Sunteți pe pagina 1din 16

1

Cosmetică şi machiaj LECŢIE DLEeMcOţNieST RATIVĂ


demonstrativă
INTRODUCERE
Cucerirea frumuseţii rămâne una din cele mai
arzătoare dorinţe ale femeilor, pe care trecerea
timpului nu a reuşit s-o îmblânzească. Încă din
cele mai vechi timpuri, omul a simţit că nu poate
trăi în absenţa ei, că viaţa nu poate fi trăită cu
bucurie decât atunci când întâlneşti lucruri
frumoase în cale. Înfrumuseţarea corpului este
astăzi, la fel ca întotdeauna, la fel de importantă
ca frumuseţea spiritului, pentru că ea deschide
poarta spre respectul şi admiraţia celor din jur.
Ne place să cucerim priviri admirative, să primim
complimente sau să smulgem zâmbete de apreciere
pentru felul în care arătăm, aşa că ne dorim să
descoperim secretele frumuseţii şi să le aducem
odată pentru totdeauna în viaţa noastră.
Cosmetica sau arta înfrumuseţării ne învaţă cum să avem un aspect
îngrijit,
cum să ne ascundem defectele sau cum să ne punem în evidenţă calităţile
fi zice, deopotrivă pentru femei şi pentru bărbaţi. Pentru orice parte a
corpului
nostru – păr, ten, ochi, piele, mâini, picioare – cosmetica are multe trucuri
de înfrumuseţare, pe care le puteţi descoperi chiar din acest curs propus
de
Institutul Eurocor.
Cursul de Cosmetică şi machiaj este o călătorie fascinantă prin universul
frumuseţii, care vă va purta prin cele mai ascunse taine ale sale,
adresându-se
atât celor care vor să cunoască pur şi simplu acest domeniu, cât şi celor
care vor
să devină profesionişti în ale frumuseţii.
Veţi găsi cu siguranţă foarte interesante toate cele 16 module, ce
abordează
subiecte foarte râvnite de orice femeie: cum să ne îngrijim pielea, ce fel de
produse cosmetice să folosim, cum să avem un ten frumos, ce poate face
un
tratament cosmetic, cum să ne relaxăm cu un masaj, ce efecte
miraculoase
poate avea un machiaj reuşit, cum să aplicăm trucuri inspirate din natură,
cum să devenim pictori ai propriului corp şi nu numai. Inedit este şi
istoricul
frumuseţii, care vă poartă paşii prin lumea frumuseţii din Antichitate până
în
perioada modernă.
Cursul nostru îşi propune să vă ajute să cuceriţi acest domeniu vast printr-
un
material realizat în conformitate cu standardul ocupaţional pentru
cosmetician.
La fi nal, puteţi obţine Certifi catul de absolvire Eurocor sau un certifi cat
de
competenţe profesionale recunoscut ofi cial.
Vă aşteptăm cu drag să descoperim împreună secretele cosmeticii!
Să răsfoim deci împreună selecţiile din această lecţie demonstrativă.
2
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj
MODUL DE ORGANIZARE A CURSULUI
COSMETICĂ ŞI MACHIAJ
Materialul de studiu este compus din 16 module, prezentate sub forma a
16 caiete. Fiecare modul are o parte de introducere și enunţă
obiectivele
ce trebuie atinse după parcurgerea atentă a materialului. Veţi descoperi o
îmbinare armonioasă a defi niţiilor și informaţiilor importante, a
cuvintelor
cheie semnalate pe marginea paginilor de curs, a exemplelor și
exerciţiilor, cu
ajutorul cărora vă veţi valorifi ca în mod curent cunoștinţele dobândite.
Însușirea
și înţelegerea informaţiilor sunt înlesnite de prezenţa imaginilor. Pentru a

consolida informaţiile, la sfârșitul fi ecărui modul veţi găsi un rezumat al
celor
mai importante aspecte analizate, întrebări de verifi care care să vă
testeze gradul
de asimilare a cunoștinţelor, un vocabular care explică termenii de
specialitate
folosiţi și răspunsurile la exerciţiile din cadrul modulelor. Tema pentru
acasă
încheie modulul, fi ind o modalitate efi cientă de verifi care a cunoștinţelor.
Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal
Temele propuse în fi ecare modul vor fi expediate pe adresa Institutului
EUROCOR, urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea
răspunsurilor și să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora.

