Sunteți pe pagina 1din 43

LUCRARE DE ABSOLVIRE

Organizarea activitatii de prevenire a incendiilor in cadrul


S.C. PROIECT S.R.L.

INDRUMATOR
Lector : LIVIU DEOSLEA
CURSANT
CATI ARTEMIZA BERICOV

CUPRINS
Cap.1. INTRODUCERE
1.1. Prezentarea societatii
Cap.2. GENERALITATI
2.1. Obligatii generale
2.2. Obligatiile generale ale salariatilor privind prevenirea si stingerea incendiilor
2.3. Obligatiile administratorului
Cap.3. STABILIREA STRUCTURILOR SI MODUL DE ORGANIZARE PRIVIND
APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR IN CADRUL S.C. PROIECT S.R.L.
3.1. Acte de autoritate
Cap. 4. INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA DEPOZITUL DE
BUTELII DE GAZE TEHNICE SUB PRESIUNE
4.1. Instructiuni de aparare impotriva incendiilor la manipularea si depozitarea
buteliilor de gaze tehnice sub presiune
4.2. Instructiuni de aparare specifice incaperilor cu destinatie administrative(birouri)
4.3. Instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru inlaturarea unor cauze de
incendiu generate de instalatiile electrice
4.4. Instructiuni de aparare impotriva incendiilor la folosirea sobei din caramida
4.5. Instructiuni de aparare obligatoriu de urmat pentru persoanele din exteriorul
societatii
Cap. 5. ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR LA DEPOZITUL DE
BUTELII DE GAZE TEHNICE SUB PRESIUNE
5.1. Prevenirea incendiilor
5.2. Organizarea interventiilor de stingere a incendiilor
5.3. Msuri tehnice i organizatorice pentru realizarea interveniei n caz de incendiu
5.4. Aprarea mpotriva incendiilor n cazul calamitilor naturale i catastrofelor
5.5. Masuri de acordare a primului ajutor in caz de accidente diferite

Cap.1. INTRODUCERE

S.C. PROIECT S.R.L. are sediul in localitatea Cernavoda, judetul Constanta si are
ca obiect de activitate Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse
chimice pentru industrie; Depozitari; Manipulari.
In prezent societatea isi desfasoara activitatea la punctul de lucru Fabrica de oxigen de
pe raza comunei Mircea Voda si are un numar de cinci salariati.
In baza unui contract de parteneriat incheiat cu S.C. LINDE Gaz Romania S.R.L.
societatea prin obiectul sau de activitate, promoveaza si livreaza produsele LINDE clientilor
interesati , in baza instructiunilor emise de aceasta.
Buteliile de gaze tehnice sub presiune sunt livrate catre depozitul S.C.PROIECT S.R.L.
impreuna cu fisele tehnice de securitate si sunt depozitate pana la livrarea lor catre clienti, intr-un
depozit exterior tip sopron amenajat pe o suprafata betonata imprejmuita cu un gard de protectie
din plasa de aproximativ 300 mp.
Depozitul de butelii de gaze tehnice comprimate, conform prevederilor normativului de
siguranta la foc a constructiilor indicative P118-99, este o constructie din beton cu o lungime de
12,58 m si o inaltime de 4,46 m, amplasat la o distanta de securitate fata de cladirile invecinate.
Transportul buteliilor se face de catre S.C. LINDE Gaz Romania S.R.L. conform
Ordonantei nr. 48 din 19 august 1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/2002, cu mijloace de transport autorizate pentru
transportul marfurilor periculoase si cu respectarea prevederilor ADR.
Caile de acces si interventie la depozit sunt betonate proiectate si construite conform
reglementarilor in vigoare.
In cadrul depozitului, buteliile de gaze tehnice pline si goale sunt depozitate si manipulate
cu respectarea prevederilor ordinului nr. 1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub
presiune, exclusive GPL si PT C5-2003 ISCIR privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune .

Cap.2. GENERALITATI
Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice,
masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica,
planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii
riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si
stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor peric1itate, protejarii
bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.
Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu
caracter
permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile prezentei legi, autoritatile
administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe
teritoriul Romaniei.
Persoanele fizice si juridice raspund, potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de
aparare impotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii incendiilor.
2.1. Obligatii generale
- Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si
dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor,
viata, bunurile si mediul.
- Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de
urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea
incendiului.
- In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat,
autorul
raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea
fortelor de interventie.
- In caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este rational
posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea
victimei, a
reprezentantilor autoritatilor administratiei pub lice, precum si a personalului serviciilor de
urgenta.
- In cazul incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete,
persoanele aflate in apropiere au obligatia sa intervina imediat cu mijloacele de care dispun,

pentru
limitarea si stingerea acestora.
- In cazurile de forta majora determinate de incendii, persoanele fizice si juridice care
detin, cu orice titlu, terenuri, constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de transport au
urmatoarele obligatii:
a) sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acorda
ajutor;
b)

sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii

pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile


proprii ori ale altor persoane;
c)

sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea

terenurilor,
demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, taierealdezmembrarea mijloacelor de
transport, oprirea temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin,
cu forte si mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri.
2.2. Obligatiile generale ale salariatilor privind prevenirea si stingerea
incendiilor
Toti salariatii, din cadrul societatii raspund de respectarea masurilor de prevenire a
incendiilor si de indeplinirea obligatiilor ce le revin, potrivit art. 22 din Legea 307/2006 privind
apararea irnpotriva incendiilor si prezentelor instructiuni stabilite in conformitate cu art. 19 lit.
"g" din actul normativ mentionat anterior, avand, in acest scop, urmatoarele obligatii generale:
- cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor (generale,
pentru societate si specifice, pentru locul de munca) si a regulilor de prevenire si stingere a
incendiilor prevazute in atributiile de serviciu si in instructiunile de functionare si utilizare a
instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si a altor mijloace de protectie impotriva incendiilor din
dotarea locurilor de munca, precum si indeplinirea masurilor si sarcinilor ce Ie-au fost
incredintate;
- participarea la instructajele si actiunile instructiv - educative organizate in vederea
prevenirii incendiilor si la exercitiile si aplicatiile de stingere a incendiilor, precum s;i de
evacuare a persoanelor si a bunurilor;
- anuntarea imediata a sefilor ierahici despre existenta unor imprejurari de natura sa
provoace incendii;
- respectarea, in cadrul societatii, a regulilor stabilite privind fumatul si introducerea de
tigari, chibrituri, brichete, etc., In locurile in care sunt interzise, precum si a regulilor referitoare

la executarea unor operatiuni sau lucrari sau la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii
(sudura, foc deschis, modificari neautorizate sau improvizatii la instalatiile si aparatele electrice
si de incalzire, scule necorespunzatoare, etc.);
- indeplinirea sarcinilor stabilite, amt In ceea ce priveste supravegherea permanenta a
locului de munca unde functioneaza instalatii care pot produce incendii, explozii, avarii, ori alte
accidente tehnice, cat si controlul periodic al functionarii acestora;
- verificarea obligatorie a locurilor de munca la inceperea si la terminarea programului de
lucru, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si cauze de incendiu, mentinerea
permanenta a curateniei si ordinii pe locurile de munca;
- intretinerea, in buna stare de utilizare, a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor
de la locul de munca si neutilizarea acestora in alte scopuri;
- respectarea regulilor de ordine interioara si de disciplina a muncii;
- anuntarea imediata a sefilor ierarhici si a pompierilor asupra incendiilor izbucnite;
participarea, potrivit organizarii activitatii de prevenire ;;i stingere a incendiilor la locul de
munca, la stingerea incendiilor si la evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si la inlaturarea
incendiilor, calamitatilor natural si a catastrofelor;
- cooperarea cu salariatii desemnati cu atributii pe linie p. s. i, atat cat ii permit
cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
- acordarea ajutorului, atat cat si cand este rational posibil, oricarui salariat, aflat intr-o
situatie de perico1.
2.3. Obligatiile administratorului
Administratorul are urmatoarele obligatii principale:
- sa stabileasca responsabilitatile si modul de organizare pentru aparare impotriva
incendiilor in unitate si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane
interesate;
- sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa;
- sa e1aboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce
revin salariatilor la locurile de munca;
- sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de
aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestora;
- sa doteze locurile de munca cu mijloace de aparare impotriva incendiilor, precum si
utilizarea, verificarea si intretinerea acestora;
- sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta;
- sa permita executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire irnpotriva incendiilor, sa

prezinte documentele si informatiile solicitate;

Cap.3. STABILIREA STRUCTURILOR SI MODUL DE ORGANIZARE


PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR IN CADRUL S.C. PROIECT S.R.L.
DECIZIA
Nr. 1 din 2014
privind numirea responsabilului cu atributii in domeniul
apararii impotriva incendiilor
Avnd n vedere prevederile art. 19 lit. a, e i f, Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind aprarea
mpotriva incendiilor, precum i ale art. 37 alin (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil,
innd cont de prevederile art. 6, lit. b) din Ordinului MinistruluiAdministraiei i Internelor nr.
163/ 28.02.2007, privind aprobarea Normelor Generale de aprare mpotriva incendiilor,
In baza drepturilor conferite de actul constitutiv, administratorul societatii emite urmatoarea
D E C I Z I E:
Art.1. Se desemneaz d-na Bericov Cati responsabil cu activitile din domeniul P.S.I. i al
situaiilor de urgen n cadrul societii, cu atribuii privind punerea n aplicare, controlul i
supravegherea msurilor de aprare mpotriva incendiilor, la nivelul societii.
Art.2. Responsabilul cu activitile din domeniul P.S.I. i al situaiilor de urgen, pe linie
profesional se subordoneaz direct, directorului general i are urmtoarele atribuii:
- Studiaz i i nsuete actele normative i legislative care reglementeaz activitatea de
prevenire i stingere a incendiilor;
- Organizeaz i verific la nivelul societii modul n care se respect dispoziiile legale n
vigoare, normele, normativele i instruciunile de P.S.I., eficiena instruirii efectuate salariailor, informnd,
n scris, conducerea societii asupra celor constatate;
- Organizeaz i conduce activitatea colectivului de membri P.S.I., conductorii sectoarelor de
activitate precum i efilor locurilor de munc;
- Studiaz i identific pericolele de incendiu existente i poteniale, stabilete msurile de
remediere operativ sau n timp a deficienelor constatate, le transmite conductorilor sectoarelor de
activitate din cadrul unitii i stabilete termenele i posibilitile de realizare a acestora, precum i
persoanele care rspund de executarea lor;
- Verific sistematic modul de ndeplinire de ctre colectivul de membri P.S.I., a msurilor de
aprare mpotriva incendiilor, obligaiile i sarcinile ce le revin;
- Verific stadiul de ndeplinire a msurilor stabilite la controalele anterioare proprii, precum i a

