Sunteți pe pagina 1din 84
BAROMETRUL ÎNCREDERII ÎN INSTITUȚII PARTEA ÎNTÂI: JUSTIȚIA
BAROMETRUL ÎNCREDERII ÎN INSTITUȚII PARTEA ÎNTÂI: JUSTIȚIA

BAROMETRUL ÎNCREDERII ÎN

INSTITUȚII

BAROMETRUL ÎNCREDERII ÎN INSTITUȚII PARTEA ÎNTÂI: JUSTIȚIA

PARTEA ÎNTÂI: JUSTIȚIA

BAROMETRUL ÎNCREDERII ÎN INSTITUȚII PARTEA ÎNTÂI: JUSTIȚIA
METODOLOGIE Volumul eșantionului : 1 . 1 1 8 s u b i e c

METODOLOGIE

Volumul eșantionului:

1.118 subiecți18+

Tipul eșantionului:

Multi-stratificat, probabilist

Reprezentativitate:

Eroare maximă tolerată ± 3%

Metoda:

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare:

9-10 martie 2015

Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită?

Direcția este bună 49% Nu răspund 1% Nu știu 9%
Direcția este bună
49%
Nu răspund
1%
Nu știu
9%
Întrebare închisă
Întrebare închisă

Direcția este greșită

40%

greșită? Direcția este bună 49% Nu răspund 1% Nu știu 9% Întrebare închisă Direcția este greșită

În ultimele luni, foarte mulți oameni politici sunt acuzați de corupție, sunt condamnați sau arestați preventiv. Ce părere aveți despre acest lucru?

Foarte bună

Bună

Proastă

Foarte proastă

Nu știu

Nu răspund

Întrebare închisă
Întrebare închisă
0% 10% 20% 30% 40% 50% 47% 30% 9% 11% 2% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
47%
30%
9%
11%
2%
1%
Proastă Foarte proastă Nu știu Nu răspund Întrebare închisă 0% 10% 20% 30% 40% 50% 47%

În ultimele luni, foarte mulți oameni politici sunt acuzați de corupție, sunt condamnați sau arestați peventiv. Ce părere aveți despre acest lucru? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

În ultimele luni, foarte mulți oameni politici sunt acuzați de corupție, sunt condamnați sau arestați peventiv. Ce părere aveți despre acest lucru?

Foarte bună

50,0%

44,6%

47,2%

Bună

30,1%

30,4%

30,2%

Proastă

7,0%

11,1%

9,1%

Foarte proastă

10,1%

11,3%

10,7%

Nu știu

2,0%

1,9%

2,0%

Nu răspund

,7%

,7%

,7%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

10,7% Nu știu 2,0% 1,9% 2,0% Nu răspund ,7% ,7% ,7% Total 100,0% 100,0% 100,0%

În ultimele luni, foarte mulți oameni politici sunt acuzați de corupție, sunt condamnați sau arestați peventiv. Ce părere aveți despre acest lucru? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

În ultimele luni, foarte

Foarte bună

43,2%

46,2%

53,3%

47,2%

mulți oameni politici

Bună

24,7%

29,3%

36,7%

30,2%

sunt acuzați de corupție, sunt condamnați sau arestați peventiv. Ce părere aveți despre acest lucru?

Proastă

14,4%

9,7%

3,9%

9,1%

Foarte proastă

17,1%

11,4%

4,4%

10,7%

Nu știu

,7%

2,4%

1,3%

2,0%

Nu răspund

*

,9%

,4%

,7%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

,7% 2,4% 1,3% 2,0% Nu răspund * ,9% ,4% ,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

În ultimele luni, foarte mulți oameni politici sunt acuzați de corupție, sunt condamnați sau arestați peventiv. Ce părere aveți despre acest lucru? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

În ultimele luni, foarte

Foarte bună

47,6%

47,4%

46,3%

47,2%

mulți oameni politici

Bună

28,0%

31,0%

32,1%

30,2%

sunt acuzați de corupție, sunt condamnați sau arestați peventiv. Ce părere aveți despre acest lucru?

