Sunteți pe pagina 1din 179
INTEGRITATE Lu 3 re a a = D = oO ° INCREDERE f AMSTA \ publishing Aprecieri pentru CEI SASE STALPI AI INCREDERM iN _Uluitoare! Probabil cea mai importanta carte serisa despre respectul de sine” — Robert W. Reast pI International Council for Self-Esteem _,Nathaniel Branden este un gigant in domeniul res; | sine. Ce ‘lpi ai increderit in sine este o lectura obligatorie : — Kenneth Blanchard, ii 7 toata lumea |, coautor al lucrarii The ir | Manager neve O contributie extraordinara adusé de un pionier al respectului de ws o a i | sine.’ — Dr. Thomas Gordon, fondatorul Parent Efectos Training (P.E.T.) ..Cei sase stilpi ai increderii in sine este 0 opera de arta.’ _ Warren Farrell, doctor in filosofie, autorul luerarii The Myth of Male Power |.Clara, la obiect si profunda. Nathaniel Branden dezvaluie caile de actualizare si celebrare a sinelui tiu remarcabil.’ — Elaine Mazlish si Adele Faber, autoarele lucrarilor How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk si Siblings Without Rivalry Din multitudinea de carti de management si cele de tipul «cum sa...», lucrarea formidabila a dr. Branden iese in evidenta. Descrie legatura respectului de sine cu succesul individual $i organizational) in urma unei analize foarte atente. Nu numai ca este 0 lectura obligatorie, ci si o carte a carei lectura te obliga sa actionezi” — Dick Sethi, director adjunct, Leadership Development Program AT&T Noua carte a lui Nathaniel Branden este o opera de arta. Este 0 lectura obligatorie pentru toti cei care inca se straduiese s4 atinga un tel.” — Charl Red” Scott, presedinte emerit, Fuqua Industries Inc., aureat in anul 1984 al Premiului Horatio Alger STAL INCRED IN SINE NATHANIEL ie ; CEI SASE S TALPI 7 SINE Cuprins Introducere || 11 PRIMAPARTE — RESPECTUL DE SINE: PRINCIPII DE BAZA a Respectul de sine: sistemul imunitar al constiintei || 21 2° Semnificatia respectului de sine || 45 3 Expresia respectuluide sine || 63 4 Iluziarespectuluide sine || 69 ADOUAPARTE —SURSELE INTERNE ALE RESPECTULUI DE SINE 5 — Concentrarea pe actiune || 79 6 Practica unui traiconstient || 87 7 Practica acceptarii propriei persoane || ‘111 8 Practica propriei responsabilitati || 126 9 Practica increderiiinsine || 139 10 Practica unei vieti in care i-ai stabilit scopuri || _—_‘151 te Be tatii personale || 165 12 Filosofia respectului de sine || 182 ATREIAPARTE — INFLUENTE EXTERNE: TU SI CEILALT! 13 Educarea respectului de sine in cazul unui copil _||__‘198 | 225 14 Re 15 Respec in coli ectul de si tul de ne si locul de munca | 6 ogtsase staal WCREDERY MSIE 16 Reyposoldesivesipstorrapin || 280 M1 Respectldesiesicuturs || 3! $B Caldeet spr stip a neater in sine ANBAR Criicares sltor cleft ele respectelut de sine ANBLA B, Beetle de complete a propoztilor pen Gersinirearepeciliidesine |] 33 IANBIAG; —Recomandin pons an studi aprofurdot Releine I 38 ‘Mulumii MI 35. 21 Lui Devers Branden Introducere Scopul meu in urna scrieri acest dupt o analiza mai profunda si mai cu cit este a de a identifica, rinzatoare decit cea inteeprinsd Jn cazulucranilor anterioare, ce mal important jacori decane depinde respect de sine, Dsci respect de sine are logaurs ca sinatalen ts esto unul dinire ceje mai presante subiecte, Agilatia specificé zilelor noastze presupunc exstenta nei perso tal) puternice, cu o constientizare clara a identitai, competent gh lori, Din cauza inexistentei unui consens cultural. gi in absentia nor nodele valorosse, cu foarte putine Iuerini in peisajul public care shine inspire ineredere, dar gi din nuza schimbarilor rapide si dezarientalea aracteristicilor per Tncredere in re nu o putem gsi in Lumen exterioard trebuie priei pevsoane, Faptul.cd faci fata vietiavind un sine este un dezavantaj enorm. Aceste consideratit repzezint3 o parte din motivafia mea de a serie prezenta lucrare in esenta, cartea olera raspunsurile mele la patra intrebari, Ce este respectul de sine? De ce este important respectul de sine? Ce pater face ca sa marim nivelul respectulu; de sine? Ce ral joncé ceilali in influentarea propriului nostru respect de Res ala noasta, este foarte periculos, rie, si nu stim cine suntem sam si.nu ave noi. Stabilitatea pe creata in interiorul pr respect scizut fat ectul de sing este ceterminat atat de factori intend, cit $i de Intern inseamna factor! intrinsee saw generati ke ideile, convingerile, practicile si comportamentele individuale: »Externi inseamna factori din medil inconjurtlor:-mesoje trinsmise Verbal sau non-verbal, experiente evocate de cétre paring, profesor, alte persoane importante pentru noi, organizatii si culturi. Andlizex factari externi | ou nce SHE ‘— we cate ste contributia oaie la eopect Oza 9 mai fost itreprisd i mec fe, aceast analiza 9 © mail | seamal G2 mal eR oT in 1972, pentru a.zcopen alte citew hui ey mi-am zis cA am epuizat absolut Std cn pubes hn a rr angi cate aboreae prc di enim rion es perso io Raise the tages respect de cow Br m, poblieat Bo curiam 7 atte baal tates Yorba despre rept de sine a a de pus despre acest sut ici prise en colegih Dey lerinle srise de era ‘evceente mart dat ssa ct maj erau malte de spus. Am infles ct le mote probleme ni fusesor inca revalvate, [a cit de mule intra ebula sf mai spud de care nu ma acupasem inainte cat de multe del aveun despre care nu spusesern sau nu scrseser inc nic. pastetase acest am vizullatnecestatca dea trece cu mult dino 4o tusinle maleantenoare si de a enumera care dintre ele creea2b 9 usin espect recut spulesnicfya de propria porsoana (Am folost svatteminil puteric*, cits pocel de , pede dear stl pretindem (pr Fire gta melt imp repre oe creck ave st examinim nature si ACC Medel de bara fncrederen in modul hu dea gad! gl faptul c si od vale este esnfarespectull de sie Patera aces nceder fy propria persoans costa in top tna) sult decal o judecaté sau un sentiment. Este wi rotate Iepitimodul dee te comporta Inschb, exe afett direct de modul In care action’ Caurele rg in ariel rei Esso legiturh continudIntre modu ros i 6 achona pi xespectal nostra de sine, Nivel respectulw ce sine inlloeneeed modulin care astonamy ir modul in care action inf ‘jen cespectl de si Theres nnd i de sind gi constenticeren Fag ci of alr eoa eps esenya respcaal de sine. Doc} am ineedee in mad meu de a gindi sm raionamentul ‘ev, xis8 ganse mal mari sa actloner ea fins care gandeste eran capaci mele de gindire corsientzaren adecvals & 2 viafa mes fie mai bund Acest Tuer fo modal meu de windire. Daca nu am sind esta o probabiitate mai mare st eyelet mantles 2 tivtfile miele 5 An focal atte bine dfn, Atungkednd Sinise conduc eta cena ede crea ee amc et lg diet ume desc al ge cere sh fa ceva, dar fd 8 dat cee mal Bun stat sublecticu un vespectteset fai dsine oF depune mai ml efort penta yealzanenunel sre’ dessegubiet ie. Dect pussies alga idata. 2 mai mar st dau goes deca om despre mine va fi cons Daci ma respect pe mine le cer celorall 3 mm tnrteae on respeah rim semale 31 2 eoonpoeastfl ied cella sh reactioneze adeeva Cane aia ofa, reinteese 5t cone compartment me nih ach imi lipseste respect fh de wine 9 accep ps de ama shel savexploataeadis ten celal aid cea fires tani CG! se int acest Lara, are nae mimes him respect fay de mune se dcteroreaa gins mul Vateaton respect fade sie a cont opt ne permite rovocitior § oporurituor cult mal mute resus ml ma Irpactu respectuli de sine: abserai generale Nell respect de sine are implica profands supra feet sees Siac purtim eucelaliedost ule ngs items hte eal, pe plan personal de cn eth nee sae nde enn cum ineaonien cu sia cot ppice dar siserivede rire pesonals angen. ecabrcorelat ponte inte un respect ce sie nai Se nude dete sin cree eta dis Tose dea ne reals de fe Un espa Se segsrra ou afore eka Ns Fen, Mesias, abate ew Piblitates de a adie (sea core —E— eee” spt ipa de apsrare, COMPO revolts tp ae elogem c3 ex2 0 ree stl eupra copacit de a plan personal sunt ean fe. cooper misono copacaion ge ate sekemects repo si i ‘aiguranje Iwerurioe ‘eeilare 3 pre farm Seabiien noe Soop apesuth SEM especie, cu ait stem mal bine ere fp pcan cove pot aes © 4 - srs ai ld en Ber Unaurdtexrrdinatdemace de entceprenor de cen ce apes sh nt " ; etioattelectul, rent sau spiritual Cu ct este feel deci, exalt rni mil sur aspirail pe cave Ie 2 Mtr pine esis se perpetueze (Chit exlena mirerespecul asa fat de sive, cua map ne expan peflecti Ta sensil Logie interioore. Cu stdratesperul desing, cu att mai urgent avem revo sie dovedim piu gine eka su itn de no prin pal c& trai mecanc 9 incongbent Eat ise malate tsps de specu aa comunicim mai desc rondo imal adsera decree ce ch ms Babel ie altos fink drab copii ciniaten decat 3 0 teping Cu erence sive eto msc, cw att emma ma grok a vay gma nadecet din consa sig Fane Ite de prope gird sh sentiment, dary. «ont a rispargl seit até spel sino ati suntem msi dept ce $1 mele towce. Motive este cd i ina preeinasnatatn tape stata at “xpansvats ela son n mod free lens ghee persoarele cre 56 respect pe ee ineledelt aguas ge nice Un primp important a olor interumane este acela eh aye abi. mal in gant u persoane a nivel asemanator cial mest pot fi atrase de alte agpecte, dar tw 91 de acest Pereoarele cu un respect ica as de sine au tenia naloe de Persoane cu un respect dicat a3 de sine, Nu Yedem 6 povedie de dragoste pasion ce exgmplu,iatrepeteoune ete au nivel ee spec af desine ~ dupa cum nu vom vee povestededragoste un stupid. (Nm fier ba ncapte, pani ch aceasta ese alt problem, Vosbese ea pasionala, ou despre o scurt infotuare sawn gpiond deskisuta dupd un setaifent de doom )Persoanele medi fa de sine sunt alrase de persnane oun eset ned fade sine. Ce core au un respect seul all ee ni congtient, desigut 6 printro lle care fe ream gist