Sunteți pe pagina 1din 2

BOROMIR

1. Prezentarea succinta a companiei.


Compania a fost infiintata in anul 1994; obievtivul principal de activitate fiind
achizitia,prelucrarea cerealelor, dar si valorificarea superioara a fainurilor prin produse de
panificatie si patiserie de cea mai buna calitate.
2. Prezentarea strategiei.
Excelenta operational este strategia care vizeaza productia si furnizarea produselor si
serviciilor. Aceasta implica un marketing de productie si un proces de distributie de foarte
buna calitate.
3. Balanced Scorecard- model bazat pe strategie, presupune urmarirea indicatorilor de
performanta prin intermediul a patru perspective si anume: procese interne,
performanta financiara, clienti si inovare.
In cadrul proceselor interne vom urmarii indicatorii:
Timp redus de productie
Eficienta= CA/nr angajati
Gradul de utilizare masini= masini neutilizate/ total masini
Performanta financiara cuprinde indicatorii:

Gradul de indatorare
Cresterea vanzarilor
Costul de productie
Costul cu materia prima

Clientii se masoara prin urmatorii indicatori:

Costul cu prestarea serviciilor catre clienti


Timpul redus de livrare
Costul relatiei cu clientii
Clienti noi/ total clienti

Pentru masurarea inovarii vom utiliza urmatorii indicatori:

Produse noi/ total produse= gradul de inovare


Cost formare angajati noi/ CA
Produse noi pe an
CA produse noi/ CA

4. Analiza SWOT

Puncte tari:
Puncte slabe:
- Pozitionarea foarte buna pe piata;
- Marja de profitabilitate
- Cresterea si diversificarea gamei de
resdusa;
produse in ultimii ani;
- Cheltuieli mari cu dobanzile;
- Derularea unor programe noi de
inovare

relativ

Oportunitati:
Amenintari
- Dinamica pozitiva de expansiune a
- Tendinta descendenta a consumului de
sectorului;
paine la nivel national;
- Numar
redus
de
competitori
- Deprecierea monedei nationale ar
semnificativ lanivelul sectorului;
putea aduce scumpiri ale materiei
prime;