Proastă

12,0%

8,3%

6,4%

9,1%

Foarte proastă

10,9%

9,6%

13,3%

10,7%

Nu știu

1,1%

2,6%

1,8%

2,0%

Nu răspund

,5%

1,1%

*

,7%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1,1% 2,6% 1,8% 2,0% Nu răspund ,5% 1,1% * ,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cât de răspândită credeți că este corupția în România?

Foarte răspândită

Destul de răspândită

Puțin răspândită

Deloc răspândită

Nu știu

Întrebare închisă
Întrebare închisă
0% 20% 40% 60% 80% 70% 25% 3% 1% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
70%
25%
3%
1%
1%
Puțin răspândită Deloc răspândită Nu știu Întrebare închisă 0% 20% 40% 60% 80% 70% 25% 3%

Cât de răspândită credeți că este corupția în România? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

 

Foarte răspândită

70,3%

69,6%

69,9%

Destul de răspândită

25,1%

25,7%

25,4%

Cât de răspândită credeți că este corupția în România?

Puțin răspândită

2,8%

2,6%

2,7%

Deloc răspândită

,7%

,7%

,7%

 

Nu știu

,9%

1,4%

1,2%

Nu răspund

,2%

*

,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

,7%   Nu știu ,9% 1,4% 1,2% Nu răspund ,2% * ,1% Total 100,0% 100,0% 100,0%

Cât de răspândită credeți că este corupția în România? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

 

Foarte răspândită

66,4%

71,6%

66,8%

69,9%

Destul de răspândită

23,3%

24,1%

31,0%

25,4%

Cât de răspândită credeți că este corupția în România?

Puțin răspândită

4,8%

2,8%

,9%

2,7%

Deloc răspândită

2,7%

,4%

,4%

,7%

 

Nu știu

2,7%

,9%

,9%

1,2%

Nu răspund

*

,1%

*

,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2,7% ,9% ,9% 1,2% Nu răspund * ,1% * ,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cât de răspândită credeți că este corupția în România? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

 

Foarte răspândită

71,2%

71,4%

64,2%

69,9%

Destul de răspândită

25,0%

23,7%

30,3%

25,4%

Cât de răspândită credeți că este corupția în România?

Puțin răspândită

2,2%

2,6%

3,7%

2,7%

Deloc răspândită

,5%

,6%

1,4%

,7%

 

Nu știu

,8%

1,7%

,5%

1,2%

Nu răspund

,3%

*

*

,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

,8% 1,7% ,5% 1,2% Nu răspund ,3% * * ,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Unde credeți că este mai răspândit fenomenul corupției, în administrația centrală sau locală?

În administrația centrală

În administrația locală

La fel

Nu știu

Întrebare închisă
Întrebare închisă
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 49% 16% 31% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
49%
16%
31%
4%
În administrația locală La fel Nu știu Întrebare închisă 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Unde credeți că este mai răspândit fenomenul corupției, în administrația centrală sau locală? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

Unde credeți că este mai răspândit fenomenul corupției, în administrația centrală sau locală?

În administrația centrală

47,8%

50,0%

48,9%

În administrația locală

17,0%

14,4%

15,7%

La fel

30,8%

30,9%

30,9%

Nu știu

4,1%

4,3%

4,2%

Nu răspund

,4%

,3%

,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

30,9% Nu știu 4,1% 4,3% 4,2% Nu răspund ,4% ,3% ,4% Total 100,0% 100,0% 100,0%

Unde credeți că este mai răspândit fenomenul corupției, în administrația centrală sau locală? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

Unde credeți că este mai

În administrația centrală

38,4%

54,6%

37,1%

48,9%

În administrația locală

       

răspândit fenomenul corupției, în administrația centrală sau locală?

25,3%

13,1%

17,9%

15,7%

La fel

28,1%

28,5%

40,2%

30,9%

Nu știu

8,2%

3,4%

4,4%

4,2%

Nu răspund

*

,4%

,4%

,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

8,2% 3,4% 4,4% 4,2% Nu răspund * ,4% ,4% ,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Unde credeți că este mai răspândit fenomenul corupției, în administrația centrală sau locală? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

Unde credeți că este mai

În administrația centrală

55,4%

47,7%

40,8%

48,9%

         

răspândit fenomenul corupției, în administrația centrală sau locală?

