Sunteți pe pagina 1din 13

sgbd1

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. La deschiderea fisierului care contine componentele bazei de date acestea sunt afisate in fereastra
DataWindow.
____ 2. Intr-o asociere de tipul unu - la - unu o inregistrare din tabelul A poate avea cel putin o inregistrare
corespunzatoare in tabelul B si invers, unei inregistrari din tabelul B ii corespunde cel mult o
inregistrare in tabelul A.
____ 3. Pentru stabilirea unei relatii, ca regula generala se va lega un camp care reprezinta o cheie externa
din tabelul-parinte, cu un camp care reprezinta cheie primara in tabelul-fiu.
____ 4. Limbajul de manipulare a datelor permite accesul la inregistrari prin adresa sau prin continutul
acestora, reordonari ale campurilor de date, definirea si izolarea datelor confidentiale.
____ 5. In modelul relational regulile stabilesc modul de manipulare a datelor, structurile sunt obiecte
definite ce contin date si care sunt accesibile utilizatorului, iar operatiile reprezinta actiuni prin care
sunt manipulate datele sau obiectele schemei bazei de date.
____ 6. Functia Now() permite introducerea orei si a datei curente.
____ 7. Nivelul logic sau intern (nivelul programatorului de aplicatie) califica o structura de date ce are o
realitate in planul semnificatiei sau utilizarii, dar nu si in implementarea fizica; califica forma in care
fiecare utilizator vede structurarea datelor, in functie de aplicatia pe care o foloseste sau in functie de
resursele de date pe care administratorul bazei de date i le pune la dispozitie.
____ 8. Produsul-program Microsoft Access reprezinta un sistem de gestiune a bazelor de date relationale
(SGBDR) care este inclus in compunerea pachetului de birotica Microsoft Office si care lucreaza sub
sistemul de operare Microsoft Windows. Ca urmare, Microsoft Access nu foloseste toate facilitatile
oferite de sistemul de operare Microsoft Windows.
____ 9. Limbajul de descriere a stocarii datelor ofera posibilitati de asociere a fisierelor la programele de
aplicatie, a dispozitivelor fizice, alocare de spatii de fisiere, specificarea zonelor de lucru permanente
si tranzitorii, definirea si izolarea datelor confidentiale.
____ 10. Interogarile de selectie sunt: Delete Query, Append Query, Update Query.
____ 11. Limbajul de manipulare a datelor permite parcurgerea structurilor si a legaturilor existente, accesul
la inregistrari prin adresa sau prin continutul acestora, actualizari ale inregistrarilor, reordonari ale
campurilor de date, definirea tranzactiilor si a conditiilor de eroare.
____ 12. Intr-o asociere de tipul unu-la-multi unei inregistrari din tabelul A ii corespund mai multe inregistrari
din tabelul B, iar unei inregistrari din tabelul B ii corespunde cel putin o inregistrare din tabelul A.
____ 13. Functia Date() permite introducerea orei si a datei curente.
____ 14. Modelul relational este format din doua multimi de operatori pe relatii: algebra relationala si calculul
relational.
____ 15. Obiectele care aparţin aceleiaşi clase nu pot avea evenimente proprii.
____ 16. Limbajul de definire a datelor asigura specificarea zonelor de lucru permanente si tranzitorii.
____ 17. O baza de date in Access este formata din urmatoarele obiecte: tabelul, interogarea, formularul,
raportul, pagini Web, macro-ul si modulul.
____ 18. Intr-o asociere de tipul multi-la-multi unei inregistrari din tabelul A ii pot porespunde mai multe
inregistrari din tabelul B, iar unei inregistrari din tabelul B ii pot corespunde, de asemenea, mai
multe inregistrari din tabelul A.
____ 19. Campurile text constau numai din text si au maxim 255 de caractere, in acestea putand fi incluse si
secventele de salt la inceput de rand/salt la rand nou.
____ 20. Produsul Microsoft Access dispune de toate componentele unei baze de date stocate intr-un fisier cu
extensia MBD.
____ 21. Optiunea Open din meniul rapid permite deschiderea spre modificare a obiectului selectat.
____ 22. Nivelul fizic (nivelul inginerului de sistem) priveste modul de stocare si de structurare a datelor pe
suportul fizic sau de memorare a datelor in fisiere.
____ 23. Nivelul virtual sau conceptual (nivelul administratorului bazei de date) se refera la definirea
structurii datelor din baza de date astfel incat aceasta sa indeplineasca cerintele tuturor utilizatorilor,
in conditii de redundanta minima si controlata a acesteia.
____ 24. O valoare NULL inseamna ca valoarea este zero.
____ 25. Rapoartele din Microsoft Access permit accesul pentru modificarea si vizualizarea datelor din baza
de date.
____ 26. Campurile de tip memo constau numai din text si au maxim 256 de caractere, in acestea putand fi
incluse si secventele de salt la inceput de rand/salt la rand nou.
____ 27. Informatiile de structura din cadrul rapoartelor reprezinta acele informatii de ordin functional
stabilite la crearea raportului (controale, sectiuni, elemente de grafica decorative etc.).
____ 28. Optiunea Design din meniul rapid permite ca obiectul selectat sa fie deschis in vederea efectuarii
modificarilor necesare tipului de aplicatie dorit de utilizator.
____ 29. Conceptele folosite pentru descrierea formala, uzuala si fizica a elementelor de baza ale organizarii
datelor in baze de date relationale sunt prezentate in urmatorul tabel:
Formal Uzual Fizic
Relatie tablou Fisier
Tuplu linie Inregistrare
Atribut coloana Camp
Domeniu tip de data Tip de data
Precizati valoarea de adevar a corespondentelor prezentate in tabel.

