Sunteți pe pagina 1din 121
— 1 CME ge mune It rest Dale Carey) ee meet a pa ‘aumle ae 2s sien HB ge arcs in Mourn in at ie Leiner de een ace Pept abhi etc gt le itt Nebr sheet eve ana ey Trea ona en rl eect ae resizes poms de bret {Site Teche Gag ie Warrensbre, Mow ect Feagne fhe putes les ato 9 cers. Eas anit de Young Men ‘ia Anon eden aru eae evr ah ire emt loa hia dee artes n pb, Somes near reine tee eli dea gl ner Ase wep inane cai Sekai deat de mar suena Dae Care oom le dela YDMCA, mu ingest wn ce i 9 De _ nes even efron pli Too pao dene fon = cre rena md senate etl le vast 105s sea eau tes oe dpe vrben tn pb ob Saling Pata Cour fr snes In 1936, Dale Carag pun How To Win Peas and nce People ce sarap media dp pear trace sao. ‘Deel wr ser aa ne 4 de ane de nema Eafe duc n rene tte me ps {errs inbt rons pars 1997s Cooe Vebe Pacing “tl Soren Cas fc pit deve inflaral Wi Dale Crogan age lumina wl dave aro pi cr ‘ov sna eee png rane! ol dtr al ahi “Gh nde oh deste. O at err a, pba ta 1940, ee How Sp Boring and So Ling apr ty ina ‘epi i Cae Vs Painting nl 2000 red 2007 il a gre pat at lees de tr de bus, “fare none oh ete ater even era Dias cre ‘Die Cage, eras od at mare aor apa Pe Dar Cares & rg pal cbr a ie veda str do tone ingest een Joa oars, ie 9 ari ce yt nel de einen Yin on Cpt mare | re i De Carnage de padre enor ede prin cae ‘uments opm elt cx sem eo ame nt rate de Funai Cog. Curr pe cre ira Carnage Jee ‘iat peat tara ned de amen dn es inn hen Heer ee tn el ears Bree 6 once tr! apes ‘Whence compan ese DALE CARNEGIE Secretele succesului , Cum sa va faceti pricteni si sa deveniti influenti | Editie revizuita Tradecere do MARIUS CHITOSCA Geeks HUGUNEST, 2010 Deseleren CP «Wits None « Romie ‘CARNEGIE, DALE ‘Scere nce: cam tv etree fo deve ent Dae Crea Mes hoe Dae: Conea Ve Paling 2000 1. Chic, Man a) Cope Gre 09 Se ein DALE canner eto Wn Fda face Pople ed Bn) ope © 198 by Dae Carne cop ened 1964 by Dama Dl Cam ol st Cope avted Ean creat 8 by Dea al Cun nd Dy Crepe AM igh rd pea pres reranein i on ‘Aceasta carte este dedicata uni barbet ‘care nu ate nevie so citeasct pretenului meu drag Hower Crov PREFATA LA EDITIA REVIZUITA Secrtele sues ~ Cum so facet price’ sa denen influent ‘fot publica tia oar 1937, Tnt-un taj de doa § 000 de xen plare. Nici Dale Carnegie nic editor sti de a Simon and Sebuser nu a antiipat ea vor vinde mai mul. Spr wimirea lor, cartea a dove, pesto noapte, 0 senzatic ar precle de par au ses edie dupa edt, pentru a tine pasa eu cereea tot mai mare din partea publica Acam, volumal ‘Secrele sucenlal — Cum fc preten devent inflent# ‘eupat local tn istriaedtriala ca unl dinize cele mal infuente bes sellerai din toate impaie. A ating un punct serail gta mathaat 0 ‘vole mand cae a fat ia mh deta fenomencaprcin al yremn- rilor de dupa Mares Deprese,dovads find vizarie neterepe, dp aproapeo jumatate de secol. ale Carnegie spunca eae mai usr ca cst un milion de dolar deest formule faza fn limba englera. Seeratlesuceesului — Cio sa va fe presen ssa vent nfluet a devnito ase de raza, a, pare frazata, parodia, azta tn mumeroase contexte, de ls celal benalor sdesenate pe tee poe i pina la romane. Caren sine a fost adusd {in aproape tate inbsjele serine cucu, Fecare generac a redeseo= perio ga considerate a f relevant (Ceca ce ne face sites: de ce s enimsetio carte cae si dowe= dit ¢ continua att dovedeas ateactviateaunivrsla? De ce score. tex succes? entra a raspande la aceasta inrebare, tcbue a contontzam fatal «aims Dale Carnie a fst un revioenecbost proprio sale lara. ‘Secrele suc ~ Cun se face ren stdvenit influent ost Dave Cans seri cu scopul de fi folositt ca manual petra cursur sustinato sub til -DscursalEfcen i Relate Umane® si este inca uit in acle curva. Pina la oartea sa, in 1955, Dale Carnegie imbanaait sia revit constant cursus sing, penta face apical a neve ty dex ‘ela ale unui publi ot mai numer. Nien al nu a fost ma sensbi la sehimbarile de a ew xn viata moderna det Dale Caregie. Hl ia optimizat si si rafnet constant metodee de predare, actuals de ‘ai mate on cartea despre dscursul ecient. Daca arf trait mai ml sar fi revit yolumal Serle sucezlui — Cum fae ricen sis deve ilu penta a elects mai bie echimbarile care a at len lume tncepind din anit'30 al seco tect. Mule int numelecelor amin nr copertele acest cri bine stot le momeotu prime! sale publiari, nu mai sunt recunoscate dee tort dear, Anumite exemple si raze par afl de bizare si demodate ta climatl nor social ea ele din romance vitoriene, Mesjl importants impactl general al edi sant sfldiminaate din acest punet de vedere. Prin urmare,seopl acest’ eii evn et st kimpezesc sina reeset, pom cttoral lor nowt, mesjul eri, fra alters cont ntl [a fara faa cam tit uncle fragments a am adapt cove ‘mai male exemple contemporane nam modifica” Sarl cell — Gu sav faces prietengsadevent influent le, lin de ver a Iai Cameie este intact — a fost pasta hia i jargoul anor °30. Dale Camegi a ers precam a vorbit intro mariera‘exrem de exuberant relacil s convertion ‘Aut, yon ac mi te adreeana ex fora pe care a art dnt eauna, in cane sin eet laceror sale. Carre hi Came sunt pre date tm inreaga Tame foue mulior oameni, numa acetor find in ‘rotere de aan lan, Lar ate mi ses stadia Sorte suoerad — Gun sas fae preen sa deve influent i sunt inspea a pan fa practice principle confnute tm volum, penta ai tnbunaacalitaten vie Tutroracestors le oferim prezenta ee eva tpl lft afin in inarment deja ine cela de ato. Dorothy Carneie (Dama Dale Carnegie) CUM SI DE CE AFOSTSCRISA ACEASTA CARTE de Dale Carnegie Pe duratapriilor treizei st cnc de ani ai secolul XX, edule tamericane an publica peste 200 000 de cart ifrit. Cele mai mite dns te ele an fos trade pitas salt au dove egcus inancire. ‘Mule am xs? Digetoral uneia dine cole mai mari ediuri din lume ‘nia marurst ea aceasts companie, dupa saptezci si cnet de ani de experenan domeni,tned mai pierdea bani in azul a apt din opt car publica Prin urmare, de ce ma fcumet st scrino ala carte? Tar dp ce am seriva, de cea reuse deranex 8 ete? “Ambele neha sunt indreptites vo acerca le of wn rasp. Din anal 1912, peedau cursuri camenilor do afacrt newyorkex, La inceput, doar in forma dicursului public ~ prelogeri desnae si imsruiasca pe adult ca, prin inermediul expriene concret, gn ‘deasca pe cont propria sist exprme eile cu mai mala arate, no ‘aie mai cent i cu ma la sara de ine, st in intervie he alerts ft ui public ma larg Ta ep, odat cu tecerea impala da seam cd desi aot dul avean o neve