Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN SOCIAL


MASTERATUL DE ASISTEN SOCIAL N MEDIUL JUSTIIEI: PROBAIUNE I MEDIERE

PREZUMIA DE NEVINOVIE
Principiul de drept penal i procedur
penal

PROFESOR
MASTERAND
dr. DALINA GROZA
LUCIAN RUSU
ANUL I

IONUT

Cuprins
Capitolul 1: Consideratii generale asupra prezumtiei de nevinovatie.............................2
1.1 Notiunea de prezumtie de nevinovatie si reglementarea legala a acesteia in
dreptul intern.............................................................................................................. 2
Capitolul 2: Consecinele aplicrii prezumiei de nevinovie.........................................6
2.1. Dreptul persoanei de a refuza o colaborare cu autoritile. Dreptul la tcere i
dreptul de a nu contribui la propria incriminare.........................................................6
2.2. Destinatarii obligaiei de respectare a prezumiei de nevinovie.......................10
a) Legiuitorul.......................................................................................................... 10
b) Organele de urmrire penal.............................................................................10
c) Instana.............................................................................................................. 11
d) Organele de executare....................................................................................... 12
e) Mass-media........................................................................................................ 12
2.3. Imparialitatea instanei...................................................................................... 12
Capitolul 3: Incidena prezumiei de nevinovie n materia probaiunii........................14
3.1. Sarcina probei si dreptul la contra probe al nvinuitului sau inculpatului...........14
3.2. Aplicarea principiului in dubio pro reo.............................................................17
Concluzii....................................................................................................................... 20
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................... 21

Capitolul 1: Consideratii generale asupra prezumtiei de


nevinovatie
1.1 Notiunea de prezumtie de nevinovatie si reglementarea
legala a acesteia in dreptul intern
Prezumtia de nevinovatie ar putea fi definita ca fiind acel principiu
fundamental de drept de care beneficiaza orice persoana suspectata sau
acuzata de comiterea unei infractiuni, in virtutea caruia acea persoana trebuie
sa fie considerata si tratata ca o persoana nevinovata pana la ramanerea
definitiva a unei hotarari de condamnare, beneficiind de dreptul la tacere si de
dreptul de a nu contrbui la propria incriminare, neavand obligatia de a-si
demonstra nevinovatia si neputand fi condamnata in conditii de probabilitate.
Incrierea acestei prezumtii in legislatiile marii majoritati a statelor lumii
constituie o victorie impotriva conceptiilor potrivit carora ar exista criminali
innascuti, care au o predispozitie patologica spre savarsirea de infractiuni si
pentru care nu ar putea opera prezumtia de nevinovatie.1 Conceptiile scolilor
antropologica2 si pozitivista, care explicau existenta unor criminali innascuti, de
obicei si dezechilibrati mintal, au dominat o intinsa perioada curentele
criminologice, ele fiind insa invinse odata cu aparitia scolilor criminologice care
explica geneza criminalitatii prin conjugarea mai multor factori de natura socioeconomica si biologica. Insa concluziile promovate de scolile antropologice sunt
in absoluta contradictie cu tezele liberului arbitru si responsabilitatii umane.
Actele omului sunt determinate de conditiunile sale organice, sociale, fizice, si
prin urmare ele nu sunt niste manifestatiuni, expresiuni ale vointei libere. Deci
pedeapsa nu se poate justifica prin meritul sau de meritul, ce s-ar lega de
actele omului. Pedeapsa se justifica prin necesitatea apararii sociale. Pedeapsa
nu este o compensatie, o rasplata sau o razbunare, ci aparare. Pentru aplicarea
apararii nu este nevoie de responsabilitate, ci de necesitatea acesteia.3
Prezumtia de nevinovatie este un principiu al dreptului penal si, mai
ales, al procedurii penale care ia forma unui ansamblu de norme juridice prin
1

Ion Neagu, Tratat de procedura penala.Partea generala, editia a 2-a revazuta si adaugita,
Universul Juridic, Bucuresti 2010
2
Principalul reprezentant al scolii antropologice fost Cesare Lombroso cere, initial a sustinut
teoria criminalului innascut in lucrarea sa Omul delincvent, ulterior sustinand ca numai o
parte din criminali ar fi innascuti.
3
Traian Pop, Curs de criminologie, Institutul de arte grafice Ardealul, Cluj, 1928, p.276

care se reglementeaza garantiile de care se bucura persoana suspectata sau


acuzata in raportul sau cu autoritatile statale. Asa cum Curtea Constitutionala
face referire printr-o decizie recenta4 prezumtia de nevinovatie consta in
dreptul unei persoane careia i se aduce o acuzatie in materie penala de a fi
considerata

nevinovata

pana

la

condamnarea

sa

printr-o

hotarare

judecatoreasca definitiva. Acest principiu impune membrilor unui tribunal sa nu


porneasca de la ideea preconceputa ca cel trimis in judecata a comis actul
incriminat, sarcina probei revenind acuzarii, iar de dubiu profitand acuzatul. In
esenta, prezumtia de nevinovatie tinde sa protejeze persoana cercetata de
savarsirea unei fapte penale impotriva unui verdict de culpabilitate ce nu a fost
stabilit in mod legal.
Prezumtia de nevinovatie este una legala intrucat este determinata
special prin lege si dispenseaza de orice dovada pe acela in favoarea caruia
este facuta. Astfel, in lipsa unei probe contrare, ea produce acelasi efect ca o
norma juridica, impunandu-se judecatorului in mod imperativ, constituind
temei al solutiei pronuntate.
Asa cum e considerata si de Curtea de la Strasbourg, prezumtia de
nevinovatie este una relativa deoarece permite proba contrarie, a vinovatiei
persoanei suspectate sau acuzate de savarsirea unei fapte penale, proba care
poate fi adusa prin oricare dintre mijloacele consacrate legal. 5 Asa se explica
faptul ca in cazul in care procesul penal nu se sfarseste printr-o hotarare de
condamnare, Curtea nu admite ca persoanei fata de care au fost formulate
acuzatiile sa i se ramburseze cheltuieile de judecata.
Textul fundamental care reglementeaz prezumtia de nevinovatie in
dreptul intern este inclus in Capitoul II din Constitutia Romaniei, privitor la
Drepturi si lebertati. Astfel conform art. 23 pana la ramanerea definitiva a
hotararii judecatoresti de condamnare, persoana este considerata nevinovata.
La momentul aparitiei lui, textul constitutional care consacra prezumtia
de nevinovatie nu era sustinut de un text similar din Codul de procedura
penala. Relativ recent, prin Legea nr 281/2003, a fost introdus in Cod art. 5 2 ,
care dispune: Orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea
vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva. Introducerea acestui text de
lege contribuie la perfectionarea tuturor institutiilor de drept penal si procesual
4
5

Decizia nr.815 din 9.11.2006, publicata in Monitorul Oficial, nr. 39 din 18.01.2007.
Voicu Puscasu, Prezumtia de nevinovatie, Universul Juridic, Bucuresti, 2010.

