Sunteți pe pagina 1din 159

Colcqic coordonat de prof. dr.

Dan Grigorescu
Coperta i grafica: Anamaria Smigelschi

JEAN JACQUES ROUSSEAU

DESPRE

CONTRACTUL SOCIAL
sau

Principiile Dreptului Politic


Traducere i studiu introductiv

N. DACOVJCI
Edi!ie ngrijit, postfa! i note

ALEXANDRA BRNA

EDITURA MONDERO
Bucureti, 2007

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


ROUSSJo:A U, JEAN-JACQlJES
Despre Contractul Social sau Principiile Dreptului

1 Jcan Jacquc Rousseau; Irad. i sl. introd.: N.


Dacovici ; ed. ngrij., posti'. i note: Alexandra Brna.
Bucureti : Mondero, 2007
B i bli ogr.
ISBN <J7!!-<J73-9J49-H3-3

Politic

1. Da.cuvici, :'11. (Irad. ; prcf.)


11. Brna, Alexandra (ed. t)
321.01
!!21.133.1-96= 135.1
---- ------------

Lucrare tiprita la: MondoRO


os. Giurgiului 117. Bucureti
0722.728.632

NOT

ASUPRA

EDIIEI

Volumul de fat are la baz o editie romneasc mai veche a scrierii lui
Rousseau: 1.1. Rous seau, Despre Contractul social sau Principiile dreptului
politic, Traducere, n soti tll de un studiu introuuctiv, de

N. Dacovici, editia Il,

B ucureti , Editura "Cartea Romneasc" S.A., 1920>>.


Opti unea pentru aceast variant - Contractul social

a cuno scut,

de-a lun

gul vremii, mai multe traduceri n limba romn, dup editii frantuzet i mai

recente, cu un aparat critic dezvoltat - a fost determinat, pe de o p arte, de


dorina editorului de a revalorifica traducerea (prima n limba romn; editi a

[: 1916), dar i s tudi ul introductiv, i a transmite astfel cititorului de la cump


na mileniilor ceva din parfumul, putin desuet, poate, dar att de autentic al lim
bii romne din primele decenii ale veacului al douzecilea, iar pe de alt parte,
de intentia de a oferi o lectur agreabil, chiar incitant, pe alocuri amuzant,
unui public ct mai larg, dornic de a cunoate

scriere celebr, realizat cu

peste dou secole n urm, dar mai putin interesat de comentariile de speciali
tate care insotesc solidele editii critice. Datorit faptului c edi ti a din 1920 este
nsotit de un stuiu introductiv de dimensiuni reduse, semnat de un

n materie (nsui traductorul, un distins j urist) , ca i de


roas

o -

specialis t

pe alocuri savu

prezentare a vietii lui Rousseau , ne-am d eci s a le include i pe acestea

n volumul de fat.

Cine va avea ns curiozitatea de a

c ompara

prezenta carte cu un exemplar

din edi t i a mentionat, va tonsl<itit cteva deosebiri.

Fr ndoial, cci nu este

vorba de o reproducere ca atare

" volumului re sp ec tiv .

torul c pc texul ce ne-a servit

ca baz au ro st operate a nu m i t e modificri. O

p rim categorie se re fer la

Vom <1\'Crtiza. deci, citi

ad ap ta rea ortografiei la no rme l e

actuale. Pentru

nlesni parcurge rea textului de ctre cititori mai putin sau deloc familiariza\i
<.:U

scrie ri le mai vechi, am considerat necesare unele interventii n topic<t fraze

lor, ca i -foarte putine- n vocabular (nlocuind acele cuvinte care. n uzul


actual, i-au modificat ntelesul , cu scopul de

evita p osibile con fuzii). Foarte

reduse numeric sunt ns interventiile de naturll stilistic, intt:n \ ia editorului


fiind

ac ee a

de a pstra, pe ct posibi l , particularit!ile de exprimare n limba

romn, caracteristice

u nu i anumit mediu nu-o anumit perioad -

o limb

rom n frumoas, bogat, expresiv.


/\stfel, dorim s subliniem acest fi.lpt, nu este v or ba

lui ce

ne-a

Jc o res c ri e re a textu
stilizatc propriu-zis a lui, intervcn\iilc
am cunsidcrat a fi strict necesar pentru atn

servit ca baz i uici de

noasr.rc rnrgmindu-sc la cee a ce

gerca sc opu lui ce ni l-am propus.

[),, ascmen.u. cititorul va remarca existenta unui numr de nuie de ubsol;


acest:=a fac p:trlc, i ele, din volumul editat n 1920 i apartin, n parte, chiu r
autorului

Contractului social, fiind pre l uate de traductor din original i iden

tificabilc prin nsemnarea cu (Il. :1.), celelalte tiind redactate de tlmeitor i


purtnd nsemnu!

(N. Tj. La rndul nostru, am considerat ca fiind utile n

prezenta editie cteva lmuriri, sumare, re feritoare la nume, respectiv cuvinte


sau expresii CI! azi, de regul, nu

(rnai)

.unt

familiare vorbitorului de limb

romn, totui foarte elocvente; pe acestea le-am nsemnat cu

n text i le-am

grupat, cu indicarea capitolului i a paginii n!spective, sub titlul Note explicative".


A. B.

CONCEPTIA CONTRACTULUI SOCIAL


'

DlN PUNCTUL DE VEDERE AL FILOSOFIEI POLITICE'

Opera care a provocat cele mai vii di.scuii de la apuri ie

care a

;Jvut o in17uen determinant n provocurea marii revoluii franceze

este,

fr ndoi<ll<l, Contractul social.

Ce cuprinde ea i de ce a avut atta int7ucn;f?


Vom cuta s;l lmurim ntrebarea <lCCil.Sta fireasc .spre

face ct

mai util i mai gustat citirea operei lui Rousseau n publicul nostru.
*

O mic introducere istoric ne va uura sarcina.


Antichitatea greco-roman a cunoscut o civiliza{ie rafinat cu tot
cortegiul ei. Progresele culturale ale acelei antichit{i n-ar fi fost, desi
gur, posibile fiir un larg spirit de libertate, care domnea n acea socie
tate. O libenate foarte ciudat ce ne amintete de fabula lui Gr. Ale
xandrescu, libertate de la care enw exclui sclavii, socotii mai prejos
de oameni, dar de care s-au folosit n mod larg cetJenii. Aceast liber
wte i-a avut cele mai strlucite manifestri n via{a public greco-ro
man, forum i agora rmnnd pn astzi dovezile unei rallnate viei
politice.
Libertatea binefcfitoare a purtat n ea germenul distrugerii sau,

mai exact, libertatea care nu era a distrus-o pe cea real. Sociewrea an


I ic a degenerat fiindc putea s degenereze graie exploatrii mulimi
lor de sclai i fiindc;1 era fatal

s degenereze prin dispre{ul ei pentru


liber-

111unc. Cele dinti lovituri serioase ale lumii barb11re. lipsili1 Je

A se

vedea noli\a biorafic despre Rousseau la sfrilul

acstor note

latea cilioapii i de disprc(lll lllllncii,


()/IJenircil cu mai

1 1 1 ultc

:III

fost

de i(jUnS Cil s[ c.Jea

napOi

secole .

a nmoscut timnia i intolcr:w(a rcligioasJ. c:1rcia i-a


tirania despofilor /nici. i\ buzu ri /c i greelile n:pctate ale intolc

l:'vul Mediu

u rm a t

r:m(ci religioase. ct i alt e mprejun1ri ale li:uci:Jiilil(ii, uu colllribuit la


cmwituirca unei noi puteri,

:1

regilor, i la rcnvierea ideii de stat.

Sprijinit:/ pe puterea de fapt i ncur;Jj:Jt;1 ee


l teoria teologic:1 a su
ver:mili1{ii de drept divin, regalit;ltea u devenit atotputemic;1 i apoi, n
mod firesc, a alunecat iarili pe panta abuzurilor.
Mrturisirile lui Ludovic XIV ''L 'Etar, c 'est moi" i "Apres moi le
dcluge" sunt culmile de putere i abuz ale regalitJii.
Abuzurile seculare ilie suveranitii de drept divin, ncredin(;W1

unuia singur, fi1{ de care rw exist;1 nici un mijloc de apmre i nici o


pwinli de rcvolt:1. chiar menliriJ, au pregti! docrrinei .mver:lllitii po

pomlui, pc ca re Roussc;w o preciza cel dint.ii n mod definitiv, cea mai


.tr:1/ucil!1

p rim ire.

Popoare le nu swll fcute pentru rcgi. ci regii s unt ll1cuji pentru po

poarc.

Drcplllrilc omului sunt sfinte i inalicm1bilc, sunt drcplltri nalll

mle, i ni111eni nu le poate nesocoti .


*

Strig;ll de revolt;'i, roMir n gura mare de Rous.c:w. Contractul

social

g.'isit cel mai cillduro. ecou n su17etul popon rc lor, care gn

dcau i prcsim(eau la f'cl. d:1r t[lr;I a inclr.'izni s;/

'iC

e,xprimc

deschis.
'

Teoria n sine nu era ce11a nou. Dintr-o lucrare interesww1 rezultii


d :Jccst contract s ocial ar li un cadm n care s-au desl:''iurat ele-alun
gul secolelor :to;piraiile sociale cele mai dco.cbite i nwi contrarii.
Culmi acesta a fost moclit'icnt. dar niciod:ll nlocuit definitiv, <Jstfel c;l
ideea :1 r;lmn s ca o lcg:1tur:11ogic prin care

.NI

ncercnt s se mpreune

n contiin{a istoric fapt e le sociale discontinue i divergente".


De altfel, chiar de Ia Rousseau ncoace, teoria a cunoscut cele nwi
variate interpretri. Uneori, conrr.1ctul a fost socotit ca un Fapt istoric
cxp/ic;nd prezentul

p rintr-un

eveniment apar{innd trecutului; alteori,

prezentat ca o ipotez logic prin care ncercm s ne dm .eanw de


ceea ce este. ee
l realitatea prcztnt; i, n sfrit, alteori ca un .cop a

1. F

Algn.

Ess:1i .llr I'IJisroirc des doclrincs dn

Colllnll

soci;ll.

crui realizare se urmrete dornic pentru viitor: armonia indivizilor n


cetatea viitoare, produs exclusiv al contiiniei generale.
De unde a urmat n mod logic ca pentru cele dou dinti presupu
neri, n legtur cu prezentul, s se considere contractul cnd ca un act
constitutiv al societtii- prin care poporul a transferat, n mod colec
tiv, simultan i definitiv, puterea n minile unui conduCiltor-, cnd ca
un act tacit, ntrit prin adeziunea individuulii i succesiv a fiecrei
generaii la constitutia stabilit mai nainte.
Prin u1mare, din tot ce am spus pn acuma rezult c este vorba de
un contract politic, nu social. Chiar titlul dat de Rousseau indic ceea
ce este confinutul: "Du Contrar social ou principes du droit politique".
Cuvntul social, avnd la nceput un nfele. foarte la1g i nelmurit,
tinde azi a se preciza i restrnge. Doctrina socialistii, ndeosebi, pu
nnd fenomenele economice la b<lza tuturor m<mifeslllrilor politice, ar
tistice, religiO<I.e chiar, apmape

tcut ca "social" .s echivaleze astzi

cu "economic''. i n opera lui Rousseau numai de fenomene economi


ce nu eMe vorba.
Aadar: contractul politic.
*

Dup propria-i mrturisire, Contractul fi1ce parte dintr-o lucrare


mai mare, pe care n-a putut s-o termine.
Prin el caut s stabileasc originea i ratiunea existen{ei statului, a
puterii suverane, precum i a drepturilor i a naturii guvernelor.
Filosofia lui Rousseau, care se rezum n superioritatea strii de na
tur asupra strii civilizate, st la baza ntregii sale opere. i acest fun
dament fals e, poate, cauza multor erori n argumentatia ntreagii.
Omul are drepturi i este moral n starea de natur?
Cu alte cuvinte, natura e juridic i moral?
Un viguros cugettor francez, profesorul universitar Duguit, se n
treba in tratatul su de Drept constituional: ce drepturi ar avea indivi
dul care ar tri singur, izolat, ntr-o pustietate complet? Ce drepturi
are Robinson n insula lui?
Rspun.ul foarte precis i simplu va fi c natura c.stc a-juridic:
dreptul nu exist dect n societate, el are un ca ra ct er um;w, .social dac
voi[i,

dar nu natural.

i tot aa n ce privete morala:

natura

nu

poate fi deliit a-moral.

Dovad: vari,1bilitatea moralei n timp i-n spajiu.

Astfel drepturile naturale - omul s-a nscut liber, dar triete-n


1

JanJuri pretutindeni" - nu poate fi temelia contractului.

/,

Dreptul, dup un alt auto

este un ideal pe care-I concepe mintea

omene,1sc, mai presus de orice consideratii materiale, un ideal sub pu


terea cruia lucreaz toate fiinele cu ratiune, aa cum cele/a/te vietuitoa
re lucreaz sub puterea instinctelor. i aceast concepfie tinde s se rea
lizeze sub forma raporturilor din cre 011meni prin manifestarea de voinf.
Aa conceput, ideea de libertate, derivnd din ideea de contract,
realizat prin manifestarea de voinJ i sub imboldul concepJiei ideale
de drept, i are explicai11 ei frJ nici un alt argument. Mintea ome
neasc concepe, astfel, ideea de drept i libertate ca ceva imaterial i
totui existent din moment ce .-a conceput. Mintea liber de orice n
l.inuiri materiale, de orice opresiune exterml, de orice constrngere,
realizeaz libertatea chiar din momentul n care a conceput-o.
Fouillee spune eli o naJiune devine libenl. din chiar momelllul dind
conceput libertatea, iar suciet;!le<J omeneasc
nism care se realizeaz din moment ce

Filosofia ideilor-foq

Sil

definit de el "un orga

conceput !ji s-a voie el singur".

realiz;ndu-se prin ele nsele, filoso fie care

ti

{ost att de fccund<l


Cilutnd originea statului, Rousseau o gsete in familie. La
nceput, copiii triesc de nevoie cu prinii, n urm, dupii ce s-au fcut
mari, triesc dac vor, adic traiul acesta n comun nu mai poate fi
dect un fel de conventie.
Tot aa cu popoarele guvernate de regi. Acetia pretind c guver
neaz n virtutea drepturilor, cci fr drepturi tiu c ar pierde puterea.
Drepturile, ns, sunt efectul unor convenJii, iar nu rezultatul puterii.
Pare curioas refularea principiului dreptului celui mai tare, drept
pe care orice minte l respinge. Rousseau a fost silit, totui, s fac
aceast refutare pentru c Hobbes i Grotius, prin argumentaii dibace,
ajunseser sti stabile[J.c doctrina celui mai tare, primul aprnd des
potismul, iar secundul susinnd in.trinarea libert{ii prin contract de
ctre un individ ca i de un popor.

l. C'cmcractul .<ocial, cartea 1. cap. 1.


' :\. Fouillce. L 'ide modemc du Jruic i l.a Sciencc .>oci;k wmcmporuine.

10

'
Inspirat, dup<l ct se pare, de dreptul roman i anume de principi
ul c "nimeni nu-i inut de angajamentele luate fa de sine nsui",

resp ins nstrliinarea chiar volunlilr a libertii. i ncre


i cecai metod juridicli n argumenture, u stabilit teoria per
mnalitii morale a statului, ntemeiat pe manifestarea de vo intii a
Rmt!i.eau a

buiniind

tuturor, pc contract.

Cu toate erorile ce

Vii

fi fcut, Rousseau a .wabilit fundamentul filo

sofiei politice moderne, dupii care vointa liber, iar nu

fora,

este teme

lia .tatului.
C realitatea n-a fost aa, c statul a putut fi produsul unor nlpre
jurri istorice, rezultatul voinei unor despoi dibaci ori chiar nfptui
rea incontient a piritului de sociabilitate al omului, nu mai ncape
ndoial.
Avnd Ia nceput caracter organic, statul tinde din ce n ce s capete
un caracter contractua/, s devin "un organism contractual", perfect
contient de existena sa - ntocmai ca un copil care-i dezvolti!, trep
tat, cu trecerea anilor, contiina proprie.
Privitii din acest punct de vedere, opera lui Rousseau credem cii tre
buie considerat mai mult un ideal viitor al societii dect un fapt tre
cut i explicnd o situaie prezent.
*

Recunoscnd statului o personalitate moral, o suveranitate nte


meiat pe voina general, regulile de drept stabilite- adic legile- i
vor afla puterea n uceeai voin.
Dar aceast suveranitate upar{ine poporului i. fiind o manifestare
de voin. nu se poate delega. Poporul va trebui s se pronunte singur

n toate mpre jurril e, pentru c, 'ea neputiind vroi pentru altul" nici
poporul nu vu putea s-i manifeste vointa prin altii. prin delega(i.
Entuziasnwt pentru viaa politic a Amichit[ii, ct i pentru aceea
a micilor ceti independente din vremea lui, Rousseau nu vede o ade

vrat<1 suveranitate naional dect n manifestarea direct u voinei ge


nerale. Dar cum statele moderne sunt silite de mprejurri de fapt s re
curg la sistemul delegrii suveranitii in minile unor deputa{i inexact dellumiJi reprezentani ai naiunii cnd ei sunt numai delegai
-, Rousseau e indus n eroare tocmai de rigoarea argumentaJiei sale. El

l. Un articol al lui Esmein.


Il

ajunge s confunde libertatea cu suveranitatea, afirmflnd c pe msur


ce crete swtul -i. deci, suveranitatea -, scade libertatea.
C pu(in devi.1ic a voin{ei naionale se produce prin sistemul de
lega{iei, chiar n stiJte/e cu opinie public, nu mei ncape ndoi;ll: "re
prezentanjii", nchipuindu-i cel ei sunt nsi naiunea, pretind el! toate
afacerile sunt n favoarea n11iunii din moment ce .unt n folosul lor.
Dar c libertatea ar fi invers proporional cu suveranitatea este lucru
cu dcsvrire inexact: {clri mari din lumea veche ca i din cea nou s-au
bucurat i se bucur de cele mai largi liberti publice.
Suveranitatea l duce pe Rousseau la o nou eroare. El spune c
manifestrile voinei generale pentru a fi obligatorii nu trebuie s fie
ale tuturor, ci ale majorittii, unanimitile fiind lucru imposibil n
complexitatea de interese ale societii.
Iat, ns, cum, ncercnd s evite tirania regilor, el stabilete tirania
poporului, dei este Mpnit de dorinta nemrginit a binelui general.
Spiritului tiranic i autoritar al vremii n-a putut scpa nici un tem
perament emancipat ca Rousseau. Majoritatea face legi, ea hotrte n
toate mprejurrile ca reprezentnd vainJa general conform interesu
lui general. Suveranitatea se exercit n mod absolut, fr nici o limi
tare, i legea trebuie riguros aplicatii chiar i minoritilor, cci altfel
unde ar mai fi autoritatea legii i fora obligatorie a contractului liber
consimit? Voina general nu poate vroi dect ceea ce este conform cu
imere.ml general i n vederea utilitJii generale, cci ca nu poate avea
intentia s fac ru organismului a crui manifestare este. Deci: con
strngere" i foril pentru executarea legii, iar la nevoie moartea chiur
pen tru cel care svretc un act de nesupunere faj de ca.
Rcvolu(iJ francez ntemeiat pe argumentele lui Rous.eau a s
vrit i abuzuri, iar fanaticii din 1789 au rmas deseori convini c;'f
proced;w bine. lacobinii s-nu folo sit de principiul c voinfa majoritfii
este atotputernic;! i fr fru i dreapt, pentru a siivri abuzuri mpo
triva minorittf{ii principiul a devenit "manualul terorismului revo
'
luionar
Teoreticienii anarhiei au n'fzut n acest principiu socialismul autoriuu.
Prudhon 1-a executat ilf ovire, spunnd c "orice aberatie a
contiiii{ei publice i are in sine pedeapsa. Faima lui Rousseau a costat
-

1 lleudant, Le droit individuel et /'Etar.


12

Franta mai mult aur, mai mult snge i mai mult ruine dect domnia
nesuferit a curtczanelor lui Ludovic

XV".

Concluzia lui Prudhon: n

f<J[a despotismului social, care nu poate consacra dect mizeria popo


rului, rmne un singur mijloc: suprimarea autoritJii.
Tonul acesta e prea aspru.
Rousseau n-a voit abuzurile, iar cei care le-au svrit n-au citit ori
n-au voit s citeasc cu destul atentie opera sa.
Am vzut cum, dup ce a rc.pins teoria lui Grotius, c omul i

poate nstrina libertatea pri n contract,

formulat-o singur sub alt for

m: individul se nstrineaz complet n favoarea tuturor, a ntregului,


iar conditia, fiind egal pentru tofi, crede c nu-i oneroas pentru ni
meni. Spiritul feudal. care vede11 num11i n contnlct temeiul ruporturilor
dintre senior i vasu/ii si, apure adnc ntiprit n opera lui Rou.seau.

i observnd ct de ubred era argumentatia, a cutat apoi s fac dis


tinc{ie ntre drepturile su veranului i ale individului, afirmnd c aces
ta din urm nu-i nstrineaz din drepturi dect attea cte sunt nece
sare ntregului. Nehotrrea ntre drepturile individului i acelea ale
statului atotputernic a ajuns s nu lase omului dect drepturile pc care,
printr-un fel de concesie, i le acord statul.
Realitatea, ns, pare alta. Individul i pstreaz absolut toate drep
turile, exercitndu-le n deplin libertate, limitat numai de libertatea
celorlali. Libertatea i drepturile fiecruia sunt complete i nu sufer
limitare dect acolo unde vin n conflict cu interesul general, adic din
moment ce lovesc n libertatea i drepturilor altora. Statul nu arc dect
drepturile pe care i /e recunosc particularii din consideraia unui interes
general i, se nfe/ege, printr-o manifestare de voint contractual.
Ideea de su vcranitatc n dreptul intern al fiecrei naJiuni tinde a m
brca forma de autoritate public, nsrcinat

gira interesele generale

i obligat a lucra n forme dinainte fixate, ca un mandatar, la executa


rea serviciilor publice.

i aceast idee de su vcranitate sufer limitri chiar n materia legis


lati v.
Am vzut c parlamentele de azi sunt adunri de delegaJi. Cum s-ar
putea atunci nchipui o delegaie nclimitutJ n materie de /egiferare?
Orice mandatar nu lucreaz valabil dect n limice/e mandatului
su, trecerea peste limitele acestea l privete. Popoarele moderne, in
spirate poate i de doctrina suverl!nit[ii indirecte - ce se degaj din
Contractul social -au luat unele msuri, dndu-i o constitu{ie. Accas-

13

ta fiind oarecum oper:1 suvcnwitii directe, nu poate fi nesocotit, n


actiunea legislativ, de ctre dclcga{ii cu mand;ll/imitat. Orice lege n
Cii/cnd constilll{ia Vii fi nul i declaratii neconstitutional.
Nu inmlm mui mult ntr-o chestiune care a strnit cndva, la noi,
multe discutii i patimi. Ne nulrginim a spune c principiul limitrii
puterii legislative prin constituJie exista mai de mult n Statele Unite,
Norvegia i Grecia, a fost introdus n Portugalia de regimul republican
i este consfinJit n Romnia de jurisprudenta din anul1912, cu prile
jul proecbului tramvaielor. n FranJa, principiul a fost :1dmis de multi

autori de drept public: unii

;w

cerut realizarea lui, pe cnd il /ii au

explicat de ce nu-/ admit n fapt. dei n principiu n-ar il vea obiccJii de


fcut ' .
lat, dar. cum primejdia restrngcrii libcrt.'i[ii n proportie direct;1

cu creterea suveranit;lii- de Cilre se terilca R oussea u - i-a at7at 1111


rem ediu prac tic , fiir;1 11 mai vorbi de puterea opini e i pu blic e, fiu/ sigu r
contra multor abuzuri.
Parte; n care abordcaz;'i chestiunea guv e rnu lui e ma i pu Jin intere

sant.
Rousseau h1ce constatarea just c voin[a generalii i puterea care
o execut, adic guvernul, trebuie s fie de acord.

Ca s te plimbi, tre

buie s-o vo i eti i apoi s ai picioare. n stat tot aa: voinJa tpar[ine
tuturor, membrii statului sunt capul; executarea vointei este treaba gu
vemului, care echivaleaz cu picioarele.
Apoi extmineaz diferitele forme de guvern: democratice, aristo
cratice, monarhice i mixte. Face diferite clasificri, remarcnd de la
nceput cii instituirea unui guvern nu este un contract, ci o lege.
Pentru ca guvernele . nu degenereze, el propune adunri periodice

n care .uveranu/, ildicii p oporul, . fie consultilt dac vrea s mai


menJin hmnu de guvermlmm existent.

Formele comp/icutc: i, lOWi, aa de precise ale statelor moderne,


n funqion<Jre a organismului lor, n u mJi ngduie discutilrea sis
temelor propuse de Rousseilu.

1. Plntru dezvoltri mai largi asupra acestei chestiuni, ne permitem a trimile la lucran:il
noastrn Rcvocabilililtca i nulilillca actelor juJicicirc. ildmmistntli\.'C i politice. prc
miat;1 la wnrursul "Disscscu diu lll 14. al Facuh(ii de Drept tiin Bucureti i c:uc"
ap:irut la Etlitura Soccc et Co.

14

Partea aceasta cam stngace n construcJia mental a Contractului


pare a piiciitui i dintr-un punct de vedere ini[ial llisat la o parte: sepa
ratia puterilor n stat.
Separaia aceasta discutat cu genia/11 ptrundere de Montesquieu e
zeflemisit de Rousseau, care .frete, totui. prin admiterea ei n
mod fragmentar.
Trecnd peste contradic{ii/e sau erorile de argumentare, opera lui

i,

Rousseau, conceput cu 150 de ani n urm


poate fi cu folos cititll de oricine.

prezint i azi interes i

Dac unele idei esentialc pot prea unora nvechite sau banale, pen
tru multi din compatriotii notri vor aprea ca o nouCeiCe. Suflul de ge
nerozitate i liJrgimea de vederi ale lui Rousseau n multe chestiuni de
actualitate pot avea, ndiJjduim, efecte binefcware i n orice caz
efecte de dorit n interesul nostru general ca natiune, cu idealuri nc
nemplinite, i ca stat cu form prea pu(in contn.Jctual.
N. D.

1. Fat de data redactrii acestei prefe1e. (n. ed.)

15

NOTIT BIOGRAFIC
'

Autorul

Contractului social

s-a

nscut la Geneva, n ziua de

28

iunie 17 12 i a murit la Ermenonville, lng Paris. la 3 iulie 1772.


ntre aceste limite extreme viaa lui Rousseau prezint cea mai fr
mntat existen t la care ar putea nzui un spirit dornic de speculaii
filosofice i nsetat de mai mult dreptate n societatea noastr.
Descendent dintr-o familie francez de librari refugiati din Paris
prin secolul XVI, din cauza persecuiilor religioase, Rousseau apartine
ntreg Frantei. Nestatornic n toate mprejurrile vieii, sehimbnd o si
tuaie sigur de dragul unei aventuri ori din imboldul unui capriciu;
scnteietor n unele raionamente, pe cnd n altele face greeli ori se
contrazice n mod stngaci; impetuos pe alocuri n argumentarea de
clamatorie, iar mai ncolo greoi i neneles; pretutindeni, ns, inspi
rat de un idealism generos i de o dragoste de libertate mergnd pn
la exces - acesta-i Rousseau n toat opera lui.
Explicabil, deci, ca el s aparin ntreg Frantei i s fie revendicat
de toate spiritele l iberale din catolica republic.
Cum e i de ateptat, tatl lui Rousseau, trind n Geneva, era cea
sornicar. Naterea filosofului a costat-o viata pe aceea care i-a dat-o.
Primele lui impresii n via sunt triste, pline de tristeea jertfei pe
care i-a cerut-o naterea. Reconfort i avnt nu atl dect n citirile
istorice, din care se alege cu pilde morale de civism i acte eroice.
La vrsta cnd alti copii se mai gndesc la joac, el era pus la
munc pe lng un meseria ca s-i asigure viitorul. Se constat, ns,
curnd c n-avea aptitudini pentru o asemenea carier, constatare
repetat de un gravor, prin minile cruia a trecut ulterior.
Gravorul era brutal i se purta u, nct Rousseau n-a ntrziat s
se despart de el la cea dinti ocazie: ntrziind afar din ora ntr-o

17

srbtoare i temndu-se de severitatea patronului, a preferat s nu se


mai ntoarc la lucru a doua zi.
Avea 16 ani cnd, prsindu-i gravorul, a p rsit i oraul natal.
Un preot catolic din Confignon, cuprins de mil pentru fiul rtcit, l
lu sub proteC\ia sa cu intenia de a-1 readuce la catolicism. n urm l
ddu n paza doamnei Warens, o divorat drgut i cochet, care
avea numai vreo 28 de ani i se ntorsese de curnd la snul bisericii
catolice sub influenta aceluiai preot.
Rousseau prsi ntr-adevr biserica protestant - pentru care str
bunii si se expatriaser -, convins de preot ori poate mai curnd de t
nra divorat.
mprejurri diferite l aduser n noi situatii. A fost silit s intre
lacheu la contesa Vercellis, apoi la contele Gouvon, care, gsindu-1
inteligent i cult, 1-a fcut pe urm secretar.
Peste putin se ntoarse la doamna Warens, care, n dorinta de a-1
vedea preot, l intern la 1730 n seminarul din Annecy, de unde fugi
peste putin... Fiindc se alesese cu ceva din trecerea pe la seminar, cu
gustul de muzic religioas, aceeai doamn W. l ddu n grija unui
muzicant , care ur m a s-I conduc la Paris.
Nestatornic ca totdeauna, l prsi i pe acesta

apoi, fiind lipsit

de mijloace, ncerc la Lausanne s-i ctige existenta ca profesor de


muzic. Nenorocul complet opera nestatorniciei: prilejul unui con
cert, n care i s-au vzut lipsurile, l lipsi i de ultimul mijloc de trai.
Rtcind apoi prin Neuchtel fr rost, a fost luat sub oblduirea
unui cleric care, apreciindu-i cunotinele muzicale, i propuse s
mearg la Ierusalim.
Minunat perspectiv pentru un temperament dornic de aventuri!
n ultimul moment, ns, consulul francez din Soleure, gsind n
tnrul muzicant o inteligent frumoas risipit fr folos, l trimise Ia
Paris cu un teanc de recomandri.
mprejurarea aleata, ct i regsirea doamnei W. - despre care afl n
Paris c se stabilise la Chambery -sunt determinante n viaa lui Rousseau.
La Chambery a fost bine primit i gzduit.
Dragostea ce se leg st atorn i c ntre el i divorata protectoare, traiul

l initit n mijlocul naturii i variatele citiri, pe care i le ngdui existen


a asigurat, contribuir s formeze n Rousseau pe cugettorul de mai
trziu.
18

Cuprins tiind de o slbiciune general, care ar fi ndrepttit pre


supunerea c era bolnav de boala neierttoare, fu silit s-o prseasc pe

doamna W. spre a se duce la Montpell ier n cutarea sntii. Vinde


cat fizicete, suferi la ntoarcere o mare lovitur sufleteasc: locul su
fusese ocupat de un lacheu mai voinic dect dnsul.
n 1740 Rousseau ocup Ia Lyon un post de institutor, anul urmtor
se duse la Paris cu o lucrare muzical i un nou sistem de notatie muzi
cal. Astfel numele lui ptrunse n public i se introduse n societatea
celebritilor vremii.
Doamna Dupin, fiica unui vestit financiar al vremii, Samuel Bemard,
l angaj ca secretar particular. Peste putin t i m p a fost trimis la Venetia
ca secretar al ambasadorului Frantei, contele Montaigu.

O ceart cu eful su, nobil nero<.l, l readuse la Paris, unde ncerc


fr succes s scrie teatru i compuse mai multe bucti muzicale.
Deschiznd ntr-o zi ntmpltor "Mercure de France" gsi urm
toarea chestiune pus n discutie de Academia din Dijon:

Progresul ti
inelor i al artelor a contribuit s corup sau s purifice moravurile?
Foarte impresionat de aceast problem ridicat n discutie public ,

Rousseau prsi literatura uoar pentru a aborda filosofia. Memoriul


lui, rspunznd Ia chestiune i prin care susinea starea de pur natur,
a fost premiat de Academie. Astfel Rousseau ajunse consacrat .
Pentru a da mai mult putere moral prerilor ce susinea, prsi
locul de casier ce-l ocupa i tri n srcie.
Dar vom nota aici c pe viata i principiile lui apare ca o pat pr
sirea Terezei Levasseur i a copiilor nscui din aceast legtur .
*

1755 se ntoarse la Geneva, unde reveni Ia protestantism spre a

obtine iar titlul de cetean, pe care-I pierdu din nou dup publicarea
lui Emil.
mbtrnit i obosit nainte de vreme, primi adpost la prietena sa,
doamna d'Epinay, n valea Montmorency, unde scrise Nouve//c Hc

/oi'se n 1756.
Nestatornic i n dra gos te , Rousseau i pierdu capul dup
a

am an tei sale, care din gelozie i sub pretextul temei

ce

prieten

o avea de sus

tintorul ei, Grimm, un cettean din Geneva, l izgoni la mijlocul iernii.


Totui mprejurri fericite i pr9curar adpost la Montlouis, lng
Montmorency, unde scrise

Lei/re a d'Alembert sur les spectacles. Voi-

19

taire. regele teatrului n acea epoc, simtindu-se atins, se ncinse o vio


. lent polemic- terminat, ns, n favoarea lui Rousseau.
*

Un nou i lung ir de suferinte fizice i morale l aduser n stadiul


maniei persecutiei.
Geniul su se pstr totui intact n mij locul nfrngerilor i n 1762
apru Contractul soci<JI.
Persecutat din cauza lui Emil, obosit i bolnav, rtci fr rost prin
Franta, apoi ctva timp i n Anglia, unde s-a dus dup ndemnul lui

David Hume

care a fost mai trziu dumanul su.

n 1770 se ntoarse la Paris.


Timp de 8 ani tri ntr-o mizerie de nedescris, uitat de prieteni i

prsit de toat u me a.

De Girardin , vzndu-1 n ce stare fizic i moral se atla. i oferi


adpost n fermectoarea lui proprietate de la Ermenonville.
Aerul sntos. via\a de tar, traiul fr lipsuri i grij i p[trcau

un

moment a-1 reinvia. dar dupi1 ase sptmni muri subit.


Moartea lui pare a fi fost rezultatul unei exaltri mentale i unii bio

grafi n-au ezitat de

admite chiar ipoteza u nei sinucideri.

ngropat pe proprietatea lui de Girardin,

corpul lui R ou sseau a fost

ridicat apoi la 20 Yendemiairc an III (Il oct.

1794) i aezat n triumf

la Pantheon, dup hotrrea Conventiei nai onale.


*

Operele lui Rousseau s-au publicat ntr-o serie nesfrit de editii


populare de la aparitia lor pn azi i au fost traduse n aproape toate
limbile.

llu<tru filosof i istoric englez ( 1711- 177n).


mftlorii

?.

..:oi ii

tvbrl'hi1ul 1lc

20

Este mpreun l'll A.

Smith prinrre

fi7jO(.TUll: n Economia polilic.

G. .

publicist. 1'1"t aghiotant al regelui Jlolon

Sianish".

ndru

AVERTISMENT

Acest scurt trttM este extras dintr-o /ucr.1re mai man, a/c;Ituilli
odinioar fiinl s-mi ti cunoscut prea bine puterile i de mult pnJ.ii<I.
Dintre p<Iri/e care se puteau extrage din ceea ce alciltuiscm, aceilsta-i
ceil mai de seamii i, mi s-a prut, cea mii i puin ntdemn de a ti oferi
t publicului. Restul nu mai exist.

CARTEA NTI

Vreau s vd dac, n materie civil, poate exista vreo regul


leg itim i precis de guvernare, lundu-i pe oameni aa cum
sunt, iar legile aa cum pot s fie. n aceast cerce t are voi cuta
,

nencetat s mbin ceea ce ngduie dreptul cu ceea ce impune


interesul, pentru ca dreptatea }i utilitatea s

nu

fie n con

tradicie.
Intru direct n materie, fr s dovedesc nsemntatea subiec
tului meu. Celor care m vor ntreba dac sunt prin ori legiuitor
fiindc scriu despre politic, le voi rspun de c nu i c tocmai
de aceea scriu. Dac a fi prin ori legiuitor, nu mi-a pierde vre
mea s vorbesc despre ceea ce ar trebui s se fac, ci a face sau
a tcea.
Cetean al unui stat liber i membru al suveranitii naiona
le fiind, dreptul de a vota e suficient ca s-mi impun datoria de
a m gndi, orict de slab ar fi nru1irea ce ar putea-o avea glasul
meu asupra treburilor publice. i gndind asupra formelor de
guvcrnmnt, sunt fericit c gsesc mereu m ot i ve noi ca s iu ,
besc guvernmntul rii mele!

CAPITOLUL 1
Subiectul cqii nti

Omul s-a nscut liber, dar triete n lanturi pretutindeni. Cu


tare se socotete stpnul altora, care nu-i las.l s fie mai sclav
dect ci. Cum s-a ntmplat schimbarea asta? - Nu tiu. Dar ce
poate legitima schimbarea? - Aici cred c voi putea rspunde.
Dac n-a avea n vedere dect fora i efectul ei, a spune: ct
vreme un popor e silit s se supun i se supune, bine face;
ndat, ns, ce poate scutura jugul i-1 scutur, face i mai bine
-cci, dac--i redobndcte libertatea prin acelai drept care i-a
rpit-o, nseamn c trebuie s i-o recapete sau c nu trebuia
niciodat s i se ia. Dar ordinea social este un drept consfinit
pe care se ntemeiaz toate celelalte. Totui drep1ul acesta nu de
riv de la natur i, deci, s-a stabilit prin convenii. Urmeaz. fi
rete, s tim care sunt aceste convenii.
Pnli atunci, ns, sunt dator s fundamentez ceea ce am afirmat.

CAPITOLUL Il
Despre cele dinti societfi

Familia este cea mai veche dintre societi i singura natura


l: chiar i astzi copiii rmn legai de tatl lor, dar numai ct
timp au nevoie de dnsul ca s-i creasc. ndat ce a ncetat ne
voia, legtura natural se desface. i unii i altul i capt inde
pendena: copiii fiind scutii de supunerea ce o datorau tatlui
lor, iar >.atl -scutit de grija ce o datora copiilor. Dac ei conti
nu s triasc mpreun, n-o mai fac natural, ci voluntar; iar fa
milia insi nu se menine dect prin conventie.
Libertatea tuturor este o consecin a naturii omului. Paza
pmpriei viei este cea dinti lege a omului, iar cele dinti griji
trebuie s le poarte persoanei sale; de unde rezult c, ndat ce
24

a ajuns la vrsta ratiunii, fiind singur ul apreciator al mijloacelor


potrivite s-i pstreze libertatea, devine astfel propriul su stpn.
Aadar se poate spune c familia este cel dinti model al so
cietilor politice: eful este imaginea tatlui, poporu l
i mag i
nea copii lor; iar toi laolalt nscui egali i liberi, nu-i nstr
ineaz libertatea dect pentru folosul lor. Cu o s i n gur deosebi
re: n familie dragostea tatlui ctre copii se achit prin grija ce
le-o poart, pe cnd n stat plcerea de a conduce se sub st ituie
drago s tei pe care eful n-o are fa de poporenii si.
Grot i u s tgduiete c oric e putere omeneasc ar fi institui
n
t umai n folosul ce lor care sunt guvernai i d ca p i ld sela
v i a. M odu l lui de judecat const n a s tabili ntotdeauna drep
tul prin fapt. S-ar putea folosi o metod mai consecventii, care
s nu mai fie favorabil despoilor.
Dup Groti u s nu se tie dac omenirea ntreag este a unei
sutimi de oameni sau dac aceast sutime de oameni aparine
omen iri i, i n toate scrierile lui pare a nclina pe ntru ntia p
rere, dup cum cre de i Hobbes Iat, prin urmare, omenirea m
prit n turme de vite i avnd cte un conductor care-i p
zete turma ca s-o poat mnca.
Dup cum pstorul s-a nscut superior turmei sale, lot aa
pstorii de oameni, adic cei care sunt conductori, au o origine
superioar popoarelor lor. Astfel judeca, d up spusele lui Phi

l on mpra t ul Caligula , t rg nd firete, din aceast analogie


concluzia c reg ii erau zei sau c popoarele e rau v ite
Raionamentul lui Cal igul a se arat din nou n prerile l ui
Hobbes i ale lui Grotius. nai nte a tu tur o r Aristot fusese cel
care a fi rm ase c oamenii nu sunt egali de la natur, deoarece
unii se nasc pentru a fi sclavi, iar a lii pentru a fi stpni. Aristot
avea dreptate, dar el lua efectul drept cauz. Orice om nscut n
sclavie se nate petru sclavie, nimic mai sigur. Sclavii p i erd
totul n lanturi, pn i dorin ta de a scpa din el e ; ci i iubesc
sclavia dup cum tovarii lui Ulise i iubeau abrutizarca. Dac
sunt, dec i , sclavi prin natur, aceasta se datorcle faptului c au
,

25

fost sclavi co n tra r natur i i . Forta i-a fcut pc cei dinti sclavi,
laitatea lo r i - a perpetuat.
N-am spus nimic despre regele Adam i n i ci despre mpra
tul Noe, tatl celor trei mari monarhi care i-au mprit lumea
cum au fc u t i fi i i lui Saturn. Sper c-mi veti fi recunosctori
pentru modestia mea, cci scobornd direct dintr-unul din cei
trei prin ti i poate chiar din cel mai mare, cine tie dac, prin ve
rificarea titlurilor, nu m-a gsi regele legitim al omenirii nt regi?
Oricum, ns, nu se poate tgdui c Adam a fost suveranul
lumii ca i Robinson n i nsula lui, ct timp a locuit-o singur; iar
un lucru foarte comod n ace ast mprtic era faptul c monar
hul, sigur pe tronul su, n-avea s se team nici de rscoale, nici
de rzboaie i nici de conspiratori.

