciilor dintre acidul 2-metilpropanoic i:
a. Zn - pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea
coeficienilor stoechiometrici (1p)
b. MgO - pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea
4p
coeficienilor stoechiometrici (1p)
3. raionament corect (1p), calcule (1p), formula molecular a alcoolului monohidroxilic saturat (B): C4H10O 2 p
4. scrierea ecuaiei reaciei de deshidratare a 2-butanolului n prezena acidului sulfuric, cu formarea compusului
majoritar 2-buten
2p
5. raionament corect (2p), calcule (1p), n = 14, N(C) = 41 atomi
3p
SUBIECTUL al III - lea
(30 de puncte)
Subiectul F
15 puncte
1. a. notarea denumirii pentapeptidei (P): seril-valil-alanil-valil-glicin (1p)
b. scrierea formulei de structur a pentapeptidei (P) (2p)
3p
2. notarea denumirii oricrui factor de natur fizic ce conduce la denaturarea albuminei
1p
3. a. scrierea ecuaiei reaciei de oxidare a glucozei cu reactivul Tollens: pentru scrierea formulelor chimice ale
reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 1 din 2

Simulare

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

b. raionament corect (3p), calcule (1p), m(C6H12O6 impur) = 3 g


6p
2p
4. scrierea formulei de structur plan a fructozei
5. raionament corect (2p), calcule (1p), N = 0,8.NA = 4,81761023 grupe hidroxil de tip alcool primar
3p
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)
15 puncte
1. a. scrierea ecuaiei reaciei de clorurare fotochimic a metanului pentru obinerea clorurii de metil (2p)
b. scrierea ecuaiei reaciei de clorurare fotochimic a metanului pentru obinerea clorurii de metilen: pentru
scrierea formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor
stoechiometrici (1p)
4p
2. raionament corect (2p), calcule (1p), V(CH4) = 44,8 L
3p
3. scrierea ecuaiei reaciei 1-butinei cu acidul clorhidric pentru obinerea 2,2-diclorobutanului: pentru scrierea
formulelor chimice ale reactanilor i a produsului de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
2p
4. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a 1,3-dinitrobenzenului: pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i
2p
ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
5. raionament corect (3p), calcule (1p), m(amestec sulfonitric) = 277,2 kg
4p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)
15 puncte
1. a. raionament corect (1p), calcule (1p), formula molecular a alchenei (A): C4H8
4p
b. scrierea formulei de structur a 2-butenei (2p)
2. scrierea ecuaiei reaciei 2-butenei cu acidul bromhidric
2p
3. scrierea ecuaiei reaciei de alchilare a benzenului cu propen, pentru obinerea izopropilbenzenului
2p
4. raionament corect (3p), calcule (1p), m(izopropilbenzen) = 300 kg
4p
5. a. scrierea ecuaiei reaciei de diazotare a anilinei (2p)
b. notarea oricrei utilizri a srii de diazoniu obinut n reacia de diazotare a anilinei (1p)
3p

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 2 din 2

Simulare