Sunteți pe pagina 1din 4

SC GEBACOLOR

SRL

FISA POST

1. Denumirea postului:
Poziia n COR :

Cod FP 6.2.2. 04
Rev.00
Exemplar nr.
Pag din 3

DIRECTOR ZONAL DE VANZARI


123707

2. Misiunea postului: Dezvoltarea portofoliului de clienti existenti din zona arondata pentru
cresterea vanzarilor societatii. Coordoneaza si supervizeaza activitatea asistentilor de
marketing din zona arondata, zona care poate fi corespondenta teritoriului unui agent sau mai
mare. Zona arondata va fi stabilita de Directorul de Vanzari.
3. Integrarea n structura organizatoric a organizaiei:
3.1 Poziia postului n cadrul structurii organizatorice
3.1.1

Postul imediat superior:

Director Vanzari (coordonator)

3.1.2

Postul imediat inferior:

Asistent marketing

3.2 Subordonri
3.2.1

Are n subordine:

Asistent marketing

3.2.2

Este nlocuit de:

Asistent marketing

3.2.3

nlocuiete pe:

Director Vanzari (coordonator)

3.3 Relaii:
3.3.1

Ierarhice:

Director Vanzari (coordonator)

3.3.2

Funcionale: Departament Productie


Departament DPP
Departament Economic

3.3.3

De reprezentare: reprezint societatea n relaiile comerciale cu clienii.

4. Condiii de lucru:
4.1 unde se desfoar munca, deplasri intern / extern: Munca se desfoar la sediul
i n zona desemnata. Deplasri interne la clienii i/sau clienii poteniali ai firmei.
4.2 echipament individual de protecia muncii n dotare: -------------4.3 program (pe schimburi, orar, ce are n primire): normal (8h+pauza de masa). De

regula se lucreaza multe ore peste programul normal de lucru. Are in dotare:
calculator, aparatura de birou in stare optima.
4.3 natura muncii: Activitatea se desfasoara in birou, in conditii bune de microclimat si

fara zgomot. Munca necesita un mare consum de energie psihica.

SC GEBACOLOR
SRL

FISA POST

Cod FP 6.2.2. 04
Rev.00
Exemplar nr.
Pag din 3

5. Documente de referin:
5.1 Contractul de munc colectiv i individual: nr..............
5.2 Regulamentul intern: conform celui avizat de echipa managerial
6. Documente asociate:
6.1 documentele din cadrul sistemului de management al calitii aplicabile postului:
cod PS 7.2
7. Atribuii, sarcini i responsabiliti:
1. Organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea de vanzari din zona
arondat;
2. Coordoneaz i rspunde de activitile de prospectare a zonei destinate n pia, de
meninerea i dezvoltarea acesteia;
3. Organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea subordonailor,
urmrind respectarea unei stricte discipline de colaborare a acestora, necesar
pentru realizarea integral a activitii din filial;
4. Asigur rezolvarea reclamaiilor referitoare la calitatea i cantitatea produciei,
ambalajelor, termenelor de livrare sau a altor condiii prevzute n contractele
cu beneficiarii;
5. Organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de prospectarea continu a
pieei n scopul cunoaterii necesitilor de consum ale potenialilor clieni.
6. Va instrui clientul cu privire la modul de folosire a produselor societatii si va
urmari respectarea intocmai a termenilor contractuali.
7. Asigur prezentarea produselor, particip la expoziii i trguri, elaboreaz i
difuzeaz cataloage, pliante, etc.;
8. Organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de desfacerea produselor
realizate de societate, buna desfurare a relaiilor dintre societate i
beneficiarii si;
9. Controleaz i rspunde de activitatea de ncasare n termen a facturilor ctre
beneficiari.
10. Participa la realizarea de proiecte speciale dupa cum sunt desemnate/delegate
de conducere.
11. Va instiinta imediat superiorii ierarhici despre evenimentele sau cazurile ce pot
afecta imaginea societatii.
12. Va efectua dupa fiecare deplasare decontul si evidenta cheltuielilor realizate
supunandu-le avizarii departamentului financiar, in prealabil fiind aprobate de Directorul
de Vanzari coordonator.
13. Va informa Directorul de Vanzari coordonator despre resursele necesare urmatoarei
deplasari (bani, materiale produse etc)
14. Va raspunde prompt si pe larg la intrebarile ce vizeaza obtinerea de informatii despre
zona arondata.
Alte responsabiliti :
Realizarea in bune conditii si la termen a atributiilor si a sarcinilor specificate.
Are responsabilitatea rezolvarii cu operativitate a tuturor problemelor impuse de

SC GEBACOLOR
SRL

FISA POST

Cod FP 6.2.2. 04
Rev.00
Exemplar nr.
Pag din 3

activitatea pe care o desfasoara, urmarind pana la finalitate actiunea pe care a initiat-o.