CAPITO L U L I I I
Dreptul celui mai tare

Cel mai tare nu-i niciodat destul de puternic ca s poat J'i


ntotdeauna stpn, dac nu-i sch imb puterea n drept, iar s u
punerea n datorie. De u nde decurge dreptul celui mai tare un
drept privit n apare11t{1 ironic, dar n real itate stabi l i t n princ i p i u
O s se lmureasc vreodat ntelesul acestor vorbe? Forta fi i nd
o pu te re fizic, nu vd ce moralitate ar putea rezulta din efectele
sale. Cednd fortei, svreti u n act de nevoie, i ar nu de voie:
faci cel mult un act de prudent. Cum s-ar putea, deci, s fie vor
ba de o datorie?
S ne nchipuim totui existenta acestui pretins drept. Va re

zul ta din el o galimatie cu neputint de lmurit, pentru c de n


dat ce recunoti c fora nate dreptul, efectul se schimb prin
cauz: orice fort mai mare dect precedenta se substi tuie n
dreptul acesteia. Dac te poti revolta nepedepsit, rcvolta-i legiti
m; i fiindc cel mai tare arc totdeauna dreptate , urmeaz c
trebuie s faci n aa fel nct s fii cel mai tare. Atunci ce rost
m a i arc un drept care p iere cnd nceteaz forta? Dac trebuie s
,

26

te supui de nevoie, nu te mai supui din datorie; iar dac nu mai


eti silit s te supui, nici obligat nu mai eti. I at, prin urmare,
c vorba drept nu adaug n i m i c fortei i n acest caz nu nseam
n nimic.
Supuneti-v puteri lor. Dac ndemnul acesta nseamn s ce
dati fortei, atunci este bun, dar e de prisos, pentru c n-are s fie
nesocotit niciodat. Recunosc c toate puterile vin de la Dumne
zeu, dar i bolile vin tot de la dnsul; rezult oare de aici c nu
e voie s chemi doctorul? S admit c un tlhar m-a prins n p
dure; desigur c trebuie s-i dau punga de nevoie; dar dac a
putea s-o scap, m oblig contiinta s o dau? Cci, la urma ur
mei, i pistolul din mna lui este o putere.
S admitem, prin urmare, c forta nu creeaz dreptul i ni
meni nu-i obligat s se supun dect puteri lor leg i t i me, Astfel
problema de la n cep u t revine mereu.

CAPITOLUL I V
Despre scla vie
Fiindc nici un om nu are autoritate natural asupra semenu
lui su i fiindc forta nu produce nici un drept, rmn, dec i , nu
mai conventii l e ca baz a oricrei autoritti legitime printre oa
meni.
Grotius se n treab: dac un individ i poate nstrina l i ber
tatea spre a se face sclavul unui stpn, de ce n-ar putea i un po
por s i-o nstrineze pentru a deveni supusul unui rege? Sunt
n aceast ntrebare multe cuvinte cu dou intelesuri i care ar avea
nevoie de lmurire; s ne oprim, ns, numai asupra.lui nstnlina.

A nstrina nseamn

a drui ori a vinde. Totui, un om care se

face sclavul altuia nu se d, ci se vinde, cel putin n schi mbul n


tretinerii sal e - dar un popor, pentru ce se vinde? n loc ca regele
s dea intretinerea supuilor si , dimpotriv, tocmai el i capt
intreti nerea de la ei : i, cum spune Rabelais, un rege nu se mul27

ptmetc cu puin. Supuii i dau, deci, persoana lor cu condiia


s:i Ii se ia i avutul? Nu vd ce le mai rmne lor.
Se va spune c despotul le asigur supuilor linitea civil.
Hine, dar ce ctig ei dac rzboaiele provocate din ambiia
despotului, lcomia nesioas a acestuia i abuzurile adminis
l raiei sale i srcesc mai mult dect i-ar srci certurile ntre
ci? Ce ctig dac tocmai linitea asta este una din nenorociri
Il; lor? i Ia pucrie trieti linitit, dar atta este oare suficient
ca s te simi bine acolo? Chiar grecii triau linitii n vizuina
Ciclopului, ateptndu-i fiecare rndul s fie devorat.
E ceva absurd i de neneles s spui c un om se druiete
gratuit; un asemenea act este nelegitim i nul, chiar i numai prin
faptul c acela care-I svrete nu-i n toate minile. Pentru a
afirma acelai lucru despre un popor, trebuie s presupunem c e
vorba de un popor de nebuni, iar din nebunie nu rezult dreptul.
Chiar n cazul n care cineva ar putea s se nstrineze pe
sine, el nu-i poate nstrina i copiii: ei se nasc oameni liberi,
libertatea este bunul lor i nimeni nu are dreptul s le-o nstri
ncze. Tatl poate, n numele copiilor si i ct timp acetia sunt
lllinori, s stabileasc anumite condiii pentru ntreinerea i bu
nstarea lor, ns nu poate s-i dea n mod irevocabil i necondi
ionat, pentru c un asemenea dar este mpotriva naturii i dep
ete drepturile paternitii. Pentru ca un guvernmnt arbitrar
<; devin legitim, ar trebui, deci, ca la fiecare generaie poporul
s aib posibilitatea de a-1 accepta sau schimba: atunci, ns, gu
vernmntul n-ar mai fi arbitrar.
A renuna la propria libertate nseamn a renuna la calitatea
ta de om, la drepturile i chiar la datoriile umane. Nu poate exis
te:. despgubire pentru cel care renun la tot. O asemenea renun
are e n contradicie cu firea omului: a rpi voinei sale orice l i
bertate, nseamn a-i dezbrca faptele de orice moralitate. n sfr
it, a da unei pri autoritatea desvrit, iar celeilalte supune
rea nemrginit e o convenie zadarnic i contradictorie. Nu ai
ni .i o obligaie fa de acela cruia ai dreptul s-i ceri orice. Foar
te lmurit, nu-i aa? Singur condiia aceasta, fr un echivalent,

fr nici un schimb, n-aduce oare n u l i tatea actului? Oare ce


drept ar avea sclavul contra mea, cnd tot ce are el mi aparine,
cnd dreptul lui, fi ind al meu devine drep tul meu contra mea,
adic o vorb fr sens?
Avnd n vedere rzboiul, Grotius i ceilalti deduc o alt ori
gine a pretinsului drept de sclavaj . Dup ei, dat fiind c n vi ng
torul are dreptul de a-1 ucide pe nvins, acesta din u rm i poate
rscumpra viaa prin pierderea l i bert ii - o convenie cu att
mai legitim cu ct folosete ambelor pri.
Dar e vdit fap tul c aa zi su l drept de a-i ucide pc nv ini nu
rezult din starea de rzboi . Trind n independena lor primi
ti v oamenii n-au ntre e i leg turi suficient de preci se pentru a
putea determin a starea de pace, respectiv starea de rzboi, de un
de rezult c nu sunt n mod natural d uma ni Raportul lucruri
lor constituie rzboiul, iar nu legturile dintre oameni; i starea
de rzboi neputnd lua fiin din simple relaii personale, ci nu
mai din relai i reale , rzboiul privat sau de la om la om nu poa
te exista nici n s t area de natur - unde nu e ste proprietate stator
nicit -, nici n starea social, unde totul se afl sub autoritatea
legilor.
Luptele ntre parti culari - dueluri le, nci erri l e ntmpltoa
re - sunt acte care nu constituie o "stare"; iar n ceea ce privete
rzboaiele private, ngduite prin hotrri le lui Ludovic IX, re
gele Franei, i i nterzise p rin pacea l u i Dumnezeu, acelea sunt
abuzuri ale g u vernmntului feudal , ornduiala cea mai iraio
nal care a existat vreodat, contrar principi i lor de drept natural
,

i oricrui guvernmnt bun.


Dec i : rzboiul nu

la

stat la stat, n

man i , dar

cea
1.

nu n
1

este o relaie de la om la om, ci o relatie de


care indivizii nu sunt dect ntmpltor du

calitatea lor de oameni i nici de ceten i , c i n

de soldai ; nu ca

membri

ai

pa tri ei

ci ca aprtori ai ei . In

rzboi, erau ntr


voluntar, filr a fi for
duman. (n. a.)

Romanii, care a u n!eles i respectat mai m u l t c a oricine dreptul d e


atta de scrupuloi, nct nu ngduiau unui cet\ean

mal angajat contra dumanilor i anume contra cutrui

lupte ca

29

sfrit, un stat nu poate avea ca duman dect alt stat, iar nu n i te


oameni - pentru c ntre lucruri de naturi diferite nu se poate sta
bili un raport adevrat.
Acest principiu este chiar conform maximelor stabilite n
toate timpurile i obiceiului respectat de toate popoarele civili
zate. Declaraiile de rzboi sunt mai mult avertismente Ia adresa
supuilor dect la adresa puterilor. Strinul - fie rege, fie unul
sau mai muli particular - care fur, ucide sau sechestreaz su
puii, fr a declara rzboi statului, nu este un duman, ci un tl
har. n plin rzboi , un suveran drept, aflndu-se n ar duman,
ia tot ce apari ne bunului public, dar respect persoana i avutul
indivizilor, cci astfel respect drepturile pe care se bizuie pro
priile sale bunuri . Scopul rzboiului fiind distrugerea statului
duman, ai dreptul s-i ucizi aprtori i atta timp ct ace ti a sum
cu armele-n mi ni; de ndat, ns, ce se dezarmeaz i se pre
dau, ncetnd a fi dumani ori instrumente ale dumanului, devin
iari si mpli ceteni i nu mai ai dreptul asupra vieii lor.
Uneori statul poate fi ucis fr moartea vreunuia di ntre membrii
si , rzboiul nednd nici un drept care n-ar fi indi spensabil pen
tru ati ngerea scopului su. Acestea nu-s principiile lui Grotius i
nici nu sunt ntemeiate pe preri le poeilor, ci rezult din firea
lucrurilor i se ntemeiaz pe raiune.
Ct despre dreptul de cucerire, el nu se ntemei az dect pe
legea celui mai tare. Dac rzboiul nu-i d nvingtorului drep
tul de a mcelri popoarele lnv inse, atunci pe acest drept, care
nu exist, nu se poate bizui acela de a-i face sclavi. N-ai dreptul
s-i ucizi dumanul dect atunci cnd nu-l poi face sclav, deci
dreptul de a-1 face sclav nu deriv din dreptul de a ucide: prin
urmare, e un sch i mb nedrept s-i lai v iaa cu preul l ibertii,
asupra creia nu ex ist nici un drept. A pune dreptul de via i
de moarte deasupra dreptul u i de sclavaj, iar dreptul acesta mai
presus de cellalt, nu nseam n oare a cdea ntr-un cerc vicios?
Admitnd, totui, un astfel de groaznic drept de a-i ucide pe
toti . rezult c un sclav din rzboi ori un popor cucerit nu este
obligat fat de stpnul su cu nimic, n afar de supunere, n mJO

sura n care este fort.at s i se supun. Lundu-i un ech i va l e nt n


sc him bul vieti i, nvingtorul nu i-a fcut nici o concesie: n loc s-I
ucid fri'i, 1-a ucis cu folos. n loc s fi dobndit asupra lui vreo

autoritate care

s completeze fora, starea de rzboi ntre ei con


tinu ca i pn at u nci cci relaia dintre ci este efectul acele i stri
i pentru c folosirea drep tu l ui de rzboi nu pres upun e nici u n
tratat de pace La ncep u t au fcut, de sigur o conventie, dar aceas
ta, departe de a anihila starea de rzboi, presupune continuarea ei.
Iat cum drep t ul la sclavaj este nul, din orice parte s-ar privi
lucrurile, nu numai pentru c e neleg itim, ci i pentru c c absurd
i nu nseamn nimic. Cuvintele de scla v i drept sunt n contra
zicere i se exclud reciproc. Fie din partea unui om ctre altul,
fie din partea unui om ctre un popor, propunerea aceasta va fi
n totdeauna smintit: nchei cu tine o con venfie, toat n dauna
,

ta i numai n folosul meu, pe care o voi respecta ct voi vrea,


dar tu va trebui s-o respeci ct mi-o plcea.

CAPITOLUL V
Trebuie s ne referim totdeauna la prima con venie
Chiar de a accepta tot

despo ti s m u l ui n-ar fi

ce am

re spins

pn

aic i . s usin tori i

mai naintai, pentru c n totdea un a

ta o mare deosebire ntre a supune o

v a exis

mul ime i a co nd uce o soci

etate. I ndi fere n t de l ocu l lor de origine i de

num ru l lor, n fap


aserv i i succesiv unuia si ng u r eu nu vd
dect ace la i raport, cel ntre s tp n i sclav i , i nu cel dintre po
por i conduc toru l su ; este vorba, s zicem, de o m u lti me, de o
adunare, dar nu o asociaie, aa cum n u poate fi vorba acolo nici
de avut public i nici de corp po l i tic De i-ar fi aservit j u mtate
din omenire, omul acela rmne tot un simplu particular; interesul
lui, diferit de al celorlali, rmne totdeauna un interes priv<.t. Iar
n clipa cnd acelai om moare, n urma lui nu rmne dect un
i mperiu frmiat i nenchegat ntocmai ca un stej ar care piere,
transformndu-se n cenu, dup ce I-au mistuit tl c ri l e
tul c a oamenii s fie

31

Grotius afirm c u n popor se poate drui unui rege. Deci,


chiar dup prerea l u i Grotius, poporul e popor i nainte de a se
drui unui rege. nsi druirea aceasta este un act civil, care
presupune o deliberare public. Prin urmare, nainte de a exami
na actul prin care poporul i alege un rege, ar fi bine s exami
nm actul prin care poporul este un popor, deoarece acest act,
fi ind neaprat anterior celuilalt, este adevratul fundament al so
cieti i . Dac ntr-adevr n-ar exista nici o convenie anterioar,
de unde ar rezulta - cel puin n cazul cnd alegerea n-ar fi n una
n i mitate - obl igaia minoritii de a se supune opiu n i i majorit

ii? i apoi, de unde dreptul celor o sut, care vor un stpn, s


voteze i pentru cei zece care n u - l vor? Legea plural i tii sufra
gi ilor este, plin natura e i , o ntocmire s ta b i l i t prin convenie i
presupune unan i m i tatea cel puin o dat.

CAPITOLU L VI
Despre pactul socil:ll
mi nchipui oa m e n i i aj uni n

mprej urri cnd piedicile care

stingheresc rmnerea lor n starea de natur sunt, prin rezis


tena lor, mai mari dect fora pe care fiecare i ndivid n parte o
poate consuma pentru a se menine n acea stare. n consecin,
aceast stare nu mai poate continua i omenirea ar pieri dac nu
i-ar schimba felul e i de a fi .
C u m oamenii n u pot produce fore noi, ci numai s le uneas
c i s le direcioneze pe cele existente, ei nu mai au alt mijloc
de a drui dect acela ca, formnd prin u nire un total de fore pe
care s le pun n micare pentru acelai scop i fcndu-le s lu
creze de acord, s nfrng re z i s tena

Totalul acesta de fore nu poate lua fiin dect din unirea


mai multora. dar forta i libertatea fiecrui om fi ind cele dinti
m ij l oace de autoconservare, cum s-ar putea

a ng aj a el fr a-i

p rej u di c i a i nesocoti grija de s i ne nsu i ? Aceast d i ficultate, n


lcgiil ur cu subiectul meu,

se

poate exprima astfe l :

"Gsirea unei forme de asociere care, prin totalul forei co


mune, s apere i s ocroteasc persoana i bunuri le fiecrui
asociat n parte, astfel nct oricine s-ar u n i cu ceilali s nu se
supun, totui. dect sie nsu i i s rmn l i ber cum a fost i
pn atunci". Aa se pune problema fundamental, pe care o
rezolv contractul social.
Prin natura actului, clauzele contractului sunt astfel prevzu
te nct cea mai mic modificare le-ar face inutile i fr efect;
i cu toate c n-au fost poate enunate niciodat formal , ele sunt
aceleai pretuti ndeni, tacit admise i recunoscute pretut indeni n
aa msur nct, pactul social fiind violat, fiecare i recapt
imediat drepturi le iniiale i-i reia l ibertatea natural, la care re
nunase n favoarea l ibertii convenionale.
Clauzele acestea, foarte precise, se reduc toate la una singur
i anume: nstrinarea total a fiecrui asociat, cu toate drepturile
sale, ctre ntreaga comunitate; fiecare druindu-se pe de-a-ntre
gul de la nceput, condiia este aceeai pentru toi, iar condiia fi
ind egal pentru toi, nimeni n-are interesul s-o fac grea altora.
Mai mult, nstrinarea fcndu-se fr rezerv, devine posi
bil unirea cea mai desvrit, astfel nct nici un asociat nu
mai are nimic de reclamat; cci dac unele drepturi ar rmne la
nivel indi vidual ?i, firete, cum n-ar exi sta nici un superior co
mun care s se poat pronuna n mod public n cazul unor diver
gene, fiecare, fi ind ntructva propri ul su judec to r ar pretinde
,

curnd s fie i j udectorul celorlali : starea de natur ar persis


ta, iar asociaia ar deveni inevitabil tiranic ori nefolositoare.
n sfrit, fiecare druindu-se tuturor, nu se druiete ni m
nui i fiindc nu exist nici un asociat asupra cruia s nu dobn

echivalentul
mult for spre a

deti acelai drept pe care l-ai cedat, fiecare ctig


p ierderii prin diferent i, prin urmare, mai
conserva ceea ce i rmne.

Dac vom nltura din pactul social tot ce nu este de natura


lui, l vom gsi rezumat n urmtorii termeni : fic:cCJrc dintre noi
i pune n comun ntreaga persoan i putere, sub conducerea
33

suprem a voin{ei generale. i primim apoi pc fiecare membru


c;

parte indi vizibil din n treg.


n acelai moment, n locul persoanei particulare a fiecrui

, ;;ntractant, actul de asociere produce un corp moral i colectiv ,


.: lctuit din atia membri cte voturi are adunarea - un corp
care-i dobndete chiar prin acel act unitatea i eu/ su comun,
viaa i voina sa. Persoanei publice format astfel, prin unirea
1

tuturor persoanelor particulare, i se spunea cndva ceta te , iar


a!'tzi poart numele de republic sau corp poli tic fiind numit
,

de ctre membrii si stat, cnd e pasiv, su veran, cnd e activ, i

putere n comparaie cu alctuiri s i m i l are. Corpul politic ia n

:nod colectiv numele de popor fa de asociaii si, iar acetia se


m:mesc n particular cet{eni, ca participnd l a autoritatea suve
ran i

s upu i,

ca asculttori plecai ai legilor statului . Dar aceti

termeni se confund deseori, fiind folosi\i unul n locul altuia;

cnd sunt, ns, ntrebu i n\ati n toat preci zia lor, e suficient s
se

tie a-i deosebi .

CAPITOLUL VII
Despre su veran
Din formula de mai sus reiese c actul de asociere cuprinde
un angajament reciproc ntre corpul public i particulari; cci
fiecare individ ncheind contractul , ca s zicem aa, cu s i ne n
ui , se afl angajat sub un dublu raport, i anume: ca membru

1 suveranului fa de particular i ca membru al statului fa\ de

su veran. Aici, ns, nu se poate aplica max i ma d i n dreptul c i v i l


dup care n i meni nu este obligat p r i n angajamentele luate fa
de l.ine nsui , cci exist o mare diferen ntre a te obliga fa

de t ine nsui i a te obliga fa de ntregul din care faci parte.


Mai trebuie reinut faptul c hotrrea public i poate obliga
ne toi supuii fa de suveran - date fiind cele dou raporturi di-

i . nlelcsul primitiv al acestui c u v iim a disprut a proape cu totul n lumea modern, unele
c r; mai mul(i socotesc oraul, cetate, iar re burghez, cetlean. (n. a.)
J4

ferite sub care este privit orice membru -, nu poate, dimpotriv ,


s-I oblige pe suveran fa de s i ne nsui i c, prin urmare, este
contra naturii corpului poli ti c ca suveranul s-i impun o lege
pe care el nsui s n-o poat nclca. Neputnd fi privit, deci,
dect sub unul i acelai raport, suveranul se gsete tocmai n
cazul unui particular care ar ncheia contractul cu sine nsui , de
unde rezult c nu exist i nici nu poate exista vreun fel de lege
fundamental obl igatorie pentru corpul poporu lui i, prin urma
re, nici contractu l social nu este obligatoriu . Ceea ce nu nseam
n c acest corp n-ar putea foarte bine s se angajeze fa de un
altul, ntruct nu ar deroga de la contractul acesta, pentru c n
raport cu strinul el devine o fii n s i mpl, un individ. Corpu l
poli tic s a u suveran ul, a crui existen este dat doar de stricta
respectare a contractului, nu se poate ns obliga niciodat, nici
chiar fa de u n altu l , la nimic care ar deroga de la actul primar:
de pild, s nstrineze o parte din el nsui ori s se supun unui
alt suveran. A nclca actul prin care exist, nseamn a se auto
distruge, iar ceea ce nu exist nu produce nimic.
Din clipa cnd mulimea s-a reunit ntr-un corp, n u mai poi
lovi pe unul dintre membrii si fr a ataca ntreg corpu l i cu
att mai puin nc poi lovi corpul fr s se resimt membrii
si. Datoria i interesu l oblig, astfel, n mod egal cele dou pri
contractante s se aj ute reciproc i aceiai oameni trebuie s ca
ute a strnge toate foloasele ce decurg din dubl ul raport.
Nefi ind alctui t dect din particularii care l compun, suvera
nul n-are i , prin urmare, nici nu poate avea interese mpotriva
lor: deci, puterea suveran n-are nevoie de garant fa de supu i i
e i , pentru c-i imposibil c a ntregul s voiasc a - i vtma p e toi
membrii si i , cum vom vedea n cele ce urmeaz, nici nu poate
vtma pe cineva n particular. Chiar prin ceea ce este, suvera
nul rmne totdeauna ceea ce trebuie s fie.
Dar lucruri le nu se petrec la fel cu supuii fa de suveran,
cruia, cu tot i nteresul comun, nici nu i-ar rspunde cu angaja
mentele lor, dac el n-ar gsi m ij loace pentru a i-i face credin
cio i . ntr-adevr, oricare individ poate s aib, ca om, o voin
35

particular potrivnic sau deosebit de voina general pe care o


are ca cetean; interesul lui particular i poate dicta cu totul alt
ceva dect interesul general ; existenta lui absolut liber - i, fi
rete, i ndependent - l poate face s priveasc ceea ce datorea
z cauzei comune ca pe o contribuie gratuit, a crei pierdere va
pgubi pc alii n mai mic msur dect I-ar stingheri pe el achi
tarea de aceast obligaie, iar privind persoana moral, care con
stituie statul, ca pe o fiin a nchipuirii, fiindc nu-i un om, s-ar
bucura de drepturile ceteanului, fr a voi s ndeplineasc da
toriile supusulu i . Iat nedreptatea a crei rspndire ar duce la
prbuirea corpului politic.
Pentru ca pactul social s nu fie un formular zadarnic, el cu
prinde n mod tacit u rmtorul angajament, singurul care poate
da putere celorlalte: oricine va refuza s se supun voinei gene
rale, va fi constrns de ntreg corpul social, ceea ce nu nseamn
altceva dect c va fi silit s fie liber. Cci astfel prevede condi
ia care, dndu-1 pe cetean patriei, l scap de orice dependen
personal, condiie care constituie masca i mobilul main i i po
litice i totodat, singurul factor care legitimeaz angajamentele
civile. Fr condiia sus-citat, aceste angajamente ar deveni ab
surde, tiranice i ar fi supuse celor mai mari abuzuri.

CAPITOLUL V I I I
Despre starea civil
Trecerea de la starea de natur la starea c i vil produce o foar
te nsemnat schimbare n om, nlocuind, n conduita acestuia,
instinctul prin justiie i dnd tuturor faptelor sale o morali tate
care le l ipsea pn atunci . Abia n acest stadiu, cnd glasul dato
riei nlocuiete impulsul fizic i dreptul l'nl tur pofta, omul,
care pn atunci nu se gndisc dect la sine, se vede silit s-i
modifice comportamen tul, fcnd apel la ratiune nainte de a-i
asculta pornirile. n noua stare, dei se lipsete de mai multe
avantaje pe care le obinuse de l a natur, el capt n schimbul
36

lor altele, att de mari -- facultile lui se exercit i se dezvolt,


cadrul ideilor i se lrgete, iar sentimentele i se nnobileaz -,
sufletul ntreg i se nal ntr-att nct, dac abuzurile noii con
ditii nu I-ar cobor deseori sub cea d i n care a ieit, ar trebui s
binecuvnteze mereu clipa care 1-a scpat pentru totdeauna din
acea conditie i care 1-a transfonnat dintr-un animal prost i mr
ginit ntr-o fi in i nteligent, n o m .
S reducem toat balana de m a i s u s la termeni uor d e com
parat: prin contractul social omul i pierde libertatea natural i
un dre pt nemrginit asupra a tot ce ncearc i - i reuete, dar
ctig l ibertatea c i v i l i dreptu l de proprietate asupra tuturor
lucrurilor ce-i apartin. Pentru a nu ne nela asupra compensa
tii lor, trebuie s deose b i m l ibertatea natural, care i afl lim i
tele n fortel e i ndividului, de l ibertatea c i v i l , care este l i m i tat
de ctre voi na general; tot aa, trebuie s deoseb i m posesiu
nea, care nu este dect efectu l fortei sau dreptul primului ocupant,
de proprietate, care nu poate fi ntemeiat dect pe un titlu pozitiv.
S-ar putea aduga n favoarea strii civile, n afar de cele
mai sus mentionate, i l ibertatea moral, singura care-I face pe
om ntr-adevr stpn pe s i ne -, cci i mpulsul exclusiv al poftei
nseamn sclavie, pe cnd supunerea la legea ce ti-ai alctuit-o libertate. Dar am insistat destul asupra acestui aspect, iar intelesul
filosofic al cuvntului libertate nu face parte din subiectul meu.

CAPITOLUL IX
Despre domeniul real
Fiecare membru al comunitii se druiete acesteia n mo
mentul cnd ca se alctuiete i anume aa cum

se

afl el n fapt,

cu toate fortele sale, din care fac parte i bunuri le ce le posed .


Desigur, d a c prin acest act se schimb minile ce detin pose
si unea, asta nu nseamn c totodat se schimb i natura acesteia,
ea devenind proprietate n minile suveranulu i : dar cum for\ele
societtii sunt nemsurat mai mari dect ale unui particular, pose37

siunea public devine i n fapt mai putemic i mai irevocabil,


fr s fie mai legitim, cel putin fat de strini. ntr-adevr, statul,
fat cu membrii si, este stpnul tuturor bunurilor lor prin con
tractul social, care servete - n stat - ca baz il oricrui drept; ns
fa de cel el a l te puteri, el nu este stpn dect prin dreptul primu
lui ocupant, drept ce-l deine de Ia patticulari

Dreptul pri m u l ui ocupant, dei mai real dect al celui mai


tarc, nu devine cu adevrat un drept dect dup stabilirea pro
prietii . Firete, oricare om are drept la tot ce-i este necesar, dar
actul pozitiv care-I face proprietarul vreunui bun l e x c l ude de la
toate celelalte bunuri . Fcndu-i-se, deci, prutea, trebuie s se
mrgineasc la ea i nu mai arc nici un drept asupra comuni ttii .
lat d e c e dreptul pri mului ocupant, aa d e slab n starea d e na
tur, devine re s pect ab i l n stare a civil. Se respect, n acest
drept, nu att ceea ce este al altuia ct ceea ce nu-i al tu.
Pentru a se admite dreptu l pri mului ocupant asupra oricrui
teren sunt necesare, n general, urmtoarele condii i : n pri mul
rnd, terenul s nu fie locuit de n i meni ; n al doi lea s nu se
,

ocupe dect poriunea necesar pentru trai i, n al tre i l e a s fie


,

luat n posesiune nu pri ntr-o ceremonie goal. ci pri n munc i


ngrij i re, s i n g ur u l semn de p rop ri e tate care, n l i ps de titluri j u
ri dice, trebuie s fie respectat d e al\i i .

Dar, oare, acordnd nevoii i muncii dreptul primului ocu


pant, nu nseamn c-I extindem prea mult? S -ar putea ca acest
dre pt s rmn nel i mi tat? i ar fi destul s pui piciorul pe un
teren comun pentru ca i mediat s te pretinzi stpn? Ar fi destul
s a i fora de a-i ndeprta o c l i p pe cei lali oameni, pentru ca
s le ridici dreptul de a se mai ntoarce vreodat? Cum poate u n
om ori un popor s i a n s tpn i re u n teritori u i mens, l ipsind de
el toat omenirea, n alt mod dect printr o uzurpare demn de
-

pedeaps, fi i ndc prin aceasta le rpete celorlalti oameni putin

ta de adpost i ntreti nerea pe care natura le-o d tuturor n co

'
mun? Oare a fost de ajuns ca Nufiez Bal boa s ia n posesi une,

de cum

debarcat pe rm, M a rca Sudic i ntreaga Americ

mcri d i on al, n numele

c o roan e i

de Casti l i a, pentru a-i depose-

da pe toi btinaii i a-i exclude pc toi su veran i i din lume? Pe


aceast singur ndreptire ceremoni i le se nmuleau destul , iar
regele catolic n-avea dect s ia deodat n posesie, chiar din
cabinetul su, ntreg pmntul, cu condiia de a excl ude apoi din
mpria sa tot ce mai-nainte fusese pose siu nea altor p ri n cipi.
Acuma se poate nelege cum pmnturi le particulari lor, lua

te laolalt, devin teritoriu p u bl i c i c u m drept u l de s u veran itate,


extinzndu-se de la supui asupra terenului ce-l ocup, devine
deopotri v rea l i personal - fapt care i pune pc posesori ntr-o
mai mare dependent, fcnd chiar din forele lor garan\i ai su

punerii . Dup ct se pare, monarhii d i n vechime n-au ntelcs


destul de b i ne avantaj u l acestei s ituaii , cci numindu-sc si nguri
regi ai perilor, ai sciilor, ai macedoneni lor, preau c se soco
tesc mai mult conductori ai oamenilor dect stpni ai ri i .
Monarh i i de astzi , m a i dibac i , i z i c regi ai Franei , ai Span i e i ,
ai A n g l i e i etc . : stpnind n fel u l acesta teritoriu l , s u n t foarte si
guri c-i vor stpni i pe locuitori.
n alienarea aceasta, ciudat este faptul c, acceptnd bunurile
particularilor, comunitatea, n loc s le risipeasc, n u face dect
s le asigure acestora legitima posesiune. s schimbe uzurparea
ntr-un adevrat drept, iar folosina n proprietate. Posesorii fi
ind apoi considerati ca depozitari ai bunului public, iar dreptu
rile lor fiind respectate de ctre toi membri i statu l u i i aprate
cu toate puterile acestuia contra strinului , posesorii au dobn
dit, ca s zicem aa, tot ceea ce au dat pri nt r o cesiune avanta
-

joas corpului pu blic i mai cu seam lor ni le: un paradox caiC


se explic uor prin deosebirea dintre drep tu r i l e pe care le au
suvera n u l i pro p ri etaru l asupra ace l u i a i fond, dup cum

se

va

vedea.
Se mai poate ntmpla ca oamenii s nceap a se uni nainte
de a fi posedat ceva i, pe urm, dobndind un teren sufic ient
pentru toi, s se foloseasc de el n comun sau s-I mpart ntre
ci fie egal, fie dup proporia stabil it de suveran. n orice chip
s-ar face dobndirea aceasta, dreptul fiecrui particular asupra
propriului su teren este subordonat dreptului comunitii asu39

p;a tuturor, fr de care n-ar mai exista nici solidaritate n leg


tnra social, nici fora real n exercitiul suveranitt i i .
V o i ncheia capitolu l de fat i cartea nti printr-o observatie
care trebuie s serveasc de temelie ntregului s istem social,
anume c n loc s distrug egalitatea natural, pactul funda
mental, dimpotri v, nlocuiete orice inegal itate fizic pe care
natura a putul s-o lase ntre oameni, printr-o egalitate moral i
legitim i c, putnd fi egali n fort ori n inteligent, toti oa'

rneni i devin egali prin conventie i de drept .

de c t aparent i i l uzoric: ca nu face


pc hog:n n uzurra1ie Legile n fapt 'unt

1 . Sub guvernmintele rele egalitatea aceasta nu-i

dect

s-I mcntin pe srac

n mizerie

ntotdeauna folositoare celor care au i vlflmloarc celor care n-au n i m ic; de unde
rezult c st area social nu-i
i nimeni nu are

40

avanwjoasfi oameni ll)r dect acunci


de pnsos. (n. Il.}

cnd toi au cte ceva

CARTEA A DOUA

CAPITOLUL 1
Su veranitatea este inalienabil
Numai voina general poate conduce puterile statului con
form scopului su, care este binele comun - aceasta-i prima i
cea mai i mportant consecin a principii lor expuse pn acu m ;
cci dac opoziia i ntereselor particulare a fcut necesar ntoc
m i rea societ\ii, aceasta n-a deveni t posibil dect prin acordul
acelorai interese. Acordul acesta este singurul punct comun n
tre diferitele interese ce formeaz legtura social, iar fr stabi
l irea lui n-ar putea exi sta nici o societate. Ceva mai mult, socie
tatea n u trebuie condus dect numai din punctul de vedere al
i nteresului comun.
Voi spune, prin urmare, c suveranitatea nefiind dect man i
festarea voine i generale, e a nu s e poate nstrina niciodat i c
suveran u l , care nu-i dect o fiin colectiv, nu poate fi repre
zentat dect prin sine nsu i : puterea se poate transmite uor, dar
voina n u .

ntr-adevr,

nu-i cu neputi n ca o voin particular s se

pun de acord cu voina general asupra u n u i punct oarecare,


ns e cu neputin ca acest acord s dureze neschimbat, pentru
c voina particular, prin nsi natura e i , tinde spre preferine,
pe cnd voina general tinde spre egalitate. E i mai imposibil
ca aceast voin particular s fie u n garant al amintitului acord,
dei ar trebui s fie ntot eauna. Chiar dac ar exista un astfe l de
acord, faptu l nu s-ar datora priceperi i , ci ntmplri i . Suveranu l
41

poate spune foarte bine: acum vreau ceea ce vrea cutare sau cel
puin ceea ce arat c vrea; dar el nu poate spune: "ceea ce va
vroi cutare mine e ceea ce o s vreau i eu"; fiindc este absurd
ca vointa s se lege pentru viitor i fiindc nu depinde de nici o
voint ca s consimt la ceva contrariu binelui fiinei care
voiete. Deci, dac poporul doar fgduiete s se supun, prin
chiar acest act el se distruge, i pierde calitatea de popor; din
clipa n care exist un stpn, nu mai exist poporul suveran i
tot din acea clip corpul politic este distrus.
Aceasta nu nseamn c ordinele conductorilor nu pot trece
drept vointe generale, ct timp suveranul, dei este liber s-o
fac, nu se opune. n asemenea mprejurare, din tcerea genera
l trebuie presupus consimmntul poporului
lucru ce va fi
explicat mai pe larg.
-

CAPITOLUL 11
Suveranitatea este indivizibil

Dup cum suveranitatea este inalienabii, tot aa ea este i


1
ind1vizibil: cci vointa sau este general , sau nu este general,
adic ea aparine ori ntregului popor, ori numai unei prti a po
porului. n primul caz, voina aceasta manifestat e un act de su
veranitate i devine lege, n al doilea caz, ea nu-i dect o voin
particular sau un act judectoresc, cel mult un decret.
Dar conductorii notri neputnd mpri suveranitatea n
principiu, o mpart dup obiectul ei. Astfel: o mpart n for i
voin, n putere legislativ i putere executiv, n drepturi de
impozit, de justitie i de rzboi, n administraie intern i n pu
tere de a trata cu strintatea; uneori confund toate prile aces
tea, alleori le deosebesc. Ei fac din suveran o fiin fantastic,
alctuit din buc\i diferite, ca i cum I-ar forma pe individ din
1.

p,nlru t:i.i voin\a s fie general. nu-i ntotdeauna nl"voic <..le umt;limitatc; trebuie.
"1XHlfl' toate Voturile; orice t.'Xthu.krc J"ormaJn inHiturtl gcncraJilaiCU. (n. .)

42

ns,

mai multe corpuri, lund de la unul ochii, de la altul braele i de


la cellalt picioarele. Se spune c vrjitorii din Japonia rup n
buci cte un copil n faa lumii, apoi, aruncndu-i n aer unele
dup altele toate membrele, fac s cad pe pmnt copilul viu i
nevtmat. Aproape la fel procedeaz i conductorii notri:
dup ce au dezmembrat corpul social printr-o scamatorie demn
de blci, adun iari prlile la un loc, numai ei tiu cum.
Eroarea aceasta provine din faptul c nu i-au format noiuni
exacte despre autoritatea suveran i au considerat a fi pri ale
acestei autoriti cele ce nu erau dect emaii ale ei. De pild, au
considerat ca acte de suveranitate declararea rzboiului i n
cheierea pcii, lucru inexact, fiindc nici unul dintre aceste acte
nu este o lege, ci numai o aplicare a legii, un act particular care
determin cazul legii, dup cum vom vedea foarte lmurit cnd
se va stabili ideea legat de cuvntul lege.
Privind tot aa celelalte mpriri, vom constata c ne nelm
de fiecare dat cnd suveranitatea ni se pare mprit- fiindc
toate drepturile privite ca pri ale acestei suveraniti i sunt,
dimpotriv, subordonate acesteia i presupun ntotdeauna voine
supreme pe care aceste drepturi

le ndeplinesc.
a provocat lipsa aceas

N-a putea spune precis cte nedumeriri

ta de exactitate n concluziile pc care le-au tras autorii de drept


politic cnd au voit aprecieze drepturile respective ale regilor
i ale popoarelor pe baza principiilor stabilite de ei. Din capito
lele

lJl i IV, Cartea nti a lui Grotius, oricine poate constata

cum se ncurc n sofisme savantul autor i traductorul su, de


team s nu spun prea mult ori s nu spun destul din punctul
lor de vedere i astfel s loveasc n interesel e ce voiau s le
apere. Grotius, refugiat n Frana, nemulumit de patria

sa

i vo

ind s se pun bine cu Ludovic al XIII- lea, cruia i-a dedicat


scrierea, nu cru nici un argument pentru a despuia popoarele
de toate drepturile lor i a-i i'mbrca, n schimb, u toat dibcia
posibil, pe regi. Tot aa ar fi fost i dorina lui Barbcyrac, care

i nchina traducerea regelui George 1 al Angliei, dar din neno

rocire expulzarea lui Iacob II, creia el i spune abdicare, l silea


43

s pstreze rezerve, s ovie i s se exprime cu nconjur pen

tru a nu face din Wilhelm u n uzurpator. Dac ambii scriito ri ar

fi adoptat principiile adevrate, toate dificultli le ar fi

di sprut i ei

ar fi fost ntotdeauna consecventi - atunci, ins, ar fi spus numai

tristul adevr i n -ar

ti c utat s se pun bine dect cu poporul.

Adevrul n u aduce, ns, nici un folos personal, iar poporul


nu d n i c i ambasade, nici catedre i

n ic

pensii.

CAPITOLUL III
Dac voinfa general poate grei
Din cele de mai sus rezult c vointa general este ntot
deauna dreapt i nzuiete n u m ai la satisfacerea utilittii pub l i
ce, dar nu rezult c i deliberrile poporului sunt ntotdeauna
ntemeiate. Poporul vrea, dar nu-i vede ntotdeauna bi nele: el
n u se corupe, c i se neal adesea,

i numai atunci pare a vroi

ceea ce-i ru.


Deseori apar deosebiri ntre voinfele tuturor i voina genera
l; aceasta nu u rmrete dect interesul comun, pe cnd primele
au n vedere i n teresul privat i nu sunt dect totalul voi n elor
particulare: scdei din acestea n zuinele opuse care se compenseaz

'

i va rmne, ca rezultat, vointa general.

Dac n-ar exista n i c i o legtur ntre ceteni cnd poporul


delibereaz, acesta fiind destul de contient, atunci din marele
numr de m i ci deosebiri ar rezulta ntotde auna vointa general
i hotrrea luat ar fi ntotdeauna bun. Din cl ipa, ns, n care
iau natere gruprile i asociaiile parliale n dauna marii asoci

atii, voina fiecreia d i ntre ele devi n e general fa de membri i

particular fa de stat: n acest caz se poate spune c n u mai


1 . Marchizul

d' Argcnson spune: fiecare interes are principii diferite. Acordul intre dou
intere.> particulare .>e stabilete numai prin opozitie cu un al trei/ea. i ar fi putut

a&auga: acordul tuturor intereselor se

formeaz prin opozitie cu interesul

fiecruia. De

n-ar e.,ista interese deosebite, ab i a s-ar mai resimi interesul comun, care n-ar ntlni

niciodat piedici; totul ar merge de la sine i politica ar nceta s mai tie o art.