sifletl-pereche. Cele maid rer avo parere buna dese ae re-carezllatoinalane vem tendinga si me cimgion mat confortbil, ma la-ndemanad ew perscane care au wit nivel al pectin de sine astmanator cw al nos a pl a espectul de sin, cu atteantom ma spa steer: nian cored dee psu deine ee tamer epetri sor Bh anem respect artis laa sine ma inept api ori ricvo.tor. Nu ii ebordam pe cellaltt avint automat tendinis: respinger, omar sa are, Conae conning incu determund ace pesos 38a sos cecal au att ln sens be dan personae) autonamie are eye Ia mad Fata, generate, croperarn socal eesti nce AS. Woterman, Te de sept usar at agacur sa conte i desine ep. Meyer in lucrarea zat fath do sine are 0 socratuime ele 0 bm a fies peor Pe pu of ae ree anche oni spetul de sine in te ge Ob nto brie mai are in calea Ni este Bt etaiiorictime. Nusxistsobariert inca priser es aecdt ama chu meritim di tea sich vom avea Heri ronan ri fac ca profile sd se materialize ee cetmant ald fen i eles» propre nec gemsenpm nn cue as order Byoe9 21 BDA ec Aun ceva de fet mam serie eae Toulaceia de surplus emotional pe care il Se pss ceva ar tp femalzez spre drayosie lr fen Fpcdiea teompeteng i velerea mes, da incapacitate celui hoa vedea ide a apreca acest Tarun fac, de asere fete shse maerlizze ‘Mu exists bariert mai mare in calea fercirit rometice deci taana c8 nu meritii dragesten sic som acea de suf Dr daca nw am repoct sms ma bucur pein ceea ce suns, am fonrte putin deofent~eu exceptia neolor mele nebnptinte. Pan canes Iipsuiloe mele emojionale, am teodinfa sii consider pe celal in principal surse de aprobare sau dezaprobare. Nw ii aprecier pentru ‘een ct sunt reaitae fi vad doer din punct se vedere a ceva ce pot face sau ni pot ace pentnumine Nutcaut persoane pe carele po! odmira si cicate 54 pot impair bucurile viet. Caut oameni care nu mi si ere probebil vor fl impresionat de persoana men gi de ae 0 ark coor. Capacitaten mea de a iubi rimaine sabe nu intr motivele pena care incerese melo ce a vsitmsaminarsoase || wi psa ater =m Porth vrunen mesa Wil de dragoste pasionale este irational la nivel interon mee respectul de sine este absent. re - tot sn ment dat rmaea .Das te ma respec de ie pin iis ene nu yor functors ic Fea FI Eider corgi, rsparsablisen regain ‘aut respecte sneprin populitate,achiziti materiale sau exploa tare seal In oes pu acont po valorizarcaautercitat persona futem eprecia fapul ci cinevaestermembru al unui clib eit, al une biserc eputate sav al partial politic afta la fncredere in sino, no puter complace in situa ea apartine unui ‘jut grup. tn Joes incor 58 ndicde nivel respectu ce sine Pein onesie, incre prin flantrcpie ~ tebuie sf iu o persoana buns 8 ec mul bine. In loe se luptim pentru puterea competcre (abtitates des ajangea valor actentic), moluptien pentru puteread 341 manipula gicea.iconzzola pe celal, Probabilitile de a decepio ‘ati sunt aproape nelimitate — toate acele alei secundare pe care ne Pile eatdc, fab sa ne dim seama ed dorintele amps ci monede contact, specu de sine nu oste 0 experients intima; el este ima) el este exnga une Bersoate Este vorba de ceen cory cr si simt despre mine, nu despre oastre ns pot fi re ons eco geese Pol atede onan depareeetpe slo mi sh md be pene Pa SP 3 to 9 Sod Jp a ee vail o mage oe Sees eam Poh mes, dep a pice Tyrincpn nent fe vee lib core aha ae nines cian Reore hirur ne pot ce ctsodat $4 nesinlim ma bine th eg pe em cr su cel acon ai Da Tragedia din viele multe meh ese 68t ee Faas aR mote direct, doar in cl ingipi marae daw peg inaceaibeaie putem vedeaci un respect de sine portivestemaibine eles conse Fpirituall, dich dept victor fy ued enti: Cine neepen sa Ticlegem respectul de sine in oes! mode im seama de nein, [eli cosform cineia Gach reusi eager celal oiimpesi band to avea novo parere buna despre propia persuana: Vou cea sens Shica lel ap promote Gt See aac Il pecepal ann ace a oer conan ma needa anal ea ee a rons comcany ded aan aiid POR en sonnel reaps ine Dacd espectul de sine este reprezenta de senzaha de aeestare tn feta ce experient legeta de competent i valonte, deh neopets de sine inseomna sa afirmi congtientizaréa, 38 91 6 mie cre ate incredene in ea ins, nimeni nis poate genera gi sustine aceasta fexperient in afard de mine i a Dio vefricie, cel care tanvata peel cs inseam ees sine nu sunt congtient de rl pe cane fa Valor fa, ms IRS ham part.cpot lao sesiune de letur6 und un ra fines refertnore lo respectal de sine public genes ii [f= esasunanommnn ee iogun Mom gilt arf Foe apron et sae de ne coe cali de 3 ave un respect de ‘ena ee erespetil deste pecae 1 sari demure tock Fri sh spun ret perscanees ee te Perea corto caters septic, frie melo de See areldoaneweoseauh sve foorcompariayesonelor Gare te adi ste gipontefintrioar a at Cand hurd surse extern fe indreptim spre otragedic Sue ind espctaltde ste ances efi i 5 Potrcetialeg ete eerie coc a get ect compan care ut 0 a sigur ganic respectulesie- Resi edstive ew rin ce eerie clr tone. Dx et picule> Ni a din dine pena ae pest de: 1) primal Far efron inl de peniruch 2203 vnedunidee devel dpenien de apc pnd one ho pesosra saat pohupaneneatsaa defects peareliprinere dela en Fina svi) coal contribute Is mol In Be pen peo gi aps cum am rw disela.Dar ex: 0 Gea intact ve caren dn pun! de vesere ol ioponanti Fela pave we ledbachal prt exit respect! de sn Pease pensuciecsteaprspe sngrulacor parents Bou caren cnteack Ee unl no penta cae spunea cd inte aml xsd. msc dren in pune de vedere a rivet de onan din ponct de vedere Tnovatari $i ercatori sunt personne care pot, intr 0 sur rah mare deci o persoand obignaita, sa acepte conditia de singurntate Datoritsfaptihii 8 am tucrat timp de mai mul ani ex personne neler, era preceupate de plrere celoral, sunt corwins ¢el mai ficient mijloc de etberare este cresteresnivelului Re Seoul trupul, 54 frveti 8 dak atone emotilor, $8 inwet eh ganda Pred in core se Feallzeaxd acest lucy, despre Independents Se ae rcly cu pan matunetes Aaiel eo clo er eedhet de fede leat ge Cheer Se ee Se ee Sa ee eas De ao ie alacul ciel FOI A DOUA PARTE Sursele interne ale respectului de sine 5 : Concentrarea pe actiune 4 discutim nu despre mediu, ci despre indi Nu epe 5 ce anume aleg alfii sa faca, ci despre ce anume alege yom vorbi despre un indiv id sa faca. ; ind ru presapune 0 explicate. Ar fi fost mult mai Tagie 58 ul in care mediul familial influenteaza, pozitiv sau formeaza incet al copilului. Lasand lao parte posibilii acest punct incepe, cu siguranta, povestea. Dar din nod cepem cu Mm in I care Se evativ, eu fori biologici, din nostru de vedere, nu: 4 ne intreba: ,,Ce trebuie sii faci un individ pentru a ? Ce tipare de actiune trebuie sa fie unctul incepem prin ne respectul de s > Care este responsabilitatea mea sia ta ca adulti? unde la aceste intrebari, avem la dispozitie un standard Ce trebuie sé invefe un copil sa faca daca iba respect de sine? Care este calea dezirabilé a dezvoltarii ebuie sa incerce sa evoce, sa stimuleze $i sa genera $i a SU adoptate Pentru a rasp e si facem acest lucrt prin car prin yrea $4 a copilulu sprijine p: Ce practici arintii si profesorii in cazul copilului? Pana cand vom sti ce practici trebuie sa stapaneasca un individ sine, pana cind vom identifica in ce const a unui adult, ne lipsese criteriile prin care sf evaluam ce anume constituie influente si experiente, favorabile pildrie. De exemplu, stim ca Ja noi, ca specie, sau nefavorabile, din copi mintea este instrumentul 1z4 pentru supravietuire $1 adaptare idecvatd, Viata unui copil incepe in conditii de dependents total Gat viata si bunastarea unui adult de la indeplinirea celor mai simple nevoi pind de abilitatea de a gandi, in ientele din copilarie care incurajeaza autonomia trebuie sa fie pentru a avea respect de starea de sanatate psi hologica la valorile cele mai complexe « consecin{a, ne dam seama ca expe sau educa gandirea, increderea in sine $1 Le ania este adeseu ne ‘lift: Vein cin amu In care real far congtienticarea este adasea pedepsitd exist dase ae esp de ne Se resiz8 0 Rime de cog inearecopil poste smc ganiren nu numa Sag eiculast. Pee rane cir stidiem onginle eipeculi de sie, de ce nu ng iota sau Bice)? Rasps concer pra ac pe Bice neces aoa care aportine Vit presupure Indep iitea, Seipsoco au naar nelachu Conor df Ayn Rand Vn eum pros desc auogeeratesautosustnte.Organele Haetence din compolosru ne spring extent primacun conti Ledorngineninem she) asesttimeprninkermesl aia Agr cum an ncaa at deta i rare The Pscology f Sl on pring eovakere etozalltal una acini te nc, Binet vdotes espetlu de sine Cea face am indi determin niall respctului de sine, seal ccgc iJ Aare niste conotatiirelevante in acest content, eu face un individ ontextul cunostinglor 5 practicile ine rea eficienta a —— i a nec niane nlf om (eas. Este mai degeais Un mod de gies of aE Orel rarsorssusine, nme ecient Pee hn deaf. ‘ina si lnitele acesteia wnadt nate te bsoluta nell Es na rg acon fectrlor cate pect erie experien de ith Engammatea, cf vnim pe lune cu enti diferente irate arene nee a saigre ipo, ore er pee one eae tlcrifoare | enor, optimism, dspeila des mega ra {amd Mai mult putem ven pe lime dfn pattems ce privegte predisporita eStreansielate sau depress lr dene diferente por facta sou ingreura davollara espe de eae Mai exist yi factor ce i de deze, Medi acorn pase spain st incuraja un nivel de incredere icons putemlee en, inpotsiv, poate submina acest civel,Foare multe Persoane saa Seciate in prin ani de via alte Gel 8 se formeve empl ‘eea ce Face ca ulterior safe imposiil sab un respect puter ath desine sedinte de psihoterapie Capacitatea de a fi parinte si limite ¢i Cercctaie au sugerat @ woe dine cele ms buns moda dea yee un respect pulemic ffs sine