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 30. Realizarea unei baze de date se obtine prin parcurgerea etapelor:
A analiza sistem.
B proiectarea structurii bazei de date.
C popularea bazei de date cu date.
D reanalizarea ordinii de dispunere a tabelelor in baza de date.
E exploatarea si intretinerea bazei de date.

a. B, C, D
b. C, D, E
c. A, B, D
d. A, B, C, E
e. A, B, C, D, E
____ 31. Pentru validarea relatiei intre doua tabele:
a. cheia externa trebuie sa fie de acelasi tip si sa aiba aceeasi valoare cu a cheii
primare.
b. cheia externa trebuie sa fie de acelasi tip si sa aiba aceeasi dimensiune cu a cheii
primare.
c. cheia externa trebuie sa fie de acelasi grad si sa aiba aceeasi dimensiune cu a cheii
primare.
____ 32. Zona de declarare a campurilor unei tabele prezinta urmatoarele optiuni:
a. Field Name, Data Type, Description
b. Field Name, Data Field, General
c. Field Name, Data Field, Look Up
____ 33. La baza interogarilor din Acces se afla limbajul:
a. SQL (Structured Query Language)
b. SQL (Secvential Query Language)
c. SQL (Static Query Language)
____ 34. Modelul relational este fundamentat pe:
A reguli,
B structuri;
C exceptii;
D calcule;
E operatii;
F afirmatii.

a. C, D, F
b. B, C, F
c. A, B, E
d. A, D, E
e. A, B, C, D, E, F
____ 35. In Access componentele bazei de date sunt stocate intr-un fisier cu extensia:
a. .MDX
b. .MDB
c. .MDC
____ 36. In evolutia istorica, bazele de date si sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD) asociate au
cunoscut urmatoarele generatii:

A sistemele retea;
B sistemele ierarhice;
C sistemele relationale;
D sistemele in tehnologie avansata (orientate obiect, relationale orientate obiect, deductive,
distribuite, multibaze, active, multimedia, online etc.).
E sistemele multicriteriale.