În administrația locală

14,4%

15,8%

17,4%

15,7%

La fel

27,2%

32,0%

34,4%

30,9%

Nu știu

2,7%

4,1%

6,9%

4,2%

Nu răspund

,3%

,4%

,5%

,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2,7% 4,1% 6,9% 4,2% Nu răspund ,3% ,4% ,5% ,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Credeți că există politicieni care sprijină lupta anticorupție în mod sincer?

există politicieni care sprijină lupta anticorupție în mod sincer? Da 57% Nu răspund 3% Întrebare închisă

Da

57%

Nu răspund
Nu răspund

3%

Întrebare închisă
Întrebare închisă

Nu

40%

există politicieni care sprijină lupta anticorupție în mod sincer? Da 57% Nu răspund 3% Întrebare închisă

Credeți că există politicieni care sprijină lupta anticorupție în mod sincer? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

Credeți că există politicieni care sprijină lupta anticorupție în mod sincer?

Da

55,7%

57,5%

56,6%

Nu

42,1%

37,8%

39,9%

Nu răspund

2,2%

4,7%

3,5%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

56,6% Nu 42,1% 37,8% 39,9% Nu răspund 2,2% 4,7% 3,5% Total 100,0% 100,0% 100,0%

Credeți că există politicieni care sprijină lupta anticorupție în mod sincer? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

Credeți că există politicieni care sprijină lupta anticorupție în mod sincer?

Da

63,7%

55,7%

55,0%

56,6%

Nu

29,5%

41,5%

41,5%

39,9%

Nu răspund

6,8%

2,8%

3,5%

3,5%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

41,5% 41,5% 39,9% Nu răspund 6,8% 2,8% 3,5% 3,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Credeți că există politicieni care sprijină lupta anticorupție în mod sincer? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

Credeți că există politicieni care sprijină lupta anticorupție în mod sincer?

Da

57,9%

56,2%

55,5%

56,6%

Nu

38,9%

40,6%

39,9%

39,9%

Nu răspund

3,3%

3,2%

4,6%

3,5%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

40,6% 39,9% 39,9% Nu răspund 3,3% 3,2% 4,6% 3,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Televiziunile transmit continuu despre arestări și condamnări. Dumneavoastră sunteți interesat de aceste transmisiuni?

Sunt foarte interesat

Sunt destul de interesat

Nu prea sunt interesat

Nu sunt interesat deloc

Nu știu

Întrebare închisă
Întrebare închisă
0% 10% 20% 30% 40% 20% 37% 33% 9% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
20%
37%
33%
9%
1%
Nu prea sunt interesat Nu sunt interesat deloc Nu știu Întrebare închisă 0% 10% 20% 30%

Televiziunile transmit continuu despre arestări și condamnări. Dumneavoastră sunteți interesat de aceste transmisiuni? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

Televiziunile transmit continuu despre arestări și condamnări. Dumneavoastră sunteți interesat de aceste transmisiuni?

Sunt foarte interesat

22,3%

18,2%

20,2%

Sunt destul de interesat

34,5%

39,2%

36,9%

Nu prea sunt interesat

32,5%

34,2%

33,4%

Nu sunt interesat deloc

9,0%

8,2%

8,6%

Nu știu

1,1%

,2%

,6%

Nu răspund

,6%

*

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

8,2% 8,6% Nu știu 1,1% ,2% ,6% Nu răspund ,6% * ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0%

Televiziunile transmit continuu despre arestări și condamnări. Dumneavoastră sunteți interesat de aceste transmisiuni? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

Televiziunile transmit continuu despre arestări și condamnări. Dumneavoastră sunteți interesat de aceste transmisiuni?

Sunt foarte interesat

30,1%

20,2%

14,0%

20,2%

Sunt destul de interesat

27,4%

36,9%

43,2%

36,9%

Nu prea sunt interesat

30,1%

34,3%

32,3%

33,4%

Nu sunt interesat deloc

11,0%

7,7%

10,0%

8,6%

Nu știu

1,4%

,5%

,4%

,6%

Nu răspund

*

,4%

*

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1,4% ,5% ,4% ,6% Nu răspund * ,4% * ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Televiziunile transmit continuu despre arestări și condamnări. Dumneavoastră sunteți interesat de aceste transmisiuni? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

Televiziunile transmit continuu despre arestări și condamnări. Dumneavoastră sunteți interesat de aceste transmisiuni?

