Sunteți pe pagina 1din 2

RASPUNSURI pentru examenul de

biofizika
1.In Lichidele reale-fortele de atractie intermoleculare se
opun deplasarii relative a moleculelor vecine,determinind
aparitia unei frecarii interne numita viscozitate.
Curgerea laminara- in care deplasarea moleculelor are
loc fara frecare.
Viscozitatea- o proprietate caracteristica fluidelor in
timpul curgerii.
Formula lui Newton:
v
F=S x ;

Coeficientul de viscozitate:
-o constanta caracteristica fluidului. este
numeric egal cu forta de frecare pe care o exercita un
strat mono-molecular din interiorul unui fluid asupra
altui strat mono-molecular,cind gradientul vitezii este
unitar.
In SI:
Pa*s
In practica se foloseste submultiplul poiseului numit
centipoise(1cP=0,01P);
2. Legea lui Poiseuille. Curgerea intr-un lichid real
printr-un tub cilindric situate orizontal in regim laminar:
p

r4
V= 8 l t ;

^p-diferenta de presiune hidrostatica la capetele


prin care curge lichidul, r-raza tubului, l-lungimea
lui,- coefficient de viscozitate;
prin metoda lui Ostwald:
=0

pt
p0t 0 ;

3.Legea lui Stokes.


Forta de rezistenta F opusa miscarii
corpului este proportional cu coeficientul de viscozitate a
fluidului,raza corpului si viteza miscarii:

Fr=6rv;

2
2 ( c f ) r g
= 9
;
v

cunoscind valorile constant din

partea dreapta a acestei expresei si masurin


viteza caderii uniforme a bili,se determina
coeficientul de viscozitate a lichidului cercetat.