ete 8 aver ale pln GES abla rant lor, un atl de respct aa deine cates peal nostra, aga cum a precizat Stanley Coppersmith Antesiensof I stom In ps, sh avem nie pain carene dragoste si respect, care me permit s8 experiment 0 ace stan benevola, care ne oferé.o struct de spi nabile 51 agteptii adecvate, are-my ne asalteazh i fv tecurg la mjloace de contol ea ridiulzae fic core ne induc sentimentuled fea noasia ~ avery sansa i saga te asin tenant ra 2 capisnima aces eat complet great st psihiat de Ceapomametl cme este aera) ste mull mai uso 8 pers Feriefate dea ft producti deci dah somnaet Bra esi Bore nie 38 ow pore rea, pice sc paebelercistiny persia Peni care creed asemeres mech Bee eM tere celurcionle, Aga cars exists fami Pee N Neel AU chisel dihuncp orale. Ke sun rarer tsa calen caeritlor adecvoe oe ni focayeleiteiare Tn neti pss in indi po! exits anamteobstei Saree inpidi sa pines Obstacle lca subca en eo fice itt ears de nevou doa ne gant Ino son Problems Crtntizatencseanprces contin es Ia fone lun Oproblent neveaiNtslsunnivelpeatesutriina opera efile alt rel. De exer dat in bloches scat c ele pin ny dat ace Inset sete pss Beste epinges i ropranai er apulinercsdmayandce ein Pesaran ance fehl ew se poate fruptngtia cu 9 onsore Farce atl pert or poiss tx dessin sd seront case Gab scot luera Sau dacd imi blocher sentimenicic hnedonceen, fn Iegaturs ew o sicind pe care ramngerl nin apes oo Fe interachune male cu membni eco sat ae nal Fetume va fr afeetat, char dag 5 set "content dean ea so ne pean incest otto aso ce anume stim on cape a + pes'fice (rare fm de io 'e f1 0 evitare a eccietin tere ge Caaulti, ru mai putem tree inci o data in pa copiri acing pn dient Putem sam in conde leap Barta eer ines: Ce po face ests atl et ape mene ae Yom vecien acest Iuceu, indent de trecutul nostru, dacs vom. inloge natura respectls de sine prctede de ome Sepiaoed inp {etna mull dint not se vor descuea fore Wine Ese fpOnenh ok flict uct din dou cotve. tn pi id ae Mea ost deine, rbuies sin ce prac perro ee esc. [nal doila rand, dacs hierdm ev alls pesoane gt em Spriinim respecta acestora fat de sine, pea scat la min ga G@.a ele mas bun, trchuie 83 gtim ce practic tebui ecm su facitim Trebie sa deveninexea ce orem set trop pe afi fi e lang paring, profesor, pshoerapeul si manage ch aeasa cart care po nv cum 8 spine eps Cela, ag eras spun c local de unde ebuiesi ‘a persoand, In cazul in care einava mile ci ||» ssc Geopeonreensmnesemeticeert me eg eo i oo ‘Completarea propoitior pus acest cram dat mulle exemple legate de med i sare fineness exes de complelare anor propane pot h Fait per corcoiare resets dene, Actvsteadeconrle. fare 2 propoatilcr ele un irsrumentutl ait erp ct gt Sefer Am inept le fone ea in re ke sa fesopesosiah mul cisco de in : ea barierelor represive, eliberarea propriei activsrenvidecarit personle 4: estates corned a ‘potece. Esonjo metodel este acees ed pacientul (st | ia ‘Scere ple ne hn dea a smpletare diferk®. Apol ete dott oa propeaiie gpm ant ae Soni a export ma ones ge gM mare. Aceon octiae pole agg a Se ce ones eae ; vermin pin aaa ego nell ropes de i Cin pope carne pe colegio ga be, le Mi asa chr Yr ert ee Gar eee oko ge wa inp ck ir ume na oposite ttule complet, dl ge ep pes lr clriar operands deakee ga icon cles stip otncelel Va tae SE rao pes ioe 9a ja din sea cove a ve porters comporamerte der depeeragal e Cele sase practic Devremecerespectul de sine est consent produsulunae praia generate la nivel intern, mu putem interven anipra respetul deine in mod direc, ci no, nicl altcinevay Dac team ee seam reste practi, putem purcede a injec or in interonul nostra) ae femportim cu cll intr un asemenea mod inc 4 news ach Jefe Incursjarea respect de sine la goo sau Taseevcy sex, deexemplu 5 creee un climat, ate spin eonslieas pace De ce depincle dec, pe scurt respect de sne? Care sant Pri despre eare vorbese? Vom diseute despre gage inte ele care Siguran’ sunt cracale, Din experiena men eu paint de a psl= trap, in cae -amautat sd jp constrlasd ein personal gt desire, pot spane cd aeestea sunt gt probleme esenfale Nislepot fonder alte. De aceen Te numese ,¢6 gas pla Sine’ Nova fi greu sa vedem de ceorceimburtiine Ve condlice la beneic rebate (data ce infelegem aceste prac avem pu ler integrara lor in moc nostt de =... Jur este puteren dea ne mt esta de nol insne ndifereny ddepunctul di care incepernsincferent td cite Wacet prey ainceput, ‘Se potest nu atingem perieciunea prin aces practic Se poote cy ‘oarumit persoand sh doresca ss maneasc2 Yell de perfonmanys penis dezvolta cies pemonalagistima desite 41 fost adesey fhaclorlunor schimbtienpresionartoin ala diferieor persoancey eau 9 unor imbundii relay rc ale eestor practic. Do fap, ineuraer chen st se gindeased mai degrabs la ngte psi mai ma, caret ce mar pol ntinida iparaliza)etapole mic pot parcurse ‘ultima repede,recndimedat dea o etapa Ta alta, Int ei gave stip a ineeden sine: Paetica unl teal content Precteaascptn propre pers Practica propre esponsabiltti Pract nce in sine rection uel vein cae fi stabilt spar Practice integrin personae In wmitoatle sxe cpitele voi examina fecare sti nv sinoin pat 6 | Practica unui trai Constient In aproape toate marl trai mn anwinte forme i3eea 8 def ual sia hier p! cole mai multe inte dns tooreince’ pris propisessent umnaretelekenficuenet see De ce ese ongtinta fat de important? Datars pau HEP Ie care © posed conslinfa este ittrumeniul de aga pena supe ire ~ ahiltaea de af content de medial ister RARE forme, la on anti nivel gi de »achna it Gnseaah. Foes aie termenul de cst in sensi li de bo apt dea gone de ‘runt asprt a realiti Ps vor despre aang 0 iach deo ep eR corti speci c umana, eae include apatites des forma caneple lt aestracte, ojos nofianes de mle . oa mai discal Sune ne per eae angi Oa vel conceptual este niiora, Asta iseamnd ata von ae ephune exttaordnara ~ cutareacongtin(e Sa tomenlorlegote de cesta (on ai puterea mint sau ipsa femenioe legate ets sA ncaa | saxon cuun nel msczz ‘optunea eer propie! putes ail ml Ge supravture utre.Aceusttcapacate Ge autornanagerer deconsintiCaaltecuvinteavem a sbnin dr propvilor mn Mintoa neastrt este principal instrument Us supencichare Doe fedex, respect desing 9a. aven de suet ach insulin un nvalagecrs de congingaatvitaiorncaste Ject nu tin ikligen ureares rgwtobl este dininsarea eficianan gers aslineide sine, Nu ne pute Sing competent i valorgt in timp ce in mine noasre exists o ces. Minten noost panapall indrament de supravieqie. Dac o trades, repectul de Sine va aven de ule Cex mai simpla forma a acest taser sun Inplele decree mine De xcs: Pikcinadastetcoomarbondinmelaloculdemmuncs, dor nu Sieh mi giedeac tu ast Sheena errno cs firma nsstrs merge din coin coma hy aves co foe au a Funeyenat in ree no 353 picblemtesupitoore pipe daca gn DDoleane lepine? Ce doleantelegtime? Sotis mea 3 Aidvenits detoatsfervistele sles ner De aces op Cena spuica beau pres mul? Mi potopricind vreau iived,delapt, cheltuinse ai mult dositimi permit, dor. tu s8 md oud y inetd cu relive ce, da. Prinze mile do aegon pe care le ecu, inte tats cu responsibil elise felee gence poncandsuniem. Rare ne emintin in ned ean geri, Dar undeva in pibicl nostra ele se adougd, tar sama Ignon, pete Fpictes cris Hal ieee spusigents este prodlems. Pond o ah Sted eve ite dar EON Ru eee i Sit nase re Mad sont abate, in (aie inet epee sa reonondniletaerneiyghe “dren constite scst pon rer cor Cong cena aussi aves reprezin' o Wade o contre eve tha dep gh Sse co isn sear ‘asi inseam sf ations in connie Posiile neintelegeri aclicipn 3 vo rezolve posible nl elepe gate eaplcanea pip ur tal conten Fe tipic omul <2 invage fe lobia na canoghne fi shila cam arf, de excenpl limba sin sa goat uma ito moi asic inc ulterior nu ea ete nevoie de aes nivel de con- sflentvare explicit carea fost necesartn mpl proces de iw Pemisurs cenovecunostinesunt fate, teen taper actin suconseientule ~ eiberdnd astfel mintea eonglenth de elemental ‘ec, pentr 2 face loc color noi gi melamine Ui tat congtien ni frseamns ca rpnem in constants explet Wt ceed ce ar Taal Yee Aaa, ces ce ma arf nck sib nih deziab 2.Ca si opexdrn conslient, ca si fi into stare de concentate enjald aecvata, ru insearna ea feb fun nepal . 'erolvarea unor problemi iecare moment al essiens Aas Pent ate trie chartrancendsr veri cu echt doses pcblemlor, cum ar te ra, nn mien Ae toate gin ostltayy aisporsbie d ontexte, Una chiar peniru elves Reecneseiondervice tein sree aes sre le 33 maniac dei descr pastes de eer, cu oc ie 2 sul ef, indiferent cit de jucdusi este Cont zs i Sina pare ci rte motte dene cge gunn sci, doc eu ares $i putea rev congitt nv duce sti Hee este cS prblena Wiad fost de eongtinta poate fi determinata dose fn functic de s Tate vd ru x3 of sie 3, Dat find numaral fearetit ese pas sf contin, consi tn proces de slate. Dac) ale st 2jung si gFialt fbx —ce) pulininmomentalrespoctiv. Daca sta la computer Fis dvds ean, wit oarecum de rest! hucrunor din jurul m Baca m¥ concenrce pe altceva, devin contient de zg2rotul outo~ do laratal unui cline. Dap un mobilelor,€ tipotlécopilor moment, uit de ele si mintsa mea va fo feral eompulerulu ide cle care fn vin in minte Scopus valor Indl dicteaza standaeul de sales. tunel cind seri, i alu ade centro de parca ip tans fursfionearh un proses como de Selectie, dar in-acest context ap pune c& operse la un nivel inalt de ‘engin. Cu toate acestes, dics fas s4-mi schim storea inch sunt reocupat de gindurile mele s4 jgnon ves ce se intimin j,i oni in care md aflu ta volon, opezes cu un nivel periclos de scale constin ceosrecenum-am adapta laconten cop. epee _ doar content este cel care poate determine coe slave metals este ee 4 inte-e asemenea stare