penal. Conform principiului prezumtiei de nevinovatie, procesul penal trebuie


sa se desfasoare in asa fel incat sa nu creeze invinuitului sau inculpatului o
situatie de inferioritate ori sa se stirbeasca drepturile procesuale ale acestuia.
In perspectiva unei condamnari si a eventualitatii unor consecinte de maxima
gravitate, de natura a afecta libertatea, demnitatea, pozitia in societate a celui
judecat, trebuie ca acesta sa aiba toate posibilitatile de a-si exercita
nestingherit

drepturile

procesuale

puse

sub

semnul

prezumtiei

de

nevinovatie.6
In privinta garantiilor oferite de prezumtia de nevinovatie sunt de avut in
vedere dispozitiile art. 65 al. 1 din Codul de procedura penala: Sarcina
administrarii probelor in procesul penal revine organului de urmarire penala si
instantei de judecata, ale art.68 al.1 din Cod: Este oprit a se intrebuinta
violente, amenintari ori alte mijloace de constrangere, precum si promisiuni sau
indemnuri, in scopul de a obtine probe, ale art. 70 al. 2: Invinuitului sau
inculpatului i se aduc apoi la cunostinta...dreptul de a nu face nicio declaratie,
atragandu-i-se totodata atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si impotriva
sa sau ale art. 143 al. 3 din acelasi Cod, care prevede aceeasi garantie ca si
art. 70 al.2.
In proiectul Noului Cod de procedura penala, prezumtia de nevinovatie
este consacrata in articolul 3, inscris in Titlul I al Partii generale, referitoare la
principiile si limitele aplicarii legii procesual penale. Acest articol prevede: (1)
Oricare persoana acuzata de savarsirea unei infractiuni este prezumata
nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva.
(2) Dupa administrarea intregului probatoriu, orice indoiala in formarea
convingerii organelor judiciare se interpreteaza in favoarea suspectului sau
inculpatului.7
Fata de textul din actualul Cod se pot observa cateva imbunatatiri. Astfel
nu se mai vobeste de orice persoana, ci de persoana acuzata ca
beneficiara a prezumtiei de nevinovatie. Termenul folosit in prezent este
inadecvat deoarece in procesul penal nu se poate vorbi de orice persoana, ci
doar de o persoana fata de care s-a inceput urmarirea penala sau s-a pus in
miscare actiunea penala. O deosebita importanta reprezinta si introducerea
celui de-al doilea alineat prin care se instituie, pentru prima data in mod
6
7

Doru Pavel, Consideratii asupra prezumtiei de nevinovatie, RRD nr.10/1978, p.11.


Art. 3 din Noul Cod de procedura penala, www.just.ro

explicit, regula in dubio pro reo. Se mai poate observa, de asemenea, trecerea
conceptului de prezumtie de nevinovatie de la o regula de probatiune prin
reglementarea data de actualul Cod, in randul regulilor de baza ale procesului
penal, ceea ce presupune o armonizare si o corelare a acesteia cu cerintele
celorlalte principii, astfel incat sa se realizeze in cele mai bune conditii scopul
procesului penal.
Prezumtia de nevinovatie e prezenta in procesul penal in intreaga sa
desfasurare, pana in momentul solutionarii definitive. Aceast principiu nu cere
organului de cercetare penala, procurorului, sa se indeparteze de la obligatiile
ce le incumba de tragere la raspundere penala a persoanelor vinovate de
comiterea unei infractiuni si de luare a unor masuri impotriva acestora, ci li se
cere sa ia aceste masuri care afecteaza demnitatea si libertatea, numai dupa
ce si-au format convingerea, pe baza de probe certe. Organul de urmarire
penala e obligat sa inceapa urmarirea penala numai dupa ce a efectuat acte
premergatoare temeinice, sa dispuna punerea in miscare a actiunii penale si
arestarea preventiva numai daca sunt dovezi de vinovatie, sa dispuna
trimiterea in judecata numai dupa ce probele au fost complet administrate, iar
instanta de judecata are obligatia de a nu condamna o persoana acuzata decat
in cazul dovedirii vinovatiei, o condamnare intemeiata pe indoieli fiind de
neconceput.
Pe tot parcursul procesului penal, prezumtia de nevinovatie indeplineste
numeroase functii. Astfel se garanteaza suspectilor si acuzatilor din procesul
penal ca nu vor fi trasi la raspundere penala in mod abuziv sau arbitrar, ca nu
vor fi supusi unor tratamente inumane, ca ne le va fi ingradita libertatea de
vointa si de optiune in ceea ce priveste cooperarea cu organele statului, ca nu
vor fi discreditati public, prin prezentarea lor ca infractori inainte de momentul
ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti definitive de condamnare.
Totodata prezumtia de nevinovatie este si un instrument de echilibrare a
raportului de putere dintre individ si stat, acesta din urma trebuind sa aiba
justificari legitime pentru exercitiul autoritatii sale represive. 8 O functie de o
importanta deosebita o reprezinta si evitarea erorilor judiciare si increderea
individului in corectitudinea si obiectivitatea justitiei.
Prezumtia de nevinovatie se opune la orice constatare formala si chiar la
orice aluzie privind respensabilitatea unei persoane acuzate de o infractiune,
8

Voicu Puscasu, op. cit., p. 49

fara ca aceasta persoana sa fi putut beneficia de toate garantiile in mod normal


acordate pentru exercitiul dreptului la aparare in cadrul unei proceduri care se
desfasoara normal si care se finalizeaza printr-o decizie bine intemeiata asupra
acuzatiei.9 Astfel, prezumarea nevinovatiei poate fi considerata o cucerire a
umanitatii in lupta contra raului care-i poate fi pricinuit individului datorita unei
erori judiciare sau unei justitii abuzive.

Gheorghe V. Ivan, Principiile de drept comunitar ca izvoare de drept penal, in RDP


nr.1/2009,p.40.

Capitolul 2: Consecinele aplicrii prezumiei de nevinovie


2.1. Dreptul persoanei de a refuza o colaborare cu autoritile.
Dreptul la tcere i dreptul de a nu contribui la propria
incriminare
Pentru a se evita erorile judiciare i pentru a se ajunge la aflarea
adevrului, probele i mijloacele de prob folosite n procesul penal trebuie
obinute i administrate n mod legal i cu respectarea drepturilor i libertilor
unei persoane. Astfel, declaraiile nvinuitului sau inculpatului pot fi folosit n
proces doar n msura n care cel acuzat nu dorete s uzeze de dreptul su la
tcere.
Dreptul la tcere poate fi definit ca fiind acel drept recunoscut
nvinuitului sau inculpatului in procesul penal ca, n baza principiului prezumiei
de nevinovie, s aib posibilitatea de a nu face declaraii care ar putea fi
folosite drept probe mpotriva lor i de a nu contribui, astfel, la propria
incriminare.10
Dreptul la tcere a fost recunoscut expres i garantat efectiv n
dreptul romn, n urma modificrii legislaiei ordinare procedurale prin Legea
nr. 281/2003 de completare a Codului de procedur penal. Astfel, art. 70 alin.
2 prevede c nvinuitului sau inculpatului i se aduce la cunotin fapta care
formeaz obiectul cauzei, dreptul de a avea un aprtor, precum i dreptul de a
nu face nicio declaraie, atrgndu-i-se totodat atenia c ceea ce declar
poate fi folosit i impotriva sa. Art. 143 alin. 311 i art. 32212 din C. pr. pen.
prevd aceleai drepturi n scopul garantrii libertii de voin a persoanelor
puse sub acuzare.
Recunoaterea acestui drept prin Codul de procedur penal apare ca o
consecin fireasc a dorinei de armonizare a legislaiei interne cu principiile