Sunt foarte interesat

20,7%

20,5%

18,8%

20,2%

Sunt destul de interesat

41,3%

36,5%

30,7%

36,9%

Nu prea sunt interesat

29,3%

34,0%

38,5%

33,4%

Nu sunt interesat deloc

7,1%

8,6%

11,0%

8,6%

Nu știu

1,1%

,4%

,5%

,6%

Nu răspund

,5%

*

,5%

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1,1% ,4% ,5% ,6% Nu răspund ,5% * ,5% ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Credeți că transmisiunile televizate pot contribui la diminuarea fenomenului corupției?

Cu siguranță da

Probabil da

Probabil nu

Cu siguranță nu

Nu știu

Întrebare închisă
Întrebare închisă
0% 10% 20% 30% 40% 50% 36% 41% 11% 10% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
36%
41%
11%
10%
2%
da Probabil nu Cu siguranță nu Nu știu Întrebare închisă 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Credeți că transmisiunile televizate pot contribui la diminuarea fenomenului corupției? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

 

Cu siguranță da

38,7%

33,3%

36,0%

Credeți că transmisiunile televizate pot contribui la diminuarea fenomenului corupției?

Probabil da

38,7%

43,1%

41,0%

Probabil nu

9,8%

12,8%

11,4%

Cu siguranță nu

11,6%

8,2%

9,8%

Nu știu

1,1%

2,4%

1,8%

 

Nu răspund

*

,2%

,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Nu știu 1,1% 2,4% 1,8%   Nu răspund * ,2% ,1% Total 100,0% 100,0% 100,0%

Credeți că transmisiunile televizate pot contribui la diminuarea fenomenului corupției? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

 

Cu siguranță da

42,5%

36,7%

29,3%

36,0%

Credeți că transmisiunile televizate pot contribui la diminuarea fenomenului corupției?

Probabil da

37,0%

42,1%

39,7%

41,0%

Probabil nu

10,3%

9,7%

17,5%

11,4%

Cu siguranță nu

7,5%

9,2%

13,5%

9,8%

Nu știu

2,7%

2,2%

*

1,8%

 

Nu răspund

*

,1%

*

,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2,7% 2,2% * 1,8%   Nu răspund * ,1% * ,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Credeți că transmisiunile televizate pot contribui la diminuarea fenomenului corupției? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

 

Cu siguranță da

35,9%

35,7%

36,7%

36,0%

Credeți că transmisiunile televizate pot contribui la diminuarea fenomenului corupției?

Probabil da

41,3%

41,7%

38,5%

41,0%

Probabil nu

11,7%

10,3%

13,3%

11,4%

Cu siguranță nu

9,5%

10,2%

9,6%

9,8%

Nu știu

1,6%

1,9%

1,8%

1,8%

 

Nu răspund

*

,2%

*

,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1,9% 1,8% 1,8%   Nu răspund * ,2% * ,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Câtă încredere aveți în [Justiție, în general]

?

Foarte multă

Multă

Puţină

Foarte puţină

Nu știu/Nu cunosc

0% 10% 20% 30% 40% 50% 6% 35% 38% 18% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
6%
35%
38%
18%
2%
? Foarte multă Multă Puţină Foarte puţină Nu știu/Nu cunosc 0% 10% 20% 30% 40% 50%

[Justiție, în general] Câtă încredere aveți în

? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

 

Foarte multă

8,1%

4,9%

6,4%

Multă

42,6%

27,1%

34,6%

[Justiție, în general] Câtă încredere aveți în ?

Puţină

32,7%

43,8%

38,4%

Foarte puţină

14,8%

21,4%

18,2%

 

Nu știu/Nu cunosc

1,5%

2,8%

2,1%

Nu răspund

,4%

,2%

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Nu știu/Nu cunosc 1,5% 2,8% 2,1% Nu răspund ,4% ,2% ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0%

[Justiție, în general] Câtă încredere aveți în

?