de an ol eae ea Crane rere ae Cnc avers un tral consHint x ne fmagtatin de entimentele noadtie Swit i GLE Hf cobtinerea desta, pontiac fae nae Neb n scam doce ese it fap Dash 1 ee ene su neg Seesiea find spuse, si vedem Smpreund ee presupune SpE unui tras consti Caracterstcile unui trai constient Un tai consent presupue ( mite cave este mai degraba actiys dee pain, Oiinjeligentd dos care unetionaitate te Bucur 4 fit atent la ce se tntdmplt Langa tne, fara sk ple tonlextul mai larg. $1 cosas sm hcREH SHE ‘Si te Indep cite tpt relevant pin sal Prope da ce diferent inte fate interprets emo (Geeeevares 41 confutcarea impulsurior mele pentnu a evita sau 8 ga realitien dureroosd 9 ameringsoate Si preccupat tsi unde wea” vieavi dediver si proce (personales profesional) gl dack reuest sau nu Si fi precept gi deed ature tale se alriaza cu scopurile jute sou i mi coreies eva dacd este cazul Sh persevere in rcerares dea inelege, in Gada dials 4 ft rept la nile cunosine sf dispus <4 reexaminea ‘clips 8 ven is corecten gree: Sheer totdenuna sj extn corgtintizawe —1 re prin aren angajament cate dezvoltae a mod de (hij dea inj lures in ural tu Gre de 2 earcogt mu rumalrslitatea extern, pecea intern, ‘alitateanevolr sentimetelr, apiatir motivelor, ote! ine Snir mai fin strains wn mister pent mine fasum ‘Gaija de 0 congient de valorte dupa care ationez scare mi Ableaet dar decile astfel ines sé ew fs conus ce valor, etaresi feaclopt in med iatonal ish ke ccept de a celal 8 analiza mai ndeaproape Hicare dinire acest elemente © inte care este mai degen actoa det past despre cel ai furda ental act de incredere i sine. pesbtstea de ‘let dea cuts constienzaren, cunning claire, I scedsthorentare se mai ait implicit soa virtue > le rn, st anume accoptres prepciel esponsady Ac este vorba pa Fesponsebi pert prophamsserutatssinicre seeotoeeoe Bauer serine rede prin: Nenana ely reson scat cle ncaa ta dectaii pentru mine i ei minim off asurt ali Sina pe ° ? ifrataren Da este distracts dobaza, Menon in penoude in care devine a "alge 8 infin placer din punerea conghemtzicid intranmot saualtulOstogem enfin pis case hehe spun ch asemensy sin ce ince mal mate de sala fi tent la ceea ce se tntdmpl ange tn, fet ped ee contest ru lang. Teen de acolo prensa reer: otost ate pe cas linterna Dae el pig tau cu.an efor copleitor. Dar once a neers, ad fore devine thn pacen, Uebae hu promt aca epee eg ap rises 3 urea eenaats Diem Snel Falher 56 acolo ing pany ee Nu inscomna 3 acea consietgae aed se edu MB cexperin(a senzoriald mediation sunt copes tt fa erent al In, Dacd nu wa lationez la contextul mal lang congelznen a mai sciut3, Yecou si fia acolo, dar mu prins comple ia tea ces ints Site indropi cate faplle melee pf ms leis Reva mmnat de nevole, dorm, valle spi aiale mek, Sunt stents: curios in leg a ance infra ce me determina stm comport altel sau sem) mdf conengely a orate de Is premics 3 eu mai am nimi Svat Contin ‘aut noi date care imi pot fide fos sau inchid ochiichia iatunel cing este date sunt evicerte? Nici ow mas tebe ne iebam care Aine eptan oe poste confer mat mul ptt ata Preceuparen dea face difevent ire apt atresia Jeni nur nape stot sau ines grein eal, po ine - Pate adecvot sou nesecvat eu sentimental is fecaredinte carr sunt implica a cust ler, vol aven tendings $4 consider iy auat sonstint de 8 cori fenientele melesant voce rei, ces cea pose conduc a dezasr. nm ioe Loo ai mdiiiselupts x problem pe ca cred insur rom ab (0 presupuner C3 h rajesh hing a dat grey; spt deranjat sou Bae er ies cle losaic| In ralitt, oa Frumitar fy ine de convingere male fos ‘ feo Guin pede van lt ire rotten, Res pcs 7 ‘aulo-naliza $} auto-constientizare ~ de conpiiings dircetionata att in _ ale profesional) deca ke divers tae se pan proce ame ioe pei tee seoPUr 5} am 0 chsaiee reusi pind ae ‘Etc cove ex ea CHER a ist mee Sa ee arene Me» core pune est tei a forenerl elu ae ER? Ext ana <2 Amine dere “cat sini dehid propia aoe mete untima aprpe dead sc detente vl can od Gan oe fan san nn so mi? Dac ny Hine bie melee devin sa ros ee a camper neplintea aces bi? Cea eaters seRanae Hafimalspronpe de elizarea ot pe dan det en Bae a fe tenes pre ‘onstentizare pe at ar nba? focupat si sti da afi Si fi te tale se alias cu sciprie Accata problesns este strins legal de cexanteronrh Caleta wa ornate lpsa de cogent Tote scapurienoastess modal eden Snvestim timpul + enetgin. Astfel es un ts} eongteat fmplen frontorarea acjniler mele iv relate eu seopurte pe cae Kean uli dovert legate de aliniorea sau nealinieen actors Daca isin’, atunci te actiunie fe scopuile feb eae Centar unt fowoack in meal irconunhtor asf ied scm 1c est eazul Cind un pio Tes la New York ntoldeaune abate woe fn asia intormatic, cenumita feedback este asi ps i ‘lor ce canto, bind Facute ous centre Pin men{ine avin pe calea cea bund, In cee ee prisese med Incare ne conducern vats gi in care na uma saopane pu poten, Slabili un curs sigur, dupa core sa ramanem Jegati la get. Exists intotdeaina pos bvitota ca roile informal sa presupund @ stares PPanurlor 5 intenjlor nossie Un fider in lanes Drsinessub cane are un mint ire ‘le constioutiaare planifck piafa dé eine: er {neazil in care cond ucenve firma, poate ces ‘rolegia de advertising, Poste e& managertl pe Aespabil ss fea treaba. Poate c& un prods | Pen rarte cosmccmrana {etente in cxea co privegte caracteristicle demografice aw implicati jertizare plate pais de male. Un lider care opereazt (a un nivel Sr proce in mercaree de a ifelee, i cua dpa, Tn incexcirile mele de intelegere si stipanire a problemelor, am esti accion ‘batlera pestecsrens reusim si trecem, putem lua. pauza sau sa incercim Goeth tarred dap jnsra meer Shape natinsdtrninansten sever cre Seideanumecgncinsaidoapiunmic atorenc et Seinteniunes pe acgaevuceey hiss einen ‘Plortutile noastre. Lumee apartine celor perseverenti. {mi amintere o Ilippclundeinvonchaenl Atsevenstscenicnres Gestoivisitopais rosin yipaeicoasers tok ea Inind Corshteartent asin iorinetacg Abohtncadtlssatistenacnuvasat ake sn 96 clssesmura osc mare de con, ste 8 konece nena ssa crt oP lene aN cal juste Daresteopecelema cen aan Be ei 3 nun 2 est an cate it recep Ia roile caoptinte goa fi Git ipoteze. Nu vorn opera nicodata ty setae fore dach sue abso complet de dene ao daca nu SURI TO 8 credem sau fe Oo es a ay inline exclude POnbistatea dzyoldg], St Osman in ee eS oye freon ec ee 2s hide Sa ee ae a vezi $i sil corectes i ie ‘enGp spune ct Charles Darwin, de cere dal fad eeeope fear care ita in contract cu tora evelans nla edi el Nic pentru ch nu aves incredere in mimosa Uta constentinsearna ca sunt lial in prin Ard sdvanutlgt nu fapfului cd trebvle i par cores orice pre}.Cu tahie ingelimila tinenementlat, co toi fcem gree dar dae expect nose ae ine (eau pseucorespectul fat de sine) ese Benrtprvacletgsesty fu dact am dovenit excesiv de afapai de ponta ost sun gat sre ciminusm contin pentru 9 pote delecOae trot personne. Incazul incre ce hes orite esneR gees ste cv sigotan(@un semn de respect sen a de sine 9 ‘St fncerl itotdeaunn sA-f extn congtintizaren Xt Inout citre frviljare ~ prin urmare, am angajament cite nod de viafd. In cea dea dous jumdtae a seclull aX Ohciuiui de invent st MateidinSUA aspus: tee puteau fi iaventate au fost inventat de vedere dominant in aproape tala 2 cuske sna Nese | slosute demi dean de cnd HomoSapions wesistal pe acess planets, ‘oamenii au coneserat cin. ps Crees cd toate cuogtinele cera nite ete nekchi mbt fens fesl escorts Aja, Keen de via omeneassd co procesde dabind:e 2.20) cunostings Saude tesere dels odexperselnalts Stinice ps ehnolege cea ste doar problems de sscunde, din punet de vedere al timp nd lao parse descoperife sna dopa cu ovierAsluoaey {vole Spre deosehiredesecole preedonttaim acum inr-oepach ails peotrieetoredescendents velo de conshentizare. Rezistenty ecu op outemule ere ce vrs ace fy mi Expputer ic un cup levant ii amine dev tel dessce Pateaicuncis nris: tape cd.» tabu Pee ee ee create raion levatagrper Mlmeufascenie. Noon st vat A feeseDarce pd. “Pe In cosal in care eres ca este wnilitar sh recmos agri ete sigue un seran de respect Sil tea lege es jr tn, i tot ster ae Maal mille modur det ne cin seme. proba, ce umes in oe lim = din pnt de veer ite scl, ecco pan Mail iatcareconscine apr Sit ronre lca alitezd atin vbr picereaptcrcowvem sso) Que nde, aim ssn ea Noo pt cy Be seach nivel erator pede es = asten mitt nai Factor politic ne slcenzdlibertaten lt ppm vihs. Url we adnugs pe toh Slementcior consitunte ertnscai ve le teres es Fels sprituale inferent com inerpactin gece ae ite sisal cea isttexein mod cot oso eel ‘olerit doar penteu a indica 0 directie. - semen fore cat ne magni e oper iota ‘si dormitam Un rai consti ioe ongtient implied dorinja de a tal deplin. cu siguean C10 porroar in enn (Girce este ai preocopmes de aces a gr Tiitat- Dar meine —In cre ce privée curlatatea tages onde att Erfiper devremece nusunterniciomascenegengigeatemaaa, Pe conatomates eh achineaa a na Pac cccmoesten aia re sutitea nevllon sitinensoy et teeta ie ft pe petal mele de pelhoheapeah moe reerau mandre de cundstinfele pe cae le avery eure eee a and de [a fizi’ si pana la flonofe poy eae are totus! nu vederu geeq: on pane a oer “ilo psoas anmanmeasa roar In ona Baga eae i atti Ge ae puiste 20" for Dezastu fppsel de constientizare ronile nevot. ist rationalizau emote fpitaalizas) Folosits petra once alleva nals de ftelegorca propriei pe (Catendcts cforturle noastre de 9 anaizs plop peroans ge ovese de un impas pentr care cerenajutoral unl ghi, profesor sau prihoterapeut. Ma concentrez aii neo dat peintesiiaagualenanes fubliminal: preoeuparea de a-¥icumonteumea tne oar¥nevalo tentimentelot, motivelor sau proceselor