10

Ioan Griga, Monica Ungureanu, Dreptul la tcere al nvinuitului si inculpatului, R.D.P


nr.1/2005, pag.37
11
Art. 143 alin. 3 prevede:Procurorul sau organul de cercetare penal va aduce la cunotina
nvinuitului sau inculpatului c...are dreptul de a nu face nicio declaraie, atrgndu-i-se atenia
c ceea ce declar poate fi folosit mpotriva sa
12
Art. 322 C. pr. pen. prevede:Preedintele...explic inculpatului n ce const nvinuirea care i
se aduce. Totodat, ntiineaz pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nicio declarie,
atrgndu-i-se atenia c ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva sa...

general recunoscute ale unui proces echitabil, aa cum sunt consacrate n art.
6 din Convenia european a drepturilor omului.13
n dreptul nostru ns, nu exist o norm care s consacre expres
dreptul de a nu contribui la propria incriminare. Proiectul Noului Cod
de procedur penal reglementeaz aceast problem n art. 81, care prevede
obligaia organelor judiciare ca, dup comunicarea faptei cu privire la care
persoana este suspectat sau acuzat i a ncadrrii juridice a acesteia, s i
comunice: dreptul de a nu da nicio declaraie pe parcursul procesului penal,
atrgndu-ise atenia c dac refuz s dea declaraii nu va suferi nicio
consecin defavorabil, iar dac va da declaraii acestea vor putea fi folosite
ca mijloace de prob mpotriva sa.
Dreptului persoanei la tcere i la neincriminare i se pot da multiple
justificri:

lipsa

de

fiabilitate

declaraiilor

date

sub

constrngere,

necesitatea protejrii libertii i integritii individului,necesitatea obligrii


organelor statului la respectarea legii n procesul de aplicare a ei, precum i
necesitatea protejrii prezumiei de nevinovie si a echitii de ansamblu a
procedurii.14
Fundamentul dreptului la tcere decurge din respectarea scrupuloas
prezumiei de nevinovie, norm ce reglez raportul dintre stat i cetenii si.
In msura n care o persoan este prezumat inocent, iar statul dispune de
numeroase surse umane si logistice, folosirea persoanei ca surs de informaii
ar fi o nclcare a principiului prezumiei de nevinovie.15
Dreptul la tcere implic nu numai dreptul de a nu depune mrturie
contra lui nsui, ci i dreptul oricrui inculpat de a nu contribui la propria
incriminare. Astfel, un inculpat nu poate fi silit s colaboreze la producerea de
probe.16
Totui, privilegiul mpotriva autoincriminrii nu poate fi extins la utilizarea
datelor ce pot fi obinute de la acuzat prin recurgerea la puterile coercitive, dar
care exist independent de voina acuzatului. Pot fi date aici ca si exemplu
documentele ridicate de la acuzat n baza unui mandat de percheziie,
prelevarea unor probe de snge, urin, pr sau esturi corporale n vedere
13

Rzvan Ptru, Efectele omisiunii audierii inculpatului dup citirea actului de sesizare, ,,,,,,,,,,,,,
pag. 224
14
Voicu Pucau, Prezumia de nevinovie, editua Universul Juridic, Bucureti, 2010,pag.201
15
Radu Chiri, Dreptul la un proces echitabil, editura Universul Juridic, Bucureti,2008,
pag.301
16
Gheorghi Mateu, Prezumia de nevinovie i dreptul la tcere, ..., pag.160

efecturii unei analize A.D.N. Curtea E.D.O. a statuat ca acte probe au o


existen de sine stttoare, independent de obinerea acordului de voin al
persoanei n cauz. Curtea a statuat de asemenea c nu poate fi reinut
susinerea autorului excepiei n sensul c recoltarea probelor biologice n
vederea stabilirii alcolemiei ar nsemna obligarea conductorului auto la
producerea unei probe mpotriva lui nsui.17
n msura n care prezumarea nevinoviei privete intreaga desfurare
a procesului penal, dreptul la tcere trebuie s fie recunoscut persoanei
acuzate att n cursul urmririi penale, ct i al judecii.
Necesitatea adevertismentului devine evident nc de la primul
moment cnd persoana devine suspect. Momentul primului contact al
suspectului sau acuzatului cu poliia este deosebit de important, starea sa
specific putnd genera cu cu uurin situaii n care declaraiile date,
nenuanate sau nereale, au un efect decisiv pentru desfurarea subsecvent a
procesului.18
Dreptul de a nu face nicio declaraie cu privire la o fapt ce i se atribuie ori
nvinuire ce i se aduce, fr a i se putea imputa ulterior nesinceritatea ca
circumstan agravant, precum si libertatea de a rspunde sau nu la
intrebrile adresate de organul

judiciar repreint reguli imperative ale

procedurii de administrare a probelor. Declaraiile nvinuitului sau inculpatului


constituie probe n procesul penal, iar pentru a se ajunge la aflarea adevrului,
obinerea probelor trebuie realizat in mod legal.
n virtutea dreptului la tcere, persoana bnuit de o infraciune are
libertatea de a rspunde sau nu ntrebrilor care ii sunt puse, dup cum
consider c este sau nu conform intereselor sale. nvinuitul sau inculpatul nu
poate fi forat s dea declarii contra lui nsui sau s se recunoasc culpabil. 19
n sistemul de drept intern norma care instituie dreptul la tcere nu face o
trimitere expres la o sanciune procedural pentru situaia n care nu se
procedeaz la informarea celui n cauz cu privire la dreptul de a tcea.
Sanciunile ce ar putea interveni n cazul n care nu se respecta drepturile
nvinuitului sau inculpatului in ceea ce privete luarea declaraiilor acestuia
sunt diferite n funcie de momentele procesuale la care apar.
17
18
19

Voicu Pucau, op.cit., pag.263


Voicu Pucau, op. cit., pag.210
Gheorghi Mateu, Prezumia de nevinovie i dreptul la tcere, ,,,,,,,pag. 159

