Sunteți pe pagina 1din 10

Derivaii fenotiazinei

S
5
6

N1
H

7
8

3
2

N
H

10

tiazina

fenotiazina

I2

+ 2S

+ H 2S
N
H

N
H
9

3
2

7
8

10

R2

R1

Clasificarea derivailor fenotiazinei


dup substituentul din poziia N 1 0
radical alifatic (dialchilaminoalchilic sau dialchilaminoacilic)
- Alk - N

Alk

- C - Alk - N

Alk

Alk
Alk

fragment piperidinic
N

fragment piperazinic
N

Substanele medicamentoase derivai ai


N 1 0 dialchilaminoalchilici ai fenotiazinei
Chlorpromazinum (Aminazinum)
Clorpromazin (Aminazin)
S

HCl

Cl

CH2 - CH2 - CH2 - N

CH3
CH3

clorhidrat de 2-clor-10-(3-dimetilaminopropil)-fenotiazin

Promethazinum (Diprazinum)
Prometazin (Diprazin)
S

N
CH2 - CH - N
CH3

HCl

CH3
CH3

clorhidrat de 10-(2-dimetilaminopropil )-fenotiazin

Promethazini hydrogenomaleas
Hidrogenomaleat de prometazin
S
N

CH3
CH2 - CH - N
CH3
H
CH3
+

HC - C

O
O

HC - C

OH
O

Hidrogenomaleat de 10-(2-dimetilaminopropil)-fenotiazin

Levomepromazinum
Levomepromazin
S

HCl

OCH3

CH3

CH2 - CH - CH2 - N

CH3

CH3

clorhidrat de 2-metoxi-10-(3-dimetilamino-2-metilpropil)- fenotiazin

Levomepromazini hydrogenomaleas
Hydrogenomaleat de levomepromazin
S
OCH3

CH2 - CH - CH2 - N
CH3

.
CH3

HC - C

O
O

HC - C

OH
O

CH3

hidrogenomaleat de 2-metoxi-10-(3-dimetilamino-2-metilpropil)- fenotiazin

Substanele medicamentoase derivai ai fenotiazinei


ce conin fragmentul piperidinic
Aethacizinum
Etacizin
S
N
O

O
NH - C - O - C2H5

C - CH2 - CH2 - N

HCl

C2H5
C2H5

clorhidrat de 10-(3-dietilaminopropil )-2-(etoxicarbonilamino )- fenotiazin

Substanele medicamentoase derivai ai fenotiazinei


ce conin fragmentul piperidinic

Thioridazinum
Tioridazin

HCl

SCH3

N
CH2 - CH2

CH3

clorhidrat de 2-metiltio-10-[2-(1-metil-2-piperidinil)-etil]- fenotiazin

Substanele medicamentoase derivai ai fenotiazinei


ce conin fragmentul piperazinic

Trifluoperazini hidrochloridum (Triphthazinum)


Clorhidrat de trifluoperazin
S
N

2 HCl

CF3

CH2 - CH2 - CH2 N

N CH3

diclorhidrat de 2-trifluormetil-10[3-[1-(metil-piperazinil-4)-propil]fenotiazin

Obinerea derivailor fenotiazinei


Obinerea clorpromazinei:
NH2

I.

KOOC
H3C

HNO3

Cl

Cl

Cl

Cl

HOOC

2,4-diclortoluen

K2CO3 ; Cu

acidul 2,4-diclorbenzoic

S; 170 00 - 180

3-clor-difenilamin

II.

Cl

N
H

2-clorfenotiazina

CH2 - CN

[H]

CH2 - CH2 - NH2 HCOOH

CH2 - OH

Ni

CH2 - OH

etilencianhidrin

- CO2

sarea de potasiu a acidului


3-clordifenilamino-6carboxilic

I2

Cl

N
H

Cl

N
H

CH2 - CH2 - N
CH2 - OH

CH2O

CH3
CH3

SOCl2

3-dimetilaminopropanol-1
3-aminopropanol-1
CH2 - CH2 - N
CH2 - Cl

CH3
CH3

HCl

clorhidrat de 3-dimetilaminoclorpropan

III.
Cl - CH2 - CH2 - CH2 - N

S
N
H

Cl

CH3
CH3

. HCl

NaOH
S
N

HCl

Cl

CH2 - CH2 - CH2 - N

CH3
CH3

Obinerea tioridayzinei :
S
+
N
H

NaNH2

SCH3

CH2 - CH2 - Cl

.
SCH3

CH3

HCl

CH2 - CH2
N

2-metiltiofenotiazina

CH3

2-(2-cloretil)-1-metilpiperidin
tioridazina

Sinteza 10-acilderivailor fenotiazinei :