mentale Spre dessbire dee? rindi fade sine 4 allenbni inl cave varias Is diferite nivelui este o stare eu carexe canfruntsfeartemille persoane(espest despre cars am eris in eratea The Dstt Sl ‘Aceast? intengie sau: temere se dezvaluie pin intel 5 procum: Stu ce sentimente am in orce mament? din care zvorisc actiunile mele? Obsery dae’ aches Aceasth conditie 0 Since vreau in prezent del o anu ti ea ce cred ca ar trebui $8 vreau Programul dupa care trdiesea fast ‘Sur ce fac atumct cdma fi places plce se mine? Acesten sunt epunie dete pear le pres spune Danatiate intligents a pepe esr Stn ce fuente edad fn glace e mine ic fac vrnacd ea mu fn place de mine? De observ ch este un aspect complet diferit de acea stitudine motidh el de sine cane comet lun Yemperatua e=olional« Hee bitin wea votes ceoprettspecticinacesteonteny Thporientele nei persoane obignuite: Prefer si yorbesc despre arta Sree ace eatenenel din pul me. Stobser erie sidan ninkidar erera 53 obser’ meee de comportanen Serine ics. Suebcer ce ma WS 3h ce m3 obery Fe ocer an capal meu im aparne me sau ctcuiva- proba eerie enti oscrva bute s fia eresat. Trobe 33 md [Findex a hipe experienieveloroase, Tecbuie s3.m3 conving cl este Glearnteanosepe mine Trebuiesb udispussa vadcema deranjeazs, Trobe fx convinsed, pe tecmen lung, am mai mult de cist consbentizare dec din iss el. Dace cbuie sé ne observa sentiamentele corporal ‘mentionezdesrunadinzecltiploleposiiita, osteindicat acest de exemplu pentru un individ determina: care ar preiera 33 evite alae de cord 9 care araven de benefit din averisiventele t mpuri fake insalari stesslsi De co teow sine observam emrite in timpul fovAlnin sao lta persoand? Pentru ane inflege mei bine acfiile gi reatile noastre, De ce trl va modelele Ge compor fament? Pentra a ti cw actuni produc reaulatele doxit:t pentru a sescoper ce mode de comportarent trebuieschimbate De ce trebuie 8 observe ce ne icant si ce nu? Pentn a face mai mult din prima Eibine cas falegorie imal putin din a dus (o core care nu apare autora! sa {mstincbiy) Dece suntimportanteefortunilenoasre ce cent ica voce difeitecare vorbescdinlauntrulnostru? Pentru a recunoaste influentele Sfetine (voee9 uni plrinte sau a ured auoritafireligioase. de excmpl), Peniriainsaia cum x disting propria ta voce de acelonaltis) pentru B.aven 0 vial de find autonoms —al sleep Ti moo inion! ek ea a pecare Se arin leeat de cele de mat sus. Una dea ee ial at foe net lonnen vig ase oem Tet cincinnati ere sey se ager cone ata oe Pe din ural nogtm, Bee fp es 6 rtp eat inven PR ruin post veda nu le en ede dag deposrce » PT :02 mira dtu Agen Wim cn eae masta se poate obi 38 eet aloe penal venturi pe ot esi em eae oa eg sheaca pose lt Wat uae Accrenea vals sulbieae8 An Spt Bd igh onduce inev = props penal teen tmp tag > Wot cvs Ba a hal een pn orivnaexpercote prscnalea ¥alonos pin rene abana Cvservatie In caz de dependenta bvitares constientizarit ese evident tn problemele legate de dependents. Card. cevenio dependent de seo) drop sau reat stentia implicité este inyariabil aceea dea amend gnuictatea $1 suferinfa ~ adic eviterea cengHientizank propre eniimente de lips de putere pi desufaring. Lucile deeare event fdepencent 1 lnisese si ne calmenads Ansan shduerea nase fain si devit mai pun congtient de ele, Dar revit a supra goes ealmdit devin dn ce in ce intensitate si mai mare gi dozele Lutovistragerea este 0 actin ce dtesfasoars cel mai bine ix imbunerit cha j If» scpecnrurensnni Cand leven dependent de stimulont Ssuiem oplsiisa depres Orie ava we poste 5 epics in anumte sisi, car evtirea conglentzarit ate implies! itondoauna, Cte dott sunt evitate plete unt stl devi core prescpune st lente cas fe sustina Anca perder conn te apa Dac ar otve eral chlcoll ete nec ener ine 3c oat eestea boo ev Frimadald rcbulesSsting lumina constentizari- Dac stn cS din cauza ochne! aivem pisdut utile te ocuri de mune’ 3 fotuy leg st fouo dock prime dai ebuies-migolesc miniea, St reluz sad ceea devdd gatas cece cota Dach imi daw sara ch sunt intro relate ave ese datrapstonce pentru demaitatea mea, care im ruineaza special Ife de mine test perculoast pentru bunds tofughaleg af eiman fn coninware in aces rela, prima d up none raj s-minestees creel 338 nd comport en ro Autdisragetee eee 0 thine ce se destgoar8 cel mai bine Ui esempla personal Cutt ne puter ita nop vag nonse is revedom moment Breare nueram ata de preocupaideconglientizare pe cil arf treba INeepanem: Dnct m-apfigéndit mal mul! ,.Daca 0 2s 6 fost Impulsiv, acs a 1 ventieat mai eu aterie faprele”, ,Daca ap sls! puta Ma lndese la prima me ctsnicie, cnt avear Biedisciaoiesernl (inal ineees nos) care ne dod Geib face o gtogeal la puntos conte inte no Ia incompatbtatie dint alone casi fllicare na cram ger lla Atunt de ceam taut acest pos) Din pares angojmestul aud ara cate am tee eli. Din coun trae seve Boston ram cpert shan fence tn vata ren. Deoatee ra Prima perso dec nu ma sea nisin cee cs Selle eras vor von doa sine. Dewaree mira icuginat eu Riva 0 csniie ar poten rena tone prabiemele ante no Fast eu sigurantsrmnne ioeecu Cutout zest, deci cneva mr fgpus|saudac, cum, my 8 (Bandit SS-mi spun mie insumi}: Daca ai congtientiza mai mult relatia ane r Ite tecu 2 face in mod constant acest lucru, zi de i, ce cvesi c& ‘rome l pio? Ar fi tsb int age 221 Biro MUNI TCeCptIA, fe Ieaeege ne ae ETS contra ge, pate 3Ve3 0 Pulee ebinuig. ae SP dag Pcs nen enon Sd seth reece lg pt pA CAN Te Sore can an sopt pi ind eect a Ben prcceaal ‘leu fo dein fot amet mzare, dines luton dea Poemer jeer oy h descoperit ca Pot f mult ak congien ce manners £ rele profunde pe ci le eve ont toate 1c protunde pe care le ayetm it Iegitutt esa winbe, dar s:psocesul prin care treceamy, acl Ge Ate pps uacestecereio pacientlorconfaa sau ee aa rlaghean ale sr resltatul este aproape ina 6 ates is ella felatia © imbansteste in mod serwnifcaly dot se geste Dich a5 fi stivt $3 folosesc aceasta lenis, af tebul 8 ae lt spl ct singurdtaten Imi aduce mat ul det ara Duck sara ar facut un exerci sila, sae ida eema ci myers sh rea ce ne pregatem ace. Deca am fast nejul s ingelepciunea si adopt acest rive malt cong ieniate= ‘ac specilati pe mangineaseestus subiec.DacAineya sp trezeste din cSnd in cin mu eseamnd eX va remne tenz tet raptea. Totus, judecénd dupa expecenia paciegla mie at fos imi in continuare leg 1a ooh ar deshidenea se Ost ve deschide si alta, iar apot alta sionals decit mine U nu pot deca diffe Constinta si trupol Grayie lui Withelny Reich trupul 2 fost el lua in paihotrapic cv alte cavini, pentru a face pe terapest com ||| m cousesmmancraen nine eit nae wl te ee fe leat tore sat wore corres areca et a tty Respiratis poate fi frrmod constant soba, lar mugchit stit Ce putiy adoptarea unui trai constient eerie maine luc in ence mes. Pe miou empletare este sau nu adevSrab eabeaSSSa feria ie ace con tt ee 2 any a ihc, com ae cies gaia msi de sro su compute (6 Yanan ee Gaddaien lis sient psi pacsetonictienets one complet i ry incepl fea, prin itermediul wri proces in uema caruis 5 dats, completinc opot in moc fei asealtimal iraiupentrua fees Anes fa’ de proprisl meu trip d rea propontiorpoatef floss inal mule ‘Good eam als acest ucrcuentsiss,brbatulu carer instru, Act ates de completa propoe inp Bis pus ed nu tats lumen a ovut cena experienta ch ea nua lot spur Unee dint eet Seo a ost rezltatul participa la propram, ci ol nivelului ridica de Acumen sun pu ae Sonpbienlicarecucaream participa la program, ,Este can patoterape? presi rin cone inv im stim mul ma eb bapa Paci care rt al one se dese ve ae Felner de a Gant Pocentt pss carestaupurgisimplu giasteapta ca trapeutisa bigot estes teajex pe un aun 8 aca total” plu glasteap Ps Penis mine, $3 13ieec ingle eee i = Apol cide repete poy, feds fat nko pasa pentra ae pana serie it mai multe completsn penau 2c propor in aminate(oiciodata mat p Suc) Ry to inrba daca cee compete sunt ever, a sere $94 sunt profunde” Serie eri, dat serie ‘Apo) tes In urmitrul inept de a Dac ay asiugn cu 5s mai null congentzare in actvitatile mele de astics De ce dour 5%? Haideti sb nu pind la searS mare, co hasra Ineet in plus 9% est sucint ‘Daci a aconds mai mud atenie asic elu in care ms comport Apo Daca ac ugs cv 5% ma ult constientizarein cele matimportante relate mele Apo: Dac agadauga eu 5% mai mts constientizare in (completea7s eu rice problems te Famint2 de exernply, relays ta cu cinevs sau un ‘obstacol pe care 3 intimpinat Ia loci de munca, sau sentimentele falede anvotate i depresic Cand aj termina, apy La Sart ile, ca ultima saring inainte de mo Ire gos si zee completiri pentru urmatoarle tr de teri tl ‘Cand mi gindese cum mag simi dacs a 18 mult mi cornstient, Cand mi gindeseces-erintimpladaciay miri cu 5% Imactvitgite mete. Cand ma gindescce s-arintimpla da aya 2 cd as adduga ce anstientizarein celemai importante relat ale mele and mi gindescces-arintimpla daci as adSgacu 5 ‘onsticnlizare in Gin functiede ceaicompletat anterie), FE acat exerci sie, de lum pan vires, Nu at ceea ce ai seis pani ultiva i. Este ft sSspurisuri De asemenea, vor apires inesit < fbi) raspursunt not H inregul psihic 58 (ucreze energic peru tine rai mutta prima saptamans ~anses of e a? dct = 2 ‘inceecesevriampeeana ja intimpls. Nit impure nil un fel deeeseeey eae PESUPURE wate 4) elress inten de ape ME ea rie tle aire $i observa Hse deeer eet Oe Beem ie «proces, Vi desperate te ie se tne = Fe Paci ipa a a a ONO scsure ot 0 a eb 9 duty Doed i io mas mall inssamind\cd gANeSh” Crepe elles me Al doilen set de slisioea Fa De observat c8 cel Proporiti, cel ete git : alk tebule 3 complete a proporitt la sfirsitul 2lel te motive sift mulemet eee poet al cong ent in Taine poate h indi cs oprccedura des ineass