celor stabilite de organele de control ale pompierilor militari, care au termene scadente;
- Execut controale tehnice de prevenire a incendiilor n zilele nelucrtoare, de srbtorile legale,
precum i n timpul situaiilor speciale, verificnd respectarea dispoziiilor legale, a normelor P.S.I., modul
de organizare i supravegherea tehnica a activitii, paza i securitatea societii, ordinea i disciplina;
- Particip la controalele efectuate de pompierii militari, nsoesc i pun la dispoziia acestora
documentele P.S.I. prin care sunt stabilite modul de organizare privind aprarea mpotriva incendiilor;
- Pstreaz documentele de P.S.I., procesele verbale de control, ordinele, deciziile i programele de
msuri referitoare la prevenirea i stingerea incendiilor adoptate de conducerea societii, tematicile de
instruire a salariailor, etc;
- In colaborare cu serviciile de resort (financiar-contabile) ia msuri pentru includerea n planurile
economice i financiare anuale a fondurilor necesare realizrii msurilor de aprare mpotriva incendiilor,
dotrii cu mijloacele de intervenie sau protecie, echiprii cu instalaii, aparatur, echipamente de P.S.I.;
- Se asigur de buna funcionare i ntreinere a instalaiilor utilitare sau de protecie contra
incendiilor, cunoaterea de ctre personalul salariat a modului de utilizare a acestora, propune
revizia/reparaia la timp i de calitate a acestora, sau nlocuirea celor necorespunztoare sau completarea
dotrii la nivelul necesarului fixat prin normele de dotare;
- Particip la analiza activitii de prevenire i stingere a incendiilor, fcnd propuneri pentru
nlturarea neajunsurilor i mbuntirea acestei activiti;
- Particip la aciunile de prevenire i stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje,
schimburi de experien, analize) organizate de conducerea societii, i de unitile de pompieri
militari sau de alte organe mputernicite prin lege i face propuneri pentru organizarea unor asemenea
aciuni;
- Urmrete actualizarea documentelor de P.S.I., ori de cte ori apar modificri i le aduce la
cunotin salariailor, clienilor sau oricrei persoane interesate;
- Aplic sau face propuneri, dup caz, potrivit prevederilor legale i competenei stabilite,
pentru recompense i sanciuni n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor.
Art.3. In caz de incendiu sau situaii de urgen are urmtoarele atribuii:
- Primete comunicrile privind evenimentul produs n sectoarele de activitate i informeaz
urgent conducerea societii;
- Coordoneaz activitatea de stingere, n caz de incendiu, asigur colaborarea tuturor forelor
implicate n aciunea de stingere a incendiului, sau dup caz, intervenia pentru lichidarea urmrilor
provocate de calamiti naturale, va solicita, n caz de nevoie, sprijinul organelor superioare;
- Particip dup caz n comisiile pentru analiza cauzelor unor incendii sau alte evenimente
importante produse;
- Urmrete i controleaz realizarea n termen a msurilor stabilite n procesele verbale de
cercetare a incendiilor sau alte evenimente i informeaz conducerea societii asupra nerealizrii
acestora, propunnd msuri.
Art.4. n cazul unor activiti de modernizare, extindere sau construcie de noi obiective, are
urmtoarele sarcini:
- Urmrete i verific cuprinderea n proiecte a msurilor de prevenire i stingere a incendiilor
prevzute n norme sau face propuneri pertinente;
- Pe baza studiului documentaiilor de proiectare, particip la edinele de avizare prezentnd
observaii, propuneri pentru completarea acestora;
- Urmrete ca, la contractarea noilor instalaii i utilaje, s ceara asigurrea tuturor msurilor de
P.S.I., aa cum sunt ele prevzute n actele normative aflate n vigoare.

- Particip n calitate de membru sau consultant de specialitate al comisiei, la recepia obiectivelor


noi care urmeaz s fie puse n funcie, sesiznd lips unor msuri de P.S.I., care pot afecta securitatea
personlului i instalaiilor respective.
Art.5. n timpul cnd d-na Bericov Cati lipsete din societate (concediu odihn, medical,
delegaie, etc.), atribuiile sale vor fi preluate administratorul societatii.
Art.6. Pentru ndeplinirea sarcinilor primite pe linie de prevenire i stingere a incendiilor, d-nii
vor beneficia, conform prevederilor din Legea nr. 307/2006, de timpul necesar executrii atribuiilor
stabilite.
Art.7. Responsabilul cu probleme psi ( cadrul tehnic psi) va difuza i aplica prevederile
prezentei decizii.
ADMINISTRATOR,
S.C. PROIECT S.R.L.
DECIZIA
Nr. 2 din 2014
privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor
privind apararea impotriva incendiilor
Avnd n vedere prevederile art. 19 lit. g) din Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind aprarea
mpotriva incendiilor, precum i ale art. 37 alin (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil,
innd cont de prevederile art.5 din O.M.A.I., nr.163/ 28.02.2007, privind aprobarea Normelor
Generale de aprare mpotriva incendiilor,
In baza drepturilor conferite de actul constitutiv, administratorul societatii emite urmatoarea
D E C I Z I E:
Art.1. Personalul cu funcie de conducere din cadrul societii are

urmtoarele obligaii

principale n domeniul activitii de prevenire i stingere a incendiilor:


Organizeaz, ndrum i controleaz, potrivit legislaiei n vigoare, activitatea de
prevenire i stingere a incendiilor n sectoarele de activitate pe care le conduc;
Organizeaz i asigur instruirea ntregului personal din subordine, potrivit dispoziiilor
n vigoare, asigur testarea acestuia i verific eficiena acesteia;
Organizeaz i execut controale sistematice ale respectrii prevederilor i instruciunilor
de P.S.I. pe locurile de munc pe care le coordoneaz;
Organizeaz identificarea pericolelor de incendii stabilind i realiznd msurile de
eliminare a acestora;
Fac propuneri pentru dotarea, conform normelor de P.S.I., a tuturor locurilor de munc din
sectorul coordonat, cu instalaiile, echipamentele de protecie i substanele chimice necesare pentru
prevenirea i stingerea incendiilor, precum i cu sistemele, aparatele i dispozitivele de protecie mpotriva
incendiilor; asigur i rspund de meninerea n permanen a acestor dotri n stare de funcionare sau de
utilizare (inclusiv de efectuarea la timp a operaiunilor de verificare, ntreinere, revizie, reparaii);

Asigur i rspund de pregtirea corespunztoare a ntregului personal din subordine n


ceea ce privete modul de comportare i de aciune n cazul unui incendiu;
Organizeaz instruirea corespunztoare a echipelor de intervenie, efectueaz exerciii
practice i aplicaii periodice n baza schemelor de intervenie;
In caz de incendiu, coordoneaz aciunile de intervenie ale forelor i mijloacelor proprii
sectorului coordonat i coopereaz cu pompierii militari sau alte fore sosite la locul incendiului,
comunicnd acestora elementele tehnice specifice instalaiilor afectate pentru a se asigur eficiena
interveniei;
Organizeaz i controleaz modul n care se execut operaiile cu foc deschis, instruirea i
dotarea corespunztoare a personalului respectiv, respectarea normelor i instruciunilor n vigoare n acest
domeniu;
ndeplinesc i rspund de realizarea n termen de ctre personalul din subordine a
obligaiilor i msurilor ce le revin privind autoaprarea mpotriva incendiilor;
ndeplinesc la termen msurile i sarcinile de P.S.I. ce le revin n urma controalelor
executate de organele de specialitate;
Rspund de respectarea disciplinei la locul de munc de ctre personalul din subordine;
sancioneaz, n limitele drepturilor ce le revin, sau propun sancionarea celor vinovai de abateri de la
normele de prevenire i stingere a incendiilor;
Dispun msuri pentru ca permanent cile de acces/ evacuare s rmn libere, neblocate;
In caz de avarii sau alte accidente similare, particip la lichidarea urmrilor acestora, la
cercetarea cauzelor i stabilirea msurilor pentru repunerea n funcie a instalaiilor i la conducerea
operaiilor pentru intrarea n regim normal de funcionare.
Art. 2. Obligaiile personalului cu funcii de execuie n domeniul prevenirii i stingerii
incendiilor, indiferent de locul de munc sau pregtire, sunt urmtoarele:
S respecte msurile de P.S.I. ce i revin i s execute dispoziiile, regulile i msurile
stabilite pentru stingerea nceputurilor de incendiu;
S cunoasc i s respecte prevederile din normele specifice locului de munc, regulile
de prevenire i stingere a incendiilor prevzute n instruciunile de P.S.I. i de lucru, cunoaterea
modului de utilizare corect a dispozitivelor i mijloacelor de prim intervenie n caz de incendiu,
precum i a modului de utilizare a tuturor instalaiilor de semnalizare sau stingere a incendiilor aflate
n dotarea locurilor de munc;
S participe la instructajele i aciunile instructiv-educative pe linie de P.S.I., precum i
la exerciiile i aplicaiile practice de stingere a incendiilor, organizate pe locurile de munc;

S respecte strict i ntocmai regulile stabilite sau dispoziiile primite din partea efilor
ierarhici n ceea ce privete folosirea corect a instalaiilor tehnologice, modul corect de efectuare a
unor operaii speciale, a interveniilor, etc.;
Anunarea de ndat a efului ierarhic despre nceputurile de incendiu izbucnite;
efectuarea imediat a operaiunilor de prim intervenie, cu utilizarea tuturor mijloacelor de intervenie
aflate n dotarea locului de munc, precum i nlturarea urmrilor provocate de acestea;
Aducerea de ndat la cunotina conductorului sectorului de activitate a oricrei
nereguli, defeciune, anomalie sau alt situaie de natur s constituie un pericol, pe care le constat la
locul de munc, precum i orice nclcare a normelor de P.S.I.;
S nu depun pe corpurile de nclzire sau tablouri electrice, hrtii, esturi,
mbrcminte sau alte materiale combustibile;
S nu blocheze culoarele i scrile de acces cu materiale ce ar mpiedica intervenia
pentru stingerea incendiilor i evacuarea bunurilor;
S nu intervin sub nici un motiv la instalaii, aparate sau tablouri electrice, orice
defeciune va fi adus imediat la cunotina efului ierarhic;
S nu lase n ncperi/ in zona de protectie a depozitului, crpe de ters mbibate cu ulei
sau alte produse petroliere, care se pot autoaprinde i declana incendii;
S ntrein n bun stare de funcionare att

instalaiile, utilajele i aparatele

tehnologice, ct i dispozitivele i mijloacele de prevenire i stingere a incendiilor aflate n dotarea


locului de munc ;
S foloseasc i s pstreze n conformitate cu regulile stabilite echipamentul de
protecie, dispozitivele i mijloacele de siguran i intervenie;
Se interzice fumatul sau introducerea de igri, chibrituri, brichete, materiale ori
produse care ar putea provoca incendii n locurile de munc, unde fumatul sau introducerea acestora
este interzisa sau n locurile neorganizate special;
Personalul salariat, rspunde de respectarea ordinei i disciplinei n munc, de aplicarea
tuturor msurilor prevzute sau primite, destinate s prentmpine i s nlture orice situaie care ar
pune n primejdie viaa i sntatea oamenilor sau care ar putea afecta sigurana instalaiilor;
S nu foloseasc pentru iluminare, foc deschis (chibrituri, lumnri, hrtii aprinse, etc.)
n spaiile de depozitare, sau n orice alt loc care prezint pericol de incendiu;
La terminarea programului de lucru, s controleze i s elimine toate elementele care
pot provoca incendii, iar ultimul salariat care prsete locul de munc este obligat s verifice dac nu
au rmas aparate i utilaje conectate la reeaua electric, resturi de igri nestinse, lumini aprinse,

robinete de apa sau gaze deschise i s nlture toate neregulile constatate.