recomandăm să rezolvaţi tema doar după parcurgerea integrală și atentă
a
materialului de curs.
Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fi e cât mai ușor și efi cient,
pe
marginea modulelor au fost introduse diferite simboluri:
Exerciţiu
Exemplu
Defi niţii şi informaţii esenţiale
Trimitere (|modulul| pagina)
Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care dorește să vă
familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma
o imagine cât mai clară asupra structurii cursului de Cosmetică și
machiaj, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din
modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple și exerciţii,
un model de rezumat și de temă pentru acasă. Din punctul de vedere
al numărului de pagini, aceasta reprezintă mai puţin de jumătate din
conţinutul unui caiet de studiu.
|3| 14
3
Cosmetică şi machiaj LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
PROGRAMA CURSULUI COSMETICĂ ŞI
MACHIAJ
1. Arta înfrumuseţării de ieri și de azi
• istoria frumuseţii din Antichitate până în zilele noastre
• importanţa cosmeticii
• cabinetul cosmetic
• rolul cosmeticienei
• relaţia cu clienţii
2. Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă
• structura pielii
• anexele pielii
• funcţiile pielii
• tipurile de piele
• modifi cările externe ale pielii
• deteriorarea pielii
• factorii care accelerează îmbătrânirea pielii
3. O pată oarecare sau o boală de piele?
• dermatoze provocate de agenţi mecanici, fi zici, chimici
• dermatoze cu etiologie necunoscută
• dermatologie estetică
• bolile glandelor sudoripare
4. Artifi ciile înfrumuseţării: produsele cosmetice
• dicţionar de ingrediente cosmetice
• ingrediente cosmetice ce trebuie evitate
• compuși periculoși din preparatele cosmetice
5. Îngrijirea tenului – primul pas spre o impresie pozitivă
• clasifi carea tenului în funcţie de diversele tulburări metabolice
• diferenţieri de ten
• examenul cosmetic și fi șa cosmetică
6. Calea spre un ten frumos: tratamentul cosmetic
• generalităţi
• procesul de curăţire, hrănire, hidratare, tonifi ere
• ridurile – cauze, clasifi care, profi laxie
7. Acţiunile terapeutice ale tratamentului cosmetic
• tratamentul tenului normal, uscat, gras, gras uleios, gras asfi xic, gras
acneic, pletoric, senil, cașetic, deshidratat, cuperozic
• tratamente antiîmbătrânire
8. Să ne destindem cu un masaj
• clasifi care
• masajul facial – generalităţi; efecte; reguli de bază; mișcări de bază;
diferenţierea mișcărilor de masaj
• masaje corectoare: pentru ochi, gură, bărbie dublă
• masaje speciale: masajul de întreţinere pentru mâini, picioare, păr și
pielea capului; masajul ŕ sec al lui Jaquet; masajul decongestiv
• masajul de relaxare
4
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj
9. Cu mască, fără mască
• condiţii pe care trebuie să le îndeplinească
• efecte
• clasifi carea măștilor
• tipuri de măști
10. Machiajul – magia frumuseţii
• și machiajul are istoria lui
• trusa și fi șa de machiaj
• studiul morfologic al feţei
• tehnica machiajului
• armonia culorilor
11. Iniţiere în tainele unei arte
• clasifi carea machiajului
• machiajul corector
• machiajul semipermanent
12. Un „nu” hotărât părului corporal nedorit
• epilatul: generalităţi; metode de epilat; epilatul pe regiuni; epilatul
defi nitiv
• pensatul: generalităţi; tipuri de sprâncene; corectările estetice ale
sprâncenelor; corectările diferitelor tipuri de sprâncene; corectările
sprâncenelor în raport cu tipul de faţă
• vopsitul genelor și al sprâncenelor
13. Miracole naturiste pentru frumuseţea noastră
• fructele în cosmetică
• plantele medicinale și aromatice în cosmetică
• produsele apicole în cosmetică
• laptele și oul în preparatele cosmetice
• reţete cosmetice naturiste
• calendarul frumuseţii
14. Expresii ale frumosului pe/în piele
• câteva noţiuni despre tatuaj, bodypainting și piercing – avantaje și
dezavantaje
• refl exoterapia facială
15. Adio kilogramelor în plus
• ce este celulita?
• tratamente corporale
• tratamente Spa
16. Simte-te frumoasă mirosind ameţitor
• parfumurile în Antichitate
• aroma parfumului
• parfumurile zilelor noastre
5
Cosmetică şi machiaj LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
Fiecare modul începe cu o introducere și cu prezentarea obiectivelor de
atins după parcurgerea conţinutului materialului.
În orice contact uman, prima impresie este dată de aspectul fi zic. Și mai mult ca
orice de aspectul feţei noastre. Dincolo de fi zionomia propriu-zisă a feţei (forma
ochilor, culoarea lor, profi lul nasului, forma buzelor etc.), suntem atenţi și la
aspectul tenului. Fiecare dintre noi își dorește un ten sănătos și îngrijit. Fiind
mai delicat decât orice parte a pielii corpului nostru, trebuie să-i acordăm o
atenţie deosebită: să-l întreţinem și să-l curăţăm, să-l protejăm și să-l hrănim cu
produse care corespund tipului nostru de piele.
Prin parcurgerea acestui modul ne-am propus atingerea umătoarelor obiective:
• să afl aţi cum se face clasifi carea tenului;
• să recunoaşteţi tenul după aspectul său;
• să identifi caţi diferitele imperfecţiuni pigmentare şi vasculare la nivelul
pielii;
• să descoperiţi în ce constă o fi şă cosmetică şi care sunt etapele examenului
cosmetic.