manages ate sii cl odin eS pane di a Ble nevoie de is = apt em Cetanenul ce isopion onion a a aie ees ae [Dupe ai fAcutexerciiul, item, timp de doud pn ekg vcedur. ar afune’ poy fnepe 6 flog alte incepatun de a2 pentru aajuta seers cenit lea {vo animé problema sau temere, De exempli acd ap adliuga cu 5% mai mld congienizare mamentelorin eae sunt activ din punt de vedere mental i gelorin cate sunt pasiv din puncte vedore mental, ag vedea ch. Peopoaiti de vompletat seara: Daed observ eda ital ceva ini. acs ag adauga cu 5% mai multscongtientzare relaiel mele ct Geren nme) acd ay ad4uga cu 5% mai mult conten Dacé ag adauga cu 5% mai mull ‘Daciiag adsuga cu 5% mai mult cons [l= peso Dash sp adhagncastimain deaeuitalverarc nplacite ‘acd apsaugcuse mnewltcoyientiarenevosor donne acd pau cu so ma pl congientzar looms profane sateisscoprtsie mee Ducky isugnc Seal mul conqientizareematilor mele Dachsgadiagaca stomatal aetna Deck spadinguce Shama mei comienticare med nce cient iui ele me ; Fees moliconpietizareczaliacorpopilar Dacha alas co cota at oom i coogglertteané ropeway mele nai mull3 constientizare modulul in cae ile fia goeu simi dea cee3 ce Vasu. Jats tera propoztiovemate spre caries Dackayaddugs en 5% mat mult congtientizae ce letacal demruncs. Dich ap edsugacu5% mai multSconslientizarelucurilor pe cae le fits featard eu ce anuime inseam s3 fit un manoger bun (Dacsapaduga ca 5% mal multi onstientizarelucrurilor pe coree Hin despeeincheterea v3nzarilor. Dacia sdSuge cu 5% mai mulls congtientizarelucrulor pe carele tHiudespredelecareaadccvst pent a examina naginer chap constientiza mai mult ceea ce se intimpls nviatames.. (Cel mai inspimane3torIucr care il presupwne un tral sai constient Daekapadauga cu 5% mai mult constientizare la i mea dea bai ‘maiconstient Good se slision entra a lari fptul cd posite sunt epioape nel mitate.Iniearedinte exemplele de mot sus, prope tile ee trabie compete seaca sit runt ertaligs aver men de ptropet conduc ssa or Petr cesterea respect de sins unde ester snl foare multe sate cosxpte tn xsi sens Tele sna _Eaie-consiau i exerejt precum cele de mai sus sau dovedit a i nae of cic doers sha ae pte entzare imp deo hie peed sate oes ins ara co de cng EE dood de adrenling aperre meme eee prone unel ct aah puedes 1 provocare men ese ncapa 9 Prodlems vom be iene a ‘chororealthemnn ea vila balla eee aver tending fir malt ra congtient x aio ni dim oiaf naastnd ded fu altel edn vista noaseh au never de nai mults constientizave sun, de obiee dest de evident, Nexithay pean varie rennet aE tege sts crete ivan Vaden unde nes gun ‘fer Dack sunt cp fi ieee Sa i din i 8 Hg ‘create ‘sh congtientizeze mai mult nevoile ve se baz Ali se conclu nal a pe eal APE Tosoltnen inckecusi alt reouie Sehenaninece pose seperate dest ae snp A aco tie essa pains, ces ce ave nected pane ee ofc s ei ‘Pifanente dae cesumstaeo bietive Conte elem “presupunemesreditand a maealalinaces xpi enti acai Fone din vats ta unde ei ma congtt, dar szanee unl tri pulin concn Unmitra ps estes ese a Ren |) mo copisestewicaconinsne ‘ai dificil sisnume te concenizes la tlvel mental pe zo probleme. Compietatea propozttilor pate ukis. De exempt Fstedifci afi pedeplin constient pnts Seria ine gacegizace completa id ‘Apectl pozitiv al fapiui cs na esp see pot Apo tcl leplinconstientesiec, Apa Daca mult mai consent ih poi Dacia fisi experimenter cepere v5 aconsticntziilin aceasta {amimeste! principil procentelor mic Tveontimuare, nainte de 2 vedes ct de utile completa 2 propositiler, po} considera stinulante arma nrele Dick aif ma consent I ooul de muncs, co arf ifr Dacha fracongtent in cele al importante rela ale tale cea tert? cd af acorda mai mult senfie modulus in care te componti cial (pasteceri,angsjfi, cen, soe copi, picts), ce ar h difei Dash te temt si fl ral congtient fn oricare dine aspecte negative cezic& ei ce fp Dice, tard 2 i tener, coai observa? rojezi nimic, -al constientiza temerile sau Dac fi cor 4 te simg’ malt mat puterncg eicent in zonele in fare companion fost msn cecitarf eeu oa fcigue st Patica unui tat constient este primal stip al inrederi in sine. e : || propriet persoane 7 Practica acceptarii xi aces rr le Detoese sates a dpe eee a amg ‘fe perceputa ca atare, a Se inte ee tobi ince persoane se reaping pe sine unmiel aa de pron inl de denvoltate mu poate lavgpe pant cir ages problems 6 Mi fecolsat, Dect nu ete miss amen hv Neon ioe ne ore ta oatansreseniaa ne Tair acute, Cancterapwugl care main aceed pbs a ———————,——”:—‘“—(—(irtFTFFhmhr ee 2 truss acre ns nu detecteazs prezenja se vorlupta nasdarstinfeleng de ce ancy pci chiar dup ani iceps de trap, nh imbun desc cu ie Accoptaren propre peasant Sar fn relate aden cx Oatincinedeaeceptare de nz rope p pshoteapeteentsesradulye st ezea la oan. person argc el mei mis nial de respect desine. AceasS odin pts naps pe nde fac fad oe fe de problee, feds Fean in petra aatorepucir ropa) persoare sau ‘lature Slovan tat uncreplie ele ,Am ass vlonzce eine stm tle pe me cu eae <8 opt pon drs de Era Act at pina de afumetistestoare I sine reprecin Teesgileleeess deaclt spect de ce Bere como paged ve tein. Se ear, dee deck canter inte isperah ard da ie snucdem, pute ride teen apo! cece 2jsar Din atcimoa depos 4 anette spol I un Paihoespe Daph ce am inéurt ar intr debut vi Baten finals punem ny Cind fo! ene dot est: 3 epost detrminasd merger raidepate Fst voces) Fst gas, Ese rob alent Dad ru se marie Aesine este pica oun cba =pectul Cel de-aldoilea nivel Aséeptaesproprie} porsoare se reer Is disponibilitatca noast Ba exporimenta— add sire eccoptim asa cum suntem, fara negere Sa reprise ch gindicn cea ce gard sim coea ce mpi, ne ice ne dorm, fcem cee co fern g sunt ceeace unten, ldex vioncepariearonst8—trupul emote, gandule, ind alealcuiva,nualencaste ste dspor bite nta gi de a nu respingefapicle care caracesizeard mit monsent ~ de 9 ne gind’ la convingerle ‘de af prezent in reaiatea open des epee da ose : opi ee | 23 it ml ma acc Oro comporaant “Ege epte ge aa et an a ‘ese cia ope a a Seer fimg deprimat asta.” Apo suspin,tenshuneajnespe stain trips Da, ma simt mizerabil, chiar migerabil’, dupa care fncep 3 ee PUNE cede de tan senimentelor mee, ag fi rispuns gunn A elim in care le recunogteam, Resp ra jul st le experimentez ceca ce ma tet ‘ie. Experimentarea senimentelor are pater Ae rma» fost goeyelb. Vorbeste cu hvmvoint si 868 ue ton Seuzator, ots nu oe sit ina eabdaor sas wea 5856 opreaseh G8 trench nai departed ting ce vorbegte, sunt oat 5 Fa fate fi cham facut erare. Cand termins, pot lunga rates in ongtina mean edie grep, net steer) ~ ceva ce marae posttest mai grepesc pe vtor sa cel putin acerva ssemara, fe comes prea sstimbi Id pecate ar touts ma descure mai bine "Asseptnres propre: person: decree Aste dact mic sccepleaeste ite Pe ithe Nu potinaya dtr preseel ‘Mum po erty mine ins pontra 0 eta aie dace restos can fct-o cl rf s3acupt cdo foarte multe on trae Tue fries responsabi, cum x8 nay sf eaiese malt fesporsabl Dach welsh accept cA cde foarte rule rt tates past problema att de dul in carer nfl cu colegi daca ou admit EF existt Num) pot schimiss anumite trata doc ule a isn pot ets pie rsumi peru o anurnca acne dacs ns ‘Opacies sx enervat pe minein imp ce incercar 8, cxplicocest ides Cism vrei 6a aceopt cB am un nivel de respect ce sine at de Seta ma intra ea indignats Deck nu accept teaiotea cares intimpl® acum’, ism rlspans ev, cin i imagineat cA te ves putea Sschimbal Pentru a infolege aceas id, trebute 88 ne reamintim ed avceptaronu iseamné neoparat plicere sau bucurie Pet sccepta coca 6 se nfamps sist fiu determina sé evoluer din acel moment Nu aceeplarea, ci negarea ma ine blocat Num potauiasinicnu ms pot respecte dack asin a iptpemine Col teal tries nivel Prt ean rei arcana ieee de compasiune, ef vnemoane ss precupunern ch neu ceva ge Sips eden nanan a eee oe gst or emtina Sea nee fio alcos re dea oa scien ncaa un conputinent nds eee probabiitatea ca 5 apart inet Nv intleger o alta flings uman doch im doye fete pres post, struct ele ee but 8 none cana deafle no so cond compan ft un coves in care ce wa feeaveagen aaa sre ta mssmnt le at uit er ee eons ren ee frie inoumi, Nu are nico Jogi cu dutee gassed eur crane Dap ce mam una feponsobiilte oS de co ce am BE pe ea Juighcotecul respect Up cana a ee Sum spore ce tea cu oct a tere eee ‘am descope ci clan rds cb mins Saeed ea interes nu tncrajeo28‘n comportement desk ote probabilities cae eS spars inc adh Chior atin cin tbe coeclim pecs egg ceva a eb oh ace acest hcrs fe lee ep olde vre ce comportamentl vitae var contre ds HER Pe careoavem despre mola ar bea b avem aceite POW de non Acosta este eens accept propel pesoane. teniele sau cu evitarea responsabilil Un exerci Incercinad a prezint cenilor idee deep fliplace sa incep de cele mai multe or cv Une este reprzentoo experien pron Stalin fs une oginzt marig wits fata ga ul au. Obseray sentimental timp ot fc acestTucru No rea mgats te concrnteat Pe hate sau pe machi ci pe tne. Observe daca este grew 98 fk Acestuers sa dacs mutes canfortabil Arfimai ines’ Mi dezbrdcat Intimp ce faci acest exerci Probable ib vor lteleDacd est ca m rai mult unele par pe care le vezi deca viltenoxmenilor, probabil a va fi gre sa to titi mal mule timp la anumite pf ale corpula pont c& devi agtat saat osenaajiereplacuta ie och este fas cu cae ru Vi 5 te conan Pot che prs rissa pret sab Pte cot anu pir ale corpaa care i dgplacar3t de malt tnt ri 1 poji 8 Le privegt. Pate c vezi ser we yrstel gnu fe pot gin la ce anume Evoeh aceste semne. Asi cd impulsul este s2 pleci, si nu maj Eongtentizei sh resping sf negi Sow s4 refi sa recunost aspoctle legate de tne “Totus a experimen, fice” SA te concen pe imogfnea ta tn lind