Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL ECONOMIC HERMES PETROANI

COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII

PROCEDURA DE SISTEM PS. 03


CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Elaborat
Verificat
Aprobat

Profesor: PASCAL RODICA


Profesor: IANC CLARA
Director: IRIMIE CHARLOTTE

Data elaborrii:
4.10.2010

Semntura:
Semntura:
Semntura:

PROCEDUR
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM /
NECONFORMITATILOR

___________________________________________________

Exemplarul numrul 1
Data intrrii n vigoare: 2.10.2010

Revizuire

Data

Persoana responsabil

1
2
3
4

CUPRINS
1. SCOPUL PROCEDURII
2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII
3. DEFINIII I PRESCURTRI
4. DEFINIII I PRESCURTRI
5. DOCUMENTE DE REFERIN

Semntura

PROCEDURA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM /NECONFORMITATILOR
Cod PS.03

Ediia 1 /2010

Revizia

Pagina 2 / 5

6.

DESCRIEREA PROCESULUI I RESPONSABILITI SPECIFICE


7. INREGISTRARI IMPUSE DE PROCEDUR
8. ANEXE
Lista de difuzare:
Exemplar
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Destinatar document

Data difuzrii

Semntura de
primire

Irimie Charlotte - Director


Ianc Clara Director Adjunct
Keberle Liliana Limb i literatur
romn
Sclifos Monica Limbi moderne
Morari tefan Matematic i
informatic
opescu Doina Educaie fizic i sport
Jula Ana - Om i societate Tehnologii
Popescu Leonica Fizic, chimie,
biologie
Trif Margareta Tehnologii
Gicea Liliana Consilier educativ
Dumitracu Gabriela - Membru CEAC
Stnoiu Raluca Psiholog colar
Petrescu Florentina Membru CEAC
Fluerau Elena Membru CEAC
Secretariat Schwaitzer Adriana
Contabilitate Cimpu Victoria
Bibliotecar-Dresher Mihaela
Compartiment administrativ Marton
Rodica

Referine:
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar
Regulamentul de ordine interioar
Legea nr. 87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie
Standardele de calitate privind evaluarea unitilor de nvmnt preuniversitar
1.SCOPUL PROCEDURII
Prezenta procedura descrie metodologia si responsabilitatile aferente pentru
identificarea, tinerea sub control si tratarea produsului neconform si a
neconformitatilor constatate in functionarea Sistemului de Management al Calitatii.
2.DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII
Procedura se aplica de catre personalul implicat in identificarea, analiza si tratarea
neconformitatilor generate de serviciile/produsele si procesele din Colegiul Economic
,,Hermes Petrosani.
4.DEFINIII I PRESCURTRI
3.1 Definiii
Pentru scopul acestei proceduri se aplic definiiile din SR EN ISO 9000:2006
Sisteme de Management al Calitii Principii fundamentale i vocabular precum i
urmtoarea terminologie:
Produs - rezultat al unui proces.

PROCEDURA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM /NECONFORMITATILOR
Cod PS.03

Ediia 1 /2010

Revizia

Pagina 3 / 5

Neconformitate neindeplinirea unei cerinte specificate (ex. Corigenta)


