Sunteți pe pagina 1din 9

Fişa de lucru nr.

1
Încrengătura Arthropoda (grec. Arthros=articulaţie, podos=picior)

Caractere generale:
Completaţi spaţiile punctate:
Răspândire:…………………………………………………………………………………
Mediul de viaţă…………………………………………………………….……………….
Alcătuirea corpului:……………………………………………….………………………..
Clasificare: 1……………….., 2………………………, 3……………………, 4…..……..

Clasa Arahnida
Folosind diferite surse informaţionale (manuale, atlase zoologice, materiale naturale) rezolvaţi
următoarele cerinţe:
• enumeraţi câţiva reprezentanţi din clasa Arahnida:
…………………………………………………………………………………………………….
• observaţi cu atenţie figura de mai jos şi completaţi legenda desenului;
• structuraţi informaţiile legate de morfologia paianjenului prin completarea corectă a
spaţiilor libere.
Paianjenul:
-are corpul format din ………………………………. şi …………………………….……
-prezintă ……………perechi de picioare ……………………..terminate cu ……………;
-abdomenul este nesegmentat;
-cefalotoracele mai prezintă şi o pereche de de apendice folosită ca armă de atac şi apărare,
numite ……………………….:
-prezenţa glandelor ………………………face posibilă producerea unor fire fine cu care
păianjenul îşi construişte pânza.

Observaţi cu atenţie imaginea de mai jos:


Notaţi pe legendă organizaţia internă a păiajenului şi completaţi următoarele spaţii libere:
Modul de deplasare:……………………………………..
Digestia:…………………………………………………
Respiraţia:……………………………………………….
Reproducerea:……………………………………………
Recunoaşteţi speciile de arahnide şi argumentaţi importanţa lor.

1…………………… 2…………………… 3……………………

4…………………… 5…………………… 6……………………


Fişa de lucru nr. 2
Încrengătura Arthropoda (grec. Arthros=articulaţie, podos=picior)

Caractere generale:
Completaţi spaţiile punctate:
Răspândire:…………………………………………………………………………………
Mediul de viaţă…………………………………………………………….……………….
Alcătuirea corpului:……………………………………………….………………………..
Clasificare: 1……………….., 2………………………, 3……………………, 4…..……..

Clasa Crustacee
Folosind diferite surse informaţionale (manuale, atlase zoologice, materiale naturale) rezolvaţi
următoarele cerinţe:
• enumeraţi câţiva reprezentanţi din clasa Crustacee
• observaţi cu atenţie figura de mai jos şi completaţi legenda desenului;
• structuraţi informaţiile legate de morfologia racului de râu prin completarea corectă a
spaţiilor libere.
Racul de râu:
-are corpul format din …………………. …………….. …………………………………
-prezintă ……………perechi de picioare ……………………..terminate cu ……………;
-abdomenul este nesegmentat;
-cefalotoracele mai prezintă şi o pereche de apendice folosită ca…….. …………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Observaţi cu atenţie imaginea de mai jos:


Notaţi pe legendă organizaţia internă a acestui crustaceu şi completaţi următoarele spaţii libere:
Modul de deplasare:……………………………………..
Digestia:…………………………………………………
Respiraţia:……………………………………………….
Reproducerea:……………………………………………
Recunoaşteţi speciile de crustacee şi argumentaţi importanţa lor.

1…………………… 2…………………… 3……………………

4…………………… 5…………………… 6……………………

7……………………
Fişa de lucru nr. 3
Încrengătura Arthropoda (grec. Arthros=articulaţie, podos=picior)

Caractere generale:
Completaţi spaţiile punctate:
Răspândire:…………………………………………………………………………………
Mediul de viaţă…………………………………………………………….……………….
Alcătuirea corpului:……………………………………………….………………………..
Clasificare: 1……………….., 2………………………, 3……………………, 4…..……..

Clasa Miriapode
Folosind diferite surse informaţionale (manuale, atlase zoologice, materiale naturale) rezolvaţi
următoarele cerinţe:
Enumeraţi câţiva reprezentanţi din clasa Miriapoda
Notaţi:
Mediul de viaţă: ……………………………………………………………….
Modul de deplasare:……………………………………………………………

Alcătuirea corpului:……………………………………………………………

Digestia:……………………………………………………………………….

Respiraţia:……………………………………………………………………..