inperioat de insrure sub ape] diacuruli ef ‘lone prezonau tous o novo ei ml acuta de insite in arta ralinta de as ncoge ex oameni din medial socal de afsceide wu Mam dat seama ca en insur aveam nevse, la modul serio deo ast fel de inner. Privind fn arma peste ani, mun npr de propia me liga feesem de nee, nlegere sau compasane, Ct de mult Imi drexe 8 primit scum douszect de ani o carte pecum con de ft! Ge avanta de nepretuit ar ffx Dave Canscie [Aavea dea face ea oamenie probabil ca mai mare problems eu ere te confunj, mails fae. da, eat Inern ela fel de aera nd ferent dace ei cena, ariect sou inginer. Ceretar fects acum ciiva ani, sub auspice Funda Camogie pent pesecionarestenielor de predare, au descoperit un fat elt se poate de important ye semnilicat, confirma, terior, de sti sup ‘mentareinveprise la Instat de Tehnolope Carnegie. Investigate a ler inl ts domeni ence prec igiera in jar de 15 pox cent din suceesl fnanciar al uneipersoane se datreaus cunostnjelor ‘ale tehnice ar esta de 85 de procente dprinderardoinginvi umans, personals bia dea condace osmen Vreme de multi ani, am organzst cura Ia Engineers’ Cub of Philadephia todas, cusuri petra New York Chapter ofthe American Institue of Electrical Enginees. Mai mut de o mi cnc sute de ingle au tect prin sie de clas. An venta mine deoarece gu da eam fn ale din urma, dap ani de obsereates\experint angsai cel mai bine pli din domenia ingineres nu sunt el care sin cele mai mute Iucruri despre ingneri. Cincra ponte, de pla, st angajoa pesoune care ‘sunt doar abe tn inginerie, combi, arhtectua sl ericare at prof sic Is cel eare dene cunotneteneloice, pus abit des exprina ii, de a pelea initia 9 de a str emisianm printre came are paterea de aestiga vent si mari In allo de loi ale aciviati sale, John D. Rockefeller a spas ot bitten de a te descurca eu camenii se paste cumplra tn aceeasi ‘masura ca. 0 marfaprecum zaharl sa cafeana Jar eu oi pat mal mult pentru aea abitate deft pent oricar al Inraaflat cub soar.” Nuveaiea Sear facut dis yr ar webs organize cure pen: tru demoliare celei mai petite abiita dia lume? fraa daca exit un ‘sigur curs practi, de burst, de acest gen ofetadalilr fm mcr dlnreunversitaile american, inseamnd cel seapa stent mele pind Je moment redactr acest cat. Uniersatea din Chicago si United Y.NLC.A. Schools en desteurst un sends) pentru a determina ce daese adult size Sondajal a cost 25 000 de dolar gs dsfiura pe parcursul a dat ‘ani, Ula parte sondajuli fot iteprined in Meriden, Connecticut Localittea fost least drept ory american pe. Ficare aul in Meriden Secret asco 4 fot hein sirup st raspande la 156 de wear recom: Care © eupat tf Eda? Cum i pete ipa ber? Care evel at Care sunt hobby-urie te? Abie le? Probleniele le? Ce suiste cat interest, in cea ma mare sur, te?” Sia mai depae Sina densi state erin inten piel al aor, plc dot clanice nero! ah de came: cum ot leg pe ‘amen com ae Slee, cum a fact pe one ae plac cam si tipo aide paca medal a de in. ‘Conisscre a oraz se sods} areas iniee un ae de curs pnt ale Meriden. Membr actin sau dt sine cute nl pete ace slo ipa nome fa ele in tn a aberdat wa ne cle ni exrornare nor in deni ducati ade sia nvebato dac sa veo care care st saaea ‘pool cei up Rappnal fos neat St ce dares dul Fina caren de eres neve fot ari od.” ‘Slam din experienc ara afmape ee aderra,deoree et ‘nou cause! ani Tarn un manual practi pcb deapre reae De reme cena exis nel de carte, am eeeat seri nape ‘0 tia cara proprio le crs Sn. Spr tv pec. preg crt, a ci ces eam pai i pe acs sek ~ tomy de ls areal de sar 9 de revi, negra al nstanelor pera fami, serier ale ovr dn wut le pibolgor modern pus fm angjt un creator insti pert perece un an jana in iver bible end coe ce mia sept mie, rind omer re tite de piologie, sate de areal din reve, aut! pin nenamate hinge ern a evalaes fl care sax compora ck oamen Iie de mare af ur epoedor. Lear ct ogra Am il pores te de vat ale swarorKderdor impor, del ulin Gear pn la “Thomas Edison nia smn am iio ut de Hiograf doar dpe ‘Theodore Rose, Fram vad st preci tin iba pe a beret Fg be pol pc en Tore creda Tung pel, pena sae picten a nuen oament ‘Am intercrat ponanal sumeos amen’ de succes unt dinve siinvntt de enue mondial precum Maca si Eason, er polit ca Franklin D. Roosevelt James Fuey, Mert de afar recom aus Carscte ‘Omen D Young, vedete de cinema precum Clark Gable i Mary Pickford siexplorstr’ ox Martin Johnson sam ineercat xt descopir thrice pe cae lea utlzt in relale umnane Din tate sceste materiale, am pegs un seu dsears Lam nuit -Secrtelesueceslui — Cum 8 vi facet prieten 8 deen influent. ‘Ao sein sear. A font sar La cept, dat fn curd st extine a 0 plegere de o ort teinei de minute. Anil nd, am afer acest de ‘urs partipanorl eursurie dela Insitutal Carnegie din New York ‘Am faut discursl 4am Indemnat pe escultor si tsteze idee ‘Siuat sci gi de afsceri, pois revin Ia curs 6 vorbeases despre cexpertnele vate i ezulatele bfnut. Ce sarin interest Caran, Arnis se mbunatateasa pe sine, a fos facina de ideea de a er fntranlabortor de tp now — primal si singel nborsor pont reli suman care exist wradats. ‘Acca carte mu a es srist in censl abit al cuvantuli Ea a eres- ‘eat aga cum ores un cp. Acresut si dovaltt n aeallaborator in cexperiael ami de adul. ‘Gx ani fn arms, am incepat ea en set de el imprimate pe wn cr {onasnu mai mare de o carte postal. fn urmatorlsemestra, am tiparit un ‘artonss mai mare, apa fous, api o sere de brosur ecare dine cle ‘extazinduse in dimensiune si scop. Dupa cacsprezece ani do expe monte s cercetare a aparut acest carte. Regulle pe care l-am sabi aici nu sunt doar teri au presupune. Ee fanoneart de minane. Peet de ineredibil una, am visa eum ap. ‘eaten acestrprincpi a reolutionat teralmente vara multor persoane (Cas dusrez: un barbat cor avea $14 angi a paricipa a una din ‘ne acese curr, Vreme de mai ml ani el» abuzat de ange ‘cats a condamnat fra masura sau dere. Banatte, cwintele de precere slicursjare era stained buzele Ii, Dupa cea staat prin pile disatate in aceasta carte, angxjstorel respect sta moilifcat ‘profundfloafa devia, Organizatiasa est acu caracterzata de nous Jolie, un pou entuiasm sun nou spirit de echipa. Tre sute pape 2200 angst a fost wansformati in 314 prictni. Dupa eum spas mao ‘dw town discus faut inainea clase: Cod obignlam $8 merg pin Firma, nimeni ou ma salt Anglaise tau ala parte atncl cin ma 2 Serv asm eden sop’, Laka st pte, chiar mal de ‘eri mi apne pe nue mie * ‘ect gtr ara un profit a mare mai ml inp ber —ceea ce ee init mai import to fei al al mare cal cer fate sa ‘Nena vnutryoau crescut tm mare mar vse pin wi lnarea acest pinip. Malia esigt clea nap ere nereasers ‘vant aap Cele care fa pate din pero exe Iva dat auto ‘itt poi van mart srl, Un dar eee a relat 8 print 9 mire imprint de salar penta ca apt set aver Un administer de Pada Gas Werks Company at ropes pen: sev redaceen de grad in coms aun sale eligrant a neapacki «ie a condoceoameni in mod abi. eos progam de insure na doer et ‘asad a degra, cbse promot o mai de sla In nenumivte oat, pence char cares pari a ba het organiza a flere pn amie loa fo al ‘mai free de nd partenra a inceput program de ise ‘aren an ever ui dereruate no pe care oti. Tt pe $8 fe agin anu crn etwas i,m lent aa "lle de dine, dearve mu aves rab ape nes pate! ot dor pent ¢ ne leas a ace unica sce ‘Un barat a fn att de impresonat de acest princi aa ina tan moeple se dsc cust membia de. La ore we imines, cau plea acne cl a fos te maret de cnn trea propilr gree, at de nia de perspective uns bm ni Si mai ozate cae se deichide in fata a, nt maa resis odour. ‘avs dormitin aca nap, in agin gpa cre au art. Gin er? Un individ nai sinistral, gatas adopt cuenta oie teak oc ere vneadn conta? Nu ic vorb ran comer de ar sofsicat 9 Maat,» pernonaitate mondent care vor Men tei Timbig abel dou wives crepe, Tn weme c scrim acest capt am pinto etre de wn gen de jena voce, wn writer a crt Soapos due, generate dp trverate, ea oe erate profsionse ab inca do Hebel. ‘Scere, scr pun vas ut wana, vorbind dee apo. eure pine page edad ota er elias 13 Das Cans: Un ak barbs, un veekinewyorke, absolvont al Universitat Harvard, san om bogal, propriotral unei mari fabric de eovoare, a declrat etn ‘akmelepaspreecesaptamini vase, pin intermedi! acest item de ‘nr, mai multe despre arta rains inuenari oamenor det tn ase pe sceeai tem in eok par ani de fratate. Absurd? Amuzant? Fantastic? Design, ai deepal de a respinge eccast aimatic si de a 0 ‘caracterina pin oie adjetiv dares En fe det 4 relates, favre ‘comentaria,o declaatie frat de un absolvent conservator st eminent a Universiti Harvard intro adresare publa faa de aproximatir sare sate de persoane la Yale Club in New York tn seara doje, 23 fbruare 1988. Comparatv cu cxea ce putem 6°, spus celebral profeor Wiliam James, de kt Harvard, omparaiy oa ona ce patem 8, suntem doar pe jumatatecongieni. Nw wixam decft 0 mics parte a resursear poate Frice si mentale. Penra a face 0 afirmate general ndvidl uman ta este ct ml inte iit ale. El posed diet puri de forte, pe care, de cio, mu reuese sal floscasca." CGindesee la aele pater pe car, ade obi, nu reuget a le flor eat. Singur cop al aes ar este acla det ajuta se descopei, se dervoli gs prof de pe urna acelor aba adormie 5 neaiate, ~Fauesi",a spas dactoral Joh C. Hibben, fost presente al Univer- sia Princeton, cet abiltatea de ate descurea Tn situate de vat" Deed le momenta a care a termina de citt prime tei capitol ale verte cA mt simi tin mal prepa pentew a fee fa stair de ‘at, voi considera aceasta cate un epze total n een cet privste. Pen- teu ct ,marele sop al educa", a spus Herbert Spencer, me eunoas- tere, dl ajiunes Tar aceasta eo carte de atune. DALE CARNEGIE, 1986 NOUA SUGESTH PENTRU A UTILIZA ACEASTA CARTE LA MAXIMUM 1. Dock wel at fib tn md opti de ane care, exist 0 cern indepensaila on pricpaesenal. init mai impart decd orcare aha rel su tei in can tn care a indepine acu cern fandament i de pal refertoare acum ste vor duce pune fabase ar dat pose seas deprindee fandanents, pot st obi eats minunate ira et eo sage despre cm a te fost a axinum de o cae are ngredienta magic? Doar acest: doi rounds inten de ‘ata, o Borie patric dea mai bitten de ae dew ‘Cami pt dosalao sel de matvtie? Prin rami constant it ae importante san pen ine acest pen, Imagine ell are stapnie lor va jut ies ova mai gat, mal dein, feria npn desist, Spune inno din ou: .Populariten mea ference easseninetl me de vale prion dep, ne ‘mana delonghi de deprinderie mele neil cu oan" 2. Get reer fare capil lane, pet cpt. prvi de nab, Ma api, ve f probit ak wei epede ln arma ‘vo facedect dat et doa petra dveriamert Dr deck ce ere teu re st iden deiner elle ierumane, toaeote $ recite ear capt n mod tenn. Pe termen ang, aca lac teva sina at econonine inp sai resale 3 Opes feces stirs pr mca ck hte Inveabite un cd pt apie cae get 18 Dus Canswate ‘4. Cito ind fn nun cron an un pix Cid aun lao mpeatio cae ere ea flsi,trage lini sub ea, Dac este o sugested patra tele, subliniaa fecare propoite si evidenin-0 sau marchear cu Subliniereaunel er face ml mai interest snl a wsor 5. Am canoscutofemeie care «fot yf de iro pentru un mare con- cern de asigurii vreme de cincispenece ani In Gcare lund, ea a ci toate contractele de asigurii pe care lea incheit compania. Da «cit mate date sceleasi contract na de na, an dupa en De ce? Pentru ct fexparona Tava aes era singaral mod in care pita pista car ‘tn mine prvederl. Oda, am petzecutaproape doi at sein 9 carte despre discural publics tsi am deseopart ca webuia a6 mal re pia fe, dined i end, pontrae-mi reamint e sreesem In propria mea cate. Rapitatea eu care uta ¢ultoare Prin urmare, da dare a oti benef real, de dart din ace carte, na imaging cf sucient wa rf dats xumar, Dupe a sii. ou mae ante, trebuie se perc teva are plant ew recapitalarea i: Pasteavo ane pe bre. Races des, Rama constant inpresionst de posible ample de imbunataire personal ere se la nes eiont Nu ula a ular acestr prin poste deveni o obisnsina dos pin receptlarea i apicara lor eonsana. Ne exit sha modal ‘6. Bernard Shaw aremareat oda: Daca presi cuiva erie, persoana respectiva nn va ini niciodats* Shaw a avutdreplate. Indes ean proces ats: Invatam actionind. Prin uma, dactdoret 8 spine ‘principle po ear le studi in aceasta carte, ceva in priv lor Da mu procedeai stl, le vei uta repede. Doar eunostnee care sunt flosite sunt pasate tn mint Probab ise va pare dels aplict mereu ast sugesi. $i aest Tacru pent cd am sci artes, da, eu tateacestea, am descopert r= ‘vent et im era diel x plc toate ile pe care leat sustint. De exe pl, stuei end est nematunite mult mai uor ster sist condarmal dea inca inteeg panctal de vedere al ele persoane, Eases ‘mai ugor st nvinuisti dod slau E mult mai naturals vorbey despre ‘nea ce weit det despre ceea ce yea ccalal perzana. $i aga ma parte. Asli, ye masuea cect evant cate, amines 8 mt Inoerei doar x4 scams! informatie, Icerel sti frmest obiceiat noi, 16 Secret ecm {ners adopt un now sil devs. Acest er va necesita timp, tena tate practi in Intoarcee desea I aces pag. Privete cares ca pe un ghid penta relate mane, ar defcare dati cad eeonfani cu o problema — cum 58 dicpinarea unui cop, sragerea soul de parte modi tn de inde su sisacerea una client tat, comport hier na ral. impuliv. Acrasta reacties, de obicel grein sehitb, revi Ia cet agin seve paagafl pe care la suit. Dap car inane, sccte modal noi de compartment barre fcnitntea magic. 