eateva mamente in pis ss) spul- ,Orlcare ar fi deectale Sau imerectunile mele, m2 accept pe mine total gi aes rezcrve, i concentra tespra adane i spune acest cru de mai multe o pp de céleva minute, f8r8 93 intzerups procesul. Permitesy) st ‘experimenter pe deplin inelesol cuvintlor pe care le spo Tn carlin care vei protein gi vei spune ceva de geruil, .Daci ou Tn placenoite py ale corpulu mex, atunci cum sama.ccep acceptatea nu inscamnd nes seam ch cw ne pulem imagina sau dor $8 bunt. Insearnns s3 experimentea fia 58 §/ fara rezerve?” Dat rain lacs. Acceptarea nu facem schimiri sa complet at Si Aegis s evi ch reaitateaesterealitate, In aceasta situate, inscemnd Si accepfi el aja trupul din ogind sunt fala si rupul tu i c§ sunt aja cum sunt in realitat, asl abide i ealtate aya cum este ca, dacdabsici de lo Seisbenleae(pentnsc asta ins in fine aceptare) po observa iat epu te reli n pica ve sin ml }2u ine, malt mai real “Chiae dact se poste si nu-i placa sau sé nu te bucuri de tot ceva ce totus eg capaci si spuiAcum, asta sunt ew. $m seep’ Asta nseamna si respect realiates Sunt de acord sa aca acest exc iu in fieare sdous siptimnéni, ei Incep in scurt e accepiatea, propria} persoane $1 atte on, 1 desine.c mint ener repel reas vsern Mra mul ese Pool expr ee oon nrnle aaa Tub: pe Po! in hud faptul eee eee pen Sr eye eet oa . ein ao rmieninp.tcot se aa ongn ro cocun ate a spaisit ee a ete poternich Asculta-i sentimentale Alt implemen emnbinatie do pi Plemeniate prints Aral experince 9 acc MO ee ipa {}) conceotiarer pe sentiments sou emeliy @ restart fs a supratat 5 (3) materialize seen bles dg er lo) in schumb, negacn gi respingem emotile afar ind) eh congientizim restate; (2) respi sea gine eet Hah (6) ne dsoviem ce propre neeshe expen eapeiene antes ineapabil si ne recumcastem sentimentl) ind ne permitem rou ingine sé ne experine ag moe gh s418 acceptam, acest uci re ofa postlltataa eee ete fr sival mai pro‘und do corgteniaag unde noma impor 5 preinté singure ea, et $1 7e5pingetes Sut sce mentale i ize Inte ri,0 pacienth.sica repregel Seen a Mca acess urna 6 pee nee Saptimdni, Spunea ca este irationala, stupid’, c& e Seni Tuc, der furia pest: NES HO rc poker ingle ou fend Amigos cece sentimentl de Ihanpulesexpenmentarop cum edn ‘he si-si aprofundeze sentimentel |] nu ost anemone serslume din plep! stun no jn stoma. Apo! exclamat:»Ma sim Inakgnta uroae, ma inte cum pot sie foe asta. Ape, spe ire fur a heeput sae ipezesi a3 emetic ua oe Anwtate Am goto dscrie anes din nou prim eh teackeg fst #4. protesters i st mt intr de ce. Am ghidat-o prin expe mentors onset, am cufundao in en ian Amp ceo aprons, Aescrineces ceobserva a cescopeit:, Donne oe (ied 0 8m Singur" Dano a incepul ss apoitoveze:.Ce sant eu, un cops Ni potsd shu pe picicesels mele dova esptamirit” Am nigito tag sanceaseh mi bine la fears pe ace 9 aves st ramand singh acs, Dendats aspss Mie inch cess putes ac cind eel pleat. tit ‘cu unaltibirat Mag ten combina cium alcbirbot. Nu am incredere Tracestmament, hia disparase,ansietatea ls Jl, ier teama de singurtisc em clint, eamainea e9 prablema x3 fle rezolvat, dat, Ie avec cea fest aah i cones fost pol si ac fap Un exnla person CCosdilesent aminfelestorte putin despreartsrecolviriemoti evil, c excep .nvingeri” lor. Am setiiatadesea abi.totea siea le nega side le respinge cu putere fini aminlesesenlimente'e mele periodice de sulerins acuta de Singurdlate si de doinga de a avea pe cineva eu cae = impartigese iginduri,nterese 9 sentimente. Pina la saisprezece ani credearn Singuralats era sabiciung ae docs deintimitats urnana reprezert Aun ese al fndependente. Nu. avesm acest sentiment tot timpul,« Berloie dar cindilaycan, nu exsta nico reacle fa de su‘erina cu acephislaptului cd imi sim{eam carpal tensionat,respratia ml 38 devenise o virtute. eS : Nislewn dit cll ote mute sas M3 singea de deg Bi clea ch acest deren eae cas prdpusie tne ro tat ‘ream caves gindurie cle me tec Suan rbuiet fe cach ap av incteder ine Dashaiacepat scl ono nile cont nteruran 9 ‘onstrate pvr ite mine col Be depin dren ios mee a acd ni-as fi perms ssi Imi reproyes.nimic, mi-ay fh nm a eee aa ee at snteresel ‘Pisa cw implrterie ePiyx,dat "0 pss fx ccs aa Sere ge Sic cpm ste Gnas ec eee a incre do ceate-zne de nde eet seeanin confit curespecal mu denine Co psoterapout om YN chine a wel ravi tv coe privesterespettl ene ease eng aiceptate« prior nep)cue tespinee Pint eps pen Wise seer are = consi integra eprerints baza deavolaril peesonae a ae Un expern De foarte mult or mi se pare Sa a svercit prin care pot aprolunda ce inseam agceplnes props PeContempls timp de eBteva mine anumite enum sou emo scare nu i es'e ugor sf te contnint = esigurng, der, ivi fori amaaciune, umilie, fa ‘Cena loclizezs sentimental, veal duc te pu open me ie vi, probabil gandinduste sau maginandt ce anume evn Tnigrwit_Apoi respira age senimest asta inom te foncentre2i pe sentient in tmp cei imagined decane un fis evar in gin cl, Imaginea2a-tt cum feat simi dich a a6 PS deplinacel sentiment, Acordé-b putin Hip 5 roar fi sem wane insu: Acucr) mi Sit aga 9 a8 (ri mental) = sccept pe deplin acest acu La ee gexec simi o fensume in corp ca react. Day persevenens pe cespratc; acorda-ie muschilor permisiunes de miei di Tensiune; aminteste-ti; tn fapt este un faph <@ eS fe tm Sentimental ensts,insearand cd exists", Contina #2: contempy Semimental Ganteste te 3 ern sentimentul fe aco in Loe sy ‘ees sl alung) Pate wil aga eum a fost pentru mine 8 sp eum explore himes dure sau 3 suferinge!, su aires a ontueis ou once arf). ine. vert in paecticaren accept prop De ce gare imposibitaacceptarea prove’ perscane ems jresspunem ch reste noesied egativa Ia @ AnUMItA experien|é este atat de Coplesitsce edt simfis emu puter practica acceplarea propeie persone Tn eests situa, 38 spunem, sentiment, incl sau amsntres suntaletdestresenle neatacteplareaoriesedindscujie Nu ne singin Frataresd leo, Sula nu este sancereacn s4 ne purem rezstn {ei nisi Noe bine incere $3 blochezi un obstacs, In schimb, Heluies8 cers ceva mult mai indicat. Dach nu puter secapta un ti gan, sa amintr), trie £9 accptan reste nt Cult cayinte,Incepe prin a accapla url teal. Fu preeen eum gi experimentenzi complet. Dachrezistonfa se afa lan rive angen ics imap spr. Gand tapi cx wn boca, of devine ai puters Chin recamoagtem ca exist, il experiment sil acceptin, ince 2 5 ds agin baseline dnt esa am crest cance Sein guh cane, geese cep cena Sil desoerinun pada ne dimer ee stein S435 nbc Car apn cu un ba} el evine nal pune, Che Fecinoutem ces, experinenim gf aceptaon, moops oe Aleipens dere cutie cin pspunc oi Gooden ap ced operons limp ius etme ch och este dust ot scent apt ek cee eter Am neat dat acs uc an pack apis comninhaen 0 cn ten eee eee fanpor Sonica. Vel ocepla fell ds 2 nea eae fen oeypen de ceo ec a Toes “erat ease Ince cu alas rusts puns Sontag a nausea sa pps cso not ea footy peun ton foarte Heat Fans ct ie ee mi Lam pus 53 spund -Darsunt dispus miele) a ee crepes pines eee a ‘Dock pot accept expeenta accept ease 3 spied guj aspune Covet lar dach ou pl ashe ase sara de a accepts rezstenta Vi sng noun ia a a put Apoi, de ausl, poi tee mal depart TS, fori Sunt pin de fore Poli accepta acest uct Nurmi place. oti accepts acest hucrut™ Ti pot accep ‘ine, Acun pute incepe <8 wee din ge cabze eos Dove eaneuai eronate ature ind De obice ne intsinim eu dou presupnan are a amen intimin cificulta in iden de ase re apeoie PASPRN Tins ese convingetea 8 dach ages ne ge stem cb robin toate ler crea eg cA, Cal ee emi eres cd dac mene haute devenm ie Seman sau mbunatae ,Nyteas stmaacept pe mine Vis) inva iu dient!” Dar cu siguront,irebares ene: Dac pate sate, om 9351 hotieaia si sp ‘of inspira sa ma deavol” 2 ceases ora Exist un paradox ae! (un paris nu aconttadici) acceptreaa mb shaman, Ta? Rees cons ce este oprsin's 0 cardio pm tealt ma biocses23 Completates propeitilor peatru a fects 2coeptarea prope persnane Urs ‘un program de cna pia canceput pen: facia ed proper persone. Fale milf mai detalatdecit exerci carcopte petra celal alpt at inrederi in sine deoarece, ga crrlins i acest el mai mili ari, am descoperit ca milli Obment au delat in ase acepia pe depin pe eins Dechserteda iui caresc refer probleme despre Care nrana dsetat in med exphe't eum ar Racceptaren conflcelorgt srcepirs edn, De exeml, dacs pot accepts confictle mele i por confer cu le gs tree maids rere Buen pot stv decent incinares, po! experiment, por chuta Seti adervate: dact mie fricd de wx sn sping. poste ide een ral bua puctea mes: Kelle complexe sunt cu pe andien ta ele gt presupu eapoati. Este util 3 le stadiem Faulk matrulteimplicaticdecit pulem analiza sic SAprAMANA 1: DIMINEATA Pent p enjeu mins, aceeptarea propel p Dacémi-asaccepta mai mult corp. Gandini zesping corpul.. acd sg acepta cortlictle mele. SEARA: (Gandneg au resping contictele mele Daciimi apaccepta mai mult sentimentele.. Gnd neg sa resping sentimentcle rel Daca mina accepta mai mult gindurie (CSnd neg sau resping gindurile mele sth tno dat cen ce sr 9 ome ee gi rece spurs Is propia Dacd cea ce am seis este Betaeen ait. ie scar wou i Program cate weetketd pe dural ri ne ee {\ AptAMANA 2° DIMINEATA * Shi ev-seaceeptamal mult acum ines esping acta Sachs devant comtient Suara Sey ids 58 Hu malting p egiurcadetetescte mele rary an-apaccepla mal mull temefile ‘Cand neg, 520 reping emerilemae APTAMANA 3: DIMINEATA Trach avn accepts mai mull suferiny (Cand nega Ton resping sierings (Dock miap accepts mal ult dna (Cand neg, so im resping maria, SEARA: Paci mas secepta mal mult suai a reaping sexual, Pasi mi-ag accepta mai mull entre ‘cand ini neg eas resping incinanes Gnd ini ney: SAPTAMANA 4: DIMINEATA acd mas accepla