1. CLASIFICAREA TENULUI ÎN FUNCŢIE DE


DIVERSE TULBURĂRI METABOLICE
Studiind pielea prin diverse metode de
examinare, putem observa o serie întreagă
de caracteristici care fac posibilă încadrarea
tenului într-o categorie anumită.
Examenul trebuie făcut minuţios, iar
prin interpretarea aspectelor ce se observă
la nivelul pielii să se pună un diagnostic
cât mai precis şi să se aplice un tratament
adecvat cu procedeele şi produsele necesare
pentru fi ecare categorie în parte. Aplicarea
unui diagnostic greşit conduce la un
tratament greşit care poate să accentueze
anumite imperfecţiuni constatate la
examenul cosmetic.

ÎNGRIJIREA TENULUI – PRIMUL PAS SPRE O IMPRESIE


POZITIVĂ
„Femeia la 20 de ani are fi gura pe care i-a dăruit-o natura, la 30 de ani are fi
gura pe care i-a
modelat-o natura, iar la 50 de ani fi gura pe care o merită.”
(selecţie din modulul 5, pagina 1)
6
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj
Informaţiile importante și defi niţiile au fost marcate special pentru o
mai
ușoară înţelegere a terminologiei de specialitate. De asemenea, cuvintele
cheie de pe marginea caietelor de curs vă ajută la identifi carea rapidă în
text
a noţiunilor importante.
Cosmetica şi medicina
Cei mai celebri medici ai Antichităţii, Hipocrate la greci și Galen la romani, au
fost interesaţi de cosmetică. Atât Hipocrate, cât și Galen au prescris norme de
îngrijire igienică și chiar tratamente pentru unele dermatoze.
Galen face o deosebire clară între cosmetica şarlatanilor, care urmărea
doar frumuseţea trecătoare, şi cosmetica cu adevărat serioasă, aceasta
bazându-se pe relaţiile de frumuseţe cu igiena corpului.
Cosmetica poate fi împărţită în două sectoare:
• cosmetica fi ziologică – care se ocupă de îngrijirea pielii sănătoase pentru a
preveni și întârzia apariţia prematură a semnelor de îmbătrânire. Ea are un
rol preventiv, urmărind menţinerea elasticităţii, a catifelării și a tonusului
muscular.
• cosmetica decorativă – care se ocupă cu estomparea imperfecţiunilor și
punerea în evidenţă a trăsăturilor frumoase cu ajutorul fardurilor.
În secolele al XIV-lea - XV-lea, medicina a făcut tot posibilul să se separe de orice
tratament cosmetic. În anul 1600, această separare era aproape completă.
De aceea a apărut cosmiatria – specialitatea medicală care se
îndeletniceşte cu înlăturarea defectelor fi zice şi menţinerea frumuseţii.
Cosmetologia
Cosmetologia modernă se bazează pe noţiuni de biologie, chimie și fi zică.
Datează din anul 1895, când la Facultatea de medicină încep să se predea
unele cursuri privind folosirea preparatelor cosmetice. Vine în sprijinul celor
ce doresc să-și facă o îngrijire cosmetică adecvată.
De asemenea, cosmetologia este ştiinţa şi arta care se ocupă cu
înfrumuseţarea copului, a îngrijirii pielii sănătoase a acestuia folosind
anumite procedee şi substanţe.
Până la un moment dat, scopul esenţial al cosmetologiei era înfrumuseţarea
femeii. Cremele, băile de lapte, unguentele catifelau pielea, iar machiajul
camufl a imperfecţiunile feţei.
În timp, evoluţia știinţei medicale, a igienei, a esteticii, a gerontologiei au schimbat
preocupările cosmetologiei. Astăzi se știe că procedeele cosmetice ajută la igiena
pielii, întârzie apariţia ridurilor, infl uenţează vigoarea ţesuturilor.
(selecţie din modulul 1, pagina 12)

MODULUL 1 Arta înfrumuseţării de ieri şi de azi


7
Cosmetică şi machiaj LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
Benefi ciile drenajului limfatic:
• Dureri de cap, migrene;
• Răceală;
• Eliminarea retenţiei fl uidelor în corp;
• Eliminarea edemelor faciale;
• Înlătură oboseala;
• Înlătură durerea;
• Relaxează.
Acest tip de masaj trebuie făcut de fi ecare dată de un terapeut califi cat în
acest domeniu.
Pentru a obţine rezultatele dorite, trebuie respectate următoarele condiţii:
• linişte, temperatură moderată, lumină slabă;
• terapeutul va avea mâinile calde şi va exercita o presiune a manevrelor
plăcută şi relaxantă;
• clienta va fi aşezată într-o poziţie confortabilă;
• va fi folosit un ulei vegetal;
• durata primei şedinţe nu va depăşi 10-15 minute;
• mişcările vor fi executate încet, continuu, ritmic, păstrându-se în acelaşi
timp fl uenţa mişcărilor.
benefi ciile
condiţii
(selecţie din modulul 8, pagina 35)