Astfel, nerespectarea, de ctre organul de urmrire penal sau de catre


instana de judecat, obligaiei de a i se aduce la cunotin nvinuitului sau
inculpatului dreptul de a nu face nicio declaraie n faza de urmrire penal sau
in faa instanei de judecat atrage sanciunea prevzut de art. 64 alin. 2 din
Codul de procedur penal, n sensul c mijlocul de prob devine unul obinut
n mod ilegal i nu poate fi folosit n procesul penal.
Pe de alt parte, n cazul n care, cu ocazia reinerii, organul de cercetare
penal nu aduce la cunotin nvinuitului c are dreptul de a nu face nicio
declaraie, atrgndu-i-se atenia c ceea ce declar poate fi folosit mpotriva
sa, reprezint o cerina a dreptului la un proces echitabil, sub forma dreptului
de a nu contribui la propria inculpare. ntruct informarea si avertizarea
nvinuitului asupra dreptului de a nu face nicio declaraie i a implicaiilor
procedurale ale acestuia pot avea consecine hotrtoare asupra limitrii
libertii acestuia, nerespectarea unei asemenea condiii atrage nulitatea
msurii reinerii.20 Rezult c, n ipoteza n care declaraiile au fost obinute prin
nclcarea dreptului la tcere, component esenial a dreptului la aprare, i
se dovedesc a fi decisive pentru reinerea vinoviei nvinuitului se poate
invoca existena unui viciu de procedur de natur a determina nulitatea
probatoriilor astfel obinute.
Probele luate cu violarea dreptului la tcere trebuie s fie ndeprtate din
proces.21
Dreptul persoanei la aprare reprezint o component importan a
dreptului la tcere deoarece, conform prezumiei de nevinovie, persona
acuzat este liber sa recurg la orice mijloc de aprare, inclusiv la tcere si
refuzul oricrei colaborri cu organele judiciare.
Probele n acuzare trebuie s fie suficient de solide nct sa necesite un
rspuns din partea celui acuzat. Instanele naionale nu pot reine vinovia
unei persoane doar pe baza faptului c acesta a ales s se prevaleze de dreptul
la tcere. n cazul n care probele n acuzare sunt concludente, acuzatul refuz
s dea explicaii , iar probatoriul duce spre concluzia vinoviei, soluia de
condamnare poate fi justificat. ns, n cazul n care acuzarea nu are suficiente
probe de vinovie, si acestea nu necesit un rspuns, absena oricrei
20

Mircea Duu, Semnificaii procedural-penale ale dreptului la tcere, in Revista Dreptul


nr.12/2004, pag.185
21
Gheorghi Mateu, Prezumia de nevinovie i dreptul la tcere, ..... , pag.161

explicaii din partea acuzatului nu poate justifica concluzia c acesta este


vinovat.
Proiectul Noului Cod de procedur penal preconizeaz introducerea unei
proceduri de negociere a renunrii la dreptul la tcere. Astfel, n primul
capitol

dedicat

Procedurilor

Speciale22,

este

reglementat

,,acordul

de

recunoastere a vinoviei ca reprezentnd acel acord intervenit ntre inculpat


i procuror, la iniiativa oricruia dintre acetia , n faza de urmrire penal,al
crui obiect const n recunoaterea de ctre inculpat a comiterii faptei
imputate i a ncadrrii juridice a acesteia, n schimbul determinrii felului, al
cuantumului i al modului de executare a pedepsei.
O asemenea reglementare presupune o renunare special la dreptul
la tcere si la neautoincriminare, autorul recunoscnd svrirea faptei
imputate. Se poate observa c ne aflm n faa unei alte concepii dect cea
existent n actualul Cod panal, , recunoaterea comiterii faptei nemaifiind o
circumstan atenuant judiciar, ci una legal, al crei efect obligatoriu poate
nltura o parte a abuzurilor posibile n prezent.23
Proiectul Noului Cod de procedur penal preconizeaz introducerea unei
proceduri de negociere a renunrii la dreptul la tcere. Astfel, n primul
capitol

dedicat

Procedurilor

Speciale24,

este

reglementat

,,acordul

de

recunoastere a vinoviei ca reprezentnd acel acord intervenit ntre inculpat


i procuror, la iniiativa oricruia dintre acetia , n faza de urmrire penal,al
crui obiect const n recunoaterea de ctre inculpat a comiterii faptei
imputate i a ncadrrii juridice a acesteia, n schimbul determinrii felului, al
cuantumului i al modului de executare a pedepsei.
O asemenea reglementare presupune o renunare special la dreptul
la tcere si la neautoincriminare, autorul recunoscnd svrirea faptei
imputate. Se poate observa c ne aflm n faa unei alte concepii dect cea
existent n actualul Cod panal, , recunoaterea comiterii faptei nemaifiind o
circumstan atenuant judiciar, ci una legal, al crei efect obligatoriu poate
nltura o parte a abuzurilor posibile n prezent.25

2.2. Destinatarii obligaiei de respectare a prezumiei de


nevinovie
22
23
24
25

Articolele 472-482 Noul Cod de procedur penal


Voicu Pucau, op. cit., pag. 359
Articolele 472-482 Noul Cod de procedur penal
Voicu Pucau, op. cit., pag. 359

a) Legiuitorul

O prim obligaie de respectare a prezumiei de nevinovie o are


legiuitorul, ntruct acestuia i revine sarcina de armonizare legislativ pentru a
preveni sau elimina situaiile n care, urmare a conflictelor de norme,
prezumarea inocenei ar risca s fie nclcat.26
b) Organele de urmrire penal

Organele judiciare au marea responsabilitate de a respecta, pe parcursul


desfurrii procesului penal, att a reglementrilor interne, dar i a
exigenelor actelor internaionale n materia drepturilor omului, care au efect
direct si prioritar n raport cu normele interne. Respectarea prezumiei de
nevinovie este un imperativ att pentru organele de urmrire penal, ct i
pentru instana de judecat.
Modul n care se realizeaz respectarea elementelor definitorii ale
prezumiei n stadiul procesual al actelor premergtoare i al urmririi penale
poate fi definitoriu pentru respectarea acestui principiu n ansamblul procedurii.
Prezumia de nevinovie intr n vigoare n prima faz a procesului penal, cnd
persoana bnuit devine nvinuit sau inculpat sau prin punerea n miscare a
aciunii penale. Un prim efect al prezumiei se materializeaz n obligaia ce o
au organele de urmrire penal de a verifica periodic dac subzist temeiul
nvinuirii si, n caz contrar, s revoce msurile care restrng drepturile
persoanei acuzate.27
Organelor de urmrire penal le revine obligaia de a nu ncepe urmrirea
penal i de a nu dispune punerea n micare a aciunii penale, dect dac
exist probe temeinice de vinovie. Pentru aceasta, organele de urmrire
penal trebuie s manifeste rol activ, chiar dac acuzatul recunoate fapta,
avnd obligaia de a strnge probele necesare att n favoarea, ct i n
defavoarea acestuia, pentru aflarea adevrului i pentru a contribui la
lmurirea cauzei sub toate aspectele.28
Un rol important n faza de urmrire penal il are procurorul, care in
baza principiului prezumiei de nevinovie are urmtoarele obligaii: de a
manifesta o grij deosebit in administrarea probelor,att celor n aprare, cat
i a celor n acuzare; de a stabili toate circumstanele atenuante i agravante
fr de care nu se poate stabili n mod corect ntinderea rspunderii penale 29;
26
27
28
29

Idem
A.St. Tulbure, op.cit., pag.180
Gheorghi Mateu, Prezumia..., pag.63
Idem

de a recurge la luarea unor msuri care ngrdesc libertatea unei personane


doar n baza unor probe temeinice; de a-l ncunotiina pe nvinuit sau inculpat
despre fapta care i se reproeaz, ncadrarea juridic a acesteia i sa-i asigure
posibilitatea pregtirii i exercitrii aprrii, de a-i prezenta materialul de
urmrire penal, etc.
Atitudinea organelor de urmrire penal a fost supus unor exgene din
partea Curii Europene. Aceasta

s-a pronunat n sensul c reprezentanii

poliiei sau parchetului nu vor putea face declaraii publice din care s rezulte
vinovia persoanei n cauz, mai nainte de condamnarea acesteia. Acetia
au dreptul de a informa publicul cu privire la mersul anchetei , ns cu
discreie i rezervele impuse de respectarea acestei prezumii 30.
n schimb s-a statuat de exemplu c declaraia fcut de un procuror
presei, potrivit creia exist suficiente probe care s susin o condamnare de
ctre instan, nu a fost considerat contrar rezumiei. De aici rezult c
respectarea prezumiei de ctre organele statale are anumite limitri n privina
Ministerului Public, tocmai n considerarea calitii acestuia de acuzator, dar
acestea se refer indeosebi la declaraiile din cadrul procesului penal, care nu
trebuie sa fie injurioase
c) Instana