Art.3. Este obligatoriu ca pentru buna desfurare a activitii de aprare mpotriva
incendiilor, s fie respectate instruciunile specifice de prevenire i stingere a incendiilor din
anexele la prezenta decizie, instruciuni care vor afiate i aduse la cunotina personalului pe
fiecare loc de munc.
Art.4. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la cunostinta intregului personal salariat al
societatii si respectate intocmai in partile ce-i privesc.
ADMINISTRATOR
S.C. PROIECT S.R.L.
DECIZIA
Nr. 3 din 2014
privind reglementarea fumatului in cadrul societatii
In temeiul art. 19 lit. adin Legea nr. 307 /2006 privind aprarea mpotriva incendiilor,
precum i ale art. 37 din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil,
Tinand cont de prevederile art.5, lit.b si art. 90 - 114 din O.M.A.I. nr.163/ 28.02.2007
privind aprobarea Normelor Generale de aprare mpotriva incendiilor ,
In baza drepturilor conferite de actul constitutiv, administratorul societatii emite urmatoarea
D E C I Z I E:
Art.1. Se reglementeaza fumatul in spatiile apartinand societatii astfel:
- In toate spatiile de lucru si depozitare precum si la punctele de depozitare a deseurilor si
a
resturilor menajere din cadrul societatii, fumatul este interzis.
Art.2. Personalul salariat poate fuma numai in locul special amenajat in exteriorul cladirilor
si
semnalizat corespunzator.
Art.3. Raspund de supravegherea respectarii reglementarilor privind fumatul urmatoarele
persoane:
- Bericov Cati
- Ene Ionel
Art.4. Alte precizari privind reglementarea fumatului:
- in toate locurile in care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate
specifice,
prevazute de reglementarile in vigoare;
- locul pentru fumat stabilit in exteriorul cladirii nu va fi amplasat la o distanta mai mica de
40

m fata de locul de depozitare a buteliilor de gaze tehnice care prezinta pericol de explozie si la 10 m
distanta fata de locurile in care exista materiale combustibile( lemn, tesaturi, hartie, carton, etc.)
- la locul stabilit pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apa/nisip si se va instala
indicator de securitate LOC PENTRU FUMAT;
-la locul de fumat se va amplasa scrumiere astfel incat sa nu faca posibila aprinderea
materialelor combustibile din apropiere;
- depunerea in scrumiere sau vase a altor deseuri de materiale combustibile este interzisa;
- golirea scrumierelor si vaselor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale
combusibile este interzisa;
- in toata incinta societatii si in cladire existente , aruncarea la intamplare a resturilor de
tigari sau de chibrituri aprinse este interzisa.
Art.5. La terminarea programului personalul muncitor va verifica locul pentru fumat si
scrumierele din metal special amenajate asigurandu-se ca nu exista nici un pericol de incendiu si
numai dupa aceea vor proceda la colectarea acestora
Art.6. Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta intregului personal salariat al societatii
pentru luare la cunostinta si respectare.
ADMINISTRATOR,
S.C. PROIECT S.R.L.
DECIZIA
Nr. 4 din 2014
privind utilizarea focului deschis si reglementarea executarii lucrarilor
periculoase in cadrul societatii
In temeiul art. 19 lit. adin Legea nr. 307 /2006 privind aprarea mpotriva incendiilor,
precum i ale art. 37 din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil,
Tinand cont de prevederile art.5, lit.b si art. 90 - 114 din O.M.A.I. nr.163/ 28.02.2007
privind aprobarea Normelor Generale de aprare mpotriva incendiilor ,
In baza drepturilor conferite de actul constitutiv, administratorul societatii emite urmatoarea
D E C I Z I E:
Art. 1. Prin prezenta decizie se interzice utilizarea focului deschis in spatiile societatii
astfel:
- in cladirea de birouri
- in hala si alte anexe,
- la punctele de colectare a gunoiului menajer
- in incinta depozitului exterior de butelii sau la distante mai mici de 40 m fata de acesta si 10
m fata de materiale sau substante combustibile si inflamabile, precum si in alte locuri in care se
manipuleaza, depoziteaza sau utilizeaza atfel de produse.
Art. 5. In cadrul societatii se admite utilizarea focului deschis in cladirea de paza la
utilizarea aragazului pentru incalzirea hranei / prepararea hranei pentru caini si pe timp de iarna

la folosirea sobei de teracota pentru incalzire. Salariatii vor fi instruiti si vor respecta
instructiunile de aparare intocmite in acest sens.
Art. 2. In caz de necesitate sau nevoie, cauzate de avarii ale unor instalatii, defectiuni,
reparatii, schimbari de configuratie ale unor amplasamente, etc. se pot efectua lucrari cu foc
deschis, respectiv suduri, taieri, lipiri, topiri, etc. numai pe baza eliberarii unui permis de lucru
cu foc(Anexa 1), dupa ce in prealabil, au fost luate toate masurile de aparare impotriva
incendiilor.
Art.3. In conformitate cu prevederile OMAI 163/2007, d-na Bericov Cati este desemnata
pentru a emite permis de lucru cu foc si pentru supravegherea executarii lucrarilor din punct de
vedere al apararii impotriva incendiilor.
Art.4. Responsabilul cu prevenirea si stingerea incendiilor va lua urmatoarele masuri:
- pregtirea locului unde se vor executa lucrri cu foc deschis
- instruirea personalului
- controlul ncperii (zonei) dup terminarea lucrrii
Pregatirea locului unde urmeaz s se execute operaiunea cu foc deschis presupune:
- nconjurarea locului cu panouri necombustibile cu nlimea minim de 2 m
- protecia pardoselii, dac este din material combustibil, cu nisip sau plci din materiale
necombustibile
- ndeprtarea i protejarea materialelor combustibile;
- aerisirea i ventilarea spaiilor
- dotarea locului respectiv cu mijloace de limitare i stingerea incendiilor.
- instruirea personalului care execut lucrrile cu foc deschis cu msurile specifice locului de
munc respectiv.
Pe timpul executrii operaiunilor cu foc deschis trebuie s se asigure:
- supravegherea permanent a flcrii, a rspndirii i a traiectoriilor scnteilor sau particulelor
de materiale incandescente;
- strngerea i depozitarea resturilor de electrozi n vase speciale cu nisip sau cu ap;
- nchiderea robinetelor buteliei de oxigen i a generatorului de acetilen, dac durata
ntreruperii lucrrii depete 10 minute;
- interzicerea agrii arztoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau generatorul de
acetilen;
- neefectuarea de deplasri cu arztoarele aprinse n afara zonei de lucru;
- evacuarea carbidului din generator n cazul ntreruperii lucrului pe o perioad mai ndelungat.
Dup terminarea lucrrii cu foc deschis, se vor executa urmtoarele:
- controlul amnunit al ncperii n care s-a executat lucrarea i a celor nvecinate pentru a
vedea dac nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars, degajri de fum etc.);
- descoperirea zonelor protejate i verificarea strii materialelor combustibile;
- verificarea periodic, n urmtoarele 24 de ore, a situaiei existente la locul n care s-a
executat lucrarea;
- depozitarea n condiii de siguran a echipamentelor folosite la lucrare;
- reamplasarea pe poziiile iniiale a materialelor combustibile ndeprtate sau protejate pe
timpul lucrrilor cu foc deschis, se face dup cel puin 6 ore de la terminarea lucrrii;
- colectarea, atunci cnd este cazul, lamului (nmolului de carbid) n containere destinate
acestui scop i depozitarea n locul special amenajat.
Art.6. Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta intregului personal.

ADMINISTRATOR,

S.C. PROIECT S.R.L.

DECIZIA
Nr. 5 din 2014

privind unele masuri speciale de aparare impotriva incendiilor


care se contracareze efectele perioadelor de sezon rece, canicular sau
secetoase in cadrul societatii
Avnd n vedere prevederile art. 19 lit. , Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind aprarea
mpotriva incendiilor, precum i ale art. 37 alin (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil;
In temeiul art.21 din OMAI 163/2007 privind organizarea activitatii de aparare impotriva
incendiilor,
In baza drepturilor conferite de actul constitutiv, administratorul societatii emite urmatoarea

D E C I Z I E:

Art.1. Prin prezenta decizie se stabilesc regulile si masurile speciale pentru sezonul rece
precum si pentru perioadele caniculare si secetoase ale anului, astfel:
a. REGULI SI MASURI PENTRU SEZONUL RECE:

Se va controla starea sobei din caramida si se vor remedia eventualele defectiuni


(crapaturi, fisuri, inlocuire caramida, etc.)
- Se va scutura cosul de fum pentru a asigura o buna eliminare a fumului rezultat din
ardere;
- Se va asigura cu materialul combustibil (lemne) care se va depozita in locul special
amenajat;
- Se vor verifica si asigura materialele si uneltele necesare deszapezirii cailor de acces
si interventie;
- Se va asigura protejarea impotriva inghetului a caminului de apa si a surselor de apa
din incinta amplasamentului.
In caz de inzapezire se va actiona astfel:
- Deblocarea cailor de acces si interventie de zapada acumulata iar in caz de inghet se
va arunca cu material antiderapant, astfel incat in caz de nevoie masinile pompierilor
sa poata interveni;
- Asigurarea deblocarii surselor de alimentare cu apa si a cailor de acces catre acestea;
- Participarea la nevoie la inlaturarea zapezii de pe acoperisurile constructiilor din
societate care prezinta pericol de prabusire;
- Inlaturarea posibilitatilor de patrundere a apei rezultate din topirea zapezii in incintele
societatii;
- Inlaturarea turturilor formati la stresini care prezinta pericol de cadere;
b. REGULI SI MASURI PENTRU PERIOADELE CANICULARE SAU SECETOASE
- Efectuarea in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari in exteriorul cladirilor,
care creeaza conditii favorabile pentru producerea de incendii (vopsiri,lacuiri, etc.) va
fi restrictionata
- Se interzice utilizarea lucrului cu foc deschis in anumite intervale din timpul zilei, la
o distanta mai mica de 40 m de zona de protectie a depozitului de butelii;
- Se vor respecta masurile de protective la depozitarea si manipularea buteliilor de gaze
tehnice sub presiune.
- Se vor lua masuri de indepartare, din punctele de colectare a deseurilor si resturilor
menajere, a obiectelor optice inclusiv a cioburilor de sticla, care pot actiona in anmte
conditii, drept concentratorul razelor solare;
Art.2. Pentru ducerea la indeplinire a regulilor si masurilor speciale de aparare impotriva
incendiilor este desemnat responsabilul cu atributii privind apararea impotriva situatiilor de
urgenta.
Art.3.Prezenta va fi dusa la indeplinire de catre conducerea societatii si intreg personalul
salariat.