MODULUL 8 Să ne destindem cu un masaj


8
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj
Efectele argilei sunt următoarele: efect tonic asupra organismului, reîncarcă
celulele cu energie vitală, alungă stresul, efect tonic asupra sistemului nervos,
efect antimicrobian, absorbant şi putere antitoxică şi efect cicatrizant.
Proprietăţile argilei sunt următoarele:
Absorbţia reprezintă procesul de pătrundere a apei, a substanţelor
minerale şi organice, precum şi a gazelor în celulele organismului.
Adsorbţia reprezintă fi xarea şi acumularea moleculelor unui lichid pe
suprafaţa unui corp, iar adsorbantul se defi neşte ca substanţă fi xată prin
absorbţie pe suprafaţa unui corp.
Argila este cunoscută sub următoarele forme:
• Argila albă este cunoscută sub denumirea de caolin. Este formată din silicat
de aluminiu cu adaos de silicat de calciu şi silicat de magneziu. Siliciul
favorizează eliminarea toxinelor şi remineralizarea. Este frecventă în
compoziţia măştilor cosmetice.
• Argila albă-cenuşie, alb-negru, alb-roz, alb-verzui.
• Argila verde conţine aluminiu, oxid de fi er, siliciu, magneziu, apă. Dă rezultate
deosebite în cazul tenului gras.
• Argila verde închis.
• Argila cărămizie.
• Argila negru-brun, brun închis.
• Argila roşie.
• Argila galbenă.
• Argila albastră.
Acestea din urmă sunt
utilizate mai mult intern.
Datorită faptului că are o
compoziţie asemănătoare
organismului uman, argila
poate fi folosită atât intern,
cât şi extern.
Măştile pot fi preparate în
combinaţie cu mai multe
ingrediente, în funcţie
de tipul de ten pe care
se aplică. Argila are efect
antimicrobian, curăţă tenul
în profunzime, îi conferă
strălucire şi catifelare.
(selecţie din modulul 9, pagina 12)

MODULUL 9 Cu mască, fără mască


9
Cosmetică şi machiaj LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
Alături de secţiunea de întrebări de verifi care, prezentă la fi nalul fi
ecărui
capitol, exerciţiile sunt un instrument util de verifi care a cunoștinţelor
învăţate.
vapofor
Aparatele electrice folosite în cadrul unui cabinet cosmetic sunt următoarele:
• vapofor;
• vapozon;
• electroderm;
• galvanoderm;
• lampă de ultraviolete;
• lupe simple, luminoase și fl uorescente;
• perie rotativă;
• decantor pentru ceară;
• aparat pentru ceara de unică folosinţă.
Exerciţiul 6 Cum vă imaginaţi propriul cabinet cosmetic?
Mobilierul, produsele, ustensilele, aparatele electrice necesare unui cabinet
cosmetic trebuie aranjate cu gust, păstrate într-o ordine perfectă și o curăţenie
exemplară.

4. ROLUL COSMETICIENEI
Grija femeii zilelor noastre pentru întreţinerea frumuseţii fi zice a devenit o
necesitate curentă, fi ind sincronă cu grija pentru sănătate. Un număr tot mai
mare de femei se adresează cosmeticienelor pentru îngrijiri cosmetice.
Persoana care practică cosmetologia se numeşte cosmetolog,
cosmetician sau estetician. Un cosmetician este lucrătorul specializat în
a oferi tratamente de înfrumuseţare.
decantor pentru ceară
aparatele
electrice
(selecţie din modulul 1, pagina 30)