Cerinta nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau
obligatorie.
Actiune corectiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati
detectate sau a altei situatii nedorite.
Actiune preventiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati
potentiale sau a altei posibile situatii nedorite.
Corectie actiune de eliminare a unei neconformitati constatate.
3.2 Prescurtri
RC = Responsabilul CEAC
CEAC=Comisia de evaluare si asigurarea calitatii
SMC = Sistemt de management al calitatii
CEHP = Colegiul Economic ,,HermesPetrosani
SR = Standard Roman
EN = Norma Europeana
ISO = Organizatia Internationala de Standardizare
MC = Manualul calitatii
5.DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de Management al Calitii Cerine
SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de Management al CalitiiPrincipii
fundamentale i vocabular
SR ISO/TR 10013:2003, Linii directoare pentru documentaia sistemului de
management al calitii
6.DESCRIEREA PROCESULUI I RESPONSABILITI SPECIFICE
5.1 Responsabiliti
5.1.1.1 Directorul
5.1.1.2 Aproba modul de tratare a neconformitatilor, sesiunile de corigente
5.1.2 Dirigintii
5.1.2.1 Inregistreaaza elevii corigenti
5.1.3 RC
5.1.3.1 Identifica cauze neconformitatilor (corigentelor)
5.1.3.2
Verifica
implementarea
actiunilor
dispuse
pentru
remedierea
neconformitatilor;
5.1.3.3 Prezinta in cadrul sedintelor periodice de analiza, efectuate de catre
management, neconformitatile semnalate si stadiul rezolvarii acestora;
5.1.4 Sefii de catedre
5.1.4.1 Organizeaza desfasurarea examenului de corigenta
5.1.4.2 Participa la stabilira modului de tratare a neconformitatilor;
5.1.4.3 Asigura si urmaresc implementarea actiunilor dispuse pentru remedierea
neconformitatilor.
5.2 Descrierea activitii
5.2.1 Constatare si raportare neconformitate
5.2.1.1 Neconformitatile in functionarea SMC se identifica in cazul:
a) materialelor si serviciilor aprovizionate care nu sunt conforme cu cerintele
de aprovizionare;
b) lucrarilor executate (activitati de service) sau produselor livrate care nu
sunt conforme cu cerintele specificate in contractul incheiat cu clientul;
c) documentatiei de baza care nu este conforma cu procesele care se
desfasoara la locul de munca;
5.2.1.2
Modalitatile de identificare ale neconformitatilor sunt urmatoarele:
a) supravegherea proceselor/activitatilor desfasurate in cadrul societatii;
b) controlul lucrarilor/produselor/ proceselor;
c) primirea de reclamatii/sesizari din partea partilor interesate;
d) efectuarea de audituri interne/externe.

PROCEDURA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM /NECONFORMITATILOR
Cod PS.03

Ediia 1 /2010

Revizia

Pagina 4 / 5

5.2.1.3
Inregistrarile in care sunt identificate neconformitatile in functionarea
SMC sunt urmatoarele:
a) Raport de neconformitati
5.2.1.4
Decizia de declarare a neconformitatii si de initiere a Raportului de
neconformitate se ia pe baza inregistrarilor existente care demonstreaza
neconformitatea, astfel:
a) pentru
neconformitati
depistate
la
receptia
produselor/serviciilor
aprovizionatede catre seful compartimentului aprovizionare, pe baza
documentelor insotitoare ale produsului/serviciului;
b) pentru neconformitati depistate in desfasurarea unui proces de catre seful
locului de munca, pe baza inregistrarilor de proces;
c) pentru neconformitatile depistate in timpul auditurilor interne de catre
auditor conform prevederilor procedurii Auditul intern cod PS.03
d) pentru neconformitatile depistate/semnalate in perioada de garanie/
postgarantie a produselor livrate - de catre RC, pe baza sesizarilor primite
de la clienti;
5.2.1.5
Raportul de neconformitate este transmis catre RC care il inregistreaza
in Registrul de evidenta al neconformitatilor
5.2.1.7 La initierea inregistrarilor prezentate la pct. 5.2.1.3, emitentul acestora
prezinta o descriere sumara a neconformitatii constatate.
5.2.2 Stabilire cauze neconformitati existente/potentiale
5.2.2.1
Clasificarea cauzelor ce pot genera neconformitati este urmatoarea:
a) dupa modul de aparitie a aceluiasi tip de neconformitate:
- cauze sporadice
- cauze cronice
b) dupa ce genereaza neconformitatea:
- cauze datorate documentatiei necorespunzatoare
- cauze datorate inexistentei documentatiei
- cauze datorate procedeelor de lucru
- cauze datorate dotarilor necorespunzatoare
- cauze datorate incompetentei, instruirii necorespunzatoate a
personalului.
5.2.2.2
Conditiile care pot produce sau au produs neconformitati, pot include:
a) functionare necorespunzatoare a echipamentelor de lucru si de masurare (in
cazul activitatilor de service
b) procese/procedee de lucru necorespunzatoare;
c) proceduri/instructiuni/specificatii necorespunzatoare;
d) necunoasterea de catre personalul implicat, a activitatilor pe care trebuie sa
le efectueze/a procedeelor de lucru;
e) abateri de la documentatia de lucru aplicabila;
f) lipsa de dotari sau materiale tehnice, proceduri, instructiuni adecvate de
lucru;
g) lipsa inregistrarilor specifice, sau existenta lor in forma incompleta;
h) control necorespunzator.
5.2.2.3
Adesea, cauza fundamentala a neconformitatilor nu este evidenta, fiind
necesara o analiza atenta a specificatiilor si a proceselor, operatiilor,
inregistrarilor calitatii, a reclamatiilor si a rapoartelor privind gradul de
satisfacere a cerintelor clientilor.
5.2.2.4
Investigarea cauzelor se efectueaza prin analiza:
a) inregistrarilor de proces;
b) inregistrarilor referitoare la neconformitati;
c) observatiilor din timpul monitorizarii proceselor;
d) observatiilor din timpul auditurilor;
e) problemelor existente in relatiile cu furnizorii si clientii;