ADMINISTRATOR,

S.C. PROIECT S.A.


DECIZIA
Nr . 6 din 2014
privind modul de gestionare a resturilor menajere si a ambalajelor specifice
activitatii desfasurate in cadrul societatii

Avnd n vedere prevederile art. 19 lit. a, e i f, Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind
aprarea mpotriva incendiilor, precum i ale art. 37 alin (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecia
civil,
innd cont de prevederile art. 87 din O.M.A.I. nr.163/ 28.02.2007 privind aprobarea
Normelor Generale de aprare mpotriva incendiilor
In baza drepturilor conferite de actul constitutiv al societatii administratorul societatii emite
urmatoarea:
DECIZIE:
Art.1. In cadrul societatii, resturile menajere rezultate in urma activitatii desfasurate de
salariati se depoziteaza conform legii, selectiv in recipiente, in locul special amenajat pana la
colectarea lor periodica de firma de salubrizare.
Art.2. Deseurile combustibile rezultate din activitatea de birou (hartie, carton) se vor
depozita astfel incat sa se pastreze libere caile de acces, sa nu blocheze accesul catre mijloacele
de stins incendii din dotare si sa nu fie in apropierea surselor de caldura, prizelor, etc.
Art.3. Prin prezenta decizie se stabileste modul de gestionare a substantelor si
preparatelor periculoase/explozive LINDE :
Gaze tehnice: azot, argon acetilena, oxigen, freon, dioxid de carbon
- ambalare : tuburi metalice cu respectarea HG nr.1408/2008 cu modificarile si
completarile in vigoare

- transport: autovehiculele unitatilor autorizate conform legii 122/2002 privind aprobarea


Ordonantei Guvernului nr.48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase, a HG
1175/2007 si HG 1326/2009;
- depozitare: buteliile sunt depozitate pe o platforma betonata, ingradita, securizata, pana
la livrarea acestora catre clienti.
Art.4. Cadrul tehnic cu atribuii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor va urmri
respectarea cu strictee a regulilor i msurilor de prevenire i stingere a incendiilor pe timpul
depozitrii i manipulrii ambalajelor, reziduurilor i deeurilor combustibile.
Art.5. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii raspunde conducerea
societatii si personalul salariat.
ADMINISTRATOR

S.C. PROIECT S.R.L.

DECIZIA
Nr. 7 din 2014
privind stabilirea punctelor vulnerabile la incendiu din cadrul societatii
In temeiul art.19 lit.a din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, precum
si art.37 alin.(1) din Legea 481/2004 privind protectia civila;
In baza art.21 si a Anexei nr.1 din OMAI 163/2007 privind organizarea activitatii de
aparare impotriva incendiilor si potrivit drepturilor conferite de actul constitutiv administratorul
societatii emite urmatoarea:
D E C I Z I E:
Art.1. Prin prezenta decizie, in conformitate cu lista de principiu stabilita in anexa nr.1
din OMAI 163/2007, in cadrul societatii se stabilesc ca puncte vital-vulnerabile la incendiu:
-

Depozitul de butelii de gaze tehnice sub presiune


Tabloul electric
Cladirea administrativa ( soba caramida, aragaz, etc.).

Art.2. Pentru adoptarea si mentinerea masurilor care sa asigure o deplina securitate

impotriva pericolului de incendiu la punctele vital-vulnerabile se desemneaza personalul angajat,


nominalizat in structurile de aparare organizat pe locul de munca, care va raspunde nomijlocit de
respectarea regulilor de siguranta.
Art.3. Toate masurile de aparare, de maniera sa confere o deplina siguranta impotriva
incendiilor, vor fi aduse imediat la cunostinta administratorului.
Art.4. Conducerea societatii si salariatii raspund de aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei.
ADMINISTRATOR
S.C. PROIECT S.A.
DECIZIA
Nr. 8 din 2014
privind asigurarea cilor de acces, de evacuare i de intervenie
Avnd n vedere prevederile art. 19 lit. a, e i f, Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind
aprarea mpotriva incendiilor, precum i ale art. 37 alin (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecia
civil,
innd cont de prevederile art. 5,lit. b) i art. 90-114 din O.M.A.I. nr.163/ 28.02.2007
privind aprobarea Normelor Generale de aprare mpotriva incendiilor
In baza drepturilor conferite de actul constitutiv al societatii administratorul societatii emite
urmatoarea:
DECIZIE:
Art. 1. Prezenta decizie reglementeaz asigurarea cilor de acces, de evacuare i de
intervenie pe teritoriul societii.
Art.2. Se asimileaz terminologia i urmtoarea definiie tehnica:
- Cile de acces, de evacuare i de intervenie cuprind intrrile i ieirile n i din incinta
agenilor economici, instituiilor, la cldirile industriale i civile, alte amenajri, precum i
drumurile sau cile de circulaie din interiorul acestora, inclusiv intrrile la cldiri, culoarele de
circulaie dintre stive sau dintre depozite exterioare.
Cile de acces, de evacuare i de intervenie sunt destinate s asigure:
a) evacuarea nestingherit i n condiii de siguran a persoanelor aflate n pericol i a
bunurilor materiale;
b) accesul n tot timpul anului al mainilor, utilajelor i al personalului care acioneaz la
stingerea incendiului sau la salvarea persoanelor i a bunurilor.

- n privina cilor de acces, de evacuare i intervenie intereseaz starea acestora,


practicabilitatea i identificarea lor cu uurin, elemente eseniale n reducerea timpilor
operativi de intervenie
Art.3. Este obligatorie meninerea n stare de utilizare a cilor de acces, de evacuare i
de intervenie pe toat durata zilei i n orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate i
realizate, precum i cunoaterea oricror situaii ce pot mpiedica din motive obiective folosirea
acestora n condiii de siguran reprezint cerine fundamentale referitoare la aceste ci.
Accesul mijloacelor i al persoanelor pentru interveniile operative n caz de incendiu, n
vederea salvrii i acordrii ajutorului persoanelor aflate n pericol, stingerii incendiilor i
limitrii efectelor acestora, trebuie s fie asigurat n permanen la toate:
a) construciile de orice fel (industriale, social-administrative, speciale etc.) i ncperile
acestora;
b) instalaiile tehnologice i anexe;
c) depozitele nchise i deschise de materii prime, semifabricate, finite i auxiliare;
d) instalaiile, aparatele i mijloacele de prevenire i stingere a incendiilor.
e) tablourile de distribuie i ntreruptoarele instalaiilor electrice de iluminat, de for i
iluminat de siguran i la sursele de rezerv care sunt destinate s alimenteze receptoare
electrice cu rol n caz de incendiu;
Art.4. Cile de acces, de evacuare i de intervenie trebuie s fie meninute n
permanen, n orice anotimp, practicabile, curate si libere de orice obstacole cum ar fi:
materiale, utilaje, zapada, gheata, ambalaje,etc. Aceast obligaie revine tuturor salariatilor
societatii.
Art.5. Blocarea cilor de acces, de evacuare i de intervenie cu materiale care reduc
limea sau nlimea liber de circulaie stabilit ori care prezint pericol de incendiu sau
explozie, precum i efectuarea unor modificri la acestea, prin care se nrutete situaia
iniial, sunt interzise.
Art.6. n cazul executrii unor lucrri de reparaii, investiii etc.,peste anurile sau
spturile executate pe cile de acces, de evacuare i de intervenie se vor amenaja treceri
(podee) bine consolidate sau se vor asigura ci ocolitoare, semnalizate corespunztor.
Art.7. Se interzice blocarea n poziie deschis a uilor de pe holuri sau a altor ui care,
n caz de incendiu, au rol s opreasc ptrunderea fumului, a gazelor fierbini i propagarea
incendiilor pe vertical sau pe orizontal.
Art.8. Sistemul de nchidere a uilor tuturor incaperilor si de pe traseele de evacuare
trebuie s permit deschiderea cu uurin a acestora n caz de incendiu.
Art.9. Cile de acces, de evacuare i de intervenie se vor marca cu indicatoare de
securitate, conform reglementrilor legale n vigoare, astfel nct traseele acestora s poat fi
recunoscute cu uurin, att ziua ct i noaptea, de persoanele care le utilizeaz n caz de
incendiu.
Art.10. Pe holuri sau pe alte ci de evacuare ale cldirilor nu se admite amenajarea de
boxe ori de locuri de lucru, depozitarea de materiale, butelii de gaze, mobilier sau obiecte,
amplasarea de masini de fotocopiat, dozatoare de apa/cafea, care ar putea mpiedica evacuarea
persoanelor i a bunurilor, precum i accesul personalului de intervenie.
Art.11. Cheile uilor de acces n societate i cele ale ncperilor ncuiate se pstreaz n
locuri sau la persoane desemnate(paznici, conducere), astfel nct aceste chei s poat fi
identificate i folosite n caz de necesitate

Art.12. Responsabilul in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor pe societate va


controla modul in care planul de evacuare este insusit si cunoscut de catre cei responsabili cu
evacuarea persoanelor si a bunurilor.
Se vor face periodic exercitii practice, astfel incat in caz de incendiu operatia de evacuare
sa se desfasoare in conditii de siguranta.
Art.13. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la cunostinta salariatilor societatii, care
au obligatia insusirii si respectarii acestora.

ADMINISTRATOR

S.C. PROIECT S.R.L.