44

(n. a.)

sunt ati votani ci oameni, ci cte asociaii . Deosebirile devin


mai puin numeroase i rezultatul mai puin general. n sfrit,
cnd una dintre aceste asociaii este att de mare nct le ntrece
pe toate celelalte, nu mai avem, ca rezultat, o sum de deosebiri,
ci o singur deosebire: n consecin, nu mai exist voin gene
ral, iar prerea care se impune nu-i dect o prere particular.
Prin urmare, pentru ca voina general s fie bine enunat,
trebuie s nu exi ste societate parial n stat, iar fiecare cetean
1
s nu se ia dect dup capul su - aa tindea s fac unica i su
blima institu ie a lui Licurg . Dac, totui, exist societi par
tiale, trebuie s li se sporeasc numrul i s se previn inegali
'
'
tatea, cum au fcut Solon Nu ma i Servius . Acestea sunt sin
gurele precauii bune pentru ca voina general s fie totdeauna
luminat, iar poporul s n u se nele.
,

CAPITOLUL I V
Limitele puterii suverane

Dac statul sau cetatea nu este dect o persoan moral a c


rei via const n unirea membrilor si i dac cea mai nsemna
t dintre preocuprile sale este prop1ia conservare, i trebuie,
prin urmare, o putere universal i coercitiv spre a mica i dis
pune fiecare parte n modul cel mai potrivit ntregului. Dup cum
natura d putere absolut fiecrui om asupra membrelor sale, tot
aa i pactul social d corpului politic o putere absolut asupra
membrilor si
i tocmai puterea aceasta, condus de vointa
general, poart, precum am spus, numele de suveranitatc.
Dar n afar de persoana public, trebuie s avem n vedere
i persoanele private care o compun i a cror via i libertate
-

1. rur-atlcvr.

spune Machiavelli. unele asocieri vatm statul, i;ar alh.:lt. i su111 foloi
vtlltun;1 (.'Cic nsoitc de zgomol. de cotcrii i de plrlttani. a fulosc:...c L:clc c4.1rc
se menlin fr secte i fr partizani. ntemeietorul unei republici. nputnd nltu ra
cxistcnla dumanilor. s se ngrijeasc cel pu1in ca s:1 nu exiSt scctc.
warc:

45

sunt, tirete, independente de cea dinti. Se pune, deci, problc


.na s deosebim bine drepturile respective ale cetenilor i ale

suveranului 1, precum i datoriile pe care trebuie s le ndepli


neasc cei dinti, n calitate de supui. de dreptul natural de care
ei trebuie s se bucure n calitate de oameni.
Tot ce nstrineaz fiecare, prin pactul social, din puterea,
bunurile i libertatea sa, constituie - lucru admis - numai ceva
Jin partea a crei folosin intereseaz comunitatea. Totodat
trebuie, ns, s admitem c singur suveranul poate aprecia acest
interes.
Toate serviciile pe care ceteanul le poate aduce statului,
trebuie s le ndeplineasc imediat ce i le cere suveranul; dar, la
;ndul su, suveranul nu poate impune supuilor nici o obligatie
fr folos pentru comunitate i nici nu se poate gndi la aa ceva
pentru c, dup legea raiunii i, mai mult nc, dup legea na
turii, nu se face nimic fr cauz.
Obligaiile care ne leag de corpul social nu sunt stricte dect
prin faptul reciprocitii i ndeplinindu-le, prin chiar natura lor,
nu poi lucra numai pentru altul, fr s lucrezi i pentru tine.
Pentru ce voina general e ntotdeauna dreapt i pentru ce toi
vor nencetat fericirea fiecruia dintre ei, dac nu pentru motivul
c nu exist om care s nu-i apropie cuvntul de fiecare i care s
nu se gndeasc la sine nsui, atunci cnd voteaz pentru toi?
De aici se constat c egalitatea de drept i noiunea de dreptate
ce decurge din ca i au originea n preferinta fiecruia fa de
sine i, prin urmare, n firea omului; c voina, pentru ca s fie
ntr-adevr general, trebuie s se prezinte ca atare att n obiec
tul ct i n natura ei; c trebuie s plece de la toi spre a se apli
ca tuturor i c, n sfrit, ea i pierde dreptatea fireasc atunci
cnd tinde la ceva individual i anumit, pentru c tocmai atunci,
judecnd asupra unor lucruri strine nou, nu mai suntem con
dui de nici un principiu adevrat de echitate.
1.

Cititori atenti.

v rog s nu va grbiti a m acuza de contrazicere. N-arn putut-o


srciei de expresii potrivite ideii dar ateptati 1 (n. a.)

ltura aici, din cauza

46

in

De ndat ce va fi vorba de un fapt ori de un drept particular


asupra unui punct ce n-a fost lmurit printr-o convenie general
anterioar, afacerea devine ntr-adevr contencioas: ne aflm n
fata unui proces n care particularii interesai formeaz una din
pri, iar publicul cealalt, dar n care nu vd nici legea ce tre
buie respectat i nici judectorul chemat s hotrasc. Ar fi
ridicol, n cazul de fat, s recurgi la o decizie special a voinei
generale, care n-ar putea fi dect voina uneia din pri i, prin
urmare, fat de cealalt ar rmne o simpl voin strin, par
ticular, nclinat de data asta spre nedreptate i supus greelii.
Aadar, dup cum o voint particular nu poate reprezenta voin
a general, aceasta, la rndul ei, avnd un obiect particular, i
schimb natura i nu poate s se pronune, n calitate de genera
l, nici asupra unui om, nici asupra unui fapt. De pild, la Atena
poporul nu mai avea voin general propriu-zis cnd i numea
ori i revoca conductorii, acorda onoruri unuia, pedepse altuia
i, prin nenumratele decrete particulare, svrea oarecum toa
te actele de guvernmnt; poporul nu mai lucra atunci ca suveran,
ci ca magistrat. Afirmaia aceasta va prea contrar ideilor obi
nuite, ns trebuie s-mi dai rgaz ca s le expun i pe ale mele.
Prin ea trebuie s se neleag c ceea ce generalizeaz voina
nu-i att numrul voturilor ct interesul comun care le leag,
pentru c, prin pactul social, fiecare se supune fr ovire con
diiilor pe care le impune celorlali. Admirabil acord ntre inte
res i dreptate, acord care d hotrrilor comune un caracter de
echitate, ce dispare din dezbaterea oricrei afaceri particulare,
atunci cnd lipsete un interes comun care s mpace i s iden
tifice regula judectorului cu regula prii.
Din orice parte ai privi principiul, ajungi ntotdeauna la ace
eai concluzie, i anume c pactul social stabilete ntre ceteni
egalitatea n aa fel nct toi se oblig n aceleai condiii i toi
trebuie s se bucure de aceleai drepturi. Prin chiar natura pactu
lui, orice act de suveranitate, adic orice act autentic al voinei
generale, oblig sau fa::orizeaz n mod egal pe toi cetenii,
astfel c suveranul cunoate numai corpul naiunii, dar nu distin47

ge pc nici unul di ntre aceia care o compun. Ce este un act de su


veranitate propriu-zis? O convenie a corpului cu fiecare dintre
membrii si , iar nu o convenie "intre superior i inferior; o con
ventie legitim, pentru c are la baz contractul social, echitabil
pentru c c comun tuturor, folositoare pentru c nu poate avea
alt obiect dect binele general i solid pentru c are drept garant
fora public i puterea suprem. Ct timp cetenii nu sunt su
pui dect unor asemenea convenii, ei nu se supun nimnui, n
afar de propria lor voin; iar a ntreba pn unde se ntind
drepturile respective ale suveranului i ale cetenilor, nseamn
a te ntreba pn la ce l imit se pot angaja acetia fa de ei n
ii, adic fiecare fa de toi i toi fa de fiecare-n parte.
Din cele de mai sus rezult c puterea suveran, orict de ab
solut, sfnt i inviolabil ar ti, nu iese i nici nu poate iei din
cadrul conveniilor generale i fiecare supus poate dispune pe
deplin de tot ce i s-a lsat prin convenii din bunurile i libertatea
sa. lat, deci , c suveranul nu-i n iciodat ndreptit s mpov
reze pe un supus mai mult dect pe un altul, pentru c, n acest
caz, afacerea devenind particular, puterea lui nu mai este com
petent.
Odat admise aceste deosebiri , rezult c nu-i adevrat afir
maia c n contractul social ar exista vreo renunare adevrat
din partea membri lor, pentru c situaia lor - prin efectul con
tractului - este realmente mai bun dect cea anterioar i pen
tru c, n loc de nstrinare, ei n-au fcut dect un schimb avan
tajos ntre viaa nesigur i precar de altdat i cea de azi, mai
bun i mai sigur, ntre independena natural i libertate, ntre
puterea de a duna altuia i propria siguran i, n sfrit, ntre
puterea lor, pe care alii ar fi putut s-o ntreac, i un drept pc
care uniunea social l face de nenvins. nsi viaa lor, pe care
au devotat-o statului, e Intotdeauna ocrotit; iar cnd i expun
viaa pentru aprarea statului - ce altceva fac atunci dect s
restituie ceea ce au primit de la el? Ce fac ei altceva dect ce ar
face i n stare de natur- mai des i expunndu-se unor primej
dii mai mari -, cnd, n lupte inevitabile, i-ar apra viata toc48

mai cu riscul ei? To i trebuie s se l upte la nevoie pentru patrie ,


e adevrat - dar nimeni nu trebuie s l up te vreodat pentru sine.
Nu suntem oare n ctig chiar nfruntnd, pentru sigurana
noastr, numai o parte din primejdiile pe care ar trebui, pentru
noi nine, s le nfruntm n cazul cnd sigurana asta ne-ar fi
luat?

CAPITOLU L V
Despre dreptul de via i de moarte

Se nate ntrebarea: cum pot p art icularii s transmit suvera

nului dreptul de a d i spu ne de propria lor via, drept pc care ci


s inguri nu-l au? Problema pare greu de rezolvat numai pentru
c-i greit pus. Orice om are dreptul s-i expun viaa spre a o

conserva. Oare a susinut cineva, vreodat, c cel care sare pe fe


reastr ca s scape dintr-un incendiu ar fi vinovat de sinucidere?
1 s-a adus vreodat vin pentru crima de sinucidere celui care
piere ntr-o furtun, dei a cunoscut primejdia din momentul m
barcrii?

Pactul social are ca scop conservarea contractantilor. Cine i


urmrete scopu l, trebuie s-i primeasc i mijloacele, iar aces
te mijloace sunt nedesprite de anumite riscuri i chiar de pier
deri. Cine vrea s - i asigure viaa pri n al i i , trebuie s i-o dea,
la nevoie, pe a sa pentru ei. Dar cetteanul nemaifiind judector
al primejdiei la care legea l oblig s se expun, cnd suveranul
i spune: "e abso l ut necesar pentru stat ca t u s mori", el trebuie
s moar, pentru c numai sub aceast condiie a trit pn atunci
n siguran i pentru c viat a lui nu este numai o binefacere a
naturii, ci i un dar al statului, fcut n anumite condiii.
Pedeapsa cu moartea aplicat criminalilor poate fi pri vit
cam din acelai punct de vedere: consimti s mori. dac vei de
veni criminal. pentru ca s capei sigurana c nu vei cdea vic
tima unui uciga. Prin pactul acesta, departe de a dispune de pro
pria-i via, ai, dimpotriv, intentia s i - o asiguri - cci es te
49

inadmisibil ca vreunul dintre contractani s fi prevzut, n mo


mentul ncheierii pactu lui, c va fi spnzurat.
De altfel, atacnd dreptul social, rufctorul devine, prin f
rdelegile comise, nesupus i trdtor fa de patrie: violnd le
gile comunitii, nceteaz de a-i fi membru i, mai mult, i poar
t rzboi. Din clipa aceea, conservarea statului devine incompa
tibil cu viaa lui, iar unul din doi trebuie s piar. Cnd pedep
seti un vinovat cu moartea, acionezi nu att fa de un cetean,
ct fa de un duman. Procedura i judecata nseamn dovezile
i recunoaterea faptului c el a nclcat tratatul social i, prin
urmare, nu mai este membru al statului. Cum, ns, el s-a recu
noscut membru, cel puin prin domiciliu, devine necesar nde
prtarea lui, fie prin exilare, ca i nfractor al pactului, fie prin
moarte, ca duman public, cci un asemenea duman este om,
nu o persoan moral, iar dreptul de rzboi i ngduie s-I omori.
Dar, mi se va spune, condamnarea unui criminal e un act par
ticular. De acord: condamnarea aceasta nici nu aparine suvera
nului, fiind un drept pe care-I poate conferi altuia, fr s-I poat
exercita el nsui. Toate ideile mele se susin, dar nu le pot ex
pune pe toate laolalt, n acest loc.
1
Repetarea pedepselor nseamn ntotdeauna slbiciune sau
neglijen n conducere, cci nu exist un ticlos pc care s nu-l
poi face bun de ceva. N-ai dreptul, deci, s-I omori- fie chiar
spre a servi ca o pild- dect pe acela pe care l-ai putea \ine,
fr primejdie, n via.
Dreptul de a graia sau de a scuti pe un vinovat de pedeapsa
stabilit prin lege i pronunat de judector nu aparine dect
aceluia care se afl mai presus de judector i de lege, adic su
veranului; dar i acest drept nu-i destul de lmurit, iar cazurile
de aplicare sunt foarte rare. ntr-un stat bine guvernat sunt pui
ne cazuri de pedepsire - nu din cauza acordrii graierilor, ci
pentru c sunt puini criminali; cnd statul slbete, mulimea
crimelor le asigur impunitatea. n timpul republicii romane, se1. Cawrile de recidiv n snul unei societti. (n. t.)
50

natul i consulii n-au ncercat niciodat s gratieze; nici chiar


poporul nu obinuia s graieze, dei uneori i revoca propriile
hotrri. Gratieri le frecvente prevestec c n curnd crimele nu
vor mai avea nevoie de ele: lesne de nteles sfritul. Simt, ns,
c-mi protesteaz sufletul i mi se oprete condeiul: voi lsa
chestiunile acestea s le discute omul drept, care n-a ovit de
loc i care, el nsui, n-a avut niciodat nevoie de gratiere.

CA PITOLUL VI
De.'ipre lege

Prin pactul soc ial am dat fiin i viat corpului politi c ; acum
trebuie s-i dm micare i voint prin legislaie, cci actul cel
dinti, prin care se formeaz corpul politic, nu determin nc
nimic din ceea ce trebuie s fac spre a se conserva.
Tot ce este bun i conform ordinii e aa prin chiar natura lu
crurilor, independent de conventiile omeneti. Dreptatea vine de
la Dumnezeu, el fiindu-i izvorul; dar dac tim s-o primim de
aa de sus, atunci nu avem nevoie nici de conducere i nici de
legi . Exist, fr ndoial, o dreptate universal, emanat chiar
din raiune; ca s fie, ns, admis ntre noi, ea trebuie s fie reci
proc. Legile justitiei sunt, n lipsa unei sanciuni naturale i pri
vind omenete lucrurile, fr de folos pentru oameni, cci ele nu
fac dect bine celui nedrept i ru celui drept, cnd acesta le res
pect fat de toat lumea fr ca cineva s le respecte fat de el.
Este, deci, nevoie de convenii i legi pentru a lega drepturile de
ndatoriri i a aduce dreptatea la locul ei. n starea de natur,
unde totul este comun, nu datorez nimic acelora crora nu le-am
fgduit ceva i nu recunosc c apartine altuia dect ceea ce mie
nu-mi trebuie. Nu tot aa stau lucrurile n starea civil, unde
toate drepturile sunt stabilite prin lege.
Dar, la urma u r mei ce este legea?
Ct timp ne vom mrgini s legm de acest cuvnt idei me
tafizicc, vom con tinua s rationm fr s fim nclci; iar dup
,

51

ce vom fi stabilit ce este legea natural, nu vom ti mai mult de


spre legea social.
Am mai spus c nu exist voint generalrt privitoare la un

o!Jicct particular. ntr-adevr, obiectul acesta este nuntrul sau


n afara statului. Dac e n afar, voina strin nu-i general n
raport cu el; iar dac obiectul e nuntru, el face parte din stat:
n acest caz, ntre ntreg i parte se formeaz o legtur care d
natere la dou fiine deosebite, una fiind partea, iar cealalt n
tregul fr ea. Dar ntregul nu-i ntreg dac i lipsete o parte, iar
ct timp se mentine raportul acesta, avem de-a face nu cu ntregul,
ci cu dou pri i negale: de unde rezult c voina uneia nu este,
pentru acelai cuvnt, general fa de cealal t.
Dar cnd poporul ntreg hotrte n privina poporului, atunci
el se privete singur i astfel ia natere un raport ntre obiectul
ntreg dintr-un punct de vedere i acelai obiect din alt punct de
vedere, fr nici o diviziune a ntregului. n cazul acesta, ches
tiunea hotrt este general ca i voina care hotrte. Unui
asemenea act i voi spune lege.
Cnd spun c obiectul legilor este ntotdeauna general, ne
leg prin aceasta c legea i privete pe supui in corpore, iar ac
iunile n mod abstract- fr s aib vreodat n vedere un om
ca individ sau o aqiune particular. De pild, legea poate hotr
existena unor privilegii. dar nu le poate acorda nimnui personal;
ea poate crea mai multe categorii de ceteni, indicnd chiar ca
litile ce vor da drepturi n diferitele categorii, ns nu poate
numi pe cutare sau cutare spre a fi admis n aceste categorii; ea
poate stabili un guvernmnt regal n linie ereditar, dar nu poa
te alege rege pe cineva anume ori numi o familie regal- ntr-un
cuvnt: puterii legiuitoare nu-i apaqine nici o aciune referitoare
la un obiect particular.
De unde rezult c nu-i mai are rostul ntrebarea cui aparine
dreptul de a face legi, acestea fiind acte ale voinei generale; nici
Jac principele este mai presus de legi, fiindc el este membru
al statului; nici dac legea poate fi nedreapt, fiindc nimeni nu
este nedrept fat de sine nsui, i, n sfrit, nici dac, fiind

supus legilor, eti liber, ntruct legile sunt nite dispozi\ii ale
voin\elor noastre.
Mai rezult c, legea con\innd universalitatea voin\ei i a
obiectului, ceea ce ar porunci un om, oricine ar fi el, din propria
lui ini\iativ, nu este o lege i nici mcar ce poruncete suveranul
n privin\a unui obiect particular nu-i o lege, ci un decret: este
un act de magistratur, iar nu de suverani tate.
Numesc, aadar, republic orice stat guvernat de legi, indife
rent de forma administra\iei sale, cci numai n acest caz guver
neaz interesul public i lucrul public are nsemntate. Orice gu1
vernmnt legitim este republican : voi lmuri ndat ce este guvernmntul.
Legile, propriu-zis, nu sunt altceva dect condiiile asociatiei
ci vile. Poporul, supus legilor, trebuie s fie autorul lor- pentru
c numai asociaii sunt n drept s stabileasc condi\iile societ
i i . Dar cum le vor stabili? De comun acord ori printr-o inspira
ie neateptat? Are corpul politic vreun organ care s-i exprime
voina? Cine s-i dea prevederea necesar ca s formuleze actele
i s le fac dinainte cunoscute sau cum le va decide n caz de
nevoie? Cum va fi n stare mulimea oarb - care adeseori nu
tie ce vrea pentru c rareori i d seama de ceea ce i este folo
sitor- s-i alctuiasc prin ea nsi o oper att de mare i att
de grea: un sistem de legislaie? Poporul i vrea totdeauna bine
le, dar nu ntotdeauna l vede singur; voina general este ntot
deauna dreapt, dar judecata care o conduce nu-i totdeauna lu
minat. Trebuie, aadar, s i se prezinte lucrurile aa cum sunt,
uneori aa cum ar trebui s i se par; s i se arate drumul cel bun
pe care-I caut, s fie pzit de nelarea voinelor particulare, s
i se nlesneasc vederea n spaiu i timp, i, n sfrit, trebuie s
se diminueze atracia foloaselor prezente i vdite, prin aminti
rea primejdiei relelor ndeprtate i ascunse. Particularii vd fo
loasele pe care le jertfesc; publicul vrea binele pe care nu-l vede.
1. Prin cuvntul

acesta

nu intel numai

o aristocratie

ori

democratie. ci, in general,

orice guvernilmm condus de vointa general, care c:stc legea.

(n. a.)

53

Toti au deopotriv nevoie de ndrumtori. Unii trebuie siliti s-i


pun de acord voina cu raiunea, alii trebuie deprini s tie ce
vor. Astfel, din luminarea publicului, rezult n corpul social
acordul dintre gndire i voin, iar de aici cooperarea deplin
ntre pri i cea mai mare for a ntregului . Iat cum se nate
nevoia de un legiuitor.

CAPITOLUL VII
Despre legiuitor

Pentru a gsi cele mai bune reguli sociale potrivite naiunilor,


ar trebui s existe o minte superioar care s priceap toate pasi
unile oamenilor, dar care s nu aib nici una; care s nu aib nici
o legtur cu firea noastr, pe care, ns, s-o cunoasc profund;
a crei fericire s fie independent de noi i care, totui, s se
preocupe de fericirea noastr; care, n sfrit, asigurndu-i, n
decursul vremii, glorie ndeprtat, s poat munci ntr-un secol,
1
pentru a se bucura de ea n altul Ar trebui zei ca s le fac legi
oamenilor.
Ra\ionamentul pe care Caligula l fcea n privinta faptului,

Platon l fcea n privina dreptului, pentru a-1 defini pe omul


social sau regal , pe care-I cuta n scrierea sa despre domnie.
Dar dac e adevrat c un principe mare este un om rar, ce va
trebui s spunem despre un mare Iegiuitor? Cel dinti n-are de
ct s urmeze modelul pe care cellalt trebuie s-I propun. Le
giuitorul este inginerul care inventeaz maina, iar principele
domnitor este muncitorul care o arat lumii i o pune n micare.
Montesquieu spune: la originea societ\ilor conductorii repu-

1.

Un popor devine celebru din clipa cnd

Licurg a fcut

ci in rc,rul Greciei.

54

legisla\ia lui incepe s decad. lnstitu\ia lui


seolc mai inainte de a se ti vorbit despre

fericire;1 parlanilor cteva

(n. .)

blicilor sunt cei care creeaz instituia i numai pc urm insti


tuia formeaz pe conductorii republicilor.
Acela care ndrznete s nceap constituirea unei naiuni,
trebuie s se simt n stare de a schimba, ca s zic aa, fiina
omeneasc, de a-1 transforma pe fiecare individ- care, prin sine
nsui, este un ntreg perfect i singuratic -, transformndu-1 n
parte a unui ntreg mai mare, de la care individul s-i primeas
c, ntr-o anumit msur, viaa i fptura proprie; s se simt n
stare de a schimba constituia omului spre a o ntri; de a nlocui
viaa fizic i independent, cptat de la natur, printr-o via
moral i parial, adic dependent. ntr-un cuvnt, el trebuie
s-i rpeasc omului forele proprii, pentru a-i da altele, strine,
de care s nu se poat folosi fr ajutorul altuia. Cu ct forele
sale de la natur sunt mai istovite, mai nimicite, cu att mai mari
i mai trainice sunt cele dobndite i cu att mai puternic i mai

desvrit va deveni i legislatia. Astfel, dac fiecare cetean


nu nseamn nimic i nu poate nimic fr toi ceilal!i, iar forta
ditigat de ntreg este egal ori superioar sumei forelor natu

rale ale tuturor indivizilor, se poate spune c legislaia a atins cel


mai nalt grad de perfeqiune pc care-I poate atinge.
Din toate punctele de vedere, legiuitorul e un om extraordi
nar n stat, cci dac trebuie s fie aa prin geniul su, nu este
mai puin prin rolul ce-l ndeplinete. Rolul acesta, nici de ma
gistratur i nici de suveranitate, care constituie republica, nu in
tr n fptura ei, ci este o funcie aparte i superioar, care nu are
nimic comun cu puterea omeneasc. Cci dac cel care porun
cete oamenilor nu trebuie s porunceasc legilor, cel care po
runcete legilor nu trebuie nici el s porunceasc oamenilor,
pentru c altfel legile lui, instrumenL al propriilor pasiuni, n-ar
face adesea dect s-i perpetueze nedreptile i niciodat n-ar
putea mpiedica prerile particulare s strice perfeqiunea operei
sale.
Licurg a renunat mai nti la suvcranitate, i abia pc urm i-a
nzestrat patria cu legi. Aa era obiceiul n cele mai multe orae
greceti: alctuirea legilor era ncredintat unor particulari. Re55

publicile moderne ale Italiei au imitat adesea obiceiul acesta; Ia


1
fel a procedat republica Genevei, iar rezultatele au fost bune . In
epoca ei de strlucire, Roma a vzut reaprnd n mijlocul ei
toate frdelegile tiraniei i puin i-a lipsit ca s dispar- i asta
numai pentru c a reunit autoritatea legislativ i puterea suvera
n n m na acelorai persoane.
Cu toate acestea, decemviri ( n u i-au luat niciodat dreptul
de a face s se voteze o lege din autoritatea lor. Nimic din ce v
propunem, spuneau ei poporului, nu poate deveni lege fr voia
A

voastr. Romani, fii singuri autorii legilor care trebuie s v asi


gure fericirea.

Cel care redacteaz legile n-are, deci, sau nu trebuie s aib


nici un drept legislativ; i nici chiar poporul nu poate, cnd ar
vrea, s renune la acest drept netransmisibil, pentru c, dup
pactul fundamental, numai voina general i oblig pe particu
lari i pentru c nu poi avea niciodat sigurana c o voin par
ticular este conform celei generale, dect dup ce ai supus-o
voturilor libere ale poporului - ceea ce am mai spus, ns cred
de folos s repet.
n opera de legislaie se gsesc, aadar, dou lucruri care par
incompatibile: o sarcin care depete puterile omeneti, dat
spre executare unei autoriti care nu nseamn nimic.
Alt dificultate care merit aten ie : nelepii care ar vroi s
vorbeasc poporului n limba lor, i nu ntr-a lui, n-ar ti s se
fac nelei Cu toate acestea, sunt mii de idei care nu se pot ex
prima n limba poporului. Vederile prea generale, ca i scopurile
prea ndeprtate, depesc deopotriv priceperea lui: fiecare in
divid nelegnd numai acele planuri de conducere care au leg
tur cu interesul su particular, i va da cu greu seama de fo
loasele ce ar urma s le trag din nesfritele interdicii impuse
.

1. Cei care l socotesc pc Cal vin numai teolog, nu cunosc hine capacitatea geniului su.
Redactarea ln\eleplelor noastre ec.Jicte, la care a luat o mare parte, i fac lot atta cin
ste ct instilulia lui.
Cal vin a organizat la Geneva o rep<iblic rrotestanl. (11. 1.)
56

de legile bune. Pentru ca un popor n formare s poa t pricepe


maximele sntoase ale politici i i s urmeze regulile funda
mentale ale r aiun i i de stat, ar treb ui ca

efectul s poat deveni


trebuie s fie opera legi ferrii, s
prezideze chiar la crearea legilor, pen tru ca, n sfri t oamenii
s fie nainte de existena legilor ceea ce trebuie s devin prin
cauz, iar spiritul social, care

ele. Legiuitorul neputnd ntrebuina, p ri n urmare, nici forta i


nici raionamentul, va fi nevoit s recurg la o autoritate de alt
ordin, care s poat conduce fr violen i s determine fr a
convinge.
Iat ce i-a silit, n toate vremurile, pe prinii naiun ilor s re
curg la mijlocirea cerului i s-i cinsteasc pe zei cu propria lor
nelepciune, pentru ca popoarele

supuse legilor statului ca i

celor ale n aturii i recunoscnd aceeai putere att n crearea


omului c t i a societii

s se supun n libertate i s poarte

fr murmur jugul fericirii p ub lice

Aceasta este inalta raiune, mai presus de priceperea oame


nilor de rnd, ale crei hotrri au fost puse de l egi uitor n gura

zeilor nemuritori pentru a lua, prin autoritatea divin, ceea ce n-ar


fi putut obine

prude n a omeneasc . Dar nu orice om are darul

de a-i face pe zei s vorbeasc i nic i de a se face crezut cnd se

d drept interpre tul lor. M i n tea n eleap t

a legiuitorului este

adevrata minune care trebuie s aduc dovada me n i rii sale.


Orice om poate spa table de piatr, c umpra rspunsul unui

oracol, simula un tainic contact cu o divinitate, po ate dresa o pa


sre ca s-i vorbeasc la ureche ori gsi, n sfrit, alte mijloace

grosola ne prin c are s5. impun poporului. Cel care nar ti dect
att tot ar putea s adune, ntmpltor, o grmad de nebun i -

dar el nu va ntemeia niciodat u n imperiu, iar opera lui capri


cioas va disprea o dat cu el. ireteniile zadarnice nu stabilesc

dect o legtur trecto are pc care numai nelepci une a o face


,

1.

la nici un popor n-a existat lcgiuitur rare. propu


legi extraordinare, s nu recurg la Dumnezeu- pentru c altl'cln-ar fi fost pri

i-ntr-adevr, spune Machiavelli,


nnd

mite. (n. )

57

trainic. Legea iudaic, vie i astzi, ca i legea fiului lui Ismail .


care, de zece secole, s tp ne tc jumtate din omenire, atest i
a,um strlucitele caliti ale oamenilor care le-au fcut; iar n
timp ce filosofia ngm fat ori spiritul orb de partid nu vd n ei
dect nite arlatani norocoi, adevratul om politic admir n
legislaiile lor acel mare i puternic geniu care d via operelor
trainice.
Din toate acestea nu trebuie s tragem, cum face Waburton 2,
concluzia c politica i religia urmresc azi acelai scop, dar c,
la originea natiunilor, una a servit de instrument celeilalte.

CAPITOLUL VIII
Despre popor

Dup cum arhitectul, nainte de a construi o cldire mare,


observ i sondeaz locul spre a constata dac-i poate susine
grelllatea, tot aa legiuitorul nelept nu ncepe alctuirea legilor,
bune prin cuprinsul lor, nainte de a vedea dac poporul, care le
va primi, e n s ta re s le ndure. Aa, de pild, Platon a refuzat

s alctuiasc legi arcadienilor i cirenien il o r , tiind c popoa


rele acestea erau bogate i nu puteau suferi principiul egalittii;
aceeai consideraie ne explic de ce s-au vzut n Creta legi
bune la oameni ri, pentru c Minos a condus un popor plin de
vicii.
Foarte multe popoare, care n-ar fi putut niciodat suporta legi
bune, au strlucit totui n lume, iar tocmai acelea care ar fi putut
s le primeasc n-au avut, n decursul istoriei lor, dect o foarte
scurt perioad n care s le accepte. Popoarele, ca i majoritatea
oamenilor, sunt asculttoare numai n tineree i devin incorigi
bile la btrnee. Odat obiceiurile formate i prej udecile nr
dcinare, ncercarea de a le reforma este primejdioas i zadar'

i. Adic legea na\iunii arabe,

mahomcdanismul.

2. Cclchrulteolog englez mort

58

n 1779. (n. t.)

(n. t.)

nic: poporul nu poate suferi nici s te atingi de viciile lui spre


a le distruge, ntocmai ca bolnavii proti i fricoi care tremur
la vederea medicului.
Asemenea bolilor care, tulburnd mintea oamenilor, le terg.
amintirile trecutului, i n istoria statelor apar uneori epoci vio
lente, n care revolutiile au influente asupra popoarelor, aa cum
anumite crize influeneaz indivizii; atunci, oroarea de trecut
ine locul uitrii, iar statul, mcinat n rzboaie civile, renate
din propria-i cenu, ca s zic aa, recptndu-i puterea tine
reii, dup ce a scpat din ghearele morii. Aa s-a ntmplat cu
Sparta pe vremea lui Licurg, cu Roma dup Turquiniu i aceeai
soart au avut-o, n vremurile mai noi, Olanda i Elveia dup
izgonirea tiranilor.
Dar asemenea evenimente sunt rare, ele constituie excepii a
cror motivare se gsete totdeauna chiar n formaia deosebit
a statului respectiv. i evenimentele acestea nici nu s-ar petrece
de dou ori la acelai popor- care, barbar fiind, poate deveni
liber, ns nu mai poate deveni liber mai trziu, dup ce i s-a
istovit energia civil. Atunci tulburrile l pot distruge fr ca re
voluiile s-I poat renate; de ndat ce lanurile au fost sf
rmate, poporul se risipete i dispare: din clipa aceea i trebuie
un stpn, i nu un liberator. Popoare libere, amintii-v ntot
deauna de maxima aceasta: libertatea se poate ctiga, dar nicio
dat redobndi.
Tinereea nu nseamn_ copilrie. Pentru popoare, ca i pen
tru oameni, exist vrsta tinereii sau, dac vrei, a maturitii,
care trebuie ateptat nainte de a o supune legilor; cum, ns,
nu-i ntotdeauna lucru uor s recunoti maturitatea unui popor,
opera nu-i atinge scopul, dac legile se stabilesc prea devreme.
Un popor e uor de condus nc de la natere, altul nici dup
zece veacuri. Ruii nu vor fi niciodat bine condui prin legi,
pentru c le-au avut prea de timpuriu. Petru cel Mare avea geniul
imitator, dar nu avea adevratul geniu, cel creator, cel care din
nimic face totul. A fc':_lt i cteva lucruri bune, dar cele mai
multe au fost nepotrivite. Dei nelesese c poporul su era bar59

bar, nu observase c nu era nc pregtit pentru viaa social; a


voit s-I civilizeze, cnd nu trebuia dect s-I deprind cu rz
boiul. A voit s fac germani, englezi, atunci cnd trebuia s n
ceap prin a face rui: n acest mod i-a mpiedicat supuii de a
deveni ceea ce ar fi putut s fie, fcndu-i s se cread c erau
ceea ce nu sunt. Tot aa un profesor francez i pregtete elevul
spre a strluci timp de o clip, n copilrie, pentru ca, apoi, s nu
fie niciodat nimic. mpria Rusiei va nzui s cucereasc Eu
ropa, dar va fi ea nsi subjugat. Ttarii, supui i sau vecinii ei,
vor deveni stpnii Rusiei i ai notri: revoluia aceasta n ome
nire mi pare inevitabil. Toi regii Europei lucreaz de acord ca
s-o grbeasc.

CAPITOLUL IX
Continuare

Dup cum natura a fixat staturii unui om bine conformat anu


mite limite, peste care trecnd vei gsi doar uriai ori pitici, tot
aa, n privina celei mai bune structuri de stat, ntinderea aces
tuia este limitat, astfel nct s nu fie nici prea mare pentm o
guvernare chibzuit, nici prea mic, pentru a se putea menine
singur. n orice corp politic exist un maximum de for care nu
ar putea fi depit i de care statul se ndeprteaz adesea prin
ncercarea de a se mri. Cu ct legtura social se ntinde, cu att
slbete aa c, n general, un stat mic este, proporional, mai
puternic dect unul mare.
O mulime de argumente demonstreaz maxima aceasta. n
ti, c administraia devine mai greoaie la mari deprtri, aa
cum aceeai greutate devine mai mare la captul unei prghii
mai lungi. Apoi, pe msur ce sporesc categoriile ierarhice, de
vine mai costisitoare: fiecare ora are administratia lui, pltit de
popor, i fiecare jude pe a lui, susinut tot de popor; dup aces
tea vin provinciile, urmate de marile guvernminte, satrapiile i
vice-regatele, pltite toate din ce n ce mai scump i ntotdeau,

60

na din punga ncfcricitului popor; iar ca ncheiere, deasupra tutu


ror, se situeaz administraia suprem, care-i apas pc toi. At
tea biruri istovesc pe supui, care, cu at tea categorii de admi
nistraie, sunt guvernai mai ru dect dac ar avea numai una!
n acest timp, abia dac mai rmn rezerve pentru cazuri extra
ordinare, iar cnd statul trebuie s recurg la ele, atunci cu sigu
ran e aproape de ruin.
i nc n-am spus tot: nu numai c guvernul e mai puin vigu
ros i prompt n a impune respectarea legilor, a mpiedica nemul
umirea public, a ndrepta abuzurile i a nltura instigrile care
pot aprea n inuturile ndeprtate, dar poporul, la rndu-i, simte
mai puin dragoste pentru conductorii si, pe care nu-i vede
niciodat, pentru patria care i se pare ntreaga lume i pentru con
cetenii care, n cea mai mare parte, i sunt strini. Legile de
acelai fel nu se potrivesc tuturor provinciilor, deosebite ntre ele,
care-i au fiecare obiceiurile lor, triesc n climate diferite, une
ori chiar opuse i nu pot ndura, deci, aceeai form de guver
nmnl. Din legi diferite nu rezul! dect ncurcturi i zpceal
printre popoare: trind sub aceiai conductori i ntr-o continu
legtur ntre ele, trec de la unii la alii i se unesc unele cu altele;
fi ind ns supuse altor obiceiuri. ajung s nu mai tie niciodat
dac patrimoniul lor le apaqinc ntr-adevr. Talentele se pierd,
virtuile rmn necunoscute, i ar viciile nu se pedepsesc n mul
imea aceea de oameni -necunoscui unii altora- pe care sediul
administraiei supreme li adun la un loc. Conductorii preocu
pai permanent de treburi nu mai vd nimic prin ei nii, iar
funcionarii sunt cei care, de fapt, guverneaz statul. n sfrit,
msurile care trebuie luate spre a menine autoritatea general de la care atia slujbai vor s se sustrag ori s treac peste ea
- absorb toate preocuprile publice; nu mai rmne nimic din ele
pentru fericirea poporului i abia dac mai rmne ceva pentru
aprarea lui la nevoie. n felul acesta, un corp prea mare pentru
alctuirea sa slbete i apoi piere zdrobit sub propriai greutate.
Pe de alt parte, statul trebuie s-i asigure oarecum o teme
lie pentru a avea soliditate, pentru a rezista la zguduirilc pe care
61

odat le va simti, ca i Ia sforrile ce va fi nevoit s le fac spre


a se menine, cci toate popoarele au un fel de fort centrifug
prin care actioneaz necontenit unele contra altora, nzuind s
se mreasc n pagu b a vecinilor, n tocmai ca "vrtejurile" l u i
Descartes. Cei slabi risc s fie repede nghiiti i nimeni nu se
poate menine dect dac toi se pun ntr-un fel de echilibru care
s fac apsarea pretutindeni egal.
De unde rezult c sunt motive pentru a se extinde i motive
pentru a se restrn g e iar gsirea ntre unele i altele, a celei mai
,

potrivite proportii pentru dezvoltarea statului, este un talent- i


nu tocmai unul nensemnat - necesar omului politic n gene ra l,
.

se poate afirma c motivele din prima categorie, fiind numai ex

terioare i relative, trebuie subordonate celorlalte, care s un t l


untrice i a b so l ute n p ri m ul rnd, trebu i e cutat asigurarea
unei administratii sntoase i puternice, cci trebu ie s te n
.

c rezi mai mult n vigoarea obti n u t pri ntr o bun guvernare de


n forte l e date de un teritoriu nti n s .
S-au vzut, ns, state astfel alctuite, nct nevoia cuceririlor
intra chiar n firea l or, aa c pentru a se menine trebuiau s se
-

ct

mreasc mereu. Poate c se simeau prea fer ici te cu aceast


nevoie care, totui, le arta o dat cu limita mririi i momentul
de nenlturat al cderii l or

CAPITOLUL X
Urmare
Un corp politic poate fi m surat n dou moduri, i anume:
dup ntinderea teritoriului sau dup numrul locuitorilor; ntre
aceste dou msuri e un raport propo rio nal care face ca statul
,

s fie ntr-adevr ceea ce pare. Oamenii alctuiesc statul, ns te

renul hrnete oamenii; prin urmare, trebuie ca pmntul s fie


suficient p e n tru n trei nerea locuitorilor i s existe atia locui
tori c ti poate hr n i pmntul . n propoqia aceasta se gsete
maxi mul de fo r al un ui numr dat de locuitori: dac e p rea
62

mult teren, paza lui este grea, cultura i nsuficient i produsel e


prisosesc - deci cauza apropiat a rzboaielor defensive; dac
nu-i destul teren, statul se afl, pentru lipsa aceasta, la discreia
vecinilor - cauza apropiat a rzboaielor ofensive. Slab este po
porul care, prin poziia lui, n-arc dect alternativa dintre comeq
sau rzboi ; el depinde de veci ni i de evenimente i ntotdeauna
are o via nesigur i scurt. Ori cucerete i-i schimb situa
ia, ori este cucerit i dispare. Nu poate tri liber dect ntre dou
extreme: foarte mic sau foarte mare.
Un raport tix ntre cuprinsul teritoriului i numrul suficient de
locuitori nu se poate stabili, iar asta att din cauza deosebirilor ce
rezult din calitile pmntului, din gradul de fertilitate, din felul
produselor i din influena climei, ct i din alte diferene, obser
vate n temperamentul l ocuitorilor, cci unii consum puin ntr-o
ar bogat, iar alii mult pe un teren srac. Mai trebuie s se in
seama de fecunditatea, mai mare sau mai mic, a femeilor, de
condiii le mai mult ori mai puin favorabile creterii populaiei i
de numrul la care legiuitorul sper s ajung prin dispoziiile sale
- de unde nevoia ca acesta s nu-i ntemeicze judecata pe ceea ce
vede, ci pe ceea ce prevede, nici s se opreasc att asupra strii
actuale a populaiei, ct asupra aceleia la care va aj unge n mod
firesc. n sfrit, sunt nenumrate mprejurri n care nsuirile
particulare ale locului silesc populaia ori i permit s se ntind pe
mai mult teren dect ar fi nevoie. De pild, populaia se va ntinde
mai mult ntr-o ar muntoas, unde produsele naturale - bazate
pe lemn i puni cer mai puin munc, unde se tie din expe
rien c femeile sunt mai fecunde dect la cmpie i unde marele
teren nclinat are o baz orizontal mic, singura de care se ine
seam n culturile vegetale. Dimpotri v, populaia se poate
restrnge pe rmul mrii - chiar i pe terenuri stncoasc ori
nisipoase, aproape neproductive -, pentru c pescuitul poate
nlocui n mare parte produsele pmntului, oamenii trebuie s fie
mai numeroi pe un loc mai limitat spre a putea respinge atacurile
pirailor; apoi este cu mult mai uor pentru ar s se scape, prin
formarea de colonii, de excedentul de populatie.
-

63

Pc lng a<..:L' S l c w n di i i necesare formri i unui popor, trebuie


;:dugat nc una, care nu poate nlocui pe nici una dintre cele

ami nti te, dar l"r de care toate sunt zadarnice, i anume: poporul
trebuie s se bucure de belug i de pace - pentru c ti mpul cnd
se desvrete statu l n organizarea lui, se aseamn momente
lor n care se formeaz batali onul: tocmai atunci corpul este mai
puin rezistent i poate fi nvins mai uor. n vremuri de com p l e
t anarhie, statul ar rezista mai bine dect n momentele de trans
formare, cnd fiecare se preocup de situaia lui, iar nu de pri
mejdia extern. n asemenea vremuri de schimbri, e destul s
izbucneasc un rzboi, o foamete ori o rscoal, pentru ca statul
s fie cu siguran distrus.
Nu susin c n-ar exista guvernmnt n ti mpul furtunilor so
ciale, dar tocmai atunci guvernmintele distrug statul. Uzurpa
tarii provoac asemenea vremuri tulburi sau se folosesc de ele
pentru a obine, graie spaimei publice, votarea legilor distrug
toare, pe care poporul nu le-ar accepta niciodat de bunvoie.
Alegerea momentului de aezare a statului constituie unul dintre
ele mai sigure caractere, dup care se poate deosebi opera le
giuitorului de aqiunea tiranului.
Aadar, care-i poporul potri vit pentru a pri mi o legi slaie ?
Acela care n-a purtat nc j ugul adevrat al legilor, dei membrii
s&i sunt legai mai demult printr-o comunitate de origine, de
interese ori de convenie; acela care nu are nici obicei uri i nici
prejudeci prea nvechite; acela care nu se teme de a fi copie it
printr-o nvlire neateptat i care, fr a se certa cu vecinii,
poate rezista singur fiecruia din tre ei sau aj utndu-se pri ntr-u
nul spre a-1 respinge pc cellalt; acela n care orice membru poa
t fi cunoscut tuturor i unde nu eti s i l i t s mpovrezi pe cine
va cu sarcini mai mari dect le poate purta un om; acela cruia
nu-i pas de alte popoare, dar i de care alte neamuri n-au nevoie 1 ;
1.

din dou popoare vecine n-ar putea tr3i fr cellalt. situatia a r ti lomte gre
ocntru primul i foarte primejdioas pentru al doilea. Orice natiune njclcapt va cuta,
illtr-un asemenea caz, s-o scape cu rnd pe cealalt de aceast dcpcndenj. (n. a.)