MODULUL 1 Arta înfrumuseţării de ieri şi de azi


Întrebări de
verifi care
1. Care este mobilierul necesar unui cabinet cosmetic?
2. Precizaţi ce echipament cosmetic se foloseşte în cadrul cabinetului
cosmetic.
3. Enumeraţi aparatele electrice întâlnite într-un cabinet cosmetic.
10
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj
vasele limfatice
inervaţia pielii
Vasele limfatice adună limfa care circulă prin spaţiile intercelulare și printre
fasciculele conjunctive dermice. Circulaţia cutanată este reglată de centrii
vasomotori din măduva spinării, hipotalamus, bulb, cortex și de factori
hormonali. Sistemul circulator cutanat are un rol deosebit în schimburile
metabolice și în termoreglare.
Inervaţia pielii se realizează prin nervi cerebrospinali senzitivi și prin fi lete
simpatice, care au terminaţiile în mușchii cutanaţi, în pereţii vaselor și în
glandele sudoripare. Are acţiune secretorie și vasomotorie.
În derm și în hipoderm se mai găsesc celule și ,,corpusculi” senzoriali
specializaţi:
• Sensibilitatea termică este asigurată de corpusculii Ruffi ni (pentru căldură)
şi corpusculii Krause (pentru frig).
• Sensibilitatea tactilă este dată de corpusculii Meissner şi discurile Merkel,
ambele fi ind alcătuite din celule şi terminaţii nervoase libere.
• Durerea este atribuită terminaţiilor nervoase libere din dermul superior.
• Pruritul nu are terminaţii nervoase specializate.
• Sensibilitatea tactilă şi la presiune este asigurată de corpusculii
Vater-Pacini.
Aceste manifestări ale sensibilităţii cutanate sunt transformate la nivelul scoarţei
cerebrale în senzaţiile adecvate de frig, căldură.
Exerciţiul 1 Bifaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afi rmaţii:
1. Dermul este un ţesut conjunctiv format din fi bre, celule,
colagen şi melanocite.
2. Vasele limfatice adună secreţia de sebum care circulă
prin spaţiile intercelulare şi printre fasciculele conjunctive
dermice.
3. Sensibilitatea termică este asigurată de corpusculii Ruffi ni
(pentru căldură) şi corpusculii Meissner (pentru frig).
4. Din punct de vedere procentual, pielea conţine 2-4% săruri
minerale.
Mucoasele și semimucoasele se defi nesc prin fl exibilitate și elasticitate. Sunt
fragile și nu au strat cornos. Lizozimul este o substanţă cu proprietăţi antifungice
și antimicrobiene, pe care o găsim în secreţiile lacrimală și salivară.
mucoasele şi
semimucoasele
(selecţie din modulul 2, pagina 7)

MODULUL 2 Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă


1. Ce este pielea?
2. Care sunt straturile pielii?
3. Care este rolul fi lmului hidrolipidic?
4. Numiţi straturile dermului.
Întrebări de
verifi care
11
Cosmetică şi machiaj LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
• Muşchiul coborâtor al buzei inferioare este amplasat sub şi înăuntrul
precedentului. Acest muşchi exprimă tristeţea, ironia, mânia, trage buza
inferioară în jos.
• Muşchiul mental este situat sub coborâtorul buzei inferioare. Participă la
plâns, ridică vârful bărbiei, împinge înainte buza inferioară.
5. Muşchii gâtului
• Muşchiul platisma este singurul muşchi al mimicii. Se întinde ca un
trapez de la baza maxilarului inferior până la umăr şi claviculă. Acest
muşchi exprimă tristeţea, dispreţul, frica, încreţeşte pielea gâtului.
• Muşchiul sternocleidomastoidian întoarce capul lateral, îndoindu-l pe
partea muşchiului retractat.
Exerciţiul 2 Priviţi cu atenţie poza şi identifi caţi
muşchii angrenaţi în realizarea
expresiilor faciale.

3. FUNCŢIILE PIELII
Pielea este ţesutul care ne acoperă corpul, ne
izolează de mediul exterior, reglează temperatura
organismului. Ea îndeplineşte o serie de funcţii.
Funcţia de termoreglare este o funcţie vitală a
organismului, deoarece asigură o temperatură internă
constantă, indiferent de temperatura exterioară.
Pielea se comportă ca un intermediar al schimburilor
de căldură între organism şi mediul extern.
funcţia de
termoreglare
(selecţie din modulul 2, pagina 11)

MODULUL 1 Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă


1. Enumeraţi anexele pielii.
2. Câte feluri de glande sudoripare cunoaşteţi?
3. Ce exprimă muşchiul sprâncenos?
4. Care este cel mai important muşchi al râsului?
Întrebări de
verifi care
12
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj
În cele ce urmează vă oferim o selecţie de exemple însoţite de imagini
sugestive cu ajutorul cărora este marcată importanţa anumitor noţiuni.
Obligaţiile profesionale ale cosmeticienei au în vedere:
• însuşirea temeinică a cunoştinţelor profesionale;
• recomandarea serviciilor şi a produselor de care are nevoie clienta şi pentru
îngrijirea de acasă;
• cunoaşterea a tot ce este nou pe piaţă pentru a putea recomanda;
• participarea la cursuri, seminarii de specialitate;
• participarea la diferite schimburi de experienţă, conferinţe sau specializări în
străinătate.
Starea psihică a cosmeticienei este foarte importantă. Cosmeticiana trebuie să
manifeste calm, răbdare, bună dispoziţie, discreţie, seriozitate în tot ce face şi
discută.
Şi chiar dacă uneori putem spune: Cariera în cosmetică rezultă exact din
respectarea obligaţiilor profesionale, a normelor de igienă, a normelor de
conduită, starea psihică a cosmeticienei şi că restul „se fură” ... ajungem uneori
să ne dăm seama că de noi în calitate de cosmeticiană depinde foarte tare
legătura dintre client şi cabinet.
Pentru aceia dintre dvs. care nu au intrat în cabinetul cosmetic decât în calitate
de client, este poate mai uşor să înţelegeţi cât de bine este atunci când după
o săptămână stresantă intraţi în cabinetul cosmeticienei „la care mergeţi de
obicei”. De cele mai multe ori, aceasta vă este prietena care vă ascultă de
fi ecare dată, care vă binedispune cu vorba şi cu fapta, căci la fi nalul operaţiunilor
cosmetice veţi şi arăta fabulos. Cosmeticiana este deci un medic pentru trup şi
pentru sufl et, căci felul în care arăţi poate semnifi cativ îmbunătăţi felul în care
te simţi, poate spori încrederea în sine. Poate de aceea este ea cosmeticiana
„la care mergeţi de obicei”, din aceste fapte de comunicare fericită care crează
fi delizarea clientei faţă de un anumit loc sau persoană.
obligaţiile
profesionale
(selecţie din modulul 1, pagina 34)