DECIZIA
Nr. 9 din 2014
privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
Avnd n vedere prevederile art. 19 lit. , Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind aprarea
mpotriva incendiilor, precum i ale art. 37 alin (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil,
innd cont de prevederile art. 5 litera h) din Normele generale de aprare mpotriva
incendiilor aprobate de OMAI nr. 163/ 28.03.2007 i a Dispoziiilor Generale privind instruirea
salariailor n domeniul situaiilor de urgen aprobate prin ordinul ministrului administraiei i
internelor nr. 712/23.07.2005, modificat i completat de ordinul ministrului administraiei i
internelor nr. 786/02.09.2005,
In baza drepturilor conferite de actul constitutiv , administratorul societatii emite urmatoarea:
DECIZIE:
Art.1. Instruirea salariailor

S.C. PROIECT S.R.L. n domeniul situaiilor de urgen

( incendii, cutremure, inundaii, explozii, prbuiri ale unor construcii sau instalaii etc. ), angajat

permanent sau temporar din societatea noastr, este obligatorie i constituie, conform legii, parte
component a pregtirii profesionale.
Art.2. Instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen se va realiza prin urmtoarele
categorii de instructaje:
-

instructajul introductiv general ;


instructajul specific locului de munc ;
instructajul periodic;
instructajul special pentru lucrri periculoase .

Art.3. Instructajul introductiv general va avea o durat de 8 ore i se va executa cu


urmtoarele categorii de persoane :
- noii angajai n munc sau transferai de la alte uniti;
- lucrtorii sezonieri, temporari sau zilieri.
Instructajul introductiv general se efectueaz de ctre cadrul tehnic cu atribuii de prevenire i
stingere a incendiilor, care are competena necesar. La ncheierea instructajului introductiv general,
persoanele instruite vor fi verificate asupra cunotinelor acumulate. Nu vor fi admise la locurile de
munc persoanele care nu i-au nsuit nivelul minim de cunotine.
Art.4. Instructajul specific locului de munc se execut individual de ctre eful locului de
munc respectiv, are durata de 8 ore i se va desfura de regul n perioada de lucru de prob.
Art.5. Instructajul periodic se va executa lunar cu personalul operativ din echipele de
intervenie i semestrial cu celelalte categorii de personal, de ctre cadrul tehnic cu atribuii de
prevenire i stingere a incendiilor, pe durata a cel puin dou ore. Instructajul periodic se execut pe
baza unei tematici anuale i a graficului de instruire, anexe care fac parte integrant din prezenta
decizie.
Art.6. Instructajul special pentru lucrri periculoase (sudare, tiere sau lipire cu flacr,
lucrri care pot provoca scntei electrice sau mecanice, arcuri electrice, etc.) se efectueaz de
conductorul formaiei de lucru privind tehnologia de execuie i de conductorul locului de munc
pentru probleme specifice.
Art.7. Personalul societii va putea ncepe lucrul numai dup ce i-a nsuit urmtoarele
cunotine minime :
-

regulamentul de ordine interioar al societii;


prevederile legislaiei n domeniul situaiilor de urgen, n prile ce-i privesc;
normele de prevenire i stingere a incendiilor, exploziilor, i altor evenimente negative

specifice locului de munc;


cunoaterea i mnuirea mijloacelor de prim intervenie din dotarea locului de

munc;
modul de aciune n cazul producerii unei situaii de urgen.

`Art.8. Instruirea n domeniul situaiilor de urgen se certific prin nscrisuri realizate cu


cerneal sau past, n fiele individuale de instructaj. Dup completare fia individual de instructaj
se semneaz att de persoana instruit ct i de cea care a efectuat instructajul.
Art.9. Participarea salariailor la instructajele i activitile organizate n domeniul situaiilor
de urgen este obligatorie, absena nejustificat se sancioneaz conform regulamentului de ordine
interioar i a prevederilor legale n vigoare.
Art.10. Anexele alturate, Tematica de instruire a personalului n domeniul situaiilor de
urgen i Graficul de instruire fac parte integrant din prezenta dispoziie.
Art.11. Coninutul prezentei decizii va fi adus la cunotina ntregului personal n prile
care-i privesc.

ADMINISTRATOR

S.C. PROIECT S.R.L.


APROBAT
Anex la Decizia nr. 9 din 2014
TEMATICA ORIENTATIV
pentru instruirea personalului n domeniul situaiilor de urgen
Nr.
crt.
0
1.

Denumirea temei

Bibliografie

1
Acte normative care reglementeaz managementul situaiilor de urgen n
Romnia.
-

2
Legea nr. 307/2006, privind
aprarea
mpotriva
incendiilor
Legea nr. 481 / 2004 privind
protecia civil
O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru
aprobarea normelor generale
de P.S.I.
Normativ de siguran la foc
a construciilor P. 118 99
O.M.A.I. nr. 712/ 2005
completat i modificat de
O.M.A.I. nr.786/2005 privind
instruirea
n
domeniul
situaiilor
de
urgen;

Observaii
3

2.

Obligaiile ce revin personalului n


domeniul situaiilor de urgen

3.

Reguli i msuri de ordine interioar


pentru
prevenirea
i
stingerea
incendiilor. Reglementarea fumatului i
a focului deschis
Cerine generale privind dotarea i
echiparea construciilor cu mijloace i
tehnic de P.S.I.
Cauze de incendiu. Clasificarea
incendiilor dup sursa de aprindere
Reguli i msuri pentru exploatarea n
condiii de siguran a instalaiilor
electrice

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Categorii de risc care pot produce


situaii de urgen.
Reguli i msuri pentru pentru
manipularea si depozitarea buteliilor de
gaze sub presiune
Organizarea
aprrii
mpotriva
incendiilor pe locul de munc. Exerciiu
practic.
Stingtoare manuale. Clasificare, modul
de utilizare. Descrierea, funcionarea i
mnuirea stingtorului cu pulbere si
CO2 tip P6 si cu CO2 tip G2. Exerciiu
practic.
Protecia
persoanelor
pe
timpul
producerii unor situaii de urgen.
Exerciiu practic de alarmare i evacuare
Modul de gestionare a deeurilor,
reziduurilor i a ambalajelor specifice
activitii unitii
Riscul de incendiu si masurile ce se
impun pentru diminuarea acestuia la
cladirile administrative, depozite

14. Reguli si masuri specifice de aparare


impotriva incendiilor la cladiri
administrative , depozite
15. Principii si reguli pentru stingerea
incendiilor la cladiri administrative,
depozite
16. Modul de actiune in caz de dezastre si
de inlaturare a efectelor acestora

Ordonana de urgen nr. 21 /


2004
privind
Sistemul
Naional de Management al
Situaiilor de Urgen
- Legea nr. 307/2006. Legea nr.
481 /2004 privind protecia
civil
-O.M.A.I. 163/2007 pentru
aprobarea normelor generale de
aparare impotriva incendiilor
- P. 118 99 ;
163/2007

O.M.A.I.

- lecie
- Normativul I-7/1998

- O.U.G. nr. 21/ 2004


- PT C5 /2003
- Ordin 1610/2007
-O.M.A.I. 163/2007 pentru
aprobarea normelor generale de
aparare impotriva incendiilor
- lectie

-O.M.A.I. 163/2007 pentru


aprobarea normelor generale de
aparare impotriva incendiilor
-O.M.A.I. 163/2007 pentru
aprobarea normelor generale de
aparare impotriva incendiilor
-P118-99;
-O.M.A/I. 163/2007 pentru
aprobarea normelor generale de
aparare impotriva incendiilor
- Norme p.s.i. specifice
- Norme p.s.i. specifice
- Lectie

17. Modul de aciune pentru nlturarea urmrilor - Lectie


unei eventuale explozii.

18. Protectia salariatilor si a bunurilor


materiale prin evacuare
19. Acordarea primului ajutor in caz de
arsuri, fracturi, intoxicatii,etc

- Lectie
- Lectie

Cap. 4. INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA DEPOZITUL


DE BUTELII DE GAZE TEHNICE SUB PRESIUNE

4.1. Instructiuni de aparare impotriva incendiilor la manipularea si depozitarea


buteliilor de gaze tehnice sub presiune proprietatea LINDE
Depozitul exterior este tip sopron si este amenajat conform regulilor de protectie impuse
de normativele in vigoare: legea 307/2006, PT C5 -ISCIR ordin 163/2007 , ordin 1610/2007,
etc.) si pentru prevenirea incendiilor este necesar ca:
- Depozitul exterior va fi semnalizat corespunzator cu indicatoare de avertizare asezate in
locuri usor vizibile;
- Mijloacele de stins incendiu (stingatoare cu pulbere cu C02) vor fi in buna stare de
functionare, suficiente si amplasate in locuri vizibile si usor accesibile;
- Accesul in zona de protectie a depozitului este interzis persoanelor straine si numai
celor
autorizate in acest sens de catre conducerea societatii;
- Este interzis fumatul si focul deschis in zona de protectie a depozitului si pe o raza de
2m in jurul lui, acestea fiind semnalate cu panouri de avertizare;
- Este interzis depozitarea altor materiale sau mij loace de transport in perimetrul
depozitului exterior cu exceptia mijloacelor de ridicat (transpalet, carucior, motostivuitor);

- Caile de acces si interventie se vor pastra libere si practicabile interzicandu-se blocarea


acestora cu materiale, utilaje, mijloace auto, etc.
- Platforma de depozitare care este betonata, trebuie mentinuta curata, fara urma de ulei,
grasimi, fara santuri de canalizare, gauri, etc
- Depozitarea buteliilor goale se face separat fata de cele pline ;
- Receptia buteliilor se face dupa ce au fost verificate :corpul buteliei, robinetii, rozetele
si existenta capacelor de siguranta;
- La depozitarea buteliilor goale se asigura ca acestea sunt bine inchise, si au capacul de
protectie insurubat;
- Este interzisa depozitarea buteliilor cu gaze combustibile( acetilena, propan, etc.) la mai
putin de 4 m fata de buteliile cu gaze care intretin arderea(oxigen, protoxid de azot, etc.). Este
permis intre acestea sa se depoziteze gaze inerte cum ar fi: argon, azot, etc.
- Depozitarea buteIiilor se face in pozitie verticala, asezate in paleti si bine asigurate
contra caderii sau rasturnarii;
- In interiorul depozitului este interzisa desfasurarea oricarei alte activitati decat cea
legata de depozitarea si manipularea buteliilor;
- Este interzisa manipularea buteliilor de catre deserventii care au manusile si salopeta
murdare, imbibate de ulei, ceara sau alte unsori;
- Nu se primesc in depozit butelii ruginite, deteriorate, pline de unsori;
- Se va evita rastumarea, caderea sau rostogolirea buteliilor de gaze;
- Pentru stingerea eventualelor incendii la depozitul de butelii de gaze se vor folosi ca
materiale de prima interventie stingatoarele cu pulbere existente la fata locului
4.2. Instructiuni de aparare specifice incaperilor cu destinatie administrative(birouri)
1. In spaiile administrative ale societii, lichidele combustibile (pentru curenie) vor fi
pstrate n bidoane metalice, ermetic nchise i etichetate, (n locuri ferite de posibilitatea
izbucnirii unui eventual incendiu).
2. Curirea pardoselii (mochet, parchet, duumea, etc), de regul, se va face cu soluii pe
baz de detergeni; n cazuri speciale, se poate face i cu produse inflamabile, numai la lumina
zilei, cu respectarea urmtoarelor reguli:
-scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice;
-stingerea tuturor corpurilor de iluminare electric;
-asigurarea ventilaiei ncperilor respective, prin deschiderea ferestrelor;
-interzicerea folosirii ustensilelor (gleat, lighean, perie, etc) din material plastic
sau a crpelor din fibre sintetice;