S

O
+

N
H

Cl

S
C - CH2 - CH2 - Cl

R2

R2

C - CH2 - CH2 - Cl
O

Obinerea etacizinei :
; OH

1. NH2 -NH2 / Ni

Br
H3C - C - NH

NO2

- HBr ;
- CH COOH
3

+ S;
N
H

1. O
2. HCl

I2

NH - C - O - C2H5

Cl
C - CH2 - CH2 - N

NO2

N
H

2. Cl - C - O - C2H5
O

O
NH - C - O - C2H5

N
H

C2H5
C2H5

N
O

O
NH - C - O - C2H5

C - CH2 - CH2 - N

C2H5
C2H5

. HCl

Condiiile dozrii spectrofotometrice a unor


derivai ai fenotiazinei
Substana
medicamentoas
Clorhidratul de
levomepromazin
Clorhidratul de
clorpromazin
(minazin)
Clorhidratul de
prometazin
(diprazin)
Clorhidratul de
tioridazin
Clorhidratul de
trifluoperazina

Solventul

1%1m

max (nm)

Apa

Dup standard

Apa
Apa
Apa
Apa
Apa

255
255
305
250
300

Dup standard
830,0
113,5
887,25
111,80

0,1 mol/l sol. 1

263

875

0,1 mol/l sol. 1

256

Dup standard

Proprietile chimice
Proprietile acido-bazice.
Proprietile redox:
S
..
..
N

..
S
..
.+
N

- e- ;
R2

- e;
R2

R1

R1

cation-radical (colorat)
+.
S
..
.+
N

H O H
S
..
.+
N

H2O
R2

R1

[O]
R2

R1

dication-radical fenazotionic
(colorat)
O
S
..
.+
N
R1

sulfoxid (S-oxid),
incolor

O
+

+ 2H
R2

[O]

S
..
.+
N

R2

R1

sulfon (S,S-dioxid),
incolor
7

Reaciile de culoare a derivailor fenotiazinei cu ap de brom


Substana medicamentoas

Rezultatul reaciei

Clorhidratul de prometazin

Culoare viinie nchis cu precipitat (suspensie)

Clorhidratul de
clorpromazin (minazin)
Clorhidratul de
trifluoperazin

Sol. colorat n zmeuriu deschis


Sol. cafenie vireaz n roz-pal
Sol. colorat n liliachiu-pal apoi n violet intens

Etacizin

+ 2 Br2
N
H

. (Br. Br2) -

+ H2O

Reaciile de culoare a derivailor fenotiazinei cu H2SO4 conc.


Substana medicamentoas
Clorpromazina
Prometazina
Levomepromazina
Tioridazina

Rezultatul reaciei
Coloraie zmeurie
Roz ori portocaliu
Violet
Albastru-verzui

Determinarea clor-ion.
Determinarea sulfului.
Obinerea sub forma de baz cu alcali.

Reacii specifice
S

NH - C - O - C2H5 + NaOH

N
O

C - CH2 - CH2 - N

C2H5
C2H5

C2H5OH + 4 I2 + 6 NaOH

+ C2H5OH

NH - C - ONa

C - CH2 - CH2 - N

C2H5
C2H5

CHI3 + 5 NaI + HCOONa + 5 H2O

iodoform

Dozarea

titrarea acido-bazic n mediu anhidru:


S

HCl + Hg(CH3COO)2 + HClO4

Cl

CH3

CH2 - CH2 - CH2 - N

CH3

.
+

CH2 - CH2 - CH2 - N


H

CH3
CH3

HCOOH

N - C - O - C2H5

N
O

+ HgCl2 + 2 CH3COOH

Cl

ClO4

C - CH2 - CH2 - N

C2H5
C2H5

(CH3CO)2O + HClO4

. HCl

etacizina
S
N
O

O
N - C - O - C2H5

C - CH2 - CH2 - N
H

C2H5
C2H5

+ CH3COCl + CH3COOH

. ClO49

Alcalimetria;
S

HCl + NaOH

CH2 - (CH2) - N
n

N
CH3

CH2 - (CH2) - N
n

CH3

+ NaOH + H2O
CH3
CH3

dozarea cerimetric;
gravimetria (substana medicamentoas sub form de baz ori produsul
interaciunii cu reactivi de precipitare a alcaloizilor);
dozarea bromatometric;
dozarea iodclorometric a clorhidrailor promazinei i clorpromazinei:
(RN)2Il + KI 2 RN + KCl + I2
RN substana sub form de baz

titrarea complexonometric indirect;


metoda Kjeldahl;
spectrofotometria in UV;
fotocolorimetria;
spectrofotometria diferenial;
fotocolorimetria de extracie;
HPLC.

10