Sunteți pe pagina 1din 6

Speta 1

Printr-un contract de imprumut, incheiat sub semnatura privata la 19 oct 2011, A i-a
imprumutat lui B suma de 100 000 lei , pe durata de 2 luni.
Partile au mai stabilit ca B sa plateasca o dobanda la suma imprumutata de 3%/ luna, incepand
cu octombie 2011 si pana la momentul restiturii efective a imprumutului.
Partile au mai stabilit ca termenul de presc. al dreptului avand ca obiect suma
imprumutata sa fie de 6 luni si sa inceapa sa curga de la 9 iulie 2012.
Prin actiunea intentata la 23 septembrie 2013, A a solicitat obligarea lui B la restituirea
sumei de 100 000 lei si la plata dobanzii lunare de 3% incepand cu luna oct.2011, pana la mom
restiturii efective a sumei imprumutate.
NCC prevede un termen de prescriptie de 3 ani, in acest caz.
Paratul a invocat exceptia prescriptiei dr. la actiune. Ce va hot. instanta?
Solutie:
Instanta va respinge exceptia prescriptiei ca neintemeiata.
Motivare:
Potrivit art. 2515 din NCC, in cazul termenelor de prescriptie mai mici de 10 ani, partile
pot convenii un alt termen de prescriptie care sa nu fie mai mic de 1 an.
Clauza stabilita de parti incalca aceasta interdictie imperativa, sanctiunea fiind cea
prevazuta de alin (6) -> nulitatea absoluta a clauzei, doar in privinta intinderii termenului de
prescriptie stabilitit. Clauza va produce efecte in privinta momentului de la care a inceput sa
curga termenul de prescriptie ext., respectiv 9 iulie 2012.
In consecinta, termenul de prescriptie va fi de 3 ani, prevazut de lege si va incepe sa
curga de la 9 iulie 2012.
Instanta are obligatia sa invoce nulitatea absoluta partila a clauzei, in privinta intinderii
termenului de prescriptie, de vreme ce nulitatea absoluta poate fi invocata din oficiu de instanta,
fara vreo exceptie.
Nu se poate interpreta clauza referitoare la term de presc. de 6 luni, in sensul extinderii
ac. termen la 1 an prin aplicarea principiului potriv. caruia actele jur.( implicit clauzele) trb.
interpretate in sensul de a produce efecte jur., fiindca s-ar incalca vointa partilor ca term. de
presc. sa fie de 6 luni si nu altul.

Speta 2
Prin contractul de vanzare-cumparare incheiat la 15 nov.2011 in forma autentica, A i-a
vandut lui B un apartament cu pretul de 65000 Euro din care 35000 s-au platit in momentul
incheierii contractului, iar diferenta de 30000 Euro urma sa se plateasca conform intelegerii
partilor in doua rate egale, la intervalul de 2 luni. Prin act. intentata la 12 feb. 2013, A l-a chemat
in judecata pe B solicitand instantei sa-l oblige la plata dif. de 30000 Euro.
Partile au stabilit ca termenul de presc. al dr. avand ca obiect plata diferentei de pret sa fie
1 an.
Paratul a invocat exceptia prescriptiei.
Ce va hot. instanta?
Solutie:
Instanta va respinge exceptia prescriptiei.
Motivare:
a. Clauza ref. la scurtarea term de presc este valabila in temeiului art. 2515 (3), (4).
b. Cele 2 prestatii avand ca obiect fiecare suma de 15000 Euro alcatuiesc, potrivit
vointei partilor, un tot unitar, de vreme ce ele sunt luate in calculul unei prestatii
globale stabilite de parti in continutul contractului.
c. Termenul de prescriptie de 1 an va incepe sa curga de la data scadentei ultimei
prestatii(15 mar. 2012), a.i se implineste 15 mar.2013.