a. A, B, D, E
b. B, C, D, E
c. A, B, C, D
d. A, B, C, E
e. A, B, C, D, E
____ 37. Tipul Number include urmatoarele tipuri:
a. Byte, Integer, Long Integer, Single, Double, Variant
b. Byte, Integer, Long, Single, Double, ReplicationID
c. Byte, Integer, Long Integer, Single, Double, ReplicationID
____ 38. Sistemul de gestiune al bazelor de date orientate pe obiect (SGBD-OO sau OODBMS) are ca
principale obiective:
a. modelarea superioara a datelor, capacitatea de deductie superioara, imbunatatirea
interfetei cu utilizatorul, capacitatea de tratare dinamica
b. modelarea superioara a datelor, capacitatea de redundanta superioara,
imbunatatirea interfetei cu utilizatorul, capacitatea de tratare dinamica
c. modelarea superioara a datelor, capacitatea de redundanta superioara,
imbunatatirea interfetei cu utilizatorul, capacitatea de tratare prin deductie
____ 39. Tipul valuta (Currency), din punct de vedere al reprezentarii interne este:
a. un numar in virgula fixa
b. un numar in virgula mobila
c. un numar reprezentat pe un octet
____ 40. Functiile generale ale unui SGBD sunt:
A descrierea datelor;
B manipularea datelor;
C partajarea datelor;
D utilizarea bazei de date;
E administrarea bazei de date.

a. A, C, D, E
b. B, C, E
c. A, D, C, E
d. A, B, D, E
e. B, C, D, E
____ 41. Crearea unei interogari se poate face in urmatoarele moduri:
a. Design View, Simple Query Wizard, Crosstab Query Wizard, Duplicates Query
Wizard, Unmatched Query Wizard
b. Design View, Simple Query Wizard, Crosstab Query Wizard, Find Duplicates
Query Wizard, Find Matched Query Wizard
c. Design View, Simple Query Wizard, Crosstab Query Wizard, Find Duplicates
Query Wizard, Find Unmatched Query Wizard
____ 42. Crearea unui raport se poate face in urmatoarele moduri:
a. Design View, Simple Report Wizard, AutoReport, Chart Wizard, Layout Wizard
b. Design View, Simple Report Wizard, AutoReport, Chart Wizard, Label Wizard
c. Design View, Report Wizard, AutoReport, Chart Wizard, Label Wizard
____ 43. Cele trei nivele de organizare a datelor intr-o baza de date sunt:
a. intern, conceptual si fizic.
b. logic, conceptual si fizic.
c. conceptual, virtual si fizic.
____ 44. Se considera urmatoarele variabile: Stoc, CantI si CantE. Instructiunea urmatoare:
Let Stoc=CantE – CantI
a. Calculeaza si afiseaza pe ecran stocul final
b. Calculeaza stocul final
c. Nu afiseaza nimic deoarece este un comentariu
____ 45. Sistemul de gestiune a bazei de date, SGBD sau DBMS (Data-Base Management System) reprezinta:
a. un ansamblu complex de programe care asigura interfata dintre baza de date si
utilizator.
b. un ansamblu complex de programe care asigura interfata dintre utilizator si
calculator.
c. un ansamblu complex de programe care asigura interfata dintre utilizator si date.
____ 46. Se considera urmatoarele variabile: Stoc, CantI si CantE. Instructiunea urmatoare:
Rem Stoc=CantE – CantI
a. Calculeaza si afiseaza pe ecran stocul final
b. Calculeaza stocul final
c. Nu afiseaza nimic
____ 47. Un sistem baza de date este format, ca structura generala, din:
a. colectii de date, baza de date, SGBD, programe de aplicatie si utilitare, utilizatori.
b. colectii de date, tabele, SGBD, programe de aplicatie si utilitare.
c. tabele, baza de date, SGBD, programe de aplicatie si utilitare, utilizatori.
____ 48. Produsul Microsoft Access permite lucrul cu trei limbaje:
a. QBE (Query By Examples), SQL (Structured Query Language) si VBA (Visual
Basic for Applications).
b. QBE (Query By Examples), SQL (Select Query Language) si VBA (Visual Basic
for Applications).
c. QBE (Query By Examples), SQL (Structured Query Language) si VBA (Visual
Basic for Access).
____ 49. Tipurile de operatii acceptate de algebra relationala sunt:
a. operatii de baza, operatii derivate, operatii suplimentare
b. operatii de baza, operatii derivate, operatii externe
c. operatii interne, operatii derivate, operatii externe
____ 50. Printre modalitatile de creare a tabelelor nu se regaseste urmatoare optiune:
a. Datasheet view
b. Import Datasheet Wizard
c. Link Table
____ 51. Microsoft Access este:
a. un program pentru calcul tabelar
b. un editor de texte
c. un sistem de gestiune a bazelor de date relationale