Dintre organele judiciare, un rol important le revine instanelor deoarece


prezumia de nevinovie privete n primul rnd atitudinea judectorilor
cauzei, care trebuie s acioneze fr prtinire i prejudeci, s nu porneasc
de la bnuiala sau prezumia c acuzatul este vinovat.31
Opinia instanei trebuie s se formeze numai pe baza probelor
administrate n contradictoriu n timpul procesului n faa sa i nu pe baza
probelor administrate n faza de urmrire penal. Un judector care se arat
relativ convins de dosarul de urmrire penal nc din primele momente ale
fazei de judecat este imparial i ncalc prezumia de nevinovie.
Prezumia de nevinovie nu este invalidat prin prelungirea sau
meninerea arestrii preventive de ctre instan deoarece asta nu nseamn
c judectorul se antepronun asupra vinoviei acuzatului. 32

30

Voicu Pucau, op. cit., pag.82, asa cum a preluat din cauza Allenet de Ribemont vs Frana,
hotrre a Curii E.D.O. din 10.02.1995
31
Idem
32
A.St. Tulbure, op.cit.,pag.185

Instanele trebuie sa evite ca prin actul de soluionare a cauzei s fac n


orice fel referire sau aluzie la vinovia persoanei acuzate, atunci cnd
persoana nu a fost condamnat. Un asemenea caz a fost cel n care acuzatul a
fost obligat la plata a dou treimi din cheltuielile de judecat i la despgubirea
victimei unei infraciuni pentru care a intervenit prescripia rspunderii penale,
soluia fiind motivat prin aceea c, reclamantul ar fi fost cel mai probabil
condamnat.33
Ca i regul, obligarea celui achitat la suportarea unor cheltuieli de
judecat nu este interzis atunci cnd achitarea definitiv este urmat de o
procedur civil, cu condiia ns ca motivarea s nu fie susceptibil de a lsa
nevinovia celui achitat sub semnul ntrebrii. 34
d) Organele de executare

O alt obligaie ce le revine organelor judiciare este respectarea


principiului

non bis in idem, regul care se gsete n legislaiile tuturor

statelor membre ale Consiliului Europei. Aceast norm consacrat la nivel


european35 protejeaz o persoan achitat sau condamnat n urma unui
proces penal de rejudecarea acelorlai fapte, ns i i interzice acesteia
posibilitatea de a obine redeschiderea procedurii pentru aceleai fapte pentru
care a fost anterior condamnat.36
e) Mass-media

Libertatea presei i libertatea persoanei reprezint dou liberti fundamentale,


care sunt recunoscute i certificate de documente internaionale n materia
drepturilor omului. Aceste dou liberti pot veni uneori n contradicie. Aa se
ntmpl n cazul publicitii excesive, prin influena i presiunea exercitat
asupra justiiei n ndeplinirea rolului su37.
Mediatizarea dezbaterilor judiciare, chiar dac satisface dreptul opiniei
publice de a fi informat, este susceptibil s lezeze imparialitatea
judectorilor, deoarece o campanie de pres virulent poate determina pe
judector s aib anumite prejudeci, ceea ce s-ar resfrnge negativ asupra
prezumiei de nevinovie38.

33

Cauza Minelli vs Elveia, hotrre a C.E.D.O. din 25.03.1983


Voicu Pucau, op.cit., pag.96
35
Art. 4 din Protocolul nr. 7 al Conveniei europene a drepturilor omului
36
Radu Chiri, op. cit., pag.319
37
Mircea Duu, Libertatea presei i respectarea prezumiei de nevinovie n cadrul procesului
penal, ,,,,,,,,,,,pag.233
38
Carmen Glc, Prezumia de nevinovie, n ................, pag. 68
34

2.3. Imparialitatea instanei


Prezumia de nevinovie impune obligarea organelor judiciare de a nu
porni de la ideea preconceput a vinoviei persoanei n cauz. De asemenea
organele judiciare au obligaia de a fi impariale pentru a soluiona cauza just,
echitabil.
Legislaia romn, prin art. 47 C. pr. pen., sancioneaz judectorul care
si-a exprimat cu anticipaie prerea cu privire la soluia ce ar putea fi dat n
cauz, considernd c este afectat imparialitatea sa.39
Conform unui autor40 pentru ca o instan s fie imparial trebuie ndeplinite
dou condiii: lipsa oricror prejudeci cu privire la cauza respectiv i
existena unor garanii de echidistan.
Pentru a vorbi de imparialitate este necesar ca aprecierea pe care o face
judectorul asupra faptelor n cauz s se fac la momentul lurii hotrrii i s
se bazeze pe elementele dosarului i pe dezbaterile din sedina de judecat.
Organele judiciare penale trebuie s fac dovada imparialitii n
intreaga lor activitate i s salvgardeze drepturile procesuale ale celui acuzat.
De exemplu, judectorul trebuie s fie grijuliu n rezumare actului de sesizare i
s evidenieze, n mod obictiv att argumentele acuzrii, ct i cele ale
aprrii, la nceputul edinei.41
S-a nscut ntrebarea dac instana care dispune extinderea aciunii
penale pentru alte acte materiale, extinderea procesului penalpentru alte
fapte i extinderea procesului penal pentru alte persoane , mai beneficiaz de
garania imparialitii decoarece, n aceste cazuri, judectorul cauzei i asuma
funcii specifice urmririi penale, acuzrii, incompatibile cu funcia de judecat.
Prin faptul c judectorul iniiaz o nou acuzaie, acesta ignor garania
obiectiv a imparialitii.

39

Carmen Glc, Prezumia de nevinovie, n ................, pag.69


Voicu Pucau, op. cit., pag. 510
41
Gheorghi Mateu, Prezumia de nevinovie n lumina Conveniei europene i a
reglementrilor procedurale interne, ..........., pag. 60
40

Aceast problem este repudiat de art. 386 42 al Noului Cod de procedur


penal care nu mai prevede posibilitatea extinderii aciunii penale de ctre
judector, ci doar de procurorul de sedin. Conform acestui text instana nu
mai are nici atribuii de verificare a temeiniciei msurii extinderii de ctre
procuror.

42

Art 386 din Noul Cod de procedur penal dispune: (1)Dac n cursul judecii se descoper
n sarcina inculpatului date cu privire i la alte acte materiale care intr n coninutul
infraciunii pentru care a fost trimis n judecat sau cu privire la svrirea unei alte fapte
prevzute de legea penal, procurorul poate declara c extinde aciunea penal i cu privire la
aceste acte, respectiv n ceea ce privete aceast fapt. (2)n cursul judecii, cnd se
descoper date cu privire la participarea i a unei alte persoane la svrirea faptei prevzute
de legea penalpuse n sarcina inculpatului sau date cu privire la svrirea unei fapte
prevzute de legea penal de ctre o alt persoan, procurorul poate declara c extinde
aciunea penal i cu privire la aceast persoan. (3) Instana dispune trimiterea cauzei la
procuror, n limitele extinderii declarate de acesta, potrivit alin.(1) i (2).