Speta 3
La 14 sept. 2013, A l-a chemat in judecata pe B solicitand instantei sa declare simulatia
pretului stabilit printr-un contract incheiat intre cei 2 si sa-l oblige pe parat la plata unei
diferente de pret de 30000 Euro.
In motivare, reclamantul a aratat ce s-au incheiat doua contracte de vanzare cu privire la
acelasi apartament, ca pretul real e de 80000 Euro, iar paratul a platit doar 50000 Euro.
Din probele administrate, instanta a retinut ca la 9 decembrie 2011, A i-a vandut lui B printrun contract autentic un apartament cu pretul de 50000 Euro.
In contract se mentioneaza ca pretul a fost platit la data incheierii contractului.
De asemenea, la 7 decembrie 2011, partile au mai incheiat un contract de vanzare cu privire
la acelasi apartament, sub semnatura privata, in care pretul este de 80000 Euro.
Paratul a invocat exceptia prescriptiei actiunii.
Ce va hot. instanta?
Solutie:
Instanta va respinge exceptia prescriptiei ca neintemeiata
Motivare:
Cererea de chemare in judecata a reclamantului are 2 capete de cerere.
Primul capat de cerere are caracterul unei actiuni in constatare, care in temeiul art.2502 alin.
(2) este imprescriptibila extinctiv.
Cel de-al doilea capat de cerere este prescriptibil extinctiv 3 ani, fiind supus atat reguli
generale privind termenul general de presc. de 3 ani. Acest termen de 3 ani va curge de la 7
dec. 2011, data la care partile au consid. scadenta obl. de plata a intregului pret de 80000
Euro, in lipsa unui termen expres.

Speta 4
La 22 matie 2013, A l-a chemat in judecata pe B solicitand instantei sa constate ca B nu este
tatal lui C. In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca la 7 ianuarie 2010, paratul a dat o
declaratie autentica prin care a recunoscut ca este tatal lui C, A fiind mama lui C.
A a mai aratat ca este imposibil ca B sa fie tatal lui C.
Paratul
a
invocat
exceptia
prescriptiei.
*C s-a nascut pe 5 ian 2010.*
Ce va hot. instanta in privinta exceptiei presc. potriv. NCC?
Solutie:
Instanta va respinge exceptia prescriptiei ca neintemeiata.
Motivare:
Act. intentata de A este o act. in constatarea act. de paternitate facuta de B , care , in temeiul
art.420 din NCC, este imprescriptibila extinctiv.
Aceasta act. nu se confunda cu act. in tagaduirea paternitatii fiindca aceasta din urma il
priveste pe copilul nascut/conceput din casatorie.