7, Ofer coal, sf, coil sas unui parr deface moneds de sece co sau de un dolar de Scare data ind t srprinde ld un ‘snunit princi. Transform spire asetor regulate cata 8. Presedinicle unui banc imparanto de pe Wall Street a desris da, in-an dseuresujiout In fa uneia dice clanle mele, un sistem ‘etre de efcient pe care folosea pentru desvotarea personal, Disp tea de patna educate formala, dar, eu toate acesea, a devenit una din tre col ma important nan i Amero. A mers cd dato mare parte din uecesl stu opiari constant a stemula eeat de el, Aceasta ‘ eea ce face sf vol da cwintle pe td exact ile amines: Vremetadelungat, am pasteato agenda de saci near eau notte ‘oat nile pe eae le aveam fn tinal ie. Membri fmt ele rn facut nidata plane pent serie de mba, neue tian ein edicam o parte din Beare sera de simbata proces eelar al exami is, ecapularisievaluti de sine. Dupa maa de sera, rmineam in emi deschideam agenda de programas median Ia toate interval, lscule tudile are ayusesera loin curs epeiman, Ma team: gree am fut am act bine yn ce mod mina putea nuns performantela?e ‘Ge eaaminte po wage dia seeaexperena?s Miam dat seams dewori ot sccata rcapitlare sipiminals od ‘emule extrem de ma. Eram ase winit de prope gle, Desig De masura cr anit an toca, acstea au devent mah pin fervent Uneari, am avat tending dea a fei dupa nadine acest eval n Dae Consece Sitemal de autoanalizt,autoedacare, continvat an dean,» fut mal rule penta mine deed oricare alt era pe eare Lam acerca veodat Ma jtat sin demonsterabiitate dea lua dei si mia fst de un rea flo note contact mele ex oameni recomand din ot inima." De oe ns folost un sist similar pena 2-8 verifica apleaea prin- cipilor dicate aceasta carte? Dae o vei face, vor zak dou cru Mai in, vei § expat de wn proces educaianaluimitr si nepret fal doilea rind, vei descoper ea abiliatea de at nti gate des- are cu oameni se va amplienenarm. 9. La final acest cave desoper citea pani ale pe care ar trebui st consemnes!ihinrle obinute in apliares scestarpeincp Ofera name, date, remltte. Pastearea unor afl do Insemnari te va ‘inspira dopa efotur mal mars i gindostete et de fascinate vor fi seenterindur end le vei deseoperi,msimplator, pest ctva an! entra uiliza optim aceasta ere: a. Dexvolto dorinaprofunds inten dea stip principle rela- tio inerumane. ‘bs, Clste Gacare capital de dows or asin de a tree a urmatoral tin ce et, ops froevent st nei cum poi pic fe- care ages, 4. Subliniat care idee important ¢, Recapituleaza principe din aceasta ear in ecare luna {Aplica principle de ecare dat cind ai ccazia. Floste eet vlum apo un ghd practic ce te va gua sti rezoli probleme ance. 1 Transforms proces de ietare ft jor pasonant,oerind wns prietn © moneda de xece cent sau de un dolar de Bicare data cd testa esurprinde intend unl dite principe enuntate sick. 1 Verifiatm Gear lana proprsee pe cael aregisirealnreabate ce gree ice buna a aut, elect ai tvatat penta vitor. 1 Left acest ear, fa seman cares rai cum gd at iia rie formate. PARTEA INTAL Cum si va comportati in lume — tehnici fundamentale i Daca vrei si culegi miere, nu rasturna stupul* Pe 7 mai 1981, cen mei senzayonae urmarie din New York City a sjns la apogen. Dp saptimén de cast, Two Gun Crowley — ucigasu,pstlaral eare nu fama gi nil na bet era neat de pote, pins in capcana in apartament uit la de pe West Ed Avene 0 sta cincneei de polit an asediatascunastonren sa de Ia et ‘Au plurtscopergal,ncercnd al determine pe Crowley — acyl de polit” — sa ia afara prin efocare ew pve lcrimogene, Dip care Sau instlt mialierle pe aeopergureeladnor din jor, ar pent msi bine deo ort na dintre cele ma elgante zone rexidentile din New York «8 rasunat de fcurile nerucisate ale pistallor si mitairelar. Crowley, emai dupa un ft, ras noconteit tn poi. Zece mi de oameni emofonl au wnat confruntarea. Sire New York na mai fasesert iiodatt manor lt un atl de eveniment ind Crowley a fos capurat,offeral de pole EP. Mulrooney a ‘dclrat ea banal ea dou pstoael eingatoare ora una dinte ce mai ericulog infractor din tot storia orauli New York. Va uid la cea ‘mai mica pronoare, a spun often Ce patereavea fst Two Gan Crowley dexpre ol mai? Stim acest Incr pent cn tn ee poi tageau Tnspre apartament a ere se fla, ela ers erisoare adres Orica intersa. iin timp ce sri, Singoleeare curs din rave sale a lasat pe rico pata de un roe spine. In text, Crowley aaimt: Sub hana mea bate na fet, naa Tuna, un eae ma fee nim rcun4= 2 Dave Carsece Cu putin nine de aco incident, Crowley © igilie pin oo pestena a pum dru de arn Long and Dito, um pit Indep are main lr ss: Preana peal de ences” aa scot youn cavént, Croiey a cops dabodt pe polis cu 0 plaue de gloame. ln timp ce oer aaa a pant, ‘rowley asst cin asin at royoleral feral ga ma as ult in ropa! nomieat $i acsta fst weg eare asp: Sub ina mea Bate inima ft, inst bund, una care nua fice ima ve ‘rowley a fot condanat le mos pe scan ect. Cn jun Jnloal xceuti Ia Sng Sg spusel ote: Ate crac primes pen. tr am wis mei” Nae a sps Asa © coe ce prise eee mam apa” Concacia ace povesti €urmatouen Two Gus Crowley mu 8 Iwao ods pet rine F acento tine necbisnts pine ening? Daca ay ees sca rmaoare afm ‘Mam powecut et mai bun ant dia vas ofrind oamendor placer fine oti tse sit bin, dar primes a shim evi de oar, cin o existent de om vat.” ‘Aces sunt curt use de Al Capone D, cel mi cele dsman publ al Americ, cl mat sine pings care © exit vedas fo Ching. Capone nu austin Dimetra, oa peep dep ‘ier pbc — un bier public nepreciat yaa. Lael va camidert a9 Dutch Ses aint de «se rab! mb Alosnisleganperior to Newark Scuks, unl dine cel ma cus dla, asp, innan teri, 8 era bintacaor pub. $ creda cos er ‘Am para pe acest sbi, o corepondeat teresa x Lewis aves bt gurdan aif neioare Singing din New York, care a declare o aputin dine incr din Sing Sing ve percep sine cn amen raver Ei st afl emai cine 8 mine. Aa ct rable exp i po spune de eau fot evi a pg wl tau at apes repede pe eget Marian dite feared pinto forma de rationament, ent sau lg, st asics stele antciale 22 Secret econ chiar