Sunteți pe pagina 1din 9

RAPORT SPECIAL

Situaiile
financiare

2014
Modificrile legii.
Exemple i explicaii
www.rs.ro

Acesta nu este un Raport special GRATUIT!


Preul de vanzare este de 49 lei.
Dvs. beneficiai GRATUIT de acest raport
in calitate de client Rentrop&Straton.

Lucrare editata de: RENTROP & STRATON


Grup de Editura si Consultana in Afaceri
Presedinte: George Straton
Director General: Florin Campeanu
Director Creaie-Producie: Cristina Straton
Director Economic: Mariana Neoiu

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata
sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice,
fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului.
Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei
persoane fizice sau juridice care acioneaza sau se abine de la aciuni ca urmare a citirii
materialelor publicate in aceasta lucrare.

Serviciul Clieni: tel.: 021.209.45.45; fax: 021.408.28.99; e-mail: info@rs.ro.

Raport special Situatiile financiare 2014 Modificarile legii. Exemple si explicatii

Cuprins

Situatiile financiare 2014


Modificarile legii. Exemple si explicatii

Monitorul Oficial nr. 0963 din 30 Decembrie 2014 OMFP nr. 1802 din 29
Decembrie 2014

Operatiuni de inchidere pentru intocmirea situatiilor financiare anuale


aferente anului 2014

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special Situatiile financiare 2014 Modificarile legii. Exemple si explicatii

Monitorul Oficial nr. 0963 din 30 Decembrie 2014


OMFP nr. 1802 din 29 Decembrie 2014
Ordin pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

situatiile

OMFP nr. 1802/2014 aproba reglementarile contabile conforme cu Directiva nr.


34/2013 privind contabilitatea, ce este actul de referinta in conducerea contabilitatii si
intocmirea situatiilor financiare anuale.
Acesta a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2015 si situatiile financiare din acest an
vor fi intocmite conform noilor reglementari.
Daca ar fi sa facem o apreciere de ansamblu a acestor reglementari, observam
ca acestea reflecta tendinta stabilita de Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea, de
apropiere fata de contabilitatea conforma cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara IFRS.
Parcurgand prevederile actului normativ, senzatia este de cunoastere a acestor
reglementari, prin prisma reglementarilor contabile anterioare, dar si de regasire a unor
elemente de noutate generate de transpunerea in legislatia nationala a mai multor
standarde de contabilitate internationala.
Care sunt elementele de noutate absoluta?
Elementele de noutate absoluta sunt generate de doua abordari:
a. o reclasificare a entitatilor economice in categoriile de microentitati, entitati mici,
entitati mijlocii si mari, iar in functie de aceasta clasificare, fiecare dintre aceste
entitati va intocmi situatii financiare prescurtate sau cu mai multe componente;
b. transpunerea in legislatia nationala a mai multor standarde IFRS fata de cele
deja existente.
Sa detaliem cateva dintre aceste aspecte.
Cum se clasifica operatorii economici in functie de cifra de afaceri si active?
Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel
putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a)totalul activelor: 350 000 EUR;
b)cifra de afaceri neta: 700 000 EUR;
c)numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.
Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria
microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei
criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special Situatiile financiare 2014 Modificarile legii. Exemple si explicatii

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.


Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a
cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Aceste criterii de clasificare se au in vedere la stabilirea formatului situatiilor
financiare anuale si a numarului de componente ale acestor situatii financiare.
Ce standarde de contabilitate internationala regasim transpuse in noile
reglementari contabile fata de cele deja existente?
Parcurgand noile reglementari contabile, fata de prevederile existente anterior,
regasim transpuse distinct urmatoarele standarde de contabilitate internationala:
IAS28 Investitii in entitati asociate acestea sunt regasite in sectiunea de
Investitii nete in entitati straine.
IAS23 Costurile indatorarii acestea sunt regasite in sectiunea Costurile cu
realizarea unor active imobilizate.
IAS40 Investitii imobiliare. Actul normativ adopta o procedura distincta de
contabilizare a investitiilor imobiliare fata de celelalte active ale societatii.
IAS41 Agricultura. Regasim transpusa in legislatia nationala notiunea de active
biologice, atat sub forma imobilizarilor de active biologice cat si a stocurilor de
productia agricola active biologice productie animala.
IFRS6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale. Legiuitorul a transpus in
legislatia nationala evaluarea resurselor minerale, detaliind principiile de
recunoastere in contabilitate atat pe structura de active necorporale cat si pe
structura de active corporale.
Desigur, se pastreaza cateva diferente fundamentale cum ar fi faptul ca valoarea
amortizabila a activelor este costul de achizitie sau productie in cazul reglementarilor
recent adoptate, situatie existenta si in perioada anterioara, pe cand in cazul
contabilitatii conforme cu IFRS valoarea amortizabila a activelor este determinata ca
diferenta intre costul cu achizitia sau productia activelor si valoarea reziduala a
acestora.
Cum sunt intocmite situatiile financiare anuale?
Situatiile financiare anuale au in continuare ca obiectiv prezentarea imaginii fidele
a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului entitatii. Cu toate acestea,
observam si tendinta de transpunere in legislatie a unor elemente normative pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale conforme cu un cadru de reglementare.