* Școlaritate

   

Școlaritate

Total

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

 

Foarte multă

7,5%

7,0%

3,9%

6,4%

Multă

31,5%

33,1%

41,5%

34,6%

[Justiție, în general] Câtă încredere aveți în ?

Puţină

28,1%

39,3%

41,9%

38,4%

Foarte puţină

25,3%

19,0%

10,9%

18,2%

 

Nu știu/Nu cunosc

6,8%

1,5%

1,3%

2,1%

Nu răspund

,7%

,1%

,4%

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

6,8% 1,5% 1,3% 2,1% Nu răspund ,7% ,1% ,4% ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

[Justiție, în general] Câtă încredere aveți în

? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

 

Foarte multă

5,7%

7,0%

6,4%

6,4%

Multă

36,7%

33,6%

33,5%

34,6%

[Justiție, în general] Câtă încredere aveți în ?

Puţină

42,4%

35,0%

39,9%

38,4%

Foarte puţină

12,8%

22,7%

16,1%

18,2%

 

Nu știu/Nu cunosc

1,9%

1,5%

4,1%

2,1%

Nu răspund

,5%

,2%

*

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1,9% 1,5% 4,1% 2,1% Nu răspund ,5% ,2% * ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Câtă încredere aveți în [Tribunale]

?

Foarte multă

Multă

Puţină

Foarte puţină

Nu știu/Nu cunosc

Întrebare închisă
Întrebare închisă
0% 10% 20% 30% 40% 50% 5% 32% 40% 17% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
5%
32%
40%
17%
5%
Multă Puţină Foarte puţină Nu știu/Nu cunosc Întrebare închisă 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5%

[Tribunale] Câtă încredere aveți în

? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

 

Foarte multă

6,8%

3,6%

5,2%

Multă

36,0%

28,6%

32,2%

[Tribunale] Câtă încredere aveți în

 

Puţină

38,0%

41,7%

39,9%

?

Foarte puţină

14,6%

19,3%

17,0%

 

Nu știu/Nu cunosc

4,4%

6,4%

5,5%

Nu răspund

,2%

,3%

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Nu știu/Nu cunosc 4,4% 6,4% 5,5% Nu răspund ,2% ,3% ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0%

[Tribunale] Câtă încredere aveți în

?

* Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

 

Foarte multă

6,8%

5,2%

3,9%

5,2%

Multă

28,1%

32,0%

35,4%

32,2%

[Tribunale] Câtă încredere aveți în

 

Puţină

31,5%

39,0%

48,0%

39,9%

?

Foarte puţină

24,0%

17,9%

9,6%

17,0%

 

Nu știu/Nu cunosc

8,9%

5,5%

3,1%

5,5%

Nu răspund

,7%

,3%

*

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

8,9% 5,5% 3,1% 5,5% Nu răspund ,7% ,3% * ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

[Tribunale] Câtă încredere aveți în

? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

 

Foarte multă

5,4%

5,3%

4,6%

5,2%

Multă

34,2%

29,7%

34,9%

32,2%

[Tribunale] Câtă încredere aveți în

 

Puţină

39,9%

39,8%

39,9%

39,9%

?

Foarte puţină

14,7%

19,9%

13,8%

17,0%

 

Nu știu/Nu cunosc

5,4%

5,1%

6,4%

5,5%

Nu răspund

,3%

,2%

,5%

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5,4% 5,1% 6,4% 5,5% Nu răspund ,3% ,2% ,5% ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Câtă încredere aveți în [Judecătorii]

?

Foarte multă

Multă

Puţină

Foarte puţină

Nu știu/Nu cunosc

Întrebare închisă
Întrebare închisă
0% 10% 20% 30% 40% 50% 6% 31% 40% 18% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
6%
31%
40%
18%
5%
Multă Puţină Foarte puţină Nu știu/Nu cunosc Întrebare închisă 0% 10% 20% 30% 40% 50% 6%

[Judecătorii] Câtă încredere aveți în

? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

 

Foarte multă

6,8%

5,7%

6,3%

Multă

35,2%

26,9%

30,9%

[Judecătorii] Câtă încredere aveți în

 

Puţină

39,1%

40,3%

39,7%

?