fa dee ns, sustindnd cu tare ce nu a rebut fe dloe Stemi". Daca Al Capone, .Two Gun Crowley, Dtch Schulz ai eemenca Joe, fla tnre perf Inchiserlor, ru si gasesenicio vind, oe se poste stne despre oameni cu caret cu mine iam in contact? Jolin Wanamaker, fondstor al magarinelor care Ht poartt numele, a smarts oda: Am ovata acum weizec de ani e2 «musa asp e un Iuera necugeat ntdmpin destule dif fn tneercarea de wai dep propileinte faa sa ma ma framdn in prvi fapalic& Damnezea ma ‘considera ae indiat a disrbuie tm mod egal dural intelgete= ‘Wanamaker a ovat aceasta lectiedevreme, fn ea trebul 1 cos prin aces le np de rele de nl ine de arn tree rin cap ‘ade nowt! nous deo din sta oameni na we erica pesine pen ‘eu nin, indferen ct de greg sunt crue pe car le fc ies inutla,penru ea ex plaseazapersouna pe oposite defensiva sie determin, de cic se juste. Cite este periculoast, pentru c@ s rinete mlndvia peeioast a une! pesoane, rant sentimental imei Ae sine gi streste resentment BBP. Skinner, psiologl de rename mond, demonstrat, prin inter: medial experimenteor sale, 8 un sninal recompensit pentru condita ‘bunt vavata lt mal repede gi va refine cees ceive Tn manera mult ra fice decit un animal pedepit pentru comportement gest. Studi llesoare au aritat cd cea princi se aplica 9 oameniloe. Ceiebnd, ‘nu inspira schmbari durable steam aesea resentment Hans Saye, un at mare psibolog, a spas: .Pe et de insta suntem de A Sisimpatiah, peat nee groaeh de jude. Resentment pe care i generezaeviea poate sti domoralzeze pe agate membrane pe pricten, frst regeanc a crectze ‘uaa care a fost condarmnats George B. Johnston, din Enid, Oklahoma, ¢ eoordonatoral penta rmasuri de sigarant in cadrul use compani dn domenialinginerct. Una ine responsabiitae sale est vegheze ca angst sa poate ease de protec de feeare data rnd sunt pe sane. Ela relate de Beare ‘dus cind files muncitori care nu purtas ea, le spunea, pe un ton ‘utoritar,deapre rglementara cata webuias 28 se conarmezo. Drept, Dae Canna reaulat, obtinea un acerpt posar i adesea, dupa ce ples, muncior Tau ei de pe ap. George +a decis 4 nceceo abode ier, Data urmatoare nda 2st muncitor care nu purta eile de protect aintreat daca aes tea sunt incomode sau died na ise potriveas pe cap. Dupa care lea reamint pe un ton ama acele cat fasesera concepute pena 2 spira de accident sa sugerte&acestea ar ebul prtate mere la loa de mane, Revakatl a fest un grad sport de confrmae la acest worm de protectia mune firs rsentimente sau super ei descoper exemple ale inuiati entclorpresrate peo mie de gin ale More Gest, de ld, laclebrl conic cine Theodore Ronsevel si presdintle Taft — 0 netneegere care a scindat Partial Republican, a plasat pe Woodrow Wilson in Casa Alb, seis nda indranet,srlacit th pail Primalui Rézhoi Mondial sia influent, ‘eurealistorc. Sa recaptalam rapid fate. Cind Theodore Roosevelt parasit Casa Alb, in 1908, ol La sustint pe Tall, care a fst ales pee dint. Dupa care Roosevelt a pleest in Africa pentru a vn ei. La ftou cere, a expat. La denuntat pe Taft pent conservators sh, Incereat el neusi sl aigure nominaliares pentru una elea manda ‘organiza Partial Bull Moose sa darimat Panda Republican (G.0.P). ‘In algerie care au rma, Wiliam Taf si Parl Republican au about raajrtata ta dor doua ste — Vermont si Utah A fost cea mai dexas- ‘euoas ifngere po area euferteeodats paid. ‘Theodore Roosorekt La ivinult pe Ta, iad acess gia. pst ome el {nsusvin? Normal ea nu. Cu lari in obi, Taf desarts Na vl um, 96 pat proceda a" ‘Aula fst sina? A Ji Roosevelt sai Taf? Sincer, nu gia nt ‘nmi pas. Ceea ce yeas spun ca toate eile li Roosevelt na, conv pe Tats admit a a presi, Elen au facut deet st determine pe Tal te jase sist repete eu Irn in ois «Nuva eam asf uta peoeeda fel" Sau peste la seandalal petrol de In Teapot Dome. A ste indgnarea pre la ncepurul anor "20. A aguduitnatiuneal Nu se mal Inudplanesimiesnilar viata publics american. Las aepectele prin pale ale scandal Ii Albert B, Fall secrtaral de Interne l Cabinet 2 Sect scent Jui Harding i ieredinat concesionreatezervelor de peta le guver de a Elk Hi gi Teapot Dome — reerve de pel care fesse piste pentru atlzareaulerisara de care Marina Mitra. A permiase: etal Fall cae compettva? Nick pomeneal. El x ofert contract {gs 51 somos dizetprietenulai sau Edward L. Doheny. $i cea fact DDokeny? Is acordat i Fal cee cea placa numeasea un impr the o sata de mi de dol. Apa, in maniersarogant, scrtaral Pall @ bdonat Marine: Miltare Sister Unite din dist nlture compet tor le eator pati acacente extrageau petal din rexervee de lt Elk il Aces competi alngaide pe terenl lor cu arme i bionete, au abit st junga in instal si au declangatscandalil Teapot Dome. Duhoares pe are a espn a fost at de abject, net uit Adi rintratin Harding, ngrloato maine inteag, a ameninta 8 naruasce Parl Republicans aps pe Albert B Falla sptele grail all fos condannat ea ferocitate, eam pn barba din sta bli ‘fst condamnatvrodata Oare - cit? Niiodata! Dap mai al ni Herbert Hoover asugerat, tran discus public, et moartea presente Harding # daortfetméntaorcauzate de twadares unui prcten. Cind ama Fall «ai acet er, ast de pe seaun, sa inlet puma gh tips: «Poti? Harding adat de Fall? Nu! Sol meu mu a ret niio- at pe nimon. oat casa at plina do aurm Lar feta pe stl meas aca yeu Iurugroit Ele eal car a fost trad, soeifat gi crucial.” ata, jada, natura uma in sfune, inoctri care du vna pe ata lumea in afar deo ni. Tot sustr ae, Aalto, stunci etn ts ‘x mine vom tentai maine s0cricam pe tots lamea, st ne amintim de Al Capone, wo Can" Crowley sf Albert Fall, Sa Tuam aminte ct toate cle sunt ea porumbeticlaor. Se intre mereu seast. Sane gdm ‘x persoans pe cate urmeaz st ndreptam i= condamnam sv jus ‘ea pe sine sine a condamna I rnd: sau, af ca linda Tal, va ‘une: Nu ad cum asf pout proceda afl. In dimineaa zl de 15 apie 1865, Abraham Lincoln era pe moarte ‘nrun dormitor dino cast cu apartamenteifine de inci de peste ‘drum de Fueds Theater, unde Xl tmpuscase John Wilkes Boo, Trap Tang al ui Lincoln ea ajezat tn disgonals pe pstul nln, prea inst Pentel O seproducere eins «colnet pcr The Hore Fai relate Dax Canoe de Rost Ronheur stirma deasopra paul, iar itso lamp ew Acsra plana Haren lina gabon. Tatimp ce Lincoln ces marbund, scestara de abot Stanton a spas: pe eal mai destvinyit conductor al oamenilor pe cae La vast Tames vreodata” Care a fost succes ai Lincoln fn rele sle cu meni? Am iat viola lu Abraham Lincelaveme de xece ani gi am dedicate ani sere sireserei