Numeric Response

52. Cate obiecte sunt continute in fereastra DATABASE a SGBD Microsoft Access?

Completion
Complete each sentence or statement.

53. Majoritatea informatiilor dintr-un raport sunt culese din ____________________.


54. Tabelele (Tables) sunt obiecte utilizate de Access pentru ___________datelor.
55. ______________ permite invocarea pentru obiectele de diferite tipuri a operatiilor cu acelasi nume,
dar semantica si implementare diferite.
56. Relatia unu-la-unu (one-to-one), se mai numeste si _________________.
57. La proiectarea unei baze de date, procesul de _____________-ajuta proiectantul bazei de date sa
creeze o structura a bazei de date care poate economisi spatiul de memorare a datelor si poate
conduce la cresterea eficientei prelucrarii datelor.
58. Obiectele gestionate cu SGBD Microsoft Access, impreuna cu elementele de control care le sunt
asociate, contin __________si declanseaza aparitia unor tipuri de ______________.
59. __________ ( __ ) ____________ este un fisier care memoreaza definitiile datelor si caracteristicile
lor ca: folosirea, reprezentarea fizica, proprietatea, autorizarea si securitatea.
60. Produsul Microsoft Access este compatibil cu tehnologia ___________care este specifica aplicatiilor
de tipul client/server.
61. _______________sunt obiecte Access ce sunt create in limbajul Visual Basic pentru aplicatii, VBA
(Visual Basic for Applications) destinate extinderii posibilitatilor functionale ale unei baze de date.
62. _____________ reprezinta obiecte Access care definesc ansamble de comenzi pe care sistemul
Microsoft Access le executa automat la aparitia unor evenimente.
63. _____________unei relatii reprezinta o multime minimala de atribute ale caror valori identifica in
mod unic un tuplu intr-o relatie.
64.
Codul constă din instructiuni, _____________ şi declaratii.
65. O baza de date poate sa fie exploatata, de regula, in regim de prelucrare pe ________ si in regim
conversational.
66. Pentru a lega tabelele intre ele, pentru a crea o relatie, se utilizeaza fereastra_________, fereastra pe
care se poate activa fie din bara de meniuri standard, fie din meniul Tools.
67.
Codul constă din instructiuni, constante şi __________________.
68. ____________ sunt obiecte Access ce asigura accesarea bazelor de date din Internet prin intermediul
navigatoarelor (browser-elor) Web.
69. Fiecare program utilitar isi executa secventa de instructiuni atunci cand are loc _________specific,
cum ar fi: cand utilizatorul a terminat editarea controlului sau intra si iese dintr-un control, cand se
actioneaza o tasta sau mouse-ul (cu simplu-clic sau dublu-clic) etc.
70. Cheia ___________este un atribut sau o multime de atribute care are aceleasi valori cu un atribut sau
un grup de atribute apartinand tabelului-parinte, acest atribut sau grup de atribute jucand rolul de
cheie ______________.in tabelul-parinte.