Foarte puţină

14,8%

20,7%

17,8%

 

Nu știu/Nu cunosc

3,7%

5,9%

4,8%

Nu răspund

,4%

,5%

,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Nu știu/Nu cunosc 3,7% 5,9% 4,8% Nu răspund ,4% ,5% ,4% Total 100,0% 100,0% 100,0%

[Judecătorii] Câtă încredere aveți în

?

* Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

 

Foarte multă

13,7%

5,4%

4,4%

6,3%

Multă

26,7%

29,9%

37,1%

30,9%

[Judecătorii] Câtă încredere aveți în

 

Puţină

28,1%

41,7%

40,6%

39,7%

?

Foarte puţină

21,2%

18,3%

14,0%

17,8%

 

Nu știu/Nu cunosc

9,6%

4,4%

3,1%

4,8%

Nu răspund

,7%

,3%

,9%

,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

9,6% 4,4% 3,1% 4,8% Nu răspund ,7% ,3% ,9% ,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

[Judecătorii] Câtă încredere aveți în

? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

 

Foarte multă

6,5%

5,8%

6,9%

6,3%

Multă

34,8%

29,3%

28,4%

30,9%

[Judecătorii] Câtă încredere aveți în

 

Puţină

38,6%

38,9%

43,6%

39,7%

?

Foarte puţină

14,9%

21,6%

13,3%

17,8%

 

Nu știu/Nu cunosc

4,3%

4,1%

7,3%

4,8%

Nu răspund

,8%

,2%

,5%

,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

4,3% 4,1% 7,3% 4,8% Nu răspund ,8% ,2% ,5% ,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Câtă încredere aveți în [Ministerul Justiției]

?

Foarte multă

Multă

Puţină

Foarte puţină

Nu știu/Nu cunosc

Întrebare închisă
Întrebare închisă
0% 10% 20% 30% 40% 50% 6% 32% 40% 17% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
6%
32%
40%
17%
5%
Multă Puţină Foarte puţină Nu știu/Nu cunosc Întrebare închisă 0% 10% 20% 30% 40% 50% 6%

[Ministerul Justiției] Câtă încredere aveți în

? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

 

Foarte multă

7,0%

5,4%

6,2%

Multă

36,3%

28,1%

32,1%

[Ministerul Justiției] Câtă încredere aveți în ?

Puţină

37,3%

43,1%

40,3%

Foarte puţină

16,1%

17,2%

16,6%

 

Nu știu/Nu cunosc

3,1%

5,9%

4,6%

Nu răspund

,2%

,3%

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Nu știu/Nu cunosc 3,1% 5,9% 4,6% Nu răspund ,2% ,3% ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0%

[Ministerul Justiției] Câtă încredere aveți în

?

* Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

 

Foarte multă

11,6%

6,1%

3,1%

6,2%

Multă

27,4%

33,1%

31,9%

32,1%

[Ministerul Justiției] Câtă încredere aveți în ?

Puţină

34,2%

38,6%

49,3%

40,3%

Foarte puţină

19,2%

17,4%

12,7%

16,6%

 

Nu știu/Nu cunosc

6,8%

4,6%

3,1%

4,6%

Nu răspund

,7%

,3%

*

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

6,8% 4,6% 3,1% 4,6% Nu răspund ,7% ,3% * ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

[Ministerul Justiției] Câtă încredere aveți în

? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

 

Foarte multă

7,6%

6,2%

3,7%

6,2%

Multă

35,1%

29,3%

33,9%

32,1%

[Ministerul Justiției] Câtă încredere aveți în ?

Puţină

42,4%

40,2%

36,7%

40,3%

Foarte puţină

10,6%

19,7%

19,3%

16,6%

 

Nu știu/Nu cunosc

4,1%

4,3%

6,0%

4,6%

Nu răspund

,3%

,2%

,5%

,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

4,1% 4,3% 6,0% 4,6% Nu răspund ,3% ,2% ,5% ,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Câtă încredere aveți în

[CSM - Consiliul Superior al Magistraturii]

?