Dac unul

64

acela care nu-i nici bogat, nici srac, dar se poate susine singur;
n sfrit, acela care reunete tria unui popor btrn cu supune
rea unuia tnr. Opera legiferrii este grea, nu att din cauza re
gulilor ce trebuie stabilite, ct din cauza relelor care trebuie dis
truse; iar succesul este att de rar, tocmai din cauza neputinei de
a satisface nevoile societii prin simplitatea legilor naturii. E
adevrat, condiiile enumerate mai sus cu greu se gsesc la un
loc i de aceea sunt puine state bine constituite.
Mai exist n Europa o ar potrivit legi ferrii: insula Corsi
ca. Pentru vitejia i struina cu care a tiut s-i recapete i s-i
apere libertatea, poporul acesta curajos ar merita ca un om ne
lept s-I nvee a i-o pstra pe viitor. Am un fel de presimire
c, ntr-o zi, insula aceasta va uimi ntreaga Europ.

CAPITOLUL

XI

Despre diferitele sisteme de legislaie

Dac vom cerceta n ce const cel mai mare bine al tuturor,


scopul necesar al oricrui sistem de legislaie, vom vedea c
totul se mrginete Ia dou obiecte principale, libertatea i egali
tatea: libertatea, pentru c orice dependen particular nseam
n tot atta for rpit corpului social, iar egalitatea, pentru c
fr ea nu poate dinui l ibertatea.
Am spus ce nseamn libertatea civil. Ct despre egalitate,
cuvntul nu trebuie luat n sensul c gradul de putere i de bogie
s fie acelai pentru toat lumea, ci - n privina puterii - s existe
n afar de orice violen i s nu se manifeste niciodat dect n
limitele rangului i ale legilor, iar n privina bogiei - nici un
cetean s nu fie destul de bogat pentru a-l putea cumpra pe altul
1
i nici unul att de srac nct s fie silit a se vinde : rezult, deci,
1 . Da!: voil i s asigura1i rczistcn[tl statului, apropi<[i gmuclc extreme ct mai mult pusibil i
nu ingdui\i ca unii s tie prea boga[i, iar allii s aj ung ceretori. Asemenea clase sociale.
firesc condi!ionatc ntre ele, sunt la fel de primcjuimL'e pentru binele general. (n. u.)
65

moderaie n bogie i n consideraie din partea celor mari, iar


celor mici, moderaie n srcie i n lcomie.
Unii spun: o asemenea egalitate e produsul imaginaiei i nu
poate dinui n practic. M ntreb atunci : dac abuzul e de nen
lturat, nseamn oare c el nu trebuie nici cel puin limitat? Toc
mai fiindc fora lucrurilor tinde ntotdeauna s diS[rug ega
litatea, fora legiuitoare trebuie totdeauna s caute a o menine.
Obiectele generale ale oricrei Iegiferri trebuie ns modificate
n fiecare ar dup raporturile ce se nasc att din situaia local ct
i din firea locuitorilor - i numai pe baza acestor raporturi trebuie
s i se dea fiecrui popor un sistem propriu de organizare, care s
fie cel mai bun nu n sine nsui, ci pentru statul cruia i-a fost des
tinat. De pild: pmntul este ru i neproductiv ori ara prea mic
pentru locuitorii si? Atunci lumea va trebui s recurg Ia industrie
i la meteuguri, ale cror produse vor aduce, n schimb, lucrurile
ce lipsesc. Dimpotriv, poporul stpnete cmpii ntinse i coline
fertile, dar lipsesc locuitorii ntr-un teritoriu bogat'! Atunci toat
grija se va acorda agriculturii, care sporete numrul locuitorilor,
nlturndu-se meteugurile, care accentueaz depopularea, n
grmdind mult-puinii locuitori n cteva puncte ale teritoriului.
Locuiete poporul rmuri ntinse i nalte de mare? Atunci s aco
pere cuprinsul apelor cu vapoare, s fac nego i navigaie: va
avea via scurt, dar strlucit. Iar dac valurile mrii nu scald
dect nnuri stncoase i aproape inaccesibile? Atunci poporul s
rmn barbar i mnctor de pete: va tri mai linitit, poate chiar
mai bine, dar cu siguran mai fericit. Cu alte cuvinte, n afar de
maximele comune tuturor, toate popoarele cuprind prin nsi firea
lor o cauz care le organizeaz ntr-un mod particular i face ca
fiecare s-i aib legislatia lui proprie, caracteristic. De pild, reli
gia a fost principalul obiect al legislaiei odinioar la evrei, iar
acum, de curnd, la arabi; literele au fost la atenieni, comerul - n
Cartagina i Tyr, marina - la Rodos, rzboiul - n Sparta i virtutea
1
- la Roma. Autorul Spiritului legilor a artat, prin nenumrate
d i n partea

1 . E vorba despre Monle.quieu.


66

(n.

1.)

exemple, cu ct dibcie conduce legiuitorul instituia spre fi ecare


obiectiv.
Structura unui s tat este ntr-adevr puternic i trainic, atunci
cnd conventii le sunt astfe l respectate nct raporturile naturale

i legile cad ntotdeauna de acord as up ra acelorai puncte, iar


legile nu fac dect, ca s zicem aa, s asigure, s nso\easc i
s ndrepte raporturile naturale. Dar dac legiuitorul, nelndu

se asupra obiectivului su, ia un principiu diferit de cel care re

iese din firea l ucrurilor - de pild unul care tinde la sclavie, pe


cnd cellalt, natural, la l ibertate; unul la bog\ii , pe cnd cellalt
la sporirea populaiei ; ori unul la pace, pe cnd cellalt la cuce
riri -, atunci legile slbesc pe nesi mite, iar organi zarea se stric
i statul nu va nceta de a fi tulburat pn n ziua cnd va disp
rea sau se va schimba i astfel natura ncnv ins i va recuceri
deplina stpnire asupra legi slaiei.

CAPITO L U L X I I
Diviziunea legilor

Pentru a organ izu ntregul sau a da, n l i m itele posibi litilor,


cea mai bun form lucrului public, trebuie s se in seam de
diferite relai i .
Prima este aqiunea corpului n treg lucrnd fa d e el nsui,
adic raportul de la ntreg la ntreg sau de la suveran la stat, pre
cum i termenii intermediari ai acestui raport, dup cum vom
vedea. Legile c are reglementeaz acest raport poart denumirea
de legi politice i se mai numesc i legi fundamentale, nu fr
oarecare dreptate, dac ele sunt nelepte, pentru c n orice stat
nu exist dect o singur organizare bun, i ar poporul care a
gsit-o trebuie s-o menin. Dar dac ordinea stabilit este rea,
pentru ce s-ar l u a drept fundamentale tocmai legile care mpie
dic organizarea s fie bun? De altminteri, poporul este ntot
deauna ndreptit s-i schi mbe legile, chiar i atunci c nd aces67

tca sunt cele mai bune, cci dac vrea s-i fac singur ru, cine
are dreptul s-! opreasc?
A doua este relaia membrilor ntre ei sau fa de corpul
ntreg. i acest raport trebuie s fie n primul caz ct mai mic,
iar ntr-al doilea ct mai mare posibil, astfel nct fiecare cet
ean s se gseasc ntr-o desvrit independen fa de toi
ceilali i n cea mai deplin dependen fa de corpul ntreg situaie la care se ajunge ntotdeauna prin acelai mij loc, pentru
c numai fora statului asigur libertatea membrilor si. Din
acest de al doilea raport se nasc legile civile.
n sfrit, poate exista o a treia relaie, ntre om i lege, i
anume: relaia dintre nesupunere i pedeaps, de unde rezult
stabilirea legilor criminale, care, n fond, sunt mai mult sancti
unea tuturor celorlalte dect o spe aparte de legi.
La aceste trei categorii de legi trebuie adugat a patra, cea
mai nsemnat dintre toate, care nu se sap nici n marmur i
nici n aram, ci n inimile cetenilor - cea care constituie ade
vrata organizare a statului i devine zilnic tot mai puternic i
care, dup ce au mbtrnit ori au disprut celelalte legi, le ren
tinerete ori le ia locul, menine poporul n spiritul formaiunii
sale i nlocuiete treptat puterea autoritii prin aceea a obice
iului. Vorbesc de obiceiuri, de tradiii i mai ales de opinia pu
blic, parte necunoscut conductorilor notri, dar de care de
pinde succesul tuturor celorlalte; este partea de care se ocup n
tain un legiuitor mare n timpul cnd, aparent, se limiteaz la
reguli particulare ce nu sunt dect arcada bolii, a crei puternic
cheie o alctuiesc, n sfrit, obiceiurile care se formeaz lent.
Din toate aceste categorii diferite, singure legile politice care
definesc forma de guvernmnt sunt n legtur cu subiectul meu.

CARTEA A TRE IA

nainte de a vorbi despre diferitele forme de guvernmnt, s


ncercm a stabili ntelesul exact al acestui cuvnt care n-a fost
tocmai bine lmurit.

C A P I TO L U L 1
Despre gu vernmnt n general
Atrag cititorului atenia c acest capitol trebuie citit fr gra
b i c eu nu cunosc arta de a fi lmurit pentru cine nu vrea s
fie atent.
Dou cauze contribuie la producerea oricrei aci uni libere:
una moral, anume voina care determin actul, i alta fizic
puterea care l svrete. Cnd merg ntr-o direqie, trebuie n
primul rnd s o voiesc, iar n al doilea s m duc picioarele.
Astfel, un paralitic care ar vroi s fug, ca i un om sprinten care
n-ar vroi, vor sta amndoi pe loc. Corpul politic are aceleai
mobile, cci vom gsi i la el fora i voina: una denumit pu
tere legislativ, cealalt putere executiv. Nimic nu se face - sau
n-ar trebui s se fac - fr sprijinul lor.
Am vzut c p uterea legislativ aparine poporului i nu poa
te fi dect a lui. Dimpotriv, puterea executiv, c u m se vede
uor din principiile stabilite mai sus, nu poate aparine tuturor,
ca puterea legislativ sau suveran, pentru c nu este format
-

69

dect din acte particulare, care nu sunt de resortul legii, i prin


urmare nici de al suveranului, ale crui acte nu pot fi dect legi.
Forei publice i trebuie, deci, un agent care s-o pun n
legtur i n micare dup indica\iile voinei generale, care s
serveasc3 la contactul dintre stat i suveran, care s fac n per
soana public ceea ce face n om unitatea dintre suflet i trup.
Aceasta este, n stat, ra\iunea de a fi a guvernului, confundat toc
mai cu suveranul, al crui instrument este.
Prin urmare, ce este guvemmntul? - Un corp mijlocitor
pus ntre supui i suveran pentru legtura lor reciproc, nsrci
nat cu executarea legilor i cu mentinerea libertii, att a celei
civile ct i a celei politice.
1
Membrii acestui corp se numesc magistrai sau regi , adic
conductori, iar corpul ntreg poart denumirea de principe 2
Iatll cum cei care susin c actul de supunere al unui popor fat
de conductorii siii nu este contract au mare dreptate. Actul
acesta nu-i dect o nsrcinare, o funcie, n care - numai ca in
strumente ale suveranului - ei exercit, n numele poporului, pu
terea ce el le-a incredintat-o i pe care le-o poate mrgini, modi
fica sau retrage cnd i place. Fiind nepotrivitA cu natura corpu
lui social, nstrliinarea unui astfel de drept este contrarli scopu
lui asocierii.
Voi numi, deci, gu vemmnt sau administraie suprem e
xercitarea legitim a puterii executive i principe sau magistrat,
omul sau corpul nsrcinat cu aceast administratie.
n guvernmnt se gsesc forele intermediare, ale cror ra
porturi l alctuiesc pe cel de la ntreg la ntreg sau de Ia suve
ran la stat. Acest din urm raport se poate imagina prin acela al
extremelor unei proporii continue, a crei medie proporional
este guvernmntul. Primind ordinele suveranului, guvernmn
tul le transmite poporului; i pentru ca statul s fie n bun echili1 . Cuvntul rois nu-i mai are azi in!elesul de atunci. (n. r.)
2. In original princc, reprezentantul suvcranitli!ii. De altfel autorul dl i urmtoorcu
noti\l asupra acestui cuvnt: ''La Vcne1ia se dlldca titulatura de Sercnissime principe
colegiului conduclltor, chiar cnd lipsea Dogele". (il. t.)
70

bru , trebuie s se compenseze totul: adic s existe egalitate


ntre produsul sau puterea guvernmntului luat n sine i pro
dusul sau puterea cetenilor, care pe de o parte sunt suverani,
iar pe de alta supui.
Mai mult chiar: nici n-ar fi posibil s se strice vreunul dintre
aceti trei termeni fr ca imediat s dispar proporia. Dac su
veranul vrea s guverneze, ori magistratul s fac legi, ori supu
ii refuz s asculte - n oricare din aceste cazuri, dezordinea ia
locul ordinii, forta i voina nu mai acioneaz armonios, iar statul,
distrus, cade astfel n despotism sau n anarhie. n sfrit, dup
cum nu este dect o medie propoqional n fiecare raport, nu
este posibil dect un singur guvernmnt bun ntr-un stat: nenu
mrate evenimente putnd schimba raporturile nluntrul unui
popor, diferitele forme de guvernmnt pot fi bune nu numai la
popoare diferite, ci chiar l a unul i acelai popor, dar n vremuri
diferite.
Pentru a reui s dau o idee despre diferitele raporturi care
pot exista ntre cele dou extreme, voi lua, de pi ld, numrul lo
cuitorilor, ca fiind unul dintre raporturi le mai uor de exprimat.
S ne nchipuim c statul ar fi alctuit din zece mii de ceteni.
Suveranul nu poate fi pri vit dect n mod colectiv i n corp; tie
care particular, n calitate de supus, e privit, ns, ca i ndivid:
deci suveranul fa de i ndivid se afl n proporia de zece mii
fa de unul, adic fiecare membru al statului n-are dect a zecea
mia parte din autoritatea suveran. Iar dac poporul ar fi alctuit
dintr-o sut de m i i de locuitori, starea supui lor rmne aceeai
i fiecare poart ntreaga stpnire a legilor - pe cnd votul lui,
redus la a suta miime, are o i n fluen de zece ori mai mic n al
ctuirea lor. S upusul rmnnd ntotdeauna unul, raportul suve
ranului fa de el crete o dat cu n umrul cetenilor. De unde
rezult c l ibertatea scade cu ct crete statul.
Cnd spun c se mrete raportul, neleg c se ndeprteaz
de egalitate. Astfel, cu ct e mai mare raportul n nelesul ma
tematic, cu att e mai mic n nelesul obi nuit: ntr-un caz rapor71

l u i , d up cantitate, se msoar prin xponent; ntr-altul, dup iden

t i t ate, este apreciat prin analogie.


Prin urmare, cu ct voinele particulare sunt n raport mai
mic fa de voina general, adic obiceiurile fa de legi , cu att
mai mult trebuie s creasc forta executiv. Dec i , ca s fie bun,
guvernmntul trebuie s fie cu att mai puternic cu ct poporul
este mai n u meros.
Pe de a l t parte, c reterea statului dnd deintorilor autorit
tii publice mai m u l te i spite i mij loace de a abuza de puterea lor,
pe msur ce guvernmntul trebuie s aib mai m u lt roq spre

a nfrna poporul , s u veranul trebuie i el s aib mai mult, spre


a nfrna guvernmntu l . Aici nu vorbesc de o for absolut, c i
d e fora rel ativ a d i feritelor pqi ale statu l u i .
Din acest d u b l u raport rezult c propori a continu dintre
suveran, principe i popor nu este o idee arbitrar, ci o consec in

fireasc a naturii corpului politic. M ai rezult c una di ntre


extreme, i anume poporul , ca supus, fiind un termen fix i re
prezentat prin unitate, ori de cte ori proporia crete sau scade,
elementele sale cresc sau scad, iar termenul m ijlociu, prin ur
mare, se schimb. De aici se vede c nu exist o form u n ic i
absolut de guvernmnt, ci pot exi sta guvernminte d i ferite
prin natura lor, dup cum sunt state diferite prin mrime.
Dar s-ar putea face haz pe socoteala acestui sistem, spunnd
c pentru a gsi proportionala mijlocie i a alctui corpul de gu
vernmnt, e destul

adm ind prerea mea - s se extrag r

dcina ptrat a numrului loc u i torilor. De aceea voi rspunde


de Ia bun nceput cft am luat numrul populaiei ca exemp l u ; c
raporturi le despre care vorbesc nu se msoar numai pri n num
rul locuitorilor, ci n general prin cantitatea de aqi une, care se

compune dintr-o mu lti me de cauze; c, n sfrit, dac pentru a


m exprima n mai putine c u v inte am mprumutat o c l i p ter
meni aritmetici , n u nseamn, totu i, c n-a
metic nu-i are Jocul cnd

ti c prec izia arit

vorba de cantitti morale.

Gu vernmntul este, n m i c , ceea ce corpul pol i tic care-I cu


prinde este n mare. El este o persoan moral nzestrat cu anu72

mite facu lti , activ ca suveran, pasiv ca stat. persoan ce se


poate descompune n alte ra por t u ri asemn toare; de unde rezul
t, prin urmare. o nou proporie, iar n aceasta nc una dup
felul tribunalelor, pn se ajunge la un termen mijlociu indivizi
bi l , adic la un s ingur conductor sau magistrat suprem, care, n
mijlocul acestei progresii, poate fi socotit ca o unitate ntre seria
fractiunilor i seria numerelor.
Fr a ne ncurca n prea muli termeni, ne vom mulumi s
socotim guvern u l ca pe un corp nou n stat, diferit att de popor
ct i de s uveran, dar intermediar ntre unul i cellalt.
ntre cele dou corpuri exist o singur diferent esenial, i
anume: statul exist prin sine nsui, iar guvernmntul nu exist
dect prin suveran. Astfel c voina dom i n ant a conducerii nu
este sau nu trebuie s fie dect voina general sau legea; fora

c i nu este dect fora public. concentrat n minile sale: ndat

ce ar vrea s svreasc de la sine putere vreun act absolut i

i ndependent, legtura ntregu lui ncepe s slbeasc. Dac, n


1
sfrit, s-ar ntmpla ca principele s aib o voin particular
mai activ dect cea a suveranului i s-ar folosi - tocmai ascul

tnd de aceast voin - de fora public ce o are n minile sale,


n aa mod nct la un moment dat ar ex ista, ca s zic aa, doi

suverani, unul de drept i altul de fapt, atunci legtura social s-ar


desface imediat, i ar corpul politic s-ar descompune.
Dar pentru ca s aib o existen, o via real care s-I deo
sebeasc de corpul statului, pentru ca toi membrii si s poat
lucra de acord i ca el s rspund , deci, scopului n care a fost
creat, guvernmntul are nevoie de un cu particular, o sensibili
tate comun membrilor si, o fort, o voin proprie, care s tin
d spre conservarea lui . Aceast existen deosebit presupune
adunri, consi l i i , o putere de a discuta i hotr, drepturi, titluri
i privilegii , care-i aparin numai principelui i care fac ca situa
ti a magistratului s devin mai onorat pe msur ce-i mai grea.
Toat greutatea const n a aeza corpul acesta subaltern n corpul
1.

S-a dai

mai

naime nlclesul aces1Ui cuvnl. (11. u.)


73

social ntreg, n aa fel nct s nu duneze alctuirii generale,


ntrindu-i-o pe a sa; n aa fel nct s-i deosebeasc ntot
deauna fora lui particular, destinat propri e i sale conservri ,
de forta public, destinat conservrii statul u i ; n sfrit, astfel
nct s fie ntotdeauna gata de a jertfi guvernmntul pentru po
por, iar nu poporul pentru guvernmnt.
Dei corpul artificial al guvernmntului este opera unui alt
corp artificial i are, ntr-o anumit msur doar o viat mpru
mutat i subordonat, toate acestea nu-l mpiedic s lucreze cu
mai mult sau mai putin trie ori promptitudine - i s se
bucure, ca s zic aa, de o sntate mai mult sau mai putin bun.
i, n sfrit, fr s se deprteze direct de scopul su, guvern
mntul se poate totui deprta mai mult sau mai putin, dup cum
este alctuit.
Din toate deosebirile artate rezult raporturile variate pe
care guvernmntul trebuie s le aib cu statul, corespunztor
raporturilor ntmpltoare ori speciale prin care chiar statul se
modific. Cci adeseori guvernmntul cel mai bun n sine va
deveni cel mai ru, dac raporturile sale se vor strica dup de
fectele corpului politic cruia i apartine.

CAPITOLUL II
Despre principiul
care constituie diferitele forme de gu vernmnt

Pentru a arta cauza general a acestor deosebiri, trebuie s


fac distincia ntre principe i guvernmnt, dup cum am fcut-o
nainte ntre stat i suveran.
Corpul de guvernmnt poate fi alctuit dintr-un numr mai
mare sau mai mic de membri. Am spus c raportul suveranului
fa de supui era cu att mai mare, cu ct poporul era mai nu
meros; iar printr-o analogie evident, putem spune tot aa despre
guvemmnt fa de membrii si.
74

Fora total a g u v ern m ntul u i tii n d nto tdeauna forta statu


lui, ea nu v aria z : de unde rezult c pe m sur ce se folosete
de ea fat de membrii si , i rm n e mai p u i n fa de poporul
n tre g .
Deci, cu ct are mai muli membri, cu att g uvernmntul e
mai slab. Fiindc maxima aceasta este fundam en ta l , s-o lmu
rim mai bine.
Putem d i sti nge trei voi n e e s e nia l deosebite n persoana ma
g istratului ' i anume: pri ma, voina propri e a imli vidului, care
nu tinde dect spre folosul su parti cul a r ; a doua, voi nla co mu n
a magistralilor, care se a1l de acord cu folosul prim:ipclui i s-ar
p utea de numi v ointa corpu lui, care este ge ner a l fat de gu vcr
nmnt i particular fat de statul din care face parte guvcrn
mntul ; i a treia, v o i n a poporulu i sau vointa su veran, care este
general, att n raport cu statu l consi derat ca n treg , ct i n
raport cu guvernmntul co nside ra t ca parte a Intregu l u i .
n tr-o l e gis l ati e perfect , v oin a particular sau i n d i v i d ual
trebuie s fie nul, iar vo i nta de corp proprie gu v crn mnt u lu i foarte subordonat i , pri n ur m are , vo i na g e nera l sau suveran
trebu ie s fie ntotdeauna d o m i nant i s constituie reg ul a unic
a celorlalte.
D im p ot r i v , n ordinea n atu ral, d i feritele voine de v in mai
active pc msur ce se nm ultesc. De p i l d , v oin a gene ral este
ntotdeauna cea mai slab, voina ele c orp v i ne n al do i l ea rnd,
iar vo i nta p a rt i c u l a r n cel d i nti : as tfe l c, n guv e rnm nt , fie
ca re membru este mai nti el nsui, ca individ, apo i e magistrat
i abia n cele di n urm cettean , grada i e tocmai opus celei pe
care o cere ordinea social.
Pre su punnd acum c guvernmntul ar fi n mini le unui
singur om, iat perfect rcunitc v oi nta par tic u lar i voinla de
corp - i, prin urmare, aceasta din urm aj uns la cel mai n a l t
grad de intensitate pe care l poate av e a . i fi i n dc ntrebuinarea
1 . n origin;ll

se

illlrchuin\caz ;u.les termenul lllilgislr;ll. n n\cksul

repre-zentant al t:orpul u i lk guvL Hil mil n l . (11. t. J

ue membru sau

75

forei de pinde de gradul voinei , iar fora absolut de guvern


mnt nu variaz, nseamn c guvernmntul cel mai ac tiv e
ace l a apartinnd unuia s i ngu r.
Dimpotriv, s u nim guvernmntul cu autoritatea legisla
ti v , s-I facem pe suveran principe, iar din toi cetenii - ma
gi stra i : n acest caz, voina de corp, confundat cu voina gene
ra l , nu va fi mai activ dect aceasta i va lsa voina particu
lar n deplintatea forei sale. lat c u m guvcrnmn tul. cu acc
ea i for absolut, se v a a n a la minimul de for relativ sau de
activitate.
R aport uri le acestea sunt incontestabile i mai sunt i alte
consideraii care ne sprij in s le confirmm. De pi ld, se con'
stat c fiecare magistrat este n corporaia lui mai activ dect
ceteanul n tr-a l ui i c, prin urmare, voina particular are
mult mai mult innuen n actele de guvernmnt dect n ace
lea de suveran, cci fiecare magistrat e nsrcinat aproape ntot
deauna cu o funcie oarecare de guvernmnt, pe cnd fiecare
cetea n luat n parte n-are nici o funcie de suveranitate. De alt
minteri. cu ct statul se ntinde, cu att crete fora lui real, dei
nu crete n proporia ntinderii; dar statul rmnnd acelai, ma
gistrai i pot s se nmuleasc, fr ca guvernmntul s capete
o mai mare for1, real, pentru c aceasta este fo ra statului, a c
rei mrime este ntotdeauna egal . n acest fel , fora relati\l sau
activitatea guvcrnmntu l ui scade fr ca fora lui absolut sau
real s poat crete.
Cu sigurant c ndepl i ni rea treb u ri l or publice se face cu att
mai ncet cu ct sunt nsrc inati cu ele mai m u l ti oamen i , c
acordnd prea m u l t atentie prudenei, nu se aco rd destul tim
pu l u i oport un i a s t fe l se p i erde momentul, iar d i n cauza unor
chi bzuieli fr sfrit, se pierde adesea sco p ul acestor chibzu i e l i .
Am de mo nstrat c guvernmntul s l b ete cu ct se nmul
esc magistraii, iar mai nai nte c fora executiv trebuie s
creasc pc msur ce sporctc poporu l . De unde reiese c magis1 . Adic n
76

organiza1ia lui de

curp

sau n rolul lui de magistral.

(n. r.)

tratii fat de gu vern mn t trebuie s fie n raport invers cu supu


ii fat de suveran, adic guvernmntul trebuie s se rcstrng
cu ct crete statul , astfel nct numrul cond uc tor i l or s scad
pe msur ce sporete popo ru l.
Aici n u vorbesc dect de s pre fora relat i v a guv er n mnt u
l u i , nu despre l inia sa de conduit, c c i , d i mpotriv , cu ct ma
gistrati i s u n t mai n ume ro i , cu att voina corp u l u i se apropie de
vo i n ta general - pe c n d , sub un magi strat unic, nsi vointa
de corp devine, precum am spus, o voin pa rtic u l ar . l at cum
se pierde ntr-o parte ceea ce se ctig n alta: ar t a legi u i toru l u i
const tocmai n a ti s stabileasc punctul n care forta i vo
i na de guvcrnmnt, aflate ntotdeauna n propor1i e reciproc,
se combin n raportul cel mai favorabil statu l ui.

CAPITOLUL III
mpr[irea gu vernmintelor
Din capitolul p re c e de nt am vzut pentru ce se face deosebire
ntre variatele feluri sau forme de guvernmnt, dup numrul
membrilor care l compu n ; n capitol u l acesta rmne s vedem
cum se face deosebirea ntre ele .
n pri mul rnd, suveranul poate ncredina deinerea guvern
mntului fie poporu l u i ntreg, fie celei mai mari prti din el, n
aa fel nct cettenii magistrati s fie mai numeroi dec t s i m
p l i i cet te ni particulari . Acestei forme de g uvernmnt i se d
numele de democratie.
Sau poate lsa g u v crnmn t u l n mini le unui n u mr re
strns, nct si mplii cetten i s tie mai numeroi dec t ccttc n i i
magistrati; aceast form poart denumirea de an\rocm(ic.
Sau, n sfrit, poate concentra tot guvernmntul n mi n i l e
unui si ngur magistrat, de la c are - i dein puterea toi cei lali .
Aceast form e cea mai cunoscut i se nu m e te monarhie s a u
guvernmnt regal.
77

Trebuie s spun c toate formele, primele dou n orice caz,


sunt mai mult sau mai puin aa precum le-am artat i au chiar
o mare uurin de a varia. Astfel, democraia poate cuprinde tot
poporul sau numai j umtate; aristocraia, la rndul ei, poate de
la jumtatea poporului s se restrng n mod nehotrt pn l a
cel mai m i c numr d e ceteni. Chiar regalitatea poate fi ntru
ctva mprit. Sparta a avut de la ntemeiere cte doi regi, iar
n imperiul roman s-au vzut pn la opt mprai deodat, fr
s se poat spune c i mperi ul ar fi fost mprit. Deci, exist un
punct n care orice form de guvernmnt se confund cu forma
mmtoare i sub numai trei denumiri guvernmntul poate l u a
tot attea forme diferi te ci ceteni arc statul.
Mai mult nc: acelai guvernmnt putnd, din anumite
puncte de vedere, s se subdi vid n alte pri, una administrat
ntr-un fel , alta ntr-altul, din cele trei forme combinate pot re
zulta o muli me de forme mixte, fiecare comb inabi l la rndul ei
cu toate formele si mple.
n toate epocile s-a discutat mult asupra celei mai bune forme
de guvernmnt, fr s se in seama c fiecare dintre ele este
uneori cea mai bun, alteori cea mai rea.
Dac, n funcie de forma statelor, numrul magistrailor
supremi trebuie s fie n raport i nvers fa de numrul ceteni
lor, rezult c, n general, guvernmntul democratic este bun n
statele mici, aristocraia n cele mij locii , iar monarhia n cele
mari. Regula aceasta reiese nemijlocit din principiu. Ce vom
face, ns, cu mulimea mprej urrilor care pot da natere ex
cepiilor?

CAPITO LU L I V

Despre democraJie

Acela care face legea tie mai bine dect oric i n e cum trebuie
s fie ea executat i interpretat. Prin urmare, s-ar prea c nu
poate exista organizare mai bun dect aceea n care puterea
executiv este unit cu cea legislativ; dar tocmai cauza aceasta
face guvernmntul insuficient din unele puncte de vedere, pen
tru c lucrurile care trebuie s fie distincte nu sunt, iar principele
i suveranul nefiind dect una i aceeai persoan nu formeaz
ca s zic aa - dect un guvernmnt fr crm.
Nu este bine ca legile s fie executate de cel care le alctu
iete, nici ca poporul suveran s-i ndeprteze voina de la cau
zele generale spre a i-o risipi n cele particulare. Nimic nu-i mai
primejdios dect amestecul intereselor particulare n afacerile
publice, iar abuzurile legilor prin guvcrnmnt sunt un ru mai
mic dect corupia legiuitorului, urmarea fatal a scopu ri lor par
ticulare: statul fi i nd atins n nsi ese n a lui, ori ce reform de
vine i m posib i l . Poporul care n - ar abuza n i c iodat de guvern
m n t n-ar abuza nici de i ndependen, i ar poporul care s ar gu
verna bine ntotdeauna, n -ar avea nevoie s fie guvernat. Lund
cuvn t u l n nelesul lui cel mai strict, se poate spune c n-a exis
tat niciodat i nici nu va exista adevrata democratie. Cci nici
nu este firesc s guverneze cei multi i s fie guvernati cei pu
tini. i-apoi nici nu se poate i magina cum ar putea sta poporul
mereu adunat spre a se ocupa de afacerile publ ice, sau n ce mod
s-ar putea constitui adunrile pentru a rezolva acele afaceri, fr
ca forma administratiei s se schimbe.
ntr-adevr, cnd funciile de guvernmnt sunt mp rtite n
tre multe tribunale, pot afirma, cred, n principiu, c acele mai
puin numeroase dobndesc, mai curnd ori mai trz i u , cea mai
mare autoritate, fie i numai datorit uuri n [ei de a rezolva afa
cerile, uurin t care, firete, le aduce autoritatea.
-

79

Dar cte condiii greu de ndeplinit presupune un asemenea


guvernmnt ! nti, un stat foarte mic, n care poporu l s fie les
ne adunat i unde fiecare cetean s-i poat cunoate uor pe
toi ceilali; al doilea, o mare simpl itate de moravuri care s n
lture mulimea afacerilor i a discutii lor inutile; apoi, o ct mai
mare egal itate n stri sociale i n averi, fr de care ega lila te a
n drepturi i n autoritate n-ar dinui mult timp; i, n sfrit, lux
puin sau deloc, cci acolo unde luxul este efectu l bogii lor sau
le face necesare pe acestea, el l corupe i pe cel bogat ca i pe
cel srac - pe unul prin avere, pc cellalt prin i nvidie -. deprinde
patria cu trndvia i cu uurina, rpete statului pe toi cete
n i i pentru a face din unii sclavii altora, iar pe toi - sclavii si.
Iat de ce u n autor ce!cbru a socotit virtutea drept principiul
republicii, cci toate condii ile de mai sus n-ar dinui fr viitu
te; dar, dei a fcu t deosebiri le necesare, geniului acesta strlucit
i-a lipsit adeseori precizia, cteodat claritatea i astfel n-a vzut
c, autoritatea suveran fi ind aceeai pretutindeni, acelai prin
cipiu trebuie s exi ste, n orice stat bine organizat, ntr-o msur
mai mare sau mai mic, e adevrat, dup forma de guvernmnt.
Voi aduga c nu exist guvemmnt att de expus rzboa
ielor civile i agitaii lor i nterne ca acela democratic sau popular,
pentru c nu exist nici un alt fel de guvernmnt care s t i n d
att de mult i att de struitor a-i schimba forma i care s cea
r mai mult paz i curaj spre a se meni ne. Ceteanul, mai
ales n statele cu aceast form de guvernmnt, trebuie s fie
convins i statorn ic i n avntul sufletului s-i op teasc ntot .
,,
dcauna ceea ce spunea un virtuos palatin n dieta Polonie i : e
mai re a lihertatea pri mejdioas dect robia l i n iti t. N umai un
popor de zei s-ar guverna n mod de mocratic - - cc i o ame n ilo r
nu li se potrivete un gu vernmnt att de perfect.

1 . Palal i nu l u e Posnania, tatl regelui Pol<mici, due d e Lorena. (n.a.)


80

CAPITOLU L V

Despre aristocratie

Aici avem dou persoane morale foarte Jistincte, i anume


guvernmntul i suveranul; prin urmare, d o u voi ne generale,
una fa de toi ceH'ienii, alta numai fa de membrii adminis
traiei . Cu toate c guvernmntul i poate o rgani za ordinea sa
intern cum vrea, el nu poate vorbi poporu lui nic iodat altfel
dect n numele suveranului, adic chiar n numele po poru lui
fapt care nu trebuie niciodat scpat din vedere.
Cele dinti societi s-au condus n mod aristocratic. Capi i de
familie discutau ntre ei asupra treburilor publice. Tineri i cedau
fr greutate fa de autoritatea experienei. De aici den um i rile Jc
1
preofi, btrni, senat i geronfi . Slbaticii din America de Nord
sunt guvemai i azi n acest fel, i sunt foarte bine guvernati.
Dar pe msur ce inegalitatea creat prin instituii a trecut
1
deasupra inegalitii naturale, bogia sau puterea au fost preferate vrstei, i aristocraia a devenit elcctiv. Pe urm, puterea
lsat copiilor, o dat cu averil e pri n i l or, tcnd s apar fami
liile patriciene, a adus i guvernmntul ereditar i astfel au ap
rut senatori la vrsta de douzeci de ani .
Aristocraia, prin urmare, este d e trei feluri : natural, electiv
i ereditar. Cea dinti nu se potrivete dect popoarelor simple;
cea din urm este cea mai rea din toate formele de guvernmnt .
A doua, aristocraia propriu-zis, este cea mai bun.
Pe lng avantajul distingeri i celor dou puteri , ea mai pre
zint i avantaj u l de a-i putea alege membrii ; n guvernmntul
popular toti cetteni i se nasc magistrati, pe cnd aici ei sunt re
dui ,la un numr re st rns i n u devin magistrai dec:t prin ale
gere - mij locul sigur prin care ci nstea, cultura, experiena. prc-

! . Btrni ri<licoti . (Il. r.)


2. Este sigur c optimmes
1 . Reglementarea alegerii

nu ns..:mna,

Antichitate. t..:c i

mai buni. t: t:l' l mai pulernici.


dci !:"'ind-o n voia
crc<.litar, cum sa nlrnplal republicilor

magistra1ilor pnn lege e'lc important ii ,

guvernului se ajunge firesc la arislocra\ia


Vcnc\ici i Bcrnci.