Matching

Precizati corespondenta dintre descrierea formala a elementelor de baza ale organizarii datelor in
baze de date relationale si descrierea fizica a acelorasi elemente:
a. Relatie
b. Tuplu
c. Atribut
d. domeniu

____ 71. Tip de data


____ 72. Inregistrare
____ 73. Fisier
____ 74. Camp

Realizati corespondenta intre urmatoarele categorii de evenimente:


a. Evenimente care fac referire la date
b. Evenimente de focalizare
c. Evenimentele asociate butoanelor de la tastatura
d. Evenimente asociate mouse-ului

____ 75. OnEnter, OnExit, OnGotFocus, OnLostFocus


____ 76. KeyDown, KeyUp si KeyPress
____ 77. AfterDelConfirm, AfterInsert, AfterUpdate, BeforeDelConfirm, BeforeInsert, BeforeUpdate,
OnChange, OnDelete, OnNotInList
____ 78. OnMouseDown, OnMouseUp, OnClick si OnDblClick

Realizati corespondenta intre urmatoarele subtipuri de date numerice si caracteristicile acestora:


a. Byte (octet)
b. Integer (intreg)
c. Long Integer (intreg lung)
d. Single (numere reale reprezentate in virgula mobila simpla precizie)
e. Double (numere reale reprezentate in virgula mobila dubla precizie)

____ 79. acopera domeniul numerelor fractionare cu maxim 7 cifre semnificative;


____ 80. acopera domeniul numerelor fractionare cu maxim 14 cifre semnificative;
____ 81. acopera domeniul numerelor intregi dincolo de limitele ± 2.000.000.000;
____ 82. acopera domeniul numerelor intregi de la –32768 la +32768;
____ 83. valori intregi pozitive (fara semn) cuprinse intre 0 si 255;

Realizati corespondenta intre urmatoarele concepte referitoare la regulile de integritate :


a. unicitatea cheii
b. integritatea entitatii
c. integritatea referirii

____ 84. cheia primara trebuie sa fie unica si minimala


____ 85. o cheie externa trebuie sa fie null in intregime sau sa corespunda unei valori a cheii primare asociate
____ 86. atributele cheii primare trebuie sa fie diferite de null

Realizati corespondenta intre urmatoarele definitii:


a. Data Warehouse
b. OLAP
c. Data Marts
d. OLTP

____ 87. procesare tranzactionala


____ 88. procesare analitica
____ 89. depozite de date
____ 90. rafturi de date

Realizati corespondenta intre definitiile urmatoare si obiecte ale SGBD Access:


a. obiecte utilizate de Access pentru stocarea datelor.
b. obiecte Access ce reprezinta intrebari pe care utilizatorul le formuleaza in legatura
cu numite informatii din baza de date.
c. obiecte Access destinate introducerii datelor intr-o baza de date, precum si
vizualizarii datelor datelor din baza de date.
d. obiecte Access ce asigura accesarea bazelor de date din Internet prin intermediul
navigatoarelor
e. obiecte Access care definesc ansamble de comenzi pe care sistemul Microsoft
Access le executa automat la aparitia unor evenimente.
f. obiecte Access ce sunt create in limbajul Visual Basic pentru aplicatii, VBA
(Visual Basic for Applications)
____ 91. Modulele (Modules)
____ 92. Interogari (Queries)
____ 93. Macroinstructiunile sau macro-urile (Macros)
____ 94. Paginile (Pages)
____ 95. Tabele (tables)
____ 96. Formularele (Forms)

Limbajele SGBD (DBMS) pot fi grupate in trei categorii de limbaje. Realizati corespondenta intre
urmatoarele definitii:
a. DML
b. DSDL
c. DDL
____ 97. limbajul de definire a datelor
____ 98. limbajul de descriere a stocarii datelor
____ 99. limbajul de manipulare a datelor