Reproducerea:…………………………………………………………………

Recunoaşteţi speciile de miriapode şi argumentaţi importanţa lor.

1……………………….. 2…………………………….. 3………………………….


Fişa de lucru nr. 4
Încrengătura Arthropoda (grec. Arthros=articulaţie, podos=picior)

Caractere generale:
Completaţi spaţiile punctate:
Răspândire:…………………………………………………………………………………
Mediul de viaţă…………………………………………………………….……………….
Alcătuirea corpului:……………………………………………….………………………..
Clasificare: 1……………….., 2………………………, 3……………………, 4…..……..
Clasa Insecta
Folosind diferite surse informaţionale (manuale, atlase zoologice, materiale naturale)
rezolvaţi următoarele cerinţe:
• enumeraţi câţiva reprezentanţi din clasa Insecta
• observaţi cu atenţie figura de mai jos şi completaţi legenda desenului;
• structuraţi informaţiile legate de morfologia insectei prin completarea corectă a spaţiilor
libere.
-are corpul format din:…………………. …………….. ………………………………..;
-capul prezintă:………………………………………………………………..…………;
-toracele prezintă …………………………………….. …………………….. …………;
-abdomenul este ………………………;
-picioarele sunt alcătuite din: ……………………………………………………………;
Notaţi pe legendă organizaţia internă a acestui artropod şi completaţi următoarele spaţii
libere:
Modul de deplasare:………………………………………………………………………
Digestia:……………………………………………………………………………………
Respiraţia:…………………………………………………………………………………
Reproducerea:……………………………………………………………………………..
Recunoaşteţi ordinele şi speciile de insecte şi argumentaţi importanţa lor.

Ordin:………………. Ordin:………………. Ordin:……………….


1……………………. 2……………………. 3…………………….

Ordin:………………. Ordin:………………. Ordin:……………….


4……………………. 5……………………. 6…………………….

Ordin:………………. Ordin:………………. Ordin:……………….


7……………………. 8……………………. 9…………………….
Feed-back:
Verificarea cunoştinţelor:
I. Rezolvând corect următorul rebus veţi găsi cuvântul cheie de pe verticala A-B:
1. stadiu intermediar între larvă şi faza adultă din metamorfoza unor insecte;
2. artropode hexapode;
3. regiune anterioară a corpului unor arahnide şi crustacee;
4. respiraţia la păianjeni;
5. clasă de artropode cu corpul alcătuit din numeroase segmente şi cu multe
perechi de picioare;
6. clasă de artropode acvatice având corpul acoperit cu o crustă chitinoasă
impregnată cu calcar;
7. apendice cefalice la arahnide care servesc ca organe de atac şi de apărare;
8. filum de nevertebrate care au corpul segmentat, fără schelet extern;
9. tuburi respiratorii la insecte;
10. tegumentul artropodelor;
11. scheletul artropodelor;
12. clasă de animale din care fac parte păianjenii, scorpionii, căpuşele;
13. ordin de insecte din care fac parte gândacii;
14. proces periodic de înnoire a învelişului corpului care marchează diferitele
stadii de dezvoltare;
15. transformare a formei unor animale (insecte) în cursul dezvoltării lor
ontogenetice;
16. existenţa în funcţie de sex, a două forme distincte la una şi aceeaşi specie;
17. organele respiratorii ale crustaceelor.

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
B
II. În diagrama de mai jos sunt ascunse 8 cuvinte specifice acestui filum. Găsiţi-le
şi construiţi propoziţii\ fraze corecte ştiinţific cu patru dintre aceste noţiuni.

L E P I D O P T E R E N
A A R A H N I D E D A E
S S E R I C I G E N E L
O D O N A T E O S A M I
G N C R I S A L I D Ă T
D I P T E R E C U I O R
M R E A R T R O P O D E

Răspunsuri corecte:
I. A-B filumul Arthropoda, 1-nimfă, 2-insecte, 3-cefalotorace, 4-pulmonară, 5-
miriapode, 6-crustacee, 7-chelicere, 8-Annelida, 9-trahei, 10-chitinos, 11-exoschelet,
12-arahnide, 13-coleoptere, 14-năpârlire, 15-metamorfoză, 16-dimorfism, 17-branhii.
II. Arahnide, artropode, diptere, sericigene, elitre, crisalidă, odonate, lepidoptere.

S-ar putea să vă placă și