81

cum i toate celelalte motive de preferint i de stim public,


constituie tot attea garantii de guvernare nteleapt.
Mai mult, adunri le au loc mai uor, treburile publice sunt
mai bine discutate i .o;atisfcute cu mai mult ordine i grij;
creditul statului e mai bine susinut n faa strintii de perso
naliti marcante dect de o mulime necunoscut sau dispreui
t. Pe scurt, ordinea cea mai desvrit i mai fireasc domne
te atunci cnd oamen i i cei mai l uminai conduc mulimea, cu
condiia s existe sigurana c o conduc numai n folosul ei, iar
nu ntr-al lor. Nu trebuie nmulite zadarn ic competenele i nici
pui douzeci de mii de oameni s fac ceea ce o sut de oameni
alei pot face chiar mai bine. Trebuie, ns, s spun c interesul
de corp ncepe cel puin de aici s conduc fora public dup regu
la voinei generale i c o inevitabil tendin de corp ncepe s
rpeasc legilor o parte din puterea executiv.
n ce privete bunstarea particulari lor, statul nu trebuie s
fie att de mic, nici poporul att de simplu i de drept, nct exe
cutarea legilor s urmeze imediat vointei publice, ca ntr-o ade
vrat democraie. Dar nici naiunea s nu l"ie att de mare nct
conductori i, pui n diferite prti ca s-o guverneze, s se poat
desprinde de su veran, i. ncepnd pri n a se face independen li.
s sfreasc pri n a deveni stftpni, fiecare n departamen tul su.
Dac aristocra\ia cere mai puine virtui dect guvernmntul
popular, ea cere n schimb altele, propri i, precum moderaia la
cei bogati i mulumi rea la cei sraci, cci stricta egalitate parc
nu-i are locul sub aristocraie i n-a fost observat nici n Sparta.
De altfel, forma aceasta se potrivete cu oarecare inegalitate
de avere, datorit numai faptului c administraia treburilor pu
blice trebuie s fie, n general, ncredinat celor care pot mai
uor s- i jertfeasc tot timpul - i ar nu, cum pretindea Aristot,
pentru ca bogaii s fie ntotdeauna preferai. Dimpotriv, toc
mai pri ntr-o alegere contrar, este bine ca poporul s se convin
g uneori c n meritele oamenilor sunt motive de prcferin\ mai
nsemnate dect bogtia.

ll 2

CAPITOLUL V I
Despre monarhie

Pn aici am socotit guvernmntul ca pe o persoan moral


i colectiv, neschimbat prin puterea legilor i detintoare a pu
terii executive din stat. De acum ncolo vom considera puterea
aceasta ca aflndu-se n mini le unei persoane fizice, ale unui
om real - care s aib singur dreptul de a dispune de ca, conform
legilor -, denumit monarh sau rege.
De unde o f i in colectiv reprezint, n celelalte adminis
trai i , individul - aici dimpotriv individul reprezint o fiinl
colecti v; astfel c unitatea moral care constituie guvernmn
tu l este n acelai timp o unitate fizic n care toate nsuirile, aa
de greu reunite dincolo prin lege, se gsesc reunite aici n mod
firesc.
Vointa poporului i voina guvernului, fora public a statu
lui i forta particular a guvernului, toate rspund aceluiai im
bold, toate resorturile mainii sunt n aceeai mn i totul mer
ge spre acelai scop; au disprut micrile contrarii care se ani
hi lau reciproc, aa c nu se poate imagina o altfel de organizare,
n care, cu un efort mai mic, s se obin o actiune mai mare. Ca
un Arhimede stnd linitit pe rm i purtnd fr greutate printre
valuri o corabie mare - aa mi-I imaginez pe monarhu l ndem
natic, care-i conduce din cabinet provinciile ntinse i pune
totul n micare, pe cnd el nsui pare c st nemicat.
Dar dac nu exist un guvernmnt care s aib mai mult
putere, nu exist nici altul n care voina particular s aib mai
mult stpnire i s treac cu mai mult uurin peste celelalte;
e adevrat c totul merge spre acelai scop, ns acest scop nu
este fericirea public, i chiar forta administraiei se abate mereu
n dauna statului.
Toi regii vor s fie absol ui , i pentru ca s fie cu adevrat
absoluti, li se strig de departe c cel mai bun mijloc este s se
fac iubiti de supuii lor. M ax i m foarte frumoas i chiar foarte
,

83

adevrat, n unele pri vi nte. dar de care, din nenorocire, nicioda


t nu se va ti ne seam pe la cuqi . Sigur c prin dragostea popo
rului se capt puterea cea mai mare, dar regii nu se mulumesc
niciodat cu ea, pentru c dragotea aceasta este nestatornic i
condiionat. Cei mai buni regi voiesc s aib puti nta de a fi i
ri cnd le-o plcea, fr a nceta s fie stpni . Zadarnic v a spu
ne cugettorul pol itic c forta poporu lui fi i nd forta lor, ei au cel
mai mare interes ca poporul s fie bogat, numeros i puternic pentru c ei tiu prea bine c altfel st adevrul . Mai nti, inte
resul lor personal cere ca poporul s fie slab i nenorocit, ca s
nu le poat rezista niciodat. Recunosc c, presupunnd pe lo
cuitori perfect supui ntotdeauna, interesul prinului va cerc
atunci ca poporul s fie puternic, pentru c puterea fiind a lui,
s-I fac temut fa de vecini; cum, ns, interesul acesta e se
cundar i subordonat, iar cele dou presupuneri nu se mpac, fi
rete c principii vor da totdeauna preferin acelei maxime care
le este mai uti l. Lucrul acesta 1-a artat Samuel, la evrei, i ar mai
recent Machiavelli 1-a demonstrat n mod ct se poate de l impe
de. Prcfcndu-se c d leqii regilor, a artat popoarelor adev
rul . Principele lui Machiavelli este cartea republicani lor.
Prin raporturi generale am gsit c monarhia nu se potrivete
dect statelor mari , iar acelai lucru l vom constata i exami
nnd-o n esenta ei. Cu ct e mai numeroas adm i n i stratia publi
c, cu att raportul de la suveran la supui scade i se apropie de
egal itate, pn cnd aj unge s fie acelai pentru toti, adic s
ating egalitatea d i n democratie. Acelai raport . ns, crete pe
msur ce guvernmntul se restrnge i aj unge la maximum,
cnd guvernrnntul se afl n min ile unuia si ngur. n acest caz,
di stanla dintre print i popor fi ind prea mare, statul e l ipsit de le
gtur. Pentru a o forma trebu ie, deci, c l ase i ntermediare, tre
buie nobili i prini, pentru a umple golul i a alctui acele clase.
Dar ntr-un stat mic clasele acestea nu sunt bune pentru c-I rui
neaz.
84

greu poate s tic g u v e rnat bine i cu att mai


s i ngu r om, iar cnd regele i ia aj u toare , tie
toat l umea ce se n tm pl .
Un defect esen i a l i i n e v itabi l va pune ntotdeauna guver
nmntul monarhie mai prej o s de cel republican. n acesta din
u r m , v o i n a public nu ridic aproape niciodat dect oameni
luminai i capabili n p ri me l e loc uri, pe care s le ocupe cu c i n
s t e ; n monarhie, dimpotri v, de cele mai multe ori aj ung n
fru nte neisprviii, nec insti i i or i i nt riga n i i pc care micile talen
te - crora la c u r i l i se as i gur locuri mari - nu i aj ut , dect
s-i arate l u m ii ne puti n a , i mediat ce se vd ajuni n poziiile
r v n i tc . Poporu l se neal n al e ge re mult mai greu dect pr in
c ipe le , iar un brbat de merit se gsete ntr-o nalt funqie din
monarhie aproape Ia fel d e rar ca un prost n fruntea guvern
mntului republican. Cnd, ns, se ntmp l ca vre u nul din oa
menii nscu i s conduc ia, printr-o n tmplare fericit, crma
guvernu l ui ntr-o monarhie aproape prbuit de m u li mea neis
prviilor, mijloacele de redresare pe c are le gsete ac est a sunt
suprinztoare, iar faptul rmne c onsem nat n ist oria ri i .
Pentru ca statul monarhic s poat fi bine guvernat, ar trebui
ca mrimea sau ntinderea lui s fi e cores pu n ztoa re capaci ti
lor c e lui care gu verne a z , cci e mai uor s cu c ereti dect s
stpnet i . Avnd prghia potri v it, poi m i ca lumea cu un de
get, dar ca s-o s u s i i i tre b u ie umeri i lui Hercule. Orict de mic
ar fi statul, principele este ntotdeauna prea mic. Iar dnd, dim
potriv, se ntmpl - ceea ce e foarte r a r - ca statul s fie prea
mic pentru conductorul s u , el este tot ru guvernat, pentru c
e fu l , ghi dndu-se numai dup vederi l e sale largi, u i t de i ntere
sele poporului i, fcnd abuz de talentele sale n e xce s . i aduce
acest u i a lot atta nenoroc i re ca un ef mrgi n it pri n l i p sa talen
telor necesare. A r tre b u i ca regatul, la fiecare do mni e , s se n
tind ori s se strng, ca s zic aa, d u p msura conductoru
l u i , pc cnd dup talentele unui senat, n li mite m<Ji fi xe, statu l
poate avea acel e a i frontiere, fr ca ad mi n i s t rati a s mearg
Un stat

mare cu

greu de ctre u n

mai ru.
85

l nconvcnicntul cel mai vdit al conducerii unuia si ngur este


lipsa de nentre rupt continuitate, care n celelalte forme de gu
vcrnmnt constituie o statornic legtur. Murind un rege, tre
buie altu l : al egerea d loc la intervale de timp agitate, primejdi
oase; e destul ca cet teni i s nu fie dezinteresai i cinstii - aa
cum pot s fie sub monarhie -, pentru ca partidele i corupia s
se amestece n alegere. Aceluia cruia i s-a vndut statul, i e
greu s nu-1 vnd l a rndul lui i astfel s-i scoat, pe socoteala
celor sraci, banii ce i s-au stors de ctre cei boga\i. Mai curnd
ori mai trziu, toate ajung de vnzare sub o asemenea adminis
traie, iar pacea, de care se bucur poporul sub conducerea re
gilor, de v i n e mai nesuferit dect dezordinea tronurilor vacante.
Ce s-a fcut pentru a se n l t u ra asemenea nenorociri? - Co
roanele au fost declarate creditare, n anumite familii, i s-a sta
bil i t ordinea succesiunii care nl tur orice nen \e lege ri la moar
tea regilor: cu alte cuvinte, n locu i nd i nconve n i e n t u l a l e geri l o r
pri n regen, s-a preferat o l i n i te aparent n locul unei admi nis
traii pricepute, iar l u me a a riscat s aib de conductori cop i i
montri ori tmpii , dect s trebu i asc s m a i d i sc u t e alegerea
reg i l or b u n i . Expu nndu -se astfel la r i s cur i l e alternativei, nu s-a
inut seam de faptul c aproape toli sorii sunt mpotriva celui
care se expune. Foarte cum inte a fost vorba tnru l u i Denys care
la ntrebarea tatlui su care i reproa o fapt ru i noas :
T i -am dat eu exemplul?" - a rspun s : "A ! da' , tatl tu nu era
,

''

rege" .

Totul contribuie la a-1 lipsi de simtul drepLtii i a l judec\ii


pe omul ridicat la rangul din care se comand altora. Se fac mari
e forturi , dup ct se spune, pentru a-i nva pe tinerii prini arta
de a d o m n i , dar se pare c aceast educatie nu le folosete. Poate
c ar fi mai bine dac la nceput li s-ar preda arta de a asculta.
Cei mai mari regi pe care i-a ci n s tit istoria n-au fost nvai s
domneasc, pentru c tii n a aceasta n-o posezi niciodat att de
puin ca atunci cnd ai nvat-o prea mult i pentru c mai
curnd o dobndeti a sc u ltnd dect poruncind. Nam utilissinws
86

idem ac bre vissimus bonarum malarumque rerom detectus cogi,,

tare quid aut nolueris sub alia principe, aut volueris .

O urmare a lipsei de legtur este nestatornicia guvernmn


tului regal, care - conducndu-se cnd dup un plan, cnd dup
altul, potrivit caracterului principelui domnitor sau al oamenilor
care domnesc n locul lui - nu poate avea mult timp nici acelai
scop i nici o conduit consecvent: variaie ce face statul de la
un proiect la altul tot mai nehotrt i care nu-i are locul n ce
lelalte guvernminte, unde conductorul este totdeauna acelai.
n general, este evident c, dac la curtea regal se afl mai mul
t iretenie, n schimb e mai mult ntelepciune ntr-un senat ; iar
republicile i ating scopul pe ci mult mai drepte i mai sigure,
n loc ca fiecare schimbare la crm s produc o schimbare n
stat, regula comun tuturor minitrilor i aproape a tuturor regi
lor fiind aceea de a lua n orice problem tocmai hotrrea con
trarie celei luate de predecesorul lor.
Din aceast lips de legtur i continuitate i trage conclu
zia un sofism foarte obinuit la partizanii regalitii. Acetia nu
numai c fac o comparaie ntre conducerea societii i con
ducerea familiei, asemnndu-1 pe monarh cu un printe de fa
milie - eroare pe care am artat-o deja -, dar l i acoper din
belug cu toate virtuile de care ar avea nevoie i presupun c
principele este aa cum ar trebui s fie; graie acestei presupu
neri se ntelege de ce guvernmntul regal este preferabil oric
rui altuia, pentru c cel mai puternic c netgduit, iar pentru ca
s fie i cel mai bun, nu-i lipsete dect o voin de corp mai po
trivit cu vointa general.
Dac omul nscut ca s fie rege este un personaj att de rar,
dup Platon, atunci se pune ntrebarea: ct de frecvent se vor
ntlni naterea i norocul ca s-I ncoroneze? Iar dac educaia
regal corupe n mod fatal pe cei care o primesc, oare Ia ce tre
buie s ne ateptm de la un ir ntreg de oameni crescui ca s
domneasc? Confundnd, deci, guvernmntul regal cu condu1. Tacit, Istoria, 1, 16. (n. a.)
87

cerea unui rege bun, nseamn c vrei s te neli. Ca s vedem


ce nseamn un asemenea guvemmnt prin el nsui, trebuie s-I
examinm sub monarhi mrginiti sau ri , care aa au fost nainte
de ncoronare ori tronul i va face aa.
Asemenea fapte au fost observate i de autorii notri, care,
ns, nu s-au oprit asupra lor. Leacul, spun ci, c foarte simplu: s
te supui fr murmur. Dumnezeu, n mnia sa, d regi ticloi i
noi trebuie s-i primim ca pe nite pedepse ale cerului . Sfatul
acesta e desigur mntuitor; m ntreb numai dac n-ar fi mai po
trivit n amvon dect ntr-o scriere politic. Ce am spune despre
un doctor care ar fgdui minuni, iar toat priceperea lui s-ar
mrgini la a-i ndemna bolnavul Ia resemnare?
Toat lumea tie: cnd ai un guvernmnt ru, trebuie s-I
supori; ntrebarea este ns cum s gseti unul bun.

CAPITOLUL VII
Gu vcrnminte mixte

La drept vorbind, nu exist un guvernmnt simplu. eful


unic trebuie s aib magistrai subaltern i , iar guvernmntul
popolar trebui e i el s aib un ef, un conductor. Astfel c n
diviziunea puterii executive exist ntotdeauna o gradaic, de la
numrul cel mai mare la cel mic, cu singura deosebire c uneori
numrul mare depinde de cel mic, alteori acesta de cel mare.
Cteodat diviziunea se face n mod egal, cnd cele dou
prti sunt n dependen mutual, precum sunt n guvernmntul
Angl iei, sau cnd autoritatea fiecrei pri este independent,
ns n mod imperfect, ca n Polonia. Forma din urm este rea,
pentru c guvernmntul n-are unitate, iar statul e l i psit de coe
ZI Une.
Care este sistemul cel mai bun : guvcrnmntul simplu sau cel
mixt? Chestiunea este foarte mult discutat, nct trebuie s-i

dm .:tcelai rspuns ca mai sus, pe


sp re formele de gu vernmnt.
K8

care

l-am dat n genere de

Cel mai bun n sine este g u vernmntul simpl u ; i anume


tocmai pentru c este simplu. Dar cnd puterea executiv nu
d epi nde destul de cea legislativ, adic d ist an la de l a principe la
suveran e ma i mare dect de l a popor la principe, lipsa de pro
porie trebuie remediat prin mprire a g u vernmntu lui : n
aces t fel, toate prile i pstreaz aceeai autoritate asupra su
puilor, iar divizarea l or le face pe toate mpreun ma i putin pu
ternice mp ot riva s u vera n u l u i
Acelai inconvenient se mai poate nl tura pri n numi reu unor
magistrai i ntermediari care, fr a se preocupa de g u vernmnt
n ntregul su, contri buie numai l a egal are a celor dou pu t e ri i
la men tinere a drepturilor lor respec tive. Aici guvernmntul nu
.

este m i x t , c i tempera!.

l nconvenientul opus -- dependena prea mare fa de puterea


legislativ - se poate nd re pta p ri n m ij l oace de acelai fe l , iar
cnd guvernmntul e prea slab, se i n sti tu i e tribunale ca s-I n
treasc - procedeu care se ap l i c n toate democrai i le . n cazul
dinti, guvernmntul este mprit ca s slbeasc, pe cnd n al
do ile a ca s se ntreasc, pentru c att maximul ct i minimul
de for se gsesc n guvernmintele simple, formele mixte ne
dnd dect o for mijlocie.
,

CAPITO L U L

VII I

Diferitele fonne de guvemmnt nu sunt potrivite in orice pr


Libertatea n u - i I a dispoziia t u tu ro r popoarelor, ea nefiind un
fruct a l tuturor in uturilor. Cu ct se cuget mai mult asupra

pri n c i p i ul u i

stabilit de Montes q uieu cu att adevrul l u i e mai


bine neles; i cu ct este mai con te sta t , c u att mai des apare llll
pri lej de a-1 demonstra pri n probe noi.
n toate guvernmintele din l u me persoa na poli tic nu pro
duce n i m i c , dar co n s u m De u nd e i capt s u bs ta n la pc care o
consum? D i n munca mem bri l o r si . Prisosul parti cu lari lor aco
per nevo i le persoanei pu b l i c e De unde rezult cii statul nu poa,

89

te dinui dect atta vreme ct munca oamenilor produce peste


liebuinele lor. Pri sosul acesta, ns, nu-i acelai n toate rile
din l ume. n cele mai multe este considerabil , n altele mijlociu,
n altele nu exist i, n sfri t, n a l tele este n sens negativ, adi
d necesarul de consum este mai mare dect produsul. Producti
vitatea aceasta variat depinde de fertilitatea inutului, de munca
pe care o cere pmntul , de fel ul produselor sale, de puterea lo
cuitorilor, de consumul lor, mai mare sau mai mic, dup cum au
nevoie, i de multe altele.
Pe de alt parte, guvernmintele nu sunt la fel nici din punc
tul de vedere al consumului lor, i ar deosebiril e se bazeaz pe un
alt principiu, i anume c, pe msur ce se ndeprteaz de sursa
lor, contribuiile publice sunt mai mpovrtoare. Impozitele nu
trebuie msurate din punctul de vedere al mrimii sarcinii publi
ce pentru particulari, dup cantitate, ci dup drumul pe care l au
de parcurs pentru a se rentoarce n minile din care au ieit.
Cnd circulaia aceasta bine stabilit se face repede, nu se pune
problema dac poporul pltete mult sau pui n - cci e bogat, iar
finanele stau ntotdeauna bine. Dimpotriv, orict de pui n ar
plti poporul, dac acest puin nu i se ntoarce, tot dnd mereu
fr a primi nimic, el se istovete curnd ; statul nu se mbog
tete niciodat, iar poporul rmne ntotdeauna srac.
Rezult c, pe msur ce crete distana de la popor la guver
nmnt, dri le devin mai grele: astfel, n democraie, poporul
este mai puin mpovrat, n aristocraie - mai mult, iar n monar
hie duce cele mai mari sarcini. Monarhia, deci, nu-i bun dect
pentru naiunile bogate, aristocraia convine statelor mijlocii n
bogie ca i n mrime, iar democraia - statelor mici i srace.
Deosebirea aceasta dintre statele libere i cele monarhice
este cu att mai vdit cu ct te gndeti mai mult la ea. n cele
dinti se ntrebui neaz totul spre folosul binelui general, n ce
lelalte forele publice i cele particulare se menin ntr-un echili
bru reciproc, nct una nu crete dect prin slbirea celeilalte; n
sfrit, n cele din urm despotismul, n loc s guverneze supui i
90

spre fericirea lor, i aduce ntr-o stare jalnic tocmai ca sll-i poa
tll guverna.
Iat, prin urmare, n fiecare zon de clim cauze naturale
dup care se poate determina forma de guvernmnt potrivit i
nutului i se poate spune chiar ce fel de locuitori trebuie s aib.
inuturile neproductive, unde produsele nu sunt pe msura
muncii, trebuie s rmn necultivate i pustii, ori populate cel
mult de slbatici; inuturile unde munca oamenilor nu produce
dect strictul necesar, trebuie s fie locuite de popoare barbare.
- n ambele ipoteze orice fel de guvemmnt ar fi imposibil. Mai departe: locurile unde diferenta n plus a produselor fa de
munc este mijlocie convin popoarelor libere; n sfrit, teritori
ile bogate i fertile, care cu putin munc produc mult, trebuie
s fie guvernate monarhie, pentru ca prisosul de bunstare a po
porului s fie consumat de luxul principelui, deoarece e mai bine
ca produsul excedentar s fie luat de guvemmnt dect risipit
de particulari . tiu c sunt i excepii, dar tocmai ele confirm
regula prin faptul c, mai curnd sau mai trziu, dau natere re
voluiilor, care readuc lucrurile n starea fireasc.
S deosebim ntotdeauna legile generale de cauzele particulare
care le pot modifica efectele. Chiar dac Sudul ar fi acoperit de
republici, iar Nordul de state despotice, tot n-ar fi mai puin ade
vrat c, prin efectul climatului, despotismul convine rilor cal
de, barbaria celor reci, iar guvemmntul bun regiunilor inter
mediare. Chiar punndu-m de acord cu principiul, observ c s-ar
mai putea face obiecii asupra aplicrii sale: s-ar putea spune c
exist ri reci foarte fertile i ri meridionale foarte neproduc
tive. Rspund c aceast greutate exist numai pentru cei care nu

cerceteaz lucrul din toate punctele de vedere. Cum am mai spus-o,


trebuie s se in seama de munc, de for, de consum etc.
S presupunem dou terenuri egale, dintre care unul produce
cinci, iar altul zece. Dacll locuitorii celui dinti consum patru,
iar ai celui de-al doilea nouli, surplusul ntiului produs va fi de
o cincime i al celuilalt de o zecime. Raportul dintre aceste doull
surplusuri fiind invers fa de raportul produciilor, nseamn eli
91

terenul care nu va produce dect cinci va da un surplus dublu


fat de terenul care va produce zece.
Dar nu este vorba de o producie dubl i nu cred c cineva
ar merge pn acolo nct s socoteasc egale fertilitatea rilor
reci cu cea a celor calde. Totui, s presupunem aceast egalitate
i, dac voii, s comparm Anglia cu S icil ia, iar Polonia cu
Egiptu l : mai spre sud vom avea Africa i lndiile, mai la nord n u
v o m m a i avea nimic. D a r n faa acestei egali ti d e producie,
ce deosebire n modul de cultur! n Sicilia e de ajuns s zgrii
pmntul, iar n Anglia - ct munc c necesar pentru ca s-I
semeni ! Prin urmare, acolo unde trebuie mai multe brae ca s se
obin acelai produs, surplusul trebuie s lie, firete, mai mic.
Afar de aceasta, mai tinei seam c acelai numr de locui
tori consum mult mai puin n ri le calde. Din cauza climatu
lui trebuie s fii cumptat ca s-li pstrezi sntatea: europenii
care vor s triasc n rile calde a a cum triau acas, mor toi
de dizenterie i i ndigestie. Chardin chiar spune: "n compararie
cu asiaticii suntem nite animale cnrni vorc, nite lupi Unii cred
.

c persan ii sunt cumptaJi, fiindc Jam lor este mai puJin culli

val; eu cred cii, dimpotri v. {nra lor are mai puJine alimente
fiindc locuitorilor nu le trebuie mai mulce. Cwnptarea lor, da
c ar fi efectul slirciei rii, atunci ar mncil puin numai . n1cii
i nu toat lumea; de asemene<! s-.1r mnca mai mult sau mai
puJin n diferilele pro vincii, dup fertililalc<l pmntului, n Joc
ca aceeai cumptare s domneasc pretutindeni, n tot regatul.
i se mndresc fo::1rte mult cu felul lor de viaJ, spunnd c-i
destul s-i priveti n f<J i s vezi c arat mai bine dect cre

tinii. nlr-adevr, chipul persanilor e acelai /;1 loJi: piele iiumoas,

delicat i califelat; pe cnd armenii - supuii lor, care lriiiesc


europenete - au figura aspr i p;ltat, iar corpul gro. i greoi".

Cu ct te apropii de ecuator, popoarele triesc cu mai puin.


Aproape c nu mnnc deloc carne, hrana l or obinuit o
1. lcan C/J;ndin i l MJ- 1 7 1 ). Llll clior francez
Persia i n l ndiile orientale. (n. l.)
92

ca re

i-a descris cl!ori i k fcute in

formeaz orezul, poru mbul, cucuul , meiul i fina de manioc.


Sunt n India milioane de oameni a cror hran nu cost nici
cinci parale pe zi. Chiar n Europa gsim deosebiri si mitoare
ntre pofta de mncare a popoarelor din nord i a celor din sud.
Un spaniol va tri opt zile din prnzul unui german. n rile
unde oamenii sunt mai lacomi , se face lux chiar la lucrurile de
mncare: n Anglia el se arat pe masa ncrcat de carne; n
Italia i se ofer zahr i flori.
Luxul la mbrcminte prezint de asemenea deosebiri. n
inuturile unde schimbrile de anotimp sunt repezi i violente, se
poart haine mai bune i mai simple; n celelal te, unde mbrc
mintea este o podoab, se caut mai mult frumuseea dccftt uti li
tatea i chiar hainele sunt un lux. La Neapole, pe Paus ili ppe, se
vd zilnic brbai ieind la pli mbare n vest aurit i fr cio
rapi. Acelai lucru se petrece i cu locuinele: cnd nu exist te
mere de perturbarea atmosferei, toate casele se construiesc lu
xos . La Paris i la Londra omul vrea cas comod i cald; la
Madrid sunt saloane minunate, dar n-au ferestre care s se poat
nchide, aa c lumea doarme grmad ntr-o singur camer.
Apoi, n rile calde alimentele sunt mult mai substaniale i
mai suculente - o a treia deosebire care, fr ndoial, influen
eaz asupra celei de-a doua. De ce se mnnc attea legume n
Italia? Pentru c sunt bune, hrnitoare i gustoase. n Frana,
ns, legumele, trind numai cu ap, nu sunt hrnitoare deloc i
n-au la mas aproape nici o valoare; totui ocup tot attea tere
nuri i cer cel puin tot atta munc spre a fi cu ltivate. Azi este
1
un fapt cunoscut c gru! din Barbaria , dei inferior cel u i din
Frana, produce totui mai mult fin, iar gru! din Franta pro
duce, la rndul lui, mai mult dect cel din nord. De unde rezult
c aceeai gradaie se observ, n general, n aceeai direcie,
1. Nume general dat otlinioar regiunilor din nordul Africii: Maroc, Algcria, Tunisia li
Tripolitania. (n. c.)
93

po l i . Nu-i oare un dezavantaj net s ai la


egal o cantitate mai mic de alimente?
La consideratiile de mai sus pot aduga nc una, care
decurge din celelalte, ntrindu-le, i an ume c rile calde au
mai puin nevoie de locuitori dect cele reci i ar putea, din
contr, s hrneasc mai multi - de unde rezult un surplus du
blu i totdeauna n folosul despotismului. Cu ct acelai numr
de locui to ri ocup o suprafat mai ntins, cu att mai di ficile
devin revoltele, pentru c adunrile i consftuirile nu se pot ine
nici repede, nici n tain i pen tru c ntotdeauna i vine u or gu
vernmn tului s nl t ure pla nurile i s taie c omu n i ca ti i le .
Dimpotriv, cu ct un popor n umeros se restrnge n teri toriu , cu
att mai greu i e s te guvernmntului s acapareze suveranita
tea: conductorii m u l im i i se consftuiesc n locu i nele lor la fel
de bine ca i pri n c ipele n consiliu, iar l umea se adun n pieele
publice tot att de repede ca trupele n cazrmi. Guvernmintele
tiranicc sunt mai puternice cnd lucreaz de la distane mari . Cu
aj u to ru l pu n c telo r de sprijin pe care i l e fixeaz, fora lor crete
la distane pe aceea a prg h i i lor ' . Fora poporu l u i , din contr. n u
l ucreaz dect conce n t rat : ntinzndu-sc. ca s e cvapor i se
pierde ca i efectu l prafului de puc atunci cnd, fiind risipit pe
pmnt, nu ia foc deodat. ci n mod treptat. rile cele mai
puin popul a te sunt de asemenea favorabile tiraniei: fiarele sl
batice nu domnesc dect n p u s ti u ri .
adic de la ec uator l a
un pro dus

1. Afirmatie care

m:

contrazice ceea ce am ,pus mai inai nte (Cartea I l , Cap. I X ), asupra


rnari; acolo era vurbi.l u autoritatea guvernmntului asupra
mcmhri lor si, iar aic1 c 'urba Jc fort rat de supuji (11. il)

nconvcnientelor statdor

94

CAPITOLUL IX
Semnele unui bun guvernmnt

ntrebndu-te care-i, n mod absolut, cel mai bun guvem


mnt, nseamn s pui o problem de nerezolvat pentru c este
prea vag sau, dac vrei, are tot attea rspunsuri potrivite cte
combinaii se pot face ntre poziiile absolute i cele relative ale
popoarelor.
Altceva ar fi fost dac se punea ntrebarea dup ce se cunoa
te dac un anumit popor este bine sau ru guvernat; atunci ches
tiunea de fapt s-ar putea rezolva.
Totui ea rmne nerezolvat, pentru c fiecare vrea s-o re
zolve n felul lui. Supuii laud linitea public, cetenii liber
tatea particularilor; unul prefer siguranta bunurilor, altul pe cea
a persoanelor; unul vrea ca guvemmntul cel mai sever s trea
c drept cel mai bun, altul susine pe cel mai blnd; acesta vrea
s se pedepseasc crimele, cellalt cere ca ele s fie prevenite;
unuia i se pare bine ca statul s fie temut de vecini, altuia i place
ca acelai stat s rmn neremarcat; n sfrit, dac unul se
mulumete cnd circul banii, altul struie ca poporul s aib
pine. Chiar dac am cdea de acord asupra acestora ct i asu
pra altor puncte asemntoare, nseamn oare c am mers mai
departe? Cal iti le morale fiind lipsite de msur precis, chiar
dac am fi de acord asupra semnului, cum vom putea fi i n
privina aprecieri i ?
M mir ntotdeauna c n u s e recunoate u n semn att de sim
plu sau c reaua credin nu le permite oamenilor de a cdea de
acord. Care-i scopul asocierii politice? - Conservarea i prospe
rarea membrilor si. i care-i semnul cel mai sigur c ei se con
serv i prosper? - Numrul lor i al fami lii lor lor. N u cutai,
deci, aiurea semnul acesta att de mult discutat. J ar n condiii
egale, adic avnd acelai semn, cel mai bun este, n mod indis
cutabil, guvemmntul sub care, fr mijloace strine, fr natu
ralizri i fr colonii, cetenii populeaz ara i se nmulesc
95

mereu. Acel guvernmnt sub care un popor descrete i piere


este cel mai ru.
Statisticien i, de-acum e rndul vostru: numrati, msurati i
comparati.

CAPITOLUL X
Abuzurile guvemmntului i tendin[a spre degenerare

Dup cum vointa particular lucreaz nencetat contra voin


tei generale, tot aa guvernmntul face un efort permanent m
potri va suveranitti i . Cu ct crete acest efort, cu att ornduirea
degenereaz; i fiindc nu exist aici alt voin de corp, care,
rezistnd vointei principel ui, s refac echilibrul, mai curnd
sau mai trziu - acest lucru trebuie s se ntmple - principele
va sfri prin a asupri suveranul i a rupe pactul social . Acesta-i
viciul inevitabil care, de la naterea corpu l u i politic, tinde mereu
spre a-1 distruge -, Ia fel cum btrneea i moartea distrug n
cele din urm corpul o m u l u i .
Dou sunt cile generale pe care degenereaz un guvern
mnt: anume, cnd el se restrnge sau cnd statul se dizolv.
Guvernmntul se restrnge cnd trece din minile unui nu
mr mare n ale altuia mic, adic de l a democratie Ia aristocratie
sau de la aristocratie la regalitate. Asta-i nzuina lui fireasc.
Dac ar da napoi, adic de la numrul mic la cel mare, s-ar pu
tea spune c el se destinde, c se slbete: procesul acesta invers
este, ns, cu neputin.
ntr-adevr, guvernmntul nu-i schimb niciodat forma,
afar de cazul cnd resortul su obosit l face prea slab pentru a
i-o putea conserva pe cea veche. Cci dac s-ar destinde i mai
mult, fora statului ar deveni att de slab nct ar tri i mai
putin. Trebuie, prin urmare, s ne ntoarcem i s strngem re
sortul pe msur ce acesta slbete: altfel, statul pe care-I susine
s-ar prbui.
Dizolvarea statului se poate ntmpla n dou feluri :
96

nti, cnd guvernmntul nu mai conduce statul dup legi,


ci i asum puterea suveran. n acest caz se ntmpl o mare
sch i mbare i anume se restrnge statul , iar nu guvernmntu l,
adic statul mare se dizolv i n snul lui se formeaz un allul
- compus numai din membrii conductori -, care nu mai este
pentru popor dect un stpn i un tiran. Astfel c, din clipa cnd
guvernmntul i asum s uveranitatea, pactul social este rupt i
toi cetenii - reintrai de drept n libertatea lor fireasc - sunt
si lii, dar nu obligai, s asculte.
Al doilea: atunci cnd membrii guvernmntului i asum n
mod separat puterea pe care nu trebuie s-o exercite decftt n corp
-, fapt ce nu constituie o mai mic nclcare a legilor, i produce
o i mai mare dezordine. n acest caz exist, ca s zic aa, atia
principi ci magistrai, iar statul - la fel de divizat ca i guver
nmntul - piere ori i schimb forma.
Cnd se dizolv statul, abuzul guvernmntului, de orice fel
ar fi, capt numele comun de amJrhie. Trebuie s facem aici
deosebirea n sensul c democratia degenereaz n ochlocrafie
iar aristocraia n olig<lrhie i voi aduga c regalitatea dege
nereaz n tiranie. Dar cuvntul acesta fi ind cu dou nelesuri ,
are nevoie de explicai i.
n vorbirea de toate zilele, t i ran este regele care guverneaz
prin violent i fr a ine seam de dreptate i de legi. n nele
sul adevrat, tiranu l este un particular care ia asupr-i autori
tatea regal, fr nici un drepL. Aa nelegeau grecii cuvntul de
tiran, cu care i desemnau pe toi conductorii - buni sau ri a cror autoritate nu era legitim. n felul acesta, tiran i uzurpa
tor sunt dou cuvinte perfect sinonime.
Pentru a da nume diferite Ia notiuni diferite, voi spune tiran
uzurpatorului autoritii regale, iar despot uzurpatorului puterii
suverane. Tiran este acela care, contrar legilor, ajunge la putere
i apoi guverneaz dup legi ; despot este cellalt, care aj unge la
putere i pc urm se situeaz mai presus dect legile. Rezult,
deci, c tiranul poate s nu fie despot, dar despotul este ntot
_
deauna tiran.
,

',

97

CAI) ITO L V L X I
Moartea corpului politic

Aceasta este tendina fireasc i inevitabi l a tuturor guwr


nmintelor, chiar i a celor mai bine constituite . Dac au pierit
Sparta i Roma, atunci care stat ar putea ndjdui s triasc
venic? Dac vrem alctuirea unei formaiuni trainice, s nu ne
gndim a o face venic. Pentru a ajunge la izbnd, nu este
nevoie s ncerci i mposibilul i nici s-i nchipui c vei da ope
rei oamenilor o soliditate cu care nu se mpac lucrurile ome
neti.
Corpul politic, ca i corpul omului, ncepe s moar nc de
la natere i poart n sine cauzele dil.trugerii sale. Dar i unul,
i cellalt pot avea o constituie mai mult sau mai puin puter
nic, graie creia s triasc mai mult sau mai puin timp.
Constituia omului este opera naturii, pe cnd cealalt este arti
ficial. Nu depinde de oameni prelungirea vieii lor, ns ei pot
prelungi ct mai mult viaa statului, dndu-i cea mai bun con
stituie ce i se, poate da. Statul cel mai bine constituit va pieri i
el, ns mai tr i u dect altul, dac nici o ntmplare neprevzut
nu-i va aduce pieirea nainte de vreme.
Pri ncipiul vieii poli tice se afl n autoritatea suveran. Pu
terea legiuitoare e ini ma statului, iar cea executiv - creierul
care pune n micare toate prile. Creierul poate da n paral izie
i individul va continua s triasc. Un om rmne imbec i l i
triete, dar i mediat ce inima i-a ncetat activitatea, el moare.
Statul nu triete pri n legi, ci pri n puterea legiui toare. Legea
de ieri nu mai obl ig azi, ns consimmntul tacit reiese din
tcere, iar suveranului i e permis s confirme mereu legile pe
care nu le abrog, dei poate s-o fac. Tot ce a declarat c vrea
o dat nseamn c vrea ntotdeauna, cel putin dac nu revine
asupra acestei declaraii .
D e ce se d, prin urmare, atta respect legilor vechi? Tocmai
din aceast cauz. i trebuie s fim convini c numai perfeci
unea voinelor de atunci le-a putut face s triasc att de mu i L:
98

J l l l le-ar fi soeotit de l"olos n tol acest timp, Ic-ar


revocat de o mic de ori. rat pentru ce, n orice stat bine con
stituit, n loc s slbeasc, legile dobndesc mereu fore noi;
autoritatea vechimii le face tot mai respectate; acolo, n schimb,
unde legile se slbesc o dat cu trecerea timpului, avem dovada
c nu mai exist putere legiuitoare i c statul nu mai triete.

dad suvera n u l

fi

CAPITOLUL XII
Cum se menfine autoritatea su veran

Suveranul neavnd alt putere dect pe cea legislativ, nu


lucreaz dect prin legi; iar legile nefi i nd dect acte autentice ale
voinei generale. suveran ul n-ar ti s lucreze dect atunci cnd
e adunat poporul. Se va spune: poporul adunat, ce idee ! Adev
rat, astzi e o idee, dar a fost fapt acum dou mii de ani . S-i fi
schimbat oamenii firea?
n chestiunile morale, l i mitele posibilului nu sunt att de n
guste cum n i le nchipuim: n umai slbiciunile, viciil e i prej ude
cile noastre le ngusteaz. S ufletele deczute n-au ncredere n
oameni i mari, i ar sclavii zmbesc cu un aer batjocoritor la auzul
cuvntului libertate.
Dup cele ce s-au fcut odinioar, s vedem ce se poate face
azi. Despre vechile republici ale Greciei nu voi vorbi, dar repu
blica roman mi se pare c era un stat mare, i ar Roma un ora
mare. Cel d i n urm recensmnt a dat la Roma patru sute de mii
de ceteni purttori de arme, iar u l tima numrtoare a imperiu
lui peste patru milioane de cetteni , n afar de supui, sclavi ,
strini, femei i copii .
i-ar nchipui cineva: cte greuti ca s aduni m a i ales po
porul imens al capitalei i al mprejurimi lor ei ! i totui, rar tre
cea sptmna fr ca poporul roman s se fie adunat o dat i
chiar de mai multe ori. Cci poporul i exercita nu n umai drep
turile de suverani tate, ci i o parte din cele de guvernmnt, dis
cuta anumite afaceri, hotra n altele i astfel poporul ntreg
-

99

era, aproape permanent, cnd magistrat, cnd cetean n piala


public.
Dar ducndu-ne napoi, pn la cele d inti vremuri ale po
poarelor, vom constata c n majori tatea vechilor forme de gu
vernmnt, chiar n cele monarhice, cum erau ale macedoneni'
lor i ale francilor , existau asemenea consftuiri naionale. Oricum ar fi, singur faptul acesta necontestat rspunde tuturor difi
cultilor: pornind de la faptul ex i sten t i ajungnd, pe firul rai
unii, la cel posibil, concluzia mi se pare elocvent.

CAPITOLUL XIII
Continuare

Nu e de ajuns ca poporul adunat s fi fixat o dat cons titui a


statului, dnd consfinire unui corp de legi i nici s fi stabilit o
form de guvernmnt perpetu. aleg nd o dat pentru totdeau
na magistraii; n afar de adun ri le extraordinare, pe c,a re le pot
cere ntmplri neprevzute, trebuie s exi ste adunri - periodi
ce, la anumite
date. pe care nimic s nu le poat suprima sau
'
ntrz i a , astfel nct n ziua fixat poporul s fie convocat, n
mod legitim, prin lege, fr s mai aib nevoie de vreo alt con
vocare formal.
n afar, ns, de adunrile de drept, legale prin chiar data l a
dinainte stabilit, orice adunare a poporului, care nu va fi fost

convocat de ctre magistraii desemnai n acest scop i dup

eri !li de romani i creia francii


Clovis ( 48 1 -5 1 1 ) izbutesc s3-i redea unilatea politic. n amestecul de neamuri,
din care a icil poporul francez de azi. frandi au avui. desigur, un rol preponderent i
au dai !rii c u c er i le chiar numele lor - fenomen istoric aproape general. (n. !.}
2. n n\clesul de sesiuni parlamentarr. (n. !)
. Cum s-a inlmplal. ue pild. cu deschiderea Corpuri lor legiuitoare din Romnia, la 26
n loc de 15 noiembrie, in anul 1 9 i 2 . (11. r.)
Unul dintre popoarele barbare nhli loare n Galia c uc

sub

4 . n n\elcsul de factorii constilu\ionali. (n. !.)

1 00

formele prescrise, trebuie s fie socotit ca nelegitim, iar tot ce


s-ar hotr n snul ei drept nul, pentru c nsui ordinul de
adunare trebuie s vin de la lege.
Ct despre frecvena mai mare sau mai mic a adunrilor
legitime, aceasta depinde de attea consideraii, nct nu s-ar
putea da reguli precise n acest sens. Se poate, totui, spune c,
n general, cu ct guvernmntul are mai mult forl. cu att mai
des trebuie s se arate suveranul.
Mi se va spune : procedeul acesta poate fi bun ntr-un ora,
dar ce-i de fcut cnd statul cuprinde mai multe? Vom mprti
autoritatea suveran ori va trebui, mai bine, s-o concentrm ntr
un singur ora, cruia s-i subordonm restul?
Rspund c nu trebuie s se fac nici una, nici alta. Mai nti,
autoritatea suveran este simpl i unic, deci nu se poate mpr
li fr a o distruge. Pe urm, un ora, mai mult dect o naiune,
nu poate fi supusul altuia, pentru c n esen corpul politic exis
t prin acordul dintre supunere i libertate, iar cuvintele de supus
i su veran sunt corelaii identice a cror idee se reunete numai
n cuvntul de cetean.
Mai rspund c-i ntotdeauna ru s se uneasc mai multe
orae ntr-o singur cetate i c, voind svrirea acestei uniri,
cineva nu trebuie s-i nchipuie c va nltura inconvenientele
fireti. Nu-i nevoie s se obiecteze abuzul statelor mari aceluia
care nu vrea dect state mici. - Dar cum s se dea acestora des
tul fort spre a rezista celor mari? Cum au rezistat, de pild,
odinioar, oraele greceti marelui rege, iar acum, mai recent,
Olanda i Elvetia casei de Austria?
Chiar dac nu se poate reduce statul la adevratele lui limite,
mai rmne totui o cale, i anume: s nu existe capilal, iar gu
vcrnmntul s-i aib reedina pe rnd n fiecare ora, unde tot
aa s se adune reprezentantii rii.
Popula i teritoriul n mod egal, rspndii pretutindeni ace
leai drepturi, ducei pretutindeni abundenta i viaa, cci numai
aa statul va deveni n acelai timp - n limitele posibilitilor
ct mai puternic i mai bine guvernat. Aducei-v aminte c zi101

duri le oraelor nu se construiesc dect din crmizile caselor de


!a ar. Cnd vd construindu-se un palat n capital, mi se pare
s privesc cum se ruineaz o provincie ntreag.

CAPITOLUL XIV
Continuare

n clipa n care poporul se afl legitim constituit n adunare


::u veran, toate puterile guvernmntului nceteaz, puterea exe
cutiv este suspendat, iar persoana celui din urm cettean e lot
att de sacr i inviolabil ca i a primului magistrat, pentru c
.1colo unde se gsete reprezentatul, nu mai exi st reprezentant.
Cele mai multe din tumulturile care se petreceau n comiiile de
la Roma erau cauzate de necunoaterea sau desconsiderarea mai
sus amintitei reguli. Consulii nu erau atunci dect preedinti ai
1
poporului, tribunii - simpli oratori , iar senatul nu era nimic.
Principele s-a temut ntotdeauna de aceste intervale de sus
pendare, cnd recunoate sau trebuie s recunoasc un superior
prezent, iar adunrile acestea ale poporului, constituind pavza
corpului politic i nfrnarea guvernmntului, au fost n toate
vrmurile groaza conductorilor: astfel c ei n-au renunat nicio
dat la ateni i, obiecii, greuti i fgduieli pentru a dezgusta
r.etenii de adunri. Iar cnd acetia sunt zgrcii, lai, timizi,
mai iubitori de linite dect de li bertate, atunci nu rezist mult
vreme eforturilor crcscnde ale guvernmntului: forta opus
sporind mereu, autoritatea suveran dispare n cele din urm, iar
majoritatea cetilor decade i piere nainte de vreme.
Dar ntre autoritatea su veran i guvernmntul arbitrar se
introduce uneori o putere intermediar, despre care trebuie s
vorbim.
1.