Este obligat sa cunoasca si sa respecte toate deciziile superiorilor cu impact asupra
activitatii sale.
Se prezinta la lucru in deplina capacitate pentru a fi capabil sa indeplineasca in bune
conditii sarcinile ce-i revin.
Respecta prevederile din Sistemul de Asigurare a Calitatii, ROF si ROI, inclusive
responsabilitatile stipulate in manualul AQ, procedurile de system, procedurile operationale,
procedurile tehnice, instructiuni de lucru. Participa activ la implementarea si mentinerea
SMC.
Viziteaza clientii din zona arondata conform routing-ului aprobat in prealabil de
superiorul ierarhic.
Se asigura ca toti clientii din zona arondata au stoc suficient de marfa.
Se informeaza continuu asupra schimbarilor ce apar la clienti :
-stocuri curente la produsele distribuite ;
-materiale de reclama existente ;
-modificari in politica financiara a clientului.
Completeaza si transmite in timp util toate documentele si evidentele stabilite.
Respecta programul de lucru stabilit de conducerea firmei.
Comunica superiorilor toate problemele aparute pe traseu, care pot dauna activitatii
sale.
Construieste relatii bune de afaceri cu toti clientii.
Protejeaza si imbunatateste imaginea firmei prin
-modul de comunicare cu clientii ;
-grija fata de bunurile firmei (produse, materiale de reclama, bani, bunuri de patrimoniu,
autoturism etc) ;
Anunta deteriorarea sau folosirea necorespunzatoare a materialeleor de reclama si
actioneaza in sensul rezolvarii problemelor ivite.
Informeaza superiorii asupra schimbarilor ce au loc pe piata :
-clienti noi ;
-clienti pierduti/castigati ;
-activitatea concurentei.
Conlucreaza strans cu echipa de distributie a clientului (acolo unde este cazul) in
vederea rezolvarii oricaror probleme ce ar putea apare(reclamatii, preturi etc).
Conlucreaza cu intreg personalul cu putere de decizie din cadrul firmelor partenere
pentru protejarea intereselor SC Gebacolor SRL.
Suporta sanctiunile stabilite in cazul neindeplinirii responsabilitatilor din fisa postului
de munca.
Aduce la cunostinta superiorului ierarhic orice problema a carei rezolvare depaseste
competenta sa.
Este responsabil de cunoasterea, respectarea ROI, a normelor de protectie a muncii,
siguranta PSI.
Duce la indeplinire sarcinile trasate de superiorul ierarhic.
Este responsabil pentru autoperfectionare continua.
Are obligatia de a asigura si a pastra confidentialitatea datelor la care are acces.
Raspunde de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea si realitatea
datelor din documentele pe care le intocmeste.
Raspunde administrativ, material, civil sau penal, dupa caz, de naindeplinirea
sarcinilor de serviciu.
Limite i competene :
Duce la indeplinire sarcinile trasate de managementul superior.

SC GEBACOLOR
SRL

FISA POST

Cod FP 6.2.2. 04
Rev.00
Exemplar nr.
Pag din 3

Face propuneri de imbunatatire a activitatii din cadrul departamentului in care activeaza.


Aduce la cunostinta superiorului ierarhic orice neconformitate a carei rezolvare depaseste
competenta sa.
Elaboreaza propuneri de actiuni pentru atingerea obiectivelor, luand in considerare toate
elementele care influenteaza direct sau indirect activitatea desfasurata.
8.
Salarizare: - conform negocierii directe cu Directorul General al societii; posibiliti
de premiere i recompensare n funcie de rezultatele obinute.
9.

Posibiliti de promovare: De specializare profesionala prin participare la stagii de

up-gradare a cunostintelor ; si de avansare pe verticala, ca Director Comercial.

Elaborat
(ef ierarhic)
Nume
Data
Semntura

Aprobat
(Director General)

Acceptat
(titular post)