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special Situatiile financiare 2014 Modificarile legii. Exemple si explicatii

Ce principii contabile sunt recunoscute?


Sunt recunoscute urmatoarele principii contabile:
a. Principiul intangibilitatii bilantului. In opinia noastra, consacrarea acestui principiu
este un lucru excelent, tinand cont ca se pastreaza procedura de corectare a
erorilor contabile la data constatarii lor.
b. Principiul contabilitatii de angajamente acesta ne obliga sa inregistram in
evidentele contabile tranzactiile la data la care acestea se produc si nu pe masura
incasarilor sau platilor generate de acestea.
c. Principiul permanentei metodelor acesta obliga entitatea sa utilizeze politici si
metode contabile in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul;
d. Principiul prudentei acesta obliga entitatea sa nu supraevalueze activele si
veniturile si sa nu subevalueze datoriile si cheltuielile.
e. Principiul necompensarii. Compensarile intre elementele de activ si datorii,
respectiv intre venituri si cheltuieli sunt interzise.
f. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si datorii acest principiu ne
obliga la analiza distincta a componentelor elementelor de activ si pasiv cand se
efectueaza evaluari.
g. Principiul evaluarii la costul de achizitie sau costul de productie. Inregistrarea in
evidenta contabila a elementelor patrimoniale se efectueaza de regula pe baza
costului de achizitie sau de productie. Eventualele exceptii sunt permise numai in
conformitate cu actualele reglementari.
h. Principiul pragului de semnificatie. O entitate se poate abate de la reglementarile
privind modul de prezentare a informatiilor doar cand acestea sunt nesemnificative.
In ce conditii este obligatorie auditarea situatiilor financiare?
Sunt supuse auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel
putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a)totalul activelor: 3.650.000 EUR;
b)cifra de afaceri neta: 7.300.000 EUR;
c)numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Obligatia de auditare pentru aceste entitati se aplica atunci cand acestea
depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive. De asemenea,
entitatile respective sunt scutite de la obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale
daca limitele a doua din cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii
financiare consecutive.
Desigur, acest act normativ este unul semnificativ si trebuie sa i se acorde
atentia cuvenita.
Speram ca aceasta tranzitie sa fie usoara pentru cei ce lucreaza in domeniul
financiar contabil iar utilizatorii situatiilor financiare sa primeasca numai rapoarte de
calitate.

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special Situatiile financiare 2014 Modificarile legii. Exemple si explicatii

Operatiuni de inchidere pentru intocmirea


situatiilor financiare anuale aferente anului 2014
Pentru intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2014 este necesara in
primul rand determinarea tipului de situatii financiare ce urmeaza a fi intocmite in functie
de depasirea a doua din criteriile de marime prevazute de Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 3055/2009.
La incadrarea in criteriile de marime referitoare la:
cifra de afaceri
total active
numar salariati
se au in vedere doi ani consecutivi, respectiv anul 2013 si anul 2014.
Pentru anul 2013 incadrarea se face in functie de situatiile financiare aferente
anului 2013, pe baza cursului de schimb valutar comunicat la data de 31 decembrie
2013 de 4,4847 lei/euro.
Pentru anul 2014 se determina indicatorii de marime aferenti acestui an pe baza
datelor din balanta de verificare si al cursului de schimb valutar comunicat de BNR la
data de 31 decembrie 2014.
In vederea intocmirii balantei ce sta la baza intocmirii situatiilor financiare anuale
se efectueaza:
Inventarierea patrimoniului potrivit deciziei administratorului, intocmirea
procesului verbal de inventariere si inregistrarea rezultatelor inventarierii in
contabilitate:
- plusurile si minusurile cantitative constatate,
- compensari intre plusurile si minusurile inregistrate daca stocurile sunt similare, exista
riscul de confuzie si lipsurile nu sunt rezultatul unei infractiuni
- inregistrarea ajustarilor pentru depreciere constatate in urma inventarierii
- inregistrarea reluarii ajustarilor pentru depreciere si pierdere de valoare ce nu mai sunt
necesare (ca urmare a cresterii valorii de inventar sau scoaterea din gestiune a bunului
pentru care au fost constituite ajustari).
In situatia constatarii unor lipsuri din gestiune sau minusuri se va inregistra daca
este cazul, potrivit prevederilor legale si ajustarea TVA dedusa la achizitia
bunului.
Daca se stabileste vina unei persoane se imputa persoanei respective, cu
inregistrarea creantei si a veniturilor aferente:
461
Debitori diversi