MODULUL 1 Arta înfrumuseţării de ieri şi de azi


13
Cosmetică şi machiaj LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
Şi poate în momentul în care aţi ales să vă îndreptaţi atenţia către un curs de
cosmetică, nu aţi luat în calcul şi perspectivele pe care vi le poate oferi un astfel
de job. Şi da, se poate face o carieră în cosmetică, nu puţine fi ind acelea care
s-au aplecat asupra tainelor frumosului din curiozitate sau din pasiune, pentru
ca apoi acest lucru să dea o cu totul altă turnură caierei lor profesionale (să nu
uităm exemplul lui Christine Valmy). Cosmetica între pasiune şi reconversie
profesională rămâne o opţiune mereu la modă pentru tinerele sau de ce nu,
tinerii care vor să facă din asta o meserie. Cosmetica înseamnă dăruire, răbdare
şi simţ estetic şi chiar dacă nu sunt atribute cu care porneşti la drum, dacă vrei
cu adevărat, le vei descoperi în tine, văzând cum din propriile mâini poate ieşi
ceva frumos.
(selecţie din modulul 1, pagina 35)

MODULUL 1 Arta înfrumuseţării de ieri şi de azi


1. Care sunt normele de igienă ce trebuie respectate în cadrul tratamentului
cosmetic?
2. Ce obligaţii profesionale are de îndeplinit cosmeticianul?
3. Există perspective de realizare a unei cariere în cosmetică? Argumentaţi
răspunsul.
Întrebări de
verifi care
14
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj
La birou putem purta un costum roşu, însă şi roşu pe pleoape ar fi prea
mult…
8. coafura trebuie să fi e în concordanţă cu machiajul. Tunsorilor scurte li
se potriveşte un machiaj discret. O coafură de seară necesită un machiaj
accentuat.
9. lumina – este important în ce lumină se va purta machiajul, pentru a şti ce
nuanţe de farduri se vor alege. După cum am mai spus, lumina fl uorescentă
deformează culorile.
10. anotimpul – este important pentru alegerea calităţii fardurilor şi în ce
cantitate se aplică.
Vara, fardurile se aplică în cantitate mai mică, deoarece pielea transpiră şi
dă un aspect neplăcut. Se vor folosi farduri cu protecţie solară.
Iarna se vor folosi farduri grase la tenurile uscate şi farduri protectoare
pentru tenurile grase.
11. ocazia este unul din factorii importanţi care infl uenţează machiajul. În
funcţie de ocazie, machiajul se clasifi că astfel: machiaj de zi, machiaj de seară,
machiaj de mireasă, machiaj fantezist, machiaj de teatru, machiaj pentru
fotografi e, machiaj pentru televiziune, machiaj pentru cinematografi e,
machiaj corector.
Exerciţiul 1 Consideraţi că sunt şi alţi factori care infl uenţează alegerea unui
machiaj?
Fişa de machiaj
După ce s-a făcut un studiu amănunţit al feţei, toate datele obţinute vor fi
notate în fi şa de machiaj. În dreptul fi ecărei caracteristici se va nota corectura
necesară, dacă este cazul, apoi se va efectua machiajul.
(selecţie din modulul 10, pagina 9)

