Sunteți pe pagina 1din 2

Instructiuni proprii de securitate a munciipentru desfacerea

produselor petroliere conform NSPM nr.88/1999


Organizarea locului de munca si a activitatilor in unitatile de desfacere a
produselor petroliere
-toate caile de acces si circulatie ale spatiilor de lucru se mentin in stare de
curatenie, libere de orice obstacol si marcate vizibil. Acestea sunt amenajate in
vederea scurgerii apei, iar pe timp friguros sunt curatate de zapada si gheata si
presarate cu materiale antiderapante
- aparatura de masura, control, reglare si semnalizare va fi controlata si
mentinuta in permanenta stare de functionare
- in unitate se asigura iluminatul corespunzator pentru ca activitatea sa nu fie
perturbata in nici o situatie si sa nu se produca accidente
Protectie impotriva electrocutarii:
- lucrarile si operatiile de exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor
electrice sunt executate numai de personal autorizat
- este interzisa punerea sub tensiune a echipamentelor electrice care prezinta
pericol de atingere a pieselor aflate normal sub tensiune
Pericol impotriva incendiilor si exploziilor
SE INTERZICE:
- intrarea cu foc deschis,
- lucrul cu scule producatoare de scintei,
- fumatul,
- utilizarea incaltamintei cu accesorii metalice,
- folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice
- in unitatile in care se depoziteaza cantitati importante de produse petroliere
este obligatorie elaborarea planurilor de alarmare / interventie in caz de pericol,
precum si efectuarea exercitiilor periodice de interventie, cu respectare
Normelor generale de prevenirea si stingerea incendiilor.
Distribuirea produselor petroliere. Statii de distribuire.
- dupa parcarea la locul de descarcare, conducatorul auto al autocisternei va
opri motorul si va asigura autovehicolul impotriva deplasarii
- scurgerea apei din autocisterna se face numai in vasele metalice din statie,
operatorul asezindu-se lateral fata de gura de descarcare si cu spatele la vint
- inainte de descarcarea produselor petroliere, conducatorul auto va efectua
legatura autocisternei la priza de impamintare a gurilor de descarcare
- urcarea si coborirea de pe autocisterna se va face pe scara din dotarea
autocisternei, operatorul situindu-se in permanenta cu fata spre aceasta
- verificarea nivelului produsului petrolier din domul autocisternei se va
efectua dintr-o pozitie aleasa astfel incit operatorul sa stea cu fata spre dom si
cu spatele spre vint

- se interzice intrarea in caminul gurii de masurare in timpul descarcarii in


rezervor a produsului petrolier
- in cazul in care in timpul operatiei de descarcare a autocisternei se observa
spargerea furtunului sau deversarea produsului din rezervor se va opri imediat
descarcarea, iar autocisterna va fi indepartata imediat de la locul de descarcare
prin impingere sau tractare, fiind interzisa pornirea motorului
- este interzisa parasirea autocisternei de catre conducatorul auto pe durata
descarcarii produsului petrolier
- este interzisa stationarea autovehiculelor pe platforma statiei pentru reparatii
sau intretinere
- autocisternele cu petrol vor stationa numai in dreptul gurilor de scurgere sau
in locuri special amenajate
Accesul consumatorilor in statie
- accesul in statie al autovehiculelor straine este permis numai in scopul
alimentarii cu produse petroliere si pentru a beneficia de celelalte servicii si
produse oferite in statiile de distribuire a produselor petroliere
- intrarea, deplasarea si iesirea autovehiculelor din statie se va face numai cu
respectarea sensului si a semnificatiei indicatoarelor rutiere plantate pe caile de
acces
- este interzisa folosirea flacarii deschise in incinta statiilor de distribuire a
produselor petroliere
- este interzisa mentinerea in functiune a motoarelor autovehiculelor care se
aprovizioneaza cu produse petroliere
- manipularea utilajelor satiei va fi efectuata numai de personalul de deservire,
cu atributii in acest sens. Exceptie fac pompele construite special pentru a fi
utilizate prin autoservire
- se interzice vinzarea produselor petroliere in recipiente confectionate din
materiale neomologate pentru astfel de utilizari
- inainte de a incepe introducerea benzinei in rezervorul autovehicolului,
deservantul pompei va atinge cu caneaua marginile metalice ale gurii de
incarcare pentru scurgerea electricitatii statice. Pe durata umplerii rezervorului
se va mentine contactul intre caneaua metalica si marginea gurii de incarcare a
rezervorului.
- se interzice servirea clientilor cu produse petroliere in timpul descarcarii
produsului din autocisterna in rezervoarele statiei.