Foarte multă

Multă

Puţină

Foarte puţină

Nu știu/Nu cunosc

Întrebare închisă
Întrebare închisă
0% 10% 20% 30% 40% 8% 34% 32% 16% 9%
0%
10%
20%
30%
40%
8%
34%
32%
16%
9%
Multă Puţină Foarte puţină Nu știu/Nu cunosc Întrebare închisă 0% 10% 20% 30% 40% 8% 34%

[CSM - Consiliul Superior al Magistraturii] Câtă încredere aveți în

? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

 

Foarte multă

10,1%

6,4%

8,2%

Multă

37,3%

30,9%

34,0%

[CSM - Consiliul Superior al Magistraturii] Câtă

Puţină

31,4%

33,3%

32,4%

Foarte puţină

14,0%

17,9%

16,0%

încredere aveți în

?

Nu știu/Nu cunosc

6,5%

11,5%

9,0%

 

Nu răspund

,7%

*

,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

știu/Nu cunosc 6,5% 11,5% 9,0%   Nu răspund ,7% * ,4% Total 100,0% 100,0% 100,0%

[CSM - Consiliul Superior al Magistraturii] Câtă încredere aveți în

?

* Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

 

Foarte multă

11,6%

7,9%

7,0%

8,2%

Multă

28,1%

33,4%

39,7%

34,0%

[CSM - Consiliul Superior al Magistraturii] Câtă

Puţină

21,9%

34,5%

32,3%

32,4%

Foarte puţină

21,9%

15,6%

13,5%

16,0%

încredere aveți în

?

Nu știu/Nu cunosc

15,8%

8,2%

7,4%

9,0%

 

Nu răspund

,7%

,4%

*

,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

8,2% 7,4% 9,0%   Nu răspund ,7% ,4% * ,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

[CSM - Consiliul Superior al Magistraturii] Câtă încredere aveți în

? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+ Banat

Sud+București+

Moldova

Total

Dobrogea

 

Foarte multă

9,2%

7,9%

7,3%

8,2%

Multă

35,9%

31,8%

36,2%

34,0%

[CSM - Consiliul Superior al Magistraturii] Câtă

Puţină

34,8%

31,2%

31,2%

32,4%

Foarte puţină

10,1%

20,1%

16,1%

16,0%

încredere aveți în

?

Nu știu/Nu cunosc

10,1%

8,8%

7,8%

9,0%

 

Nu răspund

*

,2%

1,4%

,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

8,8% 7,8% 9,0%   Nu răspund * ,2% 1,4% ,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Câtă încredere aveți în [Curțile de apel]

?

Foarte multă

Multă

Puţină

Foarte puţină

Nu știu/Nu cunosc

Nu răspund

Întrebare închisă
Întrebare închisă
0% 10% 20% 30% 40% 8% 34% 32% 15% 10% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
8%
34%
32%
15%
10%
1%
Foarte puţină Nu știu/Nu cunosc Nu răspund Întrebare închisă 0% 10% 20% 30% 40% 8% 34%

[Curțile de apel] Câtă încredere aveți în

? * Sex

 

Sex

Total

Masculin

Feminin

 

Foarte multă

10,1%

6,6%

8,3%

Multă

35,1%

32,1%

33,5%

[Curțile de apel] Câtă

Puţină

33,8%

31,1%

32,4%

încredere aveți în

?

Foarte puţină

12,7%

16,7%

14,8%

 

Nu știu/Nu cunosc

7,4%

12,7%

10,1%

Nu răspund

,9%

,9%

,9%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Nu știu/Nu cunosc 7,4% 12,7% 10,1% Nu răspund ,9% ,9% ,9% Total 100,0% 100,0% 100,0%

[Curțile de apel] Câtă încredere aveți în

?

* Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală-gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

 

Foarte multă

13,0%

8,6%

4,4%

8,3%

Multă

29,5%

31,5%

42,8%

33,5%

[Curțile de apel] Câtă

Puţină

20,5%

34,5%

33,2%

32,4%

încredere aveți în

?

Foarte puţină

19,2%

15,3%

10,0%

14,8%

 

Nu știu/Nu cunosc

15,8%

9,3%

9,2%

10,1%