Capitolul 3: Incidena prezumiei de nevinovie n materia


probaiunii
3.1. Sarcina probei si dreptul la contra probe al nvinuitului sau
inculpatului
Materia probelor trebuie s cunoasc o ampl i complet reglementare,
ea avnd n cadrul procesului penal o importan crucial pentru legala i
temeinica soluionare a cauzei.43 Aplicabilitatea prezumiei de nevinovie
atinge cote maxime n materia probaiunii, ntruct ea se ,,manifest cu toat
vigoarea n lipsa dovezilor de vinovie i plete treptat pe msura
administrrii probelor care o contrazic44.
Sarcina probei a fost definit n doctrin ca fiind obligaia procesual ce
revine unui participant al procesului penal de a dovedi mprejurrile care
formeaz obiectul probaiunii. Reglementarea actual de drept intern care
instituie aceast obligae procesual este cea a articolelor 62 45, 65 i 6646 din
Codul de procedur penal.
Nelsnd loc nici unei interpretri, art. 65 alin. 1 Codul de procedur
penal prevede c aceast obligaie revine organelor judiciare: sarcina
administrrii probelor n procesul penal revine organului de urmrire penal i
instanei de judecat. Rolul activ al organelor judiciare i obligativitatea
acestora de a afla adevrul constituie reguli de baz ale procesului penal, astfel
c sarcina probaiunii revine n toate cazurile oraganului de urmrire sau
judecat.47
n proiectul Noului Cod de procedur penal, sarcina probei este
reglementat n art. 97, conform cruia: (1)n aciunea penal sarcina probei
aparine procurorului, iar n aciunea civil, prii civile ori, dup caz,
procurorului care exercit aciunea civil n cazul n care persoana vtmat
este lipsit de capacitate de exerciiu sau are capacitate de exerciiu
restrns. (2)Suspectul sau inculpatul nu este obligat s-i dovedeasc
nevinovia i are dreptul de a nu contribui la propria acuzare.
43

Voicu pucau, op. cit., pag. 365


Volonciu, op. cit., pag. 355
45
Potrivit art. 62 C. pr. pen. In vederea aflrii adevrului, organul de urmrire penal i instaa
de judecat sunt obligate s lmureasc cauza sub toate aspectele, pe baz de probe.
46
Potrivit art.66 C.pr. pen. (1) nvinuitul sau inculpatul beneficiaz de prezumia de
nevinovie i nu este obligat s-i dovedeasc nevinovia. (2) n cazul cnd exist probe de
vinovie, nvinuitul sau inculpatul are dreptul s probeze lipsa lor de temeinicie.
47
Volonciu, pag.351
44

Se poate observa c daca regementarea n vigoare face referire la


organele de urmrire penal i instana de judecat ca titulari ai sarcinii probei,
regementarea viitoare menioneaz doar procurorul, ca titular al sarcinii probei.
Noua regementare adopt explicit opinia care n prezent este mprtit
unanim de doctrin i practica judiciar conform creia titularl sarcinii probei n
latura civil este partea civil, iar doar excepional procurorul.
De asemenea, Noul Cod recunoate expres suspectului sau acuzatului
dreptul de a nu se autoincrimina, ca drept suplimentar celui de a nu fi obligat la
prob.
n

faza

de

urmrire

penal,

decoperirea

probelor

ce

trebuie

administrate cad n sarcina organelor de cercetare penal i a procurorului,


ceea ce impune o activitate proprie de investigaie. n faza de judecat, dac
se indic noi probe, sarcina cercetrii i decoperirii lor trece asupra instanei de
judecat.48 In doctrin s-a exprimat i opinia conform creia instana nu are
obligaia probei , aceasta revenind tot organelor de urmrire penal i n faza
de judecat.
Sarcina probei incumb organelor de urmrire penal chiar i n ceea ce
privete

infraciunile

urmrite

la

plngerea

prealabil.

Ulterior

manifestrii de voin a persoanei vtmate, organului de cercetare penal i


procurorului le revine sarcina de a lua toate msurile necesare pentru
dovedirea imprejurrilor de care depinde tragerea la rspundere penal a
suspectului sau acuzatului.49 Totui, in doctrin50 s-a exprimat opinia conform
creia n cazul n care, sesizat printr-o plngere, n temeiul art. 278 1 C. pr.
pen., instana reine cauza spre judecare, sarcina probei revine, n principal,
persoanei care a formulat plngerea.
n virtutea principiului rolului activ i al aflrii adevrului, problema
sarcinii probei cauzelor care infirm nvinuirea, nltur sau atenueaz
raspunderea penal, revine tot acuzrii n orice moment al procesului penal. 51
n plus, conform art. 62 C. pr. pen., organele judiciare au obligaia de a lmuri
cauza sub toate aspectele. De aici rezult ca tot organelor judicare le revine

48

A.St. Tulbure, op.cit.,pag.137


Gr. Theodoru, Rolul activ al organelor judiciare i sarcina probaiunii n procesul penal, n
R.R.D. nr.4/1968, pag. 109
50
Voicu Pucau, op. cit., pag.373
51
A.St. Tulbure, op.cit.,pag. 147
49

i sarcina de a administra probele care fac dovada lipsei de temeinicie a


probelor acuzatoriale.52
Conform art. 202 alin. 1 C. pr. pen. 53 organul de urmrire penal are
sarcina de a administra probe att cu privire la aspecte favorabile tezelor
acuzrii, ct i celor ale aprrii suspectului sau acuzatului, obligaie care nu
are caracter subsidiar manifestrii de voin a suspectului sau acuzatului. 54
Statulul Curii penale internaionale de la Roma 55 impune, de asemenea,
obligaia organelor de acuzare de a dezvlui acuzatului toate elementele
probatorii identificate, inclusiv cele favorabile aprrii.
Greelile de nclinare unilateral spre nvinuire, care uneori pot s apar
n activitatea organelor de urmrire penal, trebuie evitate. Procurorul are
obligaia de a manifesta o grij deosebit n privina administrrii probelor n
acuzare i n aprare. Superficialitatea n acuzare poate conduce la soluii
neconforme cu adevrul n cauzele penale.56
Sarcina probei revine acuzrii chiar dac o persoan implicat n
svrirea unei infraciuni cunoate, de regul, cel mai bine mprejurrile n
care a fost comis fapta i chiar dac ea ar fi cea mai n msur s invoce sau
s scoat n evidena chestiuni de fapt care i pot fi favorabile. 57 Chiar dac
pozia cea mai bun n a demonstra netemeinicia faptelor care i se imput o
are acuzatul58, sarcina probei nu trebuie confundat cu propunerea
probei, care reprezint un drept al prilor din proces.59
Conform art. 67 alin. 1 C. pr. pen. n cursul procesului penal, prile pot
propune probe i cere administrarea lor, probe pe care organele judiciare le
52