une cari intlte Lincoln the Unknown, Cred ea am relict © analie a personaliai s vieti domestice a ut Lincoln pe et de deat ‘i exhaustv post, Am fcut un obiet de stdin special din metod la Lincoln de ase raporta la semen. Recurgea ola rc? O, da Pe eid era tare allan Pigeon Geek Valley din natal Indian, nu doar en ‘ica, ei srs, toda, sero poeme M care rica oatent else pe dramarile de tara, unde urmau eu sigurant 28 fe gas. Una dinte acest serisori astm resentinent ere a dart ovat reg. Chiar si dupa ce Lincoln « devenitsvoeatpractcan in Springfield, Minos, s-aatscat oponeai i mod deshis nsrisor plist fn eae, ns oda are! masa, {In toamna anak 1842 a riicalzat un politician infu certar, pe nume James Shields. Lincola La erica! asp nto seioare anon publica in siarl Jounal din Springfield. Oral =a entemurat dee Shields, sons gi mandru, a Get de inignare. A allt cine a redactt sevicoarea, 0 ureat pe cal, La ettat pe Lincaln si a pronaca ld Lincln mua veut lupe. Era Smpotrivadueuilor, dar na pate es din acest susie eu onoarea clvt. I sa oft pasilitatea de a lege mele, De yreme ce avea brat lng, ela optat pens spadle late de cavalerie ga Iuat let de seria de In un absolvent al coi mitre din ‘Wes Poin, ir tn sua programath, said ev Shields pe un bane de nisi al rua Misisipp, pega sa upte pila mort; fe, nus ipa, secu lor nrerupt sian opt confruntaren, ‘Acestaa fst cel mai instru incident din i Ini Lincoln Cu aceasta ‘care, a Ivaat o leo nepetia despre arta relator dint oamen [Na ama scrsncidata veo srisore incarnate oa peroand, [Nu a mal ridiculiat niciodata pe nimen. lar din acl moment, sproape cd ‘va mai rca niiodata pe sient pera imi Sere sacs De neoumarate or tpl Rasbnnat Ch Lineln paw on encralaa ts ute Arte dela Poona, fae dine ei MeCllan, ope Buse, Hooker, Mee — infin gale wage cre Law ads fe Lincoln pragl disper, Jumaae de naune eondamnt cu sl Hie pe ace general incompetent tht Lincoln ener pica sma fnd bus cu oat umes" ga pasta calnu-Unu dine ttle Ia pretreat Nu jer, penta ana jude Tar stun end doamna Lincoln sain vorit x apie despre american ia Sad, Lincoln a pans Nu xia et gn cum am {isnot inprejaraiinare.* Soin recat pein mle sta care Sa vedem un sigur exempl: ua ce a Geyabar fo pura prinele le lena in tal 1263 snopes de ie, Loe a ep 8s etragh sre sd, fn reece nor de fauna rand ial ula burden Cd Lee a Pots arma anv, agit asa un wt, de newceut iar dia spate se propa vicoriosa Arma Unionist Lee czas In capeana, Nu pen cp. Lincoln vat acest cr, Bnei sou deo ocse de ar, wins din cera, dea cparaarmatai Le de a ne ined eat sbi. An ine,iniran moment de speran inca rdomat a Meade 2. mil reed onal de rab, sl sac ganic pe Lee. Lincoln gba tlegraftordnele sti ‘meso pei a Mende, cern stn med. Darce'a fiat general Meade A feat exact ops cee ce fess ‘eam A nti an comin de rab eel det orn ai nel xa mio elgraia tat el de eae. Arefzat eae toric sauce pe Lec Incl din ua, apele ou ores i Lee a eat Potomac impreute rpele sl. ins aft fron Ce Tneamnt aa", a srg etre fl 8, Robert .Doamne, Durell am svat in mina nowt er sufiient nde brates ar fst: mie din cece e am at spunea fae nua mobil armas fn ace tps, aproape ‘rice general Lar fi put aioge pe Lee. Duct mas fds acl, bay 8 tu favinge eu ts Due canswcte ‘Ceuntdezamagi, Lincoln agert ss srs Ii Meade acest mess ‘Sim ui, aceasta peroada a vet ale Linco ra extrem de conser lori refs exprimi Aline aveaataserioare, vend din partes Jai Lincoln in 1863, echivala cu cea mai wevert dejan Degancigees, Nu ee ca ota seama de amplaarea penne cauzte de fas i ee ise flan mine posse, iar eaptrarea a, prea ce uinele nase sucess capt boa. Da a, reroll va preg p opr ‘out neers, Dact na bat pu sac in sgurans pe Loe ane We acum pts oar 8 stat asd dee, eed po asc ine fate in soldat nu an de do end in ra mara de cre a dpe anc? Nu e eons tne sept, ma mk pet cat a aa le es acum, Opti de er eel are ant exe de brat de este (Ce eri ct a facut Meade cd a cit serisare? De fap el nu a vazutniiodata seen serisoare. Lincoln nu 8 msi twimiso. A fost gas prinwe doeumentele sae dup cr « mut resupunerea ea este — iar aceasta e dos oprespanere— of dupa ce a seis aca seriou, Lincoln a pit pe freata si eta spe «Sta psa. Poate et nu webuie sama grabese a, F desta de wor pentru mine 4 sau sc th linitea Case Alle gis ordon Ini Meade a stac: in daca mas fiat la Genysburg say visa sngele pe care ba rtut Meede fy ule siptsmins, ir dae urechile mia fi Tost srapunse de strigtle si pete clo rani urban poste e8 nikon mu tt de dornic ata, Dae as fav fea reticent a lu Meade, paste ef facut exact ceca cea Feat ch. fn orce car, fapele ean consumat. Duck triit aceasta sersoare, ma voi descrea, nst Meal se va sim dator = se jie. Meas vx determina sma condanne. iv tio resenti sent, iva deteriora pe vitor ulitutea de eomandant si poate va forts ss dea demisia din arma ‘Asaea, dupa cum am spas Lincoln aps sersoarea deopat,Intucat tnt, din propria experiena amar ca dojenie serie apne sunt ‘proape invavabi nut "Theodore Roosevel a spus etn caste de pryedints, tunel end se confratta exo probes complicit, chia sac lse pe epat it pr easca pita de mari dimensiuni a lui Lincala eae atiraa deasspra ios sau de la Casa Alba ise intrebe: Ce a face Lincoln dact ar tn Joc mu? Com ar reolva el aceasta problem?” Data vitoare cn suntem tena st admeanestim pe cine, st scoatem in buzunar 0 bancnota de cine dla, ne itil imagine i Lincoln sist neitrcbam: «Cam af abordat Lincoln seeasts problema died ar Fconfrunat eu ea?" Mark Twain sta pierdu oasinal cumpanl sia redactat serisor eare su fncns hietia De exempla, i serie oats nt bach care fi stiise ‘mina ,Ceea ce hi webuie e un cericat de faormnare. Ne tebaie deo ceri voi aves pri al primest.~ Cua caso, a srs una editor, penta ertcaincercarle unui coretor de ei gimbunstt orto- afin panctaria“. Elaordonat: Las oxtal aga cum 6 sre de ines 1 gia ea rapeetivalcorctor si pstrene sages n trea din eo- fen ta descompus.” Redatarenavestor serisr acide facut pe Mark Twain 8 se ita mai ine, permis 8 yi exprime fara Scrsre ma jun a8 rien _e nmen, pentru c sofa uile-a sos tan din eta postal. Nu a ost ‘rimie niche Cuvosi veo persoana pe care far plea s8 0 schmbi, sao pul la respuct ssa o perfectonea? Bie, e normal Sante tot nfraar ase- ‘ui cr, inst de eo nu a pepe cu tne insu? Dintnan pune de vedere absolt eit, acest eum Ira ew mult mai profitabil dec incerearea de ‘4 schimba pe ali ~ dae mult mai patin periculos. .Nu tplinge de ‘apada de pe acopeil veil, a spus Confucius, end raga dela usa rope tale ate este mara Pe vremea cl eram ines tnd cert st impersiones amen, am srs sersoare necugetatt Ii Richard Harding Davis, wn autor ii ‘udnioar pe orzotal Hera al Americ. Pregteam un arco de revs despre autor am ragat pe Daves fi descr metod sade aera. Ci ‘teva stand mai deve, prinibem oseroare dela neva ca cea ota de subs: Dias, dar nu cit" Am fost destl de inpresiona. 