PROCEDURA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM /NECONFORMITATILOR
Cod PS.03

Ediia 1 /2010

Revizia

Pagina 5 / 5

f) rezultatelor analizelor efectuate de management.


5.2.3 Tratarea neconformitatilor
5.2.3.1
Modul de tratare al neconformitatilor este inscris in inregistrarile
specifice si consta, dupa caz, in:
a) corectie;
b) actiune corectiva;
c) actiune preventiva.
5.2.3.2
Corectiile se aplica/produselor/proceselor/neconforme. Acestea constau
in stabilirea unor actiuni in vederea eliminarii neconformitatii depistate.
5.2.3.3
Corectiile care se aplica produselor neconforme sunt urmatoarele:
a) retur la furnizor;
b) eliminarea neconformitatii depistate in proces.
5.2.3.4
Actiunile corective si preventive, in vederea eliminarii cauzelor existente
sau potentiale ale neconformitatilor, sunt stabilite in conformitate cu
prevederile procedurii Actiuni corective si preventive cod PS.04, astfel incat
sa fie:
a) adecvate consecintelor neconformitatilor aparute /problemelor potentiale;
b) proportionale cu impacturile produse
5.2.3.5
Directorul Executiv aproba actiunile dispuse, privind modul de tratare al
neconformitatilor.
5.2.4 Aplicare actiuni dispuse
5.2.4.1
Returnarea produsului aprovizionat-consta in intocmirea de catre
Departamentul Aprovizionare a formalitatilor necesare pentru refuz de plata si
returnarea produsului la furnizor.
5.2.4.2
Corectiile
si
actiunile
corective/preventive
aplicate
asupra
neconformitatilor semnalate, sunt stabilite de catre seful departamentului
generator al neconformitatii.
5.2.5 Verificare si monitorizare actiuni dispuse
5.2.6.1Aplicarea corectiilor si modul de implementare al actiunilor corective/
preventive sunt verificate de catre seful de departament /RMC, la termenul stabilit.
5.2.6.2
RMC prezinta periodic, in cadrul sedintelor de analiza efectuate de
management, neconformitatile depistate precizand:
a) neconformitatile cu frecventa cea mai mare;
b) neconformitatile care au generat cele mai mari costuri;
c) departamentele care au prezentat cele mai multe neconformitati;
d) cauzele neconformitatilor celor mai frecvente;
e)stadiul implementarii actiunilor corective si preventive pentru eliminarea
neconformitatilor existente sau potentiale.
7.INREGISTRARI IMPUSE DE PROCEDUR
Registru de evidenta a neconormitatilor
8.ANEXE
Anexa 1: Model formular Registru de evidenta al neconformitatilor

Cod PS.03

PROCEDURA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Ediia 1 /2010
Revizia
0
1
2
3 ANEXA 1

MODEL FORMULAR Registru de evidenta a neconformitatilor

RNC
Nr.

Data

Descriere
neconformitate

Zona unde a fost


identificat
neconformitatea
catedre

Mod de tratare

Observaii

S-ar putea să vă placă și