Speta 5
Prin actiunea intentata la 9 dec. 2012, A l-a chemat in judecata pe B solicitand instantei sa-l
oblige pe B la plata sumei de 6000 lei. In motivare, reclamanta a aratat ca cei 6000 lei au
fost cheltuiti de ea pentru a repara viciile ascunse ale autoturismului cumparat de la B. Din
probele administrate, instanta a retinut ca la 5 martie 2005, B i-a vandut lui A un autoturism
cu pretul de 8000 Euro. Autoturismu a fost predat si pretul a fost platit in ziua incheierii
contractului . La 10 iulie 2006, A a constatat ca motorul autot. nu mai functiona normal,
astfel incat pentru repararea acestuia a cheltuit 6000 lei.La o luna(10 aug.2006) dupa
efectuarea reparatiilor, A i-a solicitat verbal lui B sa-i plateasca acea suma. Din expertiza
efectuata in cauza, s-a demonstrat ca viciile existau la momentul incheierii contractului.
La 06. ian. 2009, A si B s-au casatorit. Ulterior, la 15 septembrie 2010, printr-o hot.
judecatoreasca definitiva, s-a desfacut casatoria dintre ei. Inainte de divort, A si B se
despartisera in fapt de la 22 mai 2010. La 22 noiembrie 2010, A il notifica pe B, prin
intermediul executorului judecatoresc, sa-i plateasca cei 6000 lei. Paratul a solicitat
respingerea actiunii ca prescrisa.
Ce va hot. instanta in priv. exceptiei presc. daca am aplica disp. din NCC?
Solutie: Instanta va respinge exceptia prescriptiei ca neintemeiata.
Motivare:
Termenul de presc. aplicabil in speta este cel de 3 ani, in lipsa unei norme speciale care sa
stabileasca alt termen. Acest termen incepe sa curga de la data de 06 martie 2006, in temeiul
art. 2531 alin.(1) punctul a, fiindca viciile ascunse au fost descoperite dupa implinirea
termenului legal de garantie de 1 an.Ac. termen s-ar fi implinit la 6 martie 2009. Solicitarea
verbala adresata de A lui B de a plati suma de 6000 lei nu produce efecte juridice, nefiind
valanila ca o punere in intarziere, deoarece nu imbraca forma scrisa.
Cu 2 luni inainte de implinirea termenului de presc. partile se casatoresc, fapt ce duce la
suspendarea termenului de presc, pana la 22 mai 2010, cand partile s-au separat in fapt.
De la 23 mai 2010 curge restul ramas din termenul de presc. de 2 luni. Insa, in temeiul
efectului special al suspendarii, implinirea termenului de va amana dupa 6 luni de la reluarea
cursului prescriptiei, 23 nov. 2010. DAR, inainte de implinirea termenului intervine un caz de
intrerupere reprezentat de punerea in intarziere a paratului prin notificarea adresata acestuia
de reclamant la 20 nov 2010. Ca efect al acestei intreruperi, de la 21 noiembrie 2010, curge
un nou termen de presc.de 3 ani, termen care nu se implinise la data introducerii actiunii.
Dar daca actiunea ar fi fost intentata la 10 iunie 2011? S-ar fi schimbat solutia instantei?
Solutia instantei se va schimba deoarece pt ca notificarea sa duca la intreruperea term. de
prescriptie, art 2540 din NCC impune ca ea sa fie urmata de introducerea cererii de chemare
in judecata, in maxim 6 luni de la data notif. In speta ac. conditie nu este indeplinita, a.i
retroactiv vor fi inlaturate efectele notificarii.

20 mai 2010- ultima zi in care trebuia introd. actiunea.

Speta

Printr-o conventie incheiata sub semnatura privata la 10 ian 2010, As-a obligat sa ii vanda
lui B un apartament cu pretul de 55000 Euro, contractul de vanzare urmand sa fie perfectat in
termen de 1 luna de la conventie, in forma autentica(10 feb 2010).
In ziua incheierii conventiei, B i-a platit lui A 35000 Euro si A i-a predat lui B apartamentul.
Prin act. intentata la 10 mai 2013, B l-a chemat in judecata pe A, solicitand instantei sa
pronunte o hot. care sa tina loc de act autentic de vanzare-c. Paratul a invocat exceptia presc.
Ce va hot instanta?
Solutie: Instanta va respinge exceptia presc. ca neintemeita/
Motivare: Conventia incheiata intre A si B da nastere obligatiei partilor de a incheia in
termen de o luna contractul de vanzare-cump. in forma autentica. Ac. este o oblig de a face,
careia ii coresp un dr de creanta al fiecarei parti. Ac drep este exercitat de reclamant prin
introducerea actiunii. Termenul de prescriptie aplicabil este de 3 ani si va incepe sa curga
imediat dupa implinirea termenului suspensiv, stabilit de parti, de 1 luna. Insa, in speta,
suntem in prez. unei cauze de intrerupere a cursului presc., prin recunoastere tacita, de catre
parat adreptului de creanta al reclamantului , rezultat din faptul predarii apartamentului
reclamantului. De aceea, predarea impiedica curgerea termenului de presc.
La grile, se au in vedere raspunsurile care reprezinta regula si nu exceptia. Regula in privinta
efectului special al termenului de prescriptiemai mic de 6 luni este ca nu se produce daca au ramas
mai putin de 6 luni pana la implinirea termenului. Doar, prin exceptie, daca a mai ramas mai putin de
o luna pana la implinirea termenului, se va produce efectul special al suspendarii."

S-ar putea să vă placă și