2 Das Canvoote ‘Am simt ct scitorl trebuic at fe foarte ales, ocpat si important Bu nu eram sc pe depart oepat, inst ram neraitor 34 inpresones pe Richard Harding Davis, apt cA mia finletserisoarea conc pin uve: Dieta, dar cit” lu +a deranatnicodaa stn raspunda la sersore. Mia retunato cu aceasta ea seria a paba, in paren de joe a messi mex: Manic: role tale roasts sunt nrecute doar de propria prot.” Badevarat, am facut o galas probabil ek menitam aceasth djen. Ise, om find, m-am simi jient. Ma displeeut tt de ml, ne, tune’ nd am aut, dup aceon, de moartea lu Richard Harding Davis, gndul care ii mai per- sista nc in nnte — mi rine sf roeunose a fot legate fering pe cate m-aprovoceto. Daed tus eu mine wren af strnim mine resentimente care ne vor “mvenina timp de 2ec de si i vor dura pina la moare,esuicint st ne Janes unl alain crc fepatoare, sing ind ele sunt juste, In reljilecu oament, ne amiatin ea nu avem de. fee eu eeatrh logice, «i en eretari emosonae, dominate de prejudceas, motivate do orgoli gi caprici. (tite aspre Lau deteminat pe seniial Thomas Hardy, unl dite ‘xi mai bun romancieri care au imbogaitwreodataItraturaengles, 58 onunfe pent todeauns la erie de Setiane. Crile Lax faut pe ‘Thomas Chatterton, poeta engl, ss sini. Benjamin Frank, lpi de tact in tne, dosent inp sit de lplomat, att de abil tm comuctle cu oameni, theft & fst nami ambanadoral SUA in Fran. Sere sicesul stu? Nu voi vrbide rau, e nimen, a spuse, ol vobi pe toata lamea dose de bine.” rice persona nechibrata poate 54 crite, s& condamne si st 9° lings, iar majortatea cele care sunt ata procedese nto Un om mare fi demonsreaza mara, afrmat Calle, prin fal {in caret watz semen ma mii Bb Hoover, un celebra pilot de tesa si participant ls spectacolele acriene, se inforeea acas in Las Angeles dup orepreentaie ce avusese Joc im San Diego. Dup cum a deseis ta revista Flight Operations, la nouaseci de met inser, ambele motoare sx opt Ela reusi taduck Serta sucensit viola lint serie do maneve abi, tas acta a fot grav av ade iment maf rit ‘Primal ers feu de Hoover dup aterzare fora fot st inptee combi avon. Dap cam bse arama eu ive din ol de Dole Reaboi Mondial pe caret plata fre alimentt eu wn combust pom mio cu eat mai degra dest ou boing. ‘ind ima sero, aera vada pe mecaiel cre cw: pase de avon. Tara ne snes tril de vtovat penta green a Din oc ei urea lcm n moment acre Hoover epropiat de 8 Tocma canzsedstugerea una apart de thr fare contra Pat acide, toda, rel penoane 1 potimagina fra i Hoover. neva a pte ap doje spre pecarelar putt aren ltl ace tnd eaten. na Hoover ma a Cert pe mec; nic carmaker ashi, La de mt Sraspux Penta ai demons ct de sigur aunt an vel mal face ata coda, weau si grit moe de avionl mou FSI." Pain sunt eta, asen, thrice cop, Pate eae ca cust ‘i span seria” net ma voi face acest lc i vol spe ded tc, cee una dite ler clas le eral Serica, Tata it A put, nile atl de fond in Pope's Home Joana. ire ici x prmisinnes etre ga cum a ot el onde sat tn Readers Digest: waa wi” ete wl dite sele anole care — daca oun moment de sincera — singe o cord ses a alia cor, oc devine un ancl favorit, mereu rept. De la pra xa sparc, Tata it a fost reprodas", serie anor, W. Livingston Larned, in ste de revise si bulein informative, precum nar di intweagn ar. fot Tetpasit fn manir& aproape Ia fel de extensivs fn rule Kb eine ‘Am ofet permisine la mi de persoane cares dort si tect Ia ‘a radio in nonumarate acai i programe. fn mol destl de cds, perio- Aicele fecuhator grovel elo La flo npaginie lor neo, un snumit arial «fa aod mistrioe pe placa tturor. Cel de fa & fst ‘Sgurama un atl de esol. a Das Came ‘TATA UITA 1. Livingston Lamed Avcu, Sale hopun aceon imp ox dermica omen bra cu becle tale blonde pte de fries umes, Mam vecurt sing In camera ta. Gu doar eor mite mane, vee ee eo irl io, ma capris un al inabugor de remuscare Siindan inva, mk ening pt Ta aera a are mit ladeam, fal meu. Am at ned ca tn. ‘Tam cent timp co Imbrea pera seal pnts abi eh te ters ofa coun prosp, Te-am ua eros pera cf cur pana Am tiga ine fri tuned al aruncat wl nea pe pode Le tea deja gai rai cana AS rastrat dive crac ‘Ath hana pe neem. Thal pa ante pot Tap pre uk nt pe pine atc nd opt ae jo ia eu mam peg st ‘mart ae treo, eats few en fn sp La revedee, ai eu wm rama am spun Tow reel dep Apo, tl a incepta dupes. ind am vent, team amas cum ste fs yraoc june ca beau arity rap i Team ‘mii fa ptender,chemfndute fort cnt. Crp rm ep ar aca arf web 8 cunper tu, i ffs mal ent eu Imager ase ce, ley cn partes uma at {itn el a,c eam iro, itt nc wel aa net Gd a e's poe, a Ire, etat. Ce does, mam ast eu [Naas nimi, a erga pt ine wien un ah va pas atl nr tll ne sm sata ie eel ae ict aletnne pe care Durer anit fn inna pcre i msrp cate agli nu o ates oi. Dap care ples, pind ps bin, le, sear ree aru ma ct in mi am ost orig eo ia teria deo stare de aust. Ce fet din ive soot oi el? Obie de cha vin a de ra — aon re plata pe cae 2‘ ofeream pete apt dee bat Ne ec ca 2 eae, setpam a prea lt do copia Te maar e i aoe mi Secret ccna Si eras ait de male trata’ bane, eet adler aac nina t cts eral el de are cx some cs ved tsk asp dealror. Aces era va vzat etl de x lena ce ie om oer un sat de noapte bunt. Nine aces ou coment i acest ‘ear, ale, Am vert in tere amare ps ta am tngemncheat ng aint ‘Cala mea ete o compensa slabs gi a lineage cet Inert ac leas spn aun ede tes. ns mine vol te aera Iie price bn ome defer gi vol de tel cadre. 0} mapa limb tune ad iva ven trons cine de nerd, Voi conus sn spun caus situ: .Nue ded an baat — un ieel™ Ma totam pri ea pe un bica. Tetan ccd te a cu, Gale, ‘vem obo n pal, dau eu et inc usp mile ‘ral bral mane! le, cap sprit pe uma Arn cera pre uh, re ul fn loc de ni condamna pe oameni, a8 tncercim +4 1 inelegem. Si ncercam 52 ne dim seams de ce fac cee ce fa. Aces aitdine © mult ma wil mai interesanta dec ee: en trezee compasine, toe antl bundiate «A Te ti pe tate inseam ale ents pe tate.” ups eam a spas doctoral Johnson: .Dunnezea lus, dommule, mx imentonea s judeee un om inant de sisal nll acest.” De ce seu mine st procedam ail? PRINCIPIUL 1 [Nu critica, mu condamne, nu te plinge. 