Voicu Pucau, op. cit., pag.376


Organul de urmrire penal este obligat s strng probele necesare pentru aflarea
adevrului i pentru lmurirea cauzei sub toate aspectele, n vederea justei soluionri a
cauzei. Organul de urmrire penal adun probele att n favoarea, ct i n defavoarea
nvinuitului sau inculpatului
54
Voicu Pucau, op. cit.,pag.386
55
In art. 67 alin 2 se prevede c: Pe lng orice alt dezvluire reglementat n acest Statut,
procurorul va dezvlui aprrii, ct mai curnd posibil, probele care se afl n posesia sau sub
controlul su i cu privire la care acesta consider c dovedesc sau tind s dovedeasc
nevinovia acuzatului, sau s diminueze vinovia acuzatului, sau care pot afecta
credibilitatea probelor acuzrii. n caz de dubiu cu privire la aplicare acestui paragraf, Curtea
va decide.
56
Gr. Theodoru, Rolul activ al organelor judiciare i sarcina probaiunii n procesul penal, n
R.R.D. nr.4/1968, pag.101
57
n dreptul unor state precum Anglia, Frana, S.U.A., una dintre cele mai ntlnite situaii n
care sarcina probei incumb acuzatului este cea n care acesta invoc iresponsabilitatea ca o
cauz de nlturare a caracterului penal al faptei, prin lipsa vinoviei, sau atenuarea
discerbmntului, ca urmare a existenei unei boli psihice. C.E.D.O. a considerat c aceast
inversare a sarcinii probei nu este contrar principiului prezumiei de nevinovie.
58
Voicu Pucau, op. cit., pag.391
59
Gheorghi Mateu, 1993
53

pot admite sau respinge motivat. ns faptul c un suspect sau acuzat propune
probe care i-ar fi favorabile, fie n faza de urmrire penal, fie n faza de
judecat, nu nseamn neaprat c acestuia i-a reveni sarcina probei. 60 Sarcina
probei trimite la obligaia probrii, pe cnd propunerea probei poate fi expresia
facultii de probare care revine prilor.
Cererea nvinuitului sau inculpatului de a propune probe nu poate fi
respins dac proba este concludent i util.
Prezumia de nevinovie este, ns, o prezumie relativ, care poate fi
rsturnat prin dovedirea vinoviei prin probe certe. Alineatul secund al art.
66 lin. 2 C. pr. pen. prevede c n cazul n care exist probe de vinovie
nvinuitul sau inculpatul are dreptul de a demonstra lipsa lor de temeinicie. De
reinut este, ins, c chiar i atunci cnd aceste probe exist, organele judiciare
nu i pot considera obligaiile proprii ndeplinite. Chiar dac organele judiciare
au administrat probe din care ar reiei existena faptei i a vinoviei, nu se
trece sarcina contraprobei asupra nvinuitului sau inculpatului, obligaia de a
achiziiona si administra probe rmnnd tot organelor judiciare. 61. Consecina
prezumiei de nevinovie este tocmai faptul c sarcina probei revine organelor
competente ala statului, cel acuzat putnd rmne complet neimplicat n
procedur chiar cu privire la aspecte care i profit, invocnd dreptul la tcere.
Dreptul nvinuitului sau inculpatului de a indica i propune probe se
reflect i n dispoziiile art. 72 C. pr. pen. care prevede c, dup audierea
nvinuitului cu privire la fapt, este intrebat cu privire la probele pe care
nelege s i le propun. Rezult, deci, c ne aflm n faa unui drept al
acestuia de a propune probe i nu n faa unei obligaii. 62
Cel acuzat i pstreaz dreptul de a propune probe pe tot parcursul
procesului penal,drept recunoscut chiar de Codul de procedur penal n art.
6763. Astfel, nvinuitul sau inculpatul poate propune probe pe tot parcursu
lurmririi penale, cu ocazia prezentrii materialului de urmrire penal, iar n
timpul judecii pn la acordarea ultimului cuvnt, ntruct art. 341 C. pr. pen
prevede c dac inculpatul relev fapte sau mprejurri noi, eseniale pentru
soluionarea cauzei, instana dispune reluarea cercetrii judectoreti.
60

Gr. Theodoru, Rolul activ al organelor judiciare i sarcina probaiunii n procesul penal, n
R.R.D. nr.4/1968, pag.113
61
A. St. Tulbure, op. cit., pag. 141
62
A. St. Tulbure, op. cit., pag.138
63
n cursul procesului penal prile pot propune probe i cere administrarea lor.

Din perspectiva suspectului sau acuzatului, unul dintre obiectivele


realiste ale acestuia n procesul penal ar putea fi propunerea unor probe
suficiente pentru a genera un dubiu rezonabil cu privire la acuzaiile care i se
aduc. Cel acuzat nu trebuie s conving instana de nevinovia sa, ci s
genereze perspectiva unei alte explicaii raionale pentru scenariul probator al
acuzrii64, revenindu-i acuzrii sarcina de a dovedi c susinerile suspectului
nu sunt conforme adevrului.
De asemenea, ca o consecin a prezumiei de nevinovie, nvinuitul sau
inculpatul nu poate fi sancionat dac nu a propus probe.

3.2. Aplicarea principiului in dubio pro reo


O preocupare major a procesului penal este delimitarea certitudinii de
ndoial, pe baza probelor existente. Prezumia de nevinovie impune
organelor judiciare obligaia de a reine doar elementele asupra crora exist
certitudine i de a ncerca nlturarea ndoielii prin administrarea de noi probe.
Cnd administrarea unor probe noi

nu este posibil,cerina prezumiei de

nevinovie este aplicarea principiului in dubio pro reo. Potrivit acestui


principiu, dac o mprejurare provoac ndoial cu privire la existena ei, acea
mprejurare nu este reinut n defavoarea inculpatului. 65
Regula in dubio pro reo reprezint un complement al prezumiei de
nevinovie, un principiu instituional care reflect modul n care marele
principiu al aflrii adevrului se regsete n materia probaiunii 66.
Prezumia de nevinovie nu este anulat dect prin certitudiea dovedit
a vinoviei inculpatului, iar dac aceasta certitudine nu exist, prezumarea
nevinoviei triumf si se completeaz cu principiul c orice ndoial este n
favoarea inculpatului (in dubio pro reo).67
Acest principiu potrivit cruia dubiul cu privire la elementele necesare
tragerii la rspundere penal a fptuitorului trebuie s i se dea un efect
favorabil acuzatului, i are resursele n adagiul lui Ulpian, potrivit cruia este
preferabil a lsa o crim nepedepsit dect a condamna un nevinovat.68
Cu toate c regula in dubio pro reo a fost recunoscut de doctrina noastr
juridic i este aplicat n practica instanelor noastre ca urmare a efectului
64

Voicu Pucau, op. cit., pag. 392


A. St. Tulbure, op. cit., pag.167
66
Ioan Doltu, Prezumia de nevinovie n legislaia romneasc i n unele legislaii ale statelor
Europei, n Dreptul nr. 9/1998,pag.79
67
Volonciu, op.cit., pag.355
68
Voicu Pucau, op. cit.,pag.477
65

direct al Conveniei europene a drepturilor omului, ea nu se bucur de o


reglementare expres in legislaia noastr.69
Problema este ns rezolvat de Noul Cod de procedur penal care, n
art. 3 alin. 2 dispune: Dup administrarea ntregului probatoriu, orice ndoial
n formarea convingerii organelor judiciare se interpreteaz n favoarea
suspectului sau inculpatului. De asemenea, potrivit art. 101 alin 2 al Noului
Cod n luarea deciziei asupra existenei infraciunii i a vinoviei inculpatului
instana

hotrte

motivat,

cu

trimitere

la

toate

probele

evaluate.