MODULUL 10 Machiajul – magia frumuseţii


15
Cosmetică şi machiaj LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
Exemplu de mască ce poate fi preparată pe loc:
 2 linguri cacao neagră.
 2 linguri miere.
 6 linguri smântână.
Se amestecă toate ingredientele şi se aplică pe
faţă timp de 15 minute. Înainte de a fi îndepărtată,
se înmoaie degetele în apă plată şi se face un uşor
masaj.
Este o mască pe bază de plante medicinale şi ardei iute. În primele zece minute
se vor simţi pişcături, pielea se va înroşi şi se va înfi erbânta. Toate acestea au loc
în urma intensifi cării circulaţiei sângelui şi limfei care curăţă acumulările din
vene şi ţesuturi. Are un efect regenerant. Masca cu ardei iute este recomandată
tenurilor obosite.
Masca ghipsată cu colagen şi cu acid hialuronic se aplică pe faţa curată. Peste
acid se aplică foiţe de colagen care se dizolvă sub masca ghipsată. Colagenul
va pătrunde în profunzimea pielii. Peste foiţele de ghips se toarnă un strat de
ghips. Se lasă pe faţă timp de 20 minute, după care se îndepărtează foarte uşor.
După îndepărtarea măştii, foiţele de colagen sunt topite.
Măştile pe bază de ciocolată, extracte de caviar, pulberi de aur, de acizi
hidroxilici-alfa (AHA), acid hialuronic sunt produse profesionale şi se vor
achiziţiona de la fi rmele furnizoare.
Înainte de a achiziţiona orice fel de produs, este bine ca acesta să fi e testat. Rugaţi
furnizorul să vă aducă înainte de comandă câteva mostre din fi ecare produs
pentru a face cea mai bună alegere.
Măştile cosmetice se aplică pe faţă, gât
şi decolteu, ocolindu-se zona ochilor şi
a buzelor. Bineînţeles că există şi pentru
aceste zone măşti. Problemele care apar pe
zona de contur a ochilor sunt deshidratarea,
pierderea elasticităţii, apariţia edemelor.
masca cu ardei
iute
masca ghipsată
cu colagen
(selecţie din modulul 9, pagina 34)

MODULUL 9 Cu mască, fără mască


16
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj
MODULUL 2 Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă
Fiecare modul conţine la fi nal un rezumat care și sintetizează
cunoștinţele
prezentate în cadrul său. Parcurgând cu atenţie această secţiune veţi
recapitula principalele cunoștinţe prezentate în modul.
REZUMATUL MODULULUI 2
2.1 Pielea este un organ conjunctivo-epitelial care învelește corpul în
întregime, cu excepţia orifi ciilor naturale. Este un organ cu o activitate
vitală ca și a fi catului, inimii sau a altor organe. Epidermul este stratul
superfi cial al pielii, dermul este un ţesut conjunctiv, iar hipodermul este
stratul cel mai profund al pielii.
2.2 Glandele sebacee produc sebumul și sunt situate mai sumar. Glandele
sudoripare sunt responsabile de producerea transpiraţiei și sunt
răspândite pe tot corpul.
2.3 Pielea este ţesutul care ne acoperă corpul și îndeplinește o serie de funcţii:
funcţia de termoreglare, funcţia de absorbţie, funcţia antibacteriană,
funcţia de secreţie, funcţia de excreţie, funcţia de protecţie, funcţia organ
de simţ. Melanogeneza este procedeul prin care se sintetizează melanina,
pigmentul pielii. Keratinogeneza este un procedeu care debutează la
nivelul celulelor stratului germinativ și se încheie prin formarea celulelor
stratului cornos. Pilogeneza este modalitatea de formare a fi relor de
păr la nivelul foliculilor piloși. Ţesutul subcutanat reprezintă rezerva
energetică datorită celulelor adipoase pe care le conţine.
2.4 Pielea normală este o piele al cărei echilibru fi zico-chimic, fi ziologic
și anatomic a rezistat la infl uenţele la care organismul este supus.
Pielea uscată este lipsită de grăsimi datorită metabolismului defectuos
al lipidelor. Pielea grasă se caracterizează printr-o secreţie crescută a
glandelor sebacee și printr-o depunere a grăsimilor în ţesutul adipos.
Radicalii liberi sunt molecule care cuprind atomii de oxigen ce au
pierdut un electron.
2.5 Deshidratarea pielii constă în scăderea drastică a cantităţii de apă din
piele. Leziunile elementare ale pielii se clasifi că astfel: leziuni solide,
leziuni cu conţinut lichid, leziuni cu pierdere de substanţă, leziuni
prin deșeuri cutanate, schemele cutanate, leziuni elementare greu de
încadrat.
2.6 Deteriorarea pielii este produsă atât de reducerea naturală a funcţiilor
fundamentale, cât și de acţiunea dăunătoare a agenţilor din interiorul și
exteriorul organismului. Apa este un element fundamental al pielii pe
care organismul nostru o pierde zilnic prin transpiraţie. Ea reprezintă
circa 70% din greutatea corporală. Există patru motive care contribuie
la îmbătrânirea pielii: soarele, vârsta, deshidratarea, radicalii liberi.
(selecţie din modulul 2, pagina 42)
17
Cosmetică şi machiaj LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
MODULUL 2 Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă
Toate modulele sunt însoţite de o secţiune de răspunsuri la exerciţii,
cu
rolul de a vă oferi feedback-ul necesar în rezolvarea acestora.