2 Marele secret al relatiilor interumane Nu exist decat un singur mod de « motivao persoan sa fac ceva [Aistat coda ste glndest la asta? Da, osingura modaltte. Sea con sin x determin persoana a8 dressc8 x fac lcrl respecte. [Nava eta nin lt nod, Desigu, poi determina pe cineva sai de cess amenintindu ea wn revoltr fi pti obliga pe angi a acolaboreze eu ine — pina end te nor spatle a ei — prin ameninja ob concedes. Po fort un cop sf aes cea ce dart a acd batindul seu ameniotindul Tosa aceste metode erude au repercusun extrem de neplicute Singura modaitate prin eare te pot determina sa faci cera e aj ofer coea ce ores. Ce doreti? Sigman Freud a spus cot cea ce facem ivorast din dowa motive: pebiunessexuld i ovata de mace (ealzare personal John Dewey, unl daze cei mai profane ozo ai Americ, « para: feazat acest ora putin deri. Doeeul Dewey a spus ct cea mal seta novoie @ atari umane © dora de a 6 important Amine do cexpresia,dorne de af important” E semntcatva, Ove esi adesea tn Ce doret? Na mate, fs test dupa puinele err pe care vei co nsstena care nu poste nega aa edtva dine Ieraile pe care ‘msjritate oamenilor le dose: A Seoetele sucess 1. Stnaate conserves vie 2 Hea 2. Sonn 4. ni lure care pt eumprate cba 5. Va dopa moa, 6 Satie som. 7 Banton copier Un seinen al pera Aprogpe toate aceate doin an, de obi ssaficse — tot, ex cxcepi uni nt exo nese ~ apap afl de profes, srespe la el de imperoat ca nei de rand sa smn cae raeo ati cat cease Fred mumete wernt de mire” Ecce ce Dewey uneste doin de impor Lincoln a ncept oat serie prin sane Tutrr le place smagl." Wiliam Jemcsdelaral nd: el mi profund princi Altar mae e dora dea apreitIna el na efer simpla dori deaf ope, cla lcomia dps aprecere Tat fume unane its st npiroar, ar el cre ste mod cer aceast neces ann aie oer in pa eho ‘i anoeprenaaa de pompe fan va prea i anc nd eet vem Dorn efertoare le sentimental de 8 important este wna dite tases eset care dine uments do animale. Se daw un cxenpa: Pe rem en cram cop i lucram ofa Mio al tne crete pore Daro-erey vite de rnd lb Obie merge Jn tisgar rr la expor de anil desfigurate in Vestal Milo, Am eigato smeenie de prem, Tal meu pies page alas. tr pe ofc de muslin aba irc seam sai, arta cestra Jang ii de maselin Spe deo deat me, prcor mie ps de pang late pe cele eters Acs pe confer nt aa mew un eine sl important Dats Canine Daca sramosi nostri mu arf avut aceasta neve imperiosa de sti fecere 2 uni sentiment de important personal, ciiizata nu a fos, posi, Fara ea, am f fost asemenca animale. "Aceat doin Iga ce unsentimental portant a fost ea care ka leterminat pe un vinztor de bicnie needact ssa sh stadiee nite eat do rept gst pe funda unui bao cu buna asnice pe care cua pase cu cincizei de cent Probab a uzt de acl vinetor de bacanie [Nameless a fost Lincoln, ‘Aceats dorm a importante de sine a inapirt pe Dickens serie romance nomurioare. Aceass dora La inspira pe Sir Christopher ‘Wren sa i concep simfnilin pars. Aceat dorint La indemnat pe Rockefeller sadn mioane de dolar pe care nt l- chet nciodatl Si aceeasi dovina a motvat cea mai bogata familie din oragl au 8s consruagca o cata mul cu msi mare dee aveanevoe, ‘Aceaste dain este coa care arage mul ner, bait ite, s&s aa bandelor criminal ia se impli tn activi infactionale, Tana infractor medi, conform li EP. Mulooney, cami de pole al oral [New York, este caracteriaat de orgy, iar prime s cris dupa arestare fst vada arcolele de var ear 1 menfonasza st wansforma in ero Perspective neplcuté atnchisoi pare indepartata ata vreie ote poate lauds cx fatal e8 apace tu prettalitui de fora le vedetelor din sport, film i elevzane, laude police ‘Daca spi cum it by semimental importante de sine voi spane fel de om eg. Aces aspect Hi determing earcteru. F ussatra ta cea mai semnifcativa, De exempla, John D. Rockeflers- oyit seinen ‘ul importane de sine prin donarea de ani penta constructs una spit ‘moder la Pekin, in China, unde ras xf rat ilioane de caren traci pe care el nasa vast gt nav vedea ncindat, Dilger, pe de al parte, sia erat sesimentlimportanel prin af bandit, spargator de Inc si acigas. Cd agen FBI ana, ea dat urna tt form din Minnesota sa sus: Sunt Dilinge!* Era mora de fap ca deveise Dujeanal Public Namaral Un. .Na v8 voi face 4a, dar nant Dillinger, spas. Dierentasemnifcate inte Dilger si Rorkfeller este madi care uaa sentiment importante! de sine. Secret access nora pina de exemple amuzante ale unor amen’ celebr care #8 Jupta 4 dobindeasa un seatiment limportanii de sine. Chitr i Goorpe ‘Warhington a dort s& fe numit .Majesat Sa, Preseintle Sttelor Unite ar Griofor Columb a pledat pera til de »Amiral al Oceana « Vieorege de India, Rexterina cea Mare reuza sa doscida scrsr care ‘ow era adrsate. Maes Sale Imperiale ar doatna Linco, tn Casa ‘Alb, tors ssupra doamnel Crat a 0 toes ala etigat: Cam indrsznesi st al in prezenta me fra ef eat? Mion american a parti Ia finantareaexpediik amiahi care Antarctica, n 1928, upa ce au convent et muni tight vor ‘arta numee lor, ir Vitor Hugo a arpirat la redenusivesoraguli Pari {in onoara sa. Chir si Shakespeare cl mai renumitdiage tf, 2 fer 8 adauge svaluie la nameless pla procurares unui blazon penta fama a ‘Oameni dein uneor inal cw seopul de a eStgn compasiones gi tena cla, pent dobindiea wna seaiment al importante de ie. ‘St ne gn, de exemple, la doamna MeKinley. Baa oyint un sentiment slimportant’ pein a fra pe soa , presente Statelor Unite, 8 negli jexe probleme de tt inportante fn reme ce a sat lngh es fm pat re Inte; nd fn brates aun st adoarma, Sa han famea misti- oar de seni prin insist cael at rama laturide en cnd gb repeat lantra ir odata nuit a culme cin ela eu ols sing cu lentil peaten a ajuge a otic cu Joa Hay, secretaral su desta Sertoarea Mary Rabers inchart mv pow oda despre o nara femme pina de viata care a devert invalid pentru ei satisface ewoia importante de sine. Intro 2%, a spas doamna Rinehart, aceasta femee a fot obliga st se confunte co stu, poate cu vrata Maat. 0 aseptn ani desingurtt sin se mai stella mule de vis ‘A cazut a pats seme de eee ani mama oi in vt a eat dram Pinal etl tei napoi carn tai eu mincare, tgrjndo, Dupa care, ‘otro i, batrina mama, ostenia de acest fora, sa dat suet. Vreme ‘le mai mule saptiman, invalda a nce a pt, apoi wa rida, 2a ‘orca isa rlut vat" Uni pect cu autortate declare camen po realent tnebuni ‘ent gas pe ttl deve sl nebunii, sentimental importante care Date Canswate Je fot nega in mes dur eat Exist ma ml pacient serine