-interzicerea folosirii parchetinului n amestec cu benzina, neofilina, etc.;


-interzicerea folosirii focului deschis, a fumatului, precum i utilizarea unor obiecte
care pot provoca scntei (brichete, chibrituri, etc).
3. Se interzice pstrarea n birouri a materialelor inflamabile i a crpelor de ters,
mbibate cu ulei, cear, etc.
4. Insecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei, numai dup ntreruperea
curentului electric de la tabloul de alimentare, a reelei electrice existente n ncperile societii,
precum i verificarea existenei altor surse de foc sau scntei.
5. n ncperile pentru birouri, se vor lua msuri de reducere, la minim, a pericolului de
incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a materialelor combustibile i respectarea celorlalte
reguli stabilite prin dispoziii ale administratorului, cum ar fi fumatul, folosirea focului deschis,
etc.
6. La terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice se vor decupla de la
reteaua electric a ncperii, interzicndu-se depozitarea lor, n stare cald lng materialele
combustibile. De asemenea, tot la terminarea programului, se vor evacua courile cu gunoi din
fiecare ncpere.
7. Pe timpul exploatrii instalaiilor, echipamentelor i aparaturii de calcul electronic,
se va asigura permanent meninerea condiiilor i parametrilor de exploatare privind protecia la
foc, cuprinse n documentaiile de proiectare i realizare a acestora.
8. Deeurile de hrtie vor fi colectate i ndeprtate din ncperile cu tehnic de calcul
zilnic sau de cte ori este nevoie.
9. n aceste ncperi se interzice:

Fumatul i focul deschis;

Introducerea de materiale i echipamente altele dect cele prevzute n


proiect;

Folosirea sistemelor i instalaiilor de nclzire neadecvate i neomologate;

Introducerea i folosirea de lichide inflamabile cu excepia celor folosite


pentru ntreinerea aparaturii i n cantitile strict necesare acestor operaiuni.

10. In cazul producerii unui incendiu msurile vor viza:

Oprirea instalaiei de climatizare;

Alarmarea salariailor i anunarea incendiului conducerii societii i


pompierilor militar;

Scoaterea de sub tensiune a unitilor periferice i a celei centrale;

Decuplarea general de la tabloul principal de alimentare cu energie electric;

11. Evacuarea personalului, a bunurilor materiale de valoare i materialelor combustibile


aflate n imediata apropiere a zonei de incendiu;
12. Punerea n funciune a mijloacelor de stingere tip G3 sau tip P6 existente pe locul de
munc.
Pentru stingerea incendiilor la echipamentele electronice

se recomand folosirea

stingtorului cu dioxid de carbon tip G3.


4.3. Instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru inlaturarea unor cauze de
incendiu generate de instalatiile electrice
- Instalaiile de iluminat i for vor fi ntreinute i exploatate n conformitate cu
prevederile actelor normative n vigoare.
- La utilajele specifice activitii, tabloul de distribuie a energiei electrice, precum i
racordurile acestuia, se va menine permanent gradul de protecie adecvat n funcie de activitatea
desfurat.
- Executarea i ntreinerea instalaiei electrice se va efectua de ctre persoane autorizate
n acest sens.
- Se interzice:
a) folosirea n stare defect sau cu improvizaii att a instalaiilor electrice, ct i a
consumatorilor;
b) ncrcarea instalaiilor peste sarcina admis, precum i utilizarea componentelor n stare
defect sau incomplet;
c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
d) folosirea de echipamente care nu corespund mediului;
e) introducerea de obiecte i materiale n tabloul electric;
f) executarea de lucrri cu personal neautorizat pentru instalaii electrice;
g) folosirea de protecii confecionate din materiale combustibile, la corpurile de iluminat cu
incandescen;
h) utilizarea aparatelor de nclzit n stare defect, amplasate necorespunztor, neadecvate
mediului sau nesupravegheate;
i) folosirea de echipamente, aparatur, fr cunoterea caracteristicilor i parametrilor de
lucru;
j) suspendarea de instalaiile electrice a diverselor materiale, precum i blocarea acestora;
k) lsarea capetelor de conductori electrici neizolate, n cazul demontrii pariale a
instalaiei;

l) utilizarea conductorilor, cablurilor care sub sarcin se nclzesc peste temperatura admis.
n acest sens se va urmri temperatura nveliului de protecie al conductorilor i
cablurilor electrice astfel nct s nu se depeasc limitele admise;
m) utilizarea aparatelor, echipamentelor, utilajelor electrice, care nu au asigurate proteciile,
izolrile sau separrile necesare, legarea la pmnt, legarea la nul.
- Utilajele i aparatele electrice vor fi marcate cu plcue din care s rezulte caracteristicile
principale.
- Pentru stingerea inceputurilor de incendiu la instalatiile electrice de distributie se vor
scoate, in primul rand de sub tensiune, atat instalatia cuprinsa de incendiu, cat si instalatiile
vecine periclitate, dupa care personalul de interventie, asigurat cu echipament de protectie - va
actiona cu stingatoare portative cu pulbere, zapada carbonica sau alte substante dielectrice.
- Se interzice stingerea incendiilor la instalatiile electrice cu apa
4.4. Instructiuni de aparare impotriva incendiilor la folosirea sobei din caramida
Depozitarea lemnelor de ars se face in spatiul exterior special amenajat tip sopron, departe de
orice sursa de aprindere si in stive de aproximativ 1,5 m inaltime .
Este interzisa:
- instalarea cosului sobei in apropierea materialelor combustibile.
- astuparea cosului in momentul arderii materialului combustibil in soba
- aprinderea focului cu benzina sau alte lichide inflamabile
- aruncarea in soba de recipienti sub presiune sau alte materiale inflamabile in soba fierbinte;
- folosirea sobei cu usitele defecte respectiv lemne mai lungi decat focarul sobei deoarece
exista pericolul caderii jarului sau eliminarii in incapere a dioxidului de carbon;
- depozitarea gazelor, lichidelor, substantelor inflamabile si a materialelor combustibile
(lemn, hartie, tesaturi textile, etc) in apropierea sobei;
- punerea la uscat rufe sau alte obiecte pe soba sau in apropierea acesteia
Se va verifica in permanenta cosul de evacuare a fumului si usile de inchidere ale sobei.
Se va evita incalzirea sobei peste masura deoarece se pot aprinde eventualele obiecte din
apropierea acestora.
Stingerea eventualelor incendii se va face cu pulbere cu CO2 sau apa pulverizata , dupa
caz.
Atentie!
Dormitul in incaperi cu focul aprins si nesupravegheat prezinta pericol de moarte

4.5. Instructiuni de aparare obligatoriu de urmat pentru persoanele din exteriorul


societatii
Persoanele din afara societii se vor deplasa numai nsoite , pe traseele i n locurile
stabilite. Vor respecta ntocmai regulile i msurile de prevenire i stingerea incendiilor stabilite
n cadrul societii.
n caz de incendiu:
1. Pstrai-v calmul, nu intrai n panic.
2. Respectai ntocmai instruciunile date de personalul societii sau cel de paz.
3. Parasiti n ordine incaperea n care va aflati, urmarind marcajele sau indicatoarele de
securitate sau consultai planul de evacuare.
4. Alturai-v unui grup.
5. Dac va aflai la etaj, cobori calm scrile la parter i de aici ctre exteriorul cladirii.
6. Nu revenii la locul incendiului dect chemai de persoanele cu competen, organizatori
ai interveniei.
7. n cazul n care dvs. observai un nceput de incendiu, aveti obligatia s anuntati
imediat personalul societii sau cel de paz, acordand dup posibilitate, ajutor n vederea limitarii
i stingerii incendiilor.
8. n caz de incendiu, aveti obligatia s acordai ajutor, cnd i ct este raional posibil,
persoanelor aflate n pericol sau difcultate, din proprie iniiativ sau la solicitarea victimei, a
personalului de prim intervenie sau a pompierilor militari.
Cap.

5.

ORGANIZAREA

APARARII

IMPOTRIVA

DEPOZITUL DE BUTELII DE GAZE TEHNICE SUB PRESIUNE


5.1. Prevenirea incendiilor
Materiale combustibile i inflamabile
cladire de birouri
-

hrtie, cartoane

mobilier din lemn sau derivate din lemn

materiale plastice din constructia calculatorului, imprimanta

materiale textile (produse LINDE, mobilier)

burete din constructia mobilierului

cladire administrativa(paza)
- hrtie, cartoane
- mobilier din lemn sau derivate din lemn

INCENDIILOR

LA

- uleiuri si grasimi de la gatit (aragaz)


- materiale combustibile solide de la sursa de incalzire (soba de teracota)
depozit
- butelii de gaze tehnice sub presiune ( azot,argon,oxigen,acetilena, etc.)
Surse de aprindere posibile
a) surse de aprindere cu flacr:
- flacr deschis pe timpul executrii unor lucrri de sudare, resturi aprinse de igri,
chibrituri etc.
b) surse de aprindere de natur electric:
- arcuri i scntei electrice;
- scurtcircuite;
- efect termic al curentului electric.
c) surse de aprindere de natur termic:
- surse pentru incalzire (soba teracota) si pentru gatit (aragaz)
d) surse de aprindere de natur mecanic: N / A
e) surse de aprindere naturale; N / A
f) surse de aprindere datorate exploziei
- butelii de gaze tehnice sub presiune LINDE
g) alte surse.
Echipamente i mijloace de lucru
- tehnic de calcul
- aparatur de multiplicat
- tablouri electrice
Msuri generale de prevenire i stingere a incendiilor
- se interzice executarea lucrrilor cu foc deschis i fumatului n locurile cu pericol de
incendiu sau explozie;
- cile de acces, evacuare i intervenie se vor pstra n permanen la gabaritele proiectate
- instalaiile electrice de iluminat i for se vor exploata conform normelor, fr defeciuni
i improvizaii;
- dotarea cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor se va face conform
normelor, asigurndu-se verificarea i ntreinerea acestora de ctre persoane fizice sau juridice
atestate.