Aproape, dup intelesul c e s e d denumirii acesteia n Parlamentul englez. Asemil

narea celor dou funcii i-ar ti pus n conllict pe consuli cu tribunii, chiar cnd orice
jurisdiqie ar

1 02

li

fost suspendatll.

(n. a.)

CAPITO L U L XV
Despre deputati sau reprezentanti

ndat ce datoriile publice au ncetat de a fi c e a di n ti grij a


cete nil or care prefer s le ndepl i n e asc mai mult cu punga
dect cu persoana lor, statul se afl aproape de ru in. Dac tre
,

buie s mearg la rzboi , pltesc trupe i rmn acas; dac tre


buie s se duc la adunri, numesc deputai i stau acas.
Prin lene i prin bani au, n sfrit, solda\i pentru a stpni
ara i reprezen tani pentru a o vi nde.
Lenea comerulu i i a artelor, pofta l acom de ctig dorina
i slbiciunea plcerilor transform n bani serviciile publice.
Omul cedeaz o parte din foloase, pentru ca, apoi, s i le spo
reasc n voie. Dai bani i vei purta i mediat lanuri. Finanf
este un cuvnt de sclav i care nu era cunoscut n cetatea de al
tdat ntr-un stat cu adevrat liber, cetenii fac totul cu braele
i nimic c u parale; n loc s plteasc spre a scpa de ndatoriri,
vor plti tocmai ca s le ndeplineasc singuri. Fiind foarte de
parte de ideile obinu ite, cred c taxele, mai curnd dect corve
zi le, sunt contrarii libertii.
Cu ct e mai bine constituit statul, cu att, n spiritul cete
ni lor, afacerile publice sunt mai nsemnate dect cele particu
lare. B a c h i a r sunt mai puine afaceri private, pentru c suma fe
riciri i comune dnd o parte mai mare pri i fiecru i individ, i
rmne de cutat mai puin n preocuprile partic u lare. ntr-o
cetate bine condus, fiecare se duce l a adunri ; sub un guvern
mnt ru, ns, nu ndrznete s fac un pas ntr-acolo, pentru
::: nimeni nu se i ntereseaz de ceea ce se petrece n ele; toat lu
mea nelege c acolo nu va domina voina general i, deci, tre
burile particulare i preocup pe toi. Legile bune produc altele,
mai bune, cele rele duc la altele, i mai rele.
Din clipa cnd cineva va spune despre treburile publice "ce-mi
p as?" trebuie s socotim statul ca fiind pierdut.
Slbirea dragostei de patrie, in!1uena interesului particular,
marea ntindere a statelor, cuce r irile abuzul guvernm ntului
,

1 03

toate au contribuit la naterea ideii de deputai sau reprezentani


ai po porului, a ceea ce n unele ri se numete ndrzne a treia
stare . Astfel, i nteresul particular este pus de ctre ambele cate
gorii n primul i n al doilea rnd, i ar interesul public rmne
ntr-al treilea.
Suveranitatea nu poate fi reprezentat din acelai motiv pen
tru care nu poate fi nstrinat; ea exist n mod absolut numai
n voina general, iar voina general nu se reprezint: ea este
fie una i aceeai , fie este alta, linie de mijloc nu exist. Depu
taii poporului nu sunt i nici nu pot fi, deci, reprezentanii acelei
voine; ei nu sunt dect delegaii si i nu pot hotr nimic n
mod definitiv. Orice lege pe care n-a ratificat-o nsui poporul
este nul, n orice caz nu-i lege. Poporul englez se crede l iber,
dar se neal amamic: nu-i liber dect n timpul alegerii mem
brilor parlamentului; de ndat ce i -a ales, este sclav sau nu-i
nimic. Iar prin modul cum se folosete de l ibertate, n scurtelc
momente cnd o are, merit s i-o piard.
Ideea de reprezentani este o idee modern: ea deriv din gu
vemmntul feudal, din acel guvemmnt nedrept i absurd, sub
care s-a njosit omenirea i s-a necinstit numele de om. n vechile
republici i chiar n monarh i i , poporul n-a avut niciodat re
prezentanti : nici nu se cunotea cuvntul acesta. E foarte ci udat c
la Roma, unde persoana tribunilor era aa de sacr, nici cel pu1in
nu i-a nchipuit cineva c ei ar fi putut uzurpa drepturile poporu
lui; mai mult: n mij locul unei mulimi att de mari, ei n-au ncer
cat niciodat, din proprie iniiativ, s strecoare vreun plebiscit.
nvlmeala pe care o provoca uneori mulimea se poate vedea
din faptul, ntmplat pe vremea Grachilor, cnd o parte dintre
ceteni i-au exprimat voina de pe acoperiul caselor.
Inconvenientele n-au nsemntate acolo unde dreptul i l iber
tatea sunt totul . La poporul acesta cuminte, fiecare era pus la
locul lui: poporul i lsa magistraii s fac ceea ce tribunii, l a
1.

Adunrile generale din Frana cuprindeau p e membrii clerului i a i nobilimii i pe


rcpre7.cntanlii
trnimea col.

1 04

lui ticr. crac. Poporul. deci, adevratul suveran ar li licrs ctat - cum era
I I I romnesc, mult-pu!in ct mai nota. (n. 1.)

rndul lor, n-ar fi ndrznit s fac; nu se temea, ns, c magis


tratii ar fi voit s-I reprezinte.
Pentru a arta cum l reprezentau cteodat tribunii , e destul
s vedem cum reprent guvernul pe suveran. Legea nefiind
dect declaraia vointei generale, este lucru lmurit c poporul
nu poate fi reprezentat n puterea legiuitoare, dar el poate i tre
buie s fie reprezentat n puterea executiv, care nu este dect
fora aplicat de lege. Cercetnd bine lucrurile, vom constata c
numai foarte puine popoare au legi. n orice caz, este sigur c
tribunii, neavnd nici o parte din puterea executiv, n-au putut
niciodat reprezenta poporul roman prin dre p t uri l e ce li se ncre
dintaser, ci n u m a i asumndu-i parte din d repturi l e senatului.
La greci, poporul fcea singur tot ce a v e a d e fc u t : e l era me
reu adunat n p i a a public. Locuia un inut cu c lim dulce, nu
e ra lacom, sclavi i munceau pentru ceteni, aa c si ngura lui
treab important era l ibertatea. Nemaiavnd aceleai avantaje,
cum s-i pstreze cineva aceleai drepturi? Climatul mai aspru
nmultete trebuinele omeneti ', ase l un i din an nu se pot ine
adunri n piaa public, limbile puin sonore nu se aud n plin
aer, iar l umea de azi se ngrijete mai mult de ctigul dect de
libertatea ei i se teme mai curnd de mizerie dect de sclavie.
Cum, libertatea nu se pstreaz dect cu sprijinul sclaviei? Poate. Cele dou extreme se ating. Tot ce nu exist de Ia natur,
ndeosebi societatea civil, prezint inconveniente. Sunt situalii
foarte nenorocite n care cineva nu-i poate pstra libertatea dect
n paguba libertii altuia i n care ceteanul nu poate fi perfect
liber pentru ca sclavul s nu fie prea de tot sclav. Aa era situai a la
Sparta. Popoare moderne, fr s avei sclavi, chiar voi sunteti
sclave, cu libertatea voastr o pltii pe a lor! Zadarn ic v-ati ludat
cu aceast preferin, n care vd mai mult lai tate dect umanitate.
Din cele sp use pn acum nu v r eau s se neleag c trebuie
s ai sclavi i nici c d r eptul la s c lavaj ar fi l e g i t i m , cc i am do1. A adopta n trile reci l u x u l i mol iciunea orienralilor. nseamnti cr, vrei s-ti
lanturi le lor; ba chiar, n moci fatal, s Le pleci acelor lanturi i mai mult. (n. a.)

pui

1 05

vedit tocmai contrariul; art numai mot i vele pentru care popoa
rele moderne, crezndu-se libere, au reprezentani, iar popoarele
vechi nu-i aveau. Oricum ar fi fost pn atunci , din cl ipa cnd
i alege reprezentantii, un popor nu mai este liber.
Dup ce am examinat totul cu atentie, nu vd c u m i -ar fi
posibil suveranului - dac cetatea nu este foarte mic - s-i
pstreze de aici nainte exercii ul drepturilor sale. Dar dac ce
tatea e foarte mic, nu va fi subj ugat? - Nu. Voi arta mai de
parte cum se poate mpca puterea exterioar a u nui popor mare
cu administratia uoar i ordinea bun a unui stat mic.

CAPITOLUL XVI
Instituirea gu vemmntului nu este un contract

Odat bine stabilit puterea legislativ, urmeaz s stabilim


tot aa pe cea executiv, cc i aceasta. lucrnd numai prin acte
particulare, nu este de natura celeil alte i, prin urmare, e x ist
separat de ea. Dac era posi bil ca su veranul, pri vit ca atare, s fi
avut puterea executiv, dreptu l i fapt u l s-ar fi confundat pn
acolo nct nu s-ar fi ti u t care-i unul fa de cellalt. iar corpul
politic, denaturat n chipul acesta, ar fi czut repede prad vio
len\ei mpotriva creia fusese alctuit.
Toti cet\enii fiind egali prin contractul social, n umai cu totii
pot porunci ceea ce trebuie s fac toi, pe cnd nimeni n-are
dreptul de a cere altuia s fac ceea ce nu face el nsui. Prin ur
mare, cnd alctuiete guvernmntul, suveranu l i d principe
lui tocmai acest drept, indispensabil spre a face corpul politic s
triasc i s se pun n micare.
U n i i au sustinut c actul acestei instituiri era un contract ntre
popor i conductorii pe care i i-a ales, contract stipulnd ntre
cele dou pri <:ondi i ile n care una se oblig s comande, iar
ceala lt s asculte. S(.; va rec unoate, desigur. c acesta-i un mod
ci udat de a contracta. S vedem, ns, dac se poate sustine o
asemenea prere.
1 06

Mai nti, autoritatea suprem nu se poate nici schimba, nici


nstrina, iar ca s-o limitezi, nseamn s-o distrugi. Este i ab
surd i contradictoriu ca suveranul s-i aleag un superior, iar
ca s se oblige s asculte de un stpn, ar nsemna s se rentoarc
la deplina libertate.
Mai mult, contractul acesta al poporului ncheiat cu o anu
mit persoan ar fi, evident, un act particular, de unde rezult c,
neputnd fi nici lege i nici act de su veranitate, contractul ar fi ,
prin urmare, i legiti m .
Pe urm, reiese c prile contractante s-ar afla astfel n sta
rea de natur i fr nici un garant pentru obligaiile lor recipro
ce, contrar strii civile din orice punct de vedere. Actul unui om
care ar spune altuia: iJi dau tot a vutul meu, cu condifia s-mi res
titui numai ce-ai vrea, ar merita denumirea de contract numai
prin faptul c acela care posed fora este ntotdeauna i stpnul
executrii .
n stat nu exist dect un singur contract, acela d e asociere,
care, ns, exclude existena altuia. Nici nu s-ar putea nchipui un
alt contract public, care s nu nsemne nesocotirea celui dinti.

CAPITOLUL XVII
Instituirea gu vernmntului

Cum trebuie s concepem actul prin care s-a nfiinat gu


vemmntul? Voi spune de la nceput c acest act este complex i
anume este compus din alte dou: stabilirea legii i executarea ei .
Prin cel di nti. legi uitorul hotrte fi i n\area unui corp de gu
vernmnt sub cutare sau cutare form. - Lmurit lucru. actul
acesta este o lege.
Prin al doilea, poporul i numete conductorii care vor fi
nsrcinai cu crmuirea guvernmntului nfi inat. Aceast nu
mire fiind un act particular, nu-i o nou lege, ci numai o conti
nuare a celei dinti i o funcie a guvernmntului.
1 07

, E greu de inteles, ns, cum s-a svrit act de guvernmnt


i'nainte chiar de existenta guvernmntului i cum poporul, de
ubicei suveran sau supus, poate deveni print sau magistrat n
anumite mprej urri.
Tocmai aici se descoper iari una din surprinztoarele n
suiri ale corpului politic, prin care acesta mpac acte n apa
rent contradictorii : cci actul din urm se ndeplinete printr-o
transformare imediat a suveranittii n democraie, n aa fel
nct - fr nici o schimbare simit i numai printr-un raport
nou al tuturor fat de toi - cetenii, deveniti magistrati, trec de
la acte generale la acte particulare i de la lege la executarea ei.
Schimbarea aceasta de raport nu este o subti litate a gndirii
fr exi sten n practic, pentru c ea se ntmpl foarte des n
parlamentul englez, unde - n anumite mprejurri i n scopul
de a discuta mai bine afacerile generale - camera inferioar se
transform n mare comitet, din curtea suveran ce fusese pn
atunci devine deodat o si mpl comisie i, n aceast cal itate, i
face un raport ctre sine, Camera Comuneior, asupra celor dez
btute n mare comitet, iar n cele din urm discut din nou, sub
acest titlu, ceea ce a hotrt sub cellalt.
Acesta-i avantajul caracteristic guvemmntului democratic,
c poate fi stabilit n fapt printr-un simplu act al voin1ei gene
rale. Pe urm, guvernmntul provizoriu conduce mai departe,
dac el se prezint n forma aleas, ori stabilete n numele su
veranului guvemmntul prescris prin 1ege - i astfel totul este
n regul. E cu neputin ca, fr a renuna la principiile mai sus
stabilite, s se instituie guvemmntul n alt mod.

CAPITO L U L X VIII

Mijloace de a pre veni uzurprile gu vernmntului

Din l muririle de mai sus - i ca o confirmare a capitolului


XVI - rezult c actul prin care se instituie guvcrnmntul nu
este un contract, ci o lege; c depozitarii puterii executive nu
sunt stpnii poporului, ci slujitori i lui i c acesta i poate numi
sau revoca oricnd vrea; c din punctul de vedere al depozitari
Ior nu se pune problema de a contracta, ci de a asculta; i c, n
sfrit, primind funci ile ce li se impun de ctre stat, ei nu-i fac
dect datoria de cetteni, fr s aib nici un fel de drept spre a
discuta asupra conditiilor.
Cnd se ntmpl, deci, ca poporul s instituie un guvern
mnt ereditar - tie monarhie, n cadrul unei familii, fie aristocra
tic, n cuprinsul unei categorii de cetteni -, el nu-i ia un anga
jament, ci d, provizoriu, o form admini stra\iei, pn n ziua
cnd va vroi s hotrasc altfel.
Schimbrile de fe lul acesta sunt primejdioase ntotdeauna,
e-adevrat, i poporul nu trebuie s se ating niciodat de guver
nmntul pe care 1-a insti tuit, n afar de cazul cnd acest guvcr
nmnt nu mai e folositor binelui public; dar prudenta asta este
o maxi m de politic, i nu o regu l de drept, iar latul nu mai
este tinut s lase n i c i conductorilor si autori tatea c i v i l, n i c i
genera l i lor p c c e a m i l i t ar.

Este adevrat c - n asemenea cazuri - nu s-ar putea obser


va cu toat atentia formalittile necesare pentru a deosebi un act
normal i legitim de o rscoal popular, ori vointa unui ntreg
popor de tipetele unei pr1i din el. Tocmai din cauza aceasta nu
trebuie s se recunoasc, din revendicri le formulate pe calea
rscoalei , dect partea ce nu se poate respinge din punctu l de ve
dere al dreptului strict. Tot de consideratia asta se folosete, n
mare parte, principele pentru a-i pstra puterea mpotriva voin
tei poporului i fr s se poat spune c a uzurpat-o, deoarece,
avnd aparenta c nu se folosete dect de drepturile sale, i vine
foarte uor s i le extind i s mpiedice - sub motivul pstr1 09

rii ordinii publice - adunri le m enite a restabili ordinea; aa c


principele se fol osete de o linite pe care caut s-o meni n , m
piedicndu-i pe altii de a o tulbura, sau de neornduielile pe care
singu r le pune la cale, pentru a-i presupune de partea sa pe toi
cei care tac de fric i a-i pedepsi pe cei care ndrznesc s vor
beasc. n acest fel, dup ce au fost al e i nti pentru un an, apoi
pentru nc unul, decemvirii au ncercat s-i pstreze puterea
pentru totdeauna, nemaingduind ntrunirile comitiilor; toate
guvern mintel e odat mbrcate n forta publ ic, u zu rp mai
curnd sau mai trziu autoritatea suveran prin asemenea mij
loace.
Sesi unile periodice, despre care am vorbit mai P.aintc, sunt
potrivite spre a preveni sau ntrzia nenorocirea aceasta, mai
ales cnd nu-i nevoie de vreo convocare formal, cci atunci
prinul n-ar putea s le mpiedice fr a se decl ara fi infractor
al legilor i duman al statului.
Deschiderea sesiunilor - menite a menine pactul social trebuie s se fac ntotdeauna prin dou ntrebri, care nu se pot
suprima niciodat i care se voteaz separat prin voturi speciale.
,

Prima: dac suveranul voiete s men{in actuala form de


gu vernmnt.

A doua: dac poporul voiete s lase administratia lot acelo


ra care sunt nsrcina{i n prezent.
Presupunem aici ceea ce cred c am demonstrat, anume c n u
exi s t n stat n i c i o lege fundamental, n i c i chiar pactul social,
care s nu se poat revoca: cci dac s-ar aduna toi cetenii ca
s rup, de comun acord, pactul acesta, fr ndoial c I-ar rupe
n mod foarte legitim . Grotius crede chiar c oricine poate re
nuna la starea social pc care o arc ntr-un stat, rccptndu-i
1
l ibertatea natural i bunurile prin prsirea rii De unde rezult c ar fi absurd ca toi cetenii, laolalt, s nu poat face
ceea ce poate oricare di nt re e i .
.

1.

B i ncin\clcs

datorezi

criminal i

I lO

uatone i a 'cpa astfel de serviciul ce


clipa dind ca Jre nevoie de tine. n cazul acesta, fuga ar fi
demn de pedeaps: faplul n-ar mai insemna retragere. c i dezertare. (fi. <1.)

si\

nu prusqti spre a fugi <.le l a

pat rie i

tocmai

CARTEA A PATRA

CAPITOLUL 1
Voina general este indestructibil

Ct timp un numr de oameni se potrivesc laolalt ca fcnd


un singur corp, ei n-au dect o singur voi n care tinde la con
servarea comun i la binele general . Toate resorturile statului
sunt simple, dar puternice, iar maximele sale sunt lmurite i
frumoase; nu exist interese diferite ori contrarii , binele comun
e pretutindeni evident i nu cere dect bun-sim ca s fie neles.
Pacea, buna ntelegere i e g ali tatea sunt dumanii subtilitilor
politice. Oamenii cinstiti i simpli c u greu pot fi nelai, tocmai
datorit si mpl iti i l or: mo m el i le ori ireteni i le n-au trecere n
oc h i i l o r, cci ei nu sunt destul de rafi nai spre a fi pc l i i . Cnd
vezi grupuri de \rani rezol \'nd afacerile statu l u i , la umbra unui
stej ar, n m ij l o c u l celui mai fericit popor din lume i conducn
du-1 totdeauna cu n \e l epci u n c - mai poi s nu dispreuieti
rafi namente le altor natiuni care i fac renume, dar n acelai timp
aj ung nenorocite prin attea artifi c i i i a ttea taine conductoare?
Un stat astfel condus are nevoie de foarte puine leg i iar pe
msur ce trebuie promulgare altele noi , nevoia este res i mtit de
toat lumea. Cel dinti care le propune nu face dect s rosteas
c ceea ce au simtit toi, astfel c nu mai este nevoie nici de pr
gtiri, n ici de discursuri, spre a transforma n lege ceea ce a ho
trt fiecare s fac, din moment ce are s i g uranta c i ceilali
vor face la fel.
,

III

n pri v i na asta, cugettorii s-au nel at prin faptul c, nev


znd dect state prost construite de la nceput, au fost surprini
de imposibi l i tatea de a menine asemenea ordine n snul lor,
dar au rs n chipuind u - i toate prost i i le despre care un pa ng l i car
dibaci, un vorbitor insinuant, ar putea con vinge poporul din
Paris i din Londra. C ug ettorii nu tiu c Cromwell ar fi fost
pus n butuc( de popo ru l ora u l u i Berna, iar duce l u i de Beaufort

gcnevezii i-ar fi aplicat disciplina .


Cnd, ns, legtura social ncepe a se d e sface i sta tul a
slbi, c n d i n teresele part i c u l are ncep s se res i mt, i ar soc i
e t i l e mai m i c i s in fl u e nte z e marea s oc i e ta te, interesul comun
ntlnete p i edi c i i d n apo i : n u mai domnete u n a n i m i tatca
vot uri l or ; v o inta general nu mai este vo i nta tutu ro r, a pa r c o n
t rad i c i i i se pornesc d i s c u ii , astfel nct nici cea mai bun
prere nu mai este ad m i s fr dispute.
n sfrit, cnd s ta t u l , n preajma ru i ne i , n u mai triete dec t
pri n form a l u i amg i toare i vre m e l n ic, l egt ura social a dis
prut din suflete, iar interesul cel mai j o s n i c se mpodobete ne
ruinat cu numele sacru al binelui public. Atunci voina genera
l amuete: condus de motive ascunse, fiecare nu-i mai ex pri
m prerea de cetean, ca i cum statul n-ar fi existat niciodat,
ci, sub numele de legi, strecoar p ri n nelciune decrete nedrep
te, care nu urmresc altceva dect interesul particul ar.
Rezult oare de aici c v oina g e n eral ar fi d i spru t ori s-a
corupt? - Nu: ea este aceeai dintotdea una , neatins i curat,
d ar e s u bo rdo n at a l tora, care o depesc. Fiecare vede c des
prindu-i prop ri u l interes de interesul general, nu l e poate des
p ri cu totul , ns i se pare c p artea l ui de ru ge n e ra l nu-i ni
mic fat de binele pe rsona l pe care pretinde s i-1 apropie. n
afar de acest bine particular, dorete binele general toc mai n
i n teresul su. de altfel ca oricare altul. Ch iar v nznd u - i votu l
pc bani, nu d i st ru ge v o i na general d i n el. ci o oco l e te . Cci e l
svrctc greeala de a sch i m b a forma ntrebrii i a rspunde
altceva dect ceea ce este nt rebat - aa c prin votul su , n Joc
s s pun : e folositor swtului, s pu ne : e folositor cutrui brbM
1 12

n adunri, legea
de ordine public nu tinde att la meninerea voinei generale,
ct la provocarea acesteia, prin continue ntrebri , ca s rspun
d ntotdeauna.
A avea de fcut aici multe reflecii asupra dreptului de a
vota n orice act de suveranitate - drept pe care nimeni i nimic
nu-l poate rpi cettenilor -, ct i asupra aceluia de a opina, de
a propune i de a discuta, pe care guvernul a avut grij dintot
deauna s nu-l lase dect membri lor si - dar acest subiect im
portant ar cere un tratat aparte, cci n cel de fa n-a putea
spune totul n legtur cu el.
sau cutrui partid ca s se admit cutare prere.

CAPITOLUL II
Despre voturi

Din capitolul precedent rezult c modul cum se hotrte n


afacerile generale poate da un indiciu destul de sigur att asupra
strii actuale a obiceiurilor, ct i asupra snttii corpului poli
tic. Cu ct buna nelegere domnete n adunri, adic cu ct se
apropie hotrri le de unanimitate, cu att i vointa general este
mai dominant; di scu\i ile lungi, nenelegerile i zgomotul ves
tesc asccndcntul intereselor particulare i sfr itul statu lui.
Lucrul acesta apare mai pu\in evident cnd n alctuirea sta
tului intr dou sau mai multe clase soci ale, cum au fost la Roma
patricienii i plebei i , ale cror certuri au tulburat adeseori comi
tii le chiar i n timpurile cele mai frumoase ale republicii ; aceas
t excepie, ns, e mai mult aparent dect real, cci atunci
sunt, ca s zic aa, dou state ntr-unul prin viciul inerent corpu
lui politic: ceea ce nu-i adevrat despre amndou mpreun, e
adevrat despre fiecare n parte. Dovad faptul c plebiscitele,
chiar n vremurile cele mai tulburi, se petreceau ntotdeauna n
mod linitit i aveau un mare numr de voturi, dac nu se ames
teca senatul: cettenii neavnd dect un singur interes, poporul
n-avea dect o singur voint.
1 13

Unanimitatea se obine i n extrema cealalt: cnd cet!enii,


czui n sclavie, nu mai au nici l ibertate i nici voint. Teama i
linguirea schimb voturile n aclamatii , nu se mai discut, ci se
iubete ori se urte. n modul acesta josnic i exprima senatul
prerea sub mprai . Uneori faptul se petrecea lundu-se cele
mai ridicole precautii. Tacit ne spune c, sub Othon, aruncndu-i
vorbe de batjocur lui Vitell ius, senatorii fceau n acelai timp
mare zgomot pentru ca, n cazul n care el ar fi devenit ntm'
pltor stpn , s n u tie ce spusese fiecare dintre ei.
Maximele, dup care trebuie s se orienteze modul de a nu
mra voturile i a compara prerile spre a cunoate mai cu uu
rin dac vointa este general, iar statul mai mult sau mai puin
n declin, reies din considerai ile de mai sus.
Nu exist dect o singur lege care, prin natura ei, cere un
consimmnt unanim: pactul social, cci asocierea civil este
actul cel mai voluntar din lume; orice om fiind nscut liber i
stpn pe sine, nimeni n u poate - sub un motiv oarecare - s-I
fac sclav fr voia lui. A spune c fi ul unei sclave se nate
sclav, nseamn s spui c nu se nate om.
Dar dac la ntocmirea pactului social se gsesc opozani,
opozitia lor nu anuleaz contractu l, ci i mpiedic doar pe
acetia s fie cuprini ntr-nsu!, ei rmnnd astfel strini printre
ceteni . Dup ce s-a format statul, consimmntul se subne
lege prin faptul reedinei : locuind pe teritoriul respectiv, nseam
n c recunoti suveranitatea.
n afar de contractul primitiv, prerea majoritlii i oblig
ntotdeauna i pc toi ceilalti - o urmare chiar a contractului. Se
nate, ns, ntrebarea: cum poate fi l iber un om silit s se con
formeze unor voine care nu sunt ale lui? Cum sunt liberi opo
zantii supui legilor la care n-au consimtit?
ntrebarea este pus greit. Cetteanul consi mte Ia toate legi
le, chiar la cele votate fr voia l u i i chiar la cele care-I pedep..
1 . Lucru care s-a ji ntmplat. n 69 d. Hr.. Vitcllius 1-a nvins
proclamat mprat. Na domnit. ns, dect opt luni. (n. t.)
1 14

pc Othon

la Bedriac i s-a

sesc n cazul cnd ar ndrzni s ncalec vreuna din ele. Vointa


constatat a tuturor membrilor statului este voina general, cci
prin ea sunt ei cetteni i liberi. Cnd se propune o lege n adu
narea poporului, nu i se cere acesteia s primeasc ori s respin
g propunerea, ci s rspund dac-i conform sau nu cu voina
general: votnd, fiecare-i spune prerea, iar din calcularea vo
turilor reiese declaraia de voin general. Cnd se admite p
rerea contrar prerii mele, aceasta nu dovedete dect c m n
elasem, lund-o drept general pe aceea care nu era. Dac, ns,
prerea mea particular a reuit, dar eu am votat altfel dect a
fi voit, atunci n-a mai fi fost liber.
Aceasta presupune, ntr-adevr, c toate caracterele voinei
generale sunt nc n majoritate: cnd nceteaz de a fi, atunci nu
mai exist libertate, indiferent de prerea care s-ar accepta.
Artnd mai nainte cum se substituiau voinele particulare
celei generale n deliberri le publice, am enumerat i mijloacele
uoare spre a preveni asemenea abuz. Despre ele voi mai vorbi .
Am artat, de asemenea, principiile dup care se poate determi
na numrul proporional de voturi spre a declara o voin ca fi
ind general. Deosebirea de un vot rupe egalitatea, un singur
opozant distruge unanimitatea; ntre unanimitate i egalitate
sunt mai multe stadii inegale i care se pot determina n functie
de stat i de nevoile corpului politic.
Dou maxime generale pot servi la determinarea acelor sta
dii: una, cu ct sunt mai nsemnate i mai pri mejdioase hotr
rile deliberrilor, cu att prerea dominant trebuie s se apropie
de unanimitate; cealalt, cu ct afacerea discutat cere urgen,
cu att trebuie s scad diferena de voturi ntre preri, pn aco
lo, nct excedentul unui singur vot s tie de aj uns n deliberrile
care trebuie ncheiate imediat.
ntia maxi m mi se pare mai potri vit legi lor, a doua proce
selor. Di n combinarea lor se stabilesc, oricum, cele mai bune ra
porturi prin care se pronun majoritatea.

1 15

CAPITOLUL III
Despre alegeri

n privina alegerii principelui i a magistrailor, acte com


plexe cum am spus, exist dou mijloace i anume: prin voturi
sau prin tragere l a sori. Amndou au fost ntrebuinate n dife
rite republici i chiar astzi, Ia alegerea dogelui de Veneia, mai
dinuie o combinaie foarte complicat ntre cele dou mijloace.
Montesquieu spune c: lJlegerea prin sorJi este n mod firesc
democratic. S admit, dar cum? Modul de a alege prin tragere
la sorJi, spune el mai departe, nu supr pe nimeni, cci las
fiecrui cctfean sperana cinstit de a -i sluji patria. Acestea nu
sunt argumente.
Dac inem sea m a de faptul c al egerea conductorilor este o
funqie de gu vernmnt, iar nu de s u vera n i tatc, vom vedea de ce
calea tragerii la sori este n firea democraiei, sub care adm i n is
tratia e cu att mai bun cu ct actele sunt mai puine.
Magistratura, n orice de mocra i e adevrat, nu este un avan
taj, ci o sarcin mpovrtoare, care nu i se poate impune unui
cetean n mod mai just dect altuia. Numai legea poate impune
sarcina aceasta aceluia pe care-I vor alege sori i. Condiia fiind
astfel egal pentru toi, iar alegerea neatrnnd de nici o voin
omeneasc, nu mai exist aplicare particular care s vateme
universalitatea legii.
n aristocraie, un principe este ales de alt principe, iar guver
nmntul se pstreaz prin sine nsui - deci acolo votul este
mijlocul potri vit.
Alegerea doge l u i de Veneia confim, n loc s dezmint,
aceast distinqie: suh un guvernmnt mixt, alegerea combinat
e foarte bun. Ar fi ch iar o greeal s l um guvcrnmntul Ve
neiei drept o adevrat aristocraie. Cnd poporul nu ia parte n
n i c i un fel l a conducere, atunci nobi li mea i n e locul poporului.
Sunt o m u li me de nobili sraci, care nu s e apropie niciodat de
vreo funcie public - i din toat nobleea lor nu l e rmne de
ct amgitorul tiltu de 'Excelent", c u dreptul de a asi sta l a ma1 16

rele consil i u . Iar acesta fi ind tot att de numeros ct consiliul


nostru general din Geneva, i lutrii si membri n-au drepturi mai
m u l te dect s i m p l i i notri ceteni . Lsnd la o parte s i ngura
mare deosebire di ntre cele dou republici, burghezia Genevei
reprezint tocmai patriciatul veneian: genevezi i prin natere i
cu cei l a l i locuitori ai notri reprezi n t tocmai pe ceten i i i po
porul Veneiei, ranii notri sunt ca i supuii nobi l i lor; n sfr
it, din orice punct de vedere am privi republica Vcnei c i , n afa
r de mrimea ei, vom constata c guvernmntul ei nu este mai
aristocratic dect al nostru. Cu singura deosebire c, nea vnd un
doge ales pe via, noi nu avem nevoie la fel de des de votul prin
tragere la sori pentru a-1 alege.
Alegerile prin sori ar fi uoare ntr-o adevrat democraie,
n care toi fiind perfect egali, att prin obiceiuri sau talente, ct
i prin convingeri sau avere, cel ales ar fi aproape indiferent. Am
spus, ns, c nu exist adevrat democraie.
Cnd se combin votul cu sorul, unul trebuie s aleag pe
oamenii cu nsuirile i pregtirea necesar n locurile care cer
aa ceva, de pild n slujbele militare; cellalt, sorul, poate s
aleag acolo unde nu se cere dect bun-sim, dreptate i cinste,
cum sunt s l uj bele judectoreti, pentru c ntr-un stat bine con
stituit, calitile acestea sunt comune tuturor cettenilor.
n guvernmntul monarh i e , nici sor i i i n i c i voturile nu-i
au rostu l . M onarhul fi ind, e drept, si ngurul pri ncipe i magistrat,

alegerea aj utoarelor sale i apari ne. Cnd abatele Sr. Pierre pro

punea nmultirea c on s i l i i l o r rege l u i F ra n te i i alegerea membri

l or prin vot, nu-i ddea seama c,

de fapt , propunea schi mbarea

formei de guvernmnl.

Mi-ar rmne de vorbit despre modul n care trebuie expri


mate i n umrate voturile n adunarea poporului, dar poate c is

toricul regulei romane n aceast materie ar explica mai bine


toale maximele pe care le-a putea stabili. Cred c-i bine pentru
cititorul cu judecat sntoas ca s vad mai n amnunt cum
se discutau afacerile publice i cele particulare ntr-un consil i u
d e dou sute d e m i i de oameni.

1 17

CAPITOLUL IV

Comiiile romane

N-avem nici o i n formaie sigur despre perioadele cele mai


vechi ale Romei , ba chiar se pare c sunt poveti cele mai multe
1
lucruri care ni se spun ; i n general, de la toate popoarele ne
lipsete, mai ales din istoria lor, tocmai partea cea mai plin de
nvminte: istoria organizrii lor. Experiena ne nva zilnic
din ce cauze izbucnesc revoluiile n snul i mperi ilor; cum, ns,
nu se mai formeaz un alt popor, nu ne rmn dect presupuneri
spre a ne explica cum s-au format ele n decursul vremii.
Obiceiurile respectate, pe care le gsim pstrate, ne dovedesc
c a existat o origine a lor. Datinile care vin de la aceste origini ,
sprij inind i ntrind, deci, cu mai mult temei cele mai nalte pu
teri publice, trebuie s treac drept cele mai sigure. Acestea sunt
regulile pe care am cutat s le urmresc, voi nd s vd cum i
exercita puterea suprem cel mai puternic popor din lume.
Dup ntemeierea Romei, viitoarea republic - adic armata
fondatorului, alctuit din albani 2 , sabi ni i strini - a fost m
prit n trei clase, care, nc de la nceput, s-au numit triburi.
Fiecare trib era mprit n zece curi i, iar curia n decurii, avnd
n fruntea lor conductori i num i\i curioni i , respectiv, decurioni.
Pe urm, din mijl ocul t'iecrui tri b erau alei cte o sut de
clreti sau cavaleri . care formau o centurie. Se vede foarte uor
c aceste mpqiri, prea puin necesare ntr-un ora, n-aveau la
nceput dect un caracter militar. Un in stinct de grandoare fcea
ca micul ora Roma s-i croiasc de la nceput o organizaie
potri vit pentru capitala lumii.
Cea dinti mprire prezint foarte curnd u n inconvenient:
triburi!e albanilor i sabinilor rmnnd mereu aceleai, au fost
1 . :-.lumclc de Rom<l. c;.rc c prclindc cn deriva din Romulus, este grcccc i nseamn lcJip.
in Numa e tot grecesc. i nseamnll lege. Nu va pare evident d cei dinti doi regi ai
uraului au puna; de mai-nainte nume aa de potrivile tu faptele ce au svrit? (n. a.)
2. De la Alba. ora ;ituat la picioarele unu1 munte din La1ium. Oraul acesta a fosl riva
lul Romei. (n. r.)
1 18

curnd depite numeric de tribul strinilor, care cretea perma


nent prin imigrare. Servius a gsit un remediu acestei creteri
primejdioase, schimbnd modul de mprire : n locul criteriului
de ras, a introdus altul, pe suburbii, dup locurile pe care tribu
rile la ocupau n ora; n loc de trei triburi s-au constituit patru,
fiecare ocupnd n Roma cte o colinli, al crei nume l purta.
ndreptnd inegalitatea prezent, o nltur i pentru viitor, iar
pentru ca mprirea s nu fie numai dup locuri, ci i dup oa
meni, opri trecerea locuitorilor dintr-un cartier ntr-altul, ceea ce
a mpiedicat amestecul ntre seminii.
Spori la ase numrul celor trei centurii de la nceput, apoi le
adug nc alte dousprezece, tot sub acelai nume, mijloc sim
p l u i c u m i nte pri n care desvri deosebi rea dintre corpul cava
lerilor i masa poporului, fr a provoca nemulumirea acestuia
din urm.
La cele patru triburi oreneti, Serv ius adug alte c i nci
sprezece - num i te triburi rustice, fiindc erau formate din locui
tori de la tar -, mprtite n tol attea cantoane. Mai trziu se
adugar nc cinci sprecce, astfel c, n cele din urm, poporul
roman era mprit n treizeci i c i nc i de triburi, cte au rmas
pn la sfri tul republ icii.
Din deosebirea fcut ntre triburile de la ora i cele de la
ar, a rezultat un fapt demn de remarcat, pentru c nu s-a ntm
plat nicieri altundeva i pentru c Roma i datoreaz att ps
trarea obiceiurilor, ct i creterea puterii sale. Ar fi fost de a
teptat ca triburile urbane s fi acaparat repede puterea i onoru
rile i s nu fi ntrziat s njoseasc triburile rustice: faptele s-au
petrecut tocmai invers . Preferinta vechilor romani pentru viaa
de ar este cunoscut. Preferinta aceasta se datoreaz neleptu
lui fondator care, unind libertatea cu muncile agricole i serviciul
militar, a izgonit, c a s zic aa, la ora arta, meteuguri le, i nt ri
ga, bogia i robia.
Tot ce avea Roma mai de seam tria la tar i se ocupa cu
agricultura, astfel c toat lumea se obinui s caute la tarii spri
j i n u l statulu i . Aa stnd l ucruri l e cu cei mai dem n i pal r i c i e n i ,
I IY

toat lumea i respecta, nct viaa simpl i de munc a steni lor


fu preferat vieii de lene i laitate a orenilor din Roma; ceva
mai mult, cel din unn proletar de la ora, ca muncitor agricol ,
devenea cettean respectat la ar.