Condamnarea se dispune doar atunci cnd instana are convingerea c


acuzaia a fost dovedit din colo de orice ndoial rezonabil.
Atunci cnd din probele administrate n cauz rezult att vinovia, ct
i nevinovia, nu poate fi vorba de ndoial.70 In acest caz judectorul trebuie
s fac o selecie i s rein probele care consider c exprim adevrul.
ndoiala exist doar atunci cnd din coroborarea tuturor probelor nu se
poate reine cu certitudine nici vinovia i nici nevinovia celui n cauz. n
acest caz ndoiala apare ca o prob pozitiiv de nevinovie, care conduce la
achitarea inculpatului.71
Achitarea

se justific tocmai prin funcionalitatea prezumiei de

nevinovie , n sensul c dac organul judiciar nu reuete s dovedeasc


vinovia, inculpatul nu este obligat la dovedirea nevinoviei sale.
Atuni cnd o persoan este achitat este lipsit de relevan dac
achitarea s-a fcut din lipsa unor probe suficiente, existnd un dubiu sau dac
achitarea a avut la baz probe suficiente c inculpatul nu a comis nicio
infraciune. Indiferent de motivul achitrii, simpla procedur penal ndreptt
impotriva unei persoane nu produce niciun fel de consecine viitoare. 72
Se poate pune ntrebarea ce se ntmpl n cazul n care instana este
convins de vinovia inculpatului ns nu exist probe legale suficiente
pentru probarea acesteia? Spre exemplu, cand declaraia de recunoatere a
acuzatului a fost nlturat din dosar ca prob ilegal, iar singura prob rmas
a fost decredibilizat astfel c nu mai poate, singur, susine acuzarea.

69

Voicu Pucau, op. cit.,pag.478


Gheorghi Mateu, Prezumia de nevinovie n lumina conveniei europene i a
regleentrilor procedurale interne, n Dreptul nr. 11/2000, pag. 65
71
Idem
72
Radu Chiri, op. cit., pag.297
70

Singura soluie care se impune conform regulii in ubio pro reo este
achitarea deoarece o persoan poate fi condamnat doar conform regulilor
procedurale si nu prin nclcarea normelor imperative care reglementeaz
modul de obinere a probelor.73
n lupta dintre probele care transmit un adevr asupra strii de fapt
(probe fiabile) i cele care transmit o informaie n condiii legale (probe legale),
cele din urm obin ctig de cauz, astfel c, n exemplul de mai sus se
impune soluia obligatorie a reinerii nevinoviei celui acuzat, prin aplicarea
regulii in dubio pro reo.74
Regula in dubio pro reo se refer numai la stabilirea situaiilor de
fapt , nu i la interpretarea normelor juridice procesuale, deoarece
acestea din urm urmeaz a fi aplicate n direcia unei ct mai depline realizri
a justiiei i nu n direcia n care ar conveni mai bine unei sau alte pri. 75
Interpretarea i aplicarea normelor de procedur reprezint o oper chemat
s slujeasc ideii de dreptate ca valoare suprem n statul de drept, s
serveasc realizrii scopului procesului penal76.
Din examinarea unor aspecte ale cerinei prezumiei de nevinovie n
reglementarea probelor i activitatea de probaiune

trebuie introdus acest

principiu fundamental menit s ntreasc realizarea dezideratelor aprrii


sociale, dar i protecia persoanei, i s asigure triumful adevrului i
demnitii justiiei.77

Concluzii
Dreptul procesual penal s-a construit pe ideea conform careia lupta
contra infracionalittii trebuie realizat cu protejarea drepturilor si libertailor
individuale contra abuzurilor de putere si a arbitrariului. De aceea, procedura
penal dirijeaz aciunile oficiale ale statului, dar, n acelasi timp, stabilete i
garanii care s asigure respectarea i protejarea drepturilor si libertailor
persoanelor acuzate de svrirea unor infraciuni.

73

Voicu Pucau, op. cit., pag. 481


Voicu Pucau, op. cit., pag.481
75
Volonciu, op.cit., pag.355
76
Ioan Doltu, Prezumia de nevinovie n legislaia romneasc i n unele legislaii ale statelor
Europei, n Dreptul nr. 9/1998, pag.80
77
A. St. Tulbure, op. cit., pag.170
74

n perioada contemporan, prezumia de nevinovie trece alaturi de alte


institutii ale procedurii penale printr-un proces de regndire si reaezare in
contextul aparitiei Noului Cod de procedura penala. Statul are sarcina de a
restabili

linia

sensibila

de

echilibru

trasa

intre

drepturile

procesuale

fundamentale ale invinuitilor sau inculpatilor, pe de-o parte, si dreptul statului


la represiune penala, pe de alta.78 Printre garantiile fundamentale precum
dreptul la un proces echitabil, dreptul la un tribunal impartial,etc se numara si
prezumtia de nevinovatie.

BIBLIOGRAFIE

78

Art. 3 din Noul Cod de procedura penala, www.just.ro


Codul penal; Codul de procedur penal; Legea nr. 275-2006 privind
executarea pedepselor, ediia 11, Bucuresti, Editura Hamangiu, 2009
Decizia nr.815 din 9.11.2006, publicata in Monitorul Oficial, nr. 39 din
18.01.2007
Doru Pavel, Consideratii asupra prezumtiei de nevinovatie, RRD
nr.10/1978
Gh. Cocua, M. Cocua, Aplicarea principiului in dubio pro reo, n Revista
Dreptul nr. 10/2002
Gheorghe V. Ivan, Principiile de drept comunitar ca izvoare de drept
penal, in RDP nr.1/2009

Voicu Puscasu, Prezumtia de nevinovatie, Universul Juridic, Bucuresti, 2010, p.9.

Gheorghi Mateu, Tratat de procedura penala. Partea generala, Vol. I,


Editura C.H Beck, 2007
Gr. Theodoru, Rolul activ al organelor judiciare i sarcina probaiunii n
procesul penal, n R.R.D. nr.4/1968
Ioan Griga, Monica Ungureanu, Dreptul la tcere al nvinuitului si
inculpatului, R.D.P nr.1/2005
Ion Neagu, Tratat de procedura penala.Partea generala, editia a 2-a
revazuta si adaugita, Universul Juridic, Bucuresti 2010
Mircea Duu, Semnificaii procedural-penale ale dreptului la tcere, in
Revista Dreptul nr.12/2004
Radu Chiri, Dreptul la un proces echitabil, editura Universul Juridic,
Bucureti,2008
Rzvan Ptru, Efectele omisiunii audierii inculpatului dup citirea actului
de sesizare, in Revista Dreptul, an. 17, seria a 3-a, nr. 1, 2006
Traian Pop, Curs de criminologie, Institutul de arte grafice Ardealul,
Cluj, 1928
Voicu Puscasu, Prezumtia de nevinovatie, Universul Juridic, Bucuresti,
2010