Msuri specifice de prevenire i stingerea incendiilor


- analizarea posibilitilor ca materialele i produsele combustibile s fie depozitate n n
condiii de siguran;
- manipularea si depozitarea in siguranta si conform planurilor de depozitare a buteliilor
de gaze tehnice comprimate sub presiune conform instructiunilor proprii si reglementarilor in
vigoare;
- instalaiile electrice vor fi exploatate fr defeciuni i improvizaii, corpurile de
iluminat din cladirea administrativa vor fi prevzute cu globuri de protecie;
- cile de acces,evacuare i intervenie vor fi pstrate libere n permanen, la gabaritele
proiectate, evitndu-se blocarea acestora cu mobilier, ambalaje, utilaje, echipamente, etc.
- ambalajele i reziduurile combustibile se vor evacua ritmic evitndu-se depozitarea
acestora in alte locuri decat cele stabilite;
- se vor respecta cu strictee procedura de lucru cu foc deschis i regulile privind fumatul;
- instruirea periodic a personalului, n conformitate cu legislaia n vigoare, executarea
periodic a exrciiilor practice de alarmare, evacuare i stingerea incendiilor.

5.2. Organizarea interventiilor de stingere a incendiilor


Mijloace de alarmare/alertare a personalului existent la locul de munca, a conducerii, a
serviciului profesionist pentru situatii de urgenta
-

voce

telefoane fixe : 112


Instalaii i dispozitive pentru de limitare i stingerea incendiilor
Depozit exterior 2 stingtoare tip P6 cu pulberi i dioxid de carbon
Birou 1 stingator tip G2 cu dioxid de carbon
Cladire administrativa (paza) 1 stingtor tip P6 cu pulberi i dioxid de carbon
Hala - 1 stingtor tip P9 cu pulberi i dioxid de carbon
Curte interioara 1 pichet + surse de apa
Mijloace de protecie a salariailor

nu s-au achizionat, pentru protecia cilor respiratorii se pot utiliza mti improvizate din
bumbac, batiste umede etc.
Personalul care asigur prima intervenie
Conduce intervenia

BERICOV CATI

Alarmeaz/alerteaz personalul i forele de intervenie


RADUCANU CAMELIA
Intreruperea alimentrii cu energie electric
ENE IONEL
Intreruperea alimentrii cu gaze( oprirea centralei termice)
N/A
Mnuirea stingtoarelor din dotare
ENE IONEL
Mnuirea hidranilor interiori N / A
Personalul care asigur evacuarea persoanelor/bunurilor
- Sef echip: RADUCANU CAMELIA
Membrii:

BERICOV CATI
ENE IONEL

Pe timpul noptii si in zilele de sarbatori legale prima interventie este asigurata de


personalul de serviciu (paza).
Stabilirea traseelor de evacuare cu precizri:
-

In fiecare cladire din amplasamentul depozitului se vor afisa planurile de evacuare, la


loc vizibil, pe care sunt marcate obligatoriu traseele de evacuare si

locurile de

amplasare a stingatoarelor conform OMAI 163/2007;


Caile de evacuare vor fi marcate cu inscriptii si indicatoare de securitate ;

Ordinea evacurii persoanelor i bunurilor de valoare


- persoanele ranite , persoanele cu dizabilitati
- varstnicii si copii
- celelalte persoane
- bunurile de valoare actele firmei, actele contabile, echipamente de lucru, mobilier, etc
Locul stabilit pentru evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale de valoare:
- CURTEA INTERIOARA
Mijloace utilizate pentru evacuare:
- mijloace de protectie pentru persoane

- paturi
- carucioare
- scari
Masuri de protecie pentru persoane i bunuri pe timpul evacurii i dup evacuarea
acestora:
Pe timpul evacuarii:
-

Incetati orice activitate in caz de incendiu;


Indreptativa spre iesire pe calea de evacuare semnalizata;
Se pastreaza calmul pe timpul evacuarii
Evacuarea se face in ordine si fara panica
Nu luati cu voi obiecte, astfel incat sa aveti mainile libere
In cazul in care sunteti singur alaturativa unui grup deja format;
Nu deschideti geamurile ;
In cazul lipsei mastilor de gaze sau daca nu sunt suficiente se vor folosi batiste umede si se

va circula intr-o pozitie mai aplecata


Dupa evacuare
Nu va intoarceti la locul de munca;
Asigurati-va ca toti colegii/cunoscutii sunt la locul de evacuare
Depunerea bunurilor se va face in locuri sigure, protejate de efectele incendiului sau a apei
Protejarea cu materiale a bunurilor impotriva actiunii apei
Asigurarea bunurilor evacuate cu personal de paza
Pana la sosirea echipei de prim ajutor se va acorda la fata locului, atat cat este rational
posibil, primul ajutor persoanelor care sunt ranite.

5.3. Msuri tehnice i organizatorice pentru realizarea interveniei n caz de incendiu


n scopul acionrii cu eficien, n cazul oricrui nceput de incendiu sau avarie urmat de
incendiu, n spaiile n care societatea i desfoar activitatea, persoanele nominalizate n prezenta
decizie, care au funcii de conducere sau coordonare a activitii din zonele de competen, vor lua
urmtoarele msuri:

Organizeaz alarmarea i anunarea incendiului tuturor persoanelor i instituiilor

interesate (persoanele fizice, salariaii, etc, aflate n zona producerii incendiului, conducerea societii,
pompierii militari, poliia, salvarea, protecia civila, dup caz);

Organizeaz activitatea de evacuare a persoanelor i bunurilor materiale de valoare;

Stabilesc mijloacele de prim intervenie sau instalaiile cu care intervin pentru

stingerea incendiilor;

Conduc aciunea echipelor de prim intervenie a cror componen este stabilit prin

dispoziie scris, n vederea localizrii i lichidrii incendiului produs;

Stabilesc msuri de protecie individual a personalului de intervenie pe timpul

desfurrii acestei activiti;

Pun la dispoziia forelor chemate n ajutor (pompieri, salvare, poliie) toate

informaiile necesare unei intervenii rapide i eficiente;

Stabilesc msuri privind nlturarea efectelor negative produse de incendiu i reluarea

activitii n condiii depline de securitate.


Orice salariat care observa un incendiu are obligaia de a anuna, prin orice mijloc conducerea
societii, pompierii, salvarea, poliia, dup caz, i s acorde ajutor dup posibilitile sale, pentru
limitarea i stingerea incendiilor.
In caz de incendiu, orice salariat indiferent de locul de munc sau de pregtirea profesional a acestuia
are obligaia de a acorda ajutor, cnd i ct este raional posibil, semenilor aflai n pericol sau n
dificultate, din proprie iniiativ ori la solicitarea victimei, a conducerii societii sau a pompierilor
militari.
a) Alarmarea n caz de incendiu
Alarmarea local, a persoanelor aflate la locul de munc, a echipelor de prima intervenie i a
conducerii societii se face prin voce, cu ajutorul dispozitivelor de anunare sau alarmare, telefonic
sau prin intermediul instalaiilor automate de detectare, semnalizare i alarmare n caz de incendiu
(acolo unde acestea exist).
Alarmarea serviciilor publice pentru situaii de urgen se face telefonic la numrul 112
Dispeceratul Unic pentru Situaii de Urgen.
De alarmare rspunde persoana desemnat prin procedura de organizare aprrii mpotriva
incendiilor la fiecare loc de munc, care va comunica : natura situaiei de urgen care s-a produs
(incendiu, explozie, avarie, cutremur, inundaie, prbuirea construciei etc) ; locul incendiului( subsol,
parter, etaj, acoperi) ; natura lui ( materialul care arde, lemn, hrtie, materiale plastice, lichide
combustibile etc.) ; posibilitile de propagare, pericolul pe care l reprezint pentru oameni, precum i
alte informaii solicitate de acetia. n vederea nsuirii concepiei de aciune pentru stingerea
incendiilor, a verificrii i funcionrii sistemelor de alarm i stingere a incendiilor precum i pentru
meninerea antrenamentului echipelor de prim intervenie, se vor organiza periodic aplicaii i
exerciii practice cu participarea tuturor salariailor, n baza unui grafic aprobat de conducerea societii
i/sau a societilor cooperante.
b) Concepia de aciune pentru stingerea incendiilor
Echipele de prima intervenie intervin pentru stingerea incendiilor izbucnite n oricare
ncpere a societii, folosind mijloace de prima intervenie aflate n dotare. Conducerea societii sau
persoanele desemnate de acestea, vor lua msuri impuse de situaie privind acordarea ajutorului
medical persoanelor accidentate. Se vor lua msuri urgente pentru limitarea incendiului n funcie de

natura, proporiile lui, proprietile materialelor i substanelor combustibile incendiate sau aflate n
imediata apropiere a focarului incendiului, sarcina termic, viteza de ardere, direciile principale
probabile de propagare i eficiena interveniei pe locul de munc;
Se adopt, n funcie de situaia tactic existent, cele mai eficiente procedee de stingere
pentru:

reducerea temperaturii n zona de ardere;

izolarea elementelor combustibile fa de aerul atmosferic;

introducerea de inhibitori (gaze inerte, abur, substane chimice) n spaiile n care se

produc reacii de ardere;

oprirea accesului substanelor combustibile n zona de ardere.

Echipele de salvatori vor executa misiunile prestabilite pentru salvarea oamenilor i


evacuarea bunurilor materiale de valoare.
n cazul inundrii zonei incendiate cu fum se vor lua msuri pentru evacuarea fumului i
gazelor fierbini care se pot degaja pe timpul incendiului. Se va avea n vedere la practicarea acestor
deschideri sau la spargerea geamurilor s se efectueze limitat pentru a nu conduce la alimentarea n
exces cu oxigen contribuind astfel n mod dezavantajos la propagarea i mrirea vitezei de ardere
amplificnd dinamica incendiului.
c) Evaluarea capacitii de aprare mpotriva incendiilor

Periodic, la nivelul fiecrui loc de munc indiferent de natura activitii desfurate, se va


analiza stadiul cunoaterii i aplicrii prevederilor legale referitor la activitatea de aprare mpotriva
incendiilor i se vor adopta msuri pentru mbuntirea nivelului de protecie i sigurana la foc.
Materialele de analiz se vor ntocmi de persoanele cu atribuii n domeniul prevenirii i
stingerii incendiilor i se vor referi la:

ndeplinirea sarcinilor i obligaiilor ce revin conducerii, factorilor cu funcii de

rspundere;

Stadiul depistrii i ndeprtrii cauzelor de incendiu, a strilor de pericol i

situaiilor deosebite precum i msurile luate n vederea nlturrii acestora;

Constituirea i funcionarea echipelor de specialiti sau de intervenie, implicarea

i aportul acestora la activitatea de aprare mpotriva incendiilor;

Capacitatea de intervenie a forelor i mijloacelor proprii precum i modul de

cooperare i colaborare cu organele specializate pe linia activitii de aprare mpotriva


incendiilor;

Dinamica incendiilor, nceputurile de incendii, avariile sau exploziile, cauzele care

le-au generat i consecinele acestora.