Realizati corespondenta intre urmatoarele concepte referitoare la bazele de date relationale:


a. cardinalul relatiei
b. gradul relatiei
c. relatie

____ 100. tabela


____ 101. numarul valorilor unui tuplu
____ 102. numarul tuplurilor unei relatii
sgbd1
Answer Section

TRUE/FALSE

1. ANS: F
2. ANS: F DIF: USOR
3. ANS: F DIF: USOR
4. ANS: F DIF: USOR
5. ANS: T DIF: USOR
6. ANS: T DIF: USOR
7. ANS: F DIF: USOR
8. ANS: F DIF: USOR
9. ANS: F DIF: USOR
10. ANS: F DIF: USOR
11. ANS: T DIF: USOR
12. ANS: F DIF: USOR
13. ANS: F DIF: USOR
14. ANS: T DIF: USOR
15. ANS: T DIF: USOR
16. ANS: F DIF: USOR
17. ANS: T DIF: USOR
18. ANS: T DIF: USOR
19. ANS: F DIF: USOR
20. ANS: F DIF: USOR
21. ANS: F
22. ANS: F DIF: USOR
23. ANS: T DIF: USOR
24. ANS: F DIF: USOR
25. ANS: F DIF: USOR
26. ANS: F
27. ANS: T DIF: USOR
28. ANS: T
29. ANS: T DIF: USOR

MULTIPLE CHOICE

30. ANS: D DIF: DIFICIL


31. ANS: B DIF: MEDIU
32. ANS: A DIF: MEDIU
33. ANS: A DIF: MEDIU
34. ANS: C DIF: DIFICIL
35. ANS: B DIF: MEDIU
36. ANS: C DIF: DIFICIL
37. ANS: C DIF: MEDIU
38. ANS: A DIF: MEDIU
39. ANS: A DIF: MEDIU
40. ANS: D DIF: DIFICIL
41. ANS: C DIF: MEDIU
42. ANS: C DIF: MEDIU
43. ANS: B DIF: MEDIU
44. ANS: B DIF: MEDIU
45. ANS: A DIF: MEDIU
46. ANS: C DIF: MEDIU
47. ANS: A DIF: MEDIU
48. ANS: A DIF: MEDIU
49. ANS: A DIF: MEDIU
50. ANS: B DIF: MEDIU
51. ANS: C DIF: MEDIU

NUMERIC RESPONSE

52. ANS:
7

DIF: USOR

COMPLETION

53. ANS:
tabele
formulare
interogari

DIF: MEDIU
54. ANS:
stocarea
memorarea

DIF: MEDIU
55. ANS:
polimorfismul
Polimorfismul

DIF: MEDIU
56. ANS: biunivoca

DIF: MEDIU
57. ANS: normalizare

DIF: MEDIU
58. ANS: proprietati evenimente
DIF: DIFICIL
59. ANS:
Dictionarul de date
Data Dictionary

DIF: DIFICIL
60. ANS: ActiveX

DIF: MEDIU
61. ANS:
Modulele
Modules

DIF: MEDIU
62. ANS:
Macroinstructiunile
Macro
Macro-instructiunile

DIF: MEDIU
63. ANS:
cheia
Cheia

DIF: MEDIU
64. ANS: constante

DIF: MEDIU
65. ANS:
loturi
batch

DIF: MEDIU
66. ANS: Relationship

DIF: MEDIU
67. ANS: declaratii

DIF: MEDIU
68. ANS:
Paginile
Pages

DIF: MEDIU
69. ANS: evenimentul

DIF: MEDIU
70. ANS:
externa primara
straina primara

DIF: DIFICIL

MATCHING

71. ANS: D
72. ANS: B
73. ANS: A
74. ANS: C DIF: DIFICIL

75. ANS: B
76. ANS: C
77. ANS: A
78. ANS: D DIF: USOR

79. ANS: D
80. ANS: E
81. ANS: C DIF: DIFICIL
82. ANS: B
83. ANS: A

84. ANS: A DIF: DIFICIL


85. ANS: C
86. ANS: B

87. ANS: D
88. ANS: B
89. ANS: A
90. ANS: C DIF: DIFICIL

91. ANS: F
92. ANS: B DIF: DIFICIL
93. ANS: E
94. ANS: D
95. ANS: A
96. ANS: C

97. ANS: C DIF: DIFICIL


98. ANS: B
99. ANS: A

100. ANS: C
101. ANS: B DIF: DIFICIL
102. ANS: A