Varro avea dreptate cnd afirma c strbunii nelepi au


aezat la ar coala oamenilor muncitori i curajoi, care aprau
pe toat lumea n vreme de rzboi i i hrneau pe toi n timp de
pace. Pliniu afirm foarte clar c triburile de Ia ar erau ci nstite
tocmai datorit oameni lor care le compuneau, i tot el spune c,
:>pre a-i pedepsi i ruina pe cei lai, acetia erau trecui n tribu
rile de la ora. Venind s se stabi leasc la Roma, sabinul Appius
Claudius a fost ncrcat cu onoruri i nscris ntr-un trib rustic,
c are mai trziu a punat numele familiei sale. n sfrit, toi sela
vii liberai intrau n t r i b uri le urbane, niciodat n cele rurale; i
n toat istoria republicii nu exist nici un caz de sclav liberat a
j uns la vreo magi stratur, dei devenise cetean.
Regula aceasta era mi nunat, dar fi ind mpins prea departe,
a rezultat o schimbare i, desigur, un abuz n conducere.
Mai nti, cenzorii, dup ce i-au luat pentru mult vreme
drt. ptul de a muta cetenii n mod arbitrar dintr-un trib ntr-al
tul, au ngduit apoi la toat lumea s se nscrie unde vroia - per
!llisiune fr nici un folos pentru nimeni i care a nimicit una din
puteril e cenzuri i. Ceva mai mult, cei mari i puternici nscriin
du-se toi n triburile de ar, i ar l i beraii devenii ceteni rm
nnd cu gloata n cele de ora, triburile nu mai aveau, n gene
ral, nici loc destul, n ici teritoriu aparte, ci toate se amestecaser
ntr-att nct nu se mai putea cunoate dect dup registre cine
erau membrii fiecrui trib; nsi ideea de trib trecu de la tipul
real la cel personal sau deveni mai curnd o simpl ficiune.
Pe urm s-a ntmplat ca triburile de ora, venindu-le mai Ia
'indemn, s fie adesea cele mai puternice n comiii, i astfel au
vndut statul celor care primeau s cumpere voturile p l e be i or
eneti.
n privina curi ilor, fondatoru l stabilind cte zece de trib, n
tregu l popor roman - cupri ns a tu nc i ntre zidurile oraului - era
1 20

alctuit din treizeci de curii, fiecare cu templele, zeii, preoii i


serbrile sale, numite compitalia, asemntoare cu paganalia pe
care le-au avut mai trziu triburil e rustice.
La noua mprire a lui Servius, n umrul de treizeci nepu
tndu-se mpri egal ntre cele patru triburi, apru un nou mod
de mprire a locuitorilor Romei - mod care nu avea legtur
nici cu triburile, nici cu poporul lor, pentru c acestea devenise
r un aezmnt cu caracter civil, iar n ceea ce privea recrutarea
trupelor, mpririle militare ale lui Romulus i pierdur utilita
tea, fi indc se introdusese o alt norm. De pild, dac Ciecare
cetean era nscris ntr-un trib, era de ateptat ca s fie nscris i
ntr-o curie, ceea ce ns nu se mai ntmpl.
Servius mai fcu i o a treia mprire, care n-avea nici o le
gtur cu celelalte, dar care deveni cu timpul cea mai important
di ntre toate. El mpri poporul roman n ase clase, deosebite
dup avere, iar nu dup inuturi ori persoane; astfel c primele
c lase cuprindeau pe cei bogai, ultimele pe cei sraci, iar cele
mijlocii pe cei cu avere potrivi t. Clasele acestea fur submpr
ite n alte o sut nouzeci i trei de grupuri, numite centurii dar n aa mod submprite, nct prima clas cuprindea singur
mai mult de j umtate din centurii , iar ultima numai un singur
grup. Printr-un asemenea procedeu, clasa cea mai mic prin nu
mrul oamenilor era cea mai mare prin centurii , iar clasa cea din
urm n ntregime era socotit ct o centurie, dei cuprindea sin
gur mai mult de j umtate din locuitorii Romei.
Pentru ca poporul s nu neleag consecinele mpririi,
Servius i ddu n aparen un caracter militar: adug nc dou
centurii de armurieri clasei a doua i alte dou de instrumente
rzboinice clasei a patra; apoi despri pe ti neri de btrni, adic
n oameni obligai de a purta arme i n scutii de drept din cauza
vrstei, n toate clasele, afar de ultima - desprire care mai
mult dect cea dup avere necesita ades facerea recensmntu
lui - i, n sfrit, hotr dunarea poporului n Cmpul lui Mar
te, unde trebuiau s vin cu armele lor toi cei api de a le purta.
121

Ultima clas n-a mai fost mprit n tineri i btrni, pentru


c gloata nu avea drept la cinstea de a purta arma spre aprarea
patriei ; trebuia s i se ia cminul ca s capei dreptul de a i-I
apra, nct se poate c n ici unul dintre flmnzii care alctuiesc
azi armatele regilor n-ar fi fost ngduit n cohorte le romane, pe
vremea cnd soldaii erau aprtorii libertii .
Totui, chiar n ultima clas, se fcu o distinqie ntre prole
tari i cei aa numi li capite censi. Cei d inti nefiind sraci de tot,
puteau fi cel puin ceteni ai statului, iar cteodat, la mare
nevoie, chiar soldai . Ceilali, fiind l ipsii cu desvri re, nu erau
numrai dect pentru capetele lor i socotii ca i cum n-ar fi
existat pn la Marius, care i-a nrolat pentru ntia oar.
Fr a m pronuna aici dac a treia mprire a populaiei era
bun sau rea prin ea nsi, cred c a putea afirma c menine
rea ei n practic se datorete n u mai obiceiurilor simple, dezinte
resrii , dragostei pentru agricultur i dispreului romanilor, l a
nceput, fa d e comer i lcomia d e ctig. Unde-i poporul mo
dem, la care lcomia nesioas, frmntarea, intriga, micarea
nentrerupt a locuitorilor i venica circulaie a bunurilor ar pu
tea ngdui existena unei astfel de organizri sociale timp de cel
pui n douzeci de ani fr a ruina statul? Trebuie s inem chiar
seam c obiceiurile i cenzura, mai puternice dect organizarea
lui Servius, ndreptar viciul la Roma, iar cutare bogta se vzu
gonit n clasa sracilor, pentru c-i artase prea mult bogi a.
Din cele expuse pn aici rezult expl icaia faptului c ntot
deauna se vorbete numai de cinci clase, dei exista i a asea.
1
Aceasta, ncdnd soldai armatei i alegtori n Cmpul lui Marte
i nefiind de folos statu lui aproape niciodat, abia rareori dac
era luat n seam.
Aa au fost mprite diferitele categorii sociale la romani . S
vedem acum efectul lor n adunri . Convocate fi i nd n mod le1.

Spun

Cmpul lui Marte p.:111ru c acolo

se adunau comiliile pe centurii : sub celelahe

dou forme sociale poporul se aduna n /orum


tot atta trecere i putere ct

1 22

cei

sau aiurea i
(n. a.)

dinti cet!eni.

atunci

capicc ccmi aveau

gtttm, acestea luau den u m i rea de comitii , deosebindu-se ntre


ele dup cum erau chemate pe curi i , pe centurii sau pe tri buri;
edintele se tineau de obicei n piata Romei sau pe Cmpul lui
Marte. Comitiile curiate era u nfiinlate de Romulus, cele centu
ri ate de Servius, iar cele pc triburi de tribun ii poporul u i . Numai
n comitii erau sancionate legile i tot ac ol o se alegeau magis
traii ; iar cum nu existau cetleni n afar de curie, de centurie
sau de trib, putem spune c nici un c et ean nu era exclus de la
dreptul de vot i c, pri n urmare, poporul roman era n tr-adevr
suveran de drept i de fapt.
Pentru ca s fie legitim convocate i hotrrile c om i ti i lo r s
aib putere de lege, trebuiau respectate trei conditi i : ntftia, orga
nul politic sau magistratul care le convoca s fi fost nves ti t cu
autoritatea necesar; a doua, adunarea s aib loc ntr-una din
zilele ngduite prin lege, i a treia, augurii s-i fi dat consim
tmntul .
ntia c o nd i t i e s e ntelege de l a sine, fr e x p l i c atie. A doua
era o chesti une de bun ordine: nu se ngduia adunarea corni
tii lor n zi lele de repaus sau n ce l e de trg , cnd oamenii de la
ar, venind l a Roma cu treburi, n-aveau posibi l i t:ltea sft-i pc
treac ziua n pi ata publ ic. P r i n t r-a treia, s e n a t u l stpfmea oare
cum un popor mndru i dornic de agitati i , pot o l i n d la timp i
avntul tri buni lor agitatori, care e-adevrat - gsir alte m ij
loace s ocoleasc aceast piedic.
Hotrrea com iiilor nu se pronuna numai la facerea legilor
i alegerea conductorilor, ci se poate spune c soarta Europei
era decis n adunri, pen t ru c poporul roman luase asupr-i
cele mai importante obl igaii ale guvernmn!ului. Vari etate a
obiectelor n discu1ie ddea adunri lor pri lej u l s ia difetite
forme, dup materiile asupra crora aveau s se pronunte.
Pentru a le nelege, este de stu l s facem comparaie ntre di
feritele forme. nfiinnd curii le, Romulus voise s s!pneasc
senatul prin popor, iar poporu l prin senat, pentru ca n ce le d i n
urm s domine peste toi. n modul acesta, i a dat poporului n
tr eag a autoritate a numrului, spre a tempera a uto r i t a te a puterii

--

1 23

i a averii pe care o lsa patricienilor. Totui, dup spiritul mo


narhiei, le-a lsat mai multe avantaje patricienilor prin influena
clienilor lor asupra numrului voturilor. Admirabila instituie a
patronilor i a c lienilor a fost o capodoper politic i umani
tar, fr de care patriciatul - cu totul contrar spiritului repu
blicii - n-ar fi putut dinui. Roma singur a avut cinstea de a da
n lu me pi lda aceasta frumoas, din care niciodat n-au decurs
abuzuri i care, totui, n-a fost imitat niciodat.
Forma aceasta a c uri ilor dinuind sub regal i tate pn Ia Ser
vius, iar domnia ultimului Tarquiniu fi ind socoti ti] nelegiti m,
de aici naintea legilor regale li s-a dat, n general, denumirea de
/eges curiatae.

n timpul republicii, curi ile, fi ind li mitate tot la cele patru tri
buri urbane i nemaicuprinznd dect gloata Romei, nu puteau
conveni nici senatului, care era n fruntea patricien i lor - i nici
tribuni lor, care, dei plebei, se aflau n fruntea cetenilor cu sta
re. Ele au fost, prin urmare, discreditare, iar decderea lor a mers
att de departe, nct cei treizeci de l ictori, ntruni ndu-se, fcea
ceea ce ar fi czut n sarcina comiiilor curiate.
mprirea pe centurii era att de favorabil aristocraiei, n
ct la prima vedere, pare de neneles faptul c senatul nu nvin
gea ntotdeauna n comii i l e centuriate, care alegeau consulii,
cenzorii i ceilali magistrai curuli. ntr-adevr, dintr-o sut no
uzeci i trei de centuri i , cte erau n cele ase clase ale poporu
lui roman, singur prima clas cuprindea nouzeci i opt, iar vo
turile socotindu-se numai pe centurii, aceast prim clas le n
trecea pe toate celelalte prin numrul de voturi . Chiar dac aces
tea din urm ar fi fost toate de acord, votarea nu mai continua,
pentru c hotrrea celor puini era socotit drept hotrrea mul
imi i. Deci, se poate spune c n comiiilc ccnturiate treburi le
publ ic se rezolvau mai curnd de mul\imea banilor dect de
majoritatea voturi lor.
Dar marea autoritate a celor bogai se atenua prin dour1 mij
loace. Primul era acela c tribunii, de obicei , i ntotdeauna un
1 24

mare numr de plebei , atlndu-se n clasa avuilor, cumpneau


trecerea patricienilor n clasa nti.
Al doilea mijloc era urmtorul: n loc s voteze centuriile pe
categori i, ceea ce ar fi nsemnat s se nceap de Ia pri ma clas,
1
se trgea la sori o centurie , care vota imediat; toate celelalte
centurii votau n alt zi i n ordinea claselor, rcpetnd i confir
mnd de obicei alegerea fcut de cea tras Ia sori . n acest
mod, autoritatea votu lui iniial era luat clasei i ncredinat
sorilor, dup principiul democraiei.
Din obiceiul acesta mai decurgea un avantaj : ntre cele dou
alegeri, cetenii de la ar aveau rgazul necesar s se informe
ze asupra candidatului ales provizoriu i astfel s-i dea voturile
n cunotin de cauz. Cu timpul, ns, sub pretext de grab,
obiceiul acesta fu nlturat i amndou alegerile se fceau n
aceeai zi .
Comiiile pe triburi constituiau de fapt sfatul poporului ro
man, cci erau convocate de tribuni pe care i alegeau singure i
tot acolo se votau plebiscitele. Senatul n-avea nici dreptul s a
siste, necum s voteze n acest sfat; si lii s se supun unor legi,
la alctuirea crora nu-i dduser consi mmntul, senatorii
erau din acest punct de vedere mai prejos dect cei din unn
ceteni . Nedreptatea aceasta fusese foarte ru n\eleas i ar fi
fost suficient pentru a anula deciziile unui corp n care nu toi
membrii erau admii. Dac toi patricienii ar fi l uat parte la aces
te comii i, prin dreptul ce- l aveau ca ceteni, devenind atunci
simpli particu lari , ei n-ar fi putut exercita vreo i nfluen asupra
unei forme de alegere individuale, n care cel mai mic proletar
era egal cu pri ncipele din senat.
Evident, deci, c n afar de ordinea ce rezulta din diferitele
mpriri pentru adunarea voturilor unui popor att de mare,
ornduielile acestea nu se mrgineau la a fi nite forme oarecare,
l . c,,nturia, trasll lu so11i, se numea praerogativa. pentru c i ddea cea dinti votul. (n.a.)

1 25

ci fiecare avea urmri legate de motivele care o fcuser s fie

preferat.
Fr a intra, prin urmare, n mai multe detalii, din lmuririle
date pn acum rezult c acele comiii pe triburi erau mai
favorabile formei de guvernmnt popular, iar comii ile pe cen
tllrii, aristocraiei. Ct despre comiiile curiate - n care majori
tatea era alctuit din populaia de jos a Romei -, cum acestea
nu mai erau bune dect la nlesnirea tiraniei i a planurilor tic
loase, trebuir s cad n desuetudine, nct pn i agitatorii se
fereau de un mijloc care prea le ddea planurile pe fa. Desigur
c toat mreia poporului roman nu se pstra dect n comiiile
ccnturiate, singurele care erau complete, pe cnd din comiiile
curiate lipseau triburile rustice, iar din cele pe triburi - senatul
i patricienii.
Modul de a numra voturile la vechii romani era tot att de
simplu ca i obiceiurile lor, dei mai puin simplu dect n
Sparta. Fiecare i ddea votul cu glas tare, un funcionar le nota
treptat: majoritatea determina votul fiecrui trib, iar majoritatea
voturilor pe triburi nsemna voina poporului - aa se proceda pe
curii i centurii . Obiceiul acesta a fost bun ct vreme cinstea a
domnit printre ceteni i fiecare se ruina s voteze o prere ne
dreapt ori pentru o cauz nedemn; dar dup ce s-a corupt po
porul i au nceput s se cumpere voturile, s-a hotrt introduce
rea votrii secrete, pentru ca nencrederea s-i tempereze pe
cumprturi i pentru a le da pungailor mij locu l de a nu fi tr
dtori .
tiu c Cicerone critic schimbarea modului de votare, acu
:fmd-o n parte pentru ruina republici i . Dei neleg ct greutate
are aici cuvntu l lui Cicerone, nu pot fi , ns, de aceeai prere:
Jimpotriv, cred c s-a grbit pierderea statu lui tocmai fiindc
:m s-au fcut destule schimbri de acest fel . Dup cum regi mul
JJ.n.enilor sntoi nu se potrivete celor bol navi, tot aa nu tre
buie s guvernezi un popor corupt cu acele legi care se potrivesc
unui popor cinstit. Nimic nu dovedete mai bine acest adevr
dect durata republicii Veneia, a crei umbr mai exist i acum
1 76

numai pentru c legile sale nu se potrivesc dect unor oameni


ri.
Deci, dup schimbare, s-au mprit ceteni lor tblie, cu
aj utorul crora fiecare putea vota fr s i se tie prerea, i s-au
stabilit noi formaliti pentru adunarea tblielor, numrarea vo
turilor, compararea rezultatelor etc., formaliti care n-au mpie
dicat ca adesea s fie pus la ndoial buna-credin a functiona
rilor nsrcinai cu acele lucrri . n sfrit, pentru a mpiedica
amestecarea sau cumprarea voturilor, s-au fcut edicte, a cror
mulime ne arat ns tocmai i nutilitatea lor.
Mai mult, n timpurile din urm a trebuit s se recurg ade
sea la expediente extraordinare pentru a se putea suplini insufi
ciena legilor: uneori se i nvocau minuni, un mijloc care putea
impresiona poporul , dar nu i pe conductorii lui; alteori se con
voca pe neateptate adunarea spre a nu le da candidailor timp s
recurg Ia intrigi; iar alteori se pierdea o edin ntreag cu dis
cursuri, atunci cnd poporul prea dispus s ia o decizie greit .
Dar, n cele din urm, ambiia n vingea toate piedicile, nct este
de necrezut cum, n mijlocul attor abuzuri, dar graie vechilor
sale rnduieli, poporul acesta imens nu nceta s aleag magis
trai i , s voteze legile, s j udece procesele i s rezolve afacerile
particulare i publice cu aceeai uurin cu care ar fi fcut-o
chiar senatu l .

CAPITO L U L V

Tribunatul

Cnd nu se poate stabili o proporie exact ntre prile alc


tuitoare ale statului sau cnd cauze de nenvins le schimb me
reu raporturi le, atunci se nfiineaz o magistratur special - in
dependent de celelalte - care, punnd fiecare element iari n
adevratul su raport, d natere unei legturi sau unui termen
mediu, fie ntre principe i popor, fie ntre principe i suveran,
fie n acelai timp de am bele pri, dac este necesar.
1 27

Corpul acesta, cruia i vom spune tribunal, este pstrtorul


legilor i al puterii legiuitoare. Uneori, acesta servete la ap
rarea suveranului mpotriva guvernmntul u i , cum fceau Iri
bun ii poporu lui la Roma; alteori, la susinerea guvernmntului
mpotriva poporul u i , cum face azi consiliul de zece al Venetici ;
i al teori - la meni nerea echil ibrului de ambele pqi, cu m f
ceau eforii n Sparta.
Tribunatul nu este o parte alctuitoare a cetii i nu trebuie
s aib vreo parte nici din puterea legiuitoare, nici din cea exe
cutiv; tocmai pri n aceasta puterea lui este mai mare, cci nepu
tnd face nimic, poate mpiedica totu l . Ca aprtor al legilor este
mai sacru i mai onorat dect principele care le aplic i dect
suveranul care le face. Fapt evident, la Roma, cnd mndrii
patricieni - care au dispreuit totdeauna poporul - au fost silii
s se plece n faa unui reprezentant al poporului, dei acesta nu
1
avea nici darul auspicii lor , nici putere judectoreasc.
Tribunalul , moderat cu nelepciune, este sprijinul cel mai
puternic al u nei constituii bune; rstoarn, ns, totul i mediat ce
va avea puin f011 n plus; slbiciunea nu i ntr n firea lui i,
din moment ce nseamn ceva, nu este mai puin dect trebuie
s fie. Degenereaz n tiranie de ndat ce-i asum puterea exe
cutiv, al crei moderator trebuie s fie, - ori vrea s fac legile,
pc care nu-i dator dect s le apere. Marea putere a eforilor n-a
fost primej dioas c t timp s-au pstrat bunele moravuri n
Sparta, dar odat nceput coruptia, i-a accelerat-o. Sngele lui
,
Agis . spnzurat de aceti tirani, a fost rzbunat de urmaul su:
crima eforilor, ct i pedepsirea lor, au g rbit deopotri v dis
trugerea republicii, astfel c, dup Cleomene, Sparta n-a mai
nsemnat nimic. i Roma a pierit pe aceeai cale: puterea mare
a tribunilor, nsuit treptat, a servit n cele din urm mprailor
- cu ajutorul legilor fcute n favoarea libertii - drept mijloc
1 . Acela de a ucduce unele profetii din cntecul ori din zborul psrilor ele. (n. l.)
2. Acesta este numele purtat uc c1iva rcgi ai Sparlci. Cel mai cunoscut, Agi.< /Il (244235 a.Hr.). a fost conuamnal la moarte de ctre efori. (n. l . )
128

pentru a o nimici. n ce privete consiliul de zece al Veneiei,


acesta e un tribunal de snge, motiv de groaz att pentru patri
cieni, ct i pentru popor, i care, n loc s ocroteasc n chip
demn legile, nu mai servete - dup nclcarea lor - dect s dea
n ascuns lovituri ce nimeni nu ndrznete s le vad.
Tribunatul , ca i guvcrnmntu l , slbete prin nmu lirea
membrilor si. Cnd tribun i i poporului roman - la nceput n nu
mr de doi, apoi de cinci - au voit s-i dubleze numru l , sena
tul le-a ngduit sporirea, convins c-i va nfrna pc unii cu aju
torul celorlalti - ceea ce s-a i ntmplat.
Cel mai bun mijloc de a mpiedica uzurprile unui corp att
de puternic i de temut, mijloc la care nu s-a gndi! pn acum
nici un guvernmnt, ar fi ca el s n u fii neze n mod permanent,
ci s se stabileasc intervale de timp n care ar rmne dizol val.
Asemenea intervale - care nu trebuie s fie prea lungi, spre a nu
ngdui abuzurilor s se ntreasc - se pot fixa pr i n lege n aa
fel nct s se poat lesne scurta, l a nevoie, d e ctre com i s i i ex
traordi nare.

Mij locu l m i pare fr inconvenient pentru c, dup cum am


spus-o, tribunalul , nefcnd parte d i n const ituie, poate fi supri
mat fr ca aceasta s fie lezat; i acest mijloc mi se parc unul
s i gur, pentru c un magi strat restabilit, dup i n terva l e , llll i ca
pt puterea de la naintaul su, ci de la legea c are i-o d.

CAPITO L U L V I
Dictatura

Legile nu se pleac n faa evenimentelor din cauza triei lor,


care, n unele cazuri, le poate face primejdioase i pricinui chiar
prin ele nsele p ieire a statu l u i . Rndu i a l a formal iti lor i nde
plinirea lent a acestora cer un interval ele timp, pe care uneori
mprej urrile l refuz. Se pot nfia o sum de ntmplri pc
care legiuitorul n u i le-a nchipuit i trebuie s ai neaprat pru
denta de a nelege c nu se poate prevedea orice.
1 21}

Nu se cuvine s urmreti pn acolo ntrirea instit uii lor


publice nct s nu-i rmn nici put i n ta de a le ntrerupe efec
tul . Chiar S parta i-a l sat leg i l e fr e fect.
Numai primejdiile cele mai mari pot egala i ntrece primej
dia tulburrii ordinii legale i nu trebuie mpiedicat niciodat
puterea sacr a legilor, n afar de cazul cnd e n joc salvarea
patriei. n aceste mprejurri rare dar vdite, sigurania public
este garantat printr-un act speci al, a crui ndepl i nire se ncre
dinteaz cel ui mai vrednic. Dup natura primejdiei, nsrcinarea
aceasta se poate da n dou feluri.
Dac, pentru salvarea statului , e de aj uns s se sporeasc ac
tivitatea guvernmntului, atunci acesta va fi ncredinat numai
unuia sau la doi dintre membrii si : printr-un asemenea pro
cedeu nu se modific puterea legilor, ci se sch imb numai forma
executrii lor. Cnd, ns, aparatul legi lor este o piedic pentru
salvarea statului din primejdie, atunci se numete un conductor
suprem care impune tcere legilor i ntrerupe o clip autoritatea
suveran. Voina general n asemenea caz este sigur i cea
dinti preocupare a poporului este, evident, mntui rea statului.
Aa c ntreruperea n u nseamn des fi inarea autoritii legiui
toare: magistratul care i i m pune tcerea n-o poate face s vor
beasc, o nfrneaz fr s-o poat repre z enta. Mag istratul poate
face orice. n afar de l eg i .
Pri mul procedeu se ntrebui na d e ctre senatul roman cnd,
print r o formul consacrat, i nsrcina pe consuli s ngrijeasc
de salvarea1 republ ici i . Al doilea avea loc cnd consulii numeau
un dictator , obicei pe c are Alba l dduse pild Romei.
La nceputul republicii s-a recurs foarte frecvent l a dictatur,
pentru c statul n-avea o organizare destul de desvrit ca s
se poat sustine numai prin puterea constitutiei lui. Multe din
precauti ile care ar fi fost necesare altdat, erau atunci de prisos
graie spiritul u i public, aa c nimeni nu se temea nici c vreun
,

1.

Numire se f:kca noaptea i in secret. ca

un om mai presus de legi. (rl. a.)

1 30

i cum

Ic-ar fi fost

ruine consulilor s pun

dictator ar fi putut abuza de autoritatea lui, nici c ar ncerca s


i-o pstreze peste termen. Dimpotriv, o putere att de mare p
rea, mai degrab, o povar pentru cel care o deinea, iar el se
grbea s scape de ea, ca i cum nlocuirea legilor ar fi fost o
obligaie prea grea i prea primejdioas.
Dezaprob ntrebuinarea fi din primele timpuri a acestei
magistraturi supreme, nu din cauza abuzului posibil, ci de teama
desconsiderrii ei: impunnd-o la alegeri, la zile de srbtoare i
n alte mprejurri, ca o simpl formalitate, era de ateptat ca,
atunci cnd ar fi fost nevoie de ea, s nu fie respectat ndeajuns,
cci lumea se deprindea s o considere drept un titlu vanitos, v
znd-o ntrebuinat numai la ceremonii formale i fr impor
tan.
Spre sfritul republici i, romanii, mai prevztori, au nceput a
crua dictatura cu aceeai lips de msur cu care o ntrebuinaser
altdat. Lesne de neles c teama lor nu era ntemeiat, pentru c
slbiciunea capitalei constituia tocmai garania mpotriva magis
trati lor ei; dictatorul putea s apere l ibertatea public, n anumite
cazuri , fr s se poat atinge vreodat de ea, iar lanurile Romei
nu aveau s tie furite chiar la Roma, ci n armatele sale.
Ca dovad a ceea ce putea face autoritatea central fa de
puterea din afar vom aminti slaba rezisten a l ui Marius mpo
triva lui Sylla i a lui Pompei mpotri va lui Cezar.
Eroarea aceasta i-a fcut s svreasc mari greeli: aa, de
pild, faptul c n-au numit un dictator n afacerea Catilina. Ne
fiind atunci vorba dect de interiorul capitalei i, cel mult, de o
provincie din Italia, dictatorul - cu autoritatea nemrginit ce i-o
ddeau legile - ar fi mprtiat repede conjuraia, care de altfel
n-a fost nbuit dect printr-un fericit concurs de mprejurri
la care prevederea uman n-ar fi trebuit s se atepte.
Senatul, ns, n loc de o asemenea numire, s-a mulumit s-i
treac toate puterile n minile consulilor; urmarea a fost c Ci
cerone, spre a proceda n mod eficace, s-a vzut nevoit s aplice
toat puterea ntr-un punct capital i c, dup primele izbucniri
de bucurie i aprobare, i s-a cerut - pe bun dreptate - socoteal
131

pentm sngele ceteni lor vrsat contrar legilor, acuzaie care nu


s-ar fi putut aduce unui dictator. Dar elocventa consulului a tre
cut peste toate; roman el nsui, innd mai mult la gloria lui
dect la patrie, a cutat mai curnd s-i asigure ntreaga onoare
a acestei afaceri 1, dect s aleag mij locul cel mai legitim i mai
l>gur pentru salvarea statului. De aceea a fost srbtorit ca mn
:uitor al Romei i, pc drept, pedepsit ca infractor al legilor. Ori
ct de strlucit ar fi fost reabi l itarea, este sigur c ea a fost ex
prl!sia acordrii unei iertri .
Indiferent de modul n care s-ar face ncredinarea acestei
arcini importante, trebuie s i se fixeze durata la un i nterval
foarte scurt, care niciodat s nu poat fi prelungit. Din vremu
rile de restrite statul este distrus sau mntuit, dar - ndat ce a
trecut nevoia urgent - dictatura devine tiranic sau i nutil. Dic
l atorii fiind numii la Roma numai pe ase luni, cei mai muli au
abdica! nainte de mplinarea termenului. Dac acesta ar fi fost
mai lung, poate c ar fi ncercat s-I prelungeasc, aa cum au
fcut decemvirii numii pe timp de un an. Aa, ns, dictatorul
abia reuea s se ocupe de problema care i determinase numirea
i nu-i rmnea timp s pun la cale alte planuri .

CAPITOLUL VII
Cenzura
Dup cum declararea voinei generale se face prin lege,
declararea judecii publice se face prin cenzur. Opinia public
este un fel de lege, al crei executor este cenzorul , care o aplic
numai la cazuri particulare, ntocmai ca principele.
Tribunalul cenzorial, n loc s fie arbitru l opiniei poporului,
este doar purttorul ei de cuvnt i ndat ce se ndeprteaz de
aceast opinie, hotrrile lui sunt nule i fr efect.
1.

Pentru c nu putea garanta rezolvarea ei prin propunerea unui

sll se numeasc singur i

1 32

dictator,

ncavnd siguran1a c-I va numi tovarul su.

nendrznind

(n.a.)

Zadarnic vom face deosebire ntre obiceiurile unei naiuni i


ceea ce preuiete ea m ai mu lt, pentru c ambele dis tincii, avnd
a ce lai principiu, se confund n mod necesar. La orice popor
din lume, alegerea plcerilor este hotrt nu de natura lor, ci de
prerea ce o au oamenii despre ele. ndreptai preri le oameni
lor, iar moravurile lor se vor purifica de la sine. Ne place ntot
deauna ceea ce este ori ni se pare c este frumos; fiindc ne n
elm tocmai asupra acestei j udeci , este necesar ca ca s fie re
glementat. Cine apreci az moravurile, j udec cinstea, iar cine
apreciaz cinstea, i deduce legea din opinia general.
Prerile unui popor i au originea n alctuirea lui. Dei
moravurile nu sunt reglementate prin legi, t otui pri n legislaie
ele i capt existena; dac legislaia slbete, moravurile de
genereaz, ns atunci j udecata cenzori lor nu va putea face ceea
ce ar fi trebuit s fac puterea legilor.
Rezult, deci, c cenzura poate fi de folos pentru pstrarea
moravurilor, dar niciodat pentru nsntoirea lor. Prin urmare,
numii cenzorii ct timp legile au putere; dup ce au pierdut-o
ele, totul e pierdut i nici o msur legal nu mai are putere cnd
nici legile n-o mai au.
Cenzura menine obiceiurile mpiedicnd coruperea opinii
lor, pstrnd curenia lor prin msuri chibzuite, hotrndu-le
chiar uneori cnd sunt nc nesigure. De pild, ntrebuinarea
aj utoril o r n dueluri, mpins pn la patim n re g atul Franei, a
fost defiinat prin cuvintele urmtoare dintr-un edict regal : ct
despre cei Cllre au luitatca de a chema ajutoare . . . Prerea aceas
ta, nainte ca publicul s-i fi format opinia, a hotrt-o imediat.
Dar cnd aceleai edicte regale au voit s convi ng lumea c
duelul n sine era o laitate - lucru foarte adevrat, de altfel, dar
contrar prerii generale -, publicul a fcut haz, convi ngerea lui
asupra duelului fiind deja format.
1
Am spus n alt parte c opinia public nefi ind supus constrngerii , nici n tribunalele nfiin ate ca s-o reprezinte nu ar fi
l. Mai pe

larg,

in Letue a M. d 'Alembert. (n.a.)


1 33

nevoie de vreo constrngere. Resortul acesta admirabil, pierdut


cu desvrire n l u mea modern, era pus n micare cu o art
nenchipuit l a romani i, mai bine nc, la lacedemonieni.
n consiliul Spartei, fcndu-se cndva o propunere bun de
ctre un brbat de moravuri rele, eforii, fr s tin seama de ea, au
pus pe un cettean virtuos s repete aceeai propunere. Ct cinste
pentru unul, ct desconsiderare fa de cellalt - i asta fr s fi
fost ludat sau dojenit vreunul din ei ! Altdat, nite beivi din
Samos au murdrit tribunalul eforilor: a doua zi, printr-un efect

public, s-a ngduit samoiilor s fie necuviincioi. O pedeaps ar


fi fost ntr-adevr mai puin aspr dect o astfel de impunitate.
Cnd Sparta hotra ce este i ce nu este cinstit, Grecia ntrea
g nu mai avea alt prere.

CAPITOLUL VIII
Religia civil

La nceput, oamenii n-au avut alti regi dect zei i i nici alt fel
de guvernmnt dect cel teocratic. Pe atunci, ei fceau ra\iona' +
mentul lui Caligula , i raionau just. A fost nevoie de o mare
falsifi care a sentimentelor i a ideilor, pn cnd s-a putut hotr
omul s-1 primeasc de stpn pe semenul su i s se laude apoi
c i este bine.
Numai prin faptul c Dumnezeu era pus n fruntea fiecrei
societi politice a rezultat existena mai multor zei, dup num
rul popoarelor. Dou neamuri strine i dumane n-au putut,
practic, nicicnd recunoate mult vreme acelai stpn: dou
armate luptndu-sc ntre ele nu ar putea s asculte de acelai ge
neral. Astfel c din deosebirile naionale s-a nscut politeismul,
iar din acesta intoleranta bisericeasc i laic, aceasta fi ind, fi
rete, una i aceeai, cum vom vedea mai departe.
1. Odcrinr dum ml'Wanr. a spus vorbinu uc supuii sf1i. (n. t.)
1 34

Grec i i au avut fantezia de a-i regsi zei i la pop oare l e bar


bare, bazndu-se pe faptul c se socoteau suverani i fireti ai
acelor popoare . Dar n zi lele noastre o teorie destul ele ridicol
se frmnt n jurul identitli i zeilor diferitelor neamuri : ca i
cum Moloch, Saturn i Chronos ar putea fi acelai zeu ; de pard
Baal al fenicienilor, Zeus al grecilor i Jupiter al lati nilor ar
putea fi iari unul i acelai, sau, ca i cum s-ar putea s rmn
ceva comun unor fiine nchipuite, purtnd diferite denumiri !
Dac mi s-ar pune ntrebarea cum se fac e c, n vremea p
gn ismului, cnd fiecare stat avea cultul i zeii s i , n u se ntm
plau rzboaie religioase, a rspunde c tocmai fi i ndc fiecare
stat i avea cultul propriu ca i guvernmntul su, el nu deose
bea pe zei de legi. Rzboiul era n acelai timp politic i rel igios,
iar domnia zeilor era, ca s zic aa, desprtit prin frontierele na
tiunilor. Zeul unui neam n-avea nici un drept asupra celorlalte
neamuri . Nefiind invidioi, zeii pgni lor i mpreau ntre ei
domnia lumi i . Chiar Moise i poporul evreu era u uneori condui
de aceast idee, cnd vorbeau de Dumnezeul lui Israel . E drept
c i socoteau drept o s i mp l nchipuire pc zei i Chanan i l or, po
poare izgonite, sortite p i e i r i i , crora trebu iau s le ia loL"Li i . l at,
ns, n ce mod vorbeau despre zeitftti le popoare lor vec i ne, pc
care n-aveau voie s le at ace : St;lp;nirc:a cc:lor ce-i aparin lui
Chamos, zeul vostru
spu nea J e phtc umonitilor -- , IW vi se

cuvine legitim ! Noi srlipnim CII acelai drept p;Imnt11rile pe

care le-a cucerit Dumnezeul nostru n vingiitor. Mi se parc c aici


se recunotea un fel de egalitate ntre drepturi le lui Chamos i
drepturile Dumnezeului lui Israel .
Dar cnd evreii - supui regilor B abilonului i apoi regilor
Siriei - au voit s refuze recunoaterea vreunui alt zeu n afar
de al lor, refuzul fii nd socotit ca o rscoal mpotriva nvingto
rului, acest refuz le-a atras persecuiile cunoscute din istorie i
care nu au avut pereche nainte de cretinism.
Fiecare rel igie fii nd, deci, legat numai de legile statul u i care
o practica, nu exista alt mijloc de a converti un popor dect cu
cerirea i nici ali misionari dect cuceritorii ; iar cum obli ga ia
1 35

de a schimba cultul religios era lege pentru cei nvini, trebuia


mai nti s nvingi . n loc s se lupte oamenii pentru zei, di m po
triv, zeii se luptau pentru oameni, ca n Homer; fiecare cerea
zeului su victoria i o rspltea prin noi jertfe. Romanii, nainte
de a cuceri o cetate, invitau pe zei s-o prseasc; iar cnd le-au
lsat tarentinilor pe zeii lor mniai, au tcut-o numai socotindu-i
pe acetia supui i nevoiti a aduce om ag i i zeilor roman i . Ei le
lsau celor nv i ni att zei i ct i legile. Adeseori , sin g u ru l tribut
pe care romanii li-1 i m p u neau nvi ni lor lor era acela de a nch i
na o coroan l u i J upi ter Capito l i n u l .
n cele d i n urm, romanii n ti n zn du - i o dat cu i mperi u l ,
cultul i ze i i lor, ada pt nd adesea chiar ei p e u n i i din zei i nvin
i lor i acordndu-le t u t u ror d rept u l de n ce te n ire popo are le n

imperi u s-au vr1zu t pe nesimtite c au o muli me de zei i


de c u lturi i cam ace l eai pre tu tinden i i iat cum pgn i s mu l
a devenit, n sfrit, c u no sc u t n lume ca una i aceeai religie.
n asemenea mprej urri , apru Isus care vroia s in tem eieze
o mpr\ic spi r it ual : desfcnd si stemul teo log ic de cel politic,
statul ncet s mai fie un singur corp
de aici dezbinri lun
ti nsu l u i

trice care nu i-au ncetat niciodat frmntri le la popoarele


cretine. Dar ideea cea nou a unei mprii pe lumea cealalt
neputnd i ntra niciodat n capul pgnilor, acetia i-au conside
rat ntotdeauna pe cret i n i drept rebel i care, sub aparena unei
supuneri prefcute, nu cutau dect momentul potrivit pentru a
deveni i ndependeni i st pn i , acaparnd cu d i bcie autoritatea
fat de c a re n slbiciunea lor, se artau respectuoi. Ac eas t a a
fost cauza pc rsec ui i l o r.
De ce se temeau, pgnii n-au scpat. Din cli pa aceea aparena s-a
schimbat, cretinii au nceput a vorbi altfel i imediat preti nsa
mprie de pe lumea cealalt s-a vzu t devenind, sub un conductor
n carne i oa-;e, cel mai brutal despotism de pe l u mea aceasta.
Tot u i , pr i nc i p e l e i l e g i le civi le c o n t i n un d s existe, s-a is
,

cat ntre cele dou puteri un venic conflict de jurisdiqie, care


n state It: c rqtine a f c u t cu neputi n o ri ce guvernmnt bun: o1 36

mul n-a aj uns nic iodat s tie de cine era dator s asculte, de
stpn sau de p reot .
n vremea aceasta, unele neamuri din Eu ropa i chiar din ve
cintatea ei au voit s pstreze sau s restabi leasc vechiul sis
tem, dar ncercarea s-a vdit a fi zadarnic: spiritul cretinismu
lui triumfase pretutindeni. Cultul sacru a rmas i a redevenit dup ncercare - independent de su veran i fr legtura necesar
cu corpul statului. Mahomed a avut vederi foarte sntoase: i a
nchegat bine sistemul su politic, iar ct timp forma guvem
mntului su s-a meninut sub caliti i urmaii lor, guvernmn
tul a fost un singur corp i prin aceasta a fost bun. Dar arabii,
prospernd, au devenit nvai, ci v ilizai molatici i lai; au fost
cuceriti de barbari , iar atunci divizi unea dintre cele dou puteri
apru din nou. Dei mai puin vdit la mah omedani dect la
cretini, aceast diviziune exist, mai ales n sec ta lui Ali; i sunt
state, cum ar fi Persia, unde ea nu nceteaz de a se face simtit.
n vremuri le noastre, regii Angl iei s-au fcut efi ai bisericii
i tot aa au procedat i arii ; dar printr-un asemenea titlu ei n-au
aj uns stpn i, ci mai curnd slujbai ai biseri c i i , cc i n-au cp
tat dreptul de a o schimba, ci doar puterea de a o menine; n s
nul ci, nu sunt legiuitori, ci pri ncipi . Pc cnd c l e rul pretutindeni
1
unde alctuiete un corp aparte , este stpn i legiuitor. Prin
urmare, n Anglia i Rusia, ca i n alte pr\i. e x ist dou puteri,
doi su verani .
Dintre toti autorii cretini, filosoful Hobbes este singurul
care a vzut corect att rul ct i ndreptarea i care a indrznit
s propun unirea celor dou capete ale vulturului i reducerea
lor la unitatea politic, fr de care n iciodat nu va exista stat ori
guvernmnt bine alctuit. EL ns ar fi trebuit s neleag c
-

1 . Trebuie s se observe c leglltura clerului intr-un corp nu se datoreaz iltt adunrilor de


form, de pild "stmele generale" din Fran1a. dit cuminecturii bisericilor. Cuminecarea
i afuriscnia sunt pactul social al clerului. prin care acesta va fi ntotdeauna stlipnul
popoarelor i al regilor. Toti preotii care dau curnineclitura sunt cellileni intre ei. chiar
de s-ar gn,i la cele dou capete ale lumii. n politic i nventia asta este o capodoper. Aa
ceva neexistnd ntre preoti i pgni, ci n-au alcatuit niciodat un corp religios. (n.a.)
1 37

:>p:ritul dominator al cretinismului nu se potrivea cu sistemul


u i c interesul preotului va fi ntotdeauna mai puternic dect
al statului. Biserica a devenit nesuferit nu prin ceea ce este ru
i mincinos n politica ei, ci prin ceea ce-i drept i adevrat.
Dezvoltnd, din acest punct de vedere, faptele istorice, cred
c voi respinge cu uurin sentimentele opuse ale lui Bayle i ale
lui Warburton - dintre care unul afirm c nici o religie nu este
folositoare corpului politic, iar cellalt susine, dimpotriv, c
cretinismul este cel mai puternic sprijin al unui asemenea corp.
i voi dovedi celui dinti c niciodat nu s-a ntemeiat vreun stat
fr s aib religia la temelie; iar celui de-al doilea, c legea
c:rctin este, n realitate, mai mult vtmtoare dect folositoare
unei puternice organizri a statului. n sfrit, ca s m fac neles
pc deplin, nu trebuie s dau dect putin mai mull precizie ideilor
depre religie, prea nelmurite n legtur cu subiectul meu.
Religia, considerat n raport cu societatea, este general sau
particular i se mai poate mpri n dou categorii, anume rel igia
omului i religia ceteanului. ntia, fr temple, fr altare i fr
ftme, limitat la cultul luntric al supremului Dumnezeu i la
datoriile moralei eterne, este religia curat i simpl a Evangheliei,
adevratul teism, cruia i s-ar putea spune dreptul divin natural. A
derua, recunoscut fiind ntr-o ar, i d acesteia pe zeii si protec
tori. Ea i are nvturile, formele i cultul su exterior, prevzut
piin legi; n afar de naiunea care o recunoate, toi ceilali sunt
considerati necredincioi, strini i barbari; drepturile i datoriile
omului sunt cuprinse numai n limitele altarelor sale, cel puin aa
onsider religia. Astfel au fost la cele dinti neamuri toate religi
: le, crora li s-ar putea da numele de drept divin civil sau pozitiv.
Mai exist un al treilea fel de religie, ciudat, care, dnd oa
menilor dou legiuiri, doi conductori i dou patri i , le impune
datorii contradictorii i i mpied ic s fie credincioi i ceteni
n acelai timp. Aa sunt religia lui Lama, a j aponezi lor, precum
i cretinismul roman. 1 s-ar putea spune religia preotului. Din
c" rezult un soi de drept mixt, nepotrivit cu societatea i care n-are
nume.
! 38