5.4. Aprarea mpotriva incendiilor n cazul calamitilor naturale i catastrofelor
Pentru prevenirea i stingerea incendiilor, n cazul producerii unor calamiti naturale ori
catastrofe, s-au prevzut msuri pe baza scenariilor i situaiilor concrete att pentru ncperile cu
destinaie de birouri, spaii cu activiti diverse (productive, depozitare, vnzare, etc), ct i pentru
cele tehnico-administrative.
In elaborarea concepiei de aciune se acord prioritate salvrii vieilor oamenilor,
concentrrii forelor i mijloacelor pentru limitarea pierderilor materiale i nlturarea
consecintelor respective.
Msuri pregtitoare pentru:
-

Identificarea, nominalizarea i luarea n eviden a punctelor vulnerabile cu pericol de


incendiu sau explozie care ar putea fi afectate i modul de intervenie;

Intocmirea, reactualizarea i cunoaterea planurilor de situaie a tuturor nivelurilor,

evidenierea cilor de evacuare, traseele conductei de gaze, lichide combustibile, ap, instalaii
electrice, nclzire, etc.
-

Stabilirea pentru toate locurile de munc a modului de operare (aciune) n caz de


incendiu,

calamiti naturale, catastrofe;


-

Limitarea posibilitilor de propagare a focului, fumului i gazelor fierbini;

Reducerea sarcinii termice;

Creterea capacitii de intervenie prin pregtirea special a forelor proprii i a echipelor

de intervenie de pe locurile de munc.


Msuri pe timpul evenimentelor i imediat dup producerea acestora
-

Aplicarea planului de aciune i a msurilor stabilite n raport de situaia concreta;

Cunoaterea permanent a situaiei operative din societate, depistarea i nlturarea

imediat a pericolelor i a defeciunilor produse la sistemele de protecie mpotriva incendiilor.


Msuri pentru nlturarea consecinelor
-

Stabilirea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor ce trebuie luate la repunerea n

funcie a instalaiilor, la redarea n exploatare a cldirii societii i verificrea ndeplinirii msurilor


respective;
-

Repunerea n funcie a sistemelor de protecie mpotriva incendiilor sau efracie avariate,

dup caz, nlocuirea acestora ori suplimentarea lor prin msuri cu caracter temporar;
-

Controlul respectrii normelor n toate sectoarele de activitate;

Studierea concluziilor desprinse n urma evenimentului i stabilirea de msuri pentru viitor.

Particulariti ale interveniilor n cazul calamitilor


In cazul producerii de cutremure:
a) Recunoaterea cldirii i instalaiilor afectate prin:
-

recunoaterea proporiilor distrugerilor;

gradul de pericol pentru oameni;

mijloace i procedee de salvare;

starea cilor de acces;

msura n care au fost afectate instalaiile utilitare;

posibilitatea de producere a unor explozii sau incendii i msurile necesare pentru

prentmpinarea acestora.
b) Organizarea aciunilor de salvare a salariailor sau clienilor surprini sub drmturi;
c) Asigurarea alimentrii cu ap pentru incendiu;
d) Supravegherea unor instalaii unde exist posibilitatea izbucnirii de incendiu;
e) Urmrirea repunerii n stare de funcionare a instalaiilor utilitare.
n cazul inundaiilor
a) Se acioneaz pentru cercetarea zonelor cldirii afectate pentru stabilirea situaiei reale;
b) Evacuarea persoanelor aflate n pericol;
c) Organizarea evacurii bunurilor materiale de valoare sau a celor care interacioneaz
periculos n contact cu apa, aflate n locurile inundate;
d) Asigurarea ntreruperii, cu ajutorul specialitilor, a instalaiilor electrice i de gaze,
interzicerea folosirii mijloacelor de iluminat improvizate;
e) Asigurarea pazei bunurilor calamitate;
f) Limitarea zonelor calamitate prin msuri adecvate i n funcie de situaia efectiv la faa
locului;
g) Asigurarea unor legturi permanente ntre punctele de comanda i echipele de lucru
dislocate , pentru a putea fi concentrate operativ n caz de incendiu.
n caz de nzpezire
a)

Asigurarea deblocrii surselor de alimentare cu ap i a cilor de acces ctre acestea,


protejarea surselor;

b) Deblocarea principalelor ci de circulaie interioare;


c) Verificarea funcionrii instalaiilor utilitare;
d) Luarea tuturor msurilor pentru prevenirea accidentelor pe timpul desfurrii interveniei;

e) Participarea la nlturarea zpezii de pe acoperiurile n pericol de prbuire (dac este


cazul).
f) Intensificarea activitii de prevenire ndeosebi n spaiile periculoase la incendii;
Cadrul tehnic cu atributii de prevenire i stingere a incendiilor i n domeniul situaiilor de
urgen va aduce la cunotina personalului societii prevederile prezentei decizii n prile ce-i privesc
i vor urmri aplicarea ei.

5.5. Masuri de acordare a primului ajutor in caz de accidente diferite


HEMORAGIILE - Reprezint pierderea de snge provocata de ruperea unui vas sangvin
Clasificare
Dup locul de apariie:
Intern -

sngele se scurge in interiorul corpului

Extern -

sngele provine din vase periferice si se scurge in exterior

Dupa tipul de vas afectat:


Arteriala-mai grava; sangele curge in tasnituri regulate, este de culoare rosu deschis
Venoasa- sangele curge continuu si are o culoare rosu inchis
Prim ajutor
Cele externe: se rezolva in prima faza prin plasarea unui pansament compresiv
- presiune directa la nivelul leziunii, daca nu exista corpi straini
- apoi victima este transportata la spital
Observatii:-

obiectele de tipul cutitelor infipte se lasa la locul lor-prin prezenta lor opresc

hemoragiazona lezata se ridica, pentru reducerea fluxului sangvin la acel nivel


pansamentul aplicat trebuie sa fie suficient de mare pentru a acoperi leziunea, sa fie steril, iar
aplicarea lui sa se faca cu o presiune suficienta pentru oprirea hemoragiei
se aplica garoul care se poate mentine max 1 ora.
Cele interne:

-pozitionarea orizontala a victimei, inclusiv transportarea

-in cazul leziunilor abdominale-transportarea cu genunchii indoiti


-in cazul leziunilor toraco-pulmonare transportarea inclinata, pe partea afectata
Observatii: -nu se modifica pozitia victimei, daca exista semne traumatice mai sus de umeri- se
solicita ajutorse cerceteaza: caile aeriene, respiratia, sangerarea,pulsul, culoarea fetei.
FRACTURILE- Reprezint leziunea produsa prin ruperea unuia sau mai multor oase

Clasificare
Inchise-osul este rupt si pielea intacta
Deschise-capetele osului fracturat penetreaza tegumentul
Prim ajutor
- daca nu sunteti sigur ca este fractura, atunci tratati-o ca si cand ar fi
- pentru controlul hemoragiei se aplica un pansament compresiv
- pentru fractura deschisa se aplica un pansament simplu
- a se evita orice presiune directa la locul fracturii
- imobilizare: pe ambele parti ale leziunii, niciodata peste leziune
- se imobilizeaza articulatia de deasupra si dedesubtul leziunii
- daca este posibil , se ridica partea afectata pentru reducerea edemului
- daca nu exista alte leziuni si nu se insoteste de paloare accentuata, ameteli
victima se transporta rapid la spital-doar daca exista posibilitate de imobilizare
- in caz contrar se solicita ajutor

ARSURILE reprezinta distrugerea epidermei prin ardere


1. ARSURI produse prin caldura uscata: arsuri termice, prin contact cu arc electric, arsuri
chimice
2. Arsuri produse prin caldura umeda: apa, abur, grasimi, lichide fierbinti
ARSURILE SUPERFICIALE SUNT DUREROASE, NICIODATA CELE PROFUNDE
Prim ajutor

limitati extinderea agentului termic la nivelul tesuturilor prin spalarea cu


apa rece (imersia zonei lezate in apa rece, apa de la robinet) sau daca este
accesibil, alcool sanitar

NU aplicati niciodata lotiuni/creme/uleiuri

NU spargeti flictenele (veziculele)

Inlaturati orice mijloace de compresie de la nivelul zonei lezate pentru a


nu agrava leziunile existente in cazul umflarii zonei respective

Inlaturati doar hainele afectate si nu pe cele care adera la tegument

Acoperiti daca este posibil, cu un pansament steril

Daca victima este constienta si nu are ameteli se transporta la cel mai


apropiat spital

Daca victima este constienta se poate incerca sa i se dea apa

Daca este in coma se plaseaza in pozitie laterala de siguranta

INTOXICATII CU MONOXID DE CARBON se produce fara a fi sesizat in


prealabil si se manifesta prin dureri de cap, accelerarea batailor inimii, batai la tample, slabiciune
generala, ameteala, greata, pierderea cunostintei.
Cand vor intra in incapere salvatorii vor purta masca de protectie sau o carpa umeda
pe fata.
Prim ajutor
-

La aparitia simptomelor victima trebuie scoasa la aer curat si daca este


posibil i se va da sa respire oxigen (nu industrial) dintr-un balon sau
butelie.

In caz de respiratie sacadata sau de intrerupere a respiratiei, se va face


respiratie artificiala

Se va asigura transportul victimei de urgenta la spital.

ELECTROCUTAREA
Accidentul prin electrocutare apare atunci cand corpul uman se intercaleaza
accidental intre doua puncte cu potentiale electrice diferite, situatie in care prin el circula un
curent capabil sa afecteze functiile vitale ale corpului (respiratia, circulatie sangelui si activitatea
nervoasa)
Prim ajutor
Prima manevra pe care trebuie sa o efectueze salvatorul este scoaterea accidentatului
de sub actiunea curentului electric (ATENTIE se actioneaza numai cu ajutorul manusilor
electroizolante sau a unei salopete curate)
Actionati astfel:
-

Controlati respiratia si aplicati respiratia artificiala, daca este necesar

Controlati circulatia sangelui si aplicati resuscitarea cardio-respiratorie,


daca pulsul nu este sesizabil si daca sunteti antrenat pentru reanimare
cardio-respiratorie;

Daca respiratia si circulatie sunt reluate atunci:

o Acordati primul ajutor pentru arsuri, acoperindu-le cu un


pansament uscat si curat;
o Imobilizati fracturile si luxatiile daca este cazul;
o Asigurati transportarea de urgenta a victimei la spital.

Cap.6. PLANURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR


1. Planurile de evacuare se afiseaza la loc vizibil pe caile de acces din fiecare spatiu al
societatii.
Planurile de protectie cuprind traseele de evacuare care se marcheaza cu culoare verde si
locurile de amplasare a mijloacelor de prima interventie.
2. Planul de depozitare a substantelor periculoase se afiseaza la loc vizibil in zone care
se estimeaza a fi mai putin afectate de incendiu si pe care se mentioneaza clasele acestora,
cantitatile si codurile de identificare ori de pericol.
Traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor se marcheaza cu culoare
verde .
3. Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea in conditii de operativitate
si de eficienta a operatiunilor de interventie in situatii de urgenta.

S-ar putea să vă placă și