758
Alte venituri din exploatare

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special Situatiile financiare 2014 Modificarile legii. Exemple si explicatii

Recuperarea pagubei de la salariati, constatata prin procesul verbal al comisiei


de inventariere, se efectueaza prin emiterea unei decizii de imputare de catre societate
si incasarea contravalorii acesteia in numerar, in baza angajamentului de plata asumat
de catre salariat.
Societatea intocmeste factura pe numele salariatului, salariatul achita societatii
contravaloarea facturii sau este de acord cu retinerea contravalorii prin statul de plata a
salariului.
In cazul in care potrivit politicii contabile adoptate, imobilizarile corporale se
evalueaza pe baza metodelor de evaluare alternativa, prin reevaluare, se
inregistreaza rezultatele reevaluarilor efectuate. Ulterior se recalculeaza
amortizarea pe baza valorilor reevaluate pentru exercitiile financiare viitoare.
Pentru imobilizarile scoase din gestiune prin casare, se verifica daca este
necesara ajustarea TVA dedusa la achizitia acesteia sau sunt indeplinite conditii
ce fac ca ajustarea TVA sa nu fie necesara.

Inregistrarea constituirii sau majorarii deprecierilor, in vederea reflectarii situatiei


reale a imobilizarilor, stocurilor, creantelor la data bilantului

Pe baza scrisorilor de confirmare trimise clientilor si primite de la furnizori are lor


reconcilierea soldurilor:
inregistrarea diferentelor de curs valutar din evaluarea creantelor si datoriilor
in valuta pe seama veniturilor si cheltuielilor
inregistrarea veniturilor si cheltuielilor din evaluarea elementelor monetare in
lei in functie de cursul unei valute
inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor pentru a reflecta
valoarea probabila de incasare ulterior inregistrarii diferentelor de curs
valutar
scoaterea din evidenta a creantelor prescrise, sau pentru care exista hotarari
judecatoresti de pronuntare a falimentului

Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor evaluarii elementelor monetare in


valuta
Inregistrarea in contabilitate a stingerii soldului contului de avansuri de trezorerie
prin contul de debitori diversi sau creante in legatura cu personalul in functie de
natura creantei.

461/428
=
Debitori diversi/Alte datorii si creante
in legatura cu personalul

542
Avansuri de trezorerie

Inregistrarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli aferente exercitiului


Efectuarea calculului impozitului pe profit/microintreprinderi aferent exercitiului
financiar si inregistrarea acestuia in contabilitate
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
Efectuarea repartizarilor obligatorii din profit cum sunt repartizarile la rezerva

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special Situatiile financiare 2014 Modificarile legii. Exemple si explicatii

legala sau facilitatile rezultate din scutirea de impozit a profitului reinvestit la


finele exercitiului financiar
129
=
Repartizarea profitului

1061/1068
Rezerva legala / Alte rezerve

Dupa efectuarea ajustarilor si operatiunilor specifice de inchidere se intocmeste


balanta de verificare.
Pe baza balantei de verificare are loc intocmirea situatiilor financiare anuale,
inclusiv a notelor explicative, pe baza programului pus la dispozitie pe site-ul ANAF.
Situatiile financiare anuale se semneaza de persoana care conduce
contablitatea:

directorul economic sau contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa


conduca compartimentul economic;

persoane fizice sau juridice membre CECCAR;

pentru anul 2014, pentru persoanele juridice a caror cifra de afaceri si total active
se situeaza sub plafonul de 35.000 euro, pot conduce contabilitatea pe baza de
conventii civile si contracte de prestari servicii.
Aprobarea situatiilor financiare anuale se realizeaza de catre adunarea generala
a actionarilor/asociatilor precum si a repartizarii profitului daca rezultatul exercitiului este
profit, in vederea depunerii.
Situatiile financiare anuale se depun in termen de 150 de zile de la incheierea
exercitiului financiar, respectiv pana la data de 30 mai 2015 inclusiv.
Constituie contraventie nerespectarea reglementarilor cu privire la intocmirea,
semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor
Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale
consolidate, precum si a raportarilor contabile si se sanctioneaza cu amenda astfel:

nerespectarea reglementarilor privind intocmirea si semnarea, cu amenda de la


2.000 lei la 3.000 lei;

nedepunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca


perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la
1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de
zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de
intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.
Nedepunerea situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale
consolidate, precum si a raportarilor contabile constituie contraventie si se sanctioneaza
cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
Atentie!
Incepand cu anul 2015, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 79/2014, nu mai este permisa depunerea mai multor seturi de
situatii financiare. Prin urmare nu mai este posibila corectarea unor informatii si
depunerea din nou a situatiilor financiare.

Rentrop&Straton Informatii specializate

S-ar putea să vă placă și