Privite din punct de vedere politic, toate trei fel urile de religii
au defecte. A treia, nsft, este att de vdit rea, nct ar nsemna
o pierdere de vreme ca s-o demonstrez. Tot ce rupe unitatea so
cial este lipsit de valoare i toate i nstituiile care-I pun pe om n
contradicie cu sine nsui, nu preuiesc nimic.
A doua religie e bun prin faptul c, mpletind cultul divin cu
dragostea pentru legi i fcnd patria obiectul adoratiei cete
nilor, i nva pe acetia s serveasc statul atunci cnd le cere
s-1 serveasc pe zeul protector. E u n fel de teocraie, n care nu
trebuie s ai alt ef religios dect principele i nici ali preoi
dect magistraii . Atunci, moartea pentru patrie nseamn s
devii martir, nclcarea legilor echivaleaz cu a fi necredincios
i supunerea vinovatului la blestemul public nseamn condam
narea lui din mnia zeilor: Sacer esto:
Dar ea este i rea, ntruct, fiind ntemeiat pe eroare i min
ciun, neal oamenii, i face lesne creztori i superstiioi i
distruge adevratul cult al divinitii ntr-un ceremonia! fr
rost. Este i mai rea cnd devi ne exclusi v i tiranic, fcnd po
porul intolerant i dornic de snge pn acolo nct s nu voiasc
dect omor i masacru, n credina c svrete o fapt sfnt
cnd ucide pe cel care nu-i admite zeii. O asemenea religie adu
ce poporul n starea natural de rzboi cu toate celelalte popoare
- stare foarte duntoare propriei sale siguran\e.
Rmne, deci, religia omu l u i s au creti nismul, nu de astzi,
ci acela al Evangheliei, care este cu totul altceva. Prin religia
aceasta sntoas, sublim, adevrat, toti oamenii - copiii ace
lu iai Dumnezeu - se socotesc frai, iar societatea care i unete
nu se dizolv nici chiar pri n moarte.
Neavnd, ns, nici o legtur cu corpul politic, religia aceas
ta le las legilor numai propria lor putere, fr s le adauge ceva

- iar prin dezinteresarea ei, unul dintre marile bunuri ale socie
tii particulare rmne fr efect. Mai mult, n loc s lege de stat
sufletele cetenilor, dimpotriv, le dezleag de el, ca i de toate
cele pmnteti. Nu cunosc altceva mai contrar spiri tului social .
1 39

Ni se spune c un popor de adevrai cretini ar alctui cea


!nai desvrit societate ce se poate nchipui. n presupunerea
ace-asta nu vd dect o singur dificultate: societatea adevrai
IN crtini n-ar mai fi o societate de oameni. Afirm chiar c aceas
;ii societate nchipuit, cu toat desvrirea ei, n-ar fi nici cea
mai puternic, nici cea mai trainic: cu ct ar fi mai desvrit,

att mai mult i-ar l ipsi coeziunea; viciul distrugtor s-ar afla
>. nai n desvrire.
Fiecare i-ar face datoria: poporul ar fi supus legilor, condu
ditorii ar ti drepi i chibzuii, magi straii - cinstii i incorupti
t .'ii, soldatii - dispreuitori de moarte; n-ar mai exista vanitatea i
. t1.>cul; t_)atc acestea sunt foarte bune - s vedem ns mai departe.
Cretinismul este o rel igie n u mai a spiritului. preocupat
doar de cele cereti : patria creti nu lui nu este pe lumea aceasta.
I; face el datoria, e-adevrat, dar i-o face cu o profund indi
feren fa de succesul sau insuccesul muncii sale. Numai
n - .lib a-i imputa nimic pe lumea asta, n rest puin i pas dac
J.ic: treburile vor merge bine sau ru. Dac statul e infloritor,
abJa ndrznete s se bucure de fericirea public, i-c team s
tr.ndreasc cu gloria ri i sale; iar dac statul piere, el bine
.:: uvmeaz mna Domnului care apr asupra poporului su.
Pentru ca societatea s fie linitit, iar buna nelegere s di
nuiasr:, ar trebui ca toti cetenii, fr excepie, s fie Ia fel de
i: ni cretini; dar dac, din nenorocire, s-ar gsi un si ngur ambi
o o :;, u n singur farni c, un Cati l i na , de pild, un Cromwel l, acela
i - ar upune foarte uor pe credincioii lui compatrioi. Dragostea
cretmeasc nu-i ngduie att de uor s gndeti ru despre
aproapele tu. De cum va gsi mijlocul s li se impun prin
vreun iretlic i s acapareze o parte din autoritatea public, iat-1
, m om ridicat la rang de demnitar; Dumnezeu vrea ca s-I res
pcq;, iat-1 repede devenit o putere; Dumnezeu va cere i s-I
asculti . Dac depozitarul acestei pu te ri svrete abuzuri, atunci
iat-1 biciul lui Dumnezeu care-i pedepsete copi ii. i chiar de
- ar inelege c uzurpatorul trebuie n lturat, ar trebui s se tu l
bun: pac e a public, s se foloseasc violenta i s s e verse snge

l o+O

- tot attea ob l igai i care nu se mpac deloc cu blndetea cre


t inul ui ; dar, la urma urmei, ce-i pas d ac e ti l i ber sau rob, n
valea aceasta a plngerii? Principalul scop este s aj u ng i n Rai,
i ar resemnarea este un mijloc n pl u s ca s izbuteti.
Se declar un rzboi extem: cettenii merg la l uptrt fr preri de
ru, nimeni nu se gndete s dezerteze; i fac datoria, fr d01ina
victoriei : ei tiu mai curnd s moar dect s n vi ng. Ce le pas
dac nving ori sunt nvini? Providenta nu tie oare, mai b i ne dect
ei, ce li se cuvine? nchipuii-v ce foloase poate trage din stoicis
mul lor, un dum an mndru, furios i nenduplecat! Punei n faa
lor popoarele cele pu ternice, pe care le mi st uie dragostea de patrie
i pofta de g l orie; nchipuii-v republ ica c retin alturi de S parta
sau de Roma: p i o i i cretini vor ti b t ui zdrobii, nimicii, in a inte
de a ti avut vreme s se rec u l eag ori i vor datora viaa n u mai dis
preului care li-1 va pu11a duman ul . Dup prerea mea, j urm ntu l
solda i l or iui Fabi us a fost frumos, cci n-au j u rat s moar sau s
n v i ng: au j urat s se ntoarc nvingtori i i- au inut cuvn tu l .
Cretinii n-ar fi fcut niciodat un astkl ck j u rmnt, pentru c
i-ar fi nchip u i t c-I isp i tesc pe Dumnezeu.
Am g re i t spunnd republic cretin, cc i aces te c u v i n te se
ex clu d reciproc. Cretinismul nu predicii dec t supunerea i
de pende n a Spiri t u l su este prea fa vo ra b i l t i raniei pentru ca ea
s nu se foloseasc ntotdeauna de el. Adevrai i crqtini s unt
menii a fi sclavi; ei o ti u i nu se cmot ioneazi.\, fi i ndc v iaa
asta scurt are prea putin pre t n och i i l o r.
Trupele cre t i n e sunt minunate, se spune. Tgduiesc aceast
afirmaie: s mi se arate asemenea tru pe. Eu pe rson al nu cunosc
trupe cretine. O s mi se vorbeasc de cruciade? Fr a d iscu t a
v aloare a cruc i a i lor voi face obscrvatia c, d e p ar t e de a fi cre
ti n i ci n u erau dec t soldai ai pre otu l u i i ceteni ai bisericii i
se bteau pentru ara ei spiritual, care devenise pmntean,
vrcmeln ic, prin nu ti u ce mijloace. La d rep t vorbind, faptu l
ac e s ta intr n cadrul p g nis m u lu i : fi i ndc Evanghe l i a nu stabi
lete o rel i g i e cu caracter nati on a l , rzbo i u l sffmt este c u nepu
,

ti n pri ntre creti n i .


141

S ab

mpraii pgni, soldaii cretini erau vitej i ; aa ne asi


toi autorii cretini i o cred i eu: aici era vorba de o ntre
cer;.; rle onoare cu trupele pgne. Din c lipa n care mpraii au
de:vn!t cretini, aceast ntrecere n-a mai existat; iar dup ce
c r:.cea a iuat locul vulturului, toat bravura roman a disprut.
Lsnd la o parte consideraii le politice, s revenim la drept
i si stabilim principiile asupra acestui punct nsemnat. Dreptul
re care pactul social l d suveranului asupra supuilor nu trece,
':um am spus, peste li mitele utilitii publice. Supuii nu sunt,
dec i , obligai n credina lor fa de suveran dect n msura n
care aceste credin\e i ntereseaz comunitatea. Se nelege, statul
este interesat ca fiecare cetean s aib o religie care s-I fac
a i JUbi ndatoriri le; dar dogmele acestei religii nu privesc nici
sU;.tul i nici pe membrii si, dect n li mitele n care ele sunt n
raport. att cu morala ct i cu ndatoririle impuse celui ce pro
:seaz rel igia fa de semeni i si. n afar de aceste limite,
care poate avea orice preri, fr ca statul s fie ndreptit a
!e cunoate, pentru c, dup cum nu are nici o competen n
i ume-:1 cealalt - oricare ar fi soarta supuilor acolo -, tot aa n
l um.a asta nu-l privete dect ca ei s fie buni ceteni.
Prin urmare este vorba numai de o mrturisire de credin
civil, ale crei articole suveranul este n drept s le fixeze, dar
rm .: a pe nite dogme religioase, ci mai degrab ca sentimente de
sociabilitate, fr de care nu este cu putin s fii nici bun cet'
ean nid supus credincios . Fr a impune cuiva s le cread,
'il\eranul poate izgoni din stat pe cel care nu le crede; l poate
i7goni nu n calitate de credincios, ci ca pe un nesociabil, ca unul
: :He n 11 poate i ubi si ncer legile i dreptatea i care nu-i poate
jertfi, la nevoie, viaa pentru datorie. Iar dac ci neva, dup ce a
re,:unoscut n mod public aceste dogme, se poart ca i cum nu
g .. rf.

1.

Cc1.ar, plcdnd pentru Catilina, se strduia s demonstreze dog nld mor1ii sufktL;Itu:
Ca:on i Cirerone, n rspuns. n-au stat s f"ac filosofie. ci s-au multumit s arate c
Cezar vorbea ca un cellean ru i i'ormula o doctrin pri mejdioas statului. n t r
aJcvllr. <.lcsprc aceasta trebuia s hotrasc S e n atu l Romei, iar nu despre o chestiune
de teologie. (n. a.)

ar crede n ele, s fie pedep s it cu moartea, cci a svrit cea mai


mare crim: a minit fa de legi.
Dogmele religiei civile trebuie s fie simple, puine i expri
mate lmurit, fr expl i caii ori c omentari i . Existena divinitii
puternice, luminate, binefctoare, prevztoare i suprave
ghind viaa viitoare, fericirea celor drepi, pedepsirea celor ri,
sfinenia contractului social i a legilor - iat dogme pozitive.
Ct despre cele negative, le restrng la una singur: intoleranta,
care trece printre cultele pe care le-am nlturat.
Se neal, dup mine, cei care deosebesc intoleranta civil
de cea teologic. Amndou sunt de nedesprtit, cci e cu nepu
tin s trieti n pace cu oameni i pe care i crezi condamnai;
a-i iubi nseamn s-I urti pe Dumnezeul care-i pedepsete;
trebuie, deci, neaprat iertai sau pedepsii. Pretutindeni unde s-a
admis intoleranta teologic, a fost cu neputin ca ea s nu aib
'
i efect civil ; iar din moment ce 1-a avut, su veranul n-a mai fost
suveran, nici temporar: de atunci. preoii au devenit adevraii
stpni i regii au rmas sluj itorii lor.
i acum, dup ce am vzut c nu mai este i nu mai poate fi
religie naional exclusiv, trebuie s ngduim toate religiile
care le ngduie celelalte, n msura n care dogmele lor n-au ni
mic potri vnic datori ilor ceteanului. Oricine va zice, ns, c n
afar de biseric nu este mntuire, t rebu i e s fie izgonit din stat,
n afara cazului cnd statul este bi serica, iar principele - capul
biserici i. O asemenea dogm nu este bun dect ntr-un guver
nmnt teocratic, n oricare altul este primejdioas.

1.

liind un contr<ICI civil, arc efecte civile frl care este impoSibil s existe
eli un cleric izbutete s-i atribuie dreptul de a valorilica numa
el acest act, drept pe care trebuie si!-! uzurpc n orice religie intoler.nLi n mod fotal. N u i
evident lucru c, tcnd s li se aprecieze autoritatea bisericii, devine inutil autontatca
principelui, care nu va mai avea dect supuii pe care clerul va voi si la.-.c> St1lpiin de a
dislllori sau nu oamenii. dupli cum vor avea sau nu cutare. docuin. dup cum vor admite
ori respinge cutare fi.mnular. nu-i lmurit lucru c preotul va dispune 'ingUt !.le :veri . de
ndatoriri. de cetteni }i chiar de s tai - care n-ar mai putea tri aki\tuil num.u Jin baslarzt''

Cstoria, de pild.

societatea. S/1 ne nchipuim

1 43

Motivul pentru care, se spune, Henric IV a intrat n biserica


1 oma:-, ar trebui s-I fac pe orice om cinstit s-o prseasc i
1
<nai ales pe orice principe care ar ti s judece .

CAPITOLUL IX
ncheiere
Dup ce am stabi lit adevratele principi i ale dreptului politic
ncercat s aez statul pc temelia lui, ar rmne acum s-I
.>prij in prin legturi le sale externe - ceea ce ar face cuprinsul
dreptului gintilor, comertului, dreptului de rzboi i cuceririlor,
dreptului public, aliantelor, tratatelor etc.
Dar toate acestea alctuiesc un obiect nou, prea vast pentru
V()derea mea care, scurt fi ind, ar fi trebuit s atintesc spre altele,
mai aproape de mine.

1.

&nt

1 /c !ric IV, nscut n 1 553, regele Frantei d e la 1 5!!9 pn la 1 6 1 0. cnd a rost ucis d e
Prnteslant. a b i a a scpat cu viat din " Noaptea sr. Bartolomeu", iar mai
t-'iiZiU a t rec ut la catolicism pre a-i asigura stpnirea tronului francez. (N. T.)
Pcrcfixc. n 1.-toriu lui Hcnri, 1 V, povestete urmtoarea anecdot la care face aluzie
Rouseau: "Un istoric spune c regele punnd s;1 se tin de fali! cu el o discu1ie ntre
n'la\ii celor dou biserici i vznd c unul din pre la!i recunotea c se poate mntui
cinva prin religia catolicilor, Majestatea Sa lu cuvntul i spuse prclatului: "Ce,
rccum:.ateti c se poate obine mnruirca prin religi a lor?" Prelatul rspunznd alirmaliv.
cu cudi1i a unei vieti cre.t i neli , regele replicii cu dreptate: "Prudenta cere, deci, s fiu de
-.,Jigia lor i nu de a dv., pentru c tiinil ilc a lor m mntuicsc dup amniluu, pc cnil
Jld a fi de re l igi a dv. m-a mntui numai dup ea, nu i dup cea catolic. Prudenta cerc
:'1 umlez religia cea mai a'
. igurat". (Nota lui G. P. la ediia din 1 8 1 9 a lui Rouseau.)
Rilvaill:ic.

144

NOTE EXPLICATIVE

Cartea nti

Capitolul H

p. 25

Grorius, Hugo (numele Iatinizat al lui Hugo de Groot), ( 1 583- 1 645),


jurist, teolog, istoric i diplomat olandez. Unul din primii reprezen
tani ai teoriei dreptului natural . A fcut prima sistematizare a drep
tului internaional. Susintor al superiorittii cretinismului fa de
celelalte religii.
+ Hobbes, Thomas ( 1 5 88- 1 679), filosof englez. A sistematizat filoso
tia lui F. Bacon, fii nd considerat un contin uator al acestuia. A apli
cat matematica filosofiei, conceput ca doctrin despre corp i mi
care. Conform teoriei sale, omul este egoist prin natura sa, compor
tndu-se ca un l up fa de semenii si; n scopul meninerii ordinii i
a cenzurii egoismului, oamenii au creat statul - un organ artificial.
Ca form de guvernare, Hobbes a propus monarhia absolut.
+ Philon (Filon din Alexandria, zis i Philo Judaeus/ Filon Iudeul),
(circa 25 . Hr. - circa 54 d. Hr.), filosof mistic grec. Promotor al
ideii contopirii religiei iudaice cu idealismul elen; ef al coli i iudeo
alexandrine. Precursor al neoplatonismului. Prin doctrina sa despre
"Logos", conceput ca mediator ntre Dumnezeu i l ume, a influenat
cretinismul.
+ Caligula (Caius lulius Germanicus), mprat roman (37-4 1 d. Hr.,
asasinat). A iniiat o politic despotic de tip oriental elenistic;
devenit proverbial prin cruzime i extravagana hotrrilor sale.
+ Aristot (Aristotel), (384-322 . Hr. ), filosof i savant grec, cel mai
important gnditor universal al Antichitii . Ca filosof, a oscilat ntre
materialism i idealism. A sistematizat cunotinele dobndite pn
la el, punnd bazele unor discipline noi , ntre care logica formal,
psihologia, politica i economia politic, etica, estetica, zoologia .a.
Teoriile sale au influenat gndirea fi losofic i tiinific pn n
perioada modern, unele_pstrndu-i actualitatea i n prezent.

1 45

Capitolul III
p. 26
g<1limatie sau galimatias: vorbire (sau scriere) confuz, ntortochea

t, greoaie; (aici) vorbe goale, fr sens, fr noim.

Capitolul IV

. 29

+ (.relatii ) reale: care au legtur cu lucrurile (termen juridic).


Capitolul VIII
+

p. 36

.<;l:lre ci vil: (aici) situatia omului n societate; situatia omului n cali

tate de cettean (membru al unui stat).


Capitolul I X
+

p. 37

domeniu real: (jur.) proprietate funciar i/sau imobiliar.

p. 38

1 Nuiiez Balboa (Vasco Nuiiez de Balboa sau Balbao), (circa 1 475! 5 17). Navigator i conchistador spaniol. Strbtnd istmul Panama,

descoperit Oceanul Pacific ( 1 5 1 3 ) .


Cartea a doua

-+

Capitolul Ill
p. 45
Licurg: legiuitor legendar n Sparta. 1 s e atribuie organizarea statu

lui spartan n sec. IX . Hr. Printre msurile sale s-a numrat i dis
tribuirea pmnturilor n prti egale.
Solon (circa 640-548 . Hr.), legislator atenian, ale <.:rui reforme au
rlus la dezvoltarea democratiei n societatea sclavagist. ntre altele,
:1 anulat datorii le i a desfiintat sclavajul datornicilor; i-a mprit pe
... et\eni n patru clase, n funqie de averea lor.
Numa: rege legendar al Romei antice. 1 se atribuie ideea organizrii
a numeroase mici asociatii, pe meserii, n scopul atenurii con
llictelor din Roma.
Scr'lius (Servius Tullius): al aselea rege legendar al Romei. Lui i s-a
atribuit ridicarea celui mai vechi zid al cetii . Autorul aa-numitei
constitutii Serviene" care a consfintit organizarea politic pe cen-

146

turii . (Reformele sale n domeniul organizrii statului sunt descrise


mai pe larg n Cartea a patra a Contractului social.)
C a pit o l u l V I I

p. 54

+ Platon

(427-347 . Hr.), filosof antic grec. disc ipol al lui Socrate.


Creatorul primului sistem al idealismului obiectiv. Reprezentant al
aristocratiei sclavagiste. Conform teoriei sale, esenta l u m i i rezid n
ideile perene, neschimbate, recunoscute de om prin anamnez, pen
tru c, i n iial , su fl etu l ar fi fcut parte d i n patri m o n i u l ideat i c .
p. 56
deccm viri: cei zece magistrai romani alei n anul 4' 1 . l l r. pentru
a ntocmi codul de legi ("cele 1 2 t able" ) .
Capitolul V l l l

p 58
.

arcadieni: locuitori ai Arcadiei (regiune i storic n G re c i a situat n


.

ce n t ru l Peloponesului).
+ cirenien i : locuitori ai Cirenei (capital - din 74 i . Hr.
a regiu n i i
istorice Cirenaica, situat n Africa de nord, pc teritori ul actual a l
Libiei ; inut colonizat de greci, apoi cucerit de romani i transformat
n provincie roman).
-

Cartea a treiu
Capi tolul I V

p . 80

+ pa/atin : (n Europa medieval) nalt demnitar care ndeplinea

anu

mite funcii la curtea sau la palatul unui rege ori al unui mare senior;
guvernator al unei provincii n Germania sau Polonia medieval.
+ diet: veche adunare politic n unele state din centrul i estul
Europei (n I mperiul German, Pol on i a, Transilvania etc.), ca organ
de reprezentare al strilor (claselor) privilegiate.
Capito l u l VI
+

p. 87

ciltltn l i mba latin, d i n Tacit, /,qorii, 1, 1 6 ; "Cel mai s i g ur i lllai efi

c i e nt

criteriu n disti ngcrea

ce l o r

bune de cele re le este s:1 te gfuaicti


1 47

m <prohat i ce ai condamnat sub domnia altui principe".


( 1'1adulcrc de Gheorghe Ceauescu)

Capitolu l X
y. 97
, n(.Nocrafie: (n Antichitate) puterea multimii informe i haotice a

davilor, o degcnerare a democratici.


oligarhie: formli de conducere a statului, n care puterea politicli i
curoomic este detinut de un numr restrns de persoane; grup de
rwrs,Hne care exercit puterea ntr-o astfel de form de guvernmnt
Cartea

p. 1 12

piltm

Capitolul 1

+ aplicarea disciplinei: forme de pedeaps locale,


l';rc se aplicau pentru tulburarea ordinii publice.

p;mcre n butuci,

p. 1 20

Capitolul IV

\larro (Marcus Terentius Varro), ( 1 1 6-27 . Hr.), savant roman de


Hvc1gur enciclopedic, unul din marii nvtati ai Romei antice.
Dintr scrieri le sale enciclopedice s-au pstrat numai tratatul despre
q ri,;ultur (integral) i cel de l i mba latin (partial).

Ji. 1 34

Capitolul VII

sa:.wi{i: locuitori a i insulei Samos.

1 34

Capitolul VIII

rj.onamentul lui Caligula: "Oderint, dum metuant ! " (lat.) ==


'Pr::sc-m, numai s se team!"

!l 1 39
S<JCtr ewo!: formul de excomunicare (lat.) == "S fie afuri sit'"
clczioteresare: (aici) neparticipare, neimplicare.

POSTFAT
1

ENCJCL OPEDJCUL ROUSSEA U

Cnd, ntr-un grup oarecare de persoane, este menionat nu


mele lui Rousseau, i nstantaneu vine replica, de obicei pronunta
t de unul dintre interlocutori, ntotdeauna ns trezitl'i brusc n
memoria mai tuturor celor prezeni : "A, da, cel cu ntoarcerea
Ia naturlb ! " O asociere automat, rezultat al unei etichetri, voi
t sau nu, produs cndva, n procesul acumulrii cunotinelor
elementare din istoria gndirii filosofice sau pedagogice ori din
literatura uni versal, n mintea nvtcelului de odinioar. Eti
chet ntructva justificat, totui superficial, am aduga. Pentru
c Rousseau -- cel care sustinea c omul este "bun de la natur"
dar pervertit i corupt de societate, cel care pleda pentru va
lorificarea darurilor naturale ale copilului n procesul educativ nu poate fi redus la o astfel de etichet, motenirea spiritual i
artistic lsat de el omenirii fi ind mult mai vast i multilateral.
Incomparabil mai puin cunoscut - nu ns ignorabil ! - este
Rousseau-muzicianul. Dac, n fraged tineree, pe la 1 8- 1 9 ani,
pe lng numeroase alte ndeletniciri i profesii exercitate, a co
piat partituri muzicale pentru a-i ctiga existenta. iar ctiva ani
mai trziu nva singur, cu mare pasiune, armonia, funcionnd,
temporar, i ca profesor particular de muzic, iat-!, peste alti
civa ani ( 1 742), propunnd Academiei de tiin{e, printr-o co
municare, un nou sistem de notare muzical (neacceptat de nal
tul for) i publicnd memoriul Dissertation sur la musique mo
derne (Disertaie asupra muzicii moderne). Chiar dac acestea
nu i-au adus consacrarea (la care, probabil, sperase), preocup
rile lui n domeniu nu aveau s fie abandonate. Dimpotriv. n
1 49

1 745, Rousseau i cunoate pe Diderot i Condillac, ntrci ei le


gndu-se o prietenie strns. Acesta va fi , de altfel, pri mul nu
-u al "enciclopediti lor", al acelui grup de filosofi, savanti i
:;criitori francezi din veacul al XVIIl -lea, ideologi ai burgheziei
n !'tscensiune, care - la initiati va i sub direqia lui Diderot i
d ' Aicmbert - vor redacta (n c iuda numeroaselor piedici i per
,...:cutii impuse de autorittile statului absolutist i ale bisericii
calnlice) celebra oper monumental a iluminismului francez,
intitulat "Enciclopedic sau diqionar raional al tii nelor, arte
Joi i meteugurilor", publicat n 35 de volume, ntre anii 1 75 1
i 1 776. Odat gsiti editorii dispui a se angaja ntr-un demers
c0 r.e anuna, nc din forma de proiect, ca unul dificil i de du
mt, la stabilirea autorilor i a domeniilor de competen, Rous
seau avea s preia, din proprie iniiativ, dar avnd acceptul ce
lorlali autori, domeniul muzical.
n urmtorii ani i i ndependent de redactarea articolelor pen
!1'1 Gnciclopedie, Rousseau se va face, n sfrit, remarcat n ca
litate de compozitor: n 1 752, la Fontainbleau, n prezenta rege
l ui, are loc prezentarea operei sale comice Le Devin de vi/lage
(Ghicitorul !>atului) - un mare succes, n urma cruia i este ofe
rit chiar o pensie regal (pe care, de altfel, n mod ostentativ,
Rousseau o refuz). n aceeai perioad termin de compus o alt
oper, Les Muses galantes (Muzele galante), a crei reprezentare,
n 1 775, va fi , la rndul ei, mult aplaudat de public. Cteva alte
compoziii, ntre care o serie de cntece, i poart semntura, n
timp ce latura teoretic a domeniului muzical , n divcrsclc-i
ar.pecte, este abordat n mai mu lte articole i eseuri, cel mai
cunuscut fiind Lettre sur la musique franai.'ie (Scrisoare despre
muzica francez) care, pe de o parte, a sporit celebritatea au
tomlui n contiina publ icului, ducnd ns, pc de alt parte, Ia o
nu mai puin rsuntoare ceart ntre acesta i muzicienii Operei.
Un alt domeniu al creatiei rousseauiene este cel dramatic.
Primele comedii prind contur n 1 742- 1 743, la Paris. n 1 752, la
Comedia Francez, i se joac (fr succes) piesa Narcisse
(Narcis), n a crei PrefaJ autorul i expune amnunit concep1 50

ia despre art. Zece ani mai trziu, aflat n exil la Motiers, scrie
melodrama Pygmalion. Ideile lui Rousseau despre arta scenic
sunt cuprinse n Letrre a d 'Alembert sur les spectacles (Scri
soare ctre d 'Alembert despre spectacole, redactat n 1 757-58
i publicat n 1 76 1 ), unul din cele mai cunoscute eseuri ale sale
- n care, din considerente morale, se exprim mpotriva nfiin
trii unui teatru la Geneva -, eseu care a determ i nat, de fapt, rup
tura dintre autorul su i enciclopediti.
Eseul, fie c se numete "discurs", "scrisoare", "disertaie"
sau "memori u", a fost genul preferat de Rousseau pentru expri
marea ideilor sale fi losofice, morale, politice etc., gen pe care l-a
cultivat de-a lungul a peste 25 de ani. Un eseu a fost scrierea
care, n 1 750, l-a fcut celebru peste noapte. A fost, probabil,
una din acele ntmpl ri care, uneori , ntr-o singur clip, reu
esc s schimbe radical soarta sau cariera unui om. Aa s-au pe
trecut lucruri le n acel octombrie 1 749, cnd un domn de 37 de
ani, aflat n drum de la Paris spre Yi nccnnes. citea n Le Mercure
de France anun1u1 prin care Academia din Dijon lansa tema con
cursului pentru premiul de moral pc anul 1 750: "Dac progresul
tiintelor i artelor a contribuit la purificarea moravurilor".
Domnul respectiv se numea Jean-Jacques Rousseau, iar eseul
scris de el n urma citirii acestui anunt (i n care, n esent, rs
punsul era negativ), purtnd initial ca titlu ntrebarea Academiei
(Si le n!tablissement des sciences et des arts a contribue a epurcr
les moeurs), cunoscut apoi ca Discours sur Ies sciences et les
arts (Discurs despre tiine i mte), a fost distins cu premiul Aca
demiei dijoneze i i-a asigurat autorului un i mens succes de pub
lic, att de important pentru omul ce-i dorea cu ardoare afirma
rea. Nu mai putin celebru avea s devin Discours sur / 'origine
et Ies fondements de I 'inegalite parmi les hommes (Discurs de
spre originea i temeiurile inegalitii dintre oameni, 1 755), eseu
inspirat de tema propus de aceeai academie pentru concursul
pe anul 1 754, n care autorul constat c la baza inegalitii din
tre oameni se afl apariia proprietii private, care a dus la for
marea statu lui i, mai t rzi u , la despot ism. Teorie pe care Rous151

.>: .m u

va dezvolta n continuare, argumentnd-o i n Contractul


' "ri;, l (Du Contrat social, 1 762).
'i (,t genului eseistic i se subsumeaz, n u ltim instan, i ar
l iwlul intitulat Economia politic (aprut n volumul V al Enci
lnpediei, 1 755), ca i faimoasa Lettre Voltaire sur la Provi
dence (Scrisoare ctre Voltaire cu privire la Providen, 1 756)
c:tre avea s agraveze controversa ce exista de mai mul1i ani n
i n; Rrmsseau i Voltaire.
Daci! pn Ia nceputul celui de-al aptelea deceniu al secol u
. u t X V I I I , Rousseau reuise s-i ctige celebritatea ca fi losof,
eet.,t, compozitor, s cucereasc saloanele vremii i s-i asigu
ie o situa1ie material confortabi l datorit unei slujbe (bine pl
tite) de casier ntr-o institu\ie financiar - la care, din frond, re
nunase la un moment dat, pentru a-i relua munca migloas i
pmst pltit de copist de partituri muzicale -, o dat cu anii ' 60,
t e n tru el ncepe o "er nou": pe de o parte, perioada marilor
rcaii i a consolidrii gloriei sale naionale i in ternaionale, pe
de alt parte, epoca prigoanei, a rtcirilor n cutarea unui loc
d:- ex i l , a suferinelor psihice profunde.
Un uluitor succes de librrie (numai n Frana 72 de ediii
pn la sfritul secolului , traduceri imediate n mai toate lim
hik europene i repetate editri n numeroase ri, manifestri
dt adoraie exaltat din partea citi torilor) , dublat de atacurile vi
f.lente ale filosofilor vremii, n orice caz ns consacrarea ca
prozator i-o aduce romanul epistolar iulie ou la Nou elle He
!oie (Iulia sau Noua Eloiz), la care scrisese, cu intermitcne,
timp de aproape cinci ani pn la editarea lui, n 1 76 1 . Este po
'!Cstea unei iubiri pasionale ntre un tnr profesor de cas, de
''. igine burghez i eleva acestuia, fiica unei familii de nobili,
iubire sortit eecului din cauza convenii lor sociale. Este roma
r.ul n care Rousseau proclam dreptul fiecrui om la realizarea
nengrdit a eului, cu scopul de a face din omul ce i-a (re)uo
b5ndit firea natural un purttor al unei noi sociabil itti. Suferin
ele sunt calea de a aj unge l a virtute, astfel producndu-se con
vrtirea ! a o sensibilitate adevrat, dezbrat de arti ficii. Pa s iu -

nea, n viziunea lui Rousseau, este ndreptit, cci ca l' s te c o 1 1 1


pat i b i l cu virt ute< - acesta ar fi, pe scurt. m e saj u l cqi i .
n an u l urmtor ( 1 76 1 ) apa r n l i br ri i aproape concom itent,
Du Contrat soei<} i Emilc ou de l 'Education (Emil sau Despre
educaie) - acesta din urm considerat de nsui Rou s se au drept
''un rom an pedagogic". Folosind ca p re text povestea dezvoltrii
unui biat, ncredintat spre educare unui pedagog particular, a u
torul i argumenteaz con cepti ile pedagogice. Demne de remar
cat sunt aici dou fapte, i anume: autorul nsui recunoate c sis
temul pe care-I propune - copilul trebuie crescut l a tar, n mijlo
cul naturii, unde i se poate cultiva i dezvolta candoarea, bunta
tea nnscut etc., reuindu-se astfel fasonarea unui gen de "om
nou" - nu este realizabil (nainte de toate pentru c, la un moment
dat, depind vrsta copilriei i adolescenei, tnrul v a trebui s
revin n mijlocul societlii, iar impactul dintre candoarea natura
l i mediul citadin perve1tit i corupt nu ar avea cum s{J dea ct ig
de c au z primului) i, n cu totul alt ordine de i dei , o seri e de mij
loace propuse aici au fost preluate de mari pedagogi ai dece n i i lor
i se c o l e lo r urmtoare i dezvoltate n cadrul unor metode educa
tive actuale i acum ( Rousseau este cel care a pus bazele unei con
ceptii a educatiei pe vrste, a p l edat pentru u mai m are l i bertate a
c e l ui educat, n s e n s u l accenturii autoactivittii copi l u l u i , rol u l
educatorul u i fi ind m a i degrab acela de a ob se rva nc l inat i i le i
dexteritile copi lului i a - i orienta acti vitatea n conformitate c u
acestea, n loc d e a - i impune un anumit program de i nstruc i e ; a
fost primul care a insistat asupra promovrii metodelor i ntuitive i
a subliniat rolul educativ al muncii). Exist ns un capito l n acest
"roman pedagogic", cel intitulat La Profession de foi du vic;1irc sa
voyard (Profesiunea de credinJ a vicarului sa voia.rd), n care au
torul i expune conceptia cu privire la instinctul divin ca glas a l
contiinei umane, primordiale fa de raiune; a ic i i proc lam
opozitia fal de ateismul elitei intelectualiste (Rousseau nsui era
un adept al deismului care, n concepia sa, era o rel igie ha1.at;i [lL
sentiment), dar combate totodat i b i gotis mu l Fran\ci re ligioase.
Acest text va deveni pretext pen tru dezlntuirea unei campa n i i fu,

1 53

ribundc mpotriva autorului. Acuzat de erezie religioas, Rous


all va fi condamnat la nchisoare, iar romanul la ardere n piaa
public. Evident c Emil a fost, fie-ne ngduit expresia, victima
Ccntractului social, cci ideile politice antidespotice expuse n
Contract au constituit motivul real al prigonirii autorului . Pentru a
scpa de nchisoare, cincuagenarul Rousseau prsete n grab
Parisul, n cutarea unui refugiu; motive obiective, dar i subiecti
ve l vor face ns ca, timp de opt ani, s strbat uriae distane,
c u opriri de scurt durat, fr a se putea hotr la o edere ma i
lung, hituit, parc, de spirite rele (n ciuda ctorva oferte foarte
gel'croase de stabilire la reedintele unor prieteni influenli), mnat
n . creu de dorul Parisului. Pn la revenirea sa n capitala lumini
lor (revenire sec ret decre t u l de arestare fiind nc valabil), n
770, Rou sseau va scrie un numr i m presionant de lucrftri . A flat
I n exil n Motiers, redacteaz Lettre il Christophe de Beaumont
{Scrisoare ctre Christophe de Beaumont), n care i pledeaz c a
li7a n condamnarea pronunat de arhiepiscopul Parisului, Lettres
ecrircs de la montagne (Scrisori de pe munte), n care tonul de ple
doarie disculpatoare devine mai ferm, provocnd o relansare a
persecuiilor. n paralel , dnd curs unei solicitri a guvernatorului
insulei Corsica, scrie Lettre sur la Iegislation de Corse (Scrisoare
:ii-prc legislaia din Corsica), n care ncearc o aplicare a prin
l lpiilor teoretice expuse n Contractul social. Dup ce, n 1 762,
Fblicase prima sa lucrare autodisculpatoare, Lettres autobiogra
,

piliques a Malesherbes (Scri.ori autobiografice ctre Malesher

bes), care coninea o prim schi a Confesiunilor, n urmtorii ani


,,,, l ucra intens la aceast carte, pe care i-o comandase un editor
d i n Amsterdam. Prima carte a Confesiuni/ar o ncheie n Anglia,
unde i gsise o reedin temporar, dnd curs unei invita1ii a fi
losofului David Hume (cu care, ns, se va certa foarte curnd,
dup care va prsi intempestiv insula britanic). n 1 769, dup ce
mai schimbase cteva reedinte temporare, scrie cartea a doua din
Confesiuni, mai trziu petrece cteva spt m n i la Lyon unde a
sist la spectacole cu piesele sale Pygmalion i Ghicitoml satului,
j,,, n iunie 1 770 se ntoarce la Paris, i reia activi tatea de copist
,

: 54

part i t uri, iar n paralel scrie ultimele p asaje din Confesiuni.


ntr-o se miclandesti n i tate (mai prec is , sub proteqia influ
entilor si prieteni) . . . aproape public, frecventeaz saloanele
unor apropiai, unde citete fragme nte din Confesiuni. Obsedat de
a-i reduce la tcere pe persec utori i si, ncepe s scrie cele trei
de

Trind

Dialoguri - Rousseau, judector al lui Jean-Jacques (Dialogues


pc care le va termina n 1 776. n
tre timp mai pusese pe hrtie cteva lucrri (Consideraii asupra
Rousseau jugc de Jean-l<lcqucs),

ocrmuirii din Polonia, Scrisori despre botanic etc.), dar nu reu


ete s se elibereze de comple xu l autodi sculprii. Astfel ncepe
s lucreze la Les Reves du promeneur so/icaire ( \lisi'Irile unui hoi
nar singuratic), u l t i m a lui oper, n care sunt evocale cele cteva
sptmni parad isiace trite n timpul scurtului su exi l de pe
insula St. Pierre, n mijlocul lac ului Bienne, n apropiere de Berna.
Lucrarea este, n fond, o autoanaliz profund subiectiv, bazat pe
o contiin accentuat a propriei uniciti, prin care Rousseau
inaugureaz n literatura uni versal tema contemplrii melancoli
ce i solitare a naturii ca refugiu i consolare n fata nelinitilor
umane, tradu s printr-o stare confuz, apropiat de reverie, tem
prin care, s ar putea spune, autorul Confesiunilor (aprute postum,
n 1 78 1 / 1 788) i al Visiirilor (ed itate de asemenea postum, 1 782)
i-a asigurat rolul de precursor al romantismului literar.
Fat cu o oper att de vast, abordnd domenii att de vari
ate i acoperind o arie tematic att de di vers, e s te . parc,
nedrept s-I asociem pe cel ce a creat-o cu o sing ur idee-eti
chet ("napoi la n atur"). Mai nimerit ni s-ar prea asocierea
cu i d eea de Enci c lopedi c , de Carte- ca simbol peren al creati ei
umane. Chiar dac Rousseau nsui a a fi rmat, cu referire la
munca sa de c o pi s t de part ituri : "Am l u crat cri, c drept, dar
niciodat n-am fost un crturar". S tranie afirmatie la un om att
de contient de propria sa valoare ! Ori, poate, s fi fost u n mod
de a se de zi ce de o activitate l egat de civilizatia cea creatoare
de inegalitti i pervertitoare de moravuri?

ALEXANDRA BRNA
155

SU MARU L

NotA asupra editiei 1 5

Concepia contractului social din punctul de vedere al filosofiei politice 1 7


Notit biografic 1 1 7
Avertisment 1 2 1
CARTEA NTI

1. Subiectul cr\i i nti 1 24

I I . Despre cele dinti soc iet !i 1 24


I I I . Dreptul celui mai tare 1 36

I V . Despre sclavie 1 27

V. Trebuie s ne referim totdeauna la prima convcn\ie 1 J i

V I . Despre pactul social 1 3 2


V I I . Despre suveran 1 34

V I I I . Despre starea civil 1 36


IX. Despre dome n i u l real 1 37
C A RTEA A DOl/A

1. Suveranit.atea este inalien.abil 1 4 1

1 1 . S u v e ranitatea est.: i n d i v i z i b i l 1 'i i

I I I . D<tc voin\a general poate grqi 1 - 1-l


I V . L i m itele puterii

s u verane

1 45

V . Despre d re p t u l de viat i c.Jc

V 1 . Despre lege 1 5 1

moarte

1 4')

V I I . Despre legiuitor 1 54
V I I I . Despre popor 1 5 8
I X . Continuare 1 60
X. Urmare 1 62

X I . Desp re d i feritele sisteme de lcgi sla\ic 1 65


X I I . Diviziunea legilor 1 67

CARTEA A TREIA

1. Despn: guvernmnt n general 1 69

d. Despre principiul care constituie diferitele forme de guvernmnt 1 74

1H .

i mp11irea

guvernmintelor 1 7 7

: ' 1 D:spre democratie 1 79

V Dtspre a ri stocra tie 1 8 1

VI. Despre monarhie 1 83

'/ll. Guvernmintele mixte 1 88

V !Ii. D i ferite le forme de guvernmnt nu sunt potri vite in orice tar 1 89

lX St:mnele unui bun guvernmnl 1 95

:(. Abuzurile guvernmntului i tendina spre degene rare 1 96

:{J . Moartea corp u l u i poli t i c 1 98

>.:1. Cum se mentine autoritate<J suveran 1 99

X l l i . Continuare 1 1 00

X I \' . Continuare 1 1 02

X v. Despre deputa i sau re pre ze n ta nt i 1 1 03

X \"1. Ins t i tu i re a guvernmntu l u i

nu

este un wntract 1 1 06

) VI!. Instituirea guvernmntului 1 1 07

X Vlii. Mijloace pentru a preveni uzurprile guvernmntului 1 1 09


CARTEA A PATRA

l. Vointa general este indestructibil 1 I I I

Il. Depre voturi 1 1 1 3

;11. Despre alegeri 1 1 1 6

1V . Com i ii le romane 1 1 1 8

V. Tribunalul 1 1 27
V! Dictatura 1 1 29

V 1. Cenzura 1 1 3 2

VIII. Re l i gi a civil 1 1 34

IX . ncheiere 1 1 44
N,,v.: explicative
Po:;cfat! 1 1 49

1 1 45