RĂSPUNSURI LA EXERCIŢII
Exerciţiul 1
Bifaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afi rmaţii:
1. Dermul este un ţesut conjunctiv format din fi bre, celule, colagen şi melanocite. F
2. Vasele limfatice adună secreţia de sebum care circulă prin spaţiile intercelulare şi
printre fasciculele conjunctive dermice. F
3. Sensibilitatea termică este asigurată de corpusculii Ruffi ni (pentru căldură) şi
corpusculii Meissner (pentru frig). F
4. Din punct de vedere procentual, pielea conţine 2-4% săruri minerale. A
Exerciţiul 2
Muşchii angrenaţi în realizarea expresiilor faciale din imagine sunt:
Pentru mirare – muşchiul occipito frontal, muşchiul coborâtor al buzei inferioare,
muşchiul platisma.
Pentru râs – muşchiul orbicular al ochiului, muşchiul sprâncenos, buccinator,
zigomatic mare, muşchiul platisma.
Pentru exprimarea neplăcerii – muşchiul ridicător al buzei superioare, muşchiul
zigomatic, muşchiul platisma.
Exerciţiul 3
1. Stratul cornos păstrează substanţele active prin spaţii din interiorul său,
distribuindu-le ţesuturilor din profunzime.
2. Epidermul are rol de protecţie externă, de tip fi zico-chimic.
3. Melanogeneza este infl uenţată de o serie de factori: hormonul
hipofi zar-hormonal melanostimulant, hormonul tiroidian, hormonii suprarenalelor.
4. Rolul terminaţiilor nervoase este important în vasomotricitate, secreţia transpiraţiei
şi ajută la mişcarea fi relor de păr.
Exerciţiul 5
b. Melasmă
(selecţie din modulul 2, pagina 44)
18
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj
MODULUL 4 Artificiile înfrumuseţării: produsele cosmetice
Pentru a vă familiariza cu noţiunile și termenii specifi ci domeniului,
modulele conţin un vocabular de specialitate.
VOCABULAR
acid organic aromatic, astringent, folosit la formarea coloranţilor
ion negativ
inhibă dezvoltarea microorganismelor fără să le distrugă
ion pozitiv
format din patru elemente (carbon, hidrogen, oxigen, azot)
răspândire
care are mirosul eterului
colorant roşu strălucitor
alcool cu aspect de lichid incolor, siropos, dulce având diferite întrebuinţări
care poate forma un amestec omogen (împreună cu alte substanţe)
proces de difuziune a uneia sau a mai multor substanţe printr-o membrană
permeabilă
a uni mai mulţi monomeri în polimeri, prin păstrarea compoziţiei procentuale
iniţiale şi aşezarea atomilor în moleculă
a extrage răşină din arbori răşinoşi
care se usucă repede
a fărâmiţa o substanţă solidă în particule fi ne
acid galic
anion
bacteriostatic
cuaternar
difuziune
eterat
eozină
osmoză
glicoli
cation
miscibil
polimeriza
rezină
sicativ
tritura
(selecţie din modulul 4, pagina 43)
19
Cosmetică şi machiaj LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
MODULUL 1 Arta înfrumuseţării de ieri şi de azi
Și pentru că știm cât de importantă este verifi carea și validarea
cunoștinţelor, fi ecare modul al cursului cuprinde o temă pentru acasă.
TEMA PENTRU ACASĂ 1
Pentru exerciţiile cu variante de răspuns, o singură variantă este corectă
1. În anii 1910 a fost lansată crema Nivea. Datorită principiului „apă
în ulei” a apărut conceptul de:
a. hrănire;
b. hidratare;
c. tonifi ere.
2. Galen, celebru medic în Antichitate, a fost interesat de cosmetică. El
face deosebirea clară între:
a. dermatologie şi cosmetologie;
b. cosmetica şarlatanilor şi cosmetica adevărată;
c. cosmetica fi ziologică şi cosmetica decorativă.
3. Cărei perioade îi aparţine personajul din imagine?
a. anii ‘40;
b. anii ‘70;
c. anii ‘60.
4. Completaţi afi rmaţia: Obligaţiile profesionale ale
cosmeticienei au în vedere ...
5. Numiţi trei modalităţi de atragere a clientelei şi trei care în opinia
dumneavoastră o îndepărtează.
6. Comentaţi zicala: „clientul nostru, stăpânul nostru”.
7. Încercaţi să vă imaginaţi care ar fi , din perspectiva unui client,
avantajele şi dezavantajele cabinetului cosmetic pe care îl aveţi sau
la care lucraţi?
(selecţie din modulul 9, pagina 34)
20
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj
Temele se rezolvă pe formularul de temă afl at la mijlocul caietului de
curs și după rezolvare pot fi trimise profesorului personal. Acesta va oferi
îndrumare și sugestii pentru desfășurarea studiului.
Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia
demonstrativă a acestui curs.
În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea și
atractivitatea cursului nostru,
vă așteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR,
înscriindu-vă la cursul de Cosmetică și machiaj!
tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro

EXEMPLUUL
UPLLULULU
MPMPMPMP
MPMPMPMP
PMEM
XEXEXEXEXE
XEXEXEXEXE
XEMEMEMEM
EMEM
XEMXEXEXE
XEXEXEXEXE
X