mai multbucuna Cand neg sau ini resping bucuria. [pack sy fi dlispus i vd coea cei yi shin ees cestitn SEARA: Doct a3 constientiza mai mult temerie mele Daca a constientizs mal mult dure Me SAPTAM/ANA 5: DIMINEATA Dacé.a¢ constientiva mai mult mini ack ay constientiza mai mull sexualities wie= acs ap consientiza mal mult insanlanee me ‘ack ag constientiza mai mull bucusia meas asa SEARA (Gand ma gindese la coneecnfele faptului ci nmaaccept pe ming insur. Daca oy acceptareslitaes, indiferent Dach accep! asurea url espns ebunere propilorabiecie ‘tant cia i esponsabitae pen iat ma cu patra inece scopunler ee agasumo mal mel respnmlink psiusicsel i ae TE Ute nen sme Apeosin ein pase penta Seriarins Dock ban rp Jeg cress print dels an Daehn eco rapeeitate penn esc tebe 8 cn Igiters creel priate deta a Diehl asin rsporesblites pens lle pe core acep fecal eying : Bichountm cnn de ilecom motives ru ceva ce tebe’ fae tn sipriava acs assep asumareaunsiesponsabilistimai mar. foricitea mea. acs evitresponsabiltates pentru fericizea me. Dass acceptssumares une! responssbililSfimai mari cu 5% pentea alegesaprictenle.. ‘Alun’ cd evit esponsabilit pentru pent alegerea prietenitor. SAPTAMANA 5 Dac accept asumarea unei responsabiititi mai meri cu 5% a uvinlear potarele roses und cind evitresponsabilitatea peniru cuviniele pe cate le reste, Dactsuntmultmaiconglient de locrurile pe care mi lespua, acd im) aeum responsabiliatea pentru luerurile pe cars mi le spun. SAPTAMANA 6 Ma foe si nd simt neajutoret cid Miéfocs4masimt deprimat cind.,. ‘Mi facs3am stiri de anxielatecind. rag ATFSonsslittes pest fptl ch fc smd it SAPTAMANA 7 onsabilitales pnirafapeul ma fac sim sim sesitrufoptul cd mi facs2 am stark Bd pacientuligotege eS mime ie (Cnd sunt preg sine Nuimi este usorsirecusaee present sApTaMANA 8 Masi’ cel sal responsbilaten ang sim cel mal put pons te ang Dacaleipepimininainicsneat ga al Dacivist2 mi arapartine alata. sAPraMANa acd renun la minciuma def ne abl seh Dac asum responsabi chim. ste petra cteatefaceuviga mag stu incol acd nimeni nu ma salves Devin consti Pater metodeie Beretead occslece a nll de congen fare fideonertzea ind Gull adam neve dap ee au mlz. Soltis stein majorite cazunlor gene dene pecient Dac {un urna sds fungal ample ee pA ge inalur pentru ise diotre proporiile asta incompin autumnal aavel reas foorte mul, diva procs inate dee in pratca resporsatilitatis prope Cea mal bina moda denen iste aera de 4 vealiza tee saptamini, dein pnd Wine 6h of iba tema do weekend: Daci orice am scrs ac este evra mse eajutor daca... pentru ca apo: si teapul sh rezoh ema ueRN Siptimani de fami pina vines: Nimeni nu vine In condiite in care am Incrat cu ated mul) AR fensrusiinrederi in sine, itotdenuna emda omen ‘dra psihoterapei, moment in care pares hav Tinea pacientuli st ncep o noud nigeae Ina = Unul dintre cete mai importante -momente de é Salveze: Nien vine a foc eptate i ata mea. Ni vine ex 8 i tere inet Visi sun salvator ne poate fen un fel de comslare, dar ne tsa asi slips de putes Att donee a es ‘eoarece ne impinge ure, zedlor Ceans care soma pt ceigiga Acur citva any n sale de teapie in grup, am atin pep sere de ese pe cere aes ———- Probleme, Duct ri fac nmi, win re. Fo ‘aml ch La sf scr ial poxbiliglor de movies gs xc, pustam ute consul manci moe L Pacont mia rut an cadon cu ceva ante acelozicale realist tip ble, laore cu proprs st raya Ura dite acest 1 Gecung ag3 cum girs, ci cum girdeyt ts Lucruril ‘xs nin ping peal Ib Intro, unmembra fnlegatd cacao than, ru aera 3 grupulul m-2provocat cx2iebetul peur exist nih un prin pe cal ale" {Coret,2mrcunoet, dar siesta sit spun cn eis nic spin pec Practica propriei re al inerederit in sine, ponsabilitti este cel de-altreilea stip hoy inp a iil, dar 2eta cate genul de eutoiluie pant cae pltim cu via neastre 9 Practica increderii |] insine ‘Acum cStiva ani, am tirwt un di acer Flats Ge Pugs ane FONE de ue rivel sublil poate apazes teama de incredere yg Se EMER ce a riiet mn kat mina ux. pot ap demoneta y ple or, «Am dept Heri? Cred tac fap la eld gk pu aus coe at mainile stad e un tn beligera: Amdreptul sexi.” Aspawo de pared ge prestieadelupes Petetsad Be plies gi rei coe JNv te cet cu nimeni, am sublinit “Nien nate prom Poji sao spui far3 53 sfideat sau s8 te ape i Nuapputut Avea in vor 1 anticipated unui lac Nimeninucredencs Dinars a aproprat ats co voce rugstoare de pach umplom fe ietaf, « spus: ,Am dreptuls8 exis”. Nici pe ea nua ere mest Sams apopiat opersoana.Pareaarogants, disprel gate alec un actor care interpreta prost un tol Unchudentaprotsel ,Darmuecorect Sunt tina) musuntobgi 8 orbeascd in fafa mai mult oomeni, aga ck pas rig stdin Fa eerut 3 vind in fd si 33 spund, implo: .Doi phis dol fae pats A Hviacesticr, foarte worst eu convingere. Apoil-n niga sh spUMi- Aan dreprul si exis” Poreatensionat si neconvingaer, ie ee ee... omparpemama ‘asia zu lst doar citeva dint semaihcaileatrbuite papi -AmareptulsiousS asiacsteceace nat sAsusing cu se nitate fi ingrederei fata une inciper pine cleyi Acetone stabil, am Aneeput sh cicut cue despre incedenes In sneg: espe Ge este inoredere in sine? Dass sess ont dvi reves) vsoie BE eetecieatenanaupancrccn en (Gelsteisemnt ha pada cy soca ste neu Bee te oncvacl en els emails pe cies Wikendlmeamawtupin assists overtone Bi Rieu 4 ss propric deplon got in adic a Brie rly. mca i dipus ary ae cocaine {Ein sh erp nies Int mis dnc paar ale sau od mulgumest st mpl pect a aveaineredevetnsine eae a satis pt conform consngetor teen Npi ae vat, ca repuld les except anammnge The jusifica 0} procedez inten anu ile Metco co th natn ‘ il pe pode sunt fete mainte nei ire cote vr ea ome penn prin exprimorea nC ii sau prin lone ie ee Et rn cr wi eka per 16 gin Ne Le et a fu poate ft acord cu teat pice ols em a ah Acettusru Este nocesar fn-schinb S98 ee gna ae pean Desi forme de auto-yprime vata fh AN eS fiecate situate pot oe inte af autetegtneaiten reedaee Dacs nu vem so ne confuntim cy ace Wen 6 SUE Yo tga cb aver osemenco optus Vom aia SE Rg Dar intodeaun Ge este si ce nu este inerederee m sina Iner-osocetote in care exist clade sbelale cand vedem ian superior Rigid vot tet pada wets chan Sav set ins spe fate care stat dee Eile dict oo ence ae Vea Eplcetows tide naam a) cin ner Gea an ee elie des nic Socpa desolslatea feat Iya Sh cea “igntul increderii in sine, a SS” °° °-:°-:°-:-64€©€©§6%©mo[—L_— ..... Decry nee ysis ie fret courpstrnnt bel sajna rors sine ir coyenlizare Consus oa canes dependents tears pent fern dolnrdarecreteautocsincv: Exapun ned usa orrpargatunlcingimresselore ied sepunt a" Singra iricouadeirodere nines potest —indirent care bers sa wee ede odes seu earn ol ode Tratedsorenre mau sepa kei de content= See eer eaba lores coal pode wane cea enw oe seers rane pce leadopta Dehra To anu tala de Gevokore 7 : Sols er nae presupune slates de«spune sufeal puetavars in finciece ururi-pecaeereuzh clin Fe cut sraueeo, Ova care consi door inr-an hng sr de fe tite peda glo aged Inzederen in sine no mseamna a crteacretespttreledcrapcbien cgi stain sk Berea proestrus pu de vere, ee sine ig de rbiennnsgit feces inezpe a scl de gid, dar nu tebe ose frice att Ince cine presupane intraea nos in (ume Be s60 osttatnd cent sin se cl pop coae prga esl etetectned erat cra Be rece wor van Se eee tse, sn cil pun dour pst, voraie Setonare ate Ineehnh sete, Ure dite cele mal mai ecepi ete fence alors sau ess darn relate <8 ra ee ek ta vind ss nea Uncedere Bitte scape elegy .Canl am dt vias ft Bee a bor Farin tetera 2 estrada doa od ogi constant de creer ini Frees ed ced cl este dreptul meu sh exist cave porrete de ls “Plemisa vite mea napartine alta ick nu mate na pe pat pee esas pie alsive Panes four milf sameniente iat inpuimdnstate. sera c va ese in mine snicd mam ttl gale ign autorare mu pe soca Bee csiirsatseoaal meses prope f opal sentiment ce sgutens. Nu cbr ty top ori ee cae ombi asubinane reap de enfilor ~ da $n redin poroada eee | gee. Duck 6 fn vO Sune dep ea emia = ses jgrtsxe mi insuni~ cum poexpetinenia egg SE eae ? Cum pot aves un Wel de sent deme pesos? decent de erp ep dee usa ni apartine atone 3 era ma flat pinint, pentru a tr conform agtotinilor aug Fons a cova nc onde famine dele ¢ donnie het ut eee eae fetes coming bee sect Cal ena a ero Seren cou porant Def eae la Wporwotcevorceli Potten ae Bigot cc ind cen ea Ceectecct cn jie pense soe cs oon ae Hiildesne nt cul calla e tn 9 responce pats ig tae sali Unb ded deni oreo ania sh tein oa cet pie gn Sele jbl st olsun sts car ip dean 9 Sun tocar st crt ge ma pun doexsasipemis sth Sinpal ber are pase pina aunc ye Fedak sib na ul np deci a ei a rest de aptulcl ngs opis meas Tock smn erga parc erie fr dover pia 9: aveeu sue go con a afta Shave onus daca po Ne out cenevele sau sartmenessstsin CURA iii puninpotca ies samen inal amish Vos cama Proprite paciun), era gia sl plates NI 8 ea pe gandurt Suniel de dtr nse tangat intogi viet In spatial spe ure cone recut pragul cate vista de a spussCel putin masuntene M4 coisesriatanan sn Troi ist xf eat cnd oamerninotear i orarero sau 8 indeplincases coleman profunde dorm eines, Sein itvodat pbish dar eu fn sensu nob al canta, «i se nga Indo rlfumirsu i lucrunimarants dp co. re areatcre, aren pind de fap sa nino 98 fe suid 9 fac Hot ce stn, pten Fransfeeme tn reaitte in ipsa practic, cele ra ira mor ev din "i ieeicicehp Teast de constant, cand sone rug si f éaneavirpira dieu afunsion ficken! a un anurit pret descontrnesenich una ote surseledisunctionab Sh ese 3 unul paricp reakment area Sau rel malt camer ou partic neste au pater sh fc ered ccm spusun pg! manager SSlocreecavreunegomaciacaocedecal ise tkeciten operscans alerts car pins de incoih, 3

S-ar putea să vă placă și